Danmarks Miljdportal. I UOga"t. I UOga"t for kortlægning I oroforurening, \12 - Region! Jordforurening, V1 - Region. 28c. Matrikelnummer 15d Region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Miljdportal. I UOga"t. I UOga"t for kortlægning I oroforurening, \12 - Region! Jordforurening, V1 - Region. 28c. Matrikelnummer 15d Region"

Transkript

1 Den 1l , kt. 1l:55 Data om miljøet i Danmark J ordforu re n i n gsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fæltesoffentlige tandsdækkende database på jordforureni ngsområdet, DKj ord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matriket. I attesten bruges også begrebet "lokatitet", der kan dække over ftere matrikler etler eventuett en mindre del af en matriket. Der er ftere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gætder for matrikten. Se derfor på kortmateriatet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Areatinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data tigger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelte matrikel er betiggende. Bemærk, at denne attest omhandler atene optysninger om jordforurentng. Der er søgt på følgende matrikel: Ejertavsnavn V. Gesten BY Matrikelnummer 15d Region Region SYddanmark Kommune Vejen Kommune Kort placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). \J\J I UOga"t "fþr korttægning I UOga"t for kortlægning I oroforurening, \12 - Region! Jordforurening, V1 - Region 28c Í Danmarks Mitjøportat, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Sbcc -7 b c ' ac af a bef d 9 Side 1 af 4

2 Den , kt. I1:55 Data om miliøet i Danmark t'- - Forureningsstatus Matrlkel status: Àtatrikten er ikke kortlagt. Region Syddanmark har for nuværende ingen optysninger om jordforurening på den pågætdende matrikel. Matrikten er ikke omfattet af områdeklassificering. Danmarks Mitjøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, b cc -7 bc ac af a bef d 9 Side 2 af 4

3 D ta om miljøet i Danmark Den , kl Kontaktoplysninger Adresse Mail Web Bemærkning Adresse Mail Web Syddanmark Kommune Bemærkning Danhaven 12, 71CÐ Vejte dk www. regionsyddan ma rk. dk/ jordforurenin g Man bør til.tige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "Søg en forurenet grund" da der her findes optysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandting i forbindetse med korttægning. Disse tokatiteter kan først findes på Danmark Mitjøportat når der er truffet afgørelse om korttægning. Der er indsamtet optysninger om aktiviteter, der kan have forurenet jord etler grundvand, med driftsperiode frem til midten af 1970'erne i hele kommunen (Affatdsdepottoven). I store dete af kommunen er der tigeledes sket kortlægning af aktiviteter frem tit efter 2000 (Jordforureningstoven) - dog ikke tidtigere Rødding Kommune. Rådhuspassagen 3 ó600 Vejen http: / / 20bornehaver.aspx Hvis din grund ikke er omfattet af områdektassificering i denne attest, kan det skytdes at din kommune endnu ikke har gjort data titgængetige på Danmarks Mitjøportat e[[er at data ikke er opdateret. Danmarks Mitjøportat, Rentemestervej 8, 2400 København NV, bcc -7 b c I - ac af a bef d 9 Side 3 af 4

4 Den , kl. "11:56 flata om miljøet i Danmark Bitag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (Vl ), hvis der er titvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på areatet etter aktiviteter på andre arealer, der kan have veeret kilde tit jordforurening på areatet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er titvejebragt et dokumentationsgrundtag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af korttægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør e[[er kan udgøre for den aktuetle anvendelse tit botigformåt Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været korttagt på vidensniveau 1 etter 2, men som er udgået af korttægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke btiver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der [okatiteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulte korttægges som mutig forurenet (V1 ) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 5 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være tettere forurenet. Optysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. Der kan i enkelte titfætde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder optysning om områdektassificering, inkt. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overblik over matriklen på http: / / kort. arealinfo. dk. E[lers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Miljøportat, oeportat.dk Rentemestervej 8, 2400 København NV, Sbcc -7 b c ac af a b e f d 9 Side 4 af 4

5 Den , kl. 11:56 Data om miljøet i Danmark J o rdfo ru ren i n gsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fætlesoffentlige tandsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matriket. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over ftere matrikter etler eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er ftere oplysninger omkring tokaliteten, som ikke nødvendigvis også gætder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokatiteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyretsen. Ansvaret for de registrerede data tigger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler atene oplysninger om jordforurentng. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn V. Gesten BY Matriketnummer 15e Region Region Syddanmark Kommune Vejen Kommune Kort Placeringen af den søgte matriket kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). n 3s 3x 14b I udg "1 efþr korttægning I uagaet tør kortlægning I oøtorurening, V2 - Regbn!Jodforurening, V1 - Regbn 20cl 15e 48c 15cl 4p Danmarks Mitjøporta[, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 3df beeaa b0a5-47 bc7 28bf 8,ad Side I af 4

6 Den '14, kt. 11:56 Dala om miliøet i Danmark t'--- Forureningsstatus Matrikel status: À,latrikten er ikke kortlagt. Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågætdende matrikel. Matrikten er ikke omfattet af områdeklassificering. Dan marks Mi ljøportat, Rentemesterv ej 8, 2400 Køben havn NV, 3dfbeeaa b0a5-47 bc728bf 8ad Side 2 af 4

7 Data om miljøet i Danmark Den , kl Kontaktoplysninger Region Syddanmark Adresse Mail Web Bemærkning Vejen Kommune Adresse irtail Web Bemærkning Danhaven 12, 7100 Vejte dk www. regionsyddanmark. dk/ jordforurenin g Man bør tittige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "5øg en forurenet grund" da der her findes optysninger om lokatiteter, der er under sagsbehandting i forbindetse med korttægning. Disse tokatiteter kan først findes på Danmarks Mitjøportat når der er truffet afgøretse om kortlægning. Der er indsamlet oplysninger om aktiviteter, der kan have forurenet jord elter grundvand, med driftsperiode frem tit midten af 1970'erne i hele kommunen (Affatdsdepottoven). I store dete af kommunen er der ligetedes sket kortlægning af aktiviteter frem tit efter 2000 (Jordforureningstoven) - dog ikke tidtigere Rødding Kommune. Rådhuspassagen 3 óó00vejen http: / / ForBorgere/Miljoe/Jordforurening%20o9% 20bornehaver.aspx Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skytdes at din kommune endnu ikke har gjort data titgængetige på Danmark Mitjøportat etter at data ikke er opdateret. Danmarks Mitjøportat, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 3 df beeaa b0a5-47 bc7 28bf &ad Side 3 af 4

8 Iì:t: om miliøpt i Danmark ' )--- Den , kl. 11:56 Bitag Jordforurening, Vl Et areal betegnes som korttagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er titvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet etter aktiviteter på andre areater, der kan have været kitde tit jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areat betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er titvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan tægges tit grund, at der på areatet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør elter kan udgøre for den aktuette anvendelse tit botigformåt Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 e[[er 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver korttagt som forurenet (V2). Desuden findes der tokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (Vl ) men hvor lokatiteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningstovens 5 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Optysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. Der kan i enkelte titfætde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overtappe en anden matriket og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder oplysning om områdektassificerìng, inkt. anatysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overbtik over matriklen på http: / /kort.areatinfo.dk. Elters kan den aktuelle kommune kontaktes' Danmarks Mitjøportat, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 3 df beeaa b0 a5' 47 bc7 28bf 8ad Side 4 af 4

9 Den 1 l , kl. 11:56 Data om miljøet i Danmark J o rdfo ru re ni n gsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffenttige tandsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matriket. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler e[[er eventuelt en mindre del af en matriket. Der er ftere oplysninger omkring tokaliteten, som ikke nødvendigvis også gætder for matrikten. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokatiteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyretsen. Ansvaret for de registrerede data tigger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er betiggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene optysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn V. Gesten BY Matrikelnummer 2b Region Region SYddanmark Kommune Vejen Kommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). 20d I udg " korttægning 15e 48b I "fþr.rogu", rør ronrægnrng I JorOforurening. \12 - Region I Jordforurening. Vl - Region 15d 2b 4p 4u I ar,_r clirc 1e 7ap 7aI 7aq Danmarks Mitjøportat, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 1 5d 5ecd8-c b8a4-2fa84eced4bb Side 1 af 4

10 Data om mil øet i Danmark Den , kl. 1'1256 Forureningsstatus Matrikel status: lvtatrikten er ikke korttagt. Region Syddanmark har for nuværende ingen optysninger om jordforurening på den pågætdende matríkel. Matrikten er ikke omfattet af områdeklassificering. Danmarks Mi ljøporta[, Ren temesterv ej 8, 2400 Køben havn NV, oeportal.dk 1 5d5ecd8-c b8a4-2fa84eced4bb Side 2 af 4

11 Data om miljøet i Danmark Den , kl. 11:56 Kontaktoplysninger Region Syddanmark Adresse Mail Web Bemærkning Danhaven 12, 7100 Vejte dk www. regionsyddanmark. dk/ jordforu renin g Man bør tittige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "Søg en forurenet grund" da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandting i forbindetse med korttægning. Disse lokatiteter kan først findes på Danmarks Mitjøportat når der er truffet afgøretse om kortlægning. Der er indsamlet optysninger om aktiviteter, der kan have forurenet jord etter grundvand, med driftsperiode frem til midten af 1970'erne i hele kommunen (Affatdsdepotloven). I store dele af kommunen er der tigeledes sket kortlægning af aktiviteter frem til efter 2000 (Jordforureningsloven) - dog ikke tidtigere Rødding Kommune. Vejen Kommune Adresse Mail Web Bemærkning Rådhuspassagen Vejen http: / / 20bornehaver.aspx Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skytdes at din kommune endnu ikke har gjort data titgængetige på Danmark Mitjøportat etter at data ikke er opdateret. Dan marks Mi [j øportat, Rentemesterv ej 8, 2400 Køben havn NV' 1 5d5ecd8-c b8a4-2fa84eced4bb Side 3 af 4

12 Den , kl. 11:56 Il.at nm miliøet i lìanmark ' '"- J- - - Bitag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som korttagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er titvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet e[ter aktiviteter på andre arealer, der kan have været kitde tit jordforurening på areatet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som korttagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundtag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan tægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af korttægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør elter kan udgøre for den aktuetle anvendetse tit botigformåt Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver korttagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokatiteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (Vl) men hvor tokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være [ettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 5 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Optysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. Der kan i enkelte titfætde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overtappe en anden matriket og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder oplysning om områdektassificering, inkl. anatysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overbtik over matriklen på http: / /kort.areatinfo.dk. Ellers kan den aktuelte kommune kontaktes. Danmarks Mitjøportat, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 1 5d5ecd8-c b8a4-2fa84eced4bb Side 4 af 4

13 Den , kt. 11:56 Data om miljøet i Danmark J o rdfo ru ren i n gsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fæltesoffenttige tandsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matriket. I attesten bruges også begrebet "lokatitet", der kan dække over flere matrikter e[[er eventuelt en mindre del af en matriket. Der er flere oplysninger omkring tokatiteten, som ikke nødvendigvis også gætder for matrikten. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af tokatiteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data tigger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er betiggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurentng. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn V. Gesten BY Matrikelnummer 2b Region Region SYddanmark Kommune Vejen Kommune Kort Placeringen af den søgte matriket kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). 28c 20d 15k 15e 48b I UOga"t "tter kortlægning I UOga"t før kortlægning I Jodforurening, V2 - Region! Jordforurening. V1 - RegÍon 2b 4p 4u I å a,'â,:lã : 1e 7ap 7at 7aq Danmarks Mi tjøportat, Ren temesterv ej 8, 2400 Køben h avn NV, oeportal.dk 1 5d5ecd8-c b8a4'2fa84eced4bb Side I af 4

14 Den '14, kl. '11256 Data om miljøet i Danmark Forureningsstatus Matrikel status: i latrikten er ikke kortlagt. Region Syddanmark har for nuværende ingen optysninger om jordforurening på den pågætdende matrikel. Matrikten er ikke omfattet af områdektassificering. Dan marks Mitjøportal, Ren temesterv ej 8, 2400 Københ avn NV, 1 5d5ecd8-c b8a4-2f as4eced4bb Side 2 af 4

15 Data om miljøet i Danmark Den I , kl. 11:56 Kontaktoplysninger Region Syddanmark Adresse Mail Web Bemærkning Vejen Kommune Adresse Mail Web Bemærkning Danhaven 12, 7100 Vejte nmark. dk www. regionsyddanmark. dk/ jordforu renin g Man bør tittige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "Søg en forurenet grund" da der her findes optysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindetse med kortlægning. Disse tokatiteter kan først findes på Danmarks Mitjøportat når der er truffet afgørelse om kortlægning. Der er indsamlet oplysninger om aktiviteter, der kan have forurenet jord eller grundvand, med driftsperiode frem til midten af 1970'erne i hele kommunen (Affatdsdepottoven). I store dele af kommunen er der ligetedes sket korttægning af aktiviteter frem tit efter 2000 (Jordforureningsloven) - dog ikke tidligere Rødding Kommune. Rådhuspassagen 3 6ó00Vejen http: / / 2Obornehaver. aspx Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skytdes at din kommune endnu ikke har gjort data titgængetige på Danmarks Mitjøportat e[[er at data ikke er opdateret. Danmarks Mitjøportat, Rentemesteryej 8, 2400 København NV, oeportat.dk 1 5d5ecd8-c 'b8a 4-2f as4eced4bb Side 3 af 4

16 Den , kt. 11:5ó f'l:t: nm miliaot i fìenm rk " ""'J-- Bitag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er titvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet etler aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tit jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af korttægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør e[[er kan udgøre for den aktue[[e anvendelse tit botigformåt Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 e[[er 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke btiver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokatiteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1 ) men hvor tokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 5 50a. Byzone ktassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Optysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matrikten på kort. Der kan i enkette titfætde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overlappe en anden matriket og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder oplysning om områdektassificering, inkt. anatysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overbtik over matriklen på http: / /kort.areatinfo.dk. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Mitjøportat, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 1 5d 5ecd8 -c b8a4-2f as4eced4bb Side 4 af 4

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-07-2013, kl. 08:58 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder Dok ID Titel Oprettet Side 6192668 forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder 16-02-2017 2 6192685 forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder 16-02-2017 5 6192728 forureningsattest_1175_silkebor g_markjorder

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Danmarks Miljdportal. I UOg "t efter kortlægning I,rogu", rør Konrægnrng I Joøtorurening, V2 - Regon I Jordforurening, V1 - Region

Danmarks Miljdportal. I UOg t efter kortlægning I,rogu, rør Konrægnrng I Joøtorurening, V2 - Regon I Jordforurening, V1 - Region Danmarks Miljdportal Den 16-07-2014, kr. 11:33 J o rdfo ru ren i n gsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige l,andsdækkende database

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Aarsballe By Rønne

Aarsballe By Rønne Rapport-ID: 54b534fb-fa70-421a-b7f3-78e14415e6ab Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Bladt Industries, MH4-1:5000 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: miljoeportal@miljoeportal.dk Målforhold: 1:4785 Dato: 04.09.2015 Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Lejre Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Lejre Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre Rekvirent Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre Michael Wurm Pedersen Telefon 46 46 46 46 E-mail mwpe@lejre.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Klik på ovenstående billede eller brug dette link: http://webkort.regionsjaelland.dk/

Klik på ovenstående billede eller brug dette link: http://webkort.regionsjaelland.dk/ Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet På Region Sjællands hjemmeside Informationer på kort er det muligt at søge oplysninger om en matrikel er forurenet eller der er mistanke

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma Barrierer for genanvendelse af byggematerialer og restprodukter Emnet

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Minimumskrav for en V2

Minimumskrav for en V2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelser generelt... 4 Oprettelse af ny lokalitet... 5 Journalnummer... 6 Opdater ny lokalitet eller eksisterende lokalitet... 7 Arealanvendelse... 7 Opret ny matrikel

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere

Ørum Oversigtskort over Ørum Rød Lys blå Gul Mørk blå

Ørum Oversigtskort over Ørum Rød Lys blå Gul Mørk blå Ørum Oversigtskort over Ørum Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Øru-01 Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificeringen. Område Øru-01 Beskrivelse

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Skals Oversigtskort over Skals Rød Lys blå Gul Mørk blå

Skals Oversigtskort over Skals Rød Lys blå Gul Mørk blå Skals Oversigtskort over Skals Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. 1 Ska-01 Rød = områdeklassificeret. Lys

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Områder med lettere forurenet jord

Områder med lettere forurenet jord Teknik og Miljø Områder med lettere forurenet jord Forureningen skyldes bl.a. at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning har forurenet overfladejorden.

Læs mere

n norddjurs kommune JJJ) Til afgørelsen er der knyttet en række vitkår jf. afsnit herom.

n norddjurs kommune JJJ) Til afgørelsen er der knyttet en række vitkår jf. afsnit herom. JJJ) n norddjurs kommune Brian Basse Åtsrodevej 16 8500 Grenaa Sendt på e-maii tit: bb@aatsrode.dk BYG OG MILJø Dato:4. februar 2014 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk

Læs mere

Inddragelse af miljøtekniske undersøgelser som en naturlig del af geoteknikken

Inddragelse af miljøtekniske undersøgelser som en naturlig del af geoteknikken Inddragelse af miljøtekniske undersøgelser som en naturlig del af geoteknikken Tobias Vanggaard, geoteknikker, ingeniør 1 Disposition Vejledning og lovgivning mht. jordforurening De faseindelte undersøgelser

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet)

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) 0. Indledning Dette regulativ er en samling af bestemmelser fastsat i medfør af lov om forurenet jord

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød Lys blå Gul Mørk blå

Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød Lys blå Gul Mørk blå Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. 1 Møn-01 Rød = områdeklassificeret.

Læs mere

Karup Oversigtskort over Karup Rød Lys blå Gul Mørk blå

Karup Oversigtskort over Karup Rød Lys blå Gul Mørk blå Karup Oversigtskort over Karup Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. Kar-01 Rød = områdeklassificeret. Lys

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. maj 2013 J.nr.: NMK-10-00587 Ref.: ribba/damoe AFGØRELSE i sag

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Helle Mikkelsen E-mail: hm@kalo.dk CVR / RID CVR:26872049-RID:31897874 Indsendt: 10-03-2016 12:15 Ansøgningsnr.: byg-2016-66703 Enfamiliehuse,

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere