Monteringsvejledning Fyringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning Fyringsvejledning"

Transkript

1 Monteringsvejledning Fyringsvejledning C i5

2 66 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci5-CPR SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats fyret med fast biobrændsel Contura i5 Se mærkeskilt på indsatsen Rumopvarmning i boliger Brænde PRODUCENT Navn NIBE AB / Contura Adresse Box 134, Skulptörvägen 10 SE Markaryd, Sverige KONTROL I henhold til AVCP System 3 Europæisk standard EN 13229:2001 / A2:2004 Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har udført kontrol af erklæret præstation og udfærdiget testrapport nr. RRF ERKLÆRET PRÆSTATION Væsentlige egenskaber Præstation Harmoniseret teknisk specifikation Reaktion ved brandpåvirkning A1 WT Mindste afstand til brændbart materiale Beregnet til installation i eksisterende åbent ildsted. Risiko for at gløder falder ud Godkendt Emissioner fra forbrændingen Brænde Overfladetemperaturer Rengøringsmuligheder Mekanisk styrke Udslip af farlige stoffer Nominel effekt Virkningsgrad 78% Røggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel 270 C effekt CO 0,10% NOx 121 mg/m 3 OGC 109 mg/m 3 PM 19 mg/m 3 Godkendt Godkendt Godkendt Godkendt 5 kw EN 13229:2001 / A2:2004 Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklæret præstation. Niklas Gunnarsson, Forretningsområdechef for NIBE STOVES Markaryd den 1. juli 2013

3 INDHOLD 67 Velkommen til Contura. Velkommen til Contura-familien! Vi håber, at du får stor glæde af din nye pejseindsats. Som ny ejer af en pejseindsats fra Contura er du sikret en pejseindsats med et tidløst design og lang levetid. Contura har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte. Læs monteringsvejledningen nøje igennem, før installationen påbegyndes. I afsnittet med fyringsvejledninger kan du læse om den bedste måde at tænde op og fyre på. Indhold Monteringsvejledning Tekniske fakta/mål 68 Tilførsel af forbrændingsluft 69 Krav til skorsten 69 Montering 70 Fyringsvejledning Korrekt fyring 76 Vedligeholdelse 77 Mulige årsager til driftsforstyrrelser 78 OBS! Montering af en pejseindsats skal meldes til de lokale myndigheder. Boligejeren er ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov. ADVARSEL! Pejseindsatsen bliver meget varm Under brug bliver visse af pejseindsatsens overflader meget varme og kan medføre forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan der opstå brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

4 68 FAKTA Tekniske fakta Effekt 3-9 kw Nominel effekt 5 kw Virkningsgrad 78 % Vægt (kg) 77,5 Bredde (mm) 433 Dybde (mm) 426 Højde (mm) 480 ± 10 Professionel installation Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan pejseindsatsen skal monteres og installeres. For at kunne garantere pejseindsatsens funktion og sikkerhed anbefaler vi, at installationen udføres af en fagmand. Kontakt en af vores forhandlere, som kan anbefale dygtige montører. Typegodkendt i henhold til: Europæisk standard EN (DE/A), DINplus, Art. 15a B-VG i henhold til testrapport RRF Norsk standard i henhold til SINTEF Typegodkendt i SE i henhold til SITAC-xxxx Dimensioner C i ± 10 Alternativ røgrørstilslutning Udv. Utv. Ø Udv. Utv. Ø ± ± ± ± Røgrørstilslutning - 45 bagud Røgrørstilslutning - bagud Røgrørstilslutning - top

5 installation 69 Tilførsel af forbrændingsluft For optimal funktion og virkningsgrad anbefales en forbrændingslufttilslutning (tilbehør) via en separat kanal. Luften kan så tilføres indirekte via en ventil i ydervæggen eller tilsluttes direkte via en kanal udefra. Studsen på forbrændingslufttilslutningen har en udvendig diameter på Ø67 mm. Ved en rørføring på over 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm, og tilsvarende større vægventil vælges. Den luftmængde, der bruges til forbrændingen, er ca. 20 m3/h. Krav til skorstenen Pejseindsatsen opfylder tilslutningskravene til skorstene, der er dimensioneret til 350 C røggastemperatur. Tilslutningsstudsens udvendige diameter er 125 mm. Pejseindsatsen kræver et skorstenstræk på mindst 12 Pa. Trækket påvirkes primært af skorstenens længde og areal, men også af hvor tryktæt den er. Den mindste anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og passende tværsnitsareal er cm² ( mm i diameter). En røgkanal med skarpe bøjninger og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Den vandrette røgkanal kan maks. være 1 m, forudsat at den lodrette røgkanallængde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne fejes i hele sin længde, og fejelågerne skal være let tilgængelige. Kontroller omhyggeligt, at skorstenen er tæt, og at der ikke er lækager omkring fejelåger og ved rørtilslutninger.

6 70 INSTALLATION Montering Pejseindsatsen er beregnet til installation i et eksisterende åbent ildsted. Der skal være mindst 20 mm luftspalte rundt om pejseindsatsen for god varmluftskonvektion. Benyt dig af papskabelonen, og kontroller, at der er tilstrækkelig plads til installationen. Buk papskabelonen op for at se, hvor studsen skal placeres. Min. 475 mm Papskabelon Min. 20 mm Min. 590 mm Pejseindsatsen kan tilsluttes skorstenen oppefra, bagfra eller med 45 vinkel, afhængigt af valg af studs. På grund af risikoen for at der falder gløder ud, skal et brændbart gulv beskyttes af en gulvplade. Den skal dække 300 mm foran ildstedet og kan bestå af f.eks. natursten, beton, stål eller glas. Der skal være mindst 1 meter foran ildstedet til brændbare bygningsdele eller indbo. Studs tilsl. 45 Studs tilsl. 90 (Tilvalg) Dækkappe Ovnbeklædning Brændeholder Ovnbund

7 INSTALLATION 71 Forberedelser 1 2 Fjern evt. gammelt spjældblad, og rengør pejsen. For at forenkle monteringen, kan der laves hul op i pejsehætten. Efter afsluttet montering kan dette udstyres med varmluftsrist og give et øget varmeudbytte. Afmontering af indvendige dele Tag indvendige løse støbejernsdele og ovnbeklædningen ud som følger.! Håndter ovnbeklædningen forsigtigt. 1 2

8 72 INSTALLATION 3 4 5

9 INSTALLATION 73 Tilslutning til skorsten Det anbefales at benytte en fleksibel slange for den letteste montering (sælges som tilbehør). Sæt studsen fast i slangen. Tilslut og tætn mellem slangen og skorsten i henhold dennes særskilte vejledning. Vinkl slangen således at studsen havner, hvor papskabelonen viser pejseindsatsens tilslutningsområde.! Tætn nøje mellem slangen og skorstenen med mineraluld. 2 1a 1b 3 4

10 74 INSTALLATION Alternativ tilslutning til skorsten Pejseindsatsen kan også tilsluttes med faste rør, som føres op i skorstenen.! Tætn nøje mellem røret og skorstenen med mineraluld, og tætn eventuelle rørsamlinger med ovnkit. Afslutning Sørg for, at pejseindsatsen står stabilt ved at justere fødderne.! Monter de indvendige dele igen i omvendt rækkefølge. Besigtigelse af installationen Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før pejseindsatsen tages i brug. Læs endvidere "Fyringsvejledning", før der tændes op første gang.

11 INSTALLATION 75 Varmluftsgitter (tilbehør) Dækgitter (tilbehør) Skorstenstilslutning (tilbehør)

12 76 FYRINGSVEJLEDNING Fyringsvejledning Korrekt fyring Contura i5 er beregnet til brug som en sekundær varmekilde i boligen. Det er vigtigt at bruge den rigtige mængde brænde, især ved optænding. Ved første optænding bør man derfor bruge en vægt for at se og lære, hvor meget 1,5 kg optændingsbrænde fylder. Kontroller også, hvor meget normal- og maksimummængden fylder. Pejseindsatsen er kun beregnet til at blive fyret med lukket låge. Åbn altid lågen langsomt og forsigtigt for at ikke at suge røg ud på grund af trykændringen i ildstedet. Pejseindsatsen fungerer forskelligt, afhængigt af skorstenens trækforhold. Det tager normalt nogle fyringer at finde den rigtige indstilling af luftspjældet. Brænde i de rigtige mål Vær opmærksom på, at hvis der bruges for lidt brænde ved optænding, eller hvis brændet er kløvet for groft, så opnår man ikke den rigtige arbejdstemperatur i brændkammeret. Konsekvensen af forkert optænding bliver dårlig forbrænding med kraftig soddannelse, eller at ilden går ud, når lågen lukkes. Optænding Hvis huset har mekanisk ventilation, skal der åbnes et vindue i nærheden af ildstedet før optænding. Lad vinduet stå åbent, indtil ilden har fået fat. 1. Åbn forbrændingsluftspjældet helt. 2. Læg nogle sammenkrøllede aviser eller optændingsblokke samt ca. 1,5 kg fint kløvet brænde i brændkammeret. Brændet skal stables på kryds og tværs. 3. Tænd op. 4. Stil lågen i optændingsposition, dvs. låsekrogens første låseposition skal gribe om låseknasten, så der dannes en passende stor luftspalte mellem låge og pejseindsats. 5. Når ilden har fået ordentligt fat efter ca minutter, lukkes lågen helt. 6. Der skal først fyldes brænde på, når optændingsilden er blevet til en glødebund. Optændingsbrænde: Fint kløvet brænde Længde: cm Diameter: 3-4 cm Mængde pr. optænding: 1,5 kg (ca fint kløvede stykker) Brænde: Kløvet brænde Længde: cm Diameter: 6-7 cm Normalmængde: 1,5 kg/time (maks. 1-2 stk. pr. ilægning) Maksimalmængde: 3 kg/time (maks. 1-2 stk. pr. ilægning) Förbränningsluftsspjäll Forbrændingsluftspjæld Stängd Lukket Maks. Max. åben öppen Pålægning af brænde 1. Åbn lågen nogle få cm, og lad undertrykket i brændkammeret udjævne sig i nogle sekunder, før lågen åbnes helt. 2. Læg to stykker brænde på med en samlet vægt på cirka 1,0-1,5 kg. Det ene stykke brænde lægges diagonalt og det andet parallelt med bagvæggen. Luk derefter lågen. Forbrændingsluftspjældet skal stå helt åbent i ca. 5 min., indtil brændestykkerne er blevet sorte og brænder ordentligt. Vigtigt! Det er vigtigt, at brændet hurtigt begynder at brænde. Hurtig antændelse af brændet opnås ved at åbne forbrændingsluftspjældet helt eller ved at lade lågen stå på klem i et lille stykke tid. Hvis brændet kun ulmer, giver det dårlig forbrænding og kraftig røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne, hvilket kan beskadige ildstedet. 3. Hvis der ønskes langsommere forbrænding, kan tilførslen af forbrændingsluft mindskes. Nominel effekt på 5 kw opnås normalt, når luftindtagsspjældet er 50 % åbent, og der fyres med to stykker brænde. I dette tilfælde er det vigtigt, at luftindtagsspjældet står helt åbent de første ca. 5 min., så brændet bliver ordentligt antændt, inden tilførslen af forbrændingsluft mindskes. En forudsætning for at kunne regulere effektafgivelsen er en tyk glødebund og en høj temperatur i brændkammeret. Når brændet er brændt ned til gløder, er tiden inde til at lægge nyt brænde på. Forudsætningerne for regulering af forbrændingen varierer afhængigt af temperaturen i brændkammeret og trækket i skorstenen.

13 FYRINGSVEJLEDNING 77 Vedligeholdelse Ikke for stor ild Flammerne må ikke være for store. Det er ikke økonomisk at have store flammer, og det giver endvidere høje røggastemperaturer, som kan beskadige pejseindsatsen og skorstenen. Anbefalet brændemængde ved normalfyring er 1,5 kg/time. Den største tilladte brændemængde er 3 kg/ time ved fyring med kløvet birk eller en anden type løvtræ med ca. 18 % fugtindhold. Ved fyring med samme mængde fyrretræ opnås væsentlig højere temperaturer i brændkammeret. Maksimal fyring i længere perioder forkorter pejseindsatsens levetid, og ved overskridelse af den største tilladte brændemængde, kan dele af pejseindsatsen blive beskadiget. I så fald dækker garantien ikke. Valg af brændsel Alle typer træ, såsom birk, bøg, eg, elm, ask, fyrretræ og frugttræ, kan anvendes som brændsel i pejseindsatsen. Forskellige træsorter har forskellige densiteter jo højere densitet brændet har, jo højere er energiværdien. Bøg, eg og birk har den højeste densitet. Ved fyring kan glassene blive tilsodede også, når der fyres med tørt brænde med et fugtindhold på %. Ved regelmæssig rengøring er det oftest tilstrækkeligt at tørre glasset af med tørt papir. Hvis soden har siddet i længere tid på glasset, fjernes den lettest med et rengøringsmiddel eller et specielt sodrensemiddel. Disse midler kan købes i dagligvarebutikker eller hos den lokale brændeovnsforhandler. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, da glassene kan tage skade. Når asken skal tømmes, skal man sikre sig, at der ikke er gløder tilbage i asken. Asken skal opbevares i en brandsikker beholder med låg i mindst en uge, inden den bortskaffes. Støbejernsdele rengøres med stålbørste. Kontrol af tætningerne er vigtigt af hensyn til forbrændingen i ovnen, idet slidte tætninger giver dårligere forbrænding ved at brændeovnen trækker "falsk luft" ind. Lakerede dele på pejseindsatsen kan rengøres med en fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel. Skader på lakerede dele, f.eks. mindre ridser, kan udbedres med Conturas udbedringsmaling. Kontakt forhandleren. Det kan være nødvendigt at udskifte dele, der sidder tæt på selve arnestedet. Det gælder for eksempel ovnbeklædningen. Levetiden for disse dele afhænger af, hvor meget og på hvilken måde pejseindsatsen er blevet anvendt. Når pejseinsatsen er ny Når pejseindsatsen er ny, kan der forekomme en speciel lugt. Denne stammer fra en bestemt oliebelægning og fra overskudsfarve, der kan sidde tilbage på metalpladerne. Lugten forsvinder helt efter nogle fyringer. Brændets fugtindhold Frisk brænde består af op til 50 % vand. En del af vandet cirkulerer frit mellem fibrene, og en del er bundet i cellerne. Brændet skal altid tørres, så det frie vand fordamper. Når fugtindholdet er faldet til under 20 %, er brændet parat til brug. Hvis man fyrer med brænde med et højere fugtindhold, går en stor del af brændets energiindhold til at koge vandet ud. Hvis brændet er fugtigt, bliver forbrændingen også dårlig, og der dannes sod- og tjærebelægninger i skorstenen, som i værste fald kan forårsage skorstensbrand. Derudover dannes der også en sodbelægning på brændeovnens glas, og naboerne generes. For at man kan være sikker på, at brændet er tørt, skal træet fældes om vinteren og lagres under tag, hvor der er god udluftning. Brændestakken må aldrig dækkes med en presenning, der ligger ned til jorden, idet presenningen vil fungere som et tætsluttende låg, der forhindrer brændet i at tørre. Opbevar altid en mindre mængde brænde indendørs i nogle dage før brug, så overfladefugten på brændet kan nå at fordampe. Affaldshåndtering Pejseindsatsens emballage består af bølgepap, træ og en lille smule plast. Materialet skal kildesorteres og indleveres til genindvinding. Ved bortskaffelse af pejseglas skal dette deponeres som restaffald sammen med keramik og porcelæn Hvad du IKKE må fyre med Du må aldrig bruge trykimprægneret træ, malet eller limet træ, spånplader, plast eller flerfarvede brochurer til at fyre med. Fælles for disse materialer er, at der under forbrænding kan dannes saltsyre og tungmetaller, der er skadelige for miljøet og ildstedet. Saltsyren kan også angribe stålet i skorstenen eller murværket i en muret skorsten.

14 78 FYRINGSVEJLEDNING Mulige årsager til driftsforstyrrelser og afhjælpning af disse Der er dårligt træk i pejseindsatsen efter montering Kontroller, at skorstenens længde opfylder Conturas anbefaling, som er mindst 3,5 m. Kontroller, at der ikke er noget i skorstenen, som blokerer røggasserne, og at der ikke er et hus eller træ i nærheden, som påvirker vinden omkring skorstenen. Kontroller skorstenens areal (gælder for eksisterende stenskorstene). Arealet skal være cm². Det er svært at få gang i ilden, og ilden dør eventuelt ud efter kort tid Dette kan skyldes, at brændet ikke er tilstrækkeligt tørt. Kontroller brændet. En anden årsag kan være undertryk i huset, f.eks. hvis emhætten i køkkenet eller anden mekanisk ventilation anvendes. Åbn et vindue i nærheden af pejseindsatsen under optænding. Prøv også at tænde nogle sammenkrøllede aviser inde i brændkammeret for at sætte gang i trækket. Lufttilførslen udefra kan være helt eller delvis tilstoppet. Tag slangen af, og forsøg at tænde op ved hjælp af forbrændingsluft fra rummet. Kontroller, at forbrændingsluftspjældet står i den rette position, se retningslinjerne. Pejseindsatsens røgudtag kan være tilstoppet af sod, hvilket kan forekomme efter skorstensfejning. Tag røgvendepladen ud og kontroller. Gennemgå til sidst fyringsvejledningen endnu en gang. Den anvendte mængde brænde kan være for lille, og glødebunden er derfor blevet for lille og kold til at tænde det næste brænde, der lægges på. Der afsættes unormalt meget sod på glasset Der afsættes altid sodbelægninger på glasset, og for hver fyring afsættes der yderligere et tyndt lag. Sodbelægninger på glasset skyldes hovedsagelig tre faktorer: Brændet er fugtigt, hvilket medfører en dårlig forbrænding med heraf følgende stor røgudvikling. Temperaturen i brændkammeret er for lav, hvilket medfører ufuldstændig forbrænding og dårligt træk i skorstenen. Betjeningen er ikke korrekt måske stod lågen ikke i optændingsstilling de første ca. 15 minutter. Kontroller brændets fugtindhold, og sørg for, at der er en god glødebund gennemgå fyringsvejledningen en gang til. Periodevis lugt af røg i pejseindsatsens omgivelser Dette kan skyldes, at vinden slår ned i skorstenen og sker oftest ved en bestemt vindretning, når det blæser. En anden årsag kan være, at lågen har været åbnet, når der er godt gang i brændet. Misfarvning af lakerede dele Hvis der forekommer misfarvning af nogle af de lakerede dele, skyldes det, at temperaturen i brændkammeret har været for høj. Årsagen til den forhøjede temperatur kan være, at den maksimalt tilladte brændemængde er blevet overskredet, at der har været anvendt uhensigtsmæssigt brænde (f.eks. bygningsaffald, store mængder kløvet spildtræ osv.). Garantien gælder ikke for sådanne skader. Opstår der problemer, som du ikke selv kan afhjælpe, kontaktes forhandleren eller skorstensfejeren. Ved hjælp af disse råd til korrekt fyring håber vi, at du får glæde af din Contura-pejseindsats på en behagelig, rentabel og problemfri måde. SKORSTENSFEJNING Fejning af skorstenskanaler og -tilslutning skal altid foretages af en skorstensfejer. Rensning af pejseindsatsen kan f.eks. ske ved skrabning og/eller børstning. Det er imidlertid mest hensigtsmæssigt at anvende en sodstøvsuger. I tilfælde af eller ved mistanke om skorstensbrand skal forbrændingsluftspjældet og lågen lukkes. Kontakt om nødvendigt brandvæsenet for slukning. Efter skorstensbrand skal skorstenen altid besigtiges af en skorstensfejer.! Under brug bliver visse af pejseindsatsens overflader meget varme og kan medføre forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan der opstå brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

15

16 NIBE AB Box Markaryd Sverige IAV SE-EX Ci Contura forbeholder sig ret til når som helst at ændre farver, materialer, mål og modeller uden forudgående varsel. Din forhandler kan give dig den seneste information. Brændeovne, som vises i brochurerne, kan være udstyret med ekstraudstyr.

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Læs mere

Monteringsvejledning Fyringsvejledning

Monteringsvejledning Fyringsvejledning Monteringsvejledning Fyringsvejledning C i5 www.contura.eu 66 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci5-CPR-130622-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 586. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C586-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 586 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 850W.

Monteringsvejledning C 850W. Monteringsvejledning C 850W www.contura.eu 34 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850W-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR DK FI IT NL GB Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 9 Fyringsinstruksjon 16 Instructions d allumage 23 Fyringsvejledning 30 Lämmitysohjeet 37 Istruzioni per l accensione 44 Stookinstructies

Læs mere

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR DK FI IT NL GB Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 7 Fyringsinstruksjon 12 Instructions d allumage 17 Fyringsvejledning 22 Lämmitysohjeet 27 Istruzioni per l accensione 32 Stookinstructies

Læs mere

Monteringsvejledning C

Monteringsvejledning C Monteringsvejledning C 710 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C710-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 710 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C

Monteringsvejledning C Monteringsvejledning C 780 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C780-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 780 Serienummer Se

Læs mere

SE DE NO DK IT FR NL GB FI

SE DE NO DK IT FR NL GB FI LEK BAV SE/EX 0841-3 511299 SE DE NO IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Handöl 20-serien 2 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kaminöfen von Handöl 20 5 Fyringsinstruksjon

Læs mere

Monteringsvejledning C

Monteringsvejledning C Monteringsvejledning C 556 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C556-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 556 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 720T.

Monteringsvejledning C 720T. Monteringsvejledning C 720T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C720T-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning. C 35 Lav.

Monteringsvejledning. C 35 Lav. Monteringsvejledning C 35 Lav www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C35L-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning C 790T.

Monteringsvejledning C 790T. Monteringsvejledning C 790T www.contura.eu 102 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C790T-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning C 556.

Monteringsvejledning C 556. Monteringsvejledning C 556 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C556-CPR-130601-SE-2 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 556 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 520.

Monteringsvejledning C 520. Monteringsvejledning C 520 www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C520-CPR-130601-SE-2 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 520 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 510.

Monteringsvejledning C 510. Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 596.

Monteringsvejledning C 596. Monteringsvejledning C 596 www.contura.eu 8 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C596-CPR-3060-SE- PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 596 Serienummer Se mærkeskilt

Læs mere

Monteringsvejledning C 590T.

Monteringsvejledning C 590T. Monteringsvejledning C 590T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C590T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning C 596T.

Monteringsvejledning C 596T. Monteringsvejledning C 596T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C596T-CPR-3060-SE-2 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 411967 BAV 0741-8 GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 DE Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kamin- und Kachelöfen von Handöl 5 FR Instructions d'allumage

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Monteringsvejledning Fyringsvejledning

Monteringsvejledning Fyringsvejledning Monteringsvejledning Fyringsvejledning C i6 www.contura.eu 66 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci6-CPR-130904-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats

Læs mere

Monteringsvejledning C 556 C 586. Monteringsvejledning 2 Asennusohje 15 Guide d installation 29 Istruzioni di montaggio 43 Installatie instructies 57

Monteringsvejledning C 556 C 586. Monteringsvejledning 2 Asennusohje 15 Guide d installation 29 Istruzioni di montaggio 43 Installatie instructies 57 FI FR IT NL Monteringsvejledning 2 Asennusohje 15 Guide d installation 29 Istruzioni di montaggio 43 Installatie instructies 57 Monteringsvejledning C 556 C 586 www.contura.eu 2 EC-overensstemmelseser

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26T Lav.

Monteringsvejledning. C 26T Lav. Monteringsvejledning C 26T Lav www.contura.eu DK 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26T-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Monteringsvejledning C 655.

Monteringsvejledning C 655. Monteringsvejledning C 655 www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C655-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 655 Serienummer Se

Læs mere

Installationsanvisning. Monteringsvejledning C

Installationsanvisning. Monteringsvejledning C Installationsanvisning Monteringsvejledning C 570 www.contura.eu 82 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285

Læs mere

Monteringsvejledning C 35T.

Monteringsvejledning C 35T. Monteringsvejledning C 35T www.contura.eu 102 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C35T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning. C i4.

Monteringsvejledning. C i4. Monteringsvejledning C i4 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci4-CPR-130619-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats fyret med fast biobrændsel

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning C 620S C 620T C 660T.

Monteringsvejledning C 620S C 620T C 660T. Monteringsvejledning C 620S C 620T C 660T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT Ydeevnedeklaration i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 Nr. C620-C660 CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer

Læs mere

Monterings vejledning

Monterings vejledning Monterings vejledning C34T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C34T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning C 580 C

Monteringsvejledning C 580 C Monteringsvejledning C 580 C 585 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd,

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

Installation instruction

Installation instruction NL IT FI NO Monteringsvejledning 2 Installatie instructies 37 Istruzioni di montaggio 73 Asennusohje 109 Installasjonsanvisning 145 Installation instruction Surround C 11 Surround C 21 www.contura.eu 2

Læs mere

Monteringsvejledning C 32 C 32A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 32 C 32A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 32 C 32A www.contura.eu 82 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring www.contura.eu Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu Monteringsvejledning Drejeplade C780 C880 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Monteringsveiledning T 54 54T. contura.eu

Monteringsveiledning T 54 54T. contura.eu Monteringsveiledning 51 52 52T 54 54T contura.eu 66 CERTIFIKAT Ydeevnedeklaration i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 Nr. C51-CPR-130620-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt

Læs mere

Monterings- vejledning

Monterings- vejledning Monterings- vejledning C i10/ C i www.contura.eu 82 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring www.contura.eu Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kære Contura-ejer Vi vil

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C500/C600.

Monteringsvejledning. Drejeplade C500/C600. Monteringsvejledning Drejeplade C500/C600 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen på en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A (Østrig) Version 12.12.2011 Tillykke

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk Betjeningsvejledning Classic Pejseindsats www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Handöl 21, 22 and 23T. Installation Instructions DK IT FR NL FI

Handöl 21, 22 and 23T. Installation Instructions DK IT FR NL FI Installation Instructions 511294 IAV EX 0543-2 DK IT FR NL FI Monteringsvejledning 2 Istruzioni per l installazione 18 Instructions d installation 36 Installatievoorschriften 54 Asennusohjeet 72 Handöl

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Living serien Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien (Lotus MQM) Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS Brugs- og monteringsvejledning Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top.

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Mondo serien Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien (Lotus 7110, 7140 og 7170) Version 2, den 8/4-2003 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien (Lotus 2060 og 2080) Version 4, 02/01-2017 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder.

Læs mere

Jupiter 470 XL pejseindsats

Jupiter 470 XL pejseindsats Jupiter 470 XL pejseindsats Brugs- og monteringsvejledning Meteor A/S Drejervej 1 7451 Sunds, DK 15 EN 13229 Jupiter 470 Pejseindsats Nominel ydelse: 6,7 kw CO-værdi ved 13 % O 2 : 0.095 % Virkningsgrad:

Læs mere

Contura 300 Contura i7. Hygge i stort format

Contura 300 Contura i7. Hygge i stort format Contura 300 Contura i7 Hygge i stort format 2 3 CONTURA 310 3 1 2 Flere variationer med Contura 300 og i7 Har du det ligesom os kan du heller aldrig få hygge nok? Så bør du stifte bekendtskab med brændeovnen

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Version 2, 25/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions 611359 IAV 0347-3 2000-11-22 DK NO NL Monteringsanvisning 1 Installasjonsveiledning 16 Installatie-instructies 31-00 -00 Handöl 10 Handöl 10T DK Kære Handöl-ejer! Vi hilser Dem

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installation instruction

Installation instruction GB DE DK NO FI Installation instruction 1 Installationsanleitung 20 Monteringsvejledning 40 Installasjonsanvisning 60 Asennusohje 80 Installation instruction C 460 www.contura.eu 40 PRÆSTATIONSERKLÆRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere