Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Teknisk Udvalg, Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: John Bader (Løsgænger) Børge Larsen (V) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A) Side 1

2 Teknisk Udvalg, Indholdsfortegnelse 81 Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning - Det tekniske område Forlægning af motorvejsrampe ved Snoghøj Landevej Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 6 parceller ved Skærbæk øst Kollektiv trafik Læskærm ved Café Rustik, Jyllandsgade Vindmølleprojekt ved Follerup Anmodning om igangsætning af planproces der muliggør opstilling af vindmøller øst for Follerup Lukket - Vurdering af annoncering på reklamefinansieret byudstyr Orienteringssag Status på skilteoprydning langs indfaldsvejene Lukket - Orientering...29 Side 2

3 Teknisk Udvalg, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt. Side 3

4 Teknisk Udvalg, Budgetopfølgning - Det tekniske område Sagsnr.:13/7025 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: I henhold til Fredericia Kommunes principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen. Det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper: Overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområde i aktivitetsbeskrivelsen Det tekniske område. Status på indsatsområderne vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter, drift Fredericia Brand & Redning Kørselskontor -1, ,273 By & Erhverv Byfornyelse og driftssikring 4, ,316 Trafik og Renovation Kollektiv trafik 22,556-1,700 24,256 Veje og parker 13, ,176 Vintertjeneste 3,173-4,457 7,630 Betalt parkering -0, ,915 Entreprenørgården -5,436-1,600-3,836 Parkeringsvagt -0,705-0,542-0,163 Skadedyrsbekæmpelse -0, ,185 Vejbelysning 2, ,814 Facility Management Transportoptimering 1,462-0,564 1,100 1,998 Side 4

5 Teknisk Udvalg, Administrativ service -0, ,001 Serviceafdeling -1,114 0,008 1,400 0,294 Ejendomsafdeling 3, ,559 Serviceudgifter, drift i alt 41,427-0,556 10,799 51,670 Anlæg Anlæg - Fredericia Brand & Redning 0, ,572 Anlæg - Plan & Byg 1, ,505 Anlæg - Vej & Park 31,688 1,300-32,988 Anlæg - Facility Management 46, ,000 Anlæg i alt 79,765 1,300-81,065 Total 121,192 0, ,936 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1. budgetopfølgning og spar/lån overførsler fra budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Transportoptimeringen har hidtil været placeret under Brand & Redning og dermed Beredskabskommissionen. Fremover vil driften af kommunens biler være placeret under Facility Management og dermed under Teknisk Udvalg. Driftsbudgetterne samt et spar/lån på -0,564 mio. kr. fra 2012 til 2013 budgetomplaceres derfor fra Beredskabskommissionen til Teknisk Udvalg. Der overføres 0,008 mio. kr. til Serviceafdelingen i forbindelse med udmøntningen af barselsfonden. I forbindelse med 5 års gennemgangen af Martine Christoffersens Vej blev det klart, at det er nødvendigt at igangsætte færdiggørelsesarbejderne af vængerne nu. Igangsætning er nødvendig for at undgå væsentlige ekstraomkostninger, idet det udførte arbejde nu forfalder pga. den manglende færdiggørelse. Færdiggørelsesarbejderne af alle 4 vænger forventes at løbe op i ca. 4 mio. heraf udgør færdiggørelsen af det grønne ca. 1 mio. Side 5

6 Teknisk Udvalg, Der er ikke i budgettet afsat midler til den endelige færdiggørelse af de kommunale udstykninger. Jævnfør tidligere beslutninger i Byrådet skal disse omkostninger finansieres af en del af det salgsprovenu, der opnås ved salg af grunde i udstykningerne. På nuværende tidspunkt er der kun et salgsprovenu på 1,3 mio. som kan anvendes til færdiggørelse af Martine Christoffersens Vej. Salgsprovenuet benyttes til færdiggørelsesarbejderne af vænget ud til Bredstrupvej/Vestre Kobbelvej. Det resterende arbejde finansieres af salgsprovenuet fra kommende grundsalg. Forventet spar/lån Kolonnen Forventet spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene sagsfremstilling og vurdering. Vurdering: Den seneste budgetopfølgning fra Sydtrafik fastholder den nuværende á conto betaling som udmeldt i det vedtagne budget for kollektiv trafik i Under forudsætning af uændrede á conto-betalinger, og med forbrugstal indenfor á conto-rammen vil budgettet for kollektiv trafik holde. Da en andel af busserne fremover kører på naturgas (som et led i Gas på vej -projektet), introducerer dette en usikkerhed, da vi ikke har erfaringstal for brændstofforbrug. De øvrige driftsopgaver på vej- og parkområdet er under pres. Den hårde vinter resulterer i ekstraordinære reparationer i belægningerne, mens kombinationen af regn og sol i foråret har givet ekstra udgifter på de grønne områder. Vintertjenesten har på nuværende tidspunkt afholdt udgifter for 4,578 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,398 mio. kr. som følge af den strenge vinter i årets første måneder. Erfaringsmæssigt er fordelingen af udgifter til vintertjenesten 60/40 imellem årets første og sidste måneder. Hvis denne fordeling holder stik, ender det samlede forbrug til vintertjenesten i 2013 på ca. 7,630 mio. kr. Det er ca. - 4,455 mio. kr. over budgettet. Budgettet til vintertjenesten er tynget af et spar/lån fra 2012 på 1,394 mio. kr. Da årets første måneder har givet store udgifter til vintertjenesten, må afbetalingen på spar/lånet udsættes til Nettobudgettet for 2013 er dermed 4,574 mio. kr. Budgettet til vintertjenesten følges nøje i forhold til vinterens udvikling. Vintertjenesten er på udfordringslisten, hvor vi foreslår et budgetniveau svarende til gennemsnittet for de seneste ti års forbrug. Side 6

7 Teknisk Udvalg, Det vil være vanskeligt at afdrage på spar/lånet på ca. 0,5 mio. kr. på parkeringsvagtordningen, hvis de nuværende driftstal fortsætter. Der arbejdes derfor på en anden løsning, således at ordningen bliver bragt i balance. Entreprenørgårdens forbrugstal følger forventningerne, mens der er en naturlig forsinkelse på opkrævning af indtægter. Dette giver et misvisende samlet billede af økonomien på Entreprenørgården. Det nuværende spar/lån på ca. -3,2 mio. kr. forventes betalt ned til ca. -1,6 mio. kr. ved udgangen af 2013, således at der afdrages 1,6 mio. kr. på lånet i 2013 og til 0 kr. ved udgangen af 2014, og at planen for afviklingen af spar/lån følges. Regnskabet er dog under pres på grund af en nedslidt maskinpark. Serviceafdelingen har i første kvartal haft et stort sygefravær, ca. 12 %, grundet afvikling af medarbejdere med langtidsfravær, der blev afskediget i Det har påvirket driften negativt i første kvartal, og der er et økonomisk efterslæb. Sygefraværet er reduceret betydeligt i 2. kvartal og ligger nu lige under 6 %. Det lavere fravær forudsættes fasthold i resten af 2013, og det nuværende spar/lån på -2,704 mio. kr. forventes betalt ned til 1,400 mio. kr. ved udgangen af 2013 og til 0 kr. ved udgangen af Forudsætningen for, at Serviceafdelingen kan betale af på spar/lån på -2,704 mio. kr., er, at det lave sygefravær fastholdes. I forhold til årsresultatet er det dog også afgørende, at Serviceafdelingen vinder en tvist med 3F om betalt pause. Sagen stammer tilbage fra en pauseaftale fra 1999, som efter HR s og Serviceafdelingens opfattelse er opsagt retsmæssigt i april 2011, men hvor 3F mener, at den løber frem til 31. marts Sagen, der i værste fald kan koste Serviceafdelingen 1,200 mio. kr., er gået til voldgift og afsluttes i indeværende år. Det forventes, at Serviceafdelingen følger planen for afvikling af spar/lån. Ejendomsafdelingen forventes at have stort set uændret drift i forhold til Enkelte bygninger, som Ejendomsafdelingen har overtaget fra Børne- og Ungeområdet, er dog en udfordring. Det gælder Billen og Ryttergrøftvejens Skole, hvor der ikke er overført basisbudget midler. Endvidere kan der forventes et mindre salg af teknikertimer i 2013, fordi der er brugt store ressourcer på den indledende projektforberedelse til masterplanen. Der er afsat puljemidler i masterplanen til teknikertimer, men først fra det tidspunkt, hvor masterplanen er blevet godkendt. Ejendomsafdelingens spar/lån på -3,101 mio. kr. forventes fortsat at kunne betales ned som planlagt over 2013 og Masterplanen påvirker ikke driften i Ejendomsafdelingen i Men den påvirker salget af teknikertimer negativt i 2013, men positivt i 2014 grundet behovet for bygherrerådgivning og projektledelse. Transportoptimeringens drift er ikke i balance, fordi projektet ikke kan levere en årlig besparelse på 2,0 mio. kr., som allerede er indbygget i et tidligere sparekatalog, parallelt med at projektet også skal finansiere et akut behov for udskiftning af bilparken. 35 % af den nuværende bilpark er ældre end 8 år, 65 % ældre end 6 år. En løsning er præsenteret for Side 7

8 Teknisk Udvalg, direktionen i juni, og der er truffet beslutning i august vedrørende konkrete økonomiske forbedringer, som betyder at besparelsen på de 2,0 mio. kr. realiseres med fuld virkning fra I 2013 har forbedringerne først effekt fra 1. september 2013, hvilket betyder at spar/lån øges til - 1,1 mio. kr. ved udgangen af året. Transportoptimeringen har hidtil været placeret under Brand & Redning og dermed Beredskabskommissionen. Fremover vil driften af kommunens biler være placeret under Facility Management og dermed under Teknisk Udvalg. Driftsbudgetterne samt et spar/lån på -0,564 mio. kr. fra budgetomplaceres derfor fra Beredskabskommissionen til Teknisk Udvalg. Indstillinger: By & Erhverv, Trafik & Renovation og Facility Management indstiller, 1. at der omplaceres for i alt -0,556 mio. kr. til serviceudgifter i at der søges om omplacering for i alt 1,300 mio. kr. til anlægsprojekter i at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - Status på indsatsområder Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 8

9 Teknisk Udvalg, Forlægning af motorvejsrampe ved Snoghøj Landevej Sagsnr.:13/8306 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Danske Havne har rettet henvendelse til Fredericia Kommune om forlægning af tilkørselsrampen til Vejle/Kolding ved Snoghøj Landevej for derigennem, at reducere de nuværende og kommende trængselsproblemerne og derved forbedre tilkørselsforholdene til havnen, som er en af landets største erhvervshavne. Danske Havne har også i 2011 rettet henvendelse til kommunen omkring reduktion af trængselsproblemerne. Indeholdt i den tidligere anmodning var blandt andet også forespørgsel på Intelligent TrafikStyring på Snoghøj Landevej/Strandvejen og støjbekæmpelse på Strandvejen. Det samlede anlægsbudget blev på daværende tidspunkt anslået til ca. 50 mio. hvoraf Fredericia Kommunes andel blev anslået til ca. 30 mio. idet Danske Havne forventede, at der kunne opnås støtte fra Statens Infrastrukturfond. Samtidig med den tidligere anmodning var Vejdirektoratet ved at undersøge mulighederne for en udbygning af motorvejen mellem Kolding og Fredericia, hvori en forlægning af rampen indgik. Den landspolitiske behandling af undersøgelsen var ikke afsluttet ved kommunens budgetbehandling i 2011, hvorfor den politiske behandling af sagen blev udsat. Udvidelse af motorvejen mellem Kolding og Fredericia er siden blevet henlagt, hvorfor der ikke længere er udsigt til en statslig finansiering af rampen. Det er ikke længere muligt at søge tilskud fra Statens Infrastrukturfond, men i forbindelse med aftalen om En ny Storstrømbro, Holstebromotorvejen m.v." af 21. marts 2013 blev der oprettet en pulje på 100 mio. kr. til medfinansiering af kommunale ønsker til anlægsprojekter i relation til statsvejnettet. Det fremgår af aftalen, at staten betaler op til 50 pct. og kommunen minimum 50 pct. af projektomkostningerne. Ansøgningsfristen til Vejdirektoratet er den 30. august Økonomiske konsekvenser: På baggrund af den nye henvendelse fra Danske Havne og muligheden for at søge tilskud, har Trafik & Renovation regnet et overslag for forlægning af rampen. Overslaget er på 16 mio. kr. inkl. arealerhvervelse og projektering ved ekstern rådgiver. Det er kun projekter, der har relevans for trafikudviklingen på statsvejnettet, og som har høj trafikal og samfundsøkonomisk relevans, der vil kunne opnå puljemidler. Men eftersom forlægningen af motorvejsrampen, dels vil øge kapaciteten i rampekrydset, dels reducere risikoen for opstuvning på frakørselsrampen fra Fyn, vurderer Trafik & Renovation at projektet opfylder kriterierne for at opnå 50 % medfinansiering. Kommunens andel af forlægningen forventes derfor at andrage 8 mio. kr. Side 9

10 Teknisk Udvalg, Vurdering: Trafik & Renovation vurderede allerede i forbindelse med behandlingen i 2011, at det ville være ønskeligt med en tidlig anlægsfase for forlægningen af motorvejsrampen. Idet en ombygning vil forbedre trafikafviklingen i myldretiden og derved reducere transportudgifterne for såvel borgere og erhvervsliv. Det vil desuden forbedre virksomhedernes muligheder for at have et effektivt samspil med kunder, underleverandører og samarbejdspartnere og reducere de negative miljømæssige konsekvenser ved trængselsproblemerne. Det var i 2011 ikke muligt at afsætte de nødvendige midler for at fremskynde forlægningen i forhold til den statslige udbygning af motorvejen. Trafik & Renovation vurderede derfor, at tidsperspektiv og den økonomiske belastning talte for, at Fredericia Kommune afventede udbygningen. Udbygningen siden er blevet henlagt, hvorfor en kommunal (med)finansiering af rampeforlægningen igen er blevet aktuel. Indstillinger: Trafik & Renovation indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler at puljen hos Vejdirektoratet søges og at projektet indarbejdes i budgettet med 3 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i Bilag: Åben - Skitse rampeforlægning.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Et flertal bestående af T, V, F og Løsgænger stemmer imod. Et mindratal bestående af A stemmer for indstillingen med den bemærkning, at alternativ finansiering undersøges. Side 10

11 Teknisk Udvalg, Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 6 parceller ved Skærbæk øst Sagsnr.:13/4119 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: TRE-FOR Varme A/S har ved projektforslag af 18. april 2013 ansøgt om kommunens godkendelse til etablering af distributionsnet til fjernvarmeforsyning af ny udstykning for Boligområde, Skærbæk Øst, del af Lokalplan 284, Fredericia fjernvarmeforsyning til nyudstykning med 6 parceller. Beskrivelse af projektforslaget Der er tidligere udarbejdet projektforslag for hele det område, der er omfattet af Lokalplan 284, Boligområde i Skærbæk Øst. Dette er annulleret. Det nuværende projektforslag omhandler fjernvarmeforsyning af 6 parceller på Halmøvænget, der ligger i umiddelbar tilknytning til det bestående fjernvarmeforsyningsområde ved Skærbæk (TRE-FOR Varme A/S). Der kobles til dette forsyningsområde via en ny hovedforsyningsledning i Hagenørvej og distributionsnet i Halmøvænget. Hovedforsyningsledningen forberedes for forsyning af fremtidig bebyggelse inden for hele lokalplanområdet. Det samlede varmebehov vurderes at udgøre 38 MWh/år ved fuld udbygning af projektområdet. Området forudsættes udviklet jævnt over en 3-årig periode, svarende til at ca. 2 nye boligenheder pr. år forventes tilsluttet fjernvarme. Ejeren har planer om opstart i løbet af Forsyningsformen er fjernvarme, som produceres ved henholdsvis naturgasbaseret kraftvarme, overskudsvarme, affaldsbaseret varme/ kraftvarme samt naturgas- og gasoliebaseret spids- og reservelastproduktion. I de samfundsøkonomiske beregninger er der anvendt individuelle anlæg baseret på varmepumpeanlæg som reference. Beregningerne viser, at der opnås en besparelse ved realisering af projektforslaget. Forhold til Fredericia Kommuneplan ændring af varmeforsyningsplanen Med godkendelse af projektforslaget udvides de kollektive varmeforsyningsområders afgrænsning. Udvidelsen vedrører de ejendomme, der er omfattet af projektet, og områdeafgrænsningen vil efter Teknisk Udvalgs godkendelse fremgå af PlansystemDK. Lokalplan nr. 284 Boligområde i Skærbæk Øst vedtaget 7. december 2009 tilslutningspligt og dispensationer Projektområdet er som nævnt omfattet af lokalplan nr. 284 Boligområde i Skærbæk Øst. Lokalplanens 6.5 fastlægger tilslutningspligt til kollektiv Side 11

12 Teknisk Udvalg, varmeforsyning. I de tilfælde, hvor der efter bygningsreglementet opføres boliger som lavenergihuse, dispenseres der fra bestemmelsen. Ved etablering af opvarmningssystemer med vedvarende energi kan Byrådet dispensere fra tilslutningspligten. Hvis bygningens varmebehov ikke fuldt ud kan dækkes af vedvarende energi, skal den resterende del af opvarmningsbehovet dækkes af kollektiv varmeforsyning. Lovgrundlag Projektforslaget skal behandles i henhold til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (LBK nr /12/2011) samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 795 af 12/07/2012). I henhold til BEK nr. 795 (projektbekendtgørelsen), skal projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. I Fredericia Kommunes tilfælde har Byrådet uddelegeret kompetence for godkendelse af projekter til Teknisk Udvalg, mens kompetencen til godkendelse af udvidelse af varmeforsyningsplanen er ved Byrådet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der skal foretages en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Ved vurderingen skal det påses, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen. Herunder skal berørte parter høres med henblik på bemærkninger til projektet. Projektet kan kun godkendes, hvis det er samfundsøkonomisk fordelagtigt og ikke ændrer på områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen. Høring Der er foretaget høring ved forsyningsselskaberne Fredericia Fjernvarme A.M.B.A. og DONG Gas Distribution A/S, ejere og vejejere. Der er ikke indkommet bemærkninger fra disse til forslaget. VVM-screening Der er foretaget VVM-screening af projektet, og det er vurderet, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. Samlet vurdering By & Erhverv vurderer: - At beregningerne i projektforslaget er korrekt udført og giver et retvisende billede af, at det ansøgte samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige af de belyste varmeforsyningssituationer. De energi- og miljømæssige forhold vurderes ligeledes at indgå korrekt i beregningerne. Side 12

13 Teknisk Udvalg, At projektet ikke ændrer på områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst, del af Lokalplan 284, Fredericia fjernvarmeforsyning til nyudstykning med 6 parceller godkendes og indstilles til Byrådet til endelig godkendelse af ændring af varmeforsyningsplanen. Bilag: Åben - Projektforslag, 6 parceller.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 13

14 Teknisk Udvalg, Kollektiv trafik Sagsnr.:13/5035 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune skal, ifølge regnskab 2012, betale 1.7 mio. kr. mere til Sydtrafik end budgetteret. Årsager hertil er følgende: 1. Indtægterne fra billetsalget har ligget væsentligt lavere end forventet. 2. Omkostningerne til busdriften er større end forventet. 3. Der har været et merforbrug på handicapkørsel. I november 2011 trådte en ny køreplan i kraft. Hensigten med køreplanændringen var, at skaffe bedst mulig kollektiv trafik inden for de givne økonomiske rammer, og samtidig tilvejebringe en større besparelse. Den nye køreplan blev udarbejdet i samarbejde med COWI og Sydtrafik. Sydtrafik beregnede budgettet, og det er de tal der nu viser sig at være for optimistiske. Ad. 1. I budgettet var der kalkuleret med billetindtægter på 11.6 mio. kr. mens regnskabet viser en indtægt på 10.4 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. 11 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner inden for Sydtrafiks område, er det dog ikke noget særsyn, idet 6 ud af 12 kommuner har haft lavere indtægter end budgetteret. For 4 af disse kommuners vedkommende ligger afvigelsen på niveau med Fredericia kommunes, og for en enkelt kommunes vedkommende er afvigelsen på hele 38%. Samlet set for Sydtrafiks område ligger indtægterne dog højere end budgetteret, og også højere end i Ad. 2. I budgettet var der kalkuleret med udgifter til busdrift på 31.6 mio. kr. mens de faktiske udgifter er på 31.8 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. ½ %. Samlet set for Sydtrafiks område er udgifterne til busdrift en anelse højere end budgetteret (ca.1 %), og også højere end i Ad. 3. I budgettet var udgifterne til handicapkørsel budgetteret til 1.8 mio. kr. mens regnskabet viser at forbruget reelt har været på 2.2 mio. kr. Altså en afvigelse på svarende til ca. 20 %. De lave billetindtægter kan skyldes flere ting. Den nye køreplan har været implementeret i et år ved regnskabets afslutning. Nye afgangstider og nye ruter kræver tilvænning for passagererne, hvilket kan være årsag til faldende passagertal i en periode. Side 14

15 Teknisk Udvalg, Den benyttede afregningsmodel kan være årsag til, at indtægtsfordelingen falder uheldigt ud for Fredericia kommunes vedkommende. Ved indførelse af rejsekort i hele Sydtrafiks område bortfalder afregningsmodellen, og afregningen vil afspejle den reelle indtægt i de enkelte kommuner. Rejsekortet implementeres i Fredericia i juni, og rejsekortet forventes at være udrullet i hele Sydtrafiks område i slutningen af 2013 eller starten af Kommunen har fra Sydtrafik fået oplyst at der er en indtægtsstigning i de 4 første måneder af i år. Som det ses af nedenstående nærmer vi os niveauet for Januar-april 2011: kr. Januar-april 2012: kr. (- 16,5 %) Januar-april 2013: kr. (+ 14,7 %) Forslag til besparelser I det følgende beskrives de potentielle besparelsesmuligheder, der foreligger indenfor budgettet til den kollektive trafik i Fredericia med udgangspunkt i Forslagene er fundet ud fra, hvor færrest mulige borgere rammes af besparelsen. Eventuelle sparetiltag vil tidligst kunne implementeres ved køreplanændringerne sommer Der er skitseret 5 forslag. Forslag 5 medfører en udgift, men vil kompensere for generne ved de øvrige forslag. 1. I de 6 ugers sommerferie køres lørdagskøreplan på hverdage og søndagskøreplan på lørdage og søndage. 2. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele året. 3. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage hele året. 4. Første morgenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage hele året. 5. Etablering af Flextur. Ad. 1. En reduceret sommerkøreplan findes andre steder i landet og kan begrundes med, at mange passagerer er skoleelever og studerende. Alle kan fortsat benytte busserne, men nogle vil opleve lidt længere ventetid. Sommerkøreplanen følger skolernes sommerferie, som for 2014 ligger i ugerne Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Side 15

16 Teknisk Udvalg, Ad. 2. Fjernelse af sidste aftenafgang på alle linjer på hverdage hele året kan begrundes med, at kun i alt 50 passagerer rammes. De berørte passagerer forventes at tage en tidligere afgang eller at skifte til cykel, gang eller taxi. I mange byer stopper bybusserne tidligere end det er tilfældet i Fredericia. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Ad. 3. Fjernelse af sidste aftenafgang på alle linjer på lørdage og søndage hele året vil ramme 35 passagerer på lørdage og 35 passagerer om søndagen. De berørte passagerer forventes at køre tidligere eller at skifte til cykel, gang eller taxi. I mange byer stopper bybusserne tidligere end det er tilfældet i Fredericia. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Ad. 4. Fjernelse af første morgenafgang på alle linjer på lørdage og søndage hele året vil ramme 10 passagerer på lørdage og 46 passagerer om søndagen. De berørte passagerer forventes at tage en senere afgang eller at skifte til cykel, gang eller taxi. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr ,-. Ad. 5. Flextur er et koncept under Sydtrafik, hvor man kan tilkalde en telebus i f.eks. tidsrummet kl og evt. områdebegrænset. Kommunen fastsætter vilkår og taksterne. Prisen for Flextur kan f.eks. være 5 kr. pr. km, dog minimum 35 kr. for en tur. Børn under 12 år rejser for halv pris. Den årlige nettoudgift kan ansættes til kr ,-, hvilket svarer til 50 % mere end budgettet i Esbjerg Kommune. Løsningen kompenserer for reduceret drift af bybusserne. Flere kommuner i Sydtrafiks område har indført Flextur, og der er blandt nogle af disse kommuner etableret et samarbejde omkring at lade Flextur krydse kommunegrænserne. Senest har Vejle kommune henvendt sig til Fredericia med ønsket om et samarbejde, blandt andet for at efterkomme et behov fra borgere, som traditionelt orienterer sig mod Fredericia, og som tidligere har været busbetjent af den regionale rute 204. Forvaltningen anbefaler desuden at analysere mulighederne for en mere optimal og økonomisk løsning på rute 541. Ruten befordrer 124 passagerer pr. dag. Der er 87 elever med skolekort, som jævnligt kører hver vej, så der er ikke ret mange andre passagerer. I skolevejsrapporten for Fjordbakkeskolen står der: Ruten fra Herslev til Taulov Skole er 6 km lang og foregår ad Højrupvej, der er udenfor byzonen, uden belysning og uden trafiksanering. En sikring af ruten med bump dimensioneret til 40 km/t vil betyde 40 stk. bump. Et sådan projekt vil koste omkring 2 millioner kroner inkl. belysning. Side 16

17 Teknisk Udvalg, Forudsætninger Bruttobesparelsen er til vognmanden og gaslevering. Der er ikke taget hensyn til eventuel ændret tomkørsel. Det er ikke muligt at forudse præcist, hvordan passagernes adfærd vil blive påvirket af tiltagene. Der er i ovenstående regnet med et bortfald på 2/3 af indtægten på de afgange der foreslås nedlagt. Det forudsættes, at den gennemsnitlige indtægt der mistes, svarer til 2-zoners klippekort-taksten på 12,50 kr. pr. klip. Passagertallene er baseret på tællinger i bybusserne. Indstillingen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har sendt et høringssvar, som er vedlagt indstillingen som bilag. Økonomiske konsekvenser: I forhold til de foreslåede besparelser er det ikke muligt at forudse præcist, hvordan passagernes adfærd vil blive påvirket af tiltagene. Den ene yderlighed vil være, at der mistes det dobbelte antal passagerer, og dermed indtægter, fordi returrejsen ikke kan foretages med bus og derfor vælges anden transportform. Den anden yderlighed vil være, at alle passagerer blot tager med en anden tur, og således vil indtægten være uændret. I det foregående er der som sagt regnet med et bortfald på 2/3 af indtægten, hvilket formentlig er pessimistisk vurderet. Vurdering: Vej & Park vurderer, at underskuddet ikke kan finansieres inden for budget Da kommunens principper for økonomistyring foreskriver, at der ikke kan ansøges om tillægsbevilling foreslås det, at merforbruget overføres til 2014 via Spar/lån og at finansieringen findes ved gennemførelse af de i sagen foreslåede besparelser. Vej og Park vurderer, at der stor usikkerhed på billetindtægterne 2013 og frem og budgettet til den kollektive trafik, derfor er under pres. De skitserede spareforslag kan tidligst implementeres med køreplanændringerne sommer Fjernelse af afgange forsøges dog implementeret tidligere sammen med indførelsen af flextur. Indstillinger: Vej & Park indstiller, at 1. merforbruget overføres via Spar/lån til der vedtages besparelser omfattende forslagene: Side 17

18 Teknisk Udvalg, I de 6 ugers sommerferie køres lørdagskøreplan på hverdage og søndagskøreplan på lørdage og søndage. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele året. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage/helligdage hele året. Første morgenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage hele året. Etablering af Flextur. Disse forslag vil tilsammen betyde en årlig besparelse på kr. Effekten vil være ca. det halve i forvaltningen analyserer mulighederne for en mere optimal og økonomisk løsning på rute 541. Bilag: Åben - Afgangstider ved reduceret køreplan - sommer 2014.pdf Åben - Høringssvar til besparelse på kollektiv trafik 2013.doc Beslutning i Teknisk Udvalg den : Sagen udsat. Beslutning i Teknisk Udvalg den : Et flertal bestående af V, T og Løsgænger stemmer for indstillingen idet flekstur alene indføres på de tidspunkter, hvor der sker servicereduktioner. Et mindretal bestående af A og F stemmer imod. F med en bemærkning om, at der afventes en nøjagtig beskrivelse af, hvad flekstursløsningen indebærer. Side 18

19 Teknisk Udvalg, Læskærm ved Café Rustik, Jyllandsgade 59 Sagsnr.:13/6815 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Café Rustik, Jyllandsgade 59, ønsker tilladelse til at opsætte en læskærm i Jyllandsgade vinkelret på deres bygning (se bilag 1 Placering ). Årsagen er, at det ofte blæser i Jyllandsgade, og derfor vil cafeen gerne kunne give læ til kunderne. Café Rusik påpeger, at de gerne vil være med til at give mere liv på og ved Axeltorv. Dette kræver efter deres mening bedre forhold for udeservering. Den ønskede læskærm er 4 m i længden og ca. 1,6 m i højden (bilag 2 Dimension ). Udenfor Caféens åbningstid vil skærmen blive slået ind foran cafeens facade. I vinterhalvåret afmonteres skærmen. Vej & Park har forelagt ønsket for Tilgængelighedsudvalget under Handicaprådet. Tilbagemeldingen herfra er (se bilag 3 Svar fra Tilgængelighedsudvalget ), at man ikke kan anbefale en sådan placeret læskærm, da den vil blokere gangzonen langs facaden. (Det skal bemærkes, at der ikke er etableret ledelinjer i denne del af Jyllandsgade). Café Rustik mener ikke, at der er gangzone afmærket. De mener ikke, der skal være gangzone i deres udeserveringsareal. Gangzonen må efter deres mening ligge ude i Jyllandsgade. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Vej & Park har ikke andre steder i gågaderne eller på pladserne tidligere givet tilladelse til opsætning af fastmonterede læskærme. Vej & Park vurderer, at udeservering er med til at give liv på Axeltorv. Café Rustik har udtalt, at udeserveringen er en forudsætning for, at de kan få forretningen til at løbe rundt. Et argument for at imødekomme ansøgningen kunne være, at stedet kan ses som en del af en plads og ikke som en del af en gågade. Imod taler svaret fra Tilgængelighedsudvalget. I den forbindelse skal det bemærkes, at der kan være en risiko for, at det skaber præcedens for andre restauranter, der så heller ikke vil have passage af gående mellem bordene. Hvis tilladelsen gives, bør det være med den forudsætning, at skærmen er forsvarligt fastholdt også i stormvejr. Indstillinger: Vej & Park indstiller, Side 19

20 Teknisk Udvalg, at Teknisk Udvalg træffer beslutning om, hvorvidt ansøgningen fra Café Rustik kan imødekommes. Bilag: Åben - Placering- Læskærm_Café Rustik.pdf Åben - Dimension af læskærm: VINDFANG MÅL PÅ RAMMER TIL GLARMESTER.JPG Åben - Svar fra Tilgængelighedsudvalget Beslutning i Teknisk Udvalg den : Forvaltningen optager forhandlingerne med ansøger om mulighederne for opstilling af læskærm. Side 20

21 Teknisk Udvalg, Vindmølleprojekt ved Follerup Sagsnr.:12/14089 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Den 10. april 2013 sendte Lemvigegnens Landboforening på vegne af Hans Lorey, Follerupgård, en ansøgning til kommunen om udlæg af et område ved Follerup som vindmølleområde. Ansøgningen er tillige en anmodning om, at der igangsættes en planproces for opstilling af møller i området - med tilhørende VVM-redegørelse. Der ønskes mulighed for at opstille 2 5 møller med en totalhøjde på 130 meter. Hver mølle har en anslået ydelse på ca. 3 Mwh (svarer til en lille havvindmølle). Ansøgningen indeholder et projektforslag med to alternativer: - Alternativ 1: møller, som placeres i nord-syd gående retning på hver side af Follerupgård. - Alternativ 2: 3 møller, som placeres i en nord-syd gående retning øst for Follerupgård. Ansøger oplyser at der kan forventes en årsproduktion på ca. 37,5 mio. kwh, hvilket svarer til strømforbruget hos ca husstande ved en realisering af alternativ 1. Alternativ 2 vil kunne levere en årsproduktion på ca. 22,5 mio. kwh svarende til strømforbruget hos ca husstande. Det ansøgte projektområde ligger på arealer, der tilhører Hans Lorey. Området er vist i bilag 1: Projektområde til vindmøller. En beskrivelse af selve vindmølleprojektet fremgår af bilag 2: Vindmølleprojekt ved Follerup. Projektområdet (de to alternativer) ligger ca meter nordvest for kommuneplanens vindmølleområde. Placeringen af i forhold til projektforslaget fremgår af bilag 3. Arealreservationen er endnu ikke udnyttet. Kommunen må, jf. 5, stk. 2 i vindmøllecirkulæret, kun meddele tilladelse til opstilling af vindmøller, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer, der udpeger området til opstilling af vindmøller, eller en lokalplan. Vindmølleprojektet ved Follerupgård er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens områder for vindmøller. Der foreligger heller ikke lokalplan for området, der muliggør en realisering af projektet. Det betyder, at der enten skal gives afslag, idet projektområdet ikke ligger i et område, der er udpeget til vindmøller, eller at ansøgningen skal fremmes ved, at der gennemføres en planlægning med udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, hvorved projektområdet udpeges til vindmølleområde. Herefter vil der skulle udarbejdes en lokalplan for området med tilhørende miljøvurdering. Side 21

22 Teknisk Udvalg, By & Erhverv gør opmærksom på, at det ansøgte projekt er delvist identisk med et lignende projekt, som behandles i en anden sag på dagsordenen (sagsid.: 13/8389). Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: I forhold til de placeringshensyn, der altid skal foretages en vurdering af, er projektområdet ikke berørt af beskyttelseshensyn, der udgør en absolut begrænsning i forhold til en eventuel realisering af projektet. Absolutte begrænsninger er fx, hvis et mølleprojektet ligger indenfor kirkebyggelinjer, fredninger og fortidsminder og Natura By & Erhverv har foretaget en samlet konfliktsøgning af projektområdet. Den viser, hvilke bindinger der gælder for området. De væsentligste er: Værdifuldt landskab (buffer), støjkonsekvenszone for vindmøller, kulturmiljø og skovbyggelinje. Opstilling af møller i områder omfattet af disse bindinger skal ledsages af en konkret vurdering af kommunen eller andre myndigheder. Der vil skulle foretages en konkret vurdering af vindmøllernes visuelle påvirkninger af landskabet, inkl. skalaforhold, kulturmiljø omkring Follerup mm. Da de ansøgte møller er meget store, vil der givetvis være lokaliteter i omgivelserne, hvorfra møllerne vil virke visuelt dominerende. For at belyse dette, vil der skulle udarbejdes visualiseringer, hvor møllerne ses fra en række forskellige punkter i omgivelserne. Derudover vil der skulle laves en vurdering af påvirkninger i forhold til motorvejen. Det er en forudsætning, at projektet overholder støjkravene til nabobebyggelser. Projektområdet ligger indenfor støjkonsekvenszonen for vindmølleområdet i. En realisering af projektet forudsætter, at støjen fra møllerne ikke overstiger de tilladte støjgrænser. Møllernes støj vil også skulle vurderes i forhold til den eksisterende støj i området, således at det kumulative støjbidrag er acceptabelt. Endelig skal det også sikres, at møllestøjen ikke påvirker de omkring liggende stilleområder i uacceptabelt omfang. En endelig afklaring forudsætter nærmere støjberegninger. Som en følge bl.a. af Fredericia Kommunes begrænsede areal, betydelige urbaniseringsgrad og befolkningstæthed har der i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision ikke været politisk ønske om at udlægge yderligere vindmølleområder i Fredericia Kommune. Teknisk Udvalg drøftede vindmølleplanlægning på et møde d. 19/6 2012, hvor udvalget besluttede, at der ikke skulle arbejdes videre med vindmølleplanlægning, hverken til lands eller vands. De undersøgelser, der blev foretaget forud for den politiske stillingtagen hertil, viste da også, at mulighederne herfor er meget begrænsede allerede på grund af afstanden til bebyggelser (byzone) og vindpotentialet. Side 22

23 Teknisk Udvalg, Med henvisning hertil og på baggrund af de ansøgte møllers meget betydelige størrelse med deraf følgende indvirkning på landskab, miljø, natur og teknik omkring det ønskede vindmølleområde, indstiller By & Erhverv, at ansøgningen om igangsætning af en planproces til muliggørelse af projektet ikke imødekommes. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det meddeles ansøger, at kommunen ikke er indstillet på at igangsætte en planlægning med udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg samt lokalplan med tilhørende miljøvurdering, der muliggør opstilling af vindmøller i området ved Follerup som ansøgt. Bilag: Åben - Bilag 1.pdf Åben - Bilag 2.pdf Åben - Bilag 3.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 23

24 Teknisk Udvalg, Anmodning om igangsætning af planproces der muliggør opstilling af vindmøller øst for Follerup Sagsnr.:13/8389 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Den 18. december 2012 sendte Kolding Herreds Landbrugsforening på vegne af Johannes Møller Jensen, Tornsagervej 11, en anmodning til Fredericia Kommune om at tilvejebringe det planmæssige grundlag, så projektering af 3 vindmøller og ansøgningsproces kan påbegyndes. Der ønskes mulighed for at opstille 3 møller med en totalhøjde på op til 150 meter. Møllerne ønskes placeret som vist på kortbilag 1: Forslag til placering af møller. Ansøger oplyser, at området ligger ca meter fra den nærmeste nabo. Beregninger fra et vindfirma viser, at der set i forhold til støjforholdene er et potentiale for opsætning af flere større vindmøller i området. Det ansøgte projektområde ligger på matr. nr. 6 f og 1 a Pjedsted By, Pjedsted, der tilhører hhv. Johannes Møller Jensen og Hans Lorey, Follerupgård. Projektområdet ligger ca meter nordvest for kommuneplanens vindmølleområde. Placeringen af i forhold til projektforslaget fremgår af bilag 2. Arealreservationen er endnu ikke udnyttet. Kommunen må, jf. 5, stk. 2 i vindmøllecirkulæret, kun meddele tilladelse til opstilling af vindmøller, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer, der udpeger området til opstilling af vindmøller, eller en lokalplan. Vindmølleprojektet på de omtalte matrikler er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens områder for vindmøller. Der foreligger heller ikke lokalplan for området, der muliggør en realisering af projektet. Det betyder, at der enten skal gives afslag, idet projektområdet ikke ligger i et område, der er udpeget til vindmøller, eller at projektet skal fremmes ved, at der gennemføres en planlægning med udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, hvorved projektområdet udpeges til vindmølleområde. Herefter vil der skulle udarbejdes en lokalplan for området med tilhørende miljøvurdering. By & Erhverv gør opmærksom på, at det ansøgte projekt er delvist identisk med et lignende projekt, som behandles i en anden sag på dagsordenen (sagsid.: 12/14089). Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 24

25 Teknisk Udvalg, Vurdering: I forhold til de placeringshensyn, der altid skal foretages en vurdering af, er projektområdet ikke berørt af beskyttelseshensyn, der udgør en absolut begrænsning i forhold til en eventuel realisering af projektet. Absolutte begrænsninger er fx, hvis et mølleprojekt ligger indenfor kirkebyggelinjer, fredninger og fortidsminder og Natura By & Erhverv har foretaget en samlet konfliktsøgning af projektområdet. Den viser, hvilke bindinger der gælder for området. De væsentligste er: Værdifuldt landskab (buffer), støjkonsekvenszone for vindmøller, kulturmiljø og skovbyggelinje. Opstilling af møller i områder omfattet af disse bindinger skal ledsages af en konkret vurdering af kommunen eller andre myndigheder. Der vil skulle foretages en konkret vurdering af vindmøllernes visuelle påvirkninger af landskabet, inkl. skalaforhold, kulturmiljø omkring Follerup mm. Da de ansøgte møller er meget store, vil der givetvis være lokaliteter i omgivelserne, hvorfra møllerne vil virke visuelt dominerende. For at belyse dette, vil der skulle udarbejdes visualiseringer, hvor møllerne ses fra en række forskellige punkter i omgivelserne. Derudover vil der skulle laves en vurdering af påvirkninger i forhold til motorvejen. Det er en forudsætning, at projektet overholder støjkravene til nabobebyggelser. Projektområdet ligger indenfor støjkonsekvenszonen for vindmølleområdet i. En realisering af projektet forudsætter, at støjen fra møllerne ikke overstiger de tilladte støjgrænser. Møllernes støj vil også skulle vurderes i forhold til den eksisterende støj i området, således at det kumulative støjbidrag er acceptabelt. Endelig skal det også sikres, at møllestøjen ikke påvirker de omkring liggende stilleområder i uacceptabelt omfang. En endelig afklaring forudsætter nærmere støjberegninger. Som en følge bl.a. af Fredericia Kommunes begrænsede areal, betydelige urbaniseringsgrad og befolkningstæthed har der i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision ikke været politisk ønske om at udlægge yderligere vindmølleområder i Fredericia Kommune. Teknisk Udvalg drøftede vindmølleplanlægning på et møde d. 19/6 2012, hvor udvalget besluttede, at der ikke skulle arbejdes videre med vindmølleplanlægning, hverken til lands eller vands. De undersøgelser, der blev foretaget forud for den politiske stillingtagen hertil, viste da også, at mulighederne herfor er meget begrænsede allerede på grund af afstanden til bebyggelser (byzone) og vindpotentialet. Med henvisning hertil og på baggrund af de ansøgte møllers meget betydelige størrelse med deraf følgende indvirkning på landskab, miljø, natur og teknik omkring det ønskede vindmølleområde, indstiller By & Erhverv, at ansøgningen om igangsætning af en planproces til muliggørelse af projektet ikke imødekommes. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, Side 25

26 Teknisk Udvalg, at det meddeles ansøger, at kommunen ikke er indstillet på at igangsætte en planlægning med udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg samt lokalplan med tilhørende miljøvurdering, der muliggør opstilling af vindmøller i området ved Follerup som ansøgt. Bilag: Åben - Bilag 1.pdf Åben - Bilag 2.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 26

27 Teknisk Udvalg, Lukket - Vurdering af annoncering på reklamefinansieret byudstyr Sagsnr.:13/2282 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 27

28 Teknisk Udvalg, Orienteringssag Status på skilteoprydning langs indfaldsvejene Sagsnr.:13/7988 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: By & Erhverv har arbejdet videre med projektet Skilteoprydning langs indfaldsvejene. Over sommeren har afdelingen haft kontakt med virksomheder langs både Vejlevej og Snoghøj Landevej. Herudover er der gang i sagsbehandling vedrørende skiltning følgende steder: - Ved Strevelinsvej - Hvor virksomheder på eget initiativ har fremsendt ansøgninger - Hvor der er kommet anmeldelser fra andre virksomheder Der vil senere blive fremlagt en beslutningssag i forhold til principielle dispensationsansøgninger. Bilaget viser en skematisk oversigt over igangværende sager og deres status. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Status over projekt skilteoprydning på indfaldsvejene.doc Beslutning i Teknisk Udvalg den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 28

29 Teknisk Udvalg, Lukket - Orientering Sagsnr.:13/136 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 29

30 Teknisk Udvalg, Underskriftsside Mads Lund John Bader Lars Ejby Pedersen Ivan Toftgaard Børge Larsen

31 Bilag: Status på indsatsområder Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56720/13

32 Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2013 Indsatsområde: Byudvikling og byliv 1.1 Udvikling af Fredericia Bymidte og FredericiaC FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet, og projektet har stor betydning for udviklingen af Fredericia. At fokusere på den overordnede udvikling af den eksisterende by indenfor voldene i en proces, der løber parallelt med udviklingen af FredericiaC er oplagt. En parallel proces vil kunne sikre, at byen indenfor voldene tænkes som en helhed, og der skabes sammenhæng mellem den eksisterende by og den nye bydel FredericiaC. Effekten vil skabe merværdi for hele bymidten og dermed for hele kommunen. Formålet med at sætte fokus på udvikling af bymidten er at skabe mere byliv, flere boliger og oplevelser samt at styrke byens og kommunens identitet. En attraktiv bymidte vil øge interessen for at investere i byen og bosætte sig i kommunen. Det er også målet at skabe en bymidte med mulighed for en aktiv livsstil og sundt nærmiljø. Derfor vil der også blive arbejdet på at reducere luftforurening og CO 2 -udledningen. Bymidten ligger forholdsvis stationsnært og skal i fremtiden være mere tilgængelig for alle. Der skal også arbejdes med shared space tankegangen, som bidrager til tanken om en by med mere byliv. Udarbejdelse af en vision og en strategi for bymidteudviklingen og dens implementering med den egentlige fornyelse og omdannelse vil være en flerårig proces. En del af processen vil også være at arbejde med en gruppe som i DanmarkC modellen, hvor der reageres hurtigt og arbejdes målrettet, når investorer viser interesse for de muligheder, som bymidten byder på. I projektet indgår tanker om privat og offentligt samarbejde med fokus på realisering af delprojekter. Konkret færdiggøres i 2012 en udviklingsplan for FredericiaC området samt et kommuneplantillæg for Fredericia by inden for voldene til sikring af en helstøbt bymidte i udvikling. I 2013 vil udviklingsplanen for FredericiaC blive fulgt op af én eller flere lokalplaner, der muliggør realisering af kommende byggeri på FredericiaC samt af projekter til sammenbinding af FredericiaC med den øvrige bymidte. Derudover skal der arbejdes med udviklingsområder i den øvrige bymidte. Det ønskede fokus på udviklingen af bymidten understøttes af en ny bypolitik, der afløser By- og Landsbypolitikken samt af den kommende Bymidtestrategi, der begge færdiggøres i 2014.

33 Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: 1.2 Kulturhistorisk opgradering af bymidten For at understøtte udviklingen af bymidten arbejdes i 2013 med en indsats for at sikre de kulturhistoriske træk i udvalgte bygningstypologier. Byens karakteristiske træk skal dyrkes, så sporene atter træder frem og fortæller historien. Der er fokus på emnerne Den religiøse fristad, Avlsbrug, handel og håndværk, Væbnet for freden og Centrum i Danmark. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: 1.3 Forskønnelse af indfaldsvejene Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden forudgående tilladelse. I 2012 er 1. etape af en gennemgribende undersøgelse gennemført. I 2013 skal der arbejdes med et område af tilsvarende størrelse. Formålet er at reducere skiltemængden og dermed skabe mere harmoniske indfaldsveje. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: 1.4 Bosætningsstrategi Fredericia Kommune fik i 2011 udført en detaljeret analyse af de socioøkonomiske forhold i Fredericia Kommune, og hvordan de har ændret sig over tid (AKF-analysen). Analysen udpegede fire områder, hvor vi har nogle markante udfordringer, nemlig : Uddannelsesområdet Overførselsindkomstområdet Sundhedsområdet Bosætning Af disse områder er særligt bosætning relevant for det tekniske område. De overordnede udfordringer er, at kommunen skal blive bedre til at tiltrække ressourcestærke tilflyttere, og at boligmassens kvalitet skal højnes. Mål for fremtidige indsatser: Målsætningen er at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere. Målsætningen er at tiltrække flere ressourcestærke borgere med stærk arbejds-

34 markedstilknytning til Fredericia Kommune. Målsætningen er at reducere antallet af små, billige og utidssvarende boliger i Fredericia Kommune. Udviklingen af bymidten og FredericiaC er indsatser, der allerede er igangsat, og som kan medvirke til at afhjælpe udfordringen. I 2013 skal der arbejdes med en bosætningsstrategi, der skal medvirke til at afhjælpe udfordringen. Den skal omhandle både målgrupper og boligudbud, hvor der skal fokuseres på at tilbyde attraktive boliger og bomiljøer til ressourcestærke tilflyttere med stærk arbejdsmarkedstilknytning primært på FredericiaC. Bosætningsstrategien skal bygge på en socioøkonomisk analyse og en analyse af boligmassen i af Fredericia Kommune og de enkelte bydele. For at monitere en udvikling, skal analyserne foretages regelmæssigt, f.eks. årligt. Bosætningsstrategien forventes suppleret med en byfornyelsesplan, med fokus på at reducere antallet af små, billige og utidssvarende lejligheder via lejlighedssammenlægninger og byfornyelse for at forbedre kvaliteten i boligmassen. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: 1.5 Udvikling af DanmarkC DanmarkC skal i 2013 og de kommende år videreudvikles, så der fortsat kan tilbydes attraktive erhvervsgrunde, som lever op til fremtidens erhvervs krav. DanmarkC skal ses i sammenhæng med muligheden for etablering af erhverv i Fredericia bymidte. De to områder skal supplere hinanden på en positiv måde, da der er fokus på placering af meget forskellige typer erhverv. Det er vigtigt, at der fortsat er attraktive muligheder for at placere tungere og større erhvervsvirksomheder i Fredericia Kommune, og derfor har DanmarkC fortsat en nøglerolle. Det er afgørende at holde visse typer erhverv adskilt fra områder med boliger, da boliger betragtes som følsom anvendelse og derfor vil have den uønskede effekt at begrænse mulighederne for at drive erhverv. Tilgængeligheden søges optimeret for så vidt kollektiv transport, hvor der arbejdes på muligheden for et nyt togstandsningssted i Erritsø (Prins Georgs Kvarter), som i givet fald vil bidrage væsentligt til optimering af tilgængeligheden via kollektiv transport. Der skal fortsat være fokus på, at henvendelser om placering af erhverv i DanmarkC har højeste prioritet. Finanskrisen har i nogle år gjort, at der ikke er sket megen udvikling i DanmarkC, men i 2012 er der igen sket en kraftig stigning i antallet af henvendelser fra virksomheder, der påtænker at lokalisere sig i dette område.

35 I 2013 forventes udarbejdet ny lokalplan for Prins Christians Kvarter samt eventuelt yderligere lokalplaner, der er nødvendige for at realisere ønsket erhvervsbyggeri i DanmarkC. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: 1.6 Digitalisering af planer og byggesager I dag ligger kommunens plandokumenter mv. på forskellige og i alle tilfælde mere elle mindre utidssvarende former. Dette besværliggør sagsbehandlingen og den kommunale service over for borgerne. I 2013 skal kommunens planer og byggesager derfor digitaliseres. Der skal findes en digital løsning, der gør det let for husejere at få overblik over, hvilke restriktioner og regler der gælder for deres ejendom. Det skal også være nemt for virksomheder at skaffe sig oplysninger om, hvor de vil kunne udvide en eksisterende produktion eller bygge nyt. Dette vil forbedre både serviceniveauet for borgerne og effektiviteten i administrationen. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: Tilgængelighed og trafik 2.1 Fredericia Cykelby.dk Fredericia Cykelby videreudvikles og understøttes af målrettede aktiviteter til fremme af cykling. Der er opnået tilskud fra EU til cykelaktiviteter, som skal få flere borgere til at cykle. Samtidig søges der om statslig medfinansiering til yderligere aktiviteter. Den kommunale medfinancering vurderes til ,- kr. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: 2.2 Vedligeholdelse af infrastruktur

36 Kommunens infrastruktur som veje, broer og fortove samt afvanding af disse, trænger til en øget indsats i forhold til renovering og løbende istandsættelse. Indsatsområdet vil i 2013 derfor omhandle en øget fokus på forbedring af vedligeholdelsesniveauet for at øge trafikanternes sikkerhed og undgå erstatningssager samt en generel forbedring af vedligeholdelsesniveauet. På nuværende tidspunkt er Vej og Park klar over at flere broer er i en endnu dårligere stand end først antaget ved sidste års budgetlægning, samtidig er der øget krav til bæreevne i forhold til tung trafik. Ligeledes har de sidste års hårde vintre betydet at vejene i Fredericia Kommune er i en dårligere stand end forventet og dette kan få konsekvenser for sikkerheden samt fremkommeligheden. Der bør i 2013 afsættes en pulje på kr ,- til udbedring af de værste nødsituationer, samt til at skabe et overblik over hvor kritisk situationen er. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: Energi og klima 3.1 Udarbejdelse af strategisk energiplan Inden for rammerne af klima- og energistrategien forventes det, at der i 2013 skal igangsættes et arbejde med at tilvejebringe en strategisk energiplan. Den strategiske energiplan vil omfatte alle sektorer, herunder den lovpligtige varmeplanlægning. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: 3.2 Energiforbrug i kommunale bygninger Med det formål at reducere kommunens energiforbrug med økonomiske besparelser og reduktion af miljøbelastningen og CO 2 -udslippet til følge afsluttes i 2013 energirenoveringen af kommunale bygninger inden for rammerne af partnerskabsaftalen med DONG Energy. Målsætningen for de energibesparende foranstaltninger vil fortsat være en direkte tilbagebetalingstid på 8-12 år. Det vil fortsat blive sikret, at alle kommunale nybyggerier udføres som lavenergibygge-

37 rier, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement, og i forbindelse med nybyggerier vil mulighederne for brug af vedvarende energi blive vurderet. I 2013 udbygges de eksisterende retningslinjer for miljømæssigt bæredygtigt kommunalt byggeri. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Indsatsområde: Kommunal virksomhed 4.1 Kommunale ejendomme Ejendomsafdelingen vil i 2013 påbegynde udarbejdelse af en masterplan, som vil lægge rammerne for en effektivisering af ejendomsporteføljen. Masterplanen fastlægges ud fra de data, som er indhentet ved registreringen af samtlige kommunale ejendomme. Niveauet på tilstanden af den enkelte ejendom bliver nøje beskrevet. På grundlag af de foreliggende data om de kommunale bygninger kan det konstateres, at der er en stor nedslidning af kommunens bygningsmasse. En øget indsats på dette område vil fremgå af masterplanen. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: Masterplan fase blev den 24. juni vedtaget af Byrådet. Den indebærer at to problem ejendomme henheoldsvis Købmagergade Skole og IPS Ved Landsoldaten frasælges. Der er et meget stort genopretningsbehov mht disse bygninger, som ikke længere er kommunens probelem. Endvidere indebære Masterplan fase 1 en bedre udnyttelse af IPS, Vendersgade og Depotgården, hvilket gør det muligt at flytte områder rundt og derved skabe grundlag for at kunne opsige 2 dyre lejemål, Jobcentrets og Lokalhistorisk Arkiv. Der arbejdes endvidere med en Masterplan fase 2, med særlig fokus på at sælge ejendomme,som enten ikke udnyttes eller udnyttes meget dårligt Indsatsområde: 4.2 Rengøring og praktisk bistand Serviceafdelingen vil i 2013 have et øget fokus på kundetilfredsheden, herunder især kvaliteten af den leverede rengøring. I Praktisk bistand vil mulighederne for udvidelse af rengøringsydelsen - pga. de nye muligheder, som frikommuneforsøget har tilvejebragt - blive undersøgt. Internt vil Serviceafdelingen i 2013 have fortsat fokus på arbejdsmiljø og trivsel hos medarbejderne. Der vil blive arbejdet videre med at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for at mindske belastningerne på kroppen og med det sigte at nedsætte

38 sygefraværet. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status: I serviceafdelingen har der i særdeleshed været fokus på trivsel på tværs i hele området og for at dygtigegøre lederne til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer i denne forbindelse er der også opstartet et lederudviklingsprogram. Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter har været inddraget systematisk det gennemførte aktiviteter, og eksempelvis tager teamledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter nu rundt på fælles Roadshow/informationsmøder 4 gane om året. For at sikre effektiv kommunikation, en god dialog samt lægge øre alle assistenterne udfordringer og forslag. Der er set en dramatisk udvikling med hensyn til mindre fravær, der nu er ned på under 6 %, hvilket er fint for en fysisk belastende område som et rengørigsområde. Udnyttelse af frikommunemulighederne har ikke båret frugt Indsatsområde: 4.3 Entreprenørgården Entreprenørgården har i 2012 og frem et effektiviseringskrav på 5 mio. kr. I 2013 vil der på Entreprenørgården være stor fokus på udmøntningen af disse, men samtidig som indsatsområde sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Der vil løbende blive arbejdet med arbejdsgange og nye metoder til opgaveløsning. Opdateret pr. xx.xx.2013 Status:

39 Bilag: Skitse rampeforlægning.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55302/13

40 Acadre 13/8306 Forlægning af motorvejsrampe Ny rampe Eksisterende rampe, som nedlægges Før Efter B-anlæg ¾ ruderanlæg

41 Bilag: Projektforslag, 6 parceller.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53255/13

42 Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia Fjernvarmeforsyning til nyudstykning af 6 parceller April 2013

43 Projektforslag: Boligområde, Skærbæk Øst Del af lokalplan 284, Fredericia Fjernvarmeforsyning til nyudstykning af 6 parceller April 2013 Dokument nr. Revision nr. 1.0 Udgivelsesdato 18. april 2013 Udarbejdet Kontrolleret jach hsh Godkendt

44 TRE-FOR Varme A/S 1 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forudsætninger for projektforslagets realisering Sammenfatning Indstilling 4 2 Den eller de ansvarlige for projektet 4 3 Forholdet til varmeplanlægningen herunder forsyningsforhold, varmekilder samt lokalplaner Varmeplanlægning og lokalplaner Forsyningsforhold og varmekilder 4 4 Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov, tekniske anlæg samt kapacitet og forsyningssikkerhed Forsyningsområder Varmebehov Kapacitet og forsyningssikkerhed 5 5 Tidsplan 6 6 Arealafståelse, servitutpålæg og aftale med grundejere 6 7 Forhandlinger med tredjepart 6 8 Økonomi generelt Prisniveau Energipriser og afgifter Abonnement Tilslutningstakst Følsomhed 7 9 Brugerøkonomi Forudsætninger Resultater 8 10 Selskabsøkonomi Forudsætninger Resultater 9 11 Samfundsøkonomi og miljø Forudsætninger Resultater 10 \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

45 TRE-FOR Varme A/S 2 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia 1 Indledning Projektforslaget vedrører fjernvarmevarmeforsyning til del af et større boligområde i den østlige del af Skærbæk ved Hagenørvej i Fredericia. Fjernvarmeforsyningsområdet benævnes efterfølgende projektområdet. Projektområdet omfatter 6 opvarmede boligenheder opført som åben lav bebyggelse. Den samlede opvarmede bygningsmasse anslås til ca. 900 etg.m² med et samlet nettovarmebehov på ca. 38 MWh/år ved energiramme jf. BR10EK2015. Figur 1 Der har tidligere været udarbejdet projektforslag for det samlede boligområde. Dette projektforslag blev efter anmodning fra ejerne af området og Fredericia Kommune annulleret. Nærværende projektforslag er udarbejdet på grundlag af anmodning fra ejeren af delområdet Udviklingsselskabet ApS v/carl Aage Suhr. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning - LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - BEK nr. 795 af 12. juli Belysning af projektforslagets økonomi er i overensstemmelse med: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2005 (delvis revideret juli 2007) Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, september 2012 I projektforslaget belyses konsekvenserne for to forskellige varmeforsyningssituationer. I den ene situation varmeforsynes projektområdet fra egne individuelle anlæg. I de samfundsøkonomiske beregninger forudsættes de individuelle anlæg baseret på varmepumpeanlæg. I det efterfølgende refereres der til denne situation som referencen. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

46 TRE-FOR Varme A/S 3 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia I den anden situation varmeforsynes projektområdet med kollektiv fjernvarme fra TRE-FOR Varme A/S. I det efterfølgende refereres der til denne situation som alternativet. Alternativet repræsenterer således projektforslaget. 1.1 Forudsætninger for projektforslagets realisering Projektforslagets realisering forudsætter, foruden forslagets godkendelse at: Der indgås aftaler med udstykkerne af projektområdet. Alle nødvendige tilladelser og godkendelser vedr. etablering og drift af samtlige dele af det forudsatte anlæg opnås. 1.2 Sammenfatning Projektforslagets vedtagelse og efterfølgende realisering har under de givne forudsætninger følgende konsekvenser (alle beløb er angivet ekskl. moms i nuværdi 2013 beregnet ved en kalkulationsrente på 5 % pa): Brugerøkonomi Vurderet under et vil de enheder der forudsættes fjernvarmeforsynet opnå en nettobesparelse på ca. 14 % ved alternativet i forhold til referencen. Besparelsen er beregnet på grundlag af nuværdien af samtlige omkostninger i referencen henholdsvis alternativet vedrørende investeringer, tilslutningsbidrag, brændsels- og energiomkostninger, omkostninger til drift- og vedligehold samt abonnentsbetaling. Brugerøkonomien er meget robust over for afvigelser i forudsætningerne. Ved afvigelser i forudsætninger vedr. anlægsinvesteringer, tilslutningsomfang og energipriser i intervallet +/-10 % vil den brugerøkonomiske nettobesparelse ved alternativet andrage mellem 8 og 19 %. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af afsnit 8, 9 og beregningsbilag Selskabsøkonomi Beregningerne viser at der kan opnås selskabsøkonomisk rentabilitet ved realisering af projektforslaget. Ved basisforudsætningerne opnås et internt afkast på ca. 5 % svarende til at projektet netop opnår positiv akkumuleret likviditet ved udløbet af det 20. driftsår. Projektet resulterer i et nettooverskud på ca. 0 mio.kr. i nuværdi Projektet er især følsomt over for forudsætningsafvigelser vedr. anlægsinvesteringer og tilslutningsomfang, hvor afvigelser på 10 % i ugunstig retning resulterer i selskabsøkonomisk underskud. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af afsnit 8, 10 og beregningsbilag Samfundsøkonomi Beregningerne viser at der ved basisforudsætningerne opnås en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 38 % ved realisering af projektforsla- \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

47 TRE-FOR Varme A/S 4 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia get. Besparelsen er beregnet på grundlag af nuværdien af samtlige omkostninger i referencen henholdsvis alternativet vedrørende investeringer, brændselsomkostninger, omkostninger til drift- og vedligehold, skatteforvridningsomkostninger og nettoafgifter. Projektforslaget er robust over for variationer i forudsætningerne. Ved afvigelser i forudsætninger vedr. anlægsinvesteringer, tilslutningsomfang og energipriser i intervallet +/-10 % vil besparelsen ved alternativet andrage mellem 35 og 41 %. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af afsnit 8, 11 og beregningsbilag Luftemission Beregningerne viser at projektforslagets realisering vil reducere luftemissionen for så vidt angår SO 2 - og partikelemission, som reduceres med hhv. ca. 34 kg og 1 kg over 20 år, hvorimod CO 2 - og NO x - emissionerne forøges med henholdsvis ca. 23 ton og 51 kg over 20 år. 1.3 Indstilling Det indstilles herved til Fredericia Kommune at projektforslaget myndighedsbehandles og godkendes i henhold til gældende lovgivning. 2 Den eller de ansvarlige for projektet Den ansvarlige for projektforslaget er: TRE-FOR Varme A/S Kokbjerg Kolding Projektforslaget er udarbejdet af: TRE-FOR Varme A/S Kokbjerg Kolding Jan Christensen Tlf Forholdet til varmeplanlægningen herunder forsyningsforhold, varmekilder samt lokalplaner 3.1 Varmeplanlægning og lokalplaner Projektområdet er ikke omfattet af gældende varmeplanlægning. Der forudsættes ikke pålagt tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. 3.2 Forsyningsforhold og varmekilder Projektområdet er beliggende umiddelbart nordøst for det bestående fjernvarmeforsyningsområde Skærbæk (TRE-FOR Varme A/S), hvorfra der anlægges ca. 170 tracémeter hovedforsyningsledning langs projektområdet. Hovedforsyningsledningen forberedes for forsyning af fremtidig \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

48 TRE-FOR Varme A/S 5 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia bebyggelse inden for lokalplanområdet. I Fredericia er fjernvarmeforsyningen produceret ved hhv. naturgasbaseret kraftvarme (ca. 70 %), overskudsvarme (ca. 24 %), affaldsbaseret varme/kraftvarme (ca. 5 %) og naturgas- og gasoliebaseret spids- og reservelastproduktion (ca. 1 %). 4 Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov, tekniske anlæg samt kapacitet og forsyningssikkerhed 4.1 Forsyningsområder Vedtages projektforslaget, kan alle enheder inden for projektområdet forsynes med kollektiv fjernvarme fra TRE-FOR Varme A/S. 4.2 Varmebehov Bebyggelse i projektområdet forudsættes opført som energiklasse BR10EK2015, hvoraf følger en energiramme på ca. 5,5 MWh/år for åben lav bebyggelse (150 m²/enhed). Baseret på observationer af energiforbrug i boliger opført som lavenergibebyggelse, konstateres at det kun i sjældne tilfælde er muligt at overholde energirammen. I beregningerne forudsættes således et tillæg til energirammen på 15 %. Det samlede nettovarmebehov vurderes at udgøre ca. 38 MWh/år ved fuld udbygning af projektområdet. Området forudsættes udviklet jævnt over en 3-årig periode svarende til ca. 2 nye boligenheder pr. år, alle tilsluttet fjernvarmeforsyning Tekniske anlæg - Reference I referencen energiforsynes projektområdet med varme fra individuelle varmepumpeanlæg. For detaljer om referenceanlæggene henvises til afsnit Tekniske anlæg - Alternativ I alternativet anlægges op mod ca. 249 tracémeter hoved- og fordelingsledning fra den østlige del af Hagenørvej. Ledningerne anlægges i intervallet DN25 DN80, som serie 2-isoleret dobbeltrør. Hoved- og fordelingsledning anlægges i takt med udstykning. I projektforslaget forudsættes etableret fri kapacitet til forsyning af fremtidige bebyggelser inden for det samlede lokalplanområde. I takt med indgåelse af forsyningsaftaler anlægges fjernvarmestikledninger, som skønsmæssigt ansættes til 20 tracémeter pr. boligenhed. Stikledninger anlægges som AP20, dobbeltrør serie 2. Ved 100 % tilslutning forventes stikledningsanlægget at omfatte op til ca. 120 tracémeter. 4.3 Kapacitet og forsyningssikkerhed Projektområdets nettovarmebehov udgør en ubetydelig del af nettovarmebehovet i det samlede TVIS-system og vil derfor ikke medføre bety- \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

49 TRE-FOR Varme A/S 6 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia dende forrykning af produktionsfordelingerne. Tilslutningseffekten skønnes at udgøre mindre end 73 kw. 5 Tidsplan Tidsplan for projektforslagets realisering følger godkendelsesprocessen og udviklingen af projektområdet. Aftaleprocessen forløber parallelt med myndighedsbehandlingen. Udstykkerne har planer om opstart i løbet af Arealafståelse, servitutpålæg og aftale med grundejere Der forudsættes ikke servitutpålæg om tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning. Hoved- og fordelingsledning anlægges i offentlige arealer. Aftaler med forbrugere baseres på TRE-FOR s til enhver tid gældende bestemmelser, som aktuelt omfatter: Tilslutningsbidrag for TRE-FOR Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme 7 Forhandlinger med tredjepart Der er ikke forhandlet eller indgået aftaler med tredjepart. 8 Økonomi generelt 8.1 Prisniveau Alle beløb angives ekskl. moms. Beregninger baseres på fast prisniveau 2013 i den 20-årige betragtnings/planperiode. Bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske nuværdiangivelser er baseret på en kalkulationsrente på 5 % pa. 8.2 Energipriser og afgifter De samfundsøkonomiske beregninger baseres på Energistyrelsens prognose for udvikling i samfundsøkonomiske faktorpriser. Afgifter forudsættes udviklet med +1,8 % pa frem til og med 2015, hvorefter afgifterne fastfryses. For referencen er de brugerøkonomiske elpriser ansat med udgangspunkt i lavest tilgængelige pris medio april 2013 (jf. elpristavlen.dk). For alternativet er de selskabsøkonomiske energipriser ansat med udgangspunkt i en budgetteret købspris fra TVIS på 378 kr/mwh. Energifordeling er antaget svarende til realiseret 2011 i Fredericia. 8.3 Abonnement Fjernvarmeforsynede ejendomme betaler ordinært abonnement jf. det til enhver tid gældende takstblad. I beregningerne er det forudsat at abonnementsbetalingen holdes konstant i fast prisniveau. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

50 TRE-FOR Varme A/S 7 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia 8.4 Tilslutningstakst Udstykker betaler et projektbidrag på i alt kr. forud for anlægget etablering. De ejendomme der vælger tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning betaler ordinære tilslutningsbidrag jf. det til enhver tid gældende takstblad. I beregningerne er det forudsat at tilslutningstaksten holdes konstant i fast prisniveau. 8.5 Følsomhed Projektforslagets følsomhed over for forudsætningsafvigelser er belyst for variationer vedrørende udviklings- og tilslutningstakt, anlægsinvestering og energipriser. I det omfang variationen har betydning for bruger-, selskab- eller samfundsøkonomien fremgår det af de respektive resultatafsnit. Parametervariation Scenario Base Høj Lav Tilslutning - 1,00 1,10 0,90 Investering - 1,00 1,10 0,90 Energipris - 1,00 1,10 0,90 9 Brugerøkonomi 9.1 Forudsætninger I beregningerne indgår investeringer/tilslutningsbidrag, drift og vedligehold/abonnement samt energiomkostninger. Energiomkostninger, abonnement og tilslutningsbidrag forudsættes jf. afsnit 8. For referencen forudsættes en anlægsøkonomisk startinvestering på 120 tkr./installation og herefter en reinvestering på 40 tkr/installation pr. 20 år. Den årsvægtede COP for varmepumpeanlæggene ansættes til 2,5 Omkostninger til drift og vedligehold ansættes til kr/år pr. installation. I alternativet budgetteres med investering i ny fjernvarmeunit inkl. montage m.v. på i alt 18 tkr./installation. Tilslutningsbidrag udgør i gennemsnit 38 tkr./installation, svarende til en gennemsnitlig investering på i alt 56 tkr./installation. Fjernvarmeanlægget forudsættes at have en levetid på mere end 20 år, hvoraf følger at der ikke regnes med reinvesteringsbehov. Brugerøkonomien belyses samlet for hele projektområdet ved en nuværdiansættelse af alle relevante ydelser i hhv. referencen og alternativet. Der indgår ikke afskrivning, forrentning eller skattemæssige forhold i beregningerne. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

51 TRE-FOR Varme A/S 8 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia 9.2 Resultater På grundlag af basisscenariet viser beregningerne at brugerøkonomien forbedres ved alternativet i forhold til referencen: Brugerøkonomi for alle tilsluttede installationer Nuværdi 2012, sum for 20 år Scenario Ref. Alt. Diff. Investering tkr Drift tkr Sum tkr For den samlede tilsluttede bygningsmasse andrager den relative besparelse ca. 14 % i betragtningsperioden. Ved forudsætningsvariationer jf. afsnit 8.5, ændres den relative brugerøkonomiske besparelse inden for intervallet 8 19 %. Brugerøkonomien er således meget robust over for forudsætningsvariationer. Detaljerede forudsætninger og resultater fremgår af beregningsbilag. 10 Selskabsøkonomi 10.1 Forudsætninger Selskabsøkonomisk rentabilitet anses for opnået såfremt projektforslaget udviser en positiv akkumuleret likviditet inden for projektforslagets betragtnings/planperiode på 20 år. Dette kan opnås, hvis det interne afkast er højere end den forventelige finansieringsrente og hvis projektets selskabsøkonomiske nutidsværdi er positiv, beregnet ved en kalkulationsrente der minimum svarer til den forventelige finansieringsrente. I beregningerne indgår investeringer, projekt- og tilslutningsbidrag, abonnementsindtægter, produktionsomkostninger, drift og vedligehold samt varmesalg. Der skal ikke umiddelbart foretages ændringer i produktionsanlægget, men der indregnes en effektafhængig selskabsøkonomisk investering på 500 kr/kw tilsluttet til reinvesteringer m.v. Energimålere budgetteres til kr/stk. På overslagsniveau er de selskabsøkonomiske anlægsinvesteringer budgetteret som følger: \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

52 TRE-FOR Varme A/S 9 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia Investering inkl. proj.omk. Enhed Budget Hoved- og fordelingsledning tkr. 219 Stikledninger tkr. 119 Målere tkr. 12 Kapacitetsomkostninger tkr. 3 Projektomkostninger tkr. 18 Sum tkr. 371 Selskabets omkostninger til drift- og vedligehold ansættes til 36 kr/mwh produceret varme Resultater På grundlag af basisscenariet viser beregningerne at det er muligt at opnå selskabsøkonomisk balance inden for planperioden. Det interne afkast beregnes til ca. 5 % og projektets selskabsøkonomiske nuværdi beregnes til 0 kr. Ved forudsætningsvariationer jf. afsnit 8.5, ændres selskabsøkonomien som følger: Følsomhed, selskabsøkonomi Internt afkast Scenario Høj Lav Tilslutning % 5,9 4,0 Investering % 2,2 9,4 Energipris % 5,0 5,0 Resultaterne viser at projektet er relativt følsomt over for afvigelser i forudsætningerne. 11 Samfundsøkonomi og miljø 11.1 Forudsætninger Samfundsøkonomien beregnes for det fjernvarmetilsluttede nettovarmebehov. I reference og alternativ medregnes investeringer, energi/brændsel, drift og vedligehold, emissionsrelaterede omkostninger, skatteforvridning og nettoafgift. Samfundsøkonomien afspejler summen af de bruger- og selskabsøkonomiske omkostninger til investeringer samt drift og vedligehold, men ekskl. energi/brændsel, som beregnes på grundlag af forbrug og samfundsøkonomiske faktorpriser. I det omfang alternativet resulterer i ændret afgiftsprovenu for staten, belastes alternativet eller referencen af en skatteforvridningsomkostning på 20 % af det ændrede afgiftsprovenu. Skatteforvridningsomkostningen modsvarer de omkostninger samfundet har ved at tilvejebringe det mistede provenu på anden vis. I praksis beregnes skatteforvridningen ved at tilskrive hhv. referencen og alternativet en indtægt i afhængighed \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

53 TRE-FOR Varme A/S 10 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia af afgiftsprovenuet. Det scenario med laveste afgiftsprovenu belastes herved samfundsøkonomisk i forhold til scenariet med højeste afgiftsprovenu. Referencen og alternativet belastes hver i sær af en nettoafgift på 17 % af summen af de samfundsøkonomiske projektomkostninger, som referencen hhv. alternativet er forbundet med. Afgiften repræsenterer den værdi der kunne genereres i samfundet såfremt referencens eller alternativets omkostning blev anvendt i samfundet på anden vis. Emission og relaterede omkostninger beregnes på grundlag af standard emissionskoefficienter jf. Energistyrelsens forudsætninger. Omkostninger beregnes for CO 2, SO 2 og NO x. Omkostninger forbundet med CO 2 - emission inkl. CH 4 og N 2 O beregnes på grundlag af energistyrelsens prognose for udvikling i CO 2 -kvotepris. Omkostninger forbundet med SO 2 og NO x beregnes på grundlag Energistyrelsens omkostningsestimat gældende for by-områder Resultater På grundlag af basisscenariet viser beregningerne at samfundsøkonomien forbedres med 38 % ved alternativet i forhold til referencen (nuværdi 2012). Ved forudsætningsvariationer jf. afsnit 8.5, ændres samfundsøkonomien som følger: Følsomhed, samfundsøkonomi relativ besparelse, base = 30 % Scenario Høj Lav Tilslutningstakt Investering Energipris Resultaterne viser at projektet er robust over for alle parametre. I alternativet reduceres den absolutte emission for så vidt angår SO2 (34 kg) og partikler (1 kg), hvorimod emission af CO 2 -ækvivalenter (23 tion) og NO x (51 kg) forøges. Emissionsomkostninger er indregnet i samfundsøkonomien. \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

54 TRE-FOR Varme A/S 11 Fjernvarmeforsyning til boligområde, 6 parceller, Skærbæk Øst, Fredericia Bilag: \\fil01\home\jach\01083 Boligområde, Skærbæk Øst\05 Rapport\Projektforslag Reduceret til 6 parceller.docx.

55 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Generelle projektforudsætninger Type 01 Type 02 Type 03 Type 04 Type 05 Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 10 Type Startår Potentiale stk 6 Starttilslutning stk 2 Tilvækst pr. år stk/år 2 Maks. tilslutning stk 6 NVB pr. enhed MWh/stk 6,3 Selskabstekniske/økonomiske forudsætninger Type 01 Type 02 Type 03 Type 04 Type 05 Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 10 Varmetab fast MWh/år 9,5 0,0 Varmetab pr. enhed MWh/år/stk 1,0 Abonnement pr. enhed kr/år/stk Salgspris kr/mwh 535 Fast investering kr Investering pr. enhed, startår kr/stk Investering pr. enhed, efterfølgende kr/stk Fast tilslutningsbidrag kr Tilslutningsbidrag pr. enhed kr/stk Projektomkostninger % 5,0 Produktionspris kr/mwh 378,0 Drift og vedligehold kr/mwh 36 Kalkulationsrente % 5,0 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Energideklaration Deklarationsår 2011 Netvirkningsgrad (TFV-net) - 0,723 Producentfordeling An kunde An TFV DONG MWh/MWh 0,960 0,694 Overskud (Shell og DAKA) MWh/MWh 0,333 0,241 TAS MWh/MWh 0,075 0,054 TFV (Hovergård) MWh/MWh 0,000 0,000 Spids og reserve MWh/MWh 0,015 0,011 Sum MWh/MWh 1,383 1,000 Brændselsfordeling - lokal for emissionsberegning Naturgas MWh/MWh 0,491 0,355 Gasolie MWh/MWh 0,017 0,012 Træpiller MWh/MWh 0,000 0,000 Affald MWh/MWh 0,066 0,048 Overskud MWh/MWh 0,000 0,000 Sum MWh/MWh 0,574 0,415 Luftemission - lokal SO 2 kg/mwh 0,008 0,006 NO x kg/mwh 0,205 0,148 PM 2,5 kg/mwh 0,001 0,000 Side 1 af 2

56 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia CO 2 -ækvivalenter kg/mwh 110,598 79,942 Brugertekniske/økonomiske forudsætninger Type 01 Type 02 Type 03 Type 04 Type 05 Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 10 Nyværdi ref.produktionsanlæg kr/inst Levetid år 20 Reinvest. ref.produktionsanlæg kr/inst D&V kr/år/inst Infrastruktur (naturgas) kr/inst. Naturgas - Gasolie - Træpiller - Varmepumpe - 1 Check - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Fjv. unit, montage etc. kr/inst Kalkulationsrente % 5,0 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Brændselspriser Naturgas kr/1000m³ 7.108,00 Gasolie kr/m³ 9.331,20 Træpiller kr/ton 1.495,00 Varmepumpe kr/mwh 1.557,52 Brændværdier Naturgas GJ/1000Nm³ 39,46 Gasolie GJ/1000l 35,87 Træpiller GJ/ton 17,50 Varmepumpe GJ/MWh 3,60 Virkningsgrader Naturgas - 0,96 Gasolie - 0,92 Træpiller - 0,85 Varmepumpe - 2,50 Brændselsdeklaration CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 CO2-ækvivalenter Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj kg/gj Naturgas 56,7 5,0 0,1 0,3 30,0 0,1 56,9 Gasolie 74,0 0,7 0,6 23,0 52,0 5,0 74,2 Træpiller 0,0 3,0 4,0 25,0 120,0 32,0 1,3 El (middel for beregningsperioden) 201,0 119,0 3,5 138,0 351,0 6,0 204,6 Side 2 af 2

57 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Samfundsøkonomiske forudsætninger Kalk.rente % 5,0 Skatteforvridning % 20 Nettoafgift % 17 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Basisindeks 1,0000 Beregningsindeks 1,0330 Basisindekspriser jf. ENS Inflation - 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 An K/V - V Naturgas (k/v) kr/gj 59,67 59,82 59,41 59,73 60,03 60,31 61,21 62,12 62,91 63,71 Gasolie (v) kr/gj 132,87 132,11 130,30 130,54 130,76 130,94 132,28 133,61 134,61 135,60 Træpiller (v) kr/gj 75,00 75,52 76,04 76,57 77,09 77,62 78,14 78,67 79,20 79,72 Affald kr/gj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overskud kr/gj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 An forbruger Naturgas kr/gj 81,02 81,18 80,77 81,09 81,39 81,67 82,57 83,48 84,27 85,06 Gasolie kr/gj 134,28 133,51 131,70 131,95 132,16 132,35 133,68 135,02 136,01 137,01 Træpiller kr/gj 106,69 107,21 107,71 108,24 108,77 109,29 109,83 110,37 110,90 111,44 El kr/mwh 572,96 585,39 564,57 547,99 569,09 556,40 576,07 588,06 542,29 568,74 Ab k/v El kr/mwh 388,34 399,90 380,54 365,12 384,74 372,94 391,23 402,39 359,81 384,41 Emissionsomkostninger SO2/SO4 kr/kg 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 Nox kr/kg 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM2.5 kr/kg 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 CO2-Kvotepris kr/ton 62,06 77,37 91,73 105,77 119,47 132,86 147,55 162,25 167,66 173,07 Priser korrigeret til beregningsindeks An K/V - V Naturgas kr/gj 61,63 61,79 61,37 61,70 62,01 62,30 63,23 64,17 64,99 65,81 Gasolie kr/gj 137,26 136,47 134,60 134,85 135,07 135,26 136,64 138,02 139,05 140,08 Træpiller kr/gj 77,48 78,02 78,55 79,10 79,64 80,18 80,72 81,27 81,81 82,35 Affald kr/gj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overskud kr/gj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 An forbruger Naturgas kr/gj 83,70 83,86 83,43 83,76 84,07 84,36 85,30 86,23 87,05 87,87 Gasolie kr/gj 138,71 137,92 136,05 136,30 136,52 136,72 138,09 139,47 140,50 141,53 Træpiller kr/gj 110,22 110,75 111,27 111,81 112,35 112,90 113,45 114,01 114,56 115,12 El kr/mwh 591,87 604,71 583,20 566,08 587,87 574,76 595,08 607,47 560,18 587,50 Ab k/v El kr/mwh 401,15 413,10 393,09 377,17 397,44 385,25 404,14 415,66 371,69 397,10 Emissionsomkostninger SO2/SO4 kr/kg 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 Nox kr/kg 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Side 1 af 20

58 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia PM2,5 kr/kg 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 CO2-Kvotepris kr/ton 64,11 79,92 94,76 109,26 123,42 137,24 152,42 167,60 173,19 178,78 Afgifter Naturgas kr/gj 1,02 80,93 82,39 83,87 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 Gasolie kr/gj 1,02 90,91 92,55 94,21 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 Træpiller kr/gj 1,02 1,97 2,01 2,04 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 Affald (ekskl. CO2 for ikke bionedbrydeligt) kr/gj 1,02 56,19 57,20 58,23 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 Overskud kr/gj 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 El kr/mwh 1,02 406,00 413,31 420,75 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 Nox kr/gkg 1,02 5,20 5,29 5,39 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 Projektudvikling Sum/Maks Akkumuleret antal Type 1 stk 0 Type 2 stk Type 3 stk 0 Type 4 stk 0 Type 5 stk 0 Type 6 stk 0 Type 7 stk 0 Type 8 stk 0 Type 9 stk 0 Type 10 stk 0 Sum stk Andel af maks. % Tilvækst antal Type 1 stk 0 Type 2 stk Type 3 stk 0 Type 4 stk 0 Type 5 stk 0 Type 6 stk 0 Type 7 stk 0 Type 8 stk 0 Type 9 stk 0 Type 10 stk 0 Sum stk Andel af maks. % Nettovarmebehov Type 1 MWh/år 0 Type 2 MWh/år Type 3 MWh/år 0 Type 4 MWh/år 0 Type 5 MWh/år 0 Type 6 MWh/år 0 Side 2 af 20

59 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Type 7 MWh/år 0 Type 8 MWh/år 0 Type 9 MWh/år 0 Type 10 MWh/år 0 Selskabsøkonomi Sum/Maks Varmetab Type 1 MWh/år 1 Type 2 MWh/år Type 3 MWh/år Type 4 MWh/år Type 5 MWh/år Type 6 MWh/år Type 7 MWh/år Type 8 MWh/år Type 9 MWh/år Type 10 MWh/år Produktion og netvirkningsgrad Salg MWh/år Tab MWh/år Produktion MWh/år Netvirkningsgrad - 0,524 0,652 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 Anlægsinvestering Type 1 kr Type 2 kr Type 3 kr Type 4 kr Type 5 kr Type 6 kr Type 7 kr Type 8 kr Type 9 kr Type 10 kr Projektomkostninger kr Tilslutningsbidrag Type 1 kr Type 2 kr Type 3 kr Type 4 kr Type 5 kr Type 6 kr Type 7 kr Type 8 kr Type 9 kr Type 10 kr Side 3 af 20

60 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Abonnement Type 1 kr/år Type 2 kr/år Type 3 kr/år Type 4 kr/år Type 5 kr/år Type 6 kr/år Type 7 kr/år Type 8 kr/år Type 9 kr/år Type 10 kr/år Salg Type 1 kr/år Type 2 kr/år Type 3 kr/år Type 4 kr/år Type 5 kr/år Type 6 kr/år Type 7 kr/år Type 8 kr/år Type 9 kr/år Type 10 kr/år Resulterende selskabsøkonomi Investering Bruttoinvestering tkr Tilslutningsbidrag tkr Nettoinvestering tkr Drift Produktion tkr/år D&V tkr/år Abonnement tkr/år Salg tkr/år Nettodrift tkr/år Likviditet Nettoinvestering tkr/år Nettodrift tkr/år Likviditet tkr/år IA % 5,0 NPV Løbeår 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 NPV-faktor, selskab 0,976 0,929 0,885 0,843 0,803 0,765 0,728 0,694 0,661 0,629 NPV tkr/år -0,1-77,4-22,4-16,8 9,8 9,4 8,9 8,5 8,1 7,7 7,3 Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Brændselsforbrug Side 4 af 20

61 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Naturgas GJ/år Gasolie GJ/år Træpiller GJ/år 0 Affald GJ/år Overskud GJ/år 0 Sum GJ/år Lokal emission - samfundsøkonomi, alternativ SO2 kg 6 NOx kg PM2,5 kg 0 CO2-ækvivalenter ton Afgifter Naturgas kr Gasolie kr Træpiller kr 0 Affald kr Overskud kr 0 NOx kr Brugerøkonomi Sum/Maks Reference Reinvesteringsår, individuelle anlæg Type 1 stk Type 2 stk Type 3 stk Type 4 stk Type 5 stk Type 6 stk Type 7 stk Type 8 stk Type 9 stk Type 10 stk Antal reinvest, individuelle anlæg Type 1 stk Type 2 stk Type 3 stk Type 4 stk Type 5 stk Type 6 stk Type 7 stk Type 8 stk Type 9 stk Type 10 stk Anlægsinvestering, individuelle anlæg Type 1 kr 0 Side 5 af 20

62 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Type 2 kr Type 3 kr 0 Type 4 kr 0 Type 5 kr 0 Type 6 kr 0 Type 7 kr 0 Type 8 kr 0 Type 9 kr 0 Type 10 kr 0 D&V Type 1 kr/år Type 2 kr/år Type 3 kr/år Type 4 kr/år Type 5 kr/år Type 6 kr/år Type 7 kr/år Type 8 kr/år Type 9 kr/år Type 10 kr/år Naturgasforbrug Type 1 GJ/år Type 2 GJ/år Type 3 GJ/år Type 4 GJ/år Type 5 GJ/år Type 6 GJ/år Type 7 GJ/år Type 8 GJ/år Type 9 GJ/år Type 10 GJ/år Gasolieforbrug Type 1 GJ/år Type 2 GJ/år Type 3 GJ/år Type 4 GJ/år Type 5 GJ/år Type 6 GJ/år Type 7 GJ/år Type 8 GJ/år Type 9 GJ/år Type 10 GJ/år Træpilleforbrug Type 1 GJ/år Side 6 af 20

63 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Type 2 GJ/år Type 3 GJ/år Type 4 GJ/år Type 5 GJ/år Type 6 GJ/år Type 7 GJ/år Type 8 GJ/år Type 9 GJ/år Type 10 GJ/år Elforbrug Type 1 MWh/år Type 2 MWh/år Type 3 MWh/år Type 4 MWh/år Type 5 MWh/år Type 6 MWh/år Type 7 MWh/år Type 8 MWh/år Type 9 MWh/år Type 10 MWh/år Energiforbrug Naturgas 1000Nm³ 0 Gasolie 1000l 0 Træpiller ton 0 El MWh Energiomkostninger Naturgas kr/år 0 Gasolie kr/år 0 Træpiller kr/år 0 El kr/år Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Investering infrastruktur Type 1 kr 0 Type 2 kr 0 Type 3 kr 0 Type 4 kr 0 Type 5 kr 0 Type 6 kr 0 Type 7 kr 0 Type 8 kr 0 Type 9 kr 0 Type 10 kr 0 Energiforbrug Naturgas GJ/år 0 Side 7 af 20

64 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Gasolie GJ/år 0 Træpiller GJ/år 0 El MWh/år Sum GJ/år Virkningsgrad - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Emission SO2 kg NOx kg PM2,5 kg 2 CO2-ækvivalenter ton Afgifter Naturgas kr 0 Gasolie kr 0 Træpiller kr 0 El kr NOx kr Alternativ Anlægsinvestering - tilslutningsanlæg, ng-afbrydelse etc. Type 1 kr 0 Type 2 kr Type 3 kr 0 Type 4 kr 0 Type 5 kr 0 Type 6 kr 0 Type 7 kr 0 Type 8 kr 0 Type 9 kr 0 Type 10 kr 0 Resulterende brugerøkonomisk fordel ved fjernvarmealternativet Investering Anlægsinvestering reference tkr Tilslutningsbidrag alternativ tkr Anlægsinvestering alternativ (tilsl.anlæg m.v.) tkr Sparet investering tkr Drift Energikøb individuelle anlæg tkr D&V individuelle anlæg tkr Abonnement alternativ tkr Energikøb alternativ tkr Sparet drift tkr Relativ besparelse Reference tkr Alternativ tkr Besparesle tkr Side 8 af 20

65 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Relativ % 14 0,9 Likviditet Sparet investering tkr/år Sparet drift tkr/år Likviditet tkr/år IA % 0 NPV Løbeår 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 NPV-faktor, selskab 0,976 0,929 0,885 0,843 0,803 0,765 0,728 0,694 0,661 0,629 NPV tkr Samfundsøkonomi Sum/Maks Investering Reference infrastruktur tkr 0 Reference individuelle anlæg tkr Alternativ centrale anlæg tkr Alternativ tilsl.anlæg tkr Sparet investering tkr Drift Reference energi tkr Reference d&v tkr Alternativ energi tkr , Alternativ d&v tkr Sparet drift tkr Emission Reference tkr Alternativ tkr Sparet omkostning tkr -3 Afgiftsværdi Reference tkr Alternativ tkr Merværdi tkr 1 Nettoafgift Reference tkr Alternativ tkr Merværdi tkr Relativ besparelse Reference tkr Alternativ tkr Besparesle tkr Relativ % 38 41,4 Likviditet Investering tkr Drift tkr Emission tkr -3 Side 9 af 20

66 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Afgiftsværdi tkr 1 Nettoafgift tkr Likviditet tkr IA % 213 NPV Løbeår 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 NPV-faktor, samfund 0,976 0,929 0,885 0,843 0,803 0,765 0,728 0,694 0,661 0,629 NPV tkr Miljø Sum/Maks SO2 kg NOx kg PM2,5 kg 1 CO2-ækvivalenter ton Side 10 af 20

67 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Samfundsøkonomiske forudsætninger Kalk.rente % 5,0 Skatteforvridning % 20 Nettoafgift % 17 Primo (1), medio (½), ultimo (0) - 0,5 Basisindeks 1,0000 Beregningsindeks 1,0330 Basisindekspriser jf. ENS Inflation - An K/V - V Naturgas (k/v) kr/gj Gasolie (v) kr/gj Træpiller (v) kr/gj Affald kr/gj Overskud kr/gj An forbruger Naturgas kr/gj Gasolie kr/gj Træpiller kr/gj El kr/mwh Ab k/v El kr/mwh Emissionsomkostninger SO2/SO4 kr/kg Nox kr/kg PM2.5 kr/kg CO2-Kvotepris kr/ton Priser korrigeret til beregningsindeks An K/V - V Naturgas kr/gj Gasolie kr/gj Træpiller kr/gj Affald kr/gj Overskud kr/gj An forbruger Naturgas kr/gj Gasolie kr/gj Træpiller kr/gj El kr/mwh Ab k/v El kr/mwh Emissionsomkostninger SO2/SO4 kr/kg Nox kr/kg ,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 64,50 65,29 66,09 66,77 67,45 68,13 68,80 69,48 69,94 70,39 136,60 137,59 138,59 139,33 140,07 140,81 141,55 142,29 142,83 143,37 80,25 80,78 81,30 81,83 82,35 82,88 83,40 83,93 84,45 84,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,86 86,65 87,44 88,12 88,80 89,48 90,16 90,84 91,30 91,75 138,00 139,00 139,99 140,73 141,47 142,21 142,95 143,69 144,24 144,78 111,97 112,51 113,04 113,58 114,11 114,64 115,17 115,71 116,24 116,77 594,08 519,93 545,65 580,83 599,66 621,30 648,66 662,78 682,22 729,39 407,98 339,02 362,94 395,66 413,17 433,29 458,74 471,87 489,95 533,82 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 178,48 183,88 189,29 194,70 200,11 205,52 210,93 216,33 221,74 227,15 66,63 67,45 68,27 68,97 69,67 70,37 71,08 71,78 72,25 72,71 141,10 142,13 143,16 143,92 144,69 145,45 146,22 146,98 147,54 148,11 82,90 83,44 83,98 84,53 85,07 85,61 86,16 86,70 87,24 87,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,69 89,51 90,33 91,03 91,73 92,44 93,14 93,84 94,31 94,78 142,56 143,58 144,61 145,38 146,14 146,90 147,67 148,43 149,00 149,56 115,67 116,22 116,78 117,33 117,88 118,43 118,98 119,52 120,07 120,62 613,68 537,09 563,65 599,99 619,45 641,80 670,06 684,65 704,73 753,46 421,44 350,21 374,92 408,71 426,81 447,59 473,88 487,44 506,12 551,43 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Side 11 af 20

68 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia PM2,5 kr/kg CO2-Kvotepris kr/ton Afgifter Naturgas kr/gj 1,02 80,93 Gasolie kr/gj 1,02 90,91 Træpiller kr/gj 1,02 1,97 Affald (ekskl. CO2 for ikke bionedbrydeligt) kr/gj 1,02 56,19 Overskud kr/gj 1,02 0,00 El kr/mwh 1,02 406,00 Nox kr/gkg 1,02 5,20 Projektudvikling Sum/Maks. Akkumuleret antal Type 1 stk 0 Type 2 stk 6 Type 3 stk 0 Type 4 stk 0 Type 5 stk 0 Type 6 stk 0 Type 7 stk 0 Type 8 stk 0 Type 9 stk 0 Type 10 stk 0 Sum stk 6 Andel af maks. % 100 Tilvækst antal Type 1 stk 0 Type 2 stk 6 Type 3 stk 0 Type 4 stk 0 Type 5 stk 0 Type 6 stk 0 Type 7 stk 0 Type 8 stk 0 Type 9 stk 0 Type 10 stk 0 Sum stk 6 Andel af maks. % 100 Nettovarmebehov Type 1 MWh/år 0 Type 2 MWh/år 38 Type 3 MWh/år 0 Type 4 MWh/år 0 Type 5 MWh/år 0 Type 6 MWh/år 0 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 184,37 189,95 195,54 201,13 206,71 212,30 217,89 223,47 229,06 234,65 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 85,38 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 95,91 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 428,32 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5, Side 12 af 20

69 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Type 7 MWh/år 0 Type 8 MWh/år 0 Type 9 MWh/år 0 Type 10 MWh/år 0 Selskabsøkonomi Sum/Maks. Varmetab Type 1 MWh/år Type 2 MWh/år Type 3 MWh/år Type 4 MWh/år Type 5 MWh/år Type 6 MWh/år Type 7 MWh/år Type 8 MWh/år Type 9 MWh/år Type 10 MWh/år Produktion og netvirkningsgrad Salg MWh/år Tab MWh/år Produktion MWh/år Netvirkningsgrad - Anlægsinvestering Type 1 kr Type 2 kr Type 3 kr Type 4 kr Type 5 kr Type 6 kr Type 7 kr Type 8 kr Type 9 kr Type 10 kr Projektomkostninger kr Tilslutningsbidrag Type 1 kr Type 2 kr Type 3 kr Type 4 kr Type 5 kr Type 6 kr Type 7 kr Type 8 kr Type 9 kr Type 10 kr ,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 Side 13 af 20

70 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Abonnement Type 1 kr/år Type 2 kr/år Type 3 kr/år Type 4 kr/år Type 5 kr/år Type 6 kr/år Type 7 kr/år Type 8 kr/år Type 9 kr/år Type 10 kr/år Salg Type 1 kr/år Type 2 kr/år Type 3 kr/år Type 4 kr/år Type 5 kr/år Type 6 kr/år Type 7 kr/år Type 8 kr/år Type 9 kr/år Type 10 kr/år Resulterende selskabsøkonomi Investering Bruttoinvestering tkr -370 Tilslutningsbidrag tkr 228 Nettoinvestering tkr -142 Drift Produktion tkr/år -387 D&V tkr/år -37 Abonnement tkr/år 257 Salg tkr/år 386 Nettodrift tkr/år 218 Likviditet Nettoinvestering tkr/år -142 Nettodrift tkr/år 218 Likviditet tkr/år 76 IA % 5,0 NPV Løbeår NPV-faktor, selskab NPV tkr/år -0,1 Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Brændselsforbrug ,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 0,599 0,571 0,543 0,518 0,493 0,469 0,447 0,426 0,406 0,386 7,0 6,7 6,3 6,0 5,8 5,5 5,2 5,0 4,7 4,5 Side 14 af 20

71 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Naturgas GJ/år Gasolie GJ/år 46 Træpiller GJ/år 0 Affald GJ/år 175 Overskud GJ/år 0 Sum GJ/år Lokal emission - samfundsøkonomi, alternativ SO2 kg 6 NOx kg 152 PM2,5 kg 0 CO2-ækvivalenter ton 82 Afgifter Naturgas kr Gasolie kr Træpiller kr 0 Affald kr Overskud kr 0 NOx kr 832 Brugerøkonomi Sum/Maks. Reference Reinvesteringsår, individuelle anlæg Type 1 stk Type 2 stk Type 3 stk Type 4 stk Type 5 stk Type 6 stk Type 7 stk Type 8 stk Type 9 stk Type 10 stk Antal reinvest, individuelle anlæg Type 1 stk Type 2 stk Type 3 stk Type 4 stk Type 5 stk Type 6 stk Type 7 stk Type 8 stk Type 9 stk Type 10 stk Anlægsinvestering, individuelle anlæg Type 1 kr Side 15 af 20

72 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Type 2 kr Type 3 kr 0 Type 4 kr 0 Type 5 kr 0 Type 6 kr 0 Type 7 kr 0 Type 8 kr 0 Type 9 kr 0 Type 10 kr 0 D&V Type 1 kr/år Type 2 kr/år Type 3 kr/år Type 4 kr/år Type 5 kr/år Type 6 kr/år Type 7 kr/år Type 8 kr/år Type 9 kr/år Type 10 kr/år Naturgasforbrug Type 1 GJ/år Type 2 GJ/år Type 3 GJ/år Type 4 GJ/år Type 5 GJ/år Type 6 GJ/år Type 7 GJ/år Type 8 GJ/år Type 9 GJ/år Type 10 GJ/år Gasolieforbrug Type 1 GJ/år Type 2 GJ/år Type 3 GJ/år Type 4 GJ/år Type 5 GJ/år Type 6 GJ/år Type 7 GJ/år Type 8 GJ/år Type 9 GJ/år Type 10 GJ/år Træpilleforbrug Type 1 GJ/år Side 16 af 20

73 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Type 2 GJ/år Type 3 GJ/år Type 4 GJ/år Type 5 GJ/år Type 6 GJ/år Type 7 GJ/år Type 8 GJ/år Type 9 GJ/år Type 10 GJ/år Elforbrug Type 1 MWh/år Type 2 MWh/år Type 3 MWh/år Type 4 MWh/år Type 5 MWh/år Type 6 MWh/år Type 7 MWh/år Type 8 MWh/år Type 9 MWh/år Type 10 MWh/år Energiforbrug Naturgas 1000Nm³ 0 Gasolie 1000l 0 Træpiller ton 0 El MWh 80 Energiomkostninger Naturgas kr/år 0 Gasolie kr/år 0 Træpiller kr/år 0 El kr/år Afledte forhold til samfundsøkonomi- og miljøberegninger Investering infrastruktur Type 1 kr 0 Type 2 kr 0 Type 3 kr 0 Type 4 kr 0 Type 5 kr 0 Type 6 kr 0 Type 7 kr 0 Type 8 kr 0 Type 9 kr 0 Type 10 kr 0 Energiforbrug Naturgas GJ/år Side 17 af 20

74 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Gasolie GJ/år 0 Træpiller GJ/år 0 El MWh/år 288 Sum GJ/år Virkningsgrad - Emission SO2 kg 40 NOx kg 101 PM2,5 kg 2 CO2-ækvivalenter ton 59 Afgifter Naturgas kr 0 Gasolie kr 0 Træpiller kr 0 El kr NOx kr 555 Alternativ Anlægsinvestering - tilslutningsanlæg, ng-afbrydelse etc. Type 1 kr 0 Type 2 kr Type 3 kr 0 Type 4 kr 0 Type 5 kr 0 Type 6 kr 0 Type 7 kr 0 Type 8 kr 0 Type 9 kr 0 Type 10 kr 0 Resulterende brugerøkonomisk fordel ved fjernvarmealternativet Investering Anlægsinvestering reference tkr Tilslutningsbidrag alternativ tkr Anlægsinvestering alternativ (tilsl.anlæg m.v.) tkr Sparet investering tkr Drift Energikøb individuelle anlæg tkr D&V individuelle anlæg tkr Abonnement alternativ tkr Energikøb alternativ tkr Sparet drift tkr Relativ besparelse Reference tkr Alternativ tkr Besparesle tkr ,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2, Side 18 af 20

75 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Relativ % 14 0,9 Likviditet Sparet investering tkr/år 384 Sparet drift tkr/år -375 Likviditet tkr/år 9 IA % 0 NPV Løbeår NPV-faktor, selskab NPV tkr 116 Samfundsøkonomi Sum/Maks. Investering Reference infrastruktur tkr 0 Reference individuelle anlæg tkr 720 Alternativ centrale anlæg tkr -370 Alternativ tilsl.anlæg tkr -108 Sparet investering tkr 242 Drift Reference energi tkr 177 Reference d&v tkr 143 Alternativ energi tkr -94 Alternativ d&v tkr -37 Sparet drift tkr 189 Emission Reference tkr 19 Alternativ tkr -22 Sparet omkostning tkr -3 Afgiftsværdi Reference tkr -25 Alternativ tkr 25 Merværdi tkr 1 Nettoafgift Reference tkr 176 Alternativ tkr -103 Merværdi tkr 73 Relativ besparelse Reference tkr Alternativ tkr Besparesle tkr Relativ % 38 41,4 Likviditet Investering tkr 242 Drift tkr 189 Emission tkr ,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 0,599 0,571 0,543 0,518 0,493 0,469 0,447 0,426 0,406 0, Side 19 af 20

76 Fjernvarmeforsyning til boligområde, Skærbæk Øst, Fredericia Afgiftsværdi tkr 1 Nettoafgift tkr 73 Likviditet tkr 501 IA % 213 NPV Løbeår NPV-faktor, samfund NPV tkr 386 Miljø Sum/Maks. SO2 kg 34 NOx kg -51 PM2,5 kg 1 CO2-ækvivalenter ton ,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 0,599 0,571 0,543 0,518 0,493 0,469 0,447 0,426 0,406 0, Side 20 af 20

77 Bilag: Afgangstider ved reduceret køreplan - sommer 2014.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35996/13

78 Afgangstider ved reduceret køreplan sommer 2014 Spareforslag 2 Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele året. Sidste afg. nuværende køreplan Sidste afg. ved reduceret køreplan linje 1 linje 2 linje 3 linje 4 linje 5 linje 6 Prangervej Lundingsvej Banegården Ryeshøj Banegården Snoghøj Banegården Skærbæk Banegården Herslev Banegården Trelde Næs Spareforslag 3 Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på lørdage hele året. Sidste afg. nuværende køreplan Sidste afg. ved reduceret køreplan linje 1 linje 2 linje 3 linje 4 linje 5 linje 6 Prangervej Lundingsvej Banegården Ryeshøj Banegården Snoghøj Banegården Skærbæk Banegården Herslev Banegården Trelde Næs Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på søndage hele året. Sidste afg. nuværende køreplan Sidste afg. ved reduceret køreplan linje 1 linje 2 linje 3 linje 4 linje 5 linje 6 Prangervej Lundingsvej Banegården Ryeshøj Banegården Snoghøj Banegården Skærbæk Banegården Herslev Banegården Trelde Næs Spareforslag 4 Første morgenafgang på alle linjer udgår på lørdage hele året. Førsteafg. nuværende køreplan Førsteafg. ved reduceret køreplan linje 1 linje 2 linje 3 linje 4 linje 5 linje 6 Prangervej Lundingsvej Banegården Ryeshøj Banegården Snoghøj Banegården Skærbæk Banegården Herslev Banegården Trelde Næs Første morgenafgang på alle linjer udgår på søndage hele året. Førsteafg. nuværende køreplan Førsteafg. ved reduceret køreplan linje 1 linje 2 linje 3 linje 4 linje 5 linje 6 Prangervej Lundingsvej Banegården Ryeshøj Banegården Snoghøj Banegården Skærbæk Banegården Herslev Banegården Trelde Næs

79 Bilag: Høringssvar til besparelse på kollektiv trafik 2013.doc Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55126/13

80 Fredericia, d Til Teknik & Miljø Rådhuset 7000 Fredericia Hermed høringssvar til sagsnr. 13/5035 Kollektiv trafik. Seniorrådet har følgende kommentarer til de enkelte spareforslag 1 5. Spareforslag 1: I de 6 ugers sommerferie køres lørdagskøreplan på hverdage og søndagskøreplan på lørdage og søndage. Gennemføres dette forslag sammen med spareforslagene 2 4 vil busdriften blive reduceret kraftigt, men vi må medgive, at det både for de unge brugere og de ældre er den periode, hvor skaden er mindst. Spareforslag 2: Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele året. Det betyder 1 time kortere for rute 1 4 og 2 timer for rute 5 og 6. Herslev og Trelde bliver reelt afskåret fra socialt samvær og deltagelse i arrangementer, hvis bussen er eneste transportmiddel. Spareforslag 3: Sidste afgang udgår på lørdage og søndage hele året. Samme kommentar som under spareforslag 2. Spareforslag 4: Første morgenafgang udgår på lørdage og søndage. På lørdage betyder det ½ time senere på linje 1 3 og 1 time senere på linje 4 6. På søndage betyder det 1 time senere på linje 1 4 og 2 timer senere på linje 5 og 6. Sammenholdes alle spareforslagene bliver serviceringen af Herslev og Trelde næsten ikke eksisterende. Buskørslen bliver uinteressant for Trelde som turistområde. Seniorrådet undrer sig ikke over den manglende indtjening, - og med de foreslåede ændringer i busdriften forventes yderligere ringe resultatet. Når borgere, der har behov for transport, bliver tvunget til at tage bilen den ene vej, bruges den (selvfølgelig) også den anden vej.

81 For pensionister uden bil vil resultatet blive, at de bliver hjemme, og dermed mister de måske den kontakt, de har til andre. Det afhænger bl.a. af forslag 5: Etablering af flextur. Det giver måske den manglende mulighed for den ældre borger til at komme til aktiviteter og familie, - og måske må hun være sent oppe!? Der mangler en tilkendegivelse af prisniveau! Seniorrådet foreslår, at den bliver så lav som mulig. I sagsfremstillingen er 35 kr. nævnt som mindste betaling, - det betyder så 70 kr. for at komme frem og tilbage, hvis bus ikke kan benyttes den ene vej. Billigt vil nogen mene, men hvis det er nødvendigt at bruge ordningen ofte, vil det hurtigt lægge en dæmper på brugen. Venlig hilsen Flemming Larsen Formand for Seniorrådet

82 Bilag: Placering- Læskærm_Café Rustik.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47238/13

83 Læskærm ved Café Rustik - Jyllandsgade Dato: Målestoksforhold: 1:100 Udskrevet af: tenr

84 Bilag: Dimension af læskærm: VINDFANG MÅL PÅ RAMMER TIL GLARMESTER.JPG Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47230/13

85

86 Bilag: Svar fra Tilgængelighedsudvalget Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44314/13

87 To:Knud Bjorholm Johansen Subject:Re: VS: Læskærm ved Café Rustik i Jyllandsgade Hej alle Jeg kiggede på Café Rustiks udeareal i fredags. Jeg kan ikke anbefale placering af læhegnet. Dette skyldes følgende: 1. Ifølge gågaderegulativet er gangarealet 2,6 m fra husvæggen. Læhegnet vil tage hele Gangarealet. 2. Andre steder på gågaden er der ledelinjer langs husvæggen, og derfor ville en synshandicappet forsætte med at gå langs husvæggen. Det er heller ikke nemt at orientere sig på kørebanen, da der ikke er noget fast linje, som man kan støde mobilitystokken op mod. 3. Hvis læhegnet opsættes, som er vist i mailen den 29, maj, vil det være meget besværligt at komme rundt om læhegnet, da der er træer og gadelamper. 4. Den vigtigste faktor for ikke at gøre det, er, at det danner præcedens. Det vil være meget vanskeligt at nægte andre at opsætte læhegn. En løsning ville være at forkorte læhegnet, så det har den samme bredde som borde/stole zonen. For jeg går ud fra, at der ikke står borde og stole på hele gangarealet jævnfør gågaderegulativet? Hvis læhegnet alligevel opsættes, vil det være en god idé, at der sættes mærker på glasset og plantekasser foran læhegnet. En blind ser ikke jo glas. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig Original meddelelse -----Fra: Knud Bjorholm Johansen Til: Cc: Nanette Simonsen Rytter Dato: Ons, 29. maj :59 Emne: VS: Læskærm ved Café Rustik i Jyllandsgade Hej Peter og Kenneth Café Rustik vil gerne have opsat en læskærm i Jyllandsgade ved Axeltorv ud for deres café. Se vedhæftede tegninger. Vi vil gerne spørge jer Tilgængelighedsudvalget -, hvad I siger til dette?

88 Da Café-ejeren gerne snarest vil have et svar, håber vi, at I hurtigt kan se på det. Hvis I har brug for et møde dernede, må I sige til. Jeg kan træffes i morgen torsdag. Og ellers er jeg først at træffe igen fredag d. 7. Juni. I må meget gerne tage kontakt til min kollega, Nanette Simonsen Rytter, om sagen. Hendes kontaktinfo ses nedenstående. Venlig hilsen Knud Bjorholm Johansen Diplomingeniør Vej & Park Direkte nummer: Mobil: Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia Fra: Nanette Simonsen Rytter Sendt: 28. maj :30 Til: Knud Bjorholm Johansen Emne: Læskærm ved Café Rustik i Jyllandsgade

89 Hej Knud Som aftalt sender jeg her et foto der viser læskærmens påtænkte placering og en tegning af læskærmen. Café-ejeren har lidt travlt, da sæsonen for udendørs servering jo er startet. Vil du sende det til høring hos tilgængelighedsudvalget? gerne cc til mig. Venlig hilsen Nanette Simonsen Rytter Cand. arch, projektleder Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Direkte nummer: Mobil: EAN:

90 Bilag: Bilag 1.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55254/13

91 Forslag til placering af vindmøller ved Follerupgård: Alternativ 1: I alt 5 møller. 2 møller placeres vest for Follerupgård. 3 møller placeres øst for Follerupgård.i en total højde på 130 meter Alternativ 2: I alt 3 møller øst for Follerupgård

92 Bilag: Bilag 2.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55255/13

93 Vindmølleprojekt ved Follerup Inspirationsmateriale vedr. udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af vindmøller

94 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V100 mode 0 Follerup Ansøgning2+3 til vindmølleprojekt Støjberegningsmetode: Dansk Ansøger oplysninger Follerupgård med ca. 1,5 km imellem. Møllerne har en totalhøjde på 130 m med en navhøjde på 79,5 m og rotordiameter på 101 m. De 2 møller på den vestlige side er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 297 m, som svarer til 3 x rotordiameteren. De 3 møller på den østlige side er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 256 m, som svarer til 2,6 x rotordiameteren. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i Hans Lorey 10 m højde) 1)Follerupgård I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: Follerupvej 42 A på 8 m/s. a) 44 db(a) ved en vindhastighed b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. St. Follerup 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller 7000eller Fredericia i lokalplan byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. for Hans Lorey om Der sendes ansøgning LavfrekventProjekt: støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 at et område ved Follerup udlægges som m/s. Hans Dietrich Lorey 11af12 Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der26 bebos vindmølle ejer(e). Ansøgers bolig WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :24 / 1 vindmølleområde. Det ansøgte projektområde ligger på matriklerne 1a og 1h, Follerup By, Herslev, ejet af Hans Foley. Dette er samtidig en anmeldelse af et vindmølleprojekt efter VVM-bekendtgørelsen og derfor anmodes der om, at der kan igangsættes DECIBEL for - Hovedresultat en planproces rejsning af møller i det givne Vindmøller område. Beregning: 3 Siemens 130 m total - 5 db UTM (north)-etrs89 Område: 32 Mølletype Støjberegningsmetode: Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Dansk 2011 nominel [m] er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december [kw]2011"[m] [m] Beregning fra Miljøministeriet ,1-16,9, 299,3 m Ja VESTAS V ,0 80, ,0 Ja VESTAS V ,0 80,0 Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i ,0 11,4, 256,9 m Ja VESTAS V ,0 80,0 10 m højde) ,0 Ja VESTAS V ,0 80,0 1) I det ved udendørs fra al anden 80, ,9mest støjbelastede punktja VESTASopholdsarealer V højst m100,0 2. Det ansøgte vindmølleområde Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: Målestok 1: Kort 1: Kort over alternativ 116:22/ med ansøgte vindny mølle Støjfølsomt område møller og nærmeste nabobebyggelser. Støjdata Oprettet Navn af EMD Level 0 - Estimated - Mode 0-04/2011 Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner vindhastighed vindhastighed [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej EMD Level 0 - Estimated - Mode 0-04/2011 Det ansøgte område med mulige mølleplacerinemd Level 0 - Estimated - Mode 0-04/2011 EMD Level 0 - Estimated - Mode 0-04/2011 ger fremgår af kort 1 og 2. I mølleforslagene er EMD Level 0 - Ansøgers Estimated - Mode 0bolig - 04/2011 beboelse endvejledning vindmølleejerens privatei beboelse i det åbne land: b) Data fra Miljøstyrelsens til støjbekendtgørelse der taget udgangspunkt vindmøllecirkulærets a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42at db(a) ved enskal vindhastighed på 6 m/s. krav om, der være mindst 4 gange en Beregningsresultater 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til vindmølles totalhøjde i afstand nabobebygeller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-,til institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: gelse. Området har en afstand på minimum Lydniveaua) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 527 meter til nærmeste nabobolig, som vindhastigheder gør det 6 og 8 Område: 32 Støjfølsomt område (north)-etrs89 Krav Lydniveau Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs vedutm m/s. Nr. muligt Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller at opstille møller med totalhøjde på op til Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] 130A meter. ansøgers egen bolig m 60,0 Støj følsomt Til punkt:dansk Dansk 2007, åbent lander (1) der ,5 6,0 42, ,0 A 8,0 44,0 40,1 til nærmeste mølle. 2 Krav overholdt? Støj Afstand Alle Ja Ja Ja Ja Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja B 8,0 44,0 40,2 Ja Ja I projektforslaget er der 2 alternativer: C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,4 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja C 8,0 44,0 40,4 Ja Ja Alternativ 1: 2+3 stk. vindmøller, som placeres i D Follerup ,0 1,5 over alternativ 6,0 42,01: Ja Målestok Kort 2: Kort 2 med38,8 ansøgte vind-ja 8,0 44,0 område 40,9 Ja Ja en Dnord-syd gående retning på hver sin side af Ny mølle Støjfølsomt møller og 1,5 nærmeste nabobebyggelser. E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja Vindmøller E 8,0 44,0 39,4 Ja Ja (north)-etrs89 Område: Dansk Mølletype F StøjUTM følsomt punkt:dansk 2007, åbent land (6) ,2Støjdata 1,5 6,0 42,0 522 LwaRef 33,7 SidsteJa LwaRefJaRentoner Ja Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første F 8,0 44,0 vindhastighed 35,8 vindhastighed Ja Ja nominel af [m] [kw] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) [m] 50,0USER Standard setting1,5 6,0 42, ,6 [m/s] Ja Ja NejJa ,0 11,4, 256,9 m Ja Siemens SWT , DD ,0 79,5-5 db NH79,5 Oktavopdelt 102/100,1 db(a) 6,0 100,1 8,0 102,0 Ja Siemens SWT , DD ,0 79,5 USER Standard setting -5 db NH79,5 Oktavopdelt db(a) 6,0 39,7 100,1 8,0 102,0 Nej Ja G ,0 8,0102/100,1 44,0 Ja ,9 Ja Siemens SWT , DD ,0-5 db NH79,5 Oktavopdelt 102/100,1 db(a) 100,1 8,0 102,0 H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,5 50,0USER Standard setting1,5 6,0 42, ,0 36,9 Ja Ja NejJa Alternativ 2: 3 stk. vindmøller, som placeres i en nord-syd gående retning øst for Follerupgård. Møllerne har en totalhøjde på 130 m med en navhøjde på 79,5 m og rotordiameter på 101 m. De 3 møller er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 256 m, som svarer til 2,6 x rotordiameteren. I alternativ 1 er Follerup betragtet som ikke støjfølsomt område, hvilket gør det muligt at opsætte møller. Betragtes Follerup som støjfølsomt område vil det være muligt at opsætte 3 møller som foreslået i alternativ 2. Mølleplaceringerne er stadig kun forslag og kan ændres undervejs. Indledende beregninger på mølletype Siemens SWT 3,0 DD, 101 m rotor viser, at lovkravene for støj og afstand til naboer kan overholdes. Der kan forventes en årsproduktion på ca. 37,5 mill kwh. svarende til strømforbruget hos ca husstande ved alternativ 1 og ca. 22,5 mill kwh. svarende til strømforbruget hos ca husstande ved alternativ 2. Der er ingen eksisterende vindmøller der ligger i vejen for mølleprojektet. Marts 2013 Lemvigegnens Landboforening

95 Ansøgning til vindmølleprojekt Follerup 8,67 km. Vindmølleområde 4,00 km Kort 3: Kort over ansøgt vindmøller med nærmeste udpegede vindmølleområde. 3. Potentielle miljøforhold 3.1 Landskabsforhold I Fredericia Kommune blev der i 1996 udpeget 2 vindmølleområder, og der blev lavet et tillæg til kommuneplanen på daværende tidspunkt. I kommunens kommuneplan er der ikke udpeget yderligere vindmølleområder i kommunen. Det ansøgte vindmølleområde ligger ca. 700 m sydvest for det ene af områderne fra 1996 (kort 3), som aldrig er blevet udnyttet. I det følgende begrundes, hvorfor det vil være muligt at opsætte vindmøller i det foreslåede område. I lokalplanen står, at opsætning af store vindmøller med en totalhøjde over 80 m vil kræve en konkret planlægning og udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Under udarbejdelse af kommuneplantillægget skal der ske en vurdering af projektets indvirkning på miljøet (VVMredegørelse). Ved opstilling af nye møller Marts 2013 Lemvigegnens Landboforening Kort 4: Kortet viser placeringen af projektforslaget med nær og mellemzonen for visuel påvirkning indtegnet. Kortet viser relevante udpegninger i forhold til de ønskede mølleplaceringer. 3

96 Ansøgning til vindmølleprojekt Follerup udenfor de udpegede områder skal der foretages en vurdering af af projektets indpasning i landskabet, og især dets eventuelle påvirkning af de særligt værdifulde landskaber, de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder og landskabsparkerne. Disse hensyn vurderes i det følgende at kunne tages i det ansøgte vindmølleområde, og dermed opfordres til, at området kan udlægges til vindmølleområde. Alle møllerne i projektområdet ligger udenfor kystnærhedszone, strandbeskyttelse, åbeskyttelseslinje og beskyttet natur (se kort 4 og 5). Follerupgård og Follerup landsby er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø, men møllerne vil blive placeret udenfor. 3 af møllerne ligger udenfor skovbyggelinie, mens mølle 2 og 5 ligger indenfor skovbyggelinie til Velling Sønderskov og Follerupgårds Skov. Terrænet i projektområdet varierer fra ca meter over havoverfladen. Projektområdet ligger i et morænelandskab, som er fra sidste istid på overvejende lerbund. Området er med bakker, der giver et bølget landskab og i andre retninger et fladere landskab med udsigt til skov. Der er mange læhegn i området, og der er bevoksninger ved næsten alle bygninger. Området er præget af marker af varierende størrelse uden særlig systematik, men med skel af træer, diger eller grøfter, som kan beskrives som en mosaik. Der er både større og mindre landbrug i området, som ligger spredt sammen med anden bolig i landzonen. Projektet ligger i god afstand til 4 Kort 5: Kortet viser placeringen af projektforslaget samt området samt relevante udpegninger i forhold til området. Marts 2013 Lemvigegnens Landboforening

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Udvikling af Fredericia bymidte FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet og projektet har stor betydning for udviklingen af

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg Til: [XXX] Vivild Varmeværk a.m.b.a. Norddjurs Kommune Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt.

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt. Kolding Kommune Att.: Projektleder Torben Gade By- og Udviklingsforvaltningen togad@kolding.dk VVM-screening af Marina City lystbådehavn og ny bydel. Kolding Kommune har den 20. december 2016 i henhold

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Anders Bøge Formand for Teknik og Miljøudvalget 17-09-2012 1 I 2010 vedtog Skive Byråd Klima og Energi Strategi 2029 17-09-2012 2 Klima & Energi

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere