Notat Ansøgninger til Landsbypuljen Forslag til prioritering. Revideret april 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. Revideret april 2015."

Transkript

1 1 of 9 Notat Ansøgninger til Landsbypuljen Forslag til prioritering. Revideret april ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2015 besluttet 1 Bugtrupvej 12, 8560 Kolind 2 Dråby Kærvej 9, Dråby Opkøb af udtjent tidligere DSB bygning til nedrivning med henblik på etablering af pendler parkering til Letbanen. Købspris oplyst af ejer kr. Udgifter til opkøb inkl. omkostninger samt udgifter til nedrivning kan afholdes af Landsbypuljen. Tilskudsstørrelse vurderes i alt til kr. Overflyttet fra Landsbypuljen Nedrivning vurderes til kr. 3 Ebeltoftvej 2, Mørke Tilskud til istandsættelse af facade, udskiftning af døre og vinduer mv. Tilskudsbeløb i alt maks kr. 4 Ebeltoftvej 5, Mørke Tilskud til istandsættelse af facade, udskiftning af døre og vinduer mv. 5 Mørke Genbyg Hovedgaden Tilskudsbeløb maks Ramme kr. Opkøb og Kolind Distriktsråd. Indstillet i sag vedr. stationsforbedringer og principgodkendt af PUK i møde den 2. oktober Indgår i Strategi for Landsbypuljen 2015, godkendt af byrådet. Afventer dialog med ejer. Afventer endelig godkendelse fra ejer/realkreditinstitution Besluttet i møde 3. februar Besluttet i møde 3. februar Strategi for Landsbypuljen 2015, godkendt af byrådet. Til rest nedrivninger: Afsat Landsbypuljen 2015 i alt Forbrugt/disponeret kr. Til rest 1 mio. kr. svarende til 8-10 ejendomme, afhængig af licitationsresultatet. Forslag om delvist tilskud på 50 %, dog maks kr. Til rest bygningsforbedring. Afsat Landsbypuljen 2015 i alt kr. Forbrugt kr. Til rest kr. 1. prioritet Byer med igangværende eller planlagt byfornyelse eller anden byudvikling. 2. prioritet e. 3. prioritet Bevaringsværdige bygninger. Rød = nye ansøgninger til Landsbypuljen Ansøgninger i prioriteret rækkefølge - Nedrivning ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER 1 Lufthavnsvej 7, Meget dårlig bolig. Synligt beliggende Ejer. Feldballe 2 Skrejrupvej 25, Skrejrup på Lufthavnsvej midt i Feldballe. Landbrugsejendom ved indkørsel til landsby, synligt beliggende ved landevejen. Udlænger er i kraftigt forfald og skæmmende for omgivelserne. Stuehuset ønskes nedrevet, da boligen er nedslidt og udgifterne til en Ejer. Alsh Side

2 2 of 9 istandsættelse vil overstige bygnings værdi. Et tilskud til nedrivning vil blive givet under forudsætning af, at der kan indhentes dispensation fra bopælspligten. Der er anmeldt en mulig forurening på grunden. Videresendt til Natur og Miljø. Anmelder oplyser at staldbygninger er bevaringsværdige. Udlænger besigtiget og fotograferet. Vurderes IKKE at være bevaringsværdige. Anmelder mener i øvrigt ikke at ejer bør have tilskud til nedrivning, 3 Slotsvej 37, Karlby Landsbyhus beliggende 0,5 m fra vej og en halv meter under niveau. Nedslidt facade. Lang smal grund parallel med vej. Ejer kan bytte jord med nabo og få mere baghave og rykke nyt hus 4 m tilbage på grunden. Synlig beliggende langs bygaden i Karlby. 4 Storkevej 14, Bendstrup 5 Auningvej 38, 8544 Mørke 6 Hovdigevej 10, Hyllested 7 Molsvej 2, Grenåvej 4 i Rønde 4-længet landbrugsejendom, beliggende for enden af en fællesvej i landsbyen Bendstrup. Boligen står tom og er i forfald. Udlængerne er tomme, nedslidte og stærkt forfalden. Ejendommen er forfalden, men som følge af beliggenheden, delvist skjult af buskads for enden af vejen, har forfaldet ikke en væsentlig afsmittende effekt i forhold til omgivelserne. Enligt beliggende hus midt på en mark. Dårlig bolig. Skal væk. Skal ikke bebygges igen. Fodermesterbolig ved større landbrugsejendom. Synligt beliggende i landskabet og fra offentlig vej, trods afstand. Boligen er tom, nedslidt og forfalden. Der skal ikke bygges igen på dette sted. Tidligere Rønde Bogtrykkeri, Grenåvej 4, og garageanlæg Molsvej 2 ønskes nedrevet for at give plads til nybyggeri. 8 Stationsvej 14 a + b Tidligere administrationsbygning KFK. Ønskes evt. nedrives evt. pga. fugt i kælderen. Indgår i programmet for Mørke Områdefornyelse men er ikke aktuelt det, der arbejdes videre med. 9 Slotsgade 3, Ryomgård Nedrivning af del af Slotsgade 3. Pejsestuen. Indgår i helhedsplan for Ryomgård og lokalplan for Slotsgadeområdet. Lokalplan er ikke Ejer. Michael Alexandersen. Ejer. Rasmus Poulsen Ejer. Hjort. Ejer. Olav Sørensen. Ejer Uniq Huse A/S Erik Nielsen. Søren Meldgaard på vegne af Hedegaard A/S Søren Meldgaard Alsh Side

3 3 of 9 aktuel. 10 Strandbakken 3, Ørby Landbrugsejendom i Ørby, synligt beliggende fra offentlig vej. Ejendommen er tom og forfalden. Ejendommen er tidligere vurderet i forhold til Indsatspuljen 2011, men da tilsagnet kun kan gives til ejer og ikke mulig køber, kunne ansøgningen ikke imødekommes. Et tilskud til nedrivning vil blive givet under forudsætning af, at der kan indhentes dispensation fra bopælspligten. Det tager erfaringsmæssigt lang tid at få de nødvendige tilladelser på plads, og der er usikkerhed om, en nedrivning vil kunne effektures inden for fristen. 11 Bredgade 35, Nedrivning. Bredgade indgår i Kolind Områdefornyelsen af Kolind midtby, men bygningen er et baghus, og ikke en Baghus. Ikke synlig. synlig del af facaderækken. 12 Ramtenvej 3, Erhvervsbygning, tilhørende Nimtofte Nimtofte brugs. Bygningen er beliggende direkte ud mod offentlig vej. Bygningen er tom og erhvervet er nedlagt Erhvervsbygninger er generelt prioriteret lavere end beboelse. 13 Gl. Møllevej 5, Udlænger til landbrug beliggende i Feldballe udkant af Feldballe. Ikke synlig fra landsbygade. Synlig fra tæt-lavt boligområde ved Bakkehegnet. Långiver har stillet som betingelse for lån til istandsættelse af stuehuset, at udlængerne fjernes. 14 Bittevej 9, Skader Udlænge til landbrug i Skader. For enden af blind vej. Ved å og sti i landsbyen. Ikke synlig. Skæmmende for det rekreative område langs med åen. 15 Skolemarken 9, Grønfeld 16 Slotsgade 3, Ryomgård 17 Kærhusvej 3, Thorsager Parcelhus. Opført o Bolig beliggende i landsby. Ikke synlig fra landsbygade. Dårlig bolig. Ikke skæmmende. Ikke synlig i bybilledet. Transformerstation i baggård/karré. Ønskes nedrevet som led i helhedsplan for Ryomgård. Transformerstation placeret på kommunal jord. NRGI skal give samtykke. Nedlagt landbrugsejendom beliggende for enden af grusvej nordøst for Thorsager ved Ebdrup enge. Ejendommen er tom og stærkt forfalden. Der ønskes opført en ny bolig på stedet. Bygningerne er skæmmende i forhold til Ny Køber. Jesper Perstrup. Overtagelse 15. feb Ejer Thomas Lisbjerg Nimtofte Distriktsråd. Ejer Iver Simonsen Ejer Lars Alexandersen. Søren Meldgaard på vegne af NRGI (?) Ejer via henvendelse via Team Ejendomme. Alsh Side

4 4 of 9 18 Hovedgaden 33, Lime 19 Hønebjergvej 17, Søby 20 Kirkevænget 3, Hyllested 21 Kærtoften 14, Kejlstrup 22 Mårupvej 44 Har fået tilsagn fra Landsbypuljen 2014 om tilskud til nedrivning af stuehus det omgivende landskab med sø og skov. Bolig under istandsættelse, syner forfalden. Oplag af byggematerialer mv. Beboet. Nedrivning foreslået af Lime Beboerforening. Udlænger til landbrug beliggende centralt i landsby. Ikke skæmmende. Har forespurgt igen. Sender evt. ansøgning om tilskud til istandsættelse af stuehus. Synligt beliggende. Ikke bevaringsværdig. Tidligere bolig beliggende tæt på vej i Hyllested. Der er opført en ny bolig på grunden og bygningen er sandsynligvis nedklassificeret til udhus, værksted, garage o.lign. Bygningen er synlig fra vejen, men ikke centralt i landsbyen. Bygningen er tom og udtjent, men ikke væsentlig skæmmende, ligesom en nedrivning ikke vil åbne op for en udvikling, der ikke ellers ville ske. Ejer har tidligere ansøgt Indsatspuljen, men ejendommen har ikke været tilstrækkeligt højt prioriteret og har derfor ikke fået tilskud. Der bør meddeles ejer et endeligt afslag. Udtjente udhuse anvendt til gartneri eller lignende ønskes nedrevet. Beliggende i have til landsbrugsejendom i Kejlstrup. Bygningerne kan ses fra veje mellem Kejlstrup og Thorup, men da bygningerne ligger i en afstand af 100 m fra vejen, er de ikke i væsentligt omfang skæmmende for landsbyen. Ansøger har søgt tidligere Indsatpuljer, men bygningerne har ikke været tilstrækkelig højt prioriteret og har derfor ikke fået tilskud. En nedrivning vil ikke virke væsentlig forskønnende for landsbyen eller give mulighed for en byudvikling. Der bør derfor meddeles ejer et endeligt afslag. Ansøgning om tilskud til nedrivning af udlænger. Mårup er ikke en afgrænset landsby i KP. Beliggende i det åbne land. Ikke omfattet af landsbypuljen. Henvendelse fra Lime. Ejer ikke kontaktet, da nedrivning ligger langt nede på listen. Ejer. Ejer. Ejer henvender sig jævnligt. Ejer.. Ejendomme der følges Andrupvej 2, Kondemnering og Har Ejer ønsker ikke frivillig Alsh Side

5 5 of 9 Vrinners Kolind Smedebakken 27, Mygind indhentet tilbud på istandsættelse, men intet sker. Kondemnering og påbud om Kommunal udgift. Kan ikke bruge Landsbypulje midler. Men ordinære byfornyelsesmidler 50 % refusion. Beliggende centralt i Kolind. I en dårlig stand. Vindue 1. sal faldet ud. Varsle besigtigelse, vurdering af om ejendommen er kondemnabel. Rod og Skrot Affald. Brokker placeret på mark. Overgroet med græs. Have hævet med flere læs brokker. Bygningsaffald flyttet fra område ved å til areal uden for have. Ejendommen er tom og til salg. Ejer ønsker ikke frivillig Har fremsendt ansøgning om tilskud til bygningsforbedring. Bygningsforbedring i alt 2 mio. kr. til fordeling. 100 % e. 75 % bevaringsværdige bygninger. 50 % boliger og erhverv, Bygningsforbedring - 1. prioritet iht. strategien igangværende byfornyelse ADRESSE BESKRIVELSE UDGIFTER INKL. MOMS 1. Ebeltoftvej 2, Mørke Tilskud til istandsættelse af facade. Indgår i områdefornyelsen for Mørke kr. inkl. moms. Tilskudsbeløb kr. Behandlet i mødet 4. marts Ebeltoftvej 5, Mørke Tilskud til istandsættelse af facade. Indgår i områdefornyelsen for Mørke kr. inkl. moms. Tilskudsbeløb Kr. Behandlet i møde 4. marts Trælgårdsvej 1, Mørke kr. inkl. moms. 4. Bredgade 13, Kolind 1. Søby Tilskud til istandsættelse af facade. Ligger delvist synligt set fra hovedgaden. Ikke højt prioriteret af hensyn til hovedgaden. Ansøgning indkommet 2. februar Tilskud til istandsættelse af facade. Indgår i områdefornyelsen for Kolind. Ansøgning indkommet 23. marts Bygningsforbedring e Modtog tilsagn om kr. fra Landsbypuljen 2014, men kunne ikke løfte medfinansieringen. Ansøger igen til bygningsforbedring og handicaptoilet. Dele af byggearbejderne er ikke fuldt tilskudsberettiget Er ikke muligt umiddelbart at udskille Evt. Tilskud kr. svarende til 50 % kr. inkl. moms. Tilskud kr. svarende til 50 %. 2. prioritet iht. strategien kr. inkl. moms. Minus kr. inkl. moms. Udgifter til handicaptoilet udgør i alt kr. inkl. moms. Alsh Side

6 6 of 9 de relevante bygningsarbejder. har fremsendt supplerende oplysning at I alt kr. ikke vedrører handicaptoilet og adgangsforhold.. 2. Balle Borgerstue Indretning af Balle Borgerhus i tidl. Børnehave. Indretning af handicaptoilet Etablering af kørestolsramper Nedbrydning af skorsten, opmuring af trempel. Omforandring af tag, isolering, fortsatsrammer, udskiftning af vinduer. Varmepumpe. 3. Mygind Nyt handicaptoilet. Tilbud fremsendt. 4. Hyllested 5. Skørring 6. Eskerod-Rodskov 7. Rostved 8. Strands 9. Bytinget Ommestrup 10. Helgenæs 11. Dagstrup 12. Dråby Beskrivelse og tegninger eftersendes. Vinduer og døre. Maling af gavl. Ny fortrappe. Etablering af handicaptoilet. Tilbud fremsendt. Kørestolsrampe. Udskiftning af yderdør. Har ikke kunnet nå at indhente et tilbud Handicaptoilet. Har ikke kunnet nå at indhente et tilbud. Tilmuring af vinduesåbning og udskiftning af ældre vinduer. Udskiftning af 12 vinduer og en bagdør. Ommestrup Bylaug. Facade og dør. Søgte Landsbypuljen 2014 og fik tilsagn. Men kunne ikke udnytte det. Udskiftning af yderdøre, isolering af loft og ny dør mellem lille sal og store sal. I alt kr. Kan give tilskud til isolering af loft, hvis energimærkningsrapport anbefaler det? Udskiftning af vinduer. Overslag. Der er ikke medsendt bilag. Varmegenindvinding. Luft-til-luft pumpe. Energimærkning skal fremsendes? Udskiftning af vinduer. Vil ikke give støtte til plastikvinduer. Ikke en arkitektonisk forbedring. Diverse indvendige istandsættelser, som ikke er tilskudsberettigede, f.eks. opsætning af loft, afhøvling af gulve. Handicaptoilet kr. Ramper kr. Tømrer kr. Heraf vinduer kr. Murer kr. Varmepumpe kr kr kr. Tilkendegivelse. Tilkendegivelse kr kr kr kr. (yderdøre) kr kr. (Varmepumpe) Samlet tilbud kr. Kan måske give tilskud til vinduer hvis plastik ikke er i konflikt med lokalplan og vi finder at et er en forbedring Kan ikke se hvor stor en andel vinduer udgør.. Tåstrup Nye døre interessetilkendegivelse Alsh Side

7 7 of 9 Mesballe Skader Rosmus 1. Djursland Folkehøjskole. Drammelstrup 2. Den gamle skole i Grønfeld, Molsvej Østergårdsvej 4, Ugelbølle Nedrivning af uanvendelig depotbygning. Opførelse af nyt depot 36 m kr. Nyt køkken kr. Udvendigt malerarbejde er udført. Bygningsforbedring - Bevaringsværdige bygninger Tilskud til udskiftning af vinduer. Istandsættelse af kapel Bevaringsværdigt SAVE værdi 2. Udpeget som kulturmiljø. Istandsættelse af vinduer i facade, to gavle og kviste. Istandsættelse af facade. Tidligere købmandsgård. 2 plan. Beliggende i den gamle del af Ugelbølle. Omfattet af lokalplan der udpeger ejendommen som bevaringsværdig. Nyt byggeri kan ikke støttes af Landsbypuljen. Ikke tilskudsberettiget Kan ikke give støtte til arbejde der er udført. 3. prioritet iht. strategien Samlet udgift kr. (Vinduer kr. ) (Kapel kr.) Tilskud kr. (75 %) Udgifter i alt kr. inkl. moms. Tilskud kr. (75%) Udgifter i alt kr. Tilskud kr. (75%) 4. Gl. Stationsvej 40, Hyllested Tilskud til nyt tag, tagrender og tagvinduer. Hyllested. Synligt beliggende. Omfattet af lokalplan. 5. Gl. Krovej 3, Fuglsø Landbrug beliggende centralt i Fuglsø, ikke synlig for landvejen. Stuehus SAVE værdi 5. Udlænger SAVE 4. Flotte porthammer. Gesims. Forkert tag. Puds reparation. Afgravning af opfyld ved fundament. 6. Dejret Bygade 19 Det gamle bageri Esby Bygade 6 Skødshovedvej 10 Tilskud til udskiftning af døre og vinduer samt tag. Der er ikke medsendt tilbud. SAVE værdi 4. Ansøgning modtaget Bygningsarbejder dyrere end beregnet. Ønsker Supplerende tilskud. Modtog tilskud fra Landsbypuljen tilskud kan ikke forhøjes. Fremgår også af tilsagnet. Ansøger Landsbypuljen 2015 om tilskud. Bygningsarbejderne er afsluttet. Bygningsforbedring - boliger og erhverv Ansøger om tilskud til bygningsforbedring. Søgte kr. Tilskud kr. (75%) Stuehus Tilskud kr. (50 %) Staldlænger Tilskud kr. (75 % ) kr. Tilskud kr. (75 %) Kan ikke give tilskud til arbejder der er gennemført. Ejer. Kirsten Baunsgaard og Drew Aitken. Alsh Side

8 8 of 9 Landsbypuljen 2014, men blev ikke behandlet da fristen var udløbet. Bygningen er beliggende i det åbne land mellem Dejret og Skødshoved, og er synlig fra vejen. Der er ikke endnu indhentet et tilbud på de enkelte bygningsarbejder. Ramtenvej 3, Nimtofte Bygningen er ikke registeret som bevaringsværdig. Et tilskud kan derfor maks. udgøre 50 %. Istandsættelse af gavl til nr. 3 efter Nedrivning af erhverv, lagerbygning. Synligt i byen. Pollen 7 Stuehus til landbrug. Opført Gode proportioner. Nye vinduer. Hønebjergvej 17, Udskiftning af vinduer. Bygning skal Søby vurderes ift. Bevaringsværdi. Elsegårde Skovvej Tilskud til nyt tag på udlænger, nedlagt 1B landbrug. SAVE værdi 4 og 5. Gratbjergvej 6 Nyt tag på udhus. Pandeplader. SAVE værdi kr kr kr kr. Alsh Side

9 9 of 9 Forslag til fordeling. 1. Ansøgningsrunde. Landsbypuljen Pkt kr. fra nedrivning overføres til bygningsforbedring. Pkt. 2. Fordeling af til 1. ansøgningsrunde: 1. Lufthavnsvej 50 % maks Skrejrupvej 50 %, maks Storkevej 50 %, maks Slotsgade 50 %, maks Auningvej 50 %, maks Hovdigevej 50 %, maks Pkt kr. til nedrivning overføres til anden ansøgningsrunde. Pkt. 3b. Alternativt gives tilskud til nedrivning af Molsvej 2 i Rønde på 50 %, maks kr. (Etageboligprojekt på vej). Pkt. 4. Fordeling af kr. til bygningsforbedring. Forslag om at min kr. reserveres til bevaringsværdige bygninger. Pkt prioritet. Igangværende byfornyelse mv. Bredgade 13, Kolind. Bygningsforbedring. Områdefornyelse i Kolind. Tilskud kr. Pkt prioritet. e. Forslag til fordeling. 1. Søby kr. delvist tilskud til handicaptoilet 2. Balle Borgerstue kr. delvist tilskud til handicaptoilet /udvendige bygningsarbejder 3. Mygind delvist tilskud til handicaptoilet 4. Hyllested kr. delvist tilskud til handicaptoilet og ramper 5. Rostved delvist tilskud 6. Strands delvist tilskud 7. Bytinget delvist tilskud 8. Helgenæs delvist tilskud. 9. Dråby delvist tilskud I alt fordeles kr. til forsamlingshuse. Flere forsamlingshuse har sendt tilkendegivelser og har en forventning om en 2. ansøgningsrunde, da fristen den 20. januar var meget kort. Pkt. 6. Fordeling bevaringsværdige bygninger. Forslag til fordeling. 1. Drammelstrup delvist tilskud kr. 2. Molsvej delvist tilskud kr. 3. Østergårdsvej delvist tilskud kr. 4. Gl. Stationsvej delvist tilskud kr. 5. Gl. Krovej - delvist tilskud kr. 6. Dejret Bygade delvist tilskud kr. I alt fordeles kr. til bevaringsværdige bygninger. Alternativt gives til de 5 første ansøgere. Pkt. 7. I alt kr. overføres til anden ansøgningsrunde til bygningsforbedring. Alsh Side

ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde

ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde 1 of 6 Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde Ebeltoftvej 5, Mørke Nimtofte Mejeri, Stationsvej 9, 8581 Nimtofte

Læs mere

Nedrivninger Boliger og erhverv beliggende i landsbyer

Nedrivninger Boliger og erhverv beliggende i landsbyer Notat. Ansøgninger til Landsbypuljen 2016. Forslag til prioriteret venteliste. Opdateret 23. november 2016. N.B. Ejere er ikke kontaktet og der kan derfor være uaktuelle emner på listen. Nye ansøgninger

Læs mere

Balle Borgerstue, Lykkesholmvej 1, Balle

Balle Borgerstue, Lykkesholmvej 1, Balle Balle Borgerstue, Lykkesholmvej 1, Balle Land: By: x Ejendomstype: Ejer : Nabobygningen ønskes nedrevet. Bygningen i billedet ombygges til borgerstue. Bygning overtages af Balle Borgerforening. Beboet:

Læs mere

Notat - Oversigt over emner til prioritering NEDRIVNING. 1 of 10

Notat - Oversigt over emner til prioritering NEDRIVNING. 1 of 10 1 of 10 Notat - Oversigt over emner til prioritering NEDRIVNING Prioriteringsrækkefølge: Boliger prioriteres højest. Erhverv og opholdsrum i byer prioriteres højere end andet erhverv, herunder landbrugsbygninger.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Status for ejendomme indkommet pr 1. maj 2014. Oversigt over ejendomme indkommet pr. 1.okt. 2014

Status for ejendomme indkommet pr 1. maj 2014. Oversigt over ejendomme indkommet pr. 1.okt. 2014 Norddjurs Kommune ved Lars Holst Andersen. Internt notat af 10.10.14 Status for ejendomme indkommet pr. 1.maj 2014 og Oversigt over ejendomme indkommet pr. 1.okt. 2014 Status for ejendomme indkommet pr

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Projektet kan støttes med reserverede midler Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Ambæk Mark 10, 4720 Præstø

Ambæk Mark 10, 4720 Præstø Ambæk Mark 10, 4720 Præstø Save registrering 2 1721 160 m2 57.500 23.000 Udskiftning af nedslidte vinduer på bevaringsværdig ejendom, oprindeligt opført som rytterskole. Vinduernes opdeling og udseende

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

FALDEFÆRDIGE BYGNINGER UDVALGSKRITERIER

FALDEFÆRDIGE BYGNINGER UDVALGSKRITERIER INDSATSPULJEN 2010 3.7 mill. Finansieret af staten 1.0 mill. Fra eget budget Dato: 2. december 2009 Reference: Lars Holst Andersen Direkte telefon: 89594010 E-mail: lha@norddjurs.dk Journalnr.: FALDEFÆRDIGE

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Det samlede budget til tilskud til forsamlingshusene er i budget 2013 i alt ,00 kr.

Det samlede budget til tilskud til forsamlingshusene er i budget 2013 i alt ,00 kr. Intern Notat Teknik og Miljø Ejendomscentret Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr: Dato: 26. marts 2014 Forsamlingshuse tildeling af ekstra

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Nedrivningspulje Teknik & Miljø

Nedrivningspulje Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2016 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2016 1 Nedrivningspulje 2016 Der er i budgettet afsat kommunale midler til at matche statens afsatte midler til nedrivning mv. Hvad gives

Læs mere

Status for ejendomme indkommet til Landsbypuljen og 2015

Status for ejendomme indkommet til Landsbypuljen og 2015 Norddjurs Kommune ved Lars Holst Andersen. Internt notat af 5.3.15 Status for ejendomme indkommet til Landsbypuljen 2014 og 2015 A. Ejendomme, der er nedrevet. Tilbudspriser incl. moms. Rougsøvej 41, Allingåbro

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje.

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. Slotsgade 18 5953 Tranekær Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. 2015-07-29 Ansøgning om midler fra Landsbypulje til renovering af Slotsgade 18, Tranekær. Vi ansøger hermed om

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Lundbyvej 32, 4720 Præstø

Lundbyvej 32, 4720 Præstø Lundbyvej 32, 4720 Præstø 13630 1/2 Tidligere bolig Landbolig Save registrering 6 1800 265 m2 Nedrivning af ubeboet landejendom. Der gives tilskud til nedrivning som forestås af ejer. Ejendommen er nedslidt

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Hej Tomas, Hermed svar vedr. det alternative forslag til ByensHus. Har du spørgsmål eller kommenterer, så hører jeg gerne fra dig. God jul.

Hej Tomas, Hermed svar vedr. det alternative forslag til ByensHus. Har du spørgsmål eller kommenterer, så hører jeg gerne fra dig. God jul. From: Sent: 11 Dec 2017 19:13:31 +0100 To: tomasjensen46@hotmail.com Cc: Rasmus Scharling Toft;Alette Lena Skov-Hansen; Subject: Svar vedr. alternativt ByensHus Attachments: MDR_svar_alternativt_ByensHus_DEC17.pdf

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Drammelstrup 4 Rosmus 8 Gravlev

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 ANSØGER Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 PROJEKT Moms reg. Søgt tilskud fra andre Samlede udgifter til projektet Ja Nej m. moms u. moms Værdi af egen arbejdskraft 100 kr. pr.time

Læs mere

Nedrivningspulje, tilskud til indretning af byrum og istandsættelse af forsamlingshuse 2017

Nedrivningspulje, tilskud til indretning af byrum og istandsættelse af forsamlingshuse 2017 Nedrivningspulje, tilskud til indretning af byrum og istandsættelse af forsamlingshuse 2017 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Marts 2017 1 Indhold TILSKUDSMULIGHEDER 2017... 4 Inden du søger... 4

Læs mere

Lundby Hovedgade 69, Lundby

Lundby Hovedgade 69, Lundby Lundby Hovedgade 69, Lundby 1911 127 m2 81.450 32.580 Opretning og renovering af facader. Grønsundvej 33, Stege Nedlagt vandværk 1934 166 m2 33.590 13.436 Udskiftning af oliefyr med pillefyr. Kirkebakken

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE APRIL 2004 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2003 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: Struer@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lekkendevej 3, 4735 Mern

Lekkendevej 3, 4735 Mern Lekkendevej 3, 4735 Mern 23622 Oplag Stald/værksted 1880 Ca. 200 m2 Nedrivning af del af landbrugsejendom med tidligere stald og værksted. Nedrivning af den del af det tidligere mejeri der efterfølgende

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 11 FELDBALLE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 11 FELDBALLE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 11 FELDBALLE INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Tåstrup 4 Kejlstrup 8 Bjødstrup 12

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager 1 of 6 Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager BEMANDING: FIRE LOKALPLANLÆGGERE (AKTUELT (APRIL 2014) TRE GRUNDET LANGTIDSSYGEMELDING) EN KOMMUNEPLANLÆGGER (PR. 1. APRIL 2014)

Læs mere

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 26. juni 2014 Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Udført for Langeland Kommune Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Bevarings- Adresse: Kommune: Bygningsid: BBR nummer: 3 1 Molsvej 122 Syddjurs 17771977 706-758-7 3 1 Rugårdsvej 7 Syddjurs 17764805 706-3826-24 3 2

Bevarings- Adresse: Kommune: Bygningsid: BBR nummer: 3 1 Molsvej 122 Syddjurs 17771977 706-758-7 3 1 Rugårdsvej 7 Syddjurs 17764805 706-3826-24 3 2 Fredningsstatusværdi: Bevarings- Adresse: Kommune: Bygningsid: BBR nummer: 3 1 Molsvej 122 Syddjurs 17771977 706-758-7 3 1 Rugårdsvej 7 Syddjurs 17764805 706-3826-24 3 2 Adelgade 7 Syddjurs 17769711 706-9026-1

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2016

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2016 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2016 Bilaget viser en nærmere gennemgang af de enkelte projekter, der har ansøgt om midler. Først gennemgås økonomien for de forskellige ansøgninger herefter

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:00 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag:

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag: 1 of 5 Til Natur- og Miljøklagenævnet 12-02-2016 Sagsnummer.: 16/2578 Sagstype: KLE: 01.03.00 Sagsbehandler: Pernilla Marie Mathisen Tlf.: 87535283 Klage over Syddjurs Kommunes landzonetilladelse af den

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 07 ÅDALEN (LIME) Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 07 ÅDALEN (LIME) Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 07 ÅDALEN (LIME) INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Bendstrup 4 Halling 8 Hvilsager

Læs mere