VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET"

Transkript

1 DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG

2 DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. - VERSION 4 UDGIVELSESDATO 19. december 2014 UDARBEJDET JARU/EBE KONTROLLERET JOLN GODKENDT EBE

3

4 3 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Region Midtjylland samlet oversigt 7 3. Oversigter på kommuneniveau 10

5 4 1. Indledning Formålet med projektet midt energistrategi strategisk energiplanlægning i det midtjyske er at bidrage til omstillingen af energi systemet til et fleksibelt og energieffektivt system på vedvarende energi ved at: opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område, arbejde med omstillingen i både by og landkommuner, samt sikre koordinering mellem stat, region og kommuner af indsatsen på energiområdet. En af tre fokusgrupper etableret som en del af projektet, Fokusgruppen: Det åbne land og mindre byer arbejder med den fremtidige energiforsyning af regionens landområder. Som et element i gruppens arbejde er der udarbejdet et Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet. Inspirationskataloget har speciel fokus på hvordan mindre byer og det åbne land møder regeringens målsætning om at el- og varmeforsyningen skal være omstillet til 100 % vedvarende energi (VE) og være CO2- neutral i Kataloget beskriver muligheder og udfordringer i forbindelse med omstilling til 100 % VE i de mindre byer og for det åbne land. Endvidere omfatter kataloget gode råd og erfaringer fra gennemførte projekter og anbefalinger til tiltag, der kan reducere barriererne for omstilling til vedvarende energi i de mindre byer og det åbne land. Inspirationskataloget henvender sig til kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere, der ønsker at bidrage med omstillingen af el- og varmeforsyningen til vedvarende energi. Kataloget er udviklet i et tæt samarbejde med kommunerne og relevante interessenter i Region Midtjylland og danner udgangspunkt for etablering af en erfaringsbase for kommuner samt for forsyningsselskaber og forbrugere i de små byer og i det åbne land i Region Midtjylland, der over de kommende år skal træffe beslutninger omkring deres fremtidige energisituation under de nationale og lokale rammebetingelser.

6 5 Kataloget er opbygget omkring følgende hovedtemaer, der afspejler udfordringerne for omstillingen til vedvarende energiløsninger i mindre byer og på landet: 1 Mindre byer med fjernvarme: Naturgas baseret fjernvarme Biomasse baseret fjernvarme 2 Mindre byer med individuel naturgas 3 Nærvarme og nabovarme i mindre byer 4 Energibesparelser og individuel forsyning af enkeltliggende husstande og mindre byer 5 Øget lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelleanlæg 6 Transport Med henblik på, at danne grundlag for en perspektivering af erfaringer og konklusioner fra inspirationskatalogets cases og hovedtemaer er der i denne bilagsrapport udarbejdet en oversigt over, i hvilket omfang de enkelte hovedtemaer er repræsenteret i kommunerne i hele Region Midtjylland. Oversigten tager udgangspunkt i den nuværende varmeforsyningsstruktur, der ligeledes er beskrevet og illustreret. Bilagsrapporten udgør således et grundlag for at en kommune får et overblik over situationen i de øvrige kommuner i regionen som bl.a. kan anvendes til at etablere erfaringsnetværk og samarbejdsrelationer omkring de relevante hovedtemaer. For hver kommune er opgørelserne over varmebehov fordelt på "større byer" (defineret som kommunecentre), "mindre byer" (alle øvrige byer i kommunen) og landområder (områder udenfor byerne). Centerbyerne fremgår af nedenstående tabel: Kommune Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Centerbyer Hadsten Hammel Hinnerup Ulstrup Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast Brande Lemvig Grenaa Auning Odder Randers Romalt Hornbæk Ringkøbing Skjern

7 6 Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Tabel 1-1: Videbæk Hvide Sande Ingen Silkeborg Kjellerup (denne har kommunen dog ikke med som centerby i kommuneplanen) Skanderborg Galten-Skovby Hørning Ry Skive Struer Ebeltoft Hornslet Rønde Viborg Bjerringbro Aarhus Beder Liste over centerbyer i kommunerne i Region Midtjylland. For de mindre byer opgøres andelen af varmeforbrug i forhold til kommunen totalt samt fordelingen af varmeforbruget på hovedtemaerne. I landområderne opgøres fordelingen af varmeforbruget på forskellige forsyningsformer således at andelen af VE i landområderne defineres. Oversigterne er baseret på kort, varmeatlas udarbejdet med baggrund i BBR 2012 samt oplysninger i Energiproducenttællingen Kort og figurer er udarbejdet med henblik på at få en oversigt over situationen. Der tages forbehold overfor usikkerheder i forbindelse med forsyningsområdeinddelingen, der er baseret på kommunernes indberetninger til Plansystem.dk, samt overfor BBR data da disse erfaringsmæssigt ikke altid afspejler den aktuelle og konkrete situation pga. manglende indberetninger og opdatering af disse. Indledningsvist sammenfattes oversigten for alle kommunerne i Region Midtjylland. Efterfølgende præsenteres en række sammenlignelige kort og nøgletal for hver enkelt af de 19 kommuner i regionen.

8 7 2. Region Midtjylland samlet oversigt Nedenstående tre figurer illustrerer, hvor stor en andel de små/mindre byer samt landdistrikterne udgør af kommunernes samlede varmebehov. Figur 2-1: Varmebehov i Region Midtjylland fordelt på centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 2-2: Varmebehov i Region Midtjylland fordelt på kommuner og på centerbyer, mindre byer og landdistrikter.

9 8 Forsyningsstrukturen i de tre grupper er meget forskellig som det fremgår af nedenstående 6 figurer. 84% af varmebehovet i centerbyerne er baseret på fjernvarme. I de mindre byer dækker fjernvarme 45% mens individuel naturgas og oliefyr dækker 42%. I landdistrikterne udgør den individuelle forsyning baseret på naturgas, olie, el og biomasse i alt 93% mens fjernvarme/blokvarme kun udgør 7%. Figur 2-3: Varmebehov i centerbyer i Region Midtjylland fordelt på brændsler. Figur 2-4: Varmebehov i mindre byer i Region Midtjylland fordelt på brændsler. Figur 2-5: Varmebehov i landdistrikter i Region Midtjylland fordelt på brændsler.

10 9 Som nævnt er inspirationskataloget opbygget omkring en række hovedtemaer. Nedenstående to figurer illustrerer, hvorledes de enkelte hovedtemaer er repræsenteret i de små byer totalt i Region Midtjylland samt i de enkelte kommuner i regionen. Figur 2-6: Varmebehov i de små byer i Region Midtjylland fordelt på hovedtema. Figur 2-7: Varmebehov i de små byer i Region Midtjylland fordelt på kommuner og på hovedtema. Det fremgår at katalogets cases relateret til naturgas fjernvarme, biomasse fjernvarme og individuel naturgas repræsenterer en væsentlig andel af de problemstillinger og muligheder som de små og mindre byer i regionen står over for.

11 10 3. Oversigter på kommuneniveau I det følgende illustreres situationen kommune for kommune dels geografisk, dels i form af et overblik over den samlede forsyningsstruktur i kommunen og endelig i form af et overblik over fordelingen på de hovedtemaer der er beskrevet i inspirationskataloget og i casekataloget samt på forsyningsform i landområderne. Dette vil muliggøre, at de aktuelle parter kan "finde" sig selv samt de steder, de kan hente inspiration fra. Figurerne hvor fordelingen er angivet på kommuneniveau kan give kommunerne et gensidigt overblik over fælles udfordringer samt muligheder for netværksdannelser relateret til erfaringsudveksling og samarbejde.

12 11 Favrskov Kommune Figur 3-1: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i Favrskov Kommune. Signaturforklaring fremgår af boksen legend. Varmeforsyningen i Hammel er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, biomasse. Fjernvarmen er baseret på 94 % affald, 4 % biomasse og 2 % bioolie. Varmeforsyningen i Thorsø er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, naturgas. Fjernvarmen er produceret på 70 % biogas og 30 % naturgas. Favrskov Kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Hammel Hadsten Hinnerup Ulstrup Mindre byer total Landdistrikt

13 12 Figur 3-2: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-3: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-4: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

14 13 Hedensted Kommune Figur 3-5: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i Hedensted Kommune. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Hedensted kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Hedensted By Mindre byer total Landdistrikt

15 14 Figur 3-6: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter Figur 3-7: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-8: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

16 15 Herning Kommune Figur 3-9: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i Herning Kommune. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Sinding er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, biomasse : Fjernvarmen er baseret på biogas 87 %, olie 13 %. Herning kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Herning by Mindre byer total Landdistrikt

17 16 Figur 3-10: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-11: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-12: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

18 17 Holstebro Kommune Figur 3-13: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Holstebro er på kortet angivet med signaturen. Fjernvarmen produceres på: Affald 49 %, biomasse 41 %, naturgas 10 %, biogas og olie mindre end 1 % Holstebro kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Holstebro by Mindre byer total Landdistrikt

19 18 Figur 3-14: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-15: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-16: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

20 19 Horsens Kommune Figur 3-17: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Horsens kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Horsens Mindre byer total Landdistrikt

21 20 Figur 3-18: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-19: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-20: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

22 21 Ikast-Brande Kommune Figur 3-21: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Herning-Ikast er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, biomasse. Fjernvarme produceret med 70 % biomasse, 25 % naturgas, 3 % biogas, 2 % olie. Varmeproduktion, Brande: Naturgas 88 %, biomasse 12 % Varmeproduktion, Blåhøj: Biogas 86 %, biomasse 14 % Ikast-Brande kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Ikast Brande Mindre byer total Landdistrikt

23 22 Figur 3-22: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-23: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-24: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

24 23 Lemvig Kommune Figur 3-25: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Lemvig kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Lemvig Mindre byer total Landdistrikt

25 24 Figur 3-26: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-27: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-28: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

26 25 Norddjurs Kommune Figur 3-29: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Grenaa er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, naturgas. Fjernvarmen er produceret på 44 % biomasse, 34 % kul, 19 % affald, 3 % olie Norddjurs kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Grenaa Auning Mindre byer total Landdistrikt

27 26 Figur 3-30: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-31: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-32: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

28 27 Odder Kommune Figur 3-33: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Odder kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Odder Mindre byer total Landdistrikt

29 28 Figur 3-34: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-35: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-36: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

30 29 Randers Kommune Figur 3-37: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Lem er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, naturgas. Fjernvarmen er produceret på biomasse 73 %, naturgas 27 % Randers kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Randers Hornbæk Romalt Mindre byer total Landdistrikt

31 30 Figur 3-38: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-39: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-40: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

32 31 Ringkøbing-Skjern Kommune Figur 3-41: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Skjern er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, naturgas. Fjernvarmen er produceret på Naturgas 69 %, biomasse 31 % Ringkøbing-Skjern kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Ringkøbing Skjern Videbæk Hvide Sande Mindre byer total Landdistrikt

33 32 Figur 3-42: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-43: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-44: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

34 33 Samsø Kommune Figur 3-45: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Samsø kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total - Mindre byer total Landdistrikt

35 34 Figur 3-46: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-47: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-48: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

36 35 Silkeborg Kommune Figur 3-49: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Silkeborg kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Silkeborg Kjellerup Mindre byer total Landdistrikt

37 36 Figur 3-50: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-51: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-52: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

38 37 Skanderborg Kommune Figur 3-53: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Skanderborg kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Skanderborg Hørning Ry Galten Mindre byer total Landdistrikt

39 38 Figur 3-54: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-55: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-56: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

40 39 Skive Kommune Figur 3-57: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Skive er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, naturgas. Fjernvarmen er produceret på biomasse 71 %, naturgas 17 %, bioolie 12 % Skive kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Skive Mindre byer total Landdistrikt

41 40 Figur 3-58: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-59: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-60: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

42 41 Struer Kommune Figur 3-61: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Struer kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Struer Mindre byer total Landdistrikt

43 42 Figur 3-62: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-63: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-64: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

44 43 Syddjurs Kommune Figur 3-65: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Varmeforsyningen i Horslet er på kortet angivet med signaturen Fjernvarme, naturgas. Fjernvarmen er produceret på (varme fra Aarhus): 94 % kul, 4 % biomasse, 2 % olie Varmeproduktion, Balle (samt Hoed og Glatved): 58 % biogas, 39 % biomasse, 3 % olie Syddjurs kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Ebeltoft Hornslet Rønde Mindre byer total Landdistrikt

45 44 Figur 3-66: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-67: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-68: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

46 45 Viborg Kommune Figur 3-69: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Viborg kommune Varmebehov, MWh Kommunen total Centerbyer total Viborg Bjerringbro Mindre byer total Landdistrikt

47 46 Figur 3-70: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-71: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-72: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

48 47 Aarhus Kommune Figur 3-73: Kort over varmeforsyningsformen i byerne i kommunen. Signaturforklaring fremgår af boksen legend" Aarhus kommune Varmebehov, MWh Varmeproduktion, Aarhus: Kommunen total Kul 67% Centerbyer total Affald 21% Aarhus Biomasse 8% Beder Olie 3% Mindre byer total Biogas 1% Landdistrikt

49 48 Figur 3-74: Varmebehov i MWh fordelt på opvarmningsform (fjernvarme, individuel naturgas m.v.) og på henholdsvis centerbyer, mindre byer og landdistrikter. Figur 3-75: Varmebehov i små byer fordelt på hovedtemaer fra inspirationskataloget. Figur 3-76: Varmebehov i landdistrikt fordelt på opvarmningsform.

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region?

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Dansk Fjernvarmes Regionalmøder foråret 2015 Louise Langbak Hansen Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Dansk Fjernvarme ERFA-MØDE 11. juni 2013 Jørgen Krarup www.regionmidtjylland.dk 2 www.regionmidtjylland.dk Programmet 1. Hvorfor SEP? 2. Hvad er SEP? 3. Forudsætninger for

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

MIDT Energistrategi. Strategisk energiplanlægning i det midtjyske område

MIDT Energistrategi. Strategisk energiplanlægning i det midtjyske område MIDT Energistrategi Strategisk energiplanlægning i det midtjyske område Detailplanlægningsmøde i temagruppen: Det vestjyske ressourceområde Fredag den 1. november 2013 hos Skive Kommune Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014

Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014 Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014 Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet Præsentation af det foreløbige katalog Else Bernsen (ebe@cowi.dk) Baggrund, formål

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber. 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg

Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber. 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg Notat Per Alex Sørensen Nordtjylland Mobil +45 4058 2498 pas@planenergi.dk Vedrørende: Dato: Deltagere: Referent: Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Kravspecifikation Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland Baggrund

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til:

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: 1 of 5 Status på projekter under klimaprogrammet Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: El og delebiler i kommuner I projektet afprøves og analyseres potentialet

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00 Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten 8964 2505 Lukket onsdag FAX: 8964 2396 visitation@favrskov.dk FVR08.movie@vconf.dk

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen 1 Resultat: 1. Aktiv vindmølleplanlægning Vi når vores mål med 750 møller og tre gange så meget el vindkraft som i dag. Hvad gør vi: Kommuner angiver lokale

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen?

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? 1 9. maj 2017 REGIONAL UDVIKLING Schweitz og Danmark er de lande i Europa, hvor tabene som følge af klimaforandringerne er størst I følge det Europæiske Miljøagentur

Læs mere

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO-Midtjylland VALGPROCEDURE - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland 15-9-2014 Sagsnr. 2014-5591 Tidspunkt for valg PLO-M tager ved hvert valg

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere