Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag."

Transkript

1 Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret og over for den kæmpe opgave, det er, at være med til at skabe et Nyt HK og at møde de udfordringer, som HK står overfor. For mig er HK Danmarks bedste fagforening. Det er HK garanteret også for jer. Men vi vil også gerne være Danmarks bedste fagforening for vores medlemmer - og det vil vi gerne ha, at man siger om os ude i byen. Og her er der stadig nogle udfordringer. Så hvordan bli r vi Danmarks bedste fagforening? Ja jeg har nogle ideer og nogle af svarene - men ikke dem alle. Dem skal vi finde sammen i den kommende kongresperiode. Det vil være mit mål for de næste 4 år. Sammen skal vi gøre HK til Danmarks bedste fagforening. Vi skal overbevise medlemmerne om, at det at være medlem hos os gi r så store fordele i deres arbejdsliv og karriere, at de bliver tilfredse og stolte af deres medlemskab. Vi skal være den bedste interesseorganisation for vores medlemmer. Vi skal være en fagforening, der tænker i løsninger og som samarbejder med alle for at skabe løsninger til gavn for vores medlemmer. Vi skal gi vores tillidsfolk og medarbejdere stolthed og arbejdsglæde, fordi de ved, at de udgør rygraden i Danmarks bedste fagforening. Vi skal rette ryggen, vende blikket udad, tænke på medlemmernes behov og så skal vi arbejde røven ud af bukserne. For så skal vi nok nå vores mål!!! Kære kongres. Jeg vil gerne sige tak. Tak - fordi, I bruger så meget af jeres tid på at gøre en forskel. Tak fordi, jeres arbejdsindsats er drevet af et ønske om at skabe bedre forhold for vores medlemmer. For det er jer, der er drivkraften i vores fagforening

2 HK har en lang og stolt historie. Vi er en bevægelse, der bygger på fællesskabet. Et fællesskab, der inkluderer. Et fællesskab, der samler. Når stormene suser omkring os, og når tiderne er svære, så skal vi holde fast i vores værdier. Jeg er stolt af at være formand for en fagforening, der står fast ved de grundlæggende værdier. Men jeg er også formand for en fagforening, der har modet til at udvikle sig. En fagforening, der har modet til den nødvendige fornyelse og forandring. Jeg har siddet på formandsposten i 22 måneder. Tak fordi I gav mig muligheden. Det er både spændende og udfordrende at være med til at skabe et Nyt HK. Af og til lige spændende og udfordrende nok Der er selvfølgelig rigtig mange ting at se til som formand. Men det er vigtigt for mig, at det ikke går ud over min kontakt til jer, andre tillidsrepræsentanter og til vores medlemmer. En god kontakt med virkeligheden er nødvendig, hvis HK- skibet skal gøres klar til fremtidens storme med mig som kaptajn. Derfor er jeg glad, når jeg kommer ud i landet, og glad for at møde medlemmer og tillidsrepræsentanter, som på HK-dagen. Det giver mig direkte mulighed for at få kontante vurderinger af, hvordan vi klarer os, og hvordan vi udvikler os. HK har som sagt store udfordringer. Og hvad har vi så gjort for at ruste os til dem? Ja et af de vigtigste tiltag, vi har gjort, er de sidste års store arbejde med at indføre Nyt HK. Vores mål med Nyt HK er at skabe en moderne og effektiv organisation indadtil og udadtil at sætte fokus på de faglige ydelser til medlemmerne. Derfor har vi gennem et par år været nødt til at arbejde meget på de indre linjer. Vores organisation skulle have plantet en solid fod ind i fremtiden. Men det har ikke været helt let. Det har stillet store krav til organisationen - og ikke mindst til medarbejderne. I afdelingerne har fusionerne krævet en kæmpe indsats, da vi gik fra 17 til syv afdelinger. I forbundshuset har vi sammen med afdelingerne lagt administrationen over i en selvstændig enhed, og vi har lavet klare skel mellem forbund og a-kasse. Et af de emner, som vi brugte lang tid på ved den sidste kongres i 2005, var spørgsmålet om en fusion af HK/Stat og HK/Kommunal

3 De to sektorer var blevet pålagt at undersøge mulighederne for en fusion. Det arbejde, har sektorerne nu lavet. Og deres konklusion er, at det ikke er en god ide at gennemføre en fusion nu. Vi er rigtig godt på vej til at skabe et nyt moderne og effektivt HK. Vi er ikke helt færdige. Men vi er tæt på. Vi har nået det meste og det vi mangler fx i forhold til at nå alle mål og kvalitet i MKC og Administration1 det skal vi nok nå. Jeg vil gerne appellere til, at denne her kongres markerer afslutningen på etableringen af Nyt HK. Og starten på en tid, hvor vi igen koncentrerer os 100 procent om medlemmerne og om vores omverden. De interne strukturdebatter skal vige pladsen til fordel for en aktiv og målrettet indsats til gavn for det enkelte medlem. Selvfølgelig har der sneget sig et enkelt eller to strukturforslag ind i dagsordenen. Det er vel naturligt, at der i så stor en organisation, som HK, er behov for at dreje på en enkelt knap eller to for at få tingene til at fungere bedst muligt. Men fokus skal nu til at ligge hos medlemmerne. Pressen har moret sig over, at telefoner kunne være min største udfordring. Og selvfølgelig er det ikke det. Jeg kan berolige jer med, at jeg går langt mere op i den stigende arbejdsløshed, krisen, globaliseringen, og udfordringerne for ungdommen. Alle sammen store problemer. Men lad mig sige noget om telefonerne. Problemerne med telefonerne de har fyldt alt for meget i min første tid og problemerne med telefonerne afspejler og symboliserer en af de helt store udfordringer HK står over for i dag nemlig vores service til medlemmerne. Det er heldigvis fortællingen om, at vi kan forandre os og sætte nye ambitiøse mål. For selvom vi ikke helt er i mål, så giver vi i langt hovedparten af HK en god telefonservice. Det siger medlemmerne i hvert fald i en undersøgelse, vi lige har lavet. Vores nye medlemskontaktcentre og telefonsystemet var ramt af en lang række børnesygdomme. Det var tanken, at vi med et nyt landsdækkende telefonnummer og med professionelle medarbejdere, som var dedikerede til at tage telefoner, skulle levere superservice på telefonen. Men sådan gik det desværre ikke - da vi startede. Der var tekniske problemer. Og det var ikke let at få syv forskellige centre til at fungere på samme måde. Det har været svært at ringe ud og svært at ringe ind! Jeg kan nu alle Gasolins sange udenad. Dem har jeg lært via HK s ventetone

4 Nå, men nu fungerer vores telefoner, som de skal - stort set over hele linjen. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi er gode til at tage telefonen? Fordi det er mangel på respekt for medlemmerne, hvis vi ikke er klar, når de vil i kontakt med os. Hvis vi ikke kan finde ud af at tage telefonerne, tror medlemmerne heller ikke, vi kan finde ud af at hjælpe dem med de spørgsmål, som de stiller. Eller endnu værre. Det kan være, at de finder nogle andre, der er mere end villige til at hjælpe dem. Hvis vi skal overleve. Hvis vi skal være Danmarks bedste fagforening... Skal vi have medlemmerne i centrum. Og det starter med, at vi kan ta telefonen. Så enkelt er det! Vi har en rigtig stor udfordring med medlemstallet. I de seneste år er det kun gået en vej nemlig ned.. Det er vi ikke alene om det er en udfordring, som gælder i stort set alle fagforeninger medlemmer medlemmer har vi mistet i de seneste fire år. Den udvikling skal ikke bare stoppes, den skal vendes. - Det bliver min største udfordring som formand de kommende år. Jeg synes, vi er godt i gang med at knække kurven. For de erhvervsaktive er årets første tre kvartaler den bedste udvikling de sidste fire år. På det offentlige område har vi lukket hullet. Udviklingen vendte sidste år, og vi fastholder medlemstallet på de offentlige arbejdspladser. Og så er jeg ekstra glad for de flere unge medlemmer, der blev meldt ind i oktober. Så tak til jer, der har slidt for at få knækket kurver Vi har spurgt HK ere om deres forventninger til HK. Og medlemmernes svar er klare: - 4 -

5 Medlemmerne forventer, vi er synlige De forventer, at vi er tæt på deres dagligdag, og at vi er kompetente til at hjælpe dem. De forventer, at vi hjælper dem med uddannelse og kompetenceudvikling. De forventer, vi skaffer dem gode solide overenskomster, der sikrer en fornuftig lønudvikling, sikkerhed i ansættelsen og udviklingsmuligheder i jobbet. Og endelig forventer de, at vi er i stand til at hjælpe ledige kolleger med at komme tilbage i arbejde. Medlemmerne vil med andre ord ha værdi for deres kontingent. Det er helt berettigede krav, medlemmerne stiller. Det er der vel ingen her i salen, der er uenige i? Tiden er kommet, hvor vi skal arbejde med medlemsrettigheder. Rettigheder der skal styrke kontakten til det enkelte medlem og afstemme forventningerne til vores arbejde. Diskussionen om medlems-rettigheder er på dagsordenen, når vi i morgen skal diskutere HK s nye målprogram. Jeg har endnu ikke et bud på de de 10 medlemsrettigheder, men det kunne være: Svare på alle medlemshenvendelser senest 48 timer efter, vi har modtaget dem. Penge til tiden. Vi tager telefonen, når den ringer Vi skal med rettighederne synliggøre vores ydelser, så medlemmerne kender til de muligheder og den service, som HK tilbyder dem. Det vil skabe en positiv oplevelse af HK og det vil styrke vores image som Danmarks bedste og mest moderne fagforbund. Men når det er sagt. Kan vi kun gøre HK større, hvis vi erobrer nyt land og sætter os i respekt. Nyt land kan vi kun erobre, hvis vi viser vores værd. Vi skal have respekten for HK ere i vejret. HK erne skal være stolte af at være HK ere

6 Vi skal have samfundet til at forstå, at uden HK ere går det ikke. HK ere er overalt i det danske samfund. Vi er tandhjulet, der får det hele til at fungere. Og hvis der findes en arbejdsplads uden HK ere er det fordi de har glemt at melde sig ind! Prøv at forestille jer en dag på de danske hospitaler uden HK erne. I politiet, på advokatkontorerne eller alle de andre steder i det danske samfund, hvor der er HK ere, der er helt centrale for, at det hele kører. Jeg tror, at vejen til respekt og til selvrespekt går gennem fokus på medlemmerne. På deres fag og på deres hverdag. Ved et klart fagligt fokus kan vi udbrede respekten for HK, så vi bliver interessante for andre faggrupper end vores traditionelle medlemsgrupper. Det kræver nytænkning og forandring. Som formand for HK er jeg overbevist om, at i de kommende år vil vores måde at organisere det faglige arbejde smitte af på den øvrige fagbevægelse. Men også vores måde at samle kræfterne på bli r interessant at se på. Vi skal diskutere, hvordan fremtidens fagforbund skal se ud? Og hvilken rolle LO skal spille? For nylig kom 3F s formand med nogle tanker om fremtiden. Han forestiller sig en række fusioner, som sammen skal skabe en stor organisation, der effektivt kan matche de stærke arbejdsgiverorganisationer som Dansk Industri og de offentlige arbejdsgivere. En organisation så stor, at den også kan konkurrere på kontingentets størrelse. Selvfølgelig skal fagbevægelsen til alle tider matche arbejdsgiver-modparten. Ellers har vi ikke muligheder for at kunne skabe de resultater, som medlemmerne forventer. Udfordringen består i, at vi skal gå på to ben. Vi skal være tæt på det enkelte medlem Og samtidig skal vi have styrken til at kæmpe de nødvendige politiske kampe med store og magtfulde modparter. Hvordan vi gør det vil givetvis være til debat helt frem til næste LO-kongres. Jeg tror på, at vi med afsæt i vores fornyede fokus på det enkelte medlems arbejdsliv, på faget og ikke mindst på dialogen mellem fagforeningen og medlemmet, kan finde nye veje. Jeg vil tage initiativ til at fortsætte debatten og komme med konstruktive løsningsforslag på dette område. Jeg tror, vi kan finde områder, hvor vi inden for en overskuelig fremtid kan intensivere samarbejdet

7 Det kunne fx være et øget samarbejde med de øvrige organisationer mellem vores juridiske afdelinger, samarbejde om it eller sågar vores a-kasser. Jeg ønsker, at debatten bliver med udgangspunkt i, at HK har lavet nogle af de reformer, som vores kollegaer måske har til gode. Som jeg har skitseret for jer, har vi foretaget nogle hårde tilpasninger, som mange misunder os. Men nu handler alt ikke kun om struktur. Jeg mener, at et frugtbart og gensidigt samarbejde parterne imellem er ligeså vigtigt. Sådan er det også, når det handler om politik. Vi vedkender os vores historie og vores værdigrundlag. Men når det handler om politik, vil jeg gerne slå en ting fuldstændig fast. HK er ikke et politisk parti. Vi skal ikke have en holdning til alle politiske udfordringer. Fx skal HK ikke have en holdning til, hvilket nyt kampfly det danske luftvåben skal købe. Derimod skal HK have en klar holdning til, hvordan vi sikrer fremtidens velfærdssamfund, så der er råd til både uddannelse og sundhed. Selv forsvaret kan have brug for os. De ville måske være godt tjent med et par dygtige HK ere, der kunne vise dem, hvordan en rigtig oversættelse foretages Spøg til side. Mit budskab her i dag skal være, at vi er klare i mælet, når det handler om de områder, hvor vores medlemmer har klare interesser. Vi er en moderne fagforening. Og DET betyder, at vi finder de løsninger, der er til gavn for vores medlemmer. Men også løsninger, der er til gavn for helheden. Når vi har fundet løsningerne, arbejder vi hårdt på at få dem gennemført. Et ambitiøst mål. Og det kræver samarbejde. Det vil føre til nye partnerskaber, hvor vi i samarbejde med andre organisationer, virksomheder, NGO ere eller politiske partier finder løsninger på væsentlige samfunds- problemer. Vi har fx samarbejdet med Dansk Erhverv om en vækstpakke, og i det hele taget, har vi inden for de sidste par år udvidet vores samarbejds-relationer markant. Det vil vi fortsætte med at gøre. Vi vil også fortsætte samarbejdet med de politiske partier. Hvis vi vil have indflydelse, må vi påvirke og være i dialog med alle. Både dem, der har magten, og dem der gerne vil have magten

8 Vi har som bekendt lagt partistøtten på hylden. I stedet indgår vi nu i konkrete samarbejdsprojekter med forskellige politiske partier. Vi har lavet integrationsforslag sammen med politikere fra de Konservative. Vi har støttet et folkesundhedsprojekt, som Det Radikale Venstre havde sat i søen. Vi gik aktivt ind i arbejdet med det socialdemokratiske globaliseringsprojekt. Og vi var inde over et SF-projekt, der havde til formål at styrke folkeskolen. Kort sagt projekter på områder, hvor vi leverer et aktivt HK-indspark i vigtige debatter. Og hvor vi er med til at finde løsninger. Kære kongres. Det er den røde tråd og målet for os. HK arbejder med konkrete løsninger på væsentlige samfundsproblemer. Og vi gør det med de samarbejdspartnere, hvor vi finder fælles interesser og fælles løsninger. Jeg var stolt, da vi foreslog en effektiv løsning på problemerne med lange ventetider ved landets domstole. Gennem et tæt samarbejde med andre organisationer, politiske partier og ikke mindst en klar og målrettet kampagne, har vi formået at sikre en løsning med et klart HK-aftryk. En løsning, der har ført til ansættelse af flere hundrede HK-stillinger ved domstolene og politiet. Vi viste, at HK var en del af løsningen! At den så er gal igen i finanslovsforhandlingerne, holder vi kraftigt øje med ventelister og arbejdspres er ikke et problem mere i 2009, det fortsætter, og derfor skal der sættes midler af for Det sidste halvandet år har vi brugt på at cementere vores nye platform. Vi har gennemført en række kampagner, som har givet genlyd og konkrete resultater. Jeg har registreret respekt for den nye HK profil. Det er ikke noget nemt budskab, vi har valgt. Men det aftvinger respekt, når vi går aktivt ind i arbejdet med at løse væsentlige samfundsproblemer. At ændre vores image er et langt sejt træk. At flytte os fra det noget fastlåste billede af et traditionelt dansk fagforbund til et nyt image som slagkraftig fagforening og med moderne løsninger for øje. Det er den måde, HK ønsker at arbejde på. I en situation med stigende arbejdsløshed og en regering, der er gået helt i stå, er det mere end nogensinde påkrævet, at HK er klar til kamp. Til kamp for medlemmerne

9 Til kamp mod arbejdsløshed og ulighed. Til kamp for bedre og flere uddannelser. Til kamp for ligeløn og ligestilling. Til kamp for et bedre Danmark. Jeg håber, I vil være med! For vi mødes i skyggen af økonomisk krise. En krise, som på bare et år, har fordoblet arbejdsløsheden. En krise, som på bare et år, har forandret dansk økonomi til ukendelighed En krise, som på bare et år, har lammet den nuværende borgerlige regering totalt. Kan I huske VK-regeringens første finansminister ham der mente, at det kun var et spørgsmål om tid, før vi ejede hele verden. Nu er regningen for hans politik kommet, men væk er Thor Petersen. Kan I huske VK-regeringens første statsminister ham med minimalstaten og som i timerne før finanskrisens udbrud sagde, der er intet at komme efter!. Anders Fogh Rasmussen hed han. Nu er han også stukket af fra regningen. I ved godt, regeringen siger, at krisen ikke skyldes regeringens politik. Men hvorfor rammer krisen så dansk økonomi så meget hårdere end resten af den industrialiserede verden? Hvorfor stiger ungdomsarbejds-løsheden så voldsomt og ukontrollabelt i Danmark? Hvorfor er andelen af danskere med en uddannelse blevet mindre? Sådan kunne jeg blive ved. Hvad sker der så herhjemme? Tja, bortset fra regeringens milliardhjælp til bankerne, ja, så sker der ikke særligt meget, der kan dæmme op for krisen

10 Nå, jo jeg var lige ved at glemme skattereformen, der vil lænse statskassen og sætte den offentlige sektor under yderligere pres med voldsomme og ikke mindst ufinansierede skattelettelser til de rigeste i dette samfund. Dem får de i nytårsgave. Lønmodtagerne får også en gave fra regeringen udsigten til ledige! ledige! og det samme år, som der lænses mange milliarder ud i skattelettelser! Og igen er det de unge, det går hårdest ud over. Det er en katastrofe for det danske samfund, hvis vi ikke får sat ind nu! HK har lavet et forslag til løsninger. Mens regeringen har gjort i bankpakker, erhvervspakker og for den sags skyld lømmelpakker Har HK har lavet en lønmodtager- pakke. En fem-punkts plan, som regeringen for min skyld er velkommen til at hugge på stedet og gøre til sin egen. Målet med lønmodtagerpakken er, at undgå at vi taber en hel generation på gulvet og at undgå flere langtidsledige: 1. Indfør reel uddannelsesgaranti nu! Mere end unge mangler i dag en praktikplads. 2. Sænk prisen på efter og videre uddannelse. VK-regeringerne har siden 2001 næsten fordoblet priserne på efteruddannelse. Det er helt urimeligt, når uddannelse er et de få redskaber, lønmodtagerne kan gribe ud efter for at gøre sig attraktive på jobmarkedet. 3. Indfør uddannelsesorlov. Uddannelse holder vores kvalifikationer up-to-date. Og et ledigt medlem kan komme i arbejde, mens kollegaen deltager i et uddannelsesforløb. 4. Ophæv forbuddet mod uddannelse under ledighed. Vi har stigende ledighed nu. Og vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Spild ikke vores tid med hjernedøde kurser i jobsøgning og CVskrivning. 5. Hæv dagpengesatserne. Dagpengene er slet ikke fulgt med lønudviklingen. Det kan være en katastrofe for familierne at komme på dagpenge. Dagpengene er et ekstremt vigtigt element i den danske flexicurity model. For den gennemsnitlige HK er er dagpenge det samme som en lønnedgang på omkring kr. om måneden

11 HK s lønmodtagerplan vil effektivt kunne afbøde nogle af finanskrisens værste konsekvenser. Den vil give betrængte danskere en hjælpende hånd, og den vil afhjælpe nogle af de store personlige omkostninger. Med udmøntningen af globaliserings-midlerne her de seneste 48 timer, er det bestemt positive elementer, men der kunne og burdes tages større skridt! Vi skal tænke videre og investere i fremtiden. Og for HK er kodeordet: Investering i mennesker. Vi skal sikre, at de unge får en uddannelse og vi skal sikre, at uddannelse bliver den vej folk vælger, for at komme videre i livet. Jeg har selv en dreng og en pige i skolealderen. De kan godt være trætte af skolen og jeg kan jo ikke påstå, at jeg var den flittigste elev på Vestre Skole i Grenå. Men nu holder jeg dem i kort snor. De skal have en ordentlig uddannelse. Som jeg ser det, er uddannelse vejen frem. Både for mine børn og for alle andre. Karin vil fortælle meget mere om uddannelse og om udfordringerne på uddannelsesområdet i sin beretning. HK har allerede markeret sig stærkt på uddannelsesområdet. Og vi vil også fremover holde fast i, at uddannelse og investering i mennesker er en mærkesag for HK. Vi skal have skabt et sammen-hængende uddannelsessystem uden store frafald og fravalg. Vi skal have en gennemgribende renovering af uddannelsesverdenen, lige fra børnehaveklasserne, i folkeskolen til professions-bachelorer og universiteternes forsker-uddannelser i den anden ende. Derfor vil HK arbejde målrettet på, at der bliver nedsat en uddannelses- kommission. Men hvorfor nu en ny kommission? Alt for ofte har vi set regeringen nedsætte kommissioner, der fungerer som syltekrukker, eller kommissionsrapporter, som regeringen er de første til at smide i skraldespanden. Derfor kræver HK, at resultaterne fra denne kommission bliver ført ud i livet. Vi har brug for at samle alle parter og for at få uddannelses-institutionerne repræsenteret på lige fod med arbejdsmarkedets parter. I min verden laver en kommission reformforslag. Det kan jeg godt lide. Jeg er tilhænger af nødvendige reformer i vores velfærdssamfund. Hvis vi skal bevare og forbedre, så er vi nødt til at tænke i reformer

12 Der findes desværre mange med angst for reformer. Jeg husker sidste år, hvor HK arbejdede hårdt på en dagpengereform, der kunne hæve satsen mod tilsvarende krav til lønmodtagerne. Her fik regeringen som bekendt kolde fødder, og lod en god reformdagsorden afgå ved døden. Jeg må erkende, at der inden for vores egne rækker af og til er en skræk imod reformer, der betyder forandringer. Ingen nævnt ingen glemt. Budskabet fra HK s kongres skal være meget klart. Vi vil de nødvendige reformer, der kan geare Danmark til fremtiden. Og de bedste reformer, som vi kan agere på, er de helt nødvendige investeringer i mennesker. Lad os nu gå i gang med at reformere vores samfund, så alle får den nødvendige uddannelse. Overenskomster har altid været og skal altid være et af de afgørende omdrejningspunkter i det faglige arbejde. Her har HK været rigtigt gode til at skaffe medlemmerne fremgang og nye muligheder i arbejdslivet. De seneste overenskomst-forhandlinger har vist, at det stadig er muligt at levere resultater til gavn for medlemmerne. Overenskomstfornyelsen på det private område i 2007 var banebrydende på en række områder. Lønudviklingen blev markant og nok en direkte årsag til det flotte resultat, vi så på det offentlige område året efter. Der blev åbnet for selvvalgt uddannelse finansieret via en række nye kompetencefonde. Et fremsynet resultat, der betyder, at en stor del af vores privatansatte medlemmer fra i år selv har kunnet vælge, den efter- og videreuddannelse, de ønsker. På det offentlige område var der store forventninger til overenskomst-forhandlingerne i Og for HK s vedkommende blev der indgået et forlig, der betød markante lønstigninger, indførsel af ret til fravær på barnets 2. sygedag, øremærkning af seks uger af barselsorloven til mændene, særligt tillæg til tillidsrepræsentanter og endelig en bonusordning til seniorer. Alt i alt et fremragende resultat, som blev stemt hjem af et stort flertal af medlemmerne. Nu står overenskomstfornyelsen på det private område for døren. Det tegner til at blive noget sværere forhandlinger end i 2007 på grund af krisen

13 Både HK Handel og HK/Privat prioriterer fjernelsen af 50-procentsreglen meget højt. Jeg bakker kraftigt op og deltager gerne i arbejdet. Ligeløn er en anden, men ligeså vigtig udfordring, som der skal tages hul på ved OK 10. Det er ganske enkelt uforståeligt, at vi her i 2009 kan konstatere, at der er en forskel mellem mænd og kvinders løn på ikke mindre end 17,7 procent. Mette vil i sin beretning fremlægge HKs løsninger på ligelønsområdet. Selv vil jeg bare sige, at det er for pinligt, at vi ikke har ligeløn i Danmark i Jeg har en datter på 14 år. Eller rettere: Hun er 13 år. Hun har nemlig først fødselsdag i morgen. Men sker der ikke snart noget, så når Sara pensionsalderen, uden at ligeløn er blevet en realitet. Ligestillingsminister Inger Støjberg ikke problemet alvorligt. Hun mener ikke, der er behov for nogle ændringer hun mener, at kvinderne dybest set bare skal tage sig sammen. Så går det nok alt sammen. Helt ærligt det har ikke hjulpet, at vi har fået stiletter i ligestillingsministeriet. Finanskrisen viser, at verdens nationer hænger uadskilleligt sammen i et skæbnefællesskab på godt og ondt. Udenlandske investeringer, kapitalfonde, globalisering og EU er blevet en del af vores hverdag. EU har givet os mange gode ting. Tag bare ligeløn og ligestilling. Hvor var vi henne, hvis ikke EU hjalp os med at presse regeringen og arbejdsgiverne? Ansættelsesbevisloven - som jo stammer fra et EU-direktiv - den har medlemmerne og vi, haft rigtig megen glæde af. Men der er også tidsler og torne. I de sidste par år har afgørelser fra EF-domstolen lagt pres på de helt grundlæggende arbejdstager- rettigheder, som fx strejkeretten. Blandt andet i den såkaldte Laval-sag, der handler om, i hvilket omfang lønmodtagere må strejke sig til en overenskomst hos en udenlandsk arbejdsgiver. Her er vi inde og røre ved kronjuvelerne i den danske model, og det går jo ikke. Derfor lavede vi en dansk løsning, hvor vi ændrede på den danske udstationeringslov

14 Men der skal laves en europæisk løsning, der slår strejkeretten fast med syvtommersøm i hele EU. Vi vil ikke acceptere social dumping, hvor udenlandske arbejdstagere får lov til at arbejde til lønninger i Danmark, der ligger langt under overenskomsten. Vi har intet mod udenlandsk arbejdskraft - men betingelsen er, at vi har ret til at kræve ordentlige løn- og arbejdsvilkår for vores udenlandske kolleger. Sådan må det være. Der er tre store begivenheder i København i dette efterår: Først var der Obama og de olympiske lege, nu har HK kongres og om en måned kommer det store klimatopmøde. HK har lige indgået et nyt partnerskab med Microsoft for sammen at yde vores bidrag til klimakampen. Og sammen med Microsoft holder vi møder med ordførerne for både regeringen og oppositionen. Sammen med Microsoft har vi en række forslag til, hvordan vi kan skabe et grønnere samfund og forbedre klimaet. Grøn It bliver et område, hvor vi sammen kan og vil sikre mere forskning og lavere energiforbrug i den kontorteknologi, vi alle arbejder med dagligt. Men teknologi er ikke nok. Der skal adfærdsændringer til. Derfor har vi også helt konkret foreslået, at man skal uddanne klimaansvarlige på alle arbejdspladser. De skal være med til at sætte grøn it og klima på dagsordenen i den enkelte virksomhed og sprede viden om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre. For 14 dage siden havde jeg møde med Finans- og it-ordføreren om grøn it. I går kunne jeg glæde mig over, at der er afsat 145 mio. kr. over tre år. Tak til forligspartierne, men ikke mindst tak til S - SF og Radikale i denne sag. Kære kongres Vi står i dag med et Nyt HK. Et HK hvor medlemmet er i centrum Et HK hvor faget er i fokus Et HK der samarbejder bredt for at forbedre vores medlemmers hverdag. Et HK der vil bekæmpe arbejdsløsheden og sikre, at Danmark kommer styrket ud af krisen Et HK der vil investere i mennesker og sikre, at vi ikke taber den unge generation på gulvet

15 Et HK der arbejder for bedre overenskomster og ligeløn Et HK der en del af løsningen. Jeg er sikker på, at vi på denne kongres bygger broen ind i fremtiden endnu stærkere og længere for os og for vores medlemmer. Fortsat god kongres!

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen)

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Kære venner. Det er dejligt igen at mødes med jer, også på en tidlig/smuk 1. maj og i år en 1. maj, hvor det er endnu vigtigere, at vi taler om, hvilken

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag.

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Ejner K. Holst tale ved 1. maj 2011 Kære alle sammen. Tak for invitationen. DET TALTE ORD GÆLDER Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Her mødes vi for at bekræfte sammenholdet.

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

25. januar sidste år stod vi på den stiftende kongres og tog afsæt til et meget turbulent år:

25. januar sidste år stod vi på den stiftende kongres og tog afsæt til et meget turbulent år: Åbningstale v/næstformand Mona Striib Kære kongresdeltagere Velkommen til strukturkongres i FOA Fag og Arbejde. En særlig velkomst til gæsterne - tidligere kolleger fra politisk ledelse, repræsentanter

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere