Har I ikke glemt noget?! VIL KAN - SKAL. Af Thorkild Olsen og Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har I ikke glemt noget?! VIL KAN - SKAL. Af Thorkild Olsen og Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011"

Transkript

1 Har I ikke glemt noget?! VIL KAN - SKAL Af Thorkild Olsen og Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

2 Artiklen redegør for tilblivelse, forståelse og anvendelse af Villa Venires vil-kan-skal model. Konkrete erfaringer med coaching af ledere er anvendt illustrativt og eksemplarisk for vores tænkning og i sagens natur skrevet som jeg-oplevelser, mens artiklens teoretiske udredning er skabt og skrevet i fællesskab. Det er ikke ofte det sker. At jeg løber tør for spørgsmål, når jeg sidder der i den coachende stol. Sjældent at jeg helt mister fornemmelsen for det næste, der kan gøres. Og når det sker, sker det som regel fordi, der er noget, jeg ikke helt forstår eller forstår mig på. Men ikke denne gang. Tværtimod. Denne gang var stilheden et tilbageholdt åndedræt, fordi jeg forstod det alt for godt. Jeg blev ramt af den kraft, hvorved arbejdslivet kan bringe professionelle folk i fare for usynlighed og i tilstande, de på ingen måde ønsker sig. Jeg sidder overfor en erfaren og dygtig behandler. Hun var allerede i studietiden klar over, hvad hun ville og har forfulgt sin passion og sin ambition målrettet lige siden. Hendes praksis i arbejdet med familier, når et familiemedlem har en alvorlig sygdom, har dannet skole for den type indsats. For mig er det derfor også slående, hvordan hun ikke bare ved, hvad hun vil, men også kan. Slet ikke en given sag. Mange intentioner går rundt i verden uden at være forbundet med en givende indsats. Men hun kunne virkelig. I kraft af års studier og praksiserfaring og et skarpt blik for at både indsatser og kompetencer altid eksisterer i kontekst og i relationer, ved hun at intet nytter, hvis ikke med-mennesket er kompetent og i stand til at tage imod. Passion og praksis er således knyttet uløseligt sammen. Men der sidder hun og sitrer. Hun er forskrækket og skinger i tonen. Vred og rundtosset. Taler til højre. Taler til venstre. I løsrevne sætninger og usammenhængende beskrivelser af episoder. Hun udtrykker mest af alt tvivl. Tvivl om det hele har nyttet. Tvivl om fremtiden. Besparelser og omlægninger har ramt hendes arbejdsområde. Og hun kan ikke få svar på sine spørgsmål, som i den slags sager altid starter med; hvor skal min stol stå i den nye struktur?.. hvis jeg har en stol..!?. I denne artikel forudsættes, at vi alle i arbejdslivet skal forholde os til vores villen, vores kunnen og vores skullen: vil-kan-skal. Denne professionelle behandler var på mærkværdig vis slet ikke fortrolig med sit skal. Hun havde surfet på en lang skøn bølge og havde aldrig savnet opmærksomhed og bevillinger. Hun var med andre ord aldrig blevet tvunget til at tage bestik af givne, stramme vilkår. Hun magtede ikke den særlige kompetence, der består i at kunne læse det større billede, at kunne analysere skal et i fortolkninger af topledelsens strategier og dispositioner, behandlingsplaner, besparelser og omlægninger. Deraf chokket. Den uantastede position er forsvundet med ét slag. Hun bliver bragt i en situation af usynlighed, og derfor straks bragt i et kampberedskab. Hun går med andre ord til angreb. Prøver at råbe omgivelserne op. Og bliver, som skrevet, skinger. Stemmen sidder højt i halsen. Negativiteten har allerede fundet vej, ligesom mig-mod-demlogikken har sat sig på sproget. Den slags kampe har det med at gøre alting værre. Hvis hun i en ukendt og sårbar situation skal undgå det, må hun bringes et sted hen, hvor hun bedre kan tage bestik af sit skal. Hvad handler det rettelig om? Hvad er nye vilkår? Hvad er meldt ud? Og hvad er mestendels myter og bekymringer? Mødet med hende gjorde stort indtryk på mig. Fordi jeg så ofte har set, hvordan erfaring og professionalisme kan falde som et korthus, når usynlighed og rå vilkår gør

3 deres indtog. Men ligeså meget fordi jeg her var vidne til en fagspecialist, der havde et dybt forankret og veludviklet vil i sit liv. Et vil forstået som vilje, villighed og vid. Der er selvsagt bankende hjerter derude i verden. Ligesom der er stærke fødder, der søger derhen, hvor det er muligt at gøre en væsentlig forskel. Men færre og færre har adgang til sig selv som denne kvinde. De rum, hvor fortællinger finder form og man bliver vidne til sig selv, som én der virkelig har noget på sinde, de rum er blevet færre og snævrere. Mange professionelle går rundt i skyggen af et oprindeligt vil. En fjern forbindelse til noget, de har kendt til og stadig fornemmer vækker lyst og vilje. Men muligheden for at bringe villetheden up-to-date og bringe villigheden i overensstemmelse med omgivelserne er ikke til stede. Vil og Kan Fortællingen om den fortvivlede behandler illustrerer, hvad der kan blive konsekvensen, når vil og kan bliver forfordelt frem for skal. Herunder beskriver vi vores forståelse af kombinationen vil/kan, men først må vinklerne vil og kan præsenteres i egen ret. Vil kan betegnes som hjerte og fødder. Nogen vil finde den beskrivelse naturlig. For andre gør helt andre forståelser sig gældende. For nogen er vil ets allersmukkeste udtryk kaldet eller den samfundsrelevante indsats. For nogen afgøres vil af en kontinuerlig personlig stillingtagen til lyst og u-lyst, hvor livet er for kort til det sidste, mens vil et for andre bliver meningsløst udenfor et fagligt fællesskab. Nogens vil formes af deres dydsetik og de dertil hørende livsværdier. Andres vil afstemmes løbende i væsentlige relationer og i forhold til organisationens aktuelle behov. Kan forbinder sig med kompetencer. At kunne betyder jo kort og godt at kunne sit kram. Kan er den tilstand, hvor intention, erfaring og kompetence i lykkelig kombination med selvtillid og engagement vedvarende bringer én derhen, hvor mere lykkes end mislykkes. Kan forsøger ihærdigt at bringe vil ud i det konkrete arbejdsliv, hvor indsatser og resultater skal kunne måles. I kunnen er der således også megen gøren. Handlinger, der forvandler vil ets iboende værdier til ekstern nytteværdi. Men det er ikke nok med det. Kan er ikke bare hjerne og hænder. Hvis kan skal lykkes kræver det også øre. Dette forklares bedst via det systemiske slogan: Det er modtageren, der bestemmer budskabet. Vi kan altså ikke selv afgøre, hvornår vi er lykkedes med at formidle vores intention. Ligesom oplevelsen af at være kompetent og gøre en god indsats også altid må ses i lyset af den andens respons. Vi kender alle til forskellen på intention og effekt. Man skrev, synes man selv, en neutral og venlig mail og 2 timer efter får man en vred medarbejder ind af døren, der oplever sig arrogant behandlet. Hvad skete der lige dér?!, tænker man. Som oplevelsen, når et møde bare bliver helt ubegribeligt anderledes, end hvad man havde håbet på. Man vil præsentere en god idé og ønsker sig en åben snak om perspektiver og muligheder, men forsamlingen kritiserer og fokuserer på små detaljer. Eller man giver en klar besked; gør sådan! Og intet sker. Man giver atter besked nu med eftertryk. Stadig intet sker. Man konfronterer vedkommende: Hvorfor fanden sker der ingenting. Jamen, siger den anden, du kunne jo bare have sagt, at det hastede.

4 Kommunikation fungerer således på paradoksal vis bagvendt. I feedbacken forstår vi, hvad vi har kommunikeret. At kunne det, man vil, afhænger således af relationel og kontekstuel kompetence, hvilket skåret helt ind til benet betyder: Nysgerrighed. Intet kan uden store ører og evne til at spørge. Som systemisk, anerkendende konsulenthus har denne forståelse af forholdet mellem vil og kan været vores bane. Det blev imidlertid åbenlyst, at der manglede noget, da vi i forbindelse med en arbejdsmiljø-undersøgelse mødte de deltagende kommunale ledere. Midt i indledningen om virkningsfuld kommunikation blev vi kontant afbrudt af en leder med bemærkningen: Har I ikke glemt noget... hvad med det vi skal!? Lederen efterlyste opmærksomhed på det skal, der så direkte og til tider balstyrisk påvirker vil et såvel som forholdet mellem vil og kan. Skal har jo med tid, ressourcer, opgaver, mål og kontrol at gøre. Hvordan kunne vi overse det? Det er så åbenlyst, at det forekommer banalt. Det faglige afsæt i anerkendelsesfilosofi og systemisk kommunikationsteori havde simpelthen ensrettet vores opmærksomhed. Vi havde ignoreret alt det andet. Det konfronterende udsagn: vi skal! var imidlertid umuligt at afvise. Modellen vil-kan-skal opstod. Som samlet figur tilbyder modellen et optimalt afsæt for at tale om arbejdslivets forudsætninger, når kompleksiteten råder. For den enkelte er oplevelsen af god sammenhæng mellem vil, kan og skal forbundet med, hvorvidt der er overtræk på trivselskontoen eller modsat. For organisationen kan en skævhed i tilstedeværelsen af villen, kunnen og skullen hæmme organisationens evne til at løfte sine opgaver som det kan forhåbes, forventes og forlanges. Vil og Skal Han er velklædt og høflig. Vi befinder os atter i coachingrummet. For denne mand er anledningen en diffus fornemmelse af på den ene side at lykkes og på den anden side ikke rigtig føle sig forløst eller tilfreds i jobbet. Denne embedsmand i én af landets styrelser er et skarpt bekendtskab. Veltalende. Konkret, præcis og hurtig. Analyseapparatet er i alle henseender velsmurt og effektivt. For ham er at kunne det samme som at kunne spillet. Der er ingen skal, der kommer bag på ham. Han ved, hvad der rører sig, hvad man kan forvente er under opsejling. Han er i sjælden grad i stand til både at læse sin organisation såvel som de betingelser, der overordnet eksisterer i Danmark i dag, som er betingelsernes betingelse. Det er en fornøjelse at lytte til, som udtryk for en dyb faglighed. Og en kende skræmmende. For mennesket er kun perifert til stede i billedet. Mennesker står af og til i vejen for den gode plan. Det er for så vidt dét, der er galt. Jeg begynder at skæve til vil. I denne samtale er der ikke adgang til at spørge til passion og knapt nok til ambition, da han stort set har opnået det, han vil, på den konto. Men så dette ord; lykkes. Hvad med det? Svarene kommer prompte, men kun fra skal-vinklen: planen er udført, opgaven løst, pengene kradset ind, fyringer implementeret og vi vandt slaget i forholdet til en anden styrelse. Mine næste spørgsmål: Hvorfor?. Hvorfor er det kanon for dig, at opgaven er løst?. På hvilken måde giver det dig en oplevelse af at lykkes?. Jamen det giver vel sig selv, siger han så efterfulgt af lang tavshed. Vil findes i hans hjerteslag, men har længe været overhørt. Oplever du mig som en maskine, udbryder han så.

5 Personlig og faglig robusthed, at kunne sit kram, opstår i forholdet mellem skal og vil. Ikke som en ideel forbindelse, men som en forholden sig til forholdet mellem de to. Det er ikke en balancefigur, men en dialogisk figur, hvor man fra sit vil eller fra sit skal kan tage sig en gedigen snak med den anden vinkel og derfra se, hvad der så kan opstå. Hvad kan nu blive muligt? Hvordan kan jeg bringe mig selv i spil, når spillets regler nu har denne karakter? Og i sidste ende: Ønsker jeg at blive på denne spilleplade eller skal jeg finde mig en ny? Det handler om trivsel. Der er mange, alt for mange, for hvem trivslen er forsvundet eller sat på hold. Vi ser to praksisstrategier, der ofte stiller sig i vejen for trivsel og mening. Rundtossethed og resignation. Rundtossetheden opstår, når man udelukkende fokuserer på skal. Rundtossetheden giver sig som regel udtryk i arbejdssomhed, loyalitet og ambitiøs iver. Man prøver desperat at nå det hele. I en sand pærevælling: et projekt, et møde, et opkald, en mail, en kommentar på gangen. Intet er større. Intet mindre. Intet er ligegyldigt. Prioriteringen forsvinder og rundtossetheden vokser vildt. Man sætter nyt i gang, planlægger møder, ringer og regerer og om aftenen svarer man på de mange mails. Vil, som udstyrer os med sans for vigtighed, forsvinder undervejs. Når sansen for det væsentlige forsvinder, når man ikke længere udmåler sin aktionsradius, bliver man tyndhudet. Man reagerer på det mindste og det sætter sig spor i kommunikationen. Misforståelser og de hårde ord finder vej ind i hverdagen, og dermed bliver det endnu en tand vanskeligere at høste udbytte af den store indsats. I den anden ende ser vi resignationen. Det starter måske som en vrede. En indignation. På baggrund af erfaring og faglig visdom bliver man vidne til, udsat for og måske endda ufrivillig medskyldig i uhyrligheder i form af uretfærdige besparelser, uigennemtænkte dispositioner og dårlig ledelse. Det er stærkt belastende at forblive villig på de betingelser. Derfor trækker man sig længere og længere ind, forskanser sit vil bag stadig tykkere hud, der ikke rigtig kan mærke noget. Strategien nedsætter evnen til at reagere og engagere sig. Der siges ting på seminarer. Der ankommer skemaer til indbakken. Nye projekter introduceres. Man nikker svagt og symbolsk: ja jeg følger med. Men bagved spørger man: Ved de slet ikke noget om virkeligheden. Hvordan tingene er her hos mig? Det er slut med initiativet. En cementeret position, der opstår når man opgiver at forklare eller forsvare sig. Når man opgiver at forstå. Vil og Kan og Skal Hun har bedt om coaching. Det skal være nu. Før skuffelsen sætter sig fast. Før modviljen giver kvalme. Før ufrivillige beslutninger om fremtiden. Hun kan ikke kende sig selv og hun frygter at noget uigenkaldeligt allerede er sket og ikke kan omgøres. Måske bliver hun aldrig mere sig selv i den ideelle udgave? Hun fortæller om de mange tegn på, at noget ikke er, som det skal være. Timerne til og fra jobbet udgør et pinsomt tomrum, der ellers var fyldt med livlige refleksioner over dagen og vejen. Nu er det som hun holder vejret og tæller ned til at kunne træde ind ad døren hjemme. Hun er, helt uventet for sig selv, begyndt at kategorisere sine medarbejdere, kollegaer og chefer som uduelige. Hun bryder sig meget lidt om at høre sig selv forklare sin tilstand med det, de gør. Sådan plejer hun aldrig at tænke og forstå sine egne

6 muligheder. Alligevel sker det nu. Hendes livslange bomstærke arbejdsglæde, som hun har opfattet som en uudtømmelig ressource, er svækket og måske i fare for at forsvinde. Hun analyserer detaljeret sin arbejdssituation. Forklaringerne, for ikke at sige anklagerne, går på inkompetence og inkonsekvens i organisationen, der gør det umuligt for hende at lykkes med at gøre det, hun er bedst til. Hun analyserer egen indsats med samme kritiske blik, og retter en stærk anklage mod sig selv for både at være uærlig og unfair overfor omgivelserne. Tilsyneladende en gordisk knude, hvor uduelig-umuligt vikler sig uløseligt sammen. Hun fortæller medrivende og levende om alt dette, med en rigdom af detaljer og hurtige skift mellem på den ene side og på den anden side. Vi ler sågar flere gange. Jeg tænker, så det knager. Hun er i krise, eller er hun? Midt i dette virvar, hvor det er svært at se det relevante næste skridt, spørger jeg, om hun kunne ønske sig en enkel teknik, der kan virke straks. Jeg foreslår, at det er muligt at anskue situationen som noget, der er overgået hende - som at blive ramt af allergi for første gang - og dermed vil opgaven være at acceptere dette: I en periode mister jeg fodfæstet og overblikket. Mine erfaringer slår ikke til. Ikke andet og ikke mere end det. Hun afviser prompte denne enkle forståelse. Der skal nok mere til. Et længere forløb, hvor vi kan undersøge de kantede konklusioner og bekymringer, der forgifter hendes motivation. Vi aftaler et forløb. Dagen inden jeg skal mødes med hende igen, ringer hun og fortæller, at det behøver vi ikke. Hun har reflekteret over sine egne bevæggrunde for at være ansat netop, hvor hun er. Hun har taget stilling til hvilke præmisser og potentialer, der skal være i hendes arbejdsliv, hvis hun skal trives. Hun har givet sine omgivelser et nyt eftersyn, og fundet at de væsentligste betingelser er opfyldt. Hun har genfundet sin arbejdsglæde og energi. Såvel som vi møder rundtossethed og resignation, møder vi også ledere, der formår at opretholde en stabil hensigtsmæssig forholden sig til deres vil, kan og skal. Den bekymrede leder, der beder om hjælp i tide, har faktisk robustheden i kroppen, selvom den midlertidigt er udenfor rækkevidde. Hun finder snart nyt fodfæste og overblik. Hjertet begynder at slå for opgaven igen. Hun kan igen lykkes med at forene sine egne ambitioner og egen formåen indenfor de givne præmisser. Eller hun kan træffe en kvalificeret beslutning om at gå et andet sted hen. Lederens robusthed udløser således mest mulig relevant kunnen. På samme vis kan en organisations kapacitet og kompetence afhænge af, hvorvidt der samlet set er robusthed eller ikke. En rundtosset og resigneret organisation er også i stand til at løse opgaver, selvom der er underskud på trivselskontoen, men en robust organisation opnår helt andre resultater. Vores bud på et optimalt afsæt for den enkelte leder er den dialogiske forholden sig til sit vil-kan-skal. Når vi taler om en sådan dialog i en organisation, får den sit optimale udtryk i lokale løsninger. Robustheden må altid opstå i kraft af lokale løsninger. Ingen bestemt afvejning eller afgrænsning af vil-kan-skal giver mening overalt. At skabe meningsfyldte forståelser af forholdet mellem de tre vinkler, fordrer stor kvalitet i kommunikationen om vil-kanskal. Og viden om sammenhængen mellem dem. Blandt andet viden om hvilke styringsværktøjer, der kan sættes ind for at skabe sammenhæng mellem skal og kan. Aktuelt udtrykkes styringsparadigmerne blandt andet som effektmål, kritiske indikatorer, servicekontrakter, LEAN, kvalitetsprogrammer, evidenskrav, evalueringer

7 og certificeringer. Som oftest direkte sat i værk i generaliserede udgaver, der sætter ledelse og organisationer i særlige folder, som man tvinges til at finde sig til rette i. Det er som styrken i disse paradigmer har skabt ét-benethed, hvor kan hinker af sted på sit skal-ben. Endda hjulpet godt på vej af den forståelige kritik, der blev udtrykt i lederens udbrud: Har I ikke glemt noget?! Jo, skal forsvandt ud af syne, og nu er der fare for at vil forsvinder ud af syne. Derfor må dialogen fremme de lokale løsninger, der tilgodeser anerkendende relationer og kommunikation såvel som kvalitetssikring og ressourcestyring. Kan går bedst på begge ben.

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen!

Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen! Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen! For mange virksomheder er det overordentligt fristende --- og mange vil sige tvingende nødvendigt --- at stramme skruen i krisetider.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Nemt, enkelt og overskueligt med 4 principper 2 Indhold INDHOLD... 3 VELKOMMEN... 5 DE 4 PRINCIPPER... 9 FORMÅL... 13 MOTIVATION... 17 SITUATION...

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen At lære af eleverne Screening og psykoedukation på et narrativt og systemisk grundlag. Samarbejde mellem lærere, psykolog og elever på en ungdomsuddannelse - Kold htx, Odense Af: Psykolog Martin Dahl og

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Det eksemplariske. Villa Venires læringsprincip. Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013

Det eksemplariske. Villa Venires læringsprincip. Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013 Det eksemplariske Villa Venires læringsprincip Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013 Entre og velkomst til læseren Inden du starter på denne artikel,

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere