Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual / DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK"

Transkript

1 MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) Udgave 3/21 Manual / DK

2 SEW-EURODRIVE

3 ndholdsfortegnelse 1 Indledning DFP11A / DFP21A Forskelle DFP11A / DFP21A Omstilling fra DFP11 til DFP Monterings- / installationsanvisninger Understøttede omformertyper Montering af optionskortet Stikkonfiguration Skærmning og trækning af buskabler Busterminering Indstilling af stationsadressen Indikeringselementer GSD-fil Projektering og idrifttagning Projektering af DP-master en Ekstern diagnose Idrifttagning af feltomformeren Driftsegenskaber på PROFIBUS-DP Styring af feltomformeren PROFIBUS-DP timeout Reaktion feltbus-timeout Parametrering via PROFIBUS-DP Svarkoder ved parametreringen Elementer Særlige tilfælde Fejldiagnose Diagnose-forløb Tekniske data Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 3

4 ndhold af denne manual Uddybende litteratur Denne brugermanual til option beskriver monteringen af PROFIBUSoptionskort DFP i feltomformeren samt idrifttagningen af MOVIDRIVE på feltbussystemet PROFIBUS. Med henblik på en enkel og effektiv opkobling af MOVIDRIVE på feltbussystemet PROFIBUS bør De ud over denne brugermanual til option PROFIBUS rekvirere følgende uddybende SEW-litteratur om emnet feltbus: Manual til feltbus-omformerprofil MOVIDRIVE I manualen til "feltbus-omformerprofil" MOVIDRIVE forklares ud over beskrivelsen af feltbus-parametrene og kodningen af disse de forskellige styringskoncepter og applikationsmuligheder ved hjælp af små eksempler. Manualen "feltbus-omformerprofil" MOVIDRIVE indeholder en oplistning over alle feltomformerens parametre, som kan læses og/eller skrives via de forskellige kommunikationsgrænseflader som f.eks. systembus, RS-485 samt også via feltbusgrænsefladen. Egenskaber MOVIDRIVE og PROFIBUS Adgang til alle informationer Cyklisk og acyklisk dataudveksling Feltomformeren MOVIDRIVE med option DFP muliggør på grund af dens effektive universelle feltbusgrænseflade en opkobling til overordnede automatiseringssystemer via PROFIBUS. De omformerkarakteristika, den såkaldte omformerprofil, som ligger til grund for PROFIBUS-driften, er feltbusuafhængig og dermed standardiseret. For Dem som bruger åbner dette mulighed for at udvikle feltbusuafhængige drivelementapplikationer. Skift til andre bussystemer som f.eks. INTERBUS (option DFI) er derfor uden videre muligt. Via PROFIBUS-grænsefladen giver MOVIDRIVE Dem digital adgang til alle drivstationsparametre og funktioner. Styringen af feltomformeren sker via de hurtige, cykliske procesdata. Via denne procesdatakanal har De, ud over programmering af setpunkt-værdier som f.eks. omdrejnings-setpunkt, integratortid for acceleration/deceleration osv., mulighed for også at udløse forskellige drivstationsfunktioner som f.eks. frikobling, regulatorspærre, normalstop, hurtigstop osv. Samtidig kan De via denne kanal også tilbagelæse aktuelle værdier fra feltomformeren som f.eks. aktuelt omdrejningstal, strøm, omformerstatus, fejlnummer eller referencemeddelelser. Medens udvekslingen af procesdata i reglen foregår cyklisk, kan drivstationsparametrene læses resp. skrives acyklisk via funktioner som READ og WRITE eller via parameterkanalen. Denne parameterdataudveksling muliggør applikationer, hvor alle vigtige drivstationsparametre er lagret i den overordnede automatiseringsenhed, således at der ikke skal foretages nogen manuel, ofte tidskrævende parametrering på selve feltomformeren. 4 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

5 Konfiguration af PROFIBUSoptionskortet Generelt er PROFIBUS-optionskortet konciperet således, at alle feltbusspecifikke indstillinger, så som stationsadresser resp. default-busparametre foretages med "hardware"-omskiftere på optionskortet. Ved hjælp af denne manuelle indstilling kan feltomformeren på et minimum af tid integreres i PROFIBUS-miljøet og indkobles. Parametreringen kan foretages fuldautomatisk fra den overordnede PROFIBUS-master (parameter-download). Denne fremtidsorienterede variant har den fordel, at den ud over at reducere idrifttagningstiden for anlægget også forenkler dokumentationen for Deres applikationsprogram, fordi nu alle vigtige drivstationsparameterdata kan gemmes direkte i Deres styringsprogram. [1] PROFIBUS Master E Q E Q E Q Digital I/O Analog I/O PROFIBUS Fig. 1: PROFIBUS med MOVIDRIVE ([1] = visualisering) 161BXX Overvågningsfunktioner Diagnose Feltbus-monitor Anvendelsen af et feltbussystem kræver yderligere overvågningsfunktioner til drivstationsteknikken som f.eks. den tidsmæssige overvågning af feltbussen (feltbus time out) eller også specielle hurtigstop-koncepter. De kan tilpasse MOVIDRIVE s overvågningsfunktioner specielt til Deres anvendelsesformål. - De kan således bestemme, hvilken fejlreaktion feltomformeren skal udløse i tilfælde af fejl på bussen. Til mange applikationer vil et hurtigstop være fornuftigt, men De kan også bestemme, at de sidste setpunkt-værdier skal "fastfryses", således at drivstationen kører videre med de sidste gældende setpunkt-værdier (f.eks. transportbånd). Da styreklemmernes funktionalitet også er garanteret under feltbusdrift, kan De nu som før via feltbusomformerens klemmer realisere feltbusuafhængige hurtigstop-koncepter. Med henblik på idrifttagning og service byder feltomformeren MOVIDRIVE på et utal af diagnosemuligheder. På den integrerede feltbus-monitor kan De f.eks. både kontrollere de setpunkt-værdier, som er sendt fra den overordnede styring, samt de aktuelle værdier. Derudover får De utallige yderligere oplysninger om feltbus-optionskortets status. Feltbus-monitorfunktionen byder sammen med PC-sortwaren MOVITOOLS på en enkel og praktisk diagnosemulighed, som ud over indstillingen af samtlige drivstationsparametre (incl. feltbus-parametrene) også muliggør en detaljeret præsentation af feltbus- og omformerstatusinformationer. Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 5

6 2.1 Forskelle DFP11A / DFP21A Funktionsegenskab DFP11A DFP21A Maksimal baudrate: 1,5 Mbaud 12 Mbaud Busafslutningsmodstand: Integreret Via Profibus-stik Profibus FMS-protokol: JA - Profibus DP-protokol: JA JA Ident-nummer: 6 hex 63 hex GSD-filnavn: SEW_6.GSD SEW_63.GSD Modulnavn for projektering: MOVIDRIVE+DFP11 MOVIDRIVE+DFP21 Procesdata-konfigurationer: (Param) + 1 PD JA JA (Param) + 2 PD JA JA (Param) + 3 PD JA JA (Param) + 6 PD JA JA (Param) + 1 PD JA JA Diagnose-informationer for DDLM_Slave_Diag: DP-standarddiagnose JA JA Omformerspecifik diagnose (DP) JA JA 6 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

7 2.2 Omstilling fra DFP11 til DFP21 Forudsætninger Fremgangsmåde Overtagelse af adresseindstillingen fra DIP-switch ene 6 Ombytning af optionskort Ændring af DP-master projekteringen Genstart af bussystemet Bus-Fault Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 7

8 3.1 Understøttede omformertyper Option DFP til opkobling på PROFIBUS kan arbejde sammen med alle feltomformere i MOVIDRIVE -familien. 3.2 Montering af optionskortet Inden De begynder Sørg for at aflade Dem selv for statisk elektricitet, inden De berører optionskortet. Dette gøres ved at træffe egnede forholdsregler (så som at benytte ledende bændel, ledende fodtøj etc.) Optionskortet skal altid opbevares i originalemballagen og må først tages ud af denne, umiddelbart inden kortet skal monteres/udskiftes. Tag kun på optionskortet langs med kanten - og kun når det er påkrævet. Berør ikke komponenterne på kortet. Montering af optionskortet Omformeren skal være spændingsløs. Der skal afbrydes for netforsyningen og evt. for 24 V-forsyningen. Den nederste del af beskyttelsesafskærmningen tages af styrehovedet. Elektronik-skærmklemmen skrues af. Sort frontafskærmningsplade tages af. Optionskortet sættes ind i føringsskinnerne til stikplads OPTION1 og skubbes ind. Medetmoderattrykpå frontpladen trykkes optionskortet på plads. Optionskortet er trykket rigtigt på plads (låst), når det sidder i plan med styrekortet. Elektronik-skærmklemmen skrues på igen. Styrehovedets beskyttelsesafskærmning sættes på igen. Afhængigt af det anvendte sub-d-stik kan beskyttelsesafskærmningen måske ikke monteres igen. Omformerens kapslingsklasse (tæthedsgrad) påvirkes ikke heraf. Optionskort DFP er nu monteret komplet. 8 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

9 Forside og bestykning af DFP21A DFP PROFIBUS DP RUN [1] BUS FAULT ON nc ADDRESS [2] [3] X3 PROFIBUS DP [4] Fig. 2: Option DFP21A 5257AXX [1] LED Grøn: RUN [3] Busadresse [2] LED Rød: BUS FAULT [4] 9polet sub-d-stik (hun) 3.3 Stikkonfiguration [2] E Q [1] RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) [3] 1222CXX Fig. 3: Tilslutning MOVIDRIVE til PROFIBUS ([1] = 9-polet sub-d-stik; [2] = signalledninger snoede; [3] = ledende forbindelse mellem stikhus og afskærmning) Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 9

10 Pin nr. Signal RS-485 reference 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: Stikhus - Ikke anvendt - Ikke anvendt RxD/TxD-P Modtage-/sende-data-P CNTR-P Repeater-styresignal (TTL) DGND Datareferencepotentiale (5 V) VP Forsyningsspænding Plus (P5V) - Ikke anvendt RxD/TxD-N Modtage-/sende-data-N DGND Datareferencepotentiale (5 V) Skærm med parsnoet totrådsledning B/B C/C A/A Forbindelse MOVIDRIVE / PROFIBUS Baudrater større end 1,5 Mbaud 3.4 Skærmning og trækning af buskabler Skærmningsegenskaber 1 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

11 Busterminering 3.6 Indstilling af stationsadressen X = on nc 1: x = + 2: x = + 4: x 1 = +4 8: x = + 16: x = + 32: x = + 64: x = + = 4 Fig. 4: Indstilling af PROFIBUS-stationsadressen / nc = reserveret, stilling OFF 5232AXX Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 11

12 Tabel 1: Eksempel på indstilling af DIP-switch ene for busadressen 17 Beregning Rest DIP-switch-stilling Valens 17 2=8 1 X1=2=ON 1 8 2=4 X2=21=OFF 2 4 2=2 X3=22=OFF 4 2 2=1 X4=23=OFF 8 1 2= 1 X5=24=ON 16 2= X6=25=OFF 32 2= X7=26=OFF 64 Feltbus-adresse P Indikeringselementer Tabel 2: Status for LED RUN (grøn) RUN Fejlårsag Fejlafhjælpning ON PROFIBUS-Hardware OK. - OFF Der er hardware-fejl i buselektronikken. MOVIDRIVE slukkes og genindkobles. Optræder fejlen gentagne gange, konsulteres SEW-Serviceafdeling. Blinker PROFIBUS-adressen er indstillet højere end 125. Kontrollér medp93 Feltbus-adresse den adresse, der er indstillet med DIPswitch ene. 12 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

13 Tabel 3: Status for LED BUS-FAULT (rød) ved LED RUN = ON BUS-FAULT Fejlårsag Fejlafhjælpning ON Ingen forbindelse til DP-master en. Omformeren detekterer ingen PROFIBUS-baudrate. Evt. busafbrydelse. DP-master en er ude af drift. OFF Omformeren er i færd med at udveksle data med DP-master en (status Data- Exchange ) Blinker Omformeren har detekteret baudraten, men adresseres ikke af DP-master en. Omformeren er ikke projekteret eller forkert projekteret i DP-master en. Kontrollér omformerens PROFIBUS- DP-tilslutning. Kontrollér projekteringen i DPmaster en. Kontrollér samtlige kabler i Deres PROFIBUS-DP-net. - Kontrollér den indstillede PROFIBUSadresse på DFP21 og i DP-master ens projekterings-software. Kontrollér projekteringen af DPmaster en. Anvend til projekteringen GSD-filen SEW_63.GSD med identifikationen MOVIDRIVE-DFP GSD-fil Tabel 4: GSD-fil for DFP21A Projekterings-tool DP-master Filnavn Alle DP-projekteringstools efter EN 517 (V2) for standard DPmaster e SEW_63.GSD Siemens S7 hardware-konfiguration for alle S7 DP-master e Siemens S5 COM PROFIBUS for IM 38C m.fl. Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 13

14 4.1 Projektering af DP-master en Fremgangsmåde ved projekteringen README_GSD63.PDF MOVIDRIVE+DFP21 MOVIDRIVE+DFP2 "BUS-FAULT" DPkonfigurationer plus 14 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

15 Tabel 5: DP-konfigurationer for DFP21A Procesdatakonfiguration Betydning / oplysninger DP-konfigurationer* 1 1PD MOVIDRIVE -styring via 1 procesdataord 24 dec - 2PD MOVIDRIVE -styring via 2 procesdataord 241 dec - 3PD MOVIDRIVE -styring via 3 procesdataord 242 dec - 6PD MOVIDRIVE -styring via 6 procesdataord (PD4-PD6 kan kun anvendes med IPOS plus ) dec 245 dec 1 PD MOVIDRIVE -styring via 1 procesdataord (PD4-PD1 kan kun anvendes med IPOS plus ) Param + 1 PD Param + 2 PD Param + 3 PD Param + 6 PD Param + 1 PD MOVIDRIVE -styring via 1 procesdataord Parametrering via 8-byte parameterkanal MOVIDRIVE -styring via 2 procesdataord Parametrering via 8-byte parameterkanal MOVIDRIVE -styring via 3 procesdataord Parametrering via 8-byte parameterkanal MOVIDRIVE -styring via 6 procesdataord Parametrering via 8-byte parameterkanal (PD4-PD1 kan kun anvendes med IPOS plus ) MOVIDRIVE -styring via 1 procesdataord Parametrering via 8-byte parameterkanal (PD4-PD1 kan kun anvendes med IPOS plus ) dec 249 dec 243 dec 24 dec 243 dec 241 dec 243 dec 242 dec 243 dec 245 dec 243 dec 249 dec Universel DP-konfiguration Længde Funktion Parameterkanalen er afbrudt 8 I/O-byte resp. 4 I/O-ord Parameterkanalen er i brug P9 PD-konfiguration Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 15

16 Længde Funktion 2 I/O-byte resp. 1 I/O-ord 1 procesdataord 4 I/O-byte resp. 2 I/O-ord 2 procesdataord 6 I/O-byte resp. 3 I/O-ord 3 procesdataord 8 I/O-byte resp. 4 I/O-ord 4 procesdataord 1 I/O-byte resp. 5 I/O-ord 5 procesdataord 12 I/O-byte resp. 6 I/O-ord 6 procesdataord 14 I/O-byte resp. 7 I/O-ord 7 procesdataord 16 I/O-byte resp. 8 I/O-ord 8 procesdataord 18 I/O-byte resp. 9 I/O-ord 9 procesdataord 2 I/O-byte resp. 1 I/O-ord 1 procesdataord Tabel 6: Format af identifikationsbyte Cfg_Data efter EN 517 (V2) 7/MSB /LSB Datalængde = 1 byte/ord 1111 = 16 byte/ord Input/output = specielle identifikationsformater 1 = input 2 = output 11 = input/output Format = bytestruktur 1 = ordstruktur Konsistens i = byte eller ord 1=helelængden 16 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

17 Datakonsistens 4.2 Ekstern diagnose Anbefaling Fremgangsmåde Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 17

18 Tabel 7: Anvendelsesspecifikke parametreringsdata for MOVIDRIVE +DFP21 Byte: Tilladt værdi Funktion hex Reserveret for DPV1 1 hex Reserveret for DPV1 2 hex Reserveret for DPV1 3 6 hex Struktureret bruger-parameterblok med længden 6 byte 4 81 hex Strukturtype: Bruger (producentspecifik) 5 hex Slot-nummer: = komplet enhed 6 hex Reserveret 7 1 hex SEW-bruger-parameter version: 1 8 hex DFP21 genererer diagnose-alarm i tilfælde af fejl 1 hex DFP21 genererer ingen diagnose-alarm i tilfælde af fejl (fabriksindstilling) Eksempel på projektering Fig. 5: Aktivering af den eksterne diagnose med STEP7 5256AXX 18 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

19 Tabel 8: Hexkode til aktivering af den eksterne diagnosegenerering Parametreringsdata (hex) Funktion,,,6,81,,,1, Diagnose-alarmer genereres i tilfælde af fejl (enabled = on),,, 6, 81,,, 1, 1 Diagnose-alarmer genereres ikke i tilfælde af fejl (disabled = off, fabriksindstilling) 4.3 Idrifttagning af feltomformeren Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 19

20 Fremgangsmåde for idrifttagning af feltomformeren MOVIDRIVE X13: X1: DI DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DB DO1-C DO1-NO DO1-NC DO2 VO24 VI24 DGND + - [1] 24 V ext. DI = /Regulatorspærre DI1 = Ingen funktion ID2 = Ingen funktion ID3 = Ingen funktion ID4 = Ingen funktion ID5 = Ingen funktion DCOM = Ref. X13:DI... DI5 VO24=+24V DGND = Ref.-pot. binærsignaler ST11 = RS ST12 = RS TF1 = TF-indgang DGND = Ref.-pot. binærsignaler DB = /Bremse DO1-C = Relækontakt DO1-NO = Slutterelæ DO1-NC = Bryderelæ DO2 = /Fejl VO24=+24V VI24 = + 24 V (ekstern forsyning) DGND = Ref.-pot. binærsignaler Frikobling af effekt-udgangstrinnet via jumper [1] 2 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

21 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 21

22 5.1 Styring af feltomformeren PW16 PW158 PW156 PW154 PW152 PW15 PW148 PA 1 PA 2 PA 3 E Q [2] [1] [1] PA 1 PE 1 PA 2 PE 2 PA 3 PE 3 PW16 PE 1 PW158 PE 2 PW156 PE 3 PW154 PW152 PW15 PW AXX Fig. 6: Afbildning af PROFIBUS-data ene i PLC-adresseområdet ([1] = parameterkanal / [2] = PLC-adresseområde) Styringseksempel for Simatic S5 22 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

23 STEP5 programeksempel //Konsistent indlæsning af aktuelle værdier L PW 16 //PE1 loades (statusord 1) L PW 158 //PE2 loades (aktuel værdi for omdrejningstal) L PW 156 //PE3 loades (ingen funktion) //Konsistent udlæsning af setpunkt-værdier L KH T PW 16 //hex skrives til PA3 (har dog ingen funktion) L KF +15 T PW 158 //15dec skrives til PA2 (omdrejnings-setpunkt = 3 1/min) L KW#16#6 T PW 156 //6hex skrives til PA1 (styreord = frikobling) Styringseksempel for Simatic S7 SFC 14 DPRD_DAT SFC15 DPWR_DAT Procesdata-konfiguration STEP7-adgang via 1PD Load - / transfer -kommandoer 2PD Load - / transfer -kommandoer 3 PD Systemfunktioner SFC14/15 (længde 6 byte) 6 PD Systemfunktioner SFC14/15 (længde 12 byte) 1 PD Systemfunktioner SFC14/15 (længde 2 byte) Param + 1 PD Parameterkanal: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 8 byte) Procesdata: Load - / transfer -kommandoer Param + 2 PD Parameterkanal: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 8 byte) Procesdata: Load - / transfer -kommandoer Param + 3 PD Parameterkanal: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 8 byte) Procesdata: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 6 byte) Param + 6 PD Parameterkanal: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 8 byte) Procesdata: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 12 byte) Param + 1 PD Parameterkanal: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 8 byte) Procesdata: Systemfunktioner SFC14/15 (længde 2 byte) Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 23

24 STEP7 programeksempel //Start på den cykliske programbearbejdning i OB1 BEGIN NETWORK TITLE =Kopiér PE-data fra omformer til DB3, ord /2/4 CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record LADDR := W#16#24 //Input-adresse 576 RET_VAL:= MW 3 //Resultat i markerord 3 RECORD := P#DB3.DBX. BYTE 6 //Cursor NETWORK TITLE = PLC-program med drivstationsapplikation // PLC-program anvender procesdata i DB3 til // drivstationsstyring L DB3.DBW //PE1 loades (statuswort 1) L DB3.DBW 2 //PE2 loades (aktuel værdi for omdrejningstal) L DB3.DBW 4 //PE3 loades (ingen funktion) L W#16#6 T DB3.DBW 2//6hex skrives til PA1 (styreord = frikobling) L 15 T DB3.DBW 22//15dec skrives til PA2 (omdrejnings-setpunkt = 3 1/min) L W#16# T DB3.DBW 24//hex skrives til PA3 (har dog ingen funktion) //Aslutning på den cykliske programbearbejdning i OB1 NETWORK TITLE =Kopiér PA-data fra DB3, ord 2/22/24 til omformer CALL SFC 15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record LADDR := W#16#24 //Udgangsadresse 576 = 24hex RECORD := P#DB3.DBX 2. BYTE 6 //Cursor på DB/DW RET_VAL:= MW 32 //Resultat i markerord PROFIBUS-DP timeout "BUS-FAULT" P831 Reaktion feltbus-timeout P819 Feltbus timeout 24 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

25 5.3 Reaktion feltbus-timeout 5.4 Parametrering via PROFIBUS-DP E Q [1] [1] [2] [2] 165CXX Fig. 7: Kommunikation via PROFIBUS-DP med parameterkanal [1] og procesdatakanal [2] Tabel 9: Opbygning af parameterkanalen Opbygning af parameterkanalen Byte Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Administration Parameter-indeks 4 byte Indeks-high Indeks-low Data MSB Data Data Data LSB Reserveret data Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 25

26 Administration af parameterkanalen Tabel 1: Opbygning af administrations-byte n 7/MSB /LSB Tjeneste-identifikation = No Service 1 = Read Parameter 1 = Write Parameter 11 = Write Parameter volatile 1 = Read Minimum 11 = Read Maximum 11 = Read Default 111 = Read Scale 1 = Read Attribute Datalængde = 1 byte 1 = 2 byte 1 = 3 byte 11 = 4 byte (skal være indstillet!) Handshake -bit skal ved cyklisk overførsel skiftes ved hver ny opgave Status-bit = ingen fejl ved udførelse af tjenesten 1 = fejl ved udførelse af tjenesten Indeks-adressering 26 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

27 Dataområde Tabel 11: Definition af dataområdet i parameterkanalen Fejlbehæftet tjenesteudførelse Tabel 12: Opbygning af parameterkanalen ved fejlbehæftet udførelse af tjenesten Byte Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Administration Reserveret Indeks-high Indeks-low Data MSB Data Data Data LSB High-byte 1 Low-byte 1 High-byte 2 Low-byte 2 High-ord Low-ord Dobbeltord Administration Reserveret Indeks-high Indeks-low Error Class Error Code Add. Code high Statusbit = 1: Fejlbehæftet udførelse af tjenesten Add. Code low Læsning af en parameter via PROFIBUS-DP (READ) Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 27

28 Tabel 13: READ-tjeneste-kodning i administrationsbyte n 7/MSB /LSB /1 X X 1 Service-identifikation 1 = Read -parameter Datalængde ikke relevant for Read -tjeneste Handshake -bit skal ved cyklisk overførsel skiftes ved hver ny opgave Status-bit = ingen fejl ved udførelse af tjenesten 1 = fejl ved udførelse af tjenesten X = ikke relevant /1 = bitværdi skiftes Skrivning af en parameter via PROFIBUS-DP (WRITE) 28 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

29 Tabel 14: "WRITE"-tjeneste-kodning i administrationsbyte n 7/MSB /LSB / Service-identifikation 1 = "Write"-parameter Datalængde 11 = 4 byte Handshake -bit skal ved cyklisk overførsel skiftes ved hver ny opgave Status-bit = ingen fejl ved udførelse af tjenesten 1 = fejl ved udførelse af tjenesten /1 = bitværdi skiftes Parametreringsforløb ved PROFIBUS-DP Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 29

30 Tabel 15: Forløb af parametreringen via PROFIBUS-DP Styring PROFIBUS-DP Feltomformer (slave) XXX... Parameterkanal modtages, men 111XXX evalueres ikke Parameterkanalen forberedes til "Write"- tjenesten Handshake -bit en skiftes og tjenesten overgives til feltomformeren XXX XXX XXX XXX "Write"-tjenesten er udført, handshake -bit en skiftes Tjenestebekræftelse modtaget, da sende- og modtage- handshake -bit nu atter stemmer overens 1111XXX XXX... Parameterkanal modtages, men evalueres ikke Parameterdataformat Parameterfortegnelse MOVIDRIVE 3 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

31 6.1 Elementer Ved forkert parametrering sender feltomformeren forskellige svarkoder tilbage til den parametrerende master; disse svarkoder indeholder detaljerede oplysninger om fejlårsagen. Generelt er disse svarkoder strukturmæssigt opbygget. Der skelnes mellem elementerne Error-Class Error-Code Additional-Code Disse svarkoder er beskrevet entydigt i manualen for feltbus-kommunikationsprofilen og indgår ikke i denne dokumentation. I forbindelse med PROFIBUS kan der dog optræde følgende særlige tilfælde: Error-Class Med elementet "Error-Class" klassificeres fejltypen mere detaljeret. understøtter følgende i henhold til EN 517 (V2) definerede fejlklasser: Tabel 16: Fejlklasser efter EN 517 (Error-Class) Class (hex) Betegnelse Betydning 1 vfd-state Statusfejl i den virtuelle feltenhed 2 application-reference Fejl i anvendelsesprogram 3 definition Definitionsfejl 4 resource Ressource-fejl 5 service Fejl ved tjenesteudførelsen 6 access Adgangsfejl 7 ov Fejl i objektfortegnelsen 8 other Andre fejl (se "Additional-Code") I tilfælde af fejlbehæftet kommunikation genereres "Error-Class" af feltbuskortets kommunikations-software - med undtagelse af Error-Class 8 = Andre fejl. Svarkoder, som sendes fra feltomformersystemet, hører alle til i kategorien Error-Class 8 = Andre fejl. En mere detaljeret klassificering af fejlen sker med elementet Additional-Code Error-Code Elementet "Error Code" muliggør en mere detaljeret klassificering af fejlårsagen inden for "Error-Class" og genereres i tilfælde af fejlbehæftet kommunikation af feltbuskortets kommunikations-software. For Error-Class 8 = Andre fejl er det kun Error-Code = (Anden fejlkode), der er defineret. Den detaljerede klassificering sker i dette tilfælde i Additional Code Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 31

32 Additional Code Additional-Code indeholder de SEW-specifikke svarkoder for forkert parametrering af feltomformeren. De tilbagesendes til master en under Error-Class 8 = Andre fejl. Nedenstående tabel viser alle mulige kodninger for Additional-Code Tabel 17: Liste over Additional Codes for Errorclass 8 = Andre fejl Add.-Code high (hex) Add.-Code low (hex) Betydning Ingen fejl 1 Ulovligt parameter-indeks 11 Funktion/parameter ikke implementeret 12 Kun læseadgang tilladt 13 Parameterspærre er aktiv 14 Fabriksindstilling er aktiv 15 Værdi for parameter for stor 16 Værdi for parameter for lille 17 Til denne funktion/parameter mangler det nødvendige optionskort 18 Fejl i system-software 19 Parameteradgang kun via RS485-proces-grænseflade til X13 1A Parameteradgang kun via RS485-diagnose-grænseflade 1B Parameter er adgangsbeskyttet 1C Regulatorspærre nødvendig 1D Utilladelig værdi for parameter 1E Fabriksindstilling er aktiveret 1F Parameter er ikke lagret i EEPROM en 2 Parameter kan ikke ændres med frikoblet udgangstrin 6.2 Særlige tilfælde Særlige svarkoder (særlige tilfælde) 32 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

33 Forkert tjenestekodning i parameterkanalen Tabel 18: Svarkode ved forkert kodning af byte og 1 i parameterkanalen Kode (dec) Betydning Error-Class: 5 Service Error-Code: 5 Illegal parameter Add.-Code high: - Add.-Code low: - Forkert længdeangivelse i parameterkanalen Tabel 19: Svarkode for forkert længdeangivelse i parameterkanalen (længde 4) Kode (dec) Betydning Error-Class: 6 Access Error-Code: 8 Type conflict Add.-Code high: - Add.-Code low: - Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 33

34 Intern kommunikationsfejl Svarkoden, som er anført i nedenstående tabel, tilbagesendes, hvis der er opstået en intern kommunikationsfejl. Den parametertjeneste, der er transmitteret via feltbussen, er muligvis ikke blevet udført og bør gentages. Hvis denne fejl optræder gentagne gange, skalderslukkesheltforfeltomformeren, hvorefterdenskalgenindkobles, således at der kan foretages en ny initialisering. Tabel 2: Svarkode ved intern kommunikationsfejl Kode (dec) Betydning Error-Class: 6 Access Error-Code: 2 Hardware Fault Add.-Code high: - Add.-Code low: - Gentag "Read"- eller "Write"-tjenesten. Optræder fejlen igen, skal De slukke helt for feltomformeren og derefter genindkoble den. Hvis fejlen optræder permanent, bedes De kontakte SEW Elektronik-Service for råd og vejledning. 34 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

35 7.1 Diagnose-forløb parameterfortegnelse MOVIDRIVE Feltbus-omformerprofil og Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 35

36 FAULT BUS- Baudrate feltbus Adresse feltbus "MOVIDRIVE+DFP21" "Param + 3PD" PD-konfiguration Baudrate feltbus 36 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

37 BUS FAULT SETPUNKTKILDE STYREKILDE FRIKOBLE PA-DATA FELTBUS FELTBUS JA Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 37

38 kva i P f n Hz Sagsnummer PROFIBUSgrænseflade Profibus-protokolvarianter PROFIBUS-DP efter EN 517 V2 / DIN E T3 Automatisk baudratedetektering fra 9,6 kbaud Mbaud Tilslutningsteknik Via 9-polet sub-d-stik Stikkonfiguration efter EN 517 (V2) Busterminering Ikke integreret, via PROFIBUS-stik Stationsadresse -125 indstillelig via DIP-switche Navn på GSD-fil SEW_63.GSD DP-ident-nummer 63hex = 24579dec Anvendelsesspecifikke parametreringsdata (Set-Prm-UserData) DP-konfigurationer for DDLM_Chk_Cfg Diagnose-data Maks. 8 byte Standard-diagnose 6 byte Hjælpeværktøjer til idrifttagningen Længde 9 byte Hex-parametrering,,,6,81,,,1,1 = DP-diagnosealarm = OFF Hex-parametrering,,,6,81,,,1, = DP-diagnosealarm = ON Fhex = 1 procesdataord (1 I/O-ord) F1hex = 2 procesdataord (2 I/O-ord) F2hex = 3 procesdataord (3 I/O-ord) hex, F5hex = 6 procesdataord (6 I/O-ord) hex, F9hex = 1 procesdataord (1 I/O-ord) F3hex, Fhex = parameterkanal + 1 procesdataord (5 I/O-ord) F3hex, F1hex = parameterkanal + 2 procesdataord (6 I/O-ord) F3hex, F2hex = parameterkanal + 3 procesdataord (7 I/O-ord) F3hex, F5hex = parameterkanal + 6 procesdataord (1 I/O-ord) F3hex, F9hex = parameterkanal + 1 procesdataord (14 I/O-ord) PC-program MOVITOOLS Betjeningsenhed DBG11 38 Manual, MOVIDRIVE Feltbus-interface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud)

39 ndeks A Additional Code Administration af parameterkanal B Baudrate...1, 38 Bestykning...9 BUS FAULT Buskabel... 1 Busterminering D Dataformat parameter... 3 Dataområde parameterkanal DFP11A / DFP21A...6 Diagnose...5 Diagnosedata DP-ident-nummer DP-konfiguration DP-konfiguration, universel DP-konfigurationer E Error-Class Error-Code F Fejlbehæftet tjenesteudførelse Fejldiganose Feltbus-monitor...5 Forløb af parametrering... 3 Forside...9 G GSD-fil I Ident-nummer Idrifttagning Indeks-adressering Indikeringselementer Intern kommunikationsfejl K Kommunikationsfejl, intern Konfiguration...5 L Længdeangivelse Læsning af parameter LEDs O Omformertyper...8 Opbygning af parameterkanal Overvågningsfunktioner...5 P Parameter læsning Parameter skrivning Parameter-dataformat... 3 Parametering, Forløb... 3 Parameterkanal Parameterkanal, administration Parameterkanal, opbygning Parametrering via PROFIBUS-DP Parametreringsdata PROFIBUS-DP Timeout Programeksempel STEP Programeksempel STEP Protokolvarianter R READ RUN S Sagsnummer Simatic S Simatic S Skærmning af buskabel... 1 Skrivning af parameter Stationsadresse STEP STEP Styring Styringseksempel Simatic S Styringseksempel Simatic S Svarkoder T Tekniske data Tilslutningsteknik Timeout Tjeneste-kodning Tjenesteudførelse, fejlbehæftet Trækning af buskabel... 1 U Understøttede omformertyper...8 Universel DP-konfiguration W WRITE Installations- og driftsvejledning MOVIDRIVE compact MCS41A 39

40 SEW-EURODRIVE GmbH & Co P.O. Box 323 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel Udgave 03/2000 Manual 09187286 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Egenskaber for option DFI21... 6 2 Monterings- /

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet. Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet. Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530 Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK MOVIDRIVE Udvidet buspositionering Udgave 07/2001 Manual 1051 0583 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Anvendelseseksempel...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Styring MOVI-PLC advanced DH.4B Udgave 4/7 49748 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... 5 Indledning...

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Styring MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Udgave 0/008 6690 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Generelle anvisninger...

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Seriel kommunikation 11/2001. Manual / DA

Udgave. MOVIDRIVE Seriel kommunikation 11/2001. Manual / DA MOVIDRIVE Seriel kommunikation Udgave 11/2001 Manual 1053 1688 / DA SEW-EURODRIVE 2 Startpaket Feldbusschnittstelle UFP11A Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Indledning... 5 2.1 Oversigt

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus FA362 Udgave 1/25 11313595 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Feltbusinterface DFE24B EtherCAT. Håndbog. Udgave 05/2007 11571896 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Feltbusinterface DFE24B EtherCAT. Håndbog. Udgave 05/2007 11571896 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterface DFE24B EtherCAT Udgave 5/27 11571896 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 6

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Udgave 06/2002 Manual 1052 5181 / DA Indholdsfortegnelse 1 Systemoversigt... 4 2 Opbygning... 5 2.1 Feltbusgrænseflade UFI11A set forfra... 5 3 Installation og drift

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFI11B INTERBUS 03/2004. Håndbog / DA

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFI11B INTERBUS 03/2004. Håndbog / DA MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFI11B INTERBUS Udgave 03/2004 Håndbog 11263792 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige anvisninger... 4 2 Indledning... 5 3 Monterings- / installationsanvisninger... 7 3.1 Montering

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Feltbusinterface PROFIBUS DP-V1 UFP11A

Feltbusinterface PROFIBUS DP-V1 UFP11A Feltbusinterface PROFIBUS DP-V1 UFP11A Udgave 02/2004 Håndbog 11254483 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Systemoversigt...4 2 Opbygning...5 2.1 Set forfra...5 3 Installation

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A

Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A Udgave 11/2002 Manual 1054 1284 / DA 1 Opbygning... 4 1.1 Grænseflade set forfra... 4 2 Installation og drift uden PC... 5 2.1 Installationsanvisninger... 5 2.2 Indstilling

Læs mere

MCE2035 PROFIBUS-DP MODUL

MCE2035 PROFIBUS-DP MODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 MCE2035 PROFIBUS-DP MODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: Program

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE12B PROFINET IO. Udgave 07/ / DA FA361755

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE12B PROFINET IO. Udgave 07/ / DA FA361755 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE12B PROFINET IO Udgave 07/2006 11419490 / DA FA361755 Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

Manual. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFI21B INTERBUS med Lyslederkabel. Udgave 04/ / DA A5.J25

Manual. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFI21B INTERBUS med Lyslederkabel. Udgave 04/ / DA A5.J25 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFI21B INTERBUS med Lyslederkabel A5.J25 Udgave 04/2004 11264098 / DA Manual SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Installationsvejledning VLT PROFIBUS DP MCA 101

Installationsvejledning VLT PROFIBUS DP MCA 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT PROFIBUS DP MCA 101 VLT frekvensomformerserie FC 102 FC 103 FC 202 FC 301/302 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 1.1 Formålet

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Håndbog. Styring MOVI-PLC basic DHP11B.. Udgave 06/ / DA FA37A100

Håndbog. Styring MOVI-PLC basic DHP11B.. Udgave 06/ / DA FA37A100 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Styring MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Udgave 6/6 4749 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... 5 Indledning...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 600004 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

FIELDBUS I/O ADVANTAGE

FIELDBUS I/O ADVANTAGE FIELDBUS I/O ADVANTAGE Reducerer kabling og installationsomkostninger 2 I/O per node Beskyttelsesklasse IP/IP7 Enkeltpunkt diagnose Fuldt konfigurerbare I/O punkter Kompakt robust konstruktion 02 03 SKAB

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE11B Ethernet. Udgave 10/ / DA FA361750

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE11B Ethernet. Udgave 10/ / DA FA361750 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE11B Ethernet FA361750 Udgave 10/2004 11284196 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE13B EtherNet/IP. Udgave 06/ / DA FA361755

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE13B EtherNet/IP. Udgave 06/ / DA FA361755 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Feltbusinterface DFE13B EtherNet/IP Udgave 06/2006 11373490 / DA FA361755 Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

4X35 PROFIBUS-DP SYSTEM

4X35 PROFIBUS-DP SYSTEM Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X35 PROFIBUS-DP SYSTEM Status og vægt overførsel via Profibus-DP Gælder for: Program nr.: CONCTR_4.091117.0

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere