Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd"

Transkript

1 Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd

2 Resume Behovet for efteruddannelse blandt medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd er relativt stort. Typisk angiver virksomhederne, at mellem hver anden og hver tredje medarbejder skal efteruddannes inden for det næste år. Virksomhederne lægger især vægt på, at efteruddannelsestilbudene kan tilpasses den enkelte virksomheds behov, at kurser tilrettelægges, så de ikke kolliderer med spidsbelastninger og gennemførelsen er hurtig. Virksomhederne lægger også vægt på prisen på kurserne og at de kan gennemføres tæt på virksomheden. Analysen angiver, at der er størst behov inden for: Medarbejderudvikling Samarbejde i virksomheden Salg og markedsføring Behovet er ligeledes stort inden for: Lederudvikling CRM LEAN De mere faglige uddannelser appellerer ikke ligeså bredt, men til gengæld har nogle få virksomheder store behov inden for enkeltområder. Svarene fra den enkelte virksomhed udgør et særdeles informativt grundlag for dialog omkring udvikling af et konkret efteruddannelsestilbud til konkrete virksomheder og brancher. 2

3 1. Baggrund Denne analyse har til formål at afdække behovene for efteruddannelse hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Den er baseret på et spørgeskema, som blev sendt ud til 325 medlemmer, hvor 83 svarede. Altså en svarprocent på ca. 26, som er tilfredsstillende. Der er tale om en forholdsvis bred repræsentativitet af brancher, hvor Service og Håndværk dominerer. Figur 1.1 Svar fordelt på brancher Branchers repræsentativitet i undersøgelsen Svar fordelt på brancher Bred repræsentativitet 4% 5% 21% Detail Grossist 23% Håndværk Landbrug Produktion 33% 1% 13% Service Andre 3

4 Svarene er domineret af mindre virksomheder med 1-10 ansatte, men også en del af regionens store virksomheder har svaret. Figur Svar fordelt på virksomhedsstørrelse Antal ansatte i virksomhederne, der svarede Svar fordelt på ansatte inkl. ejer 3% 7% 29% 1 ansat 13% 2-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte 17% ansatte Flere 31% Overvægt af små virksomheder Virksomhederne har meget store forventninger til antallet af medarbejdere, som skal efteruddannes næste år, ser det ud til, at der er store ambitioner på dette område Figur 1.3 Behovet for efteruddannelse det næste år Behovet for efteruddannelse, det næste år Antal medarbejdere, som forventes efteruddannet 3% 6% 13% 30% 1 medarbejder 2-5 medarbejdere 6-10 medarbejdere medarbejdere 17% medarbejdere Flere 31% 4

5 2. Valgkriterier ved beslutning om efteruddannelse Spørgeskemaet har også fokus på, hvad der betyder noget for virksomhederne, når de vælger efteruddannelse. Der er forholdsvis stor overensstemmelse mellem, hvad de forskellige brancher svarer og det samme gør sig gældende for virksomheder fordelt efter størrelse. Dog er der nogle mindre udsving på nogle forhold. Et af de forhold, hvor der er nogen forskel mellem store og små virksomheder er behovet for tilpasning. Her er det især de store virksomheder, der ønsker, at kurset tager hensyn til det behov, man står med. Ønsket er ikke ligeså stort hos de små virksomheder, formentligt også fordi, de ved, at man ikke kan forlange så meget, hvis man kun sender en eller to medarbejdere af sted. Figur 2.1. Vigtighed af tilpasning Tilpasning Kursets tilpasning til virksomhedens behov 37% 8% 5% 50% Især store virksomheder Meget vigtigt Vigtigt vigtigt Ikke vigtigt 5

6 Både store og små virksomheder lægger vægt på prisen. Det er dog relativt flere små virksomheder, der lægger vægt på denne parameter. Hele 60 % anfører, at det er vigtigt eller meget vigtigt. Figur 2.2 Vigtighed af pris Pris Vigtigheden af pris ved valg af kursus 7% 10% 33% 50% Især mindre virksomheder Meget vigtigt Vigtigt vigtigt Ikke vigtigt 6

7 Hele 78 % finder det vigtigt eller meget vigtigt, at kurset viser fleksibilitet overfor medarbejdernes arbejdspres. - Altså at det gennemføres i en periode, hvor medarbejderen har tid. Figur 2.3. Vigtigheden af fleksibilitet Fleksibilitet Vigtigheden af fleksibilitet overfor medarbejdernes arbejdspres 19% 3% 23% Meget vigtigt Vigtigt vigtigt Ikke vigtigt 55% 7

8 Især for små virksomheder er det meget vigtigt, at kurset gennemføres hurtigt, og at medarbejderen kan komme tilbage på arbejdet, uden det går for meget ud over de daglige opgaver. Hele 77 % af samtlige virksomheder anfører, at hurtighed er vigtigt, og således er der også mange store og mellemstore virksomheder, der anfører det forhold som vigtigt. Figur 2.4. Vigtighed af hurtig gennemførelse Hurtig gennemførelse Vigtigheden af hurtig gennemførelse af kurset 20% 3% 20% Især mindre virksomheder Meget vigtigt Vigtigt vigtigt Ikke vigtigt 57% 8

9 Det er også vigtigt, at kurset gennemføres tæt på virksomheden. Mere end halvdelen angiver, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at kurset gennemføres tæt på arbejdspladsen. Figur 2.5 Vigtighed af nærhed Nærhed Vigtighed af kursuslokalitet tæt på virksomheden 7% 9% 39% 45% Meget vigtigt Vigtigt vigtigt Ikke vigtigt 9

10 Det er også vigtigt, at kursusfaciliteterne er gode. Det er naturligvis en subjektiv vurdering, hvornår kursusfaciliteter er gode, men der er åbenlyst forventninger til, at når man skal på kurset, skal det være i orden. Figur 2.6 Vigtighed af gode faciliteter Kursusfaciliteter Vigtighed af gode kursusfaciliteter 1% 6% 26% Meget vigtigt Vigtigt vigtigt Ikke vigtigt 67% 10

11 Derimod er det af mindre betydning, at medarbejderne får noget socialt ud af kurset, da kun 23 % anfører vigtigheden af dette. Figur 2.7 Vigtigheden af sociale arrangementer Sociale arrangementer Vigtighed af sociale arrangementer i forbindelse med kursus 17% 6% 30% Meget vigtigt Vigtigt vigtigt Ikke vigtigt 47% Konkluderende kan man sige at medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd først og fremmest lægger vægt på kurser, der tager hensyn til den enkelte virksomheds behov, ikke er for dyre og hurtige at gennemføre. Det er mindre vigtigt hvor de gennemføres, og om der er muligheder for sociale arrangementer. 11

12 3. Analyse af behovet for kurser inden for enkelte områder Den vigtigste del af analysen har fokus på at undersøge behovet for de enkelte efteruddannelsesområder. Helt overordnet viser analysen, at de områder som flest virksomheder har behov for efteruddannelse inden for er de mere generelle og bløde områder som: Medarbejderudvikling Samarbejde i virksomheden Samt de mere ledelsesorienterede som: Salg og markedsføring Lederudvikling Desuden er der stort behov for kurser inden for to af tidens meget omtalte discipliner: CRM LEAN Umiddelbart er det få virksomheder, der efterspørger deciderede AMU-kurser, men det skyldes at disse kurser er meget branchespecifikke, og at én eller få virksomheder ofte har et stort behov inden for netop et AMU-kursus. 12

13 Figur 3.1 Kursustyper, som stor andel af virksomhederne efterspørger De mest efterspurgte kurser Andel virksomheder, der har stort eller meget stort behov for efteruddannelse indefor området Regnskab Kontorprogra mmer Andet IT Lederudvikling Medarbejderu dvikling Samarbejde CRM LEAN Markedsføring Innovation Fremmedspro g Ehandel Truck Arbejdsmiljø Procent 13

14 Kun cirka 20 % af virksomhederne angiver, at de har et stort eller meget stort behov for efteruddannelse inden for regnskab. Der er en overvægt af (små) servicevirksomheder, der har dette behov. Figur 3.2 Behovet for kurser inden for regnskab og økonomi Behov for kurser indenfor Regnskab og Økonomi 48% 4% 15% Især service virksomheder 33% 14

15 Andelen af virksomheder, der angiver at have et behov inden for IT-programmer er nogenlunde på samme niveau. Figur 3.3 Behovet for kurser i Office-pakken Behov for kurser indenfor IT kontorprogrammer (Office) 4% 16% 44% Forskellige brancher 36% 15

16 Figur 3.4 Behovet for andre IT-kurser Behov for kurser indenfor Andet IT 3% 20% Især produktions og 39% service virksomheder 38% 16

17 Som nævnt i indledningen til dette afsnit angiver virksomhederne et stort behov for bløde kurser og kurser med fokus på ledelsens opgaver. Det skyldes formentligt det store antal små virksomheder med ejer/ledere, som føler et stort behov for opkvalificering på de områder, som ikke er deres kernekompetencer. Figur 3.5 Behovet for kurser inden for lederudvikling Behov for kurser indenfor Lederudvikling 24% 3% 37% Forskellige brancher 36% 17

18 Figur 3.6 Behovet for kurser inden for medarbejderudvikling Behov for kurser indenfor Medarbejderudvikling 17% 3% Især service virksomheder 28% 52% Figur 3.7 Behovet for kurser i samarbejde Behov for kurser indenfor Samarbejde 21% 7% Forskellige brancher 42% 30% 18

19 Især regionens store virksomheder er opmærksomme på de store rationaliseringsgevinster man kan få ved anvendelse af LEAN, og næsten hver tredje angiver, at man har et stort eller meget stort behov for kurser inden for dette område Figur 3.8 Behovet for kurser inden for LEAN Behov for kurser indenfor LEAN 31% 7% 22% Især større virksomheder 40% 19

20 Et af de områder, hvor behovet er størst er inden for salg og markedsføring. Til trods for højkonjunkturen, som ellers har skabt stor efterspørgsel for de fleste virksomheder, angiver næsten halvdelen af virksomhederne at de har et stort eller meget stort behov for efteruddannelse inden for dette område. Også behovet for kurser inden for loyalitetsmarkedsføring CRM er der et meget udtalt behov. Derimod efterspørger relativt få virksomheder kurser inden for Internethandel. Disse er primært detailvirksomheder. Figur 3.9 Behovet for kurser inden for salg og markedsføring Behov for kurser indenfor Salg og markedsføring 23% 6% Især store service virksomheder 38% 33% 20

21 Figur 3.10 Behovet for kurser inden for CRM Behov for kurser indenfor CRM og kundeloyalitet 24% 8% Især service virksomheder 32% 36% Figur 3.11 Behovet for kurser inden for Internethandel Behov for kurser indenfor Internethandel 3% 16% Især detail 51% 30% 21

22 Lidt overraskende er det kun hver tredje virksomhed, der angiver de har et stort eller meget stort behov for kurser inden for innovation, som jo ellers er et af tidens meget omtalte emner. Især er det overraskende, at meget få produktionsvirksomheder og håndværksvirksomheder angiver at have behovet. Figur 3.12 Behovet for kurser inden for Innovation Behov for kurser indenfor Innovation 2% 27% 27% Forskellige brancher 44% 22

23 Kurser i fremmedsprog synes heller ikke at have den store efterspørgsel. Det er primært store virksomheder, der angiver at have et behov. Figur 3.13 Behovet for kurser i fremmedsprog Behov for kurser indenfor Fremmedsprog 2% 14% Især større 36% virksomheder 48% 23

24 Som nævnt i indledningen til dette afsnit, er der et smalt, men dybt behov for faglige kurser. Der er få virksomheder, der har meget store behov for faglige kurser. De mest efterspurgte kurser er inden for Arbejdsmiljø og Truckcertifikat, som appellerer til en lang række virksomheder og brancher. Figur 3.14 Behovet for kurser inden for Arbejdsmiljø Behov for kurser indenfor Arbejdsmiljø 10% 46% 28% Især større virksomheder 16% 24

25 Figur 3.15 Behov for kurser der giver truckcertifikat Behov for kurser indenfor Truckcertifikat 3% 20% Især håndværk og produktion 55% 22% Figur 3.16 Behov for kurser i fødevarehygiejne Behov for kurser indenfor Fødevarehygiejne 0% 5% 74% 21% 25

26 Figur 3.17 Behovet for kurser inden for Biotek Biotek 0% 2% 7% 91% Figur 3.18 Behovet for kurser inden for Erhvervsrengøring Erhvervsrengøring 4% 7% 5% 84% 26

27 Figur 3.19 Behovet for kurser der giver krancertifikat Krancertifikat 5% 7% 5% 83% Figur 3.20 Behovet for kurser inden for godstransport Godstransport 0% 3% 7% 90% 27

28 Figur 3.21 Behovet for kurser inden for Procesindustri Procesindustri 2% 11% 4% 83% Figur 3.22 Behovet for kurser i svejsning Svejsning 3% 9% 12% 76% 28

29 Figur 3.23 Behovet for kurser inden for EL 2% El 0% 14% 84% Figur 3.24 Behovet for kurser i Entreprenørmateriel Entreprenørmateriel 2% 3% 10% 85% 29

30 Figur 3.25 Behovet for Glarmesterkurser Glarmester 0% 0% 2% 98% Figur 3.26 Behovet for kurser inden for Jern og Metal Jern & Metal 5% 7% 7% 81% 30

31 Figur 3.27 Behovet for kurser inden for Kabel Kabel 2% 2% 5% 91% Figur 3.28 Behovet for Kloak-kurser Kloak 2% 5% 2% 91% 31

32 Figur 3.29 Behovet for murer-kurser Murer 0% 2% 2% 96% Figur 3.30 Behovet for nivellerings-kurser Nivellering 0% 7% 5% 88% 32

33 Figur 3.31 Behovet for stillads-kurser Stillads 3% 8% 13% 76% Figur 3.32 Behovet for tagdækker-kurser Tagdækker 0% 2% 5% 93% 33

34 Figur 3.33 Behovet for teknisk isolatør kurser Teknisk isolatør 0% 2% 7% 91% Figur 3.34 behovet for tømrer-kurser Tømrer 2% 2% 5% 91% 34

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Rigtige it-uddannelser

Rigtige it-uddannelser DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere