at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter for lokalbaneselskaberne udarbejdes på baggrund af de anførte forslag til kontraktprincipper, at kontrakter udarbejdes i dialog med lokalbaneselskaberne og regionernes administrationer, og at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Movia har to operatørkontrakter på lokalbaneområdet med henholdsvis Lokalbanen A/S og Regionstog A/S. Herudover er der indgået aftaler om årlige driftstilskud til de to datterselskaber for drift og vedligeholdelse af infrastrukturen: Hovedstadens Lokalbaner A/S (ejet af Lokalbanen A/S) og Infrastrukturselskabet LJ A/S (ejet af Regionstog A/S). De nuværende kontrakter er indgået for en femårig periode fra 2009 til udgangen af Kontrakterne er forlænget til udløb ved udgangen af 2016 i henhold til option i kontrakterne. De kan ikke forlænges yderligere, og nye kontrakter skal derfor indgås i løbet af 2015 med virkning fra De eksisterende banekontrakter er enkle i opbygning og struktur og er enslydende med få Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/5

2 afvigelser, primært i forhold til betaling for finansieringen af togmateriel. Der er tale om bruttokontrakter, og passagerindtægterne tilfalder Movia fordelt på et fast vederlag og et kilometerafhængigt vederlag. Der er indbygget incitamenter i form af bod/bonus for årligt fastsatte mål for passagertal, regularitet og kundetilfredshed. De nye kontrakter skal tage højde for de fremtidige rammevilkår på lokalbaneområdet. Interessenterne peger her på særligt fire centrale elementer for de nye kontrakter: Kontrakterne skal understøtte Movias Trafikplan 2013 Visionsplanerne skal realiseres. Frem mod 2025 forventes der foretaget store reinvesteringer i infrastruktur og materiel. Lokalbanetrafikken skal integreres i paraplyorganisationen (DOT). Herudover bør der lægges vægt på: Strækningsøkonomi og benchmark på passagertal, kvalitet, regularitet og kundetilfredshed, hvorved regionernes mulighed for at tilrettelægge serviceniveauet på den enkelte banestrækning imødekommes. Klar rollefordeling mellem baneselskaberne, Movia og DOT i forbindelse med markedsføring, trafikinformation og kundeundersøgelser. Særlig kontrakt om infrastrukturvedligehold udarbejdes med gennemsigtige og klare krav til vedligeholdelsen, samt en fast model for bevillinger, kriterier og afrapportering vedrørende infrastrukturen. For reinvesteringer indføres en rullende investeringsplan. Effektiviseringer i selskaberne måles og følges op i kontrakterne. Øvrige forslag til justeringer i kontrakterne fremgår af bilag 1. Det videre arbejde: Administrationen vil efter bestyrelsesmødet i februar 2015 iværksætte det konkrete arbejde med at udforme de nye kontrakter i en tæt dialog med selskaberne og regionernes administration, således at nye kontrakter kan være færdige og underskrevet inden årets udgang. Bestyrelsen vil blive orienteret om arbejdet i løbet af efteråret /5

3 Økonomi: Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Sagen offentliggøres på Movias hjemmeside. Kommunikation: Ingen yderligere kommunikationstiltag. Bilag: 1. Forslag til principper for ny kontrakt. 3/5

4 BILAG 1 TIL SAG: NYE LOKALBANEKONTRAKTER FRA 2017 KONTRAKTPRINCIPPER TEMA FORSLAG TIL NY KONTRAKT Overordnet kontrakt Bruttokontrakt med incitamenter Årlige forhandlinger af mål og incitamenter, mulighed for justeringer i vederlag Kontraktens løbetid fastsættes til 1. januar december 2025 med indbygget mulighed for opsigelse efter fem år (udløb 31. december 2021) såfremt der måtte komme krav om udbud af togdriften Trafikydelsen Kontrakten fastsætter de overordnede mål, og selskaberne har frihed til at disponere, hvordan målene opnås Togkilometer og belægning defineres pr. strækning med henblik på mulighed for strækningsbaseret opfølgning og benchmark Kilometervederlaget harmoniseres, så begge selskaber modtager samme takst Løsningen for renter i Regionstog/Region Sjælland ændres til samme løsning som ved Lokalbanen/Region Hovedstaden, således at det bliver en integreret del af operatørkontraktbetalingen Materiel og stationer Stationer skal fremover indgå i kundetilfredshedsmålingerne. Krav til stationer indarbejdes i krav til infrastrukturvedligehold Materielstrategi skal beskrives Kvalitet og incitamenter Måltal strækningsbaseres for understøttelse af benchmarks og best practice tilpasses strækningernes forskellige rammevilkår Passagermål kan overvejes suppleret af et passagerkilometer incitament for at øge fokus på længere rejser og pendling Hyppigheden for kvalitetsmålinger øges til samme niveau 4/5

5 som for busoperatører, det kan overvejes at bruge samme metode for bus og tog Operatøroplevet rettidighed ændres til kundeoplevet rettidighed, altså inklusive de infrastrukturforhold, som selskaberne selv forvalter og dermed har indflydelse på Måltal tilpasses de enkelte strækninger Salg, service og markedsføring Paraplysamarbejdet (DOT) skal afspejles i kontrakterne, således at lokalbanetrafikken fuldt ud sidestilles med bustrafikkens rolle i paraplyorganisationen Infrastruktur Der udarbejdes en fast model for bevillinger, samt proces, kriterier og afrapportering vedrørende infrastrukturen ved at der udarbejdes årlige tilstandsrapporter, der tillige tilgår regionerne Det må efterfølgende besluttes, hvordan infrastrukturen skal dækkes ind af operatørkontrakten og/eller en infrastrukturkontrakt Der er behov for klare krav, som kan imødekommes ved at indføre en rullende investeringsplan for alle investeringer Samarbejde og rapportering Der etableres et fast rapporteringsformat med en fast frekvens 5/5

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning.

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 30. april 2015 Jesper Wibrand 23 BEST europæisk tilfredshedsundersøgelse: Resultat 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere