Referat fra bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde) Referent: Berit Poulsen (BP) Indkaldte: Henning Dam (HD) Carl Aage Sørensen (CAS) Tina Krarup (TK) Maybritt Lynggaard (ML) Lars Gregersen (LG) Martinus Nygaard (MN) Bjarne Dam Nielsen (BDN) Berit Poulsen (BP) Fraværende: Dagsorden: Referat: 01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Godkendt uden tilføjelser. 02. Godkendelse og underskrift, af referat fra B-møde den 19. jun. Godkendt og underskrevet. 03. Underskrift af bilag. Underskrevet. 04. Næste mødedato: 7. november 05. Geværudvalg: a: Afviklet aktivitet og afholdte møder. Datoen fastholdes. I tilfælde af indkomne emner, der kræver bestyrelsens beslutning inden denne dato, sendes orienteringsskrivelse pr. mail. Såfremt der ikke gives tilbagemelding, betragtes det som accept. Der er travlt med at booke tider til DM, desværre er det mangelfuldt med tilmeldinger, så der er lidt udfordringer med hensyn til at stille landsdelshold. b: Orientering om kommende aktiviteter. Der er endnu ikke fundet en kandidat til formandsposten. 06. Pistoludvalg: a: Afviklet aktivitet og afholdte møder. Sommerturneringen er afsluttet, med større

2 deltagelse end tidligere år. I år har turneringen kørt som en hjemmebaneturnering, hvilket har været rigtigt godt. Jysk Fynsk Mesterskab blevet afholdt i Hevring, vejret var perfekt og der var en fin tilslutning, dog ville det være ønskeligt med flere deltagere. b: Orientering om kommende aktiviteter. Der afholdes landsdelsmesterskab i kommende weekend. Det går noget trægt med tilmeldingen til DM. Det giver nogen udfordringer, idet det i forvejen er knapt med tiderne, så jo senere tilmelding, jo svære er det at efterkomme ønsker om tider. 07. Uddannelsesudvalg: a: Afviklet aktivitet og afholdte møder. b: Orientering om kommende aktiviteter. Der er endnu ikke fundet en kandidat til formandsposten. Der har ikke været møde i udvalget. Projekt- Lidt-Ældre pistol er kommet op at kører i ÅPK s lokaler, med en fin tilslutning. Der mangler input fra foreningerne. Der er fundet en kandidat. 08. IT-udvalg: a: Afviklet aktivitet og afholdte møder. b: Orientering om kommende aktiviteter Der har ikke været møde i udvalget Orientering fra FU: HD: Orientering fra formandsmøde, hvor skydebaneudvalget blev præsenteret og blandt andet vedr. fusion hvor der er udfordringer i forbindelse med sammenlægning af Nord og Thy-Mors. Orientering fra bestyrelsesmøde i DGI Østjylland, hvor blandt andet det nye logo blev fremvist med en udredning på, hvilke tanker og ideer der ligger bag. Deltog i DM-Terræn Riffel, hvor der var TV dækning, indslag kan ses på TV Midt-Vest. Repræsentere DDS Østjylland i forbindelse med baneindvielse v/ Midtdjurs CAS: Deltog i Ole Brændgaards 25 års jubilæumsreception. En fin dag med flot

3 fremmøde. Med til begravelse af Bente Boye (Niels Boye s ægtefælle) Deltager i Niels Boye s 80 års fødselsdag. TK: Evaluering af L2013: - Generel manglende orientering - Negativt at al reklame er pålagt landsdelen - For få hjælpere på pistolbanerne - Ingen organisering på teltpladsen, hvilket medførte stor frustration for teltcampisterne - Ærgerligt at der ikke blev åbnet op for endagsskytter, specielt da andre idrætter havde mulighed for at deltage en enkelt dag. - Trykket på T-shirtene var for lille og kvaliteten var ikke som forventet - Prisen for stævnedeltagelse er for høj - Dårlig orientering ang. kørsel på pladsen - God campingplads, med gode baderum og toiletfaciliteter, grunden var fin jævn. - Gode skydebaner Ærgerligt at en fælles grillaften ikke kunne arrangeres. Næste gang skal det planlægges inden stævnets start. Der er enighed om at T-shirtsene ikke viderefaktureres, men betales af DDS Østjylland med de penge der var afsat til grillarrangementet. Drøftelse om muligheden for at genindføre Landskyttestævne, evt. kunne to landsdele gå sammen om opgaven. 10. Orientering fra forretningsfører: Deltog i Ole Brændgaards 25-års jubilæumsreception. Deltog i kursus vedr. CRM d. 27. aug., og X-media d. 28. aug. Da begge programmer kræver adgangskoder, arbejdes der i samarbejde med DGI på at finde en løsning, så programmerne kan anvendes inden den endelige fusion. Som led i fusionen er der allerede nu kommet fælles postkasse med DGI Østjylland. Navnet DDS Østjylland vil fremgå på postkassen frem til 31. dec. 13. Alle mødedatoer fremgår nu i kalenderen på hjemmesiden, så det er synligt, hvornår der afholdes møder.

4 Der er åbnet op for at SKV-kontoret kan ændre kontaktdato i SOK. Dette vil lette arbejdsgangen og systemet vil hurtigere være opdateret. Udvalgene opfordres til at overholde tidsfristerne i forbindelse med tilmelding til DM erne. BP sender reminder ud til foreningerne, for så vidt muligt at undgå manglende tilbagemeldinger herfra. I forbindelse med åbent hus i TST Tilst, Idræt om dagen burde skytteafdelingen også være repræsenteret. Der er enighed i FU og BP undersøger mulighederne med DGI og Tilst Skytteforening. Østjyllands medlemstal er faldet drastisk. Indberetningslisterne er blevet gennemgået, og det kan konstateres, at der er store fald i flere foreninger, sandsynligvis grundet forkert indberetning. Der er enighed om at der skal gives tilskud til snemandsskydning, enten i form af fælles bustransport eller som kørselstilskud. BP står for info samt evt. bestilling af bus. For at gøre skoleskydningslandsdelsfinalen til et tilløbsstykke med god mulighed for mediedækning, foreslog BP at det i år kunne være på Samsø. BP har forespurgt DGI Skydning om tilskud, men afventer endnu svar. Der er enighed i FU om at BP skal arbejde videre med ideen, og såfremt der ikke gives tilskud fra DGI, dækkes færgeoverfarten af DDS Østjylland. Dog forudsætter det naturligvis accept fra GUV. GUV har vendt muligheden, men mener, at det er for omfattende at afholde landsdelsfinalen på Samsø. Da det tidligere er besluttet at placeringen af landsdelsfinalen skal variere fra år til år, drøftes muligheden for at afholde det i Skytternes Hus i Århus, ML tager kontakt til formanden. Der ligger medaljer for kr ,75 Gennemgang af regnskab. Det ser fint ud, uden de store udsving. 11. Fusion DGI: Orientering fra 3. møde i fusionsgrp. BP udarbejdede et budgetudkast til mødet som blev godkendt. BP og HD laver en åbningsbalance inden udgangen af oktober.

5 HD og CAS nærlæser vedtægter + indskriver særregler for skydning. Der skal findes en løsning mht. medaljer/ indbydelser til LDM i januar. Der skal findes en løsning mht. regnskabsindsigt. I forbindelse med fusionen, skal samtlige udsendelser pr. 1. januar 14 være med det nye design. Alle indbydelser vil derfor fremadrettet blive udarbejdet på landsdelskontoret. Den fremtidige udvalgssammensætning blev drøftet og udkast til forretningsordner blev gennemgået. BP tilretter og sender rundt til endelig godkendelse. Hvert udvalg skal have udarbejdet en handleplan for aktiviteten. Handleplanen skal sendes til landsdelskontoret inden udgangen af oktober. Udvalgshandleplanerne samles til én fælles handleplan for DGI Skydning Østjylland og fremlægges til den ekstraordinære generalforsamling. Fusionsaftalen er underskrevet af både DGI Østjyllands formand og DDS Østjyllands formand. 12. Foreningsmøde d. 14. nov.: BP foreslog at der i forbindelse med foreningsmøde den 14. nov., kunne være et oplæg fra Låsby Boldklub, som er kåret til Årets forening i DGI Østjylland grundet deres store fremgang. Der er enighed i FU og BP forsøger at etablere kontakt. CAS har lavet aftale med Leif Bay om at holde et oplæg om rengøring af skydebaner og med Jan Poulsen som orienterer om våbentransport. BP foreslog endvidere at mødet kunne holdes et alternativt sted, f.eks. et sted, hvor man som privatperson ikke umiddelbart har mulighed for at komme ind. Forskellige steder blev drøftet og BP undersøger, om det kan lade sig gøre. 13. Ekstraordinært årsmøde d. 30. nov.: Indbydelse laves i samarbejde med DGI Østjylland. Mødet afholdes i Sløjfen i Hadsten kl. 9:00-12:00. Først del af mødet vil være opdelt mellem DDS Østjylland og DGI Østjylland, omkring kl. 11:00 samles alle. Der afsluttes med fælles frokost.

6 14. Eventuelt: - Ved første del af mødet skal der vælges formand, næstformand, udvalgsformænd, samt udvalgsmedlemmer. Da der i år vil være mange nye på posterne vil de valgte formænd samt udvalgsmedlemmer blive tilbudt DGI s kursus i bestyrelsesarbejde. Referat fra bestyrelsesmødet godkendes: Henning Dam Carl Aage Sørensen Tina Krarup Maybritt Lynggaard Lars Gregersen Martinus Nygaard Bjarne Dam Nielsen

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere