Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes textileventyr To af Hugo Jensens syersker mindedes kaffebrygning og madlavning i et lille materialerum, hvor der stod en primus. Hvad den primus egentlig var tænkt anvendt til, ved jeg ikke, men syerskerne lavede i hvert fald kaffe på den engang imellem. I sjældnere tilfælde tog en og anden lidt spiseligt med hjemmefra og varmede det på primussen, så alle kunne få en lille mundsmag. Et af højdepunkterne var alligevel da der blev kogt hvidkålssuppe, hen på eftermiddagen sad syerskerne ved deres maskiner og søbede hviskålssuppe.

2 ASRA NYT Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt Ålykkevej Herning tlf redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Ansvarlig og formand Bent Søndergaard Nybovej Herning Tlf: Kasserer Jørn Jensen Rugvænget Herning Tlf: Elly Madsen Gyvelvej Skjern Tlf: Deadline for næste nr. er den 1. april bladet er trykt med støtte fra 3F - Ringkøbing Tak alle der giver ting og historie til arkivet. Vi er ofte lidt for dårlige til at sige tak for alle de ting der gives til arkivet mellem år og dag. På vores sidste bestyrelsesmøde snakkede vi om, at det egentlig er for ringe, at vi ikke sender en hilsen og siger tak for de historiske ting, faner, bøger, protokoller, avisudklip, foto og meget meget andet vi får. I skal vide, at vi mener alle skal/skulle have en stor tak for alt det vi har fået, det er det der betinger vi har arkivet, og kan gøre en forskel. Vi vil bestræbe os fremover, at sende en hilsen og en tak, når vi modtager noget til arkivet. Skulle du ligge inde med arbejderhistorie, er vi meget gerne aftagere. Vi frygter når nogen af fagbevægelsens folk ikke er mere, at børnene eller ægtefæller ikke ved hvor vigtig det er, at det historiske materiale som vedkommende efterlader sig, bliver arkiveret for eftertiden. Der findes gamle protokoller, breve til og fra kendte personer i parti og fagbevægelse, som ikke siger familien så meget, men som for ASRA er vigtig historie, derfor er vores bøn, at man betænker os i sådanne situationer. Ring til en fra bestyrelsen, så henter vi det gerne. Leo Skaaning

3 Leder i jubilæets tegn Vi har nu taget hul på 2008, hvor vi kan fejre at ASRA har bestået i 25 år. Det begyndte, da nogle ildsjæle, den 9. april 1983, samledes for at stifte Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt - ASRA. Det byggede på en idé fra AOF, efter svensk forbillede, der med henblik på at opbygge et landsomspændende net af lokale arbejderhistoriske arkiver, et i hvert amt, havde afholdt inspirerende kurser. Udover i Ringkøbing Amt slog idéen også an i andre amter. Men medens ASRA stadig eksisterer, er der højst en enkelt eller to, af de øvrige støttekredse tilbage. Når man kender de besværligheder, hvorunder ASRA opstod, er det imponerende, at vi stadig består. Netop derfor står vi i stor taknemlighedsgæld til de pionerer, der med mange odds imod sig, kæmpede for idéen, og fik skabt det grundlag, vi i dag bygger videre på. Det er klart at en sådan begivenhed skal markeres på forskellig vis. Hvordan det skal ske, tager bestyrelsen stilling til. Der er mange måder, hvorpå vi kan fejre jubilæet. Først og fremmest ved at udgive et jubilæumsskrift, som ikke kun nu, men også i fremtiden, kan fortælle om ASRA og ASRA's historie. Vi vil holde en reception, med rig lejlighed til at vise dét frem, der er kernen i ASRA's eksistens - nemlig arkivet. Samtidig skal vi have sendt vores montre på turne, ved at afholde en række udstillinger rundt i det gamle Ringkøbing Amt. Med udsigten til et travlt år i jubilæets tegn, vil vi fra bestyrelsen gerne udtrykke ønske om, at vi i kraft af den synlighed det giver, kan hverve flere medlemmer, og samtidig sikre ASRA's fremtid ved at gøre flere aktive. Gerne yngre kræfter, så der er nye til at tage over, når de ældste af os, trækker sig tilbage. Bent Søndergaard formand

4 Brunkulseventyret i Danmark Så er der igen kommet et bidrag til historien om brunkuls lejerne i det vestjydske, et virkelig godt og flot opbygget værk, der fortæller om stedet, om personer der har haft deres arbejde derude, og om livet der levedes på godt og ondt. Bogen fanger en fra første side, man er ikke i tvivl om at det har været et hårdt arbejde, og som en sagde: jo, vi tjente da godt, men det skyldtes alene de mange arbejdstimer med pukkelarbejde. Men der var også en anden krølle på historien, hvis man ikke havde arbejde, kunne man blive dikteret til arbejde for tyskerne. For mange betød det meget, at de skulle vælge mellem at arbejde for tyskerne eller gå i brunkullene. De valgte det sidste, sagde brunkulsarbejder Evald Dahl. Bogen er fyldt med oplysninger om hvad betydning brunkulslejerne har haft for Danmark. Hvor meget man har gravet derude, og om brunkuls betydning for hverdagen i 40 erne og 50 erne. Men den har også historien om hvor vigtigt det er, at områderne hvor man har gravet, reatebleres efter endt brug. At området har påvirket og givet en del mennesker et særligt forhold til brunkulslejerne, ses ved at der årligt laves træf, hvor man stadig mødes, og taler om gamle dage i bunkullene. Bogen er et bidrag til ASRAs arkiv, sagde Jan Svendsen da han gav arkivet et eksemplar. Vi er meget glade for at få så flot en historie foræret, og glædeligt blev det da også, da vi kunne se, at flere af de billeder der er brugt i bogen, også findes i vores arkiv. Leo Skaaning

5 Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning Ovennævnte er titlen på et speciale skrevet af Rikke Jørgensen i forbindelse med afslutningen af hendes studium ved Århus Universitet. Hvad har det så med ASRA at gøre? - jo, Rikke kommer fra Sinding og da hun skulle samle materiale til hendes speciale besøgte hun vort arkiv for at søge efter relevant materiale. Vi har i beskedent omfang hjulpet Rikke og som tak modtaget et eksemplar af hendes speciale om tekstilarbejdere i Herning. Det er spændende læsning og et væsentligt bidrag til belysning af tekstilarbejdernes forhold i den periode, hvor man samledes om oprettelse af faglige organisationer. Der har været meget at plukke af, men vi har valgt at bringe afsnittet om fagforeningens opgaver. Jørn Jensen 4.4. Fagforeningens opgaver Fagforeningen betød en forandring i både tekstilarbejderens fritids- og arbejdsliv, idet den varetog en lang række opgaver, der fik stor betydning for tekstilarbejderen. I det følgende skal foreningens opgaver klarlægges, hvorefter det skal undersøges, hvilken betydning disse opgaver fik for arbejderen. Fagforeningen og arbejderbevægelsens vigtigste og helt grundlæggende opgave var at varetage arbejdernes interesser, hvilket skete gennem forhandlinger med de forskellige fabrikanter, hvor man forsøgte at hæve lønnen, forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte arbejdstiden. Denne opgave var fremtrædende gennem hele perioden, men det var især i fagforeningens første år, at dette stod øverst på dagsordenen. Fabrikanterne havde før fagforeningens

6 oprettelse enerådigt kunnet bestemme arbejdsforholdene, og derfor er det klart, at fabrikanterne har modarbejdet fagforeningen, da de ikke har været vant til, at andre har haft muligheden for at blande sig. Som mange andre fabrikanter har også Brdr. Lund forsøgt at ødelægge fagforeningen ved først og fremmest at afholde arbejderne fra at blive medlem. Ved forhandlingerne om en ny overenskomst i 1899 var et af kravene fra Brdr. Lund, at fagforeningen skulle udstøde medlemmer efter deres ordre, og en regel på fabrikken har været, at arbejderne skulle kontrollere hinanden og meddele fabrikanterne, når der skete noget forkert. Dette har været en klar modarbejdelse fra Brdr. Lunds side med det formål at få fjernet fagforeningen og sammenholdet arbejderne i mellem. Gennem årene gjorde Brdr. Lund yderligere modstand, men på trods af dette lader det til, at de samtidig har været til at forhandle med, da kilderne ikke nævner noget om arbejdsstandsning eller lockout i forbindelse med Brdr. Lunds Fabrik før 1920erne, hvor de to store landsdækkende lockouts fandt sted. Brdr. Lund tænkte desuden på deres arbejdere under 1. verdenskrig, hvor fabrikken donerede 2000 kr. årligt til fagforeningen til fordeling blandt arbejderne. Arbejdsgivernes modstand har krævet meget af fagforeningens tid i begyndelsen og dermed også meget af medlemmernes i forvejen sparsomme fritid, hvilket var både positivt og negativt for tekstilarbejderne. Det negative bestod i det faktum, at arbejderne især i fagforeningens begyndelse havde meget lidt fritid. Med en arbejdsdag fra kl. 6 til 19 og kun fri om Søndagen, betød medlemskab af fagforeningen, at den sparsomme fritid ofte blev inddraget til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forhandlinger med fabrikanterne. Det positive islæt var, at arbejderne fik skabt et internt sammenhold, der gav venskab og kollegial støtte samt, at medlemskabet gav mulighed for en række oplevelser med de øvrige medlemmer og familien, når fagforeningen arrangerede udflugter og festlige sammenkomster. Efterhånden som fabrikanterne indså, at fagforeningen var kommet for at blive, blev der mere roligt, og samtidig fik afdelingen flere penge i kassen, hvilket betød, at der lanceredes nye opgaver for fagforeningen. Et medlem foreslog ved generalforsamlingen d. 19. april 1911 oprettelsen af en fornøjelseskasse, hvilket vedtoges. Baggrunden til forslaget skyldtes dog ikke udelukkende ønsket om at have flere penge til at afholde fester, udflugter m.v. for, men var lige så meget en måde at

7 holde de penge, der tjentes på afdelingens maskerader og andre festivitas, væk fra forbundets kasse, som det ikke ansås for rimeligt, at forbundet skulle have del i. Allerede inden oprettelsen af fornøjelseskassen var fagforeningen dog involveret i sociale arrangementer i form af årlige juletræsfester, stiftelsesfester, sommerudflugter, baller m.v. Især i begyndelsen fungerede en del af arrangementerne som indsamling af penge til kassen, men efterhånden blev det ren og skær fornøjelse for medlemmerne, idet foreningen ikke længere stilede efter et overskud, men i stedet lod medlemmerne betale for festen til en lav pris, hvorefter foreningens kasse dækkede underskuddet. Denne måde at bringe medlemmerne sammen på var bestemt ikke en unik ide, som afdelingen i Herning havde fundet på. Sådanne former for sammenkomster fandt sted i de fleste fagforeninger. Fx afholdt afdelingen i Vejle en årlig juletræsfest for børnene med efterfølgende bal for de voksne, nøjagtig som i Herning. Kampen mod arbejdsgiverne fortsatte dog på trods af selskabelighederne og forblev en stor opgave for fagforeningen, idet denne fungerede som en klageinstitution, hvor medlemmerne kunne fremsætte deres klager, som bestyrelsen derefter kunne påtale over for fabrikanten, eller de kunne sætte sig i forbindelse med forbundet, hvis problemet ikke kunne magtes af afdelingen, eller hvis man ikke kunne opnå enighed med fabrikanten. En del klager fra arbejderne omhandlede arbejdsforholdene på fabrikken. På generalforsamlingen den 28. juli 1908 bad væverne fagforeningen om hjælp til at påtale manglende varmerør og ventilation i væveriet, da arbejdernes egne henvendelser til ledelsen ikke havde givet resultat. Bestyrelsens påtale har dog heller ikke givet resultat, da problemet atter var på dagsordenen i oktober samme år. Andre klager var mere omfattende og kunne ikke klares med en påtale. I januar 1912 klagede en del medlemmer over et nyt materiale, som de mente, Brdr. Lund betalte forkert løn for. Fabrikanterne holdt på deres, og arbejderne kom ingen vegne, hvorefter de bad fagforeningen om hjælp, hvilket førte til, at forbundet blev involveret, da heller ikke afdelingen kunne snakke sig tilrette med fabrikanterne. Hvordan sagen endte, vides ikke. Korrespondancen nævner ikke noget resultat, og forhandlingsprotokollen omtaler blot en forhandling, der har fundet sted, men nævner heller ikke resultatet. Fagforeningen var ligeledes med i forhandlingerne med fabrikanterne

8 om priskuranter og generelle overenskomster. Disse forhandlinger førte nogle år til, at uenigheder mellem parterne endte i strejke eller lockout. I sådanne tilfælde mistede arbejderen sin indtægt, og her var fagforeningens opgave at hjælpe økonomisk, så arbejderen kunne klare sig og ikke overgav sig til arbejdsgiverens betingelser, fordi pågældende manglede penge til at forsørge sig selv og en evt. familie. En arbejdsløshedskasse blev desuden oprettet inden for forbundet i 1907, men også før den tid støttede afdelingen sine medlemmer og kollegaer i andre afdelinger økonomisk. Et medlem, der i 1905 var kommet til skade på arbejdet, fik eftergivet sin restance til fagforeningen, mens afdelingen ved den store strejke i tekstilfaget i 1905 blandt andet støttede de strejkende ved at hæve deres eget kontingent til forbundet. Medlemmer med en indtægt på over 15 kr. blev hævet med 1 kr. og medlemmer med indtægter under 15 kr. med 50 øre. Fagforeningens økonomiske hjælp til medlemmerne betød, at arbejderne ikke længere var bundet til deres arbejdsgiver på samme måde som tidligere. De kunne bedre klare sig på deres egne vilkår, når de vidste, at de ved fx arbejdsløshed kunne forvente at få en økonomisk håndsrækning fra arbejdsløshedskassen eller ekstra hjælp fra fagforeningens lokale kasse i tilfælde af andre uforudsete hændelser. Dette betød samtidig, at de stod bedre i kampen mod arbejdsgiveren, der ikke længere kunne afholde arbejderne fra at gå i strejke, da fagforeningen støttede dem økonomisk. Selvom fagforeningens vigtigste opgave var at varetage arbejdernes interesser, så havde fagforeningen en anden vigtig opgave, der i høj grad var med til at styrke kampen for arbejdernes interesser. Helt overordnet ønskede fagforeningen i Herning, men også forbundet, at få samtlige arbejdere organiseret. Jo flere arbejdere, der stod i fagforening, jo bedre stod man i en forhandling med fabrikanterne. Uorganiserede arbejdere trykkede derimod lønnen og gav fabrikanten mulighed for at holde sin fabrik kørende under strejker og lockouts. Derfor havde afdelingen i Herning en interesse i at få organiseret så mange arbejdere som muligt. Den første opgave drejede sig udelukkende om Brdr. Lunds Fabrik, hvor det i april 1909 meddeltes på generalforsamlingen, at samtlige arbejdere her var organiseret. Herefter begyndte fagforeningen for alvor at agitere på andre fabrikker og sågar i andre byer. Allerede i april 1907 var et agitationsmøde

9 arrangeret i nabobyen Hammerum, hvilket betød, at 14 medlemmer fra byen taltes i Herning afdelingen i Afdelingen i Herning havde dog et stort arbejde foran sig, hvis samtlige arbejdere i byen skulle organiseres. Samtidig var der intern modstand mod optagelse af nye medlemmer. I 1918, da en del nye medlemmer blev optaget i fagforeningen, mente nogle af de "gamle" medlemmer, at det var urimeligt, at nye medlemmer kunne optages og dermed nyde samme rettigheder som de gamle medlemmer i tilfælde af arbejdsløshed. Dette synspunkt blev dog ikke delt af alle. Som Chr. Jensen, der var en af stifterne af fagforeningen, udtrykte det, så var denne modstand "helt imod vort Formaal og at vi skulde se at faa saa mange Medlemmer som mulig." De nye medlemmer blev da også optaget, og blot få måneder senere indmeldte yderligere 50 trikotagearbejdere fra Truelsen og Søn sig. Organiseringen var for alvor i gang. Rikke Jørgensen

10 Under arbejdet i ASRAs arkiv kommer jeg forbi mange spændende ting og må have læst. Ét af disse fund i en bunke var: "Slagteren" udgivet af Dansk Slagteriarbejderforbund 25 års Jubilæumsnummer fra Her er der naturligvis status over, hvad der er sket i de forløbne 25 år og endda før den tid. Jeg citerer fra en artikel af Henrik Andersen: (der er brugt gammel stave måde i begge artikler) "I var Lønnen for en Arbejder fra 9-12 Kr. pr. Uge med en Arbejdstid på 10 a 12 Timer daglig, at der intet blev betalt for Overarbejde - blev den gang betragtet som en Selvfølge, det skete tit, at man maatte arbejde til Kl. 12 om Natten uden at faa en Øre ekstra for det. Med Hensyn til den politiske Side af Sagen skal noteres, at de fleste Arbejdere var indifferente eller Venstremænd, det var kun et Faatal, som var Socialister. Hvis en Arbejdsgiver fik at vide, at en Arbejder var Socialist, kunde han være sikker på at blive afskediget, og der var mange, som af den Grund maatte leve ved bart Brød og Thevand en hel Vinter igennem, forsaavidt han ikke vilde henvende sig til Fattigvæsenet. En Socialist blev i den tid betragtet som en Forbryder." (citat slut) Dette var lige før Dansk Slagteriarbejderforbund blev dannet og bladet jeg sidder med er startet i 1902 på en kongres med 41 deltagere! Videre i en anden artikel hedder det: (citat) Et par domme Foranlediget ved, at jeg fra vor Forretningsfører er blevet anmodet om at skrive et Par Ord til vort Fagblads 25 aars Jubilæum har jeg valgt at skrive lidt om et Par Domme, som er falden ved Landsretten imod Slagteriarbejdernes Fagforening i København, et Par Domme, som maaske andre Afdelinger indenfor Forbundet i paakommende Tilfælde kan drage Nytte og Lære af. Sagen, som det drejer sig om, er at vi her i Afdelingen grundet på den store Arbejdsløshed indenfor Faget vedtog i Bestyrelsen at nægte Optagelse af nye Medlemmer, men

11 vilde have Pladserne besat med Folk fra Organisationen, saalænge der var ledige Medlemmer nok. Det første Tilfælde var en kvindelig Arbejder, der havde faaet Arbejde i et Tarmfirma og som blev nægtet Optagelse i Foreningen ikke alene grundet Bestyrelsens Vedtagelse, men ogsaa fordi vedkommende Kvinde var gift med en i Københavns Kommune ansat Funtionær, som jo er lønnet saaledes, at han nok kunne forsørge sin Familie, og vi havde paa daværende Tidspunkt ca. 200 ledige Kvinder, som kunne paatage sig dette arbejde, vedkommede Kvinde var antaget til. Da den paagældende Kvinde ikke kunne komme i Foreningen, forlod hun uden grund sin Plads og anlagde Sag mod Foreningen, og Resultatet var, at vi blev dømt til at yde hende Erstatning og optage hende som Medlem, skønt vi ikke havde forhindret hende i at arbejde. Dersom en organiseret Arbejder selv forlader sin Plads, mister han al Ret, her er en Kvinde, som selv går fra sit Arbejde, og hende tvinges vi af Domstolene til at optage som Medlem. Det andet Tilfælde: En Pølsemageer Albert Larsen staar som Medlem af Foreningen, men faar saa Plads hos en privat Mester og føler sig for stor til at staa sammen med andre organiserede Arbejdere og lader sig slette for Restance; - men hvorlænge er Adam i Paradis. Larsen bliver snart Uvenner med Mesteren og søger tilbage til Slagteriarbejdernes Græsgange og bliver tilmeldt paany som Medlem. Der gaar igen et Stykke Tid, men atter faar han Arbejde hos en lille Mester, hvor Lønnen er lidt større, men Arbejdstiden meget længere, og atter lader han sig slette for Gæld. Saa et par Aar efter kommer han tilbage og søger Arbejde indenfor vore Rammer, men saa havde vi jo lært ham at kende som en Slapsvans, der kun havde Brug for Organisationen, naar det var en Nødvendighed og ikke for at staa som Kammerat med de øvrige Arbejdere. Saa vilde vi selvfølgelig ikke have ham i Foreningen og nægtede ham Optagelse, og Larsen, der aldrig kunne finde Organisationen uden ved Tvang, anlagde Sag mod os, og vi blev dømt til at betale ham en stor Erstatning og til at optage ham som Medlem, hvilket var det værste, for den Type, der kun vil staa i en Organisation, naar det er nødvendigt, - dem er det bedre at undvære. De faldne Domme har skadet os økonomisk, men ogsaa lært os, at alt Ragelse skal Organisationerne tvinges til at tage som Medlemmer - et Forhold, som vi med Tiden maa arbejde hen til at faa forandret, saaledes at ikke de, der prøver Gang

12 paa Gang at lade sig slette for Gæld, kan komme tilbage til Foreningen, naar det passer dem. Dette maa forhindres enten ved Lovændringer eller ogsaa ved at betale en stor Bøde for at sikre os mod noget lignende og for at skaffe vore arbejdsløse de faa ledige Pladser Med kollegial Hilsen Valdemar Hansen (Citat Slut) Ak ja - hvordan er det med at være medlem i dag - bliver folk medlem for at være kammerater?? Det er svært ikke at falde i staver over indholdet i sådan et blad og at prøve på at forestille sig, hvordan de har tænkt, set ud og levet daglig liv. Der er flere meget krassere artikler i bladet, så hvis du vil læse mere, så aftal et besøg på arkivet, der kan din lyst styres. Vi er der som regel onsdage i ulige uger mellem Ring først - tlf. nr Billeder fra arkivet Hylde med protokoller i arkivet Arkivkasser med masser af historie Skulle du sidde og mindes en spændende tildragelse på din arbejdsplads, så skriv den ned, eller kontakt én i bestyrelsen, som du kan fortælle den til - sådan noget samler vi nemlig på! Elly Madsen Flere spændende ting fra arkivet Foto: Bent Kruuse

13 Dagsorden til generalforsamling i ASRA Torsdag den 6. marts 2008 kl Ålykkevej 3, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning v/formand Bent Søndergaard. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/jørn Jensen. 5. Forelæggelse af Budget. 6. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag til behandling. 8. Valg: a. Valg af formand for 1 år. På valg er: Bent Søndergaard. b. Valg af kasserer På valg er: Jørn Jensen, Herning. c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er: Leo Skaaning, Herning. Hans Agerup, Herning. d. Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 1 år: På Valg er: Flora Mikkelsen.

14 e. Valg af to bestyrelsessuppleanter: På valg er: Ingrid Preisler Andreasen, Tjørring. Jørgen Iversen, Snejbjerg. f. Valg af 2 revisorer: På valg er: Villy Grøn, Vildbjerg. Erik Christensen, Herning. g. Valg af Revisor suppleant. På valg er: Egon Karlsen, Videbæk. 9. Eventuelt: Forslag som skal behandles under punkt 7 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. ASRA - Arkivet Brandstationen Bestyrelsen

15 Den gamle Redacteurs Klumme af Bent Kruuse Jubilæumsønske Det kan jævnligt læses i avisen, at foreninger har problemer med at finde interesserede, der vil overtage bestyrelses- og andre tillidsposter. I nogle tilfælde med nedlæggelse af foreningen som resultat. Når det forekommer, er det udtryk for, det er "en anden tid" vi lever i. Og det kan da godt være lidt foruroligende, at vi i Danmark, der har ord for at være "foreningernes land", må nedlægge foreninger p.g.a. manglende interesse for at bakke op om foreningerne. Er man kynisk nok, kan man sige, at er der ingen opbakning, så er der heller ikke behov for de pågældende foreninger. Men så let kan man ikke feje problemet af bordet. For det drejer sig ikke bare om en forening, med et eller andet formål, hvad enten det er for børn, unge eller voksne. Det drejer sig også om noget socialt og kulturelt. I nogle foreninger er problemet, at forældrene ikke bakker tilstrækkeligt op om deres børns forening, hvilket kan få meget uheldige konsekvenser. Hvis vi vender blikket mod os selv, kan vi også se problemet. Både at vi mangler medlemmer, som bl.a. er af betydning for vores økonomiske formåen. Der skal også være medlemmer, der kan tage over når bestyrelsesmedlemmer trækker sig tilbage og når arkivmedarbejderne "falder for aldersgrænsen". Hvis ikke der er de fornødne ressourcer til stede, så ASRA kan køre videre, vil det betyde et stort kulturelt tab, hvis alle de mange værdifulde arkivalier vi er besiddelse af, om ikke skal gå tabt, så spredes for alle vinde. Det er noget vi selv har været med til at skabe, derfor skal vi også selv bevare det for fremtiden. Når vi graver i ASRA's historie, kan vi læse om hvordan pionererne i ASRA, som sande ildsjæle, stred for at få arkivet op at stå. Som en tak og hilsen til dem, skylder vi at fortsætte det, de satte i gang. Derfor er et stort ønske i jubilæumsåret, at medlemskredsen må vokse og at flere vil gøre en indsats på arkivet. Blive kustoder, om man vil. Vi venter på jer.

16 Afsender ASRA - Ålykkevej Herning ASRA Generalforsamling Torsdag den 6.marts 2008 Kl.19,00 Ålykkevej 3. Herning (Ved den gamle varmecentral, se kort inde i bladet) Jo, jeg skal med, jvf. paragraf? Husk du kan finde os på:

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING UDGIVET I JUNI 1990 revideret feb. 2010 De reviderede love for NORDRE BIRKS GARDERFORENING Stiftet 19-11-41 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Motorbådsklubben af 1943

Motorbådsklubben af 1943 Love For Motorbådsklubben af 1943 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943 Randers Klubbens hjemsted og værneting er Bådevænget 14 8900 Randers 2. Organisation. Klubben er opbygget

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV SVØMMEKLUB FSK

VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV SVØMMEKLUB FSK VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV SVØMMEKLUB FSK VEDTÆGTER 1. Klubbens navn er FJERRITSLEV SVØMMEKLUB (FSK). Klubben er hjemmehørende i Jammerbugt kommune. 2. Formålet er i fællesskab at fremme kendskabet til

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00.

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. ad1: Torben Balsby. 2. Valg af referent. ad2: Jane Sebelius 3. Optælling af fremmødte. ad3: Jane

Læs mere