DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen"

Transkript

1 1 Januar Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Foto: Martin Kryspin Sørensen

2 Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 KONGRESREFERAT Gider du lige holde mit rør?... 4 UDEFRA Amazing things are happening here... 6 FORSKNING Ph.d.-afhandling Jesper B. Poulsen Sine N. Langerhuus Kamilla Nielsen Disputats Lone Nikolajsen FYA Lægehelikopter i Sydney Dagbog SELSKABERNE Referat fra DASAIMs generalforsamling Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv Referat fra DAO s generalforsamling Uddeling af div. Legater mv LEGATER KURSER, SYMPOSIER, MØDER og KONGRESSER 8. Thoraxanæstesiologiske symposium Holstebrosymposium Akut svær respirationsinsufficiens Joining forces against pain The 6th Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER DET HISTORISKE HJØRNE Starlings hjertelov DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Ole Nørregaard Århus Universitetshospital, Skejby Tlf / NÆSTFORMAND Karen Skjelsager Næstved Sygehus, 4700 Næstved Tlf BESTYRELSESSEKRETÆR Læge Øivind Jans, Rigshospitalet, Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø KASSERER Overlæge Annette Ulrich Rigshospitalet, Thoraxan. klinik, HJE 4141, Kbh Ø - Tlf ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi) Overlæge Jane B. Andersen (Børneanæstesi) Overlæge Susanne Iversen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Kim Garde (Præhospital og akutmed. Udv.) Overlæge Lisbeth Bredahl (Thoraxanæstesi) Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse) Læge Jesper B. Poulsen (FYA) REDAKTØR Overlæge Kirsten Møller Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet Tlf ORGANISATIONSKOMITÈ ÅRSMØDE Overlæge Lars S. Rasmussen (Koordinator) Overlæge Steen Møiniche (Videnskab) SEKRETARIAT Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø Tlf Fax AD HOC-REDAKTION 2012: Overlæge Mette Hyllested Ledende overlæge Kristian Antonsen Klinisk asst.: Martin Kryspin Sørensen FORSIDE: Opsætning: Tina Calundann TRYK: ISSN OPLAG: 1450 stk. 2 DASINFO Januar 2012

3 Leder Redaktør Kirsten Møller Hvordan: Runeristninger, papirudgave i hæftet eller pragtindbundet version, elektronisk udgave pr. mail eller til download fra hjemmesiden, Facebook-gruppe, tweets, apps til ipad eller smartphone? Kun fantasien sætter grænsen og så nogle økonomiske overvejelser, der helt overordnet favoriserer de elektroniske løsninger på længere sigt, idet fremstilling og fremsendelse af papirudgaven, vores nuværende løsning, beløber sig til en ikke ubetydelig udgift for vores selskab og dermed også for medlemmerne. Kan eller skal vi bruge de penge bedre? Hvordan vil du foretrække at læse DASINFO? Feedback (evt. som debatindlæg) modtages meget gerne! Kære kolleger Hvad skal vi bruge DASINFO til og hvordan? Hvad: Debatindlæg, referater fra kongresser, rejsebreve, historiske indlæg, diskussion af nye forskningsfund og deres betydning for vores faglige virke eller forståelse i bredeste forstand, anæstesi-sudoku, rejsebreve, fag-, forsknings- og uddannelsespolitiske kommentarer, quiz, profilering af ph.d.- og disputatsarbejder, efterlysninger, den gode historie, din særlige udgave af en dag på kontoret, temasessioner og meget, meget mere alt, som du mener, vil have interesse for dine kolleger (og dig selv), er velkomment, når det i øvrigt overholder presseloven. Dit medlemsblad er ingen kostforagter, og det må gerne blive akkurat så tykt som du behager at fodre det til! Dette nummer af DASINFO markerer et skift i redaktørstolen, idet Jørgen Dahl har valgt at fratræde, og jeg er blevet valgt til at tiltræde. Jeg er (måske ikke overraskende) anæstesiolog, har primært interesse for forskning og intensiv terapi, og har aldrig tidligere været redaktør for så meget som et skoleblad. Ikke desto mindre glæder jeg mig meget til at prøve kræfter med vores velestimerede kommunikationsorgan, under kyndig vejledning af Tina Calundann og alle andre med input til DASINFOs linje og indhold. Jørgen har, sammen med Tina, gjort en jætteindsats for vores klubblad i tiden som redaktør, og vi skylder jer begge en meget stor tak. Det faktum at Tina har valgt at fortsætte, sammen med en backing editorial group bestående af Martin Kryspin, Kristian Antonsen og Mette Hyllested, giver et håb om, at vi kan følge op på Jørgens store arbejde tak til jer alle fire herfor. DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 2, april Deadline 2. marts 2012 DASINFO nr. 3, juli Deadline 25. maj 2012 DASINFO nr. 4, oktober Deadline 23. august 2012 DASINFO nr. 1, januar Deadline 3. december 2012 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Overlæge Kirsten Møller Rigshospitalet, afsnit Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Januar 2012 DASINFO 3

4 KONGRESREFERAT Gider du lige holde mit rør? Anne Grønborg Vedel, Pia Jæger og Kamilla Nielsen Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet»ASA-kongressen, det årlige møde for The American Society of Anesthesiologists fandt i år sted i Chicago, Illinois, i oktober måned. Efterårsvejret var smukt det meste af tiden, høj sol og gyldenbrune nuancer på urban baggrund. Ind imellem lærte man dog også at forstå hvorfor byen har fået tilnavnet the windy city. Chicago er med sine 2,7 mio. indbyggere den tredje folkerigeste by i USA efter New York og Los Angeles. En metropol, der som rutineret turistmål byder på både spændende kultur og fristende shoppingmuligheder. Den fungerer som et af verdens førende finanscentre, men er også kendetegnet ved erhvervsindustri indenfor bl.a. telekommunikation og infrastruktur. Al Capone og Barack Obama associeres begge til byen uden sammenligning i øvrigt. Som debutanter ved ASA-kongressen forsøgte vi at finde både fagligt og kulturelt fodfæste i løbet af 5 meget spændende og komprimerede dage i USA. For slet ikke at tale om en smart måde at bære vores næsten halvanden meter lange og overraskende brede poster-rør, der pludselig havde fået status som vores kæreste eje. Kongressen havde til huse i The McCormick Convention Centre og formatet var efter sigende endnu større denne gang end tidligere. Vi havde efter anbefaling indlogeret os på hotel i midtbyen og turen derfra til det mere perifert beliggende McCormick Centre var en fascinerende rejse gennem kvarterer og stemninger i Chicago. Kontrasten mellem mødet med nogle af anæstesiologiens koryfæer og de lavt bemidlede amerikanere, som hang på gadehjørnerne i visse kvarterer, var slående. Årets indledende gæstespeaker var Atul Gawande, M.D. kirurg fra Harvard, top-sælgende forfatter ifølge New York Times og på Time Magazine s liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Han er kendt for at være en af verdens førende indenfor emnet patientsikkerhed. Med udgangspunkt i den indsigt han bl.a. har opnået ved at skrive bogen The Checklist Manifesto holdt han forelæsningen Target: Reducing Inpatient Surgical Mortality to Less Than 1% Globally. Et veloplagt kick-off til årets kongres, der havde fået titlen Transforming Patient Safety Through Science and Innovation. Patientsikkerhed er et af de hotte emner i USA i øjeblikket, og Gawande berettede hvordan han efter at have konsulteret andre brancher såsom flyindustrien var blevet inspireret til fx at indføre tjeklister vedr. forskellige arbejdsgange i patientforløbet. Amerikanerne har således på godt og ondt været senere til at bevæge sig mod ensretningen af diverse procedurer i patientbehandlingen end vi har herhjemme. På egne linjer forsøgte vi de følgende dage at få logistik, posterpræsentationer og sessionsoplevelser til at gå op i en højere enhed. ASA-kongressen er verdens største årlige kongres inden for anæstesiologi, og i Chicago var der over deltagere fra 75 forskellige lande. Der blev præsenteret omkring 1750 abstracts og afholdt over 150 daglige sessioner med en stor variation af emner. Nøje gennemgang af programmet og planlægning af de enkelte dage er nødvendig for at udvælge og lokalisere de sessioner, man har størst interesse i. Og alligevel er det umuligt at opleve mere end en ganske lille brøkdel af begivenhederne. Årets Rovenstine Lecture, der er den største og mest prestigefyldte forelæsning under ASA-kongressen, blev 4 DASINFO Marts 2012

5 KONGRESREFERAT afholdt af Dr. Patricia Kapur, M.D., Dr. Kapur er professor ved og leder af anæstesiafdelingen på University of California, Los Angeles (UCLA) og har beklædt diverse tillidsposter i flere anæstesiologiske organisationer, inkl. ASA. Emnet var fremtidsperspektiver indenfor anæstesiprofessionen og omhandlede bl.a. opgaveglidninger imellem specialer og faggrupper. Også i USA er dette emne kilde til levende debat. Endelig havde vi glæden af at høre psykiateren Dr. Giulio Tononi holde et meget spændende oplæg ved årets Severinghouse Lecture. Med udgangspunkt i sin position som en af verdens førende indenfor forskning i søvnens mekanismer præsenterede han perspektiver på om anæstesi kan sammenlignes med søvn, når det drejer sig om genopladning af de humane batterier. Tilsyneladende er der visse ligheder mellem hvile induceret af hhv. anæstesimidler og almen søvn, men om det vil få implikationer fx for vores brug af sedation til intensivpatienter kan kun fremtiden og yderligere forskning vise. Fra vores egen andedam var Michael Seltz Kristensen (overlæge, anæstesiklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet) inviteret til at medvirke som instruktør ved workshoppen Clinical Difficult Airway Workshop and Airway Simulation. Et ganske håndgribeligt bevis på, at også den internationale forskningsverden for alvor har fået øjnene op for Mr. Kristensen s flotte arbejde indenfor luftvejshåndtering. Pia Jæger (ph.d.-studerende, anæstesiklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet) præsenterede ved en oral presentation, med afsæt i abstractet Effect of Continuous Adductor-Canal-Blockade on Pain and Ambulation After Total Knee Arthroplasty, det første studie af et helt nyt regionalt nerveblok. Sammenlignet med det klassiske femoralis-blok ser Adduktor-Kanal-Blokaden ud til at have de samme smertelindrende effekter, men derimod at være fri for den motoriske hæmning, der kan være problematisk i forbindelse med postoperativ mobilisering af patienterne. Blokkets bagmænd og opfindere er overlægerne Morten Jenstrup og Jørgen Lund (Privathospitalet Hamlet, Frederiksberg). Kamilla Nielsen, (ph.d., reservelæge, anæstesiafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus) præsenterede ved en postersession sit abstract Intraoperative Transfusion Threshold and Tissue Oxygenation A Randomized Trial. I Danmark har Kamilla netop forsvaret sin ph.d. indenfor emnet og angiver selv opsummerende, at hun er blevet mere restriktiv i sin tilgang til blodkomponentterapi. Martin Kryspin Sørensen (ph.d.-studerende, HovedOrto- Centret, Rigshospitalet) var i år på baggrund af abstractet med titlen Rapid Sequence Induction and Intubation with Rocuronium-Sugammadex versus Succinylcholine A Randomized Trial inviteret til at præsentere sine resultater ved en postersession. Martin og kolleger fandt, at der blev opnået tidligere spontan ventilation ved brug af Rocuronium og revertering med Sugammadex end ved brug af suxamethonium alene. Anne Grønborg Vedel (tidl. Sørensen), (reservelæge, thoraxanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet) præsenterede ligeledes ved en postersession abstractet SIRIUS A New Device For Tracheal Intubation. SIRIUS-devicet kombinerer egenskaber fra larynxmasken med videolaryngoskopi. Studiet er en præ-klinisk test udført på manikin i et komparativt set up, hvor intubation med hhv. SIRIUS og Macintosh laryngoskop blev sammenlignet. Intubation vha. SIRIUS-devicet tog gennemsnitligt 8 sekunder længere, men faciliterede en bedre oversigt over larynxstrukturerne. Succesraterne for intubation var ens. The Annual Meeting of the ASA kan varmt anbefales. Ikke blot til alle forskningsinteresserede anæstesilæger, men også til de som påtænker at lade en kongres være afsæt for en faglig opdatering, idet der udbydes talrige Refresher Courses, workshops og lign. Stemningen er positiv og inspirerende, og man charmeres af amerikanernes imødekommenhed og professionalisme. Læs mere her: Næste møde er i Washington, D.C oktober Abstract deadline er ikke offentliggjort, men kan forventes at være omkring den 1. april. Marts 2012 DASINFO 5

6 INDBLIK UDEFRA Amazing things are happening here Martin Kryspin Sørensen Klinisk assistent, Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet»I to hæsblæsende og fantastiske måneder har jeg besøgt den neurokirurgiske anæstesi-enhed på New York Presbytarian Hospital som en del af mit ph.dforløb. Det har været absolutely mind blowing at opleve, hvordan klinisk arbejde, uddannelse og forskning integreres i anæstesiafdelingen på et af verdens førende hospitaler. 6 DASINFO Marts 2012

7 INDBLIK UDEFRA New York Presbytarian Hospital ligger waaay uptown på Manhattan i New York City og er en del af Columbia University Medical Center. De fleste turister når aldrig længere end toppen af Central Park, hvor Columbia University har sin campus i Morningside Heights dette er fra West 110th til 125th street. Men man skal forbi Harlem og helt til 168th street for at nå denne del af Manhattan. Det er ikke New York som skildret i Sex and the City. Her bor alle mulige mennesker, og hverdagen er udfordrende for de fleste. Der tales 170 forskellige sprog i New York og mange af dem tales af folk med begrænsede engelskkundskaber, ikke mindst fordi en tredjedel af alle New Yorkere er født udenfor USA. Gadelarmen er overvældende, og der bliver dyttet, boret huller i vejen, skoleklasser passerer og flyvemaskiner buldrer forbi. Alle synes at være på vej til eller fra arbejde, skole eller målrettet videre i livet på anden vis. House of God New York Presbytarian Hospital er et ambitiøst sted. I 2011 blev hospitalet ratet som det sjette bedste hospital i USA. Andy Warhol og Richard Nixon døde her og kongen af Saudi-Arabien bliver behandlet her. Patienterne får en stor regning for at blive behandlet, men anæstesilægernes løn er eksempelvist halvdelen af, hvad man kan tjene på det næste gadehjørne. Det er en akademisk institution, og det er academic excellence, der tiltrækker læger og forskere til stedet. Anæstesiafdelingen dækker 40 operationsstuer og hertil kommer forskellige udefunktioner. Afdelingen blev grundlagt i 1937 og i 1938 kom den under kyndig og kvindelig ledelse af Dr. Virginia Apgar, berømt for Apgarscoren. I USA måles en hospitalsafdelings akademiske formåen groft sagt på antallet af RO1-grands modtaget fra National Institute of Health (NIH). Disse grands dækker typisk 3-5 års forskning. Udover beløbet som gives til selve forskningen, så gives der et tilsvarende beløb til afdelingen for at dække driftsudgifter. RO1-grands er således attraktive og genererer vækst i en afdeling. Anæstesiologisk afdeling på New York Presbytarian Hospital har fjerde flest RO1-grands af alle anæstesiologiske afdelinger. Den tilhører dermed den absolutte akademiske elite i USA og i verden. Flere laboratorier drives af afdelingen, der kører dagligt kliniske forsøg på patienter, og der er epidemiologer ansat til at lave registerstudier. Afdelingens superstjerne er Steven Shafer, Editor-in-chief på Anesthesia & Analgesia og anklagerens hovedvidne i sagen mod Michael Jacksons læge. I get hate mail every day from our colleagues and expected the same from the MJ-trial, but it has not happened råber han ned ad gangen til en tyk mand, som jeg ikke kender. Jeg har fået et skrivebordshjørne med en computer to døre fra hans kontor. Dr. Shafer har et lille fortificeret kontor, hvor man skal forbi hans sekretær i et endnu mindre rum, og hun er ikke typen, der lukker hvem som helst ind. Dr. Shafer har tre computerskærme, hvor den ene er dedikeret artikler og vendt 180 grader, så artiklerne ses opforstørrede i fuld A3-størrelse it is absolutely irreplaceable. Han læser siderne så hurtigt og gengiver essensen på en måde, så man straks mistænker ham for at have en fotografisk hukommelse. Han er hyperintelligent og måske også hyperaktiv, og i så fald er det en sjælden men fascinerende kombination. Ideerne bliver skudt ud af ham med stor hastighed og præcision. Han er så knivskarp og med på beatet, at han er svær ikke at holde af. Dr. Lee er en anden interessant superforsker. Han studerer kort sagt nyresvigts indflydelse på andre organsystemer. Han fremtræder meget venlig, lidt utålmodig og naturligvis rigtig godt begavet. Han har efter sigende kun en mangel han slider sine junior researchers op. De vinder mange priser: Ved ASA i 2011 således både førsteplads og tredje plads i abstract-konkurrencen (ud af Marts 2012 DASINFO 7

8 INDBLIK UDEFRA ca abstracts), men de fleste skifter hurtigt boldgade. At arbejde med Dr. Lee er svært foreneligt med et liv udenfor hospitalet. Undtagelsen er Dr. Lee s kone, som han arbejder sammen med i sit laboratorium. Men nogen konsekvenser må det have haft på deres forhold, for som han angiveligt selv skulle have udtrykt det i et lunefuldt øjeblik: Dinner used to be better. Forskningen i afdelingen er ikke nødvendigvis bundet op om anæstesirelaterede emner. Hvis en forsker rammer en guldåre, er der fortsat fuld opbakning fra ledelsen til at drive forskningen videre, så længe der publiceres. Et af disse emner er eksempeltvist indenfor fedmeforskning, mere præcist hvilken effekt diætbehandling har forskellige tidspunkter i livet (specielt i barndommen) på varigt vægttab studeret i en muse-model. En ung anæstesilæge i afdelingen har været med til at udvikle en muse-model med meget stor appetit og lavt aktivitetsniveau. Han er på den måde blevet en førende fedmeforsker. Danger, men working Dr. Heyer er min chef. Han er en meget dygtig anæstesilæge og en yderst teoretisk velfunderet forsker. I det hele taget er han en fantastisk person med mange gode menneskelige egenskaber. Han tager sig ikke blot godt men meget godt af sine underordnede, og de holder tydeligvis meget af ham. Dr. Heyer trak mig til side på min første dag i afdelingen og sagde: Martin, I will sincerely and deeply apologize to you in advance. I swear and curse a lot in the OR. The residents love it when I surprise them, and they remember what I am telling them. Reservelægerne bliver undervist i alle afkroge af den behandling, som de bedøver til og selvfølgelig nuancerne i anæstesien til netop denne behandling. De får forklaret hele forskningshistorien og de nyeste forskningsresultater, samt hvordan hver enkelt speciallæge forsvarer deres tilgang til bedøvelse til netop denne procedure. Det er et ubønhørlig bombardement af spørgsmål og svar, og det er blot, hvad der foregår on the fly på alle stuerne konstant. Wait... I can see it... It is the Holland tunnel. I am sure of it! råber Dr. Heyer til sin kvindelige reservelæge, der netop har bommet en intubation, som han nu har overtaget. Han bander meget som lovet og med et forbavsende ordforråd og street credibility. Alverdens korrupte politikere, ludere og lommetyve indgår i hans anekdoter, og det hele hænges op på meget klare og relevante referencer. I only know these things, because I fucked them up at some point myself siger han til os. Det hele bliver tegnet på bagsiden af handskekasser, og når han er løbet tør, råber han efter flere, og en tekniker kommer stormende ind med flere som den største selvfølgelighed. Lift off Elektrochok (ECT) foregår som alle andre steder jeg har oplevet det isoleret fra anæstesiafdelingen og med antikt udstyr. Psykiateren er også her let at komme til at forveksle med patienten, og situationen synes i det hele taget velkendt. Jeg er denne morgen på tur med Dr. Heyer i starten af mit ophold. Snakken falder på den aldrende nobelist Eric Kandel, og psykiateren fortæller, at hun har et arbejde på vej i samarbejde med ham. Historien om Dr. Kandel er en af trådende i mønsteret, der har skabt det ikoniske billede af Columbia University som et af verdens forskningsfyrtårne. Columbia University tilhører Ivy League, en historisk sammenslutning af otte elite universiteter i det nordøstlige USA, der også omfatter Harvard, Brown, Cornell, Yale, Princeton, Dartmouth og Penn. Columbia er konkurrencedygtigt på alle målestoksforhold, ikke mindst det faktum, at det er den institution i verden, der har flest nobelprismodtagere ansat. Dr. Kandel måtte flygte fra Wien som 9-årig med sin bror på 14 år som konsekvens af jødeforfølgelserne i Europa. De ankom i 1939 til Brooklyn. Livet i New York City har altid ydet modstand, og det kræver kamp og evner at skabe en tilværelse i byen. Dr. Kandel specialiserede sig i neuropsykiatri efter sin embedseksamen, og i 1974 fik han fast ansættelse ved Columbia. Han og hans gruppe opdagede og beskrev de molekylære processer, der sker i neuroner i hjernen ved indlæring. I år 2000 fik han Nobelprisen i medicin og fysiologi for sine bedrifter. Psykiateren fortæller at Dr. Kandel nu bruger en del tid på hesteopdræt. Dr. Heyer nyder at få lidt sladder og begynder en monolog om de vigtigste detaljer i Dr. Kandels forskning, alt imens de deprimerede patienter bliver bedøvet og zappet. We are going to breathe for you that is the kind of doctors we are informerer han højlydt den ene efter den anden dybt bedøvede og paralyserede patient netop efter, at de har modtaget et stød og de generaliserede kramper er ved at aftage. Sygeplejersken fniser hver gang, han laver 8 DASINFO Marts 2012

9 INDBLIK UDEFRA den konstatering, og den selvhøjtidelige psykiater ruller hovedrystende øjne. Stemningen tager et nøk op, da vi skifter lokalitet, og en psykiater taget ud af en Woody Allen film trompeterer ind på stuen. Han er rund og rar, og besidder kvaliteten i både at være frivilligt og ufrivilligt morsom. Han bander et par gange over computersystemet og begynder straks at snakke videre om de planer han og Dr. Heyer åbenbart har diskuteret tidligere om at lave en mobil ECT enhed for New Yorks deprimerede katte og hunde. Vi befinder os højt i en bygning med en formidabel udsigt over andre bygninger og ned til Hudson River. It is painful for me to watch all these depressed animals. I love animals and depression is just an overwhelming problem for them. We are going to get the cash and buy the van and start this thing siger han højlydt og skuer teatralsk ud over byen, og forsætter nu direkte til mig med hviskende og hemmelighedsfyldt stemmeføring: It is my way out. I need the money for my pension. People spoil their pets in the city. It is a winning business opportunity alt i mens Dr. Heyer råber flere selvindlysende sandheder til endnu en dybt bevidstløs patient: Breathe. Breathing is good no breathing is no good. Psykiateren er nået til det skelsættende punkt i en mands liv, hvor man skal beslutte om bæltet og bukserne skal placeres over maven, altså med høj bælteføring lige under brystvorterne, eller under maven. Han holder stadigt bæltet lavt, hvilket åbner en ny flanke: Are you pregnant? spørger Dr. Heyer ham. Han svarer prompte: Yes I am, thank you for asking... it is going to be a hamburger! De griner lidt, og jeg er nået det punkt, hvor jeg ikke kan få luft og tårerne løber ned af kinderne på mig. Are you not listening to anything I have said? You have to breathe!?! The Pittsburgh HairDo (PHD) I to måneder følger jeg Dr. Heyers og hans forskningsgruppes arbejde. Jeg sidder med til alle møder med samarbejdspartnere, statistikere, følger forsøgspatienter gennem et hækkeløb af interventioner og deltager i sociale arrangementer. Vi har et fælles projekt, som jeg også bruger tid på. Sandheden er, at jeg er med til meget mere, end jeg turde håbe på. De har lidt svært ved at placere min ansættelsesstatus og anciennitet. Klinisk assistent og ph.d-studerende med kliniske projekter er et ikke-eksisterende fænomen i deres system. Her er ph.duddannelsen en del af lægeuddannelsen, hvis du kvalificerer dig til et såkaldt MD-ph.d program. Forskningen vil så næsten altid være laboratorieforskning. De sammenligner min kliniske ph.d-uddannelse med en Master i Outcome studies, som flere af de yngre speciallæger i afdelingen er ved at tage. Den sammenligning er faktisk ikke helt skæv, bortset fra at de så laver epidemiologisk registerforskning. Klinisk forskning på patienter tilhører derimod typisk de klinisk arbejdende speciallæger. Jeg følger også reservelægerne i den neurokirurgiske anæstesi-enhed. To til tre gange dagligt har vi formaliseret, underholdende og fantastisk god undervisning på et konstant højt niveau. Vekselvirkningen mellem klinik og undervisning i dagligdagen gør, at man ikke mister motivationen eller opmærksomheden, og det har en positiv selvforstærkende virkning. Jeg har prøvet at forklare dem, hvad en prækursist eller uklassificeret reservelæge laver i Danmark, men det giver ingen mening for dem. Enten er du i et uddannelsesprogram, eller også er du speciallæge. De anser det andet for tågesnak og en dårlig undskyldning fra et usammenhængende uddannelsessystem. Mine egne deadlines hjemmefra tårner sig op. Jeg skal helst have min ph.d-afhandling 90% færdig, til jeg kommer hjem. Jeg forsøger at bruge pauser i mit skrivebordshjørne. Jeg føler arbejdspresset som alle andre her. Jeg tror, at det er den sande følelse af, hvad det vil sige at arbejde på Columbia. The interview trail Selektionen af håbefulde og potentielt kommende anæstesilæger i USA fungerer ved at medicinstuderende i den afsluttende fase af studiet sender ansøgninger til alle de steder, som de kunne forestille sig at arbejde. Herefter bliver de indkaldt til et antal jobsamtaler spredt over hele USA. På en given dato i marts måned matcher en computer alle afdelingernes prioriteringer med de studerendes prioriteringer. På Columbia er selektionen benhård. Hvis du har gået på en middelmådig Medical School, skal du helst være med i toppen af årgangen for at komme til interview. Medicinstuderende fra Johns Hopkins, Harvard og andre eliteskoler har lidt bedre chancer for at komme til samtale. New York er et trækplaster, fordi det er en storby med en vis potens, og Columbias renomme er godt, så ledelsen har den luksus at få mange ansøgninger. Karakterer er vigtige, fordi det samlede gennemsnit fra de ansatte reservelæger reflekterer helt konkret med et tal, hvordan afdelingen rangerer på landsbasis. De er velvidende om, at det ikke nødvendigvis afspejler social forståelse eller andre svært kvantificerbare, men nødvendige kompetencer. De prøver derfor ved samtalen at finde de bedst socialt egnede. Prototypen på en reservelæge på Columbia er således velbegavet, venlig og hårdtarbejdende, uden børn og ugift. Marts 2012 DASINFO 9

10 INDBLIK UDEFRA Champagne for the pain Reservelægerne arbejder 80 timer om ugen, hverken mere eller mindre. Hvis afdelingen måtte, ville man ganske givet pålægge dem at arbejde mere, som i de gode gamle dage. Der er kommet ny lovgivning på området, og den overholdes her. De får ca. $5500 og ingen pensionstillæg. Ti dages ferie om året, hvilket naturligvis bliver fratrukket eventuelle sygedage. Barselsorlov er 6 uger for kvinder, 24 timer for mænd. Kort sagt enhver dansk klinikchefs våde drøm. Fuldført residency (speciallægeuddannelse) på Columbia åbner døre, og flere af reservelægerne har en spirende akademisk karriere, men ikke alle drømmer om forskning i deres sparsomme fritid. En af de kvindelige 1. reservelæger indvier mig hemmelighedsfuldt i sine fremtidsplaner: I am going into private practice all the way in California. LA sunshine for me man. I need the money, for my loans and for Champagne. I like driving; I am tired of the city and done with the Metro. One year left and I am off!. En anæstesiolog i USA tilhører den absolutte løntop i den amerikanske befolkning. At tjene 2-4 millioner kroner om året er normalt for denne privilegerede gruppe, og nogle tjener mere og har gode ferieaftaler også. Catch et til den hårde overenskomst, som reservelægerne arbejder under på Columbia, er garantien om den bedst mulige uddannelse! Den daglige undervisning, ugentlige research seminars, ugentlige grand rounds, ugentlige chief resident rounds, ugentlig journalclub, forelæsninger med inviterede speakere og så den daglige konstante undervisning, der foregår i alle operationsrum skaber samlet et formidabelt uddannelsesmiljø. De bliver frigjort til at kunne gå til langt det meste. Evalueringen er meget direkte af reservelægerne, men den er også meget direkte den anden vej, af afdelingen og af de enkelte speciallæger. Der bliver lyttet på reservelægerne og deres evalueringer. Ledelsen prøver hurtigt at forbedre kritikpunkterne. Afdelingen har ikke råd til negativ omtale i kampen om at tiltrække de bedst egnede reservelæger. Hvis en speciallæge får dårlige evalueringer eller dårlig omtale, så bliver de prompte kaldt til en kammeratlig samtale på gulvtæppet. Reservelægerne bliver dygtige rigtigt dygtige. De lytter tålmodigt, når der bliver talt fra en overordnet, og som hunløver på savannen går de hurtigt og effektivt efter struben på alle problemstillinger. De fleste har en enorm studiegæld, og en dårlig udtalelse fra afdelingen ville være en personlig katastrofe for dem. Landsgennemsnittet for at bestå the board exam efter speciallægeuddannelsen er 85%. Her på anæstesiafdelingen er det 96%, så der er rum til betydelig forbedring, som det tørt blev konstateret en morgen til Grand Rounds under en diskussion, hvor ledelsen kortlagde, hvor de ville styrke the residency program i det kommende år. Inner city blues Om efteråret, når farverne på bladene flammer ud på hele den nordamerikanske østkyst, er der college football lørdag eftermiddag på mange tv-kanaler, og søndag og mandag er der NFL. Jeg elsker at have det kørende i baggrunden. Det er en væsentlig del af den amerikanske folkesjæl at følge sportsfolkenes sejre og tab. Det minder mig om et fantastisk år jeg brugte i et minedistrikt i Pennsylvania som femten-årig. Hvis du har set Deer Hunter med Robert De Niro, så kender du området. Her var american football og jagt en integreret del af venskaber og familieliv. De mange reklamespots på tv er blevet domineret af advokater og politikere, siden jeg sidst fulgte en football season i USA. Have you redjegrad a sidewalk maybe I can help you!? siger en advokat med cowboyhat og sydstatsdialekt. Du kan så i fællesskab med ham sagsøge dem, der ejer boligen, foran hvilken du væltede. Vi ved, at en del patienter får et lift hjem af en venlig advokat. Sagsanlæggene mod læger i USA er af en størrelse, der får det til at løbe koldt ned af ryggen på én. Det, at vi i Danmark har adskilt patientklager og erstatningssager, er en meget fornuftig indretning, som for enhver pris skal forsvares. Det er løbet løbsk i USA, uden enhver form for tvivl. Som et eksempel kan man i Florida ikke forsikre sig som obstetriker for sin egen årsløn. Årsagen er, at man i Florida kan sagsøge sin obstetriker frem til sit barns atten års fødselsdag med henvisning til fødslen. Hvis du får et barn, der klarer sig dårligt i skolen, så kan det jo være på grund af en fejl i fødselsøjeblikket! Og amerikanerne de sagsøger deres obstetrikere og alle andre læger. Hospitalerne vælger ofte at afvikle sagerne uden retssag, så de kan betale indenfor rammen af forsikringen. Det er et sygt system, men også et system som mange mennesker lever af og har en interesse i at beholde. Et andet problematisk forhold i det amerikanske sundhedssystem er henvisningskarrusellen. Med baggrund i de mange mulige sagsanlæg, så henviser lægerne raskt væk til hinanden. Undskyldningen er, at man er nødt til at dække sin ryg, men i virkeligheden er det et usympatisk modtræk til den uretfærdighed, det er at blive sagsøgt af alle mulige tilfældige patienter. Hvis du har en hæmoride og måske tilfældigvis har lidt hovedpine og går til en kirurg, så skal du også lige se en neurolog som kirurgen kender, og hvis han ikke finder noget, så skal du vist lige se en øjenlæge som neurologen spiller golf med og have en MR-skanning, inden du ser en psykiater. Det kan lyde komisk, men mange amerikanske læger lever af at få henvist raske patienter fra deres buddies og henvise andre patienter tilbage igen. Columbia går til dels fri af denne karrusel, fordi lægerne ikke modtager honorering per patient. De dækker dog stadig deres ryg med tvivlsomme ekstra-undersøgelser på grund af frygten for sagsanlæg 10 DASINFO Marts 2012

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Fredag d. 19. juni 2015 på Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 10, 8000 Aarhus C Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Denne profil tilhører:

Denne profil tilhører: Pædiatrisk Smerteprofil Dansk oversættelse Socialstyrelsen 2013 Denne profil tilhører: Baggrund for den pædiatriske smerteprofil Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der er særligt udviklet til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 Nyhedsbrevet indeholder Forlig om regionens budget for 2010 Sms-påmindelser til ambulante patienter Gør patienterne vilde med mellemmåltider

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere