3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen"

Transkript

1 Årsprofil 2009

2 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning på byggeprojekter 12 Koncept for attraktivt shoppingmiljø 14 Drift og vedligeholdelse i særklasse 15 Teknologi sikrer effektiv ejendomsservice 16 Almene boliger med dialogen som udgangspunkt 17 Nøglen til en sund forening 18 Offentligt Privat Partnerskab en samarbejdsform i udvikling 20 Vi finder den rigtige lejer 21 Miljøet er også vores ansvar 22 Ordentlighed det er faktisk noget, vi mener 23 Styrken kommer indefra 24 Kort om os inkl. hoved- og nøgletal 26 Vi tilbyder 27 Kontakt os

3 Fundamentet er kvalitet og service 2008 har som følge af krisen på de finansielle markeder været et vanskeligt år for rigtigt mange virksomheder i ejendomsbranchen. Det har derimod været et godt år for Dan-Ejendomme as. Vi har oplevet en stigende efterspørgsel efter vores ydelser og knowhow en tendens der ser ud til at fortsætte i Vores kernekompetencer er ejendomsadministration og ejendomsdrift, og det er der for alvor brug for i denne krisetid. Ejendomsinvestorer større som mindre har brug for dygtige og solide samarbejdspartnere, der kan optimere driften af den enkelte ejendom. Samarbejdspartnere, der har erfaring og kompetence til at fokusere på det væsentlige og få opgaverne løst én for én. Investorerne har brug for rådgivere, der kan udvikle ejendommene og ikke mindst sikre, at alle detaljerne hænger sammen i praksis. Men også almene boligorganisationer, ejerforeninger og andelsboligforeninger har brug for en veltilrettelagt administration og en rationel ejendomsdrift. En professionel ejendomsadministrator ved, hvad tingene bør koste, og udviser tilstrækkelig handlekraft til også at få initiativerne gennemført. Hos Dan-Ejendomme as har vi i dag et stærkt fagligt miljø og mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør deres bedste for kunderne. Det er vigtigt at sikre, at vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau og i en ordentlig kvalitet. De produkter og servicer, vi leverer til kunderne, skal være i orden. Det er grundlaget for vores forretning både på kort og på langt sigt. Derfor arbejder vi målrettet på at løfte uddannelsesniveauet i virksomheden blandt andet gennem vores uddannelsesakademi. Men samtidig arbejder vi også på at sikre enkle og effektive arbejdsprocesser og ikke mindst en effektiv kvalitetsstyring og -sikring. Det er med til at danne fundamentet, der sætter os i stand til at give vores kunder en ordentlig kvalitet og service. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør 3

4 Vi er eksperter i ejendomsadministration Dan-Ejendomme as er blandt Danmarks førende ejendomsadministrationsvirksomheder, og vi danner en tryg og professionel ramme om steder, hvor mennesker bor eller arbejder. Vi tillader os at påstå, at vi er eksperter i ejendomsadministration. 4

5 Vores kunder skal kende os på vores dygtighed, høje serviceniveau og evne til at være på forkant med udviklingen. De skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene, siger direktør Jens Vinther Nielsen. Med vores forretningsvolumen og faglige spidskompetencer leverer vi høj kvalitet, når vi betjener større og mindre ejendomsinvestorer, bestyrelser i boligforeninger, bestyrelser i andelsboligforeninger og i ejerforeninger, fortæller Jens Vinther Nielsen. Dan-Ejendomme as har i dag cirka 450 kunder og tilbyder ejendomsadministration, drift og vedligeholdelse, udlejning, rådgivning og ejendomsservice. Dan-Ejendomme as har juridiske spidskompetencer inden for blandt andet erhvervslejeloven, lejeloven og den almene lejelov. Dette kombineret med stor knowhow og erfaring inden for udlejning, ejendomsdrift, udvikling, bygningsvedligeholdelse, energi, indkøb, regnskab, skat og finansiering skaber grundlaget for, at selskabet anses som førende på området. At få disse kompetencer til at hænge sammen og tænke 360 rundt er vores varemærke, og det er kundens garanti for optimal og fremadrettet rådgivning og ejendomsdrift, siger Jens Vinther Nielsen. Vi er, hvor kunderne er Dan-Ejendomme as administrerer cirka ejendomme, som indeholder cirka enheder/lejemål i Danmark. Opgaverne løses fra de to kontorer i henholdsvis Hellerup ved København og i Højbjerg ved Århus. Man kan sige, at vi administrerer ejendomme fra Gedser til Skagen. Hovedparten af ejendommene er koncentreret omkring de største byer i Danmark, beretter Jens Vinther Nielsen. Danmark er ikke større, end at vi kan betjene kunderne fra de to kontorer. God telefonservice og udnyttelse af internettet giver mulighed for at skabe nærhed og tæt dialog med kunderne. Tilsynet med ejendommene foretages af mobile driftsteknikere og passes af dygtige lokale viceværter, der udnytter synergien og derfor ofte dækker flere ejendomme lokalt. Fagligheden er i top Det er afgørende, at vi som kundens rådgiver kan zoome ind på den konkrete detalje og se den i forhold til helheden. En lille detalje kan eksempelvis have stor betydning for hele ejendommens økonomi og dermed kundens afkast. Detaljer er vigtige i ejendomsadministration, men det er helheder også. Det kræver, at medarbejdernes faglighed er i top, og det kræver, at vi finder kreative og innovative løsninger. Vi arbejder derfor målrettet på at sikre os de dygtigste medarbejdere i markedet. Derfor sørger vi løbende for, at vores medarbejderes viden og knowhow er i top. Det sker via efteruddannelse og videndeling samt ved at skabe et arbejdsmiljø, hvor der er plads til kreativitet og nytænkning. Vores kunder skal kende os på vores dygtighed, høje serviceniveau og evne til at være på forkant med udviklingen. De skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene, slutter Jens Vinther Nielsen. 5

6 Alle kunder er unikke hos os uanset kundens størrelse eller art. Derfor sammensætter vi altid en kundespecifik løsning, siger René Larsen. René Larsen, afdelingsdirektør (Kunder & Kunderapportering) Kundetilpassede løsninger Uanset om der er tale om en større ejendomsinvestor med en portefølje af ejendomme eller en boligforening, arbejder vi ud fra et princip om, at alle ydelser skal være kundetilpassede. Alle kunder er unikke hos os uanset kundens størrelse eller art. Derfor sammensætter vi altid en kundespecifik løsning, siger René Larsen. For større investeringskunder er der eksempelvis stor forskel på, hvor meget de selv vil administrere, og i hvilken grad de ønsker at outsource ejendomsadministrationen. Nogle kunder ønsker komplette ejendomsadministrationsløsninger, mens det for andre fx en boligforening ofte handler om, at bestyrelsen skal beslutte, hvilket arbejde den selv ønsker at udføre, og hvad vi skal hjælpe med. Til ejerforeninger og andelsboligforeninger har vi på forhånd sammensat de fire grundpakker, vi oftest møder behov for. Vi mener, det er afgørende, at ydelsen matcher kundens behov, for det medvirker i sidste ende til at skabe en større kundetilfredshed. Vi tilbyder Ejendomsadministration, drift og vedligeholdelse, udlejning, rådgivning og ejendomsservice. Ventelisteadministration, markedslejereguleringer, rapportering og analyser, bygherrrerådgivning, tilstandsrapporter, lejlighedsmoderniseringer, indretning af erhvervslokaler, køb og salg af ejendomme mv. 6

7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Igennem de senere år har danske ejendomsselskaber, kommanditselskaber og private investorer foretaget massive investeringer i tyske udlejningsejendomme. Et forsigtigt skøn siger, at der alene i Tyskland er foretaget danske investeringer for mere end 20 mia. kr. Men en ejendomsinvestering er bestemt ikke det samme som at købe obligationer. En ejendomsinvestering skal aktivt plejes, passes og udvikles. Dan-Ejendomme as har netop udvidet aktiviteterne og indgået Asset Management-aftaler med tre danske ejendomsselskaber med ejendomme i Tyskland. De tre selskaber har omkring 330 ejendomme i Berlin og Nordrhein-Westfalen med i alt cirka boliger og cirka 400 erhvervslejemål. Med vores erfaring og viden inden for administration, drift og optimering af ejendomme forventer vi at kunne bidrage positivt til den langsigtede udvikling af de tre selskabers ejendomsporteføljer, siger direktør Jens Vinther Nielsen. Asset Management-aftalerne med de tre ejendomsselskaber omfatter administration af selskaberne, controlling af og tilsyn med selskabernes lokale tyske ejendomsforvaltere samt generel management af ejendommene. Vi mener, at flere selskaber med fordel vil kunne indgå tilsvarende aftaler med os. Det vil være rationelt at samle en stor volumen af selskaber og ejendomme. Derved kan vi samle en stor, effektiv organisation med spidskompetencer inden for tyske ejendomme, fortæller Jens Vinther Nielsen. Dan-Ejendomme as har indgået aftaler med NRW II A/S, der har udstedt obligationer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og Griffin III Berlin A/S og Griffin IV Berlin A/S, der er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. 7

8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer Dan-Ejendomme as' kunder efterspørger i stigende grad professionelle mæglerkompetencer af høj kvalitet. Derfor valgte vi at styrke kompetencerne på mæglerområdet ved i efteråret 2008 at købe aktiviteterne i erhvervsmæglervirksomheden JKE. 8

9 Investeringsejendomme erhvervsejendomme Salg, udlejning, afståelse, vurderingsrapporter, markedslejevurderinger, opsøgning, lejerrepræsentation. I dag er det vigtigere end nogensinde at anvende mæglere med specialviden og markedskendskab til erhvervsudlejning. Finanskrisen har medført, at udbuddet af lokaler er stigende, lejepriserne er under pres, og de potentielle lejeres beslutningsfase er lang. Det er udfordringer, der kræver professionel håndtering. Med købet af JKE valgte Dan-Ejendomme as at kunne tilbyde sine kunder mæglerservice af høj kvalitet. Professionel erhvervsmæglerrådgivning kræver i dag, at man har adgang til ressourcer inden for bygningsteknologi, ejendomsjura og ikke mindst ejendomsadministration. Mægleren skal være klædt på til at kunne yde rådgivning på et fyldestgørende grundlag. Derfor ser vi det som en naturlig udbygning af Dan-Ejendomme as' kompetencer. "Den professionelle erhvervsejendomsmægler i 2009 skal kunne skræddersy rådgivningen efter kundens behov", siger Jan Kristensen, salgsdirektør i JKE. Jan Kristensen tilføjer, at JKE's forretningsideologi bygger på, at mæglerne har en ægte opsøgende adfærd i form af personlig kontakt og ikke mindst opfølgning, der sikrer bedre resultater for både udlejer og sælger. "Vi sætter en ære i løbende at holde vores kunder opdateret. Vi rapporterer om relevante aktiviteter i sagen og giver kunderne adgang til 24 timers onlinerapportering via vores hjemmeside. Vores kunder kan logge ind, når det passer dem bedst, og de kan udskrive en statusrapport, som kan gives videre til andre i kundens organisation", slutter Jan Kristensen. DFDS Terminalen i København DFDS A/S driver blandt andet DFDS Terminalen i København. Her afgår og anløber cruisefærgerne til Oslo hver dag, mens en godsfærge til Litauen anløber to gange om ugen. DFDS bruger dog ikke hele arealet i terminalen og valgte derfor sidste år at samarbejde med JKE om udlejning af ledige lokaler. Det viste sig at blive en særdeles positiv oplevelse for os. JKE fik sat processen i gang med det samme med et særdeles flot prospekt, og JKE s utroligt dedikerede mæglere fik da også meget hurtigt lejet arealerne ud. Det var i det hele taget en helt igennem professionel håndtering. Vi oplevede en fremragende service og følte os særdeles godt orienteret igennem hele forløbet. Det fortjener en særlig bemærkning, at JKE har fulgt sagen helt til dørs og medvirket til, at både lejer og udlejer kunne blive tilfredse med aftalen. JKE har endda fulgt op på sagen efter lejers indflytning en service, som må siges at være usædvanlig. Samarbejdet med JKE har derfor været af stor værdi for os, og vi vil meget gerne samarbejde med JKE igen. Leif Brammer, advokat, DFDS A/S 9

10 Der er reelt ikke et byggeprojekt, der er for stort eller småt til os. Har vores kunde et behov, er vi klar med rådgivning og bistand, siger Erik W. Bundesen. Et rigtigt godt eksempel er et renoveringsprojekt, vi netop har gennemført for Ejerforeningen Eremitageparken. Erik W. Bundesen, regionsdirektør Kundeorienteret rådgivning på byggeprojekter Dan-Ejendomme as tilbyder bygherrerådgivning og byggestyring på større og mindre byggeprojekter. Årligt er vi involveret i cirka 500 byggesager på de ejendomme, vi administrerer på vegne af kunderne. Vores kompetencer strækker sig fra lejlighedsmoderniseringer til indretning af erhvervslejemål og større byggesager, fortæller Erik W. Bundesen. Typisk er der tale om facaderenoveringer, tagrenoveringer, vinduesudskiftninger, etablering af altaner, udskiftning og konvertering af varmeanlæg, renovering af gårdmiljøer og miljøforbedrende aktiviteter. Der er reelt ikke et byggeprojekt, der er for stort eller småt til os. Har vores kunde et behov, er vi klar med rådgivning og bistand, siger Erik W. Bundesen. Et rigtigt godt eksempel er et renoveringsprojekt, vi netop har gennemført for Ejerforeningen Eremitageparken. Ejerforeningen Eremitageparken, der ligger i Kgs. Lyngby ikke langt fra Eremitagesletten, omfatter 545 ejerlejligheder. Bebyggelsen er meget varieret og består af etagebyggeri og rækkehuse. Området er stort, og de forskellige bygninger er bundet sammen af et sti- og vejsystem, og bebyggelsen kan minde om en hel bydel i miniformat. Fra gråt til godt Ejerforeningens bestyrelse fik i 2000 udarbejdet et visionsoplæg Fra gråt til godt på renovering og opgradering af bebyggelsens sti- og vejsystem. Forslaget blev ikke gennemført selvstændigt, men projektets visioner dannede grundlag for det endelige byggeprojekt. Renovering af andre dele af bygningerne i ejerforeningen var nemlig også tiltrængt. Dan-Ejendomme as udarbejdede derfor et idéoplæg til en samlet opretning af det ældre betonbyggeri. Vores idéoplæg dannede udgangspunkt for, at ejerforeningen i 2006 kunne beslutte at gennemføre en gennemgribende renovering af hele bebyggelsen. Renoveringen skulle blandt andet oprette sti- og vejarealer med ny flisebelægning, udskifte varmeledninger i terræn, renovere terrænbelysningen samt forny fællesarealerne. Yderligere skulle tag, facader og vinduer ligeledes renoveres, og trappeopgange skulle istandsættes og males, siger gruppeleder Carsten Nielsen. Helheden er vigtig Kundernes fordel i projekter som disse er, at vi er med hele vejen, fra idéen opstår, til det færdige projekt er gennemført. Det kan i sager som disse godt tage nogle år, men vores tilstedeværelse giver dermed også kunden en tryghed og mulighed for at træffe den endelige beslutning på et ordentligt grundlag. "Som ejerforeningens daglige administrator har vi også været involveret i låneoptagelsen og finansieringen for foreningens medlemmer, og vi har taget hånd om alle de praktiske og økonomiske aspekter i projektet", siger Carsten Nielsen. Helheden i vores rådgivning er vigtig, og det er en synlig fordel for kunden, at alle kompetencerne er samlet under ét tag. Sagen er nu gennemført og afsluttet, og den snart ni år gamle vision om at gå fra gråt til godt skaber nu dagligt glæde hos områdets beboere. 10

11 Ejerforeningen Eremitageparken Ejerforeningen Eremitageparken, som Dan-Ejendomme as administrerer, ligger i Kgs. Lyngby ikke langt fra Eremitagesletten og omfatter 545 ejerlejligheder. Bebyggelsen er meget varieret og består af etagebyggeri og rækkehuse. Området er stort, og de forskellige bygninger er bundet sammen af et sti- og vejsystem, og bebyggelsen kan minde om en hel bydel i miniformat. 11

12 "Sammensætningen af lejere er afgørende for, om et butikscenter er en succes eller ej. Den rette sammensætning tiltrækker både kunder og potentielle nye lejere, hvilket medfører en sund økonomi både for lejerne og ejerne af centret. Derfor har vi fokus på totalrådgivning", fortæller Eva Handest Høyer. Eva Handest Høyer, afdelingschef (Butikscentre) Koncept for attraktivt shoppingmiljø Dan-Ejendomme as har specialister inden for butikscenterdrift og -management, der har et indgående kendskab til detailhandlen. Vi har fingeren på pulsen med hensyn til, hvad forbrugerne efterspørger, hvilke internationale tendenser, der vil vise sig på den danske detailhandelsscene, og viden om, hvordan man skaber et attraktivt shoppingmiljø. Den specialviden kommer vores kunder til gode og har også givet os flere interessante rådgivningsopgaver inden for det kommercielle felt for kunder, hvor vi ikke nødvendigvis administrerer ejendommen. En af disse spændende opgaver er fx kommerciel rådgivning for DI i forbindelse med den planlagte ombygning og udvidelse af Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Illustration fra TRANSFORM s projekt Vi tilbyder Forvaltning af butikscentre, herunder centermanagement/-administration, centerudvikling, kommerciel rådgivning og sammensætning af butiksmiks, rapportering og analyser, markedslejereguleringer, afståelser og erhvervsudlejning. 12

13 Illustration fra TRANSFORM s projekt Industriens Hus ved Rådhuspladsen DI er klar med et projekt for en modernisering og udbygning af Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Bygningen vil få en langt mere aktiv og interessant facade mod Rådhuspladsen og Vesterbrogade og i det hele taget ændre karakter, så bygningen bliver en mere naturlig del af byens centrale plads. Projektet er udarbejdet af arkitekt Lars Bendrup fra tegnestuen TRANSFORM i Århus. I projektet er der tale om et helt nyt udtryk af bygningen, der vil forskønne hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade. Blandt andet bliver Rådhusarkaden nedlagt som arkade og erstattet af butikker i to etager med direkte adgang fra Vesterbrogade. Industriens Hus er placeret på ét af de mest trafikerede og synlige steder i hele Danmark, hvilket giver nogle helt unikke muligheder for at skabe et attraktivt og anderledes shoppingmiljø. For at udnytte det kommende butiksareal optimalt, bad DI Dan-Ejendomme as om rådgivning til, hvordan man rent detailhandelsmæssigt kunne skabe et spændende og velfungerende butiksmiljø for byens brugere. Vores kommercielle rådgivning om Industriens Hus giver anbefalinger til det overordnede koncept for det nye shoppingmiljø, så stedets attraktionsværdi optimeres. Vi har ligeledes givet konkrete forslag til, hvordan butiksarealerne udnyttes optimalt til gavn for både lejerne og DI. Endvidere giver vi specifikke forslag til, hvilke nye butikskoncepter man med fordel kan supplere med, da det samlede butiksareal i runde tal fordobles i forbindelse med ombygningen. 13

14 Vi tilbyder Dan-Ejendomme as tilbyder drift og vedligeholdelse af ejendomme, 5-, 10- og 20-årige vedligeholdelsesplaner, tilstandsrapporter, teknisk tilsyn, ejendomsservice, energistyring mv. Drift og vedligeholdelse i særklasse En vigtig del af ejendomsadministration og formentlig den del af ydelsen, der oftest er mest synlig, handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Dan-Ejendomme as sørger for, at ejendommens daglige drift fungerer, som den skal. Vores rutinerede byggeteknikere sørger for driften af den enkelte ejendom efter de rammer, der er aftalt med kunden. Nogle ejendomme skal holdes med et særligt højt serviceniveau og skinnende messinghåndtag, mens andre ejendomme skal have en god, solid service. Fælles for alle ejendomme, som vi administrerer, er, at vi er garant for, at der er et godt serviceniveau på ejendommen, fortæller gruppeleder Lars Hay Schmidt. At holde styr på den løbende drift handler i høj grad om at have de rigtige og kvalificerede folk på opgaven. Dan-Ejendomme as sikrer, at der etableres en viceværtløsning eller aftale om ejendomsservice på den enkelte ejendom, så fællesarealerne bliver passet og holdt rene. Hertil kommer, at vi fører tilsyn med ejendommens forsyning fx forbrug af vand, varme og el. Den enkelte ejendoms vedligeholdelse skal der også være styr på både på kort og på langt sigt. Dygtige bygningsteknikere planlægger derfor vedligeholdelsen af den en- kelte ejendom med det lange sigt for øje. Det giver den bedste økonomi for udlejer eller for den enkelte forening. Ejendommene skal passes, som om de var vores egne. Og det skal gøres med stor respekt for kundernes penge, image og ønsker. Vi skal varetage vores opgaver med dyb respekt for miljøet og de mennesker, der bor i ejendommene, siger Lars Hay Schmidt. Det er vigtigt, at småskavankerne på den enkelte ejendom udbedres, før de udvikler sig til dyre reparationer. Det lyder måske indlysende, men ikke desto mindre er det rigtigt vigtigt, siger Lars Hay Schmidt. Vi hjælper med at få planlagt vedligeholdelsen ordentligt via flerårige vedligeholdelsesbudgetter. Den planlagte vedligeholdelse er også med til at spare penge, blandt andet fordi vi er dygtige til at samle aktiviteter, der kræver stillads, og aktiviteter, der kræver samme håndværker. 14

15 Teknologi sikrer effektiv ejendomsservice Det er blevet hurtigt og nemt for lejerne at komme i kontakt med viceværten, efter vi i foråret 2008 etablerede et servicenummer. Telefonen besvares 24 timer i døgnet i dagtimerne af vores servicemedarbejdere i et Call Center og uden for normal arbejdstid af en vagtcentral. Baggrunden for etableringen af servicenummeret er et ønske om at forbedre servicen over for vores kunder. Samtidig vil vi gøre det muligt, at man altid kan komme i kontakt med viceværterne i vores ejendomsservice. Med den nye serviceordning har vi sikret, at alle henvendelser bliver registreret, og hvis henvendelsen vedrører en konkret opgave på en ejendom, vil Call Centret straks give viceværten besked. På den måde sikrer vi, at der tages hånd om alle opgaver hurtigt og effektivt. "Det er nu godt et år siden, at servicenummeret og Call Centret blev indført, og det har været en stor succes, især hos lejerne, men også internt hos Dan-Ejendomme as' viceværter", fortæller Lars Olaf Larsen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as, og tilføjer: "Lejerne oplever, at de hurtigt og nemt kan komme i kontakt med en servicemedarbejder eller vicevært". "Vi får mulighed for at planlægge og prioritere vores arbejde bedre, så de vigtigste og nogle gange uopsættelige ting ordnes først alt sammen til gavn for lejerne, siger Jan Allentoft, der er driftsleder i Dan-Ejendomme as' Ejendomsservice. Onlineviceværter I løbet af april 2009 bliver onlinekonceptet udvidet yderligere. Her tager viceværterne i Dan-Ejendomme as' Ejendomsservice et nyt, intelligent opgavesystem kaldet DIOS i brug. Viceværterne får adgang til systemet fra nogle små minicomputere, der er monteret i bilerne. Det vil sige, at alle indgående opgaver registreres via Call Centret i DIOS-systemet, og viceværterne modtager opgaverne med det samme. Så snart de udfører noget på opgaverne, har de mulighed for at ajourføre opgavernes status, så lejerne altid kan få en status, hvis de henvender sig i Call Centret. "Vi er sikre på, at denne måde at strukturere og systematisere de mangeartede opgaver på ejendommene medfører en langt bedre service for vores lejere og mere smidige arbejdsrutiner for vores medarbejdere", slutter afdelingschef Lars Olaf Larsen. Vi tilbyder Dan-Ejendomme as tilbyder ejendomsservice til varetagelse af viceværtfunktion, ejendomsservice og -tilsyn, gartneropgaver, glatførebekæmpelse mv. 15

16 "God ejendomsadministration tager udgangspunkt i den dialog, der foregår i det daglige med både beboerne og bestyrelsen. Af og til er det menneskeskæbner, vi har med at gøre, og det stiller både krav til vores medarbejderes rummelighed og deres faglige evner", siger Iben Koch. Iben Koch, afdelingsdirektør (Almene boliger) Almene boliger med dialogen som udgangspunkt Dialog er grundstenen og udgangspunktet for et godt samarbejde mellem en boligforening, beboerne og boligforeningens ejendomsadministrator. For at opnå en succesfuld drift af en boligforening er det derfor vigtigt, at bestyrelser og beboere kan tale godt sammen. Kompetencerne er på plads Det er vores ansvar at håndtere alle aspekter af ejendomsadministration. Det gør vi gennem vores medarbejdere på kontoret, men også gennem de fagfolk, vi sender ud på ejendommene. De er ikke kun dygtige praktikere, men også gode til at etablere den uundværlige personlige kontakt og dialog med beboerne. Det er derfor vigtigt for os, at både vores medarbejdere på kontoret og vores inspektører ude på ejendommene bliver holdt ajour med og forstår, hvad der sker på området for almene boliger for kun på den måde kan vi hele tiden sikre, at beboerne og bestyrelserne får den bedst mulige service. Derudover kan vores kunder altid trække på de mange specifikke kompetencer, som Dan-Ejendomme as også råder over. Beboerdemokrati Vi lægger stor vægt på, at beboerdemokratiet fungerer ude på ejendommene. I samarbejdet med afdelingsbestyrelserne tager vi altid udgangspunkt i og drager fordel af de ofte meget forskellige forventninger og krav, som beboerne, afdelingsbestyrelserne og administrator har til at drive en ejendom. Herved sikrer vi beboerindflydelsen og får et godt fundament for et velfungerende beboerdemokrati ude på ejendommene. "Beboerdemokrati ligger os meget på sinde. Derfor lægger vi stor vægt på gennemførelse af et godt og professionelt bestyrelsesarbejde. Og vi fungerer gerne som sparringspartner for afdelingsbestyrelserne", siger Iben Koch. Når mange mennesker bor tæt sammen, vil der indimellem opstå konflikter. Langt de fleste løses heldigvis på fredelig vis, men i mere komplicerede sager kan vi trække på en årelang erfaring med at håndtere problemerne. Her spiller vores inspektører en central rolle, ligesom vi også har stor erfaring med håndtering af de mange specielle forhold, der gør sig gældende i forbindelse med fx boligsocial anvisning. Skræddersyede ydelser I arbejdet med almene boliger lægger vi vægt på, at bestyrelsen får præcis den ydelse, der passer til den enkelte boligforenings behov og ønsker. Derved sikrer vi også, at boligorganisationen kun betaler for den ydelse, de får. Hverken mere eller mindre. Derfor gør vi altid meget ud af at få defineret og afklaret den enkelte boligforenings og bestyrelses behov. Det kan eksempelvis dreje sig om rapportering og/eller sekretariatsfunktion. Ved netop at tilbyde fleksible ydelsespakker, hvor boligforeningen og bestyrelsen alene får den administration, de ønsker og har behov for, sikrer vi, at udgangspunktet for et godt samarbejde er til stede lige fra starten. De fleste almene boligforeninger ønsker, at vi håndterer sædvanlig administration af boliglejemålene, sørger for valid afrapportering om regnskaber og budgetter, og at vi i samarbejde med bestyrelsen har en dialog med den pågældende kommune. Andre boligforeninger ønsker derudover, at vi tager os af deres venteliste, håndterer deres byggesager og mange andre ting. 16

17 Nøglen til en sund forening Når en gruppe mennesker beslutter at danne en andelsboligforening, er det et valg med vidtrækkende konsekvenser og risici. Med os som samarbejdspartner sikrer andelsboligforeningen sig et solidt fundament til årene, der kommer, fortæller Per Holm og tilføjer: For mange kan Dan-Ejendomme as være nøglen til en sund andelsboligforening. En nystiftet andelsboligforening står over for en række udfordringer i sine første år. Hvordan man skal udforme vedtægterne, så de passer til ejendommen og beboernes behov, eller hvordan ventelisten administreres, er nogle af de spørgsmål, der ofte dukker op. En anden udfordring kan fx være, om der skal planlægges større arbejder på ejendommen for at sikre økonomien i fremtiden. For en etableret forening er fødselsvanskelighederne normalt overstået, og foreningen kan trække på en lang historie og bred erfaring. Her er vi en vigtig sparringspartner, der løser de konkrete og praktiske opgaver i hverdagen, så bestyrelsen kan koncentrere sig om 'det kreative' i andelsboligforeningen og eksempelvis arrangere fælles tiltag og nye projekter i andelsboligforeningen, siger Per Holm. Dan-Ejendomme as har ekspertisen til at træde ind i alle faser af andelsboligforeningens arbejde. Uanset om der er tale om en ny eller veletableret forening, kan det være vanskeligt at overskue de mange muligheder og faldgruber, der venter forude. Vores medarbejdere rådgiver om juridiske og driftsmæssige forhold og er på forkant med enhver udvikling i lovgivningen og på markedet, der kan have betydning for foreningens økonomi, fortæller Per Holm. Andelsboligforeninger bygger ofte på engagement. Derfor forventes det også, at vi som administrator er i stand til at bistå og rådgive i samme ånd ikke stift og formelt, men ansigt til ansigt og på almindeligt dansk. Det giver nogle spændende og frugtbare diskussioner, som er med til at udvikle foreningerne i en positiv retning, siger Per Holm. Per Holm, afdelingsdirektør (Foreninger) Vi tilbyder ONLINE løsningen til den mindre forening, der ønsker at gøre det meste selv. BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. TOTAL+ løsningen for den store og komplekse forening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: Udarbejdelse eller ændring af vedtægter, udarbejdelse af tilstandsrapporter, vedligeholdelsesplaner, bistand ved andelsoverdragelser, ventelisteadministration, bygherrerådgivning, byggesagsadministration og energistyring. 17

18 Offentligt Privat Partnerskab en samarbejdsform i udvikling Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er en samarbejdsform i udvikling. Det er en relativt ny måde at håndtere offentlige bygge- og anlægsarbejder, der kræver langsigtede investeringer og samtidig har potentiale for innovative og ofte nytænkende løsninger. Idéen bag OPP er, at de deltagende parter bidrager med spidskompetencer inden for hvert deres felt. Dan-Ejendomme as' rolle i denne proces er at forestå byggestyring, drift og vedligeholdelse af bygningen samt administrere OPP-selskabet. Hvordan er det gået i Vildbjerg efter to års drift? Dan-Ejendomme as står sammen med MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD A/S, der tilsammen udgør OPP-selskabet, bag Danmarks første OPP-projekt opførelse af en folkeskole i Vildbjerg i Herning Kommune. Skolen er på ca m 2 med plads til ca. 700 elever. OPP-selskabet ejer skolen, og kommunen har indgået en 30-årig lejekontrakt med selskabet. Dan-Ejendomme as har ansvaret for den daglige drift af skolen. Her to år efter indvielsen af skolen er der kun rosende ord fra alle parter. Både elever og lærere har lige fra starten taget ejerskab af skolen og alle parter værner om skolen. "Bygningen fremstår i dag lige så flot, som den gjorde, da den blev indviet. Det tilskrives blandt andet driften af skolen og de korte beslutningsveje. Når der er noget, der ikke fungerer eller skal udskiftes, er det ikke nødvendigt at indhente fornødne bevillinger og tilladelser, før tingene kan blive ordnet", siger Lars Olaf Larsen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as, og tilføjer: "Med OPP kan pedellen nøjes med at ringe ét sted hen for at få en tilkendegivelse af, om han kan sætte et arbejde i gang". "For at sikre at driften af skolen sker optimalt, holder vi løbende møder med alle involverede parter, fx skoleledelse, pedeller og rengøringspersonale. På den måde sikrer vi, at der hele tiden er fokus på den daglige drift og dermed på vedligeholdelsen af skolen, og vi kan løse eventuelle problemer, inden de vokser sig store", slutter Lars Olaf Larsen. Skoleinspektør Ole Vestenaa udtaler: "Jeg synes, at OPPsamarbejdet er en succes. Driften af skolen er i trygge hænder hos Dan-Ejendomme as, og det er en stor fordel for os her på skolen, at vi kan koncentrere os om det faglige og pædagogiske arbejde". 18

19 Stor folkeskole i en af landets mindste kommuner Dan-Ejendomme as deltager sammen med MT Højgaard A/S og Bank DnB NORD A/S i endnu et OPP-projekt opførelse af en ny folkeskole på Langeland. Ørstedskolen bliver på m 2 med plads til elever. Dan-Ejendomme as' rolle bliver byggestyring og efterfølgende administration af OPP-selskabet og skolen. I efteråret 2008 blev første spadestik taget til Ørstedskolen, der bliver Danmarks næststørste folkeskole. Skolen står færdig i sommeren "Der har fra starten helt tilbage til beskrivelsen af projektet i udbudsmaterialet været lagt vægt på, at dette byggeri skulle have fokus på det miljømæssige", fortæller Lars Olaf Larsen. "Derfor har energiforbrug og bæredygtighed været nøgleordene i hele projekteringsfasen. Projektgruppen har været kreativ, og der er rent arkitektonisk vendt op og ned på indretningen af bygningen i forhold til mere traditionelt opbyggede skoler. Der er blandt andet stillet store krav til minimalt energiforbrug og udledning af CO 2 ", fortæller Lars Olaf Larsen. "Der er gjort op med vanetænkning blandt andet er mange klasselokaler placeret mod nord, så der ikke skal bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på ventilation og køl, ligesom vinduerne er dimensioneret, så lysindfaldet optimeres, og varmeforbruget minimeres. Der opsættes ligeledes solfangere til opvarmning af vand", siger Lars Olaf Larsen og tilføjer: "Vi ser meget frem til at se det færdige resultat". Lars Olaf Larsen, afdelingschef Staten overtager sit første OPP-byggeri I samarbejde med MT Højgaard as og Bank DnB NORD A/S har Dan-Ejendomme as netop afleveret det første statslige OPP-projekt, Tinglysningsretten i Hobro. Projektet er et moderne kontorhus, hvor OPP-selskabet har indgået en 20-årig lejekontrakt med Slots- og Ejendomsstyrelsen indeholdende den samlede drift og vedligeholdelse i lighed med de to øvrige OPP-kontrakter, konsortiet har indgået. 19

20 Prisfastsættelsen på det private udlejningsmarked afhænger blandt andet af, hvornår ejendommen er opført, og hvilken stand lejemålet er i. Det er vigtigt for os, at vi finder den rigtige lejer til den enkelte lejlighed, siger Claus Krag. Claus Krag, afdelingsdirektør (Forvaltning) Vi finder den rigtige lejer Dan-Ejendomme as har en bred kompetence inden for udlejning af boliger. For eksempel tilbyder vi førstegangsudlejning af nybyggede boligprojekter. Vi bistår med alt fra markedsføring, åbenthusarrangementer til udarbejdelse af lejekontrakter, fortæller Claus Krag, der til daglig er ansvarlig for ejendomsadministration og boligudlejning. Vi ved, hvad det koster Vi håndterer over årlige udlejninger og har en portefølje på cirka private udlejningsboliger i Danmark. Det betyder, at vi har en unik viden om prisen på en lejebolig i forskellige områder af landet. Vi ved, hvad lejeniveauet skal være i nyopførte ejendomme og i den ældre boligmasse, siger Claus Krag. Prisfastsættelsen på det private udlejningsmarked afhænger blandt andet af, hvornår ejendommen er opført, og hvilken stand lejemålet er i. Det er vigtigt for os, at vi finder den rigtige lejer til den enkelte lejlighed. Ventelister og tildeling De fleste ejendomsbesiddere har faste regler for udlejningen af deres lejligheder. Nogle vælger at håndtere dette via ventelister, mens andre tildeler ledige lejligheder til deres kunder, fx pensionskassemedlemmer, efter interne regler og anciennitet i pensionskassen. Ofte bistår Dan-Ejendomme as med at administrere reglerne. Vi håndterer praktisk talt alle former for regler uanset om der er tale om ventelisteregler eller om ledige lejligheder, der tildeles efter andre kriterier. Langt hovedparten af de kunder, vi har sådanne aftaler med, bruger vores internetbaserede løsning Den er effektiv, fordi den giver brugerne en række selvbetjeningsmuligheder, siger Claus Krag. 20

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre.

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. GÅ IKKE GLIP AF ENTRÉ EntrÉ Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. Læs mere på side 12 NR. 28 september 2012 klare forventninger 06 En kundeorienteret

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri.

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 26 SEPTEMBER 2008 02 Nye aktiviteter Erhvervsmæglervirksomheden JKE er fremover en del af Dan-Ejendomme as. 08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 12 Nye kunder Ny kundetilgang hos Dan-Ejendomme

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007 AdministratorGruppen A/S Axeltorv 6 Telefon 5575 1616 4700 Næstved Telefax 5574 1749 www.administratorgruppen.dk Antal ansatte: 27 Direktør Henrik Rosenkilde Direkte telefon: 5574 0770 E-mail: hr@administratorgruppen.dk

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE Nyhedsbrev til viceværter og inspektører / juni 2013 PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR I sidste måned startede vi en serie, hvor vi ser nærmere på, hvad forskellige DEAS-medarbejdere beskæftiger sig med,

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

FM og ejendomsinvesteringer

FM og ejendomsinvesteringer THE NORDIC REGION PROPERTY SPECIALIST FM og ejendomsinvesteringer Mikkel Skat Skov, Facility Direktør, Saxo Properties A/S FACILITY MANAGEMENT & EJENDOMSINVESTERING Saxo Bank og Saxo Properties A/S FM

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Velkommen til Boligexperten Administration A/S

Velkommen til Boligexperten Administration A/S Jubilæum 1990-2015 Velkommen til Boligexperten Administration A/S BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og har kontor i København. I dag er vi Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 7-21.476 Lyse moderne lokaler i klassisk miljø Mange indretningsmuligheder for den

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Sagsnr. 21.153 Attraktiv beliggenhed på livlig handelsgade Momsfrit lejemål

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere