indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)"

Transkript

1 Villa Vedr. ejendommen, beliggende : Ørbækvej 10 Post nr.: 5683 By : Haarby Matr. nr.: 6 L home sagsnr.: Hvad er en home SundhedsAttest TM Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer så mange relevante oplysninger som muligt om de ejendomme, der er til salg hos home, har vi udarbejdet en home SundhedsAttest, der supplerer tilstandsrapporten for ovennævnte ejendom. home SundhedsAttest er en selvstændig rapport, som giver en række supplerende oplysninger om ejendommen. Oplysningerne kan være vigtige for den samlede vurdering af ejendommen, og dermed for en eventuel beslutning om køb. indeholder : 1. Indledning 2. Samlet konklusion vedrørende ejendommens vedligeholdelsesstand 3 Registrerede skader eller tegn på skader (Uddrag af tilstandsrapporten) samt udbedringspriser for eventuelle alvorlige og kritiske skader (K2 og K3) 4. Sælgers supplerende oplysninger om særlige kvaliteter ved boligen 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) 6. Sælgers supplerende oplysninger om bygningernes lovlighed 7. Sælgers supplerende oplysninger om el-installationernes funktion/lovlighed 8. Sælgers supplerende oplysninger om VVS-installationernes funktion/lovlighed 9. Sælgers supplerende oplysninger om boligens indeklimaforhold 10. Allonge 11. Ansvar og retsvirkninger Forsikringstilbud fra Topdanmark på ejendommens bygninger er vedlagt Side 1 af 10

2 1. Indledning Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer så mange relevante oplysninger som muligt om de ejendomme, der er til salg hos home, har vi udarbejdet en home SundhedsAttest TM, der supplerer tilstandsrapporten for ovennævnte ejendom. home SundhedsAttest er en selvstændig rapport, som giver en række supplerende oplysninger om ejendommen. Oplysningerne kan være vigtige for den samlede vurdering af ejendommen, og dermed for en eventuel beslutning om køb. Udover home SundhedsAttest TM vedlægger vi også et forsikringstilbud fra Topdanmark, der er vores samarbejdspartner. Dette samarbejde medfører, at I som købere får tilbudt mulighed for en god og professionel rådgivning, om hvordan I forsikrer jer bedst muligt i forbindelse med jeres bolighandel, og hvordan I kan sikre jer mod den økonomiske risiko ved skader eller skjulte fejl og mangler på den bolig, I køber. En home SundhedsAttest TM indebærer følgende fordele for sælger og køber: Sælger bliver automatisk dækket af en 10-årig home Sælgeransvarsforsikring, der friholder sælger for de krav, købere kan stille, selvom sælger ifølge loven er friholdt for hovedparten af det 10 årige mangelsansvar. Forsikringen dækker dog ikke sælgers ansvar, hvis sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller stiller køber en garanti. Køber kan få pakkeløsning med en home Flytteforsikring og en Topdanmark indboforsikring for indboforsikringens pris. home Flytteforsikringen omfatter de pludselige skader på flyttegods som kan opstå under transport og under af- og pålæsning, hvis det ikke er et professionelt flyttefirma, der udfører flytningen. I kan få nærmere oplysning om forsikringerne hos jeres home mægler. 2. Samlet konklusion vedrørende ejendommens vedligeholdelsesstand Vedligeholdelsesstanden er god. Der kan være nogle reparationer, som skal udføres, men i øvrigt kræves kun normal vedligeholdelse. Vedligeholdelsesstanden er mindre god. Der er reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. Vedligeholdelsesstanden er dårlig. Der er renoveringsarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. Konklusionen er foretaget på baggrund af den bygningssagkyndiges visuelle besigtigelse af ejendommen. Side 2 af 10

3 3. Registrerede skader eller tegn på skader (uddrag af tilstandsrapporten) samt udbedringspriser for eventuelle alvorlige og kritiske skader (K2 og K3) Kun skader med karakter K2 og K3 er anført og prissat. (Kosmetiske og mindre alvorlige skader er ikke prissat, da de henregnes under almindelige vedligeholdelsesudgifter til ejendommen.) K2: Alvorlige skader Beskriver skader, som medfører at bygningsdelens funktion svigter inden for en overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. K3: Kritiske skader Beskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. Samlet skønnet pris for de prissatte skader (excl. moms): Materiale kr. Arbejde kr. I alt kr. I alt kr. (incl. moms) 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Priserne er den bygningssagkyndige vejledende skøn. Ønskes der overslag/ tilbud, skal der rettes henvendelse til en håndværker. Bygningssagkyndiges bemærkninger til prissætning: Hvor intet andet er angivet, er de skønnede priser for lokal reparation, der genopretter bygningsdelen, så den forventede normale levetid kan opretholdes ved almindelig vedligeholdelse. De skønnede priser forudsætter endvidere en samtidig udbedring. Følgende punkt/punkter 9.8 er ikke prissat fordi omfanget af udbedringer betinger, at der foreligger et projekt med arbejdsbeskrivelse, der kan danne grundlag for bindende tilbudsgivning fra håndværkere. Bygning A: Beboelse, Bygning B: Carport/udhus, Bygning C: Brændeskur Litra Bygningsdel Materiale Arbejde I alt (excl.moms) A 9.8 Bad/toilet og bryggers Side 3 af 10

4 4. Sælgers supplerende oplysninger om særlige kvaliteter ved boligen Sælgers øvrige bemærkninger: Særlige kvaliteter: Tagbelægning er udskiftet indenfor de sidste 10 år. Facaderne er behandlet/istandsat indenfor de sidste 5 år. Udvendigt træværk er behandlet indenfor de sidste 3 år. Lofter er istandsat/behandlet indenfor de sidste 3 år i rum : Loft. Badeværelse/toilet er fornyet indenfor de sidste 5 år. Vinduer og udv. døre er monteret med lavenergiruder. Der er foretaget isolering/efterisolering af loft. Stikledninger til : Afløb er fornyet indenfor de sidste 5 år. Afløbsinstallationen er renoveret/fornyet indenfor de sidste 5 år. Brændeovn. Automatisk tænd/sluk-ur til varmeanlæg. Regulering af varmetilførsel efter rumtemperaturen. Toiletter med lavt vandforbrug. Der er monteret HPFI-anlæg. Se punkt 11 om begrænsninger i sælgers og den bygningssagkyndiges ansvar. Side 4 af 10

5 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) Bygning A: Beboelse, Bygning B: Carport/udhus, Bygning C: Brændeskur Litra Bygningsdel Restlevetid Vedligeh. Bemærkninger A Tagbeklædning år I A Vinduer/Udvendige år I døre A Facader/Ydervægge > 20 år I A Udvendigt træværk år I I. Vedligeholdelsesstanden er god. Der kan være nogle reparationer, som skal udføres, men i øvrigt kræves kun normal vedligeholdelse. II. Vedligeholdelsesstanden er mindre god. Der er reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. III. Vedligeholdelsesstanden er dårlig. Der er renoveringsarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. Restlevetider og vurdering af vedligeholdelsesstand er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen og er uden ansvar for den bygningssagkyndige. Det forudsættes, at skader og forhold nævnt i tilstandsrapporten repareres/udbedres, samt at normal vedligeholdelse foretages løbende. Vurderingen skal ses i forhold til tilsvarende ejendomme af samme type og årgang. Side 5 af 10

6 6. Sælgers supplerende oplysninger om bygningernes lovlighed: Ja Nej? 6.1 Er der foretaget opførsel af bygninger eller tilbygninger uden myndighedernes tilladelse? 6.2 Er boligarealet forøget uden myndighedernes tilladelse? 6.3 Er der indrettet beboelsesrum uden myndighedernes tilladelse? 6.4 Er der indrettet vådrum (badeværelse, toilet, køkken, bryggers) uden myndighedernes tilladelse? 6.5 Er der fjernet bærende konstruktioner i bygningen? 7. Sælgers supplerende oplysninger om el-installationernes funktion/lovlighed: Ja Nej? 7.1 Er der indlagt 380 V i ejendommen? 7.2 Forefindes der fejlstrømsafbryder, som f.eks HFI relæ? 7.3 Forefindes der nye sikringsholdere (ikke store porcelænssikringer)? 7.4 Er der separate sikringsgrupper til elkomfur og vaske/opvaskemaskine? 7.5 Er der bøjelige ledninger i faste installationer? (Her menes gummiledninger, lampetledninger eller forlængerledninger). 7.6 Forefindes der ulovlige lampeinstallationer? (F.eks sænkede trælofter, hvor loftsdåse ikke er ført med ned). 7.7 Forefindes der samlinger af ledninger, som ikke er reglementeret samlet i dåse? (Her menes ledninger, som er samlet med muffer eller tape udenfor fast samledåse). 7.8 Er der stikkontakter eller afbryder, som ikke virker? 7.9 Forefindes der udvendige el-installationer (F.eks til udvendige lamper)? Hvis ja til 7.9: Er disse reglementeret nedgravet eller beskyttet? Side 6 af 10

7 8. Sælgers supplerende oplysninger om VVS-installationernes funktion/lovlighed: Ja Nej? 8.1 Er hovedstophane i bygning i orden? 8.2 Er ejendommens vandinstallation i orden? Er ejendommens vandtilførsel og vandtryk i haner i orden? Virker alle vandhaner/blandingsbatterier og er de tætte? 8.3 Fungerer ejendommens varmeinstallation? 8.4 Fungerer alle termostater på radiatorer? 8.5 Er der separat vandmåler? 8.6 Har kloak- og/eller stikledninger været skiftet? - Hvis ja i pkt. 8.6, hvornår? Oktober Varmtvandsbeholder: Fabrikat: Ikke udfyldt Årgang: Ikke udfyldt Antal liter: Sælgers supplerende oplysninger om boligens indeklima: Ja Nej? 9.1 Er der synlige fugtproblemer herunder kondens på termoruder? Hvis ja til pkt. 9.1, Hvor? 9.2 Er der luft- og/eller lugtproblemer inden for bygningen? 9.3 Er der udluftningsmuligheder fra beboelsesrum, vådrum, køkken og evt. kælder? 9.4 Er der opsat isolering på indvendig side af ydervægge (efterisoleret)? 9.5 Er der tilbagevendende støj, vibrationer eller lugt fra boligens installationer (herunder varmeanlæg) eller fra omkringliggende virksomheder, naboer eller trafik? 9.6 Er eller har der været husdyr i bygningen i sælgers ejerperiode? Hvis ja til pkt. 9.6, Hvilke(t): 9.7 Findes der luvtæppe, nålefilt eller væg til væg tæppebelægning (med latex/gummibagside) i boligens soverum? Side 7 af 10

8 Sælgers øvrige bemærkninger til pkt. 6, 7, 8 og 9: Bygningssagkyndiges bemærkninger til pkt. 6, 7, 8 og 9: Se punkt 11 om begrænsninger i sælgers og den bygningssagkyndiges ansvar for oplysningerne afgivet i punkt 6, 7, 8 og 9. Side 8 af 10

9 10. Allonge Konsekvens for evt. forbehold i forsikringstilbudet Side 9 af 10

10 11. Ansvar og retsvirkninger Særskilt rapport home SundhedsAttest TM er ikke en tilstandsrapport og er derfor ikke omfattet af Huseftersynsordningen. Det er alene tilstandsrapporten, der danner grundlaget for tegning af home Udvidet Køberforsikring og ikke oplysningerne i nærværende home SundhedsAttest TM. Oplysningerne i home SundhedsAttest TM er ikke medtaget i ejendommens tilstandsrapport og eventuelle energimærke, som udleveres særskilt. home SundhedsAttest TM giver andre oplysninger om ejendommen end dem, der er indeholdt i den officielt udarbejdede tilstandsrapport, og indeholder oplysninger om forhold, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Vedrørende afsnittet om udbedringspriser for alvorlige og kritiske skader er dog taget udgangspunkt i skadesregistreringen i ejendommens tilstandsrapport. Ansvar ved eventuelle fejl i home SundhedsAttest TM home SundhedsAttest TM udarbejdes af en bygningssagkyndig fra Energi- og Ingeniørgruppen A/S. Den bygningssagkyndige er beskikket af Erhvervs- og Boligstyrelsen til at udfærdige tilstandsrapporter. home SundhedsAttest TM er udarbejdet på baggrung af oplysninger fra sælger samt den bygningssagkyndiges gennemgang og vurdering af ejendommen på udvalgte områder. home-ejendomsmægleren og home a/s er derfor uden ansvar for eventuelle fejl i attesten. Energi- og Ingeniørgruppen A/S (EIG) er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for væsentlige fejl og forsømmelser, som den bygningssagkyndige måtte begå. Konstateres der således væsentlige fejl i den bygningssagkyndiges vurdering af udbedringsprisen for alvorlige og kritiske skader eller væsentlige fejl i den bygningssagkyndiges vurdering af restlevetider og vedligeholdelse for udvalgte bygningsdele på beboelsen i home SundhedsAttest TM, kan der rejses krav om erstatning mod den bygningssagkyndige, i det omfang denne kan gøres erstatningsansvarlig. Den bygningsagkyndiges vurdering beror på et fagligt skøn og er alene foretaget på baggrund af en visuel besigtigelse. Den bygningssagkyndige kan således ikke gøres ansvarlig for skjulte skader, som han ikke har kunnet inddrage i vurderingen. Du skal kontakte EIG så snart du bliver opmærksom på mulige væsentlige fejl eller forsømmelser, ellers mister du dit krav mod EIG. EIG's ansvar ophører 5 år efter datoen for denne home SundhedsAttest TM. Du kan rette henvendelse til: Energi- og Ingeniørgruppen A/S, Hovedkontoret, Drejergangen 1C, 2690 Karlslunde, telefon Du skal være opmærksom, at du ikke kan klage til Ankenævnet for Huseftersyn vedrørende forhold i home SundhedsAttest TM, idet Ankenævnet for Huseftersyn udelukkende tager sig af forhold, der vedrører ejendommens tilstandsrapport. Kan du ikke blive enig med EIG kan forhold vedrørende home SundhedsAttest TM indbringes for domstolene. Sælgers supplerende oplysninger om ejendommen i home SundhedsAttest TM punkt 4, 6, 7, 8 og 9 er alene afgivet af sælger og er derfor uden ansvar for den bygningssagkyndige. Sælgers besvarelse af spørgsmålene gives ud fra sælgers kendskab til ejendommen og er ikke en garanti. For sælgers supplerende oplysninger gælder, at: sælger ikke er - eller i hvert fald ikke i denne forbindelse optræder som - sagkyndig, sælger ikke har foretaget særlige undersøgelser i forbindelse med afgivelse af sine oplysninger, sælger derfor ikke nødvendigvis har et fuldt og dækkende billede af alle relevante forhold, og herunder ikke af forhold af særlig betydning for den enkelte køber, sælger ikke kan forventes at have kendskab til ejendomsforhold for så vidt som de hidrører fra tidligere ejerperioder eller ikke umiddelbart kan konstateres af lægmand i forbindelse med sædvanlig brug af ejendommen, og der i forbindelse med afgivelsen af sælgeroplysningerne er set bort fra forhold af bagatelagtig og/eller kosmetisk karakter. Side 10 af 10

11 Side 1 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Forsikringstilbud Her får du et tilbud på forsikring af huset. Vi har beregnet tilbudet på baggrund af, at huset er 100 kvm i 1 plan. Tilbudet giver dig mulighed for at vælge mellem: home Køberforsikring (sælger betaler halvdelen af home Køberforsikring) home Udvidet Køberforsikring Samtidig får du et tilbud på en Husforsikring Om home Køberforsikring home Køberforsikring lever op til de minimumskrav, som er nævnt i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Den dækker udbedring af bygningsskader og skaderisici, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Og den dækker også, hvis det viser sig, at de forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten, er klart forkert beskrevet. Ud over lovens minimumskrav, dækker home Køberforsikring også perioden fra tilstandsrapporten er udarbejdet og frem til overtagelsesdagen. Nr. Tilbud på home Køberforsikring i en periode på 5 år Pris i kr.* 1 5 årig home Køberforsikring koster 6.043,00 Selvrisiko pr. skade ,00 Samlet selvrisiko i hele forsikringsperiode ,00 *Den anførte pris gælder i Priserne indeksreguleres hvert år den 1. Januar. Dette har betydning, hvis forsikringen først skal træde i kraft i 2010 home Køberforsikring kan også dække i 10 år. Eller du kan forlænge den 5-årige periode med yderligere 5 år, inden forsikringen ophører. Du kan læse mere om home Køberforsikring i vores forsikringsvilkår, som du får udleveret af din home mægler. Og du kan se, om forsikringen har forbehold i afsnittet 'Skema over eventuelle forbehold', længere fremme i dette tilbud. Om home Udvidet Køberforsikring home Udvidet Køberforsikring dækker i samme situationer som home Køberforsikring. Men derudover dækker den også i en lang række andre situationer. Topdanmark anbefaler dig at købe home Udvidet Køberforsikring, fordi du så er langt bedre stillet. Du kan læse om forskellen på home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring i næste afsnit. Nr. Tilbud på home Udvidet Køberforsikring i en periode på 10 år Pris i kr.* 2 10 årig home Udvidet Køberforsikring koster Selvrisiko pr. skade Samlet selvrisiko i hele forsikringsperiode , , ,00 *Den anførte pris gælder i Priserne indeksreguleres hvert år den 1. Januar. Dette har betydning, hvis forsikringen først skal træde i kraft i 2010 home Udvidet Køberforsikring kan også dække i 5 år. I så fald er prisen ca. 4% lavere. Du kan læse mere om home Udvidet Køberforsikring i vores forsikringsvilkår, som du får udleveret af din home mægler. Og du kan se, om forsikringen har forbehold i afsnittet 'Skema over forbehold' længere fremme i dette tilbud. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

12 Side 2 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Forskellen på home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring Med home Køberforsikring er du dækket efter lovens minimumskrav. Med home Udvidet Køberforsikring får du dækninger, der er væsentligt bedre end home Køberforsikring. home Udvidet Køberforsikring dækker nemlig også: 1. ulovlige indretninger i bygningerne 2. ulovlige installationer i bygningerne 3. installationers manglende funktionsdygtighed i bygningerne 4. manglende funktionsdygtighed på kloak- og stikledninger udenfor bygningerne 5. erstatning for forurening af grunden med op til kr. (2009) 6. forhold på grunden, som medfører en skade på bygningens fundering eller terrændæk 7. at huset erstattes med nyværdi ved en totalskade, dvs. at der bygges et nyt hus 8. i en periode på 3 måneder efter forsikringens udløb 9. en maksimal selvrisiko på kr. i forsikringstiden Generelle informationer om tilbudet på home Køberforsikring og home Udvidet Købeforsikring Dette tilbud gælder når tilstandsrapporten er udleveret til dig som køber, mindre end 6 måneder efter den er udarbejdet, og ejendommen er handlet inden 9 måneder efter tilstandsrapporten er udarbejdet. Forsikringen skal oprettes, før du overtager huset. Hvis du først har fået nøglen, er det for sent. Det er en forudsætning for tilbudet, at du primært bruger huset til privat beboelse, og at du ikke bruger mere end 50% af det samlede bygningsareal til erhverv. Ud over prisen skal du betale en lovpligtig stempelafgift til staten. Afgiften står på opkrævningen. Du betaler hele forsikringen på en gang. Uanset om du køber en ejerskifteforsikring (home Køberforsikring/home Udvidet Køberforsikring) eller ej, kan du som udgangspunkt ikke stille sælger til ansvar for bygningsskader og skaderisici, hvis sælger: har præsenteret dig for en tilstandsrapport. har præsenteret dig for et tilbud på en ejerskifteforsikring, der opfylder de minimumskrav, som er nævnt i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. har skrevet under på, at han eller hun vil betale halvdelen af prisen på en ejerskifteforsikring, der dækker i mindst 5 år. har oplyst om, at han eller hun herefter er fri for hovedparten af sit 10-årige mangelsansvar. Om Husforsikring Her får du et tilbud på en Husforsikring hos Topdanmark. Som skemaet viser, kan du vælge mellem to forskellige dækninger: Nr. Tilbud på Husforsikring Pris i kr. * 3 Bygningsbrand, kasko, glas og kumme, svamp og insekt. Selvrisiko kr ,00 4 Bygningsbrand, kasko, glas og kumme, svamp og insekt med en selvrisiko på kr. og rørskade incl. stikledning med en selvrisiko kr. * De anførte priser gælder i Priserne indeksreguleres hvert år den 1. januar. Dette har betydning, hvis forsikringen først skal træde i kraft i ,00 Du kan se, om husforsikringen har særlige forbehold i afsnittet 'Skema over eventuelle forbehold', længere fremme i dette tilbud. Generelle informationer om tilbudet på Husforsikring Det er en forudsætning for tilbudet, at du udelukkende bruger huset til privat beboelse. Hvis du bruger en del af huset til erhverv, skal du kontakte Topdanmark på telefon *9*13 og få et andet tilbud. Ud over prisen skal du betale en lovpligtig stempelafgift til staten. Husforsikringens fuldstændige dækning fremgår af policen og forsikringens vilkår, som Topdanmark fremsender, hvis du accepterer tilbudet. Hvis ejendommens tag er brandhæmmende strå, så har du mulighed for at få rabat på brandforsikringen. Du skal blot kontakte Topdanmark. Hvis ejendommens stand tillader det, er der mulighed for at købe råd- og udvidet dækning. Kontakt Topdanmark, hvis du vil høre nærmere. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

13 Side 3 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Skema over eventuelle forbehold Vi kan oprette home Køberforsikring, home Udvidet Køberforsikring og husforsikringen i henhold til tilstandsrapport lb.nr. H , og vores gennemgang af ejendommen, med de forbehold der er beskrevet i dette afsnit. Generelt for home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring: Bygninger, som ikke er vurderet i tilstandsrapporten, er ikke dækket af home Køberforsikring eller home Udvidet Køberforsikring. Vi kan ophæve et forbehold i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, hvis det forhold, der er beskrevet i tilstandsrapporten bliver repareret, så det er byggeteknisk korrekt, og den bygningssagkyndige, som har skrevet tilstandsrapporten, skriver et tillæg til rapporten (en allonge), som ophæver forbeholdet. Forbehold der gælder for både home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring Forbeholdsnr.: Bygning: Forbeholdstekst: Ingen forbehold Forbehold der kun gælder for home Udvidet Køberforsikring Forbeholdsnr.: Bygning: Forbeholdstekst: 2062 A Forsikringen dækker ikke den konstaterede manglende højde mellem gulv og loft, da den er målt til under 2.30 m i Litra A Husforsikring Vi kan ophæve et forbehold på husforsikringen, hvis de nævnte forhold ved ejendommen bliver udbedret på håndværksmæssig korrekt vis. Forbeholdsnr.: Bygning: Forbeholdstekst: 1008 C På grund af at bygningen ikke er vurderet i tilstandsrapporten, kan der kun tegnes brand- og kaskoforsikring for denne bygning. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

14 Side 4 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Skal du oprette en home Køberforsikring/home Udvidet Køberforsikring, eller er det nok med en tilstandsrapport? Tilstandsrapporten giver dig oplysninger om ejendommens synlige skader og skaderisici - og du har dermed et godt grundlag for at vurdere, om købsprisen står i et rimeligt forhold til husets stand. Selv om der er udarbejdet en tilstandsrapport, skal du som køber være opmærksom på, at den ikke er nogen garanti for at huset er fejlfrit. Den beskriver kun det, den bygningssagkyndige kan se uden at skulle skille huset ad. Efter du har overtaget ejendommen kan du opdage skjulte skader og skaderisici, som kan være kostbare at udbedre. En stor del af disse skader og skaderisici, vil være omfattet af home Køberforsikring og endnu flere, hvis du vælger home Udvidet Køberforsikring. Når du opretter en home Køberforsikring eller en home Udvidet Køberforsikring, slipper du oven i købet med at betale omkring halvdelen af prisen. Sælger er nemlig først ansvarsfri jf. loven om forbrugerbeskyttelse, når sælger betaler halvdelen af prisen på en 5 årig home Køberforsikring. Det er din vurdering som køber, om du vil sikre dig bedst muligt med en home Udvidet Køberforsikring eller om du er tilfreds med en home Køberforsikring. I Topdanmark anbefaler vi dog altid vores kunder at oprette en home Udvidet Køberforsikring. Hvis du som køber vælger ikke at købe en ejerskifteforsikring (home Køberforsikring/home Udvidet Køberforsikring), må du selv betale for eventuelle skader, som du opdager efter indflytningen. Du vil ikke kunne kræve, at sælgeren skal betale udgifterne, da han eller hun i princippet er fri for sit ansvar. Det er vigtigt, at du får rådgivning om forsikring i forbindelse med din ejendomshandel Inden du underskiver din købsaftale, vil din home mægler udlevere en brochure fra Forsikringsoplysningen, der hedder 'Gode råd om boligkøb og ejerskifteforsikring'. Brochuren giver dig nogle retningslinier du kan følge når du handler bolig, og en grundlæggende oplysning om ejerskifteforsikring generelt. Dit forsikringsbehov har formentlig ændret sig en del i forbindelse med at du køber en ny bolig. home anbefaler derfor, at en forsikringsrådgiver gennemgår dine forsikringer og afdækker dit forsikringsbehov inden du overtager din nye ejendom. home samarbejder med Topdanmark. Det betyder, at du får tilbudt mulighed for rådgivning om, hvordan du forsikrer dig bedst muligt i forbindelse med din ejendomshandel samt en gennemgang af dine andre forsikringer. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere