Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat: Bestyrelsensmøde i KaJ - Kredsen af medie og journaliststuderende 1. Formalia, valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Merete Lindstrøm Referent: Ronja Pilgaard 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes 3. Nyt fra udvalg Skolebestyrelse: Anders Michael fortæller, at det er lykkedes at få antallet af nedskæringer på optagelserne 10 studerende pr. år for 2016 og Fotojournalister friholdes fra dimentionering. Den digitale journalistuddannelse udskydes. Praktiksituationen for journalister, ser ud til at de sidste er kommet i mål med at få plads. Bestyrelsen er begyndt at tale om skolepraktik. Skolen mener ikke, at det er en ønskværdig situation at bruge skolepraktik, men det er en god måde at spille ud over for ministeriet. DMA og DJ holder møde 22. december. På kommunikationsuddannelsen vurderer Ole Rasmussen, at alle når at komme i praktik Uddannelsesudvalg: Mødes i næste uge. Lige nu ser det ud til, at vi har et godt forhold til fredagsbaren til GF. Der er skabt en god dialog. Politisk udvalg: Har haft principprogram for Danske Mediestuderende i SBU. Holder møde igen 30. december. Hovedbestyrelsen:

2 Kurser: Vi vil gerne have Christopher tilbage. For at sikre incitament overfor forbundet for at opgaven ikke bare overleveres til KaJ uden beløb, skal vi kræve, at pengene, som ellers ville gå til Kristopher, skal kanaliseres over i KaJ, så vi kan stå for kurserne det halve år. Til studiestart: Vi har muleposer til journos igen i år. Fokus er primært i HB på, hvor det er svært at rekruttere. Bl.a. komm-studerende, da det her er svært at rekruttere, hvorimod journos er nemme at rekruttere Kommunikationsudvalg: Spørgeskema arbejdes videre med. Holder et heldagsmøde i starten af det nye år, før mie stopper, for at færdiggøre kommunikationsplanen. Praktikudvalget: SMD-udersøgelsen er færdig og sendes snart til Journalisten og Forbundet. 4. Nyt fra formanden Der er lidt uro i Forbundet eftersom der er kræfter, som gerne ser, formandsskabet trækker sig, da fusionen er blevet lagt på is. Endnu har ingen meldt noget ud officielt om, hvem der stiller op. På delegeretmøde, er vores mandater mulige at dele ud til de andre studenterforeninger, hvis vi ikke har nok fra KaJ selv, der ønsker at deltage på delegeretmøde. Delegeretmøde ligger april DJ KU er blevet oprettet. Vi vil gerne have dem med i vores valgforbund til delegeretmøde. Vi har givet formandsskabet i DM (Danske Mediestuderende) mandat til at opfordre dem til at blive medlem af DM KaJ bakker op om at DJ KU bliver medlem af DM Peter skriver, at han er i dialog med Jonas Thing og Claus Iversen om at få talentholdet på DR indlemmet i forbundet. Lige nu arbejder de ikke under overenskomst og er derfor ikke mulige at have som medlemmer i DJ. SBU spørger efter indhold til DMs facebook profil. Daniel opfordrer til at der kun postes politiske statements frem for ligegyldigt spam. KaJ bakker op Mathias Bay har bedt om ret til at udtale sig uden at cleare med SBU først, så længe det er i tråd med foreningens holdning, hvilket vækker bekymring hos nogle bestyrelsesmedlemmer i KaJ. Merete orienterer om, at det er med som et punkt på næste SBU møde i januar, og at ingen har nikket ok til det på forhånd. Bekymringen anerkendes og diskuteres, og formandskabet vil tage bestyrelsens holdninger med videre til SBU. Bestyrelsen vil løbende holdes opdateret om beslutninger i SBU. Vi har én overenskomst for komm-studerende igennem. Det er ikke meget, men det er en start. Det skal afklares, om KaJ med kontigentnedsættelsen også får færre penge hjem fra Praktikstuderende.

3 Martin har valgt, at han ikke fortsætter i bestyrelsen i KaJ. Det er vi kede af. Han har også trukket sig fra samarbejder i Kravling, hvor han var hovedkommunikationsmand på Kravling. Emilie vil gerne være med til at løfte opgaven med Kravling og opfordrer til, at vi tager debatten om kommunikationsstuderende til panikdag snart. 5. Diskussion. Hvad skal vi som fagforening? Lige nu ser vores det vil KaJ -tekst således ud Daniel foreslår, at vi har en mærkesag, som hedder at vi vil begrænse lønstigningen for praktikanter og i stedet sikre uddannelse/kvalitet i praktikken. Freja pointerer, at at kæmpe for mere kvalitet er alt for indholdsløst. Hvad betyder det konkret? Gull foreslår, at vi næste semester tager denne debat til visionsweekend. Daniel mener, der står meget politisk, som DM kommer til at tage sig af Mathilde mener, at der mangler noget om trivsel Vi laver en dag i det nye år, hvor vi diskuterer fælles visioner. Gull taler imod og fastholder sit forslag om at placere det på visionsweekend. Vi har det i fremtiden placeret på visionsweekenden. 6. Tre punkter, som vi kan sælge KaJ på til nye studerende. Freja pointerer, at mange af de ting, vi slår os op på, arrangementer, kuglepenne, kondomer og billige forsikringer, handler om en servicefagforening. For hende handler det om fagbevægelsen og rettigheder. Hun mener, vi skal komme ned i substansen på fagforeningen - ikke kun som serviceorgan, men også som kamporganisation. Rose og Ronja foreslår, at pressekortet fjernes fra, hvad vi reklamerer for pressekortet, som slående argument for at melde sig ind i DJ Emilie foreslår: Mere faglighed og mindre pressekort! Det skal være mere tydeligt, hvilke forsikringer, rabatter og lignende, vi kan tilbyde medlemmerne:

4 Merete foreslår at have en KaJ-cafe inden GF. Laura foreslår, at vi laver et dokument, som er sat lækkert op, hvor vi fortæller de nye, hvad det er, de får i en fagforening - både servicedelen og fagforeningsdelen. Emilie taler imod. Hun foreslår, at vi til basar slår ned på, hvorfor, det er vigtigt, at være med i KaJ. Merete taler for flyeren. Fordi hvis de kun hører det til basaren glemmer de det, mens hvis de får en flyer har de en reminder på KaJ. Anders mener godt, vi kan sælge KaJ lidt cheesy på basaren med pressekort og andre servicegoder. Derefter foreslår han en KaJ-café, som evt. ligger i forlængelse af en fredagsbar, hvor vi præsenterer det faglige og politiske. Mathilde mener ikke, hun fik noget ud af basaren. Derfor vil hun gerne kunne henvise til KaJ- Cafe. Hun understreger, at folk er opsøgende i starten af studiet, og bakker derfor op om både folder og cafe. Merete foreslår, vi nedsætter en arbejdsgruppe, som kan skabe en strategi for hvervning. Gull foreslår, det er Uddannelsesudvalget. De griber opgaven, og arbejde videre med både netværkscafé, flyer og en peptalk til Bazar og i Frøberts som intro til de nye. Det gælder både til komm. og journos. Gull foreslår at gøre det i forlængelse af en visning af ekstrabladsfilmen

5 7. Info fra seminar i Danske Mediestuderende - hvor står vi nu? Til fremtiden skal vi mødes i bestyrelsen og diskutere, hvad der skal ske og hvad vi mener, før vi tager af sted til møde i DM. 8. Budget Gull orienterer. Det kommer meget an på, hvor mange penge, vi får pr. medlem fra DJ - vi ved ikke, om hvad, vi får for personer i praktik. Hvis vi får 28,- pr. medlem, kan vi ikke fortsætte som vi plejer. Så går budgettet ikke op. Han foreslår, at vi fastholder mødeudgifterne. Vi skal betale 6.666,67 pr. mdr. frem for for medlemskab af Danske Mediestuderende. GF var sidste år budgetteret m Der er endnu ikke overblik over, hvad vi har brugt denne gang. Faglige arrangementer står til CBB har holdt en del af arragementerne, og derfor har vores udgifter ikke været så store. DJ skal fortsætte med at betale de arragementer, som CBB hidtil har holdt, når KaJ skal overtage opgaven for forår Hovedopgavestøtte ligger på Studietursstøtten ligger på de studerende må under denne tur ikke producere til egen avis. Gull foreslår, at vi skærer her. Kursusstøtte er sat op til i stedet for ,- Pengene er frigjort fra Emdrupstøtten, fordi Andrea nu får støtte fra forbundet Der ligger i PR. Med de udgifter, vi har nu, går de penge godt op. Pengene er også med til at støtte, at de studerende kan lave en række journalistiske produkter. Med de udgifter og indtægter, der er, ender vi i et minus på ,- Hvis medlemsindtægterne forbliver uforandrede, vil vi med budgettet for 2015 ende med et minus på ,- Merete ringer til forbundet og får en afklaring på, om vi får mere i støtte for de studerende i praktik. Vi tager debatten på mødet i januar og folk skal se budgettet igennem, som lægges op i gruppen, for at se, hvilke alternativer, der er. Gull pointerer, at det ikke er fordi, der er brugt penge uansvarligt. 9. Eventuelt send gerne punkter på forhånd. 18. december arragementet: Freja har brug for hjælp til indkøb. Laura, Mathilde og Daniel hjælper. 10. Mødeevaluering

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015 Til stede Den 2/3: Nicolas, Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jonas, Joyce, Jacob og Daniel (referent) Den 16/3: Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jacob & Daniel (referent)

Læs mere

Forældre og Åben Hus er fundamentet

Forældre og Åben Hus er fundamentet Forældre og Åben Hus er fundamentet I Sorø BMX Klub er medlemstallet steget markant de sidste par år. Det skyldes blandt andet en strategi fra bestyrelsens side, som indebærer aktive forældre, en Facebook-profil

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået)

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 Ordstyrer: Pernille S Referent: Thorsten Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej To-do listen pr. slut marts er gennemgået Ny to-do er oprettet Status:

Læs mere