Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag."

Transkript

1 Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret og over for den kæmpe opgave, det er, at være med til at skabe et Nyt HK og at møde de udfordringer, som HK står overfor. For mig er HK Danmarks bedste fagforening. Det er HK garanteret også for jer. Men vi vil også gerne være Danmarks bedste fagforening for vores medlemmer - og det vil vi gerne ha, at man siger om os ude i byen. Og her er der stadig nogle udfordringer. Så hvordan bli r vi Danmarks bedste fagforening? Ja jeg har nogle ideer og nogle af svarene - men ikke dem alle. Dem skal vi finde sammen i den kommende kongresperiode. Det vil være mit mål for de næste 4 år. Sammen skal vi gøre HK til Danmarks bedste fagforening. Vi skal overbevise medlemmerne om, at det at være medlem hos os gi r så store fordele i deres arbejdsliv og karriere, at de bliver tilfredse og stolte af deres medlemskab. Vi skal være den bedste interesseorganisation for vores medlemmer. Vi skal være en fagforening, der tænker i løsninger og som samarbejder med alle for at skabe løsninger til gavn for vores medlemmer. Vi skal gi vores tillidsfolk og medarbejdere stolthed og arbejdsglæde, fordi de ved, at de udgør rygraden i Danmarks bedste fagforening. Vi skal rette ryggen, vende blikket udad, tænke på medlemmernes behov og så skal vi arbejde røven ud af bukserne. For så skal vi nok nå vores mål!!! Kære kongres. Jeg vil gerne sige tak. Tak - fordi, I bruger så meget af jeres tid på at gøre en forskel. Tak fordi, jeres arbejdsindsats er drevet af et ønske om at skabe bedre forhold for vores medlemmer. For det er jer, der er drivkraften i vores fagforening

2 HK har en lang og stolt historie. Vi er en bevægelse, der bygger på fællesskabet. Et fællesskab, der inkluderer. Et fællesskab, der samler. Når stormene suser omkring os, og når tiderne er svære, så skal vi holde fast i vores værdier. Jeg er stolt af at være formand for en fagforening, der står fast ved de grundlæggende værdier. Men jeg er også formand for en fagforening, der har modet til at udvikle sig. En fagforening, der har modet til den nødvendige fornyelse og forandring. Jeg har siddet på formandsposten i 22 måneder. Tak fordi I gav mig muligheden. Det er både spændende og udfordrende at være med til at skabe et Nyt HK. Af og til lige spændende og udfordrende nok Der er selvfølgelig rigtig mange ting at se til som formand. Men det er vigtigt for mig, at det ikke går ud over min kontakt til jer, andre tillidsrepræsentanter og til vores medlemmer. En god kontakt med virkeligheden er nødvendig, hvis HK- skibet skal gøres klar til fremtidens storme med mig som kaptajn. Derfor er jeg glad, når jeg kommer ud i landet, og glad for at møde medlemmer og tillidsrepræsentanter, som på HK-dagen. Det giver mig direkte mulighed for at få kontante vurderinger af, hvordan vi klarer os, og hvordan vi udvikler os. HK har som sagt store udfordringer. Og hvad har vi så gjort for at ruste os til dem? Ja et af de vigtigste tiltag, vi har gjort, er de sidste års store arbejde med at indføre Nyt HK. Vores mål med Nyt HK er at skabe en moderne og effektiv organisation indadtil og udadtil at sætte fokus på de faglige ydelser til medlemmerne. Derfor har vi gennem et par år været nødt til at arbejde meget på de indre linjer. Vores organisation skulle have plantet en solid fod ind i fremtiden. Men det har ikke været helt let. Det har stillet store krav til organisationen - og ikke mindst til medarbejderne. I afdelingerne har fusionerne krævet en kæmpe indsats, da vi gik fra 17 til syv afdelinger. I forbundshuset har vi sammen med afdelingerne lagt administrationen over i en selvstændig enhed, og vi har lavet klare skel mellem forbund og a-kasse. Et af de emner, som vi brugte lang tid på ved den sidste kongres i 2005, var spørgsmålet om en fusion af HK/Stat og HK/Kommunal

3 De to sektorer var blevet pålagt at undersøge mulighederne for en fusion. Det arbejde, har sektorerne nu lavet. Og deres konklusion er, at det ikke er en god ide at gennemføre en fusion nu. Vi er rigtig godt på vej til at skabe et nyt moderne og effektivt HK. Vi er ikke helt færdige. Men vi er tæt på. Vi har nået det meste og det vi mangler fx i forhold til at nå alle mål og kvalitet i MKC og Administration1 det skal vi nok nå. Jeg vil gerne appellere til, at denne her kongres markerer afslutningen på etableringen af Nyt HK. Og starten på en tid, hvor vi igen koncentrerer os 100 procent om medlemmerne og om vores omverden. De interne strukturdebatter skal vige pladsen til fordel for en aktiv og målrettet indsats til gavn for det enkelte medlem. Selvfølgelig har der sneget sig et enkelt eller to strukturforslag ind i dagsordenen. Det er vel naturligt, at der i så stor en organisation, som HK, er behov for at dreje på en enkelt knap eller to for at få tingene til at fungere bedst muligt. Men fokus skal nu til at ligge hos medlemmerne. Pressen har moret sig over, at telefoner kunne være min største udfordring. Og selvfølgelig er det ikke det. Jeg kan berolige jer med, at jeg går langt mere op i den stigende arbejdsløshed, krisen, globaliseringen, og udfordringerne for ungdommen. Alle sammen store problemer. Men lad mig sige noget om telefonerne. Problemerne med telefonerne de har fyldt alt for meget i min første tid og problemerne med telefonerne afspejler og symboliserer en af de helt store udfordringer HK står over for i dag nemlig vores service til medlemmerne. Det er heldigvis fortællingen om, at vi kan forandre os og sætte nye ambitiøse mål. For selvom vi ikke helt er i mål, så giver vi i langt hovedparten af HK en god telefonservice. Det siger medlemmerne i hvert fald i en undersøgelse, vi lige har lavet. Vores nye medlemskontaktcentre og telefonsystemet var ramt af en lang række børnesygdomme. Det var tanken, at vi med et nyt landsdækkende telefonnummer og med professionelle medarbejdere, som var dedikerede til at tage telefoner, skulle levere superservice på telefonen. Men sådan gik det desværre ikke - da vi startede. Der var tekniske problemer. Og det var ikke let at få syv forskellige centre til at fungere på samme måde. Det har været svært at ringe ud og svært at ringe ind! Jeg kan nu alle Gasolins sange udenad. Dem har jeg lært via HK s ventetone

4 Nå, men nu fungerer vores telefoner, som de skal - stort set over hele linjen. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi er gode til at tage telefonen? Fordi det er mangel på respekt for medlemmerne, hvis vi ikke er klar, når de vil i kontakt med os. Hvis vi ikke kan finde ud af at tage telefonerne, tror medlemmerne heller ikke, vi kan finde ud af at hjælpe dem med de spørgsmål, som de stiller. Eller endnu værre. Det kan være, at de finder nogle andre, der er mere end villige til at hjælpe dem. Hvis vi skal overleve. Hvis vi skal være Danmarks bedste fagforening... Skal vi have medlemmerne i centrum. Og det starter med, at vi kan ta telefonen. Så enkelt er det! Vi har en rigtig stor udfordring med medlemstallet. I de seneste år er det kun gået en vej nemlig ned.. Det er vi ikke alene om det er en udfordring, som gælder i stort set alle fagforeninger medlemmer medlemmer har vi mistet i de seneste fire år. Den udvikling skal ikke bare stoppes, den skal vendes. - Det bliver min største udfordring som formand de kommende år. Jeg synes, vi er godt i gang med at knække kurven. For de erhvervsaktive er årets første tre kvartaler den bedste udvikling de sidste fire år. På det offentlige område har vi lukket hullet. Udviklingen vendte sidste år, og vi fastholder medlemstallet på de offentlige arbejdspladser. Og så er jeg ekstra glad for de flere unge medlemmer, der blev meldt ind i oktober. Så tak til jer, der har slidt for at få knækket kurver Vi har spurgt HK ere om deres forventninger til HK. Og medlemmernes svar er klare: - 4 -

5 Medlemmerne forventer, vi er synlige De forventer, at vi er tæt på deres dagligdag, og at vi er kompetente til at hjælpe dem. De forventer, at vi hjælper dem med uddannelse og kompetenceudvikling. De forventer, vi skaffer dem gode solide overenskomster, der sikrer en fornuftig lønudvikling, sikkerhed i ansættelsen og udviklingsmuligheder i jobbet. Og endelig forventer de, at vi er i stand til at hjælpe ledige kolleger med at komme tilbage i arbejde. Medlemmerne vil med andre ord ha værdi for deres kontingent. Det er helt berettigede krav, medlemmerne stiller. Det er der vel ingen her i salen, der er uenige i? Tiden er kommet, hvor vi skal arbejde med medlemsrettigheder. Rettigheder der skal styrke kontakten til det enkelte medlem og afstemme forventningerne til vores arbejde. Diskussionen om medlems-rettigheder er på dagsordenen, når vi i morgen skal diskutere HK s nye målprogram. Jeg har endnu ikke et bud på de de 10 medlemsrettigheder, men det kunne være: Svare på alle medlemshenvendelser senest 48 timer efter, vi har modtaget dem. Penge til tiden. Vi tager telefonen, når den ringer Vi skal med rettighederne synliggøre vores ydelser, så medlemmerne kender til de muligheder og den service, som HK tilbyder dem. Det vil skabe en positiv oplevelse af HK og det vil styrke vores image som Danmarks bedste og mest moderne fagforbund. Men når det er sagt. Kan vi kun gøre HK større, hvis vi erobrer nyt land og sætter os i respekt. Nyt land kan vi kun erobre, hvis vi viser vores værd. Vi skal have respekten for HK ere i vejret. HK erne skal være stolte af at være HK ere

6 Vi skal have samfundet til at forstå, at uden HK ere går det ikke. HK ere er overalt i det danske samfund. Vi er tandhjulet, der får det hele til at fungere. Og hvis der findes en arbejdsplads uden HK ere er det fordi de har glemt at melde sig ind! Prøv at forestille jer en dag på de danske hospitaler uden HK erne. I politiet, på advokatkontorerne eller alle de andre steder i det danske samfund, hvor der er HK ere, der er helt centrale for, at det hele kører. Jeg tror, at vejen til respekt og til selvrespekt går gennem fokus på medlemmerne. På deres fag og på deres hverdag. Ved et klart fagligt fokus kan vi udbrede respekten for HK, så vi bliver interessante for andre faggrupper end vores traditionelle medlemsgrupper. Det kræver nytænkning og forandring. Som formand for HK er jeg overbevist om, at i de kommende år vil vores måde at organisere det faglige arbejde smitte af på den øvrige fagbevægelse. Men også vores måde at samle kræfterne på bli r interessant at se på. Vi skal diskutere, hvordan fremtidens fagforbund skal se ud? Og hvilken rolle LO skal spille? For nylig kom 3F s formand med nogle tanker om fremtiden. Han forestiller sig en række fusioner, som sammen skal skabe en stor organisation, der effektivt kan matche de stærke arbejdsgiverorganisationer som Dansk Industri og de offentlige arbejdsgivere. En organisation så stor, at den også kan konkurrere på kontingentets størrelse. Selvfølgelig skal fagbevægelsen til alle tider matche arbejdsgiver-modparten. Ellers har vi ikke muligheder for at kunne skabe de resultater, som medlemmerne forventer. Udfordringen består i, at vi skal gå på to ben. Vi skal være tæt på det enkelte medlem Og samtidig skal vi have styrken til at kæmpe de nødvendige politiske kampe med store og magtfulde modparter. Hvordan vi gør det vil givetvis være til debat helt frem til næste LO-kongres. Jeg tror på, at vi med afsæt i vores fornyede fokus på det enkelte medlems arbejdsliv, på faget og ikke mindst på dialogen mellem fagforeningen og medlemmet, kan finde nye veje. Jeg vil tage initiativ til at fortsætte debatten og komme med konstruktive løsningsforslag på dette område. Jeg tror, vi kan finde områder, hvor vi inden for en overskuelig fremtid kan intensivere samarbejdet

7 Det kunne fx være et øget samarbejde med de øvrige organisationer mellem vores juridiske afdelinger, samarbejde om it eller sågar vores a-kasser. Jeg ønsker, at debatten bliver med udgangspunkt i, at HK har lavet nogle af de reformer, som vores kollegaer måske har til gode. Som jeg har skitseret for jer, har vi foretaget nogle hårde tilpasninger, som mange misunder os. Men nu handler alt ikke kun om struktur. Jeg mener, at et frugtbart og gensidigt samarbejde parterne imellem er ligeså vigtigt. Sådan er det også, når det handler om politik. Vi vedkender os vores historie og vores værdigrundlag. Men når det handler om politik, vil jeg gerne slå en ting fuldstændig fast. HK er ikke et politisk parti. Vi skal ikke have en holdning til alle politiske udfordringer. Fx skal HK ikke have en holdning til, hvilket nyt kampfly det danske luftvåben skal købe. Derimod skal HK have en klar holdning til, hvordan vi sikrer fremtidens velfærdssamfund, så der er råd til både uddannelse og sundhed. Selv forsvaret kan have brug for os. De ville måske være godt tjent med et par dygtige HK ere, der kunne vise dem, hvordan en rigtig oversættelse foretages Spøg til side. Mit budskab her i dag skal være, at vi er klare i mælet, når det handler om de områder, hvor vores medlemmer har klare interesser. Vi er en moderne fagforening. Og DET betyder, at vi finder de løsninger, der er til gavn for vores medlemmer. Men også løsninger, der er til gavn for helheden. Når vi har fundet løsningerne, arbejder vi hårdt på at få dem gennemført. Et ambitiøst mål. Og det kræver samarbejde. Det vil føre til nye partnerskaber, hvor vi i samarbejde med andre organisationer, virksomheder, NGO ere eller politiske partier finder løsninger på væsentlige samfunds- problemer. Vi har fx samarbejdet med Dansk Erhverv om en vækstpakke, og i det hele taget, har vi inden for de sidste par år udvidet vores samarbejds-relationer markant. Det vil vi fortsætte med at gøre. Vi vil også fortsætte samarbejdet med de politiske partier. Hvis vi vil have indflydelse, må vi påvirke og være i dialog med alle. Både dem, der har magten, og dem der gerne vil have magten

8 Vi har som bekendt lagt partistøtten på hylden. I stedet indgår vi nu i konkrete samarbejdsprojekter med forskellige politiske partier. Vi har lavet integrationsforslag sammen med politikere fra de Konservative. Vi har støttet et folkesundhedsprojekt, som Det Radikale Venstre havde sat i søen. Vi gik aktivt ind i arbejdet med det socialdemokratiske globaliseringsprojekt. Og vi var inde over et SF-projekt, der havde til formål at styrke folkeskolen. Kort sagt projekter på områder, hvor vi leverer et aktivt HK-indspark i vigtige debatter. Og hvor vi er med til at finde løsninger. Kære kongres. Det er den røde tråd og målet for os. HK arbejder med konkrete løsninger på væsentlige samfundsproblemer. Og vi gør det med de samarbejdspartnere, hvor vi finder fælles interesser og fælles løsninger. Jeg var stolt, da vi foreslog en effektiv løsning på problemerne med lange ventetider ved landets domstole. Gennem et tæt samarbejde med andre organisationer, politiske partier og ikke mindst en klar og målrettet kampagne, har vi formået at sikre en løsning med et klart HK-aftryk. En løsning, der har ført til ansættelse af flere hundrede HK-stillinger ved domstolene og politiet. Vi viste, at HK var en del af løsningen! At den så er gal igen i finanslovsforhandlingerne, holder vi kraftigt øje med ventelister og arbejdspres er ikke et problem mere i 2009, det fortsætter, og derfor skal der sættes midler af for Det sidste halvandet år har vi brugt på at cementere vores nye platform. Vi har gennemført en række kampagner, som har givet genlyd og konkrete resultater. Jeg har registreret respekt for den nye HK profil. Det er ikke noget nemt budskab, vi har valgt. Men det aftvinger respekt, når vi går aktivt ind i arbejdet med at løse væsentlige samfundsproblemer. At ændre vores image er et langt sejt træk. At flytte os fra det noget fastlåste billede af et traditionelt dansk fagforbund til et nyt image som slagkraftig fagforening og med moderne løsninger for øje. Det er den måde, HK ønsker at arbejde på. I en situation med stigende arbejdsløshed og en regering, der er gået helt i stå, er det mere end nogensinde påkrævet, at HK er klar til kamp. Til kamp for medlemmerne

9 Til kamp mod arbejdsløshed og ulighed. Til kamp for bedre og flere uddannelser. Til kamp for ligeløn og ligestilling. Til kamp for et bedre Danmark. Jeg håber, I vil være med! For vi mødes i skyggen af økonomisk krise. En krise, som på bare et år, har fordoblet arbejdsløsheden. En krise, som på bare et år, har forandret dansk økonomi til ukendelighed En krise, som på bare et år, har lammet den nuværende borgerlige regering totalt. Kan I huske VK-regeringens første finansminister ham der mente, at det kun var et spørgsmål om tid, før vi ejede hele verden. Nu er regningen for hans politik kommet, men væk er Thor Petersen. Kan I huske VK-regeringens første statsminister ham med minimalstaten og som i timerne før finanskrisens udbrud sagde, der er intet at komme efter!. Anders Fogh Rasmussen hed han. Nu er han også stukket af fra regningen. I ved godt, regeringen siger, at krisen ikke skyldes regeringens politik. Men hvorfor rammer krisen så dansk økonomi så meget hårdere end resten af den industrialiserede verden? Hvorfor stiger ungdomsarbejds-løsheden så voldsomt og ukontrollabelt i Danmark? Hvorfor er andelen af danskere med en uddannelse blevet mindre? Sådan kunne jeg blive ved. Hvad sker der så herhjemme? Tja, bortset fra regeringens milliardhjælp til bankerne, ja, så sker der ikke særligt meget, der kan dæmme op for krisen

10 Nå, jo jeg var lige ved at glemme skattereformen, der vil lænse statskassen og sætte den offentlige sektor under yderligere pres med voldsomme og ikke mindst ufinansierede skattelettelser til de rigeste i dette samfund. Dem får de i nytårsgave. Lønmodtagerne får også en gave fra regeringen udsigten til ledige! ledige! og det samme år, som der lænses mange milliarder ud i skattelettelser! Og igen er det de unge, det går hårdest ud over. Det er en katastrofe for det danske samfund, hvis vi ikke får sat ind nu! HK har lavet et forslag til løsninger. Mens regeringen har gjort i bankpakker, erhvervspakker og for den sags skyld lømmelpakker Har HK har lavet en lønmodtager- pakke. En fem-punkts plan, som regeringen for min skyld er velkommen til at hugge på stedet og gøre til sin egen. Målet med lønmodtagerpakken er, at undgå at vi taber en hel generation på gulvet og at undgå flere langtidsledige: 1. Indfør reel uddannelsesgaranti nu! Mere end unge mangler i dag en praktikplads. 2. Sænk prisen på efter og videre uddannelse. VK-regeringerne har siden 2001 næsten fordoblet priserne på efteruddannelse. Det er helt urimeligt, når uddannelse er et de få redskaber, lønmodtagerne kan gribe ud efter for at gøre sig attraktive på jobmarkedet. 3. Indfør uddannelsesorlov. Uddannelse holder vores kvalifikationer up-to-date. Og et ledigt medlem kan komme i arbejde, mens kollegaen deltager i et uddannelsesforløb. 4. Ophæv forbuddet mod uddannelse under ledighed. Vi har stigende ledighed nu. Og vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Spild ikke vores tid med hjernedøde kurser i jobsøgning og CVskrivning. 5. Hæv dagpengesatserne. Dagpengene er slet ikke fulgt med lønudviklingen. Det kan være en katastrofe for familierne at komme på dagpenge. Dagpengene er et ekstremt vigtigt element i den danske flexicurity model. For den gennemsnitlige HK er er dagpenge det samme som en lønnedgang på omkring kr. om måneden

11 HK s lønmodtagerplan vil effektivt kunne afbøde nogle af finanskrisens værste konsekvenser. Den vil give betrængte danskere en hjælpende hånd, og den vil afhjælpe nogle af de store personlige omkostninger. Med udmøntningen af globaliserings-midlerne her de seneste 48 timer, er det bestemt positive elementer, men der kunne og burdes tages større skridt! Vi skal tænke videre og investere i fremtiden. Og for HK er kodeordet: Investering i mennesker. Vi skal sikre, at de unge får en uddannelse og vi skal sikre, at uddannelse bliver den vej folk vælger, for at komme videre i livet. Jeg har selv en dreng og en pige i skolealderen. De kan godt være trætte af skolen og jeg kan jo ikke påstå, at jeg var den flittigste elev på Vestre Skole i Grenå. Men nu holder jeg dem i kort snor. De skal have en ordentlig uddannelse. Som jeg ser det, er uddannelse vejen frem. Både for mine børn og for alle andre. Karin vil fortælle meget mere om uddannelse og om udfordringerne på uddannelsesområdet i sin beretning. HK har allerede markeret sig stærkt på uddannelsesområdet. Og vi vil også fremover holde fast i, at uddannelse og investering i mennesker er en mærkesag for HK. Vi skal have skabt et sammen-hængende uddannelsessystem uden store frafald og fravalg. Vi skal have en gennemgribende renovering af uddannelsesverdenen, lige fra børnehaveklasserne, i folkeskolen til professions-bachelorer og universiteternes forsker-uddannelser i den anden ende. Derfor vil HK arbejde målrettet på, at der bliver nedsat en uddannelses- kommission. Men hvorfor nu en ny kommission? Alt for ofte har vi set regeringen nedsætte kommissioner, der fungerer som syltekrukker, eller kommissionsrapporter, som regeringen er de første til at smide i skraldespanden. Derfor kræver HK, at resultaterne fra denne kommission bliver ført ud i livet. Vi har brug for at samle alle parter og for at få uddannelses-institutionerne repræsenteret på lige fod med arbejdsmarkedets parter. I min verden laver en kommission reformforslag. Det kan jeg godt lide. Jeg er tilhænger af nødvendige reformer i vores velfærdssamfund. Hvis vi skal bevare og forbedre, så er vi nødt til at tænke i reformer

12 Der findes desværre mange med angst for reformer. Jeg husker sidste år, hvor HK arbejdede hårdt på en dagpengereform, der kunne hæve satsen mod tilsvarende krav til lønmodtagerne. Her fik regeringen som bekendt kolde fødder, og lod en god reformdagsorden afgå ved døden. Jeg må erkende, at der inden for vores egne rækker af og til er en skræk imod reformer, der betyder forandringer. Ingen nævnt ingen glemt. Budskabet fra HK s kongres skal være meget klart. Vi vil de nødvendige reformer, der kan geare Danmark til fremtiden. Og de bedste reformer, som vi kan agere på, er de helt nødvendige investeringer i mennesker. Lad os nu gå i gang med at reformere vores samfund, så alle får den nødvendige uddannelse. Overenskomster har altid været og skal altid være et af de afgørende omdrejningspunkter i det faglige arbejde. Her har HK været rigtigt gode til at skaffe medlemmerne fremgang og nye muligheder i arbejdslivet. De seneste overenskomst-forhandlinger har vist, at det stadig er muligt at levere resultater til gavn for medlemmerne. Overenskomstfornyelsen på det private område i 2007 var banebrydende på en række områder. Lønudviklingen blev markant og nok en direkte årsag til det flotte resultat, vi så på det offentlige område året efter. Der blev åbnet for selvvalgt uddannelse finansieret via en række nye kompetencefonde. Et fremsynet resultat, der betyder, at en stor del af vores privatansatte medlemmer fra i år selv har kunnet vælge, den efter- og videreuddannelse, de ønsker. På det offentlige område var der store forventninger til overenskomst-forhandlingerne i Og for HK s vedkommende blev der indgået et forlig, der betød markante lønstigninger, indførsel af ret til fravær på barnets 2. sygedag, øremærkning af seks uger af barselsorloven til mændene, særligt tillæg til tillidsrepræsentanter og endelig en bonusordning til seniorer. Alt i alt et fremragende resultat, som blev stemt hjem af et stort flertal af medlemmerne. Nu står overenskomstfornyelsen på det private område for døren. Det tegner til at blive noget sværere forhandlinger end i 2007 på grund af krisen

13 Både HK Handel og HK/Privat prioriterer fjernelsen af 50-procentsreglen meget højt. Jeg bakker kraftigt op og deltager gerne i arbejdet. Ligeløn er en anden, men ligeså vigtig udfordring, som der skal tages hul på ved OK 10. Det er ganske enkelt uforståeligt, at vi her i 2009 kan konstatere, at der er en forskel mellem mænd og kvinders løn på ikke mindre end 17,7 procent. Mette vil i sin beretning fremlægge HKs løsninger på ligelønsområdet. Selv vil jeg bare sige, at det er for pinligt, at vi ikke har ligeløn i Danmark i Jeg har en datter på 14 år. Eller rettere: Hun er 13 år. Hun har nemlig først fødselsdag i morgen. Men sker der ikke snart noget, så når Sara pensionsalderen, uden at ligeløn er blevet en realitet. Ligestillingsminister Inger Støjberg ikke problemet alvorligt. Hun mener ikke, der er behov for nogle ændringer hun mener, at kvinderne dybest set bare skal tage sig sammen. Så går det nok alt sammen. Helt ærligt det har ikke hjulpet, at vi har fået stiletter i ligestillingsministeriet. Finanskrisen viser, at verdens nationer hænger uadskilleligt sammen i et skæbnefællesskab på godt og ondt. Udenlandske investeringer, kapitalfonde, globalisering og EU er blevet en del af vores hverdag. EU har givet os mange gode ting. Tag bare ligeløn og ligestilling. Hvor var vi henne, hvis ikke EU hjalp os med at presse regeringen og arbejdsgiverne? Ansættelsesbevisloven - som jo stammer fra et EU-direktiv - den har medlemmerne og vi, haft rigtig megen glæde af. Men der er også tidsler og torne. I de sidste par år har afgørelser fra EF-domstolen lagt pres på de helt grundlæggende arbejdstager- rettigheder, som fx strejkeretten. Blandt andet i den såkaldte Laval-sag, der handler om, i hvilket omfang lønmodtagere må strejke sig til en overenskomst hos en udenlandsk arbejdsgiver. Her er vi inde og røre ved kronjuvelerne i den danske model, og det går jo ikke. Derfor lavede vi en dansk løsning, hvor vi ændrede på den danske udstationeringslov

14 Men der skal laves en europæisk løsning, der slår strejkeretten fast med syvtommersøm i hele EU. Vi vil ikke acceptere social dumping, hvor udenlandske arbejdstagere får lov til at arbejde til lønninger i Danmark, der ligger langt under overenskomsten. Vi har intet mod udenlandsk arbejdskraft - men betingelsen er, at vi har ret til at kræve ordentlige løn- og arbejdsvilkår for vores udenlandske kolleger. Sådan må det være. Der er tre store begivenheder i København i dette efterår: Først var der Obama og de olympiske lege, nu har HK kongres og om en måned kommer det store klimatopmøde. HK har lige indgået et nyt partnerskab med Microsoft for sammen at yde vores bidrag til klimakampen. Og sammen med Microsoft holder vi møder med ordførerne for både regeringen og oppositionen. Sammen med Microsoft har vi en række forslag til, hvordan vi kan skabe et grønnere samfund og forbedre klimaet. Grøn It bliver et område, hvor vi sammen kan og vil sikre mere forskning og lavere energiforbrug i den kontorteknologi, vi alle arbejder med dagligt. Men teknologi er ikke nok. Der skal adfærdsændringer til. Derfor har vi også helt konkret foreslået, at man skal uddanne klimaansvarlige på alle arbejdspladser. De skal være med til at sætte grøn it og klima på dagsordenen i den enkelte virksomhed og sprede viden om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre. For 14 dage siden havde jeg møde med Finans- og it-ordføreren om grøn it. I går kunne jeg glæde mig over, at der er afsat 145 mio. kr. over tre år. Tak til forligspartierne, men ikke mindst tak til S - SF og Radikale i denne sag. Kære kongres Vi står i dag med et Nyt HK. Et HK hvor medlemmet er i centrum Et HK hvor faget er i fokus Et HK der samarbejder bredt for at forbedre vores medlemmers hverdag. Et HK der vil bekæmpe arbejdsløsheden og sikre, at Danmark kommer styrket ud af krisen Et HK der vil investere i mennesker og sikre, at vi ikke taber den unge generation på gulvet

15 Et HK der arbejder for bedre overenskomster og ligeløn Et HK der en del af løsningen. Jeg er sikker på, at vi på denne kongres bygger broen ind i fremtiden endnu stærkere og længere for os og for vores medlemmer. Fortsat god kongres!

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere