FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1"

Transkript

1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik 2014 Side 1 Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen

2 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 13 Resultater Overordnede parametre 18 Resultater Bestilling og behov 24 Resultater Bilen og køreturen 30 Resultater Kontaktpunkter ved 41 Baggrund - Demografi 48 Om undersøgelsen 51 Kontakt Side 2

3 Formål Formålet med nærværende undersøgelse er at undersøge tilfredsheden med Flextrafik blandt Flextrafiks kunder. De mere specifikke formål med undersøgelsen er: At afdække den overordnede tilfredshed blandt dem der sidder i vognen At afdække tilfredsheden med de forskellige serviceparametre/ kontaktpunkter til kunderne At få indsigt i betydningen af de enkelte parametre i forhold til den samlede tilfredshed og hermed identificere de vigtigste indsatsområder for at forbedre opfattelsen af Flextrafik FynBus og Sydtrafik har indgået et samarbejde om at gennemføre en samlet undersøgelse af tilfredsheden med Flextrafik. Undersøgelsen afdækker tilfredsheden med de forskellige kørselstyper: Undersøgelsen er afrapporteret i 3 delrapporter: Regionsrapport (baseret på tilfredsheden med den siddende patientbefordring) FynBus rapport (baseret på tilfredshed blandt FynBus kunder på de tre øvrige kørselstyper) Sydtrafik rapport (baseret på tilfredsheden blandt Sydtrafiks kunder på de tre øvrige kørselstyper) Denne rapport fokuserer på kundetilfredsheden blandt FynBus kunder på Flextrafik. Undersøgelsen er gennemført som telefoniske interviews med tilbud om at besvare undersøgelsen online. Brugerne er kontaktet umiddelbart efter en gennemført tur (inden for 7 dage efter en gennemført tur). Den siddende patientbefordring (fælles for begge selskaber) Handicapordning Åben kørsel (FynBus: Telekørsel, Sydtrafik: Flextur) Kommunalt visiteret kørsel 2014 Side 3

4 Undersøgelsens metode forklaring af grafikker Gennem denne rapport, bruges der indekstal for de fleste spørgsmål. Dette betyder at respondenternes svar genberegnes i en skala fra Gennem en lang række undersøgelser, er der konsensus om fortolkningen af hver niveau. Måden hvorpå de enkelte niveauer skal fortolkes er vist til venstre. Alle værdier på 75 og derover, skal fortolkes som "meget god". Dette signalerer, at det er mere vanskeligt at forbedre tilfredsheden fra 80 til 90, end det er fra 60 til 70, selv om forskellen i absolutte tal er den samme Side 4

5 Side 5 Overblik

6 Overblik 2014 Indeks score Tilfredshed (total, n=634) 83 Hvor tilfreds er du generelt med Flextrafik? 78 Hvor tilfreds er du alt i alt med din seneste tur med Flextrafik? 87 Bestilling og behov (total, n=553) 87 Alt i alt med bestillingen af din rejse 87 Ventetiden i telefonen, da du bestilte turen 82 Medarbejdernes venlighed, da du bestilte turen 92 Bilen og køreturen (total, n=634) 92 Afhentningstidspunktet 87 Ankomsttidspunktet 88 Rengøringen af bilen (både indvendigt og udvendigt) 93 Bilens indretning og komfort 89 Chaufførens kundeservice (var chaufføren smilende og hjælpsom) 92 Chaufførens kørsel 93 Chaufførens villighed til at hjælpe dig ind/ud af vognen, hvis du havde behov for det 94 Chaufførens service ifm. at fastspænde korrekt og forsvarligt under turen 93 Turens varighed 92 Prisen 95 Kontaktpunkter ved (n=41) Hvor tilfreds er du med Flextrafiks hjælp, da du henvendte dig omkring n eller udeblivelsen? Side 6

7 Side 7 Anbefaling og konklusioner

8 Anbefaling Frem for alt skal det fremhæves, at tilfredsheden med Flextrafik i FynBus område er meget høj på stort set alle forhold! Derfor lyder den overordnede anbefaling på at vedligeholde den høje tilfredshed gennem god service i kontaktpunkterne og rettidighed. Når dette er sagt, vil Flextrafik have gavn af at forbedre brugernes oplevelse af rettidighed, hvilket kan ske ved forventningsafstemmende kommunikation Side Side 8

9 Konklusion + Den samlede tilfredshed med turen er er generelt meget høj Tilfredsheden med den seneste tur ligger ligeledes på et højt niveau og er samtidig højere end den generelle tilfredshed For at sikre og vedligeholde den høje tilfredshed i fremtiden bør Flextrafik primært fokusere på Chaufførens service Opfattelse af rettidighed Rettidighed og chaufførens venlighed og kundeservice er de ting, der bliver nævnt som godt ved Flextrafik. Tilfredshed Fokusområde - Når tilfredsheden med Flextrafik opdeles på undergrupper, er der signifikante forskelle på tilfredsheden afhængig af hvor ofte brugerne rejser med Flextrafik. Dem, der rejser meget, er generelt mindre tilfredse end de lavfrekvente brugere (light users). Såfremt man oplever en forsinket bil, har det indflydelse på tilfredsheden med flere parametre, der måles på. Oplevelse af og ikke stedkendte chauffører er de forhold som oftest giver dårlige oplevelser med turen. FynBus har en relativt stor andel af kommunalt visiterede kørsler og disse brugere er generelt lidt mindre tilfredse end brugerne på de øvrige kørselstyper Primære fokus på indsatsområder fra tilfredshedsmodellen (rettidighed og chaufføren) Flextrafik bør fortsat have de højfrekvente brugere (heavy users) i fokus for, at forbedre tilfredsheden samlet set Side 9

10 Konklusion + Bestilling og behov Der er generelt meget høj tilfredshed med bestilling af rejse Jo oftere man bestiller rejser, jo mere utilfreds er man. - Der er høj tilfredshed med medarbejdernes venlighed i telefonen Stort set alle bestiller deres tur med Flextrafik telefonisk Tilfredshed med ventetid i telefonen er lavere end den samlede tilfredshed omkring bestilling. Årsagen til at telefonen oftest anvendes til bestilling er, at brugerne ikke anvender internet eller de synes det er nemmere med telefon. 10% ved ikke at online bestilling er en mulighed. Fokusområde Der skal arbejdes på at sænke ventetiden i telefonen for at kunne opnå højere tilfredshed. Såfremt man ønsker at øge andelen af brugere der bestiller online, bør man overveje at kommunikere denne mulighed, for at øge kendskabet til muligheden for at bestille sin tur online. Dog vil der stadig være mange brugere, der vil bestille telefonisk, fordi de enten ikke er online eller foretrækker telefonisk kontakt, og derfor bør det primære fokus fortsat være at opretholde den høje tilfredshed med bestillingen Side 10

11 Konklusion + Der er generel meget høj tilfredshed med afhentning, ankomst, chaufføren, bilen og turens varighed. Prisen (kun gældende for brugere af teletaxi og handicapkørsel) og chaufførens kundeservice scorer den højeste tilfredshed Bilen og køreturen - Højfrekvente brugere (heavy users) er generelt mindre tilfredse end andre brugere. Deres tilfredshed er den laveste på alle områder undtagen prisen. Hvor de er meget tilfredse. Afhentningstidspunkt og ankomsttidspunkt scorer lavest tilfredshed, om end tilfredsheden stadig er høj. Opfattes vognen som forsinket, så har det signifikant negativ indflydelse på tilfredsheden med ankomst- og afhentningstidspunktet. Fokusområde Flextrafik bør fokusere på at opretholde chaufførens høje serviceniveau samt fastholde deres priser. Rettidighed er den mest udslagsgivne faktor for at øge tilfredsheden, og derfor bør Flextrafik have konstant fokus på, at alle biler er rettidige. Herudover kan Flextrafik overveje at kommunikere, hvad begrebet rettidighed omfatter, for at forventningsafstemme med brugerne i forhold til rettidighed. Herved vil tilfredsheden til rettidighed sandsynligvis også stige Side 11

12 Konklusion + Knapt en femtedel af brugerne mener, at bilen er rettidig, hvis den kommer 1-5 min før det aftalte afhentningstidspunkt. En tiendedel mener, at bilen skal komme præcis på det aftalte tidspunkt for at være rettidig. Ca. to tredjedelen mener, at bilen må komme op til 15 min efter den aftalte tid for afhentning og stadig være rettidig. Meget få brugere af Flextrafik oplever r. Og af dem, der gør, er det meget få, der har behov for at ringe til kundeservice. Kontaktpunkter ved - En femtedel af brugerne mener, at bilen skal komme præcist på det aftalte tidspunkt for afhentning for at være rettidig. En af de primære årsager til at kundeservice ikke kontaktes i forbindelse med er, at bilen plejer at være forsinket. 17% af brugerne, der har henvendt sig til Flextrafik i forbindelse med at de har oplevet, er ikke helt tilfredse med den behandling de fik af kundeservice (scorer 1-5 på en 10- punktsskala). Ud af den samlede stikprøve er det 1% af brugerne, der er utilfredse med kundeservice i forbindelse med henvendelse ved r. Fokusområde Flextrafik kan drage nytte af at være bedre til at kommunikere med deres brugere, når de ringer ind omkring en oplevelse af. Herudover kan Flextrafik med fordel arbejde på at minimere r yderligere Side 12

13 Resultater Tilfredshedsmodel Side 13

14 Regression - Passagertilfredshed Rettidighed 0,51 Modellen viser hvilke områder der påvirker den overordnede tilfredshed med den seneste tur med Flextrafik. Den overordnede tilfredshed med turen skyldes ikke ét forhold, men et sammenspil af flere. Forhold omkring rettidighed bliver vurderet som det vigtigste ift. at påvirke den overordnede tilfredshed med turen. Ved at øge tilfredsheden med rettidighed med 1 %-point vil den samlede tilfredshed med turen øges med 0,51 %-point. Chauffør 0,20 Tilfredshed med den seneste tur Da flere forhold påvirker tilfredsheden, er der på de kommende slides opstillet to indsatskort. Det første viser tilfredsheden og betydningen med de overordnede faktorer/område (vist til venstre på denne slide). Det andet indsatskort viser et samlet overblik over tilfredsheden og betydningen med alle underliggende faktorer/områder. Note: Tilfredshed med bestilling indgår ikke i modellen, da disse spørgsmål kun er stillet til de kunder der har bestilt pr. telefon Side 14

15 Score (skala 0-10) Indsatskort Alt i alt tilfredshed 10 Indsatskortet viser sammenhængen imellem betydning (x-aksen) og tilfredshed (y-aksen) på de enkelte områder. Det nederste højre kvadrant viser de primære indsatsområder. 9 Chauffør Rettidighed Rettidighed, baseret på brugernes tilfredshed med afhentnings- og ankomsttidspunktet i spørgsmål 13, har en relativ større effekt på den overordnede tilfredshed med turen, hvorfor fremtidige indsatser først og fremmest bør fokuseres her. Dog skal det bemærkes, at tilfredshedsniveauerne allerede er høje hvorfor indsatserne i højere grad bør ligge i at vedligeholde den nuværende position. 8 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 Effekt af en forbedring 2014 Side 15

16 Score (skala 0-10) Indsatskort Underliggende parametre 10 Indsatskortet viser sammenhængen imellem betydning (x-aksen) og tilfredshed (y-aksen) på de enkelte områder. Det nederste højre kvadrant viser de primære indsatsområder. 9 Chaufførens kørsel Chaufførens kundeservice Ankomsttidspunktet Når vi ser på de underliggende forhold og deres betydning og tilfredshed opnås væsentlige nuanceringer ift. placeringen af de overordnede forhold. Afhentningstidspunktet Vi ser at rettidighed drives af både afhentningstidspunktet (uafhængigt af om der bestilles med ankomst til et specifikt tidspunkt (senest fremme)), og ankomsttidspunktet, men hvor førstnævnte betyder lidt mere. 8 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Effekt af en forbedring Under chauffør betyder chaufførens kørsel mest, men er på et relativt lavt niveau sammenlignet med rettidighed 2014 Side 16

17 Oversigt over effekter og tilfredshed på område og spørgsmål Tema Score Effekt Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med.. Score Effekt Ved ikke Indekseret effekt Chauffør Rettidighed 9,35 8,86 0,20 0,51 Chaufførens kundeservice (var chaufføren smilende og hjælpsom) Afhentningstidspunktet 9,30 8,80 0,07 0,24 2% 1% 3% 2% Chaufførens kørsel Ankomsttidspunktet 9,40 8,91 0,12 0,28 6% 4% 8% 5% Rejsetid* 9,31 - Turens varighed 9,31-7% Rengøring* 9,37 - Rengøringen af bilen (både indvendigt og udvendigt) 9,37-18% Bilens indretning* 8,97 - Bilens indretning og komfort 8,97-5% Chaufførens hjælpsomhed* 9,47 - Chaufførens villighed til at hjælpe dig ind/ud af vognen, hvis du havde behov for det 9,47-17% Chafførens service ved sikkerhed* 9,38 - Chaufførens service ifm. at fastspænde korrekt og forsvarligt under turen 9,38-26% *) Er ikke signifikant nok (95% niveau) til at indgå i modellen 2014 Side 17

18 Resultater Overordnede parametre Side 18

19 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Generel tilfredshed med Flextrafik Total og fordelt på målgrupper Q2. Hvor tilfreds er du generelt med Flextrafik? Der er generelt stor tilfredshed med Flextrafik. Lavfrekvente brugere (Light users) er de mest tilfredse og vi ser en tendens til, at jo oftere man benytter Flextrafik, desto mere utilfreds forekommer respondenterne Brugerne af handicapordningen er generelt mest tilfredse, hvis der brydes ned på de tre forskellige ordninger Herudover er brugere der ikke har oplevet på deres seneste rejse signifikant mere tilfredse med Flextrafik Total (n=634) Teletaxi (n=200) Handicap (n=253) Kommunal (n=181) Heavy (n=115) Medium (n=431) Light (n=55) Oplevet (n=84) Ikke oplevet (n=541) 2014 Side 19

20 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med seneste tur med Flextrafik Total og fordelt på målgrupper Q4. Hvor tilfreds er du alt i alt med din seneste tur med Flextrafik? Tilfredsheden med den seneste tur er højere end den generelle tilfredshed med Flextrafik. Generelt er tilfredsheden med den seneste tur med Flextrafik meget høj Det ses desuden at brugere, der ikke har oplevet er signifikant mere tilfredse Total (n=634) Teletaxi (n=200) Handicap (n=253) Kommunal (n=181) Heavy (n=115) Medium (n=431) Light (n=55) Oplevet (n=84) Ikke oplevet (n=541) 2014 Side 20

21 Rejseformål Q3. Hvad var formålet med din seneste tur med Flextrafik? Lægebesøg 23% Besøg hos familie/venner/bekendte 21% Kørsel til/fra skole 13% Kørsel til/fra fritidsarrangement 10% Kørsel til genoptræning Indkøb 7% 8% Kørsel til/fra sygehus Kørsel til/fra arbejde Kørsel til wellness, frisør etc Ærinder Kørsel til dagscenter Andet Ved ikke/husker ikke 4% 3% 3% 3% 3% 2% 1% Total (n=634) 2014 Side 21

22 Tilfredshed Positive oplevelser med seneste tur Q5. Hvad synes du var godt ved din seneste tur med Flextrafik? Chaufføren var venlig Bilen kom og kørte til tiden Turen var afslappende og behagelig Det var nemt for mig at komme nogle steder med denne ordning Jeg kunne komme med, da jeg havde behov for det Turen var kort Der var en god udsigt på turen Det var nemt at bestille en tur Det var billigt Jeg er tilfreds Der var få stop på turen Der var en god temperatur i bilen Ventetiden i telefonen var kort Chaufføren kørte pænt Ingenting Andet Ved ikke 5% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 7% 6% 11% 13% 40% 51% Glimrende service og den kom til tiden. Chaufførerne kører godt. Det er den samme chauffør hver gang. Nemt fordi chaufføren var lokal så han vidste hvor han skulle hen. Total (n=634) 2014 Side 22

23 Tilfredshed Negative oplevelser med seneste tur Q6. Hvad synes du var mindre godt ved din seneste tur med Flextrafik? Bilen var forsinket Turen var for lang (Det tog for lang tid) Jeg kunne ikke selv vælge hvad tid jeg ville hentes Jeg kunne ikke komme med på de tidspunkter, jeg havde behov Chaufføren var sur/ ikke venlig Der var for mange stop på turen Jeg fik ikke den hjælp, jeg har behov for fra chaufføren Ventetiden i telefonen var for lang Chaufføren kørte dårligt Det var besværligt at bestille en tur Ingenting Andet Ved ikke Total (n=634) 9% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 10% 4% Vognen kom alt for tidlig, hvilket ikke er belejligt. 72% Chaufføren kendte ikke vejen. Chaufføren havde ikke byttepenge med Side 23

24 Resultater Bestilling og behov Side 24

25 Bestilling af seneste tur (1) Q7. Hvem bestilte din/nn's seneste tur med Flextrafik? Det gjorde jeg selv 77% Størstedelen af brugerne af FynBus Flextrafikordninger bestiller selv deres tur. Det gjorde en pårørende 7% Det gjorde en hjælper (hjemmehjælper, plejehjem, bosted etc.) 4% Det er en fast bestilling, så jeg bestiller ikke pr. tur 13% Total (n=634) 2014 Side 25

26 Bestilling af seneste tur (2) Q8. Hvordan bestilte du/i din seneste tur med Flextrafik? Q9. Hvorfor bestilte du/i turen telefonisk og ikke online? 99% Jeg bruger ikke internettet 71% Telefonisk 100% 100% Jeg vidste ikke at man kunne bestille online Det er nemmere 10% 9% 96% Jeg kan ikke finde ud af det 3% Ejer ikke en computer 2% Online 1% 0% 0% Jeg kan ikke se Jeg vil gerne betale kontant for turen og det kan jeg ikke online 1% 1% 4% Andet 16% Total (n=553) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Ved ikke Total (n=196) 6% 2014 Side 26

27 Meget dårlig Meget dårlig Dårlig Dårlig Middel Middel God God Meget god Tilfredshed med bestilling Total og fordelt på målgrupper Q12.1 Alt i alt med bestillingen af din rejse Generelt ligger tilfredsheden med bestilling af rejsen højt. Generelt er de lavfrekvente brugere (light users) signifikant mere tilfredse end heavy brugerne Forsinkelser medfører et signifikant fald i tilfredsheden med bestilling af rejsen Total (n=553) 2014 Side 27 Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471)

28 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med ventetid i telefonen Total og fordelt på målgrupper 100 Q12.2 Ventetiden i telefonen, da du bestilte turen Total (n=549) Teletaxi (n=179) Handicap (n=196) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=408) Light (n=51) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=467) 2014 Side 28

29 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med medarbejderen Total og fordelt på målgrupper Q12.3 Medarbejdernes venlighed, da du bestilte turen Total (n=549) Teletaxi (n=179) Handicap (n=196) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=408) Light (n=51) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=467) 2014 Side 29

30 Resultater Bilen og køreturen Side 30

31 Meget Meget dårlig dårlig Dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med afhentningstidspunkt Total og fordelt på målgrupper 100 Q13.1 Afhentningstidspunktet Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 31

32 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med ankomsttidspunkt Total og fordelt på målgrupper Q13.2 Ankomsttidspunktet Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 32

33 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med rengøring af bilen Total og fordelt på målgrupper Q13.4 Rengøringen af bilen (både indvendigt og udvendigt) Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 33

34 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med bilens indretning og komfort Total og fordelt på målgrupper Q13.5 Bilens indretning og komfort Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 34

35 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med chaufførens kundeservice Total og fordelt på målgrupper Q13.6 Chaufførens kundeservice (var chaufføren smilende og hjælpsom) Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 35

36 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med chaufførens kørsel Total og fordelt på målgrupper Q13.7 Chaufførens kørsel Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 36

37 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med chaufførens hjælp Total og fordelt på målgrupper Q13.8 Chaufførens villighed til at hjælpe dig ind/ud af vognen, hvis du havde behov for det Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 37

38 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med chaufførens service Total og fordelt på målgrupper Q13.9 Chaufførens service ifm. at fastspænde korrekt og forsvarligt under turen Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 38

39 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med turens varighed Total og fordelt på målgrupper Q13.10 Turens varighed Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 39

40 Meget Meget dårlig dårlig Dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med prisen for denne rejse Total og fordelt på målgrupper Q13.11 Prisen for denne rejse Total (n=553) Teletaxi (n=180) Handicap (n=199) Kommunal (n=174) Heavy (n=57) Medium (n=410) Light (n=53) Oplevet (n=74) Ikke oplevet (n=471) 2014 Side 40

41 Resultater Kontaktpunkter ved Side 41

42 Behov ved afhentning Total og fordelt på kørselstype Q10. Hvor tidligt kan din vogn komme før det aftalte tidsounkt for afhentning og så stadig være rettidig? Total (n=634) Handicap (n=118) Kommunal (n=253) Teletaxi (n=181) 13% 14% 11% 14% 21% 20% 15% 31% 27% 25% 25% 22% 21% 25% 20% 8% 19% 6% 3% 10% 8% 2% 8% 6% 13% 3% 2% 9% Den skal komme præcist på det aftalte tidspunkt 1-5 minutter før 6-10 minutter før minutter før minutter før minutter før Ved ikke Knapt en femtedel af brugerne mener, at bilen er rettidig, hvis den kommer til 1-5 min før det aftalte afhentningstidspunkt. En tiendedel mener, at bilen skal komme præcis på det aftalte tidspunkt for at være rettidig. 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Standard-serviceniveau er, at bilen må ankomme 1-5 minutter før det aftalte tidspunkt. Total (n=634) Handicap (n=118) Kommunal (n=253) Q11. Hvor sent kan din vogn komme i forhold til det oplyste tidspunkt for afhentning og stadig være rettidig? 20% 23% 21% 20% 15% 21% 33% 44% 52% 6% 2% 4% 1% 12% 5% 17% 7% Den skal komme præcist på det aftalte tidspunkt 1-5 minutter efter 6-15 minutter efter minutter efter minutter efter En femtedel af brugerne mener, at bilen skal komme præcist på det aftalte tidspunkt for afhentning for at være rettidig. Ca. to tredjedelen mener at bilen må komme op til 15 min efter den aftalte tid for afhentning og stadig være rettidig. Ved ikke Teletaxi (n=181) 13% 26% 50% 2% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Standard-serviceniveau er, at bilen må ankomme 1-15 minutter efter det aftalte tidspunkt Side 42

43 Behov ved afhentning Total og fordelt på rejsefrekvens Q10. Hvor tidligt kan din vogn komme før det aftalte tidsounkt for afhentning og så stadig være rettidig? Total (n=634) Heavy (n=115) Medium (n=431) 13% 17% 13% 21% 22% 21% 25% 25% 24% 21% 17% 22% 6% 3% 10% 5% 5% 11% 5% 3% 10% Den skal komme præcist på det aftalte tidspunkt 1-5 minutter før 6-10 minutter før minutter før minutter før minutter før Ved ikke Blandt de højfrekvente bruger er der en større forventning om, at bilen ankommer på det aftalte tidspunkt sammenlignet med de mellem- og lavfrekvente brugere. Light (n= 55) 4% 22% 25% 27% 11% 2% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Standard-serviceniveau er, at bilen må ankomme 1-5 minutter før det aftalte tidspunkt. Q11. Hvor sent kan din vogn komme i forhold til det oplyste tidspunkt for afhentning og stadig være rettidig? Total (n=634) 20% 20% 44% 4% 1% 12% Den skal komme præcist på det aftalte tidspunkt Heavy (n=115) 10% 28% 42% 6% 2% 12% 1-5 minutter efter 6-15 minutter efter Medium (n=431) 22% 18% 43% 3% 1% 12% minutter efter minutter efter Light (n= 55) 11% 25% 51% 5% 7% Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Standard-serviceniveau er, at bilen må ankomme 1-15 minutter efter det aftalte tidspunkt Side 43

44 Henvendelser til kundeservice Total og fordelt på kørselstyper Total (n=634) Handicap (n=200) Kommunal (n=254) Teletaxi (n=181) Forsinkelse Andel der ikke oplever 84% 81% 85% 81% Generelt er det en lille del af brugerne, der har oplevet r på deres seneste tur med Flextrafik, dette er på tværs af alle kørselstyper. Andel der oplever 15% 17% 13% 17% Kontakt til kundeservice Andel der kontakter kundeservice i forbindelse med 4% 5% 4% 6% Det er meget få der kontakter kundeservice omkring r. Ud af dem, der gør, er kun 1 procent utilfredse med servicen de fik. Andel der er utilfreds med kundeservice i forbindelse med henvenvendelse om 1% 2% 1% 0% 2014 Side 44

45 Henvendelser til kundeservice Total og fordelt på rejsefrekvens Total (n=634) Heavy (n=115) Medium (n=431) Light (n=55) Forsinkelse Andel der ikke oplever Andel der oplever 15% 84% 19% 78% 11% 89% 5% 95% Hver femte højfrekvente bruger (heavy user) oplever r og heraf er det kun 7 %, der tager kontakt til kundeservice og en meget lille del har en negativ oplevelse af deres henvendelse omkring r. Kontakt til kundeservice Andel der kontakter kundeservice i forbindelse med 4% 7% 2% 2% Andel der er utilfreds med kundeservice i forbindelse med henvenvendelse om 1% 3% 1% 2% 2014 Side 45

46 Manglende henvendelse til kundeservice Total Q15. Henvendte du dig til Flextrafiks kundeservice for at få hjælp, fordi vognen var forsinket eller udeblev? Q16. Hvorfor henvendte du dig ikke til flextrafiks kundeservice for at få hjælp? Ja 49% Bilen var ikke meget forsinket, så den kom, inden jeg nåede Bilen plejer at være forsinket, så jeg venter bare 18% 38% Bilen var mindre end 20 min forsiket 10% Nej 48% Man plejer ikke at kunne komme igennem til kundeservice (for Jeg ventede bare på at bilen kom 5% 5% Man plejer ikke at kunne komme igennem til kundeservice (for 3% Husker ikke 2% Jeg prøvede på at ringe, men kom ikke igennem 3% Jeg havde ikke adgang til en telefon 3% Ved ikke 1% Andet Ved ikke 3% 23% Total (n=84) Total (n=40) Base: Har henvendt sig til kundeservice i forbindelse med 2014 Side 46

47 Forsinkelser Total Q17. Hvor tilfreds er du med Flextrafiks hjælp, da du henvendte dig omkring forisnkelsen eller udeblivelsen? Q18. Hvad er årsagen til, at du ikke er helt tilfreds med den hjælp du fik Flextrafik i forbindelse med n/udeblivelsen? 1 Meget utilfreds 2 2% 5% Jeg fik ikke information om, hvornår bilen så ville ankomme 14% 3 4 5% 2% 17% Medarbejderen i kundeservice tog ikke min henvendelse alvorl 14% 5 2% Medarbejderen i kundeservice var arrogant 14% 6 7 7% 12% Det var for lang ventetid på telefonen 14% % 10% Jeg blev nødt til at aflyse/flytte min aftale, fordi bilen v 14% 10 Meget tilfreds 37% Andet 57% Ved ikke 7% Total (n=41) Total (n=7) *Meget lille base 2014 Side 47 Note: Procenter angiver den andel der har svaret ja i Q15

48 Baggrund Rejsemønster & demografi Side 48

49 Baggrund Demografi Total (n = 634) Handicap (n = 200) 0-17 år 9% 0-17 år 0% år 7% år 1% 25% 75% år 3% 17% 83% år 0% år 8% år 3% år 7% år 6% år 10% år 13% 70+ år 57% 70+ år 79% Kommunal (n = 253) Teletaxi (n = 181) 0-17 år 11% 0-17 år 17% år 3% år 21% 28% 72% år år 5% 9% 29% 71% år år 3% 11% år 7% år 8% år 7% år 13% 70+ år 60% 70+ år 28% 2014 Side 49

50 Rejsemønster Q1. Hvor ofte anvender du Flextrafik? Dagligt 3-5 gange ugentligt 8% 10% Heavy user: 18% 1-2 gange ugentligt 2 gange pr. måned 1 gang pr. måned 10% 22% 36% 75% Medium user: 68% 2-3 gange halvårligt 6% 1 gang hvert halve år 1 gang om året 1% 0% Light user:8% Sjældnere 1% Ved ikke 5% Total n= Side 50

51 Side 51 Om undersøgelsen

52 Projektfakta Målgruppen Opnået stikprøve 634 Dataindsamlingsperioden 1. maj juni 2014 Målingens styrke Med en stikprøvestørrelse (n) på netto 1088 respondenter, kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed på +/- 3,9 %-point på totaler. Vægtning af data: Dataindsamlingen i undersøgelsen har været baseret på en disproportional stikprøve med kvoter på kommuneniveau (maksimalt 75 interview pr. kommune), for at man havde et grundlag for at nedbryde resultater på kommuneniveau. Samtidig har metoden været baseret på at kontakte brugerne umiddelbart efter en gennemført tur, hvilket jo sikrer repræsentativitet i forhold til de rejser, der er gennemført i perioden. Når man vælger at gennemføre undersøgelser baseret på disproportionale stikprøver, skal det overvejes om data efterfølgende skal vægtes, således at populationen svarer til den reelle fordeling af kunder på kommuner. Ved vægtning af nærværende undersøgelse var der kun meget begrænsede effekter på resultaterne (i størrelsesordenen 0 til -0,04 %point. På den baggrund blev det besluttet ikke at vægte resultaterne Side 52

53 Strukturel tilfredshedsmodel forståelse (eksempel) Indsatsparametre = forhold som virksomheden gennem sine indsatser umiddelbart kan påvirke. Resultatparametre = forhold der skal optimeres for at øge tilfredshed og loyalitet. Rettidighed 0,35 Bilen Tilfredshed med seneste tur Generel tilfredshed Chauffør Strukturer De blå pile viser de steder, hvor der er identificeret signifikante sammenhænge i mellem parametrene altså der hvor der vil være en afsmittende effekt ved at forbedre performance. Koefficienter Koefficienter er et estimeret mål for den vægt, der er for sammenhængen mellem to parametre. Jo større koefficient jo stærkere sammenhæng. Hvis der er en koefficient på 0,35, så betyder det, at hvis Image (eks.) stiger med 1 point, så vil værdi for pengene også påvirkes med 0,35 point Side 53

54 Indsatskort X-aksen viser betydningen for området. Dette værende korrelationen mellem den uafhængige latente variable og den afhængige variable. Y-aksen viser scoren for den latente variable der er lavet. Det primære indsatsområde vil som udgangspunkt være der hvor betydning er størst og den nuværende score lavest (a). Alternativ kan man også fokusere på område d. Her scores der godt, men området er også vigtig. Et område som ikke vil kræve meget opmærksomhed er der hvor der er lille betydning samt en lav score (b). Det samme kan siges om område c, hvor der er lille betydning og en god score, her kan man sige der scores for højt, og man kan evt. spare ressourcer her. I sidste ende skal de omkostninger, der er forbundet med de forskellige indsatser også afvejes. Cost benefit analyse. c b d a 2014 Side 54

55 Wilkes almindelige forretningsbetingelser Tekniske ændringer Wilke forbeholder sig ret til at lave mindre ændringer i specifikationer, som vil forbedre datagrundlaget, uden drøftelser med kunden. Rettigheder Rapporter og andre dokumenter med relevans for projektet leveret af Wilke tilhører kunden. Alt andet undersøgelsesmateriale som know-how i research teknikker, tilbud, spørgeskemaer, interviewguider og datamateriale tilhører Wilke. Ansvar Brug af undersøgelsernes resultater er på kundens eget ansvar. Kvalitetssikring Undersøgelser gennemføres under hensyntagen til Kodeks for markedsanalyser udstedt af ICC/ESOMAR. Kodeks kan downloades som PDF her. Offentliggørelse Offentliggørelse af rapporter og undersøgelsesresultater skal altid være forsynet med kildeangivelsen: Kilde: Wilke. Opbevaring/fortrolighed Wilke forpligter sig til at opbevare alt undersøgelsesmateriale fra projektet i en periode på to år fra leveringsdatoen. Wilke er i opbevaringsperioden ansvarlig for, at materialet behandles fortroligt. Efter to år destrueres undersøgelsesmaterialet. Lovgivning Forretningsbetingelserne reguleres af dansk lovgivning Side 55

56 Side 56 Kontakt

57 Kontakt Flextrafik - FynBus Henrik Jessen Christensen Projektkoordinator Wilke Anne Katrine Zahle Head of Transportation Wilke Jeanette Greve Kristiansen Research Consultant Wilke A/S Tlf Odense Jens Benzons Gade 54B 5000 Odense C København Overgaden Neden Vandet 9C 1414 København K Side 57

58 2014 Side 58

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Katrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling

Læs mere

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 13 Resultater

Læs mere

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2015-1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 12

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Ændring i KPI er fra 2013 18 Resultater

Læs mere

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse Marts 2016 2016-1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Summary 7 Tilfredshedsmodel 11 Resultater Overordnede parametre 15 Resultater Generelt 23 Resultater

Læs mere

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2014 gennemført uge 10-12 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2014 Side 1 2010 2014 Side 5 Overblik Udvikling fra 2013 til 2014 Indeks score Udvikling

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013 FynBus Kundetilfredshed Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 6 Anbefaling 9 Konklusioner 10 Tilfredshedsmodel 13 Resultater Overordnede parametre 18 Resultater Generelt 29 Resultater

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre 17 Resultater Busturen

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Anbefalinger og konklusioner 7 Konklusioner 11 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1 FynBus Kundetilfredshed marts 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Summary 5 Resultater tilfredshed 11 Resultater loyalitet 18 Incitamentskontrakt 23 Regressionsmodel 26 Resultater Bus

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice brugerundersøgelse December 2013 Side 12013 Indhold Formål 3 Anbefaling og konklusion 5 Resultater 10 Baggrund 22 Om undersøgelsen 24 Kontakt 27 2013 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse Gennemført d. 4. til d. 12. oktober 2016 905 respondenter 1 05. Er du generelt tilfreds eller utilfreds med at benytte Movias ordninger? resp.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE EPINION FYNBUS MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OVERBLIK TILFREDSHEDSMODEL RESULTATER OVERORDNEDE PARAMETRE RESULTATER GENERELT HOLDNINGSSPØRGSMÅL & KENDSKAB TIL REJSEKORTET

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013 FLEXTRAFIK Rapport December 2013 INDHOLD 1 2 3 4 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 SAMLEDE RESULTATER Side 6 DELRESULTATER Side 9 PRIORITERINGSKORT Side 14 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 2016 1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Resultater 7 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter 1 Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger 2 Spm.

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Flextur i Frederikssund Kommune

Flextur i Frederikssund Kommune Flextur i Frederikssund Kommune Januar til august 2015 Præsentationen giver et indtryk af kørselsomfang, kørselsmønstre og udviklingen i kørslen over tid i Frederikssund Kommune fra januar til og med august

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Odder Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet tilfredshed

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Silkeborg Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE 2016 Indhold Opsummering af resultater side 3 Tre skarpe om god kundeservice side 4 Danskernes dom over kundeservice side 5 Effekten af kundeservice side 11 Fokusområder

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Seneste ændring: 23. november 2016 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK. Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK. Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN EPINION SAIGON EPINION AARHUS KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere