SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER"

Transkript

1 DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel Fax

2 At sælge og implementere en CRM løsning kræver ofte flere "spillere på banen". For at gøre hver medspiller så godt rustet som muligt til at løse netop sine opgaver, har vi tildelt hver type medspiller forskellige funktioner - og tilpasset uddannelsen, så den nøje er afstemt med den enkelte medspillers funktion i salgs- og implementeringsprocessen. SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Rie Dreier, PRODUCT MANAGEMENT For at udnytte potentialet i dette omfattende CRM forretningsområde er det vigtigt at klæde alle deltager på til at løfte deres opgaver. Det rigtige IT-værktøj er det halve arbejde men kun det halve! Virksomheder er forskellige - det samme er gældende for en CRM-løsning til en virksomhed. Selv indenfor samme branche vil der være store forskelle i behov og ønsker til en CRMløsning. En af de store fordele ved Dialog Manager er, at programmet nemt og effektivt lader sig tilpasse en virksomheds specifikke behov. Selv om Dialog Manager tilbyder kunden alle fordele og kvaliteter ved en standardløsning, er mulighederne for at levere "skræddersyede" løsninger fuldt ud til stede. Her gælder således det gamle ord: "Det er nemt nok når bare man ved hvordan." Vi har derfor skabt et uddannelsesprogram, der sætter salgspersonale og konsulenter i stand til at arbejde effektivt med salg og implementering af Dialog Manager, således at rentabilitet og kvalitet er i top Så jeres- og jeres kunders forventninger kan blive indfriet i rig målestok. Vi glæder os derfor alle hos DM Software til at give jer del i vores mangeårige erfaringer og "knowhow" omkring salg og implementering af Dialog Manager som CRM-løsning. side 3

3 FUNKTIONER - SALES DM Sales Executive Mål: Skal kunne igangsætte et salg og overordnet kunne argumentere for de forretningsmæssige fordele ved CRM og Dialog Manager. DM Technical Sales (Business Consultant, pre-sales) Mål: Skal have et detaljeret kendskab til Editions og Moduler i Dialog Manager samt grundigt kendskab til funktionaliteten i de forskellige moduler. DM Account Manager Skal have et overordnet kendskab til Dialog Managers systemmæssige arkitektur samt de generelle implementeringsprocesser for Dialog Manager. Nødvendig: CRM Market & Business Mål: Skal være "verdensmester" i at argumentere for de forretningsmæssige fordele ved indførelsen af CRM i virksomheden samt at anvende Dialog Manager som virksomhedens CRM "univers". Skal have et godt overordnet kendskab til Dialog Managers systemmæssige arkitektur samt de generelle salgs- og implementeringsprocesser for Dialog Manager. Skal have godt kendskab til Editions og Moduler i Dialog Manager og skal kunne opsætte et investeringsforslag (korrekt valg af edition og moduler) - i hvert fald for de Dialog Manager licenser der skal indgå i en løsning. Skal have detaljeret viden om systemkrav. Skal have overordnet viden om Dialog Managers systemmæssige arkitektur og kunne redegøre for dette overfor emner og kunder. Skal have et godt kendskab til implementeringsprocesserne og kunne gøre rede for disse overfor emner og kunder. Skal kunne anvende og designe Dialog Manager til demo brug og skal kunne opbygge demo cases. Nødvendig: CRM Market & Business, DM Products & Pricing, DM Technical Sales, DM Implementing Process, Profile Manager, Design Manager, Import Manager, Campaign Manager og Outlook/Lotus Notes Integration. Valgfri: Design Manager -udvidet, Batch Manager, Security Manager, Phone Manager, Systemadministrator og Installation Multi User. Nødvendig: CRM Market & Business samt DM Product & Pricing. 4 side side 5

4 FUNKTIONER - CONSULTANT DM Supporter Mål: Skal kunne yde Hotline i Dialog Managers funktionalitet for minimum: Profile Manager samt anvendelse af Outlook/ Lotus Notes funktionalitet via Profile Manager. Yderligere færdigheder kan opnås via valgfri uddannelse. Nødvendig: DM Products & Pricing, DM Technical Sales, Profile Manager, Outlook/Lotus Notes Integration, Design Manager og Systemadministrator. DM Solution Engineer Mål: Skal kunne gennemføre Workshop og foranalyse. Skal kunne varetage den fulde implementeringsproces inklusiv integration til eksterne programmer samt selvstændige opgaver hos kunder som minimum følgende: Almindelig design/tilpasning af skærmbilleder m.v., import af data, opsætning og afvikling af kampagner, avanceret design, opsætning og afvikling af batchjob, installation, anvendelse og opsætning af Outlook/Lotus Notes integration og Phone Manager, opsætning af Security Manager og Database Manager samt anvendelse af systemadministratorfunktioner. DM Solution Architect Valgfri: DM Implementing Process, Phone Manager, Campaign Manager samt øvrige funktions-, drifts- og implementeringskurser. Mål: Skal kunne deltage i/varetage specifikke opgaver i en implementeringsproces samt selvstændige opgaver hos kunder som minimum følgende: Almindelig design/tilpasning af skærmbilleder m.v., import af data, opsætning og afvikling af kampagner, opsæt og afvikling af batchjobs, installation, anvendelse og opsæt af Outlook/Lotus Notes integration. Færdigheder i tilretning via DM API er valgfrit. Nødvendig: DM Products & Pricing, DM Technical Sales, DM Implementing Process, Profile Manager samt øvrige funktions-, drifts- og implementeringskurser - dog undtaget Rapportgenerator og DM API. Valgfri: Rapportgenerator (InfoMaker) og DM API Yderligere færdigheder kan opnås via valgfri uddannelse. Nødvendig: DM Products & Pricing, DM Technical Sales, DM Implementing Process, Profile Manager, Design Manager, Import Manager, Systemadministrator, Installation Multi User, Outlook/Lotus Notes Integration - funktionalitet og implementering, Campaign Manager og Batch Manager. Valgfri: Phone Manager samt øvrige funktions-, drifts- og implementeringskurser. 6 side side 7

5 FUNKTIONER - PROJECT MANAGER, PROFESSIONAL INSTRUCTOR DM Project Manager Mål: Skal have et godt overordnet kendskab til Dialog Managers systemmæssige arkitektur samt de generelle implementeringsprocesser for Dialog Manager. Nødvendig: DM Products & Pricing, DM Technical Sales og DM Implementing Process. DM Professional Instructor Mål: Skal have godt overordnet kendskab til Editions og Moduler i Dialog Manager. Skal kunne udføre en Singleuser installation af Dialog Manager. Skal kunne undervise i minimum følgende moduler: Profile Manager og Lotus Notes/Outlook Integration Manager funktionalitet. Yderligere færdigheder kan opnås via valgfri uddannelse. Nødvendig: DM Products & Pricing, DM Instructor, Profile Manager, Lotus Notes/Outlook Integration Manager funktionalitet og Installation - Multi User. Valgfri: DM Implementing Process, Phone Manager, Campaign Manager, Design Manager + -udvidet, Import Manager + -udvidet, Systemadministrator, Batch Manager, Security Manager og Replication Manager. 8 side side 9

6 Funktions- og uddannelsesniveau kan løbende udvides efter behov. Dog kan visse forudsætninger være gældende for deltagelse på en del af kurserne, da disse tager udgangspunkt i et vis niveau af grundlæggende viden om Dialog Manager. FUNKTION SALES CONSULTANT OTHER UDDANNELSESOVERSIGT DAYS DM Sales Executive DM Account Manager DM Technical Sales (Pre-sale) DM Supporter DM Architect () DM Solution Engineer () DM Project Manager DM Professional Instructor CRM Market & Business 2 DM Product & Pricing DM Technical Sales SALES DM Implementering Process DM Instructor Profile Manager DIALOG MANAGER FUNCTIONALITY Notes Integration Manager - funktionalitet ** Outlook Integration Manager - funktionalitet ** Phone Manager - funktionalitet Campaign Manager Design Manager Design Manager -udvidet Import Manager Import Manager -udvidet Databasemodel Rapportgenerator (Infomaker) Installation - Multi User = Nødvendig uddannelse = Valgfri uddannelse ** = Enten- eller/begge, såfremt dette ønskes DRIFT & IMPLEMENTERING Systemadministrator Outlook Integration - implementering ** Notes Integration - implementering ** Phone Manager - implementering Batch Manager Security Manager Database Manager Replication Manager DM API

7 n af personer til varetagelse af funktioner i forbindelse med salg og implementering af Dialog Manager tager udgangspunkt i, at deltagerne har de nødvendige grundlæggende faglige kvalifikationer - i forhold til deres ønskede funktion - samt et generelt kendskab til CRM som begreb og produktområde. KURSUSINDHOLD - SALES CRM Market & Business ( 2 dag) DM Products & Prising ( dag) DM Technical Sales DM Implementing Process ( dag) DM Instructor ( dag) Kurset giver et indblik i de nuværende trends på markedet samt positioneringen af de forskellige CRM-produkter - herunder naturligvis også Dialog Managers forretningsmæssige og teknologiske positionering. Endvidere giver vi essensen af vores mange års erfaring som CRM leverandør videre vedrørende salgscyklus og -proces. Grundlæggende kursus om produktet. Her gives både live præsentation af produktet samt et godt indblik i produktsortiment og prissætning m.v. Overordnet information om Dialog Managers systemmæssige arkitektur og systemkrav m.v. En effektiv implementering er nødvendig for at skabe succes som CRM-leverandør. Derfor giver vi her gode råd og inspiration til CRM-implementeringsprocesser og deres forskellige elementer. af slutbrugere kræver mere end blot at have kendskab til programmets funktioner. Derfor gives her gode råd og vejledning i etablering af uddannelses miljø, forskellige kursustyper og sammensætning af uddannelsesprogram for kunden. 2 side side 3

8 KURSUSINDHOLD - DIALOG MANAGER FUNCTIONALITY KURSUSINDHOLD - DRIFT & IMPLEMENTERING Profile Manager ( dag) Lotus Notes Integration Manager - funktionalitet ( 2 dag) Outlook Integration Manager - funktionalitet ( 2 dag) i Profile Managers opbygning og funktionalitet både ved daglig- og avanceret brug. i Dialog Managers funktioner ved integration til Lotus Notes mail og kalender m.v. Forudsætninger: Gennemført Profile Manager kursus samt kendskab til Lotus Notes. i Dialog Managers funktioner ved integration til Microsoft Outlook mail og kalender m.v. Forudsætninger: Gennemført Profile Manager kursus samt kendskab til Outlook.. Installation - Multi User ( 2 dag) Systemadministrator ( dag) Outlook Integration - Implementering ( 2 dag) i etablering af Dialog Manager på de forskellige supporterede databaseplatforme samt installation og opsætning af DM Server. i systemadministration af Dialog Manager samt brugerstyring, SQL Script Manager og opgraderingsrutiner. i opsætning af Outlook Integration Manager samt div. systemkrav for implementering. Forudsætninger: Systemadministrator kursus samt kendskab til installation af Outlook. Phone Manager - funktionalitet ( 2 dag) Campaign Manager ( dag) Design Manager ( dag) Design Manager -udvidet ( dag) Import Manager ( dag) i Phone Managers opbygning og funktionalitet ved integration til CTI-baserede telefonsystemer. i Campaign Managers opbygning og funktionalitet samt kampagneafvikling, output og administration. Grundlæggende uddannelse i brug af Design Manager til tilføjelse og redigering af skærmbilleder m.v. i avanceret design ved brug af udvidede feltegenskaber og database scripts m.v. Forudsætninger: Gennemført kursus i Profile Manager, Design Manager og Databasemodel. Grundlæggende uddannelse i import af stamdata og div. tillægsdata samt Import Managers generelle funktioner. Forudsætninger: Design Manager kursus. Notes Integration - Implementering ( 2 dag) Phone Manager - Implementering ( 2 dag) Batch Manager ( 2 dag) Security Manager ( dag) i opsætning af Notes Integration Manager samt div. systemkrav for implementering. Forudsætninger: Gennemført Systemadministrator kursus samt kendskab til installation af Lotus Notes. i opsætning af Phone Manager samt div. systemkrav for implementering. Forudsætninger: Gennemført Systemadministrator kursus i opsætning og anvendelse af Batch Manager til diverse automatiserede processer. i opsætning og anvendelse af Security Manager til etablering af datasikkerhed på brugerniveau samt kombineret anvendelse af Security Manager og Import Manager. Forudsætninger: Gennemført Systemadministrator- og Import Manager kursus. Import Manager -udvidet ( dag) Opbygning af avancerede importprocedurer samt avanceret brug af importnøgler og regler. Forudsætninger: Gennemført Import Manager kursus. Database Manager ( 2 dag) i opsætning af Database Manager samt funktioner og krav til den løbende databaseoptimering Forudsætninger: Gennemført Systemadministrator kursus. Databasemodel ( 2 dag) Rapportgenerator (InfoMaker) ( dag) Indblik i Dialog Managers databasemodel ved behov for anvendelse af eksterne rapporter og analyseværktøjer m.v. Forudsætninger: Gennemført Design Manager kursus. i anvendelse af InfoMaker som rapportgenereringsværktøj. Forudsætninger: Gennemført Databasemodel kursus. Replication Manager ( dag) DM API ( dag) i anvendelse af Replication Manager til etablering af replikerede miljøer samt systemkrav og forudsætninger for implementering af Replication Manager. Forudsætninger: Gennemført Systemadministrator- og Import Manager kursus. i anvendelse af DM API til funktionsudvidelse af Dialog Manager. Forudsætninger: Gennemført DM Solution Engineer uddannelse og godt kendskab til PowerBuilder udviklingsmiljø og programmering. 4 side side 5

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed AScon Business Services - supplerer din virksomhed Webdesign og administration - er ikke venstrehåndsarbejde! Mange virksomheder har ikke størrelsen til at ansætte en særskilt medarbejder til opgaven.

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig!

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig! - tegner fremtiden KURSUSKATALOG - ny viden til dig! INDHOLD CADSKOLEN 3 LØSNINGER 4 UDDANNELSE 5 AUTODESK CERTIFICERING 6 SPECIELT TILPASSET 7 REVIT ARCHITECTURE 8-13 Grundlæggende Videregående Få styr

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere