Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det"

Transkript

1 Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen. På det ekstraordinære afdelingsmøde (19. maj 2008) blev det vedtaget at sende den endelige beslutning om vores renoveringsprojekt til urafstemning blandt alle beboere i Vejlby Vænge. For at du kan få det bedst mulige beslutningsgrundlag, er der udarbejdet en række forskellige informationsmaterialer. Blandt andet denne avis. Du får stemmesedler og praktiske informationer om urafstemningen onsdag, den 18. juni, og stemmesedlerne skal afleveres på boligforeningens kontor (eller postkasse) senest søndag, den 29. juni. Du skal tage stilling Boligerne i Vejlby Vænge står overfor en omfattende renovering. Der er konstateret skimmelsvamp, kuldebroer, mangelfuld isolering og en lang række andre mangler ved bygningerne. Der er ingen tvivl om, at der skal foretages en gennemgribende udbedring af de nuværende forhold, hvis boligerne i Vejlby Vænge i fremtiden skal leve op til de krav og standarder, der eksisterer for boliger i dag. Spørgsmålet er naturligvis, hvordan dette arbejde skal udføres. Det spørgsmål skal du som beboer være med til at svare på. Renoveringen af Vejlby Vænge kommer til at koste mange penge. Uanset hvilken løsning man vælger. Det betyder også, at huslejen for alle beboere vil stige betydeligt, når renoveringen er gennemført. Boligforeningen har fremlagt et renoveringsprojekt, der er baseret på to uafhængige tilstandsrapporter og en dialog med Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er involveret, fordi det er i denne fond, at almene boligorganisationer kan søge om tilskud til renovering. Renoveringen af Vejlby Vænge skal sikre en høj boligstandard i fremtiden. Boligforeningen anbefaler, at du siger ja til denne løsning. Som du også kan læse i denne avis, er det efter Landsbyggefonden, teknikerne og boligforeningens vurdering den bedste løsning inden for en realistisk ramme. Èn ting er naturligvis, hvad eksperterne siger. For at komme videre skal beboerdemokratiet også tale, og det er her, din stemme kommer ind i billedet. Denne avis er lavet for at give dig det bedst mulige grundlag for at træffe din beslutning. Indhold: 02 Hvad gik galt, og hvorfor er det 10 Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu Vejlby Vænge fortjener et løft 04 Afdelingsbestyrelsen: Nu må vi se 12 Fakta om skimmelsvamp Boligforeningen har oprettet en hjemmeside om hele projektet: Her kan du også hente information, stille spørgsmål og deltage i debatten om renoveringsprojektet fremad Hvad er op og ned i Landsbyggefonden Få tjek på din husleje Kuldebroer, skimmel, facader og badeværelser opgaven er stor Sådan hænger tallene sammen Alternativet er endnu dyrere

2 Vejen til et nyt Byggesjusk, manglende vedligeholdelse og ændret beboeradfærd er nogle af de ingredienser, som i dag har skabt de omfattende renoveringsbehov i Vejlby Vænge. Tilstandsrapporter fra 2005 og 2007 dokumenterer at der er store problemer med bygningernes indeklima, isolering og grundlæggende konstruktioner i Vejlby Vænge. Men hvordan er det kommet hertil Det spørgsmål er der mange beboere i Vejlby Vænge, der har stillet sig selv i den seneste tid. Set i bakspejlet kan det godt undre, at de graverende fejl ikke er fundet før På boligforeningens kontor er der i dag, af gode grunde, ikke længere medarbejdere, fra dengang Vejlby Vænge blev bygget, men historien om et kaotisk byggeforløb og en entreprenør, der gik konkurs, er blevet båret videre gennem årene. Det er ikke nogen hemmelighed, at byggesagen dengang var forbundet med store problemer, og desværre ligger en del af de grundlæggende problemer sikkert gemt her, siger forretningsfører Anni Øhrberg fra boligforeningen. Ikke et enestående tilfælde Spørger man projekt- og byggeleder John Højrup Grønning fra arkitekt- og ingeniørfirmaet DAI Gruppen, så er Vejlby Vænge desværre ikke et enestående tilfælde. DAI Gruppen har stor erfaring med renoveringsprojekter af almene boliger: Vejlby Vænge er fra en periode i 70 erne, hvor byggeriets standard i mange tilfælde slet ikke levede op til de krav, man stiller til byggeri i dag. Årsagen er dels, at man dengang fulgte et bygningsreglement fra 1968, som i dag er afløst af nye og meget skrappere krav. Dels må vi desværre også konstatere, at der i mange byggerier var tale om regulært byggesjusk. Også dét er i høj grad tilfældet i Vejlby Vænge, siger John Grønning. Vejlby Vænge er bygget ad to omgange. Den første etape blev bygget i 1971 (de lige numre). Den anden i (de ulige numre). Boligforeningens eget blad, LejlighedsAvisen, har gennem årene bragt artikler om fugtproblemer i Vejlby Vænge, men det er særligt gennem de seneste 10 år, at problemerne er taget til. Det falder meget nøje sammen med, at der i 1998 bliver installeret individuelle energimålere i Vejlby Vænge. I løbet af et år falder varmeforbruget i afdelingen med mere end 20 procent. Renovering af Vejlby Vænge Denne informationsavis er udgivet af: Boligforeningen 10. marts 1943 Tranekærparken Risskov Produktion: Tuen-media as. Redaktion: Hanne Lykke, journalist Line Randrup, journalist Andres Tue Møller, journalist, ansv. Oplag: 500 stk. Omdelt til alle husstande i Vejlby Vænge. Ekstra eksemplarer fås på boligforeningens kontor. Avisen kan også ses i pdf-format på: Side 02

3 Vejlby Vænge Nu skal beboerne betale for eget forbrug og det får de fleste til at sænke gennemsnitstemperaturen. Der er nok ingen tvivl om, at det har været med til at fremme problemerne med fugt og skimmel. Det er en kendsgerning, at skimmelproblemer opstår af to årsager: de bygningsmæssige mangler og beboernes adfærd, siger udviklingskonsulent Gunnar Staghøj Jensen fra Boligselskabernes Landsforening. Og så han kan desværre bekræfte, at Vejlby Vænge langt fra står alene med massive indeklimaproblemer, når man kigger rundt på de almene boligbyggerier fra 70 erne. Regningen for manglende vedligeholdelse er høj Energimålerne kommer også til at præge Vejlby Vænges budgetlægning i årene efter De dyre målere skal betales via huslejen, og for at undgå voldsomme huslejestigninger sænker afdelingen sine henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Her ligger også en forklaring på, at der ikke er sparet mere op til de forestående renoveringsarbejder. Men næppe hele forklaringen. Hverken boligforeningen eller de teknikere, der nu har besigtiget Vejlby Vænge, afviser, at der i hele byggeriets levetid burde være ofret mere på vedligeholdelse. Hvem synderen er her er nok svært at afgøre: skiftende afdelingsbestyrelser har helt naturligt kæmpet for lave huslejer, beboerne har godkendt budgetterne på de årlige afdelingsmøder og boligforeningen har måske ikke presset hårdt på for at få henlæggelserne op. Eller sagt på en anden måde: huslejen burde måske være steget (i et mindre omfang) for mange år siden. Kommunen vender blikket mod Vejlby Vænge Den relativt lave husleje får også Århus Kommune til at rette blikket mod Vejlby Vænge. Den i kommunens øjne attraktive afdeling har en markant lavere husleje end andre boligafdelinger i kommunen. Byrådet beslutter derfor i januar 2005, at man vil have Vejlby Vænge til at tilbagebetale sin såkaldte grundkapital. byggefonden at afdragsfriheden for det kommunale indskudslån til afdelingen skal ophøre. Ejendomsforvaltningen i kommunen støtter billedet af en sund boligafdeling. I et notat fra 2003 skriver forvaltningen: Samlet set er afdelingen attraktivt beliggende, i god økonomisk og fysisk stand og uden boligsociale problemer Den oplevelse deles imidlertid ikke længere af boligforeningen, som får flere og flere henvendelser fra beboere, der kæmper med indeklimaproblemer. Indstillingen er derfor, at man hellere vil renovere end tilbagebetale grundkapital til kommunen før tid. Den holdning deles også af Landsbyggefonden, der afviser kommunens ønske om tilbagebetaling af grundkapital. Overraskende mange og store fejl Det er på den baggrund, at boligforeningen bestiller den første tilstandsrapport i Og resultatet af den, kommer bag på alle, også teknikerne fra DAI Gruppen, der ikke havde forventet, at det stod så galt til. Mange af de fejl de konstaterede, var skjulte og et resultat af regulært byggesjusk. Tilstandsrapporten afdækker en lang række alvorlige fejl og mangler ved byggeriet, og med rapporten i hånden kan boligforeningen nu indlede arbejdet med at få mest mulig støtte fra Landsbyggefonden til de nødvendige renoveringsarbejder. Landsbyggefondens tekniske konsulenter besigtiger Vejlby Vænge og stiller krav om en supplerende tilstandsrapport. Den bliver færdig i 2007, sideløbende med at boligforeningen forhandler med Landsbyggefonden. Resultatet kender vi nu: der er behov for en gennemgribende renovering af Vejlby Vænge. Prisen er høj, men en del af betalingen bliver finansieret via støtte fra Landsbyggefonden. Herudover har boligforeningen søgt og fundet en række andre besparelser så beboerne i Vejlby Vænge ikke står med hele regningen selv. Århus Kommune har sammen med Landsbyggefonden, i forbindelse med byggeriet i 70 erne, lagt ud til grundkapitalen og kan, hvis afdelingens økonomi tillader det, godt kræve, at beløbet skal tilbagebetales før tid. Magistraten skriver direkte i sin indstilling, at med udgangspunkt i afdeling 10 s gode generelle sociale, bygningsmæssige og økonomiske tilstand [ ] indstiller Magistratens 2. Afdeling, at byrådet anbefaler Lands- Side 03

4 Nu må vi se fremad Det er søndag aften og afdelingsbestyrelsen i Vejlby Vænge holder bestyrelsesmøde i det lille rum, som netop er blevet indrettet til dem. Det er renoveringen, der er på dagsordenen. En enig afdelingsbestyrelse anbefaler et ja til renoveringsprojektet. Bagerst fra venstre ses Berndt, Tom og Michael. Forrest fra venstre er det Ulla, Tina, Jette og Linda. Ligesom i resten af hjemmene i Vejlby Vænge er der diskussioner om fordele og ulemper ved renoveringen blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer. For de kan godt forstå, at beboerne står over for en svær beslutning, når de skal afgøre, om der skal sættes kryds ved ja eller nej ved urafstemningen. En ting skal dog slås fast: afdelingsbestyrelsen er for renoveringen og anbefaler et ja til urafstemningen. Og det gør den af mange forskellige grunde: Der skal gøres noget nu. Indeklimaet er usundt i mange lejligheder. Der er mange der har allergi og astma, og hvis der ikke bliver gjort noget, så bliver det bare værre. Jeg og mine børn har selv fået astma, mens jeg har boet her, fortæller Hanne Thuesen. Der er også konsekvenser forbundet med den dårlige isolering. Jeg ved, at der er nogle lejligheder, hvor de ikke kan få temperaturen op over 19 grader om vinteren, og der må de altid gå rundt i uldsokker, siger Tom Niekrenz, som er formand for afdelingsbestyrelsen, og som også sidder i boligforeningens hovedbestyrelse og byggeudvalget for renoveringen. Huslejestigning og goder Bestyrelsen er klar over, at huslejestigningen vil være den væsentligste grund, hvis beboerne i Vejlby Vænge vælger at stemme nej til renoveringen. Huslejestigningen kommer flere af medlemmerne selv til at mærke til. To af medlemmerne er enlige mødre, og med én indkomst, kan en huslejestigning på kr. betyde, at de bliver nødt til at flytte ud af deres lejlighed i Vejlby Vænge. Jeg er rigtig glad for at bo her, for jeg synes, at beboersammensætningen er god. Det er især, fordi huslejen nu er på et niveau, hvor der er plads til, at alle former for mennesker kan bo her. Jeg kan da godt være bekymret for, om det fortsat vil være muligt, hvis huslejen stiger så meget, siger Tina Nørgaard. Jeg er også glad for at bo her, men selvom huslejen stiger, så flytter jeg, hvis folk stemmer nej og der ikke sker noget. Jeg er tømrer og ved lidt om isolering, og jeg synes det er et rigtig godt projekt. Hvis jeg skal betale store udgifter til vedligeholdelse af dårlige boliger her, vil jeg hellere flytte uden for byen og købe mit eget hus og sætte i stand, siger Michael Skonning. Selvfølgelig gør en huslejestigning på kr. ondt. Men jeg har faktisk undersøgt, hvad der ellers er af muligheder i området, hvis man gerne vil beholde sine børn i den samme skole. Og selv med Side 04

5 Afdelingsbestyrelsens syv medlemmer har haft mange og lange diskussioner om renoveringen. Og selv om huslejestigningen også rammer hårdt her, anbefaler bestyrelsen, at man stemmer ja til forslaget. den huslejestigning vi får, vil vores afdeling faktisk stadig være i den billige ende, hvis man ser bort fra den ældre boligmasse i boligforeningen, forklarer Tom Niekrenz. Ja, selvom vi stiger, bor vi altså stadig i den billige ende. Vi skal også huske alle de goder, der er ved at bo her. Vi har have, og vi bor i et godt område, hvor der er kort til alting. Selv med stigningen finder du ikke et bedre eller billigere sted end her, det er min mening, understreger Ulla Brokmann. Renovering er nødvendig Temperaturen stiger i det lille rum i takt med diskussionen, og der deles krus rundt, så alle kan få noget at drikke. På trods af personlige konsekvenser er der dog enighed om, at renoveringen vil være til gavn for Vejlby Vænge. De seneste år er der jo ikke blevet udbedret ret meget på lejlighederne, fordi man har ventet på det her projekt. Nogle lejligheder er virkelig i dårlig stand, og hvis vi stemmer nej, så mister vi støtten, men så skal vi alligevel betale udgifter til vedligeholdelse via vores husleje, og så kan det blive betydeligt dyrere, siger Berndt Stoltenhoff. Selvom det betyder, at vi måske skal flytte, vil jeg stadig stemme ja. Renoveringen er simpelthen nødvendig, for at Vejlby Vænge kan bestå som et attraktivt sted at bo, siger Hanne Thuesen. Jeg tror, de fleste beboere synes, at det er rigtigt irriterende med den huslejestigning, men de ved også godt, at det er nødvendigt. Inden rapporten kom, vidste vi heller ikke, at det var så slemt med bygningerne, som det er. Så nu må vi tegne en streg i sandet og se fremad. Vi må stole på de fagfolk, som har anbefalet, hvad der skal gøres ved vores boliger, siger Tom Niekrenz. Lytter til beboernes idéer De syv medlemmer af bestyrelsen får mange spørgsmål fra beboerne om, hvordan renoveringen kommer til at foregå. Mange spørgsmål drejer sig om detaljer, der slet ikke er på plads endnu, såsom indretning af badeværelserne og lignende. Sådan nogle spørgsmål kan vi ikke svare på, for der er vi slet ikke nået til endnu. Projektet skal jo først godkendes, forklarer Berndt Stoltenhoff. Vi kan ikke give beboerne et objektivt svar på, hvad de skal stemme, for vi er selv involveret, så det kan jo kun blive vores personlige mening. Men vi kan fortælle folk, alt det vi ved, så de selv får viden til at træffe den rigtige beslutning. Vi lover til gengæld at lytte til alle de idéer og synspunkter, der kommer fra beboerne. Men når vi kommer dertil i projektet, hvor det er relevant, vil vi i bestyrelsen gøre, hvad vi kan for at inddrage beboerne så meget som muligt, for det er i alles interesse, forsikrer Tom Niekrenz. Jeg er også glad for at bo her, men selvom huslejen stiger, så flytter jeg, hvis folk stemmer nej, og der ikke sker noget. Jeg er tømrer og ved lidt om isolering, og jeg synes, det er et rigtig godt projekt. Michael Skonning Side 05

6 Landsbyggefonden: Der er ingen grund til at trække sagen ud Hvad er op, og hvad er ned, når Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte til renovering. Interview med sekretariatschef Birger Kristensen. Hvad er det for kriterier, man skal opfylde for at Landsbyggefonden vil gå ind og støtte et projekt Der skal være tale om ekstraordinære forhold. Forhold som en almen boligforening ikke selv kan stå for. I Danmark er der almene boliger, hvis vi skulle gå ind i almindelige forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, så ville det kræve en enorm kapital. Det løbende tilskud, som LBF (Landsbyggefonden, red.) giver, tilfalder ekstraordinære forhold, man ikke normalt skulle forvente, at en afdeling ville komme ud for. Når vi taler Vejlby Vænge, så er det ekstraordinære, at man har brugt nogle konstruktioner med en meget kort holdbarhed, og det har ført til skader. Vi vil gerne give støtte til at udbedre byggeskaderne. Til en start får vi en tilstandsvurdering af DAI Gruppen, hvorefter LBF går ud og ser på de bygningsdele, som trænger til renovering. Vi udarbejder et løsningsforslag, hvorefter vi i LBF tager stilling til, hvilken sum LBF kan støtte med. Hvad stiller LBF af krav for at give støtte Når vi giver støtte til lån for 86 millioner til Vejlby Vænge, så skal renoveringen gøres ordentligt. Vi giver ikke støtte til kortsigtede udbedringer. Vi vil ikke støtte Vejlby Vænge, hvis renoveringen antager karakter af almindelig vedligeholdelse. Det er ganske enkelt ikke vores opgave. Vores mål er at lave en ordentlig løsning på boligforeningens problemer. Det er vores erfaring, at det koster mindst, når man gør det rigtigt fra start. Derfor stiller vi krav om, at man går radikalt til værks, for at sikre sig at renoveringen kan holde i fremtiden. Vi stiller krav til løsningernes byggetekniske kvalitet. Vi skal skabe holdbare løsninger. Der er selvfølgelig også nogle, der kigger LBF i kortene. Hvis der skal være tillid til LBF fra politisk side, så er det fordi, at støttekronerne fører til løsning af de problemer, der bliver rejst. Derfor skal LBF yde støtte til ordentlige projekter med blivende værdi. Ellers ville midlerne fra LBF være samfundsmæssigt spild. Hvis beboerne i Vejlby Vænge stemmer nej ved urafstemningen, kan de så komme tilbage og få lige så mange penge i støtte. Bliver pengene, I har sagt ja til at bevilge, lagt i en slags bank hos jer Hvis Vejlby Vænge siger nej tak til denne renovering, hvor de får støtte fra LBF, så er de meget velkomne til at søge hos LBF igen. I LBF har vi en enorm kø på fem år, så hvis de søger i dag, så vil de få deres nye sag færdigbehandlet i 2012 eller 13. Hvis de siger nej, og der ikke bliver gennemført en renovering i Vejlby Vænge, vil vi slette dem af bevillingsprogrammet. Det er jo ikke LBF, der skal sige ja til renoveringen. Det er beboerne i foreningen, men kommunen kan jo som tilsynsførende myndighed påbyde, at der gennemføres en eller anden form for renovering, men så kan det ske uden støttekroner fra LBF. Hvis beboerne siger, at de gerne vil etapedele renoveringsprocessen er det så et nyt forslag Hvis det er opdeling af den eksisterende renovering, så kan LBF godt gå med til det. Det vil for eksempel betyde to tilsagn fra vores side frem for et. Når vi taler Vejlby Vænge, så er det ekstraordinære, at man har brugt nogle konstruktioner med en meget kort holdbarhed. Hvilke erfaringer har I med at dele projekter op i etaper Vi tror på helheden i at gennemføre alle foranstaltningerne på én gang men det er selvfølgelig beboerkredsen, der afgør det. Hos os skal man søge om at inddele renoveringsarbejdet i etaper ud fra de byggetekniske krav, vi har opridset. LBFs byggetekniske krav forandrer sig ikke. Men min erfaring siger mig, at det bliver en dyrere løsning. Grundomkostninger ved at opstarte en byggeplads er betydelige. Det koster penge at få etableret håndværkere på pladsen, og hvis man skal have håndværkere installeret ad flere omgange, så vokser udgifterne. Det kan nemt være, at man sætter rigtigt mange penge til, hvis man vælger at splitte renoveringen op i etaper, så besparelsen på Side 06

7 Vi giver ikke støtte til kortsigtede udbedringer, siger sekretariatschef Birger Kristensen fra Landsbyggefonden huslejen, lige her og nu, resulterer i en efterfølgende højere ydelse. Det tror jeg, man skal tænke meget over. Nogle beboerne i Vejlby Vænge kan ikke forstå, hvorfor renoveringen af eksempelvis badeværelserne skal være så dyr, kan man ikke gøre det billigere Vi kan ikke give støtte til en anden og svagere form for renovering af badeværelserne. Hvis vi gjorde det, ville LBF vurdere, at renoveringen har karakter af vedligeholdelse, og det støtter vi ikke. Der er mange beboere i Vejlby Vænge, der synes, at det en dramatisk huslejestigning, kan I ikke hjælpe dem I LBF har vi mulighed for at yde huslejestøtte, men i Vejlby Vænges tilfælde gør vi det ikke. Det har vi tilkendegivet fra begyndelsen. Vi vurderer, at den huslejestigning, der ville komme efter en renovering i Vejlby Vænge, ikke er høj nok til, at den vil udløse en huslejestøtteindstilling fra LBFs side. Man skal huske på, at Vejlby Vænge er en attraktivt beliggende bebyggelse. Og fra politisk side vil man overhovedet ikke kunne forstå, at det ville være nødvendigt at yde støtte til Vejlby Vænge i Risskov. Hvis beboerne i Vejlby Vænge finder billigere alternativer til projektet, vil I så kigge på dem Som beboer må man sige ja eller nej til støttekronerne fra LBF. De regler, vi skal opfylde, er almindelig sunde byggetekniske regler for god renovering. Vi støtter som regel nogle gennemprøvede konservative løsninger Det er meget sjældent, at vi har den store disputs om de byggetekniske løsninger de fleste kan godt se, at det er de rigtige. Vi har en stor erfaring med sager landet over og støtter ikke billigere løsninger, som vi ikke kan forsvare. Vi kan ikke give støtte til en anden og svagere form for renovering af eksempelvis badeværelserne. Hvad har beboerne af indflydelse på renoveringen Beboerne kan sagtens involveres og være med til, at renoveringen bliver optimal og sker på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. Så længe de beslutninger, beboerne træffer, ikke har nogle byggetekniske konsekvenser, og det ikke ødelægger arkitekturen, så har vi i LBF det rigtig godt med beboerinvolvering. Nogle af boligerne er i bedre stand end andre og kræver mindre renovering, alligevel skal beboerne i disse boliger være solidariske med dem, der har en dårligere bolig Vejlby Vænge er bygget op som andre almene boligforeninger. Det er lokale økonomiske enheder, og en afdeling er et økonomisk fællesskab. Sådan er det lovgivningsmæssigt bestemt. Der er altid beboere, der vil sige, at de godt kan leve med de problemer, de har i deres bolig, men hvis man nedbryder funktionsdueligheden af Vejlby Vænge, så får afdelingen økonomiske problemer, der går ud over alle. Der er ingen grund til at trække renoveringen af Vejlby Vænge ud, man risikerer, at der bliver en stor fraflytning fra bebyggelsen, og det er ikke godt for et boligmiljø. Et nej til jeres støttekroner og renoveringsprojektet, betyder det at Vejlby Vænge selv skal løse problemerne hen ad vejen Ja, og min erfaring siger mig, at det bliver rigtig dyrt i længden. Alle kommer jo alligevel til at betale ad hoc istandsættelser over huslejen. Jeg vil helt klart mene, at det forslag, beboerne nu skal til urafstemning om, økonomisk og byggeteknisk er det bedste for dem. Alternativet er, at man selv betaler hele vedligeholdelsen over huslejen i rigtigt mange år. Jeg har aldrig set noget regnestykke, der viser, at det er billigere tværtimod. LBF kan jo være ligeglad med, om beboerne vil modtage LBFs støttekroner til projektet, der er rigtigt mange, der gerne vil have støttekronerne til andre projekter, men et godt råd til Vejlby Vænge er at tage smerten nu og få hold på vedligeholdelsessituationen. Side 0

8 Huslejen stiger men hvor meget For rigtigt mange vil huslejen stige markant, når renoveringsarbejdet er overstået. Den beregnede stigning er cirka 26%. Men modtager du i dag boligsikring, vil den formentlig også stige, og dermed bliver den reelle huslejestigning lidt mindre end vist i skemaet nedenfor. En gruppe beboere, som i dag ikke får boligsikring, vil efter renoveringen også blive berettigede til støtte. Fakta om huslejen Huslejeforhøjelsen er beregnet til kr. 140,12 pr. kvm., hvilket udgør 26,67% af nuværende nettoleje. Når tallene i nedenstående skema afviger lidt herfra, skyldes det udgifter til fællesfaciliteter mv. Flere vil få boligsikring Huslejestigningen vil rent faktisk betyde, at en gruppe beboere vil få mulighed for at få boligsikring også selvom de ikke tidligere har modtaget støtte. Så det vil under alle omstændigheder være en god idé at tjekke, om du og din husstand kan få boligstøtte efter renoveringen. Sparer man ikke også en del på varmeregningen Spørger man teknikerne, så har de meget svært ved at sætte tal på, hvor meget man kan spare på varmeregningen efter renoveringen. Det vil under alle omstændigheder være meget individuelt. Og ofte ser man faktisk, at energiforbruget i en nyrenoveret bolig ikke falder det første års tid. Der går nemlig tid med at tilpasse sit forbrug til eksempelvis et nyt ventilationssystem og de nyisolerede ydervægge. Fakta om boligstøtte Hvor meget du kan få, afhænger af: hvor stor boligen er huslejens størrelse husstandens størrelse og antallet af børn husstandens indkomst og formue Du kan selv beregne din boligstøtte på: dinboligstoette.borgerservice.dk (du skal ikke taste www). Så meget stiger din husleje, når renoveringen er gennemført Nettoleje i dag Forhøjelse Ny leje Nyt køkken* Ny leje inkl. nyt køkken 2 vær. 59m vær. 64m m m m m m * Boliger med nyt køkken betaler allerede i dag et tillæg. Side 08

9 Fakta om beboersammensætningen i Vejlby Vænge Enlige uden børn 32,8 % Enlige med børn 26,1 % Par uden børn 16,4 % Par med børn 20,6 % Øvrige 4,2 % Kilde: Danmarks Statistik Vi har fået boligforeningen til at beregne huslejestigningen for tre typiske husstande i Vejlby Vænge efter renoveringen. 1 voksen i 2 vær. lejlighed på 64 kvm. Husstandsindkomst kr. Lejeren får med nuværende husleje ingen boligsikring. Enlig forsørger med 2 børn i 4 vær. lejlighed på 98 kvm med nyt køkken. Husstandsindkomst kr. 2 voksne med 2 børn i 4 vær. lejlighed på 112 kvm. Husstandsindkomst kr. Får ingen boligsikring hverken før eller efter renoveringen. Husleje før Husleje efter Forhøjelse Boligsikring Stigning i alt Husleje før Husleje efter Forhøjelse stigning i boligsikring Stigning i alt Husleje før Husleje efter Forhøjelse Stigning i alt ,- 746, ,- Side 0

10 Vejlby Vænge fortjener et løft Forretningsfører Anni Øhrberg: Vejlby Vænge trænger til renovering. Forretningsfører Anni Øhrberg kan sagtens forstå, at en huslejestigning kan blive en belastning for lejerne i Vejlby Vænge. Derfor prøver hun i sit arbejde i boligforeningen at skrue forskellige modeller sammen, der kan løse Vejlby Vænges største udfordring lige nu, nemlig at boligerne ikke er i den stand, som beboerne fortjener. Nogle af boligerne er ganske enkelt i så ringe stand, at man kan blive syg af at bo i dem. Vi ønsker på ingen måde at trække noget ned over hovederne på beboerne i Vejlby Vænge tværtimod. Vi prøver at finde alternative forslag frem og regner på det. Men vi kan ikke komme udenom, at der skal ske noget med boligerne, ellers kommer de i en så ringe stand, at mange vil vælge at fraflytte, fordi det ganske enkelt ikke længere er attraktivt at bo i Vejlby Vænge, siger Anni Øhrberg. Hun understreger, at boligforeningen anbefaler et ja til urafstemningen, fordi den synes, at det er et rigtig godt tilbud, som Vejlby Vænge har fået. Det vil gøre boligerne gode at bo i, og de vil leve op til den standard, som hun synes, man kan kræve af en almen bolig. Men skulle det blive et nej, så arbejder boligforeningen ud fra det. Anni Øhrberg slår dog fast, at huslejen vil stige ligegyldigt hvad: Vi ved, at hvis vi tager en skrabet model og kun gør det mest nødvendige, så løber det op alligevel (se også side 15, red.). Og så kan vi også risikere, at dele af renoveringen bliver uden støtte fra Landsbyggefonden. Jeg ved godt, at nogle beboere ikke synes, at deres bolig behøver istandsættelse, men det sparer de desværre ikke noget ved. For de boliger, der kræver megen istandsættelse, skal renoveres over den fælles konto alligevel. Alle erfaringer viser, at hvis man laver boligerne ad hoc, bliver det meget dyrere i længden. Eksempelvis bliver der brug for, at nogle familier skal genhuses, og det koster. Og Landsbyggefonden vil ikke støtte enkeltrenoveringer af huse, fortæller Anni Øhrberg. Huslejestigning i 2010 Anni Øhrberg gør opmærksom på, at beboerne ikke kommer til at betale en forhøjet husleje, før renoveringen er færdiggjort. Da renoveringen først går i gang ved udgangen af 2009, er der altså mindst to år til, at huslejen stiger. Hun vil også arbejde for, at huslejen stiger, i takt med at opgaverne bliver udført. Huslejen vil derfor ikke stige på én gang, men i etaper. Det betyder, at beboerne har lidt længere tid til at overveje deres økonomiske situation. Det vil også være muligt for nogle at flytte inden for Vejlby Vænge, men til en mindre lejlighed. Der er mange, der har spurgt Anni Øhrberg, hvorfor boligforeningen ikke går ind og hjælper med en huslejenedsættelse: Boligforeningens dispositionsfond er gået ind i projektet med 1,7 millioner om året, men det er allerede regnet ind i det tilbud, som beboerne i Vejlby Vænge skal tage stilling til, siger hun. Renoveringen af Vejlby Vænge er nødvendig, hvis afdelingen fortsat skal være attraktiv. Og den fremlagte renoveringsplan er ifølge Anni Øhrberg den bedste og billigste. Side 10

11 _ Jeg har gennemført to byggesager, hvor vi har holdt budgettet, og det gør vi igen. Anni Øhrberg Beboerdemokrati I den byggetekniske rapport står der hvilke problemer, der skal løses. Tallene er man kommet frem til ved hjælp af erfaringstal. Det betyder, at ingeniørerne i deres rapporter og udregninger har regnet ud fra de erfaringer, de har fra andre gennemgribende renoveringer. Ingeniørerne, der har udarbejdet renoveringsprojektet, har taget stilling til at lave facaderenovering, indeklima og badeværelser, så det bliver fuldstændig i orden. Landsbyggefonden vil kun acceptere at støtte en istandsættelse, som de kan stå 100 procent inde for. Der er tekniske løsninger, der kun kan udføres på én måde, men der vil også være mange detaljer, som beboerne i Vejlby Vænge får indflydelse på, siger Anni Øhrberg, der vil gøre det klart for både arkitekter, ingeniører og entreprenører, at i det her projekt skal man kunne samarbejde med beboerne, for at det bliver en succes. Kan det blive dyrere Anni Øhrbergs erfaring siger, at huslejen ikke bliver dyrere end den huslejestigning, som boligforeningen allerede er kommet ud med til beboerne i Vejlby Vænge. Altså det tilbud, som beboerne skal stemme om til urafstemningen. Jeg har gennemført to byggesager og andre renoveringsprojekter, hvor vi har holdt budgettet, og det gør vi igen, garanterer Anni Øhrberg. Vi ønsker beboerne den bedste løsning, og derfor anbefaler vi, at de siger ja til det her projekt, så Vejlby Vænge kan blive et endnu bedre sted at bo, hvor folk ikke bliver syge. Det er på høje tid, at det bliver gjort i stand, så det kan leve op til de krav, der er i alment byggeri. Og under hele processen skal vi være rigtig gode til at kommunikere. Beboerne skal vide, hvad der skal ske. I den her proces skal vi alle hæve os lidt op i helikopterperspektiv og se ind i fremtiden, så der bliver valgt en god langsigtet løsning for Vejlby Vænge. Hvorfor skal alle stige lige meget i husleje, når alle boliger ikke skal renoveres lige meget I en almen bebyggelse kan man ikke give forskellige huslejer, alt efter hvor meget skimmelsvamp den enkelte har, eller efter hvilket byggeafsnit man bor i. Hele afdelingen ses som en samlet enhed, derfor stiger alle lige meget i forhold til den eksisterende leje. Hvad består støtten fra Landsbyggefonden af Støtten fra Landsbyggefonden er ikke en pose penge, som kan bruges til renoveringen, som man har lyst. Hele renoveringen koster 133 mio. kroner og alle pengene skal lånes. Landsbyggefonden yder støtte til tilbagebetaling af de 86,3 mio. kroner. Støtten fra Landsbyggefonden betyder dermed, at tilbagebetalingen af lånene bliver billigere, end hvis man ikke havde støtten. Side 11

12 Fakta om skimmelsvamp Mere end hver tiende af alle lejeboliger i Danmark er ramt af skimmelsvampe. Disse skimmelsvampe er tegn på fugt. Fugt og skimmelsvamp ødelægger bygningerne og kan være farlige for beboerne, og derfor er det vigtigt at gøre noget ved problemerne. Skimmelsvampe trives ved høj luftfugtighed, og fugt i boligen kan både skyldes beboernes dårlige vaner samt fejl, skader og konstruktionsmæssige svagheder i bygningen. Det er oftest en uheldig kombination af disse ting, der giver skimmelsvamp i boliger. Hvad kan skimmelsvamp betyde for din sundhed Hvad kan beboere gøre for at undgå skimmelsvampe For at holde skimmelsvampene væk er det vigtigt, at beboerne har gode daglige vaner, som får fugten af vejen, holder boligen tør og gør det svært for skimmelsvampene at få fat. Luft effektivt ud gennemtræk i mindst 2 x 10 minutter dagligt Hold soverummet varmt, når du ikke er der Luk døren, når du tager bad. Tør grundigt vandet af på vægge og gulve, og luft ud bagefter Hold friskluftventiler åbne Få lavet vandskader øjeblikkeligt Sæt ikke møbler op ad kolde ydervægge Tør så vidt muligt ikke tøj inden døre Hvis der er emhætte i din bolig, så brug den, og hold den ved lige Gør regelmæssigt grundigt rent Kilde: pjecen Skimmelsvampe udgivet af Landsbyggefonden. Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge. Symptomerne kan være: Irriterede øjne, næse og luftveje Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn Hæshed Gentagen bihulebetændelse Åndedrætsbesvær Hovedpine Træthed Koncentrationsbesvær Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. dem, der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma. Nogle skimmelsvampe udskiller giftstoffer (mycotoksiner), der kan give udslæt, hvis man rører ved svampene. Hvis der er meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig forgiftning. Kilde: Bolius Hvad er skimmelsvamp Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. I vores huse kan skimmelsvampe vokse mange steder, når blot der er fugtigt, og der er noget at leve af. Skimmelsvampe lever af dødt materiale, der oprindeligt stammer fra dyr og planter (organisk materiale). I huse kan det f.eks. være: Træ Spånplader Krydsfinérplader Papiret på bagsiden af gipsplader Tapet Lim Kokostæpper Støv Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer (en slags frø), som de gennem luften kan sprede vidt omkring. Sporene findes overalt, og når de rette betingelser er til stede, begynder de at vokse og sprede nye sporer. Se også: Side 12

13 Løsningerne På afdelingsmødet, den 19. maj, blev renoveringsplanerne gennemgået i detaljer. Her kan du i overskrifter se, hvad der er indeholdt i projektet. 1. byggeetape (de lige numre) 2. byggeetape (de ulige numre) Facader: Den eksisterende formur, inkl. massive partier, fjernes. Herefter opbygges en ny halvstens formur svarende til den oprindelige, men med minimum 125 mm hulmursisolering og uden kuldebroer. Facader: Manglende isolering udbedres ved at indblæse mineraluldsgranulat i hulmuren. Tegloverliggere i facademuren udskiftes, og massive partier udskiftes, hvor det er muligt. Vinduer/døre: Alle vinduer og døre udskiftes til træ/alu med lavenergiglas. Den laminerede tagrem over vinduer på 1. sal isoleres på udvendige side. Læmure i tegl afrenses samt repareres. Træhegn og træbeklædninger udskiftes til imprægneret træ. Udhæng, tagrender, nedløb samt alle zinkafdækninger og -sålbænke udskiftes. Vinduer/døre: Alle vinduer og døre i stueplan udskiftes til træ/alu med lavenergiglas. På 1. sal repareres og males vinduerne, hvor der ikke er behov for udskiftning. Den laminerede tagrem over vinduer på 1. sal isoleres på udvendige side. Læmure i tegl afrenses samt repareres. Træhegn og træbeklædninger udskiftes til imprægneret træ. Udhæng, tagrender, nedløb samt alle zinkafdækninger repareres, og sålbænke samt underbeklædning udskiftes. Tagrummene efterisoleres. Manglende beslag samt vindkryds i tagflade etableres. Der installeres et centralt ventilationsanlæg med konstant udsugning fra baderum og køkken. Tagrummene efterisoleres. Manglende beslag samt vindkryds i tagflade etableres. Der installeres et centralt ventilationsanlæg med konstant udsugning fra baderum og køkken. Baderum gennemrenoveres, så de svarer til kravene i en moderne bolig. Baderum gennemrenoveres, så de svarer til kravene i en moderne bolig. Et udvidet resumé af Bygningernes tilstand samt løsningsforslag finder du på under menupunktet Dokumenter. Side 13

14 Hvordan hænger tallene sammen De mange penge til renoveringen skal lånes, og det er tilbagebetalingen af disse lån, der udløser huslejestigningen. Selv efter tilskuddet fra Landsbyggefonden samt blandt andet besparelser på den fremtidige vedligeholdelse er stigningen beregnet til 26 %. Boligforeningen har lavet det finansieringsforslag, som du skal tage stilling til. Vi har her klippet det fra hinanden for at forklare de forskellige poster: A B C D Landsbyggefonden yder støtte til tilbagebetalingen af en del af de lån, der går til renovering. Støtten betyder, at ydelsen på disse lån næsten er det halve af normale kreditforeningslån. Du kan læse mere om Landsbyggefonden på side 6 Det har ikke været muligt at få støtte til cirka 1/3 af lånene. Her skal beboerne altså selv betale hele ydelsen. Den samlede huslejestigning pr. kvadratmeter pr. år ville være 306,09 kr. (altså over 50%), hvis ikke boligforeningen havde fundet supplerende tilskud og besparelser. Når et lån i en almen boligafdeling er betalt (udamortiseret), går ydelsen herefter til henholdsvis Landsbyggefonden og boligforeningens egen dispositionsfond. Boligforeningen har pga. renoveringsbehovet søgt om fritagelse for en del af disse ydelser for Vejlby Vænges vedkommende. Læs mere i interviewet med Anni Øhrberg, side 10. Anslået rente Årlig ydelse Pr. kvm. A B C D E F F G H Støttede lån ,90% ,00 Ustøttede lån ,97% ,00 I alt ,00 306,09 Årlig huslejeforhøjelse før øvrige besparelser og tilskud: 306,09 Fritagelse for udamortiserede låns ydelser (2008) ,00-52,08 Fremtidige låns ydelser ,00-32,89 Nedsættelse af henlæggelser til planlagt vedligeholdelse ,00-23,04 Nedsættelse af almindelig vedligeholdelse ,00-9,21 Finansiering med 10 års afdragsfrihed ,00-48,74 I alt øvrige besparelser og tilskud ,00-165,97 Øvrige besparelser og tilskud -165,97 Huslejeforhøjelse 140,12 E F G H Boligforeningen (hovedbestyrelsen) har bevilget et tilskud til Vejlby Vænges fremtidige ydelser til lån. Henlæggelserne til planlagt og almindelig vedligeholdelse vil falde, når Vejlby Vænge først er renoveret. I de første 10 år vælges en finansiering med afdragsfrihed. Det betyder ganske vist, at huslejen om 10 år vil stige med cirka 66 kr. pr. kvm. Men der kan her være mulighed for at konvertere lånet om til et nyt 30-årigt lån. Huslejestigningen kan reduceres med 165,97 pr. kvm. Dermed bliver den budgetterede huslejestigning: 140,12 pr. kvm. Side 14

15 Hvad sker der, hvis det bliver et nej Det er lidt med pistolen for tindingen, at Vejlby Vænge går til urafstemning. Selv om man reducerer i projektet her og nu, vil huslejen inden for få år stige endnu mere, fordi man risikerer at miste tilskud fra Landsbyggefonden, ligesom stordriftsfordelene forsvinder. Mange beboere har spurgt, om der ikke findes et alternativ til den fremlagte plan. Og hvad sker der, hvis man stemmer nej til renoveringsplanen Boligforeningen har derfor sammen med DAI Gruppen set på, hvad det vil betyde, hvis der stemmes nej til forslaget. Man har også set på, om der var dele af renoveringsplanen, der kunne fjernes eller beskæres. Resultatet er ikke opløftende: Det er reelt kun badeværelserne, man kan fjerne fra projektet. Facader, udhæng, vinduer mv. er i en stand, så renovering er påkrævet, siger projekt- og byggeleder John Grønning fra DAI Gruppen. Hvis det bliver et nej til renoveringsplanen, som den foreligger nu, skal der altså under alle omstændigheder laves en reduceret plan. Hvad med støtten fra Landsbyggefonden Støtten følger som udgangspunkt det konkrete projektforslag og er betinget af, at renoveringen gennemføres som anbefalet i forslaget. Landsbyggefondens formål er at yde støtte til en helhedsplan for løsning af problemerne i afdelingen og dermed en fremtidssikring af boligerne. Da der endnu ikke er givet endeligt tilsagn om støtten (det gives først, når der er stemt ja fra beboerne, og kommunen har godkendt planerne), er det dog sandsynligt, at man ved en ændret plan fortsat kan få støtte til renovering af facader, tagrum og ventilationsanlæg. Det er til gengæld meget usandsynligt, at Landsbyggefonden vil yde støtte til en renovering af baderummene over mange år (læs også interviewet på side 6). En renovering uden badeværelser vil naturligvis være billigere i første omgang, problemet er blot, at der hurtigt vil melde sig et behov for, at badeværelserne skal udskiftes. Man bliver altså nødt til at indregne en løbende udskiftning af badeværelser. Og de beregninger, som boligforeningen har lavet, viser, at det hurtigt går hen og bliver dyrere for afdelingen. Hvis man forudsætter, at Landsbyggefonden vil acceptere en begrænset løsning (uden badeværelser), vil huslejestigningen blive cirka 92 kr. pr. kvm. (mod 140,12 i den store løsning). Det vil svare til en huslejestigning på cirka 16% imod de nu foreslåede 26%. Men hertil skal man så lægge opsparingen til de løbende badeværelsesudskiftninger. Og selvom man vælger at strække udskiftningen over 10 år fra 2012 og frem, vil det blive væsentligt dyrere end det samlede projekt. Vi har beregnet, at det vil koste cirka 3,6 mio. kr. om året at udskifte badeværelserne løbende. Alene det vil indebære en huslejestigning på ca. 140 kr. pr. kvadratmeter, siger Anni Øhrberg. Samlet vil en mindre renoveringspakke plus løbende udskiftning af badeværelserne altså blive en betydelig dyrere løsning for Vejlby Vænge. Hvem skal betale for de ødelagte haver Der er afsat et beløb til reetableringen af haverne i projektforslagets budget. En reetablering af haverne er altså med i prisen, hvis man stemmer ja til urafstemningen. Hvorfor skal et badeværelse koste kr. Beløbet er fastsat ud fra DAI Gruppens lange erfaring med renoveringsprojekter. Ca % af beløbet dækker selve renoveringen af helt nye badeværelser: nedrivning af det gamle, derefter vådrumssikring, nye gulve, vægge og lofter. Alle badeværelser får også helt ny sanitet, fliser etc. Omkring 30-40% af beløbet går til moms samt de byggeomkostninger, der følger med et stort renovationsprojekt, fx afskaffelse af byggeaffald, leje af toiletvogne, oprydning etc. Side 15

16 Få svar på dine spørgsmål Hvorfor skal der først gennemføres en renovering nu, når man har kendt til problemerne i mange år Byggeriet er på overfladen i en stand, der er typisk for den tid, det er bygget i. Der er væsentlige fejl i konstruktionen, hvoraf mange fejl dog er skjulte, for eksempel mangel på isolering. Derfor er det først i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten i 2005 og de supplerende undersøgelser i 2007 blevet opdaget, hvor store fejl der egentlig er på bygningerne. Hvorfor er der forskel på, hvor meget der skal renoveres i byggeafsnit 1 og 2 Der er forhandlet med Landsbyggefonden om at få den samme løsning til begge byggeafsnit i Vejlby Vænge, men ud fra de tekniske rapporter har fonden vurderet, at facader og isolering i byggeafsnit 1 er i en væsentligt dårligere stand end i byggeafsnit 2, og at der derfor ikke kan ydes støtte til den store løsning i afsnit 2. Det er vurderet, at byggeafsnit 2 har en fornuftig isolering, bortset fra kuldebroerne. Med det nuværende forslag vil 85% af problemerne med kuldebroer dog blive udbedret. Desuden ville den store løsning i byggeafsnit 2 have kostet yderligere 40 mio. kroner, uden støtte fra Landsbyggefonden. Det ville betyde en væsentligt større huslejestigning, end den der nu er varslet på ca. 26%. Bliver beboerne i Vejlby Vænge involveret i byggeprocessen, og hvorfor er de ikke blevet inddraget endnu Hvis beboerne stemmer ja, vil de naturligvis blive involveret i processen, når man kommer til det tidspunkt, hvor detaljerne omkring beboernes boliger skal fastlægges. Man kan for eksempel forestille sig, at der på hjemmesiden bliver mulighed for at komme med idéer til projektet. Beboerne er ikke blevet inddraget endnu, fordi der først skal vedtages et forslag om at foretage renoveringen. Det foreliggende projektforslag er udarbejdet på grundlag af de tekniske undersøgelser og tager ikke stilling til detaljer i indretning og lignende. Hvorfor er det kun nogle boliger, der har skimmelsvamp Skimmelsvamp forårsages af to ting: beboeradfærd i lejligheden og bygningens tilstand. Det er som regel vanskeligt at finde en enkelt grund til, at der er kommet skimmelsvampe i en bolig. Og det er faktisk ikke så underligt. Det er nemlig ofte en kombination af husets konstruktion, vedligeholdelsen og den måde beboerne bruger boligen på, der skaber fugt, så svampene breder sig. Læs mere om skimmelsvamp, og hvordan man undgår dem, i folderen udgivet af Landsbyggefonden: Skal vi genhuses, når renoveringen går i gang Nej, man kan blive boende i sin lejlighed under hele renoveringen. I den periode, hvor baderummene renoveres, vil der blive opstillet bad/toiletvogne i gården.

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060. Punkt 17. Sundby-Hvorup Boligselskab Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2012-47060. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde i Kastruphuse 23. april 2015 1 Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde vedrørende renovering af Kastruphuse torsdag den 23. april 2015, kl. 19.00 i Tårnbyparkens

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere