EN REFORTOLKNING AF INDSPILLET MUSIK PÅ INTERNETTET FORFATTER OLE NOWAK DALNER VEJLEDER KIM VIBORG ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN REFORTOLKNING AF INDSPILLET MUSIK PÅ INTERNETTET FORFATTER OLE NOWAK DALNER VEJLEDER KIM VIBORG ANDERSEN"

Transkript

1 EN REFORTOLKNING AF INDSPILLET MUSIK PÅ INTERNETTET FORFATTER OLE NOWAK DALNER UDDANNELSE CAND. MERC. DAT. VEJLEDER KIM VIBORG ANDERSEN STUDIE INSTITUT FOR INFORMATIK HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN AFLEVERET FEBRUAR 2004

2 Indholdsfortegnelse Opsummering...6 Forord Videnskabsteoretisk perspektivering Min baggrund Bevæggrunde for mit emnevalg Videnskabsteoretisk fundament Undersøgelsens videnskabelighed Teoretisk perspektivering Teorianvendelse bag brancheanalysen Teorianvendelsen bag løsningsforslaget Rapportskrivning og formidling Kildekritik De seneste års begivenheder bag musik branchens ændrede forudsætninger Napster og dens betydning Anden generation af fildelingstjenester Brancheunderstøttede alternativer Indspillet musik i mere end 100 år Tiden før indspilning af musik Grammofonens udvikling Båndoptagerens betydning Den digital era Internettets udvikling og betydning for musikbranchen Den grundlæggende idé Den tidlige historie Decentralisering, privatisering og kommercialisering Internet opkoblinger hos private forbrugere Musikbranchens historiske baggrund og økonomiske udvikling Formalisering Produktdefinition og brancheafgrænsning En historisk skildring Nutidens internationale musikmarked En vurdering af musikbranchens profitpotentiale før de seneste års begivenheder Anvendeligheden af Porters teoriapparat Strategiske grupperinger i musikbranchen De fem grundlæggende kræfter...98 Ole Nowak Dalner 2/184

3 Indholdsfortegnelse 6.4 Konkurrenceintensiteten mellem de primære konkurrenter Truslen fra potentielt indtrængende konkurrenter Truslen fra substituerende produkter Køberes forhandlingsmagt Leverandørers forhandlingsmagt Vurdering af musikbranchens tidligere profitpotentiale En vurdering af musikbranchens ændrede profitpotentiale som følge af de seneste års begivenheder De ændrede markedsøkonomiske forhold Revurdering af musikbranchen Ændringer i de strategiske grupperinger Konkurrenceintensiteten mellem de primære konkurrenter Truslen fra potentielt indtrængende konkurrenter Truslen fra substituerende produkter Køberes forhandlingsmagt Leverandørers forhandlingsmagt Vurdering af musikbranchens ændrede profitpotentiale Udarbejdelse og vurdering af et forretningsstrategisk alternativ Strategy and the Internet Identificerede negativt påvirkende strukturelle forhold Brancheunderstøttede Internet musiktjenester Udarbejdelse af et forretningsstrategisk alternativ Vurdering af det forretningsstrategiske alternativ Konklusion Kildereferencer Bilag 1: Curriculum Vitae Bilag 2: Musikselskabernes historiske ejerforhold Tabeller Tabel 5-1: Nøgletal for koncernerne bag de fem dominerende musikselskaber, IFPI, Burnett (1996), Andersen (2002), Bendixen et.al. (1996) og Siesbye et.al. (2001) Tabel 5-2: De fem dominerende musikselskabers omsætning ($mill) og markedsandele i 2002, IFPI Tabel 7-1: Omsætning af indspillet musik på de tre største marker (mia.), IFPI, IFPI DK, RIAJ (2003) Tabel 7-2: Omsætningen af indspillet musik på de største markeder indenfor EU (mill.), RIAJ (2003) Ole Nowak Dalner 3/184

4 Indholdsfortegnelse Figurer Figur 1-1: Centrale begreber indenfor den kritiske teoris verdensbillede, Andersen (1994:201) Figur 1-2: Paradigmetræk ved forskellige videnskabsteorier, Andersen (1994:190) Figur 1-3: Forskningsprocessens muligheder, Enderud (1990a:35) Figur 1-4: Metodevalgets hovedbestanddele, Borum (1990:61) Figur 1-5: De grundlæggende metodevalg, Andersen (1990c:77) Figur 1-6: Forskellige dataindsamlingsteknikker, Andersen (1990e:141) Figur 1-7: Konkurrencepolitisk dynamik indenfor en branche, Mahon et.al. (1998:399) Figur 1-8: Kritiske antagelser bag den konkurrencepolitiske model, Mahon et.al. (1998:400) Figur 1-9: The Net Value Model, Brandenburger et.al. (1996:17) Figur 1-10: Eksempel på en logisk deduktion, Knudsen (1994a:90) Figur 1-11: Indirekte anvendelse af primære data, Gamdrup et.al. (1994a:50) Figur 3-1: Thomas Edisons originale fonograf, National Museum of American History Figur 3-2: Emile Berliners originale grammofon, National Museum of American History Figur 3-3: En AEG båndoptager magen til de to originale tyske båndoptagere, som Jack Mullin bragte til USA efter krigen, tvhandbook.com Figur 3-4: Ampex chefingeniør Harold Lindsay ved siden af Ampex 200, den første amerikansk udviklede båndoptager, tvhandbook.com Figur 3-5: Den engelske SIGSALY terminal, Recording Technology History Figur 3-6: En af verdens første digitale audio båndoptagere udviklet af japanske Nippon Columbia, Recording Technology History Figur 3-7: Verdens første PC Apple II, The Apple Museum Figur 3-8: CD afspilleren CDP-101 fra Sony, Recording Technology History Figur 3-9: Sony MiniDisc Player and Media, Recording Technology History Figur 3-10: Det globale salg af MiniDiscs, RIAJ (2003) Figur 3-11: Den seneste version af Justin Frankels Winamp brugergrænseflade, 61 Figur 3-12: Forskellige Lossless kodningsformaters effektivitet og hastighed, Lossless Audio Formats Figur 4-1: Udviklingen i antal sammenkoblede netværk i Internettet, Internet Timeline v Figur 4-2: Udviklingen i antal computere (hosts)opkoblet Internettet, Internet Tmeline v Figur 4-3: Udviklingen i antal Web Servers opkoblet Internettet, Internet Timeline v Figur 4-4: Udviklingen i antal registrerede Internet Domains, Internet Timeline v Figur 4-5: Udviklingen i antal etablerede bredbåndsforbindelser i visse OECD lande, FCC (2003) Figur 4-6: Befolkningsandel med bredbånd installeret i visse OECD lande, Danmarks Statistik Figur 4-7: Udbredelsen af de to konkurrerende bredbåndsteknologier i Danmark, Danmarks Statistik Figur 4-8: Kapaciteten af de forskellige xdsl teknologier som funktion af afstanden mellem husstand og udbyderens bredbåndsudstyr, DSL Forum Figur 5-1: Porters konkurrencestrategiske teoriapparat, Porter (1980:4) Figur 5-2: Udviklingen i den globale omsætning af fikseringsmedier med indspillet musik, Burnett (1996), Siesbye et.al. (2001), RIAJ (2003) Figur 5-3: Omsætning af indspillet musik i udvalgte lande i 2002, RIAJ (2003) Figur 5-4: Den globale omsætning i 2000 fordelt på fire aldersgrupper, IFPI og Siesbye et.al. (2001) Ole Nowak Dalner 4/184

5 Indholdsfortegnelse Figur 5-5: Japanske licensafgifter i 2002 fordelt på forskellige områder, RIAJ (2003) Figur 5-6: Udviklingen i fordelingen af japanske licensafgifter, RIAJ (2003) Figur 6-1: Antal millionsælgende musikudgivelser i perioden 1989 til 2002, RIAJ (2003) Figur 6-2: Fordelingen af omsætningen på en audio CD i Danmark, IFPI Danmark Figur 6-3: Estimeret global produktionskapacitet og legal efterspørgsel af Discs, IFPI (2002) Figur 6-4: Global kommerciel pirat kopiering fordelt på medietype, IFPI (2002) Figur 8-1: Illustrativ opsummering af Internettets potentielle indflydelse på en branches strukturelle forhold som defineret i Porters konkurrencestrategiske teoriapparat, Porter (2001:67) Ole Nowak Dalner 5/184

6 Opsummering Musikbranchen har altid været tæt forbundet med den teknologiske udvikling, lige fra da Thomas Alva Edison i 1877 afspillede den første indspilning på sin fonograf til nutidens digitale afspillere. Og op gennem tiderne har branchen oftest formået at drage fordel af umiddelbart brancheundergravende teknologiske landvindinger. Men i de seneste år har musikbranchen haft stadig vanskeligere ved at tilpasse sig den teknologiske udvikling anført af computerindustrien. Prisbilligt og brugervenligt computerudstyr, kan i dag på ganske kort tid fremstille en uautoriseret kopi af en original audio CD. Ydermere har Internettets voldsomme kapacitetsforøgelse og massive udbredelse blandt almindelige forbrugere - kombineret med græsrodsorganisationers udvikling af banebrydende programmer - gjort det muligt på kort tid at udveksle store mængde af indspillet rettighedsbeskyttet musik direkte mellem private forbrugere over hele verden. Den uautoriserede kopiering findes i fire former; (1) kommercielle piratkopier på audio CD produceret på egentlige CD produktionsanlæg, (2) kommercielle piratkopier på skrivbare CD produceret i mindre kopieringslaboratorier i alle dele af verden, (3) ikke-kommercielle privatkopier på skrivbare CD produceret at private forbrugere og endelig (4) ikke-kommercielle privatkopier i form af musikfiler gemt på private forbrugeres computere. Tilsammen har deres stigende udbredelse i de seneste år været medvirkende til den internationale musikbranche største omsætningsfald siden slutningen af 1970erne. Så langt er de fleste enige. Imidlertid hersker der bitter uenighed mellem musikbranchen, analytikere, forbrugerorganisationer og myndigheder om, i hvor høj grad udbredelsen af den uautoriserede kopiering har været medvirkende til omsætningsfaldet, ligesom den negative betydning af den ikke-kommercielle privatkopiering heftigt diskuteres. Musikbranchen har gennem de seneste år primært insisteret på håndhævelsen af sine lovmæssige rettigheder og med held appelleret til myndigheder om at begrænse forbrugernes digitale konsumptionsrettigheder. Analytikere og forbrugerorganisationer på den anden side har skarpt kritiseret musikbranchens manglende vilje eller evne til at tilpasse sig de seneste års teknologiske udvikling og beskyldt musikbranchen for at modarbejde nye forretningsorienterede løsninger til distribution og salg af indspillet rettighedsbeskyttet musik. Desværre er uafhængige videnskabelige undersøgelser heraf begrænset til rapporter fra analyseinstitutter anført af Jupiter Research, Forrester Research og Pew Internet. Kun enkelte offentligt tilgængelige forskningsartikler behandler emnet med et erhvervsøkonomisk sigte. Endnu værre er det, at konklusionerne i det hidtil offentliggjorte materiale er modstridende og vurderes ikke at have klare anvisninger om, hvordan musikbranchen bør imødekomme den uautoriserede kopiering. Nærværende afhandling frembringer indenfor rammerne af et anerkendt og gennemprøvet konkurrencestrategisk teoriapparat en historisk veldokumenteret vurdering af ændringen i musikbranchens profitpotentiale som følge af de seneste års påståede tiltagende uautoriserede kopiering af indspillet rettighedsbeskyttet musik. På baggrund af vurderingen udarbejder og vurderer afhandlingen et forretningsstrategisk alternativ til musikbranchens nuværende fokus på en juridisk bekæmpelse af den uautoriserede kopiering. Afhandlingen konkluderer, at musikbranchens overordnede profitpotentiale er reduceret, og at den uautoriserede kopiering samlet set har været medvirkende hertil. Derimod kan det ikke fastslås, i hvor høj grad den uautoriserede kopiering har været medvirkende til at reducere musikbranchens overordnede profitpotentiale i forhold til andre negativt påvirkende faktorer. Blandt de forskellige typer af uautoriseret kopiering kan det Ole Nowak Dalner 6/184

7 Opsummering imidlertid konkluderes, at uautoriseret kopiering på CD-R er den væsentligste årsag til musikbranchens reducerede profitpotentiale. I det meste af Vesteuropa, Japan og USA er det primært den ikke-kommercielle privatkopiering på CD-R, som påvirker profitpotentialet negativt, mens den kommercielle piratkopiering på CD-R har været den altoverskyggende årsag i resten af verden med Østeuropa, Sydeuropa og Latinamerika som de værst ramte områder. Afhandlingen har ikke kunnet identificere en sammenhæng mellem omsætningen af indspillet musik og den formodede udbredelse af privatkopiering via Internet fildelingstjenester i de undersøgte europæiske lande. Alligevel vurderes privatkopiering via Internet fildelingstjenester trods de manglende kvantitative indikatorer at have haft en accelererende negativ indflydelse på musikbranchens profitpotentiale i visse vesteuropæiske lande, Sydøstasien og USA. Udledt at afhandlingens primære problemstilling vurderes den kommercielle piratkopiering på audio CD siden slutningen af 1990erne at være den væsentligste årsag til musikbranchens manglende realisering af et kolossalt vækstpotentiale på markederne i Sydøstasien og Rusland. På markederne i Østeuropa, Latinamerika og i stigende grad også i Sydeuropa, Sydøstasien og Rusland er kommerciel piratkopiering på CD-R den altdominerende forhindring ved realisering af et tilsvarende stort vækstpotentiale. Det udarbejdede forretningsstrategiske alternativ er ikke alene et radikalt opgør med musikbranchens etablerede forretningsmodel men også med opfattelsen af indspillet musik. Afhandlingen konkluderer efterfølgende, at alternativet primært vil kunne imødekomme de for profitpotentialet negative påvirkninger forårsaget af andre substituerende underholdningsprodukter. Derimod kræver såvel de etablerede Internet musiktjenester og som det strategiske alternativ, at musikbranchen gennemfører centrale dokumenterede forretningspolitiske initiativer, hvis de for alvor skal kunne imødekomme den negativt accelererende indflydelse på branchens profitpotentiale fra den uautoriserede kopiering. Ole Nowak Dalner 7/184

8 Forord Da jeg for snart ti måneder siden fik muligheden for at genoptage studiet på cand.merc.dat. ved Handelshøjskolen i København, havde jeg ikke fantasi til at forstille mig, hvilken kraftanstrengelse det ville kræve af mig og min familie at færdiggøre kandidatafhandlingen. En brændende interesse for den omhandlede problemstilling kombineret med en ambition om selv at fremstille historiske skildringer af centrale begreber i problemstillingen fik mig i flere omgange til at tvivle på, om jeg ville kunne gennemføre. Og havde det ikke været for en kolossal støtte fra min kone og mine sønner, kolleger og venner, havde jeg sikkert ikke behøvet af bekymre mig om indholdet af nærværende forord. Af mange årsager havde jeg ikke mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse som ung. Senere genoptog jeg studierne for i 1993 at påbegynde på HA-dat. og senere cand.merc.dat. ved Handelshøjskolen i København. Og ved årtusindeskiftet var jeg da også i gang med kandidatafhandlingen. Imidlertid blev jeg tilbudt en attraktiv stilling i en anden koncern, som ikke tillod mig at færdiggøre studiet. Men da koncernen to år senere valgte at udlicitere IT inklusiv de dertil knyttede medarbejdere til IBM, var jeg klar over, at det var nu eller aldrig, hvis studiet skulle færdiggøres og en livslang drøm opfyldes. At jeg i det hele taget kunne genoptage studiet, krævede en dispensation for femårs forældelsesfristen, hvilket jeg gerne vil takke studienævnet for at have givet mig, ligesom jeg gerne vil takke min vejleder Kim Viborg Andersen for hans skarpe akademiske kritik undervejs. Jeg vil dernæst gerne takke lederne af udliciteringsprojektet, Project Executive John Meyer, Service Manager Claus Dalsgaard Olsen og Personal Development Manager Lars Sommer Pedersen for deres mårettede indsats med henblik på at frigøre mig fra arbejdet med udliciteringen. En særlig tak skal tilfalde min Line Manager Gert Skov. Ikke alene for hans udstrakte hjælp med håndtering af særlige ansættelsesmæssige behov, herunder godkendelse af den for IBM usædvanlige deltidsansættelse. Men også for en personlig opbakning langt ud over alle tilladelige forventninger. Jeg vil også gerne takke mine tidligere kolleger hos Anhydro, som venligst lånte mig et kontor, hvor jeg kunne koncentrere mig om arbejdet med afhandlingen. Uden jeres støtte ville det aldrig have været muligt. Sluttelig vil jeg gerne takke alle vennerne for opbakningen og bekymringerne. Jeg ved godt, at jeg undervejs har svigtet jer gentagende gange må jeg få lov at gøre det godt igen! Det er med en vis stolthed, at jeg nu kan skue ud over dynger af gennemlæste artikler og bøger fordelt over hele mit skrivebord med den ene tanke i hovedet; det lykkedes! Nu venter en tiltrængt pause langt væk fra lærebøger, professorer og afhandlinger inden lysten til og behovet for at vide endnu mere igen drager mig mod yderligere uddannelse. En livslang læring udspiller sig. Dedikeret min kone og mine sønner for deres støtte gennem hele forløbet København, februar 2004 Ole Nowak Dalner Ole Nowak Dalner 8/184

9 1 Videnskabsteoretisk perspektivering Frem for alt har to ambitioner ligget bag udarbejdelsen af nærværende afhandling. Først og fremmest ambitionen om at fortælle en anden version af historien om den etablerede musikbranches engagement i Internet baseret salg og distribution af indspillet musik. Et emne jeg gennem flere år har været optaget af og aktivt arbejdet med. Udfordringen har så bestået i at forene førstnævnte ambition med ambitionen om at gennemføre en videnskabelig undersøgelse af høj kvalitet. Jeg kunne have valgt at realisere mine ambitioner i to selvstændige rapporter. Men dels ville det være for ressourcekrævende, og endnu vigtigere, er jeg overbevist om, at der må kunne findes en historiefortællende skrivestil som kan forene en tilstrækkelig videnskabelighed med en mere fængende, målrettet og effektfuld formidling af politisk kontroversielle emner 1. Ambitionen har så at sige været at lagdele fortællingen, så den videnskabelige undersøgelse og det politiske budskab 2 på samme tid fortælles i hvert sit lag af historien. Det videnskabsteoretiske fundament og den bagvedliggende teori kan i sådan en historiefortælling sjældent være eksplicit, men blot implicit retningsgivende for behandlingen af problemstillingen. Jeg er helt bevidst om, at skrivestilen, altså hvordan undersøgelsen af problemstillingen er dokumenteret, til en hvis grad tilsidesætter en på Handelsskolen ellers fasttømret akademisk skole 3 til fordel for en mere prosarisk historiefortællende 4. Og jeg har da også været bekymret for, at en sådan tilsidesættelse kunne få nogle til at tvivle på afhandlingens videnskabelighed, hvilken jeg [selvfølgelig] på det skarpeste vil forsvare 5. Af samme årsag er det vigtigt for mig at redegøre herfor ved indgående at behandle den primære målgruppe 6, det videnskabsteoretiske fundament, den valgte teori og undersøgelsesmetode. Nu er perspektiveringen ikke nødvendig at læse for at opnå det fulde udbytte af resten af afhandlingen, selvom jeg bestemt vil opfordre alle interesserede hertil. Behandlingen af det videnskabsteoretiske fundament er baseret på bøgerne af Andersen (1994), Burrell et.al. (1979) og Chalmers (1976). Sidstnævnte rummer en 1 Traditionelt videnskabelige rapporter til formidling af politisk kontroversielle budskaber betyder muligvis, at forskere kan hævde en urørlighed, selvom budskabet ikke skaber en effekt i målgruppemiljøet. Problemet er efter min mening, at videnskabeligheden primært bør måles i forhold til den samfundsmæssige effekt, hvis altså målet er at være nutidig og samfundsrelevant. 2 Begrebet politisk budskab anvendes på linje med de klassiske økonomers anvendelse af begrebet politisk økonomi, altså at videnskabelig forskning bør være klart retningsgivende for, hvordan man politisk skal forholde sig til samfundsudviklingen indenfor forskningsområdet (Andersen 1994:183). 3 Betegnelsen akademisk skole refererer til den standardiserede metode, Handelhøjskolens studerende undervises i og forventes at benytte til dokumentation af et forskningsprojekt (Enderud 1990a og Andersen 1990a). Spørgsmålet er så, hvor stor en andel der nogensinde gennemfører et reelt forskningsprojekt ud over de tilegnede under studietiden? Flere forskere sætter selv spørgsmålstegn ved, hvorvidt den traditionelle dokumentationsform er velegnet til at formidle forskningsbaserede erhvervsprojekter målrettet stærkt politisk funderede beslutningstagere, ikke mindst Andersen (1990b). 4 Faktisk var flere forskere ved Datalogisk Institut i 1970erne og 1980erne dybt engageret i studiet af fortællingen som et virkemiddel til at opnå en større accept og højere forståelse hos medarbejderne i organisationer, hvor nye computersystemer skulle udvikles og indføres. Målet var at mindske de daværende voldsomme konfliker på arbejdsmarkedet som konsekvens af den stigende indførelse af IT i virksomhederne. 5 Begrebet videnskabelighed er jo ikke et entydigt defineret begreb, men er stærkt afhængig af det videnskabsteoretiske tilhørsforhold jævnfør Gamdrup et.al. (1994) 6 Den ændrede skrivestil har især afsæt i en formodet erkendelse af målgruppens stærke kontrast til det akademiske miljø, hvorfor en definition og diskussion af afhandlingens primære målgruppe også får betydning for vurdering af videnskabeligheden. Ole Nowak Dalner 9/184

10 Kapitel 1: Videnskabsteoretisk perspektivering glimrende kort introduktion til den vestligt funderede videnskabsteori, desværre med et naturvidenskabeligt og ikke samfundsvidenskabeligt sigte. Sikringen af undersøgelsens videnskabelighed, herunder formalisering af undersøgelsestype og udarbejdelse af et videnskabeligt undersøgelsesdesign, er baseret på bøgerne af Andersen (1994) og Andersen (1990), som begge indgående dokumenterer undersøgelsesprocessen. Førstnævnte er teoretisk funderet og bredt rettet mod samfundsforskning, mens sidstnævnte er mere praktisk orienteret med fokus på organisationssociologiske undersøgelsesmetoder. Før jeg fordyber mig i teoretisk tunge diskussioner, vil jeg indledningsvist skitsere min uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund sammen med mine bevæggrunde for valg af emne. 1.1 Min baggrund Med knapt 40 år på bagen vil mine erfaringer, præferencer, motivationskilder og ikke mindst bevæggrunde alt andet lige adskille sig væsentligt fra det store flertal af studerende på vej til at afslutte en cand.merc.dat. Min baggrund og bevæggrunde har følgelig en anden og større betydning for mit videnskabsteoretiske fundament og min opfattelse af det empiriske genstandsfelt og dets omgivelser. Efter at have bestået edb-assistent uddannelsen i 1985, har jeg arbejdet med mange forskellige opgaver indenfor IT hos henholdsvis RECKU (UNI-C) og KPMG 7. Efter at have taget grunduddannelsen som datalog ved Datalogisk Institut i København, indgik jeg i 1993 en aftale med KPMG med henblik på at følge HA-dat. ved handelshøjskolen i København, oprindeligt som bifag til datalogistudiet. Jeg afsluttede HA-dat. som planlagt i juni 1996, og i umiddelbar forlængelse heraf valgte jeg ikke at fortsætte på datalogistudiet, men at fortsætte på cand.merc.dat., hvor min afhandling var planlagt gennemført i sommeren I januar 2000 fik jeg tilbudt stillingen som IT-chef for en mindre forretningsenhed i en international koncern. Et tilbud jeg af karrieremæssige årsager ikke kunne afslå, selvom jeg var velvidende om, at jeg ikke parallelt hermed ville kunne overkomme at færdiggøre min afhandling. Da koncernen i september 2002 udliciterede deres globale IT infrastruktur inklusiv alle medarbejdere til IBM, ændrede forudsætningerne sig imidlertid. Heldigvis reagerede IBM fleksibelt på min anmodning om endnu et forsøg på at færdiggøre uddannelsen. Efter at være blevet deltidsansat fra april 2003, har jeg så anvendt den øvrige tid, fire ugers ferie og en måneds fri for egen regning til at udarbejde nærværende afhandling. 1.2 Bevæggrunde for mit emnevalg Kort før jeg en sensommerdag i 1995 skulle med toget til Fredericia, havde en stærkt engageret kollega hos KPMG introduceret mig for det såkaldte World Wide Web på Internettet, en lang række af sammenkoblede computere med en grænseflade, som tilgængeliggjorde deres indhold på en helt anderledes brugervenlig måde, end jeg nogensinde tidligere havde set på et computernetværk. Kommercielle forbindelser til Internettet var kun lige blevet tilgængelige i virksomheder, men allerede i forbindelse med min gang på Datalogisk Institut i perioden havde jeg oplevet studerende næsten gå til grunde i deres afhængighed af det daværende Internet, dengang forbeholdt alverdens uddannelses- og forskningsinstitutioner. Hjælpeværktøjerne var kun tekstbaserede i form af og FTP. Som en sidebemærkning kan det nævnes, at mens jeg var bruger af Internettet på Datalogisk Institut, oplevede jeg lanceringen af de skelsættende værktøjer Internet Relay Chat (IRC) i 1988/1989 og Gopher i 1991/ En uddybende beskrivelse af mine erhvervserfaringer kan findes i mit CV i bilag 2. Ole Nowak Dalner 10/184

11 Kapitel 1: Videnskabsteoretisk perspektivering Jeg havde ikke taget litteratur med mig til togrejsen, som dengang indbefattede sejladsen over Storebælt, hvorfor en avis eller andet let læsning gerne skulle fordrive tiden. I kiosken på banegården faldt jeg så over et introduktionshæfte med titlen Internettet for alle 8. Jeg ville gerne vide, hvordan det der Internet egentlig hang sammen, hvad der fandtes derude på de mange computere, og om jeg kunne tilslutte min egen computer. Introduktionshæftet fik dog en helt anderledes grundlæggende betydning for mit syn på Internettet; efter at have læst det var jeg fuldstændigt overbevist om, at Internettet ville komme til at berøre os alle, såvel erhvervslivet som almindelige mennesker. Der skulle gå næsten ét år, inden jeg rent faktisk fik opkoblet min egen computer til Internettet ved hjælp af et 34K modem og en dial-up forbindelse til en daværende Internet udbyder. Opkoblingen havde naturligvis sine store begrænsninger, men alligevel bekræftede den troen på Internettets fremtidige betydning. Min begejstring kunne (og kan) kategoriseres i tre egenskaber; (1) tilgængeligheden af uendelige mængder information fra et uendeligt antal kilder, (2) de ubegrænsede muligheder for kommunikation og handel mellem virksomheder og forbrugere samt (3) distribution og afspilning af multimedieindhold. Allerede med en 34K modemtilslutning var de to førstnævnte egenskaber ganske tilgængelige, hvis man altså havde tilstrækkeligt med tålmodighed! Derimod var det dengang væsentligt vanskeligere at afprøve sidstnævnte egenskab. Ved indgangen til 1998 var mit modem udskiftet til et 56K, og jeg kunne derfor lige akkurat benytte mig af det særlige Internet program RealAudio fra firmaet Real Networks 9. Allerede i 1995 havde programmet gjort det muligt at lytte til audio placeret på en fjerntliggende Internet server. Programmet påbegyndte afspilning af lyden kort efter etablering af forbindelsen til den fjerntliggende Internet server uden en forudgående nedkopiering. Teknikken blev døbt streaming 10, og var afgørende for udviklingen af Internet radio. I slutningen af 1998 have en lang række radiostationer verdenen over etableret sig på Internettet. Nogle var rent Internet baseret, andre var traditionelle og sendte også luftbåren i de områder, hvor de fysisk måtte befinde sig. Alle var de tilgængelige på computeren efter at have installeret RealAudio. Jeg var primært interesseret i at lytte til radiostationer, som spillede de populæreste hits, hvilket dog heller ikke var noget problem. I RealAudio var alle radiostationer kategoriseret efter land, båndbredde og indhold, og jeg kunne umiddelbart udvælge kategorien Top 40. Jeg undrede mig i den forbindelse over, at de alle var mindre nyetablerede Internet selskaber eller uafhængige primært amerikanske radiostationer. Nuvel visse store amerikanske nyhedsleverandører såsom CNN og CBS var også repræsenteret, men ingen af de store multinationale musikselskaber var på nogen måde involveret i de nye Internet radiostationer. Min undren blev ikke mindre i takt med, at Internet radio fik konkurrence fra stadig flere mere eller mindre obskure Internet filservere proppet med filer indeholdende indspillet musik, og primært ophavsretligt beskyttet musik. De blev kaldt musikfiler og kunne afspilles direkte på computeren ved hjælp af et program med en udformning som en virtuel CD afspiller. I håbet om at opnå adgang til sådanne musikfiler, besøgte jeg flere gange de dominerende musikselskabers hjemmesider, men her var der i bedste fald blot en spagfærdig information om egne tilknyttede kunstnere. Ville jeg høre musik på computeren, så måtte jeg benytte mig af suspekte hjemmesider og filservere i det uofficielle miljø helt uden for de officielle musikselskabers indflydelse. Ofte var det meget besværligt at få adgang til musikfilerne, ligesom de ofte var af tvivlsom kvalitet. Men den åbenlyse mangel på officielle brancheunderstøttede alternativer gjorde, at jeg ihærdigt forsøgte at 8 Introduktionshæftet var skrevet af Werner Knudsen og udgivet af IDG Bøger (senere IDG Forlag og endelig Libris Forlag 9 Firmaet Real Networks blev etableret i 1995 (http://www.realnetworks.com/company/) med det ene formål et tilbyde fjernafspilning af multimedieindhold. Firmaet står i dag bag en af de dominerende musiktjenester. 10 Selvom download af musik også kan dateres tilbage til midten af 1990erne, så må Real Networks streamingteknologi siges at være banebrydende for tilgængeliggørelsen af musik på Internettet Ole Nowak Dalner 11/184

12 Kapitel 1: Videnskabsteoretisk perspektivering installere alle mulige højest tvivlsomme programmer med ukendte sideeffekter, blot for at få del i den dengang sagnomspundne musikudveksling. Stærkt presset af nye og langt mere sofistikerede ikke kommercielle fildelingstjenester, hvormed forbrugere kunne udveksle musikfiler, etablerede musikselskaberne parallelt med en intensiv juridisk bekæmpelse i 2001 en række legale brancheunderstøttede musiktjenester. Ingen af delene har hidtil mindsket fildelingstjenesterne voldsomme popularitet. Alligevel har kun få gjort en indsats for at undersøge de accepterede 11 årsager hertil. Musikbranchen påstår standhaftigt, at den manglende betaling ved udveksling af musik via fildelingstjenesterne, er den eneste årsag af betydning. Jeg har dog undret mig over, hvorfor musikbranchen ikke i højere grad har foretaget eller ønsket en uddybende undersøgelse af de bagvedliggende årsager, netop med henblik på at forbedre Internet musiktjenesternes konkurrenceforhold. Udsprunget af min netop skildrede bevæggrunde, valgte jeg at undersøge (1) musikbranchens modstræbende deltagelse i tilgængeliggørelsen af indspillet ophavsretligt beskyttet musik på Internettet samt (2) musikbranchens manglende tilpasning af de legale branchestøttede Internet musiktjenester trods de ikke kommercielle fildelingstjenesters fortsatte udbredte popularitet. 1.3 Videnskabsteoretisk fundament Ingen tilstræber vel bevidst at gennemføre en uvidenskabelig undersøgelse, og slet ikke når der er tale om en kandidatafhandling. Spørgsmålet er så, hvornår en undersøgelse kan betragtes som værende videnskabelig? Svaret herpå er helt afhængig af undersøgelsens videnskabsteoretiske fundament, som ofte er præget af ens videnskabsteoretiske tilhørsforhold 12 (Andersen 1994d:19-24; Gamdrup et.al. 1994:39-42). I tidligere rapporter valgtes det videnskabsteoretiske fundament oftest ud fra nyligt gennemførte fag eller interessante problemstillinger. Ikke mindst fordi jeg gennemførte undersøgelserne i samarbejde med andre studerende, som havde forskellige grundopfattelser. Modsat er det i nærværende afhandling i langt højere grad opstået som en erkendelsesproces undervejs i undersøgelsen, muligvis fordi jeg denne gang har arbejdet alene, jeg ved det ikke. Netop denne usikkerhed behandler Andersen (1994d:23) rent faktisk, og han konkluderer blandt andet, at problemstillingen har været genstand for langvarige og videnskabsfilosofiske debatter, ligesom han bekræfter, at det under alle omstændigheder er fremmende og udviklende for erkendelsesprocessen i så høj grad som muligt at afdække de bagvedliggende paradigmekomponenter indenfor det område, man beskæftiger sig med, og at vurdere hvilke muligheder og begrænsninger, de indeholder.. Nærværende afsnit har netop til formål at foretage en sådan afdækning Mit videnskabsteoretiske tilhørsforhold Først og fremmest har min kritiske stillingtagen til musikbranchens indsats i forbindelse med udnyttelse af Internettet til salg og distribution af indspillet ophavsretligt beskyttet musik været den direkte årsag til, at jeg valgte emnet som genstand for en videnskabelig undersøgelse. Jeg er og har gennem hele undersøgelsesforløbet været bevidst om min før skildrede bias, men må også erkende, at en såkaldt værdineutral behandling af afhandlingens problemstilling betragter jeg på linje med dokumentationen i Andersen (1994:183) som en 11 Eksistensen og ikke mindst identifikationen af dybereliggende årsager er dybt afhængig af det videnskabsteoretiske fundament. Begrebet accept har her samme betydning som i kommunikativ rationalitet i den kritiske videnskabsteori (Andersen 1994:184). 12 Et videnskabsteoretisk tilhørsforhold er knyttet til en forsker, mens et videnskabsteoretiske fundament er knyttet til en videnskabelig undersøgelse. De behøver ikke at være forenlige, såfremt forskeren intellektuelt kan abstrahere fra sit tilhørsforhold. Ole Nowak Dalner 12/184

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Standardisering i Økonomisk Perspektiv

Standardisering i Økonomisk Perspektiv Alexander Øst Kasper Edwards Standardisering i Økonomisk Perspektiv Resume: Denne rapport handler om konkurrencen mellem inkompatible standarder. Rapporten lægger ud med at beskrive de økonomiske vilkår

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS - Et speciale om projektledelsesmodellen LFAs styrker og begrænsninger Af: Nanna Schnipper Vejleder: Gestur Hovgaard Roskilde Universitetscenter Offentlig Administration

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007 Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati Asger Sørensen WP 4/2007 MPP Working Paper No. 4/2007 December 2007 ISBN: 87-91839-28-9 ISSN: 1396-2817 Department of Management, Politics and

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Global Industriel E-handel

Global Industriel E-handel Global Industriel E-handel Morten Rask Center for Internationale Studier Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet Forord 3 Forord Denne afhandling er blevet til i lyset af Internettets 1 kommercialisering

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere