Østeuropæiske arbejdere i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østeuropæiske arbejdere i"

Transkript

1 Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen

2 Formålet med projektet er at beskrive og analysere: virksomhedernes rekrutteringsstrategier i forhold til østeuropæisk arbejdskraft samt erfaringer hermed de konsekvenser den østeuropæiske arbejdskraft har haft og de konsekvenser den østeuropæiske arbejdskraft har haft og kan få for løn-, ansættelses- og aftaleforhold

3 Hvad har vi gjort: Der er lavet fire casestudier hvor de lokale forhold i København, Nordsjælland, Ålborgområdet og Trekantsområdet er belyst. Casestudierne skulle belyse geografiske forskelle i erfaringerne med østeuropæisk arbejdskraft og samle erfaringer fra hele landet. Derudover er der lavet længerevarende interview med arbejdstager- og arbejdsgiver repræsentanter, lokale fagforeningsfolk, enkeltvirksomheder, myndighedspersoner og andre aktører på området. Der er i alt lavet interview med ca. 40 personer. Der er lavet kortvarige interview med 15 polske arbejdstagere fra 5 forskellige virksomheder om deres ophold i Danmark, deres løn- og ansættelsesforhold, etc. Hvad angår spørgeskemaundersøgelsen er der taget udgangspunkt i de bygge- og anlægsvirksomheder der medio maj 2007 var forhåndsgodkendte. Det drejede sig om ca. 400 virksomheder, hvoraf alle er forsøgt kontaktet op til 8 gange. Det er lykkes at lave interview med 275 hvoraf 236 har haft østeuropæisk arbejdskraft tilknyttet på en eller anden måde. Undersøgelsen har tidsmæssigt taget længere end forventet bl.a. fordi virksomhederne har været svære at få fat i.

4 Hvor mange østeuropæiske arbejdstagere befinder sig legalt i bygge- og anlægsbranchen (medio 2007)? Officielt omkring arbejdstagere med opholds- og arbejdstilladelse, og forhåndsgodkendte Skønsmæssigt omkring udstationerede via registrerede virksomheder Hertil kommer vikarer, udstationerede i ikke registrerede virksomheder, selvstændige (Arme/ben) og arbejdstagere uden opholds- og arbejdstilladelse (legale og illegale). Samlet vurdering medio 2007: illegale Tallet er med stor sandsynlighed steget med et par tusinde de sidste måneder. Svare til 9-13 % af de beskæftigede i branchen

5 Personlige kontakter har stor betydning for rekrutteringen der er en vis mængde af tilfældighed i hvilke af de mindre virksomheder der bruger østeuropæere. Der er mange nye aktører, som vikar- og formidlingsbureauer samt konsulenter med kendskab til Østeuropa, som er med til at åbne for importen af østeuropæisk arbejdskraft. Mange virksomheder har prøvet sig frem, og det lader til, at der har i begyndelsen været en del ulovlige og overenskomststridige forsøg Hvordan har virksomhederne rekrutteret? % Via personlige kontakter 64 Via vikarbureauer 25 Via samarbejdspartner 15 Via specifik søgning i andre lande 4 Via private jobformidlere/ professionelle mellemmænd Via filialer i udlandet 3 Via arbejdsformidlingen 3 De har selv opsøgt os 8 Via andre kanaler 11 3

6 Forskellige måder at bruge østarbejderne på Hvilke arbejdsfunktioner varetager østarbejderne: % De udfører ufaglært arbejde (slæber, graver huller, etc.) 24 De udfører specialiseret arbejde 18 De udfører multifunktion 31 De udfører faglært arbejde 26 Nogle bruger østarbejdernes komparative fordele (langsommere, men passer bedre på materialerne og giver mindre ventetid pga. faggrænser). Andre forsøger at tilpasse østarbejderne til danske arbejdstraditioner (hurtigere og mere specialiserede arbejdsprocesser, med større materialespild og bonus for højt tempo).

7 Der er relativt mange nystartede virksomheder blandt de forhåndsgodkendte, og de er kendetegnet ved, at 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Andelen af nye virksomheder Andelen af gamle virksomheder 0,20 0,10 0,00 Bygge- og anlægsbranchen Forhåndsgodkendte virksomheder de i mindre grad har danske ansatte og oftere har flere østeuropæere tilknyttet Har også danskere ansat Har ingen danske ansat Antal østeuropæere tilknyttet virksomheden Virksomheden startet før maj 2004 Virksomheden startet efter maj 2004 Virksomheder startet før maj % 8 % 1-5 østeuropæere 61 % 42 % Virksomheder startet efter maj % 24 % 6- østeuropæere 39 % 58 %

8 Der er relativt mange større virksomheder blandt de forhåndsgodkendte. De prøver forskellige rekrutteringsstrategier (igennem udenlandske filialer, direkte søgning, igennem samarbejdspartnere, via personlige kontakter) og forskellige tilknytningsformer (direkte ansættelse, vikarer og underentrering). Fælles er at import af udenlandsk arbejdskraft ses som strategisk løsning ikke bare på arbejdskraftmangel, men også på problemer med stigende lønninger under højkonjunkturerne. Fordelingen af virksomheder efter størrelse? I branchen år 2004 Blandt forhåndsgodke ndte 1 ansat 40% 37% 2-4 ansatte 27% 10 % 5-9 ansatte 17% 12 % ansatte 10 % 13 % ansatte 5 % 14 % ansatte 1 % 6 % ,4% 8 %

9 Mange virksomheder vil bruge østeuropæisk arbejdskraft fremover Vil i fremover bruge østeuropæisk arbejdskraft? Vikarer Underentreprenører Ansatte Nej, slet ikke 39 % 18 % 4 % Ved ikke/måske 28 % 14 % 15 % Ja, når der er meget at lave 28 % 36 % 28 % Ja, som en fast bestanddel 5 % 32 % 53 % Det kan skyldes : at virksomhederne har lavet strategiske investeringer i østeuropæisk arbejdskraft at nye agenter har gjort den østeuropæiske arbejdskraft mere tilgængelig at en række virksomheder er bygget op omkring brugen af østeuropæisk arbejdskraft

10 Østeuropæernes lønninger afhængig af ansættelsesformer Efter arbejdsgivernes udsagn får; Lønforskel mellem ansatte danskere og østeuropæere Lønforskel mellem danske og østeuropæiske ansatte deres underentreprenørers ansatte 40 mellem 40 og 160 kr. i timen, og 35 gennemsnitligt omkring de 110 kr. 30 deres vikarer mellem 30 og 160 kr. i timen, og gennemsnitligt omkring 105 kr. Antal virksomheder deres ansatte mellem 100 og 177 kr. i timen, med en gennemsnitsløn på omkring 121 kr Lønforskel i kr. pr. time

11 Overenskomstmæssig løn er variabel Antal virksomheder Minimalløn og lokal forhandling vs. 20 normalløn (ca. 25 % ligger på 10 minimallønnen) 0 Akkord vs. timeløn (enkelte arbejder på akkord eller opgavebetaling, men de fleste er på timeløn) Overenskomst om overarbejde og tillæg (de fleste arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen, men helt op til 70 timer i de uger de er her) Antal virksomheder Ansatte østarbejderes løn Løn i kr. pr. time Variation i antal arbejdstimer Antal arbejdstimer pr uge i Danmark

12 Fagforeningsstrategier En ekstra lokal indsats Mange personer afsat lokalt Mange konflikter og tiltrædelsesoverenskomster. 233 blokader fra maj 2004 til midt 2007, 3F alene har lavet 115 tiltrædelsesoverenskomster i samme periode (TIB?) Få organiserede (3F reelt kun 276 nye medlemmer fra østlandene, TIB 84 medlemmer fra østlandene og Malerne gætter på mellem ). Svare til 2-4 % af de østarbejdere vi regner med er her, imod % blandt dansk bygge- og anlægs arbejdere.

13 Fagforeningsstrategier Lokale tendenser Det skal være så dyrt som muligt at bruge østarbejdere Østarbejderne skal ansættes og arbejde på helt lige vilkår Der skal findes pragmatiske løsninger ift. østarbejderne

14 Fagforeningsstrategier Samarbejde og konflikt med arbejdsgiverne Har virksomheden tegnet overenskomst for at blive forhåndsgodkendt? % Var medlem af en arbejdsgiverforening i forvejen 57 Hvilken kontakt har virksomheden haft med fagforeningen? % Havde en tiltrædelsesoverenskomst i forvejen 17 Har meldt sig ind i en arbejdsgiverforening under DA 11 Har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med et LO forbund 11 Har meldt sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening 1 Har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Kristelig Fagforening 1 Har ingen overenskomst 1 Er blevet kontaktet af fagforeningen 28 Har selv taget kontakt til fagforeningen 36 Har ikke haft kontakt til fagforeningen 39 Historier om meget aggressive arbejdsgiverne

15 Rapporten vil snart ligge på For yderligere kontakt: Søren Kaj Andersen: Jens Arnholtz Hansen:

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere