Sammen om stort læseprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen om stort læseprojekt"

Transkript

1 Sammen om stort læseprojekt Danmarks Lærerforening har succes med projekt Vi læser for livet, hvor der er fokus på læsning i alle fag i hele skoleforløbet. Arbejdet fortsættes i 2013 med en videreudvikling af projektet, som Børneog Undervisningsministeriet går med i. AF THORKILD THEJSEN»Kan man forestille sig buschaufførernes fagforening bruge penge på at gøre busturen behageligere for passagererne? Eller at mejeristernes fagforening bruger kontingentkroner på at gøre smørret bedre? Nej vel! Men Danmarks Lærerforening, DLF, bruger millioner på at gøre læseundervisningen i folkeskolen bedre. Og succesen er så enorm, at man har måttet bede lærernes forsikringsselskab spæde andre millioner til 1! Usikre og langsomme læsere Forklaringen på, at DLF har igangsat et læseprojekt eller en del af forklaringen skal man nok tilbage til 1990 erne for at finde. I 1994 blev der offentliggjort en stor international læseundersøgelse, som viste, at danske elever i 3. klasse læste væsentligt dårligere end elever i 3. klasse i de øvrige nordiske lande i undersøgelsen. I 8. klasse havde de danske elever dog indhentet de øvrige nordiske elevers forspring, men de var stadig langsomme læsere 2. Rapporten satte ikke kun den danske skoleverden i chok, de dårlige danske læseresultater har fyldt i den offentlige debat lige siden; og selv om der er blevet taget mange initiativer både på skoler, i kommunerne og fra skiftende undervisningsministre - gik og går det (for) langsomt med at forbedre elevernes læsekompetencer. Halvering af antallet af dårlige læsere ikke godt nok I september 2005 foreslog Danmarks Lærerforening derfor på sin kongres, at regering, kommuner og Danmarks Lærerforening skulle samarbejde om at halvere antallet af dårlige læsere i løbet af fem år. Lærerforeningens udspil indeholdt blandt andet forslag om efteruddannelse af lærere, uddannelse af læsevejledere til alle skoler og fokusering på læsningen gennem hele skoleforløbet 3, men den daværende undervisningsminister, Bertel Haarder, Venstre, ville ikke arbejde sammen med Danmarks Lærerforening om projektet, og to måneder senere kom han med sin egen handlingsplan 4. Den lignede på mange måder udspillet fra Lærerforeningen - blandt andet med ønsket om veluddannede læsekonsulenter i kommunerne og læsevejledere på skolerne. Men Haarder inviterede ikke DLF til forhandling. Undervisningsministerens afvisning lød sådan:»lige så snart Danmarks Lærerforening bliver valgt ind i Folketinget, vil foreningen også blive inviteret til forhandling«. Udtalelsen faldt på et pressemøde, hvor han sagde, at en halvering i antallet af svage læsere ikke var godt nok 5. Fem år senere, i november 2010, viste en undersøgelse, at danske elever nu endelig læste bedre og tidligere 6. Men det kneb på mellemtrinnet, hvor især drenge faldt fra, og der var og er fortsat en alt for stor gruppe, der ikke læser sikkert og hurtigt nok. 1 Der har kun lydt få kritiske røster fra medlemmer, som ikke mener, at en fagforening skal bruge penge på noget, som er statens/kommunens/arbejdsgiverens ansvar at finansiere.»hvorfor skal vi starte en sådan uskik?«spurgte et medlem, Claus Andresen, i fagbladet Folkeskolen nummer 1-2/2011, umiddelbart efter at Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse havde vedtaget at bruge fem millioner kroner på læseprojektet. 2 Elley, W.B. (red.) (1994): The IEA Study of Reading Literacy: Achievement and Instruction in Thirty-two School Systems. Pergamon Press, Oxford. IEA, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, er et internationalt samarbejde mellem nationale forskningsinstitutioner og statslige forskningsagenturer. IEA indsamlede i 1991 data til en stor international læseundersøgelse blandt niårige (3. klasse) og 14-årige (8. klasse). I Danmark var det Danmarks Pædagogiske Institut, som stod for undersøgelsen. Prøven tog udgangspunkt i tre forskellige teksttyper: skønlitterære, faglitterære og skematiserede. Hertil blev føjet en prøve på tid. 3 Anders Bondo Christensen på Danmarks Lærerforenings kongres 30. september 2005: Vi vil løfte læseundervisningen. 4 Se blandt andet: Rapport fra Udvalget til forberedelse af en national handlingsplan for læsning. 5 Ravn, Karen (2005): Haarder: Halvering af antal dårlige læsere ikke godt nok. 6 Thejsen, Thorkild (2010): Dokumentation: Eleverne læser bedre og tidligere.

2 Partnerskab om folkeskolen blev ikke til noget Da det stadig ikke var lykkedes Danmarks Lærerforening at få skiftende undervisningsministre fra Venstre til at indgå i et samarbejde om at forbedre elevernes læsekompetencer, besluttede foreningen i januar 2011 efter strandede forhandlinger om et nationalt partnerskab om folkeskolen 7 selv at lancere projekt Vi læser for livet. DLF s hovedstyrelse bevilgede fem millioner kroner til projektet. Om begrundelsen siger DLF s formand Anders Bondo Christensen i tv-udsendelsen Læsemagasinet 8 i foråret 2012:»Folkeskoleloven er blevet ændret 28 gange på fem-seks år, men vi har slet ikke kunnet se, at det var noget, der ændrede på lærernes muligheder for at løfte elevernes læseniveau. Så sagde vi: Nu laver vi det selv! «Danmarks Lærerforening gik i gang med projekt Vi læser for livet, da man konstaterede, at der endnu en gang var lange udsigter til, at der ville ske noget positivt på læseområdet«, fortæller Anders Bondo Christensen i tv-udsendelsen Læsemagasinet 8. Foto fra udsendelsen.»det skete, efter at det store partnerskab omkring folkeskolen, som daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen havde introduceret, var brudt sammen, og vi måtte konstatere, at der nu igen var lange udsigter til, at der ville ske noget på læseområdet«. Danmarks Lærerforening gik i gang med projekt Vi læser for livet, da man konstaterede, at der endnu en gang var lange udsigter til, at der ville ske noget positivt på læseområdet«, fortæller Anders Bondo Christensen i tv-udsendelsen Læsemagasinet 8. Foto fra udsendelsen. Vi læser for livet Projekt Vi læser for livet blev til på baggrund af kontakt med 11 resursepersoner inden for læsning 8. Danmarks Lærerforening spurgte:»hvad skal der til, for at vi kan styrke elevernes læsekompetencer gennem hele skoleforløbet?«svarene fra eksperterne var entydige: Sats på at styrke faglig læsning og skrivning. Arbejdet med læsning og skrivning er ikke alene dansklærerens opgave, men en opgave, som lærere skal arbejde målrettet med i alle fag i hele skoleforløbet. 7 Ravn, Karen (2010): Tina Nedergaard havde aflyst partnerskabet på forhånd. 28. september Ritzau samme dag: Lars Løkke tror på enighed om folkeskolen. 8 Elisabeth Arnbak, lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Jamal Bakhteyar, næstformand, Foreningen for modersmåls- og tosprogede lærere, Carsten Elbro, professor ved Københavns Universitet, Institut for Nordisk Sprogvidenskab, Anne Holmen, professor ved Københavns Universitet, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Klara Korsgaard, videncenterleder, Nationalt Videncenter for Læsning, Karen Maass, læsekonsulent, Landsforeningen af Læsepædagoger, Jan Mejding, seniorforsker, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Bjarne Nielsen, formand for Pædagogiske Psykologers Forening, Jens Raahauge, formand for Folkeskolesektionen i Dansklærerforeningen, C.C. Rasmussen, Formand for Danmarks Skolebibliotekarer, Katja Tang-Petersen, ansat i Dansklærerforeningens Hus, og Marianne Aaen Thorsen, formand for Læsekonsulenternes Landsforening.

3 Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse besluttede derefter, at projektet skulle sætte fokus på faglig læsning og skrivning for at forbedre elevernes læse- og skrivekompetencer og for at styrke fagligheden i folkeskolen. Målet for projekt Vi læser for livet er: at bidrage til at reducere antallet af elever, der forlader skolen med dårlige læsekundskaber, at skabe engagement og viden om læsning hos lærere i alle fag, så der arbejdes med læseindsatsen i hele skoleforløbet og i alle fag. Indhold og aktiviteter Projekt Vi læser for livet består af en række delelementer, og det er målet at komme hele vejen rundt med aktiviteter for lærere, læsevejledere, skoleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere i skoleforvaltninger. Aktiviteterne spænder fra regionale arrangementer til tilbud om oplæg på den enkelte skole og til den enkelte lærer: Lån en ekspert: Alle folkeskoler kunne søge om gratis at få besøg af en ekspert i faglig læsning og skrivning. Eksperten kommer ud på skolen og holder et fagligt oplæg på et totimersmøde efterfulgt af seks timers konsulentstøtte. 308 skoler søgte, og for at imødekomme alle var det nødvendigt at hente økonomisk støtte udefra. Lærerstandens Brandforsikring bevilgede derefter 2,56 millioner kroner til projektet 9. Eksemplariske forløb: Fem skoler er i skoleårene i gang med et forløb, der kombinerer undervisning og konsulentstøtte til et konkret projekt om udvikling af faglig læsning. Der ydes 16 timers undervisning/kursus for lærerne i faglig læsning og skrivning og 10 timers konsulentydelse i perioden. 64 skoler søgte om at deltage i det toårige udviklingsprojekt 10. To særnumre af Folkeskolen. Projektet har indgået et samarbejde med fagbladet Folkeskolen om at udgive to særnumre om faglig læsning og skrivning. Første nummer udkom i maj 2011 og fokuserede på faglig læsning. Indholdet kan downloades som pdf-fil fra 9»Vi er glade for at få mulighed for at være del af Vi læser for livet. Vi støtter læseprojektet, fordi det sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv, der gavner undervisningsområdet«, sagde Jørn Anker-Svendsen, administrerende direktør for Lærerstandens Brandforsikring den 8. november til dlf.org. Der kom dog også straks nogle få kritiske røster:»hm... har svært ved at se fornuften i, at vi selv skal tage penge med på arbejde. Og ikke nok med at vi skal betale via vort fagforeningskontingent, nu skal vi så også betale via forsikring!«skrev Jørn Møller Andersen samme dag på Facebook, og Vivi Borgen mente, at»lærerstandens Brandforsikring kunne jo også sænke præmierne på forsikringer«. 10 De fem skoler, der er udvalgt, er Jægerspris Skole i Jægerspris, Valhøj Skole i Rødovre, Vestre Skole i Middelfart, Christiansfeld Skole i Christiansfeld og Virupskolen i Hjortshøj. Grunert, Christian (2011): Fem skoler får hjælp til faglig læsning.

4 Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bogens første del indeholder generelle og teoretiske artikler om faglig læsning og skrivning. Bogens anden del består af faglige artikler, hvor den enkelte faglærer vil finde sit fag og sin faglighed koblet til teorier om faglig læsning og skrivning men hele tiden med det konkrete anvendelsesperspektiv for øje. Bogens kapitler er skrevet af Maja Rørvig Abildgaard, Michael Wahl Andersen, Peter Bejder, Lena Bülow-Olsen, Mette Rose Eriksen, Sofia Esmann, Ole Goldbech, Lene Herholdt, Jette von Holst-Pedersen, Fie Høyrup, Susanne Karen Jacobsen, Lone Skafte Jespersen, Kristine Kabel, Anne Risum Kamp, Klara Aalbæk Korsgaard, Trine Kjær Krogh, Sten Larsen, Frants Mathiesen, Ruth Mulvad, Eva Maagerø, Bodil Nielsen og Kaare Øster. Bogen er redigeret af Bolette Larsen og Sissel Hammershøi, DLF, og Signe Holm- Larsen og Karen Lise Søndergaard Brandt. Varenr ISBN Andet nummer udkom i april 2012, hvor fokus er rettet mod faglig skrivning. Indholdet kan downloades som pdf-fil fra Billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, Billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, fag, handarbejde, idraet, kristendom, fag, handarbejde, idraet, kristendom, matematik, musik, natur/teknik, slojd, matematik, musik, natur/teknik, slojd, billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, billedkunst, Læsning biologi, dansk, fremmedsprog, og fag, handarbejde, idraet, kristendom, fag, skrivning handarbejde, idraet, kristendom, i matematik, musik, natur/teknik, slojd, matematik, musik, natur/teknik, slojd, billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, billedkunst, alle biologi, dansk, fag fremmedsprog, fag, handarbejde, idraet, kristendom, fag, handarbejde, idraet, kristendom, matematik, musik, natur/teknik, slojd matematik, musik, natur/teknik, slojd Billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, Billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, fag, handarbejde, idraet, kristendom, fag, handarbejde, idraet, kristendom, matematik, musik, natur/teknik, sløjd, matematik, musik, natur/teknik, sløjd, billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, billedkunst, biologi, dansk, fremmedsprog, fysik/kemi, geografi, historie/samfundsø fysik/kemi, geografi, historie/samfundsø Læsning og skrivning i alle fag Artikler til faglige foreningers blade: Faglige foreninger er blevet tilbudt en artikel til deres fagblade, og der er nu (maj 2012) udkommet 12 forskellige fagblade med nyskrevne artikler om faglig læsning, der er målrettet det enkelte fag og dets faglærere. Det er for eksempel artikler om faglig læsning i sløjd, billedkunst, geografi og håndarbejde. Artiklerne kan også læses på Inspirationsmaterialer til brug på forældremøder: Materialet indeholder en række råd om og ideer til, hvordan man som lærer kan informere forældrene om klassens skriftsprogsundervisning (skrivning, læsning og stavning). I materialet findes blandt andet kopisider og eksempler på konkrete aktiviteter, man kan lave med forældrene. Materialerne ligger på Bog til lærerne: Projektet har indgået et samarbejde med forlaget Dafolo. Titlen er»læsning og skrivning i alle fag«. Det bliver en brugsbog, hvor første del har nogle teoretiske og rammesættende kapitler om faglig læsning og skrivning. Anden del er en samling artikler om faglig læsning og skrivning i de enkelte fag. Den redigeres af Sissel Hammershøi, Signe Holm-Larsen og Bolette Larsen.»Læsning og skrivning i alle fag«udkommer i august 2012, og Danmarks Lærerforening har indkøbt to eksemplarer til hver folkeskole. Læremiddeltjek: Sammen med Dansklærerforeningen har projektet bevilget penge, så Nationalt Videncenter for Læremidler og fagbladet Folkeskolen kan analysere kvaliteten i en række læremidlers behandling af faglig læsning og skrivning på Regionale møder i maj 2011: I løbet af maj måned 2011 blev der holdt seks regionale møder om læseprojektet Vi læser for livet. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Læsekonsulenternes Landsforening inviterede i fællesskab til møderne. Formålet var at medvirke til at sætte læseprojektet på dagsordenen og understøtte lokale aktiviteter for eksempel ved at drøfte en lokal strategi på området. Deltagerne var kommunale læsekonsulenter, skolechefer, kredsformænd og skolelederrepræsentanter; 92 af landets 98 kommuner var repræsenteret. Regionale møder 2012: I foråret 2012 blev der holdt endnu en række regionale møder om faglig læsning og skrivning med titlen»samarbejde på skolen om faglig læsning«. Målgruppen var denne gang lærernes tillidsrepræsentanter, læsevejledere og skoleledere, som skulle tilmelde sig fra de enkelte skoler som et team. Formålet var at give inspiration til at videreudvikle skolens arbejde med faglig læsning og skrivning. Der blev planlagt fem møder for cirka 400 deltagere, men interessen var så overvældende, at der blev gennemført 11 møder med godt deltagere 11. Lærertræf: I 2013 inviteres 600 lærere til møder om faglig læsning og skrivning. Kilde: Charlotte Rømer Engel, konsulent i afdelingen for Skole- og Uddannelsespolitik i Danmarks Lærerforenings sekretariat 11 Trier, Maria Becher (2012): Lærerne skal skabe fagligt stærke læsere.

5 Samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og DLF Børne- og undervisningsminister Christine Antorini, Socialdemokraterne, har vist stor interesse for Danmarks Lærerforenings læseprojekt, og i februar 2012 blev ministeriet og Lærerforeningen enige om at bygge videre på erfaringerne fra projekt Vi læser for livet i en stor fælles satsning på udvalgte skoler i I tv-udsendelsen Læsemagasinet 8 bliver Christine Antorini spurgt, hvorfor en regering og en fagforening går ind i et så konkret samarbejde om noget af skolens indhold.»det spændende ved Danmarks Lærerforenings projekt er, at det er lærerne selv, der går ind med en meget vigtig dagsorden om, hvordan vi løfter børnenes kunnen med faglig læsning«, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini, Socialdemokraterne. Foto fra Læsemagasinet 8.»Vi tager ikke så meget stilling til, at det er en fagforening, men til kvaliteten i det læseløft, Danmarks Lærerforening har lavet sammen med en række kommuner«, svarer hun. Det er projektets kvalitet,»at man giver nogle redskaber og vejleder om, hvordan man kan arbejde med et læseløft på alle klassetrin og i forskellige fag«. Det er det, der har været afgørende, siger Christine Antorini. Lærerne sætter dagsordenen Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat fem millioner kroner til det nye fælles projekt, som forberedes i samarbejde med forskere. Formålet er at få større viden om effekten af undervisning i faglig læsning og ny viden om, hvad der fremmer elevernes læring, når de bliver undervist i læsning i alle fag.»det spændende ved Danmarks Lærerforenings projekt er, at det er lærerne selv, der går ind med en meget vigtig dagsorden om, hvordan vi løfter børnenes kunnen med faglig læsning. Vi ved, at læsning er et grundfag. Får man godt styr på læsningen så tidligt som muligt, lærer man også lettere det andet«, siger Antorini, som mener, at det måske har været for ensidigt at fokusere på læsning på de første klassetrin. DLF s projekt viser, at der skal arbejdes med læsning i alle fag og hele vejen op, siger ministeren. Ny forskningsviden til lærerne»det er en vigtig ny opmærksomhed. Derfor vil vi godt støtte det«, siger Christine Antorini og lægger stor vægt på, at»det fælles læseprojekt skal sikre, at ny viden om, hvad der virker, skal ud til lærerne til gavn for den enkelte elev«.

6 I Anders Bondo Christensens formuleringer lyder næsten samme konklusion sådan:»jeg er meget glad for samarbejdet og håber, at det kan sætte en ny standard for, hvordan vi kan bakke lærerne op i deres arbejde med det mål at give eleverne den bedste undervisning«. Han vil ikke kalde samarbejdsprojektet en direkte fortsættelse af Vi læser for livet.»det er en overbygning, hvor vi prøver at få endnu mere viden«, siger han.»i samarbejdet går vi ind i et meget veldefineret projekt, hvor forskere er tilknyttet, så vi genererer ny viden. Og så håber vi, at vi kan fortsætte linjen med at give nogle konkrete redskaber samtidig med det nye fælles projekt«, siger Lærerforeningens formand. Thorkild Thejsen er journalist og lærer, exam.pæd. og PD i skoleudvikling, chefredaktør for fagbladet Folkeskolen/folkeskolen.dk Se og læs mere på folkeskolen.dk Se: Læsemagasinet 1: Læseleg med små børn Læs: Læs med børn fra de er helt små. Af Kjeld Kjertmann og Thorkild Thejsen Læs: Børn elsker at se ord blive til. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 2: Læsning i børnehaven Læs: Leg med skrift og sprog, lær med leg. Af Helle Bylander Læs: Sådan kan du læse sammen med barnet. Af Caroline Sehested Se: Læsemagasinet 3: Sikre, hurtige og glade læsere Læs: Yes! Må vi prøve igen? Når 2.a forvandles til en Læsemaskine. Af Dorte Kamstrup Læs: Det er li som med Lynet McQueen! At skabe strukturer for litteraturarbejdet i indskolingen. Af Dorte Kamstrup Læs: En fælles kommunal læseindsats i Slagelse. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 4: Læsning i fagene Læs: Sådan skaber vi et fælles sprog om læsning. Af Lia Sandfeld Læs: Begynd aldrig med at læse teksten. Af Dorte Kamstrup Se: Læsemagasinet 5: Sammen om læsning i 9. klasse Læs: Sammen om at læse litteratur. Af Dorte Kamstrup Læs: Læsemusklen skal trænes hver dag også i udskolingen. Af Dorte Kamstrup Se: Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproblemer Læs: Læsesvage tager erhvervsuddannelser. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 7: Læsbare læremidler på teknisk skole? Læs: Fra tung mursten til i-bog. Murerbogen bliver til at forstå og bruge også på mobiltelefonen. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 8: Vi læser for livet Læs: Sammen om stort læseprojekt. Af Thorkild Thejsen Tv-serien Læsemagasinet vises på dk4 og ligger permanent på og Læsemagasinet produceres af dk4, Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen.

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne www.folkeskolen.dk opdateret februar 2009 1/16 Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne Folkeskolens formålsformuleringer har skiftet tyngdepunkt gennem tiderne. Fra vægt på at danne kristne, nyttige

Læs mere

»Begynd aldrig med at læse teksten!«

»Begynd aldrig med at læse teksten!« »Begynd aldrig med at læse teksten!«om at skabe struktur for læsearbejdet. Af Dorte Kamstrup Det er onsdag morgen, og Folkeskolens journalist er igen taget ud med kameravognen fra dk4 for at møde læseundervisningen,

Læs mere

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Observationer, kollegiale samtaler og fælles forandring af praksis giver bedre undervisning og mere energi, siger vejlederen og konsulenten. Af Thorkild

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

»Yes! Må vi prøve igen?«

»Yes! Må vi prøve igen?« »Yes! Må vi prøve igen?«når 2.a forvandles til en læsemaskine. AF DORTE KAMSTRUP Det er onsdag morgen, og 2.a på Marievangsskolen i Slagelse er netop vendt tilbage fra læsebånd med naboklassen. Her har

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

LYDRETTE LÆSEBØGER. automatiserer elementære. læsefærdigheder LÆSNING. bestil. køb NYHED

LYDRETTE LÆSEBØGER. automatiserer elementære. læsefærdigheder LÆSNING. bestil. køb NYHED 16 SVERIGES xxxxxxxxxxxx skolestyrt n r. 16 / 2 5. se pt e mb e r 2 0 14 / fo lkes ko l en.dk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Landet, der på 20 år med reformer er xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning.

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning. Nr. 1 marts 2007 Kære læser Viden om Læsning nr. 1, marts 2007 Redaktører: Merete Havgaard og Klara Korsgaard (ansv.) Layout: Maja Christina Lindberg Foto: Fra børnehaveklassen og 1. klasse på Søholmskolen

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Skoleledelse, pædagogik & ny teknologi. Side 4-7. 3 Marts 2008 Magasin for Skolelederne

Skoleledelse, pædagogik & ny teknologi. Side 4-7. 3 Marts 2008 Magasin for Skolelederne 3 Marts 2008 Magasin for Skolelederne Skoleledelse, pædagogik & ny teknologi Side 4-7 Glade skoleledere Side 8 Rapanden fra Rinkeby Side 13 Feminisering af skolen Side 21 og 25 Analyse: Troværdig leder?

Læs mere

Gode greb. flydende pauser. Bondo-ziegler igen. leg med bevægelse. Selvom frikvarteret er droppet, holder lærerne fast i frie pauser til eleverne.

Gode greb. flydende pauser. Bondo-ziegler igen. leg med bevægelse. Selvom frikvarteret er droppet, holder lærerne fast i frie pauser til eleverne. 02 Gode greb i en svær tid Overlevelse: I en tid med begrænsninger og problemer for lærerne besøger Folkeskolen en række skoler, der arbejder med nye løsninger. n r. 0 2 / 2 2. j a n u a r 2 0 1 5 / f

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere