Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 6. semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 6. semester"

Transkript

1 Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 6. semester Udarbejdet af uddannelseskonsulenterne, august 2017

2 Indholdsfortegnelse To do liste Side 3 Introduktionsprogram Side 4 Indledning: Studieaktiviteter i 6. semester og beskrivelse af uddannelseselementer Side 5 Studieaktivitet, uddannelsessamtaler Side 6 Formål med aktivitetskort Side 7 Mål for læringsudbytte på 6. semester Side 8 Prøvebeskrivelse Side 9 Uddannelsessamtale Side 10 Uddannelseselement: Akut, kritisk og kompleks sygepleje Side 11 Aktivitetskort: Sygeplejefaglige behov Side 12 Aktivitetskort: Sygeplejefaglige interventioner/handlinger Side 13 Refleksionsark 1 Side 14 Skriftlig formativ feedback for studieaktivitet 1: Akut, kritisk og kompleks sygepleje Side 15 Aktivitetskort: Medicinhåndtering Side 16 Refleksionsark 2 Side 17 Skriftlig formativ feedback for studieaktivitet 2; Medicinhåndtering Side 18 Uddannelseselement: Klinisk innovativ sygeplejepraksis Side 19 Aktivitetskort: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Side 20 Refleksionsark 3 Side 21 Skriftlig formativ feedback for individuel studieaktivitet 3; Klinisk innovativ sygeplejepraksis Side 22 Uddannelseselement: Klinisk lederskab Side 23 Aktivitetskort: Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Side Aktivitetskort: Dokumentation Side 26 Refleksionsark 4 Side 27 Skriftlig formativ feedback for studieaktivitet 4; Klinisk lederskab Side 28 SOLO-taksonomi og evaluering rød, gul og grøn Side 29 Model for praktisk færdighedsudøvelse Side 30 Formativ evaluering ud fra farveskala Side 31 Model for Klinisk beslutningstagen Side 32 Forberedelsesskema til intern klinisk prøve Side 33 1

3 7-trinsskala og mål for læringsudbytte på 6. semester Side 34 Studieaktivitetsmodel Side 35 Dokumentation og fremmøde Side

4 To do liste Studerende: Periode: Sygehus: AKU: KV: Afsnit: Initialer: Initialer: Aktivitetskortene er en hjælp til at opnå mål for læringsudbytte Ansvarlig Opgaver Velkomstmail inkl. Arbejdsplan via Praktikportal (PP) Tjek Tryg-brandskolen max. 1 år (første dag) Tjek stikskadebevis jf. dok nr / Udlevere og gennemgå introprogram (eget afsnit) Udlevere program for studieaktivitet Aktivitetskort IT oprettelse - se D4 nr / Undervisning i forflytning, eget regi (husk: forflytningsvejl.) Elektronisk evalueringsskema besvaret ID-kort/nøglekort returneres Dokumentation af fremmøde (uploades i praktikportalen) Upload refleksioner og feedback i PP Udfylde forberedelsesskema til eksamen Godkend eksamen i PP Samlet fremmøde i praktikperioden Timer: AKU/KV Dato og initialer Stud. Dato og initialer Uddannelsessamtaler og feedback (studerende er medansvarlig for udfyldelse) Fælles forpligtende aftale om studieaktivitet og mødepligt Uddannelseselement: Akut, kritisk og kompleks sygepleje uge 1 8 (kalenderuge 6-13 eller 36 43) Studieaktivitet 1 Skriftlig formativ feedback på Akut, kritisk og kompleks sygepleje Dato: Initialer: Studieaktivitet 2 Skriftlig formativ feedback på Medicinhåndtering Dato: Initialer: Evaluering af aktivitetskort (Tre første behov, interventioner og medicin ) Dato: Efter 4 uger Uddannelseselement: Klinisk innovativ sygeplejepraksis uge (kalenderuge eller 44+45) Studieaktivitet 3 Skriftlig formativ feedback på Klinisk innovativ sygeplejepraksis Dato: Efter 17 uger Faglig forum afholdt Dato: Uddannelseselement: Klinisk lederskab uge (kalenderuge eller 46-4) Studieaktivitet 4 Skriftlig formativ feedback på Klinisk lederskab Dato: Initialer: Evaluering af aktivitetskort (Alle kort) Dato: Efter 14 uger Dato: Dato: Dato: Efter 17 uger Intern klinisk prøve (sidste 3 uger) Dato for afholdelse: Karakter: Efter 8 uger 3

5 Introduktionsprogram Dato Emnerne kan indsættes i afsnittets øvrige introduktionsmateriale Vejleder sørger for: Emne Bemærkninger Dato/Sign.: Linned depot: Uniform, Omklædningsforhold, personaleskab Introduktion til kliniske retningslinjer Sikkerhed og fortrolighed Dok.nr Ved personhenførbar data (Tavshedspligt) Beredskabsplan og placering af: brandslukningsudstyr Nødudgange Tlf. nr. ved brand (Evt. udlevering af tlf.nr.) Handling ift. hjerte- lungeredning Hjerte- lunge redning på (Evt. udlevering af Tlf. nr.) skolen Personalepolitikker og arbejdsmiljø i Dok.nr Region Sjælland Opfølgning på UTH Dok.nr Datasikkerhed Dok.nr IT oprettelse Dok.nr Duftpolitik MRSA Hvis udveksling Introduktion i afsnittet Bemærkninger Vejleder Dato/Sign. Arbejdskultur syge- raskmelding til afsnittet Personale Studerende elever i afdelingen Uddannelsesspecifikke emner Bemærkninger Vejleder Dato/Sign. Planlægning og aftaler ift. Arbejdsplan 30 timer i Gennemsnit/ uge Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Læringsmiljø studierum Undervisningstilbud i afsnittet Elektronisk evaluering 4

6 Indledning 1 Studieaktiviteter i 6. semester: Semesterets fokus er kompleks sygeplejevirksomhed på tværs af organisationer og professioner i det hele sundhedsvæsen med inddragelse af forskning- udviklingsarbejde. Studieaktiviteterne er tilrettelagt således, at du opnår viden, færdigheder og kompetencer i selvstændigt at udføre klinisk lederskab og i at sikre og udvikle kvalitet i pleje- og behandlingsforløb. Semestret er sammensat af en række studieaktiviteter med forskellige forventninger til dig som studerende. Udover, at du skal arbejde med mål for læringsudbytter for semestret i praktikken, skal du også gennemføre nedenstående fire fokuserede studieaktiviteter. De enkelte studieaktiviteter gennemføres i slutningen af uddannelseselementerne. Sammen med den kliniske vejleder aftales tidspunkt for en situation, hvor du demonstrerer din viden, færdigheder og kompetencer gennem udførelse af de enkelte studieaktiviteter. Uddannelseselement: Akut, kritisk og kompleks sygepleje uge 1 8 (Kalender uge 6-13 eller 36 43) I dette uddannelseselement fokuseres på studieaktivitet nr. 1 & nr. 2: 1. Analysere, intervenere, begrunde og evaluere et akut og komplekst plejeforløb 2. Medicinhåndtering herunder vejledning og undervisning af patienter. Der arbejdes med aktivitetskortene: Sygeplejefaglige behov Sygeplejefaglige interventioner/handlinger Medicinhåndtering Uddannelseselement: Klinisk innovativ sygeplejepraksis uge (Kalender uge eller 44+45) I dette uddannelseselement fokuseres på studieaktivitet nr. 3: 3. På baggrund af en forudgående undersøgelse af en klinisk sygeplejefaglig problemstilling skal du udarbejde et forslag til et innovativt tiltag som led i fremadrettet kvalitetssikring og udvikling. Du skal præsentere forslaget for et fagligt forum på det kliniske uddannelsessted. Der arbejdes med aktivitetskortet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Uddannelseselement: Klinisk lederskab uge (Kalender uge eller 46-4) I dette uddannelseselement fokuseres på studieaktivitet nr. 4: 4. Demonstrere klinisk lederskab i form af at planlægge, udføre og eventuelt uddelegere sygepleje til en udvalgt gruppe patienter/borgere under hensyntagen til patienternes/borgernes samlede forløb på tværs af organisationer og professioner, så patienterne/borgerne oplever sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der arbejdes med aktivitetskortene: Sygeplejefaglige behov Sygeplejefaglige interventioner/handlinger Medicinhåndtering Tværprofessionelt og sektorielt samarbejde Dokumentation Efter gennemførelse af hver af de fire fokuserede studieaktiviteter: Studerende: Udarbejder skriftlige refleksioner. Vejleder: Udarbejder en skriftlig formativ feedback til hver studieaktivitet på baggrund af læringsudbytte. Disse dokumenter ligger til grund for den kliniske prøve. Dokumentation for de gennemførte fire studieaktiviteter er en forudsætning for, at du kan gå til klinisk prøve. 1 Dette materiale er udarbejdet på baggrund at uddannelsesplanen for 6. semester. 5

7 Studieaktivitet: Gennem hele praktikforløbet skal du være studieaktiv. Dvs. du skal være aktiv både i forhold til dit fremmøde i afsnittet samt sørge for at få opdateret din viden. Når du er studieaktiv, kan du indstilles til den interne prøve i 6. semester. For at tydeliggøre hvad der menes med studieaktivitet, har praktikken udarbejdet en studieaktivitetsmodel. Du har timer ugentligt hjemme, hvor du opdaterer din viden. (Jf. opnåelse af ECTS point) I praktikken er der mødepligt svarende til 30 timer gennemsnitligt om ugen. Du dokumenterer ugentligt dit fremmøde i skema, og du aftaler løbende med vejleder, hvordan timerne kan planlægges. (Du kan også nå dit læringsudbytte, aften, nat og weekend). Du tager gennem hele praktikforløbet selv ansvar for din studieaktivitet, dvs. indhente manglende timer samt at vurdere sammen med vejleder, hvordan du opnår mål for læringsudbytte, viden og de færdigheder, som er beskrevet i aktivitetskortene. Du og vejleder opdaterer ved behov jeres aftaler i uddannelsessamtale arket, fx. aftale i form af erstatningsfremmøde, supplerende studieaktiviteter mm. Du og vejleder har også mulighed for at kontakte den tilknyttede vidensmedarbejder, hvis der ønskes sparring i forhold til studieaktiviteten. Uddannelsessamtaler Inden for de første to uger indgås en fælles forpligtende skriftlig aftale. Du skriver referat (underskrives). Aftalen skal indeholde: Planlægning af mødepligt i praktikken arbejdstider. Planlægning af forløbet og studieaktiviteter. Afdækning af teoretiske og praktiske færdigheder fra tidligere o Hvilke kompetencer er du i besiddelse af o Hvilke kompetencer du har brug for at blive opdateret i Personlige læringsmål Forventningsafstemning. Gensidigt aftale, hvordan der reageres ved bekymring ift. forløbet (rettidigt omhu) Rammer for læring. Afklare, hvordan en arbejdsdag bliver til en uddannelsesdag. Næste samtale. Medbring: Aktivitetskort fra tidligere. Undervisningsplan fra 5. semester. Der afholdes vejlednings- refleksions- og feedbacksamtaler gennem hele forløbet (jf. D4 nr ). 6

8 Formål med aktivitetskort: Der er 1 aktivitetskort med fokusområder og læringsaktiviteter. Undervejs i forløbet kan du og vejleder tilføje og slette læringsaktiviteter, så det er relevant i forhold til læringsudbyttet og de sygeplejeinterventioner, der er i afsnittet. Formål med aktivitetskortene: At du har et redskab til at opnå mål for læringsudbytte for 6. semester At din kliniske vejleder har et redskab til evaluering, som støtter din læring Når du arbejder med dine kliniske aktivitetskort: Får du overblik over det, du skal lære i praktikken ved hjælp af fokusområder og læringsaktiviteter Opnår du indsigt i dit faglige niveau Bliver det synligt for dig, hvilken viden og færdigheder, du skal arbejde med Udvikler du din professionsidentitet Får du feedback af din vejleder på, hvor langt du i forhold til læringsudbyttet Arbejdsgang: 1. Du skriver løbende i kortene, hvilke aktiviteter du har arbejdet med 2. Du og vejleder evaluerer dit videns- og færdighedsniveau i de enkelte kort 3. Du og vejleder laver en samlet evaluering i kortene - midtvejs og slut i uddannelseselement og ved behov. Du er velkommen til at lave flere skriftlige refleksioner. Dette aftales med vejleder. Du bestemmer selv, hvad de skal indeholde. 7

9 Mål for læringsudbytte på 6. semester. Læringsudbyttet er styrende for hele 6. semester og din viden, færdigheder og kompetencer vil blive bedømt ift. disse ved den afsluttende kliniske prøve. Du arbejder med læringsudbytte for 6. semester i aktivitetskortene. 8

10 Prøvebeskrivelse Prøvens form: Prøven tager udgangspunkt i dit kliniske forløb (aktivitetskort) herunder de fire fokuserede studieaktiviteter, der er beskrevet for de tre uddannelseselementer i 6. semester. Dine refleksioner over studieaktiviteter og dine vejlederes formative feedback danner grundlag for prøven. Både dine egne refleksioner og vejlederes feedback uploades på Praktikportalen. Du er selv ansvarlig for, at dokumenterne er tilgængelige for de to eksaminatorer senest 5 dage inden prøven. Dine fire fokuserede skriftlige refleksioner over studieaktiviteterne Din vejleders skriftlige formative feedback for de gennemførte fire fokuserede studieaktiviteter Disse skal være tilgængelige for de to eksaminatorer senest 5 hverdage inden afviklingen af prøven. Prøvens afvikling: Prøven ligger i de to sidste uger af semestret og afholdes på et praktiksted. Du har indledningsvist 10 minutter til at diskutere og perspektivere dine skriftlige refleksioner over studieaktiviteterne i praktikperioden. Derefter bliver du eksamineret i 30 minutter ud fra mål for læringsudbytterne. En vidensmedarbejder fra uddannelsesinstitutionen er eksaminator, og den kliniske vejleder er medeksaminator. Vejledende tidsforbrug til den efterfølgende votering og tilbagemelding er ca. 15 min. Du kan ikke overvære voteringen. Bedømmelse: Bedømmelsen af din præstation sker på grundlag af den mundtlige eksamination i forhold til mål for læringsudbytte på 6. semester. Bedømmelsen munder ud i en karakter efter 7-trinsskalaen. Din præstation i alle fagområder bedømmes samlet. Den kliniske prøve er bestået, når du har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Opmærksomhedspunkt: Det er dit ansvar løbende at lægge aktivitetskortene, dine skriftlige refleksioner og vejleders skriftlige formative feedback ind i studieaktivitetsbogen (Portfolio). Der er udarbejdet skabeloner henholdsvis du og vejleder skal udfylde i 6. semester: Alle skabeloner ligger som Word dokumenter på intranettet: Link: Skabelon til refleksion: Længere nede i materialet finder du en skabelon til den refleksion, som du skal lave ift. de fire studieaktiviteter. Skabelon til skriftlig formativ feedback: Længere nede i materialet er der et skabelon til den skriftlige formative feedback, som vejlederen skal anvende til at evaluere den studerende på baggrund af de fire studieaktiviteter. Skabelon til forberedelse af eksamen for vejleder Længere nede i materialet er der et skabelon til forberedelsen, som vejleder anvender. Skabelon til uddannelsessamtaler Længere nede i materialet er der et skabelon til, som studerende og vejleder anvender. 9

11 Uddannelsessamtale (forpligtende aftale, den studerende skriver resumé af samtalen) Dit oplæg til uddannelsessamtale: Resumé Hvad har du talt med din vejleder om ved samtalen? Hvad skal du arbejde videre med og hvordan? Dato og studerendes underskrift Vejleders underskrift 10

12 Uddannelseselement: Akut, kritisk og kompleks sygepleje Uge 1 8 (kalenderuge 6-13 eller 36 43) I dette uddannelseselement fokuseres på studieaktivitet nr. 1 & nr. 2: 1. Analysere, intervenere, begrunde og evaluere et akut og komplekst plejeforløb 2. Medicinhåndtering herunder vejledning og undervisning af patienter. Beskrivelse af uddannelseselement: Akut, kritisk og kompleks sygepleje 12 ECTS 8 uger Inden for dette uddannelseselement skal du udøve sygepleje til den akutte og kritisk syge patient, hvor forskellige problemstillinger interagerer. Det betyder at patientens/borgerens tilstand er uforudsigelig og kompleks, hvilket kan være aktuelt for både patienter indlagt på sygehus og for borgere i eget hjem. Der kan være tale om både medicinske og kirurgiske tilstande, kroniske tilstande og tilstødende komplikationer. Du skal lære at observere og identificere patientens/borgerens reaktioner på sygdom samt vurdere og prioritere, hvilke interventioner, der skal udføres hos den enkelte patient/borger med henblik på at kunne træffe beslutninger for patientforløbet. Du arbejder med beslutningstagning, der skal ske i samspil med / ved inddragelse af patient/borger og pårørende samt andre sundhedsprofessionelle. På baggrund af dette skal du lære at evaluere patientens situation/tilstand og herudfra vurdere og prioritere om og i så fald hvornår, der skal tilkaldes andre professioner. Ydermere skal du arbejde med at kunne vurdere, administrere og begrunde medicinhåndtering ud fra sygeplejerskens ansvarsområde samt dokumentere den udøvede sygepleje. (Jf. Uddannelsesplan juni 2017) Dine opgaver: I de 8 uger arbejder du med aktivitetskortene: Sygeplejefaglige behov Sygeplejefaglige interventioner/handlinger Medicinhåndtering I aktivitetskortene er beskrevet de læringsaktiviteter, du skal arbejde med i hverdagen. Vejleder evaluerer din viden og/eller dine færdigheder ved at sætte kryds og dato i farvelinjen på hvert aktivitetskort efter uddannelsesuge 4 & 8 uger. Du og din vejleder aftaler en konkret dag i slutningen af uddannelseselement, hvor du og vejleder er sammen om den/de samme patientsituationer. Anvend arket Skriftlig formativ feedback for studieaktivitet 1; Akut, kritisk og kompleks sygepleje. Side 15 Anvend arket Skriftlig formativ feedback for studieaktivitet 2; Medicinhåndtering. Side 18 11

13 Aktivitetskort: Sygeplejefaglige behov Viden: Du skal kunne kombinere viden om og reflektere over patients og borgers sygeplejebehov i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Du skal kunne forklare og reflektere over etiske sygeplejefaglige problemstillinger i relationsamarbejdet med patient, borger og pårørende Færdighed: Du skal kunne analysere og begrunde sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende og rehabiliterende patientforløb Du skal kunne vurdere og begrunde vejledning og undervisning af patient, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende Eksempler efter retsinformation, VEJ nr af 15/01/2013, som du skal vide noget om (Læringsaktiviteter): Pt. har en sygdom, som du skal have viden om gennemgås ift. hver pt. Midtvejs og til slut i praktikperioden evaluerer vejleder: Dit vidensniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra SOLO taksonomien Sæt kryds og dato: Dit færdighedsniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra praktisk færdighedsudøvelse Sæt kryds og dato: Arbejdet med. Sæt flueben Identificer pt. sygeplejefaglige behov: Funktionsniveau, evne til at klare sig selv Bevægeapparat, træning, balanceproblemer Ernæring, kvalme, opk. Hud og slimhinder Kommunikation Psykosociale forhold Respiration og cirkulation Seksualitet Smerter og sanseindtryk Søvn og hvile Viden og udvikling Udskillelse af affaldsstoffer Specifikt for afsnittet (skriv relevante læringsaktiviteter til): Pt. Inddragelse Egenomsorg Inddragelse af pårørende Du reflekterer og noterer din viden omkring patienternes sygdomme og din viden om læringsaktiviteterne. Underbygges med retningslinjer, teori, forskning mm. (Brug portfolio til uddybelse). Noter herunder de sygdomsgrupper, som du har fået viden om ift. læringsaktiviteterne (Udfyldes af studerende): 12

14 Aktivitetskort: Sygeplejefaglige interventioner/handlinger Viden: Du skal kunne kombinere viden om og reflektere over patients og borgers sygeplejebehov i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Du skal kunne forklare og reflektere over etiske sygeplejefaglige problemstillinger i relationsamarbejdet med patient, borger og pårørende Færdighed: Du skal kunne analysere og begrunde sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende og rehabiliterende patientforløb Eksempler på det du skal gøre, eller skal vide noget om (Læringsaktiviteter): Pt. har en sygdom og sygeplejefaglige behov, som der skal handles på Sæt kryds og dato: Dit færdighedsniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra model for praktisk færdighedsudøvelse Sæt kryds og dato: Arbejdet med. Sæt flueben Hygiejniske principper (skriv relevante læringsaktiviteter til): Håndhygiejne Smitteveje/kilder, isolation Plaster. Sår mm. Patient forløb: Kliniske observationer: Udføre, prioritere og uddelegere Handle på fænomener Mobilisering: Ergonomi forflytninger Immobilitetsrisici Udskillelser: Blærekateter (KAD/engangs.) Håndtering af udskillelser/prøver Screening: Ernæring Operation: Præ-, per, postopr. sygepleje Div. Undersøgelser Midtvejs og til slut i praktikperioden evaluerer vejleder: Dit vidensniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra SOLO taksonomien Du reflekterer og noterer din viden og færdigheder omkring interventioner ift. læringsaktiviteterne. Underbygges med retningslinjer, teori, forskning mm. (Brug portfolio til uddybelse). Noter herunder de færdigheder, som du har arbejdet ift. læringsaktiviteterne (Udfyldes af studerende): 13

15 Refleksionsark 1 Max 8800 anslag uden mellemrum (4 sider) (Du reflekterer over studieaktiviteten og holder din viden og færdigheder op imod mål for læringsudbytte. Refleksionen skal gerne indeholde den erfaring samt forsknings-og evidensbaseret viden, du har opnået i samarbejde med patienten. (Brug model for Klinisk beslutningstagen) Studieaktivitet nr. 1 Akut, kritisk og kompleks sygepleje (ex. refleksionscirkel fra portfolio) Afleveres første hverdag efter studieaktiviteten: ja: Nej: sæt kryds Dato/år: Underskrift studerende: 14

16 Skriftlig formativ feedback på studieaktivitet 1 Akut, kritisk og kompleks sygepleje I slutningen af uddannelseselementet (i alt 8 uger): Vejleder og den studerende (stud.) udpeger den/de akutte, kritiske og komplekse patienter (pt.), som den stud. skal udøve sygepleje til. Pt. udpeges ud fra, at den stud. skal have mulighed for at analysere, intervenere, begrunde og evaluere akut og komplekst plejeforløb. Den stud. skal vise vejleder, om denne har opnået nedenstående kompetencer. Medicinhåndtering prioriteres ikke nødvendigvis i denne studieaktivitet, da den evalueres særskilt. Studerendes navn: Vejlederens navn: Sygehus: Afsnit: Dato: Tidsperiode: Underskrift studerende: Underskrift vejleder: Stempel fra afsnittet: Der aftales en konkret dag, hvor den stud. og vejleder er sammen om den/de samme patientsituationer. Stud. afleverer sin skriftlige refleksion den efterfølgende hverdag til vejleder. Vejleder skriver og giver formativ feedback på PC på baggrund af (senest 3 hverdage efter studieaktiviteten): Læringsudbytte Vejlederens evaluering af dagen Den stud. skriftlige refleksion af dagen (Kan foregå sammen med evaluering af aktivitetskortene). Stud. er ansvarlig for, at egne refleksioner og vejleders skriftlige feedback for de gennemførte studieaktiviteter opbevares og gemmes indtil slutningen af 6. semester, hvor den stud. senest 5 hverdag før afviklingen af den kliniske prøve uploader alle dokumenter i praktikportalen. 1. Kan selvstændigt intervenere, organisere, vurdere, justere og dokumentere i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient på tværs af organisationer og professioner: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 2. Kan selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagen indenfor stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt involvere pt, pårørende og andre fagprofessionelle: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 3. Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationerne præget af kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver samt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 4. Kan selvstændigt tage ansvar for og organisere pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, pårørende og fagprofessionelle: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 5. Feedback på skriftlig refleksion: 15

17 Aktivitetskort: Medicinhåndtering Viden: Du skal kunne kombinere viden om og reflektere over metoder og standader for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling. Færdighed: Du skal kunne anvende, vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin. Eksempler på det du skal gøre, eller skal vide noget om (Læringsaktiviteter): Midtvejs og til slut i praktikperioden evaluerer vejleder: Dit vidensniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra SOLO taksonomien Sæt kryds og dato: Arbejdet med. Sæt flueben Lægemiddelgivning (skriv relevante læringsaktiviteter til): Obs. og viden om; virkning, bivirkning og kontraindikation Gennemgang af medicinrum Medicinhåndtering i praksis Bortskaffelse Risikofaktorer Medicinudregning Informere pt. om medicinen ud fra dennes forudsætninger Dok. og forholdsregler ifm. Opus medicin Kende eget ansvars- og kompetenceområde Forholdsregler ifm. Medicinindtagelse Hygiejniske forholdsregler OBS og Vurdere effekten af den ordinerede medicin Procedurer og retningslinjer ift. Medicinhåndtering Kritisk forholde sig til medicinhåndtering Håndtere div. adm. Former Adm. Af PN medicin - rette tid Foreslå medicinsk behandling Ift. pt. Sundhedsudfordringer Afklare hvad rammedelegation betyder i afsnittet Patientidentifikation Du reflekterer og noterer din viden og færdigheder omkring medicinhåndtering ift. læringsaktiviteterne. Underbygges med retningslinjer, teori, forskning mm. (brug portfolio til uddybelse). Noter herunder de præparater, som du har arbejdet med (Udfyldes af studerende): Dit færdighedsniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra model for praktisk færdighedsudøvelse Sæt kryds og dato: 16

18 Refleksionsark 2 Max 8800 anslag uden mellemrum (4 sider) (Du reflekterer over studieaktiviteten og holder din viden og færdigheder op imod mål for læringsudbytte. Refleksionen skal gerne indeholde den erfaring samt forsknings-og evidensbaseret viden, du har opnået i samarbejde med patienten. (Brug model for Klinisk beslutningstagen) Studieaktivitet nr. 2 Medicinhåndtering (ex. refleksionscirkel fra portfolio) Afleveres første hverdag efter studieaktiviteten: ja: Nej: sæt kryds Dato/år: Underskrift studerende: Underskrift vejleder: 17

19 Skriftlig formativ feedback på studieaktivitet 2 Medicinhåndtering I slutningen af uddannelseselementet (i alt 8 uger): Vejleder og den studerende (stud.) udpeger den/de akutte, kritiske og komplekse patienter (pt.), som den stud. skal udøve medicinhåndtering til. Pt. udpeges ud fra, at den stud. skal have mulighed for at vise vejleder, om denne har opnået nedenstående kompetencer. Der aftales en konkret dag, hvor den stud. og vejleder er sammen om den/de samme patientsituationer (kan være samme dag, som studieaktiviteten akut, kritisk og kompleks sygepleje ). Studerendes navn: Vejlederens navn: Sygehus: Afsnit: Dato: Tidsperiode: Underskrift studerende: Underskrift vejleder: Stempel fra afsnittet: Stud. afleverer sin skriftlige refleksion den efterfølgende hverdag til vejleder. Vejleder skriver og giver formativ feedback på PC på baggrund af (senest 3 hverdage efter studieaktiviteten): Læringsudbytte Vejlederens evaluering af dagen Den stud. skriftlige refleksion af dagen (Kan foregå sammen med evaluering af aktivitetskortene). Stud. er ansvarlig for, at egne refleksioner og vejleders skriftlige feedback for de gennemførte studieaktiviteter opbevares og gemmes indtil slutningen af 6. semester, hvor den stud. senest 5 hverdag før afviklingen af den kliniske prøve uploader alle dokumenter i praktikportalen. 1. Kan kombinere viden om og reflektere over metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes/bedre fremadrettet? 2. Kan selvstændigt tage ansvar for og organisere pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, pårørende og fagprofessionelle: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes/bedre fremadrettet? 3. Kan anvende, vurdere og formidle medicinhåndtering og selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation kunne ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes/bedre fremadrettet? 4. Feedback på skriftlig refleksion 18

20 Uddannelseselement: Klinisk innovativ sygeplejepraksis Uge (Kalender uge eller 44+45) I dette uddannelseselement fokuseres på studieaktivitet nr. 3: 1. På baggrund af en forudgående undersøgelse af en klinisk sygeplejefaglig problemstilling skal du udarbejde et forslag til et innovativt tiltag som led i fremadrettet kvalitetssikring og udvikling. Du skal præsentere forslaget for et fagligt forum, på det kliniske uddannelsessted. Beskrivelse af uddannelseselement Klinisk innovativ sygeplejepraksis 3 ECTS 2 uger I dette uddannelseselement arbejder du med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med relevans for din aktuelle kliniske praksis. Mens du er i praktik, kan du desuden eventuelt deltage i et kvalitetsudviklings- eller forskningsprojekt, som udføres af Center for Sygepleje og Bioanalyse eller i projekter, der foregår på dit praktiksted. Du skal lære at identificere en klinisk sygeplejefaglig problemstilling og vurdere den systematisk og kritisk. I forbindelse med identifikation og vurdering af problemstillingen skal du medtænke den kontekst, hvor problemet forekommer. I relation til konteksten skal du inddrage perspektiver på relationen mellem sygeplejersken og patienten/borgeren, og du skal reflektere over, hvordan problemstillingen påvirker eller påvirkes af relationerne. Som grundlag for at identificere og beskrive problemstillingen skal du sammenfatte det sygeplejefaglige vidensgrundlag, der kan begrunde problemets relevans for sygeplejepraksis. Ud fra dit arbejde med den kliniske problemstilling skal du beskrive og begrunde forslag til justering af sygeplejepraksis. Dit forslag til innovative tiltag skal ses som et led i en fremadrettet kvalitetssikring og udvikling. Du skal fremlægge dit forslag for et fagligt forum på dit praktiksted, og lede en diskussion af dit forslags muligheder og begrænsninger. (Jf. Uddannelsesplan juni 2017) Dine opgaver: Du har to uger til at arbejde med en klinisk problemstilling svarende til 60 timers fremmøde. Du aftaler med vejleder, hvordan de 60 timer planlægges ud fra din valgte problemstilling. I slutningen af uddannelsesuge 10 planlægger vejleder et fagligt forum (kan bestå af andre uddannelsessøgende, samarbejdspartnere m.fl.). Den stud. har 15 minutter til at fremlægge problemstillingen og 15 minutter til at lede den faglige drøftelse. Det faglige forum kan foregå på tværs af afsnit og i større grupper. Efter det faglige forum skal du udarbejde en skriftlig refleksion over situationen. Anvend arket Skriftlig formativ feedback for individuel studieaktivitet 3; Klinisk innovativ sygeplejepraksis. Side 22 19

21 Aktivitetskort: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Viden: Du skal kunne kombinere viden om og reflektere over metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling Du skal kunne reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder: Du skal kunne vurdere, begrunde og perspektivere klinisk lederskab af patientforløb under hensyntagen til kvalitetssikring. Eksempler på det du skal gøre, eller skal vide noget om (Læringsaktiviteter): Du reflekterer og noterer din viden ift. den udvalgte problemstilling. Underbygges med retningslinjer, teori, forskning mm. (brug portfolio til uddybelse). Metoder og standarder for kvalitetssikring i praksis, hvor du bl.a. kan søge data: Retningslinjer PDSA Forbedringstavler Patienttilfredshedsundersøgelser Lovgivning Klinisk beslutningstagen indhente viden Erfaringsviden Patientviden Forskningsviden Evidensbaseret viden Dataindsamling vurdere data Kritisk refleksion Det faglige skøn Klinisk innovativ sygeplejepraksis, du skal kunne: Identificere en klinisk problemstilling Vurdere problemstillingen systematisk og kritisk relevansen medtænke konteksten den indgår i Søge ny viden ift. erfarings-, pt.- forskning- og evidensbaseret viden og sammenfatte vidensformer/grundlaget Beskrive og begrunde innovative forslag til justering Vurdere og begrunde undervisningen Anvende, pædagogiske metoder ved undervisningen 20

22 Refleksionsark 3 Max 8800 anslag uden mellemrum (4 sider) (Du reflekterer over studieaktiviteten og holder din viden og færdigheder op imod mål for læringsudbytte. Refleksionen skal gerne indeholde den erfaring samt forsknings-og evidensbaseret viden, du har opnået i samarbejde med patienten. (Brug model for Klinisk beslutningstagen) Studieaktivitet nr. 3 Klinisk innovativ sygeplejepraksis (ex. refleksionscirkel fra portfolio) Afleveres første hverdag efter studieaktiviteten: ja: Nej: sæt kryds Dato/år: Underskrift studerende: Underskrift vejleder: 21

23 Skriftlig formativ feedback på studieaktivitet 3 Klinisk innovativ sygeplejepraksis I uddannelsesuge 9 & 10: Den stud. skal: Identificere en klinisk problemstilling - KP. Vurdere KP systematisk, kritisk og dens relevans for praksis samt medtænke konteksten problemstillingen indgår i. Søge ny viden ift. erfarings-, patient-, forsknings- og evidensbaseret viden og sammenfatte disse vidensformer. Beskrive og begrunde forslag til justering og nye tiltag. Studerendes navn: Vejlederens navn: Sygehus: Afsnit: Dato: Tidsperiode: Underskrift studerende: Underskrift vejleder: Stempel fra afsnittet: Den stud. har to uger til at arbejde med KP svarende til 60 timers fremmøde. Den stud. aftaler med vejleder, hvordan de 60 timer planlægges ud fra den valgte problemstilling. Den studerende udarbejder et skriftligt oplæg til det faglige forum. I slutningen af uddannelsesuge 10 planlægger studerende og vejleder et fagligt forum (kan bestå af andre uddannelsessøgende, samarbejdspartnere m.fl.). Hver stud. har 15 minutter til at fremlægge problemstillingen og 15 minutter til at lede den faglige drøftelse. Det faglige forum kan foregå på tværs af afsnit og i større grupper. Stud. afleverer sin skriftlige refleksion den efterfølgende hverdag til vejleder. Vejleder skriver og giver formativ feedback på PC på baggrund af (senest 3 hverdage efter studieaktiviteten): Læringsudbytte Vejlederens evaluering af dagen Den stud. skriftlige refleksion af dagen (Kan foregå sammen med evaluering af aktivitetskortene). Stud. er ansvarlig for, at egne refleksioner og vejleders skriftlige feedback for de gennemførte studieaktiviteter opbevares og gemmes indtil slutningen af 6. semester, hvor den stud. senest 5 hverdag før afviklingen af den kliniske prøve uploader alle dokumenter i praktikportalen. 1. Kan kombinere viden om og reflektere over etiske sygeplejefaglige problemstillinger samt metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling: Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 2. Kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring- og udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 3. Kan vurdere og begrunde undervisning af kolleger og uddannelsessøgende samt selvstændigt tage ansvar for og organisere pædagogiske interventioner i undervisningen Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 4. Feedback på skriftlig refleksion 22

24 Uddannelseselement: Klinisk lederskab Uge (Kalender uge eller 46-4) I dette uddannelseselement fokuseres på studieaktivitet nr. 4: 2. Demonstrere klinisk lederskab i form af at planlægge, udføre og eventuelt uddelegere sygepleje til en udvalgt gruppe patienter/borgere under hensyntagen til patienternes/borgernes samlede forløb på tværs af organisationer og professioner, så patienterne/borgerne oplever sammenhæng i sundhedsvæsenet. Beskrivelse af uddannelseselement: Klinisk lederskab 15 ECTS 10 uger I dette uddannelseselement arbejder du med at udvikle dine kompetencer inden for klinisk lederskab ved at tage afsæt i de sygeplejefaglige og sygdomsmæssige problemstillinger, som den aktuelle kliniske kontekst rummer. Du udvikler klinisk lederskab ved at inddrage patienter, borgere og pårørende samt ved at reflektere over patientens/borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer. Desuden skal du sætte dig ind i det lovgrundlag og det etiske kodeks, der rammesætter sygeplejerskens ansvar i det kliniske lederskab. Der er en række generelle fokusområder for klinisk lederskab, som du skal arbejde med i uddannelseselementet. På baggrund af de personalemæssige ressourcer, arbejdsopgaver og fordelingen af disse skal du arbejde med at kunne planlægge, organisere og lede patientforløb. Her skal du også kunne inddrage andre faggrupper i et tværfagligt samarbejde. Du skal koordinere og lede sygeplejen i overensstemmelse med de plejeformer, der er aktuelle på dit praktiksted. I løbet af uddannelseselementet arbejder du også med kvalitetsudvikling og kvalitetsledelse i form af dokumentation, monitorering, evaluering og forskning i relation til brugerrettede ydelser og patientforløb, som også er en del af det kliniske lederskab. Endelig arbejder du med klinisk lederskab i form af at planlægge og lede sundhedspædagogiske, forebyggende og rehabiliterende indsatser i samspil med patienter og borgere og med afsæt i disses behov, værdier og ressourcer. (Jf. Uddannelsesplan juni 2017) Dine opgaver: I de sidste 10 uger af de i alt 20 uger arbejder du videre med aktivitetskortene: Sygeplejefaglige behov Sygeplejefaglige interventioner/handlinger Medicinhåndtering Nu rettes fokus også på de to aktivitetskort: Tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde Dokumentation I kortene er beskrevet de læringsaktiviteter, du skal arbejde med i hverdagen. Vejleder evaluerer din viden og dine færdigheder ved at sætte kryds og dato i farvelinjen på hvert aktivitetskort efter uddannelsesuge efter ca. midtvejs og tre uger før uddannelseselementets afslutning (skal være inden den kliniske prøve). Der aftales en konkret dag, hvor den stud. og vejleder er sammen om den/de samme patientsituationer. Anvend arket Skriftlig formativ feedback for studieaktivitet 4; Klinisk lederskab. Side 28 23

25 Aktivitetskort: Tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde Viden: Du skal kunne kombinere viden om og reflektere over patients sygeplejebehov i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Du skal kunne forklare og reflektere over etiske sygeplejefaglige problemstillinger i relation samarbejdet med patient og pårørende Du skal kunne reflektere over egen professionsudøvelse Færdighed: Du skal kunne vurdere, begrunde og perspektivere klinisk lederskab af patientforløb under hensyntagen til kvalitetssikring Du skal vurdere og begrunde vejledning og undervisning af patient, borger, pårørende, kollegaer og uddannelsessøgende Du skal kunne vurdere, begrunde og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Eksempler på det du skal gøre eller skal vide noget om (Læringsaktiviteter): Arbejdet med. Sæt flueben Professionspraksis: Tværprofessionel refleksionsseance Kommunikation m. pt/pårørende (skriv relevante læringsaktiviteter til): Magt Stigmatisering Pt. sproglige forudsætninger Pt. kulturelle baggrund/religion Pt. Ressourcer Situations bestemt kommunikation Vejledning/informationer/ undervisning til pt: Sikre at pt. modtager budskabet Pårørende Kolleger Kommunikation med kolleger: Rapportere observationer Fagsprog ISBAR Samarbejde: Inddragelse af pårørende Lede patientforløbet overdragelse, kontinuitet, prioritering, afvigelser, forebyggelse Lede patientforløbet sikre kvalitet patientsikkerhed Du reflekterer og noterer din viden og færdigheder omkring tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde ift. læringsaktiviteterne. Underbygges med retningslinjer, teori, forskning mm. (brug portfolio til uddybelse). Noter omkring tværfaglighed, som du har arbejdet med (Udfyldes af studerende): 24

26 Fortsat samarbejde: Inddragelse af patient, medtænke dennes livskvalitet, værdier Uddelegering af opgaver ift. ansvars og kompetenceområder Tværprofessionelt samarbejde stuegang, konference Tværsektorielt samarbejde PTT: OVERGANGE til andet hospital, kommune Etiske aspekter, dilemmaer med pt. Pårørende og samarbejdspartnere Reflektere over rammerne for arbejdet- Prioritere, hvad SKAL gøres i pt. Forløbet Accelererede pt. Forløb Lovgivning, sundhedsloven Undervise og reflektere med yngre studerende samt andre fagprofessionelle Specifikt for afsnittet: Plejeformer Kontaktperson Noter de faggrupper, der er på afsnittet: Midtvejs og til slut i praktikperioden evaluerer vejleder: Dit vidensniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra SOLO taksonomien Sæt kryds og dato: Dit færdighedsniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra model for praktisk færdighedsudøvelse Sæt kryds og dato: 25

27 Aktivitetskort: Dokumentation Viden: Du skal kunne kombinere viden om og reflektere over patients sygeplejebehov i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Du skal kombinere viden om og reflektere over metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling Færdigheder: Du skal kunne analysere og begrunde sygeplejefaglige interventioner i stabile og akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende og rehabiliterende patientforløb Du skal kunne vurdere, begrunde og perspektivere klinisk lederskab af patientforløb under hensyntagen til kvalitetssikring Eksempler på det du skal gøre eller skal vide noget om (Læringsaktiviteter): Arbejdet med. Sæt flueben Dokumentation (skriv relevante læringsaktiviteter til): Anvende sygeplejeprocessen Indledende sygeplejevurdering Indlæggelse Udskrivelse TSM Mundtlig rapport Sundsplatform Patientsikkerhed Sætte mål og handlinger for pt. Forløbet Evaluere pt. Forløbet Praktikportal Imatis Screeningsskemaer: Du reflekterer og noterer din viden og færdigheder omkring dokumentation ift. læringsaktiviteterne. Underbygges med retningslinjer, teori, forskning mm. (brug portfolio til uddybelse). Midtvejs og til slut i praktikperioden evaluerer vejleder: Dit vidensniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra SOLO taksonomien Sæt kryds og dato: Dit færdighedsniveau i forhold til ovenstående læringsaktiviteter ud fra model for praktisk færdighedsudøvelse Sæt kryds og dato: 26

28 Refleksionsark 4 Max 8800 anslag uden mellemrum (4 sider) (Du reflekterer over studieaktiviteten og holder din viden og færdigheder op imod mål for læringsudbytte. Refleksionen skal gerne indeholde den erfaring samt forsknings-og evidensbaseret viden, du har opnået i samarbejde med patienten. (Brug model for Klinisk beslutningstagen) Studieaktivitet nr. 4 Klinisk lederskab (ex. refleksionscirkel fra portfolio) Afleveres første hverdag efter studieaktiviteten: ja: Nej: sæt kryds Dato/år: Underskrift studerende: Underskrift vejleder: 27

29 Skriftlig formativ feedback på studieaktivitet 4 Klinisk lederskab Minimum tre uger før eksamen: Vejleder og den stud. udpeger den/de akutte, kritiske og komplekse pt., som den stud. skal udøve sygepleje og klinisk lederskab til. Pt. udpeges ud fra, at den stud. skal have mulighed for at demonstrere klinisk lederskab i form af at planlægge, udføre og evt. uddelegere sygeplejepleje til en udvalgt gruppe patienter under hensyntagen til patienternes samlede forløb på tværs af organisationer og professioner. Der evalueres om den studerende har opnået nedenstående kompetencer. Der aftales en konkret dag, hvor den stud. og vejleder er sammen om den/de samme patientsituationer. Studerendes navn: Vejlederens navn: Sygehus: Afsnit: Dato: Tidsperiode: Underskrift studerende: Underskrift vejleder: Stempel fra afsnittet: Stud. afleverer sin skriftlige refleksion den efterfølgende hverdag til vejleder. Vejleder skriver og giver formativ feedback på PC på baggrund af (senest 3 hverdage efter studieaktiviteten): Læringsudbytte Vejlederens evaluering af dagen Den stud. skriftlige refleksion af dagen (Kan foregå sammen med evaluering af aktivitetskortene). Stud. er ansvarlig for, at egne refleksioner og vejleders skriftlige feedback for de gennemførte studieaktiviteter opbevares og gemmes indtil slutningen af 6. semester, hvor den stud. senest 5 hverdag før afviklingen af den kliniske prøve uploader alle dokumenter i praktikportalen. 1. Kan selvstændigt intervenere, organisere, vurdere, justere og dokumentere i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient og borger på tværs af organisationer og professioner Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 2. Kan selvstændigt håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter at patient og borger oplever sammenhæng i sundhedsvæsnet og i eget hjem. Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 3. Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver, samt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt. Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 4. Kan selvstændigt tage ansvar for og organisere pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle. Hvad fungerede godt? Hvad kan den stud. gøre anderledes fremadrettet? 5. Feedback på skriftlig refleksion 28

30 SOLO-taksonomi og evaluering rød, gul og grøn Niveauet for din viden og færdigheder vurderes ved hjælp af farverne rød, gul og grøn. Farverne er udtryk for tre niveauer inspireret af en lyskurve trafiklys: Viden vurderes ud fra SOLO taksonomien (se nedenfor) Færdigheder vurderes ud fra Bjørks model for praktisk færdighedsudøvelse (se næste side). Alle læringsaktiviteterne på et aktivitetskort vurderes op imod mål for læringsudbytte for 6. semester. Grøn: Bevæge sig fra det specifikke til det abstrakte og udfører sygeplejen selvstændigt Gul: Du behersker og integrerer flere aspekter til en helhed og udfører sygeplejen med en vis sikkerhed Rød: Du behersker flere aspekter, men integreret ikke til helheder og udfører sygeplejen under vejledning 29

31 Model for praktisk færdighedsudøvelse Model for praktisk færdighedsudøvelse Ida Torunn Bjørks definition på begreberne: Præsentation af modellen Modellen som pædagogisk redskab Definition af modellens kategorier INDHOLD og RÆKKEFØLGE er kerne-aspekterne ved en praktisk færdighed. Det indebærer at de nødvendige trin i færdigheden er inkluderet og udført i en logisk rækkefølge. NØJAGTIGHED betyder præcision i bevægelsestrin, instruktion og information. Nøjagtighed er vigtig for at opretholde sikkerhed for patienten, sygeplejersken og miljøet LETHED betyder at tempo og rytme er tilpasset både patienten og typen af praktisk færdighed og at den praktiske færdighed udføres ubesværet INTEGRATION betyder at alle parallelle aspekter i den praktiske færdighed er samstemt. Integration betyder også at færdigheden som helhed er tilpasset patientens nuværende tilstand og situation OMSORGSFULD VÆREMÅDE betyder at skabe en atmosfære hvor patientens værdighed opretholdes, selvbestemmelse sikres under hensyntagen til patientens aktuelle tilstand og velvære understøttes Karakteristika ved god udøvelse: Indhold og rækkefølge bestemmes på grundlag af kliniske retningslinjer, professionelle standarder og principper. Indholdet og rækkefølgen tilpasses patienten og situationen. Nøjagtighed indebærer at handle Korrekt Præcist Nøjagtighed indebærer at informere og instruere: Nødvendigt og tilstrækkeligt Tydeligt Forståeligt Lethed indebærer at handle, informere og instruere Uden tøven Uden unødvendige ophold Integration indebærer Timing og koordinering af handlingens elementer Integration i forhold til tilpasning indebærer at Være opmærksom Have overblik Være fleksibel Omsorgsfuld væremåde indebærer at Anerkende Vise respekt Sikre patientdeltagelse Være empatisk Anvende passende berøring Være engageret Benytte passende sprogbrug Handle på en æstetisk måde 30

32 Formativ evaluering ud fra farveskala Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i forhold til akutte, kritiske og komplekse pleje- og behandlingsforløb, i samspil med patienten og pårørende. Viden Færdigheder Hjælpeord fra model for praktisk Hjælpeord fra SOLO-taksonomi færdighedsudøvelse Du kan Samt bevæge sig fra det specifikke til det abstrakte Hjælpeord: Diskutere Vurdere Generalisere Teoretisere Danne hypoteser Perspektivere Udfører sygeplejen selvstændigt ift.: Indhold og rækkefølge Nøjagtighed Lethed Integration Omsorgsfuld væremåde Du begynder at kunne Behersker og integrerer flere aspekter til en helhed. Hjælpeord: Forklare årsager Analysere Anvende Sammenligne Relatere Udfører sygeplejen med en vis sikkerhed ift.: Indhold og rækkefølge Nøjagtighed, Lethed Integration Omsorgsfuld væremåde Du har udfordringer med at kunne Behersker flere aspekter men integrerer ikke til helheder. Hjælpeord: Beskrive Kombinere Redegøre Opliste Udfører sygeplejen under vejledning ift.: Indhold og rækkefølge Nøjagtighed Lethed Integration Omsorgsfuld væremåde 31

33 Model for Klinisk beslutningstagen Du skal arbejde videre med kliniske beslutningstagen i 6. semester. Den kliniske beslutning defineres som: De beslutninger, der træffes på baggrund af identificerede patientaktuelle og potentielle plejeproblemer/ ressourcer. Det betyder, der er tale om ordination af fremadrettet sygepleje 2. Beslutningsprocessen kan betragtes som en systematisk proces og eller en intuitiv proces. Den systematiske kan være sygeplejeprocessen, div. Screeninger m.m. Den intuitive omfatter det faglige skøn og det kliniske blik. Beslutningsprocessen kan foregå som en fælles beslutning i samarbejde med patient / pårørende og andre relevante sundhedsprofessionelle. Patientens ønsker og behov for involvering vil være styrende i denne proces. Beslutningsprocessen sker altid i en kontekst og tages på baggrund af integration af forskellige videns former: Patientviden Erfaringsviden Forsknings- og evidensbaseret viden. 3 Til hjælp til arbejdet med klinisk beslutningstagen og dine refleksioner anvendes nedenstående model: Kopieret fra artikel Nye begreber i sygeplejerskeuddannelsen. Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab publiceret i Uddannelsesnyt nr. 3, 27. årgang Kvalificering af den kliniske beslutning. Artikel fra sygeplejersken nr s 54-56, af Jane Færch sygeplejerske, cand. cur. og Camilla Bernild, sygeplejerske, cand. mag. 3 Nye begreber i sygeplejerskeuddannelse, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab Artikel i Uddannelsesnyt nr årgang

34 Forberedelsesskema til intern klinisk prøve Prøven tager udgangspunkt i: De kliniske forløb (aktivitetskort) De fire fokuserede studieaktiviteter; refleksioner fra stud. og formativ feedback fra vejleder, som den stud. skal have uploadet fem hverdage inden afviklingen. Prøvebeskrivelse: Den stud. har 10 min. til oplæg Vejleder og vidensmedarbejderen eksaminerer i 30 min. Vejledende tidsforbrug for votering og tilbagemelding er ca. 15 min. Bedømmelsen efter 7-trinsskalaen og bestået intern prøve godkendes i den stud. flow i Praktikportalen. Vejleders dokumentation ift. prøven gemmes ét år. Vejleder skal godkende studieaktiviteter og fremmøde i praktikportalen. Studerendes navn: Vejlederens navn: Sygehus: Dato: Underskrift vejleder: Stempel fra afsnittet: Afsnit: Tidsperiode: Spørgsmål til den studerendes oplæg (første 10 minutter af eksaminationen): Spørgsmål ud fra læringsudbytte, skriftlig formative feedback og de stud. refleksioner ift. studieaktivitet 1: Akut, kritisk og kompleks sygepleje : Spørgsmål ud fra læringsudbytte, skriftlig formative feedback og de stud. refleksioner ift. studieaktivitet 2: Medicinhåndtering : Spørgsmål ud fra læringsudbytte, skriftlig formative feedback og de stud. refleksioner ift. studieaktivitet 3: Klinisk innovativ sygepleje : Spørgsmål ud fra læringsudbytte, skriftlig formative feedback og de stud. refleksioner ift. studieaktivitet 4: Klinisk lederskab : Andre spørgsmål: 33

35 34

36 Studieaktivitetsmodel 35

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 6. semester

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 6. semester Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 6. semester Udarbejdet af uddannelseskonsulenterne, August 2018 Indholdsfortegnelse To do liste Side 2 Introduktionsprogram Side 3 Indledning: Studieaktiviteter

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester Udarbejdet af uddannelseskonsulenterne, september 2018 0 Indholdsfortegnelse To do liste Side 2 Introduktionsprogram Side 3 Indledning: Beskrivelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester Studerende: Hold: Periode: Sygehus: AKU: KV: KV: Semester: Afsnit: Initialer: Initialer: Initialer: Aktivitetskortene er en hjælp til at opnå

Læs mere

Program for studieaktivitet

Program for studieaktivitet Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 2. semester Stud: Periode: Sygehus: AKU: KV: Afsnit: Initialer: Initialer: Aktivitetskortene er en hjælp til at opnå mål for læringsudbytte Forsiden er en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 2. semester

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 2. semester Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 2. semester Udarbejdet af uddannelseskonsulenterne, August 2018 Indholdsfortegnelse To do liste Side 2 Introduktionsprogram Side 3 Indledning: Beskrivelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Temaer 2. semester Varighed 10 uger Heraf 7 første uger på plejecenter Uge 1

Temaer 2. semester Varighed 10 uger Heraf 7 første uger på plejecenter Uge 1 Uge 1 Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Forventningssamtale Hygiejne (gennemgående alle 10 uger på 2. semester) 1. dag møder hos udekørende gruppe, udlevering af id kort, nøgler,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 4 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår 6. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 6. semester Februarhold 2016 Gældende fra efterår 2018 16.06.2017 Vær opmærksom på eventuel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Hjemmesygeplejen Sundhed & Omsorg Odder Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Kompetencekort til sygeplejestuderende - Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning

Kompetencekort til sygeplejestuderende - Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Kompetencekort til sygeplejestuderende - Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Projektets tidslinje - før 2001 Ny bekendtgørelse 2008 Ny national studieordning 2011 Projektet starter

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Norddjurs kommune Hjemmesygeplejen Grenaa Sygehusvej 12 8500 Grenaa Tlf. 89 59 29 20 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Læringsprocesser og baggrundsmaterialer udvikling af

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester. Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl

Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester. Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl Formål at vise faglig argumentation og klinisk beslutningstagen I samarbejde med klinisk vejleder udvælger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 5. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Norddjurs kommune Rehabiliteringsteamet Kalorievej 4 8500 Grenå 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere