RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret"

Transkript

1 ÅRS RAPPORT 2013 Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2013 Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter, 1.halvår, 2012

2 Halvårsrapport Erhvervs og Turistkontorets Erhvervskontoret handlingsplan Årsrapport 2013 Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. F.eks. Erhvervs- i forhold og turismepolitik, til september 2012: Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Rebild kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for Fællescenter Sekretariat små og mellemstore virksomheder. Målsætninger Vi vil målrettet i Væksthus udnytte Nordjyllands vores gode programmer infrastrukturelle forbindelser og vores Antal enestående iværksættersamtaler natur til at skabe og antal udvikling. iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk Vi vil gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet arbejde for styrkede det samlede lokale dokument, er-hvervsnetværk erhvervskontorets med sigte arbejde på måles vækst på og i forhold udvikling. til vores ledelse. denne forbindelse er målet afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et ske indsatsr Erhvervskontorets Med den formulerede Handlingsplan vision fra Rebild udleveres Kommunes på EUR Erhvervs- mødet og til turismepolitik, orientering i august skal der (halvårsrapport) i den fremtidige og i indsats sættes fokus på fastholdelse, udvikling og vækst blandt de virksomheder der allerede er etableret i Rebild Kommune og samtidig skal der være fokus på at gøre det attraktivt for nye virksomheder at etablere Indsatserne sig i kommunen. er baseret på følgende målsætning: en med erhvervs- og turismepolitikken realiseres via udarbejdelse af handlingsplaner inden for følgende strategiske indsatsr: Udsyn og samarbejde Erhvervsservice Udvikling at hjælpe af eksisterende iværksætterne erhverv i Rebild Kommune godt i gang Etableringslyst Oplevelsesøkonomi og turisme Måling relevante af sparringspartnere erhvervskontorets arbejde løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Erhvervs- og turistkontorets indsats måles i forhold til de forskellige relationer og på forskellige niveauer, som kontoret opererer på. De konkrete måleparametre er bl.a.: Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) Antal virksomhedsvejledninger Målsætninger for lokale virksomheders deltagelse i de Nordjyske Vækstprogrammer Netværks- og temaarrangementer for iværksættere og virksomheder Markedsføring af Rebild Kommunes erhverv og turisme Drift og udvikling af RebildPorten Udvikling af tiltag og projekter, der rummer forretningspotentialer for det lokale erhvervsliv Side 2 af 20

3 Forklaring til tabellen: Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret Rebild Erhvervs- og turistkontor = REK Måling Mål, skrevet af erhvervskontorets med grønt fastsat arbejde af ledelse og medarbejdere på Erhvervs- og turistkon- Erhvervskontorets under ovenstående arbejde måles forudsætninger. i forskellige relationer og på forskellige niveauer. F.eks. i forhold til Mål 1: Udsyn og samarbejde Samarbejde Erhvervsudviklingsrådets mellem erhverv Handlingsplan og uddannelsesinstitutioner herunder Aalborg Universitet og Univercity Collage Fællescenter Nordjylland. Sekretariat Netværkssamarbejde Rebild Kommunes og forpligtelser klyngedannelse i Aalborg indenfor Samarbejdet værdikæder også på tværs af brancher. Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk Indsatsens formål og indhold REK indsats Anders det samlede Erhvervsudviklingsrådet dokument, erhvervskontorets arbejde måles REK på i har forhold i 2013 til vores stået ledelse. for: Rådgivende sparringspanel overfor Rebild Kommunes Byråd. 9 Rådsmøder: Dagsorden og mødeplanlægning til denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet 5/2: til orientering TEMA: Virksomhedsudvikling/tiltrækning i august (halvårsrapport) og i 5/3: TEMA: Virksomhedsudvikling/Nye virksomheder Indsatserne REK har er sekretariatsfunktionen baseret på følgende for målsætning: Rådet og Forretningsudvalget, der holder møde hver anden udvalget 14/5: TEMA: Formøde til møde med økonomi måned 22/5:TEMA: Møde med økonomiudvalget 4/6: TEMA: Turisme og oplevelsesøkonomi 3/9: TEMA: Iværksætteri 1/10:TEMA: Handlingsplan 2014 / virksomhedsbesøg 5/11: TEMA: Ordinært møde 3/12: TEMA: Fællesmøde med Erhvervsleder- at hjælpe eksisterende virksomheder med at finde løsninger på deres forum udviklingsbehov REK har stået for: Mødedeltagelse og referatskrivning Opfølgning på beslutninger Tovholder/sekretær for Rådets arbejds- løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne grupper i Rebild Kommune Planlægning af virksomhedsbesøg Årsmøde med valg Turistforum REK har sekretariatsfunktionen for Turistforum, REK har derudover deltaget i møder afledt af der er nedsats under Erhvervsudviklingsrådet. EUR s arbejde: Møde i Business Park Nord den 17/1 Udviklingsmuligheder langs E45 REK har i 2013 stået for: Dagsorden og mødeplanlægning til 4 møder i Turistforum. Rebild Turistforening REK har sekretariatsfunktionen for turistforeningen. REK har i 2013 stået for dagsorden og mødeplanlægning til 4 møder. Side 3 af 20

4 Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret REK har i 2013: Deltaget i møder i repræsentantskabet for Aalborg Samarbejdet, Erhvervslederforum, Tværkommunalt erhvervsmæssigt samarbejde Erhvervskontorets arbejdeaalborg-, måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. fællesmøder for de tre erhvervskontorer mellem Jammerbugt-, og Rebild Komsamt møder i Innovationsgruppen og i mune. F.eks. i forhold til Iværksættergruppen. Kontingentet Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan er pt. 28,50 kr./indbygger, der går til egne initiativer og projekter, Erhvervslederforums Fællescenter Sekretariat til medfi nansiering af relevante initiativer samt Rebild Kommunes forpligtelser i Aalborg Samarbejdet andre igangsætter. Målsætninger i Væksthus Nordjyllands programmer Aalborg Samarbejdet Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et f alt a e t s ig et vigt udleveresdpåe EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i ErhvervskontoretsD Handlingsplan o - det g DE..! J E Indsatserne er baseret på følgende R målsætning: B SAMA at være det Erhvervskontor i Regionen der har de tætteste relationer til virksomhederne i vores at hjælpe iværksætterne i Rebild Kommune godt i gang at hjælpe eksisterende virksomheder med at finde løsninger på deres udviklingsbehov at holde os ajour med ny udvikling og viden så virksomhederne bruger os og betragter os som løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Side 4 af 20

5 Defend Danish Land Mobile Systems, er en videreudvikling af det tidligere projekt Nordjysk underleverandørnetværk indenfor forsvarsindustrien arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige Erhvervskontorets niveauer. REK har i 2013 deltaget i alle styregruppemøder og projektgruppemøder. REK har holdt møder med enkeltvirksomheder med henblik på igangsætning af udviklingsprojekt. F.eks. Mål: i forhold til Deltagelse i min. 1 international udstilling Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Gennemført min. 2 udviklingsprojekter REK har deltaget i virksomhedsmøder, hvor Fællescenter Sekretariat nordjyske folketingspolitikere, der er medlem af Det Rebild nordjyske Kommunes virksomhedsnetværk forpligtelser har i Aalborg fået en Samarbejdet Forsvarsudvalget, har deltaget bevilling Målsætninger på 3 mio. i kr. Væksthus af Vækstforum Nordjyllands til gennemførelse af målsætningerne, og løber til REK har deltaget i møder og konferencer med programmer Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk fokus på EU tværnationale fonde. De ovenstående Fokus er udvidet mål og til forpligtelser også at omfatte: er hver for sig en del af Erhvervskontorets Handlingsplan, som er REK er i gang med at planlægge fælles deltagelse på på i forhold International til vores udstilling ledelse. (Paris ) i 2014? det samlede Det dokument, humanitære erhvervskontorets (nødhjælp, arbejde måles genopbygning, naturkatastrofer, bistandsindsats) hvilket vil gøre det denne forbindelse attraktivt, er målet og muligt, at afsøge for flere hvilke virksomhe- tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et besøg/en samtale der at kan deltage derfor godt resultere i at indeholde flere elementer af ovenstående indsatser. Beskrivelse af processer, der kan Erhvervskontorets anvendes Handlingsplan til netværksudvikling udleveres indenfor på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i andre brancher Samarbejdsflader til andre netværk og Indsatserne klynger baseret i Aalborg på følgende Samarbejdet målsætning: løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Cockpit i en Challenger Side 5 af 20

6 Samarbejde med AAU REK har deltaget i matchmakingmøde med AAU den 11/2, hvor der blev præsenteret 2 mulige Mål: etablere 1 praktikperiode á 6 måneder i samarbejds cases for de studerende fra virksomhederne: på forskellige Erhvervskontorets 2013 i Business arbejde Park måles Nord i forskellige relationer og niveauer. F.eks. Der i forhold er stor til fokus på samarbejdet fra flere sider: Business Park Nord Nutrax Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Erhvervsudviklingsrådet Matchmaking Fællescenter sekretariatet Sekretariat på AAU De studerende fik samtidig en beskrivelse af Rebild NES Kommunes Nordjyske forpligtelser erhvervschefer i Aalborg Samarbejdet mulighederne i at have fælles projektkontor i Målsætninger GLOBAL programmet i Væksthus Nordjyllands programmer BPN. Der var efterfølgende ingen interesse fra de VITU programmet studerendes side. Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk Aalborg Samarbejdet / Erhvervslederforum De ovenstående mål og forpligtelser er hver for sig en del REK af har Erhvervskontorets deltaget i den årlige Handlingsplan, Matchmaking-konference. som er det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. REK har holdt møder med AAU s nye Rebild kontakt, Mona Bjørn, bl.a. om mulighederne for at denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der gennemføre er relevante en for Tour den de enkelte Rebild virksomhed, i og et Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i Samarbejde med UCN Indsatserne er baseret på følgende målsætning: Mål: etablere 2 praktikperioder á 3 måneder REK har i 2013: i 2013 i Business Park Nord at være det Erhvervskontor i Regionen der har de tætteste Gennemført relationer praktikforløb til virksomhederne med start i vores På dialogmøderne omkring erhvervspolitikken januar 2013, hvor følgende virksomheder blev det foreslået, at REK fik en tættere kontakt deltog: til UCN, da UCN efter re-organiseringen er blevet o KaDo en meget stor regional spiller på uddannelsest. o Jysk Caravan Center o ScanStyle o Den Skæve Vinkel at hjælpe eksisterende virksomheder med at finde løsninger Etableret på deres praktiksamarbejdet udviklingsbehov i fuld praktikperiode for: o ScanStyle løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune NES (Nordjyske Erhvervskontorers Samarbejdsgruppe) REK har deltaget i alle NES møder i 2013 Diskussionsforum for fælles og individuelle problemstillinger og udfordringer på erhvervskontorerne, samarbejde med Væksthus Nordjylland og Dansk Erhvervsfremme. Deltaget i arbejdsgruppe, der ud fra et fagligt, virksomhedsorienteret synspunkt, har formuleret forslag til strukturering af den fremtidige anvendelse af regionale erhvervs- og virksomhedsudviklingsmidler, baseret på erfaringen med anvendelsen af midlerne, som de enkelte erhvervskontorer har oparbejdet. Oplægget er efterfølgende præsenteret for, og diskuteret med, Regionen. Side 6 af 20

7 DEF Dansk Erhvervsfremme REK har deltaget i DEF møderne i 2013, Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og både på regionale forskellige og niveauer. landdækkende. Landsdækkende, faglig baseret, ikke-politisk, F.eks. netværksorganisation. i forhold til Finansieret af medlemmerne, som er organisationer der arbejder inden Erhvervsudviklingsrådets for erhvervsservice, erhvervsfremme Handlingsplan eller erhvervspolitik. Fællescenter Sekretariat Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk YNK det samlede Uformelt dokument, netværk dannet erhvervskontorets imellem Aalborg, arbejde måles REK på i har forhold deltaget til vores i 4 YNK ledelse. møder i 2013 Thisted, Brønderslev, Vesthimmeland og Rebild Kontakten Kommunes til virksomhederne erhvervsfremme tager aktører. udgangspunkt i den pågældende virksomheds behov og ønsker. I denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et besøg/en Netværket samtale tager kan konkrete derfor godt fælles resultere udfordringer i at indeholde op, flere elementer af ovenstående indsatser. så som den lokale markedsføring af programmer, Erhvervskontorets håndtering af iværksætterhenvendelser Handlingsplan udleveres m.v. på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i Bruges som sparringspartner til udviklingsprojekter under baseret Væksthus på følgende Nordjylland målsætning: primært ift. Indsatserne Nordjysk Iværksætter Netværk. VisitNordjylland REK har i 2013 deltaget i: Visit Nordjylland faciliterer en række samarbejder og netværk, der har til formål at styrke vil- 1 Turistfremmeudvalgsmøder 2 Koordinationsudvalgsmøder kårene at hjælpe for turismen eksisterende i Nordjylland. virksomheder REK deltager med at i finde løsninger 1 presseudvalgsmøder på deres udviklingsbehov nedenstående: 9 IKT møder Koordinationsudvalg for turistchefer, der har til formål at styrke samarbejdet og koordinering på tværs relevante af nordjyske sparringspartnere kommuner, turistfremmeudvalgsmøder, løbende at presseudvalgsmøder udvide og videreudvikle og IKT vores udvik- kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune lingsmøder. DELTAGELSE I NETVÆRKSMØDER Ud over de netværksmøder, som REK selv initierer, prioriterer REK også at deltage i andre relevante netværksmøder for erhvervsaktører REK har deltaget i: Morgenmøde afholdt af SparNord den 13. februar i Stubhuset Aftenmøde hos Jysk Caravan, den 12. marts Pitch event, Connect Denmark den 21. Marts o Deltagelse af lokal virksomhed, Pathshaper Pitch event, Marketing Automation med bedre bundlinie, Connect Denmark, 22. Oktober Side 7 af 20

8 Halvårsrapport Mål 2: Erhvervsservice 2012 Erhvervskontoret Servicere alle virksomheder via erhvervs- og turistkontoret og via vores samarbejde med Væksthus Nordjylland og sekretariatet i Aalborg Samarbejdet Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. F.eks. i forhold til Erhvervsnyt Rebild - Nyhedsbrev 80 nye abonnenter i 2013 Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Mål i handlingsplan: Fællescenter Sekretariat 50 nye Rebild abonnenter Kommunes i 2013 forpligtelser i Aalborg Samarbejdet Samlet antal abonnenter pr. 31/12: 627 Nyhedsbrev Målsætninger målrettet i Væksthus virksomhederne Nordjyllands i Rebild programmer REK har i 2013 udsendt Erhvervsnyt Rebild 4 Kommune. Antal iværksættersamtaler Forfattes og udsendes og af antal REK 4 iværksættere, gange gange: der benytter Nordjysk IværksætterNetværk årligt. det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. denne Årsmøde forbindelse i Erhvervsudviklingsrådet målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et Afholdtes den 5. marts hos SBS A/S i Støvring REK stod for planlægning og afholdelse. Erhvervskontorets Mødets tema var Handlingsplan Finansiering. udleveres på EUR mødet Der var til orientering 45 deltagere. i august (halvårsrapport) og i Der var 5 oplæg fra: Indsatserne er Niels baseret Juel, formanden på følgende for målsætning: Rebild Erhvervs udviklingsråd formandens beretning for året 2012 Borgmester, Anny Winther tilbageblik at være på 2012 det og Erhvervskontor kik ind i 2013 i Regionen der har de tætteste relationer til virksomhederne i vores Nordjysk Lånefond Videnbanken Uvildige.dk Virksomheds-stormøde efterår Virksomhedsarrangement, at holde os ajour med ny der udvikling afholdtes og i samarbejde relevante med Jobcenter sparringspartnere Rebild den 10. september. tet og praktisk gennemførelse. viden så virksomhederne REK stod for markedsføring bruger os og betragter af arrangemen- os som Der var 85 deltagere. løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Arrangementet blev afholdt hos Hydrema. Lars Christiansen var hovedtaler og han talte om glæden som motivation. Temamøder REK gennemfører temamøder, hvor alle virksomheder og iværksættere kan deltage. Salg via Linked In, den 24. september 2013 (96 deltagere) Webshops, den 28. november 2013 (60 deltagere) Side 8 af 20

9 Mål i handlingsplan: 80 face-to-face møder Der er gennemført 110 face-to-face møder mellem på REK forskellige og lokale niveauer. virksomheder i Erhvervskontorets med virksomheder arbejde i måles 2013 i forskellige relationer og 2013 F.eks. Foretages i forhold stort til set altid i forbindelse med et konkret indsats. Opfølgningen på de respektive møder udmøntes som et konkret resultat Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan under de øvrige Fællescenter indsatser. Sekretariat Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i Indsatserne er baseret på følgende målsætning: Virksomhedsbesøg løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Side 9 af 20

10 Mål: 5 virksomheder fra Rebild Kommune har Resultat: Erhvervskontorets ansøgt GLOBAL arbejde og Yderlig måles Vækst i forskellige 2013 relationer og på forskellige niveauer. 4 virksomheder er optaget i GLOBAL i 2013 F.eks. Programperiode: i forhold til 3 år ( ) Hydrema 1+2 Programkonsortiet i GLOBAL består af følgende HMJ parter: Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Nørlund Træ Aalborg Fællescenter Universitet Sekretariat HMJ 2 Rebild NordDanmarks Kommunes EU-kontor forpligtelser i Aalborg Samarbejdet Væksthus Nordjylland (juridisk ansvarlig) i tæt samarbejde med de 11 lokale Optaget : Antal erhvervskontorer iværksættersamtaler i Nordjylland og antal iværksættere, der Hycon benytter Nordjysk IværksætterNetværk LiftUp De ovenstående Programmets mål samlede og forpligtelser mål er: er hver for sig en del af Erhvervskontorets Sky Watch Handlingsplan, som er det samlede virksomheder dokument, erhvervskontorets (SMV ere efter EU s arbejde definition) måles på i forhold Carnitech til vores ledelse medarbejdere. Seritronic Kontakten Budget til 112 virksomhederne mill. kr. EU-tilskud tager udgangspunkt 56 mill. kr. i den pågældende Carnitech virksomheds A/S behov og ønsker. I denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante Carnitech for den enkelte virksomhed, og et besøg/en samtale kan derfor godt resultere i at indeholde flere Hycon elementer ansøgning af ovenstående 2 indsatser. Erhvervskontorets Ansøgningerne fra Handlingsplan hele regionen udleveres godkendes på (eller EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i januar afvises) (årsrapport). af et samlet panel på et kernegruppemøde på Væksthus Nordjylland. REK stiller med repræsentant til er disse baseret kernegruppemøder. på følgende målsætning: Væksthus Nordjylland vedr. GLOBAL i REK har deltaget i kernegruppemøder på Indsatserne GLOBAL programmet Yderlig at være Vækst det Erhvervskontor i Regionen der har de tætteste relationer til virksomhederne i vores Mål: 5 virksomheder fra Rebild Kommune har Resultat: ansøgt GLOBAL og Yderlig Vækst virksomheder er optaget i YV i 2013: Udviklingsprogram at hjælpe iværksætterne målrettet udkantsr. i Rebild Kommune godt i gang Sumas - rådgivning Virksomheder at hjælpe eksisterende i hele Rebild Kommune virksomheder (og de med andre at finde løsninger Karl Molin på deres Handelsselskab udviklingsbehov - rådgivning nordjyske kommuner, dog ikke Aalborg) bliver Guidelines - rådgivning særskilt i dette program defineret som udkantsvirksomheder. KK Kvalitetsbyg - rådgivning Mejlby og Vilsgaard - rådgivning Seritronic kompetenceløft Opbygningen relevante af sparringspartnere programmet ligner FViV programmet. Norvendia - rådgivning løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Tandlægerne i Skørping - netværk REK skal markedsføre programmet og assistere lokale Quantum - netværk virksomheder gennem ansøgningsproceduren. Jysk Caravan - netværk Støvring Revision - netværk REK skal deltage i kernegruppemøder på Væksthus Nordjylland. Bohea akademiker Mejlby og Vilsgaard akademiker PMH Holding akademiker Scan Style - akademiker Følgende virksomheder er optaget i programmet via REK i 2012: Karl Molin Stålkonstruktioner A/S - rådgivning Sirena Salmon - kompetenceløft REK har deltaget i 5 kernegruppemøder i 2013 Side 10 af 20

11 Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. F.eks. i forhold til Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Fællescenter Sekretariat Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i Indsatserne er baseret på følgende målsætning: Direktør i Bohea, Mette Svanberg og Anna Sofie Bundgaard. Anna Sofie startede i praktik i forbindelse med sin uddannelse på UCN og er nu blevet ansat via den Nordjyske Videnpilot ordning under Væksthus programmet, Yderlig Vækst. løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Side 11 af 20

12 Pressedækning Måling i af handlingsplan: erhvervskontorets 5 artikler i 2013 arbejde 1. Skab dit eget job Artikel om iværksætterkursus. Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. Bragt i Rold Skov Bladet og Der er et bredt ønske om, at EK bliver Folkebladet 12. februar, F.eks. bedre i forhold til at til profilere indsatsen omkring lokal 2. Pendlerkontor giver mere tid til familien erhvervsfremme/-service. Bragt i Nordjyske 10. maj 2013, samt Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan på Nordjyske.dk. Fællescenter Sekretariat 3. Mejlby og Vilsgaard fik hjælp til bestyrel- 11. Kongens af dansk herrehåndbold i Støvring. Bragt i Midthimmerlands Folkeblad, uge 39, Stor interesse for salg via LinkedIn. Bragt i Midthimmerlands Folkeblad uge 41, at holde os ajour med ny udvikling og viden så virksomhederne bruger os og betragter os som 13. Gæsterne myldrer ind ad RebildPorten. løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne Bragt i Nordjyske i Rebild den Kommune 18. oktober Velbesøgt erhvervsmøde i DS Arena. Bragt i Fjortavisen.nu den 4. november Fuldt hus i Erhvervskontoret nye lokaler. Bragt i Rold Skov Avisen og på Nordjyske.dk den 3. december. 15 bragte pressehistorier: sen bragt i Væksthus Nordjyllands ny hedsbrev, april Himmerlændinge de første i Danmark Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk med ejerskiftevejledning Bragt i Østky- De ovenstående mål og forpligtelser er hver for sig en del af Erhvervskontorets sten Erhverv 18. maj Handlingsplan, som er 5. Praktiksamarbejde bærer frugt sendt det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. til alle medier. Bragt på UCN s hjemme- Kontakten til virksomhederne tager udgangspunkt i den pågældende side, 23. virksomheds maj 2013 behov og ønsker. I denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante 6. Firmaer for godt den i enkelte gang med virksomhed, Infolink kurser. og et Bragt i Midthimmerlands Folkeblad, besøg/en samtale kan derfor godt resultere i at indeholde flere elementer 28. august af ovenstående indsatser. Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet 7. til orientering Håndboldikon i august sætter (halvårsrapport) glæden i spil. Bragt og i i Midtjyllands Folkeblad, 28. august Temamøde stiller skarpt på øget salg via Indsatserne er baseret på følgende målsætning: LinkedIn. Bragt i Midthimmerlands Folkeblad den 11. september Studerende hjælper små firmaer. Bragt i Nordjyske den 24. august Rebild er den mest attraktive erhvervskommune i Nordjylland. Bragt i Midthim merlands Folkeblad den 11. september 2013 og på nordjyske.dk. Oplæg ved REK REK har løbende holdt en række offentlige foredrag mhp. at skabe større synlighed omkring Erhvervskontorets ydelser. REK har holdt følgende 3 oplæg i 2013: 19/1: Suldrup Borger- og Erhvervsforening. Den lokale erhvervsservice. 27/2: iværksætterkursus den lokale iværksættervejledning. 11/9: iværksætterkursus den lokale iværksættervejledning. Side 12 af 20

13 Halvårsrapport Mål 3: Udvikling 2012 af eksisterende Erhvervskontoret virksomheder Samarbejde indenfor fx metal- og maskinindustri, bygge og anlæg, landbrug, undervisning. oplevelsesøkonomi af erhvervskontorets og turisme og andre arbejde brancher eller virksomhedsgrupper der måtte ønske det Måling Erhvervskontorets Offentlig-privat arbejde samarbejde. måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. F.eks. i forhold til Mentornetværk Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Fællescenter Sekretariat Mål: Rebild 10 mentorforhold Kommunes forpligtelser etableret i i 2013 Aalborg Samarbejdet 3 Mentorkoblinger i 2013: Projekt under Rebild Erhvervsudviklingsråd. Inge Kahldahl (pilotprojekt Antal iværksættersamtaler blev finansieret af Aalborg og antal Samarbejdet) Susanne Zimmer iværksættere, der Linsmark.dk benytter Nordjysk IværksætterNetværk det samlede 12 lokale dokument, erhvervsfolk: erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. Arne Juul Jensen Der har været afholdt mentorsamling Kontakten til Ejvind virksomhederne Elkjær Sørensen tager udgangspunkt i den pågældende 14. virksomheds marts på Rådhuset behov og i Støvring ønsker. for I denne forbindelse Erik Rauff er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante alle mentorer. for den enkelte virksomhed, og et besøg/en samtale Henrik kan Steen derfor godt resultere i at indeholde flere elementer Der har været af ovenstående holdt mentorsamling indsatser. den Lars Bonderup Bjørn 19. september hos SUMAS, Suldrup Erhvervskontorets Michael Handlingsplan Wulff udleveres på EUR mødet til orientering Maskinforretning. i august (halvårsrapport) og i Søren Pindstrup Mentorerne blev indbudt til møde om Thorkild Christensen Ejerskifte den 16/5 for rådgivere. 3 af Indsatserne er Jette baseret Rasmussen på følgende målsætning: mentorerne deltog. Magda Bezuin Marianne Køpke Finn Kongstad Der tilbydes 10 timers gratis vejledning. REK faciliteter netværket løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Side 13 af 20

14 Netværksprojekt finansieret af midler i programmet Yderlig arbejde Vækst. måles i forskellige relationer og konsulent på forskellige og Væksthus niveauer. REK har udviklet projektet i samarbejde med Erhvervskontorets Nordjylland. denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et besøg/en samtale kan derfor godt resultere i at indeholde flere elementer af ovenstående Netværksmøde indsatser. i Uno Fokus Netværket møderne gik på skift Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet til orientering hos i august de respektive (halvårsrapport) virksomheder. og i Dette møde blev holdt hos Tandlægerne i Skørping. Indsatserne er baseret på følgende målsætning: UNO FOKUS F.eks. Indhold: i forhold Fokus til på ledereksekvering. REK markedsført projektet og rekrutteret r elevante deltagere. Start: Erhvervsudviklingsrådets 16. januar Handlingsplan Fællescenter Sekretariat Rekruttering Rebild Kommunes 1. halvår forpligtelser i Aalborg Samarbejdet Følgende virksomheder fra Rebild deltog: Gennemføres af konsulent, Bjørn Nedergaard Quantum Nielsen. Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der Tandlægerne benytter Nordjysk i Skørping IværksætterNetværk Støvring Revision De ovenstående Initiativtager: mål REK, og forpligtelser Væksthus Nordjylland er hver for og sig en del af Erhvervskontorets Handlingsplan, som er Jysk Caravan det samlede Bjørn Nedergaard dokument, Nielsen. erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune CRM System, Salesforce REK har haft et fælles CRM system i regi af de tre kommuner i Aalborg Samarbejdet. Dette system fungerede ikke efter nutidige krav og trængte til opdatering/udskiftning. REK har i 2013 deltaget i planlægning og implementering af Salesforce. REK har registreret alle virksomhedsbesøg i 2013 i systemet. Det nye CRM system Salesforce, skal benyttes af både erhvervs- og turisme-medarbejdere. Side 14 af 20

15 Halvårsrapport Mål 4: Etableringslyst 2012 Erhvervskontoret Stimulere etableringslysten ved at skabe gode rammer for iværksættere fx vejledning og Måling af rådgivning, erhvervskontorets mentorordninger, arbejde vækstmiljøer og netværk. Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. Skabe attraktive fysiske rammer for vækst hos iværksætter virksomheder. F.eks. i forhold til Tiltrække Erhvervsudviklingsrådets nye virksomheder. Handlingsplan Fællescenter Sekretariat Iværksættere Mål: Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, Der der er benytter afholdt samtaler Nordjysk med IværksætterNetværk 83 nye Samtaler med 60 nye iværksættere i iværksættere - heraf 48 oprettet i NIN. De ovenstående 2013mål og forpligtelser er hver for sig en del af Erhvervskontorets Handlingsplan, som er det samlede Gennemføre dokument, erhvervskontorets min. 1 iværksætterkursus i 2013 arbejde måles på i forhold 2 x Trin til 1 vores iværksætterkursus ledelse. i 2013 Kontakten til virksomhederne tager udgangspunkt i den pågældende virksomheds behov og ønsker. I denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der REK er relevante har deltaget for den i kursusdage enkelte virksomhed, for NIN rådgivere. og et Via REK kan man få: Erhvervskontorets 8 timers Handlingsplan vejledning på erhvervskontoret udleveres på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i + opfølgning på alle iværksættere efter 1 år! 12 timers rådgivning for 750 kr. + moms Indsatserne er baseret på følgende målsætning: ved private rådgivere = NIN ordningen Iværksætterkursus trin 1 og trin 2 Mentor at være Gratis det modtage Erhvervskontor nyhedsbrevi Regionen der har de Breve tætteste udsendt relationer af 3 omgange til virksomhederne i i vores Alle nye virksomheder i Rebild Kommune modtager et brev med ovenstående tilbud. Etableringsordningen: Følgende 7 fra Rebild er optaget i ordningen i 2013: Etableringsordningen er for iværksættere, der har en fremragende at holde os ajour idé og med som ny har udvikling 40 uger og tilbage viden af så virksomhederne Lise Klitsgaard bruger os og betragter os som dagpengeperioden. Anette Omøe løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne Thomas Wisbech i Rebild Kommune Inge Kaldahl De får: Lene Stegenborg Forsørgelse i form af dagpenge Torben Jespersen Mulighed for fritagelse for rådighedsforpligtigelse kr. til indkøb af forskellige former for rådgivning Deltagelse i et intensivt læringsprogram Forretningsmæssig sparring og administrativ støtte En struktureret proces med milepælsplan og løbende evaluering Rådgivning og støtte Kobling til mulige investorer En fysisk arbejdsplads Side 15 af 20

16 VIP programmet Mål: 3 nye virksomheder med i VIP programmet i 2012 der i VIP programmet i 2013: Der er optaget følgende 3 nye virksomhe- Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige niveauer. F.eks. Målgruppe-virksomheder: i forhold til TapTraQ Pathfinder Erhvervsudviklingsrådets Under 3 år gamle Handlingsplan Læskekompagniet Udsigt til + 5 ansatte indenfor de næste Fællescenter Sekretariat 5 år Følgende Rebild virksomheder er med i VIP Rebild Udsigt Kommunes til + 5 millioner forpligtelser i omsætning i Aalborg Samarbejdet (optaget ) og modtager løbende Målsætninger indenfor de i næste Væksthus 5 år Nordjyllands programmer vækstguide sparring ved REK: Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk Virksomheden får: Mange.baekke.dk De ovenstående mål og forpligtelser er hver for sig en del af Erhvervskontorets Aalborg Diamantskæring Handlingsplan, som er det samlede kr. dokument, til køb af rådgivning erhvervskontorets og kurser. arbejde måles på i forhold Event til Danmark vores ledelse. Nordic Leasing Kontakten 20 timers til virksomhederne vækstguidesparring tager fra udgangspunkt en Vækstguide i den pågældende Easy Match.dk virksomheds behov og ønsker. I fra det lokale erhvervskontor. Hexa Cover denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et Demteq besøg/en Erhvervskontorerne samtale kan derfor udvælger/indstiller godt resultere virksomhederne blandt de lokale iværksættere. IlumGade i at indeholde flere elementer Risk-IT af ovenstående indsatser. Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet til orientering Lulu Loves i august (halvårsrapport) og i Basic Clean Scan Style Indsatserne er baseret på følgende målsætning: In Ear Music Winther VVS og Ventilation BOHEA Norvendia Den skæve vinkel REK har mødtes individuelt med VIP virksomhederne mindst én gang i kvartalet. Møderne tager 2-4 timer, hvor der tages udgangspunkt i en at hjælpe eksisterende virksomheder med at finde milestoneplan. løsninger på deres udviklingsbehov REK har deltaget i vækstguide uddannelse i Ansøgningerne løbende at udvide fra hele og regionen videreudvikle godkendes vores (eller afvises) af et samlet panel på et kernegrup- kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune pemøde i Væksthus Nordjylland. REK stiller med REK har deltaget i kernegruppemøder i 2012 repræsentant til disse kernegruppemøder. Side 16 af 20

17 Mål: deltage med min. 2 lokale virksomheder Foto i Glas Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige relationer og på forskellige TH Ladegaard niveauer. 7-9 marts, Hegn-Låger F.eks. i forhold til New Bizz i Europa Hallen. Iværksættere REK deltog i planlægningsgruppen. som Erhvervsudviklingsrådets udstillere. De nordjyske erhvervskontorer Handlingsplan + NIN/Væksthus Fællescenter Nordjylland som Sekretariat værter. NEW Bizz Zone 2013 er en opfølgning på succes en Målsætninger , hvor i Væksthus man etablerede Nordjyllands iværk- programmer REK deltog på messen alle 3 dage. sætter Antal iværksættersamtaler i forbindelse med Forårsmessen og antal iværksættere, i der benytter Nordjysk IværksætterNetværk AKKC. det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i Indsatserne Udvikle er samarbejdet baseret på følgende med lokale målsætning: vækstmiljøer Forårsmessen i AKKC Pendlerkontor REK har oprettet fælleskontor med 4 arbejdspladser de tætteste i forbindelse relationer med etableringsordningen. til virksomhederne i vores at være det Erhvervskontor i Regionen der har Erhvervsportal at hjælpe iværksætterne i Rebild Kommune godt REK i gang har været tovholder på udviklingen af at hjælpe eksisterende virksomheder med at finde Rebild.dk/erhverv. løsninger på deres udviklingsbehov Ny hjemmeside for Rebild Kommune med særligt I processen har Erhvervsudviklingsrådet og lokale fokus på erhverv. virksomheder deltaget i sparringsmøder omkring udvikling af portalen. løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Deltagende iværksættere fra Rebild i 2013: REK har været med til at oprette pendlerkontor i Business Park Nord. Side 17 af 20

18 Rådgiverne (advokater, revisorer, pengeinstitutter Mødet blev afholdt den 17/5. Erhvervskontorets m.fl.) et af vores arbejde vigtigste måles samarbejdsnetværk. i forskellige relationer og Der på var forskellige 42 deltagere. niveauer. Heraf 12 fra Rebild. Det er derfor vigtigt, at dette samarbejde fastholdes i forhold og udvikles. Mentornetværk Rebild blev særligt indbudt. F.eks. til Vi har Erhvervsudviklingsrådets i år valgt at samarbejde med Handlingsplan Himmerlands Udviklingsråd Fællescenter og Mariagerfjord Sekretariat Erhvervsråd omkring et inspirationsarrangement for rådgiverne. Temaet var Ejerskifte, da Erhvervsstyrelsen har igangsat Målsætninger et landsdækkende i Væksthus Nordjyllands initiativ omkring programmer ejerskifte. Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. denne forbindelse er målet at afsøge hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte virksomhed, og et Erhvervskontorets Handlingsplan udleveres på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i Indsatserne er baseret på følgende målsætning: Stormøde for rådgivere REK har deltaget i planlægningen løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt til virksomhederne i Rebild Kommune Stormøde om ejerskifte i Messecenter Side 18 af 20

19 Mål 5: Oplevelsesøkonomi og turisme Understøtte en udvikling af turismen på grundlag af et unikt natur- og kulturmiljø med fokus på Erhvervskontorets kommercialisering, arbejde digitalisering måles i forskellige og erhvervsturisme. relationer og på forskellige niveauer. F.eks. Skabe i forhold rammer til og muligheder for en samlet branding af Rebild Rold Skov t som tu-ristdestination herunder løbende udvikle og forny fyrtårnene inden for de store events. Erhvervsudviklingsrådets Handlingsplan Styrke det privat-offentlige Fællescenter Sekretariat samarbejde omkring udvikling af turismen. Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, der benytter Nordjysk IværksætterNetværk Udviklingstiltag REK har i forbindelse med MTB-projektet det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. deltaget i følgende aktiviteter: Kontakten REK har til i virksomhederne samarbejde med tager Vækst udgangspunkt Jammerbugt, i den pågældende virksomheds behov og ønsker. I Comwell Sport og Feriecenter Slettestrand taget Projektudvikling denne initiativ forbindelse til et MTB-projekt, er målet at afsøge hvor der hvilke i perioden tilbud, 1/7 der er relevante Fundraising for den ift. enkelte videreførelse virksomhed, af projektet og et besøg/en 2013 samtale 30/ kan derfor ansættes godt en resultere projektleder, i at der indeholde flere elementer Ansættelse af at ovenstående projektleder indsatser. skal arbejde med udvikling af turismepotentialet Erhvervskontorets MTB. Anne Thorbjørn Handlingsplan Kristensen udleveres er ansat som på EUR mødet til orientering i august (halvårsrapport) og i januar projektleder. (årsrapport). Indsatserne er baseret på følgende målsætning: I forbindelse med etablering af Rebildporten er der lanceret ny hjemmeside for visitrebild.dk, ligesom at være der er det udviklet Erhvervskontor en ny APP, i da Regionen Rebildportens formidling i høj grad baserer sig på Ipad/ der har de tætteste relationer til virksomhederne i vores tablets og smartphones. Formidlingstiltagene er udviklet i samarbejde med bl.a. Rold Skov Naturog Kulturcenter og Rebild Naturskoler. REK udvikler i samarbejde med VisitNordjylland REK er projektleder på projektet og har forestået følgende bruger opgaver: os og betragter os som et projekt, at holde der os skal ajour sætte med fokus ny udvikling på eventudvikling og viden så virksomhederne i Rebild Kommune, herunder videreudvikling af eksisterende events, nye events og overordnet Projektudvikling og beskrivelse organisering løbende at af udvide eventindsatsen og videreudvikle på tværs vores af erhverv, oplevelsessteder, foreninger og kommune. kontakt til virksomhederne Møder med relevante i Rebild aktører Kommune Fundraising Projektet præsenteres d. 12/ med følgende leverance: Eventvision for Rebild Kommune Værktøjer til eventudvikling, herunder konkrete forløb med to lokale events Forslag til den fremtidige organisering af eventarbejdet Oplevelsesbooking er et online bookingsystem for alle turismevirksomheder. Systemet er udviklet i samarbejde med VisitNordjylland. Side 19 af 20

20 Måling REK er af ansvarlig erhvervskontorets for den daglige drift arbejde af Rebild- Modtagelse og servicering af gæster Erhvervskontorets Porten, der åbnede arbejde for publikum måles i forskellige den 1. juni relationer og på forskellige Bidrage til niveauer. udvikling af udstillinger m.v. Åbningstiden er i sommerhalvåret tirsdag-søndag Formidling af lokale virksomheder og oplevelsessteders tilbud til ts gæster. F.eks. kl. i forhold (påske til til og med uge 42) og i vinterhalvåret tirsdag-søndag kl (uge Erhvervsudviklingsrådets 43 til påske). Handlingsplan REK har i bestræbelserne på at promovere lokale Fællescenter Sekretariat virksomheder etableret et udstillingshjørne, hvor lokale virksomheder kan udstille sine produkter i op til en måned. Antal iværksættersamtaler og antal iværksættere, I perioden der benytter Nordjysk IværksætterNetværk har gæster besøgt RebildPorten. det samlede dokument, erhvervskontorets arbejde måles på i forhold til vores ledelse. denne Lokale forbindelse samarbejder er målet og at projekter afsøge hvilke tilbud, der REK er relevante har deltaget for den i følgende enkelte virksomhed, aktiviteter: og et REK er involveret i en række lokale samarbejdsprojekter på turistt, Handlingsplan herunder: udleveres på EUR mødet til orientering Museerne i august (halvårsrapport) og i 2 møder i samarbejdet mellem Rold Skov Erhvervskontorets - Rold Skov Museerne 2 styregruppemøder og 1 bestyrelsesmøde i Rold Skov Natur- og Kulturcenter Indsatserne - Rold Skov er baseret Natur- og på Kulturcenter følgende målsætning: Ad hoc møder vedr. Regan Vest og - Regan Vest Rebildcentret Kalk, Kilder og Kunst - Rebildcentret Kalk, Kilder og Kunst Drift af Rebildporten Markedsføring at hjælpe eksisterende virksomheder med at finde løsninger på deres udviklingsbehov Udgivelse af Rebildguiden, der udkommer i et REK står for opsætning, tekster, billeder og oplag på og et engelsk E-magasin. annoncesalg, ligesom REK servicerer en redaktionsgruppe bestående bruger af os lokale og betragter virksomheder. os som at holde os ajour med ny udvikling og viden så virksomhederne Pressebesøg løbende at udvide og videreudvikle vores kontakt REK til virksomhederne har i samarbejde i med Rebild VisitNordjylland Kommune haft besøg af fire individuelle pressegrupper. Markedsføring af f.eks. Opera i Rebild, RebildFesten, Den Kgl. Sommerballet og åbning af Rebildporten i samarbejde med Center for Kultur og Fritid. Markedsføring på det sydnorske og danske marked i samarbejde med VisitNordjylland. REK har følgende opgaver Rebild Erhvervs- og turistkontor Side 20 af 20

Årsrapport 2012 Erhvervskontoret

Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter 2012 Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Måling af erhvervskontorets arbejde Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 17/3 2016 kl. 15.00-16.15 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 15.00-16-15 Mødets tema Ordinært møde Afbud: Palle Mortensen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Erhvervs- og turismepolitik

Erhvervs- og turismepolitik Erhvervs og turismepolitik September 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Udgangspunktet... 4 Nationale og regionale strategier og samarbejdsparter... 5 Vision... 6 Strategiske indsatsområder... 6 Rammevilkår...

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 (fra kl. 18 er der arrangeret

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Onsdag den 11. juni 2014 Mødested: Nørlunds Gæstebud, Roldvej 142, Nørlund, 9610 Nørager Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 Bemærk: Middag fra kl.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Alle høringssvar. Erhvervs- og turismepolitik. Høringssvar Erhvervs- og turismepolitik. af Rebild Erhvervsudviklingsråd ,

Alle høringssvar. Erhvervs- og turismepolitik. Høringssvar Erhvervs- og turismepolitik. af Rebild Erhvervsudviklingsråd , Høringssvar Alle høringssvar 1 af Rebild Erhvervsudviklingsråd, 03.05.12 14:42 Rebild Kommune er kendetegnet ved at have en erhvervsvenlig tilgang, og vi mener det må være erhvervspolitikkens mål at forstærke

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Byrådssalen i Terndrup Praktiske oplysninger: Kl. 15-16.45 BEMÆRK: Virksomhedsbesøg hos gårdejer Niels Hjorth kl.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Terndrup Kro Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 16-18 (Spisning fra kl. 18) Bemærk: Mødet afholdes som et

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 5. marts 2015 Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-16.00 (Årsmøde fra kl. 16.30 i Business

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 4. juni 2013 Mødested: Comwell Rebild Bakker Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.30 Bemærk at mødet holdes udendørs. Mødets tema Temamøde vedr.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 06/09 2016 kl. 08.00-10.00 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 08.00 10.00 Konferencelokalet BPN Mødets tema Ordinært møde

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden Tirsdag den 4. november 2014 Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, konferencelokalet Praktiske oplysninger: Kl. 8.00-10.00 Mødets tema Ordinært

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Statusnotat om iværksætterstrategien

Statusnotat om iværksætterstrategien Statusnotat om iværksætterstrategien 9. august 2017 Sagsid: 24.10.00-g01-3-16 Ballerup Kommunes iværksætterstrategi blev vedtaget i Erhvervs- og beskræftigelsesudvalget (EBU) den 17. august 2016. Dette

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

ÅRS RAPPORT. Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2014

ÅRS RAPPORT. Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2014 ÅRS RAPPORT 2014 Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2014 AFRAPPORTERING 2014 ERHVERV OG TURISME FEBRUAR 2015 Afrapporteringen følger op på den handleplan 2014, som er udarbejdet

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Onsdag den 17. juni 2015 Mødested: Terndrup Taxa og Turistbusser, Industrivej 4, 9575 Terndrup. Praktiske oplysninger: Kl. 15.30-18.00 Mødet indledes med

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 29. januar 2015 Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring Praktiske oplysninger: Kl. 8.00-10.00 Mødets tema Ordinært møde Afbud/

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden Fredag den 22. august 2014 Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, konferencelokalet Praktiske oplysninger: Kl. 8.00-10.30 Bemærk: der er planlagt

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Få inspiration og kom godt fra start

Få inspiration og kom godt fra start Iværksætteraften 2017 Få inspiration og kom godt fra start Program Rådgivning gav afklaring 16.30 Rådgivermarked - få svar på dine spørgsmål Vær med i vores LinkedIn Challenge 18.00 Iværksættere som byggesten

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i Erhvervs- og Vækststrategiens målsætninger:

Handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i Erhvervs- og Vækststrategiens målsætninger: Handlingsplan 2017 - Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2020 Baggrund Erhvervs- og Turistrådet udarbejder en årlig handleplan, der understøtter Jammerbugt Kommunes Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2020. I

Læs mere

Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015

Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015 Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015 Bliv medafsender på Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og selvstændige og sæt fokus på Horsens som stærk iværksætterkommune Besøgende:

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere