Når Vi kører en sag for Dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når Vi kører en sag for Dig"

Transkript

1 Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

2 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 10, 9000 Aalborg. Redaktion: Ansvarshavende: Hanne Lykke Jespersen Januar 2006 Teknisk produktion: PROSA. Illustrationer: istockphoto.com og PROSA Tryk: Paritas Digital Service ApS Forord... 3 Hvem kører vi sag for?... 4 Hvad sker der, når du henvender dig i PROSA?... 4 Hvordan foregår kontakten?... 4 Du er selv med til at bestemme forløbet... 5 Din egen indsats... 5 Sørg for at sikre dokumentation... 5 Konflikten skærpes... 6 Vurdering af sagen... 7 Når sagen overgives til advokaten... 7 Hvordan foregår en retssag... 8 Dom/tilkendegivelse/forlig i retten... 9 Hvor lang tid tager selve retssagen?... 9 Hvordan forløber sagen?... 9 Ankemuligheder for dig og modparten herunder tidsfrister Afslutning af sagen Hvad kan man få erstatning for? Evt. udbetalinger/sagsomkostninger Du kan klage... 11

3 0II00I00II Når Vi kører en sag for Dig Forord Det er altid ubehageligt, når der opstår uenigheder og konflikter. Det gælder ikke mindst, når konflikten opstår i relation til ens arbejdsgiver eller kunde. Det kan jo være jobbet, som står på spil. Dette kan være en stor belastning midt i en travl dagligdag. Når det sker, er vi som din fagforening på din side vi er til for at hjælpe dig. Sagerne er selvfølgelig ekstra ubehagelige, når det ikke er muligt at løse dem ved en forhandling. I den situation kan den eneste løsning være at benytte domstolene til at få afgjort sagen. Netop fordi de fleste kun sjældent involveres direkte i retssager, kan man godt føle, at retssystemet er svært at overskue. Formålet med denne pjece er at besvare nogle af de spørgsmål, der kan dukke op i forbindelse med, at sådanne faglige sager havner i retssystemet. Samtidigt vil vi gerne fortælle dig, hvad du kan forvente af os og hvad vi til gengæld også forventer af dig. Vores erfaring er nemlig, at vi opnår det bedste resultat, hvis du selv er aktiv i at hjælpe os med sagen.

4 II0II0I Hvem kører vi sag for? Vi kører faglige sager for alle medlemmer af PROSA dog kun hvis du betaler kontingent i forhold til den arbejdssituation, du har. Det vil sige, at hvis man kun har et studiemedlemskab, så dækker det også kun i forhold til studiet og altså ikke i forhold til et evt. studiejob. Studerende som har studiejob og betaler kontingent i den forbindelse har selvfølgelig ret til faglig bistand. Du skal dog være opmærksom på, at vi kun dækker advokatudgifter i forbindelse med sagen, hvis du har været medlem af PROSA i mindst 3 måneder, før sagen opstod eller hvis du meldte dig ind straks, du påbegyndte arbejdet hos din sidste arbejdsgiver. Vi vil selvfølgelig gøre dig opmærksom på dette, inden vi involverer en ekstern advokat i sagen. Grunden til at vi har denne regel er simpelthen, at vi ikke ønsker, at man bare venter med at melde sig i fagforeningen til det ryger kraftigt eller allerede brænder. Det er selvfølgelig også en forudsætning, at du betaler dit kontingent, idet vi ikke kører en sag for dig, hvis du er i kontingentrestance. Hvad sker der, når du henvender dig i PROSA? Når du henvender dig med din sag, får du tilknyttet en sagsbehandler, som i første omgang vil vurdere, hvordan din sag står. Det sker sommetider, at sagsbehandleren må konkludere, at det faktisk er arbejdsgiveren som har ret selv om det ikke for dig virker rimeligt. Hvis sagsbehandleren vurderer, at du har en god sag, vil vi typisk sende en henvendelse til din arbejdsgiver (dette sker kun efter aftale med dig). Herefter er mulighederne mange. En del arbejdsgivere betaler straks det tilgodehavende, du har, når de får henvendelsen fra os. De ved måske vi har ret, eller de er bare ikke interesseret i mere ballade. I en hel del andre tilfælde indgår vi en dialog med din arbejdsgiver (tidligere arbejdsgiver). Det kan betyde, at der kommer yderligere eller afvigende oplysninger fra ham, som vi har behov for, at du kommenterer. Det kan også betyde, at der tilbydes at betale det krævede, helt eller delvis. Hvis hele beløbet betales, afsluttes sagen. Hvis der tilbydes delvis betaling, vil din sagsbehandler kontakte dig. Vi vil vurdere, hvad de alternative muligheder er, så du kan vurdere det tilbudte forlig. Hvis det ikke lykkes at lave en aftale med din arbejdsgiver og vi stadig mener, at vi kan vinde sagen, videregiver vi den til advokat (stadig efter aftale med dig). Hvordan foregår kontakten? Normalt skal du kontakte din sagsbehandler omkring sagen, men i hastetilfælde kan du henvende dig på og få et svar fra en anden sagsbehandler. Du kan også ringe ind og høre, om der er nyt i sagen de andre faglige sagsbehandlere kan se status på sagen i det fælles system, vi har til styring af sager.

5 I0II00II Når sagen er overgivet til advokaten, foregår kontakten fortsat gennem din sagsbehandler, som hele tiden vil sikre, at også advokaten giver dig og din sag den bedst mulige behandling. Du skal forvente, at det er nødvendigt at holde et forberedende møde sammen med advokaten. Du er selv med til at bestemme forløbet Når vi foretager nye skridt i sagen, vil det altid være efter aftale med dig. Hvis der tilbydes forlig, vil det som hovedregel være dig, der tager stilling til det. Det kan dog forekomme, at forliget er så godt, at vi ikke kan føre sagen, hvis du afslår. Dette gælder, hvis vi vurderer, at der er ringe mulighed for at få mere ud af at køre sagen. Din sagsbehandler eller advokaten vil i det tilfælde lave en skriftlig redegørelse til dig om, hvorfor vi må opgive at videreføre sagen. Din egen indsats For at sikre os det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at samarbejdet mellem dig og din sagsbehandler fungerer optimalt. Det er vigtigt, at du fra starten beskriver sagen så godt som muligt og at du også rent ud fortæller om elementer i sagen, som du ikke er stolt af og som måske ikke er fordelagtige for dig. Vi kan langt bedre hjælpe dig, når vi også kender disse forhold. Det er også vigtigt, at du hjælper med at skaffe dokumentation for så mange oplysninger som muligt. Skriftlige beviser er langt det bedste, andre vidner end dig selv det næstbedste. I sidste ende kan vi være nødt til at supplere den fremlagte dokumentation og vidneforklaringerne med din egen forklaring. Du skal vide, at dommerne normalt tillægger skriftlig dokumentation en større vægt end vidneforklaringer: Og tillægger din egen forklaring endnu mindre vægt end den forklaring, som afgives af andre vidner. Han ved jo, at du er part i sagen. Derfor er skriftlige beviser langt at foretrække. Du skal forvente, at vi gennem sagsforløbet kan få brug for at stille dig nogle supplerende spørgsmål til yderligere belysning af sagen. Du skal ikke være bekymret for, om du forstår juridisk sprogbrug. Din sagsbehandler vil sikre, at du får spørgsmålene på almindeligt dansk. Sørg for at sikre dokumentation Det er vigtigt, at du har dokumentation for de aftaler, du har indgået med din arbejdsgiver. I princippet er en mundtlig aftale ifølge dansk lov lige så god som en skriftlig aftale men en mundtlig aftale er meget vanskeligere at bevise i retten. Vi hører ofte medlemmer sige : Jamen de hørte det alle sammen, så jeg kan godt bevise det. Det er i denne forbindelse vigtigt at vide, at det er ret sjældent, at kolleger er villige til at vidne i retten. Dette gør sig især gældende, hvis de fortsat er ansat hos den arbejdsgiver, som man har

6 II0II0I konflikten med. Det kan være utroligt skuffende at opleve, at ens gode kolleger gennem mange år ikke engang er rede til at møde op i retten og sige sandheden. Men fakta er desværre, at de kan sætte deres eget job i fare ved at gøre det. Vi har behov for, at du kommer med forslag til personer, der evt. kan vidne i sagen allerede tidligt i forløbet. Vores erfaring viser, at sådanne sager kan løbe længe så længe at du måske har mistet kontakten til vidnerne og at de reelt har glemt, hvad det handler om. Vi vil så sammen med dig og advokaten vurdere, om det vil være relevant at bruge vidner. Konflikten skærpes Når en faglig sag ikke kan løses ved forhandling, sker det meget ofte, at arbejdsgiveren kommer med sin ensidige udlægning af sagen. Denne ensidige udlægning kan ofte virke meget krænkende for dig. Vi er vant til at se ubehagelige påstande om din (manglende) loyalitet, arbejdsindsats og faglige dygtighed. Vi ser desværre tit situationer, hvor et medlem oplever, at arbejdsgiveren direkte lyver eller præsenterer et stærkt fordrejet billede af situationen. Det vil for alle være en meget dårlig oplevelse at blive beskrevet på denne måde, hvis man føler, at man har arbejdet hårdt, dygtigt og loyalt.

7 I0II00II Vurdering af sagen Vi tilstræber hurtigt at indhente tilstrækkeligt med oplysninger til, at vi kan vurdere, hvordan din chance for at vinde sagen er. Når vi har lavet en sådan vurdering, vil du selvfølgelig blive informeret. Vi er så rede til at drøfte denne vurdering med dig - hvad taler for din sag, hvad taler imod og hvad kan vi gøre for at forbedre vores odds. Hvis din sag når frem til retssalen, er det sådan i langt de fleste sager, at den ene af parterne har bevisbyrden. Hvis vi har bevisbyrden, skal vi kunne fremlægge tilstrækkelig med dokumentation og vidneudsagn til at overbevise dommeren om, at han skal dømme til vores fordel. Man starter så at sige lidt op af bakke, da modparten blot kan sidde og afvente, at vi fremlægger beviserne. Dette indgår naturligvis i vurderingen af sagen. Hvis der i løbet af sagen kommer nye oplysninger hvad jævnligt sker - kan dette ændre vurderingen af sagen. Det vil din sagsbehandler tale med dig om. Det sker, at der kommer oplysninger, som gør, at vi ikke længere tror, at vi kan vinde din sag og derfor opgiver at føre den videre. Det kan være meget vanskeligt at acceptere, at sagen ikke kan vindes, hvis man føler, at man er blevet uretfærdigt behandlet. Det sker, at vi ikke kan løfte den krævede bevisbyrde og dermed vinde en ellers helt rimelig sag. Sådan fungerer systemet desværre. Du skal dog vide, at hvis vi opgiver at føre din sag, er det ikke fordi, vi ikke vil hjælpe dig eller bruge penge på din sag. Vi opgiver kun sagen, hvis vi ikke tror på et rimeligt resultat. Når sagen overgives til advokaten Normalt vil advokaten først forsøge at komme i dialog med arbejdsgiveren, men hvis det ikke lykkes, vil der blive indgivet en stævning til retten. Dette er første skridt til at indlede en retssag. Herefter skal modparten svare på stævningen det såkaldte svarskrift. Ofte vil denne skriftlige dialog fortsætte med en yderligere udveksling af skrifter frem og tilbage mellem parterne. Når advokaten skal lave et sådant skrift eller vi modtager et fra modparten vil du naturligvis få disse skrifter tilsendt eller udleveret. Det er i den situation meget vigtigt, at du tager dig tid til at læse og kommenterer disse skrifter. I denne fase af sagen prøver retten løbende ved hjælp af frister til parterne at fremskynde udvekslingen af skrifter. Derfor er det vigtigt, at du reagerer hurtigt på vores henvendelser. Det er jo dig, der bedst ved, hvad der er foregået i sagen. Nogle gange beder modparten om udsættelse af sagen - og det vil de normalt få af retten. I visse tilfælde kan vi komme i den situation, at hele sagen må vente på en principiel afgørelse af en lignende sag fra Landsretten, Sø- og handelsretten eller Højesteret. Et eksempel på en sådan situation er de sager, vi har haft omkring aktieoptioner for medarbejdere, som er blevet afskediget i forbindelse med nedskæringsrunder eller virksomhedslukning

8 II0II0I Derfor er det også vanskeligt at sige, hvor lang tid det tager at køre sådan en sag, men der går let 1 år 1½ og længere tid, hvis der er mange af de nævnte udsættelser. På alle tidspunkter i forløbet af sagen, kan der opstå muligheder for at forlige sagen. Hvis det sker, vil vi selvfølgelig orientere dig og vejlede dig, så du bedre kan tage stilling til forliget. Hvordan foregår en retssag En retssag foregår i Danmark forholdsvis uhøjtideligt. Sagen starter med, at din advokat gennemgår sagen og alle de dokumenter, som skal bruges i sagen. Bagefter vil advokaten bede dig afgive din forklaring om sagen, typisk ved at du svarer på en række spørgsmål som er forberedt hjemmefra. Dommeren vil i den forbindelse forklare dig, at du udtaler dig som vidne og skal tale sandt og at du kan straffes for at lyve i retten. Når PROSAs advokat har hørt din forklaring, får modpartens advokat mulighed for at stille dig spørgsmål. Herefter er det en repræsentant fra din arbejdsgiver, som skal afgive forklaring - først ved at svare på spørgsmål fra sin egen advokat og derefter ved at svare på spørgsmål fra din advokat. Herefter vil eventuelle vidner blive indkaldt. Vidner afhøres på samme måde som beskrevet ovenfor de udspørges først af den advokat, som har indkaldt dem og derefter af modpartens advokat. Dommeren kan igennem forløbet hele tiden stille spørgsmål til den person, der sidder i vidneskranken. Til sidst kommer den såkaldte procedure, hvor PROSA s advokat opsummerer sagen og det juridiske grundlag for, hvorfor vi skal vinde sagen. Herefter vil modpartens advokat fortælle, hvorfor det er hans klient, der skal vinde. Vores advokat får herefter mulighed for at komme med bemærkninger til det modparten har sagt, og modpartens advokat får samme mulighed. Herefter overgives sagen til rettens vurdering.

9 I0II00II Dom/tilkendegivelse/forlig i retten Herefter er det meget forskelligt, hvad der sker. Dommeren spørger nogle gange, om vi ønsker en tilkendegivelse. Det betyder, at han fortæller, hvad dommen vil lyde på. Det siger vi som regel ja tak til. Når vi har hørt tilkendegivelsen, kan vi fortælle, om vi ønsker en dom. Hvis vi er tilfredse med tilkendegivelsen, behøver vi ikke en dom, medmindre sagen er principiel og vi ønsker dommen nedskrevet. Hvis en af parterne ønsker det, skal dommeren skrive dommen ned. Hvis vi ikke er tilfredse, vil vi bede om en dom, så vi kan vurdere, om vi vil anke dommen. Nogle gange foreslår dommeren i stedet, at der indgås et forlig. Vi vil så holde en pause, så vi kan tage stilling til, om vi vil være med til det. I andre sager meddeler dommeren simpelt hen blot, hvornår der kommer en dom i sagen. Hvis der skal skrives en dom, går der normalt 6-8 uger fra behandlingen i retten, til dommen afsiges. Hvor lang tid tager selve retssagen? Det er meget forskelligt, hvor lang tid en sag varer. Det mest almindelige er ½-1 dag, men vi har også ind i mellem sager, der er så omfattende, at det varer flere dage. Hvordan forløber sagen? Det er meget forskelligt afhængig af, hvilken slags sag det er. Helt generelt gælder det om at væbne sig med en stor portion tålmodighed. Det er generelt meget tidskrævende at benytte retssystemet i Danmark. Hvor stor denne tålmodighed skal være afhænger erfaringsmæssigt af, hvad den konkrete sag drejer sig om. Arbejdsskadesager tager helt usædvanligt lang tid. Der findes eksempler på sager, der kører i år. Det er dog usædvanligt, men 5 år går meget hurtigt i sådan en sag. Når du ind i mellem skal svare på spørgsmål, forventer vi alligevel, at du gør det hurtigt vi vil generelt prøve at fremme din sag så meget som muligt. Det kan være meget frustrerende at vente så lang tid på at få ret, men vi kan ikke gøre noget ved det. For konkurssager gælder det generelt, at du som funktionær kan få dækket (en del af) dit løntab i Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG orienterer løbende om deres sagsbehandlingstider på deres hjemmeside. Denne sagsbehandlingstid gælder fra de modtager anmeldelsen. Forud for at dette sker, er der tit gået en kortere eller længere periode, hvor du måske ikke har fået løn. Ud over de penge du kan få fra Lønmodtagernes Garantifond, må vi ind imellem vente flere år på afslutning af konkursboet, hvis du har penge til gode her, som Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker. Desværre er det ret sjældent, at du får penge ud af et konkursbo. Du ender som lønmodtager jævnligt som taber ved en konkurs helt på linie med de andre kreditorer.

10 II100II0I Ankemuligheder for dig og modparten herunder tidsfrister Når der er afsagt en dom, har hver af parterne 1 måned til at kunne anke dommen til en højere instans. En dom kan normalt kun ankes 1 gang. Da de fleste sager behandles først i byretten, betyder det, at landsretten normalt er den endelige ankeinstans. I enkelte tilfælde kan man dog søge om (og få) tilladelse til at anke til Højesteret, hvis der vurderes at være tale om et meget principielt spørgsmål, som kan have betydning for andre sager. Hvis dommen ikke giver os medhold eller kun delvist, vil vi vurdere, om vi har en chance for et bedre resultat ved at anke dommen til en højere instans. Det er her selvfølgelig en forudsætning, at du har mod på at køre sagen videre. Afslutning af sagen Sagen afsluttes, når vi skønner, at det ikke er muligt at få mere ud af den. Vi afslutter normalt også sagen, hvis du udmelder dig af PROSA, eller hvis du ikke selv bidrager til at fremme sagen, f.eks. hvis du i længere tid ikke svarer på henvendelser vedrørende sagen. Du vil selvfølgelig selv have mulighed for herefter at gå videre med sagen for egen regning. Hvad kan man få erstatning for? I Danmark er mulighederne for at få erstatning generelt langt ringere, end det vi kender fra amerikanske film i TV. Udgangspunktet i dansk ret er, at man kun kan få erstatning i det omfang, man har lidt et økonomisk tab og at dette tab kan dokumenteres. Der er dog visse undtagelser. F.eks. får man i forbindelse med en fritstilling ved afskedigelse løn i op til 3 måneder efter fritstillingen, selv om man ikke har et økonomisk tab. Ved en usaglig afskedigelse, er en erstatning heller ikke betinget af et økonomisk tab, men omvendt får man heller ikke en større erstatning, selv om man har lidt et meget stort økonomisk tab ved afskedigelsen. Man kan også få godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt, selv om det ikke har medført et økonomisk tab. Et andet mere kedeligt eksempel er, at arbejdsgivere kan kræve en såkaldt konventionalbod i forbindelse med især kunde- og konkurrenceklausuler uden at dokumentere et tab. Erstatning for ærekrænkelse, tort og den ubehagelige og belastende situation som en retssag sætter en i, opnås kun usædvanligt sjældent. Erstatninger for uberettigede afskedigelser er som regel også forbløffende små. Vi synes i PROSA, at arbejdsgiverne i Danmark slipper alt for billigt fra at afskedige sine ansatte i strid med alle regler og love. Evt. udbetalinger/sagsomkostninger Hvis vi indgår et forlig for dig, eller vi vinder sagen i retten, bliver pengene i reglen udbetalt til PROSA. Modparten skal indbetale pengene senest 14 dage efter, der er afsagt en dom. Så snart vi har modtaget pengene, sender vi dem videre til dig. Du vil modtage det beløb, du har vundet samt de eventuelle renter, du bliver tildelt. Hvis vi vinder sagsomkostninger,

11 I0II0110II beholder PROSA disse penge, da det jo også er os, der betaler sagsomkostningerne. Vores erfaring er, at vi altid har væsentligt højere omkostninger til advokaten, end dem retten tildeler os. Du kan klage Vi håber selvfølgelig, at du føler dig godt behandlet af vores faglige sagsbehandlere og advokater - og at du er tilfreds med den behandling, din sag får både menneskeligt og fagligt. Hvis dette alligevel ikke er tilfældet, har du mulighed for at klage over behandlingen på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du ønsker at klage, kan du bruge nedenstående klagevejledning. Procedure for behandling af klager vedrørende Individuel medlemsservice Hvis du synes sagsbehandlingen er for dårlig, menneskeligt eller fagligt, kan du selvfølgelig altid tale med sagsbehandleren om det. Ellers kan du indgive en egentlig klage. En klage skal være skriftlig og indgives til foreningens næstformand. Klagen kan vedrøre ansatte i PROSA, men selvfølgelig også den advokat vi benytter os af. Klagen sendes til: PROSA Ahlefeldtsgade København K Att. Næstformanden Du kan selvfølgelig også ringe og tale med næstformanden, hvis du vil have hjælp til at udforme din klage. Når næstformanden har modtaget din klage, beder han de involverede parter om en redegørelse for deres opfattelse af forløbet, herunder dokumentation for handlinsforløbet og en stillingtagen til de enkelt punkter i klagen. Hvis næstformanden skønner, at det er nødvendigt, afholdes der evt. et møde med dig for at få sagen yderligere belyst. Afgørelsen på klagen sendes herefter til din lokalafdelings bestyrelse og til de øvrige sagsbehandlere på området, dog vil dit navn ikke fremgå kun indholdet af klagen og selvfølgelig til dig. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen kan den indankes til din lokalafdelings bestyrelse. Hvis du gør dette, vil du få adgang til det bestyrelsesmøde som skal behandle sagen og du vil selvfølgelig have taleret.

12 FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG DRACHMANN ADVOKATER > Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk PROCEDURE FOR KLAGER Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk Side 2 Side 11 Ingredienser i et godt naboskab Som det fremgår af de foregående

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere