Certifikat i Risk Management. Et grundlæggende onlinekursus i risk management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certifikat i Risk Management. Et grundlæggende onlinekursus i risk management"

Transkript

1 Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management

2 Eksempler på god risk management Spredning af risici blev virksomhedens redning En spansk virksomheds hovedsæde blev ramt af en kraftig brand, der medførte, at det nedbrændte. Virksomhedens produktionsenheder havde oprindeligt ligget sammen med hovedsædet, men kort før ulykken indtraf, havde ledelsen fået disse produktionsenheder spredt rundt om i landet. Resultat: 90 procent af virksomheden blev ikke berørt af branden, og de nedbrændte 10 procent blev hurtigt genopbygget. Strategisk risikokommunikation kan bruges til marketing Et tysk kommunehospital offentliggjorde sit arbejde med risici i aviser og foldere, inddrog patienterne aktivt i risikoarbejdet og gjorde alle ansatte til risk managers. Resultat: Flere patienter blev hurtigere raske, kommunen fik et bedre offentligt omdømme, og der blev følgelig skabt politisk opbakning til hospitalets udvikling. Offensiv risikoanalyse giver forbedret bundlinje Nogle miner i England skulle lukkes, og det regionale udviklingsråd frygtede store økonomiske og miljømæssige konsekvenser for området. Sammen med universiteter og erhvervsliv gennemførte man en serie risikovurde-ringer, der gav grundlag for en offensiv risikotilgang, hvor minerne blev forvandlet til centre for forskning, uddannelse og rekreation. Resultat: En prisbelønnet topattraktion med betydelige indtægter. Kreativ risikoløsning nedbringer erstatningsudgifter I Frankrig byggede en kommune underjordiske parkeringsanlæg med vægt på design, kvalitet og sikkerhed ved blandt andet at benytte kunst og klassisk musik. Inspirationen kom fra risikovurdering af lignende projekter andre steder i verden. Resultat: Anlæggene er langt mindre plaget af overfald, tyverier og hærværk end andre parkeringsanlæg. Gennemkalkuleret risikotagning er lig med public governance Et byråd i Holland besluttede at overtage alle ansvarsforpligtelser i forbindelse med et større byggeprojekt. Kommunen vurderede, at den alligevel ville blive gjort til hovedansvarlig i tilfælde af fejlinveste-ringer, tab, ulykker m.v. Den overordnede risikokal-kule gav en positiv respons på det finansielle marked. Resultat: Kommunen fik både ros for, at den havde taget direkte kontrol med al sikkerheds- og risikoarbejde og fik samtidig reduceret de samlede omkostninger i projektet med 25 procent. EIRM Certifikat i risk management (CRM) EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)

3 Certifikat i Risk Management EIRM s Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne risk management og med lyst til at lære mere om emnet. Kursisterne modtager en introduktion til grundlæggende teorier og principper, og de opnår derudover en generel forståelse for emner inden for moderne risk management. Denne nye forståelse er relevant for alle organisationer, offentlige såvel som private. Risk management i dag Fordringen er klar: Såvel offentlige som private virksomheder skal i dag have anderledes styr på deres risici. Både de enkeltstående risici og de overordnede risici. Og de skal ydermere kunne demonstrere over for omverdenen, at de har et gennemtænkt, systematisk og handlingsorienteret beredskab i forhold til de risici, som de udsætter sig selv og det omgivende samfund for. Virksomhederne skal ikke kun være i stand til at identificere, vurdere og håndtere de væsentligste risici, de skal også kunne gøre det i rette tid og på intelligent vis. Risk management har undergået en omfattende udvikling det seneste årti, og tiden er moden til at tage endnu nogle skridt fremad. I de kommende år vil borgere og forbrugere, politiske, lovgivende og regulerende instanser, investorer og revisorer nationalt og internationalt forvente eller ligefrem kræve at organisationer benytter moderne risk management. Risk management handler i dag ikke blot om at reducere risici. Moderne risk management er det systematiske, omfattende og kreative arbejde med det måske mulige. Moderne risk management bliver ofte omtalt som enterprise risk management (ERM). ERM er en helhedsorienteret, integreret og struktureret ledelsespraksis, der bruges til at vurdere og fastlægge samtlige væsentlige organisatoriske risici på en måde, der er i overensstemmelse med organisationens overordnede mål og hensigter. EIRM Certifikat i risk management (CRM) EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)

4 Onlinekursus i risk management På grund af den hurtige vækst på området har uddannelsesprogrammer inden for risk management haft svært ved at følge med udviklingen. Det er også et generelt problem, at eksisterende uddannelser beskriver risk management med for snævre begreber (enten som forsikringsmægling, sikkerhedsarbejde eller ren finansiel risk management). Det er derfor oplagt, at der i dag er en voksende efterspørgsel efter uddannelse inden for moderne risk management. EIRM s Certifikat i Risk Management (CRM) er struktureret som et fleksibelt onlinekursus, der er baseret på selvstudier og -test. Kurset giver en god og forståelig introduktion til enterprise risk management (ERM), ligesom det gør kursisterne fortrolige med vigtige begreber samt præsenterer dem for relevante praktiske redskaber og strategier til implementering af ERM. Kurset er tilrettelagt i overensstemmelse med de ERM-principper, som er udarbejdet af Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Principperne vurderes almindeligvis som værende blandt de bedste standarder for ERM. Certifikat i Risk Management er et fleksibelt onlinekursus, der er velegnet som selvstudium, enten på arbejdet eller derhjemme. Kurset vil normalt kunne gennemføres på 4-6 uger ved en daglig arbejdsindsats på ca. 1 time. Kursets formål Det overordnede formål med CRM-kurset er at forsyne kursisterne med en grundig introduktion til risk management. Introduktionen tager udgangspunkt i teori og begreber, men er på samme tid rettet mod at gøre viden praktisk anvendelig. Da kurset følger ERM-principperne, vil kursisterne lære, hvorledes helhedsorienteret og integreret risikoledelse omfatter alt fra forebyggelse af brande, over- holdelse af love og budgettering til etik og effektiv kommunikation. Alle områder bliver præsenteret på en instruktiv måde. Det er kursets mål at forsyne kursisterne med evnen til at integrere risk management i deres forståelse af organisationens mål og strategi og evnen til at integrere risk management i driften af deres egen organisation. EIRM Certifikat i risk management (CRM) EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)

5 Kursusplan Onlinekurset Certifikat i Risk Management er bygget op omkring følgende fem kapitler: Kapitel 1: Risikoprincipper Første kapitel introducerer kursisterne for generelle begreber inden for risk management. Risikobegrebet, samt begreber i tilknytning hertil, præsenteres og diskuteres. Desuden gennemgås risk managements historie i kort form, og aktuel risk management-praksis diskuteres. Kapitel 2: Risikovurdering Formålet med kapitel 2 er at give kursisterne en forståelse af vigtige begreber og konkret praksis inden for systematiske og organisatoriske risikovurderinger. Kapitlet begynder med udviklingen af en vurderingsramme baseret på ERM-konceptet. Herefter følger en diskussion af identifikationsmetoderne. Hovedvægtningen i kapitel 2 vil være en diskussion af risikoanalysens grundprincipper og anvendelsesmuligheder samt en præsentation af principperne, der vedrører måling af risici. Kapitel 3: Risikokontrol Formålet med kapitel 3 er at arbejde med den brede definition af risikokontrol. Dette skal føre til en målrettet diskussion af måleredskaber inden for risikokontrol en diskussion, der dels vil give kursisterne indsigt i risikokontrollens specifikke fordele, dels i den overordnede ledelsesindsats. Kapitel 4: Risikofinansiering Kapitel 4 fokuserer på udviklingen af en overordnet ramme til forståelse for den brede vifte af finansieringsmekanismer, der er tilgængelige i dag. Nøglebegreber som forsikring, selvforsikring og pooling bliver introduceret og sammenlignet. Det samme bliver aktuelle metoder til håndtering af finansielle risici. Generelle mål og formål med risikofinansiering bliver også diskuteret. Kapitel 5: Administration af risikostyringsprogrammet Kapitel 5 fokuserer på det effektive design og implementering af risk management-praksisser i organisationer. Det indledes med en diskussion af mål og formål for risk management. Kursets sidste del omhandler programdesign og implementering, ligesom det behandler forskellige ledelsesudfordringer som risikokommunikation, kontraktledelse, forsikringsservice og revision. Introduktionen og diskussionerne er tilrettelagt på en sådan måde, at kursisterne udvikler forståelse for generelle spørgsmål og problemer inden for risk management. EIRM Certifikat i risk management (CRM) EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)

6 Undervisningsmetoder Certifikat i Risk Management er et onlinekursus, som den enkelte kursist selv kan bestemme, hvornår han/hun vil tage. Kursisterne vil have mulighed for at skaffe undervisningsmaterialet på internettet og tage multiple choice-test, når undervisningsforløbet er afsluttet. Kursets fem kapitler vil: 1. introducere og forklare grundlæggende principper 2. demonstrere, hvordan principperne anvendes 3. udvikle kursisternes evne til at bruge principperne i deres daglige arbejde 4. rådgive kursisterne om, hvordan de lærer mere om emnet. Evalueringsmetoder Hvert kapitel i CRM-kurset afsluttes med en multiple choice-test, der tages online, og kurset er først gennemført, når alle fem test er bestået. Kursister, der består kurset, vil modtage et Certifikat i Risk Management. Målgrupper Formålet med kurset er at hjælpe organisationer til at styrke deres medarbejderes evne til at håndtere afgørende områder inden for risk management. Kurset henvender sig især til: personer, der er nye i risk management-faget, og som derfor har brug for en introduktion til emnet erfarne risk managers og risikostyringskoordinatorer, der ønsker at opfriske deres forståelse af risk management ledere, der interesserer sig for ERM, og som på kort tid ønsker at tilegne sig viden om risk management. Kurset er desuden relevant for andre personer med en faglig interesse for risk management, herunder security managers, kommunikationsansvarlige og sikkerhedsledere. Om forfatteren Peter Young, ph.d., er professor i risk management ved University of St. Thomas College of Business, Minneapolis, USA. Peter Young er ansvarlig for en MBA-uddannelse i risikoforsikring og risk management, der vurderes som værende blandt de bedste i USA. Peter Young er desuden gæsteprofessor på Glasgow Caledonian University i Skotland og ekstern seniorrådgiver i EIRM. Peter Young regnes for en international kapacitet inden for risk management i både den offentlige og private sektor. Peter Young har skrevet mange bøger om risk management, herunder Managing Risks in Public Organisations (Perpetuity Press, 2005) i samarbejde med Martin Fone. Bogen kan anvendes som en grundbog for CRM-kurset. Peter Young er desuden forfatter til et stort antal udgivelser i akademiske og erhvervsrelaterede tidsskrifter. EIRM Certifikat i risk management (CRM) EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)

7 Sammenhængende uddannelse i risk management I samarbejde med Institute of Risk Management (IRM) i London og Caledonian Business School (CBS) i Glasgow har EIRM opstillet et sammenhængende uddannelsesforløb inden for risk management. Dermed har de ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen, der ønsker at gøre karriere inden for risk management, nu et sted at starte og slutte. Uddannelsesforløbet kan indledes med onlinekurset Certifikat i Risk Management (EIRM), herefter følger naturligt Diplom i Risk Management (IRM), og forløbet afsluttes med en Master i Risk Management (CBS). Kontakt venligst EIRM, hvis du ønsker at høre mere om dette uddannelsesforløb. Du kan finde flere oplysninger om Certifikat i Risk Management på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på følgende adresse. European Institute for Risk Management Certifikat i Risk Management Krumtappen 2, 2500 Valby Telefon: , Fax: Master i Risk Management (CBS) Diplom i Risk Management (IRM) Dette kursus indeholder en fremragende introduktion til risk management. Kurset er rettet mod de personer, der vil følge et onlinekursus, som strækker sig over mere end et par dage. Certifikat i Risk Management er baseret på COSOs ERM-standarder, og det er et godt supplement til IRM s eget udvalg af kurser og kvalifikationer. Steve Fowler, administrerende direktør, Institute of Risk Management (IRM), London Certifikat i Risk Management (EIRM) EIRM Certifikat i risk management (CRM) EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)

8 European Institute for Risk Management (EIRM) er et medlemsbaseret netværk, der formidler velfunderet og erfaringsbaseret viden om risk management. Det er vores mål at give vores medlemmer en dybere og bredere forståelse af risk management og således understøtte både strategiske beslutninger og det daglige arbejde med risikorelaterede spørgsmål. Vi hjælper dig med at gøre risici til muligheder! Krumtappen Valby Telefon

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere