SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af:"

Transkript

1 Titelblad Roskilde Tekniske Gymnasium Titel: Tema: Projektperioden: Sideantal: Fag: SHADE IT markisen IT-arbejdsplads 24. august til d. 30. september Service & Kommunikation Udarbejdet af: Resumé Andreas Kanstrup Oplægget til denne rapport er; IT-arbejdsplads. Vi har ud fra dette valgt, at tage udgangspunkt i et problem der med tiden er blevet større og større, og som tiltrækker sig stadig større opmærksomhed arbejdsmiljø. Christian Kanstrup Thomas Lundholm Mads Andreasen Værksted: Service og Kommunikation Klasse: Her har vi undersøgt, hvad begrebet dækker over, samt hvad der skaber et godt og dårligt arbejdsmiljø. Vores projekt er sammenfattet af tre produkter, samt en rapport. Af produkter har vi lavet et websted, en folder og et teoretisk produkt i form af en markise. Derfor har vi arbejdet en del med farvesammensætning og design og beskrevet hvorfor vi har valgt at tingene skulle se ud som de gør. Vi har endvidere samlet informationer omkring emnerne: ergonomi og arbejdsmiljø. Vi har koblet dette sammen med ergonomien i vores produkt, samt hvilken indflydelse det vil have på arbejdsmiljøet det pågældende sted. 3.2 Herudover har vi lavet en simpel beregning over, hvilke udgifter der er forbundet med dårligt arbejdsmiljø, i forhold til sygedage etc. Årgang: Sammenfattende kan det siges, at vi ud fra vores egen idé om at et dårligt arbejdsmiljø, har stor indflydelse på den ansattes ve og vel, og evne til at arbejde effektiv er blevet bekræftet. Vi har fået slået nogle ting fast omkring de forskellige parametres indflydelse på det enkelte individ, og herigennem fundet ud af at det hvert år koster virksomhederne store summer, hvis de ikke gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen

2 Indholdsfortegnelse TITELBLAD... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 ANALYSE... 3 PROBLEMAFGRÆNSNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 4 LØSNINGSFORSLAG TIL PRODUKT...4 DISKUSSION OG VALG AF PRODUKTFORSLAG... 7 MARKISEBUDGET...7 LØSNINGSFORSLAG TIL WEBSTED... 9 DISKUSSION OG VALG AF WEBSTEDFORSLAG WEBSTEDSBUDGET LØSNINGSFORSLAG TIL TRYKSAG...15 DISKUSSION OG VALG AF TRYKSAGSFORSLAG...17 TRYKSAGSBUDGET...17 VALG AF VÆRKTØJER TIDSPLAN MÅLGRUPPE(R)...21 BUDSKAB...22 ARBEJDSMILJØ...22 EFFEKTER VED DÅRLIGT ARBEJDSMILJØ ERGONOMI Den ansattes krav til ergonomi...24 MARKEDSFØRING...25 FARVEVALG OG -SAMMENSÆTNING VALG AF TYPOGRAFI LOGO LØSNINGSFORSLAG TIL BROCHURE DISKUSSION OG VALG AF BROCHUREFORSLAG UDFORMNING AF BROCHURE INDESIGN...31 SHADE-IT BROCHUREDESIGN...31 UDFORMNING AF WEBSTED...31 FIREWORKS SHADE-IT WEBSTEDDESIGN...32 KONKLUSION...33 KILDELISTE...33

3 BILAG DOKUMENTATION Forord Projektet IT-arbejdsplads har vi beskæftiget os med siden d. 24/8 til d. 30/ i faget Service & Kommunikation. Projektet omfatter af elementer en rapport, et websted, en folder og et teoretisk produkt. Vi har hovedsageligt beskæftiget os med emnerne arbejdsmiljø og ergonomi. Herudover har vi beskrevet nogle af de valg vi har stået overfor og de løsningsmodeller vi har valgt. Vi har lavet en del research om hovedsageligt emnet arbejdsmiljø for at finde frem til, hvilke problemstillinger der er aktuelle. Dette har også været medvirkende til, at det har været nemmere for os at selektere i vores valg og løsningsmodeller igennem forløbet. Analyse Oplægget til dette projekt var at designe en IT-arbejdsplads eller komme med løsninger/forbedringer til en IT-arbejdsplads. Dette kan så være inden for eksempelvis ergonomiske aspekter eller effektiviseringer af arbejdet. Vi har valgt at koncentrere os om de ergonomiske aspekter og dermed også fokusere på løsninger/forbedringer af en IT-arbejdsplads frem for at designe en IT-arbejdsplads. På en IT-arbejdsplads er der mange ergonomiske aspekter der har indflydelse på både effektiviteten og velbehaget. For eksempel: Stolen og bordet skal være indstillet korrekt i forhold til personen, computerskærmen skal have den rette position, temperaturen skal være behagelig, lyset skal have den rette styrke, etc.. Der er i de senere år kommet mere fokus på hvordan en IT-arbejdsplads skal indrettes og laves for at være ergonomisk korrekt og samarbejdsmæssigt god. Der er også kommet nogle retningslinier og regler på området, samtidigt med at arbejdstilsynet fører kontrol med at disse overholdes. Problemafgrænsning Som sagt er der mange ting der spiller ind med hensyn til om en IT-arbejdsplads er god. Der er allerede lavet diverse korte programmer med strækøvelser og forskellige tips til hvordan man undgår at arbejdet påvirker tilværelse eller gør arbejdet mindre effektivt. Der er også kommet mange andre tiltag, såsom hæve-/sænkeborde, ergonomiske multistole, speciel lavede muse og keyboards plus en hel masse andet. Der er også kommet ventilatorer, lysforstærkere/-dæmpere, temperaturreguleringer og afskærmninger for solen. Netop en afskærmning for udefrakommende (sol)lys har flere effekter. Det er med til at regulere varmen, da solen er en direkte kilde til temperaturen den kan reguleres ved at skærme mere eller mindre af, eller bruge gode eller mindre gode materialer til at stoppe solstrålerne. Ved at stoppe solstrålerne undgås også refleksioner på computerskærmen. Refleksioner gør at øjnene anstrenger sig mere for at se hvad der er på skærmen dette kan føre til hovedpine/migræne. Der er flere typer for afskærmning. Det kan være gardiner, persienner eller andet materiale, der monteres på indersiden af et vindue, men det kan også være ting der monteres på ydersiden af ruden eller bare på ydersiden af bygningen. Det kan være en markise, en vinduesskodde eller et læhegn. De produkter, der er mest effektive i problemet med for varme lokaler er de produkter, som monteres på ydersiden af vinduet, da disse stopper solenergien allerede inden den når ind i lokalet,

4 mens energien/varmen vil komme ind i rummet, hvis det blot er gardiner, der stopper strålerne. Vi har derfor valgt at koncentrere os om produkter til afskærmning af (sol)lys - udefra. Problemformulering Vi vil forsøge at fremkomme med en eventuel løsning på problemet: Direkte sollys ind i arbejdsrum giver; problemer med genskind i computerskærme og øget rumtemperatur, hvilket resulterer i et ergonomisk dårligt arbejdsmiljø I forbindelse med løsning af problemet beskrevet ovenfor, vil samtidig se på nedenstående problemstillinger: Hvilken indvirkning / Hvilke konsekvenser kan lysindfald, og eventuelt varme som følge deraf, have på arbejdsmiljø og forhold? Hvordan påvirker det arbejdsgangen, de ansattes velbefindende, samt eventuelt helbred og humør? Hvordan kunne mulige midler til afhjælpning af problemet se ud? Løsningsforslag til produkt Løsningsforslag 1:

5 denne løsning kan, der afskærmes for solen på en relativ simpel måde. Dette gøres ved at køre markisen ned foran vinduet. Denne kan stoppes et vilkårligt sted ud fra vinduet, så der selv vælges hvor meget af vinduet der skal afskærmes. Ulempen er at der vitterligt skærmes af for alt udefra dermed også udsigten og naturen udenfor kontoret. Denne model vil være en billig løsning af problemet i forhold til den tredje løsning. Løsningsforslag 2:

6 denne løsning undgås den totale afskærmning fra omverdenen og lys, men direkte sollys undgås. Denne løsning er dog ikke fuldstændig, da der ikke kan afskærmes for en lavtstående sol for eksempel i vintermånederne. Denne vil være en billig løsning af problemet i forhold til det tredje løsningsforslag. Løsningsforslag 3:

7 Denne løsning er en kombination af de to ovenstående modeller. Her kan markisen reguleres både op og ned samt ud og ind ved at. Altså vil markisen kunne stå på skrå og dermed også afskærme for en lavtstående sol uden at skærme fuldstændigt af for omverdenen. Denne løsning vil dog være en noget dyrere løsning en de to andre. Diskussion og valg af produktforslag Der er fordele ved hver af de tre produkttyper. En fordel ved de to første produkter er prisen i forhold til den sidste mulighed her vil der nemlig være to arme; en der kan regulere markisens vinkel i forhold til vinduet, samt en til at regulere udfaldet, mens der på de to andre kun skal være en arm til enten at rulle markisens udfald eller en arm til at styre afskærmningen (ligesom med en persienne). Et andet aspekt er hvor brugbare produkterne er i forskellige situationer. Hvis solen står lavt, som om morgenen eller aftenen (især i vinterhalvåret) eller hvis bygningen markisen skal sidde på er placeret på en høj eller lignende vil løsning et og tre være de bedste, da de vil kunne afskærme for solen uanset hvor lavt den står. Løsning to vil ikke kunne skygge for solen i alle dens positioner. Fordelen ved en normal markise er, at den kun skygger for solens skarpe (og varme) stråler og ikke det naturlige lys, der er i forvejen udenfor vinduet. Her vil løsning et dog gå ind og afskærme alt lys, hvad enten det er generende eller ej, samt udsigten til naturen. Dette er et stort minus, da naturen en med til at skabe en æstetisk ordentlig arbejdsplads, hvor medarbejderne kan få inspiration udefra. Det gør hverken løsning to eller tre. hensyn til prisen mener vi at arbejdsgiverne gerne vil betale prisen for et ordentligt produkt, da dårligt arbejdsmiljø er skyld i ca. 1/3 af alle sygedage1 og netop derfor burde de være villige til at betale den pris det koster at få en god markise sat op, der tager hånd om de problemer, der kan være med solen og dens stråler. En sådan markise vil kun udgøre en lille del af de penge, der kan spares på sygedage, hvis arbejdsmiljøet kan blive forbedret. Markisebudget Prisen på en markise kan variere meget, alt efter hvilken type det er, hvad størrelse og hvordan den betjenes og monteres. Nedenfor har vi opstillet nogle priser på nogle udvalgte markiser for at give et indblik i prisvariationen priserne er de kun fra et enkelt firma og derfor vil priserne givetvis variere i endnu større grad end her, selv på opgaver der er hinanden tilsvarene. Den type markise vi har tænkt på vil være en udvidelse af standard markisen og derfor vil prisen på en sådan alt andet lige også ligge højere. Både i produktionspris og salgspris. Det har ikke været muligt for os at finde en produktionspris på en markise, men hovedingredienserne er dugen til afskærmningen, samt aluminiumskelettet og disse vil have en forholdsvis fast pris. Som sagt er det svært at sætte en fast pris på sådan et produkt, da der er mange ting som spiller ind. For eksempel hvordan markisen skal kunne betjenes. Vi har derfor valgt ikke at opstille et budget, men derimod valgt at fokusere på andre dele af rapporten. Nedenfor dog ses nogle priser på forskellige typer af markiser, for at give et indblik i priser, samt de mange forskellige typer der er. Markisepriser hos Jemtex ApS2: 1 Tal fra 2002,

8 2 Navn Bredde/cm Udfald/cm Betjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Tunger Pris/kr 4999, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2ejemtex%2edk%2facatalog%2fsearch%2ehtml&PN=0

9 Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening Manuel m/kontakt m/fjernbetjening 12098, , , , , , , , , , , , , , ,00 Løsningsforslag til websted Vi er kommet med tre løsningsforslag til et websted, da det var et krav til os at der blev lavet et sådant i forbindelse med vores projekt. For at kunne finde / vælge det mest egnede design til vores websted har vi opstillet følgende krav til dette: Æstetisk flot og nutidigt design Overskuelig brugerflade Nem navigation Fleksibel i forhold til tekstmængder Forholdsvis hurtig loading-tid

10 Nedenfor kan løsning 1 ses: Denne løsning vil blive bygget op omkring et skelet bestående af tre tabeller: en til menuen til venstre, en til tekst/billeder i midten og en til links til højre. De to tabeller i siderne vil være gennemgående for hver side, mens den midterste vil variere i indhold af tekst og billeder, samt højden. Positivt: Der vil ikke være nogen problemer for besøgende af hjemmesiden, mht. at gemme linket til hjemmesiden og så senere kunne gå ind på den. Den er enkelt bygget op Kan indeholde meget information på en side Negativt: Den kan virke uoverskuelig for en nybegynder/ny besøgende Irriterende med en tabel, der er større end de andre

11 Løsning 2: Denne løsning vil blive bygget op omkring en stor tabel med farve x, der er omkranset af baggrunden, der har farve y. Dette vil give fokus på selve tabellen. Inde i den store tabel er der flere små tabeller: i toppen en menubar og nedenfor en tabel til tekst/billeder/animationer adskilt af en horisontal linie. Denne teksttabel vil være en tabel med en iframe i, da denne teksttabel så vil kunne udvides uden at hverken den store tabel eller teksttabellen ændrer sin størrelse der vil blot komme en scrollbar inde selve iframen/teksttabellen, så teksten kan være uendelig lang. Fordele: Overskueligt design Kan indeholde meget information på en side

12 Ulemper: Kan give problemer med en frame, da denne ikke altid gemmes med linket kan dog undgås Scrollbar kan virke forvirrende for nybegyndere Løsning 3:

13 Løsning 3 vil rent designmæssigt blive bygget op omkring ovale former. Disse former kunne eventuelt blot være billeder eksempelvis baggrundsudsmykningen, mens den cirkulære menu eventuelt kan laves som en flash-fil. Designet vil umiddelbart være forholdsvis high-tech jf. de

14 foregående designforslag. Dog vil der umiddelbart opstå en række problemer med hensyn til opstilling af informationer da man i så fald skal arbejde inden for cirkulære rammer. Desuden vil det kun være muligt at have et billede med information på hver side, da den runde grænse skal overholdes hvis designet skal holde. Desuden ved vi heller ikke hvordan vi kan opstille de cirkulære grænser, og bliver derfor nødt til selv at opsætte / tilpasse hele teksten selv. Dog kan det måske lade sig gøre at definere tekstområdet i et stylesheet med CSS ved hjælp af en figursats. Dette er imidlertid, formodentlig, alt for kompliceret til, at det er noget vi kan/vil arbejde med. Fordele: Flot (professionelt) design Simpel navigation/sitemap Overskuelig brugerflade Ingen scroll-bar, der kan forvirre eventuelle nye computerbrugere Ulemper: Lidt plads til tekst Teknisk svær at lave Muligvis lang loade-tid grundet store billeder og avancerede menuer Diskussion og valg af webstedforslag Vi har jf. ovenstående løsningsforslag valgt at bruge løsningsforslag nummer to, da denne opfylder flest af de opstillede krav, den er således både ganske pæn at se på, nem at navigere rundt på, er fleksibel i forhold til tekstmængder og bliver loadet rimeligt hurtigt. Eneste minus lige umiddelbart er ved brugerfladen, hvor vi har valgt at benytte os af en scrollbar, som muligvis kan forvirre nye computerbrugere. Dog burde dette ikke være noget problem i forhold til vores målgruppe, da de der falder ind under denne, højst sandsynligt er bekendt med disse scrollbars. Webstedsbudget Vores websted fylder ca. 40MB og derfor behøver vi ikke et særlig stort webhotel. I det nedenstående kan det ses hvad et webhotel koster hos diverse udbydere. Udbyder Surftown3 B-one4 Cliche5 Webdomain Plads/MB Oprettelse/kr. 99,00 90,00 100,00 90,00 Abonnement pr. måned/kr. 9,00 9,00 1,00 9,00

15 Som det kan ses er der mange udbydere på markedet og derfor presses prisen også ned det kan ligeledes ses at de alle har nogenlunde samme pris, og det vil derfor være detaljerne der afgør valget af det endelige webhotel. Løsningsforslag til tryksag Et andet krav i forbindelse med markedsføringen af produktet var at der skulle indgå en tryksag. Vi mener at vores tryksag skal have en eller anden form for forbindelse til hjemmesiden. Det kan så være sig som modsætning, underbygning, forsmag, etc.. Vi har derudover opsat nogle andre små krav, som at: Den skal være informativ Den skal være formidlende Den skal være simpel Den skal være stilren Vi har lavet tre forslag til hvordan vores tryksag kan forbindes til webstedet, og samtidigt leve os til vores andre krav. Løsning 1 er en plakat som vil være henvendt til arbejdspladsen som helhed. Plakaten vil blive lavet i samme farver som webstedet og vil referere til dette. Den vil indeholde informationer om problemet med manglende fokus på ergonomi og hvad vores firma kan tilbyde i henhold til dette. Altså: Som det kan ses vil det primære mål være: oplysning problemet og løsningen. Det vil altså med en plakat ikke være muligt at fortælle indgående om problemstillingerne jf. ergonomiske mangler. Plakaten kan derfor kun bruges som en appetitvækker, med reference til webstedet, eller eventuelt som et opråb alt efter hvordan man vælger at bruge den.

16 Vores 2. løsning er en brochure henvendt til arbejdsgiveren vores idé med dette er at webstedet så vil blive rettet mod arbejdstageren fortrinsvis. Denne brochure vil så indeholde informationer omkring problemer og konsekvenser med forringet arbejdsmiljø, samt vores løsning til nogle af disse problemer dermed vil brochuren også indeholde informationer omkring vores idé, samt fordelene ved denne. Denne brochure vil være minded på salg. Altså: Som det er illustreret vil vores andet forslag primært være rettet mod salg af produktet. Der vil derfor blive gjort meget ud af at fortælle om de konsekvenser dårlig ergonomi vil have på det daglige arbejde, samt en løsning på disse. Det vil være vigtigt, at vi formidler vores idé godt og får understreget fordelene ved netop dette produkt i forhold til problemerne. Vores 3. løsning vil være en brochure rettet mod arbejdstageren. Denne vil så indeholde informationer om problemer med dårligt arbejdsmiljø, samt løsning og idé ligesom i ovenstående løsnings forslag. Derudover vil den indeholde informationer omkring ergonomi og arbejdsmiljø. Denne vil være minded på information. Altså: Det primære mål med dette løsningsforslag er som sagt information. Denne information vil have omdrejningspunkt i det fysiske konsekvenser dårlig ergonomi vil have for den arbejdende, både de

17 akutte og kroniske. Formålet med dette er at man derigennem vil kunne henvende sig til arbejdsgiveren, med hensyn til et eventuelt salg. Diskussion og valg af tryksagsforslag Der er fordele og ulemper ved alle tre løsningsforslag. En plakat vil skabe et godt blikfang, men have få informationer om firma og problemstillingen. En brochure vil ikke umiddelbart skabe samme blikfang, men den vil kunne indeholde flere informationer end en plakat. Hvis brochuren kun skal henvende sig til én af de to målgrupper vi har defineret føler vi at det er vigtigt at webstedet så henvender sig til den anden del af målgruppen. Her synes vi at det vil være mere oplagt at webstedet henvender sig til den bredere målgruppe, da der her vil være større mulighed for informationer end på en tryksag, og derfor vil kunne favne bredere og indeholde relevant information for begge målgrupper. Vi har valgt at se bort fra plakaten, da denne ifølge os ikke vil kunne indeholde nok informationer. Tilbage er så de to brochurer og her har vi valgt brochuren, der henvender sig til arbejdsgiveren/virksomhedsejeren qua ovenstående tekst. Tryksagsbudget Det er umiddelbart utroligt svært at komme med et konkret bud på et eventuelt budget med hensyn til fremstilling og distribution, da der er så forholdsvis mange faktorer der spiller ind. Vi har derfor valgt at opstille de faktorer vi umiddelbart skal have afklaret før end vi kan komme med et bud på et budget. Disse faktorer har vi forsøgt selv at svare på og vil udfra dette komme med et bud. Vigtige overvejelser inden tryk: Papirtype mat eller skinnende, grad? Umiddelbart vil en skinnende papirtype være at foretrække for os, det giver en flottere finish og er med til at give folderen et lidt mere professionelt udtryk. Papirformat A3, A4, A5 eller et helt andet? Da vi har valgt at lave vores folder som et A4-ark foldet på tværs vil vores papirformat enten være A5 eller A4, alt efter hvordan det enkelte trykkeri trykker. Antal farver anvendt 1, 2, 3 eller 4? Her er det man skal overveje om hvor mange farver der er nødvendige i brochuren, da det vil være dyrere at trykke denne jo flere farver der indgår. Det er altså vigtigt at finde ud af om man behøver have en masse farver for at komme ud med budskabet, eller om man kan nøjes med en eller måske to udover papirets egen farve selvfølgelig. Vi er selv kommet i tvivl om hvorvidt vi ønsker at bruge to eller flere farver: vi har vores grundfarve, en blå, der er gennemgående også i logo, samt en sort til tekst. Derudover har vi så både en rød og en gul farve i en illustration, og det er disse vi skal overveje om vi eventuelt kan udskifte med sort, hvid eller den blå farve. Lige umiddelbart kan vi ikke, da det drejer sig om en sol (gul, orange) og et termometer (rød), som begge er vigtige for forståelsen af motivet, se eksempler nedenfor:

18

19 Udfra disse eksempler udelukkede vi billede 3, da den blå sol virker utroligt malplaceret. Billede 6, samt billede 2 udelukkede vi også ganske hurtigt, da den blå farve på termometeret ødelægger en del af effekten. I og med at blå fortrinsvis symboliserer kulde og vores motiv med termometeret er at det skal være et udtryk for varme, vil det ikke komme til at fungere. Da vi foretrak den varmere gule (orange) farve, frem for den lyse gule farve som sol hvis denne overhovedet skal have en farve fravalgte vi også billede 1 og 5. Billede 7 fravalgte vi, da solen ligesom i tilfældet med billede 3 virker malplaceret og meget dominerende. Da billede 8 og 9 vil koste det samme at trykke, qua samme antal farver, valgte vi billede 8 fra, fordi vi mener at der er større effekt i billede 9 med den røde ring om solen. Vi mener denne ring gør solen ekstra varm i sit udtryk. Hermed er der tre billeder tilbage: 4, 9 og 10. Vi mener at alle disse kan bruges og en fordel ved dette er at der er tre niveauer i både pris og kvalitet af budskabet. 9 Dyreste version, 4 farver 10 Billigere version, 3 farver 4 Billigste version, 2 farver Papirets vægt målt i gram? Kvantitet jo flere enheder, desto billige enhedspris? Efterbehandling indbinding, falsning, prægning, foldning? Samling hæftning, limet ryg? Omdeling/distribution frekvens, kvantitet, område, samarbejdspartner? Eventuelle billeder/illustrationer nødvendigt? Trykmetode offset eller digitalt?

20 Valg af værktøjer Markisen: En markise er typisk lavet med aluminiumsskinner og en acryldug, derfor vil det også være det oplagte valg til vores markise. Vi skal derfor bruge værktøj, der kan bearbejde disse materialer. Det er dog ikke noget vi vil gå i dybden med, da der allerede er lavet værktøjer til dette og disse dermed også vil være oplagte at bruge. Formidlingsprodukterne: Da den måde illustrationen af vores produkter allerede er fastlagt fra start af i form af en tryksag og en hjemmeside, er valget af værktøjer indsnævret fra start af og vi vil derfor koncentrere os om at finde passende værktøjer til disse opgaver. Ved fremstilling af webstedet vil vi gøre brug af følgende værktøjer: - Microsoft Notesblok/Notepad, samt Macromedia Dreamweaver MX til programmeringen af HTML og CSS. - Microsoft Word til tekstbehandling. - Macromedia Flash MX til fremstillingen af grafik og knapper til hjemmesiden. - Microsoft PhotoDraw til fremstilling af logo og billeder. - Internet Explorer til gennemsyn, testning og fremvisning af hjemmesiden. Til folderen vil vi foreløbigt bruge følgende værktøjer: - Microsoft Word til tekstbehandling. Adobe InDesign til design og opsætningen af folder. Macromedia Flash MX til grafik og illustrationer i forbindelse med folderen. Microsoft PhotoDraw til fremstilling af logo og billeder. Til rapporten bruger vi følgende værktøjer: - Microsoft Word til tekstbehandling. - MS Paint til simple illustrationer og anden simpel grafik. Tidsplan

21 Målgruppe(r) Vores målgruppe vil ikke primært være store virksomheder, men derimod mindre virksomheder med ca. en til ti computere. Desuden vil det også være virksomheder med et vindue til to computere, da vores produkt ikke vil kunne udnytte dets fulde potentiale, hvis det skal afskærme for flere computere placeret med stor afstand og i forskellige vinkler. En yderligere præcision af den generelle målgruppe kan være virksomheder med sydvendte vinduer, da der typisk vil komme mere sol ind her. Desuden vil virksomheder placeret i nye industriparker være oplagte, da der her vil være en minimal beplantning og derfor meget lidt naturlig skygge. For at kunne præcisere vores målgruppe yderligere har vi valgt at inddele denne i to: en produkt -målgruppe, samt en kampagne -målgruppe. Definition: Produkt-målgruppe: dem der skal bruge / har gavn af produktet, altså dem der sidder ved / bruger computeren. Kampagne-målgruppe: dem der skal finansiere / sørge for produktet, altså direktører og virksomhedsejere. Vores produktmålgruppe vil, som beskrevet ovenfor, vil være ansatte der har computere som en naturlig del af arbejdsgangen, typisk kontoransatte, med eget kontor eller som deler det med højest en til to andre ansatte med computer, for optimal udnyttelse af produktet. Produktet kan dog med lidt ringere udnyttelse af dets fulde potentiale også benyttes ved større virksomheder / større samling af IT-arbejdspladser. Problemet ved en større samling af computere er at det vil være svært at undgå genskind på samtlige skærme, da de mange computere ofte vil stå i vidt forskellige vinkler i forhold til solen. Dog vil man stadig kunne mindske varmen / nedsætte temperaturen i rummet, som følge af solstråling, ved at skygge for denne. Produkt-målgruppen bruger typisk computeren % af arbejdstiden, og er / bliver derfor meget påvirket af arbejdsmiljøet ved / omkring denne.

22 Men for at produktet skal kunne anvendes er det nødvendigt at det kan sælges, ikke bare til de ansatte, men også til de der skal finansiere forbedringen af arbejdsmiljøet. Her vil vi især forsøge at henvende os til direktørerne eller ejerne, da det er dem der skal betale for produktet. Igen er det direktører/ejere af virksomheder, hvor der sker en del arbejde foran computere. Desuden skal direktørerne/ejerne være bevidste omkring problemerne ved dårligt arbejdsmiljø hvordan det påvirker arbejdet, og desuden være villige til at forbedre dette altså arbejdsmiljøet og dermed arbejdet (læs: effektiviteten). Det vil derfor være vigtigt at få budskabet om en bedre og mere effektiv arbejdsplads ordentligt igennem til disse. Derfor skal der fokuseres på at få lavet den rigtige markedsføring, altså den rette kombination af de forskellige medier for at gøre vores budskab tydeligere og mere overbevisende. For at gøre dette kan denne kombination benyttes: Webstedet bruges fortrinsvis til oplysning om problemet, primært henvendt til produktmålgruppen, mens Tryksagen bruges fortrinsvis til oplysning om produktet, primært henvendt til kampagnemålgruppen. Budskab Det budskab vi vil sende til vores målgruppe med det produkt vi har valgt in mente er at arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene kan forbedres på en utraditionel, men effektiv måde med simple metoder. Arbejdsmiljø I de følgende emner vil emnerne arbejdsmiljø og ergonomi blive bearbejdet og forklaret. Effekter ved dårligt arbejdsmiljø Tidligere har arbejdsmiljø ikke rigtigt været noget der har været diskuteret eller prioriteret. Dette er dog et emne der efterhånden bliver debatteret flittigt. Dette har også medført at vi er blevet informeret om konsekvenserne ved at arbejde i et dårligt arbejdsmiljø. Et af de steder man virkelig kan se der bliver taget hånd om at skabe et godt arbejdsmiljø, er ved beskæftigelsesministeriets arbejdsmiljøhåndtering. Tidligere var det sådan at det ikke var alle Danmarks ca virksomheder der blev kontrolleret. I dag bliver samtlige virksomheder kontrolleret. Dette blev sat i værk den 4. februar, da regeringen indgik en aftale om en ny arbejdsmiljøreform med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. I den tidligere aftale ville det tage 22 år at kontrollere samtlige virksomheder. Dette er åbenbart blevet effektiviseret så det er fremtiden i første omgang vil tage 7 år og derefter 3 år at kontrollere samme mængde virksomheder. Herudover vil virksomhederne i fremtiden få bedre individuel vejledning i hvad de kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet på stedet. Undersøgelser har vist at over en tredjedel, nærmere betegnet 38 %, af alle sygedage i 2002 skyldtes dårligt arbejdsmiljø. Det siger sig selv at dette medfører store økonomiske tab for diverse

23 virksomheder. I 2002 svarede dette til 4-5 % af den samlede årlige effektive arbejdstid, som også svarer til arbejdspladser. Dette sammenholdt med at medlemmerne af HK i 2004 havde en gennemsnitsløn på kroner giver dette i alt et tab på godt 2,7 mia. kroner. Dette ville, svarende til hvis man ansatte personer ekstra, årligt koste staten knap 1,3 mia. kroner ved en gennemsnits skattesats på 47 %. Også WHO har anerkendt problemet og taget det til sig. Det viser dette citat: The World Health Organization has recognized the potential significance of the quality of the indoor environment for a long time. The current understanding of the magnitude of the health effects of poor indoor air quality is still far from complete. Nevertheless, there is sufficient knowledge that this issue was listed as one of the leading environmental health problems in Europe in the Declaration on Action for Environment and Health in Europe ( ) Indoor air quality is an important determinant of health and wellbeing. However, the control of indoor air quality is often inadequate, due to the poor articulation, appreciation and understanding of basic principles and action related to indoor air quality. The general public is not familiar with those principles or with their associated rights. A WHO Working Group was convened to agree on a set of statements on The right to healthy indoor air, derived from fundamental principles in the fields of human rights, biomedical ethics and ecological sustainability. Effekterne ved et dårligt arbejdsmiljø er utallige. De negative effekter kan deles ind i tre grupper; de fysiske, de psykiske og de økonomiske effekter. Af fysiske effekter kan nævnes: - Slimhindeirritationer (øjne, næse, hals) - Hudiritation - f.eks. kløe, tørhed og rødmen. - Hovedpine - Udtalt træthed - Skulder-, nakke- og ledsmerter - Funktionssvækkelse af centralnervesystemet f.eks. svimmelhed, kvalme og døsighed. - Luftvejsirritation f.eks. astmalignende kortåndethed, hoste og pibelyde ved vejrtrækning. Af psykiske effekter kan nævnes: - Koncentrationsbesvær - Ringe social formåen - Lavt engagement Af elementer der kan forårsage økonomiske effekter kan nævnes: - Meget sygefravær - Lav effektivitet - Mange fejl Når man snakker dårligt arbejdsmiljø snakker man for det meste også dårligt indeklima eller rettere bygningsrelaterede symptomer. Der er fem helt essentielle risikofaktorer vedrørende bygningsmæssige forhold. Disse faktorer er:

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource Den nye offentlige sektor Det offentlige Danmark er i gang med en gigantisk forandringsproces. Om resultatet bliver godt afhænger i høj grad af medarbejderne og lederne. De skal aktivt ind i forandringsprocesserne

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode... 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere