GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred."

Transkript

1

2 GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk lyd! englene, hyrderne så, dengang Herren i krybhen lå, evig er englenes sang. Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet blandt os bor! Engle sjunge om barnet sa smukt, han har Himmerigs dør oplukt, salig er englenes sang. Salig fred, himmelsk fred toner julenat herned, engle bringe til store og små bud om ham, som i krybhen lå; fryd dig, hver sjæl han har frelst! B. S. Ingemann.

3 NR. 12 DECEMBER ÅRG '.,! '1 IM*. ""'*' B -J.^Ji.^?

4 ' Julen Danmark 1958 DE]^ dansk( danske STJERi^B Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. IS DECEMBER årg. Indhold: Fra missionens præsidentskab 341 og evig fred 342 Joseph Smith - en levende Guds profet 344 \ Månedens spørgsmål 354 Juleklokkerne 357 Er Mormons Bog Guds ord? 361 Kirkens litteratur 364 Distriktskonferencerne i 365 Referater fra distriktskonference nr Fra missionssekretæren De første tempelvielser Kvindelig hjælpeforening Gensidig uddannelsesforening 373 Søndagsskolen 374 Genealogisk forening 374 Kredsiærernes budskab Kredslærerindernes budskab 376 Personlige nyheder fra nær og fjern 377 Afløst 379 Indsat 379 Den danske Stjerne udkommer den 1. i hver måned og abonnementsprisen (ind. porto) er kr i og $2.00 i U. S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til Church of Jesus Christ of Lafter-day Sainis, Priorvej 12, København F. Holger P. Petersen, missionspræsident, ansvarsh. redaktør. Mary Kaiser, redaktør. KLOSTERTRYKKERIET

5 <Cyra tmssionens fjyæsidentskab»det kimer nu til julefest det kimer for den høje gæst«. Denne julesalme så vel som alle de andre kendte smukke julemelodier høres overalt i de kommende uger. Verden over vil disse glade sange høres og blive sunget af alle. Der vil blive sunget»fred på jord. Guds velbehag kom til mennesket idag«. Men selv om disse smukke sange synges og højtidelige gudstjenester afholdes, er der alligevel ikke fred. Fred kan kun komme, når alle mennesker alle vegne er villige til at akceptere Kristus for det, han er, nemlig Guds Søn, som fra sin moder, Maria, arvede den egenskab, at han kunne do, og fra Gud Faderen den egenskab at have liv i sig vselv. Bibelen fortæller os, at Kristus er Guds Søn. 1 Markus 1:1 læser vi:»dette er begyndelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn«.... Kristus erklærede gentagne gange, at Gud var hans Fader. Når vi akcepterer dette, så er det let at akceptere, at han kunne åbne blindes øjne, opvække de døde, og at han havde liv i sig selv, og at han virkelig opstod fra graven, og at han den dag i dag har et legeme, og kan se og høre og give svar på vore bønner. Når man ved, at Kristus lever og kan høre og give svar, da er det let at forstå, at han har åbenbaret sig i disse dage, og at hans Kirke er her på jorden, og at den kaldes efter hans navn, efter hans egen befaling. Da han blev spurgt:»vil du sige os det navn, hvormed vi skal kalde denne kirke?«lod svaret således:»derfor skal I gøre alt, hvad 1 gør, i mit navn; derfor skal I kalde kirken ved mit navn, og I skal påkalde Faderen i mit navn, så han kan velsigne kirken for min skyld. Og hvordan kan den være min kirke, når den ikke kaldes ved mit navn? Thi, dersom en kirke kaldes ved Moses's navn, da er det Moses's kirke; eller når den kaldes efter noget andet menneskes navn, da er den det menneskes kirke; men dersom den kaldes ved mit navn, så er den min kirke, hvis den er bygget på mit evangelium. Sandelig siger jeg jer, at I er bygget på mit evangelium; derfor skal I, når I giver noget et navn, kalde det ved mit navn; når I derfor påkalder Faderen for kirken, og det sker i mit navn, da vil Faderen bønhøre jer; og dersoni kirken er bygget på mit evangelium, så vil Faderen vise sine egne gerninger deri.«(3. Nephi 27:7 10). Vi indbyder alle til at undersøge, akceptere og leve efter de principper, som Kristus indstiftede, og erkhvrer, at disse principper findes i hans Kirke idag! Vi sender hilsen til alle, som læser ST,1ERNEN med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår! Holger P. Petersen. Torkil Dressø. Lijnii M. Housen. 341

6 Julen og evig fred Af Pnesiclenl David O. McKaij.»Og i (let samme var der med engelen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde: Ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag«. (Lukas 2:13 14). Således lod det strålende budskab, der ledsagede det lille barns fodsel i Bethlehem for næsten to tusind år siden. Siden da nyder folk, ligesom nationerne fejrer begivenheden, i hvert fald en enkelt tlag det kristne broderskabs gucder, og er tildels klare over, hvad det vil betyde for menneskeheden, hvis julens fred og gode vilje kunne gøres til en vedvarende realitet. For at opnå denne følelse til stadighed må mennesker og nationer forandre deres hjerte. Had og misundelse, mistro og begærlighed, må erstattes med sympati, overbæ'renhed, tolerance og retfæm-digihed, før den tid, der håbes på, kommer, da»folk skal ej løfte sværd mod folk, ej øve sig i våbenfærd mer«. (Es. 2:4). Menneskers mistro og mangel på tillid er en af de største fjender af freden. Nationerne er mistænksomme over for hinanden. Denne mangel på tillid til sine medmennesker er endda mere en personlig end en national last. Vi er tilbøjelige til at forstørre svagheder og til at forestille os laster hos andre, som ikke eksisterer. Enhver sand kristen, og særlig ethvert trofast medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, burde kæmpe for at forsvare evangeliets principper, som de er givet af vor Herre og Frelser, for, som Mark Hopkins udtaler,»sand kristendom fremmer flid, ærlighed, sandhed, venlighed. Den ydmyger de stolte, ophøjer de ydmyge, opretholder lovene, begunstiger frihed, er af betydning for den, og vil forene menneskene i et stort broderskab. Den er livets åndedrag til socialt og borgerligt velfæ^'d her, og den spreder den himmels blå, hvis uudgrundelige dyb troens øje elsker at se på«. Der har været een fuldkommen personlighed i verden - Jesus af Xazarets uforlignelige person, Guds Søn, verdens Forløser. Intet men- 342

7 neske kan gøre noget bedre end at anerkende Kristus som det store eksempel og den sikreste vejleder. Det er ikke let i denne gamle verden at gøre Gud til centrum i vort liv. For at gøre det må vi beslutte os til at overholde hans befalinger. Åndelig færdighed ikke fysiske besiddelser, ikke legemets nydelse og tilfredsstillelse må være hovedformålet. Kun ved fuldstændig at overgive os til vort indre liv kan vi hæve os over naturens egenkærlige, lave tiltrækning. Vi skulle først søge Guds rige og hans retfærdighed. Hvad ånden er for legemet, er Gud for ånden. Ligesom legemet dør, når ånden forlader det, således dør mig fred ånden, hvis vi udelukker Gud fra den. Jeg kan ikke forestille i en verden, som Gud og religionen er bandlyst fra. Jeg kender ikke nogen styrke, der er så mægtig til at udrydde disse og alle andre fjender af freden fra det menneskelige hjerte som Jesu Kristi evangelium. Sand religion er i dag det, som verden mest af alt trænger til en følelse hos personen af slægtskab med Gud det udefinerlige noget, som kommer ind i menneskets sjæl, og som forener ham med Skaberen. Kun ved at menneskene og regeringerne anvender retfærdige principper kan nationerne lære, at der ikke skal være krig mere, og oprette en varig fred. Lydighed mod Jesu Kristi evangelium vil bringe fred på jorden, fordi det betyder god vilje blandt alle mennesker. Må vor himmelske Faders fred dva^le i Deres hjerter, når De drager nær til ham i bøn og pris i denne juletid. Må de syge blive helbredt, de sorgfulde trøstet, de ensomme blive opløftet, de trætte få hvile, de trængende bliver mættet; må de tvivlende finde vished, og må de onde og rænkefulde mennesker blive forbandet. Af hele mit hjerte ønsker jeg medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige overalt i verden og hele menneskeheden alle julens glæder, og må disse glæder opløfte dem til et rige, hvor vi vil gøre mod andre, som vi ønsker andre skulle gøre mod os. Præsident David O. McKay. HUSK AT FORNY DERES ABONNEMENT PÅ STJERNENl 343

8 (yosefjii C2Jmiin en levende Guds profet Af James E. Talnuuje, professor i geologi ved University of Utah. I optegnelserne fra hengsl forsvundne år, og i historien om nutiden forekommer utallige navne og portrietler, forestillende alle grader af ejendojnmeligheder, af forskellig betydning og forskellig vigtighed. De afbildede træk er ofte svage og utydelige, navnene næsten ulæselige, bogstaverne ikke til at tyde, medens andre sider gløder i glansen fra et tydeligt tryk, og portra'tterne og biografierne er uudslettelige og ikke udviskede. Af dem, der læser og undersøger optegnelserne, er der kun få, der fortolker billedet eller forstår de skrevne ord på samme måde. For den ene er die indgraverede træk og de skrevne navne inspirerende og stærke; i en andens sjæl vækker de vrede og had. Navnene på de virkelig store kendes og huskes for ondt så vel som for godt, og de ædleste mænd er som regel dem, der bliver talt mest ondt om. Nogle, som verden har kaldt store i en periode - endda en periode af århundreder - bliver til sidst glemt, når de særlige virkninger af deres personlige arbejde bliver fordunklet af senere og måske større bedrifter. Man tænker af og til l)å dem, -men deres træk bliver glemt,! Og deres navne har mistet deres gamle genklang af magt og handling. Der er andre, hvis personlighed bliver forstærket i årenes løb, og hvis former og træk bliver belyst stadig skarpere og skarpere på baggrund af tiden, hvis navne er titler hver ])å sit bind, der er optegnet i verdens bibliotek, mænd hvis plads i historien er enestående og hellig, hvis livsværk fortsætter sig selv, hvis ære omfatter deres efterfølgeres bedrifter, hvis troner ikke kan omstyrtes, hvis navne aldrig 344 HUSK AT FORNY DERES ABONNEMENT PÅ STJERNENl

9 vil blive raderet ud på berømmelsens tavler eller svækkes i deres magt til at inspirere og gøre indtryk. Sådanne personligheder synes at være mere end mennesker; de anses for repræsentanter for en magt, der er større end dødeliges. De vil blive kendt, fordi de har undervist og belært andre med myndighed, hver af dem som bærer af et specielt budskab, hver af dem udsending med en mission, der specielt er hans. De navne, der lever længst som ærestitler, er de mænds, hvis budskab til verden på en måde er nyt, hvis mission er speciel og særpræget, og hvis hverv bærer myndighedens segl. Den mand, vi taler om, Joseph Smith, Profeten for Kristi evangelium i de sidste dage, gennem hvem den sidste uddeling i Herrens værk blev åbnet en uddeling, der kaldes ny, skønt den er karakteriseret ved gengivelsen af myndighed og magt fra alle de foregående epoker denne mand er en mand, som menneskene ikke kan glemme eller ignorere, selv om de prøver på det. Hans plads i historien er sikker, hans værk bliver anerkendt som en mission, der er overdraget ham alene. Det budskab, han bragte, det arbejde, han udførte blandt sine medmennesker, de påstande, han fremkom med angående myndighed og udvælgelse, er naturligvis og på rette måde blevet diskuteret, prøvet og analyseret, med skarp omhu og i alle enkeltheder, både af venner og fjender. Der er i sandhed kun få historiske tilfælde, hvor så mange spørgsmål af yderste vigtighed for menneskeheden har stået og faldet med en enkelt persons personlighed og påstande, og som er forbundet med mennesket Joseph Smiths liv og arbejde. Medens han endnu kun var dreng, viste han sig på den menneskelige scene for aktivitet og fremskridt, idet han, blidt og med enkle ord, erklærede, at han havde fået besøg og var blevet instrueret af Gud, vor evige Fader, og Jesus Kristus personlig. Hvis grundlaget for denne højtidelige erklæring var bedrag eller illusion, hvis Joseph Smith med vilje eller ufrivilligt havde forkj'ndt et falskneri, kort sagt, hvis han selv tog fejl og overfor andre var en bedrager, så er Jesu Krsti Kirke af Sidste Dages Hellige indbegrebet af hykleri og bedrag, falsk og fordærvet i alle dele, og legemliggørelsen af den sorteste blasfemi i selve det navn, den bærer. På den anden side, hvis denne drengs vidnesbyrd, hvis denne mands livsværk, med dets tragiske afslutning ved den frygtelige martyrdød, hvis alt dette er ægte og sandt, så er Kirkens uafbrudte varighed sikret, dens dristige påstand med hensyn til det hellige præstedømmes borttagen og gengivelse er bevist, dets myndighed er retfærdiggjort, og dets hellighed bekræftet. Spørgsmålet i vore dage er: Var Joseph Smith en levende Guds Profet? For klarhedens og nøjagtighedens skyld, lad os da først sikre os, hvad den sande betyding af overskriften er, kort sagt, lad os først søge et svar på spørgsmålet: 345

10 Hvad er en profet? I almindeligt brug og i den nuværende betydning af vendingen anses en profet for at være en mand, der forudsiger begivenheder. Ganske vist er forudsigelse et af særkenderne ved profeti, men det er på ingen måde det eneste træk, ikke engang hovedfunktionen ved det profetiske kald. Fra oprindelsen af ordet selv, såvelsom af dets brug og særlige tilknytning i skriften, betegner vendingen profet en, der modtager, fortolker og forkynder Guds åbenbaringer. Hans bemyndigede budskab kan angå sager af fordums eller nutidig vigtighed, ikke væsentligst fremtiden alene. Før Samuels tid blev den, der var begavet med profetisk magt, kaldt en seer; således lyder det:»thi hvad man nu til dags kalder en profet, kaldte man fordum en seer.«(1. Sam. 9:9). Seerens særlige kald er indbefattet i profetens kald, og både seerens og profetens kræfter er forenede i kaldelsen åbenbarer. De tre kaldelsers funktioner kan være og er sædvanligvis forenet i den samme person; og han står, når han er kaldet med den rette myndighed og guddommeligt indsat, som et mellemled mellem Guddommen og de dødelige. Som seer får han lov til at skue med den rette tydelighed tilkendegivelser af guddommelige hensigter og planer; som profet er han i stand til delvis at forstå sin Herres sind og vilje; som åbenbarer har han magt til, og får sommetider befaling til, at forkynde disse for folket. Til ham er det givet at bestige det skydækkede Sinai, medens mængden venter nedenunder; hans privilegium er det at gå ind i det Allerhelligste, der at se og høre og lære, som hans kaldelse og udvælgelse kan kræve det. Fra de indhyllede højder, der er helliget ved Guddommens nærværelse, vender profeten tilbage, medbringende det nye budskab ikke altid skrevet på tavler, hugget ud af bjergets klippe, men indprentet og dybt indgraveret i sind og hjerte forkyndelsen af råd og befalinger til dem, som venter og lytter efter det guddommelige ord, som det udtrykkes af den himmelske udsending. Siden historiens begyndelse har profeten været en opfylder af tidligere profeti lige så vel som en forkynder af ny. Adam, menneskehedens patriark, den første seer, profet og åbenbarer for den menneskelige familie, var det forudbestemte mellemled, gennem hvem dødelighedens velsignelse blev overgivet til Guds åndelige børn, og da han således var kommet ind i livsværket, blev han opfylderen af den udtalte profeti, og udøveren af de planer, der var udkastet i gudernes råd. En profet eller åbenbarer, der virkelig er sendt af Gud, vil have magt og myndighed til at instruere og tjene i Jesu Kristi evangeliums ordinancer. Intet sendebud fra himlen, ingen udsending fra den store Konges trone, vil blive sendt ud uden den legitimation, hvorved hans kaldelse er stadfæstet; heller ikke vil et sådant sendebud fremstille sig og fremsætte sine forkyndelser blandt menneskene uden at være forsynet med tegnene på sin kaldelse. Ved udøvelsen af sine pligter vil den sande profet ikke blot med ord bevidne sin bemyndigede kaldelse og ordination, men vil også.346

11 tilkendegive sin virkelige besiddelse af åndelige gaver og særlige kræfter, der hører til hans profetiske kald, ved på rette måde at udøve disse, når omstændighederne kræver det. Ydermere vil en Herrens profet, der virker i en eller anden uddeling eller periode, være i overensstemmelse med profeterne fra tidligere tid i sine officielle udtalelser og gerninger, ligesom hans efterfølgere vil være i harmoni med ham. Overensstemmelse og harmoni, som der her hentydes til, formindsker på ingen måde den særprægede og individuelle karakter af den kaldelse og udvælgelse, som enhver efterfølgende profet får og udover; i virkeligheden bliver harmonien i det guddommelige formål endnu stærkere forkyndt gennem de forskelligheder, der adskiller hver profet fra alle andre, end det ville være muligt ved en blot og bar gentagelse. Den sande profet er ingen efterligner, der blindt og trin for trin følger sin forgængers fodspor; han er nødvendigvis en, der selv finder og laver sin sti, thi skønt han drager, som andre har gjort, og som andre vil gøre, mod det fastlagte og velkendte bestemmelsessted, fører hans særlige pligter ham ofte over endnu ubetrådt jord. Originalitet, i hvert fald relativ originalitet, er nødvendigvis forbundet med det profetiske kald. Det hebraiske tilsvarende ord for vort ord profet betegner en, fra hvem der strømmer inspirerede udtalelser som vand fra en kilde, en, som var en kilde til rigtige råd, en sandhedens kilde. Guds profet er uden forgænger eller efterfølger i sin egen særlige mission, og dog må hans ord og hans gerninger være i overensstemmelse med profeternes før ham og i fuld overensstemmelse med de profetier, der skal vise sig, efterhånden som fremtiden ruller sig ud. Gennem ordination bliver en måske indsat i stedet for en profet, som har forladt dette liv, og dog viser der sig i hver enkelts gerninger og officielle administration en udpræget individualitet med hensyn til værket og dets udøvelse. Vi stadfæster, at ifølge det foregående, og ved alle andre prøver angående de egenskaber, der er væsentlige og ejendommelige for en profets ophøjede kaldelse og kald, VAR JOSEPH SMITH EN LE- VENDE GUDS PROFET. 1. Manden og hans mission var forudsagt i fordums tider; derfor står han frem som en opfylder af profeti, og ved sine gerninger bekræfter han tidligere profeters påstande. Som eksempler vedrører følgende sagen:.lohannes, kendt som oldtidens Åbenbarer, beskriver delvis et syn, hvor han, som seer og profet, fik vist visse udviklinger, der ville ske i den sidste uddeling tidernes fyldes uddeling, nutiden. Således lyder ordene i beretningen, gengivet i vort sprog:»og derefter så jeg en engel flyve midt oppe under himmelen; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk.«(åb. 14:6). Denne profetiske udtalelse af den ensomme seer på øen Patmos fandt delvis opfyldelse i de tidlige åbenbaringer til den unge profet, Joseph Smith. Han bevidnede 347

12 hojtideligt, at han var blevet besøgt af en engel, hvis skikkelse han tydeligt så, hvis stemme han tydeligt hørte, og af hvem han blev instrueret. Det himmelske sendebud opgav sit navn Moroni; han forkyndte, at hans mission var at være sendebud fra Gud; hans rang, da han var et dødeligt væsen, var som profet blandt et folk, som århundreder tidligere havde beboet det vestlige fastland. Moroni instruerede Joseph angående gengivelsen af det evangelium, der dengang var på jorden, og indskærpede den unge mand vigligheden af den del, der var pålagt ham ved udarbejdelsen af det gudommelige formål, og profeterede, at hans navn skulle blive kendt som et symbol på godt og ondt blandt alle nationer. Engelen erklærede endvidere, at en gammel optegnelse, indgraveret på guldplader, lå begravet i nærheden, at denne optegnelse indeholdt en historie om de gamle folkeslag, hvorfra han nedstammede, og beskrev Jesu Kristi personlige gerning blandt dem, og virkeliggjorde»fylden af det evige evangelium.«denne optegnelse var det Josephs privilegium og udvalgte pligt at oversætte til moderne sprog gennem kraften fra guddommelig inspiration. Lad det erindres, at dette englebesøg var direkte i harmoni med Johannes Åbenbarerens forudsigelse, han, hvis plads i de sande profeters broderskab aldrig er blevet bestridt af den kristne verden, og hvis profetiske kaldelse bekræftes ved opfyldelsen, der er omtalt i dette eksempel. Kristi evangelium, det evige evangelium, skulle bringes til jorden igen ved en engel, og dets sandheder skulle gøres kendt blandt alle nationer og folk. Moroni citerede visse dele af den gamle skrift, herunder Malakias' forudsigelser angående de ondes skæbne, og angående profeten Elias' komme i den sidste uddeling for at indvarsle et særligt arbejde vedrorende både de levende og de døde; han citerede Esajas' profetier angående indsamlingen af Israels adspredte stammer og erklærede, at opfyldelsen af disse profetier var nær for hånden. Således blev evangeliets gengivelse indvarslet gennem en engels gerning, således som det var blevet forudsagt. Andre himmelske personlighder besøgte Joseph Smith, hver kom som et særligt sendebud med et særligt budskab at aflevere og en særlig pligt at udføre. I oversættelsen af den indgraverede optegnelse, der var beskrevet af Moroni, og i dens offentliggørelse til verden som Mormons Bog, viser sig den bogstavelige opfyldelse af en anden gammel profeti gennem den nye seer og åbenbarers værk. Esajas' skæbnesvangre forudsigelse over det ulydige Israel lyder i udsnit som følger:»da taler du dybt fra jorden, dine ord er mumlen fra støvet; din røst fra jorden skal ligne et genfærds, dine ord er hvisken fra støvet.«(es. 29:4). Fra jorden kom optegnelsen Mormons Bog frem det er fortidens røst, der taler fra støvet, en røst, der fortæller om et folk, der er odelagt, nogle endda til en tilstand af virkelig tilintetgørelse. Denne bog Efraims optegnelse eller stav bliver nu udgivet lige så åbenlyst som Juda bog eller stav den Hellige Bibel, og hver af dem er 348

13 et vigtigt supplement til den anden. Således er de eet, for ingen af dem er komplet alene. (Læs Ez. 37:16 19). Mormons Bog blev givet til verden ved Joseph Smiths hjælp, han, som var særlig bemyndiget og dygtiggjort til arbejdet, en profet, der opfyldte profeli. Malakias' profetier, gentaget og fremhævet af Moroni, da han første gang viste sig for Joseph Smith, forudsagde særligt Elias' tilbagekomst, med magt til at indvarsle det stedfortrædende arbejde af de levende for de døde. Dette fandt sin opfyldelse den 3. april 1836, da Elias personligt besøgte Joseph Smith og hans medtjener Oliver Cowdery, og erklærede, at den tid, der var udset af Malakias, virkelig var kommet. Så overgav han magten og myndigheden til det frelsningsarbejde for de døde, der, som et led i en kæde, binder jorden til himlen. Arbejdet begyndte således i den nuværende uddeling nøjagtigt som forudsagt, gennem den profets gerning, der var nævnt århundreder før Tidernes Midte, og er blevet fortsat med alvor, med nidkærhed og med offer, hvad de majestætiske templer, der er rejst af det nye Is.rael, bevidner med en veltalenhed, der kun overgås af den, hvor der fortælles om de hellige ceremonier og de frelsnings-ordinancer, der administreres derinde. De få eksempler, der er nævnt, må være tilstrækkelige til at illustrere de mange, hvori den nye profet, medens han fulgte den sti, specielt var forudbestemt for ham, ubevidst bevirkede virkeliggørelsen af forudsigelser, der allerede var grånet af ælde. 2. Joseph Smith modtog det hellige præsiedomme gennem ordination fra dem, der havde det i forvejen. Den kendsgerning, at ingen kan tildele andre, hvad han ikke selv ejer, kræver ingen beviser. Ved bekræftelsen af det hellige præstedømme, ved at overdrage myndighed til at handle i Herrens navn, finder denne sandhed bogstavelig anvendelse. I sit livs vidnesbyrd, i sit testamente, der bærer martyrdødens blodrøde segl, bekræfter Joseph Smith uden begrænsning, at de mange kræfter og funktioner, der hører til præstedømmet, blev givet ham af dem, der holdt og brugte disse særlige kaldelsers nøgler i tidligere perioder. Således var engelen Moroni, der overgav Joseph' Smith den gamle optegnelse, som indeholdt»det evige evangeliums, fylde«, og som ved at gøre det opfyldte Johannes' forudsigelse, således som det er beskrevet, den samme person, der, medens han var et dødeligt væsen, havde fuldført og forseglet denne optegnelse, og derefter begravet den der, hvor den blev fundet under hans vejledning fjorten århundreder senere. I maj 1829 blev Joseph Smith og Oliver Cowdery ordineret til det mindre eller aronske præstedømmes orden; den fungerende præst var Johannes med tilnavnet Døberen han, hvis stemme hørtes i Juda ørken at råbe omvendelse og som forkyndte Messias' komme, han, som døbte Frelseren i Jordan, præsten efter Arons orden, hvis myndighed Jesus var underkastet. Hvem var mere skikket til at gengive til jorden den myndighed i det præstelige kald, der omfatter det at præ- der 349

14 dike omvendelse og magt til at administrere i den vigtige ordinance, dåben? Det højere eller melkisedekske præstedømmes orden blev bagefter givet til Joseph Smith og Oliver Cowdery, som begge blev ordineret til det hellige apostelskab, med myndighed til at handle i alle evangeliets ordinancer. Ved hvem kunne denne højere myndighed mere passende blive gengivet til jorden end ved dem, der sidst havde virket som præsiderende funktionærer deri? Og af disse Peter, Jakob og Johannes, som udgjorde apostlenes præsidentskab i den oprindelige kirke blev Joseph Smith og Oliver Cowdery ordineret som vor Herre Jesu apostle. På den samme rigtige måde blev den vigtige kaldelse angående indsamlingen af Israel i de sidste dage givet ved Moses lederen af det gamle Israel, Ydermere kom, som allerede nævnt, kaldelsen og myndigheden angående de levendes arbejde for de dødes frelse gennem Elias, som, da han ikke var gået gennem dødens port og dog hurtigt var kommet til et fortsat liv, var særlig kvalificeret til at virke i sager vedrørende både de levende og de døde. Den sidste uddeling tidernes fyldes uddeling var for længe siden forudsagt som en periode med genoprettelse og gengivelse, da alle ting, som før var åbenbaret, igen skulle gøres tydelige, og den strålende fuldendelse af endnu en del af den store frelsesplan blive udført. Elias, genopretteren, kom til jorden og overgav til Joseph Smith myndighdsnøglerne i arbejdet med genoprettelsen og gengivelsen. De påstande, som er fremsat over for og af den første profet i denne, den sidste uddeling med hensyn til kilden til hans myndighed, og den måde han blev ordineret på er overensstemmende og logiske. i lyset af det store frafald, der fulgte efter den messianske uddeling og den apostolske periode umiddelbart derefter, hvorved Jesu Kristi Kirke ophørte at eksistere blandt menneskene, og det hellige præstedømme ikke længere var repræsenteret ved organiserede kvo- der var rums af nurnd, der på rette måde var ordineet det frafald, forudsagt af Kristus og apostlene og bevist ved rationel fortolkning af den senere historie, var det umuligt for nogen dødelig at genoprette Kirken uden gengivelse af præstedømmets kræfter, gaver og myndighed. Denne genoprettelse, som den var forudsagt og nu realiseret, var ikke blot en genoplivelse, ikke en opblussen af en flamme fra en bunke hendøende kul, ingen fornyelse af en svag og affældig kirke. Den skulle være og bevises at være skabelsen af en kirke, der var ny for nutiden og dog i realiteten ældre end tiden - Jesu Kristi Kirke gengivet til jorden. Menneskene er de redskaber, de budbringere, gennem og ved hvem den Almægtige virkeliggør sine hensigter, som måske kun i en lille grad kan forstås af det menneskelige sind; ja, i virkeligheden kan de bemyndigede og udvalgte sendebud måske ikke måle dybden af den guddommelige tanke, og kan måske kun 350

15 svagt se omridsene af den store bygning, de hjælper med til at rejse. Profeter har altid bygget bedre, end de selv vidste af. 3. At Joseph Smith var en Guds Profet er afgørende bevist ved hans livsværk og dets resultater. En udnævnelse eller et kald til en stilling, selv om den følges af et gyldigt valg, sikrer ikke aktiv og effektiv tjeneste. Virkelig kvalifikation til en hvilken som helst stilling, der kræver myndighed, tilkendegives gennem virksom administration under den myndighed, der er overdraget den pågældende. At menneskene gennem deres organisationer kommunalt eller statsligt, ofte blandt deres egne opstiller og vælger nogle, der er uskikkede til at udøve officiel magt, kan ikke omdisputeres. Myndighed kan måske overdrages under de menneskelige love, men evner kan man ikke give andre. Men når Gud kalder og ordinerer en mand til en stilling, gives evner og magt til den pågældende, når det kræves..loseph Smith var ikke alene en profet, der var valgt, eller en apostel, der var ordineret; hans værk bekræfter og beviser, at han virkelig besad den myndighed, han udøvede. Angående den magt til at forudsige, som er et træk af profetens kaldelse, findes der en gammel prøve, hvorved man kan skelne den sande profet fra den falske, og den er lige så anvendelig i dag; det er følgende:»hvad en profet taler i Herrens navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget. Herren ikke har talet. I formastelighed har profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!«(5. Mos. 18:22). Denne regel indbefatter, at opfyldelsen af en forudsigelse er et lige så stærkt bevis på, at den, som profeterede, virkelig var en profet. En profeti, givet til vorden gennem Joseph Smith, skønt den beskrives som engelen Moronis ord, hentydede til Mormons Bog, som på den tid endnu ikke var oversat, og forkyndte:»den kundskab, som denne optegnelse indeholder, vil gå ud til enhver nation«, o.s. v. Bogen er allerede blevet udgivet på alle hovedsprog på jorden, og værket skrider stadig frem. Forfølgelserne af de sidste dages hellige, pøbeloverfaldene og fordrivelsen, der ventede dem, deres pinefulde og farlige rejse mod vest og deres vækst til et mægtigt folk i bjergene, var alle forudsagt af Profeten Joseph mange år, før udvandringen begyndte. Den bogstavelige opfyldelse er en historisk kendsgerning og et emne, som påkalder såvel filosoffers som historikeres og statsmænds opmærksomhed. I 1832 gav Joseph Smith Kirken denne åbenbaring:»sandelig, så siger Herren angående de krige, som snart vil udbryde og begynde med Syd-Carolinas oprør, hvilket til sidst vil ende i manges død og elendighed, de dage vil komme, da krig skal bryde løs over alle nationer og begynde på dette sted. Thi se. Sydstaterne skal skille sig ud fra Nordstaterne, og Sydstaterne skal henvende sig til andre nationer, ja, selve Storbritannien«, o. s. v. (L. & P. 87:1 3). Denne forudsigelse blev forkyndt af Kirkens ældster mere end et kvart århundrede, før borgerkrigen brød ud mellem Nord- og Sydstaterne; og åbenbaringen blev offentliggjort i Den Kostelige Perle i den engelske udgave i 1851, 351

16 og blev bekendtgjort endnu tidligere i det nævnte år, i Millennial Star, årgang 49, side 396. De frygtelige begivenheder, der var en bogstavelig opfyldelse af denne sørgelige profeti og begyndte 28 efter, at den var bekendtgjort, er kendt af enhver skoledreng iamerika. Disse tilfælde af forudsigelse, fremsat af denne sidste-dages Profet og bekræftet ved bogstavelig opfyldelse, er citeret som eksempler; andre, der er lige så overbevisende, er nedskrevet i Kirkens offentliggjorte bøger, og undersøgeren henvises til disse. Lad det imidlertid ikke glemmes, at profetiens gave og funktion består af mere end magten til at forudsige. Joseph Smiths stilling som en Guds Profet bevises af hans åndelige oplysning og overordentlige visdom angående sager af øjeblikkelig betydning, og i hans fortolkning af tidligere historiske begivenheder, der er af betydning for ham og for os. Oversættelsen af Mormons Bog og af andre gamle optegnelser er bevis på hans guddommelige begavelse. I udøvelsen af andre gaver og Åndens nådegaver, i helbredelse af de syge, i sin magt til at læse menneskenes sind og blotlægge deres hjerters hemmelighed, i sine inspirerede råd, i sin administrative dygtighed, således som det ses i planen for Kirkens organisation, som en prædiker af retskaffenhed og som lærer for menneskene, var han i sandhed en profet, fra hvis læber der flød sandhed og visdom som levende vand fra den uudtømmelige kilde. 4. De lærdomme, som Joseph Smith lærte os, er sande og efter skriften. De åbenbaringer, der er forkyndt af ham, er i harmoni med de gamle skrifter, dog tilpasset den nye uddeling, der er indvarslet ved hans gerning. Fjendtlige kritikere og erklærede fjender af Kirken er kommet til kort i deres ivrige søgen efter inkonsekvens eller modsigelse mellem ny åbenbaring og de gamle skrifter. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges lærdomme er evangeliets lærdomme; de forandres ikke, for deres grundvold er sandheden. Hvis en skygge af tvivl stadig findes angående den guddommelige ægthed af Joseph Smiths kaldelse og mission blandt menneskene, så lad resultaterne af hans livsværk sprede skyggen. Hvilken sekt eller kirke, andre end Jesu Kristi Kirke, der er genoprettet og grundlagt gennem Joseph Smiths bemyndigede administration, så meget som erklærer, at dens organisation og virke er efter det samme mønster som Kristi Kirke i gamle dage? Hvor findes der en anden kirke, der er rede til at forkynde og forsvare sit navn, der bærer Jesu Kristi navn, og er rede til at vise, at den har det hellige præstedømme? Bevis på virkelig og ubrudt rækkefølge i det apostolske kald fra de udvalgte tolv, der blev ordineret af Kristus personligt, er forgæves blevet forsøgt. Ydermere var det store frafald med deraf følgende tab af præstedømme og myndighed, forudsagt, og det indrømmes med rene ord af fordomsfri teologer i vore dage. Den påstand, at enhver mand, eller samling af mænd, eller den menneskelige familie som et hele, kan oprette eller skabe blandt sig selv himlens myndighed retten til at administrere i de hellige ordinancer i Kristi evangelium, 352

17 farverne hvert og magten til at tale i Herrens navn, er så ulogisk og absurd, at den gendriver sig selv. Hvis mennesket ikke selv kan opnå denne kraft, kan han ikke overdrage den til sine medmennesker ved ordination eller anden ceremoni. Hvor skal vi søge efter en kirke, der forfægter den svageste påstand om det gengivne præstedømme, undtagen den, der er grundlagt gennem den myndighed, som Joseph Smith fik? Blev Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige grundlagt på bedrag, var den påståede myndighed og magt skabt af mennesker og selvpåtaget, var dens titel kun et navn, valgt af mennesker, var denne Kirke kun een blandt de mange små sekter og partier, der er vokset frem som en svamp om natten, kun for at visne og rådne i den næste dags sol, kort sagt, hvis den ikke er, hvad den påstår at være, hvorledes kan vi så forklare dens stadige vækst, dens ordentlige udvikling, dens stabilitet og vitalitet, dens vidunderlig styrkende kapacitet, dens forskellige tilkendegivelser af kraft og liv, som hverken mennesker eller dæmoner kan fratage den? Den forkynder dristigt sin egen udødelighed og påstår, at menneskelig magt aldrig skal kunne ødelægge den. Således erklærede Profeten ved dens opståen, således har hver af hans efterfølgere i embedet som profet-præsident gentaget det, det samme bekræfter dens historie, og således vil årene og århundrederne bekræfte det. Der er kun dette svar på tidens største spørgsmål: JOSEPH SMITH VAR I SANDHED DEN ALLERHØJESTE GUDS PROFET. (Genoptryk fra Improvement Era 1897). Indbinding af Stjernen 1Q57 stjernen for 1957 kan nu indbindes. Bogbinderen har atter i år givet os et meget fordelagtigt tilbud, således at en lignende indbinding som i 1956 (smuk pluviusin med ægte guldtryk) kan leveres til en pris af kr Da denne billige pris imidlertid forudsætter, at et større antal indbindes på een gang, bedes de Stjerner, der ønskes indbundet, venligst indsendt til missionskontoret snarest muligt, og i fald så betids, at vi har dem inden den 1. februar Vi lader desuden indbinde et begrænset antal eksemplarer, der kan leveres til samme pris plus abonnementsprisen, kr. 8.50, altså ialtkr i Danmark, $3.00 i udlandet, frit tilsendt. Bøgerne kan leveres i Husk at anføre, hvilken farve der ønskes. Hvis brun indbinding. brun, rød, bordeaux, blå, grøn eller sort. intet andet anføres, leveres Betalingen bedes venligst indsendt samtidig med bestillingen til CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, Priorvej 12, København F., i Danmark postgirokonto nr

18 I iiaiiedens!^pørgi^1iål. Af Joseph Fielding Smith, præsident for De Tolv Apostles Råd. Ægteskab i evigheden Spørgsmål: Der findes, hvad vi kan kalde en uskreven lov, i verden, at en kvinde ikke kan søge sig en ledsager i ægteskabet, men må vente, til der kommer en mand til hende og frier til hende og vinder hende. Hvis en kvinde viser nogen tilbøjelighed til at tage initiativet, ser man truende på hende, som om hun begår en upassende handling. Resultatet er, at mange af vore gode unge kvinder er dømt til at gå alene gennem livet. Skriften lærer os,»at manden er intet uden kvinden, og kvinden er intet uden manden, i Herren.«Kirken lærer, at ægteskabet er for evigheden, og uden det kan der ikke blive nogen ophøjelse. Skal da disse kvinder, som går alene gennem livet, blive ved med at være alene uden ophøjelse, som engle i himlen for at tjene dem, der har været mere heldige? Denne tanke foruroliger mange af os. Svar: I Kirtland Tempel gav Herren den 21. januar 1836 Profeten Joseph Smith følgende syn:»himlene åbnedes for os, og jeg så Guds celestiale rige og dets herlighed, om jeg var i legemet eller ude af legemet kan jeg ikke sige. Jeg så den ports ophøjede skønhed, hvorigennem arvingerne til det rige vil gå, og den var «om kredsende ildflammer. Jeg så også Guds strålende trone, hvorpå Faderen og Sønnen sad. Jeg så dette riges smukke gader, som så ud til at være brolagt med guld. Jeg så fader Adam og Abraham og min fader og min moder, min broder Alvin, som længe har været død, og undrede mig over, hvordan det kunne være, at han havde opnået en arvelod i det rige, da jeg vidste, at han havde forladt dette liv, før Herren havde udstrakt sin hånd for at indsamle Israel anden gang, og ikke var blevet døbt til syndernes forladelse. Således kom Herrens røst til mig og sagde: Alle, som er døde uden kundskab om dette evangelium, og som ville have modtaget det, dersom de havde fået lov til at leve, vil blive arvinger til Guds celestiale rige; ligeledes at alle, der fra nu af vil dø uden kundskab derom, og som ville have modtaget det af hele deres hjerte, skal blive arvinger til det rige, thi jeg. Herren, vil dømme alle mennesker efter deres gerninger, efter deres hjertes ønske. Jeg så også, at alle børn, der dør, før de når ansivarlighedens alder, vil blive frelst i himlens celestiale rige.«(profeten Joseph Smiths lærdomme, side ). o 354

19 I henhold til Herrens åbenbarede ord, der er baseret på gengivelsen af de nøgler, Elias havde, går vi i dag i templerne og udfører alle de stedfortrædende ordinancer, der kræves til ophøjelse for de døde, der døde uden at have fået lejlighed til at modtage evangeliet, medens de levede på jorden. PIvis dette privilegium er tilstået os, at arbejde som stedfortræder for de døde, som levede i fordums tider, vil Herren sikkert ikke berøve dem det, som nu lever og som er mindre heldige, og som uden egen skyld ikke modtager de store velsignelser, som ophøjelse, gennem trofasthed, er baseret på og som tilbydes de døde. Tilfældet Alvin Smith viser det. Han døde før evangeliets gengivelse, men efter Moronis komme, og dog så Profeten ham i synet nyde ophøjelsens velsignelser. Dette syn var et fremtidigt syn, det er rigtigt, for Profeten så også sin fader og moder der, og de var stadig levende på jorden på det tidspunkt. Derfor vil enhver ung kvinde, der bevarer sin dyd og af hele sit hjerte anerkender alle evangeliets befalinger og ordinancer, ved Herrens barmhjertighed og retfærdighed, modtage fylden af det celestiale riges herlighed og ophøjelse. Den store gave, evigt liv, vil blive givet hende. Denne gave, har Herren beskrevet, skal være en»fykfc og en fortsættelse af slægten fra evighed til evighed.«alle ophøjelsens gaver vil blive hendes, fordi hun har været sand og trofast, og det der var nægtet hende her, vil blive givet hende herefter. (L. & P. 132:19 24). Herren har sagt:»se, mit hus er et ordens hus, siger Herren, og ikke et forvirringens hus. Kan jeg antage et offer, siger Herren, som ikke er bragt i mit navn? Eller skal jeg modtage af dine hænder, hvad jeg ikke har forordnet? Og forordner jeg noget for dig, siger Herren, uden gennem lov, som jeg og Faderen forordnede det for dig, før verden blev til? Jeg er Herren, din Gud, og jeg giver dig denne befaling, at ingen skal komme til Faderen uden gennem mig eller gennem mit ord, som er min lov, siger Herren, din Gud. Thi alt, hvad der består, er af mig; og hvad der ikke er af mig, skal rystes og tilintetgøres«. (L. & P. 132:8 14). Efter at have forklaret dette fortsætter Herren med at sige, at ægteskaber, der er indgået i verden og ikke efter den nye og evige pagt, må ophøre, når de pågældende parter er døde. For når de er ude af verden, vil de hverken gifte sig eller blive overgivet til ægteskab. Derfor kan de, som på anden vis er værdige for Herren og er tilfredse med et ægteskab efter verdens love, komme ind i hans rige, men i dette tilfælde kommer de derind for at blive»tjenende ånder«, og deres tilstand er fastlagt»fra evighed til evighed«. Dette hentyder naturligvis til dem, som med vilje ignorerer Herrens lov og er tilfredise med et ægteskab, som kun skal fortsætte, indtil døden skiller dem. I den store frelsens plan er intet blevet overset. Jesu Kristi evangelium er den skønneste ting i verden. Det omfatter hver sjæl, hvis hjerte er retskaffent, og som flittigt søger ham og ønsker at adlyde hans love og pagter. Hvis derfor en person af en eller anden grund 355

20 er nægtet det privilegium at efterkomme nogen af pagterne, vil Herren domme ham eller hende efter hjertets hensigt. Der er tusinder af medlemmer af Kirken i fremmede lande, som er gift og har opdraget deres børn i Kirken, men som er berøvet det privilegium at blive»beseglet«for tid og evighed. Mange af dem er dode, og deres velsignelser bliver givet dem ved stedfortræder. Evangeliet er et stedfortrædende værk. Jesus udførte et stedfortrændende arbejde for os, fordi vi ikke selv kunne gøre det. På samme måde har han tilstået Kirkens medlemmer, at de kan handle som stedfortrædere for de døde, som døde uden at få lejlighed til at udføre arbejdet for sig selv. Desuden er der tusinder af unge mænd så vel som unge kvinder, som er gået til åndeverdenen uden lejlighed til disse velsignelser. Mange af dem har nedlagt deres liv i krigen; mange er døde som unge, og mange er døde som børn. Herren vil ikke glejnme en eneste af dem. De vil få alle de velsignelser, der hører til ophøjelsen, for dette er retfærdighed og barmhjertighed. Så for dem, der lever i Zions stave og i skyggen af vore templer, hvis de er berøvet velsignelserne i dette liv, vil de få disse velsignelser i tusindårsriget, for Herren har til den tid beredt at» fuldbyrde menneskets frelse og dømme alt; og han vil forløse alt, undtagen det, som han ikke har taget ind i sin magt, når han har beseglet alt til alle tings ende; og blæsningen af de syv engles basuner er forberedelsen til og fuldendelsen af hans værk «(L. & P. 77:12).»Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde let.«(matt. 11:28 30). Alma har givet os trøstende ord i sit råd til sin søn Corianton: v^jeg siger dig, min søn, at Guds retfærdighed gør genoprettelsesplanen nødvendig; thi det er nødvendigt, at alle ting skal bringes tilbage til deres rette orden. Det er nødvendigt og retfærdigt efter Kristi kraft og opstandelse, at menneskets sjæl skal genforenes med dets legeme, og at enhver del af legemet atter skal bringes til sit eget sted. Og Guds retfærdighed kræver, at menneskene skal dømmes efter deres gerninger, og dersom deres gerninger i dette liv og deres hjertes attrå har været gode, at de da også på den yderste dag skal genindsættes i det gode.«(alma 41:2 3). Joseph Fielding Smith.. 35(i

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere