Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes textileventyr To af Hugo Jensens syersker mindedes kaffebrygning og madlavning i et lille materialerum, hvor der stod en primus. Hvad den primus egentlig var tænkt anvendt til, ved jeg ikke, men syerskerne lavede i hvert fald kaffe på den engang imellem. I sjældnere tilfælde tog en og anden lidt spiseligt med hjemmefra og varmede det på primussen, så alle kunne få en lille mundsmag. Et af højdepunkterne var alligevel da der blev kogt hvidkålssuppe, hen på eftermiddagen sad syerskerne ved deres maskiner og søbede hviskålssuppe.

2 ASRA NYT Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt Ålykkevej Herning tlf redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Ansvarlig og formand Bent Søndergaard Nybovej Herning Tlf: Kasserer Jørn Jensen Rugvænget Herning Tlf: Elly Madsen Gyvelvej Skjern Tlf: Deadline for næste nr. er den 1. april bladet er trykt med støtte fra 3F - Ringkøbing Tak alle der giver ting og historie til arkivet. Vi er ofte lidt for dårlige til at sige tak for alle de ting der gives til arkivet mellem år og dag. På vores sidste bestyrelsesmøde snakkede vi om, at det egentlig er for ringe, at vi ikke sender en hilsen og siger tak for de historiske ting, faner, bøger, protokoller, avisudklip, foto og meget meget andet vi får. I skal vide, at vi mener alle skal/skulle have en stor tak for alt det vi har fået, det er det der betinger vi har arkivet, og kan gøre en forskel. Vi vil bestræbe os fremover, at sende en hilsen og en tak, når vi modtager noget til arkivet. Skulle du ligge inde med arbejderhistorie, er vi meget gerne aftagere. Vi frygter når nogen af fagbevægelsens folk ikke er mere, at børnene eller ægtefæller ikke ved hvor vigtig det er, at det historiske materiale som vedkommende efterlader sig, bliver arkiveret for eftertiden. Der findes gamle protokoller, breve til og fra kendte personer i parti og fagbevægelse, som ikke siger familien så meget, men som for ASRA er vigtig historie, derfor er vores bøn, at man betænker os i sådanne situationer. Ring til en fra bestyrelsen, så henter vi det gerne. Leo Skaaning

3 Leder i jubilæets tegn Vi har nu taget hul på 2008, hvor vi kan fejre at ASRA har bestået i 25 år. Det begyndte, da nogle ildsjæle, den 9. april 1983, samledes for at stifte Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt - ASRA. Det byggede på en idé fra AOF, efter svensk forbillede, der med henblik på at opbygge et landsomspændende net af lokale arbejderhistoriske arkiver, et i hvert amt, havde afholdt inspirerende kurser. Udover i Ringkøbing Amt slog idéen også an i andre amter. Men medens ASRA stadig eksisterer, er der højst en enkelt eller to, af de øvrige støttekredse tilbage. Når man kender de besværligheder, hvorunder ASRA opstod, er det imponerende, at vi stadig består. Netop derfor står vi i stor taknemlighedsgæld til de pionerer, der med mange odds imod sig, kæmpede for idéen, og fik skabt det grundlag, vi i dag bygger videre på. Det er klart at en sådan begivenhed skal markeres på forskellig vis. Hvordan det skal ske, tager bestyrelsen stilling til. Der er mange måder, hvorpå vi kan fejre jubilæet. Først og fremmest ved at udgive et jubilæumsskrift, som ikke kun nu, men også i fremtiden, kan fortælle om ASRA og ASRA's historie. Vi vil holde en reception, med rig lejlighed til at vise dét frem, der er kernen i ASRA's eksistens - nemlig arkivet. Samtidig skal vi have sendt vores montre på turne, ved at afholde en række udstillinger rundt i det gamle Ringkøbing Amt. Med udsigten til et travlt år i jubilæets tegn, vil vi fra bestyrelsen gerne udtrykke ønske om, at vi i kraft af den synlighed det giver, kan hverve flere medlemmer, og samtidig sikre ASRA's fremtid ved at gøre flere aktive. Gerne yngre kræfter, så der er nye til at tage over, når de ældste af os, trækker sig tilbage. Bent Søndergaard formand

4 Brunkulseventyret i Danmark Så er der igen kommet et bidrag til historien om brunkuls lejerne i det vestjydske, et virkelig godt og flot opbygget værk, der fortæller om stedet, om personer der har haft deres arbejde derude, og om livet der levedes på godt og ondt. Bogen fanger en fra første side, man er ikke i tvivl om at det har været et hårdt arbejde, og som en sagde: jo, vi tjente da godt, men det skyldtes alene de mange arbejdstimer med pukkelarbejde. Men der var også en anden krølle på historien, hvis man ikke havde arbejde, kunne man blive dikteret til arbejde for tyskerne. For mange betød det meget, at de skulle vælge mellem at arbejde for tyskerne eller gå i brunkullene. De valgte det sidste, sagde brunkulsarbejder Evald Dahl. Bogen er fyldt med oplysninger om hvad betydning brunkulslejerne har haft for Danmark. Hvor meget man har gravet derude, og om brunkuls betydning for hverdagen i 40 erne og 50 erne. Men den har også historien om hvor vigtigt det er, at områderne hvor man har gravet, reatebleres efter endt brug. At området har påvirket og givet en del mennesker et særligt forhold til brunkulslejerne, ses ved at der årligt laves træf, hvor man stadig mødes, og taler om gamle dage i bunkullene. Bogen er et bidrag til ASRAs arkiv, sagde Jan Svendsen da han gav arkivet et eksemplar. Vi er meget glade for at få så flot en historie foræret, og glædeligt blev det da også, da vi kunne se, at flere af de billeder der er brugt i bogen, også findes i vores arkiv. Leo Skaaning

5 Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning Ovennævnte er titlen på et speciale skrevet af Rikke Jørgensen i forbindelse med afslutningen af hendes studium ved Århus Universitet. Hvad har det så med ASRA at gøre? - jo, Rikke kommer fra Sinding og da hun skulle samle materiale til hendes speciale besøgte hun vort arkiv for at søge efter relevant materiale. Vi har i beskedent omfang hjulpet Rikke og som tak modtaget et eksemplar af hendes speciale om tekstilarbejdere i Herning. Det er spændende læsning og et væsentligt bidrag til belysning af tekstilarbejdernes forhold i den periode, hvor man samledes om oprettelse af faglige organisationer. Der har været meget at plukke af, men vi har valgt at bringe afsnittet om fagforeningens opgaver. Jørn Jensen 4.4. Fagforeningens opgaver Fagforeningen betød en forandring i både tekstilarbejderens fritids- og arbejdsliv, idet den varetog en lang række opgaver, der fik stor betydning for tekstilarbejderen. I det følgende skal foreningens opgaver klarlægges, hvorefter det skal undersøges, hvilken betydning disse opgaver fik for arbejderen. Fagforeningen og arbejderbevægelsens vigtigste og helt grundlæggende opgave var at varetage arbejdernes interesser, hvilket skete gennem forhandlinger med de forskellige fabrikanter, hvor man forsøgte at hæve lønnen, forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte arbejdstiden. Denne opgave var fremtrædende gennem hele perioden, men det var især i fagforeningens første år, at dette stod øverst på dagsordenen. Fabrikanterne havde før fagforeningens

6 oprettelse enerådigt kunnet bestemme arbejdsforholdene, og derfor er det klart, at fabrikanterne har modarbejdet fagforeningen, da de ikke har været vant til, at andre har haft muligheden for at blande sig. Som mange andre fabrikanter har også Brdr. Lund forsøgt at ødelægge fagforeningen ved først og fremmest at afholde arbejderne fra at blive medlem. Ved forhandlingerne om en ny overenskomst i 1899 var et af kravene fra Brdr. Lund, at fagforeningen skulle udstøde medlemmer efter deres ordre, og en regel på fabrikken har været, at arbejderne skulle kontrollere hinanden og meddele fabrikanterne, når der skete noget forkert. Dette har været en klar modarbejdelse fra Brdr. Lunds side med det formål at få fjernet fagforeningen og sammenholdet arbejderne i mellem. Gennem årene gjorde Brdr. Lund yderligere modstand, men på trods af dette lader det til, at de samtidig har været til at forhandle med, da kilderne ikke nævner noget om arbejdsstandsning eller lockout i forbindelse med Brdr. Lunds Fabrik før 1920erne, hvor de to store landsdækkende lockouts fandt sted. Brdr. Lund tænkte desuden på deres arbejdere under 1. verdenskrig, hvor fabrikken donerede 2000 kr. årligt til fagforeningen til fordeling blandt arbejderne. Arbejdsgivernes modstand har krævet meget af fagforeningens tid i begyndelsen og dermed også meget af medlemmernes i forvejen sparsomme fritid, hvilket var både positivt og negativt for tekstilarbejderne. Det negative bestod i det faktum, at arbejderne især i fagforeningens begyndelse havde meget lidt fritid. Med en arbejdsdag fra kl. 6 til 19 og kun fri om Søndagen, betød medlemskab af fagforeningen, at den sparsomme fritid ofte blev inddraget til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forhandlinger med fabrikanterne. Det positive islæt var, at arbejderne fik skabt et internt sammenhold, der gav venskab og kollegial støtte samt, at medlemskabet gav mulighed for en række oplevelser med de øvrige medlemmer og familien, når fagforeningen arrangerede udflugter og festlige sammenkomster. Efterhånden som fabrikanterne indså, at fagforeningen var kommet for at blive, blev der mere roligt, og samtidig fik afdelingen flere penge i kassen, hvilket betød, at der lanceredes nye opgaver for fagforeningen. Et medlem foreslog ved generalforsamlingen d. 19. april 1911 oprettelsen af en fornøjelseskasse, hvilket vedtoges. Baggrunden til forslaget skyldtes dog ikke udelukkende ønsket om at have flere penge til at afholde fester, udflugter m.v. for, men var lige så meget en måde at

7 holde de penge, der tjentes på afdelingens maskerader og andre festivitas, væk fra forbundets kasse, som det ikke ansås for rimeligt, at forbundet skulle have del i. Allerede inden oprettelsen af fornøjelseskassen var fagforeningen dog involveret i sociale arrangementer i form af årlige juletræsfester, stiftelsesfester, sommerudflugter, baller m.v. Især i begyndelsen fungerede en del af arrangementerne som indsamling af penge til kassen, men efterhånden blev det ren og skær fornøjelse for medlemmerne, idet foreningen ikke længere stilede efter et overskud, men i stedet lod medlemmerne betale for festen til en lav pris, hvorefter foreningens kasse dækkede underskuddet. Denne måde at bringe medlemmerne sammen på var bestemt ikke en unik ide, som afdelingen i Herning havde fundet på. Sådanne former for sammenkomster fandt sted i de fleste fagforeninger. Fx afholdt afdelingen i Vejle en årlig juletræsfest for børnene med efterfølgende bal for de voksne, nøjagtig som i Herning. Kampen mod arbejdsgiverne fortsatte dog på trods af selskabelighederne og forblev en stor opgave for fagforeningen, idet denne fungerede som en klageinstitution, hvor medlemmerne kunne fremsætte deres klager, som bestyrelsen derefter kunne påtale over for fabrikanten, eller de kunne sætte sig i forbindelse med forbundet, hvis problemet ikke kunne magtes af afdelingen, eller hvis man ikke kunne opnå enighed med fabrikanten. En del klager fra arbejderne omhandlede arbejdsforholdene på fabrikken. På generalforsamlingen den 28. juli 1908 bad væverne fagforeningen om hjælp til at påtale manglende varmerør og ventilation i væveriet, da arbejdernes egne henvendelser til ledelsen ikke havde givet resultat. Bestyrelsens påtale har dog heller ikke givet resultat, da problemet atter var på dagsordenen i oktober samme år. Andre klager var mere omfattende og kunne ikke klares med en påtale. I januar 1912 klagede en del medlemmer over et nyt materiale, som de mente, Brdr. Lund betalte forkert løn for. Fabrikanterne holdt på deres, og arbejderne kom ingen vegne, hvorefter de bad fagforeningen om hjælp, hvilket førte til, at forbundet blev involveret, da heller ikke afdelingen kunne snakke sig tilrette med fabrikanterne. Hvordan sagen endte, vides ikke. Korrespondancen nævner ikke noget resultat, og forhandlingsprotokollen omtaler blot en forhandling, der har fundet sted, men nævner heller ikke resultatet. Fagforeningen var ligeledes med i forhandlingerne med fabrikanterne

8 om priskuranter og generelle overenskomster. Disse forhandlinger førte nogle år til, at uenigheder mellem parterne endte i strejke eller lockout. I sådanne tilfælde mistede arbejderen sin indtægt, og her var fagforeningens opgave at hjælpe økonomisk, så arbejderen kunne klare sig og ikke overgav sig til arbejdsgiverens betingelser, fordi pågældende manglede penge til at forsørge sig selv og en evt. familie. En arbejdsløshedskasse blev desuden oprettet inden for forbundet i 1907, men også før den tid støttede afdelingen sine medlemmer og kollegaer i andre afdelinger økonomisk. Et medlem, der i 1905 var kommet til skade på arbejdet, fik eftergivet sin restance til fagforeningen, mens afdelingen ved den store strejke i tekstilfaget i 1905 blandt andet støttede de strejkende ved at hæve deres eget kontingent til forbundet. Medlemmer med en indtægt på over 15 kr. blev hævet med 1 kr. og medlemmer med indtægter under 15 kr. med 50 øre. Fagforeningens økonomiske hjælp til medlemmerne betød, at arbejderne ikke længere var bundet til deres arbejdsgiver på samme måde som tidligere. De kunne bedre klare sig på deres egne vilkår, når de vidste, at de ved fx arbejdsløshed kunne forvente at få en økonomisk håndsrækning fra arbejdsløshedskassen eller ekstra hjælp fra fagforeningens lokale kasse i tilfælde af andre uforudsete hændelser. Dette betød samtidig, at de stod bedre i kampen mod arbejdsgiveren, der ikke længere kunne afholde arbejderne fra at gå i strejke, da fagforeningen støttede dem økonomisk. Selvom fagforeningens vigtigste opgave var at varetage arbejdernes interesser, så havde fagforeningen en anden vigtig opgave, der i høj grad var med til at styrke kampen for arbejdernes interesser. Helt overordnet ønskede fagforeningen i Herning, men også forbundet, at få samtlige arbejdere organiseret. Jo flere arbejdere, der stod i fagforening, jo bedre stod man i en forhandling med fabrikanterne. Uorganiserede arbejdere trykkede derimod lønnen og gav fabrikanten mulighed for at holde sin fabrik kørende under strejker og lockouts. Derfor havde afdelingen i Herning en interesse i at få organiseret så mange arbejdere som muligt. Den første opgave drejede sig udelukkende om Brdr. Lunds Fabrik, hvor det i april 1909 meddeltes på generalforsamlingen, at samtlige arbejdere her var organiseret. Herefter begyndte fagforeningen for alvor at agitere på andre fabrikker og sågar i andre byer. Allerede i april 1907 var et agitationsmøde

9 arrangeret i nabobyen Hammerum, hvilket betød, at 14 medlemmer fra byen taltes i Herning afdelingen i Afdelingen i Herning havde dog et stort arbejde foran sig, hvis samtlige arbejdere i byen skulle organiseres. Samtidig var der intern modstand mod optagelse af nye medlemmer. I 1918, da en del nye medlemmer blev optaget i fagforeningen, mente nogle af de "gamle" medlemmer, at det var urimeligt, at nye medlemmer kunne optages og dermed nyde samme rettigheder som de gamle medlemmer i tilfælde af arbejdsløshed. Dette synspunkt blev dog ikke delt af alle. Som Chr. Jensen, der var en af stifterne af fagforeningen, udtrykte det, så var denne modstand "helt imod vort Formaal og at vi skulde se at faa saa mange Medlemmer som mulig." De nye medlemmer blev da også optaget, og blot få måneder senere indmeldte yderligere 50 trikotagearbejdere fra Truelsen og Søn sig. Organiseringen var for alvor i gang. Rikke Jørgensen

10 Under arbejdet i ASRAs arkiv kommer jeg forbi mange spændende ting og må have læst. Ét af disse fund i en bunke var: "Slagteren" udgivet af Dansk Slagteriarbejderforbund 25 års Jubilæumsnummer fra Her er der naturligvis status over, hvad der er sket i de forløbne 25 år og endda før den tid. Jeg citerer fra en artikel af Henrik Andersen: (der er brugt gammel stave måde i begge artikler) "I var Lønnen for en Arbejder fra 9-12 Kr. pr. Uge med en Arbejdstid på 10 a 12 Timer daglig, at der intet blev betalt for Overarbejde - blev den gang betragtet som en Selvfølge, det skete tit, at man maatte arbejde til Kl. 12 om Natten uden at faa en Øre ekstra for det. Med Hensyn til den politiske Side af Sagen skal noteres, at de fleste Arbejdere var indifferente eller Venstremænd, det var kun et Faatal, som var Socialister. Hvis en Arbejdsgiver fik at vide, at en Arbejder var Socialist, kunde han være sikker på at blive afskediget, og der var mange, som af den Grund maatte leve ved bart Brød og Thevand en hel Vinter igennem, forsaavidt han ikke vilde henvende sig til Fattigvæsenet. En Socialist blev i den tid betragtet som en Forbryder." (citat slut) Dette var lige før Dansk Slagteriarbejderforbund blev dannet og bladet jeg sidder med er startet i 1902 på en kongres med 41 deltagere! Videre i en anden artikel hedder det: (citat) Et par domme Foranlediget ved, at jeg fra vor Forretningsfører er blevet anmodet om at skrive et Par Ord til vort Fagblads 25 aars Jubilæum har jeg valgt at skrive lidt om et Par Domme, som er falden ved Landsretten imod Slagteriarbejdernes Fagforening i København, et Par Domme, som maaske andre Afdelinger indenfor Forbundet i paakommende Tilfælde kan drage Nytte og Lære af. Sagen, som det drejer sig om, er at vi her i Afdelingen grundet på den store Arbejdsløshed indenfor Faget vedtog i Bestyrelsen at nægte Optagelse af nye Medlemmer, men

11 vilde have Pladserne besat med Folk fra Organisationen, saalænge der var ledige Medlemmer nok. Det første Tilfælde var en kvindelig Arbejder, der havde faaet Arbejde i et Tarmfirma og som blev nægtet Optagelse i Foreningen ikke alene grundet Bestyrelsens Vedtagelse, men ogsaa fordi vedkommende Kvinde var gift med en i Københavns Kommune ansat Funtionær, som jo er lønnet saaledes, at han nok kunne forsørge sin Familie, og vi havde paa daværende Tidspunkt ca. 200 ledige Kvinder, som kunne paatage sig dette arbejde, vedkommede Kvinde var antaget til. Da den paagældende Kvinde ikke kunne komme i Foreningen, forlod hun uden grund sin Plads og anlagde Sag mod Foreningen, og Resultatet var, at vi blev dømt til at yde hende Erstatning og optage hende som Medlem, skønt vi ikke havde forhindret hende i at arbejde. Dersom en organiseret Arbejder selv forlader sin Plads, mister han al Ret, her er en Kvinde, som selv går fra sit Arbejde, og hende tvinges vi af Domstolene til at optage som Medlem. Det andet Tilfælde: En Pølsemageer Albert Larsen staar som Medlem af Foreningen, men faar saa Plads hos en privat Mester og føler sig for stor til at staa sammen med andre organiserede Arbejdere og lader sig slette for Restance; - men hvorlænge er Adam i Paradis. Larsen bliver snart Uvenner med Mesteren og søger tilbage til Slagteriarbejdernes Græsgange og bliver tilmeldt paany som Medlem. Der gaar igen et Stykke Tid, men atter faar han Arbejde hos en lille Mester, hvor Lønnen er lidt større, men Arbejdstiden meget længere, og atter lader han sig slette for Gæld. Saa et par Aar efter kommer han tilbage og søger Arbejde indenfor vore Rammer, men saa havde vi jo lært ham at kende som en Slapsvans, der kun havde Brug for Organisationen, naar det var en Nødvendighed og ikke for at staa som Kammerat med de øvrige Arbejdere. Saa vilde vi selvfølgelig ikke have ham i Foreningen og nægtede ham Optagelse, og Larsen, der aldrig kunne finde Organisationen uden ved Tvang, anlagde Sag mod os, og vi blev dømt til at betale ham en stor Erstatning og til at optage ham som Medlem, hvilket var det værste, for den Type, der kun vil staa i en Organisation, naar det er nødvendigt, - dem er det bedre at undvære. De faldne Domme har skadet os økonomisk, men ogsaa lært os, at alt Ragelse skal Organisationerne tvinges til at tage som Medlemmer - et Forhold, som vi med Tiden maa arbejde hen til at faa forandret, saaledes at ikke de, der prøver Gang

12 paa Gang at lade sig slette for Gæld, kan komme tilbage til Foreningen, naar det passer dem. Dette maa forhindres enten ved Lovændringer eller ogsaa ved at betale en stor Bøde for at sikre os mod noget lignende og for at skaffe vore arbejdsløse de faa ledige Pladser Med kollegial Hilsen Valdemar Hansen (Citat Slut) Ak ja - hvordan er det med at være medlem i dag - bliver folk medlem for at være kammerater?? Det er svært ikke at falde i staver over indholdet i sådan et blad og at prøve på at forestille sig, hvordan de har tænkt, set ud og levet daglig liv. Der er flere meget krassere artikler i bladet, så hvis du vil læse mere, så aftal et besøg på arkivet, der kan din lyst styres. Vi er der som regel onsdage i ulige uger mellem Ring først - tlf. nr Billeder fra arkivet Hylde med protokoller i arkivet Arkivkasser med masser af historie Skulle du sidde og mindes en spændende tildragelse på din arbejdsplads, så skriv den ned, eller kontakt én i bestyrelsen, som du kan fortælle den til - sådan noget samler vi nemlig på! Elly Madsen Flere spændende ting fra arkivet Foto: Bent Kruuse

13 Dagsorden til generalforsamling i ASRA Torsdag den 6. marts 2008 kl Ålykkevej 3, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning v/formand Bent Søndergaard. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/jørn Jensen. 5. Forelæggelse af Budget. 6. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag til behandling. 8. Valg: a. Valg af formand for 1 år. På valg er: Bent Søndergaard. b. Valg af kasserer På valg er: Jørn Jensen, Herning. c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er: Leo Skaaning, Herning. Hans Agerup, Herning. d. Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 1 år: På Valg er: Flora Mikkelsen.

14 e. Valg af to bestyrelsessuppleanter: På valg er: Ingrid Preisler Andreasen, Tjørring. Jørgen Iversen, Snejbjerg. f. Valg af 2 revisorer: På valg er: Villy Grøn, Vildbjerg. Erik Christensen, Herning. g. Valg af Revisor suppleant. På valg er: Egon Karlsen, Videbæk. 9. Eventuelt: Forslag som skal behandles under punkt 7 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. ASRA - Arkivet Brandstationen Bestyrelsen

15 Den gamle Redacteurs Klumme af Bent Kruuse Jubilæumsønske Det kan jævnligt læses i avisen, at foreninger har problemer med at finde interesserede, der vil overtage bestyrelses- og andre tillidsposter. I nogle tilfælde med nedlæggelse af foreningen som resultat. Når det forekommer, er det udtryk for, det er "en anden tid" vi lever i. Og det kan da godt være lidt foruroligende, at vi i Danmark, der har ord for at være "foreningernes land", må nedlægge foreninger p.g.a. manglende interesse for at bakke op om foreningerne. Er man kynisk nok, kan man sige, at er der ingen opbakning, så er der heller ikke behov for de pågældende foreninger. Men så let kan man ikke feje problemet af bordet. For det drejer sig ikke bare om en forening, med et eller andet formål, hvad enten det er for børn, unge eller voksne. Det drejer sig også om noget socialt og kulturelt. I nogle foreninger er problemet, at forældrene ikke bakker tilstrækkeligt op om deres børns forening, hvilket kan få meget uheldige konsekvenser. Hvis vi vender blikket mod os selv, kan vi også se problemet. Både at vi mangler medlemmer, som bl.a. er af betydning for vores økonomiske formåen. Der skal også være medlemmer, der kan tage over når bestyrelsesmedlemmer trækker sig tilbage og når arkivmedarbejderne "falder for aldersgrænsen". Hvis ikke der er de fornødne ressourcer til stede, så ASRA kan køre videre, vil det betyde et stort kulturelt tab, hvis alle de mange værdifulde arkivalier vi er besiddelse af, om ikke skal gå tabt, så spredes for alle vinde. Det er noget vi selv har været med til at skabe, derfor skal vi også selv bevare det for fremtiden. Når vi graver i ASRA's historie, kan vi læse om hvordan pionererne i ASRA, som sande ildsjæle, stred for at få arkivet op at stå. Som en tak og hilsen til dem, skylder vi at fortsætte det, de satte i gang. Derfor er et stort ønske i jubilæumsåret, at medlemskredsen må vokse og at flere vil gøre en indsats på arkivet. Blive kustoder, om man vil. Vi venter på jer.

16 Afsender ASRA - Ålykkevej Herning ASRA Generalforsamling Torsdag den 6.marts 2008 Kl.19,00 Ålykkevej 3. Herning (Ved den gamle varmecentral, se kort inde i bladet) Jo, jeg skal med, jvf. paragraf? Husk du kan finde os på:

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

ASRA NYT. Rigtig god jul og godt nytår. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Asra ønsker alle medlemmer. 24.årgang nr.4.

ASRA NYT. Rigtig god jul og godt nytår. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Asra ønsker alle medlemmer. 24.årgang nr.4. ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 24.årgang nr.4. december 2007 Væv fra Textilforum - Vestergade i Herning Asra ønsker alle medlemmer Rigtig god jul og godt nytår Kolofon ASRA NYT Udgivet

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr. 1 2015 ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere