SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af:"

Transkript

1 Titelblad Roskilde Tekniske Gymnasium Titel: Tema: Projektperioden: Sideantal: Fag: SHADE IT markisen IT-arbejdsplads 24. august til d. 30. september Service & Kommunikation Udarbejdet af: Resumé Andreas Kanstrup Oplægget til denne rapport er; IT-arbejdsplads. Vi har ud fra dette valgt, at tage udgangspunkt i et problem der med tiden er blevet større og større, og som tiltrækker sig stadig større opmærksomhed arbejdsmiljø. Christian Kanstrup Thomas Lundholm Mads Andreasen Værksted: Service og Kommunikation Klasse: Her har vi undersøgt, hvad begrebet dækker over, samt hvad der skaber et godt og dårligt arbejdsmiljø. Vores projekt er sammenfattet af tre produkter, samt en rapport. Af produkter har vi lavet et websted, en folder og et teoretisk produkt i form af en markise. Derfor har vi arbejdet en del med farvesammensætning og design og beskrevet hvorfor vi har valgt at tingene skulle se ud som de gør. Vi har endvidere samlet informationer omkring emnerne: ergonomi og arbejdsmiljø. Vi har koblet dette sammen med ergonomien i vores produkt, samt hvilken indflydelse det vil have på arbejdsmiljøet det pågældende sted. 3.2 Herudover har vi lavet en simpel beregning over, hvilke udgifter der er forbundet med dårligt arbejdsmiljø, i forhold til sygedage etc. Årgang: Sammenfattende kan det siges, at vi ud fra vores egen idé om at et dårligt arbejdsmiljø, har stor indflydelse på den ansattes ve og vel, og evne til at arbejde effektiv er blevet bekræftet. Vi har fået slået nogle ting fast omkring de forskellige parametres indflydelse på det enkelte individ, og herigennem fundet ud af at det hvert år koster virksomhederne store summer, hvis de ikke gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen

2 Indholdsfortegnelse TITELBLAD... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 ANALYSE... 3 PROBLEMAFGRÆNSNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 4 LØSNINGSFORSLAG TIL PRODUKT...4 DISKUSSION OG VALG AF PRODUKTFORSLAG... 7 MARKISEBUDGET...7 LØSNINGSFORSLAG TIL WEBSTED... 9 DISKUSSION OG VALG AF WEBSTEDFORSLAG WEBSTEDSBUDGET LØSNINGSFORSLAG TIL TRYKSAG...15 DISKUSSION OG VALG AF TRYKSAGSFORSLAG...17 TRYKSAGSBUDGET...17 VALG AF VÆRKTØJER TIDSPLAN MÅLGRUPPE(R)...21 BUDSKAB...22 ARBEJDSMILJØ...22 EFFEKTER VED DÅRLIGT ARBEJDSMILJØ ERGONOMI Den ansattes krav til ergonomi...24 MARKEDSFØRING...25 FARVEVALG OG -SAMMENSÆTNING VALG AF TYPOGRAFI LOGO LØSNINGSFORSLAG TIL BROCHURE DISKUSSION OG VALG AF BROCHUREFORSLAG UDFORMNING AF BROCHURE INDESIGN...31 SHADE-IT BROCHUREDESIGN...31 UDFORMNING AF WEBSTED...31 FIREWORKS SHADE-IT WEBSTEDDESIGN...32 KONKLUSION...33 KILDELISTE...33

3 BILAG DOKUMENTATION Forord Projektet IT-arbejdsplads har vi beskæftiget os med siden d. 24/8 til d. 30/ i faget Service & Kommunikation. Projektet omfatter af elementer en rapport, et websted, en folder og et teoretisk produkt. Vi har hovedsageligt beskæftiget os med emnerne arbejdsmiljø og ergonomi. Herudover har vi beskrevet nogle af de valg vi har stået overfor og de løsningsmodeller vi har valgt. Vi har lavet en del research om hovedsageligt emnet arbejdsmiljø for at finde frem til, hvilke problemstillinger der er aktuelle. Dette har også været medvirkende til, at det har været nemmere for os at selektere i vores valg og løsningsmodeller igennem forløbet. Analyse Oplægget til dette projekt var at designe en IT-arbejdsplads eller komme med løsninger/forbedringer til en IT-arbejdsplads. Dette kan så være inden for eksempelvis ergonomiske aspekter eller effektiviseringer af arbejdet. Vi har valgt at koncentrere os om de ergonomiske aspekter og dermed også fokusere på løsninger/forbedringer af en IT-arbejdsplads frem for at designe en IT-arbejdsplads. På en IT-arbejdsplads er der mange ergonomiske aspekter der har indflydelse på både effektiviteten og velbehaget. For eksempel: Stolen og bordet skal være indstillet korrekt i forhold til personen, computerskærmen skal have den rette position, temperaturen skal være behagelig, lyset skal have den rette styrke, etc.. Der er i de senere år kommet mere fokus på hvordan en IT-arbejdsplads skal indrettes og laves for at være ergonomisk korrekt og samarbejdsmæssigt god. Der er også kommet nogle retningslinier og regler på området, samtidigt med at arbejdstilsynet fører kontrol med at disse overholdes. Problemafgrænsning Som sagt er der mange ting der spiller ind med hensyn til om en IT-arbejdsplads er god. Der er allerede lavet diverse korte programmer med strækøvelser og forskellige tips til hvordan man undgår at arbejdet påvirker tilværelse eller gør arbejdet mindre effektivt. Der er også kommet mange andre tiltag, såsom hæve-/sænkeborde, ergonomiske multistole, speciel lavede muse og keyboards plus en hel masse andet. Der er også kommet ventilatorer, lysforstærkere/-dæmpere, temperaturreguleringer og afskærmninger for solen. Netop en afskærmning for udefrakommende (sol)lys har flere effekter. Det er med til at regulere varmen, da solen er en direkte kilde til temperaturen den kan reguleres ved at skærme mere eller mindre af, eller bruge gode eller mindre gode materialer til at stoppe solstrålerne. Ved at stoppe solstrålerne undgås også refleksioner på computerskærmen. Refleksioner gør at øjnene anstrenger sig mere for at se hvad der er på skærmen dette kan føre til hovedpine/migræne. Der er flere typer for afskærmning. Det kan være gardiner, persienner eller andet materiale, der monteres på indersiden af et vindue, men det kan også være ting der monteres på ydersiden af ruden eller bare på ydersiden af bygningen. Det kan være en markise, en vinduesskodde eller et læhegn. De produkter, der er mest effektive i problemet med for varme lokaler er de produkter, som monteres på ydersiden af vinduet, da disse stopper solenergien allerede inden den når ind i lokalet,

4 mens energien/varmen vil komme ind i rummet, hvis det blot er gardiner, der stopper strålerne. Vi har derfor valgt at koncentrere os om produkter til afskærmning af (sol)lys - udefra. Problemformulering Vi vil forsøge at fremkomme med en eventuel løsning på problemet: Direkte sollys ind i arbejdsrum giver; problemer med genskind i computerskærme og øget rumtemperatur, hvilket resulterer i et ergonomisk dårligt arbejdsmiljø I forbindelse med løsning af problemet beskrevet ovenfor, vil samtidig se på nedenstående problemstillinger: Hvilken indvirkning / Hvilke konsekvenser kan lysindfald, og eventuelt varme som følge deraf, have på arbejdsmiljø og forhold? Hvordan påvirker det arbejdsgangen, de ansattes velbefindende, samt eventuelt helbred og humør? Hvordan kunne mulige midler til afhjælpning af problemet se ud? Løsningsforslag til produkt Løsningsforslag 1:

5 denne løsning kan, der afskærmes for solen på en relativ simpel måde. Dette gøres ved at køre markisen ned foran vinduet. Denne kan stoppes et vilkårligt sted ud fra vinduet, så der selv vælges hvor meget af vinduet der skal afskærmes. Ulempen er at der vitterligt skærmes af for alt udefra dermed også udsigten og naturen udenfor kontoret. Denne model vil være en billig løsning af problemet i forhold til den tredje løsning. Løsningsforslag 2:

6 denne løsning undgås den totale afskærmning fra omverdenen og lys, men direkte sollys undgås. Denne løsning er dog ikke fuldstændig, da der ikke kan afskærmes for en lavtstående sol for eksempel i vintermånederne. Denne vil være en billig løsning af problemet i forhold til det tredje løsningsforslag. Løsningsforslag 3:

7 Denne løsning er en kombination af de to ovenstående modeller. Her kan markisen reguleres både op og ned samt ud og ind ved at. Altså vil markisen kunne stå på skrå og dermed også afskærme for en lavtstående sol uden at skærme fuldstændigt af for omverdenen. Denne løsning vil dog være en noget dyrere løsning en de to andre. Diskussion og valg af produktforslag Der er fordele ved hver af de tre produkttyper. En fordel ved de to første produkter er prisen i forhold til den sidste mulighed her vil der nemlig være to arme; en der kan regulere markisens vinkel i forhold til vinduet, samt en til at regulere udfaldet, mens der på de to andre kun skal være en arm til enten at rulle markisens udfald eller en arm til at styre afskærmningen (ligesom med en persienne). Et andet aspekt er hvor brugbare produkterne er i forskellige situationer. Hvis solen står lavt, som om morgenen eller aftenen (især i vinterhalvåret) eller hvis bygningen markisen skal sidde på er placeret på en høj eller lignende vil løsning et og tre være de bedste, da de vil kunne afskærme for solen uanset hvor lavt den står. Løsning to vil ikke kunne skygge for solen i alle dens positioner. Fordelen ved en normal markise er, at den kun skygger for solens skarpe (og varme) stråler og ikke det naturlige lys, der er i forvejen udenfor vinduet. Her vil løsning et dog gå ind og afskærme alt lys, hvad enten det er generende eller ej, samt udsigten til naturen. Dette er et stort minus, da naturen en med til at skabe en æstetisk ordentlig arbejdsplads, hvor medarbejderne kan få inspiration udefra. Det gør hverken løsning to eller tre. hensyn til prisen mener vi at arbejdsgiverne gerne vil betale prisen for et ordentligt produkt, da dårligt arbejdsmiljø er skyld i ca. 1/3 af alle sygedage1 og netop derfor burde de være villige til at betale den pris det koster at få en god markise sat op, der tager hånd om de problemer, der kan være med solen og dens stråler. En sådan markise vil kun udgøre en lille del af de penge, der kan spares på sygedage, hvis arbejdsmiljøet kan blive forbedret. Markisebudget Prisen på en markise kan variere meget, alt efter hvilken type det er, hvad størrelse og hvordan den betjenes og monteres. Nedenfor har vi opstillet nogle priser på nogle udvalgte markiser for at give et indblik i prisvariationen priserne er de kun fra et enkelt firma og derfor vil priserne givetvis variere i endnu større grad end her, selv på opgaver der er hinanden tilsvarene. Den type markise vi har tænkt på vil være en udvidelse af standard markisen og derfor vil prisen på en sådan alt andet lige også ligge højere. Både i produktionspris og salgspris. Det har ikke været muligt for os at finde en produktionspris på en markise, men hovedingredienserne er dugen til afskærmningen, samt aluminiumskelettet og disse vil have en forholdsvis fast pris. Som sagt er det svært at sætte en fast pris på sådan et produkt, da der er mange ting som spiller ind. For eksempel hvordan markisen skal kunne betjenes. Vi har derfor valgt ikke at opstille et budget, men derimod valgt at fokusere på andre dele af rapporten. Nedenfor dog ses nogle priser på forskellige typer af markiser, for at give et indblik i priser, samt de mange forskellige typer der er. Markisepriser hos Jemtex ApS2: 1 Tal fra 2002,

8 2 Navn Bredde/cm Udfald/cm Betjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Tunger Pris/kr 4999, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2ejemtex%2edk%2facatalog%2fsearch%2ehtml&PN=0

9 Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening 12098, , , , , , , , , , , , , , ,00 Løsningsforslag til websted Vi er kommet med tre løsningsforslag til et websted, da det var et krav til os at der blev lavet et sådant i forbindelse med vores projekt. For at kunne finde / vælge det mest egnede design til vores websted har vi opstillet følgende krav til dette: Æstetisk flot og nutidigt design Overskuelig brugerflade Nem navigation Fleksibel i forhold til tekstmængder Forholdsvis hurtig loading-tid

10 Nedenfor kan løsning 1 ses: Denne løsning vil blive bygget op omkring et skelet bestående af tre tabeller: en til menuen til venstre, en til tekst/billeder i midten og en til links til højre. De to tabeller i siderne vil være gennemgående for hver side, mens den midterste vil variere i indhold af tekst og billeder, samt højden. Positivt: Der vil ikke være nogen problemer for besøgende af hjemmesiden, mht. at gemme linket til hjemmesiden og så senere kunne gå ind på den. Den er enkelt bygget op Kan indeholde meget information på en side Negativt: Den kan virke uoverskuelig for en nybegynder/ny besøgende Irriterende med en tabel, der er større end de andre

11 Løsning 2: Denne løsning vil blive bygget op omkring en stor tabel med farve x, der er omkranset af baggrunden, der har farve y. Dette vil give fokus på selve tabellen. Inde i den store tabel er der flere små tabeller: i toppen en menubar og nedenfor en tabel til tekst/billeder/animationer adskilt af en horisontal linie. Denne teksttabel vil være en tabel med en iframe i, da denne teksttabel så vil kunne udvides uden at hverken den store tabel eller teksttabellen ændrer sin størrelse der vil blot komme en scrollbar inde selve iframen/teksttabellen, så teksten kan være uendelig lang. Fordele: Overskueligt design Kan indeholde meget information på en side

12 Ulemper: Kan give problemer med en frame, da denne ikke altid gemmes med linket kan dog undgås Scrollbar kan virke forvirrende for nybegyndere Løsning 3:

13 Løsning 3 vil rent designmæssigt blive bygget op omkring ovale former. Disse former kunne eventuelt blot være billeder eksempelvis baggrundsudsmykningen, mens den cirkulære menu eventuelt kan laves som en flash-fil. Designet vil umiddelbart være forholdsvis high-tech jf. de

14 foregående designforslag. Dog vil der umiddelbart opstå en række problemer med hensyn til opstilling af informationer da man i så fald skal arbejde inden for cirkulære rammer. Desuden vil det kun være muligt at have et billede med information på hver side, da den runde grænse skal overholdes hvis designet skal holde. Desuden ved vi heller ikke hvordan vi kan opstille de cirkulære grænser, og bliver derfor nødt til selv at opsætte / tilpasse hele teksten selv. Dog kan det måske lade sig gøre at definere tekstområdet i et stylesheet med CSS ved hjælp af en figursats. Dette er imidlertid, formodentlig, alt for kompliceret til, at det er noget vi kan/vil arbejde med. Fordele: Flot (professionelt) design Simpel navigation/sitemap Overskuelig brugerflade Ingen scroll-bar, der kan forvirre eventuelle nye computerbrugere Ulemper: Lidt plads til tekst Teknisk svær at lave Muligvis lang loade-tid grundet store billeder og avancerede menuer Diskussion og valg af webstedforslag Vi har jf. ovenstående løsningsforslag valgt at bruge løsningsforslag nummer to, da denne opfylder flest af de opstillede krav, den er således både ganske pæn at se på, nem at navigere rundt på, er fleksibel i forhold til tekstmængder og bliver loadet rimeligt hurtigt. Eneste minus lige umiddelbart er ved brugerfladen, hvor vi har valgt at benytte os af en scrollbar, som muligvis kan forvirre nye computerbrugere. Dog burde dette ikke være noget problem i forhold til vores målgruppe, da de der falder ind under denne, højst sandsynligt er bekendt med disse scrollbars. Webstedsbudget Vores websted fylder ca. 40MB og derfor behøver vi ikke et særlig stort webhotel. I det nedenstående kan det ses hvad et webhotel koster hos diverse udbydere. Udbyder Surftown3 B-one4 Cliche5 Webdomain Plads/MB Oprettelse/kr. 99,00 90,00 100,00 90,00 Abonnement pr. måned/kr. 9,00 9,00 1,00 9,00

15 Som det kan ses er der mange udbydere på markedet og derfor presses prisen også ned det kan ligeledes ses at de alle har nogenlunde samme pris, og det vil derfor være detaljerne der afgør valget af det endelige webhotel. Løsningsforslag til tryksag Et andet krav i forbindelse med markedsføringen af produktet var at der skulle indgå en tryksag. Vi mener at vores tryksag skal have en eller anden form for forbindelse til hjemmesiden. Det kan så være sig som modsætning, underbygning, forsmag, etc.. Vi har derudover opsat nogle andre små krav, som at: Den skal være informativ Den skal være formidlende Den skal være simpel Den skal være stilren Vi har lavet tre forslag til hvordan vores tryksag kan forbindes til webstedet, og samtidigt leve os til vores andre krav. Løsning 1 er en plakat som vil være henvendt til arbejdspladsen som helhed. Plakaten vil blive lavet i samme farver som webstedet og vil referere til dette. Den vil indeholde informationer om problemet med manglende fokus på ergonomi og hvad vores firma kan tilbyde i henhold til dette. Altså: Som det kan ses vil det primære mål være: oplysning problemet og løsningen. Det vil altså med en plakat ikke være muligt at fortælle indgående om problemstillingerne jf. ergonomiske mangler. Plakaten kan derfor kun bruges som en appetitvækker, med reference til webstedet, eller eventuelt som et opråb alt efter hvordan man vælger at bruge den.

16 Vores 2. løsning er en brochure henvendt til arbejdsgiveren vores idé med dette er at webstedet så vil blive rettet mod arbejdstageren fortrinsvis. Denne brochure vil så indeholde informationer omkring problemer og konsekvenser med forringet arbejdsmiljø, samt vores løsning til nogle af disse problemer dermed vil brochuren også indeholde informationer omkring vores idé, samt fordelene ved denne. Denne brochure vil være minded på salg. Altså: Som det er illustreret vil vores andet forslag primært være rettet mod salg af produktet. Der vil derfor blive gjort meget ud af at fortælle om de konsekvenser dårlig ergonomi vil have på det daglige arbejde, samt en løsning på disse. Det vil være vigtigt, at vi formidler vores idé godt og får understreget fordelene ved netop dette produkt i forhold til problemerne. Vores 3. løsning vil være en brochure rettet mod arbejdstageren. Denne vil så indeholde informationer om problemer med dårligt arbejdsmiljø, samt løsning og idé ligesom i ovenstående løsnings forslag. Derudover vil den indeholde informationer omkring ergonomi og arbejdsmiljø. Denne vil være minded på information. Altså: Det primære mål med dette løsningsforslag er som sagt information. Denne information vil have omdrejningspunkt i det fysiske konsekvenser dårlig ergonomi vil have for den arbejdende, både de

17 akutte og kroniske. Formålet med dette er at man derigennem vil kunne henvende sig til arbejdsgiveren, med hensyn til et eventuelt salg. Diskussion og valg af tryksagsforslag Der er fordele og ulemper ved alle tre løsningsforslag. En plakat vil skabe et godt blikfang, men have få informationer om firma og problemstillingen. En brochure vil ikke umiddelbart skabe samme blikfang, men den vil kunne indeholde flere informationer end en plakat. Hvis brochuren kun skal henvende sig til én af de to målgrupper vi har defineret føler vi at det er vigtigt at webstedet så henvender sig til den anden del af målgruppen. Her synes vi at det vil være mere oplagt at webstedet henvender sig til den bredere målgruppe, da der her vil være større mulighed for informationer end på en tryksag, og derfor vil kunne favne bredere og indeholde relevant information for begge målgrupper. Vi har valgt at se bort fra plakaten, da denne ifølge os ikke vil kunne indeholde nok informationer. Tilbage er så de to brochurer og her har vi valgt brochuren, der henvender sig til arbejdsgiveren/virksomhedsejeren qua ovenstående tekst. Tryksagsbudget Det er umiddelbart utroligt svært at komme med et konkret bud på et eventuelt budget med hensyn til fremstilling og distribution, da der er så forholdsvis mange faktorer der spiller ind. Vi har derfor valgt at opstille de faktorer vi umiddelbart skal have afklaret før end vi kan komme med et bud på et budget. Disse faktorer har vi forsøgt selv at svare på og vil udfra dette komme med et bud. Vigtige overvejelser inden tryk: Papirtype mat eller skinnende, grad? Umiddelbart vil en skinnende papirtype være at foretrække for os, det giver en flottere finish og er med til at give folderen et lidt mere professionelt udtryk. Papirformat A3, A4, A5 eller et helt andet? Da vi har valgt at lave vores folder som et A4-ark foldet på tværs vil vores papirformat enten være A5 eller A4, alt efter hvordan det enkelte trykkeri trykker. Antal farver anvendt 1, 2, 3 eller 4? Her er det man skal overveje om hvor mange farver der er nødvendige i brochuren, da det vil være dyrere at trykke denne jo flere farver der indgår. Det er altså vigtigt at finde ud af om man behøver have en masse farver for at komme ud med budskabet, eller om man kan nøjes med en eller måske to udover papirets egen farve selvfølgelig. Vi er selv kommet i tvivl om hvorvidt vi ønsker at bruge to eller flere farver: vi har vores grundfarve, en blå, der er gennemgående også i logo, samt en sort til tekst. Derudover har vi så både en rød og en gul farve i en illustration, og det er disse vi skal overveje om vi eventuelt kan udskifte med sort, hvid eller den blå farve. Lige umiddelbart kan vi ikke, da det drejer sig om en sol (gul, orange) og et termometer (rød), som begge er vigtige for forståelsen af motivet, se eksempler nedenfor:

18

19 Udfra disse eksempler udelukkede vi billede 3, da den blå sol virker utroligt malplaceret. Billede 6, samt billede 2 udelukkede vi også ganske hurtigt, da den blå farve på termometeret ødelægger en del af effekten. I og med at blå fortrinsvis symboliserer kulde og vores motiv med termometeret er at det skal være et udtryk for varme, vil det ikke komme til at fungere. Da vi foretrak den varmere gule (orange) farve, frem for den lyse gule farve som sol hvis denne overhovedet skal have en farve fravalgte vi også billede 1 og 5. Billede 7 fravalgte vi, da solen ligesom i tilfældet med billede 3 virker malplaceret og meget dominerende. Da billede 8 og 9 vil koste det samme at trykke, qua samme antal farver, valgte vi billede 8 fra, fordi vi mener at der er større effekt i billede 9 med den røde ring om solen. Vi mener denne ring gør solen ekstra varm i sit udtryk. Hermed er der tre billeder tilbage: 4, 9 og 10. Vi mener at alle disse kan bruges og en fordel ved dette er at der er tre niveauer i både pris og kvalitet af budskabet. 9 Dyreste version, 4 farver 10 Billigere version, 3 farver 4 Billigste version, 2 farver Papirets vægt målt i gram? Kvantitet jo flere enheder, desto billige enhedspris? Efterbehandling indbinding, falsning, prægning, foldning? Samling hæftning, limet ryg? Omdeling/distribution frekvens, kvantitet, område, samarbejdspartner? Eventuelle billeder/illustrationer nødvendigt? Trykmetode offset eller digitalt?

20 Valg af værktøjer Markisen: En markise er typisk lavet med aluminiumsskinner og en acryldug, derfor vil det også være det oplagte valg til vores markise. Vi skal derfor bruge værktøj, der kan bearbejde disse materialer. Det er dog ikke noget vi vil gå i dybden med, da der allerede er lavet værktøjer til dette og disse dermed også vil være oplagte at bruge. Formidlingsprodukterne: Da den måde illustrationen af vores produkter allerede er fastlagt fra start af i form af en tryksag og en hjemmeside, er valget af værktøjer indsnævret fra start af og vi vil derfor koncentrere os om at finde passende værktøjer til disse opgaver. Ved fremstilling af webstedet vil vi gøre brug af følgende værktøjer: - Microsoft Notesblok/Notepad, samt Macromedia Dreamweaver MX til programmeringen af HTML og CSS. - Microsoft Word til tekstbehandling. - Macromedia Flash MX til fremstillingen af grafik og knapper til hjemmesiden. - Microsoft PhotoDraw til fremstilling af logo og billeder. - Internet Explorer til gennemsyn, testning og fremvisning af hjemmesiden. Til folderen vil vi foreløbigt bruge følgende værktøjer: - Microsoft Word til tekstbehandling. Adobe InDesign til design og opsætningen af folder. Macromedia Flash MX til grafik og illustrationer i forbindelse med folderen. Microsoft PhotoDraw til fremstilling af logo og billeder. Til rapporten bruger vi følgende værktøjer: - Microsoft Word til tekstbehandling. - MS Paint til simple illustrationer og anden simpel grafik. Tidsplan

21 Målgruppe(r) Vores målgruppe vil ikke primært være store virksomheder, men derimod mindre virksomheder med ca. en til ti computere. Desuden vil det også være virksomheder med et vindue til to computere, da vores produkt ikke vil kunne udnytte dets fulde potentiale, hvis det skal afskærme for flere computere placeret med stor afstand og i forskellige vinkler. En yderligere præcision af den generelle målgruppe kan være virksomheder med sydvendte vinduer, da der typisk vil komme mere sol ind her. Desuden vil virksomheder placeret i nye industriparker være oplagte, da der her vil være en minimal beplantning og derfor meget lidt naturlig skygge. For at kunne præcisere vores målgruppe yderligere har vi valgt at inddele denne i to: en produkt -målgruppe, samt en kampagne -målgruppe. Definition: Produkt-målgruppe: dem der skal bruge / har gavn af produktet, altså dem der sidder ved / bruger computeren. Kampagne-målgruppe: dem der skal finansiere / sørge for produktet, altså direktører og virksomhedsejere. Vores produktmålgruppe vil, som beskrevet ovenfor, vil være ansatte der har computere som en naturlig del af arbejdsgangen, typisk kontoransatte, med eget kontor eller som deler det med højest en til to andre ansatte med computer, for optimal udnyttelse af produktet. Produktet kan dog med lidt ringere udnyttelse af dets fulde potentiale også benyttes ved større virksomheder / større samling af IT-arbejdspladser. Problemet ved en større samling af computere er at det vil være svært at undgå genskind på samtlige skærme, da de mange computere ofte vil stå i vidt forskellige vinkler i forhold til solen. Dog vil man stadig kunne mindske varmen / nedsætte temperaturen i rummet, som følge af solstråling, ved at skygge for denne. Produkt-målgruppen bruger typisk computeren % af arbejdstiden, og er / bliver derfor meget påvirket af arbejdsmiljøet ved / omkring denne.

22 Men for at produktet skal kunne anvendes er det nødvendigt at det kan sælges, ikke bare til de ansatte, men også til de der skal finansiere forbedringen af arbejdsmiljøet. Her vil vi især forsøge at henvende os til direktørerne eller ejerne, da det er dem der skal betale for produktet. Igen er det direktører/ejere af virksomheder, hvor der sker en del arbejde foran computere. Desuden skal direktørerne/ejerne være bevidste omkring problemerne ved dårligt arbejdsmiljø hvordan det påvirker arbejdet, og desuden være villige til at forbedre dette altså arbejdsmiljøet og dermed arbejdet (læs: effektiviteten). Det vil derfor være vigtigt at få budskabet om en bedre og mere effektiv arbejdsplads ordentligt igennem til disse. Derfor skal der fokuseres på at få lavet den rigtige markedsføring, altså den rette kombination af de forskellige medier for at gøre vores budskab tydeligere og mere overbevisende. For at gøre dette kan denne kombination benyttes: Webstedet bruges fortrinsvis til oplysning om problemet, primært henvendt til produktmålgruppen, mens Tryksagen bruges fortrinsvis til oplysning om produktet, primært henvendt til kampagnemålgruppen. Budskab Det budskab vi vil sende til vores målgruppe med det produkt vi har valgt in mente er at arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene kan forbedres på en utraditionel, men effektiv måde med simple metoder. Arbejdsmiljø I de følgende emner vil emnerne arbejdsmiljø og ergonomi blive bearbejdet og forklaret. Effekter ved dårligt arbejdsmiljø Tidligere har arbejdsmiljø ikke rigtigt været noget der har været diskuteret eller prioriteret. Dette er dog et emne der efterhånden bliver debatteret flittigt. Dette har også medført at vi er blevet informeret om konsekvenserne ved at arbejde i et dårligt arbejdsmiljø. Et af de steder man virkelig kan se der bliver taget hånd om at skabe et godt arbejdsmiljø, er ved beskæftigelsesministeriets arbejdsmiljøhåndtering. Tidligere var det sådan at det ikke var alle Danmarks ca virksomheder der blev kontrolleret. I dag bliver samtlige virksomheder kontrolleret. Dette blev sat i værk den 4. februar, da regeringen indgik en aftale om en ny arbejdsmiljøreform med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. I den tidligere aftale ville det tage 22 år at kontrollere samtlige virksomheder. Dette er åbenbart blevet effektiviseret så det er fremtiden i første omgang vil tage 7 år og derefter 3 år at kontrollere samme mængde virksomheder. Herudover vil virksomhederne i fremtiden få bedre individuel vejledning i hvad de kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet på stedet. Undersøgelser har vist at over en tredjedel, nærmere betegnet 38 %, af alle sygedage i 2002 skyldtes dårligt arbejdsmiljø. Det siger sig selv at dette medfører store økonomiske tab for diverse

23 virksomheder. I 2002 svarede dette til 4-5 % af den samlede årlige effektive arbejdstid, som også svarer til arbejdspladser. Dette sammenholdt med at medlemmerne af HK i 2004 havde en gennemsnitsløn på kroner giver dette i alt et tab på godt 2,7 mia. kroner. Dette ville, svarende til hvis man ansatte personer ekstra, årligt koste staten knap 1,3 mia. kroner ved en gennemsnits skattesats på 47 %. Også WHO har anerkendt problemet og taget det til sig. Det viser dette citat: The World Health Organization has recognized the potential significance of the quality of the indoor environment for a long time. The current understanding of the magnitude of the health effects of poor indoor air quality is still far from complete. Nevertheless, there is sufficient knowledge that this issue was listed as one of the leading environmental health problems in Europe in the Declaration on Action for Environment and Health in Europe ( ) Indoor air quality is an important determinant of health and wellbeing. However, the control of indoor air quality is often inadequate, due to the poor articulation, appreciation and understanding of basic principles and action related to indoor air quality. The general public is not familiar with those principles or with their associated rights. A WHO Working Group was convened to agree on a set of statements on The right to healthy indoor air, derived from fundamental principles in the fields of human rights, biomedical ethics and ecological sustainability. Effekterne ved et dårligt arbejdsmiljø er utallige. De negative effekter kan deles ind i tre grupper; de fysiske, de psykiske og de økonomiske effekter. Af fysiske effekter kan nævnes: - Slimhindeirritationer (øjne, næse, hals) - Hudiritation - f.eks. kløe, tørhed og rødmen. - Hovedpine - Udtalt træthed - Skulder-, nakke- og ledsmerter - Funktionssvækkelse af centralnervesystemet f.eks. svimmelhed, kvalme og døsighed. - Luftvejsirritation f.eks. astmalignende kortåndethed, hoste og pibelyde ved vejrtrækning. Af psykiske effekter kan nævnes: - Koncentrationsbesvær - Ringe social formåen - Lavt engagement Af elementer der kan forårsage økonomiske effekter kan nævnes: - Meget sygefravær - Lav effektivitet - Mange fejl Når man snakker dårligt arbejdsmiljø snakker man for det meste også dårligt indeklima eller rettere bygningsrelaterede symptomer. Der er fem helt essentielle risikofaktorer vedrørende bygningsmæssige forhold. Disse faktorer er:

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Jeg skulle lave et redesign af BB Offsets hjemme side med max 4 undersider. Jeg har været alene om opgaven. Det eneste kundekontakt jeg har haft i forløbet

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Eksamen. Jonas Langhoff Nielsen Web01b

Eksamen. Jonas Langhoff Nielsen Web01b Eksamen Jonas Langhoff Nielsen Web01b 1 Indhold Tidsplan 3 Projektbeskrivelse og Målgruppe 4 De 6 Designparametre. 5 Skitser.. 6 Flowchart 7 Fremstilling af Logo 8 Farvevalg 9 Valg af fonte 10 Skelet.

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Grafisk Workflow. Opgaven. Test i forskellige browsere (Usability) Arbejdsgang. Kvalitetsvurdering. Procesbeskrivelse

Grafisk Workflow. Opgaven. Test i forskellige browsere (Usability) Arbejdsgang. Kvalitetsvurdering. Procesbeskrivelse Jesus Kr istus - Ev ig Konge e g n o K g i v E s u t s i r K Jesus Jesus Kristu s - Evi g Kon ge Opgaven Opgaven går ud på, at lave en hjemmeside, enten som en præsentation af noget, eller en kampagne

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT CLAUS HANDBERG POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT www.brydrammen.dk - ch@visuspublishing.dk VisusPublishing Hybenvænget 5 7480 Vildbjerg Tlf. 31458200 All Rights Reserved FONTE HELT SIMPELT PowerPoint fonte

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Ditte Vium Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Projektbeskrivelse RSS Læser

Projektbeskrivelse RSS Læser HTX Roskilde 3.4 Projektbeskrivelse RSS Læser IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 19-03-2013 1. Indledning Vi er i klasse 3.4 blevet introduceret til vores

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves nyt hjemmesidedesign til Inhouse Graphic skolepraktik på Aarhus Tech. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om de elever, der arbejder i skolepraktikken og om deres

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt.

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt. Above the fold analyser For at evaluere placering af de vigtigste links og elementer på forsiden, har jeg analyseret 18 tilfældige hjælpeorganisationers hjemmesider inklusiv Red Barnet Danmark. Jeg analyserede

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Typografi & Ombrydning opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Indholdsfortegnelse Idé og skitsering....5 Værktøjer....6 Format (InDesign)....6 Typografi (InDesign)...7 Tabel (InDesign)...10 Punktopstilling

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes.

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. A GARA DESIGN MANUAL På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. elementer der er skabt. Ved hjælp af designmanualen er det muligt at videreudvikle designet til Agara og stadig holde sig indenfor

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave 16/05-2008 Kommunikation/IT afsluttende opgave Roskilde Maraton Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 08 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave Indhold Problem og målgruppe... 3 Problemstilling...

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

med Wix.com eller andre programmer

med Wix.com eller andre programmer med Wix.com eller andre programmer Søren "Noah" Nielsen 2015 Indholdsfortegnelse Webdesign... 3 Hvad er en hjemmeside?... 4 Hvad består websiden af?... 5 Hvad vil du opnå med dit website?... 7 Tips om

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard produktion &workflow grafisk Jeppe Nedergaard 1 faglighed... grafiskproduktion og workflow case... re-design og kvalitetssikring af folder kunde... biblioteket sønderborg programmer.. illustrator + indesign

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere