Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg"

Transkript

1 Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent. Godkendt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik kort dagsordenen. Punkt 2 Forelæggelse og godkendelse af forretningsorden Hovedbestyrelsen fremsatte forslag til forretningsorden som optrykt i det udsendte hæfte Program for Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014, side 3. Dirigenten fremsatte på hovedbestyrelsens vegne forslag om nedsættelse af et redaktionsudvalg og foreslog Peter Brandsborg (fra hovedbestyrelsen), Camilla Sejerøe fra salen og Bruno Pedersen (fra BF s sekretariat) samt forslagsstilleren/-erne. Godkendt Dirigenten præsenterede herefter kandidatudvalget: Camilla Sejerøe Ida Allesø Møller Matthias Eiriksson Jette Fugl Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Frederiksberg Bibliotek Dong Energy a/s Hovedbestyrelsen Punkt 3 Forelæggelse og godkendelse af hovedbestyrelsens beretning for 2013 og 2014 Den skriftlige beretning er optrykt i det udsendte hæfte Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Del 1, s

2 Søren Kløjgaard aflagde den mundtlige beretning. Hovedelementer vil blive optrykt i Perspektiv 2014, nr.10. Beretningen i sin helhed kan ses på Beretningen for 2013 og 2014 blev godkendt. Punkt 4 Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens beretning for 2012 og 2013 Den skriftlige beretning for Aktionsfonden er optrykt i det udsendte hæfte Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Del 1, side 27. Søren Kløjgaard fremlagde beretning for Aktionsfonden for 2012 og Beretningen for 2012 og 2013 blev godkendt. Punkt 5 Forelæggelse og godkendelse af forbundets regnskaber for 2012 og 2013 Bibliotekarforbundets årsregnskab for 2013 med tilhørende noter og kommentarer fra de politiske revisorer er optrykt i det udsendte hæfte Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Del 1, s Søren Kløjgaard fremlagde forbundets regnskaber for 2012 og 2013 på hovedbestyrelsens vegne. Der blev gjort opmærksom på en trykfejl i de politiske revisorers kommentarer s. 28. I sidste afsnit skal der stå 2012 og 2013 i stedet for 2010 og Regnskabet for 2012 og 2013 blev godkendt. Punkt 6 Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens regnskaber for 2012 og 2013 Aktionsfondens regnskab for 2012 og 2013 med tilhørende noter og kommentarer fra de politiske revisorer er optrykt i det udsendte hæfte Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Del 1, s Søren Kløjgaard fremlagde Aktionsfondens regnskaber for 2012 og 2013 på hovedbestyrelses vegne. Regnskabet for 2012 og 2013 blev godkendt. 2

3 Punkt 7 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Punkt 8 Forelæggelse og godkendelse af forbundets Princip- og arbejdsprogram for 2015 og 2016 Forslag til Princip- og arbejdsprogram 2015 og 2016 var fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i det udsendte hæfte Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Del 2, s Søren Kløjgaard fremlagde Princip- og arbejdsprogram på hovedbestyrelsens vegne. Kasper Bøgh forslog en sproglig ændring til side 20, således at overskriften ændres til Bibliotekarforbundets vision, mission og værdier Lis Nielsen fremsatte følgende ændringsforslag: Side 18, linje ændres til: i et uformelt læringsmiljø. ( som biblioteket udgør udgår) Lone Hedelund og Side 20, 1. afsnit Vision ændres til: fagforening for akademikere og øvrige ansatte. Per Kjær fremsatte følgende ændringsforslag: Side 20, 1. afsnit Vision ændres til:...fagforening for informationsspecialister og kulturformidlere, der arbejder med.. Redaktionsudvalget fremsatte følgende kompromisforslag: Side 20, 1. afsnit Vision ændres til: fagforening for akademikere, informationsspecialister og kulturformidlere, der arbejder med Kompromisforslaget blev sat til afstemning. (166 stemmer for, 91 imod og 10 blanke) Lone Hedelund fremsatte følgende ændringsforslag: 3

4 Side 20, linje 3 i afsnittet Mission ændres til: Forbundets formål er ligeledes at styrke og bevare det danske demokrati og den frie og lige adgang til information, viden. Konsekvensrettes side 24, linje 35 til. Information, viden og demokratiforståelse Fokusområdet Bibliotekarforbundet - en stærk medlemsorganisation for informationsspecialister og kulturformidlere (side 25 linje og side 26 linje 1-11) flyttes til side 21 og indsættes efter overskriften Politiske fokusområder. Side 21, linje 36 ændres til: Arbejde for at øge antallet Lis Nielsen fremsatte følgende ændringsforslag: Side 22, linje 30 ændres til: Det betyder, at vi vil stille.. (ordet igen udgår) Side 23, linje 1 ændres til: Bibliotekarforbundet skal løbende arbejde med Anna Overlund-Sørensen fremsatte følgende ændringsforslag: Side 32, linje 27-30: Flyttes til selvstændig bullet under Læringsprojektet, kulturen og demokratidannelsen (nuværende side 25) med overskriften Sikre borgerens frie og lige adgang til information (114 stemmer for, 77 imod og 65 blanke) 4

5 Side 36, linje 2 ændres til: i samarbejde med relevante uddannelser, herunder Syddansk Universitet (SDU) Det samlede Princip- og arbejdsprogram for 2015 og 2016 blev herefter vedtaget. Punkt 9 Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget for 2015 og 2016 Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i det udsendte hæfte Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Del 2, s Søren Kløjgaard fremlagde budgettet for forbund samt Aktionsfond for 2015 og 2016 på hovedbestyrelsens vegne. Efter drøftelser af budget 2016 blev der holdt en kort pause. Herefter oplyste dirigenten, at hovedbestyrelsen har til hensigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling vedr. budget 2016, såfremt det viser sig, at der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne vedr. Lindevangs alle 2 (leje/salg) samt implementering af besparelsen ved outsourcing til DM. Dirigenten satte budget 2015 samlet for forbund og Aktionsfond til afstemning: Dirigenten satte budget 2016 (samlet for forbund og Aktionsfond) til afstemning med den tilføjelse, at HB som tilkendegivet vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der sker væsentlige ændringer til budget Punkt 10 Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens budget for 2015 og 2016 Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen og optrykt i det udsendte hæfte Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Del 2, s Søren Kløjgaard fremlagde budgettet for 2015 og 2016 på hovedbestyrelsens vegne under punkt 9., se under punkt 9. 5

6 Punkt 11 Opstilling af kandidater til formands- og hovedbestyrelsesvalg Til formandsposten opstiller følgende: Søren Kløjgaard Formand for Bibliotekarforbundet Tine Jørgensen IBM-Danmark Hovedbestyrelsen: Af nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen genopstiller: Jette Fugl Karen-Margrethe Revsbæk Kim Jesper Josefsen Mette Madsen Peter Brandsborg Pia Olsson Simon Friberg Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Roskilde Bibliotekerne Roskilde Handelsskole Holbæk Bibliotek Vesthimmerlands Biblioteker Nørrebro Bibliotek - En del af 2200kultur Rambøll Danmark Derudover opstiller følgende medlemmer: Andreas Brix Anna Overlund-Sørensen Claes Isbrandtsen Gitte Andesen Julie Arndrup Loke Daugbjerg Andersen Mads Kofoed John Holmgaard Knudsen Larsen Sundby Bibliotek (Københavns Biblioteker) Ledig Albertslund Bibliotek Odense Centralbibliotek Vanløse Bibliotek (Københavns Biblioteker) Ledig (nuv. studenterobservatør i HB) SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) Christianshavn Bibliotek (Københavns Biblioteker) Hovedbestyrelsen: Formand og hovedbestyrelsen bliver valgt ved efterfølgende urafstemning. Punkt 12 Valg af statsautoriseret revisor Dirigenten foreslog på hovedbestyrelsens vegne genvalg af revisionsfirmaet Deloitte. Valgt. Punkt 13 Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant Søren Kløjgaard foreslog på Hovedbestyrelsens vegne Birger Kriegbaum Sørensen og Tage Sørensen som politiske revisorer og Lise Gade som suppleant. 6

7 Valgt. Søren Kløjgaard takkede Lis Nielsen for hendes arbejde som politisk revisor. Punkt 14 Afslutning Søren Kløjgaard takkede de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer Jesper Betak Lund og Cecilie Juel Greis Fakkelskov for deres arbejde i hovedbestyrelsen. Formanden takkede dirigenten for hans indsats. Formanden afsluttede generalforsamlingen og ønskede alle et godt Fagligt Landsmøde. Protokol godkendt 7

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere