Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag."

Transkript

1 Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret og over for den kæmpe opgave, det er, at være med til at skabe et Nyt HK og at møde de udfordringer, som HK står overfor. For mig er HK Danmarks bedste fagforening. Det er HK garanteret også for jer. Men vi vil også gerne være Danmarks bedste fagforening for vores medlemmer - og det vil vi gerne ha, at man siger om os ude i byen. Og her er der stadig nogle udfordringer. Så hvordan bli r vi Danmarks bedste fagforening? Ja jeg har nogle ideer og nogle af svarene - men ikke dem alle. Dem skal vi finde sammen i den kommende kongresperiode. Det vil være mit mål for de næste 4 år. Sammen skal vi gøre HK til Danmarks bedste fagforening. Vi skal overbevise medlemmerne om, at det at være medlem hos os gi r så store fordele i deres arbejdsliv og karriere, at de bliver tilfredse og stolte af deres medlemskab. Vi skal være den bedste interesseorganisation for vores medlemmer. Vi skal være en fagforening, der tænker i løsninger og som samarbejder med alle for at skabe løsninger til gavn for vores medlemmer. Vi skal gi vores tillidsfolk og medarbejdere stolthed og arbejdsglæde, fordi de ved, at de udgør rygraden i Danmarks bedste fagforening. Vi skal rette ryggen, vende blikket udad, tænke på medlemmernes behov og så skal vi arbejde røven ud af bukserne. For så skal vi nok nå vores mål!!! Kære kongres. Jeg vil gerne sige tak. Tak - fordi, I bruger så meget af jeres tid på at gøre en forskel. Tak fordi, jeres arbejdsindsats er drevet af et ønske om at skabe bedre forhold for vores medlemmer. For det er jer, der er drivkraften i vores fagforening

2 HK har en lang og stolt historie. Vi er en bevægelse, der bygger på fællesskabet. Et fællesskab, der inkluderer. Et fællesskab, der samler. Når stormene suser omkring os, og når tiderne er svære, så skal vi holde fast i vores værdier. Jeg er stolt af at være formand for en fagforening, der står fast ved de grundlæggende værdier. Men jeg er også formand for en fagforening, der har modet til at udvikle sig. En fagforening, der har modet til den nødvendige fornyelse og forandring. Jeg har siddet på formandsposten i 22 måneder. Tak fordi I gav mig muligheden. Det er både spændende og udfordrende at være med til at skabe et Nyt HK. Af og til lige spændende og udfordrende nok Der er selvfølgelig rigtig mange ting at se til som formand. Men det er vigtigt for mig, at det ikke går ud over min kontakt til jer, andre tillidsrepræsentanter og til vores medlemmer. En god kontakt med virkeligheden er nødvendig, hvis HK- skibet skal gøres klar til fremtidens storme med mig som kaptajn. Derfor er jeg glad, når jeg kommer ud i landet, og glad for at møde medlemmer og tillidsrepræsentanter, som på HK-dagen. Det giver mig direkte mulighed for at få kontante vurderinger af, hvordan vi klarer os, og hvordan vi udvikler os. HK har som sagt store udfordringer. Og hvad har vi så gjort for at ruste os til dem? Ja et af de vigtigste tiltag, vi har gjort, er de sidste års store arbejde med at indføre Nyt HK. Vores mål med Nyt HK er at skabe en moderne og effektiv organisation indadtil og udadtil at sætte fokus på de faglige ydelser til medlemmerne. Derfor har vi gennem et par år været nødt til at arbejde meget på de indre linjer. Vores organisation skulle have plantet en solid fod ind i fremtiden. Men det har ikke været helt let. Det har stillet store krav til organisationen - og ikke mindst til medarbejderne. I afdelingerne har fusionerne krævet en kæmpe indsats, da vi gik fra 17 til syv afdelinger. I forbundshuset har vi sammen med afdelingerne lagt administrationen over i en selvstændig enhed, og vi har lavet klare skel mellem forbund og a-kasse. Et af de emner, som vi brugte lang tid på ved den sidste kongres i 2005, var spørgsmålet om en fusion af HK/Stat og HK/Kommunal

3 De to sektorer var blevet pålagt at undersøge mulighederne for en fusion. Det arbejde, har sektorerne nu lavet. Og deres konklusion er, at det ikke er en god ide at gennemføre en fusion nu. Vi er rigtig godt på vej til at skabe et nyt moderne og effektivt HK. Vi er ikke helt færdige. Men vi er tæt på. Vi har nået det meste og det vi mangler fx i forhold til at nå alle mål og kvalitet i MKC og Administration1 det skal vi nok nå. Jeg vil gerne appellere til, at denne her kongres markerer afslutningen på etableringen af Nyt HK. Og starten på en tid, hvor vi igen koncentrerer os 100 procent om medlemmerne og om vores omverden. De interne strukturdebatter skal vige pladsen til fordel for en aktiv og målrettet indsats til gavn for det enkelte medlem. Selvfølgelig har der sneget sig et enkelt eller to strukturforslag ind i dagsordenen. Det er vel naturligt, at der i så stor en organisation, som HK, er behov for at dreje på en enkelt knap eller to for at få tingene til at fungere bedst muligt. Men fokus skal nu til at ligge hos medlemmerne. Pressen har moret sig over, at telefoner kunne være min største udfordring. Og selvfølgelig er det ikke det. Jeg kan berolige jer med, at jeg går langt mere op i den stigende arbejdsløshed, krisen, globaliseringen, og udfordringerne for ungdommen. Alle sammen store problemer. Men lad mig sige noget om telefonerne. Problemerne med telefonerne de har fyldt alt for meget i min første tid og problemerne med telefonerne afspejler og symboliserer en af de helt store udfordringer HK står over for i dag nemlig vores service til medlemmerne. Det er heldigvis fortællingen om, at vi kan forandre os og sætte nye ambitiøse mål. For selvom vi ikke helt er i mål, så giver vi i langt hovedparten af HK en god telefonservice. Det siger medlemmerne i hvert fald i en undersøgelse, vi lige har lavet. Vores nye medlemskontaktcentre og telefonsystemet var ramt af en lang række børnesygdomme. Det var tanken, at vi med et nyt landsdækkende telefonnummer og med professionelle medarbejdere, som var dedikerede til at tage telefoner, skulle levere superservice på telefonen. Men sådan gik det desværre ikke - da vi startede. Der var tekniske problemer. Og det var ikke let at få syv forskellige centre til at fungere på samme måde. Det har været svært at ringe ud og svært at ringe ind! Jeg kan nu alle Gasolins sange udenad. Dem har jeg lært via HK s ventetone

4 Nå, men nu fungerer vores telefoner, som de skal - stort set over hele linjen. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi er gode til at tage telefonen? Fordi det er mangel på respekt for medlemmerne, hvis vi ikke er klar, når de vil i kontakt med os. Hvis vi ikke kan finde ud af at tage telefonerne, tror medlemmerne heller ikke, vi kan finde ud af at hjælpe dem med de spørgsmål, som de stiller. Eller endnu værre. Det kan være, at de finder nogle andre, der er mere end villige til at hjælpe dem. Hvis vi skal overleve. Hvis vi skal være Danmarks bedste fagforening... Skal vi have medlemmerne i centrum. Og det starter med, at vi kan ta telefonen. Så enkelt er det! Vi har en rigtig stor udfordring med medlemstallet. I de seneste år er det kun gået en vej nemlig ned.. Det er vi ikke alene om det er en udfordring, som gælder i stort set alle fagforeninger medlemmer medlemmer har vi mistet i de seneste fire år. Den udvikling skal ikke bare stoppes, den skal vendes. - Det bliver min største udfordring som formand de kommende år. Jeg synes, vi er godt i gang med at knække kurven. For de erhvervsaktive er årets første tre kvartaler den bedste udvikling de sidste fire år. På det offentlige område har vi lukket hullet. Udviklingen vendte sidste år, og vi fastholder medlemstallet på de offentlige arbejdspladser. Og så er jeg ekstra glad for de flere unge medlemmer, der blev meldt ind i oktober. Så tak til jer, der har slidt for at få knækket kurver Vi har spurgt HK ere om deres forventninger til HK. Og medlemmernes svar er klare: - 4 -

5 Medlemmerne forventer, vi er synlige De forventer, at vi er tæt på deres dagligdag, og at vi er kompetente til at hjælpe dem. De forventer, at vi hjælper dem med uddannelse og kompetenceudvikling. De forventer, vi skaffer dem gode solide overenskomster, der sikrer en fornuftig lønudvikling, sikkerhed i ansættelsen og udviklingsmuligheder i jobbet. Og endelig forventer de, at vi er i stand til at hjælpe ledige kolleger med at komme tilbage i arbejde. Medlemmerne vil med andre ord ha værdi for deres kontingent. Det er helt berettigede krav, medlemmerne stiller. Det er der vel ingen her i salen, der er uenige i? Tiden er kommet, hvor vi skal arbejde med medlemsrettigheder. Rettigheder der skal styrke kontakten til det enkelte medlem og afstemme forventningerne til vores arbejde. Diskussionen om medlems-rettigheder er på dagsordenen, når vi i morgen skal diskutere HK s nye målprogram. Jeg har endnu ikke et bud på de de 10 medlemsrettigheder, men det kunne være: Svare på alle medlemshenvendelser senest 48 timer efter, vi har modtaget dem. Penge til tiden. Vi tager telefonen, når den ringer Vi skal med rettighederne synliggøre vores ydelser, så medlemmerne kender til de muligheder og den service, som HK tilbyder dem. Det vil skabe en positiv oplevelse af HK og det vil styrke vores image som Danmarks bedste og mest moderne fagforbund. Men når det er sagt. Kan vi kun gøre HK større, hvis vi erobrer nyt land og sætter os i respekt. Nyt land kan vi kun erobre, hvis vi viser vores værd. Vi skal have respekten for HK ere i vejret. HK erne skal være stolte af at være HK ere

6 Vi skal have samfundet til at forstå, at uden HK ere går det ikke. HK ere er overalt i det danske samfund. Vi er tandhjulet, der får det hele til at fungere. Og hvis der findes en arbejdsplads uden HK ere er det fordi de har glemt at melde sig ind! Prøv at forestille jer en dag på de danske hospitaler uden HK erne. I politiet, på advokatkontorerne eller alle de andre steder i det danske samfund, hvor der er HK ere, der er helt centrale for, at det hele kører. Jeg tror, at vejen til respekt og til selvrespekt går gennem fokus på medlemmerne. På deres fag og på deres hverdag. Ved et klart fagligt fokus kan vi udbrede respekten for HK, så vi bliver interessante for andre faggrupper end vores traditionelle medlemsgrupper. Det kræver nytænkning og forandring. Som formand for HK er jeg overbevist om, at i de kommende år vil vores måde at organisere det faglige arbejde smitte af på den øvrige fagbevægelse. Men også vores måde at samle kræfterne på bli r interessant at se på. Vi skal diskutere, hvordan fremtidens fagforbund skal se ud? Og hvilken rolle LO skal spille? For nylig kom 3F s formand med nogle tanker om fremtiden. Han forestiller sig en række fusioner, som sammen skal skabe en stor organisation, der effektivt kan matche de stærke arbejdsgiverorganisationer som Dansk Industri og de offentlige arbejdsgivere. En organisation så stor, at den også kan konkurrere på kontingentets størrelse. Selvfølgelig skal fagbevægelsen til alle tider matche arbejdsgiver-modparten. Ellers har vi ikke muligheder for at kunne skabe de resultater, som medlemmerne forventer. Udfordringen består i, at vi skal gå på to ben. Vi skal være tæt på det enkelte medlem Og samtidig skal vi have styrken til at kæmpe de nødvendige politiske kampe med store og magtfulde modparter. Hvordan vi gør det vil givetvis være til debat helt frem til næste LO-kongres. Jeg tror på, at vi med afsæt i vores fornyede fokus på det enkelte medlems arbejdsliv, på faget og ikke mindst på dialogen mellem fagforeningen og medlemmet, kan finde nye veje. Jeg vil tage initiativ til at fortsætte debatten og komme med konstruktive løsningsforslag på dette område. Jeg tror, vi kan finde områder, hvor vi inden for en overskuelig fremtid kan intensivere samarbejdet

7 Det kunne fx være et øget samarbejde med de øvrige organisationer mellem vores juridiske afdelinger, samarbejde om it eller sågar vores a-kasser. Jeg ønsker, at debatten bliver med udgangspunkt i, at HK har lavet nogle af de reformer, som vores kollegaer måske har til gode. Som jeg har skitseret for jer, har vi foretaget nogle hårde tilpasninger, som mange misunder os. Men nu handler alt ikke kun om struktur. Jeg mener, at et frugtbart og gensidigt samarbejde parterne imellem er ligeså vigtigt. Sådan er det også, når det handler om politik. Vi vedkender os vores historie og vores værdigrundlag. Men når det handler om politik, vil jeg gerne slå en ting fuldstændig fast. HK er ikke et politisk parti. Vi skal ikke have en holdning til alle politiske udfordringer. Fx skal HK ikke have en holdning til, hvilket nyt kampfly det danske luftvåben skal købe. Derimod skal HK have en klar holdning til, hvordan vi sikrer fremtidens velfærdssamfund, så der er råd til både uddannelse og sundhed. Selv forsvaret kan have brug for os. De ville måske være godt tjent med et par dygtige HK ere, der kunne vise dem, hvordan en rigtig oversættelse foretages Spøg til side. Mit budskab her i dag skal være, at vi er klare i mælet, når det handler om de områder, hvor vores medlemmer har klare interesser. Vi er en moderne fagforening. Og DET betyder, at vi finder de løsninger, der er til gavn for vores medlemmer. Men også løsninger, der er til gavn for helheden. Når vi har fundet løsningerne, arbejder vi hårdt på at få dem gennemført. Et ambitiøst mål. Og det kræver samarbejde. Det vil føre til nye partnerskaber, hvor vi i samarbejde med andre organisationer, virksomheder, NGO ere eller politiske partier finder løsninger på væsentlige samfunds- problemer. Vi har fx samarbejdet med Dansk Erhverv om en vækstpakke, og i det hele taget, har vi inden for de sidste par år udvidet vores samarbejds-relationer markant. Det vil vi fortsætte med at gøre. Vi vil også fortsætte samarbejdet med de politiske partier. Hvis vi vil have indflydelse, må vi påvirke og være i dialog med alle. Både dem, der har magten, og dem der gerne vil have magten

8 Vi har som bekendt lagt partistøtten på hylden. I stedet indgår vi nu i konkrete samarbejdsprojekter med forskellige politiske partier. Vi har lavet integrationsforslag sammen med politikere fra de Konservative. Vi har støttet et folkesundhedsprojekt, som Det Radikale Venstre havde sat i søen. Vi gik aktivt ind i arbejdet med det socialdemokratiske globaliseringsprojekt. Og vi var inde over et SF-projekt, der havde til formål at styrke folkeskolen. Kort sagt projekter på områder, hvor vi leverer et aktivt HK-indspark i vigtige debatter. Og hvor vi er med til at finde løsninger. Kære kongres. Det er den røde tråd og målet for os. HK arbejder med konkrete løsninger på væsentlige samfundsproblemer. Og vi gør det med de samarbejdspartnere, hvor vi finder fælles interesser og fælles løsninger. Jeg var stolt, da vi foreslog en effektiv løsning på problemerne med lange ventetider ved landets domstole. Gennem et tæt samarbejde med andre organisationer, politiske partier og ikke mindst en klar og målrettet kampagne, har vi formået at sikre en løsning med et klart HK-aftryk. En løsning, der har ført til ansættelse af flere hundrede HK-stillinger ved domstolene og politiet. Vi viste, at HK var en del af løsningen! At den så er gal igen i finanslovsforhandlingerne, holder vi kraftigt øje med ventelister og arbejdspres er ikke et problem mere i 2009, det fortsætter, og derfor skal der sættes midler af for Det sidste halvandet år har vi brugt på at cementere vores nye platform. Vi har gennemført en række kampagner, som har givet genlyd og konkrete resultater. Jeg har registreret respekt for den nye HK profil. Det er ikke noget nemt budskab, vi har valgt. Men det aftvinger respekt, når vi går aktivt ind i arbejdet med at løse væsentlige samfundsproblemer. At ændre vores image er et langt sejt træk. At flytte os fra det noget fastlåste billede af et traditionelt dansk fagforbund til et nyt image som slagkraftig fagforening og med moderne løsninger for øje. Det er den måde, HK ønsker at arbejde på. I en situation med stigende arbejdsløshed og en regering, der er gået helt i stå, er det mere end nogensinde påkrævet, at HK er klar til kamp. Til kamp for medlemmerne

9 Til kamp mod arbejdsløshed og ulighed. Til kamp for bedre og flere uddannelser. Til kamp for ligeløn og ligestilling. Til kamp for et bedre Danmark. Jeg håber, I vil være med! For vi mødes i skyggen af økonomisk krise. En krise, som på bare et år, har fordoblet arbejdsløsheden. En krise, som på bare et år, har forandret dansk økonomi til ukendelighed En krise, som på bare et år, har lammet den nuværende borgerlige regering totalt. Kan I huske VK-regeringens første finansminister ham der mente, at det kun var et spørgsmål om tid, før vi ejede hele verden. Nu er regningen for hans politik kommet, men væk er Thor Petersen. Kan I huske VK-regeringens første statsminister ham med minimalstaten og som i timerne før finanskrisens udbrud sagde, der er intet at komme efter!. Anders Fogh Rasmussen hed han. Nu er han også stukket af fra regningen. I ved godt, regeringen siger, at krisen ikke skyldes regeringens politik. Men hvorfor rammer krisen så dansk økonomi så meget hårdere end resten af den industrialiserede verden? Hvorfor stiger ungdomsarbejds-løsheden så voldsomt og ukontrollabelt i Danmark? Hvorfor er andelen af danskere med en uddannelse blevet mindre? Sådan kunne jeg blive ved. Hvad sker der så herhjemme? Tja, bortset fra regeringens milliardhjælp til bankerne, ja, så sker der ikke særligt meget, der kan dæmme op for krisen

10 Nå, jo jeg var lige ved at glemme skattereformen, der vil lænse statskassen og sætte den offentlige sektor under yderligere pres med voldsomme og ikke mindst ufinansierede skattelettelser til de rigeste i dette samfund. Dem får de i nytårsgave. Lønmodtagerne får også en gave fra regeringen udsigten til ledige! ledige! og det samme år, som der lænses mange milliarder ud i skattelettelser! Og igen er det de unge, det går hårdest ud over. Det er en katastrofe for det danske samfund, hvis vi ikke får sat ind nu! HK har lavet et forslag til løsninger. Mens regeringen har gjort i bankpakker, erhvervspakker og for den sags skyld lømmelpakker Har HK har lavet en lønmodtager- pakke. En fem-punkts plan, som regeringen for min skyld er velkommen til at hugge på stedet og gøre til sin egen. Målet med lønmodtagerpakken er, at undgå at vi taber en hel generation på gulvet og at undgå flere langtidsledige: 1. Indfør reel uddannelsesgaranti nu! Mere end unge mangler i dag en praktikplads. 2. Sænk prisen på efter og videre uddannelse. VK-regeringerne har siden 2001 næsten fordoblet priserne på efteruddannelse. Det er helt urimeligt, når uddannelse er et de få redskaber, lønmodtagerne kan gribe ud efter for at gøre sig attraktive på jobmarkedet. 3. Indfør uddannelsesorlov. Uddannelse holder vores kvalifikationer up-to-date. Og et ledigt medlem kan komme i arbejde, mens kollegaen deltager i et uddannelsesforløb. 4. Ophæv forbuddet mod uddannelse under ledighed. Vi har stigende ledighed nu. Og vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Spild ikke vores tid med hjernedøde kurser i jobsøgning og CVskrivning. 5. Hæv dagpengesatserne. Dagpengene er slet ikke fulgt med lønudviklingen. Det kan være en katastrofe for familierne at komme på dagpenge. Dagpengene er et ekstremt vigtigt element i den danske flexicurity model. For den gennemsnitlige HK er er dagpenge det samme som en lønnedgang på omkring kr. om måneden

11 HK s lønmodtagerplan vil effektivt kunne afbøde nogle af finanskrisens værste konsekvenser. Den vil give betrængte danskere en hjælpende hånd, og den vil afhjælpe nogle af de store personlige omkostninger. Med udmøntningen af globaliserings-midlerne her de seneste 48 timer, er det bestemt positive elementer, men der kunne og burdes tages større skridt! Vi skal tænke videre og investere i fremtiden. Og for HK er kodeordet: Investering i mennesker. Vi skal sikre, at de unge får en uddannelse og vi skal sikre, at uddannelse bliver den vej folk vælger, for at komme videre i livet. Jeg har selv en dreng og en pige i skolealderen. De kan godt være trætte af skolen og jeg kan jo ikke påstå, at jeg var den flittigste elev på Vestre Skole i Grenå. Men nu holder jeg dem i kort snor. De skal have en ordentlig uddannelse. Som jeg ser det, er uddannelse vejen frem. Både for mine børn og for alle andre. Karin vil fortælle meget mere om uddannelse og om udfordringerne på uddannelsesområdet i sin beretning. HK har allerede markeret sig stærkt på uddannelsesområdet. Og vi vil også fremover holde fast i, at uddannelse og investering i mennesker er en mærkesag for HK. Vi skal have skabt et sammen-hængende uddannelsessystem uden store frafald og fravalg. Vi skal have en gennemgribende renovering af uddannelsesverdenen, lige fra børnehaveklasserne, i folkeskolen til professions-bachelorer og universiteternes forsker-uddannelser i den anden ende. Derfor vil HK arbejde målrettet på, at der bliver nedsat en uddannelses- kommission. Men hvorfor nu en ny kommission? Alt for ofte har vi set regeringen nedsætte kommissioner, der fungerer som syltekrukker, eller kommissionsrapporter, som regeringen er de første til at smide i skraldespanden. Derfor kræver HK, at resultaterne fra denne kommission bliver ført ud i livet. Vi har brug for at samle alle parter og for at få uddannelses-institutionerne repræsenteret på lige fod med arbejdsmarkedets parter. I min verden laver en kommission reformforslag. Det kan jeg godt lide. Jeg er tilhænger af nødvendige reformer i vores velfærdssamfund. Hvis vi skal bevare og forbedre, så er vi nødt til at tænke i reformer

12 Der findes desværre mange med angst for reformer. Jeg husker sidste år, hvor HK arbejdede hårdt på en dagpengereform, der kunne hæve satsen mod tilsvarende krav til lønmodtagerne. Her fik regeringen som bekendt kolde fødder, og lod en god reformdagsorden afgå ved døden. Jeg må erkende, at der inden for vores egne rækker af og til er en skræk imod reformer, der betyder forandringer. Ingen nævnt ingen glemt. Budskabet fra HK s kongres skal være meget klart. Vi vil de nødvendige reformer, der kan geare Danmark til fremtiden. Og de bedste reformer, som vi kan agere på, er de helt nødvendige investeringer i mennesker. Lad os nu gå i gang med at reformere vores samfund, så alle får den nødvendige uddannelse. Overenskomster har altid været og skal altid være et af de afgørende omdrejningspunkter i det faglige arbejde. Her har HK været rigtigt gode til at skaffe medlemmerne fremgang og nye muligheder i arbejdslivet. De seneste overenskomst-forhandlinger har vist, at det stadig er muligt at levere resultater til gavn for medlemmerne. Overenskomstfornyelsen på det private område i 2007 var banebrydende på en række områder. Lønudviklingen blev markant og nok en direkte årsag til det flotte resultat, vi så på det offentlige område året efter. Der blev åbnet for selvvalgt uddannelse finansieret via en række nye kompetencefonde. Et fremsynet resultat, der betyder, at en stor del af vores privatansatte medlemmer fra i år selv har kunnet vælge, den efter- og videreuddannelse, de ønsker. På det offentlige område var der store forventninger til overenskomst-forhandlingerne i Og for HK s vedkommende blev der indgået et forlig, der betød markante lønstigninger, indførsel af ret til fravær på barnets 2. sygedag, øremærkning af seks uger af barselsorloven til mændene, særligt tillæg til tillidsrepræsentanter og endelig en bonusordning til seniorer. Alt i alt et fremragende resultat, som blev stemt hjem af et stort flertal af medlemmerne. Nu står overenskomstfornyelsen på det private område for døren. Det tegner til at blive noget sværere forhandlinger end i 2007 på grund af krisen

13 Både HK Handel og HK/Privat prioriterer fjernelsen af 50-procentsreglen meget højt. Jeg bakker kraftigt op og deltager gerne i arbejdet. Ligeløn er en anden, men ligeså vigtig udfordring, som der skal tages hul på ved OK 10. Det er ganske enkelt uforståeligt, at vi her i 2009 kan konstatere, at der er en forskel mellem mænd og kvinders løn på ikke mindre end 17,7 procent. Mette vil i sin beretning fremlægge HKs løsninger på ligelønsområdet. Selv vil jeg bare sige, at det er for pinligt, at vi ikke har ligeløn i Danmark i Jeg har en datter på 14 år. Eller rettere: Hun er 13 år. Hun har nemlig først fødselsdag i morgen. Men sker der ikke snart noget, så når Sara pensionsalderen, uden at ligeløn er blevet en realitet. Ligestillingsminister Inger Støjberg ikke problemet alvorligt. Hun mener ikke, der er behov for nogle ændringer hun mener, at kvinderne dybest set bare skal tage sig sammen. Så går det nok alt sammen. Helt ærligt det har ikke hjulpet, at vi har fået stiletter i ligestillingsministeriet. Finanskrisen viser, at verdens nationer hænger uadskilleligt sammen i et skæbnefællesskab på godt og ondt. Udenlandske investeringer, kapitalfonde, globalisering og EU er blevet en del af vores hverdag. EU har givet os mange gode ting. Tag bare ligeløn og ligestilling. Hvor var vi henne, hvis ikke EU hjalp os med at presse regeringen og arbejdsgiverne? Ansættelsesbevisloven - som jo stammer fra et EU-direktiv - den har medlemmerne og vi, haft rigtig megen glæde af. Men der er også tidsler og torne. I de sidste par år har afgørelser fra EF-domstolen lagt pres på de helt grundlæggende arbejdstager- rettigheder, som fx strejkeretten. Blandt andet i den såkaldte Laval-sag, der handler om, i hvilket omfang lønmodtagere må strejke sig til en overenskomst hos en udenlandsk arbejdsgiver. Her er vi inde og røre ved kronjuvelerne i den danske model, og det går jo ikke. Derfor lavede vi en dansk løsning, hvor vi ændrede på den danske udstationeringslov

14 Men der skal laves en europæisk løsning, der slår strejkeretten fast med syvtommersøm i hele EU. Vi vil ikke acceptere social dumping, hvor udenlandske arbejdstagere får lov til at arbejde til lønninger i Danmark, der ligger langt under overenskomsten. Vi har intet mod udenlandsk arbejdskraft - men betingelsen er, at vi har ret til at kræve ordentlige løn- og arbejdsvilkår for vores udenlandske kolleger. Sådan må det være. Der er tre store begivenheder i København i dette efterår: Først var der Obama og de olympiske lege, nu har HK kongres og om en måned kommer det store klimatopmøde. HK har lige indgået et nyt partnerskab med Microsoft for sammen at yde vores bidrag til klimakampen. Og sammen med Microsoft holder vi møder med ordførerne for både regeringen og oppositionen. Sammen med Microsoft har vi en række forslag til, hvordan vi kan skabe et grønnere samfund og forbedre klimaet. Grøn It bliver et område, hvor vi sammen kan og vil sikre mere forskning og lavere energiforbrug i den kontorteknologi, vi alle arbejder med dagligt. Men teknologi er ikke nok. Der skal adfærdsændringer til. Derfor har vi også helt konkret foreslået, at man skal uddanne klimaansvarlige på alle arbejdspladser. De skal være med til at sætte grøn it og klima på dagsordenen i den enkelte virksomhed og sprede viden om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre. For 14 dage siden havde jeg møde med Finans- og it-ordføreren om grøn it. I går kunne jeg glæde mig over, at der er afsat 145 mio. kr. over tre år. Tak til forligspartierne, men ikke mindst tak til S - SF og Radikale i denne sag. Kære kongres Vi står i dag med et Nyt HK. Et HK hvor medlemmet er i centrum Et HK hvor faget er i fokus Et HK der samarbejder bredt for at forbedre vores medlemmers hverdag. Et HK der vil bekæmpe arbejdsløsheden og sikre, at Danmark kommer styrket ud af krisen Et HK der vil investere i mennesker og sikre, at vi ikke taber den unge generation på gulvet

15 Et HK der arbejder for bedre overenskomster og ligeløn Et HK der en del af løsningen. Jeg er sikker på, at vi på denne kongres bygger broen ind i fremtiden endnu stærkere og længere for os og for vores medlemmer. Fortsat god kongres!

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere