3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen"

Transkript

1 Årsprofil 2009

2 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning på byggeprojekter 12 Koncept for attraktivt shoppingmiljø 14 Drift og vedligeholdelse i særklasse 15 Teknologi sikrer effektiv ejendomsservice 16 Almene boliger med dialogen som udgangspunkt 17 Nøglen til en sund forening 18 Offentligt Privat Partnerskab en samarbejdsform i udvikling 20 Vi finder den rigtige lejer 21 Miljøet er også vores ansvar 22 Ordentlighed det er faktisk noget, vi mener 23 Styrken kommer indefra 24 Kort om os inkl. hoved- og nøgletal 26 Vi tilbyder 27 Kontakt os

3 Fundamentet er kvalitet og service 2008 har som følge af krisen på de finansielle markeder været et vanskeligt år for rigtigt mange virksomheder i ejendomsbranchen. Det har derimod været et godt år for Dan-Ejendomme as. Vi har oplevet en stigende efterspørgsel efter vores ydelser og knowhow en tendens der ser ud til at fortsætte i Vores kernekompetencer er ejendomsadministration og ejendomsdrift, og det er der for alvor brug for i denne krisetid. Ejendomsinvestorer større som mindre har brug for dygtige og solide samarbejdspartnere, der kan optimere driften af den enkelte ejendom. Samarbejdspartnere, der har erfaring og kompetence til at fokusere på det væsentlige og få opgaverne løst én for én. Investorerne har brug for rådgivere, der kan udvikle ejendommene og ikke mindst sikre, at alle detaljerne hænger sammen i praksis. Men også almene boligorganisationer, ejerforeninger og andelsboligforeninger har brug for en veltilrettelagt administration og en rationel ejendomsdrift. En professionel ejendomsadministrator ved, hvad tingene bør koste, og udviser tilstrækkelig handlekraft til også at få initiativerne gennemført. Hos Dan-Ejendomme as har vi i dag et stærkt fagligt miljø og mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør deres bedste for kunderne. Det er vigtigt at sikre, at vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau og i en ordentlig kvalitet. De produkter og servicer, vi leverer til kunderne, skal være i orden. Det er grundlaget for vores forretning både på kort og på langt sigt. Derfor arbejder vi målrettet på at løfte uddannelsesniveauet i virksomheden blandt andet gennem vores uddannelsesakademi. Men samtidig arbejder vi også på at sikre enkle og effektive arbejdsprocesser og ikke mindst en effektiv kvalitetsstyring og -sikring. Det er med til at danne fundamentet, der sætter os i stand til at give vores kunder en ordentlig kvalitet og service. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør 3

4 Vi er eksperter i ejendomsadministration Dan-Ejendomme as er blandt Danmarks førende ejendomsadministrationsvirksomheder, og vi danner en tryg og professionel ramme om steder, hvor mennesker bor eller arbejder. Vi tillader os at påstå, at vi er eksperter i ejendomsadministration. 4

5 Vores kunder skal kende os på vores dygtighed, høje serviceniveau og evne til at være på forkant med udviklingen. De skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene, siger direktør Jens Vinther Nielsen. Med vores forretningsvolumen og faglige spidskompetencer leverer vi høj kvalitet, når vi betjener større og mindre ejendomsinvestorer, bestyrelser i boligforeninger, bestyrelser i andelsboligforeninger og i ejerforeninger, fortæller Jens Vinther Nielsen. Dan-Ejendomme as har i dag cirka 450 kunder og tilbyder ejendomsadministration, drift og vedligeholdelse, udlejning, rådgivning og ejendomsservice. Dan-Ejendomme as har juridiske spidskompetencer inden for blandt andet erhvervslejeloven, lejeloven og den almene lejelov. Dette kombineret med stor knowhow og erfaring inden for udlejning, ejendomsdrift, udvikling, bygningsvedligeholdelse, energi, indkøb, regnskab, skat og finansiering skaber grundlaget for, at selskabet anses som førende på området. At få disse kompetencer til at hænge sammen og tænke 360 rundt er vores varemærke, og det er kundens garanti for optimal og fremadrettet rådgivning og ejendomsdrift, siger Jens Vinther Nielsen. Vi er, hvor kunderne er Dan-Ejendomme as administrerer cirka ejendomme, som indeholder cirka enheder/lejemål i Danmark. Opgaverne løses fra de to kontorer i henholdsvis Hellerup ved København og i Højbjerg ved Århus. Man kan sige, at vi administrerer ejendomme fra Gedser til Skagen. Hovedparten af ejendommene er koncentreret omkring de største byer i Danmark, beretter Jens Vinther Nielsen. Danmark er ikke større, end at vi kan betjene kunderne fra de to kontorer. God telefonservice og udnyttelse af internettet giver mulighed for at skabe nærhed og tæt dialog med kunderne. Tilsynet med ejendommene foretages af mobile driftsteknikere og passes af dygtige lokale viceværter, der udnytter synergien og derfor ofte dækker flere ejendomme lokalt. Fagligheden er i top Det er afgørende, at vi som kundens rådgiver kan zoome ind på den konkrete detalje og se den i forhold til helheden. En lille detalje kan eksempelvis have stor betydning for hele ejendommens økonomi og dermed kundens afkast. Detaljer er vigtige i ejendomsadministration, men det er helheder også. Det kræver, at medarbejdernes faglighed er i top, og det kræver, at vi finder kreative og innovative løsninger. Vi arbejder derfor målrettet på at sikre os de dygtigste medarbejdere i markedet. Derfor sørger vi løbende for, at vores medarbejderes viden og knowhow er i top. Det sker via efteruddannelse og videndeling samt ved at skabe et arbejdsmiljø, hvor der er plads til kreativitet og nytænkning. Vores kunder skal kende os på vores dygtighed, høje serviceniveau og evne til at være på forkant med udviklingen. De skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene, slutter Jens Vinther Nielsen. 5

6 Alle kunder er unikke hos os uanset kundens størrelse eller art. Derfor sammensætter vi altid en kundespecifik løsning, siger René Larsen. René Larsen, afdelingsdirektør (Kunder & Kunderapportering) Kundetilpassede løsninger Uanset om der er tale om en større ejendomsinvestor med en portefølje af ejendomme eller en boligforening, arbejder vi ud fra et princip om, at alle ydelser skal være kundetilpassede. Alle kunder er unikke hos os uanset kundens størrelse eller art. Derfor sammensætter vi altid en kundespecifik løsning, siger René Larsen. For større investeringskunder er der eksempelvis stor forskel på, hvor meget de selv vil administrere, og i hvilken grad de ønsker at outsource ejendomsadministrationen. Nogle kunder ønsker komplette ejendomsadministrationsløsninger, mens det for andre fx en boligforening ofte handler om, at bestyrelsen skal beslutte, hvilket arbejde den selv ønsker at udføre, og hvad vi skal hjælpe med. Til ejerforeninger og andelsboligforeninger har vi på forhånd sammensat de fire grundpakker, vi oftest møder behov for. Vi mener, det er afgørende, at ydelsen matcher kundens behov, for det medvirker i sidste ende til at skabe en større kundetilfredshed. Vi tilbyder Ejendomsadministration, drift og vedligeholdelse, udlejning, rådgivning og ejendomsservice. Ventelisteadministration, markedslejereguleringer, rapportering og analyser, bygherrrerådgivning, tilstandsrapporter, lejlighedsmoderniseringer, indretning af erhvervslokaler, køb og salg af ejendomme mv. 6

7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Igennem de senere år har danske ejendomsselskaber, kommanditselskaber og private investorer foretaget massive investeringer i tyske udlejningsejendomme. Et forsigtigt skøn siger, at der alene i Tyskland er foretaget danske investeringer for mere end 20 mia. kr. Men en ejendomsinvestering er bestemt ikke det samme som at købe obligationer. En ejendomsinvestering skal aktivt plejes, passes og udvikles. Dan-Ejendomme as har netop udvidet aktiviteterne og indgået Asset Management-aftaler med tre danske ejendomsselskaber med ejendomme i Tyskland. De tre selskaber har omkring 330 ejendomme i Berlin og Nordrhein-Westfalen med i alt cirka boliger og cirka 400 erhvervslejemål. Med vores erfaring og viden inden for administration, drift og optimering af ejendomme forventer vi at kunne bidrage positivt til den langsigtede udvikling af de tre selskabers ejendomsporteføljer, siger direktør Jens Vinther Nielsen. Asset Management-aftalerne med de tre ejendomsselskaber omfatter administration af selskaberne, controlling af og tilsyn med selskabernes lokale tyske ejendomsforvaltere samt generel management af ejendommene. Vi mener, at flere selskaber med fordel vil kunne indgå tilsvarende aftaler med os. Det vil være rationelt at samle en stor volumen af selskaber og ejendomme. Derved kan vi samle en stor, effektiv organisation med spidskompetencer inden for tyske ejendomme, fortæller Jens Vinther Nielsen. Dan-Ejendomme as har indgået aftaler med NRW II A/S, der har udstedt obligationer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og Griffin III Berlin A/S og Griffin IV Berlin A/S, der er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. 7

8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer Dan-Ejendomme as' kunder efterspørger i stigende grad professionelle mæglerkompetencer af høj kvalitet. Derfor valgte vi at styrke kompetencerne på mæglerområdet ved i efteråret 2008 at købe aktiviteterne i erhvervsmæglervirksomheden JKE. 8

9 Investeringsejendomme erhvervsejendomme Salg, udlejning, afståelse, vurderingsrapporter, markedslejevurderinger, opsøgning, lejerrepræsentation. I dag er det vigtigere end nogensinde at anvende mæglere med specialviden og markedskendskab til erhvervsudlejning. Finanskrisen har medført, at udbuddet af lokaler er stigende, lejepriserne er under pres, og de potentielle lejeres beslutningsfase er lang. Det er udfordringer, der kræver professionel håndtering. Med købet af JKE valgte Dan-Ejendomme as at kunne tilbyde sine kunder mæglerservice af høj kvalitet. Professionel erhvervsmæglerrådgivning kræver i dag, at man har adgang til ressourcer inden for bygningsteknologi, ejendomsjura og ikke mindst ejendomsadministration. Mægleren skal være klædt på til at kunne yde rådgivning på et fyldestgørende grundlag. Derfor ser vi det som en naturlig udbygning af Dan-Ejendomme as' kompetencer. "Den professionelle erhvervsejendomsmægler i 2009 skal kunne skræddersy rådgivningen efter kundens behov", siger Jan Kristensen, salgsdirektør i JKE. Jan Kristensen tilføjer, at JKE's forretningsideologi bygger på, at mæglerne har en ægte opsøgende adfærd i form af personlig kontakt og ikke mindst opfølgning, der sikrer bedre resultater for både udlejer og sælger. "Vi sætter en ære i løbende at holde vores kunder opdateret. Vi rapporterer om relevante aktiviteter i sagen og giver kunderne adgang til 24 timers onlinerapportering via vores hjemmeside. Vores kunder kan logge ind, når det passer dem bedst, og de kan udskrive en statusrapport, som kan gives videre til andre i kundens organisation", slutter Jan Kristensen. DFDS Terminalen i København DFDS A/S driver blandt andet DFDS Terminalen i København. Her afgår og anløber cruisefærgerne til Oslo hver dag, mens en godsfærge til Litauen anløber to gange om ugen. DFDS bruger dog ikke hele arealet i terminalen og valgte derfor sidste år at samarbejde med JKE om udlejning af ledige lokaler. Det viste sig at blive en særdeles positiv oplevelse for os. JKE fik sat processen i gang med det samme med et særdeles flot prospekt, og JKE s utroligt dedikerede mæglere fik da også meget hurtigt lejet arealerne ud. Det var i det hele taget en helt igennem professionel håndtering. Vi oplevede en fremragende service og følte os særdeles godt orienteret igennem hele forløbet. Det fortjener en særlig bemærkning, at JKE har fulgt sagen helt til dørs og medvirket til, at både lejer og udlejer kunne blive tilfredse med aftalen. JKE har endda fulgt op på sagen efter lejers indflytning en service, som må siges at være usædvanlig. Samarbejdet med JKE har derfor været af stor værdi for os, og vi vil meget gerne samarbejde med JKE igen. Leif Brammer, advokat, DFDS A/S 9

10 Der er reelt ikke et byggeprojekt, der er for stort eller småt til os. Har vores kunde et behov, er vi klar med rådgivning og bistand, siger Erik W. Bundesen. Et rigtigt godt eksempel er et renoveringsprojekt, vi netop har gennemført for Ejerforeningen Eremitageparken. Erik W. Bundesen, regionsdirektør Kundeorienteret rådgivning på byggeprojekter Dan-Ejendomme as tilbyder bygherrerådgivning og byggestyring på større og mindre byggeprojekter. Årligt er vi involveret i cirka 500 byggesager på de ejendomme, vi administrerer på vegne af kunderne. Vores kompetencer strækker sig fra lejlighedsmoderniseringer til indretning af erhvervslejemål og større byggesager, fortæller Erik W. Bundesen. Typisk er der tale om facaderenoveringer, tagrenoveringer, vinduesudskiftninger, etablering af altaner, udskiftning og konvertering af varmeanlæg, renovering af gårdmiljøer og miljøforbedrende aktiviteter. Der er reelt ikke et byggeprojekt, der er for stort eller småt til os. Har vores kunde et behov, er vi klar med rådgivning og bistand, siger Erik W. Bundesen. Et rigtigt godt eksempel er et renoveringsprojekt, vi netop har gennemført for Ejerforeningen Eremitageparken. Ejerforeningen Eremitageparken, der ligger i Kgs. Lyngby ikke langt fra Eremitagesletten, omfatter 545 ejerlejligheder. Bebyggelsen er meget varieret og består af etagebyggeri og rækkehuse. Området er stort, og de forskellige bygninger er bundet sammen af et sti- og vejsystem, og bebyggelsen kan minde om en hel bydel i miniformat. Fra gråt til godt Ejerforeningens bestyrelse fik i 2000 udarbejdet et visionsoplæg Fra gråt til godt på renovering og opgradering af bebyggelsens sti- og vejsystem. Forslaget blev ikke gennemført selvstændigt, men projektets visioner dannede grundlag for det endelige byggeprojekt. Renovering af andre dele af bygningerne i ejerforeningen var nemlig også tiltrængt. Dan-Ejendomme as udarbejdede derfor et idéoplæg til en samlet opretning af det ældre betonbyggeri. Vores idéoplæg dannede udgangspunkt for, at ejerforeningen i 2006 kunne beslutte at gennemføre en gennemgribende renovering af hele bebyggelsen. Renoveringen skulle blandt andet oprette sti- og vejarealer med ny flisebelægning, udskifte varmeledninger i terræn, renovere terrænbelysningen samt forny fællesarealerne. Yderligere skulle tag, facader og vinduer ligeledes renoveres, og trappeopgange skulle istandsættes og males, siger gruppeleder Carsten Nielsen. Helheden er vigtig Kundernes fordel i projekter som disse er, at vi er med hele vejen, fra idéen opstår, til det færdige projekt er gennemført. Det kan i sager som disse godt tage nogle år, men vores tilstedeværelse giver dermed også kunden en tryghed og mulighed for at træffe den endelige beslutning på et ordentligt grundlag. "Som ejerforeningens daglige administrator har vi også været involveret i låneoptagelsen og finansieringen for foreningens medlemmer, og vi har taget hånd om alle de praktiske og økonomiske aspekter i projektet", siger Carsten Nielsen. Helheden i vores rådgivning er vigtig, og det er en synlig fordel for kunden, at alle kompetencerne er samlet under ét tag. Sagen er nu gennemført og afsluttet, og den snart ni år gamle vision om at gå fra gråt til godt skaber nu dagligt glæde hos områdets beboere. 10

11 Ejerforeningen Eremitageparken Ejerforeningen Eremitageparken, som Dan-Ejendomme as administrerer, ligger i Kgs. Lyngby ikke langt fra Eremitagesletten og omfatter 545 ejerlejligheder. Bebyggelsen er meget varieret og består af etagebyggeri og rækkehuse. Området er stort, og de forskellige bygninger er bundet sammen af et sti- og vejsystem, og bebyggelsen kan minde om en hel bydel i miniformat. 11

12 "Sammensætningen af lejere er afgørende for, om et butikscenter er en succes eller ej. Den rette sammensætning tiltrækker både kunder og potentielle nye lejere, hvilket medfører en sund økonomi både for lejerne og ejerne af centret. Derfor har vi fokus på totalrådgivning", fortæller Eva Handest Høyer. Eva Handest Høyer, afdelingschef (Butikscentre) Koncept for attraktivt shoppingmiljø Dan-Ejendomme as har specialister inden for butikscenterdrift og -management, der har et indgående kendskab til detailhandlen. Vi har fingeren på pulsen med hensyn til, hvad forbrugerne efterspørger, hvilke internationale tendenser, der vil vise sig på den danske detailhandelsscene, og viden om, hvordan man skaber et attraktivt shoppingmiljø. Den specialviden kommer vores kunder til gode og har også givet os flere interessante rådgivningsopgaver inden for det kommercielle felt for kunder, hvor vi ikke nødvendigvis administrerer ejendommen. En af disse spændende opgaver er fx kommerciel rådgivning for DI i forbindelse med den planlagte ombygning og udvidelse af Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Illustration fra TRANSFORM s projekt Vi tilbyder Forvaltning af butikscentre, herunder centermanagement/-administration, centerudvikling, kommerciel rådgivning og sammensætning af butiksmiks, rapportering og analyser, markedslejereguleringer, afståelser og erhvervsudlejning. 12

13 Illustration fra TRANSFORM s projekt Industriens Hus ved Rådhuspladsen DI er klar med et projekt for en modernisering og udbygning af Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Bygningen vil få en langt mere aktiv og interessant facade mod Rådhuspladsen og Vesterbrogade og i det hele taget ændre karakter, så bygningen bliver en mere naturlig del af byens centrale plads. Projektet er udarbejdet af arkitekt Lars Bendrup fra tegnestuen TRANSFORM i Århus. I projektet er der tale om et helt nyt udtryk af bygningen, der vil forskønne hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade. Blandt andet bliver Rådhusarkaden nedlagt som arkade og erstattet af butikker i to etager med direkte adgang fra Vesterbrogade. Industriens Hus er placeret på ét af de mest trafikerede og synlige steder i hele Danmark, hvilket giver nogle helt unikke muligheder for at skabe et attraktivt og anderledes shoppingmiljø. For at udnytte det kommende butiksareal optimalt, bad DI Dan-Ejendomme as om rådgivning til, hvordan man rent detailhandelsmæssigt kunne skabe et spændende og velfungerende butiksmiljø for byens brugere. Vores kommercielle rådgivning om Industriens Hus giver anbefalinger til det overordnede koncept for det nye shoppingmiljø, så stedets attraktionsværdi optimeres. Vi har ligeledes givet konkrete forslag til, hvordan butiksarealerne udnyttes optimalt til gavn for både lejerne og DI. Endvidere giver vi specifikke forslag til, hvilke nye butikskoncepter man med fordel kan supplere med, da det samlede butiksareal i runde tal fordobles i forbindelse med ombygningen. 13

14 Vi tilbyder Dan-Ejendomme as tilbyder drift og vedligeholdelse af ejendomme, 5-, 10- og 20-årige vedligeholdelsesplaner, tilstandsrapporter, teknisk tilsyn, ejendomsservice, energistyring mv. Drift og vedligeholdelse i særklasse En vigtig del af ejendomsadministration og formentlig den del af ydelsen, der oftest er mest synlig, handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Dan-Ejendomme as sørger for, at ejendommens daglige drift fungerer, som den skal. Vores rutinerede byggeteknikere sørger for driften af den enkelte ejendom efter de rammer, der er aftalt med kunden. Nogle ejendomme skal holdes med et særligt højt serviceniveau og skinnende messinghåndtag, mens andre ejendomme skal have en god, solid service. Fælles for alle ejendomme, som vi administrerer, er, at vi er garant for, at der er et godt serviceniveau på ejendommen, fortæller gruppeleder Lars Hay Schmidt. At holde styr på den løbende drift handler i høj grad om at have de rigtige og kvalificerede folk på opgaven. Dan-Ejendomme as sikrer, at der etableres en viceværtløsning eller aftale om ejendomsservice på den enkelte ejendom, så fællesarealerne bliver passet og holdt rene. Hertil kommer, at vi fører tilsyn med ejendommens forsyning fx forbrug af vand, varme og el. Den enkelte ejendoms vedligeholdelse skal der også være styr på både på kort og på langt sigt. Dygtige bygningsteknikere planlægger derfor vedligeholdelsen af den en- kelte ejendom med det lange sigt for øje. Det giver den bedste økonomi for udlejer eller for den enkelte forening. Ejendommene skal passes, som om de var vores egne. Og det skal gøres med stor respekt for kundernes penge, image og ønsker. Vi skal varetage vores opgaver med dyb respekt for miljøet og de mennesker, der bor i ejendommene, siger Lars Hay Schmidt. Det er vigtigt, at småskavankerne på den enkelte ejendom udbedres, før de udvikler sig til dyre reparationer. Det lyder måske indlysende, men ikke desto mindre er det rigtigt vigtigt, siger Lars Hay Schmidt. Vi hjælper med at få planlagt vedligeholdelsen ordentligt via flerårige vedligeholdelsesbudgetter. Den planlagte vedligeholdelse er også med til at spare penge, blandt andet fordi vi er dygtige til at samle aktiviteter, der kræver stillads, og aktiviteter, der kræver samme håndværker. 14

15 Teknologi sikrer effektiv ejendomsservice Det er blevet hurtigt og nemt for lejerne at komme i kontakt med viceværten, efter vi i foråret 2008 etablerede et servicenummer. Telefonen besvares 24 timer i døgnet i dagtimerne af vores servicemedarbejdere i et Call Center og uden for normal arbejdstid af en vagtcentral. Baggrunden for etableringen af servicenummeret er et ønske om at forbedre servicen over for vores kunder. Samtidig vil vi gøre det muligt, at man altid kan komme i kontakt med viceværterne i vores ejendomsservice. Med den nye serviceordning har vi sikret, at alle henvendelser bliver registreret, og hvis henvendelsen vedrører en konkret opgave på en ejendom, vil Call Centret straks give viceværten besked. På den måde sikrer vi, at der tages hånd om alle opgaver hurtigt og effektivt. "Det er nu godt et år siden, at servicenummeret og Call Centret blev indført, og det har været en stor succes, især hos lejerne, men også internt hos Dan-Ejendomme as' viceværter", fortæller Lars Olaf Larsen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as, og tilføjer: "Lejerne oplever, at de hurtigt og nemt kan komme i kontakt med en servicemedarbejder eller vicevært". "Vi får mulighed for at planlægge og prioritere vores arbejde bedre, så de vigtigste og nogle gange uopsættelige ting ordnes først alt sammen til gavn for lejerne, siger Jan Allentoft, der er driftsleder i Dan-Ejendomme as' Ejendomsservice. Onlineviceværter I løbet af april 2009 bliver onlinekonceptet udvidet yderligere. Her tager viceværterne i Dan-Ejendomme as' Ejendomsservice et nyt, intelligent opgavesystem kaldet DIOS i brug. Viceværterne får adgang til systemet fra nogle små minicomputere, der er monteret i bilerne. Det vil sige, at alle indgående opgaver registreres via Call Centret i DIOS-systemet, og viceværterne modtager opgaverne med det samme. Så snart de udfører noget på opgaverne, har de mulighed for at ajourføre opgavernes status, så lejerne altid kan få en status, hvis de henvender sig i Call Centret. "Vi er sikre på, at denne måde at strukturere og systematisere de mangeartede opgaver på ejendommene medfører en langt bedre service for vores lejere og mere smidige arbejdsrutiner for vores medarbejdere", slutter afdelingschef Lars Olaf Larsen. Vi tilbyder Dan-Ejendomme as tilbyder ejendomsservice til varetagelse af viceværtfunktion, ejendomsservice og -tilsyn, gartneropgaver, glatførebekæmpelse mv. 15

16 "God ejendomsadministration tager udgangspunkt i den dialog, der foregår i det daglige med både beboerne og bestyrelsen. Af og til er det menneskeskæbner, vi har med at gøre, og det stiller både krav til vores medarbejderes rummelighed og deres faglige evner", siger Iben Koch. Iben Koch, afdelingsdirektør (Almene boliger) Almene boliger med dialogen som udgangspunkt Dialog er grundstenen og udgangspunktet for et godt samarbejde mellem en boligforening, beboerne og boligforeningens ejendomsadministrator. For at opnå en succesfuld drift af en boligforening er det derfor vigtigt, at bestyrelser og beboere kan tale godt sammen. Kompetencerne er på plads Det er vores ansvar at håndtere alle aspekter af ejendomsadministration. Det gør vi gennem vores medarbejdere på kontoret, men også gennem de fagfolk, vi sender ud på ejendommene. De er ikke kun dygtige praktikere, men også gode til at etablere den uundværlige personlige kontakt og dialog med beboerne. Det er derfor vigtigt for os, at både vores medarbejdere på kontoret og vores inspektører ude på ejendommene bliver holdt ajour med og forstår, hvad der sker på området for almene boliger for kun på den måde kan vi hele tiden sikre, at beboerne og bestyrelserne får den bedst mulige service. Derudover kan vores kunder altid trække på de mange specifikke kompetencer, som Dan-Ejendomme as også råder over. Beboerdemokrati Vi lægger stor vægt på, at beboerdemokratiet fungerer ude på ejendommene. I samarbejdet med afdelingsbestyrelserne tager vi altid udgangspunkt i og drager fordel af de ofte meget forskellige forventninger og krav, som beboerne, afdelingsbestyrelserne og administrator har til at drive en ejendom. Herved sikrer vi beboerindflydelsen og får et godt fundament for et velfungerende beboerdemokrati ude på ejendommene. "Beboerdemokrati ligger os meget på sinde. Derfor lægger vi stor vægt på gennemførelse af et godt og professionelt bestyrelsesarbejde. Og vi fungerer gerne som sparringspartner for afdelingsbestyrelserne", siger Iben Koch. Når mange mennesker bor tæt sammen, vil der indimellem opstå konflikter. Langt de fleste løses heldigvis på fredelig vis, men i mere komplicerede sager kan vi trække på en årelang erfaring med at håndtere problemerne. Her spiller vores inspektører en central rolle, ligesom vi også har stor erfaring med håndtering af de mange specielle forhold, der gør sig gældende i forbindelse med fx boligsocial anvisning. Skræddersyede ydelser I arbejdet med almene boliger lægger vi vægt på, at bestyrelsen får præcis den ydelse, der passer til den enkelte boligforenings behov og ønsker. Derved sikrer vi også, at boligorganisationen kun betaler for den ydelse, de får. Hverken mere eller mindre. Derfor gør vi altid meget ud af at få defineret og afklaret den enkelte boligforenings og bestyrelses behov. Det kan eksempelvis dreje sig om rapportering og/eller sekretariatsfunktion. Ved netop at tilbyde fleksible ydelsespakker, hvor boligforeningen og bestyrelsen alene får den administration, de ønsker og har behov for, sikrer vi, at udgangspunktet for et godt samarbejde er til stede lige fra starten. De fleste almene boligforeninger ønsker, at vi håndterer sædvanlig administration af boliglejemålene, sørger for valid afrapportering om regnskaber og budgetter, og at vi i samarbejde med bestyrelsen har en dialog med den pågældende kommune. Andre boligforeninger ønsker derudover, at vi tager os af deres venteliste, håndterer deres byggesager og mange andre ting. 16

17 Nøglen til en sund forening Når en gruppe mennesker beslutter at danne en andelsboligforening, er det et valg med vidtrækkende konsekvenser og risici. Med os som samarbejdspartner sikrer andelsboligforeningen sig et solidt fundament til årene, der kommer, fortæller Per Holm og tilføjer: For mange kan Dan-Ejendomme as være nøglen til en sund andelsboligforening. En nystiftet andelsboligforening står over for en række udfordringer i sine første år. Hvordan man skal udforme vedtægterne, så de passer til ejendommen og beboernes behov, eller hvordan ventelisten administreres, er nogle af de spørgsmål, der ofte dukker op. En anden udfordring kan fx være, om der skal planlægges større arbejder på ejendommen for at sikre økonomien i fremtiden. For en etableret forening er fødselsvanskelighederne normalt overstået, og foreningen kan trække på en lang historie og bred erfaring. Her er vi en vigtig sparringspartner, der løser de konkrete og praktiske opgaver i hverdagen, så bestyrelsen kan koncentrere sig om 'det kreative' i andelsboligforeningen og eksempelvis arrangere fælles tiltag og nye projekter i andelsboligforeningen, siger Per Holm. Dan-Ejendomme as har ekspertisen til at træde ind i alle faser af andelsboligforeningens arbejde. Uanset om der er tale om en ny eller veletableret forening, kan det være vanskeligt at overskue de mange muligheder og faldgruber, der venter forude. Vores medarbejdere rådgiver om juridiske og driftsmæssige forhold og er på forkant med enhver udvikling i lovgivningen og på markedet, der kan have betydning for foreningens økonomi, fortæller Per Holm. Andelsboligforeninger bygger ofte på engagement. Derfor forventes det også, at vi som administrator er i stand til at bistå og rådgive i samme ånd ikke stift og formelt, men ansigt til ansigt og på almindeligt dansk. Det giver nogle spændende og frugtbare diskussioner, som er med til at udvikle foreningerne i en positiv retning, siger Per Holm. Per Holm, afdelingsdirektør (Foreninger) Vi tilbyder ONLINE løsningen til den mindre forening, der ønsker at gøre det meste selv. BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. TOTAL+ løsningen for den store og komplekse forening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: Udarbejdelse eller ændring af vedtægter, udarbejdelse af tilstandsrapporter, vedligeholdelsesplaner, bistand ved andelsoverdragelser, ventelisteadministration, bygherrerådgivning, byggesagsadministration og energistyring. 17

18 Offentligt Privat Partnerskab en samarbejdsform i udvikling Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er en samarbejdsform i udvikling. Det er en relativt ny måde at håndtere offentlige bygge- og anlægsarbejder, der kræver langsigtede investeringer og samtidig har potentiale for innovative og ofte nytænkende løsninger. Idéen bag OPP er, at de deltagende parter bidrager med spidskompetencer inden for hvert deres felt. Dan-Ejendomme as' rolle i denne proces er at forestå byggestyring, drift og vedligeholdelse af bygningen samt administrere OPP-selskabet. Hvordan er det gået i Vildbjerg efter to års drift? Dan-Ejendomme as står sammen med MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD A/S, der tilsammen udgør OPP-selskabet, bag Danmarks første OPP-projekt opførelse af en folkeskole i Vildbjerg i Herning Kommune. Skolen er på ca m 2 med plads til ca. 700 elever. OPP-selskabet ejer skolen, og kommunen har indgået en 30-årig lejekontrakt med selskabet. Dan-Ejendomme as har ansvaret for den daglige drift af skolen. Her to år efter indvielsen af skolen er der kun rosende ord fra alle parter. Både elever og lærere har lige fra starten taget ejerskab af skolen og alle parter værner om skolen. "Bygningen fremstår i dag lige så flot, som den gjorde, da den blev indviet. Det tilskrives blandt andet driften af skolen og de korte beslutningsveje. Når der er noget, der ikke fungerer eller skal udskiftes, er det ikke nødvendigt at indhente fornødne bevillinger og tilladelser, før tingene kan blive ordnet", siger Lars Olaf Larsen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as, og tilføjer: "Med OPP kan pedellen nøjes med at ringe ét sted hen for at få en tilkendegivelse af, om han kan sætte et arbejde i gang". "For at sikre at driften af skolen sker optimalt, holder vi løbende møder med alle involverede parter, fx skoleledelse, pedeller og rengøringspersonale. På den måde sikrer vi, at der hele tiden er fokus på den daglige drift og dermed på vedligeholdelsen af skolen, og vi kan løse eventuelle problemer, inden de vokser sig store", slutter Lars Olaf Larsen. Skoleinspektør Ole Vestenaa udtaler: "Jeg synes, at OPPsamarbejdet er en succes. Driften af skolen er i trygge hænder hos Dan-Ejendomme as, og det er en stor fordel for os her på skolen, at vi kan koncentrere os om det faglige og pædagogiske arbejde". 18

19 Stor folkeskole i en af landets mindste kommuner Dan-Ejendomme as deltager sammen med MT Højgaard A/S og Bank DnB NORD A/S i endnu et OPP-projekt opførelse af en ny folkeskole på Langeland. Ørstedskolen bliver på m 2 med plads til elever. Dan-Ejendomme as' rolle bliver byggestyring og efterfølgende administration af OPP-selskabet og skolen. I efteråret 2008 blev første spadestik taget til Ørstedskolen, der bliver Danmarks næststørste folkeskole. Skolen står færdig i sommeren "Der har fra starten helt tilbage til beskrivelsen af projektet i udbudsmaterialet været lagt vægt på, at dette byggeri skulle have fokus på det miljømæssige", fortæller Lars Olaf Larsen. "Derfor har energiforbrug og bæredygtighed været nøgleordene i hele projekteringsfasen. Projektgruppen har været kreativ, og der er rent arkitektonisk vendt op og ned på indretningen af bygningen i forhold til mere traditionelt opbyggede skoler. Der er blandt andet stillet store krav til minimalt energiforbrug og udledning af CO 2 ", fortæller Lars Olaf Larsen. "Der er gjort op med vanetænkning blandt andet er mange klasselokaler placeret mod nord, så der ikke skal bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på ventilation og køl, ligesom vinduerne er dimensioneret, så lysindfaldet optimeres, og varmeforbruget minimeres. Der opsættes ligeledes solfangere til opvarmning af vand", siger Lars Olaf Larsen og tilføjer: "Vi ser meget frem til at se det færdige resultat". Lars Olaf Larsen, afdelingschef Staten overtager sit første OPP-byggeri I samarbejde med MT Højgaard as og Bank DnB NORD A/S har Dan-Ejendomme as netop afleveret det første statslige OPP-projekt, Tinglysningsretten i Hobro. Projektet er et moderne kontorhus, hvor OPP-selskabet har indgået en 20-årig lejekontrakt med Slots- og Ejendomsstyrelsen indeholdende den samlede drift og vedligeholdelse i lighed med de to øvrige OPP-kontrakter, konsortiet har indgået. 19

20 Prisfastsættelsen på det private udlejningsmarked afhænger blandt andet af, hvornår ejendommen er opført, og hvilken stand lejemålet er i. Det er vigtigt for os, at vi finder den rigtige lejer til den enkelte lejlighed, siger Claus Krag. Claus Krag, afdelingsdirektør (Forvaltning) Vi finder den rigtige lejer Dan-Ejendomme as har en bred kompetence inden for udlejning af boliger. For eksempel tilbyder vi førstegangsudlejning af nybyggede boligprojekter. Vi bistår med alt fra markedsføring, åbenthusarrangementer til udarbejdelse af lejekontrakter, fortæller Claus Krag, der til daglig er ansvarlig for ejendomsadministration og boligudlejning. Vi ved, hvad det koster Vi håndterer over årlige udlejninger og har en portefølje på cirka private udlejningsboliger i Danmark. Det betyder, at vi har en unik viden om prisen på en lejebolig i forskellige områder af landet. Vi ved, hvad lejeniveauet skal være i nyopførte ejendomme og i den ældre boligmasse, siger Claus Krag. Prisfastsættelsen på det private udlejningsmarked afhænger blandt andet af, hvornår ejendommen er opført, og hvilken stand lejemålet er i. Det er vigtigt for os, at vi finder den rigtige lejer til den enkelte lejlighed. Ventelister og tildeling De fleste ejendomsbesiddere har faste regler for udlejningen af deres lejligheder. Nogle vælger at håndtere dette via ventelister, mens andre tildeler ledige lejligheder til deres kunder, fx pensionskassemedlemmer, efter interne regler og anciennitet i pensionskassen. Ofte bistår Dan-Ejendomme as med at administrere reglerne. Vi håndterer praktisk talt alle former for regler uanset om der er tale om ventelisteregler eller om ledige lejligheder, der tildeles efter andre kriterier. Langt hovedparten af de kunder, vi har sådanne aftaler med, bruger vores internetbaserede løsning Den er effektiv, fordi den giver brugerne en række selvbetjeningsmuligheder, siger Claus Krag. 20

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 03 2014 7. årgang TEMA: UDVIKLING OG INVESTERING I DE STORE DANSKE BYER - Grundsalget vokser i flere kommuner Læs

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere