POLITIK RADIKAL december 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004"

Transkript

1 RADIKAL 10 POLITIK 16. december 2004 TEMASIDER OM DEMOKRATI: Parlamentarisme i kommunerne Hvad er demokrati? Håb for Palæstina Hviderussiske opråb Mord på politiske værdier Ytringsfrihed Det forbudte Læs mere side 8 13

2 FORMANDEN SKRIVER En Bred dagsorden Af Søren Bald, landsformand JULEN OG VALGET står for døren. Først højtiden, men valget kommer snart, og vi er klar med en bred dagsorden. Vi vil ikke halleluja-agtigt messe: Stemmer du på os, så ved du, at det bliver til noget, som Venstre siger. I sin sølle enkelhed handler det om et upraktisk skattestop, overholdelse af nogle minimalløfter samt en USA-styret krig. Alt suppleret med en særlig forureningsvirksomhed fra støttepartiet, der bevidst generer en meningsfyldt integration! Vi har en bred dagsorden med fokus på centrale spørgsmål. Vi stiller ikke med 117 ufravigelige løfter, som forhindrer et samarbejde med andre, men vi lover at tage fremtiden alvorligt. Vi er klar til dialog med andre partier om holdbare løsninger. Det er præcis det, der skaber forskellen mellem os og regeringen. Vores horisont rækker længere end til næste finanslov og næste valg: Der er fremtiden til forskel Det kan også siges lidt højtideligt: Vi vil frisind, retsind og storsind, og vi har en ægte reformvilje. Vores skatteforslag sænker skatten på arbejde. Det vil give nye arbejdspladser. Høje trækprocenter skaber hjemmefusk og sort arbejde. Lavere skat på arbejde giver vækst i beskæftigelsen. I en mangfoldig skole vil vi forene faglighed og personlig myndiggørelse. Vi tror på frihed og forskellighed. Vi siger nej til de evindelige målinger, som er i strid med liberal tænkning. Skal børnene træde i karakter som selvstændige samfundsborgere eller skal de have karakterer? Er de kar, der skal fyldes, eller spirer, der skal gro? VORES ØKONOMISKE politik er klar: Gælden skal afdrages. Den skal vores børn ikke kæmpe med. Og velfærden bliver truet, hvis ikke vi tager fat på gæld og velfærdsprivilegier. Vi vil holdbare løsninger og tør se problemerne i øjnene: Flere ældre, færre på arbejdsmarkedet, vækst i antallet af uuddannede især indvandrere vækst i overførselsindkomster plus inflation i velfærdsforventningerne. Vi vil et internationalt retssamfund med fælles regler. Magt må vige for ret og ligeværd. Vi har et konkret medansvar for mennesker i nød. Ansvaret stopper ikke i Kruså. Derfor skal dansk hjælp til den 3. verden styrkes væsentligt. Det er bedre at føre krig mod fattigdom end mod store befolkningsgrupper i Irak! Vi kan forene vores humane grundholdning med praktiske tiltag. Vi kan udmærket erkende, at der er integrationsproblemer. Vi er ikke lallehumanister, men regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik er kortsigtet, umenneskelig og u- europæisk. Når danskere ikke kan bosætte sig i Danmark med deres ægtefælle, er der gået svindsot i liberalismen. Selvfølgelig skal man kunne forsørge sin familie og skaffe sig et sted at bo. Men det er ikke rimeligt, at man ikke må leve her sammen. Og det er sørgeligt, at Danmarks internationale omdømme ikke længere er uplettet. Vi har omsorg for miljøet og naturen. Hvis ikke vi er både fornuftige og forsigtige, forsvinder vores livsgrundlag, og så bliver verden ubrugelig. Vi bekender os gerne til forsigtighedsprincippet. Vores samfund er så rigt, at vi har råd til at være forsigtige. Vores børnebørn vil takke os, hvis vi sikrer, at der kan være noget mere af det, der oprindeligt var her. Det er hovedpunkterne i den Brede dagsorden. Det er den, vi vil bede om vælgernes opbakning til. Jo flere B-stemmer, jo større mulighed for at fjerne det nuværende højreflertal. Det er valgets hovedmål over alle andre! Kære læser, Radikal Politik har denne gang tema om demokrati. Et stort og bredt emne som kan ses fra mange vinkler. Det har vi også valgt at gøre. Og vi ser både på problemer fra verden omkring os og fra vores egen nære virkelighed. Jeg skal beklage de grammatiske problemer i sidste nummer af Radikal Politik. Vores faste korrekturlæser er nu atter tilbage. Og så skal jeg igen-igen takke for de mange idéer og uopfordrede indlæg, som redaktionen modtager. Vi kan som skrevet før ikke påtage os at bringe dem alle. Men det er da rart at se, at medlemmerne ønsker at deltage i debatten. God læselyst! Simon Emil Ammitzbøll Redaktør af Radikal Politik REDAKTION: Simon Emil Ammitzbøll (ansvarshavende), Hans-Jacob Randskov, Lars Nielsen, Johannes Sørensen, Lasse Bruun, Jesper Brieghel og Birgit Voigt (korrektur). ABONNEMENT: Kr. 200 (10 numre). Gratis for medlemmer af Det Radikale Venstre. FOTOS: For- og bagside: Folketinget LAYOUT: Helle Bøye Christensen. TRYK: Skive Folkeblad. OPLAG: ISSN: X Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf fax girokontonr redaktion:

3 Radikal overborgmester? Hvem skal stå i spidsen for de radikale på Københavns Rådhus? Bondam eller Bruun-Vierø? FOTO: KØBENHAVNS KOMMUNE Næsten hundrede års socialdemokratisk styre af landets hovedstad lakker måske mod enden. Det Radikale Venstre stiller med sin egen overborgmesterkandidat. Spørgsmålet er bare hvem? Klaus Bondam eller Inger Marie Bruun-Vierø. Af Simon Emil Ammitzbøll Bondam eller Bruun-Vierø. Den 41-årige teaterchef og formand for borgerrepræsentationsgruppen på Københavns Rådhus, Klaus Bondam, og den 62-årige sundhedsborgmester, Inger Marie Bruun-Vierø, stiller sig begge til rådighed som overborgmesterkandidat for Det Radikale Venstre i København. Men hvad er forskellen på de to kandidater? Hvilke visioner har de for hovedstaden? Klaus Bondam lægger ud. Jeg vil, som radikal overborgmester, sørge for, at København bliver en by sammensat af multikulturelle fællesskaber ikke kulturelle fragmenteringer som i dag. København skal være et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk vækst på et moderne og bæredygtigt grundlag; en pulserende storby ikke et parcelhuskvarter på højkant! København skal sætte fokus på teknologi, kreativitet og tolerance som drivkraften i byens udvikling. En udvikling der skal forankres i folkeskolen, på arbejdsmarkedet og i lokalmiljøet og basere sig på helhedstænkning, åbenhed og borgerinddragelse, siger Klaus Bondam. Inger Marie Bruun-Vierø byder også ind. Min vision er at få gjort København til en foregangskommune, som man ser op til både i Danmark og udlandet. At få hanket op i de mange sociale problemer, der bliver større år for år. At skabe en dynamisk og sund hovedstad, som fremmer lysten til at investere og leve i byen, siger Inger Marie Bruun-Vierø. Konkrete sager Et er visionerne, noget andet er, hvor de to kandidater står i nogle af de spørgsmål, som er fremme i den københavnske debat. Et af emnerne er højhusene på Krøyers Plads. De skal bygges, siger Klaus Bondam. De er et udtryk for, at København er en organisk og foranderlig by. En by som sender nogle tydelige signaler om, at kreativitet og innovation er en helt naturlig del af den vækst, der skal udbygge København og Øresundsregionens position som et attraktivt investeringscentrum i Nordeuropa, tilføjer han. Inger Marie Bruun-Vierø er uenig. De historiske bydeles karakteristiske profil med 5 6 etagers bebyggelse og fortsættes næste side 3

4 R A D I K A L O V E R B O R G M E S T E R? fortsat... røde tage kun brudt af tårne, spir og kupler skal fastholdes. Det er der, København adskiller sig fra andre storbyer, og det er en del af byens identitet. Jeg ser gerne avanceret højhusbyggeri, men ikke i de historiske bydele. Derfor nej til højhusene på Krøyers Plads, understreger hun over for Radikal Politik. Et andet diskussionsemne er rygning på de københavnske plejehjem. Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø er klar i mælet. Rygning er en privat sag. Derfor kan der ryges i den private plejebolig. På fællesarealerne skal der være regler, der sikrer, at ansatte kan færdes i et røgfrit miljø. Hvordan det skal udmøntes i praksis, bliver i København et anliggende mellem det lokale samarbejdsudvalg og bruger/pårørenderåd, siger hun. Klaus Bondam er ikke helt enig. Frivillighed og dialog frem for påbud. Jeg synes, det er problematisk at gøre indskrænkninger i svage og ældres dagligdag. For dagens plejehjemsbeboere er det at ryge en del af deres sociale omgangsform; deres livskvalitet. Om år vil det se helt anderledes ud. Jeg synes, at det er en misforstået omsorg over for de ansatte at tale om at ville forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår. Der er en vis erhvervsrisiko i de fleste jobs. I dette tilfælde er den minimal, siger han. Hvorfor dig? Radikal Politiks læsere skal også have svar på det frække spørgsmål. Hvorfor de hver især føler sig som en bedre kandidat end den anden. Jeg kan matche en politisk erfaren person som Ritt Bjerregaard. Jeg har erfaring fra både internationalt arbejde, fra Folketinget, fra Borgerrepræsentationen og som leder. I mine øjne nødvendige kvalifikationer, hvis vi skal have en chance for at få en radikal overborgmester. Endvidere har jeg ryddet op i en forvaltning med ansatte, samtidig med at det er lykkedes at sætte en ny politisk dagsorden både på sundhedsområdet og på ældreområdet, siger Inger Marie Bruun-Vierø. Men hvem der bedste matcher Ritt Bjerregaard, er der øjensynligt ikke helt enighed om. Jeg har alderen og arbejdsmæssig og politisk erfaring til at påtage mig hvervet som overborgmester. Jeg har alene koncentreret mig om københavner-politik og ikke sideløbende været kandidat til Folketinget. Jeg har været - og er en god formidler af radikale værdier og politik i den københavnske offentlighed. Jeg er et reelt og godt alternativ til Ritt Bjerregaard, siger Klaus Bondam. Men hvad vil de to kandidater gøre, hvis de ikke bliver overborgmesterkandidat for Det Radikale Venstre? Jeg vil genoptage min karriere som skuespiller, men stadig være aktiv i politik under en eller anden form, siger Klaus Bondam. Inger Marie Bruun-Vierø er mere kryptisk i sit svar. Fortsætter som sundhedsborgmester og derefter vent og se!, siger hun. Hvem, der bliver radikal overborgmesterkandidat, bliver afgjort på et opstillingsmøde i København i januar.

5 MARIANNES KLUMME Der er fremtiden til forskel Det næste valg skal handle om fremtidens udfordringer og ikke de let fordøjelige overskrifter, som VOK gentager i en uendelighed. Ved sidste valg tiede de fleste partier den nødvendige debat ihjel. Men fremtidens udfordringer forsvinder ikke, fordi man ikke taler om dem. Det Radikale Venstre vil derfor kræve fremtiden tilbage, skriver Marianne Jelved i sin klumme. Og det radikale team er parat. Af Marianne Jelved DET NÆSTE VALG skal handle om fremtidens udfordringer og ikke de let fordøjelige overskrifter, som VOK gentager i en uendelighed. Ved valget i 2001 forsøgte Det Radikale Venstre at rejse debatten om fremtidens udfordringer. Men hvad skete der? De fleste partier tiede den nødvendige debat ihjel. Men fremtidens udfordringer forsvinder ikke, fordi man ikke taler om dem. Regeringen har foreløbig parkeret debatten i Velfærdskommissionen. Denne gang må det ikke lykkes de øvrige partier at begrave debatten om fremtiden. Det nærmer sig vælgerbedrag, hvis det sker igen. Det Radikale Venstre vil derfor kræve fremtiden tilbage! Jeg ser især tre store udfordringer for Danmarks fremtid: Globaliseringen, demografien og Danmarks kreative udvikling. Danmark har levet af sin omverden i hundreder af år, og det så godt, at vi i dag er et rigt land. Vi har været gode til innovation: nogen har kunnet få øje på ideer, produkter og løsninger, som andre havde nytte og glæde af. Vi har endvidere været gode til at organisere os: andelsbevægelsen og brugsforeningerne var kloge måder at slå vores kræfter og vores kunnen og viden sammen på. Derudover har vi været gode til at holde fast i et internationalt udsyn, hvor vi er blevet kendt for åbenhed, kløgt, kvalitet, anstændighed og socialt ansvar. Danmark skal fortsat leve af det, vi er gode til. Men vilkårene ændrer sig, og det stiller nye krav. Derfor skal vi give vores børn og unge de bedste muligheder for at udvikle sig og blive kreative og dygtige. Vi skal have dygtige pædagoger og lærere, der kan løfte opgaven, herunder også at integrere tosprogede børn i skolen og i samfundet. Forældrene skal inddrages og være med til at holde fast i det, der er meningen med skolen. Vi skal derudover sikre os, at vores uddannelser generelt er internationalt orienterede, ligesom vi skal arbejde for at øge midlerne til forskningen. VI VIL ET RETSSAMFUND i fællesskab, der bygger på frihed og ligeværd, tillid og ansvarlighed med respekt for mangfoldigheden. Det kommunale selvstyre skal styrkes, og den stigende statslige regulering og kontrol skal afvikles. Globaliseringen ændrer vilkårene, så arbejdspladser flyttes ud. Der skal derfor skabes nye. Danmark skal være kendt og respekteret som et åbent og kreativt samfund, der respekterer og lever op til sine internationale forpligtelser. Danmark skal være attraktivt for kreative talenter, der vil være med til at skabe nye virksomheder her i landet. Vi skal tage vores del af ansvaret internationalt og helhjertet styrke og udvikle det internationale samarbejde om fælles opgaver på et demokratisk grundlag. Det gælder i EU, og vi vil arbejde for at danskerne stemmer ja til den nye forfatningstraktat. Det gælder i FN s bestræbelser på at skabe mere sundhed og uddannelse i den fattige del af verden. Og det gælder ansvaret for såvel det nationale som det globale miljø. VI SKAL REFORMERE vores velfærdssamfund, så det er holdbart i fremtiden, og skabe fuld beskæftigelse. Vi skal sænke skat på arbejde, så der skabes en større efterspørgsel efter arbejdskraft. Lavere skat giver flere arbejdspladser! En markant højere beskæftigelse vil både forbedre integrationen og bidrage til, at vi betaler af på vores gæld. Vi vil ikke sende regningerne videre til næste generation. Vi vil holde fast i de demokratiske principper og værdier. Statsborgere skal altid kunne se Danmark som et helle i verden, hvor man kan bo med sin familie. Og vi vil på en anstændig måde tage vores del af ansvaret for flygtninge i verden. Det Radikale Venstre har ideer, holdninger og en politik, der hænger sammen. Og som tager fremtiden alvorligt. Der er partier og politik at vælge mellem. Der er fremtiden til forskel. 5

6 En ekstra indsats Ventilen Danmark fik 1 million kroner om året til ung-til-ung kontakt. Hvad er satspuljen, og hvad går pengene til? Af Jesper Brieghel I ÅR FIK VENTILEN Danmark, et netværk af væresteder for indadvendte og ensomme unge, bevilget 1 million kroner i årlig støtte de næste fire år. Ventilen Danmark drives af frivillige mellem år ud fra konceptet ung til ung kontakt. Formålet er at give brugerne mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge sociale netværk. Pengene kommer fra satspuljemidlerne, en pulje øremærket særlig indsats over for udsatte grupper. Hvad er satspuljen? Hvert år lønreguleres alle overførselsindkomster for at sikre, at ydelserne ikke sakker agterud i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. 0,2 % af lønreguleringen udbetales imidlertid ikke, men afsættes til en særlig indsats over for udsatte grupper. Deraf navnet satspulje. Det er partierne bag forliget om satspuljen, der skal enes om at fordele pengene, dvs. alle partier undtagen Enhedslisten, og i år fordelte de ca. 550 mio. kr. Den nye radikale social- og arbejdsmarkedsordfører, Ida Jørgensen, forhandlede for første gang fordelingen af satspuljen. Det er lidt en omvendt verden at forhandle, hvad man skal bruge satspuljepengene til. Normalt plejer man at se et problem og bagefter overveje, hvordan man skal finde penge til at løse problemet. Ved satspuljeforhandlingerne har man pengene og skal så overveje, hvilke problemer man vil løse, siger hun. Det er ministerierne, der kommer med et oplæg til forhandling, men der kommer også indspark fra partierne. I år var partierne enige at gøre en indsats for at reducere ventelisterne for psykisk syge børn. De fleste penge går til projekter, som regering og opposition har diskuteret hen over året, men hvor finansieringen mangler. Projekter udefra Men også projekter udefra kan få bevilget penge efter ansøgning direkte til ministerierne. Kommuner samt organisationer, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med udsatte grupper, kan komme i betragtning. Satspuljen fordeles generelt med en prioritering af projekter, der kan godtgøre økonomisk levedygtighed også efter satspuljestøttens ophør, eftersom den primære hensigt er at hjælpe bæredygtige projekter på vej. ILLUSTRATION: VENTILEN / JONAS SPRINGBORG Religion og politik Den 23-årige radikale Jesper Korndal satte partirekord ved menighedsrådsvalget i Farum. Som den eneste opstillede på den radikale liste, fik han 157 stemmer. Hvilket var nok til to mandater. Farum Radikale Venstre havde imidlertid valgforbund med Socialdemokraterne, som kun fik stemmer til ét mandat. Men de havde flere navne på deres liste, så Jesper skaffede dem endnu et. Mon ikke det er første gang, Socialdemokraterne profiterer på radikale stemmer? Vi bliver flere og flere I novembernummeret af Radikal Politik skrev vi historien om, at Det Radikale Venstre var kommet op på medlemmer. Fremgangen fortsætter, og ved dette blads deadline har vi nu passeret medlemmer. Unge rustes til kommunalreform Radikal Ungdoms landsformand, Zenia Stampe, er blevet udpeget til en styregruppe, der skal ruste foreninger for unge til livet med og efter kommunalreformen. Blandt de øvrige medlemmer er Københavns kulturborgmester, Martin Geertsen (V). Styregruppen er nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd.

7 Personalepleje i Danmark A/S BAGOM Statsminister Anders Fogh Rasmussen duperede den danske befolkning, ikke mindst pressen, med sin tale ved Venstres landsmøde i november. Det VAR en retorisk genistreg. Men hvad var talens reelle indhold, når ærmerne var smøget ned igen og lysshowet slukket? Af Lasse Bruun og Hans-Jacob Randskov SKIFTENDE MELLEM den imødekommende virksomhedsleder og den rare fortælleronkel underholdt Anders Fogh Rasmussen tilhørerne i Venstres landsmødesal med store ord om almengyldige visioner. Visionerne tog form af fire punkter, som kun de færreste kan være uenige i. Med vanlig retorisk snilde lykkedes det Anders Fogh Rasmussen at koble visionerne med tryghed. Der kræves ingen doktorgrad i kommunikation for at vide, at forandring skaber utryghed. Men med glimt i øjet lykkedes det med ordene: Viljen til forandring er vejen til tryghed, at gøre tilhørerne modtagelige for regeringens vage politiske budskaber serveret på guldfade. En god idé? Den samlede forskningsindsats i Danmark skal overstige 3 pct. af BNP i 2010, sagde Fogh med sin vision om Danmark som det idérige samfund. Hvad han undlod at fortælle var, at når bruttonationalproduktet vokser i de kommende år, falder forskningens andel. Ifølge regeringens eget regnestykke vil de samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling udgøre 12 mia. kr. i 2008, hvilket forventes at svare til 0,75 pct. af BNP. På bundlinjen vil der derfor komme til at mangle mindst 6 mia. kr. årligt, hvilket han i projektørernes lys glemte at nævne. Kontrolleret kreativitet Fogh fortalte stolt om, hvordan han for nylig havde løst Danmarks (og verdens) situation i en samtale med Bill Gates. Det er evnen til at kunne omstille sig, der giver tryghed i fremtiden, fik han endnu en gang fastslået. Det skal være en integreret del af uddannelsessystemet at være kreativ, at eksperimentere, at få lov til at udfolde sig og prøve noget selvstændigt, sagde Fogh. Han fortalte dog intet om, at regeringen har afskaffet den fri ungdomsuddannelse i 2002 og det statslige tilskud til Kaos-Piloterne, som netop er et 3-årigt uddannelsesforløb med fokus på iværksætteri og international projektledelse. En frontløber uden penge Anders Fogh Rasmussens tredje vision var at gøre Danmark til en uddannelsesmæssig frontløber. Vi skal give voksen- og efteruddannelse et massivt løft, og antallet af unge, der får en videregående uddannelse, skal stige massivt, sagde Fogh. Paradoksalt nok har regeringen beskåret voksen- og efteruddannelsen for kortuddannede med kursusuger, og forhøjet brugerbetalingen på uddannelse og folkeoplysning. Anders Fogh Rasmussen påpegede ikke, at uddannelserne enten har oplevet direkte besparelser eller færre penge pr. studerende. Det blev dog understreget, at danskere der uddanner sig i udlandet, er stærke bidragydere til det danske samfund. Indvandrere med lignende kvalifikationer blev ikke nævnt. Forvridende konkurrencedygtighed Selvfølgelig kom skatten også på banen. Vi skal sætte et klart mål om, at vi får sænket skattetrykket i Danmark, sagde Fogh. Denne fjerde vision skulle gøre Danmark til den mest konkurrencedygtige økonomi i verden. Regeringen har gennemført skattelettelser, men er bundet af skattestoppet. Skattelettelserne er så små, at de indtil nu ikke har haft reel betydning for beskæftigelsen. Der er i 2004 konstateret en markant stigning i det private forbrug, og importen er steget markant. Når andre er billigere, så skal vi være bedre, slog Anders Fogh Rasmussen fast. FOTO: CLAUS FISKER / SCANPIX Vælgerpleje Der blev for alvor ført valgkamp i resten af talen. Anders Fogh Rasmussen kunne fortælle, at han havde haft indvandrere på sit kontor og snart også skulle have nogle hjem til Marienborg. Han fik legitimeret Danmarks indsats i Irak ved at understrege, at alternativet havde været: at give op over for tyranner og terrorister. Miljøet blev pænt forbigået, mens det mest bemærkelsesværdige var den perifere omtale af EU. Men det var måske også det mest hensigtsmæssige, efter den, hos kernevælgerne, noget upopulære aftale med SF. I virksomheden Danmark A/S kommer personalepleje altid først. Anders Fogh Rasmussen holdt tale i skjorteærmer til Venstres landsmøde. Han tog landsmødesalen og journalisterne med storm, men hvad sagde han egentlig? 7

8 DEMOKRATI Parlamentarisme i kommunerne I Oslo har kommunalbestyrelsen mulighed for at afsætte borgmesteren. Skal den mulighed indføres i det danske lokalstyre? Det er over 100 år siden, at der blev indført parlamentarisme i Folketinget. I forbindelse med strukturreformen, har forslaget været rejst fra flere sider. Radikal Politik har taget temperaturen på holdningen hos de radikale byrådsmedlemmer. Af Simon Emil Ammitzbøll EFTER ET kommunalvalg konstituerer byrådet sig med en borgmester i spidsen. Når han eller hun først er valgt, kan byrådet ikke fortryde. Valgt er valgt. Sådan er det ikke i Folketinget. I 1901 blev folketingsparlamentarismen indført efter lang tids kamp mellem Højre og Venstre. De venstrefolk, der senere blev radikale, var meget aktive i kampen for parlamentarisme. I 1953 blev parlamentarismen skrevet ind i Grundloven. Det betyder, at regeringen ikke kan blive siddende, hvis der er et flertal i Folketinget imod den. I forbindelse med drøftelserne om kommunalreformen har der været forslag fremme om, at der også skulle indføres parlamentarisme i kommuner- Parlamentarisme i kommunerne? Radikal Politik spurgte de 90 radikale byrådsmedlemmer om deres holdning til parlamentarisme i kommunerne. 26 For 26 Imod 6 Hverken for eller imod NOTE: En del af svarene indeholdt visse forbehold, men de er alligevel medtaget i optællingen. ne, således at byrådet skal kunne afsætte en borgmester. For demokratiets skyld John Phillip, der sidder i byrådet i Gentofte, har tidligere fremført et forslag om parlamentarisme i kommuerne. Det har længe været mit ønske, at der skulle ses på, hvordan demokratiet fungerer. Ikke kun i forhold til valg, men også i dagligdagen i kommunerne. Dette forslag er spektakulært og støtter demokratiet, siger han til Radikal Politik. Han støttes af de to radikale byrådsmedlemmer i Århus Kommune, Peter Thyssen og Uffe Elbæk. De ønsker, at lokalstyret ændres, så man indfører den såkaldte regeringsmodel, der kendes fra bl.a. Oslo og flere engelske byer. Men en regeringsmodel kræver samtidig, at den del af byrådet, der ikke er med i regeringen, bliver styrket markant, hvad gælder organisatorisk backup. Ellers sidder den lokale regering på alle informationerne, og det ville være en trussel mod demokratiet, siger Uffe Elbæk. Det skaber uro Men de radikale byrådsmedlemmer er langt fra enige. Radikal Politik har spurgt de 90 radikale byrådsmedlemmer om deres holdning til parlamentarisme i kommunerne. Næsten 60 svarede, og de var delt i to lige store lejre. Alfred Andersen, der indtil kommunalvalget i 2001 var radikal borgmester i Faaborg, er imod. Jeg er bange for, at det vil medføre alt for meget uro om arbejdet i et byråd, hvis man kan afsætte en borgmester, når der opstår uenighed om dette eller hint. Såvel borgmester som byråd er valgt for 4 år, siger han. Men han er ikke helt afvisende over for ændringer. Skulle der ændringer til omkring borgmesterembedet, var det en overvejelse værd, om man ikke skulle se på den tyske model, hvor det er vælgerne, der direkte vælger borgmesteren, siger Alfred Andersen til Radikal Poltik. Heller ikke Vibeke Peschardt, formand for partiets kommunalpolitiske netværk og kommunalbestyrelsesmedlem i Søllerød Kommune, er tilhænger af parlamentarisme i kommunerne. Nej. Det er en dårlig ide. Det er godt med stabilitet og 4 års valgperioder. Sid og bliv bedømt på dine gerninger. Det virker, siger hun. Vibeke Peschardt afviser, at Farumsagen skulle retfærdiggøre en ændring af den kommunale styrelseslov. Hvis man tager af kassen og drikker for meget Petrus, og det bliver opdaget, så falder hammeren. Men han er heldigvis undtagelsen, siger Vibeke Peschardt til Radikal Politik. I dag er der undtagelsesvis mulighed for at afsætte en borgmester, hvis han ved grov eller gentagen vægring nægter at udføre opgaver, som byrådets flertal har pålagt ham. Sådan står der i den kommunale styrelseslovs 66. Dette skal dog stadfæstes af indenrigsministeren og forelægges ved domstolene. Ingen borgmester er blevet afsat ved denne paragraf, omend Peter Brixtofte fra Farum stod over for truslen, da han selv valgte at trække sig. 8

9 DEMOKRATI Hvad er demokrati? Hal Koch i 2004 I år er det 100 år siden, at højskolemanden Hal Koch skrev sin berømte bog, Hvad er demokrati?. Radikal Politik har bedt højskolelærer Dennis Nørmark skrive om, hvorfor Hal Koch stadig er aktuel. Af Dennis Nørmark, lærer på Krogerup Højskole DET ER NOK DE færreste unge eller gamle, der til spørgsmålet om, hvad demokrati er, ville svare: samtale. Men det netop en af konklusionerne i Hal Kochs berømte lille bog Hvad er demokrati?, som udkom første gang i Og hvad er så bogens svar, og fortjener den virkelig al den opmærksomhed? Først er der den berømte pointe om, at demokrati er en livsform, og at dens væsen er bestemt ved samtalen. Ved at gøre demokratiet til noget langt mere omfattende end en bestemt samfundsmæssig styreform, understreger Hal Koch, at man ikke nødvendigvis er demokrat, blot fordi man befinder sig i et demokrati og deltager i dets formelle institutioner. Demokratiet er en livsindstilling og en livsform, som konstant skal plejes og vedligeholdes. Det er ikke en sejr, som er vundet, men en kamp, som stadig går på. Borgeren i demokratiet må ikke blot tage til takke med, at det formelle institutionaliserede demokrati er etableret og tilsyneladende bare fungerer. Vedligeholdelsen af demokratiet kræver, at man aktivt i sit liv optager dets værdier. Det kræver, at man oprigtigt respekterer andres synspunkter og fastholder troen på, at man via samtalen kan nå frem til et fornuftigt resultat. FOR HAL KOCH var demokrati heller ikke noget naturgivent. Det kræver tværtimod stor selvkontrol og kræver, at man forholder sig kritisk til sine egne behov og tænker på helheden. Demokratiet civiliserer og kontrollerer mennesket og forhindrer os i at foretage egennyttige handlinger, der på længere sigt skader andre, hvis vi ikke har reflekteret over handlingens konsekvenser. Demokratiet tvinger individet til refleksion, hvorved vi undgår at udvikle et pressionsdemokrati, hvor alle kun koncentrerer sig om deres egen interesse. Et pressiondemokrati er blot en civiliseret kampplads med fine formelle regler, hvor klasser, generationer, køn, etniske grupper og andre kan tryne hinanden med flertalsafgørelser. Et på overfladen demokratisk system, men uden respekt og omsorg for helheden i samfundet. For at undgå sådan et flertalstyranni, må forhandlingen og samtalen træde ind og skabe den anerkendelse af hinandens forskelle, som er den demokratiske livsforms hjerteblod. Hal Koch stillede sig overordentligt kritisk over for flertalsafgørelser fordi de netop blot var erstatning for sværd og lanser og ikke et reelt alternativ. Afstemninger kunne være nødvendige, men de måtte altid følges op af flere debatter. I et demokratisk samfund indrømmer man, at alle afgørelser er relative ( ) og derfor hører drøftelsen ikke op. DENNE POINTE bliver unægteligt aktuel, når man hører folk afvise en ny afstemning om de fire forbehold med henvisning til beslutningen fra sidste afstemning. En afstemning må aldrig blive en nærmest hellig foranstaltning, der træder i stedet for menneskelig fornuft og dømmekraft og sætter det tænkende og samtalende menneske ud af spillet. På samme måde har en lang række af Hal Kochs andre pointer stadig en betydelig relevans for de demokratiske udfordringer, vi står over for. De politiske partiers kedsommelige stemmefiskeri hos ældre, børnefamilier, unge og syge gør det tydeligt, at demokratiet i dets formelle form stadig rummer en risiko for splittelse. Hvis unge og gamle føler, de må kæmpe mod hinanden ved stemmeurnerne, er sammenhængskraften i samfundet i alvorlig fare og samtaledemokratiet for alvor afløst af alles kamp mod alle. Her er der alvorligt brug for demokratisk dannelse. Demokratisk dannelse er også et kodeord i forhold til integrationsvanskelighederne. Først når indvandrere med traditionelle livsmønstre optager selve den demokratiske livsform, vil de reelt kunne deltage som demokratiske borgere. Det er en kontroversiel konklusion, men den følger direkte af Hal Kochs demokratiopfattelse. Det er ikke nok, at man formelt set deltager i demokratiet, hvis man ikke praktiserer demokrati i sit liv. Derfor må det være nødvendigt, at vi udfordrer traditionalistiske kulturer med den demokratiske livsform. Ellers bliver deres demokratiske dannelse blot formel og ikke reel. Hal Koch er således stadig et vigtigt afsæt for de store spørgsmål om udviklingen af vores demokrati og hans tankers kontroversielle karakter er i høj grad intakt. Hal Koch skrev bogen Hvad er demokrati? i Den er stadig aktuel, mener højskolelærer Dennis Nørmark. 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber Myndige borgere og forpligtende fællesskaber KREDSEN: Ni debattører giver deres bud på den folkeoplysning, samfundet savner. Troels Mylenberg Marianne Jelved Lene Andersen Steen Hildebrandt Lars Bo Kaspersen

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere