Branchekursuskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchekursuskatalog 2014"

Transkript

1 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE

2 Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige område. Vi tilbyder en række kurser og temadage, der er målrettet dig, der er tillidsvalgt på det offentlige område eller afdelingsansat/valgt med det offentlige område som ansvarsområde. Er du interesseret i kurser inden for emnerne, organisering ligestilling, arbejdsmiljø, forhandling, kommunikation og personlig udvikling, kan du finde kurserne på Tilmelding: Du kan altid kontakte din afdeling og tale med dem om kurser og uddannelse. Her kan du få hjælp til at vælge de kurser, du har brug for lige nu. De kan også hjælpe dig med en planlægning af din kursusdeltagelse på længere sigt. Det er afdelingen, der beslutter, om du kan komme af sted på kursus. Det er også i din afdeling, du hører om tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse. Du kan også gå ind på og søge om at komme på et bestemt kursus. Bemærk: Ugekurserne starter mandag kl og slutter fredag kl Øvrige kurser med overnatning starter kl og slutter kl Temadage starter kl og slutter kl F betaler for en ekstra overnatning, hvis du for at nå frem til kursusstart med offentlig transport skal hjemmefra før kl F tager udgangspunkt i Rejseplanen, når rejsetiden tjekkes. Dette gælder kun for kurser med overnatning. Er du berettiget til en ekstra overnatning, skal du kontakte din afdeling, som sørger for, at 3F bestiller værelse til dig. Den, der bestiller værelse, er også den, der betaler for det. Så er det ikke godkendt af 3F, er den ekstra overnatning for egen/ afdelingens regning.

3 Kan du godt nå frem, men ønsker en ekstra overnatning, er dette fortsat muligt. Du skal selv kontakte skolen, bestille overnatning og morgenmad. Du betaler direkte til skolen den førstkommende morgen. Priserne for en ekstra overnatning inklusiv morgenmad er i 2014: Langsøhus kr. 395,00 Smålandshavet kr. 395,00 Rørvig Centret kr. 600,00 Laugesens Have kr. 600,00 Transport: Du får dækket billigste offentlige transportmiddel. Flybillet dækkes ikke. Der ydes ikke tilskud til valgte og ansatte. Vi glæder os til at se dig 3F - Den Offentlige Gruppe 3

4 Grunduddannelsens modul 1 og 2 Det kan du forvente: Arbejdspladser udvikler og forandrer sig hurtigt. For at vore tillidsvalgte kan følge med, og få indflydelse på den udvikling og de udfordringer det giver, er det vigtigt at være godt klædt på, således at fagbevægelsens interesser bliver hørt. Så med udgangspunkt i din og dine kollegers dagligdag, sætter vi fokus på det danske aftalesystems muligheder. Vi lærer, hvad der skal til for at udvikle og løfte samarbejdet, og løse problemerne på arbejdspladserne. Du kommer til at arbejde med: Forståelse, tolkning og benyttelse af overenskomstens indhold. Vi vil under hele kurset have et stort fokus på tillidsvalgtes rettigheder og pligter. Du vil få indblik i 3F s faglige organisation og værdier. Du tilegner dig en række værktøjer, og du møder og udveksler erfaringer med kolleger, som står i samme situation som dig. Du bliver klædt på omkring de fagretlige spilleregler, aftalesystemet og de udfordringer, du møder som ny tillidsvalgt. Vi arbejder med arbejdspladsdemokrati og organisering. På kurset vil du få et fagligt og personligt netværk. Efter kurset: Du kan forberede, planlægge og gennemføre et forhandlingsforløb. Du vil opnå, at kunne bruge din overenskomst til effektivt at forbedre lønog arbejdsforhold på din arbejdsplads til gavn for dine kolleger. Du vil have indsigt i og forståelse for al relevant arbejdsmarkedslovgivning. Du vil være godt klædt på til forskellige møder og forhandlingssituationer. Personligt vil du få styrket dine almene kompetencer og få mere gennemslagskraft. Undervisningsform: Vi vil benytte skriftligt materiale, IT og diskussioner til at finde mere viden. Undervisningen vil veksle mellem underviseroplæg, projekter og opgaver der løses individuelt eller i grupper. 4

5 Målgruppe: Grunduddannelse modul 1 og modul 2 henvender sig til alle fagligt interesserede og især nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Grunduddannelse - Kommuner og regioner - modul 1 og Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Grunduddannelse - Stat - modul 1 og Smålandshavet Smålandshavet Grunduddannelse - Offentlige område (Kommuner, Regioner og Stat) - modul 1 og Smålandshavet Smålandshavet 5

6 MINIBRANCHEUGE - Kommuner og Regioner På Minibrancheugen kan du forvente: Her møder du andre faglige aktive fra dit eget arbejdsområde, og afde Her møder du andre faglige aktive fra dit eget arbejdsområde, og afdelingsrepræsentanter der dagligt arbejder med det offentlige område. Det giver dig mulighed for at snakke om faglige emner og danne netværk. Du møder undervisere med praktisk erfaring og stort kendskab til overenskomsterne. Vi sætter fokus på dine opgaver, muligheder, rettigheder og ansvar som tillidsvalgt - alt sammen med udgangspunkt i din overenskomst og de tilknyttede aftaler. Du bliver klædt på til at tackle de udfordringer, du møder som tillidsvalgt på din arbejdsplads. Kurset er målrettet tillidsvalgte og afdelingsrepræsentanter på det offentlige område kommuner og regioner. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte overenskomst, via oplæg og gruppearbejde. Desuden vil der være fælles oplæg med tværgående emner. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/ regionale område. Tilmeldingsfrist: Langsøhus MINIBRANCHEUGE Staten Du kan forvente at møde andre faglige aktive fra dit arbejdsområde, og afdelingsrepræsentanter der arbejder med det statslige område. Det giver dig mulighed for at snakke om faglige emner og danne netværk. Du vil møde undervisere med praktisk erfaring og stort kendskab til overenskomsterne. Du vil beskæftige dig med: Overenskomster og overenskomst grundlaget. Tjenestemændenes arbejdstids regler mv. Rammeaftale om Ny Løn og andre relevante ramme aftaler OAO/CFU Tillidsrepræsentantens rolle og vilkår på arbejdspladsen Målgruppen: Tillidsvalgte og SU-repræsentanter på statens område. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet 6

7 BRANCHEUGEN - Kommuner og Regioner Brancheugen er en anderledes kursusuge både for den erfarne og den lidt mindre erfarne tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. Her mødes faglige aktive fra de kommunale og regionale arbejdspladser. Du vil få indsigt i aktuelle emner, der berør dig som ansat i det offentlige. Der vil også være plads til, at du kan beskæftige dig med emner fra netop din branche. Du vil få lejlighed til at møde ledelsen fra den offentlige gruppe og drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Ugen sammensættes ud fra et overordnet tema med: Fælles oplæg Workshops Undervisning inden for eget overenskomstområde. Debat Alt sammen med udgangspunkt i aktuelle problemer/udfordringer indenfor dit fag og din overenskomst. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/ regionale område. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet 7

8 Lokale lønforhandlinger - Kommuner og Regioner Find argumenterne til den lokale lønforhandling også når der ikke er nye midler at forhandle om. På kurset får du værktøjer til de lokale forhandlinger bl.a. lønstatistikker, lokale lønpolitikker med mere. Vi tager udgangspunkt i lønpolitikken fra din kommune/region. Kurset forudsætter, at du har de grundlæggende begreber om Lokal løndannelse på plads. Hvornår kan der forhandles Hvor mange penge er der at forhandle om det økonomiske råderum Hvor kan du hente hjælp - lønstatistik Selve forhandlingen hvordan griber vi det an? Hvornår er en aftale god nok? hvornår skal vi sige nej? Tvistløsningssystemet. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/ regionale område. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet MED-bestemmelse og MED-indflydelse Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer og udfordringer med MED-systemet på det kommunale og regionale område. Kurset mål er at: Gør dig bevidste om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde Giver dig forståelse for samarbejdets muligheder og begrænsninger. Vi sætter særligt fokus på: Rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, herunder mulighede og begrænsninger for samarbejdet, interessevaretagelse/interessefællesskab, tillid, troværdighed og roller i samarbejdet. Opgaver - hvilke opgaver skal MED-udvalgene tage sig af, og hvordan får vi styr på de mange opgaver? På kurset vil vi tage udgangspunkt i aktuelle udfordringer/opgaver for MED-udvalgene. Der vil blive lagt vægt på netværksdannelse mellem de forskellige MED-udvalgsmedlemmer. Målgruppe: Kurset er for dig der er udpeget til et MED-udvalg eller et Hoved-MEDudvalg. Tilmeldingsfrist: Langsøhus 8

9 Abejdsmiljø, tempo og arbejdstakt på rengøringsområdet Kurset tager udgangspunkt i tilrettelæggelse og planlægning af rengøringsopgaver inden for det offentlige. I forbindelse med besparelser på såvel statslige som kommunale og regionale arbejdspladser oplever vi, at svaret ofte er, at arbejdstakten skal sætte op. Kurset vil derfor give dig en forståelse af, hvad arbejdstakten egentlig er, og hvad der spiller ind i forhold til beregning af den. På kurset vil du bl.a. få værktøjer, der sætter dig i stand til at argumentere omkring arbejdstakten, hvilke konsekvenser har en øgning af arbejdstakten, hvorfor er arbejdstakten på det private 130, hvad er alternativerne til en øgning af arbejdstakten? Målgruppe: Kurset et målrettet dig, der har det daglige ansvar for rengøringen f.eks. tekniske serviceledere og tilsynsassistenter. Du vil beskæftige dig med: Ansvar ved indkøb af udstyr og rengøringsmidler Udstyr og værnemidler Praktisk arbejdsmiljø Rengøringstid og planer opmåling af rengøringsområdet, fordeling af tiden til rengøringsassistenter, afløsningsopgaver, hovedrengøring Efteruddannelsesmuligheder Tilmeldingsfrist: Langsøhus 9

10 Udbud og forandringer i den offentlige sektor Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer der er med mange udbud af 3F-opgaver i det offentlige. Det er vigtigt at kende spillereglerne i en udbudsproces både før, under og efter et udbud. Vi gennemgår alle faserne i en udbudsproces. Vi arbejder med mulighed for politisk indflydelse inden beslutningen træffes, gode råd til udbudsmaterialet og mulighed for indflydelse, kontrolbud og virksomhedsoverdragelsesloven. Målgruppe: Kurset er både for tillidsrepræsentanter og afdelingsansatte/ valgt indenfor kommuner, regioner og staten. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet Rengøring og Service på regionshospitaler Vi skal arbejde med dagligdags problemstillinger arbejdstidsbestemmelser, lokale aftaler m.m. Målgruppen: Tillidsvalgte rengøringsassistenter, erhvervsuddannede serviceassistenter og hospitalsmedarb./assistenter ansat på regionale sygehuse og hospitaler. Tilmeldingsfrist: Langsøhus 10

11 Kommunal Rengøring - ansættelsesforhold og lønforhandling Vi skal arbejde med og få viden om de forskellige ansættelsesformer Fuldtid/deltid beskæftigelses % for skolerengøring, ansættelsesbevis m.m. Desuden vil vi arbejde med Aftale om lokal løndannelse lønindplacering og forhandling i en kvalifikationslønmodel, samt hvornår og hvordan vi rejser lønsager Målgruppen: Faglige ansatte og valgte fra de lokal afdelinger, der arbejder med overenskomsten mellem 3F og KL for Rengøringsassistenter, og tillidsrepræsentanter på området Tilmeldingsfrist: Langsøhus TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder Vi arbejder med tillidsrepræsentantens rolle som lokal aftalepartner. Hvad kan man, hvad må man og hvor skal man som tillidsrepræsentant passe på? Vi arbejder også med rollen som bisidder for kollega ved bl.a. sygesamtaler mm. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter på det offentlige område. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet 11

12 Overenskomst Vandsektoren På kurset vil vi se nærmere på de overenskomstmæssige rettigheder for jer der arbejder i og med vandsektoren. Det drejer sig om arbejdstidsregler, såsom rådighedsvagt og andre vagtaftaler. Hvad er vandsektorens fremtidige platform i den kommunale verden, og hvordan for 3 F indflydelse på det. Vi analyserer den verden du kommer fra. Målgruppen: Valgte og ansatte fra afdelingerne som arbejder med området, samt tillidsrepræsentanter og fagligt aktive der arbejder indenfor Vandsektoren på Offentlig overenskomst. Tilmeldingsfrist: (uge 21) (uge49) Langsøhus Smålandshavet Skovarbejdernes Julekonference Julekonference for statslige og privatansatte skovarbejdere. Endeligt program udsendes senere, med aktuelle emner for det grønne område. Tilmeldingsfrist: Langsøhus 12

13 Statens arbejdstidsaftale Vi gennemgår statens arbejdstidsaftale fra A til Z. Vi giver dig eksempler på fortolkninger m.m. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter og faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger på det statslige område. Tilmeldingsfrist: Langsøhus 13

14 Temadage i 2014 Omsorgsmedhjælpere Arbejdstid m.m. Vi gennemgår arbejdstidsaftalens opbygning, de vigtigste afsnit i aftalen og vil have særligt fokus på vikar og afløserproblematikken. Deltagernes oplevelser med arbejdstidsaftalen vil ligeledes være gennemgående Målgruppen: Tillidsrepræsentanter og faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger på det statslige område. Tilmeldingsfrist: F Fredericia Faglig sagsbehandling 1 Hvad skal der til for, at en faglig sag kan behandles hurtigt og effektiv? Her bliver du opdateret på, hvad der stilles af krav for at de forskellige sagstyper kan behandles i det faglige system. Målgruppen: Faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger der arbejder med det offentlige område. Tilmeldingsfrist: F Fredericia 14

15 Faglig sagsbehandling 2 Er du rutineret faglig sagsbehandler, har du her muligheden for at gå mere i dybden om faglig sagsbehandling, herunder brugen af de forskellige værktøjer i sagsystemet, Faglig Værktøjskasse og CRM. Målgruppen: Faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger der arbejder med det offentlige område. Tilmeldingsfrist: F Fredericia 15

16 Varenr. 2606

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere