Fagmodul i Informatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Informatik"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Formålet med Fagmodulet i Informatik er at kvalificere den studerende til at deltage i tværfagligt udviklingsarbejde, med særlig henblik på erhvervsfunktioner i itbrugerorganisationer, og med hovedvægt på anvendelse, styring, realisering og evaluering af itsystemer. Der sigtes mod generelle og langsigtede kvalifikationer på videnskabeligt niveau. Generelle begreber og generel forståelse prioriteres højt, og der lægges vægt på at den studerende behersker en kritisk og problemløsende arbejdsform. Fagmodulets hovedindhold er modellering. Modulet skal give den studerende kendskab til og erfaringer med teorier, begreber, metoder og teknikker til modellering af it-anvendelser og brugssituationer af it. Fagmodulet i Informatik har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Informatik eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Informatik giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer. Viden: Viden om modellering, herunder videns- og informationsmodellering. Viden om projektledelse og it i en organisatorisk kontekst. Viden om realisering af it ud fra eksisterende rammeteknologier. Viden om systemudvikling med hovedvægt på forundersøgelse og evaluering. Viden om samspillet mellem it-systemer og forandringsprocesser i samfundet. Fagmodulet i informatik med rettelser af september 2017.doc Side 1

2 Side 2 Færdigheder: Færdighed i at analysere, designe og vurdere it-anvendelser. Færdighed i at realisere et mindre program ved hjælp af rammeteknologier. Færdighed i at modellere domæneviden, og vælge og argumentere for valg af metoder hertil. Færdighed i at vurdere styrker og svagheder ved de mest udbredte menneske-maskine grænseflader. Kompetencer: Kompetence til at planlægge, styre og gennemføre et mindre systemudviklingsforløb, med særlig vægt på forløbets tidlige aktiviteter. Kompetence til at dokumentere ovenstående. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Informatik (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Software Engineering (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3a: Webbaserede it-systemer (5 ECTS-point) eller 3b: Interaktive Installationer (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Brugerdrevet Design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling (5 ECTS-point) Stk. 2. Fagmodulkursus 3 udbydes i to varianter: Fagmodulkursus 3a: Webbaserede it-systemer Fagmodulkursus 3b: Interaktive Installationer (5 ECTS-point) Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 3a eller 3b der gennemføres som en del af fagmodulet. Stk 3. Studerende som kombinerer Informatik med Datalogi, skal følge fagmodulkurset Software Engineering som en del af fagmodulet i Datalogi. På fagmodulet i Informatik skal den studerende i stedet gennemføre et af følgende kurser: BK4-BK8 kurset Logik og diskret matematik på Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse (hvis dette ikke gennemføres på fælledelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse) BK4-BK8 kurset Research Topics in Computer Science på Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse (hvis dette ikke gennemføres på fælledelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse) BK4-BK8 kurset Scientific Computing på Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse (hvis dette ikke gennemføres på fælledelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse) Informatik-fagmodulkurset Webbaserede it-systemer (hvis dette ikke gennemføres som fagmodulkursus 3) Informatik-fagmodulkurset Interaktive Installationer (hvis dette ikke gennemføres som fagmodulkursus 3)

3 Side 3 Studienævnet for Datalogi og Informatik kan udpege yderligere fagligt relevante kurser, der kan træde i stedet for Software Engineering. Anbefalede faglige forudsætninger 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. Fagmodulprojekt i Informatik Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om teknikker, værktøjer og metoder til at modellere videns-, informations-, proces- og dataflow. Viden om it i organisatoriske og sociale kontekster. Viden om systemudvikling med hovedvægt på forundersøgelse og evaluering. Færdigheder: Færdighed i at analysere, designe og vurdere it-anvendelser. Færdighed i at modellere domæneviden, proces- og dataflows, og vælge og argumentere for valg af metoder hertil. Kompetencer: Kompetence til at planlægge, styre og gennemføre et mindre systemudviklingsforløb, med særlig vægt på forløbets tidlige aktiviteter. Overordnet indhold Projektarbejdet skal dække modulets hovedindhold. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport Projektrapporten skal indeholde en beskrivelse af, og refleksion, over et selvstændigt udført arbejde omfattende modellering af itanvendelser og brugssituationer. Studienævnet for Datalogi og Informatik fastsætter nærmere retningslinjer for udformning og omfang af projektrapporter. Undervisningssprog Engelsk eller dansk

4 Side 4 Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Engelsk svarende til afsluttet uddannelse på gymnasialt B-niveau Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 1 senest samtidig med fagmodulprojektet Projektet udarbejdes i grupper med mellem 2 og 6 deltagere. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Der afsættes 30 minutter for hver af de første 2 studerende, og derefter 15 minutter for hver yderligere studerende. Den samlede varighed er inklusiv votering. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). Projektrapporten skal have et omfang på mellem 20 og 100 normalsider à 2400 tegn inklusive mellemrum, eksl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, abstract og eventuelle bilag. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse sikres. Mindst halvdelen af eksamenstiden skal bruges til afprøvning af gruppemedlemmerne individuelt, jævnt fordelt mellem de enkelte gruppemedlemmer. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter. Omprøve: Omprøven er den samme som den ordinære prøve. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Organisatorisk forandring og it Kursus Obligatorisk

5 Side 5 Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om teorier, metoder og case-studier angående organisatorisk forandring, hvori it spiller en central rolle. Færdigheder: Færdighed i at kunne analysere forandringsprocesser i organisationer med fokus på it-systemers rolle og lave en situationsbestemt anbefaling af hvilken forandringsmåde der vil passe bedst. Kompetencer: Kompetence til at håndtere og styre organisatorisk forandring med it. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Bedømmelse Censur Teorier, metoder og case-studier angående organisatorisk forandring, hvori it spiller en central rolle. Følgende liste er indikativ. Strategi og it til at opnå konkurrencemæssig fordel Modellering af forretningsprocesser (Business Process Modelling) Frivillig forandring Hvordan nye ting spreder sig. Tvungen forandring og modstand: Hvad du kan gøre. It-baseret kommunikation og it-projektledelse Cases ifm. ovennævnte punkter Engelsk eller dansk. Engelsk svarende til afsluttet uddannelse på gymnasialt B- niveau. Ingen Skriftlig stedprøve af 1 times varighed. Omprøve: Omprøven er den samme som den ordinære prøve. 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Software Engineering Kursus Fagtype Obligatorisk - jf. dog 3., Stk. 3. Normering 5 ECTS-point

6 Side 6 Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om datamodeller og systemudviklingsmetoder. Færdigheder: Færdighed i at kunne bruge kendte datalogiske modelleringsteknikker og sprog. Færdighed i at lave mindre datamodeller og implementere dem i et database-system. Færdigheder i brug af sprog til forespørgsler i databaser Kompetencer: Kompetence til at modellere et problemdomæne og tilsvarende informationssystem. Kompetence til at kunne planlægge og udføre et mindre itprojekt som handler om data og knowledge management, fra modellering af brugerbehov til evaluering af løsningen. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Datamodeller og systemudviklingsmetoder. Mere specifikt: Modellering af anvendelsesområdet og softwaresystemet (Modelling the application domain and software system) Almindelige designmønstre (Common design patterns) Relationelle datamodeller og databaser (Relational data models and databases) Lagring og håndtering af information på nettet (Storing and managing information on the web) Systemudvikling og begreber om styring af software-projekter (System development and software project management concepts) Engelsk og dansk Engelsk svarende til afsluttet uddannelse på gymnasialt B-niveau Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 2a eller fagmodulkursus 2b eller fagmodulkursus 3 senest samtidig med at fagmodulkursus 1 følges. 20 min. individuel mundtlig prøve, uden forberedelse. Omprøve: Omprøven er den samme som den ordinære prøve. Bedømmelse Censur 7-trinsskala Intern

7 Side 7 Fagmodulkursus 3a Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Webbaserede it-systemer Kursus Fagtype Obligatorisk jf. dog 3, stk ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Grundlæggende kendskab til it-systemer realiseret som webapplikationer. Færdigheder: Færdighed i at kunne analysere problemstillingen vedrørende en webapplikation og implementere en løsning med brug af relevante sprog og værktøjer. Kompetencer: Praktisk kompetence og teoretisk indsigt om realisering og brug af webapplikationer. Overordnet indhold Grundlæggende kendskab til it-systemer realiseret som webapplikationer. Mere specifikt: introduktion til it-systemer og systemarkitektur. design af web-baserede arkitekturer konstruktion af client/server it-systemer med HTTP formatering med HTML, CSS og evt. JavaScript implementering af server-siden af et web-baseret it-system Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Engelsk eller dansk Engelsk svarende til afsluttet uddannelse på gymnasialt B-niveau Ingen Prøveformen er to-delt: 1. Godkendelse af 50 % af de programmeringsopgaver som er stillet i løbet af kurset. 2. Individuel mundtlig prøve af 15 minutters varighed baseret på et individuelt miniprojekt som skal afleveres i løbet af semesteret. Miniprojektet tager udgangspunkt i en udleveret problemstilling. Der gives en samlet bedømmelse af miniprojektet og den mundtlige

8 Side 8 prøve. Omprøve: Individuel mundtlig prøve af 15 minutters varighed baseret på et afleveret miniprojekt. Miniprojektet tager udgangspunkt i en opgaveformulering som stilles efter den ordinære prøve. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 3b Titel Type Interaktive Installationer Kursus Fagtype Obligatorisk jf. dog 3, stk. 2. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Grundlæggende kendskab til design, konstruktion og programmering af interaktive installationer. Færdigheder: Færdigheder i at kunne konstruere og designe interaktive installationer og implementere en løsning med brug af relevante sprog og værktøjer. Kompetencer: Praktiske færdigheder i at konstruere interaktive installationer. Overordnet indhold Grundlæggende kendskab til it-systemer realiseret som interaktive installationer. Mere specifikt: introduktion til programmering programmering med processing, lydstyring med Ableton Live brug af sensorer og kamera i interaktive installationer, designprincipper, simple designmønstre og software arkitektur, interaktionsdesign og hændelsesstyring software engineering brug af lyd, og lyd styring i interaktive systemer, lyd formater og lyd signaler

9 Side 9 Studiemæssige forudsætninger Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Prøveform Ingen Engelsk eller dansk Engelsk svarende til afsluttet uddannelse på gymnasialt B- niveau Prøveformen er to-delt: 1. Godkendelse af 50 % af de programmeringsopgaver som er stillet i løbet af kurset. 2. Individuel mundtlig prøve af 15 minutters varighed baseret på et miniprojekt, hvor et mindre web baseret it system skal implementeres og dokumenteres og som skal afleveres i løbet af semesteret. Miniprojektet tager udgangspunkt i en udleveret problemstilling. Der gives en samlet bedømmelse af miniprojektet og den mundtlige prøve. Bedømmelse Censur Omprøve: Den samme som den ordinære prøve. 7-trins skala Intern Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Brugerdrevet Design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om metoder og teknikker med udgangspunkt i teorier fra brugerdrevet design og it-systemudvikling i partnerskab med brugere. Færdigheder: Færdighed i at kunne planlægge og udføre en real-life it forundersøgelse i samarbejde med brugere. Kompetencer: Kompetence til at designe it-baserede løsninger af høj kvalitet som modsvarer konkrete brugerbehov. Kompetence til at indgå i samarbejde i professionelle erhvervssammenhænge.

10 Side 10 Overordnet indhold Metoder og teknikker med udgangspunkt i teorier fra brugerdrevetdesign og it-systemudvikling i partnerskab med brugere. Mere specifikt: It-projektledelse Brugerinddragelse og Participatory Design i en it-kontekst Kursets empirigrundlag giver den studerende praktisk erfaring med kontekstuel it-systemudvikling. Dette omfatter at planlægge og udføre en real-life it-forundersøgelse i samarbejde med brugere, fx ledelse, ansatte, itadministratorer og andre interessenter i en udvalgt virksomhed/organisation. It- forundersøgelsen omfatter et afgrænset, målafklarende, problemformulerende og løsningsangivende it-projekt. Resultatet dokumenteres ved en mindre rapport (max. 10 normalsider), som kan fungere som udgangspunkt for en efterfølgende udbudsforretning. Kurset sætter den studerende i stand til at udvælge relevante teknikker og beskrivelsesværktøjer til en given situation og kontekst. Der lægges vægt på brugerinddragelse og effektiv kommunikation med relevante interessenter. Prototyping af brugergrænseflader. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Engelsk eller dansk Engelsk svarende til afsluttet uddannelse på gymnasialt B-niveau Ingen Prøven der to-delt: 1. En gruppevist udarbejdet forundersøgelsesrapport på baggrund af en selvvalgt case. Casen skal godkendes af underviser på kurset. 2. En individuel hjemmeopgave (essay) i tilknytning til forundersøgelsesrapporten og med bundet emne. Der gives én uge til udarbejdelse af essayet. Der gives én samlet karakter. Bedømmelse Censur Omprøve: Der udarbejdes en forundersøgelsesrapport og en individuel hjemmeopgave (essay) med bunden emne i tilknytning til forundersøgelsesrapporten. Der gives 4 uger til udarbejdelse af forundersøgelsesrapport og essay. Der gives én samlet karakter. 7-trins-skala Intern

11 Side 11 Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. februar Vedtaget af studienævnet den 14. januar 2013, godkendt 4. februar 2013, godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse den 1. februar Ændring af 1. februar 2014 er vedtaget af studienævnet den 29. november 2013, godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse den 11. december Ændringerne godkendt af UI den 24. januar Ændring af 1. september 2015 er vedtaget af fagudvalget den 26. juni 2015, godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse den 1. juli Ændringerne godkendt af UI den 1. september Ændringer af 1. september 2016 er vedtaget af fagudvalget den 15. oktober 2015, godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse den 29. oktober Ændringerne godkendt af UI den 1. december Ændringer af 1. september 2016 træder i kraft den 1. september 201 Ændringer af 1. september 2017 er vedtaget af Studienævnet for Datalogi og Informatik den 27. oktober 2016, godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske- Teknologiske Bacheloruddannelse den 14. december 2016, godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse d. 25. november Ændringer af 1. september 2017 træder i kraft 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Ændring af 1. september 2016 af rækkefølgen af fagmodulkurser 1-4 gælder for alle studerende, som påbegynder fagmodulet den 1. september 2016 eller senere, og som endnu ikke har taget aktiviteter på fagmodulet, samt studerende som er påbegyndt før den 1. september 2016 og som endnu ikke har taget aktiviteter på fagmodulet. Studerende, som er påbegyndt før den 1. september 2016, og som er påbegyndt aktiviteter på fagmodulet, skal følge rækkefølgen i fagmodulbeskrivelse af 1. februar Ændringer af 1. september 2017 gælder for alle studerende. Studerende der har påbegyndt fagmodulet før den 1. september 2017 og som kombinerer med datalogi, skal gennemføre et af kurserne beskrevet i 3, stk. 3, hvis kurset Modelling and Knowledge Management er bestået på datalogi. Fagmodul godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 7. februar Hanne Leth Andersen

12 Side 12 Ændring af 1. februar 2014: I 5, under overskriften Prøveform, ændres følgende: Hver enkelt studerende eksamineres individuelt i et samlet forløb på mindst 15 minutter, inkluderende et individuelt oplæg på ca. 5 minutter til følgende: Mindst halvdelen af eksamenstiden skal bruges til afprøvning af gruppemedlemmerne individuelt, jævnt fordelt mellem de enkelte gruppemedlemmer. Ændringer af 1. september 2015: I 5, Syge- og omprøven i fagmodulkursus 3 er ændret til: Der udarbejdes en forundersøgelsesrapport og en individuel hjemmeopgave (essay) med bunden emne i tilknytning til forundersøgelsesrapporten. Der gives 4 uger til udarbejdelse af forundersøgelsesrapport og essay. Der gives én samlet karakter. Ændringer af 1. september 2016: I 5 fagmodulkursus 4 er ændret til: fagmodulkursus 1; fagmodulkursus 1 er ændret til: fagmodulkursus 2; fagmodulkursus 2a og 2b er ændret til: fagmodulkursus 3a og 3b; fagmodulkursus 3 er ændret til: fagmodulkursus 4. Ændringer af 1 september 2017: 3, stk. 1. Fagmodulkursus 2 har ændret titel fra Modelling and knowledge management til Software Engineering. I 3, stk. 2 er følgende passus ændret fra Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 3a eller 3b der gennemføres. Såfremt et af kurserne allerede er gennemført på fagmodulet i Datalogi, så skal den studerende gennemføre det kursus, der mangler til Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 3a eller 3b der gennemføres som en del af fagmodulet. I 3, stk. 3 er ændret fra Studerende som kombinerer Informatik med Datalogi, skal følge fagmodulkurset Modelling and knowledge management i det første fagmodul de tilmelder sig og skal i det andet fagmodul vælge et af følgende kurser: - BK4-BK8 kurset Logik og diskret matematik på Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse (hvis dette ikke gennemføres på fællesdelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse)- Informatik-fagmodulkurset Webbaserede it-systemer (hvis dette ikke gennemføres som fagmodulkursus 3) - Informatik-fagmodulkurset Interaktive Installationer (hvis dette ikke gennemføres som fagmodulkursus 3) Til Studerende som kombinerer Informatik med Datalogi, skal følge fagmodulkurset Software Engineering som en del af fagmodulet i Datalogi. På fagmodulet i Informatik skal den studerende i stedet gennemføre et af følgende kurser:- Studerende som kombinerer Informatik med Datalogi, skal følge fagmodulkurset Modelling and knowledge management i det første fagmodul de tilmelder sig og skal i det andet fagmodul vælge et af følgende kurser: - BK4-BK8 kurset Logik og diskret matematik på Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse (hvis dette ikke gennemføres på fælledelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse) - BK4-BK8 kurset Research Topics in Computer Science på Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse (hvis dette ikke gennemføres på fælledelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse)- BK4-BK8 kurset Scientific Computing på Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse (hvis dette ikke gennemføres på fælledelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse) - Informatik-fagmodulkurset Webbaserede it-systemer (hvis dette ikke gennemføres som fagmodulkursus 3) - Informatik-fagmodulkurset Interaktive Installationer (hvis dette ikke gennemføres som fagmodulkursus 3) Studienævnet for Datalogi og Informatik kan udpege yderligere fagligt relevante kurser, der kan træde i stedet for Software Engineering

13 Side 13 5, Fagmodulprojekt i informatik, under målbeskrivelse : Viden er ændret fra Viden om modellering, herunder videns- og informationsmodellering Viden om it i organisatorisk kontekst til Viden om teknikker, værktøjer og metoder til at modellere videns-, informations-, proces- og dataflow Viden om it i organisatoriske og sociale kontekster. Færdigheder er ændret fra Færdighed i at modellere domæneviden og vælge og argumentere for valg af metoder hertil. til Færdighed i at modellere domæneviden, proces- og dataflows, og vælge og argumentere for valg af metoder hertil Prøveformen er ændret fra Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længdeer samlet en halv time pr. studerende inkl. votering. til Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Der afsættes 30 minutter for hver af de første 2 studerende, og derefter 15 minutter for hver yderligere studerende. Den samlede varighed er inklusiv votering. Følgende passus er tilføjet: Mindst halvdelen af eksamenstiden skal bruges til afprøvning af gruppemedlemmerne individuelt, jævnt fordelt mellem de enkelte gruppemedlemmer. Følgende passus er slettet: Hver enkelte studerende eksamineres individuelt i et samlet forløb på mindst 15 minutter, inkluderende et individuelt oplæg på ca. 5 minutter. Omprøve : Der er præciseret at omprøven er den samme som den ordinære prøve. Fagmodulkursus 1. Organisatorisk forandring og IT: Prøveform er ændret fra 20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse til Skriftlig eksamen af 1 times varighed. Omprøve : Der er præciseret at omprøven er den samme som den ordinære prøve. Fagmodulkursus 2. Titel er ændret fra Modelling and Knowledge Management til Software Engineering. Studiemæssige forudsætninger er ændret fra Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 2a eller fagmodulkursus 2b eller fagmodulkursus 3 senest samtidig med at fagmodulkursus 1 følges. til Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 3a eller fagmodulkursus 3b senest samtidig med at dette kursus følges. Omprøve : Der er præciseret at omprøven er den samme som den ordinære prøve. Fagmodulkursus 3a. Prøveform er præciseret fra 15 min. individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et miniprojekt hvor et mindre web-baseret it-system skal implementeres og dokumenteres. Der gives én samlet karakter. For at kunne indstille sig til prøven, skal den studerende have fået godkendt mindst 50 % af de opgaver, som er stillet i løbet af kurset. til Prøveformen er to-delt: 1. Godkendelse af 50% af de programmeringsopgaver som er stillet i løbet af kurset. 2. Individuel mundtlig prøve af 15 minutters varighed baseret på et individuelt miniprojekt som skal afleveres i løbet af semesteret. Miniprojektet tager udgangspunkt i en udleveret problemstilling. Der gives en samlet bedømmelse af miniprojektet og den mundtlige prøve. Omprøve : Der er præciseret at omprøven er den samme som den ordinære prøve. Fagmodulkursus 3b. Prøveform er præciseret fra 15 min. individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et miniprojekt hvor et mindre web-baseret it-system skal implementeres og dokumenteres. Der gives én samlet karakter. For at kunne indstille sig til prøven, skal den studerende have fået godkendt mindst 50 % af de opgaver, som er stillet i løbet af kurset. til Prøveformen er to-delt: 1. Godkendelse af 50% af de programmeringsopgaver som er stillet i løbet af kurset. 2. Individuel mundtlig prøve af 15 minutters varighed baseret på et miniprojekt,

14 Side 14 hvor et mindre web baseret it system skal implementeres og dokumenteres og som skal afleveres i løbet af semesteret. Miniprojektet tager udgangspunkt i en udleveret problemstilling. Der gives en samlet bedømmelse af miniprojektet og den mundtlige prøve. Fagmodulkursus 4. Prøveform er præciseret fra Samlet bedømmelse af - en gruppevist udarbejdet forundersøgelsesrapport på baggrund af en selvvalgt case. Casen skal godkendes af underviser på kurset, og - en individuel hjemmeopgave (essay) i tilknytning til forundersøgelsesrapporten og med bundet emne. Der gives én uge til udarbejdelse af essayet. Der gives én samlet karakter. til Prøven der to-delt: 1. En gruppevist udarbejdet forundersøgelsesrapport på baggrund af en selvvalgt case. Casen skal godkendes af underviser på kurset. 2. En individuel hjemmeopgave (essay) i tilknytning til forundersøgelsesrapporten og med bundet emne. Der gives én uge til udarbejdelse af essayet. Der gives én samlet karakter. Omprøve : Er placeret i en selvstændig boks. 6, stk. 1 er tilføjet Seneste ændringer træder i kraft 1. september , stk. 2. er følgende tilføjet: Ændringer af 1. september 2017 gælder for alle studerende, der påbegynder eller har taget dele af fagmodulet, da ændringerne ikke har indflydelse på fagaktiviteternes faglige substans eller kursernes rækkefølge. Studerende, der har taget Modelling and Knowledge Management/Software Engineering som del af fagmodulet i informatik og efterfølgende vælger at læse datalogi skal supplere med et af kurserne angivet i 3, stk. 3. Modelling and Knowledge Management/Software Engineering skal fremgå som en del af fagmodulet i datalogi og det valgte kursus i 3, stk. 3 skal fremgå som en del af fagmodulet i informatik.

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Datalogi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2016- Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Datalogi af 1. september 2013 med ændringer af 1. februar 2014

Fagmodul i Datalogi af 1. september 2013 med ændringer af 1. februar 2014 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Datalogi af 1. september 2013 med ændringer af 1. februar 2014 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2014 2013-75 Denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere