indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)"

Transkript

1 Villa Vedr. ejendommen, beliggende : Ørbækvej 10 Post nr.: 5683 By : Haarby Matr. nr.: 6 L home sagsnr.: Hvad er en home SundhedsAttest TM Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer så mange relevante oplysninger som muligt om de ejendomme, der er til salg hos home, har vi udarbejdet en home SundhedsAttest, der supplerer tilstandsrapporten for ovennævnte ejendom. home SundhedsAttest er en selvstændig rapport, som giver en række supplerende oplysninger om ejendommen. Oplysningerne kan være vigtige for den samlede vurdering af ejendommen, og dermed for en eventuel beslutning om køb. indeholder : 1. Indledning 2. Samlet konklusion vedrørende ejendommens vedligeholdelsesstand 3 Registrerede skader eller tegn på skader (Uddrag af tilstandsrapporten) samt udbedringspriser for eventuelle alvorlige og kritiske skader (K2 og K3) 4. Sælgers supplerende oplysninger om særlige kvaliteter ved boligen 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) 6. Sælgers supplerende oplysninger om bygningernes lovlighed 7. Sælgers supplerende oplysninger om el-installationernes funktion/lovlighed 8. Sælgers supplerende oplysninger om VVS-installationernes funktion/lovlighed 9. Sælgers supplerende oplysninger om boligens indeklimaforhold 10. Allonge 11. Ansvar og retsvirkninger Forsikringstilbud fra Topdanmark på ejendommens bygninger er vedlagt Side 1 af 10

2 1. Indledning Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer så mange relevante oplysninger som muligt om de ejendomme, der er til salg hos home, har vi udarbejdet en home SundhedsAttest TM, der supplerer tilstandsrapporten for ovennævnte ejendom. home SundhedsAttest er en selvstændig rapport, som giver en række supplerende oplysninger om ejendommen. Oplysningerne kan være vigtige for den samlede vurdering af ejendommen, og dermed for en eventuel beslutning om køb. Udover home SundhedsAttest TM vedlægger vi også et forsikringstilbud fra Topdanmark, der er vores samarbejdspartner. Dette samarbejde medfører, at I som købere får tilbudt mulighed for en god og professionel rådgivning, om hvordan I forsikrer jer bedst muligt i forbindelse med jeres bolighandel, og hvordan I kan sikre jer mod den økonomiske risiko ved skader eller skjulte fejl og mangler på den bolig, I køber. En home SundhedsAttest TM indebærer følgende fordele for sælger og køber: Sælger bliver automatisk dækket af en 10-årig home Sælgeransvarsforsikring, der friholder sælger for de krav, købere kan stille, selvom sælger ifølge loven er friholdt for hovedparten af det 10 årige mangelsansvar. Forsikringen dækker dog ikke sælgers ansvar, hvis sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller stiller køber en garanti. Køber kan få pakkeløsning med en home Flytteforsikring og en Topdanmark indboforsikring for indboforsikringens pris. home Flytteforsikringen omfatter de pludselige skader på flyttegods som kan opstå under transport og under af- og pålæsning, hvis det ikke er et professionelt flyttefirma, der udfører flytningen. I kan få nærmere oplysning om forsikringerne hos jeres home mægler. 2. Samlet konklusion vedrørende ejendommens vedligeholdelsesstand Vedligeholdelsesstanden er god. Der kan være nogle reparationer, som skal udføres, men i øvrigt kræves kun normal vedligeholdelse. Vedligeholdelsesstanden er mindre god. Der er reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. Vedligeholdelsesstanden er dårlig. Der er renoveringsarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. Konklusionen er foretaget på baggrund af den bygningssagkyndiges visuelle besigtigelse af ejendommen. Side 2 af 10

3 3. Registrerede skader eller tegn på skader (uddrag af tilstandsrapporten) samt udbedringspriser for eventuelle alvorlige og kritiske skader (K2 og K3) Kun skader med karakter K2 og K3 er anført og prissat. (Kosmetiske og mindre alvorlige skader er ikke prissat, da de henregnes under almindelige vedligeholdelsesudgifter til ejendommen.) K2: Alvorlige skader Beskriver skader, som medfører at bygningsdelens funktion svigter inden for en overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. K3: Kritiske skader Beskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. Samlet skønnet pris for de prissatte skader (excl. moms): Materiale kr. Arbejde kr. I alt kr. I alt kr. (incl. moms) 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Priserne er den bygningssagkyndige vejledende skøn. Ønskes der overslag/ tilbud, skal der rettes henvendelse til en håndværker. Bygningssagkyndiges bemærkninger til prissætning: Hvor intet andet er angivet, er de skønnede priser for lokal reparation, der genopretter bygningsdelen, så den forventede normale levetid kan opretholdes ved almindelig vedligeholdelse. De skønnede priser forudsætter endvidere en samtidig udbedring. Følgende punkt/punkter 9.8 er ikke prissat fordi omfanget af udbedringer betinger, at der foreligger et projekt med arbejdsbeskrivelse, der kan danne grundlag for bindende tilbudsgivning fra håndværkere. Bygning A: Beboelse, Bygning B: Carport/udhus, Bygning C: Brændeskur Litra Bygningsdel Materiale Arbejde I alt (excl.moms) A 9.8 Bad/toilet og bryggers Side 3 af 10

4 4. Sælgers supplerende oplysninger om særlige kvaliteter ved boligen Sælgers øvrige bemærkninger: Særlige kvaliteter: Tagbelægning er udskiftet indenfor de sidste 10 år. Facaderne er behandlet/istandsat indenfor de sidste 5 år. Udvendigt træværk er behandlet indenfor de sidste 3 år. Lofter er istandsat/behandlet indenfor de sidste 3 år i rum : Loft. Badeværelse/toilet er fornyet indenfor de sidste 5 år. Vinduer og udv. døre er monteret med lavenergiruder. Der er foretaget isolering/efterisolering af loft. Stikledninger til : Afløb er fornyet indenfor de sidste 5 år. Afløbsinstallationen er renoveret/fornyet indenfor de sidste 5 år. Brændeovn. Automatisk tænd/sluk-ur til varmeanlæg. Regulering af varmetilførsel efter rumtemperaturen. Toiletter med lavt vandforbrug. Der er monteret HPFI-anlæg. Se punkt 11 om begrænsninger i sælgers og den bygningssagkyndiges ansvar. Side 4 af 10

5 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) Bygning A: Beboelse, Bygning B: Carport/udhus, Bygning C: Brændeskur Litra Bygningsdel Restlevetid Vedligeh. Bemærkninger A Tagbeklædning år I A Vinduer/Udvendige år I døre A Facader/Ydervægge > 20 år I A Udvendigt træværk år I I. Vedligeholdelsesstanden er god. Der kan være nogle reparationer, som skal udføres, men i øvrigt kræves kun normal vedligeholdelse. II. Vedligeholdelsesstanden er mindre god. Der er reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. III. Vedligeholdelsesstanden er dårlig. Der er renoveringsarbejder, som skal udføres, førend almindelig vedligeholdelse er tilstrækkelig. Restlevetider og vurdering af vedligeholdelsesstand er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen og er uden ansvar for den bygningssagkyndige. Det forudsættes, at skader og forhold nævnt i tilstandsrapporten repareres/udbedres, samt at normal vedligeholdelse foretages løbende. Vurderingen skal ses i forhold til tilsvarende ejendomme af samme type og årgang. Side 5 af 10

6 6. Sælgers supplerende oplysninger om bygningernes lovlighed: Ja Nej? 6.1 Er der foretaget opførsel af bygninger eller tilbygninger uden myndighedernes tilladelse? 6.2 Er boligarealet forøget uden myndighedernes tilladelse? 6.3 Er der indrettet beboelsesrum uden myndighedernes tilladelse? 6.4 Er der indrettet vådrum (badeværelse, toilet, køkken, bryggers) uden myndighedernes tilladelse? 6.5 Er der fjernet bærende konstruktioner i bygningen? 7. Sælgers supplerende oplysninger om el-installationernes funktion/lovlighed: Ja Nej? 7.1 Er der indlagt 380 V i ejendommen? 7.2 Forefindes der fejlstrømsafbryder, som f.eks HFI relæ? 7.3 Forefindes der nye sikringsholdere (ikke store porcelænssikringer)? 7.4 Er der separate sikringsgrupper til elkomfur og vaske/opvaskemaskine? 7.5 Er der bøjelige ledninger i faste installationer? (Her menes gummiledninger, lampetledninger eller forlængerledninger). 7.6 Forefindes der ulovlige lampeinstallationer? (F.eks sænkede trælofter, hvor loftsdåse ikke er ført med ned). 7.7 Forefindes der samlinger af ledninger, som ikke er reglementeret samlet i dåse? (Her menes ledninger, som er samlet med muffer eller tape udenfor fast samledåse). 7.8 Er der stikkontakter eller afbryder, som ikke virker? 7.9 Forefindes der udvendige el-installationer (F.eks til udvendige lamper)? Hvis ja til 7.9: Er disse reglementeret nedgravet eller beskyttet? Side 6 af 10

7 8. Sælgers supplerende oplysninger om VVS-installationernes funktion/lovlighed: Ja Nej? 8.1 Er hovedstophane i bygning i orden? 8.2 Er ejendommens vandinstallation i orden? Er ejendommens vandtilførsel og vandtryk i haner i orden? Virker alle vandhaner/blandingsbatterier og er de tætte? 8.3 Fungerer ejendommens varmeinstallation? 8.4 Fungerer alle termostater på radiatorer? 8.5 Er der separat vandmåler? 8.6 Har kloak- og/eller stikledninger været skiftet? - Hvis ja i pkt. 8.6, hvornår? Oktober Varmtvandsbeholder: Fabrikat: Ikke udfyldt Årgang: Ikke udfyldt Antal liter: Sælgers supplerende oplysninger om boligens indeklima: Ja Nej? 9.1 Er der synlige fugtproblemer herunder kondens på termoruder? Hvis ja til pkt. 9.1, Hvor? 9.2 Er der luft- og/eller lugtproblemer inden for bygningen? 9.3 Er der udluftningsmuligheder fra beboelsesrum, vådrum, køkken og evt. kælder? 9.4 Er der opsat isolering på indvendig side af ydervægge (efterisoleret)? 9.5 Er der tilbagevendende støj, vibrationer eller lugt fra boligens installationer (herunder varmeanlæg) eller fra omkringliggende virksomheder, naboer eller trafik? 9.6 Er eller har der været husdyr i bygningen i sælgers ejerperiode? Hvis ja til pkt. 9.6, Hvilke(t): 9.7 Findes der luvtæppe, nålefilt eller væg til væg tæppebelægning (med latex/gummibagside) i boligens soverum? Side 7 af 10

8 Sælgers øvrige bemærkninger til pkt. 6, 7, 8 og 9: Bygningssagkyndiges bemærkninger til pkt. 6, 7, 8 og 9: Se punkt 11 om begrænsninger i sælgers og den bygningssagkyndiges ansvar for oplysningerne afgivet i punkt 6, 7, 8 og 9. Side 8 af 10

9 10. Allonge Konsekvens for evt. forbehold i forsikringstilbudet Side 9 af 10

10 11. Ansvar og retsvirkninger Særskilt rapport home SundhedsAttest TM er ikke en tilstandsrapport og er derfor ikke omfattet af Huseftersynsordningen. Det er alene tilstandsrapporten, der danner grundlaget for tegning af home Udvidet Køberforsikring og ikke oplysningerne i nærværende home SundhedsAttest TM. Oplysningerne i home SundhedsAttest TM er ikke medtaget i ejendommens tilstandsrapport og eventuelle energimærke, som udleveres særskilt. home SundhedsAttest TM giver andre oplysninger om ejendommen end dem, der er indeholdt i den officielt udarbejdede tilstandsrapport, og indeholder oplysninger om forhold, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Vedrørende afsnittet om udbedringspriser for alvorlige og kritiske skader er dog taget udgangspunkt i skadesregistreringen i ejendommens tilstandsrapport. Ansvar ved eventuelle fejl i home SundhedsAttest TM home SundhedsAttest TM udarbejdes af en bygningssagkyndig fra Energi- og Ingeniørgruppen A/S. Den bygningssagkyndige er beskikket af Erhvervs- og Boligstyrelsen til at udfærdige tilstandsrapporter. home SundhedsAttest TM er udarbejdet på baggrung af oplysninger fra sælger samt den bygningssagkyndiges gennemgang og vurdering af ejendommen på udvalgte områder. home-ejendomsmægleren og home a/s er derfor uden ansvar for eventuelle fejl i attesten. Energi- og Ingeniørgruppen A/S (EIG) er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for væsentlige fejl og forsømmelser, som den bygningssagkyndige måtte begå. Konstateres der således væsentlige fejl i den bygningssagkyndiges vurdering af udbedringsprisen for alvorlige og kritiske skader eller væsentlige fejl i den bygningssagkyndiges vurdering af restlevetider og vedligeholdelse for udvalgte bygningsdele på beboelsen i home SundhedsAttest TM, kan der rejses krav om erstatning mod den bygningssagkyndige, i det omfang denne kan gøres erstatningsansvarlig. Den bygningsagkyndiges vurdering beror på et fagligt skøn og er alene foretaget på baggrund af en visuel besigtigelse. Den bygningssagkyndige kan således ikke gøres ansvarlig for skjulte skader, som han ikke har kunnet inddrage i vurderingen. Du skal kontakte EIG så snart du bliver opmærksom på mulige væsentlige fejl eller forsømmelser, ellers mister du dit krav mod EIG. EIG's ansvar ophører 5 år efter datoen for denne home SundhedsAttest TM. Du kan rette henvendelse til: Energi- og Ingeniørgruppen A/S, Hovedkontoret, Drejergangen 1C, 2690 Karlslunde, telefon Du skal være opmærksom, at du ikke kan klage til Ankenævnet for Huseftersyn vedrørende forhold i home SundhedsAttest TM, idet Ankenævnet for Huseftersyn udelukkende tager sig af forhold, der vedrører ejendommens tilstandsrapport. Kan du ikke blive enig med EIG kan forhold vedrørende home SundhedsAttest TM indbringes for domstolene. Sælgers supplerende oplysninger om ejendommen i home SundhedsAttest TM punkt 4, 6, 7, 8 og 9 er alene afgivet af sælger og er derfor uden ansvar for den bygningssagkyndige. Sælgers besvarelse af spørgsmålene gives ud fra sælgers kendskab til ejendommen og er ikke en garanti. For sælgers supplerende oplysninger gælder, at: sælger ikke er - eller i hvert fald ikke i denne forbindelse optræder som - sagkyndig, sælger ikke har foretaget særlige undersøgelser i forbindelse med afgivelse af sine oplysninger, sælger derfor ikke nødvendigvis har et fuldt og dækkende billede af alle relevante forhold, og herunder ikke af forhold af særlig betydning for den enkelte køber, sælger ikke kan forventes at have kendskab til ejendomsforhold for så vidt som de hidrører fra tidligere ejerperioder eller ikke umiddelbart kan konstateres af lægmand i forbindelse med sædvanlig brug af ejendommen, og der i forbindelse med afgivelsen af sælgeroplysningerne er set bort fra forhold af bagatelagtig og/eller kosmetisk karakter. Side 10 af 10

11 Side 1 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Forsikringstilbud Her får du et tilbud på forsikring af huset. Vi har beregnet tilbudet på baggrund af, at huset er 100 kvm i 1 plan. Tilbudet giver dig mulighed for at vælge mellem: home Køberforsikring (sælger betaler halvdelen af home Køberforsikring) home Udvidet Køberforsikring Samtidig får du et tilbud på en Husforsikring Om home Køberforsikring home Køberforsikring lever op til de minimumskrav, som er nævnt i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Den dækker udbedring af bygningsskader og skaderisici, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Og den dækker også, hvis det viser sig, at de forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten, er klart forkert beskrevet. Ud over lovens minimumskrav, dækker home Køberforsikring også perioden fra tilstandsrapporten er udarbejdet og frem til overtagelsesdagen. Nr. Tilbud på home Køberforsikring i en periode på 5 år Pris i kr.* 1 5 årig home Køberforsikring koster 6.043,00 Selvrisiko pr. skade ,00 Samlet selvrisiko i hele forsikringsperiode ,00 *Den anførte pris gælder i Priserne indeksreguleres hvert år den 1. Januar. Dette har betydning, hvis forsikringen først skal træde i kraft i 2010 home Køberforsikring kan også dække i 10 år. Eller du kan forlænge den 5-årige periode med yderligere 5 år, inden forsikringen ophører. Du kan læse mere om home Køberforsikring i vores forsikringsvilkår, som du får udleveret af din home mægler. Og du kan se, om forsikringen har forbehold i afsnittet 'Skema over eventuelle forbehold', længere fremme i dette tilbud. Om home Udvidet Køberforsikring home Udvidet Køberforsikring dækker i samme situationer som home Køberforsikring. Men derudover dækker den også i en lang række andre situationer. Topdanmark anbefaler dig at købe home Udvidet Køberforsikring, fordi du så er langt bedre stillet. Du kan læse om forskellen på home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring i næste afsnit. Nr. Tilbud på home Udvidet Køberforsikring i en periode på 10 år Pris i kr.* 2 10 årig home Udvidet Køberforsikring koster Selvrisiko pr. skade Samlet selvrisiko i hele forsikringsperiode , , ,00 *Den anførte pris gælder i Priserne indeksreguleres hvert år den 1. Januar. Dette har betydning, hvis forsikringen først skal træde i kraft i 2010 home Udvidet Køberforsikring kan også dække i 5 år. I så fald er prisen ca. 4% lavere. Du kan læse mere om home Udvidet Køberforsikring i vores forsikringsvilkår, som du får udleveret af din home mægler. Og du kan se, om forsikringen har forbehold i afsnittet 'Skema over forbehold' længere fremme i dette tilbud. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

12 Side 2 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Forskellen på home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring Med home Køberforsikring er du dækket efter lovens minimumskrav. Med home Udvidet Køberforsikring får du dækninger, der er væsentligt bedre end home Køberforsikring. home Udvidet Køberforsikring dækker nemlig også: 1. ulovlige indretninger i bygningerne 2. ulovlige installationer i bygningerne 3. installationers manglende funktionsdygtighed i bygningerne 4. manglende funktionsdygtighed på kloak- og stikledninger udenfor bygningerne 5. erstatning for forurening af grunden med op til kr. (2009) 6. forhold på grunden, som medfører en skade på bygningens fundering eller terrændæk 7. at huset erstattes med nyværdi ved en totalskade, dvs. at der bygges et nyt hus 8. i en periode på 3 måneder efter forsikringens udløb 9. en maksimal selvrisiko på kr. i forsikringstiden Generelle informationer om tilbudet på home Køberforsikring og home Udvidet Købeforsikring Dette tilbud gælder når tilstandsrapporten er udleveret til dig som køber, mindre end 6 måneder efter den er udarbejdet, og ejendommen er handlet inden 9 måneder efter tilstandsrapporten er udarbejdet. Forsikringen skal oprettes, før du overtager huset. Hvis du først har fået nøglen, er det for sent. Det er en forudsætning for tilbudet, at du primært bruger huset til privat beboelse, og at du ikke bruger mere end 50% af det samlede bygningsareal til erhverv. Ud over prisen skal du betale en lovpligtig stempelafgift til staten. Afgiften står på opkrævningen. Du betaler hele forsikringen på en gang. Uanset om du køber en ejerskifteforsikring (home Køberforsikring/home Udvidet Køberforsikring) eller ej, kan du som udgangspunkt ikke stille sælger til ansvar for bygningsskader og skaderisici, hvis sælger: har præsenteret dig for en tilstandsrapport. har præsenteret dig for et tilbud på en ejerskifteforsikring, der opfylder de minimumskrav, som er nævnt i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. har skrevet under på, at han eller hun vil betale halvdelen af prisen på en ejerskifteforsikring, der dækker i mindst 5 år. har oplyst om, at han eller hun herefter er fri for hovedparten af sit 10-årige mangelsansvar. Om Husforsikring Her får du et tilbud på en Husforsikring hos Topdanmark. Som skemaet viser, kan du vælge mellem to forskellige dækninger: Nr. Tilbud på Husforsikring Pris i kr. * 3 Bygningsbrand, kasko, glas og kumme, svamp og insekt. Selvrisiko kr ,00 4 Bygningsbrand, kasko, glas og kumme, svamp og insekt med en selvrisiko på kr. og rørskade incl. stikledning med en selvrisiko kr. * De anførte priser gælder i Priserne indeksreguleres hvert år den 1. januar. Dette har betydning, hvis forsikringen først skal træde i kraft i ,00 Du kan se, om husforsikringen har særlige forbehold i afsnittet 'Skema over eventuelle forbehold', længere fremme i dette tilbud. Generelle informationer om tilbudet på Husforsikring Det er en forudsætning for tilbudet, at du udelukkende bruger huset til privat beboelse. Hvis du bruger en del af huset til erhverv, skal du kontakte Topdanmark på telefon *9*13 og få et andet tilbud. Ud over prisen skal du betale en lovpligtig stempelafgift til staten. Husforsikringens fuldstændige dækning fremgår af policen og forsikringens vilkår, som Topdanmark fremsender, hvis du accepterer tilbudet. Hvis ejendommens tag er brandhæmmende strå, så har du mulighed for at få rabat på brandforsikringen. Du skal blot kontakte Topdanmark. Hvis ejendommens stand tillader det, er der mulighed for at købe råd- og udvidet dækning. Kontakt Topdanmark, hvis du vil høre nærmere. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

13 Side 3 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Skema over eventuelle forbehold Vi kan oprette home Køberforsikring, home Udvidet Køberforsikring og husforsikringen i henhold til tilstandsrapport lb.nr. H , og vores gennemgang af ejendommen, med de forbehold der er beskrevet i dette afsnit. Generelt for home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring: Bygninger, som ikke er vurderet i tilstandsrapporten, er ikke dækket af home Køberforsikring eller home Udvidet Køberforsikring. Vi kan ophæve et forbehold i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, hvis det forhold, der er beskrevet i tilstandsrapporten bliver repareret, så det er byggeteknisk korrekt, og den bygningssagkyndige, som har skrevet tilstandsrapporten, skriver et tillæg til rapporten (en allonge), som ophæver forbeholdet. Forbehold der gælder for både home Køberforsikring og home Udvidet Køberforsikring Forbeholdsnr.: Bygning: Forbeholdstekst: Ingen forbehold Forbehold der kun gælder for home Udvidet Køberforsikring Forbeholdsnr.: Bygning: Forbeholdstekst: 2062 A Forsikringen dækker ikke den konstaterede manglende højde mellem gulv og loft, da den er målt til under 2.30 m i Litra A Husforsikring Vi kan ophæve et forbehold på husforsikringen, hvis de nævnte forhold ved ejendommen bliver udbedret på håndværksmæssig korrekt vis. Forbeholdsnr.: Bygning: Forbeholdstekst: 1008 C På grund af at bygningen ikke er vurderet i tilstandsrapporten, kan der kun tegnes brand- og kaskoforsikring for denne bygning. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

14 Side 4 af 4 Forsikringstilbud for ejendommen Ørbækvej 10, 5683 Haarby Skal du oprette en home Køberforsikring/home Udvidet Køberforsikring, eller er det nok med en tilstandsrapport? Tilstandsrapporten giver dig oplysninger om ejendommens synlige skader og skaderisici - og du har dermed et godt grundlag for at vurdere, om købsprisen står i et rimeligt forhold til husets stand. Selv om der er udarbejdet en tilstandsrapport, skal du som køber være opmærksom på, at den ikke er nogen garanti for at huset er fejlfrit. Den beskriver kun det, den bygningssagkyndige kan se uden at skulle skille huset ad. Efter du har overtaget ejendommen kan du opdage skjulte skader og skaderisici, som kan være kostbare at udbedre. En stor del af disse skader og skaderisici, vil være omfattet af home Køberforsikring og endnu flere, hvis du vælger home Udvidet Køberforsikring. Når du opretter en home Køberforsikring eller en home Udvidet Køberforsikring, slipper du oven i købet med at betale omkring halvdelen af prisen. Sælger er nemlig først ansvarsfri jf. loven om forbrugerbeskyttelse, når sælger betaler halvdelen af prisen på en 5 årig home Køberforsikring. Det er din vurdering som køber, om du vil sikre dig bedst muligt med en home Udvidet Køberforsikring eller om du er tilfreds med en home Køberforsikring. I Topdanmark anbefaler vi dog altid vores kunder at oprette en home Udvidet Køberforsikring. Hvis du som køber vælger ikke at købe en ejerskifteforsikring (home Køberforsikring/home Udvidet Køberforsikring), må du selv betale for eventuelle skader, som du opdager efter indflytningen. Du vil ikke kunne kræve, at sælgeren skal betale udgifterne, da han eller hun i princippet er fri for sit ansvar. Det er vigtigt, at du får rådgivning om forsikring i forbindelse med din ejendomshandel Inden du underskiver din købsaftale, vil din home mægler udlevere en brochure fra Forsikringsoplysningen, der hedder 'Gode råd om boligkøb og ejerskifteforsikring'. Brochuren giver dig nogle retningslinier du kan følge når du handler bolig, og en grundlæggende oplysning om ejerskifteforsikring generelt. Dit forsikringsbehov har formentlig ændret sig en del i forbindelse med at du køber en ny bolig. home anbefaler derfor, at en forsikringsrådgiver gennemgår dine forsikringer og afdækker dit forsikringsbehov inden du overtager din nye ejendom. home samarbejder med Topdanmark. Det betyder, at du får tilbudt mulighed for rådgivning om, hvordan du forsikrer dig bedst muligt i forbindelse med din ejendomshandel samt en gennemgang af dine andre forsikringer. Topdanmark Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980 Kokkedal Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980 Kokkedal Tlf.: for ejendommen Sælger Poul Pedersen Adresse Sjælsø Alle 6 Postnr. og by 3450 Allerød Dato 29.08.2012 Udløbsdato 29.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00 for ejendommen Sælger Gisela Larsen Adresse Øster Alle 62 Postnr. og by 5500 Middelfart Dato 11.04.2013 Udløbsdato 11.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.: 48 24 22 40. HG Rune

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.: 48 24 22 40. HG Rune for ejendommen Sælger Kurt larsen Adresse Eng-Ager 4 Postnr. og by 3250 Gilleleje Dato 06.03.2014 Udløbsdato 06.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Violvej 10 7100 Vejle TILLÆG TIL Dato : 2009-01-30 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 63018461 Matr. nr./ejerla 1DV / Pedersholm, Vejle Jorder EIG sagsnr. 62624 Skribent

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria og Jonas Lindhardsen. EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria og Jonas Lindhardsen. EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V for ejendommen Sælger Maria og Jonas Lindhardsen Adresse Rosenkildevej 29 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 26.01.2015 Udløbsdato 26.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Svend Aage Sundenæs Adresse Hyldeholm 8 Postnr. og by 4000 Roskilde Dato 09.06.2015 Udløbsdato 09.06.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74 84 63 37

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74 84 63 37 for ejendommen Sælger Miljøministeriet Adresse Povlskrovej 53 Postnr. og by 6780 Skærbæk Dato 30.04.2015 Udløbsdato 30.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Søren Guldfeldt Madsen, Zahnsgade 2, st 6000 Kolding Dato 27.01.2015 Udløbsdato 27.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Jean-Paul Peronard Adresse Kirke Søbyvej 63 Postnr. og by 5610 Assens Dato 17.09.2015 Udløbsdato 17.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Ove Kirkeby 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Højdevej 17 2750 Ballerup Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-13546 Matr. nr./ejerlav 9 fc Ballerup by, Ballerup EBAS sagsnr. 59702

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Åstrupgårdsvej 1F 2650 Hvidovre TILLÆG TIL Dato : 2009-08-14 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 167134157 Matr. nr./ejerla Ejerl. 1 af 3 Q / Hvidovre By, Hvidovre EIG

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Ulsevej 45 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-22 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16783714 Matr. nr./ejerlav 20UU / Hvidovre By, Strandmark NRGi sagsnr.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf. for ejendommen Sælger Martin olsen Adresse Strandbjerggårdsvej 23 Postnr. og by 4400 Kalundborg Dato 04.03.2013 Udløbsdato 04.03.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Svend Aage Nielsen. Autoriseret

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Jesper Marquardsen Adresse Thorsvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.08.2015 Udløbsdato 18.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ulla Birgitte Bitsch-Larsen. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ulla Birgitte Bitsch-Larsen. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Ulla Birgitte Bitsch-Larsen Adresse Kortevej 8 Postnr. og by 3210 Vejby Dato 14.10.2014 Udløbsdato 14.10.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars Nielsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Jens Christian Anker Adresse Hyldekær 87 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 19.12.2012 Udløbsdato 19.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Hans Peter Andersen. LV-connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Hans Peter Andersen. LV-connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541 for ejendommen Sælger Boet efter Hans Peter Andersen Adresse Skovbakken 68 Postnr. og by 3520 Farum Dato 20.08.2014 Udløbsdato 20.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LV-connect Axel Heides Vej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Færøvej 20, 4293 Dianalund 29. april 2015 H-15-02833-0085 Kommunenr./ Ejendomsnr. 340/1956 HE-konsulent Anders Bruun Madsen Som sælger

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade Haslev Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade Haslev Tlf.: for ejendommen Sælger Elsebeth Risager Adresse Ludvig Holsteins Alle 47 Postnr. og by 2750 Ballerup Dato 15.07.2016 Udløbsdato 15.07.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Liselotte og Christen Trap Christensen Adresse Bergthorasvej 59 Postnr. og by 5210 Odense NV Dato 27.11.2015 Udløbsdato 27.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Højbjerg Huse 12 8840 Rødkærsbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 04.11.2014 Sagsnr.: 89000890 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Højbjerg Huse 12, 8840 Rødkærsbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nordea Ejendomsinvestering A/S. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nordea Ejendomsinvestering A/S. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Nordea Ejendomsinvestering A/S Adresse Lyngbakken 13 Postnr. og by 6720 Fanø Dato 19.03.2014 Udløbsdato 19.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Tryghed og skarpe priser, når du skal handle bolig. Gældende fra 1. februar 2017

Tryghed og skarpe priser, når du skal handle bolig. Gældende fra 1. februar 2017 Tryghed og skarpe priser, når du skal handle bolig Gældende fra 1. februar 2017 Tryghed og skarpe priser Uanset om du skal købe eller sælge helårsbolig eller sommerhus, sparer du penge hos os uden at gå

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Peer Carl Løber Jepsen Adresse Lyngbakken 6 Postnr. og by 7500 Holstebro Dato 26.02.2014 Udløbsdato 26.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40 52 67 51

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40 52 67 51 for ejendommen Sælger Hayel Cetindag Adresse Krogager 5 Postnr. og by 2640 Hedehusene Dato 23.04.2015 Udløbsdato 23.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Niels Hedeager Sørensen. El-Tech.dk ApS Porschevej Vejle Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Niels Hedeager Sørensen. El-Tech.dk ApS Porschevej Vejle Tlf.: for ejendommen Sælger Boet efter Niels Hedeager Sørensen Adresse Kampmannsvej 35 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 01.09.2015 Udløbsdato 01.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Tech.dk ApS Porschevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Kaj og Maja Hede Adresse Boråsvej 14 Postnr. og by 7100 Vejle Dato 14.07.2015 Udløbsdato 14.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dorte Myrhøj Stengel Hansen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dorte Myrhøj Stengel Hansen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Dorte Myrhøj Stengel Hansen Adresse Strandvej 97 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 13.10.2015 Udløbsdato 13.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge Tlf.: 56 63 72 29

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge Tlf.: 56 63 72 29 for ejendommen Sælger Tove Truelsen Adresse Baunehøj 38 Postnr. og by 4320 Lejre Dato 28.05.2015 Udløbsdato 28.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle Tlf.: 70232133

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle Tlf.: 70232133 for ejendommen Sælger Andreas Falk Adresse Skovkrogen 46 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 23.04.2015 Udløbsdato 23.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Jesper Bruun-Olsen Adresse Fjordbakken 48 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 19.09.2016 Udløbsdato 19.09.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere