Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver i LaTeX - IDA på AAU"

Transkript

1 Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Gennemgående er opgaverne opdelt i en obligatorisk del og en bonus del. Oplægget er, at alle laver opgaverne i den obligatoriske del, mens opgaverne i bonusdelen kan laves efter behov, lyst og tid. Sværhedsgraden vil i denne del ofte være større, men det vil også typisk være her, at der kan gemme sig gode råd til forenklede metoder, pænere fremstilling og lignende. Hvis en opgave stilles uden at den nødvendige kommando er givet, kan der søges inspiration i slides. Til løsninger af opgaver kan filen Opgaveskabelon.zip hentes her fra hjemmesiden jesper.noergaard.eu/latex/aau/opgaveskabelon.zip. Pak filen ud et lettilgængeligt sted, f.eks. en mappe Latex på Skrivebordet. Opgave 1 Inkludering af filer og kompilering Det første du skal gøre, er at åbne TeXMaker. Åbn filen Master.tex i opgaveskabelonen. I denne master-fil er der opbygget en struktur, hvor preamble samt \begin og \end{document}, som kræves i ethvert LaTeX-dokument, er inkluderet. Studer filen og de tilhørende mapper i skabelonen. Opret et nyt dokument under File New eller med Ctrl + N. Skriv heri din første Latex-tekst, f.eks. Dette er min første brødtekst. Gem dokumentet som opgave1.tex i mappen filer i skabelonen. Naviger tilbage til master-filen og inkluder opgave1 før opgave2 med \include{}. Du er nu klar til at kompilere (eller bygge) dokumentet. Det er altid dit hoveddokument, som du konverterer til PDF. På kompilerings-værktøjslinjen ( ) vælges Quick Build. Tjek i indstillinger (Options Configure TeXMaker Quick Build) at kommandoen dækker over PDFLatex + View PDF. Tryk herefter på den blå pil til venstre for Quick Build på værktøjslinjen for at få vist dit dokument. Skriv lidt mere i opgave1, f.eks. Jeg har nu includet et dokument på en ny linje samt med en tom linje ovenover (2x Enter). Gem filen. Naviger tilbage til master-filen og byg dit dokument igen for at se ændringen. Det er ikke nødvendigt at navigere tilbage til master-filen hver gang for at bygge. I master-filen, kan du under Options vælge Define Current Document as Master Document. Det kommer nu til at stå i nederste højre hjørne og betyder, at der kan bygges fra alle de tilknyttede dokumenter. Skriv mere til opgave1, kompiler nu herfra og se resultatet. Hver gang TeXMaker åbnes, skal Master document defineres på ny. Som du måske har bemærket i mappen med opgaveskabelonen, tager PDF-outputtet navn efter master-filen. Luk TeXMaker og omdøb Master.tex til noget mere sigende, f.eks. Opgaver.tex. Skriv noget mere til opgaven, kompiler og se resultatet.

2 Opgave 2 Kapitler, afsnit og underafsnit Åbn filen opgave2.tex i mappen filer. Der kan evt. trykkes på filen i TeXMakers Structure -vindue. Her er en liste over de inkluderede filer. Opret et kapitel med valgfrit navn. Indsæt et afsnit og et underafsnit med valgfrie navne. Tvunget sideskift kan laves med \newpage. Indsæt ét efterfulgt af noget valgfrit tekst. Opret et kapitel med valgfrit navn i opgave1. Så får hver opgave et kapitel med tilhørende nummer for nemheds skyld. Indsæt et afsnit yderligere et niveau dybere måske TeXMaker kan hjælpe med syntaksen. Kompiler og se resultatet hvad sker der med nummereringen? Med * efter kommandoen kan nummereringen fra afsnit fjernes. Dette gøres typisk for forord og indholdsfortegnelse. Forsøg med f.eks. \section*{}.

3 Opgave 3 Formatering af tekst Åbn filen opgave3.tex i mappen filer. Lav et kapitel der hedder Formatering af tekst. Indsæt noget valgfrit tekst i fed skrift Indsæt noget valgfrit tekst i kursiv skrift Udskift teksten med noget andet og kompiler. Indsæt noget valgfrit tekst i både fed og kursiv. Tilføj en fodnote, f.eks. \footnote{kursiv er flot!} Skulle man ønske at ændre justeringen af ord, linjer eller afsnit kan kommandoerne flushleft, flushright og center benyttes. Prøv f.eks. at skrive: \begin{flushright} Tid er penge \\ \textit{benjamin Franklin} \end{flushright} Tekst kan farves med \textcolor{farve}{tekst}. Leg lidt med forskellige farver og tekst. Hvis ikke standard-farverne er tilstrækkelige, kan man lave sine egne med \definecolor{navn}{rgb}{0,160,0}. Tallene angiver RGB-farver (Red, Green, Blue) fra Se evt. mere på Leg lidt med hjemmelavede farver med valgfrit navn.

4 Opgave 4 Punktopstilling Åbn filen opgave4.tex i mappen filer. Lav et kapitel der hedder Punktopstilling. Indsæt herefter følgende kode: Dette er et eksempel på brug af punktopstillinger i \LaTeX. Vi starter med en punktopstilling med bullets. \begin{itemize} \item Punkt 1 \item Punkt 2 \item Punkt 3 \end{itemize} Dette er punktopstilling med nummerering. \begin{enumerate} \item Ananas \item Chokolade \item Banan \end{enumerate} Udskift teksten i punkterne noget andet. Kompiler og se resultatet. Tilføj flere punkter til listerne. Kompiler og se resultatet. Tilføj underpunkter til en af opstillingerne. Dette gøres ved at tilføje et nyt environment af \begin og \end. Man kan selv bestemme typen af bullets med f.eks. \item[a.]. Leg lidt med mulighederne. Det kan dog også gøres mere globalt for hele listen. Der kan tilføjes alle tegn efter ønske i [] efter \begin{itemzie}, f.eks. \begin{itemize}[label=$\star$]. Prøv at udskifte \star med \circ og/eller andre tegn og se resultatet. Tælleren i den nummererede liste kan også ændres efter ønske i [] efter \begin{enumerate}, f.eks. \begin{enumerate}[label=\alph*.]. Kompiler og se resultatet. Andre eksempler på sammensætning af type og tegn: \arabic*) 1), 2), 3) \alph*. a., b., c. \Alph*) A), B), C) \roman*. i., ii., iii. \Roman*. I., II., III.

5 Opgave 5 Indsættelse af billeder Åbn filen opgave5.tex i mappen filer. Lav et kapitel der hedder Billeder. Indsæt følgende kode: Dette viser hvordan et billede kan implementeres i \LaTeX. \begin{figure}[htbp] \centering \includegraphics[width=1.00\textwidth]{billeder/billede1.jpg} \caption{billede fra Unifitness.} \label{fig:billede1} \end{figure} Skift billedet ud med billede2.jpg. Reducer billedet til at fylde 50 % af tekstbredden, udskift figurteksten og se resultatet. Prøv at indsætte de to billeder ved siden af hinanden med minipage: \begin{figure}[htbp] \centering \begin{minipage}[b]{0.48\textwidth} \centering \includegraphics[width=1.00\textwidth]{billeder/billede1.jpg} \end{minipage} \hfill \begin{minipage}[b]{0.48\textwidth} \centering \includegraphics[width=1.00\textwidth]{billeder/billede2.jpg} \end{minipage} \\ % Captions og labels \begin{minipage}[t]{0.48\textwidth} \caption{figurtekst 1.} % Left caption and label \label{fig:billede1} \end{minipage} \hfill \begin{minipage}[t]{0.48\textwidth} % Left picture % Right picture

6 \caption{figurtekst 2.} \label{fig:billede2} \end{minipage} \end{figure} % Right caption and label Leg lidt med størrelser, captions og figurer. Er der kommet en warning? Sørg altid for unikke labels!! Tilføj evt. et tredje, valgfrit billede, så der er tre billeder på stribe.

7 Opgave 6 Indsættelse af tabeller Åbn filen opgave6.tex i mappen filer. Lav et kapitel der hedder Tabeller og et afsnit Peters skoleskema. Her er et eksempel på en tabel: \begin{table}[htbp] \centering \begin{tabular}{ l l l l l l } % l for left, c for center, r for right \hline & Mandag & Tirsdag & Onsdag & Torsdag & Fredag \\\hline 09:00-10:00 & Kemi & Dansk & Matematik & Gymnastik & Engelsk \\\hline 10:00-11:00 & Tysk & Fransk & Biologi & Metal & Fysik \\\hline \end{tabular} \caption{peters skoleskema uge 41.} \label{tab:skoleskema} \end{table} Skriv alle ugedage med fed skrift. Indsæt en ekstra linje i tabellen, som viser hvad Peter skal have imellem 11:00 12:00. Indsæt to ekstra kolonner, som viser hvad Peter skal lave lørdag og søndag. Centrer indholdet af ugedagenes kolonner. Flet Lørdag og Søndag sammen til Weekend med funktionen \multicolumn. Den skal have tre input: \multicolumn{antal kolonner}{opsætning}{indhold}. Tip: Opsætning handler om justeringen (l, c eller r) samt streger. Kolonner der er for brede kan indskrænkes med funktionen p{bredde} i tabel-preamblen i stedet for l, c eller r. Prøv at udskifte første kolonnes l med p{1cm}. Kolonnen er automatisk venstrejusteret. Den kan centreres med >{\centering\arraybackslash}p{1cm}. Alt er muligt i LaTeX. Inden for tabeller kan der flettes kolonner og rækker, farves celler, roteres tekst og meget mere. Se evt. mere i Lars Madsens Introduktion til LaTeX. Det er også muligt at lave mere professionelt udseende tabeller, hvor nederste og øverste streger er tykkere samt hvor de lodrette streger undlades. På næste side er et eksempel.

8 \begin{table}[htbp] \centering \begin{tabular}{cccc} \toprule Sektor & Areal & Kapacitet & Pris \\\midrule A & 1200 & 900 & 400 \\ B & 1500 & 1250 & 500 \\ C & 1100 & 850 & 450 \\ \bottomrule \end{tabular} \caption{oversigt over festivalens sektorer.} \label{tab:omr} \end{table} Kig lidt på koden og bemærk forskellene.

9 Del 2

10 Opgave 7 Indsættelse af matematik Åbn filen opgave7.tex i mappen filer. Lav et kapitel der hedder Matematik. Lav en section der hedder Yndlingsligninger og indsæt følgende kode: \begin{align} xˆ2 + yˆ2-4x + 8y + 11 = 0 \label{eq:ligning1} \end{align} \begin{align} P(x) = \frac{x - a}{b \cdot a} \end{align} Kompiler og se hvad der sker. Eksperimenter med andre ligninger. \cdot er en af de funktioner, man hurtigt lærer, når man skriver matematik i LaTeX. Prøv at udskifte det med \m og se hvad der sker. Genvejen er kodet i preamble for at lette arbejdet. Gå på opdagelse i værktøjslinjerne med matematik og fyld mere på. Lav et nyt align-environment og indtast følgende ligning. Hint: Sum-tegnet er lavet med \sum, mens pilen kan findes i værktøjslinjen med de 2 tuborg-parenteser. x i = x hav +x sø + x fjord +... Hvor blev ø af? Måske \textit{} kan hjælpe? Tilføj tal med tilhørende enhed med kommandoen \SI{tal}{enhed} til én af ligningerne. Til at skrive matematik udenfor et align-environment anvendes også kommandoerne fra SIunitxpakken. Dette er yderst anvendeligt i brødteksten, figurtekster, tabeller osv. Lav en section Matematik i brødtekst og indsæt følgende kode: Enheden for volumen er typisk \si{mˆ3}. Tyngdeaccelerationen er i Danmark \SI{9,82}{m/sˆ2}. Brug af si-makroerne giver en pæn og konsistent præsentation af matematik. Til græske bogstaver eller specialtegn bruges \$\$-konstruktionen, f.eks. $\alpha$ eller $\Rightarrow$. Kompiler og se hvad der sker. Eksperimenter med andre tal, enheder og tegn. Prøv at indsætte 20 $\decc$. Genvejen er ligeledes kodet i preamble. Tilføj en linie mere til én af ligningerne (linjeskift med \\). Leg med justeringen (linjerne venstrejusteres hvor der placeres et & i hver linje).

11 Tilføj endnu en linje og fjern nummereringen af de to øverste ligninger. Dette kan tænkes anvendt ved udledninger, hvor kun den endelige formel ønskes nummereret. Efter formlerne skal symbolerne defineres. Dette kan med fordel bygges op i en flot og enkel tabel. Her er et eksempel: \begin{align} \Phi = \rho \m c_p \m q_v \m \Delta T \label{eq:flux} \endalign Hvor: \begin{table}[h] \begin{tabular}{l l} $\Phi$ & Varmestrøm [\si{w}] \\ $\rho$ & Massefylde [\si{kg/mˆ3}] \\ $c_p$ & Varmefylde [\si{j/kgk}] \\ $\Delta T$ & Temperaturforskel [\si{k}] \end{tabular} \end{table} Eksperimenter med andre tal, enheder og tegn.

12 Opgave 8 Indsættelse af interne referencer Åbn filen opgave8.tex i mappen filer. Lav et kapitel der hedder Interne referencer. Indsæt en \label{valgfrit ID} efter \chapter{matematik} i opgave 7. Henvis til kapitlet med f.eks. Kapitel \ref{valgfrit ID} omhandlede matematik. Kompiler 3 gange og se hvad der sker. Kompilering 3 gange er ALTID nødvendigt, da referencer er en dynamisk udvidelse til LaTeX, der skriver information til andre filer. Henvis til den første ligning indsat i kapitel 7. Prøv både med \ref og \eqref og se forskellen. Indsæt et valgfrit billede eller en tabel og henvis til elementet eller henvis til billeder/tabeller i kapitel 5/6. Husk at man selv skal skrive figur, tabel, afsnit eller ligning foran, da reference blot indsætter tallet. Indsæt en dynamisk reference til et valgfrit element, som også henviser til sidetallet. Se slides for inspiration. Med Quick Build-funktionen i TeXMaker har man mulighed for at kode sin egen kompileringsmakro. Det kunne i denne sammenhæng være fordelagtigt, at Quick Build dækkede over 3x PDFLatex + View PDF. Så skal der kun trykkes på pilen én gang, men dokumentet bygges de obligatoriske 3 gange. Quick Build kan programmeres under Options Configure TeXMaker Quick Build. Alternativt er det let at lære genvejene under fanen Tools.

13 Opgave 9 Indsættelse af kilder Åbn filen opgave9.tex i mappen filer. Lav et kapitel der hedder Kilder. Alle kilder ligger i filen bibtex/litteratur.bib. Først skal vi tilføje den første kilde, som er bogen Physics for Scientists and Engineers. Åben filen bibitex/litteratur.bib og tjek om bogen findes i filen. Henvis til kilden med \citep{label}. Dokumentet skal nu kompileres. Start med at kompilere én gang med PDFLatex (skift fra Quick Build i menuen eller tryk F6) for at få det med du har skrevet. Herefter skal BibTeX kompileres separat, da det er et eksternt modul. Skift til BibTeX i menuen (eller tryk F11) og kompiler igen (på Mac kommer en fejl ignorer den). Til sidst skal der kompileres 2 gange med PDFLatex. Bagerst i dokumentet vil der nu være en litteraturliste over de kilder som er anvendt i teksten. Der kan altså godt være tilføjet mange kilder i litteratur.bib, men de vil ikke blive tilføjet listen bagi, før de er anvendt i teksten. Prøv både en passiv og aktiv kildehenvisning og se forskellen. Se evt. slides. Tilføj en ny kilde af typen manual i filen bibtex/litteratur.bib, henvis til den i dokumentet og se forskellen i litteraturlisten. Det er muligt at tilføje valgfri tekst til henvisningen ( side 9, tabel 7.2, kapitel 8 og lign.). Prøv at indsætte en valgfri tekst i [], som beskrevet i slides og se hvad der sker. Sidder teksten helt op ad kommaet? Start med et mellemrum i []. Som ved de interne referencer kan Quick Build med fordel programmeres til at klare hele kompileringsprocessen. Det kræver således følgende makro: PDFLatex + BibTeX + 2x PDFLatex + View PDF. Alternativt er det let at lære genvejene under fanen Tools.

14 Opgave 10 Opsætning af projekt I kan søge inspiration til filstrukturen til jeres projekt i filen Projektskabelon på hjemmesiden jesper.noergaard.eu/latex/aau/projektskabelon.zip. Gå på opdagelsen i strukturen både mapperne og Rapport.tex. Modificer strukturen efter behov. Såfremt I har en server klar, kan I evt. committe strukturen til drevet (efter Checkout) og så er I klar til at benytte LaTeX og SVN. God fornøjelse! Rediger sidehoved/sidefod (pagestyle) i preamble, så det passer til jeres projekt. Hvis kapiteludseendet ikke falder i jeres smag, kan det også skiftes i preamble. Nye chapterstyles kan findes ved at Google memoir chapter styles. Det første hit rummer adskillige stile samlet af Lars daleif Madsen.

Opgaver i LaTeX - IDA på AU

Opgaver i LaTeX - IDA på AU Opgaver i LaTeX - IDA på AU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

L A TEX begynderkursus 19. april 2006

L A TEX begynderkursus 19. april 2006 L A TEX begynderkursus 19. april 2006 Tobias Steinmann & Martin Heller latex@student.dtu.dk Indhold Om os og kurset Mål med kurset Særlige bemærkninger Indhold Om os og kurset generelt. Mål. Generel introduktion

Læs mere

Aalborg oktober 2016

Aalborg oktober 2016 Aalborg oktober 2016 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret Oplæg med pause + opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og installation Side

Læs mere

Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides. Spørgsmål Hjemmeside og installation

Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides. Spørgsmål Hjemmeside og installation Aarhus oktober 2017 Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og installation jesper.noergaard.eu/latex/au

Læs mere

Aalborg oktober 2017

Aalborg oktober 2017 Aalborg oktober 2017 Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret Oplæg med pause + opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og vejledning til installation

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM526 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense 15. september 2011 Indhold 1 Hvad er L A TEX? 1 1.1 L A TEX på kommandolinien

Læs mere

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og opvarmning til projekt Dette afsnit indeholder en række øvelser som har til formål at lære dig at skrive matematik i L A TEX. Løsningerne på nogle

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Opgaveark....Of doom! Bjarke Mønsted

Opgaveark....Of doom! Bjarke Mønsted LATEX Opgaveark...Of doom! Bjarke Mønsted Indhold 1 Pointsystem 1 2 Installation (15 point) 2 3 Hent preamble (15 point) 2 4 Kompiler et dokument (10 point) 2 5 Ligninger (10 point) 2 5.1 Bonusopgave:

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

LATEX-kursus 2014 Krydshenvisninger

LATEX-kursus 2014 Krydshenvisninger LA TE X-kursus 2014 Krydshenvisninger Uge 46, 2014 Krydshenvisninger Krydhenvisninger er nemme at lave i L A TEX. Det foregår ved at man sætter et label, og så referere til det label. Man sætte er label

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP)

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) I disse øvelser skal du oprette og arbejde med nogle nemme små tabeller (skemaer) og til sidst prøve at skrædder-sy et par stykker, som er

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Installationsguide - Windows

Installationsguide - Windows Installationsguide - Windows Brug af LaTeX kræver installation af to elementer distribution og editor. Guiden her er opdelt til at vejlede to slags personer. Dig der ønsker en udførlig trin-for-trin guide

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde

Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde Options: I menuen "Tools" findes "Options". Under fanebladet "Interface" bør man vælge Default format for new worksheets = Worksheet Det bevirker, at man kan skelne

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial

dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial Svend Daugaard Pedersen 11. januar 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Start Emacs og opret et LATEX-projekt 1 3 En skabelon til opgaveredigering 2 4 Indlæs en opgave

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere