Når Vi kører en sag for Dig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når Vi kører en sag for Dig"

Transkript

1 Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

2 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 10, 9000 Aalborg. Redaktion: Ansvarshavende: Hanne Lykke Jespersen Januar 2006 Teknisk produktion: PROSA. Illustrationer: istockphoto.com og PROSA Tryk: Paritas Digital Service ApS Forord... 3 Hvem kører vi sag for?... 4 Hvad sker der, når du henvender dig i PROSA?... 4 Hvordan foregår kontakten?... 4 Du er selv med til at bestemme forløbet... 5 Din egen indsats... 5 Sørg for at sikre dokumentation... 5 Konflikten skærpes... 6 Vurdering af sagen... 7 Når sagen overgives til advokaten... 7 Hvordan foregår en retssag... 8 Dom/tilkendegivelse/forlig i retten... 9 Hvor lang tid tager selve retssagen?... 9 Hvordan forløber sagen?... 9 Ankemuligheder for dig og modparten herunder tidsfrister Afslutning af sagen Hvad kan man få erstatning for? Evt. udbetalinger/sagsomkostninger Du kan klage... 11

3 0II00I00II Når Vi kører en sag for Dig Forord Det er altid ubehageligt, når der opstår uenigheder og konflikter. Det gælder ikke mindst, når konflikten opstår i relation til ens arbejdsgiver eller kunde. Det kan jo være jobbet, som står på spil. Dette kan være en stor belastning midt i en travl dagligdag. Når det sker, er vi som din fagforening på din side vi er til for at hjælpe dig. Sagerne er selvfølgelig ekstra ubehagelige, når det ikke er muligt at løse dem ved en forhandling. I den situation kan den eneste løsning være at benytte domstolene til at få afgjort sagen. Netop fordi de fleste kun sjældent involveres direkte i retssager, kan man godt føle, at retssystemet er svært at overskue. Formålet med denne pjece er at besvare nogle af de spørgsmål, der kan dukke op i forbindelse med, at sådanne faglige sager havner i retssystemet. Samtidigt vil vi gerne fortælle dig, hvad du kan forvente af os og hvad vi til gengæld også forventer af dig. Vores erfaring er nemlig, at vi opnår det bedste resultat, hvis du selv er aktiv i at hjælpe os med sagen.

4 II0II0I Hvem kører vi sag for? Vi kører faglige sager for alle medlemmer af PROSA dog kun hvis du betaler kontingent i forhold til den arbejdssituation, du har. Det vil sige, at hvis man kun har et studiemedlemskab, så dækker det også kun i forhold til studiet og altså ikke i forhold til et evt. studiejob. Studerende som har studiejob og betaler kontingent i den forbindelse har selvfølgelig ret til faglig bistand. Du skal dog være opmærksom på, at vi kun dækker advokatudgifter i forbindelse med sagen, hvis du har været medlem af PROSA i mindst 3 måneder, før sagen opstod eller hvis du meldte dig ind straks, du påbegyndte arbejdet hos din sidste arbejdsgiver. Vi vil selvfølgelig gøre dig opmærksom på dette, inden vi involverer en ekstern advokat i sagen. Grunden til at vi har denne regel er simpelthen, at vi ikke ønsker, at man bare venter med at melde sig i fagforeningen til det ryger kraftigt eller allerede brænder. Det er selvfølgelig også en forudsætning, at du betaler dit kontingent, idet vi ikke kører en sag for dig, hvis du er i kontingentrestance. Hvad sker der, når du henvender dig i PROSA? Når du henvender dig med din sag, får du tilknyttet en sagsbehandler, som i første omgang vil vurdere, hvordan din sag står. Det sker sommetider, at sagsbehandleren må konkludere, at det faktisk er arbejdsgiveren som har ret selv om det ikke for dig virker rimeligt. Hvis sagsbehandleren vurderer, at du har en god sag, vil vi typisk sende en henvendelse til din arbejdsgiver (dette sker kun efter aftale med dig). Herefter er mulighederne mange. En del arbejdsgivere betaler straks det tilgodehavende, du har, når de får henvendelsen fra os. De ved måske vi har ret, eller de er bare ikke interesseret i mere ballade. I en hel del andre tilfælde indgår vi en dialog med din arbejdsgiver (tidligere arbejdsgiver). Det kan betyde, at der kommer yderligere eller afvigende oplysninger fra ham, som vi har behov for, at du kommenterer. Det kan også betyde, at der tilbydes at betale det krævede, helt eller delvis. Hvis hele beløbet betales, afsluttes sagen. Hvis der tilbydes delvis betaling, vil din sagsbehandler kontakte dig. Vi vil vurdere, hvad de alternative muligheder er, så du kan vurdere det tilbudte forlig. Hvis det ikke lykkes at lave en aftale med din arbejdsgiver og vi stadig mener, at vi kan vinde sagen, videregiver vi den til advokat (stadig efter aftale med dig). Hvordan foregår kontakten? Normalt skal du kontakte din sagsbehandler omkring sagen, men i hastetilfælde kan du henvende dig på og få et svar fra en anden sagsbehandler. Du kan også ringe ind og høre, om der er nyt i sagen de andre faglige sagsbehandlere kan se status på sagen i det fælles system, vi har til styring af sager.

5 I0II00II Når sagen er overgivet til advokaten, foregår kontakten fortsat gennem din sagsbehandler, som hele tiden vil sikre, at også advokaten giver dig og din sag den bedst mulige behandling. Du skal forvente, at det er nødvendigt at holde et forberedende møde sammen med advokaten. Du er selv med til at bestemme forløbet Når vi foretager nye skridt i sagen, vil det altid være efter aftale med dig. Hvis der tilbydes forlig, vil det som hovedregel være dig, der tager stilling til det. Det kan dog forekomme, at forliget er så godt, at vi ikke kan føre sagen, hvis du afslår. Dette gælder, hvis vi vurderer, at der er ringe mulighed for at få mere ud af at køre sagen. Din sagsbehandler eller advokaten vil i det tilfælde lave en skriftlig redegørelse til dig om, hvorfor vi må opgive at videreføre sagen. Din egen indsats For at sikre os det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at samarbejdet mellem dig og din sagsbehandler fungerer optimalt. Det er vigtigt, at du fra starten beskriver sagen så godt som muligt og at du også rent ud fortæller om elementer i sagen, som du ikke er stolt af og som måske ikke er fordelagtige for dig. Vi kan langt bedre hjælpe dig, når vi også kender disse forhold. Det er også vigtigt, at du hjælper med at skaffe dokumentation for så mange oplysninger som muligt. Skriftlige beviser er langt det bedste, andre vidner end dig selv det næstbedste. I sidste ende kan vi være nødt til at supplere den fremlagte dokumentation og vidneforklaringerne med din egen forklaring. Du skal vide, at dommerne normalt tillægger skriftlig dokumentation en større vægt end vidneforklaringer: Og tillægger din egen forklaring endnu mindre vægt end den forklaring, som afgives af andre vidner. Han ved jo, at du er part i sagen. Derfor er skriftlige beviser langt at foretrække. Du skal forvente, at vi gennem sagsforløbet kan få brug for at stille dig nogle supplerende spørgsmål til yderligere belysning af sagen. Du skal ikke være bekymret for, om du forstår juridisk sprogbrug. Din sagsbehandler vil sikre, at du får spørgsmålene på almindeligt dansk. Sørg for at sikre dokumentation Det er vigtigt, at du har dokumentation for de aftaler, du har indgået med din arbejdsgiver. I princippet er en mundtlig aftale ifølge dansk lov lige så god som en skriftlig aftale men en mundtlig aftale er meget vanskeligere at bevise i retten. Vi hører ofte medlemmer sige : Jamen de hørte det alle sammen, så jeg kan godt bevise det. Det er i denne forbindelse vigtigt at vide, at det er ret sjældent, at kolleger er villige til at vidne i retten. Dette gør sig især gældende, hvis de fortsat er ansat hos den arbejdsgiver, som man har

6 II0II0I konflikten med. Det kan være utroligt skuffende at opleve, at ens gode kolleger gennem mange år ikke engang er rede til at møde op i retten og sige sandheden. Men fakta er desværre, at de kan sætte deres eget job i fare ved at gøre det. Vi har behov for, at du kommer med forslag til personer, der evt. kan vidne i sagen allerede tidligt i forløbet. Vores erfaring viser, at sådanne sager kan løbe længe så længe at du måske har mistet kontakten til vidnerne og at de reelt har glemt, hvad det handler om. Vi vil så sammen med dig og advokaten vurdere, om det vil være relevant at bruge vidner. Konflikten skærpes Når en faglig sag ikke kan løses ved forhandling, sker det meget ofte, at arbejdsgiveren kommer med sin ensidige udlægning af sagen. Denne ensidige udlægning kan ofte virke meget krænkende for dig. Vi er vant til at se ubehagelige påstande om din (manglende) loyalitet, arbejdsindsats og faglige dygtighed. Vi ser desværre tit situationer, hvor et medlem oplever, at arbejdsgiveren direkte lyver eller præsenterer et stærkt fordrejet billede af situationen. Det vil for alle være en meget dårlig oplevelse at blive beskrevet på denne måde, hvis man føler, at man har arbejdet hårdt, dygtigt og loyalt.

7 I0II00II Vurdering af sagen Vi tilstræber hurtigt at indhente tilstrækkeligt med oplysninger til, at vi kan vurdere, hvordan din chance for at vinde sagen er. Når vi har lavet en sådan vurdering, vil du selvfølgelig blive informeret. Vi er så rede til at drøfte denne vurdering med dig - hvad taler for din sag, hvad taler imod og hvad kan vi gøre for at forbedre vores odds. Hvis din sag når frem til retssalen, er det sådan i langt de fleste sager, at den ene af parterne har bevisbyrden. Hvis vi har bevisbyrden, skal vi kunne fremlægge tilstrækkelig med dokumentation og vidneudsagn til at overbevise dommeren om, at han skal dømme til vores fordel. Man starter så at sige lidt op af bakke, da modparten blot kan sidde og afvente, at vi fremlægger beviserne. Dette indgår naturligvis i vurderingen af sagen. Hvis der i løbet af sagen kommer nye oplysninger hvad jævnligt sker - kan dette ændre vurderingen af sagen. Det vil din sagsbehandler tale med dig om. Det sker, at der kommer oplysninger, som gør, at vi ikke længere tror, at vi kan vinde din sag og derfor opgiver at føre den videre. Det kan være meget vanskeligt at acceptere, at sagen ikke kan vindes, hvis man føler, at man er blevet uretfærdigt behandlet. Det sker, at vi ikke kan løfte den krævede bevisbyrde og dermed vinde en ellers helt rimelig sag. Sådan fungerer systemet desværre. Du skal dog vide, at hvis vi opgiver at føre din sag, er det ikke fordi, vi ikke vil hjælpe dig eller bruge penge på din sag. Vi opgiver kun sagen, hvis vi ikke tror på et rimeligt resultat. Når sagen overgives til advokaten Normalt vil advokaten først forsøge at komme i dialog med arbejdsgiveren, men hvis det ikke lykkes, vil der blive indgivet en stævning til retten. Dette er første skridt til at indlede en retssag. Herefter skal modparten svare på stævningen det såkaldte svarskrift. Ofte vil denne skriftlige dialog fortsætte med en yderligere udveksling af skrifter frem og tilbage mellem parterne. Når advokaten skal lave et sådant skrift eller vi modtager et fra modparten vil du naturligvis få disse skrifter tilsendt eller udleveret. Det er i den situation meget vigtigt, at du tager dig tid til at læse og kommenterer disse skrifter. I denne fase af sagen prøver retten løbende ved hjælp af frister til parterne at fremskynde udvekslingen af skrifter. Derfor er det vigtigt, at du reagerer hurtigt på vores henvendelser. Det er jo dig, der bedst ved, hvad der er foregået i sagen. Nogle gange beder modparten om udsættelse af sagen - og det vil de normalt få af retten. I visse tilfælde kan vi komme i den situation, at hele sagen må vente på en principiel afgørelse af en lignende sag fra Landsretten, Sø- og handelsretten eller Højesteret. Et eksempel på en sådan situation er de sager, vi har haft omkring aktieoptioner for medarbejdere, som er blevet afskediget i forbindelse med nedskæringsrunder eller virksomhedslukning

8 II0II0I Derfor er det også vanskeligt at sige, hvor lang tid det tager at køre sådan en sag, men der går let 1 år 1½ og længere tid, hvis der er mange af de nævnte udsættelser. På alle tidspunkter i forløbet af sagen, kan der opstå muligheder for at forlige sagen. Hvis det sker, vil vi selvfølgelig orientere dig og vejlede dig, så du bedre kan tage stilling til forliget. Hvordan foregår en retssag En retssag foregår i Danmark forholdsvis uhøjtideligt. Sagen starter med, at din advokat gennemgår sagen og alle de dokumenter, som skal bruges i sagen. Bagefter vil advokaten bede dig afgive din forklaring om sagen, typisk ved at du svarer på en række spørgsmål som er forberedt hjemmefra. Dommeren vil i den forbindelse forklare dig, at du udtaler dig som vidne og skal tale sandt og at du kan straffes for at lyve i retten. Når PROSAs advokat har hørt din forklaring, får modpartens advokat mulighed for at stille dig spørgsmål. Herefter er det en repræsentant fra din arbejdsgiver, som skal afgive forklaring - først ved at svare på spørgsmål fra sin egen advokat og derefter ved at svare på spørgsmål fra din advokat. Herefter vil eventuelle vidner blive indkaldt. Vidner afhøres på samme måde som beskrevet ovenfor de udspørges først af den advokat, som har indkaldt dem og derefter af modpartens advokat. Dommeren kan igennem forløbet hele tiden stille spørgsmål til den person, der sidder i vidneskranken. Til sidst kommer den såkaldte procedure, hvor PROSA s advokat opsummerer sagen og det juridiske grundlag for, hvorfor vi skal vinde sagen. Herefter vil modpartens advokat fortælle, hvorfor det er hans klient, der skal vinde. Vores advokat får herefter mulighed for at komme med bemærkninger til det modparten har sagt, og modpartens advokat får samme mulighed. Herefter overgives sagen til rettens vurdering.

9 I0II00II Dom/tilkendegivelse/forlig i retten Herefter er det meget forskelligt, hvad der sker. Dommeren spørger nogle gange, om vi ønsker en tilkendegivelse. Det betyder, at han fortæller, hvad dommen vil lyde på. Det siger vi som regel ja tak til. Når vi har hørt tilkendegivelsen, kan vi fortælle, om vi ønsker en dom. Hvis vi er tilfredse med tilkendegivelsen, behøver vi ikke en dom, medmindre sagen er principiel og vi ønsker dommen nedskrevet. Hvis en af parterne ønsker det, skal dommeren skrive dommen ned. Hvis vi ikke er tilfredse, vil vi bede om en dom, så vi kan vurdere, om vi vil anke dommen. Nogle gange foreslår dommeren i stedet, at der indgås et forlig. Vi vil så holde en pause, så vi kan tage stilling til, om vi vil være med til det. I andre sager meddeler dommeren simpelt hen blot, hvornår der kommer en dom i sagen. Hvis der skal skrives en dom, går der normalt 6-8 uger fra behandlingen i retten, til dommen afsiges. Hvor lang tid tager selve retssagen? Det er meget forskelligt, hvor lang tid en sag varer. Det mest almindelige er ½-1 dag, men vi har også ind i mellem sager, der er så omfattende, at det varer flere dage. Hvordan forløber sagen? Det er meget forskelligt afhængig af, hvilken slags sag det er. Helt generelt gælder det om at væbne sig med en stor portion tålmodighed. Det er generelt meget tidskrævende at benytte retssystemet i Danmark. Hvor stor denne tålmodighed skal være afhænger erfaringsmæssigt af, hvad den konkrete sag drejer sig om. Arbejdsskadesager tager helt usædvanligt lang tid. Der findes eksempler på sager, der kører i år. Det er dog usædvanligt, men 5 år går meget hurtigt i sådan en sag. Når du ind i mellem skal svare på spørgsmål, forventer vi alligevel, at du gør det hurtigt vi vil generelt prøve at fremme din sag så meget som muligt. Det kan være meget frustrerende at vente så lang tid på at få ret, men vi kan ikke gøre noget ved det. For konkurssager gælder det generelt, at du som funktionær kan få dækket (en del af) dit løntab i Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG orienterer løbende om deres sagsbehandlingstider på deres hjemmeside. Denne sagsbehandlingstid gælder fra de modtager anmeldelsen. Forud for at dette sker, er der tit gået en kortere eller længere periode, hvor du måske ikke har fået løn. Ud over de penge du kan få fra Lønmodtagernes Garantifond, må vi ind imellem vente flere år på afslutning af konkursboet, hvis du har penge til gode her, som Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker. Desværre er det ret sjældent, at du får penge ud af et konkursbo. Du ender som lønmodtager jævnligt som taber ved en konkurs helt på linie med de andre kreditorer.

10 II100II0I Ankemuligheder for dig og modparten herunder tidsfrister Når der er afsagt en dom, har hver af parterne 1 måned til at kunne anke dommen til en højere instans. En dom kan normalt kun ankes 1 gang. Da de fleste sager behandles først i byretten, betyder det, at landsretten normalt er den endelige ankeinstans. I enkelte tilfælde kan man dog søge om (og få) tilladelse til at anke til Højesteret, hvis der vurderes at være tale om et meget principielt spørgsmål, som kan have betydning for andre sager. Hvis dommen ikke giver os medhold eller kun delvist, vil vi vurdere, om vi har en chance for et bedre resultat ved at anke dommen til en højere instans. Det er her selvfølgelig en forudsætning, at du har mod på at køre sagen videre. Afslutning af sagen Sagen afsluttes, når vi skønner, at det ikke er muligt at få mere ud af den. Vi afslutter normalt også sagen, hvis du udmelder dig af PROSA, eller hvis du ikke selv bidrager til at fremme sagen, f.eks. hvis du i længere tid ikke svarer på henvendelser vedrørende sagen. Du vil selvfølgelig selv have mulighed for herefter at gå videre med sagen for egen regning. Hvad kan man få erstatning for? I Danmark er mulighederne for at få erstatning generelt langt ringere, end det vi kender fra amerikanske film i TV. Udgangspunktet i dansk ret er, at man kun kan få erstatning i det omfang, man har lidt et økonomisk tab og at dette tab kan dokumenteres. Der er dog visse undtagelser. F.eks. får man i forbindelse med en fritstilling ved afskedigelse løn i op til 3 måneder efter fritstillingen, selv om man ikke har et økonomisk tab. Ved en usaglig afskedigelse, er en erstatning heller ikke betinget af et økonomisk tab, men omvendt får man heller ikke en større erstatning, selv om man har lidt et meget stort økonomisk tab ved afskedigelsen. Man kan også få godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt, selv om det ikke har medført et økonomisk tab. Et andet mere kedeligt eksempel er, at arbejdsgivere kan kræve en såkaldt konventionalbod i forbindelse med især kunde- og konkurrenceklausuler uden at dokumentere et tab. Erstatning for ærekrænkelse, tort og den ubehagelige og belastende situation som en retssag sætter en i, opnås kun usædvanligt sjældent. Erstatninger for uberettigede afskedigelser er som regel også forbløffende små. Vi synes i PROSA, at arbejdsgiverne i Danmark slipper alt for billigt fra at afskedige sine ansatte i strid med alle regler og love. Evt. udbetalinger/sagsomkostninger Hvis vi indgår et forlig for dig, eller vi vinder sagen i retten, bliver pengene i reglen udbetalt til PROSA. Modparten skal indbetale pengene senest 14 dage efter, der er afsagt en dom. Så snart vi har modtaget pengene, sender vi dem videre til dig. Du vil modtage det beløb, du har vundet samt de eventuelle renter, du bliver tildelt. Hvis vi vinder sagsomkostninger,

11 I0II0110II beholder PROSA disse penge, da det jo også er os, der betaler sagsomkostningerne. Vores erfaring er, at vi altid har væsentligt højere omkostninger til advokaten, end dem retten tildeler os. Du kan klage Vi håber selvfølgelig, at du føler dig godt behandlet af vores faglige sagsbehandlere og advokater - og at du er tilfreds med den behandling, din sag får både menneskeligt og fagligt. Hvis dette alligevel ikke er tilfældet, har du mulighed for at klage over behandlingen på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du ønsker at klage, kan du bruge nedenstående klagevejledning. Procedure for behandling af klager vedrørende Individuel medlemsservice Hvis du synes sagsbehandlingen er for dårlig, menneskeligt eller fagligt, kan du selvfølgelig altid tale med sagsbehandleren om det. Ellers kan du indgive en egentlig klage. En klage skal være skriftlig og indgives til foreningens næstformand. Klagen kan vedrøre ansatte i PROSA, men selvfølgelig også den advokat vi benytter os af. Klagen sendes til: PROSA Ahlefeldtsgade København K Att. Næstformanden Du kan selvfølgelig også ringe og tale med næstformanden, hvis du vil have hjælp til at udforme din klage. Når næstformanden har modtaget din klage, beder han de involverede parter om en redegørelse for deres opfattelse af forløbet, herunder dokumentation for handlinsforløbet og en stillingtagen til de enkelt punkter i klagen. Hvis næstformanden skønner, at det er nødvendigt, afholdes der evt. et møde med dig for at få sagen yderligere belyst. Afgørelsen på klagen sendes herefter til din lokalafdelings bestyrelse og til de øvrige sagsbehandlere på området, dog vil dit navn ikke fremgå kun indholdet af klagen og selvfølgelig til dig. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen kan den indankes til din lokalafdelings bestyrelse. Hvis du gør dette, vil du få adgang til det bestyrelsesmøde som skal behandle sagen og du vil selvfølgelig have taleret.

12 FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RETSSAGER FØRER DU EN RETSSAG? STÆVNING SENDES TIL RETTEN

RETSSAGER FØRER DU EN RETSSAG? STÆVNING SENDES TIL RETTEN FØRER DU EN RETSSAG? PROBLEMSTILLING Står du foran eller måske midt i en retssag, så ved du, at en retssag er en langvarig og ofte uoverskuelig proces. Elmer Advokater hjælper dig igennem retssagen med

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen?

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Advokat Jesper Lett, Danmark Når voldgift vinder frem også i store, internationale, kommercielle konflikter, kan en af grundene være, at voldgiftsproceduren,

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG DRACHMANN ADVOKATER > Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen...

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen... Skoleleder og tjenestemand når dit job er i fare så kontakt altid skolelederforeningen... 1 når dit job er i fare Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen 7. april 2016 Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen Er sagen en konflikt mellem Gråsten Sejlklub og Dansk Sejlunions bestyrelse? Nej - sagen er en lokal konflikt i Gråsten, og løsningen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere