Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab"

Transkript

1 Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling

2 Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2. Forslag til standardbrev til medarbejderne i den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 3. Patientsikkerhedsrunde. En kort beskrivelse 4. Patientsikkerhedsrunde orientering til medarbejderne 5. Spørgeguide til medarbejderne 6. Spørgeguide til patienter og pårørende 7. Standardtakkebrev til medarbejdere efter deltagelse i patientsikkerhedsrunde 8. Skabelon til rapport med handlingsplan Bemærk! Udkastene til standardbreve og bilagene er tænkt som inspiration. Såvel udkast til standardbreve, bilag og rapport skal tilpasses de lokale forhold og strukturer før de kan sendes ud.

3 1 Forslag til standardbrev til afdelingsledelsen for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde Til afdelingsledelsen for XX afdeling/afsnit Kære kolleger Sygehusledelsen har besluttet at gå patientsikkerhedsrunde i jeres afdeling/afsnit dag den. / -.. kl.. Fra sygehusledelsen deltager Undertegnede deltager også. Jeg har vedlagt en beskrivelse af patientsikkerhedsrundens formål og metode samt de spørgeguides, som vil danne udgangspunkt for teamlederens spørgsmål til ledelse, medarbejdere og eventuelt patienter og pårørende under runden. I bedes informere medarbejderne i afdelingen/afsnittet om tidspunktet for patientsikkerhedsrunden samt om formålet med den ca. 1 uge før den finder sted. Til brug for den orientering er vedlagt et brev til medarbejderne fra teamlederen, en oversigt over hvad patientsikkerhedsrunde er, samt den spørgeguide som teamlederen vil tage udgangspunkt under runden. I opfordres til sammen at diskutere relevante emner forud for runden. Vi glæder os til at komme afdelingen. I bedes mødes os kl. ved. Med venlig hilsen Navn og underskrift Risikomanager Bilag Brev til medarbejderne i det afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde Patientsikkerhedsrunde. En kort beskrivelse Patientsikkerhedsrunde orientering til medarbejderne Spørgeguide til medarbejderne Spørgeguide til patienter og pårørende

4 2 Forslag til standardbrev til medarbejdere i den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde Til medarbejderne i afdeling/afsnittet For at styrke arbejdet med patientsikkerhed har sygehusledelsen besluttet at gå en patientsikkerhedsrunde i afdelingen/afsnittet dag den.. kl. Formålet er at fremme dialogen mellem ledelse og frontlinjepersonalet om, hvordan vi kan gøre arbejdet med at styrke patientsikkerheden endnu bedre. Det er derfor væsentligt at så mange medarbejdere som muligt bidrager aktivt. En patientsikkerhedsrunde foregår ved, at et team går en runde i afdelingen. Teamet består af en topleder, jeres daglige ledelse, medarbejderrepræsentanter, den patientsikkerhedsansvarlige samt sygehusets risikomanager. En mere udførlig beskrivelse er vedlagt dette brev. Af den vedlagte spørgeguide kan I se, hvilke spørgsmål I kan forvente at få. Vær særlig opmærksomme på de fremadrettede spørgsmål som fx "Hvor tror du, at den næste utilsigtede hændelse sker?". Hvis I har mulighed for at diskutere spørgsmålene indbyrdes i den kommende uge, vil det være fint. Den viden, vi opnår, vil blive anvendt i det daglige arbejde for at øge sikkerheden for patienterne. På forhånd tak for jeres deltagelse. Vi glæder os til at komme i afdelingen/afsnittet. Med venlig hilsen Navn og underskrift Teamleder for patientsikkerhedsrunden Bilag: Patientsikkerhedsrunde orientering til medarbejderne Spørgeguide til medarbejderne Spørgeguide til patienter og pårørende

5 3 Patientsikkerhedsrunde - en kort beskrivelse 1. Definitioner Patientsikkerhed: Beskyttelse af patienten mod skade eller risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets indsats og ydelser eller mangel på samme. Patientsikkerhedskultur: Holdninger til læring af fejl og risici vedrørende patientsikkerhed. Patientsikkerhedsrunde: Patientsikkerhedsrunde er en metode til at forebygge utilsigtede hændelser og styrke patientsikkerhedskulturen på sygehuset. Patientsikkerhedsrunde er et møde mellem sygehusledelsen og sygehusets medarbejdere i et enkelt afsnit/afdeling, hvor man diskuterer: problemer, som betyder noget for sikkerheden i det daglige arbejde den patientsikkerhedskultur, der hersker i afsnittet/afdelingen Patientsikkerhedsrunder involverer ikke nødvendigvis patienterne, men består af et møde og en tur i afdelingen, hvor sygehusledelsen får forevist konkrete problemer med sikkerheden. 2. Teamet Sygehusledelsen beslutter, at der skal gennemføres patientsikkerhedsrunde og hvem fra ledelsen, der skal være teamleder. Teamet skal derudover bestå af: sygehusets risikomanager en repræsentant fra afdelingsledelsen afsnittets daglige ledelse den patientsikkerhedsansvarlige 2-3 medarbejdere fra forskellige faggrupper (fx social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, reservelæge). 3. Ansvar og organisering Sygehusledelsen har ansvar for at: beslutte at der skal gennemføres patientsikkerhedsrunder udpege teamleder for hver patientsikkerhedsrunde godkende rapport efter patientsikkerhedsrunder formidle ændringer som følge af patientsikkerhedsrunder Risikomanageren er ansvarlig for at: planlægge patientsikkerhedsrunderne og foretage rapportering at forvarsle afdelingsledelserne om dato og tidspunkt for patientsikkerhedsrunden at bistå afdelingerne med opfølgning af udvalgte større risikoområder i form af proaktive analyser

6 Afdelingsledelsen er ansvarlig for at: informere medarbejderne mindst 1 uge før en forestående patientsikkerhedsrunde facilitere runden og sikre at 2-3 medarbejdere, den lokale afsnitsledelse og den patientsikkerhedsansvarlige kan deltage i runden godkende rapport efter patientsikkerhedsrunden sikre opfølgning og implementering af handlingsplaner i rapport over patientsikkerhedsrunden Den patientsikkerhedsansvarlig har ansvar for at: deltage i runderne og medvirke til at iværksætte lokale handlingsplaner som følge af runderne deltage i møde med risikomanageren middelbart efter patientsikkerhedsrunden Medarbejderne er ansvarlige for at: deltage aktivt i patientsikkerhedsrunder 4. Sådan gør I Mindst 2 uger før runden orienterer sygehusledelsen - via risikomanageren - afdelingsledelsen om, at de har besluttet at gå en patientsikkerhedsrunde i deres afdeling. Selve runden varer max 1 time. Der er i alt 4 dele, der foregår i afdelingen/afsnittet: 1. Præsentationsrunde 2. Diskussion af konkrete og relevante patientsikkerhedsemner 3. Rundtur i afdelingen hvor teamet ser på eventuelle fysiske forhold af betydning for sikkerheden 4. Afrunding hvor de identificerede problemstillinger opsummeres og hvor teamet beslutter, hvilke der skal udarbejdes handlingsplaner for. Umiddelbart efter afholder risikomanager og de patientsikkerhedsansvarlige og eventuelt afsnitsledelsen et møde og aftaler handlingsplaner og ansvar for disse. Dette møde varer ½-1 time. Risikomanageren skriver en kort problemorienteret rapport efter runden. Teamlederen godkender rapporten og sender den til afdelingsledelsen, som også skal godkende rapporten. De ændringsforslag, der er beskrevet i rapporten iværksættes herefter. 5. Referencer Læringssæt "Patientsikkerhedsrunde, - et ledelsesredskab" udgivet af Tryg Patient, 2007.

7 4 Patientsikkerhedsrunde orientering til medarbejderne Hvorfor en patientsikkerhedsrunde hos os? Formålet med patientsikkerhedsrunder er at fremme dialogen mellem ledelse og frontliniemedarbejderen om, hvordan patientsikkerheden kan gøres endnu bedre. For at styrke arbejdet med patientsikkerhed har sygehusledelsen besluttet jævnligt at gå en patientsikkerhedsrunde i alle afdelinger på sygehuset. Hvornår? Patientsikkerhedsrunden gennemføres i afdeling zz, afsnit xxx.. dag, den.. kl. Runden varer ca. 1 1 ½ time. Hvem? Det er en repræsentant fra topledelsen, der leder patientsikkerhedsrunden. Risikomanageren deltager også. Fra afdelingen deltager: en repræsentant fra afdelingsledelsen afsnitsledelsen (optimalt afdelingssygeplejerske og afdelings- eller overlæge) en patientsikkerhedsansvarlig 2-3 medarbejdere fra afsnittet gerne fra forskellige professioner og med forskellig erfaring fx reservelæge i forvagt, social og sundhedsassistent, sygeplejerske. Hvordan? Rent praktisk foregår en patientsikkerhedsrunde ved at: 1. Deltagerne mødes i afsnittets møderum, hilser på hinanden og aftaler rollefordeling. I visse situationer indleder teamlederen allerede her med at spørge til afsnittets patientsikkerhedsforhold, men ellers vil teamet gå rundt i afsnittet og drøfte afsnittets patientsikkerhedsforhold teamlederen vil spørge nogle af de medarbejdere, som teamet møder undervejs, om deres positive og negative oplevelser i relation til patientsikkerhed, og bede om forslag til forbedringer teamlederen kan også inddrage patienter og pårørende, som teamet møder under runden. Det er vigtigt, at medarbejderne deltager aktivt. Af den vedlagte spørgeguide kan I se, hvilke spørgsmål I kan forvente at få. 2. Deltagerne går en runde i afsnittet og ser på eventuelle fysiske problemer, fx medicinrum, toiletter, glatte gulve, sengestuer. 3. Afrunding af runden. De identificerede problemer opsummeres, teamet beslutter hvilke der skal udarbejdes handlingsplaner for og hvem, der skal indgå i dette arbejde.

8 4. Umiddelbart efter patientsikkerhedsrunden afholder risikomanageren og afdelingens patientsikkerhedsansvarlige et møde (½-1 time), hvor kerneårsager og handlingsplaner for problemområderne fastlægges. 5. Risikomanageren skriver en kort rapport som efter godkendelse af teamlederen sendes til afsnits- og afdelingsledelsen. Aftaler om opfølgning vil indgå i rapporten. Brug patientsikkerhedsrunden som en mulighed til at diskutere patientsikkerhed i afsnittet også inden patientsikkerhedsrunden brug gerne spørgsmålene i vedlagte liste Med venlig hilsen Teamleder for patientsikkerhedsrunden

9 5 Spørgeguide til medarbejdere Spørgeguiden er tænkt som en inspiration til teamledere. Man kan plukke fra guiden, erstatte spørgsmål med andre mere lokalt relevante etc. Spørgeguiden tager udgangspunkt i Allan Frankels spørgeguide, men er udvidet og tilpasset de danske forhold. Vi anbefaler kraftigt, at personalet forud for en patientsikkerhedsrunde får udleveret den spørgeguide, som teamlederen vil benytte. 1. Har du i løbet af den sidste uge kunne tage vare på patienterne så sikkert som muligt? Hvis ikke fortæl hvorfor? 2. Har du været ude for, at patienter eller pårørende har været bekymrede for deres sikkerhed? 3. Har du talt med patienter eller pårørende om patientsikkerhed? Hvis ja fortæl om i hvilke sammenhænge. 4. Hvad tror du, at den næste utilsigtede hændelse her i afsnittet vil dreje sig om? 5. Hvilket problem med patientsikkerhed ser du gerne løst? 6. Hvad mener du, vi kan gøre for at forebygge den næste utilsigtede hændelse, hvor en patient kan blive skadet? 7. Hvad et det værste, du kan forestille dig, at der kan ske når du er i vagt? Hvor realistisk tror du det er, at det faktisk vil ske? Kan vi forebygge denne hændelse? 8. Hvilket problem i forhold til patientsikkerheden vækker jævnligt din irritation? Hvad kan vi som ledelse gøre for at fjerne den irritation? 9. Har du for nylig rapporteret en utilsigtet hændelse? Hvis ja fortæl, hvad den drejede sig om. 10. Har der været situationer, hvor du har været i tvivl, om du skulle rapportere en hændelse som en utilsigtet hændelse? Hvis ja fortæl, hvad hændelsen drejede sig om og hvad, du var i tvivl om.

10 11. Oplever du, at det kan være vanskeligt at følge op på en rapporteret utilsigtet hændelse? Hvis ja fortæl, hvordan? 12. Har du udviklet nogle metoder, som du bruger for at undgå fejl fx huskelister eller systemer til dobbelttjek? 13. Har du udviklet nogle genveje i fastlagte procedurer for fx at spare tid? Hvis ja beskriv dem. 14. Hvad mener du, at I regelmæssigt kunne gøre her i afdelingen/afsnittet for at forbedre patientsikkerheden? Hvad mener du, at ledelsen kunne gøre? 15. Har du eksempler på, hvordan kommunikationen her i afdelingen/afsnittet enten har fremmet eller hæmmet sikker behandling og pleje af patienterne? 16. Har du noget, som du ønsker at gøre os opmærksom på, eller noget at tilføje? 17. Har du gode råd til, hvordan vi kan gøre denne runde mere effektiv?

11 6 Spørgeguide til patienter og pårørende Spørgeguiden er tænkt som en inspiration til teamledere. Man kan plukke fra guiden, erstatte spørgsmål med andre mere lokalt relevante etc. Vi anbefaler, at personalet ser teamlederens spørgeguide til patienter og pårørende forud for en patientsikkerhedsrunde. 1. Er der noget her, som gør dig utryg? 2. Har du været udsat for en fejl under din indlæggelse? Hvis ja: - hvad drejede det sig om? hvordan fandt du ud af det? - er fejlen blevet udbedret? Hvis nej, så prøv at spørge mere konkret fx: - har du oplevet at få forkert eller ingen medicin? - har du oplevet at blive forvekslet med en anden patient? - har du haft problemer med at komme op i eller ud af sengen? - har du oplevet misforståelser i kommunikationen her i afsnittet? - får du den hjælp du synes, at du behøver? 3. Er der noget, som du har undret dig over her? Hvis ja, - hvad for eksempel? - hvorfor? 4. Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre sikkerheden for patienterne?

12 7 Forslag til standardtakkebrev til medarbejdere efter deltagelse i patientsikkerhedsrunde. Sendes umiddelbart efter patientsikkerhedsrunden er afsluttet. Til medarbejderne i afdeling/afsnit Mange tak for Jeres bidrag ved patientsikkerhedsrunden dag den /. Det var en værdifuld diskussion vi havde, og informationerne fra runden vil blive anvendt i ledelsens daglige arbejde for at øge sikkerheden for patienterne. Der bliver udarbejdet en rapport om enkelte af de problemstillinger, vi udpegede. Af rapporten vil det fremgå, hvilke initiativer afdelingsledelsen vil tage med henblik på at afhjælpe nogle af patientsikkerhedsproblemstillingerne. I kan forvente at se rapporten omkring den. Skulle I efterfølgende blive opmærksomme på nye risiciområder, er I meget velkomne til at kontakte risikomanager Med venlig hilsen Navn og underskrift Teamleder af patientsikkerhedsrunden

13 8 PATIENTSIKKERHEDSRUNDE Afsnit/Afdeling dag, den /.- Rapport med handlingsplan xx-xx-200x

14 1. Sammenfatning 2. Analyse af det/de vigtigste problemer, der blev afdækket under patientsikkerhedsrunden Problem 1 Beskrivelse af problemet 1 Vanlig praksis Hvad plejer man at gøre i den pågældende situation? Identifikation af huller i sikkerhedssystemet Med afsæt i problemet spørges "hvorfor" og svares "fordi", indtil det ikke længere giver mening. Herved afdækkes de ikke umiddelbart synlige huller i sikkerhedssystemet. Sikkerhedsrisiko Beskrivelse af den egentlige risiko, der potentielt kunne udløse en utilsigtet hændelse. Handlingsplan Hvem gør hvad hvornår? Hvordan monitoreres effekten? Handlingsplan: Ansvarlig: Tidsplan: Forslag til monitorering: 1 Kategori kan eventuelt tilføjes i h.t. Håndbog i kerneårsagsanalyse udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2003 eller senere

15 Problem 2 Beskrivelse af problemet 2 Vanlig praksis Hvad plejer man at gøre i den pågældende situation? Identifikation af huller i sikkerhedssystemet Med afsæt i problemet spørges "hvorfor" og svares "fordi", indtil det ikke længere giver mening. Herved afdækkes de ikke umiddelbart synlige huller i sikkerhedssystemet. Sikkerhedsrisiko Beskrivelse af den egentlige risiko, der potentielt kunne udløse en utilsigtet hændelse. Handlingsplan Hvem gør hvad hvornår? Hvordan monitoreres effekten? Handlingsplan: Ansvarlig: Tidsplan: Forslag til monitorering: 2 Kategori kan eventuelt tilføjes i h.t. Håndbog i kerneårsagsanalyse udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2003 eller senere

16 Problem 3 Beskrivelse af problemet 3 Vanlig praksis Hvad plejer man at gøre i den pågældende situation? Identifikation af huller i sikkerhedssystemet Med afsæt i problemet spørges "hvorfor" og svares "fordi", indtil det ikke længere giver mening. Herved afdækkes de ikke umiddelbart synlige huller i sikkerhedssystemet. Sikkerhedsrisiko Beskrivelse af den egentlige risiko, der potentielt kunne udløse en utilsigtet hændelse. Handlingsplan Hvem gør hvad hvornår? Hvordan monitoreres effekten? Handlingsplan: Ansvarlig: Tidsplan: Forslag til monitorering: 3 Kategori kan eventuelt tilføjes i h.t. Håndbog i kerneårsagsanalyse udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2003 eller senere

17 3. Liste over øvrige problemer, der fremkom under patientsikkerhedsrunden 4. Ledelsens kommentarer, herunder eventuel evaluering af processen 5. Liste over teamet, der gik patientsikkerhedsrunde Tidsforbrug 1. Patientsikkerhedsrunden: 2. Antal opfølgende møder efter patientsikkerhedsrunden: 3. Samlet timeforbrug for de opfølgende møder: 7. Baggrundsmateriale og litteratur

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Læringssæt 8 PowerPoint præsentation Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Introduktion PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom. Patientsikkerhedsrunde - et

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Kompendium December 2006 www.patientsikkerhed.dk Indhold Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab 3 Topledelsen omdrejningspunktet for succes 4 Patienter

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Gynækologisk afdeling H2 Regionshospitalet Herning den 5. marts 2008 Indhold Side Sammenfatning... Risicoområde 1... Risicoområde 2... Risicoområde

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

PATIENTSIKKERHEDSRUNDER

PATIENTSIKKERHEDSRUNDER PATIENTSIKKERHEDSRUNDER METODEBESKRIVELSE Et ledelsesredskab Version 11. marts 2011 ISBN nr. 978-87-989872-8-4 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus)

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Overførsel af MRSA (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) Januar 2005 1. Resume af hændelsen Der overføres MRSA fra patient A til patient B til trods for,

Læs mere

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Område og mulige spørgsmål Referencer Notater Patientsikkerhed organisering

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Medicinsk afdeling Akut medicinsk visitationsafsnit Regionshospitalet Herning den 22. oktober 2007 Indhold Side Sammenfatning...............................................................

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Solvejg Kristensen Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed. www.regionmidtjylland.dk

Solvejg Kristensen Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed. www.regionmidtjylland.dk Audit i patientsikkerhedsarbejdet i psykiatrien Solvejg Kristensen Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed www.regionmidtjylland.dk Organisering af PS arbejdet Psykiatrien i Region Midtjylland Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Kerneårsagsanalyser DREJEBOG 1

Kerneårsagsanalyser DREJEBOG 1 DREJEBOG 1 Kerneårsagsanalyser Til undervisning i hvad kerneårsagsanalyser er og hvorfor, hvornår og hvordan kerneårsagsanalyser gennemføres (1 1½ times oplæg og dialogøvelser) Kerneårsagsanalyser Hvad

Læs mere

Selvmord og selvmordsforsøg. Analyser af utilsigtede hændelser Læringsseminar 7 den 9. februar 2016/ AOH

Selvmord og selvmordsforsøg. Analyser af utilsigtede hændelser Læringsseminar 7 den 9. februar 2016/ AOH Læringsseminar 7 den 9. februar 2016/ AOH Lokal læring: Ved alle selvmord og uventede dødsfald under indlæggelse foretages en dyberegående analyse. Ved selvmordsforsøg under indlæggelse tages der stilling

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Onkologisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 10. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Onkologisk afdeling

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro den 29. oktober 2007 Indhold Side Sammenfatning... Område 1... Område 2... Område 3... Hospitalsledelselsens

Læs mere

Primærsektorkonference

Primærsektorkonference Primærsektorkonference Den 2. november 2017 Maya Damgaard Larsen Sygeplejerske Cand.scient.san.publ Kvalitetskonsulent og risikomanager Kvalitet og Borgersikkerhed Hvordan arbejder vi med tværsektorielle

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori. Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori. Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ethvert selvmord, er et selvmord for meget Det overordnede mål

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Opfølgning på d. 11. januar 2010 på Nyborg Strand

Opfølgning på d. 11. januar 2010 på Nyborg Strand Opfølgning på d. 11. januar 2010 på Nyborg Strand Marianne Bovard. Konkret ideer og inspiration til hvorledes ting kan gribes an i forhold til arbejdet med utilsigtet hændelser: Mini-guide/ folder i lommeformat

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland 1 Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Udgivet af Kvalitetskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse 1 26. oktober 2009 Lene Granhøj Disposition Krav og rammer, Den danske Kvalitetsmodel Aktører: 1. offer: 2. offer: Frontpersonalet

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro den 05. november 2007 Indhold Side Sammenfatning.................................................................

Læs mere

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse 1 27. Februar 2009 Lene Granhøj Disposition Krav og rammer, Den danske Kvalitetsmodel Aktører: 1. offer: Patienter og pårørende

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Kerneårsagsanalyse Ved en kerneårsagsanalyse analyseres en utilsigtet hændelse

Læs mere

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety)

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedstemadag Hospitalsenheden Vest d. 10. april 2014 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er det aktuelt at drøfte

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Børneafdelingen, afsnit C1 Regionshospitalet Herning den 22. maj 2008 Indhold Side Sammenfatning...............................................................

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Dagsorden 1. Baggrunden for møderækken a. introduktion til projektet b. gennemgang af forløb for møderne og deltagernes roller

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Teknisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 24. september 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Teknisk Afdeling 3 Område

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport

Hospitalsenheden Vest. Rapport Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Ortopædkirurgisk afdeling Regionshospitalet Holstebro Torsdag den 27. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Ortopædkirurgisk

Læs mere

Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed

Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed Introduktion for nyansatte 2015 Vibeke Møller Pedersen, Kvalitetskonsulent Charlotte Vester, Kvalitetskonsulent og Risikomanager Når I går

Læs mere

Påstand: Sygeplejerskers viden og kompetencer skal bruges hensigtsmæssigt

Påstand: Sygeplejerskers viden og kompetencer skal bruges hensigtsmæssigt Påstand: Sygeplejerskers viden og kompetencer skal bruges hensigtsmæssigt Ud fra hvilke kriterier vurderer I, hvornår en patient/borger har brug for en sygeplejerskes ekspertise? Hvor i hvilke fora vurderes

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord side 1 2.0 Antal og fordelingen af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumenttype: Tvær-regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle regionale boformer og institutioner i henhold til 67, 107 og

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse 1 11. marts 2010 Lene Granhøj Disposition Krav og rammer, Den danske Kvalitetsmodel Aktører: 1. offer: Patienter og pårørende 2.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. PATIENTSIKKERHEDSRUNDE i vagt. Kirurgisk Klinik Regionshospitalet Herning

Hospitalsenheden Vest. Rapport. PATIENTSIKKERHEDSRUNDE i vagt. Kirurgisk Klinik Regionshospitalet Herning Hospitalsenheden Vest Rapport PATIENTSIKKERHEDSRUNDE i vagt Kirurgisk Klinik Regionshospitalet Herning den 25. februar og 11. marts 2008 Indhold Side Sammenfatning 3 Baggrund 4 Aktuelt om klinikken 5 Rapportens

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015 chvpe Side 1 06-06-2017 Patientsikkerhed årsrapport 2015 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 2004, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Videnspredningsseminar 4. maj 2010 Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Sygehus Nord Sygehusledelsen Administration Driftsafdeling Serviceafdeling Holbæk Kalundborg Roskilde

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne En kvalitativ undersøgelse af indlagte patienters holdninger og adfærd i forbindelse med håndhygiejne under indlæggelse på AUH. Holstebro d. 15. april 2013

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere