Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler"

Transkript

1 Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der fortsat er meget få problemer. Til trods herfor mener flere arbejdsgivere, at der er betydelige udfordringer. Matchet mellem virksomheder og arbejdssøgende kan da også forbedres. Derfor oprettede Beskæftigelsesministeriet sidste år en hotline, hvor virksomheder kan få hjælp til rekrutteringen. Nye tal viser imidlertid, at der siden sommeren 2014 kun har været 20 henvendelser med forespørgsel på 71 stillinger. Det er overraskende lavt og endnu et tegn på, at mange virksomheder selv kan gøre mere for at undgå rekrutteringsproblemer. kommunikationschef Mikkel Harboe & chefanalytiker Frederik I. Pedersen 27. februar 2015 Analysens hovedkonklusioner Flere arbejdsgiverorganisationer melder om mangel på arbejdskraft, vanskeligheder med at rekruttere og flaksehalse på det danske arbejdsmarked. Seneste undersøgelse fra STAR viser, at i ca. halvdelen (52 pct.) af de rekrutteringer, hvor der har været vanskeligheder, havde virksomhederne ikke gjort én af følgende tre ting: 1) opslag på Jobnet 2) kontakt til jobcenter eller 3) kontakt til a-kasse/fagforening. Nye tal for henvendelser til Beskæftigelsesministeriets hotline for rekruttering viser, at der siden sommeren 2014 har været 20 henvendelser med forespørgsel på 71 stillinger i alt. Antallet af henvendelser svarer til, at ca. 3 virksomheder har henvendt sig om måneden angående 10 stillinger. I gennemsnit svarer det til, at hotlinen har fået en henvendelse hver 10. dag på godt 3 job. Antallet af henvendelser svarer til, at omkring 0,01 pct. af virksomhederne har henvendt sig. Eksempelvis har der været én virksomhed (1), der har henvendt sig med henblik på én (1) medarbejder inden for landbruget. De danske virksomheder og deres arbejdsgiverorganisationer kan gøre betydeligt mere for at skaffe den arbejdskraft, de ønsker. Jobnet, a-kasser, fagforeninger, og jobcentrene kan benyttes, hvis de mangler arbejdskraft. Endelig kan den landsdækkende hotline for rekruttering kontaktes på: det burde være muligt at komme igennem. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Stadig få problemer med rekruttering for danske virksomheder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) offentliggjorde før jul rekrutteringsundersøgelsen for 2. halvår Her har omkring virksomheder deltaget i besvarelsen af en række spørgsmål vedrørende rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen viser, at de danske virksomheder i 2. halvår 2014 havde problemer med at rekruttere til stillinger. Til sammenligning var der i 2. halvår 2013 problemer med at rekruttere til stillinger altså en stigning set over det seneste år på Som det fremgår af figur 1, har der været en stigning i rekrutteringsproblemerne fra de dybe kriseår , hvor der altså også var rekrutteringsproblemer, men sammenlignet med før-krise-niveau ligger vi stadig på et meget lavt niveau. Figur 1. Rekrutteringsproblemer i dansk økonomi 1. halvår halvår 2014 antal antal Kilde: AE pba. STAR På baggrund af rekrutteringsundersøgelsen mente Dansk Arbejdsgiverforening, at virksomhederne har stigende vanskeligheder med at rekruttere den arbejdskraft, de ønsker. Og videre at der er betydelige udfordringer på arbejdsmarkedet, hvor virksomheder forgæves har søgt medarbejdere til job som rengøringsassistent, butiksassistent osv., mens der samtidig er mere end titusinde ledige, som har været ledige i mere end 3 måneder, og som i deres CV har skrevet, at de kan varetage disse job. 1 Senest har Dansk Industri d. 20. februar meldt i Børsen, at den kommende folketingsvalgkamp bør omhandle mangel på arbejdskraft og flaskehalse. 2 Der vil altid være både virksomheder, der har problemer med at rekruttere, og arbejdsløse, der søger job, fordi der ikke er perfekt information på arbejdsmarkedet, og fordi det tager tid at matche udbud og efterspørgsel på tværs af geografi, faggrupper mv. Det er således vanskeligt at vurdere, hvad der er det normale niveau for rekrutteringsproblemerne. 1 DA Opinion d. 17. december 2014 Brug for gearskifte i jobcentrene 2 2

3 Det skal samtidig bemærkes, at rekrutteringsproblemer ikke er det samme, som at der står ubesatte stilling i dansk økonomi på en vilkårlig dag. Dels er størrelsen afhængig af måleperioden jo længere måleperiode jo større tal. Dels er der situationer, hvor virksomheden får besat stillingen med en anden type arbejdskraft end oprindelig planlagt. Det kan f.eks. være, at man har søgt efter en pædagog, som man ikke har kunnet få, men i stedet har fået ansat en pædagogmedhjælper. Det vil stadig tælle som et rekrutteringsproblem i undersøgelsen. Virksomhederne bruger de officielle kanaler forbavsende lidt Rekrutteringsundersøgelsen viser også, at andelen af virksomheder, der har opgivet ordrer eller aktiviteter inden for de seneste to måneder er uændret lav på 1 pct. Det viser figur 2. Figur 2. Andelen af virksomheder, der har opgivet ordre eller aktiviteter pga. rekrutteringsprobl. pct. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% pct. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Nej til ordre el. aktiviteter Kilde: AE pba. STAR Den seneste undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 37 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen, og kun 36 pct. af rekrutteringsforløbene slog virksomheden stillingen op på Jobnet. I mere end halvdelen (52 pct.) af rekrutteringsforsøgene havde virksomhederne ikke 1) et opslag på Jobnet 2) taget kontakt til jobcenter eller 3) taget kontakt til a-kasse/fagforening. Det er forbavsende, at så stor en andel ikke bruger de officielle rekrutteringskanaler. Næsten ingen virksomheder henvender sig til hotlinen for rekruttering Sidste år oprettede den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen en hotline 3, hvor virksomheder kan henvende sig med henblik på at få hjælp til alle faser af processen med at finde jeres nye medarbejdere. Hotlinen er endnu en mulighed for virksomheder, der har vanskeligt ved at finde kandidater her og nu, til at få hjælp til rekrutteringen. AE har forespurgt på henvendelserne til hotlinen, der også kan indikere noget omkring rekrutteringssituationen og problemerne med at skaffe arbejdskraft i Danmark. Resultatet af kontakter fra 1. juli 3 : 3

4 januar 2015 fremgår af tabel 1. Tabel 1 viser, at der siden sommeren 2014 og næsten 7 måneder frem har været 20 henvendelser med forespørgsel på 71 stillinger i alt. Det må siges at være forbløffende lavt i forhold til bl.a. DA s udmelding om virksomhedernes stigende vanskeligheder med at rekruttere den arbejdskraft, de ønsker. Tabel 1. Henvendelser til hotlinen i 1. juli 2014 til og med 23. januar 2015 Branche Antal virksomheder Antal medarbejdere Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 1 Råstofudvinding 0 0 Industri 2 8 Energiforsyning 0 0 Vandforsyning og renovation 3 4 Bygge og anlæg 0 31 Handel 2 3 Transport Hotel og restauration 1 1 Information og kommunikation 0 0 Finansiering og forsikring 0 0 Ejendomshandel og udlejning 0 0 Videnservice 0 0 Rejsebureau, rengøring og anden operationel service 0 0 Offentlig administration, forsvar og politi 0 0 Undervisning 0 0 Sundhed og socialvæsen 0 0 Kultur og fritid 0 0 Andre serviceydelser mv. 1 1 Uoplyst 0 0 I alt Anm.: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har også et opsøgende arbejde som del af virksomhedsberedskabet, som i sagens natur ikke fremgå af opgørelsen over henvendelser. Kilde: AE på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Antallet af henvendelser siden sommeren 2014 svarer til, at ca. 3 virksomheder har henvendt sig om måneden angående 10 stillinger. I gennemsnit svarer det til, at hotlinen har fået en henvendelse hver 10. dag på godt 3 job. Der er selvfølgelig stor variation i, hvor mange henvendelser der har været set ned over brancherne et forhold, der ikke kan ses uafhængigt af, hvor store brancherne er. Tabel 2 viser antallet af lønmodtagere fordelt på brancher, så man kan få en ide om størrelsen. Inden for landbrug, skovbrug og fiskeri er der lønmodtagere. Her har der siden sommeren 2014 været én virksomhed (1), der har henvendt sig med henblik på én (1) medarbejder. Måler vi henvendelser på job i forhold til beskæftigelsen (branche størrelse) svarer det til 0,01 pct. 4

5 For industrien har der været 2 henvendelser på 8 stillinger. Måler vi henvendelser på job i forhold til beskæftigelsen (branche størrelse), svarer det også til 0,01 pct. Det er Rejsebureau, rengøring og anden operationel service, der har flest henvendelser ift. størrelse med 0,07 pct. eller hvad der svarer til under en promille. Tabel 2. Lønmodtagere fordelt på brancher i Danmark Brancher Antal lønmodtagere 2013 Henvendelser på job per lønmodtager, pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri ,01 Råstofudvinding ,00 Industri ,01 Energiforsyning ,00 Vandforsyning og renovation ,04 Bygge og anlæg ,02 Handel ,00 Transport ,04 Hotel og restauration ,04 Information og kommunikation ,00 Finansiering og forsikring ,00 Ejendomshandel og udlejning ,00 Videnservice ,00 Rejsebureau, rengøring og anden operationel service ,07 Offentlig administration, forsvar og politi ,00 Undervisning ,00 Sundhed og socialvæsen ,00 Kultur og fritid ,00 Andre serviceydelser mv ,00 Uoplyst 0 0 I alt ,01 Anm.: Tal for 2013 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik (nationalregnskab) Virksomhederne må tage del i ansvaret for det danske arbejdsmarked Det danske arbejdsmarked fungerer grundlæggende effektivt. Til trods herfor kan man i den offentlige debat nemt få det indtryk, at arbejdsmarkedet fungerer dårlig. Det lyder ofte som, at det er meget vanskeligt at få besat ledige stillinger. Vi skal selvfølgelig hele tiden arbejde på at forbedre matchet mellem virksomheder og arbejdssøgende. Men som ovenstående klart dokumenterer, så kan mange virksomheder gøre mere for undgå rekrutteringsproblemer. Det er på alle måder overraskende, at virksomhederne ikke i højere grad bruger de officielle kanaler herunder at slå de ledige job op i Jobnet det sted hvor, de arbejdsløse skal søge job. Derfor en opfordring til de danske virksomheder og deres arbejdsgiverorganisationer til at bruge Jobnet, a-kasser, fagforeninger, og jobcentrene, hvis de mangler arbejdskraft. Endelig kan den landsdækkende hotline for rekruttering kontaktes på telefonnr.: det burde i hvert fald være til at komme igennem 5

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere