esoft systems a/s på FIRST NORTH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "esoft systems a/s på FIRST NORTH"

Transkript

1 esoft systems a/s på FIRST NORTH

2 International lønsom vækst! 2 esoft systems vil inden for de næste 3 5 år løbende skabe ekstraordinære og markante visuelle oplevelser for kunder på ejendomsmarkedet

3 Denne brochure er et uddrag af det officielle, godkendte prospekt om esoft systems a s. Investorer kan hente det i sin fulde længde på I prospektet er følgende forhold beskrevet: ansvar og erklæringer fra rådgivere, risikofaktorer, selskabsoplysninger, forretningsoversigt, markedsbeskrivelse, udbudsforhold, aktiekapital og aktionærforhold mm. Esoft systems vision Inden for de næste 3 5 år vil esoft systems skabe ekstraordinære og markante visuelle oplevelser for kunder på ejendomsmarkedet. Esoft systems mission Esoft systems udvikler bl.a. intelligente løsninger indenfor rentegninger, stillbilleder, 360 o panorama-billeder, annoncesystemer, videofilm og hjemmesider for de mæglere som ønsker lidt mere. Forretningsstrategi Visionen om at levere ekstraordinære og markante visuelle præsentationer af boliger til salg hos ejendomsmæglerne har med en målrettet indsats udviklet esoft systems til en markant udbyder af et systemkoncept til ejendomsmæglerbranchen, hvor fundamentet bygger på følgende grundstene: Service Innovation Automatisering Sparring Forbedringer ikke kun på præsentationer af boliger, men også forbedringer i form af back-office systemer til automatisering af funktioner, der er med til at effektivisere ejendomsmæglerens hverdag. Den fremadrettede forretningsstrategi handler i høj grad om internationalisering. Skønt potentialet i produktkonceptet langt fra er fuldt udnyttet i Danmark, er tiden inde til at indtage det internationale marked. Effekten af at være First Mover på markedet har allerede vist sig i Frankrig og Sverige og flere andre lande er definerede esoft systems markeder. Med internationaliseringen ønsker esoft systems samtidig at opnå en risikospredning. Konjunkturfølsomheden vil minimeres ved omsætning på forskellige markeder. Kerneværdier Esoft systems understøtter vision og mission med kerneværdierne Kvalitet, Troværdighed og Åbenhed samt en ambition om at udvise Omsorg og være Innovativ. Kerneværdierne lægger vægt på, at virksomhedens produkter har den højeste kvalitet bl.a. ved etablering af kvalitetsinstanser i forbindelse med alle processer. Med kvalitet menes også fokus på kunden og kvalitet og professionalisme i håndteringen af alle kundekontakter. Troværdighed skal virksomheden opbygge gennem sine handlinger og gennem de produkter og ydelser, der leveres. Sammen med åbenhed fokuseres der på at etablere partnerskaber med kunderne frem for et køb/salgs forhold. Værdien omsorg er primært rettet indad i virksomheden som udtryk for en gensidig respekt mellem medarbejderne og et udtrykt ønske om at sikre en så god arbejdsplads som muligt med mulighed for personlig og faglig udvikling. Det betyder bl.a., at virksomheden påtager sig et ansvar for, at den enkelte medarbejder på det personlige plan har mulighed for at udfolde sig. Værdien innovation er et krav, medarbejderne stiller til sig selv og som kunderne efterspørger hos virksomheden. Kravet er lagt ind i virksomhedens handlingsplaner, så det sikres, at der løbende sker nyudvikling af produkter og ydelser, som kunderne kan markedsføre sig på og dermed differentiere sig. 3

4 Historie Esoft systems blev stiftet af René Dines Hermand den 1. juli Den grundlæggende forretningsidé var at forbedre processen og præsentationen af ejendomsmæglernes boliger til salg. Visionen om at optimere processen omkring ejendomshandlen og give kommende huskøbere en bedre og mere interaktiv præsentation af deres kommende bolig førte til en kombination af softwareudvikling og fototeknik. Panoramafoto eller 360 -foto blev skabt som det første produkt i porteføljen af fotoydelser, der i dag tilbydes. Visionen om at give kommende huskøbere en bedre og mere varieret præsentation af boliger til salg blev gennemført gennem nytænkning og kreativ softwareudvikling. Udviklingen omfattede den nyeste fototeknik og IT-teknologiens interaktionsmuligheder, kombineret i en software pakke med en helt unik funktionalitet og en kreativ brugersnitflade. Boligsøgende på Internettet kunne bevæge billederne, så de kunne se rummet hele vejen rundt. Efter samme princip som en ugle der kan dreje hovedet hele vejen rundt. En fortsat forskning i og udvikling af nye foto- og IT-teknikker førte til kvalitetsforbedring af billedbehandlings- og præsentationsteknikker og produktets popularitet øgedes hastigt. Panoramabilleder eller 360 o -billeder, som var kernen i de første produkter, gav ejendomsmæglerne en mulighed for at markedsføre huse til salg på en helt ny og mere levende facon på Internettet. Esoft systems er på seks år vokset til en organisation på ca. 75 medarbejdere i Danmark og er i 2006 påbegyndt en internationalisering i Frankrig, Sverige og produktionsmæssigt i Vietnam. Esoft systems har siden sin start gennemgået en markant udvikling med årlige tocifrede vækst-rater for omsætningen samtidig med, at resultatet har været stigende gennem alle årene. 4 Esoft systems kunder har set produktkonceptet som en mulighed for den enkelte mægler eller mæglerkæde til at differentiere sig på markedet og sikre sig en bedre position og dermed en styrket konkurrencekraft.

5 Nutid og fremtid Esoft systems har et overordnet mål om at nå en omsætning på 100 MDKK i regnskabsåret 2010/11. Forventningerne kan indfries ved at fastholde vækstraten på 35 %, som har været tilfældet de foregående 4 år. Målet kan forekomme ambitiøst, men er baseret på en vækst på både eksisterende og ikke mindst nye markeder. TDKK Omsætning esoft systems a s / / / / / /09 Grafens hvide søjler viser realiseret omsætning og de grå søjler viser budgetteret omsætning En strategi om internationalisering åbner muligheden for at sprede omsætningen på nye og store markeder med en ekspansiv vækst i omsætningen som mål. Internationaliseringen blev påbegyndt i 2006, hvor esoft systems etablerede sig i Frankrig. Sverige er næste internationale marked og underskrevne aftaler med nogle af de største aktører på det svenske marked for boligsalgssystemer har skabt gode kundekontakter og omsætningskanaler til det meste af markedet i Sverige. Forventningerne til indtjeningen i Sverige er høje. I Europa er Tyskland, England, Holland og Norge esoft systems definerede markeder for den næste fase. Efterfølgende faser omfatter yderligere europæiske og oversøiske lande som kommende esoft systems markeder. Danmark er det land i verden, der har den mest organiserede bolighandel. Denne situation med en komparativ fordel vil kunne udnyttes ved ekspansion på fremmede markeder. Et samarbejde med den vietnamesiske virksomhed Vietnam Graphics Co. Ltd. kom i foråret 2006 i stand gennem Danidas B2B projektstøtteprogram og den danske ambassade i Vietnam. Vietnam Graphics Co. Ltd. er specialister i animationer med særlig fokus på computerspilbranchen. Samarbejdet med esoft systems fokuserer i første fase på produktion af præsentationsmateriale til kunderne. Den strategiske fordel ved samarbejdet er udnyttelsen af tidsforskellen mellem Danmark og Vietnam på 5-6 timer, der reducerer leveringstiden til kunden, idet dagens produktion i Danmark bliver bearbejdet i Vietnam om natten (dansk tid) og ligger klar i Danmark næste morgen. Næste fase i samarbejdet er oprettelse af et joint-ventureselskab omkring salg og markedsføring af esoft systems produktkoncept på de lukrative boligmarkeder i Fjernøsten så som Hong Kong, Singapore og Kuala Lumpur med flere. Også i denne fase vil der blive søgt om økonomisk støtte fra Danida. 5

6 6 Prisvinder Esoft systems har Danmarks bedste Young Entrepreneur. Således indledte juryen i Ernst & Young s årlige konkurrence i 2006 blandt de bedste vækstvirksomheder i Danmark. René Dines Hermand og esoft systems vandt kategorien Young Entrepreneur of The Year Tidligere har esoftt systems bl.a. hjemtaget følgende priser: 2006: Børsens Gazellediplom og 2004: Den fynske Janteknuserpris.

7 Internationaliseringen af esoft systems a s er i fuld gang 7

8 8 Vi billedbehandler alle fotos så de fremstår med en flot blå himmel

9 Produkter Esoft systems tilbyder med sit produktkoncept en vifte af moduler, der enkeltvis eller samlet forenkler arbejdsopgaverne for ejendomsmægleren, og som sikrer effektivitet og høj kvalitet. Esoft systems produktportefølje kan inddeles i fire hovedkategorier: Fotoydelser Online-ydelser Kreative ydelser Markedsføringssystemer Produktporteføljen giver således esoft systems status som totalleverandør og service provider for ejendomsmæglerbranchen, hvor flere og flere behov dækkes af esoft systems produktkoncept. Produktsortimentet giver ejendomsmægleren et effektivt værktøj med en automatik, der sørger for en konstant høj og ensartet kvalitet i ydelser. Systemet har i tilgift den fordel, at jo flere moduler ejendomsmægleren anvender, jo større er effektiviteten af samdriften. Yderligere innovative tiltag, hvor esoft systems mere eller mindre har flyttet arbejdsgange hos ejendomsmæglere eller måden hvorpå ejendomme i dag præsenteres: 360 graders billeder, Hotspot, Cd-rom præsentation i sin specielle form, Annoncesystem, Værktøjskasse, Livstilsbilleder, Blå Himmel garanti, Mastefoto, 3D tegninger af eksisterende boliger, c-books, ecast, ehighlight, MFP, Eplan, Epan, Bookingsystem, Bestillingssystem, Kursussystem, Websitesystem, IM, Bugsystem, Fotografsystem, Supportsystem, Kalendersystem, CRMsystem, Avissystem, Adminsystem, Sagsarkiv. 9

10 Over 40 fotografer esoft systems fotograferer årligt tusindvis af ejendomme i Danmark, Frankrig og Sverige.

11 7

12 12 Innovation er et krav medarbejderne stiller til sig selv og som kunderne efterspørger hos virksomheden

13 Ledelse Bestyrelse Formand direktør cand.polit. Poul Dines Direktør og ejer af Dines Advisers, Associate Professor Roskilde Universitetscenter (RUC). Mere end 25 års erfaring med kommunikation og strategi på poster som direktør (direktionsmedlem) samt som informationschef, direktionssekretær og informationsdirektør og senest som selvstændig konsulent har Poul Dines hovedfokus på ledelse, forretnings- og strategiudvikling og kommunikation. Poul Dines har desuden suppleret sin uddannelse med kurser på Insead mm. samt været forfatter på en række udgivelser om forbrugeradfærd. Bestyrelsesmedlem adm. direktør cand. merc. Henrik Lund-Nielsen Cand.merc. fra CBS, København og en MBA fra U.S. International University, San Diego, USA er grundlaget for Henrik Lund-Nielsens erhvervserfaring. 15 års virke med fokus på forretningsudvikling og ledelsesposter på højt niveau i danske og internationale virksomheder. Henrik Lund-Nielsen er en handlingsorienteret og motiverende personlighed, der med en energisk og konsekvent arbejdsstil gennemfører strategier og handlingsplaner. Bestyrelsesmedlem direktør cand.polit. Sanne Wall-Gremstrup Sanne Wall-Gremstrup har suppleret sin cand. polit. fra Københavns Universitet med Executive Management Program (MCR) fra IMD, Schweiz og en Business Coach uddannelse fra Manning Inspire Copenhagen. Sanne Wall-Gremstrup har i 15 år arbejdet med forretningsudvikling og ledelse. De sidste mange år i McCann World group, som er verdens største kommunikationsnetværk. Direktion Adm. direktør René Dines Hermand René Dines Hermand etablerede esoft systems i slutningen af første års studiet til datamatiker. Alligevel opnåede han et af de højeste karaktergennemsnit ved afslutningen. Inden etableringen af esoft systems havde René Dines Hermand været fascineret af ejendomsbyggeri og -handel og havde bygget sit eget hus med videresalg for øje. Interessen for ejendomshandel er kimen i esoft systems produktkoncept. 13

14 14 Brug af provenu Esoft systems ledelse vil efter kapitaltilførslen gennemføre en længe planlagt internationaliseringsstrategi. Esoft systems ledelse er overbevist om, at timingen er optimal. Produktkonceptet er unikt; det er gennemprøvet og af høj kvalitet og konkurrencen er relativ begrænset. Internationaliseringen er et led i esoft systems overordnede målsætning om at nå en omsætning på 100 MDKK i regnskabsåret 2010/11. Provenuet vil blive anvendt til konsolidering og styrkelse af det organisatoriske og tekniske fundament i Danmark, hvilket ledelsen anser som imperativt for at kunne gennemføre en international ekspansion blandt andet i form af etablering af filialer eller datterselskaber på en række internationale markeder. Esoft systems forventer et bruttoprovenu ved fuld tegning på 20 MDKK. Esoft systems har gennem sin seks års levetid bevist sin evne til at håndtere en ekspansiv vækst med fastholdelse af evnen til at tjene penge. Risikofaktorer Potentielle investorer bør forud for investering i esoft systems nøje overveje eventuelle risikofaktorer. Prospektet bør gennemlæses detaljeret i sin helhed. Prospektets indhold bør danne grundlag for investorers samlede vurdering og beslutning om en eventuel investering i esoft systems aktier bør gennemføres. Ved vurdering af risici skal der dels tages højde for hvilke risici, der kan tænkes at forekomme, og dels hvordan selskabet ved aktiv handling eller passiv observation kan tænkes at forholde sig til dem for at minimere eventuelle negative virkninger. Udbuddet Udbudte aktier: Selskabet udbyder stk. nye aktier a nominelt 1,00 DKK Tegningsperiode: De nye aktier udbydes i perioden 12. marts 2007 til 23. marts 2007 begge dage inklusive. Ved fuldtegning kan tegningsperioden afsluttes før 23. marts, dog ikke tidligere end 12. marts kl. 16:00. Tegning via Internettet kan dog lukke på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen. Lukning af tegningsperioden og resultatet af udbuddet vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs OMX, First North og på esoft systems hjemmeside. Tegningskurs: Aktierne udbydes til en fast kurs på 20,00 DKK pr. aktie a nominelt 1,00 DKK og afregnes franko. Tegningskursen er fastsat af bestyrelsen under hensyntagen til, at Selskabet gennem seks års drift har dokumenteret forretningskonceptet, at produktkonceptet har et betydeligt potentiale, og at esoft systems aktier forventes optaget til handel på First North. Afgivelse af tegningsordre: Tegningsordre kan afgives såvel via Internettet som ved tegningsblanket. Tegningsgaranti: I forbindelse med udbuddet har Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C, afgivet en tegningsgaranti på i alt 10 MDKK, svarende til stk. aktier. Investorkontakt: I forbindelse med tegningen lægger esoft systems a/s vægt på en åben kontakt med potentielle investorer. Oplysninger kan findes på eller ved henvendelse til adm.direktør René Dines Hermand tlf eller bestyrelsesformand Poul Dines tlf eller

15 15

16 Skibhusvej 52C DK-5000 Odense C CVR nr T: F: Web:

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere