Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?"

Transkript

1 Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet i Disse initiale observationer blev bekræftet i 1951 af Leventhal, som anførte, at det var umuligt at fjerne implanteret titan 2. Der gik imidlertid to årtier før Brånemark og Schröder uafhængigt af hinanden dokumenterede, at et implantat af titan kunne integreres i kæbeknoglen og penetrere den orale slimhinde uden udvikling af inflammatoriske reaktioner i hverken det omkringliggende knoglevæv eller den periimplantære slimhinde. Det blev endvidere vist, at denne vævsintegration kunne opretholdes selv ved kraftig belastning af implantatet via en suprastruktur. Begrebet osseointegration blev introduceret af Brånemark som en betegnelse for den strukturelle og funktionelle forbindelse mellem levende knoglevæv og overfladen på et belastet implantat. Et stort antal kliniske langtidsundersøgelser har efterfølgende vist, at behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater normalt resulterer i langtidsholdbare resultater 3,4. Brånemark og Schröder beskrev en række forudsætninger, som skulle være opfyldt for, at osseointegration kunne etableres. Der var imidlertid ikke enighed om alle forudsætninger. Brånemark anførte, at det indsatte implantat skulle dækkes af den orale slimhinde i en helingsperiode på 3-6 måneder, således at implantatet ikke var i kontakt med mundhulen. Efter denne helings- Odontologi 2004 Munksgaard Danmark, København

2 periode skulle der foretages et nyt operativt indgreb, hvor der etableredes forbindelse mellem implantat og mundhule. Dette to-fasede princip anvendes fortsat. I modsætning hertil beskrev Schröder en én-faseteknik, hvor implantatet penetrerede slimhinden lige efter indsættelse og i den efterfølgende helingsperiode. Også ved anvendelse af dette princip blev der etableret optimal vævsintegration. Dette medførte, at der blev udviklet implantatsystemer, blandt andet ITI Dental Implantatsystemet, hvor implantatet er transmukosalt også i helingsperioden. En dyreeksperimentel undersøgelse påviste efterfølgende, at graden af osseointegration var uafhængig af, om der blev anvendt én- eller to-faseteknik 5. Det er endvidere blevet bekræftet af et stort antal kliniske langtidsundersøgelser, at succesraten for én- og to-fasede implantatsystemer er sammenlignelig 3. På trods af denne ikke helt uvæsentlige uenighed var Brånemark og Schröder imidlertid enige om, at implantatet skulle indsættes i sund kæbeknogle. Såfremt der var behov for tandekstraktion før implantatindsættelse, kunne implantatet således først indsættes efter 6-12 måneder. Tilsvarende var der også på dette tidspunkt enighed om, at implantatet først kunne belastes efter en helingsperiode på mindst tre måneder. I slutningen af 80 erne blev der sat spørgsmålstegn ved et af disse dogmer, nemlig at tandekstraktion og indsættelse af implantat ikke kunne foretages i samme operative procedure 6. Efter ekstraktion af en præmolar uden marginalt knogletab blev det indsatte implantat dækket af en Gore-Tex membran for at forhindre nedvækst af bindevæv og epitel i ekstraktionsalveolen. På baggrund af dette enkeltstående patienttilfælde konkluderede Lazzarra, at immediat implantatindsættelse kan være velmotiveret med det overordnede formål at bevare så meget af processus alveolaris som muligt samt at forkorte den samlede behandlingstid for den enkelte patient. I overensstemmelse med disse initiale kliniske og radiologiske observationer har et stort antal undersøgelser af immediat indsatte implantater efterfølgende vist, at det er muligt at opnå osseointegration

3 Den orale implantologi har siden disse initiale undersøgelser gennemgået en rivende udvikling. I de senere år er der fokuseret meget på udvikling af behandlingsmetoder, som vil kunne forkorte den samlede behandlingstid for den enkelte patient. Der er blandt andet fokuseret på videreudvikling af implantatets form og overflade, immediat indsættelse samt immediat belastning. Formålet med nærværende artikel er at gennemgå teknikken ved immediat implantatindsættelse med hovedvægten lagt på den kirurgiske delbehandling. Endvidere vil indikationer og kontraindikationer samt teknikkens fordele og ulemper blive beskrevet. Beskrivelse af metoden Ved immediat implantatindsættelse indsættes implantatet som tidligere beskrevet i samme operative procedure som tandekstraktionen. Det skal indledningsvis understreges, at immediat implantatindsættelse kan være teknisk vanskelig at udføre. For at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat er det vigtigt, at der anvendes særlig atraumatisk operativ teknik. Således bør teknikken kun anvendes, såfremt operatøren har stor erfaring med almindelige implantologiske teknikker. Der vil derfor i dette afsnit især blive fokuseret på de forhold, som adskiller immediat implantatindsættelse fra konventionel implantatindsættelse. Den kirurgiske del af behandlingen kan inddeles i følgende hovedfaser: Snitføring og tandekstraktion Præparation af implantatleje og indsættelse af implantat Sikring af knogleregeneration omkring implantatet i ekstraktionsalveolen Suturering Helingsperiode. I næsten alle undersøgelser er implantatindsættelsen foretaget 133

4 samtidig med systemisk antibiotikumbehandling med penicillin G eller amoxicillin. Effekten af denne systemiske behandling er ikke videnskabeligt dokumenteret, men 5-7 dages behandling postoperativt anbefales generelt. Snitføring og tandekstraktion For at minimere resorptionen af det marginale knoglevæv udføres snitføring og ekstraktion så atraumatisk som muligt. Oversigt over operationsfeltet kan ofte sikres uden anvendelse af aflastningssnit. Et facialt og lingualt randsnit medinddragende en nabotand mesialt og distalt er ofte tilstrækkeligt (Fig. 1). Efter skånsom rouginering ekstraheres den pågældende tand ofte med tynd elevator. Det er vigtigt, at den tynde faciale knoglevæg bevares. Derfor er tandekstraktion tit den delprocedure, som tager længst tid at udføre. Ved ekstraktion af tænder med flere rodkomponenter er det en fordel at dele tanden, således at de enkelte rodkomponenter fjernes enkeltvis. Dette er især vigtigt, hvis der er stor spredning mellem rodkomponenterne. Afslutningsvis foretages grundigt sårtoilette med fjernelse af blødtvæv fra ekstraktionsalveolen. Præparation af implantatleje og indsættelse af implantat Præparation af implantatlejet kan være vanskelig at foretage, idet udboringen foretages i en ekstraktionsalveole og ikke efter at ekstraktionsalveolen er helet. Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem ekstraktionsalveolens retning og den optimale implantatposition, kan én eller flere af alveolens vægge virke styrende under udboringen. Dette kan resultere i en ikke optimal implantatposition. Dette problem observeres især med det endelige bor, men optræder også under anvendelse af de indledende tynde bor. Tilsvarende kan det være vanskeligt at foretage præparation til implantatlejet efter ekstraktion af tænder med flere rodkompo- 134

5 Figur 1. Et facialt og lingualt randsnit medinddragende en nabotand mesialt og distalt er ofte tilstrækkeligt til at opnå oversigt over operationsfeltet. Figur 2. Indsættelse af implantat svarende til én af alveolerne ved flerrodede tænder medfører ofte uhensigtsmæssig implantatposition. nenter. Ved udboring af implantatlejet efter ekstraktion af to-rodede tænder ønskes oftest en implantatposition svarende til det interradikulære område, selvom udboringen i dette område kan være vanskelig. Såfremt implantatet indsættes svarende til én af alveolerne, opnås ofte en uhensigtsmæssig implantatposition (Fig. 2). Der er som følge heraf risiko for kompromitteret æstetik af den efterfølgende protetiske rekonstruktion eller af den periimplantære slimhinde. Efter præparation af implantatlejet indsættes implantatet. Der anvendes ofte konventionelle implantater, men flere implantatproducenter markedsfører implantater, som er specielt udviklet til immediat indsættelse. Disse implantater har ofte en større diameter marginalt, således at deres form svarer mere til ekstraktionsalveolen end konventionelle implantater (Fig. 3). Det vil dog i de fleste tilfælde være nødvendigt, at implantatet fæstnes i 3-5 mm knogle apikalt for den ekstraherede tand for at opnå primær stabilitet af implantatet 8. En nyligt publiceret undersøgelse indikerer, at mindst 30% af implantatets overflade initialt skal være dækket af knogle for at opnå tilstrækkelig primær stabilitet 9. Hvis der er tale om en tand med langt og/eller tykt rodkompleks, kan det derfor være nødvendigt at anvende et implantat med en større længde og/eller diameter end normalt (Fig. 4). 135

6 A B Figur 3. Eksempel på konventionelt implantat (A) og implantat til immediat indsættelse (B) (ITI Dental Implantatsystem). Implantatet specielt udviklet til immediat indsættelse har blandt andet en større diameter marginalt, således at formen mere svarer til en ekstraktionsalveole. Det er vigtigt også ved immediat implantatindsættelse, at implantatet indsættes i den korrekte dybde for at opnå et tilfredsstillende kosmetisk resultat, det vil sige 1-2 mm apikalt for nabotændernes emaljecementgrænse. Efter tandekstraktion sker der A B Figur 4. Eksempel på tand med lang og tyk rod (A), hvor det var nødvendigt at anvende et 14-mm implantat med en diameter på 4,8 mm for at opnå primær stabilitet (B). 136

7 som bekendt betydelige ændringer af processus alveolaris 10. Ved immediat implantatindsættelse er der ikke sket atrofi af processus alveolaris, hvorfor implantatet ofte placeres relativt dybt i ekstraktionsalveolen (Fig. 1). Sikring af knogleregeneration omkring implantatet i ekstraktionsalveolen Efter immediat implantatindsættelse vil der ofte være et hulrum mellem alveolevæg og implantatets overflade (Fig. 5A). Nyere undersøgelser udført på Tandlægeskolen i Århus har vist, at der vil ske spontan regeneration i mindre defekter 11. Dette er i overensstemmelse med tidligere kliniske og radiologiske observationer 12,13. Derfor synes anvendelse af regenerative metoder ikke indiceret, såfremt der efter immediat implantatindsættelse er mindre periimplantære defekter tilstede. Ved større defekter har der været anvendt forskellige regenerative teknikker med det formål at opnå knogledannelse og osseointegration i disse defekter 7,8. Knogleerstatningsmateriale, membran, autologt knogletransplantat, eller en kombination af disse, er oftest blevet anvendt Der er ikke foretaget sammenlignende undersøgelser af anvendeligheden af disse teknikker. Derfor er det på nuværende tidspunkt uvist, hvilken metode som bør foretrækkes. I forbindelse med gennemførelse af en større multicenter-undersøgelse er der på Tandlægeskolen i København anvendt Bio-Oss og Bio-Gide membran (Fig. 5B og 5C). Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet, men klinisk og radiologisk evaluering efter eet år tyder på, at det er muligt ved hjælp af denne teknik at opnå et forudsigeligt behandlingsresultat med knogleregeneration i defekten og et velbevaret marginalt knogleniveau (Fig. 5D). Suturering Ved immediat implantatindsættelse kan der anvendes en én-faseteknik, hvor implantatet penetrerer til mundhulen i helingsperio- 137

8 A B C D Figur 5. Efter immediat implantatindsættelse ses ofte et hulrum mellem alveolevæggen og implantatets overflade (A). Defekt fyldt med Bio-Oss partikler (B). Defekt og Bio-Oss dækket med Bio-Gide membran (C). Kontrolrøntgen efter ét år viser knogleregeneration i defekten og et velbevaret marginalt knogleniveau (D). den. Ligeledes kan der benyttes en to-faseteknik, hvor implantatet dækkes af slimhinde i helingsperioden. Der er ikke foretaget sammenligning af disse to metoders anvendelighed. Initiale undersøgelser har imidlertid vist, at det ved hjælp af en én-faseteknik synes muligt at opnå et forudsigeligt behandlingsresultat 17,18. Fordelen ved denne teknik er, at det ofte ikke er nødvendigt at mobilisere slimhinden for at opnå slimhindedække omkring implantatet (Fig. 6). Endvidere bevares papillerne omkring implantatet. Såfremt implantatet ønskes dækket helt af slimhinde i helingsperioden, er mobilisering af slimhinden nødvendig. Herved opnås ofte utilstrækkelig bredde af keratiniseret pe- 138

9 Figur 6. Der er opnået slimhindedække omkring implantatet uden mobilisering af slimhinden. riimplantær slimhinde facialt for implantatet og dermed et kompromitteret behandlingsresultat. Som alternativ kan implantatindsættelse foretages 6-8 uger efter tandekstraktion. På dette tidspunkt er der sket heling af slimhinden, således at primær lukning er muligt uden mobilisering. Det skal tillige anføres, at der ofte er beskrevet membraneksponering. Betydningen af membraneksponering ved immediat implantatindsættelse er imidlertid mangelfuldt belyst 6,14,15,17,18. Der er således rapporteret mindre knogleregeneration, såfremt der i helingsperioden opstår membranblottelse. I andre undersøgelser synes membranblottelse ikke at medføre et kompromitteret behandlingsresultat. Dette er i modsætning til den almindelige antagelse, at membraneksponering ofte medfører et kompromitteret behandlingsresultat 19,20. Helingsperiode I øjeblikket fokuseres der forskningsmæssigt meget på at reducere og i nogle tilfælde at eliminere behovet for en helingsperiode mellem implantatindsættelse og belastning af implantatet. Flere implantatproducenter anbefaler i udvalgte tilfælde en 6-ugers helingsperiode i stedet for de oprindeligt anbefalede 3-6 måneder. Ved immediat indsatte implantater er der, som tidligere beskrevet, ofte et hulrum mellem alveolevæg og implantatoverflade, hvori der skal ske nydannelse af knogle. Derfor anbefales som hovedregel en helingsperiode på 3-6 måneder. Der er imidlertid ikke gennemført undersøgelser, som har sammenlignet 139

10 forskellige helingsperioder ved immediat implantatindsættelse. Metodens anvendelighed Detaljeret præoperativ planlægning er særlig vigtigt, idet der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt, for at metoden kan anvendes. De fleste af disse forudsætninger skal også være opfyldt ved anvendelse af konventionelle implantologiske teknikker. I dette afsnit vil der blive fokuseret på de forhold, som er specielle for immediat implantatindsættelse. Immediat implantatindsættelse anvendes især ved erstatning af ikke bevaringsværdige tænder som følge af caries, fraktur og interne/eksterne resorptioner. Metoden anvendes også ofte ved erstatning af ikke bevaringsværdige primære tænder, hvor der er aplasi af den blivende tand. Immediat implantatindsættelse foretages ofte, når en traumatiseret tand ikke kan bevares. I disse tilfælde er det vigtigt at vurdere, om knoglevævet omkring den pågældende tand også er blevet påvirket af traumet. Såfremt der samtidig er sket betydelig skade på knoglevævet, kan der nemlig efter immediat implantatindsættelse opstå omfattende resorption af det periimplantære knoglevæv. Det er ikke muligt at give præcise retningslinjer for, hvornår denne risiko er tilstede, men dette må bero på en individuel vurdering. Tilstedeværelse af følgende forhold medfører, at teknikken ikke kan anvendes: Primær stabilitet af implantatet ikke mulig Som ved konventionel implantatindsættelse er det nødvendigt, at implantatet indsættes med primær stabilitet, for at osseointegration kan etableres. En vigtig kontraindikation er derfor, at det ikke er muligt at opnå primær stabilitet af implantatet på indsæt- 140

11 telsestidspunktet. Som tidligere anført er tilstedeværelse af 3-5 mm knogle apikalt for den pågældende tand ofte nødvendig for at opnå primær stabilitet. Tæt relation til anatomiske strukturer som sinus maxillaris, cavum nasi og nervus alveolaris inferior kan således medføre, at immediat implantatindsættelse ikke er mulig. Problemet med at opnå primær stabilitet ses ofte i molarregionerne. Derfor anvendes metoden især ved erstatning af fronttænder og præmolarer. Det skal endvidere anføres, at metoden kan være uegnet, såfremt der er tale om tænder med langt og/eller tykt rodkompleks. Imidlertid er det også i disse tilfælde som tidligere nævnt ofte muligt at opnå primær stabilitet ved anvendelse af et implantat med en større længde og/eller diameter. Tilstedeværelse af patologi Som ved anvendelse af konventionelle implantologiske teknikker elimineres alle patologiske tilstande i tandsættet før implantatindsættelse 21. Den hyppigst forekommende kontraindikation for immediat implantatindsættelse er progredierende marginal parodontitis svarende til den tand, som ønskes erstattet. Metoden kan ikke anvendes, såfremt der er kraftig blødning eller pusflod ved sondering. Det er ikke muligt ud fra den nuværende viden at fastlægge en maksimal tilladelig pochedybde, men normalt bør en pochedybde på mere end 5 mm ikke accepteres. Metoden kan dog anvendes ved tilstedeværelse af mindre lokaliserede defekter. Dette ses ofte ved kronerodfrakturer. Det skal endvidere understreges, at det synes vigtigt, at nabotænderne også er omgivet af sunde marginale væv for at sikre de bedste muligheder for knogleregeneration omkring det indsatte implantat. Akut infektion eller cystedannelse svarende til den tand, som ønskes erstattet, er to andre væsentlige kontraindikationer. Derimod kan mindre kroniske apikale parodontitter accepteres, såfremt det er muligt at opnå primær implantatstabilitet. 141

12 A B Figur 7. Klinisk foto før (A) og efter (B) erstatning af +1 med et immediat indsat ITI implantat. Metodens fordele og ulemper Der er en række fordele forbundet med immediat implantatindsættelse. Flere forfattere har anført, at de betydelige ændringer af processus alveolaris efter tandekstraktion kan undgås eller minimeres 6, Derved vil behovet for regenerative metoder blive minimeret, og et forbedret kosmetiske resultat kan opnås (Fig. 7). En anden væsentlig fordel ved immediat implantatindsættelse er, at den samlede behandlingstid for den enkelte patient kan forkortes. Helingsperioden mellem tandekstraktion og implantatindsættelse kan undværes. Dette er især væsentligt ved erstatning af fronttænder og præmolarer, således at provisorisk protetik kun skal anvendes i en kortere periode. Endelig kan antallet af kirurgiske procedurer reduceres, idet ekstraktion og implantatindsættelse foretages i samme procedure. Såfremt der anvendes resorberbar membran samt en én-faseteknik, hvor implantatet penetrerer slimhinden allerede i helingsperioden, er der således kun behov for ét operativt indgreb. Der er generelt beskrevet meget få ulemper og komplikationer ved teknikken. De væsentligste ulemper er omtalt i de forudgående afsnit. Man kunne umiddelbart få det indtryk, at immediat implantatindsættelse ikke er særligt vanskelig at foretage, idet implantatpositionen næsten er fastlagt efter ekstraktion af tanden. Som tidligere beskrevet er dette i mange tilfælde ikke tilfældet. 142

13 Metodens største ulempe er således, at det kan være en vanskelig behandling at udføre. Især præparation af implantatlejet kan som beskrevet være vanskelig. Flere implantatproducenter er imidlertid ved at udvikle specielle bor, som i fremtiden vil gøre udboringen af implantatlejet lettere. Der foreligger flere kliniske og radiologiske efterundersøgelser af immediat implantatindsættelse 7,8,22. Disse undersøgelser har især fokuseret på vurdering af implantatsucces og det periimplantære knogleniveau Der er imidlertid i overvejende grad tale om undersøgelser med en begrænset observationsperiode og/eller få inkluderede patienter. Derfor kan det konkluderes, at langtidsholdbarheden efter immediat implantatindsættelse er mangelfuldt belyst. Det er endvidere på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om prognosen for immediat implantatindsættelse er den samme i alle regioner. Bedømt ud fra de indtil nu udførte undersøgelser, er der imidlertid intet, som tyder på, at langtidsholdbarheden efter immediat implantatindsættelse generelt adskiller sig væsentligt fra konventionelle implantatbehandlinger 3,4,22. Sammenholdt med de ovenfor beskrevne fordele er der således ingen tvivl om, at et stigende antal implantater vil blive indsat ved hjælp af immediat teknik. Konklusion På baggrund af denne gennemgang kan følgende konkluderes: Immediat implantatindsættelse anvendes især ved erstatning af ikke bevaringsværdige tænder som følge af caries, fraktur og interne/eksterne resorptioner. Metoden anvendes også ofte ved erstatning af ikke bevaringsværdige primære tænder, hvor der er aplasi af den blivende tand. De hyppigst forekommende kontraindikationer for immediat implantatindsættelse er, at det ikke er muligt at opnå primær stabilitet af implantatet på indsættelsestidspunktet samt til- 143

14 stedeværelse af progredierende marginal parodontitis. Akut infektion og cystedannelse er to andre væsentlige kontraindikationer. Derimod kan mindre kroniske apikale parodontitter accepteres. Der er beskrevet få ulemper og komplikationer ved immediat implantatindsættelse. Den største ulempe er, at det kan være en vanskelig behandling at udføre. Især præparation af implantatlejet kan være vanskelig. Derfor bør metoden kun anvendes, såfremt den pågældende operatør har stor erfaring med almindelige implantologiske teknikker. Langtidsholdbarheden efter immediat implantatindsættelse er mangelfuldt belyst. Der er imidlertid intet, som tyder på, at langtidsholdbarheden efter immediat implantatindsættelse generelt adskiller sig væsentligt fra konventionelle implantatbehandlinger. Der er en række fordele ved immediat implantatindsættelse. De væsentligste er, at ændringerne af processus alveolaris efter tandekstraktion undgås eller minimeres, at den samlede behandlingstid kan forkortes, samt at antallet af kirurgiske procedurer kan reduceres. Derfor vil et stigende antal implantater blive indsat ved hjælp af immediat teknik. litteratur 1 Bothe RT, Beaton LE, Davenport HA. Reaction of bone to multiple metallic implants. Surg Gynecol Obstet 1940;71: Leventhal GJ. Titanium. A metal for surgery. J Bone Joint Surg 1951;33A: Hallund M, Schou S, Isidor F, Palmqvist S. Orale implantater. Langtidsresultater og risikofaktorer for implantattab. Tandlægebladet 2001;105: Esposito M, Hirsch J-M, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants. (I). Success criteria and epidemiology. Eur J Oral Sci 1998;106:

15 5 Gotfredsen K, Rostrup E, Hjörting-Hansen E, Stoltze K, Budtz-Jörgensen E. Histological and histomorphometrical evaluation of tissue reactions adjacent to endosteal implants in monkeys. Clin Oral Implants Res 1991;2: Lazzara RJ. Immediate implant placement into extraction sites: Surgical and restorative advantages. Int J Periodontics Restorative Dent 1989;9: Mayfield LJA. Immediate, delayed and late submerged and transmucosal implants. In: Lang NP, Karring T, Lindhe J, eds. Proceedings of the 3rd European workshop on periodontology. Implant dentistry. Berlin: Quintessence, 1999: Schwartz-Arad D, Chaushu G. The ways and wherefores of immediate placement of implants into fresh extraction sites: A literature review. J Periodontol 1997;68: Juodzbalys G. Instrument for extraction socket measurement in immediate implant installation. Clin Oral Implants Res 2003;14: Schropp L, Wenzel A, Kostopoulos L, Karring T. Bone and soft tissue contour changes after tooth extraction: A clinical and radiographic 12-month prospective study. Int J Oral Impl. In press. 11 Schropp L, Kostopoulos L, Wenzel A. Bone healing following immediate versus delayed placement of titanium implants into extraction sockets: a prospective clinical study. Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18: Rosenquist B, Grenthe B. Immediate placement of implants into extraction sockets: Implant survival. Int J Oral Maxillofac Implants 1996;11: Becker BE, Becker W, Ricci A, Geurs N. A prospective clinical trial of endosseous screw-shaped implants placed at the time of tooth extraction without augmentation. J Periodontol 1998;69: Gelb DA. Immediate implant surgery: Three-year retrospective evaluation of 50 consecutive cases. Int J Oral Maxillofac Implants 1993;8: Becker W, Dahlin C, Becker BE, Lekholm U, van Steenberghe D, Higuchi K, Kultje C. The use of e-ptfe barrier membranes for bone promotion around titanium implants placed into extraction sockets: 145

16 A prospective multicenter study. Int J Oral Maxillofac Implants 1994;9: Becker W, Becker BE, Polizzi G, Bergstrom C. Autogenous bone grafting of bone defects adjacent to implants placed into immediate extraction sockets in patients: A prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 1994;9: Lang NP, Brägger U, Hämmerle CHF, Sutter F. Immediate transmucosal implants using the principle of guided tissue regeneration. I. Rationale, clinical procedure and 30-month results. Clin Oral Implants Res 1994;5: Hämmerle CHF, Brägger U, Schmid B, Lang NP. Successful bone formation at immediate transmucosal implants: A clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13: Hämmerle CHF. Membranes and bone substitutes in guided bone regeneration. In: Lang NP, Karring T, Lindhe J, eds. Proceedings of the 3rd European workshop on periodontology. Implant dentistry. Berlin: Quintessence, 1999: Hämmerle CHF, Karring T. Guided bone regeneration at oral implant sites. Periodontology ;17: Schou S, Holm B, Stoltze K, Holmstrup P, Hjørting-Hansen E. Forberedelse til oral implantatbehandling. Tandlægebladet 2001;105: Esposito M, Hirsch J-M, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants (II). Etiopathogenesis. Eur J Oral Sci 1998;106:

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 110 15 Flemming Isidor og Søren Schou Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter På kort sigt ses en høj overlevelse af både

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater Orale implantater Langtidsresultater og risikofaktorer for implantattab Malene Hallund, Søren Schou, Flemming Isidor og Sigvard Palmqvist - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Symposium november 2010 Bella Center

Symposium november 2010 Bella Center Efteruddannelse Symposium 2010 Oral implantologi 5. - 6. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse i samarbejde med Dansk selskab for oral implantologi Platinsponsor: Colgate

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 08.30-09.00 Registrering, kaffe og morgenmad 09.00-09.15 Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 09.15-10.00 Autologt knogletransplantat og knogleerstatningsmaterialer Ved Simon Storgaard Jensen Autolog knogle

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Osseointegration af implantater har åbnet nye behandlingsmuligheder

Osseointegration af implantater har åbnet nye behandlingsmuligheder videnskab & klinik Sekundærartikel Abstract Direkte indsættelse af implantater i friske ekstraktionsalveoler Kliniske undersøgelser har dokumenteret høj succesrate ved traditionel implantatforankret protetik.

Læs mere

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Merete Aaboe 26.2.2014 Implantat undervisning Forelæsninger uge 9 Visitation af implantatpatient uge 10 Forelæsninger uge 12 Forelæsning

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Merete Aaboe 3.3.2015 Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Behandlingsplanlægning Undersøgelse og diagnostik Behandlings metoder Behandlingsplan

Læs mere

Behandling af en retraktion regio +3.

Behandling af en retraktion regio +3. Artikel af Tandlæge Peter Lindkvist Colosseumklinikken Kongens Nytorv Østergade 1, 11 København K pl@colosseumklinikken.dk www.colosseumklinikken.dk Behandling af en retraktion regio +3. Anvendelse af

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

botiss Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand dental bone & tissue regeneration biomaterials

botiss Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand dental bone & tissue regeneration biomaterials dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand Mikkel Ro Larsen & Michael Kristensen botiss Regeneration System maxresorb

Læs mere

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi Efteruddannelse Konference 2010 Oral implantologi 5. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2010 Oral implantologi Brugen

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse 1146 SYMPOSIUM 2010 Oral implantologi Anders Nattestad, professor, ph.d. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of the Pacific, San Francisco, USA

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Regionstandplejen i Region Nordjylland Regionstandplejen (RT) har vedtaget følgende retningslinjer for henvisning, visitation,

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling Implantatoverlevelse hos patienter med reduceret parodontium Birgit Ellegaard og Vibeke Bælum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret Forebygger implantatretineret helprotese knogletab i underkæben? En femårskontrolundersøgelse Nina von Wowern og Klaus Gotfredsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Suturkursus Teori og øvelser. Kæbekirurgi & Oral Patologi Tandlægeskolen, Aarhus Universitet

Suturkursus Teori og øvelser. Kæbekirurgi & Oral Patologi Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Suturkursus Teori og øvelser Kæbekirurgi & Oral Patologi Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Formål med suturering Fiksere sårrande for at optimere muligheden for primær heling Opnå hæmostase Genskabe normale

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Danmark. Straumann Education

Danmark. Straumann Education Danmark Straumann Education 2015 Øget faglig viden giver styrke og arbejdsglæde på tandklinikken. Velkommen til 2015 kursuskatalog fra Straumann. Vi kan tilbyde omfattende kurserprogrammer af høj kvalitet

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 lars pallesen og klaus gotfredsen 1 Slide 2 TOPICS/MENU Indikationer for implantatbehandling Hvem kan og hvem bør ikke få implantater Ekstraktion hvornår og hvordan? Krav

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation 746 VIDENSKAB & KLINIK ORIGINALARTIKEL Abstract Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation Introduktion Formålet med denne retrospektive kliniske e undersøgelse var at evaluere

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose 1 Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose Information til hæmatologer, kæbekirurger og tandlæger Produceret af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af hæmatologer,

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling Undersøgelse og vedligeholdelse af orale implantater Birgit Ellegaard og Flemming Isidor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Merete Aaboe 18.3.2014 Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Behandlingsplanlægning Undersøgelse og diagnostik Behandlings metoder Behandlingsplan

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere