DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen"

Transkript

1 1 Januar Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Foto: Martin Kryspin Sørensen

2 Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 KONGRESREFERAT Gider du lige holde mit rør?... 4 UDEFRA Amazing things are happening here... 6 FORSKNING Ph.d.-afhandling Jesper B. Poulsen Sine N. Langerhuus Kamilla Nielsen Disputats Lone Nikolajsen FYA Lægehelikopter i Sydney Dagbog SELSKABERNE Referat fra DASAIMs generalforsamling Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv Referat fra DAO s generalforsamling Uddeling af div. Legater mv LEGATER KURSER, SYMPOSIER, MØDER og KONGRESSER 8. Thoraxanæstesiologiske symposium Holstebrosymposium Akut svær respirationsinsufficiens Joining forces against pain The 6th Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER DET HISTORISKE HJØRNE Starlings hjertelov DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Ole Nørregaard Århus Universitetshospital, Skejby Tlf / NÆSTFORMAND Karen Skjelsager Næstved Sygehus, 4700 Næstved Tlf BESTYRELSESSEKRETÆR Læge Øivind Jans, Rigshospitalet, Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø KASSERER Overlæge Annette Ulrich Rigshospitalet, Thoraxan. klinik, HJE 4141, Kbh Ø - Tlf ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi) Overlæge Jane B. Andersen (Børneanæstesi) Overlæge Susanne Iversen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Kim Garde (Præhospital og akutmed. Udv.) Overlæge Lisbeth Bredahl (Thoraxanæstesi) Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse) Læge Jesper B. Poulsen (FYA) REDAKTØR Overlæge Kirsten Møller Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet Tlf ORGANISATIONSKOMITÈ ÅRSMØDE Overlæge Lars S. Rasmussen (Koordinator) Overlæge Steen Møiniche (Videnskab) SEKRETARIAT Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø Tlf Fax AD HOC-REDAKTION 2012: Overlæge Mette Hyllested Ledende overlæge Kristian Antonsen Klinisk asst.: Martin Kryspin Sørensen FORSIDE: Opsætning: Tina Calundann TRYK: ISSN OPLAG: 1450 stk. 2 DASINFO Januar 2012

3 Leder Redaktør Kirsten Møller Hvordan: Runeristninger, papirudgave i hæftet eller pragtindbundet version, elektronisk udgave pr. mail eller til download fra hjemmesiden, Facebook-gruppe, tweets, apps til ipad eller smartphone? Kun fantasien sætter grænsen og så nogle økonomiske overvejelser, der helt overordnet favoriserer de elektroniske løsninger på længere sigt, idet fremstilling og fremsendelse af papirudgaven, vores nuværende løsning, beløber sig til en ikke ubetydelig udgift for vores selskab og dermed også for medlemmerne. Kan eller skal vi bruge de penge bedre? Hvordan vil du foretrække at læse DASINFO? Feedback (evt. som debatindlæg) modtages meget gerne! Kære kolleger Hvad skal vi bruge DASINFO til og hvordan? Hvad: Debatindlæg, referater fra kongresser, rejsebreve, historiske indlæg, diskussion af nye forskningsfund og deres betydning for vores faglige virke eller forståelse i bredeste forstand, anæstesi-sudoku, rejsebreve, fag-, forsknings- og uddannelsespolitiske kommentarer, quiz, profilering af ph.d.- og disputatsarbejder, efterlysninger, den gode historie, din særlige udgave af en dag på kontoret, temasessioner og meget, meget mere alt, som du mener, vil have interesse for dine kolleger (og dig selv), er velkomment, når det i øvrigt overholder presseloven. Dit medlemsblad er ingen kostforagter, og det må gerne blive akkurat så tykt som du behager at fodre det til! Dette nummer af DASINFO markerer et skift i redaktørstolen, idet Jørgen Dahl har valgt at fratræde, og jeg er blevet valgt til at tiltræde. Jeg er (måske ikke overraskende) anæstesiolog, har primært interesse for forskning og intensiv terapi, og har aldrig tidligere været redaktør for så meget som et skoleblad. Ikke desto mindre glæder jeg mig meget til at prøve kræfter med vores velestimerede kommunikationsorgan, under kyndig vejledning af Tina Calundann og alle andre med input til DASINFOs linje og indhold. Jørgen har, sammen med Tina, gjort en jætteindsats for vores klubblad i tiden som redaktør, og vi skylder jer begge en meget stor tak. Det faktum at Tina har valgt at fortsætte, sammen med en backing editorial group bestående af Martin Kryspin, Kristian Antonsen og Mette Hyllested, giver et håb om, at vi kan følge op på Jørgens store arbejde tak til jer alle fire herfor. DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 2, april Deadline 2. marts 2012 DASINFO nr. 3, juli Deadline 25. maj 2012 DASINFO nr. 4, oktober Deadline 23. august 2012 DASINFO nr. 1, januar Deadline 3. december 2012 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Overlæge Kirsten Møller Rigshospitalet, afsnit Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Januar 2012 DASINFO 3

4 KONGRESREFERAT Gider du lige holde mit rør? Anne Grønborg Vedel, Pia Jæger og Kamilla Nielsen Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet»ASA-kongressen, det årlige møde for The American Society of Anesthesiologists fandt i år sted i Chicago, Illinois, i oktober måned. Efterårsvejret var smukt det meste af tiden, høj sol og gyldenbrune nuancer på urban baggrund. Ind imellem lærte man dog også at forstå hvorfor byen har fået tilnavnet the windy city. Chicago er med sine 2,7 mio. indbyggere den tredje folkerigeste by i USA efter New York og Los Angeles. En metropol, der som rutineret turistmål byder på både spændende kultur og fristende shoppingmuligheder. Den fungerer som et af verdens førende finanscentre, men er også kendetegnet ved erhvervsindustri indenfor bl.a. telekommunikation og infrastruktur. Al Capone og Barack Obama associeres begge til byen uden sammenligning i øvrigt. Som debutanter ved ASA-kongressen forsøgte vi at finde både fagligt og kulturelt fodfæste i løbet af 5 meget spændende og komprimerede dage i USA. For slet ikke at tale om en smart måde at bære vores næsten halvanden meter lange og overraskende brede poster-rør, der pludselig havde fået status som vores kæreste eje. Kongressen havde til huse i The McCormick Convention Centre og formatet var efter sigende endnu større denne gang end tidligere. Vi havde efter anbefaling indlogeret os på hotel i midtbyen og turen derfra til det mere perifert beliggende McCormick Centre var en fascinerende rejse gennem kvarterer og stemninger i Chicago. Kontrasten mellem mødet med nogle af anæstesiologiens koryfæer og de lavt bemidlede amerikanere, som hang på gadehjørnerne i visse kvarterer, var slående. Årets indledende gæstespeaker var Atul Gawande, M.D. kirurg fra Harvard, top-sælgende forfatter ifølge New York Times og på Time Magazine s liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Han er kendt for at være en af verdens førende indenfor emnet patientsikkerhed. Med udgangspunkt i den indsigt han bl.a. har opnået ved at skrive bogen The Checklist Manifesto holdt han forelæsningen Target: Reducing Inpatient Surgical Mortality to Less Than 1% Globally. Et veloplagt kick-off til årets kongres, der havde fået titlen Transforming Patient Safety Through Science and Innovation. Patientsikkerhed er et af de hotte emner i USA i øjeblikket, og Gawande berettede hvordan han efter at have konsulteret andre brancher såsom flyindustrien var blevet inspireret til fx at indføre tjeklister vedr. forskellige arbejdsgange i patientforløbet. Amerikanerne har således på godt og ondt været senere til at bevæge sig mod ensretningen af diverse procedurer i patientbehandlingen end vi har herhjemme. På egne linjer forsøgte vi de følgende dage at få logistik, posterpræsentationer og sessionsoplevelser til at gå op i en højere enhed. ASA-kongressen er verdens største årlige kongres inden for anæstesiologi, og i Chicago var der over deltagere fra 75 forskellige lande. Der blev præsenteret omkring 1750 abstracts og afholdt over 150 daglige sessioner med en stor variation af emner. Nøje gennemgang af programmet og planlægning af de enkelte dage er nødvendig for at udvælge og lokalisere de sessioner, man har størst interesse i. Og alligevel er det umuligt at opleve mere end en ganske lille brøkdel af begivenhederne. Årets Rovenstine Lecture, der er den største og mest prestigefyldte forelæsning under ASA-kongressen, blev 4 DASINFO Marts 2012

5 KONGRESREFERAT afholdt af Dr. Patricia Kapur, M.D., Dr. Kapur er professor ved og leder af anæstesiafdelingen på University of California, Los Angeles (UCLA) og har beklædt diverse tillidsposter i flere anæstesiologiske organisationer, inkl. ASA. Emnet var fremtidsperspektiver indenfor anæstesiprofessionen og omhandlede bl.a. opgaveglidninger imellem specialer og faggrupper. Også i USA er dette emne kilde til levende debat. Endelig havde vi glæden af at høre psykiateren Dr. Giulio Tononi holde et meget spændende oplæg ved årets Severinghouse Lecture. Med udgangspunkt i sin position som en af verdens førende indenfor forskning i søvnens mekanismer præsenterede han perspektiver på om anæstesi kan sammenlignes med søvn, når det drejer sig om genopladning af de humane batterier. Tilsyneladende er der visse ligheder mellem hvile induceret af hhv. anæstesimidler og almen søvn, men om det vil få implikationer fx for vores brug af sedation til intensivpatienter kan kun fremtiden og yderligere forskning vise. Fra vores egen andedam var Michael Seltz Kristensen (overlæge, anæstesiklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet) inviteret til at medvirke som instruktør ved workshoppen Clinical Difficult Airway Workshop and Airway Simulation. Et ganske håndgribeligt bevis på, at også den internationale forskningsverden for alvor har fået øjnene op for Mr. Kristensen s flotte arbejde indenfor luftvejshåndtering. Pia Jæger (ph.d.-studerende, anæstesiklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet) præsenterede ved en oral presentation, med afsæt i abstractet Effect of Continuous Adductor-Canal-Blockade on Pain and Ambulation After Total Knee Arthroplasty, det første studie af et helt nyt regionalt nerveblok. Sammenlignet med det klassiske femoralis-blok ser Adduktor-Kanal-Blokaden ud til at have de samme smertelindrende effekter, men derimod at være fri for den motoriske hæmning, der kan være problematisk i forbindelse med postoperativ mobilisering af patienterne. Blokkets bagmænd og opfindere er overlægerne Morten Jenstrup og Jørgen Lund (Privathospitalet Hamlet, Frederiksberg). Kamilla Nielsen, (ph.d., reservelæge, anæstesiafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus) præsenterede ved en postersession sit abstract Intraoperative Transfusion Threshold and Tissue Oxygenation A Randomized Trial. I Danmark har Kamilla netop forsvaret sin ph.d. indenfor emnet og angiver selv opsummerende, at hun er blevet mere restriktiv i sin tilgang til blodkomponentterapi. Martin Kryspin Sørensen (ph.d.-studerende, HovedOrto- Centret, Rigshospitalet) var i år på baggrund af abstractet med titlen Rapid Sequence Induction and Intubation with Rocuronium-Sugammadex versus Succinylcholine A Randomized Trial inviteret til at præsentere sine resultater ved en postersession. Martin og kolleger fandt, at der blev opnået tidligere spontan ventilation ved brug af Rocuronium og revertering med Sugammadex end ved brug af suxamethonium alene. Anne Grønborg Vedel (tidl. Sørensen), (reservelæge, thoraxanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet) præsenterede ligeledes ved en postersession abstractet SIRIUS A New Device For Tracheal Intubation. SIRIUS-devicet kombinerer egenskaber fra larynxmasken med videolaryngoskopi. Studiet er en præ-klinisk test udført på manikin i et komparativt set up, hvor intubation med hhv. SIRIUS og Macintosh laryngoskop blev sammenlignet. Intubation vha. SIRIUS-devicet tog gennemsnitligt 8 sekunder længere, men faciliterede en bedre oversigt over larynxstrukturerne. Succesraterne for intubation var ens. The Annual Meeting of the ASA kan varmt anbefales. Ikke blot til alle forskningsinteresserede anæstesilæger, men også til de som påtænker at lade en kongres være afsæt for en faglig opdatering, idet der udbydes talrige Refresher Courses, workshops og lign. Stemningen er positiv og inspirerende, og man charmeres af amerikanernes imødekommenhed og professionalisme. Læs mere her: Næste møde er i Washington, D.C oktober Abstract deadline er ikke offentliggjort, men kan forventes at være omkring den 1. april. Marts 2012 DASINFO 5

6 INDBLIK UDEFRA Amazing things are happening here Martin Kryspin Sørensen Klinisk assistent, Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet»I to hæsblæsende og fantastiske måneder har jeg besøgt den neurokirurgiske anæstesi-enhed på New York Presbytarian Hospital som en del af mit ph.dforløb. Det har været absolutely mind blowing at opleve, hvordan klinisk arbejde, uddannelse og forskning integreres i anæstesiafdelingen på et af verdens førende hospitaler. 6 DASINFO Marts 2012

7 INDBLIK UDEFRA New York Presbytarian Hospital ligger waaay uptown på Manhattan i New York City og er en del af Columbia University Medical Center. De fleste turister når aldrig længere end toppen af Central Park, hvor Columbia University har sin campus i Morningside Heights dette er fra West 110th til 125th street. Men man skal forbi Harlem og helt til 168th street for at nå denne del af Manhattan. Det er ikke New York som skildret i Sex and the City. Her bor alle mulige mennesker, og hverdagen er udfordrende for de fleste. Der tales 170 forskellige sprog i New York og mange af dem tales af folk med begrænsede engelskkundskaber, ikke mindst fordi en tredjedel af alle New Yorkere er født udenfor USA. Gadelarmen er overvældende, og der bliver dyttet, boret huller i vejen, skoleklasser passerer og flyvemaskiner buldrer forbi. Alle synes at være på vej til eller fra arbejde, skole eller målrettet videre i livet på anden vis. House of God New York Presbytarian Hospital er et ambitiøst sted. I 2011 blev hospitalet ratet som det sjette bedste hospital i USA. Andy Warhol og Richard Nixon døde her og kongen af Saudi-Arabien bliver behandlet her. Patienterne får en stor regning for at blive behandlet, men anæstesilægernes løn er eksempelvist halvdelen af, hvad man kan tjene på det næste gadehjørne. Det er en akademisk institution, og det er academic excellence, der tiltrækker læger og forskere til stedet. Anæstesiafdelingen dækker 40 operationsstuer og hertil kommer forskellige udefunktioner. Afdelingen blev grundlagt i 1937 og i 1938 kom den under kyndig og kvindelig ledelse af Dr. Virginia Apgar, berømt for Apgarscoren. I USA måles en hospitalsafdelings akademiske formåen groft sagt på antallet af RO1-grands modtaget fra National Institute of Health (NIH). Disse grands dækker typisk 3-5 års forskning. Udover beløbet som gives til selve forskningen, så gives der et tilsvarende beløb til afdelingen for at dække driftsudgifter. RO1-grands er således attraktive og genererer vækst i en afdeling. Anæstesiologisk afdeling på New York Presbytarian Hospital har fjerde flest RO1-grands af alle anæstesiologiske afdelinger. Den tilhører dermed den absolutte akademiske elite i USA og i verden. Flere laboratorier drives af afdelingen, der kører dagligt kliniske forsøg på patienter, og der er epidemiologer ansat til at lave registerstudier. Afdelingens superstjerne er Steven Shafer, Editor-in-chief på Anesthesia & Analgesia og anklagerens hovedvidne i sagen mod Michael Jacksons læge. I get hate mail every day from our colleagues and expected the same from the MJ-trial, but it has not happened råber han ned ad gangen til en tyk mand, som jeg ikke kender. Jeg har fået et skrivebordshjørne med en computer to døre fra hans kontor. Dr. Shafer har et lille fortificeret kontor, hvor man skal forbi hans sekretær i et endnu mindre rum, og hun er ikke typen, der lukker hvem som helst ind. Dr. Shafer har tre computerskærme, hvor den ene er dedikeret artikler og vendt 180 grader, så artiklerne ses opforstørrede i fuld A3-størrelse it is absolutely irreplaceable. Han læser siderne så hurtigt og gengiver essensen på en måde, så man straks mistænker ham for at have en fotografisk hukommelse. Han er hyperintelligent og måske også hyperaktiv, og i så fald er det en sjælden men fascinerende kombination. Ideerne bliver skudt ud af ham med stor hastighed og præcision. Han er så knivskarp og med på beatet, at han er svær ikke at holde af. Dr. Lee er en anden interessant superforsker. Han studerer kort sagt nyresvigts indflydelse på andre organsystemer. Han fremtræder meget venlig, lidt utålmodig og naturligvis rigtig godt begavet. Han har efter sigende kun en mangel han slider sine junior researchers op. De vinder mange priser: Ved ASA i 2011 således både førsteplads og tredje plads i abstract-konkurrencen (ud af Marts 2012 DASINFO 7

8 INDBLIK UDEFRA ca abstracts), men de fleste skifter hurtigt boldgade. At arbejde med Dr. Lee er svært foreneligt med et liv udenfor hospitalet. Undtagelsen er Dr. Lee s kone, som han arbejder sammen med i sit laboratorium. Men nogen konsekvenser må det have haft på deres forhold, for som han angiveligt selv skulle have udtrykt det i et lunefuldt øjeblik: Dinner used to be better. Forskningen i afdelingen er ikke nødvendigvis bundet op om anæstesirelaterede emner. Hvis en forsker rammer en guldåre, er der fortsat fuld opbakning fra ledelsen til at drive forskningen videre, så længe der publiceres. Et af disse emner er eksempeltvist indenfor fedmeforskning, mere præcist hvilken effekt diætbehandling har forskellige tidspunkter i livet (specielt i barndommen) på varigt vægttab studeret i en muse-model. En ung anæstesilæge i afdelingen har været med til at udvikle en muse-model med meget stor appetit og lavt aktivitetsniveau. Han er på den måde blevet en førende fedmeforsker. Danger, men working Dr. Heyer er min chef. Han er en meget dygtig anæstesilæge og en yderst teoretisk velfunderet forsker. I det hele taget er han en fantastisk person med mange gode menneskelige egenskaber. Han tager sig ikke blot godt men meget godt af sine underordnede, og de holder tydeligvis meget af ham. Dr. Heyer trak mig til side på min første dag i afdelingen og sagde: Martin, I will sincerely and deeply apologize to you in advance. I swear and curse a lot in the OR. The residents love it when I surprise them, and they remember what I am telling them. Reservelægerne bliver undervist i alle afkroge af den behandling, som de bedøver til og selvfølgelig nuancerne i anæstesien til netop denne behandling. De får forklaret hele forskningshistorien og de nyeste forskningsresultater, samt hvordan hver enkelt speciallæge forsvarer deres tilgang til bedøvelse til netop denne procedure. Det er et ubønhørlig bombardement af spørgsmål og svar, og det er blot, hvad der foregår on the fly på alle stuerne konstant. Wait... I can see it... It is the Holland tunnel. I am sure of it! råber Dr. Heyer til sin kvindelige reservelæge, der netop har bommet en intubation, som han nu har overtaget. Han bander meget som lovet og med et forbavsende ordforråd og street credibility. Alverdens korrupte politikere, ludere og lommetyve indgår i hans anekdoter, og det hele hænges op på meget klare og relevante referencer. I only know these things, because I fucked them up at some point myself siger han til os. Det hele bliver tegnet på bagsiden af handskekasser, og når han er løbet tør, råber han efter flere, og en tekniker kommer stormende ind med flere som den største selvfølgelighed. Lift off Elektrochok (ECT) foregår som alle andre steder jeg har oplevet det isoleret fra anæstesiafdelingen og med antikt udstyr. Psykiateren er også her let at komme til at forveksle med patienten, og situationen synes i det hele taget velkendt. Jeg er denne morgen på tur med Dr. Heyer i starten af mit ophold. Snakken falder på den aldrende nobelist Eric Kandel, og psykiateren fortæller, at hun har et arbejde på vej i samarbejde med ham. Historien om Dr. Kandel er en af trådende i mønsteret, der har skabt det ikoniske billede af Columbia University som et af verdens forskningsfyrtårne. Columbia University tilhører Ivy League, en historisk sammenslutning af otte elite universiteter i det nordøstlige USA, der også omfatter Harvard, Brown, Cornell, Yale, Princeton, Dartmouth og Penn. Columbia er konkurrencedygtigt på alle målestoksforhold, ikke mindst det faktum, at det er den institution i verden, der har flest nobelprismodtagere ansat. Dr. Kandel måtte flygte fra Wien som 9-årig med sin bror på 14 år som konsekvens af jødeforfølgelserne i Europa. De ankom i 1939 til Brooklyn. Livet i New York City har altid ydet modstand, og det kræver kamp og evner at skabe en tilværelse i byen. Dr. Kandel specialiserede sig i neuropsykiatri efter sin embedseksamen, og i 1974 fik han fast ansættelse ved Columbia. Han og hans gruppe opdagede og beskrev de molekylære processer, der sker i neuroner i hjernen ved indlæring. I år 2000 fik han Nobelprisen i medicin og fysiologi for sine bedrifter. Psykiateren fortæller at Dr. Kandel nu bruger en del tid på hesteopdræt. Dr. Heyer nyder at få lidt sladder og begynder en monolog om de vigtigste detaljer i Dr. Kandels forskning, alt imens de deprimerede patienter bliver bedøvet og zappet. We are going to breathe for you that is the kind of doctors we are informerer han højlydt den ene efter den anden dybt bedøvede og paralyserede patient netop efter, at de har modtaget et stød og de generaliserede kramper er ved at aftage. Sygeplejersken fniser hver gang, han laver 8 DASINFO Marts 2012

9 INDBLIK UDEFRA den konstatering, og den selvhøjtidelige psykiater ruller hovedrystende øjne. Stemningen tager et nøk op, da vi skifter lokalitet, og en psykiater taget ud af en Woody Allen film trompeterer ind på stuen. Han er rund og rar, og besidder kvaliteten i både at være frivilligt og ufrivilligt morsom. Han bander et par gange over computersystemet og begynder straks at snakke videre om de planer han og Dr. Heyer åbenbart har diskuteret tidligere om at lave en mobil ECT enhed for New Yorks deprimerede katte og hunde. Vi befinder os højt i en bygning med en formidabel udsigt over andre bygninger og ned til Hudson River. It is painful for me to watch all these depressed animals. I love animals and depression is just an overwhelming problem for them. We are going to get the cash and buy the van and start this thing siger han højlydt og skuer teatralsk ud over byen, og forsætter nu direkte til mig med hviskende og hemmelighedsfyldt stemmeføring: It is my way out. I need the money for my pension. People spoil their pets in the city. It is a winning business opportunity alt i mens Dr. Heyer råber flere selvindlysende sandheder til endnu en dybt bevidstløs patient: Breathe. Breathing is good no breathing is no good. Psykiateren er nået til det skelsættende punkt i en mands liv, hvor man skal beslutte om bæltet og bukserne skal placeres over maven, altså med høj bælteføring lige under brystvorterne, eller under maven. Han holder stadigt bæltet lavt, hvilket åbner en ny flanke: Are you pregnant? spørger Dr. Heyer ham. Han svarer prompte: Yes I am, thank you for asking... it is going to be a hamburger! De griner lidt, og jeg er nået det punkt, hvor jeg ikke kan få luft og tårerne løber ned af kinderne på mig. Are you not listening to anything I have said? You have to breathe!?! The Pittsburgh HairDo (PHD) I to måneder følger jeg Dr. Heyers og hans forskningsgruppes arbejde. Jeg sidder med til alle møder med samarbejdspartnere, statistikere, følger forsøgspatienter gennem et hækkeløb af interventioner og deltager i sociale arrangementer. Vi har et fælles projekt, som jeg også bruger tid på. Sandheden er, at jeg er med til meget mere, end jeg turde håbe på. De har lidt svært ved at placere min ansættelsesstatus og anciennitet. Klinisk assistent og ph.d-studerende med kliniske projekter er et ikke-eksisterende fænomen i deres system. Her er ph.duddannelsen en del af lægeuddannelsen, hvis du kvalificerer dig til et såkaldt MD-ph.d program. Forskningen vil så næsten altid være laboratorieforskning. De sammenligner min kliniske ph.d-uddannelse med en Master i Outcome studies, som flere af de yngre speciallæger i afdelingen er ved at tage. Den sammenligning er faktisk ikke helt skæv, bortset fra at de så laver epidemiologisk registerforskning. Klinisk forskning på patienter tilhører derimod typisk de klinisk arbejdende speciallæger. Jeg følger også reservelægerne i den neurokirurgiske anæstesi-enhed. To til tre gange dagligt har vi formaliseret, underholdende og fantastisk god undervisning på et konstant højt niveau. Vekselvirkningen mellem klinik og undervisning i dagligdagen gør, at man ikke mister motivationen eller opmærksomheden, og det har en positiv selvforstærkende virkning. Jeg har prøvet at forklare dem, hvad en prækursist eller uklassificeret reservelæge laver i Danmark, men det giver ingen mening for dem. Enten er du i et uddannelsesprogram, eller også er du speciallæge. De anser det andet for tågesnak og en dårlig undskyldning fra et usammenhængende uddannelsessystem. Mine egne deadlines hjemmefra tårner sig op. Jeg skal helst have min ph.d-afhandling 90% færdig, til jeg kommer hjem. Jeg forsøger at bruge pauser i mit skrivebordshjørne. Jeg føler arbejdspresset som alle andre her. Jeg tror, at det er den sande følelse af, hvad det vil sige at arbejde på Columbia. The interview trail Selektionen af håbefulde og potentielt kommende anæstesilæger i USA fungerer ved at medicinstuderende i den afsluttende fase af studiet sender ansøgninger til alle de steder, som de kunne forestille sig at arbejde. Herefter bliver de indkaldt til et antal jobsamtaler spredt over hele USA. På en given dato i marts måned matcher en computer alle afdelingernes prioriteringer med de studerendes prioriteringer. På Columbia er selektionen benhård. Hvis du har gået på en middelmådig Medical School, skal du helst være med i toppen af årgangen for at komme til interview. Medicinstuderende fra Johns Hopkins, Harvard og andre eliteskoler har lidt bedre chancer for at komme til samtale. New York er et trækplaster, fordi det er en storby med en vis potens, og Columbias renomme er godt, så ledelsen har den luksus at få mange ansøgninger. Karakterer er vigtige, fordi det samlede gennemsnit fra de ansatte reservelæger reflekterer helt konkret med et tal, hvordan afdelingen rangerer på landsbasis. De er velvidende om, at det ikke nødvendigvis afspejler social forståelse eller andre svært kvantificerbare, men nødvendige kompetencer. De prøver derfor ved samtalen at finde de bedst socialt egnede. Prototypen på en reservelæge på Columbia er således velbegavet, venlig og hårdtarbejdende, uden børn og ugift. Marts 2012 DASINFO 9

10 INDBLIK UDEFRA Champagne for the pain Reservelægerne arbejder 80 timer om ugen, hverken mere eller mindre. Hvis afdelingen måtte, ville man ganske givet pålægge dem at arbejde mere, som i de gode gamle dage. Der er kommet ny lovgivning på området, og den overholdes her. De får ca. $5500 og ingen pensionstillæg. Ti dages ferie om året, hvilket naturligvis bliver fratrukket eventuelle sygedage. Barselsorlov er 6 uger for kvinder, 24 timer for mænd. Kort sagt enhver dansk klinikchefs våde drøm. Fuldført residency (speciallægeuddannelse) på Columbia åbner døre, og flere af reservelægerne har en spirende akademisk karriere, men ikke alle drømmer om forskning i deres sparsomme fritid. En af de kvindelige 1. reservelæger indvier mig hemmelighedsfuldt i sine fremtidsplaner: I am going into private practice all the way in California. LA sunshine for me man. I need the money, for my loans and for Champagne. I like driving; I am tired of the city and done with the Metro. One year left and I am off!. En anæstesiolog i USA tilhører den absolutte løntop i den amerikanske befolkning. At tjene 2-4 millioner kroner om året er normalt for denne privilegerede gruppe, og nogle tjener mere og har gode ferieaftaler også. Catch et til den hårde overenskomst, som reservelægerne arbejder under på Columbia, er garantien om den bedst mulige uddannelse! Den daglige undervisning, ugentlige research seminars, ugentlige grand rounds, ugentlige chief resident rounds, ugentlig journalclub, forelæsninger med inviterede speakere og så den daglige konstante undervisning, der foregår i alle operationsrum skaber samlet et formidabelt uddannelsesmiljø. De bliver frigjort til at kunne gå til langt det meste. Evalueringen er meget direkte af reservelægerne, men den er også meget direkte den anden vej, af afdelingen og af de enkelte speciallæger. Der bliver lyttet på reservelægerne og deres evalueringer. Ledelsen prøver hurtigt at forbedre kritikpunkterne. Afdelingen har ikke råd til negativ omtale i kampen om at tiltrække de bedst egnede reservelæger. Hvis en speciallæge får dårlige evalueringer eller dårlig omtale, så bliver de prompte kaldt til en kammeratlig samtale på gulvtæppet. Reservelægerne bliver dygtige rigtigt dygtige. De lytter tålmodigt, når der bliver talt fra en overordnet, og som hunløver på savannen går de hurtigt og effektivt efter struben på alle problemstillinger. De fleste har en enorm studiegæld, og en dårlig udtalelse fra afdelingen ville være en personlig katastrofe for dem. Landsgennemsnittet for at bestå the board exam efter speciallægeuddannelsen er 85%. Her på anæstesiafdelingen er det 96%, så der er rum til betydelig forbedring, som det tørt blev konstateret en morgen til Grand Rounds under en diskussion, hvor ledelsen kortlagde, hvor de ville styrke the residency program i det kommende år. Inner city blues Om efteråret, når farverne på bladene flammer ud på hele den nordamerikanske østkyst, er der college football lørdag eftermiddag på mange tv-kanaler, og søndag og mandag er der NFL. Jeg elsker at have det kørende i baggrunden. Det er en væsentlig del af den amerikanske folkesjæl at følge sportsfolkenes sejre og tab. Det minder mig om et fantastisk år jeg brugte i et minedistrikt i Pennsylvania som femten-årig. Hvis du har set Deer Hunter med Robert De Niro, så kender du området. Her var american football og jagt en integreret del af venskaber og familieliv. De mange reklamespots på tv er blevet domineret af advokater og politikere, siden jeg sidst fulgte en football season i USA. Have you redjegrad a sidewalk maybe I can help you!? siger en advokat med cowboyhat og sydstatsdialekt. Du kan så i fællesskab med ham sagsøge dem, der ejer boligen, foran hvilken du væltede. Vi ved, at en del patienter får et lift hjem af en venlig advokat. Sagsanlæggene mod læger i USA er af en størrelse, der får det til at løbe koldt ned af ryggen på én. Det, at vi i Danmark har adskilt patientklager og erstatningssager, er en meget fornuftig indretning, som for enhver pris skal forsvares. Det er løbet løbsk i USA, uden enhver form for tvivl. Som et eksempel kan man i Florida ikke forsikre sig som obstetriker for sin egen årsløn. Årsagen er, at man i Florida kan sagsøge sin obstetriker frem til sit barns atten års fødselsdag med henvisning til fødslen. Hvis du får et barn, der klarer sig dårligt i skolen, så kan det jo være på grund af en fejl i fødselsøjeblikket! Og amerikanerne de sagsøger deres obstetrikere og alle andre læger. Hospitalerne vælger ofte at afvikle sagerne uden retssag, så de kan betale indenfor rammen af forsikringen. Det er et sygt system, men også et system som mange mennesker lever af og har en interesse i at beholde. Et andet problematisk forhold i det amerikanske sundhedssystem er henvisningskarrusellen. Med baggrund i de mange mulige sagsanlæg, så henviser lægerne raskt væk til hinanden. Undskyldningen er, at man er nødt til at dække sin ryg, men i virkeligheden er det et usympatisk modtræk til den uretfærdighed, det er at blive sagsøgt af alle mulige tilfældige patienter. Hvis du har en hæmoride og måske tilfældigvis har lidt hovedpine og går til en kirurg, så skal du også lige se en neurolog som kirurgen kender, og hvis han ikke finder noget, så skal du vist lige se en øjenlæge som neurologen spiller golf med og have en MR-skanning, inden du ser en psykiater. Det kan lyde komisk, men mange amerikanske læger lever af at få henvist raske patienter fra deres buddies og henvise andre patienter tilbage igen. Columbia går til dels fri af denne karrusel, fordi lægerne ikke modtager honorering per patient. De dækker dog stadig deres ryg med tvivlsomme ekstra-undersøgelser på grund af frygten for sagsanlæg 10 DASINFO Marts 2012

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl Referent: Deltagere: ØJ / JP Susanne Wammen (SW), Øivind Jans (ØJ), Jesper Brøndum Poulsen (JP), Tina Calundann

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Navn: Karen Sloth, email: 98402@viauc.dk, Viborg Sygeplejeskole. Holdnr. 98402. UTAS University of Tasmania. Concord Hospital, Sydney. Operations afdeling fra den

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Mere end blot lektiehjælp Få topkarakter i din SRP 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Hjælp til SRP-opgaven Sidste år hjalp vi 3.600 gymnasieelever med en bedre karakter i deres SRP-opgave. Oplev

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

ET ÅR FRI TIL FORSKNING?

ET ÅR FRI TIL FORSKNING? HEALTH PUBLIKATIONSNAVN 1 ET ÅR FRI TIL FORSKNING? En mulighed for studerende på medicinstudiet Forskningsåret Når du læser på medicinstudiet, kan du vælge at tage et år fri til forskning. De fleste studerende

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby EN HYLDEST TIL LIVET en livsguide Trine Jarlby Indholdfortegnelse Præsentation... 4 Forord... 6 Stress... 8 Glæde... 14 Kemi... 17 Selvværd... 21 Dilemma... 28 Angst... 35 Etik, moral... 38 Skyld, skam...

Læs mere

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn EN LUKKET FEST Af Lene Ravn De nye medicinstuderede blev budt velkommen som noget ganske særligt til studiestarten på Aarhus Universitet. Det traditionsrige studie præsenterede sig selv som verdens bedste

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog

Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog Af: Justin Markussen Brown, postdoc, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 19. september 2015 kl. 03:27 Danske pædagoger

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Professionel vovsemor

Professionel vovsemor Professionel vovsemor Det gør ondt i mit bankende hundehjerte, at så mange hunde keder sig hjemme, siger Nini Karpatoff I flok. Jeg er hundenes vovsemor og deres flokfører, siger Nini Karpatoff, der lufter

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Rapport for deltagelse i Input i Sydney

Rapport for deltagelse i Input i Sydney Rapport for deltagelse i Input i Sydney København, 31.5.2012 Christian Friis Degn Journalist, DR Nyheder (primært Bag Borgen og 21 Søndag ) Dato for deltagelse: 5. maj til 13. maj, inkl. rejse. Hvad er

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere