Beboerbladets grundlov sådan laver vi det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerbladets grundlov sådan laver vi det"

Transkript

1 Beboerbladets grundlov sådan laver vi det Indledning Der er sat nogle overordnede ord på, hvad meningen i det hele taget er med at udgive Beboerbladet i eksemplarer til alle beboere i den almene sektor. Der er nogle mål, som BL gerne vil opnå med udgivelsen af bladet, og med tanke på hvem modtagerne er, får det nogle konsekvenser for, hvilke principper vi laver bladet efter. Derfor udgiver vi Beboerbladet: Beboerbladet er mediet, som kan nå ud alle beboere i almene boliger. Derved er bladet unikt. Beboerbladet skal forsvare almene beboeres interesser. Beboerbladet skal effektivt kunne kommunikere om boligpolitiske og andre kontroversielle emner på en slagkraftig måde. Beboerbladet skal interessere sig for, hvordan det er at bo og leve i den almene sektor. Det vil sige, at Beboerbladet ikke alene skal skrive om de forhold, som snævert knytter sig til boligforhold men bladet skal beskæftige sig med alle livsvilkår for beboerne i almene boliger. Beboerbladet skal med andre ord stå på beboernes side og være en hjælp til at bo godt og leve sundt, sjovt og billigt. Beboerbladet skal også være identitetsskabende. Læserne skal opfatte Beboerbladet som vores blad en fælles offentlighed for den femtedel af danskerne, som bor i en almen bolig. Beboerbladet skal desuden have en attraktionsværdi i sig selv. Modtagerne skal læse det af lyst og nysgerrighed. For at kunne opfylde disse kommunikationsmæssige opgaver, stilles der særlige krav til, hvordan vi laver Beboerbladet. De overordnede principper kan udtrykkes i nogle overskrifter: Beboerbladet er personorienteret. Beboerbladet er opsøgende i sin journalistik. Beboerbladet lægger vægt på at være let læst. Alligevel skriver Beboerbladet gerne om svære emner, men det skal være, så det er til at forstå (fx Sådan søger du om -artikler). Beboerbladet er engageret, vedholdende og pågående i sin form, fordi bladet er i beboernes tjeneste. Beboerbladet skriver om folk i den almene sektor, som man kan identificere sig med (ud fra devisen: Bare det var mig / Godt det ikke er mig ). Beboerbladet viser vej og stiller spørgsmål på beboernes vegne.

2 Beboerbladet skal inspirere og gerne også udfordre. Beboerbladet foretrækker at tale med snarere end til beboerne. Vi skal være i øjenhøjde med læserne i alt, hvad vi foretager os. Skal man sammenfatte disse principper i noget enkelt, så kan man sige, at Beboerbladets grundlovs første to paragraffer er: 1 Vi vil gøre alt for at formidle og forklare og fortælle vores historier. 2 Vi vil gøre alt for, at det skal kunne ses, at vi gør alt for at formidle og forklare og fortælle vores historier. Forsiden Forsiden skal kunne klare sig i konkurrencen med alt det, der i øvrigt bliver smidt ind gennem brevsprækken. Beboerbladets forside har som sin vigtigste opgave at sende et signal om, at dette blad er så smækfyldt med interessant stof, at man bliver nødt til at tage det op og åbne det. Derfor skal forsiden leve op til især 2, om at vi gerne vil hjælpe, underholde og fortælle gode historier. Som konsekvens heraf er der mange elementer og henvisninger på forsiden og indholdsfortegnelsen ligger nederst på forsiden. Den bærende forsidehistorie skal både i rubrik og fotovalg være direkte og pågående. Helst med en kant a la Julegave fra trafikministeren: Hent selv din post!, Kreativt vandværk: Snyder så vandet driver eller hvis muligt endnu mere direkte: Nu skal gamle gangbesværende Gertrud selv hente post eller Familien Pedersen betalte 2000 for meget for vandet. Signalet om, at Beboerbladet er vores blad bladet for alle, der bor i almen bolig skal naturligvis også fremgå på flere måder af forsiden. Dels står slaglinjen For alle der bor i almen bolig i selve bladhovedet, dels skal en række andre forhold understøtte det umiddelbare indtryk af at være beboernes blad, at være på deres side: I forsidens henvisninger til reportager, test og afsløringer, skal man ikke være i tvivl om, fra hvis side, at Beboerbladet ser sagen. Især i vores henvisninger til de tre faste elementer (Mik Schack, Lyngsø og Sådan!) skal det fremgå klokkeklart, at her kan man blive klogere, få hjælp, spare penge og besvær osv. Bladhovedets tilføjelse.dk gør, at bladets navn godt kan læses som beboerbladet.dk. Det er tilsigtet. Sammen med vores læserafstemning øverst på hver forside er det et signal om, at vi er i dialog med læserne, og de kan komme til orde med deres mening. Kolofon og læseropslag Siderne 4-5 indeholder kolofon og læserrelateret stof.

3 Kolofonen gøres mere personlig. Alle (ansvarshavende redaktør, redaktion, grafiker, madskribent, socialrådgiver og annoncesalg) præsenteres med foto og . Dette er også stedet, hvor vi fortæller om læserafstemninger og sætter nye igen. Vi har evt. redaktionelle artikler (fx Velkommen til det ny Beboerbladet ), men ikke i form af en fast spalte a la Kære læser. Der er her vi præsenterer læsertilbud og fx annoncerer muligheden for at tegne abonnement på Boligen. Vi kan fx svare på spørgsmål, som læsere har ringet med om bladet ( Er det ny papir mere miljøvenligt end det gamle? ). Det er med andre ord her, at Beboerbladet og dets redaktion kommunikerer i direkte form med læserne. Reportage- og nyhedsartiklen Generelt skal Beboerbladets journalister være deres rolle som fortæller bevidst. Uanset om vi skriver om hærværk, udlejning, postkasser, bredbånd eller båndspaghetti, så skal vi tage ansvaret for at fortælle en god historie. Der er altså journalisten, som er fortælleren ikke kilden eller kilderne. De indgår med citat kun, som dokumentation eller som sproglig afveksling. Teksten skal deles op. Mantraet om flere indgange til historien gælder ikke kun de længere og større sager. Det gælder i princippet alle reportage- og nyhedsartikler. Vi lader gerne hovedkilden blive udspurgt (fx fem skarpe) i en boks for sig, ligesom vi fx kan lægge baggrundsoplysninger, måske en historik eller tidslinje i en enhed for sig. Vi skal altid overveje små enkle grafikker (et regnestykke, eller en minigraf), og om der evt. kan laves illustrationer af typen før/efter, hun sparede 1000 kr. om måneden, bedst i test, osv. Dertil kommer, at vi altid skal have henvisninger til, hvor folk kan få mere at vide, hente hjælp, lave beregninger, købe et produkt, ligesom vi hver gang skal overveje, hvad vi evt. kan bruge beboerbladet.dk til. En uddybning? Baggrundsmateriale? Et beregningsskema? En afstemning? At bladet er personorienteret, skal også gerne præge vores billedvalg. De glade, de heldige, de uheldige, de dygtige, de smarte og de berørte skal vi gerne se og helst det sted, hvor historien udspiller sig. Vi bringer hellere et uskarpt reportage(amatør?)foto, hvis det er taget på rette tid og sted, end at vi efterfølgende stiller folk op men det kan naturligvis blive nødvendigt. Modelfotos skal undgås især i nyheds- og reportageartikler. Længere features, interviews og temaer Grundprincippet i Beboerbladet er altså, at alt skal kunne deles op i mindre spiselige og overkommelige enheder. Det gælder også de større redaktionelle elementer som fx et tema/en feature om et givent emne. Et sådant tema kan godt strække sig over både fire eller fem sider, hvis der er tilstrækkeligt med redaktionelt indhold til det, men kravet er så, at der er tænkt grundigt i tilstrækkeligt med tilgange og i, hvordan det bindes sammen (en tidslinje over flere sider fx). Vi spørger altid os selv med - især i forbindelse med de større projekter: Er der noget i denne historie, som er bedre eller nemmere fortalt med fotos og grafik (gerne i kombination) end med ord? Hvis et større interview kommer på tale, skal der også være mange indgange i form af Blå bog, Andre siger om, Her boede hun som barn, osv., ligesom særlige passager i interviewet kan

4 pilles ud i mindre selvstændige enheder. Hvert blad indeholder højst ét sådant langt forløb. Mik Schack Beboerbladets madskribent har en jordnær og usnobbet tilgang til det at lave mad Det handler om lette, billige og velsmagende måltider. Mik Schack vil møde Beboerbladets læsere i deres køkkener og deres butikker, snakke med dem og lave mad med dem. Konceptet er altså, at han skal ud og lave mad, der hvor læserne er. Han skal diskutere mad, og han skal lære af andre lige så meget som han lærer fra sig. Han skriver selv om sit møde, men vi skal have fotograf til at fotodække, og vi skal styre processen, sådan, at vi er sikre på, at der er aftaler parat i god tid. Forhåbentlig vil konceptet virke sådan, at folk selv vil byde ind for at invitere ham ud. Desuden er Mik Schack en glimrende tegner, hvorfor mindst én af hans opskrifter hver gang vil blive formidlet via tegninger og tekst. Det rammer alle Beboerbladets læsere - særligt dem, som ikke er så skrappe til at læse af den ene eller anden grund. Susanne Lyngsø Social brevkasse og social information placeres på tre-fire sider i forlængelse af hinanden. Det er vigtigt og højt prioriteret stof i Beboerbladet. Stoffet og Lyngsø s stil passer godt til det ny bladkoncept, og vi præsenterer og synliggør Susanne Lyngsø meget tydeligere end tidligere. Hun fotograferes i helformat i forskellige udgaver, som egner sig til fritskrabning. Melodien er, at Beboerbladet ikke har en socialrådgiver som skribent, vi har Danmarks bedste socialrådgiver til at hjælpe Beboerbladets læsere. Som udgangspunkt fastholdes brevkassen nogenlunde i sin nuværende form, mens der strammes op på indholdet af den sociale information, så den udelukkende har fokus på brugeroplysninger og bliver mere direkte henvendt imod læserne. Tal formidles hellere i grafik end i tekst. Desuden vil Susanne Lyngsø i stigende grad byde ind med emner, som kan egne sig til redaktionel opfølgning. Ligesom hun vil lave her-kan-du-søge-hjælp-hvis- temaer indenfor forskellige områder: Psykisk sygdom, utilpassede unger, misbrug, vold, ect. Sådan! Sådan! er det sted i Beboerbladet, hvor vi skriver om indretning, boligrenovering, ind- og udflytning, udnyttelsen af råderetten og andre praktiske gøremål i en almen bolig. Igen skal det være praktisk, genkendeligt og jordnært. Det er tænkt som et meget journalistisk produkt. Eventuelle fagfolk er kilder ikke skribenter. I Sådan! lægges der vægt på processen altså hvordan gør man, hvad er svært, hvad er smart, hvor dyrt er det, og hvor kan man købe det? Vi vil allerhelst have et før/efter-element hver gang i form af fotos. Desuden skal det altid fremgå, hvad det har kostet.

5 Sådan! er særdeles velegnet til Beboerbladets koncept med mange indgange og indfaldsvinkler. Forskellen til vores nuværende indretning er blandt andet, at vi emnemæssigt går bredere end præcis boligindretning, og vi beretter hver gang, om nogle almene beboeres eget projekt. I forhold til Vis mig din bolig er her fokus på, hvordan man når frem til et godt resultat snarere end på selve resultatet. Korte ting/beboerliv Vi kommer til at adskille de to former for små-historier. For at tydeliggøre, at det er beboerne, der har sendt ind, samler vi Beboerliv på et opslag. På grund af den billige digitale teknik kan næsten alle mennesker tage fotos i en rimelig teknisk kvalitet, derfor skal vi måske vægte fotoet mere både i præsentationen i bladet (størrelse), og når vi beder folk om at bidrage (uden at det dog bliver en foto-konkurrence). Men er der et super godt beboer-foto, skal det op i størrelse. Vores egne noter i form af korte ting må også meget gerne være kortere tekstmæssigt og med mindre illustrationer, ligesom man sagtens kan forestille sig dem uden foto men måske bare med et ikon eller lignende. Hvem, hvad, hvor, hvorfor? Vi introducerer en slags brevkasse, som man ikke kan sende spørgsmål til. Brevkassen indeholder en journalistisk sammenskrivning af almene boligspørgsmål og svar, som BL løbende bliver involveret i ved henvendelser fra medlemmer og deres beboere. Beboerkryds og Suduko Vi supplerer krydsord med en ny udfordring til læserne: Det er en quiz med generelle spørgsmål (heriblandt et par stykker afledt af bladets indhold). Her kan tre læsere vinde henholdsvis 700, 900 og kr. Har man mindst 7 rigtige, kan man vinde 700 kr. Har man mindst 9 rigtige, kan man vinde 900 kr. Har man 13 rigtige, kan man vinde kr. Krydsord og fylder tilsammen halvanden side. Sideflow Bladet er som hidtil på 48 sider. Nedenfor er principielt faste sidetal for bestemte emner: Side 2-3: Skarp nyhedspræget historie Side 4-5: Kolofon og diverse læserkontakt (tilbud, nye pjecer mv) Side 8-9: Korte ting (denne type stof placeres tillige hvor der opstår ledig plads længere inde i bladet) Side 10-15: Bærende temapræget historie med mange indgange og stor billeddækning Side 20-22: Social brevkasse og social information. Side 28-30: Mad Side 36-38: Sådan!

6 Side 44-45: Halvanden side med krydsord og suduko. Side 46-47: Hvem, hvad, hvor, hvorfor? Planlægning og deadlines Se vedhæftede produktionsplan.

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang GØR DET SELV PR Her får du en kort gennemgang af, hvad der er vigtigt at vide for dig, der er selvstændig, dig, der er leder i en mindre eller mellemstor virksomhed, eller dig, som ønsker at komme igennem

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere