Alternativer til kloning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternativer til kloning"

Transkript

1 Nr. 140 august 2000 Alternativer til kloning Ny forskning i stamceller udfordrer behovet for terapeutisk kloning Britiske regering støtter forskning i stamceller på menneskefostre > Enormt potentiale i stamcelleforskning > Forskning i fosterstamceller baner vejen for kloning af mennesker > Forskning kan give alternativ til kloning > Den britiske regering gav i denne uge sin støtte til, at der må bruges menneskefostre til forskning i de såkaldte stamceller. Behandling med stamceller har det største medicinske potentiale, man endnu har set. Kan det lykkes at styre disse endnu ikke modne celler, kan en lang række uhelbredelige sygdomme og lidelser sandsynligvis kureres. Den britiske regerings beslutning har været ventet længe, og har skabt voldsom debat. Det skyldes især, at en af de måder, man kan skaffe stamceller til forskning og behandling på, er ved at klone mennesker med samme teknik, der skabte fåret Dolly, og stoppe udviklingen af fosteret efter fem dage. Nyere forskning tyder dog på, at det kan blive muligt at opnå fordelene ved behandling med stamceller uden at klone mennesker. Dette Fra rådet til tinget belyser brugen af stamceller og den britiske regerings beslutning og forklarer alternativerne til kloning for at skaffe stamceller Terapeutisk kloning I løbet af dette efterår vil Teknologirådet afholde en høring for Folketingets Forskningsudvalg om terapeutisk kloning. Emnet er blevet aktuelt, efter den britiske regering i denne uge gav sin støtte til, at forskere kan få lov til at bruge menneskefostre i forskning i stamceller. Når det har rejst debatten om kloning, skyldes det, at forskning i stamceller er et af de områder, hvor der kan være de bedste argumenter for at lave en såkaldt terapeutisk kloning. Kloning er en proces, hvor man skaber et foster, hvis gener er identiske med en levende (eller afdød) person. Det kan sandsynligvis gøres på mennesker med den teknik, der hedder somatisk cellekerne overførsel. Den teknik blev blandt andet brugt til at skabe fåret Dolly. Ved terapeutisk kloning får fosteret ikke lov at udvikle sig længere end ca. 5 dage, og det kommer på intet tidspunkt i kontakt med en livmoder, hvor det kunne have udviklet sig til et levedygtigt barn. Efter fem dage består fosteret blandt andet af stamceller (se boks på næste side). Disse bliver "høstet", og kan derefter bruges til sygdomsbehandling eller forskning. Stamceller er uhyre brugbare til behandling af sygdomme, fordi de har evnen til at udvikle sig til en lang række andre af de 216 typer celler i menneskekroppen. Derfor kan de bruges til at reparere organer og væv, der er ødelagt på grund af sygdom eller skader. Allerede i dag bruges stamceller i behandling af flere former for leukæmi og andre kræftformer. Mulighederne for behandling rækker fra støtte til immunforsvaret til fremdyrkning og implantation af hele organer. 1

2 Kloning er langt fra den eneste kilde til stamceller. Voksne mennesker har også stamceller i kroppen. Disse er dog ikke så brugbare som fosterstamceller til forskning eller behandling. De er besværligere at arbejde med, og de kan ikke udvikle sig til så mange typer celler (se boks på denne side). Derfor mener flere forskere, at det kan være nyttigt at tillade terapeutisk kloning med forskning og behandling for øje. Nyere forskning har dog udfordret den gængse opfattelse, at stamceller fra voksne ikke er lige så brugbare som fosterstamceller. Viser denne forskningsgren sig at bære frugt, kan kloning vise sig unødvendig. Behandling med stamceller I dag bruges stamceller fra voksne som standardbehandling ved en række kræftformer. Blod og marvstamceller bruges til behandling af kræft. Først og fremmest leukæmi, men stamceller bruges også i behandlingen af brystkræft, ovariecancer, og mylomatose (knoglemarvskræft), der hidtil har været svære at behandle. Et andet område, hvor man har gode erfaringer og venter sig endnu mere, er i de autoimmune sygdomme - for eksempel ledegigt. I dag behandler man ofte disse sygdomme ved, at man undertrykker immunforsvaret, med en række ubehagelige bivirkninger til følge. I Schweiz og andre europæiske lande har man gode erfaringer med at "nulstille" eller ødelægge patientens immunforsvar og gendanne det med stamceller, man har taget fra patienten selv og fremdyrket i laboratorium. Der forskes også i om sukkersyge kan behandles på denne måde i de tidligste stadier af sygdommen. Udsigter for behandling med stamceller er endnu større. Kan man fra stamceller fremdrive specialiserede celler i laboratorierne, kan man måske lave insulinproducerende celler til sukkersygepatienter. Leverceller til personer med leversygdomme, hjerneceller til ofre for en hjerneblødning osv. På sigt taler man også om muligheden for at lade helt nye organer vokse ud af stamcellekulturer. Fælles for behandlingen med stamceller er, at det er en fordel, hvis stamcellerne er genetisk identiske med patientens celler. På den måde undgår man, at cellerne afstødes af patientens immunforsvar eller selv begynder at angribe kroppen. Stamceller med samme genetiske profil som patienten kan man få på tre måder: - Man kan, som det sker i dag bruge stamceller fra patientens egen krop, for eksempel blod- og marvceller. Disse celler kan dog i dag kun bruges i et begrænset antal behandlinger, fordi de er specialiserede til at udvikle sig til en bestemt gruppe af celle Stamceller Menneskekroppen består af 216 forskellige typer celler. Et befrugtet æg har evnen til at udvikle sig til alle typer samt til de celler, der danner moderkagen i livmoderen under graviditeten. Man siger, at ægget er totipotent. Ægget deler sig først i to, derefter fire og så i otte celler, der alle er totipotente, og derfor alle i princippet kan udvikle sig til et levedygtigt barn i en livmoder. Efter den tredje deling sker den første specialisering af cellerne. En del vil blive til moderkagen, resten vil blive til fosteret. De celler, der danner fosteret, har evnen til at danne de 216 celler i menneskekroppen, men kan ikke danne mode r- kageceller. De kan derfor ikke af sig selv udvikles til et levedygtigt foster. De celler kaldes pluripotente. Under fosterets udvikling fastholder en del af cellerne deres evne til at danne andre typer celler. Selv hos voksne mennesker er en del af kroppens celler stamceller. Men efterhånden som cellerne modner bliver de mere specialiserede og udvalget af celler, de kan udvikle sig til skrumper ind. Blod-stamceller kan udvikle sig til alle typer blodceller, nerve-stamceller til alle typer nerveceller osv.. Disse stamceller kaldes multipote nte. Pluripotente stamceller fås måske kun fra fostre. Forskning på dyr peger på, at der findes to hovedtyper af disse stamceller. De embryone stamceller kan findes i embryoer op til ca. 5 dage efter befrugtningen. På det tidspunkt har ægget udviklet sig til en kugle af 50 til 100 celler, en såkaldt blastocyst. Inden i denne kugle er en kerne af omkring 20 pluripotente embryone stamceller. Embryone kønsceller kan høstes indtil fostret er omkring 6 uger gammelt. De findes blandt de celler, der senere vil udvikle sig til æg eller sæd. Multipotente stamceller kan findes i både fostre, børn og voksne. Nyere forskning med mus tyder på, at det kan lykkes at "omprogrammere" multipotente stamceller, så de kan udvikle sig til en anden type celle. Der er således flere kilder til stamceller: - Befrugtede æg i de tidlige foste rstadier, der er til overs fra fertilitetsbehandling - Fostre, der er skabt ved at br uge samme teknik, der skabte det klonede får Dolly - Blod fra navlestrenge - Kønscellerne fra aborterede fostre - Nogle vævtyper fra voksne mennesker, for eksempel blod, hud og knoglemarv - Med tiden kan man måske "reprogrammere" almindelige celler til at opføre sig som stamceller, men det er endnu hypotetisk Kilder: Stem Cell Therapy: the ethical Issues, Nuffield Council on Bioethics, april 2000, Stem Cell Research: Medical Progress with Responsibility, Departement of Health, august

3 Kilde: Centre for Genome Research, Edinborugh University typer, for eksempel blodceller. Nyere forsøg tyder dog på, at der er muligt at "reprogrammere" blodstamceller til at opføre sig som nervestamceller og omvendt (se afsnittet "Forskning i stamceller"). - Man kan bruge stamceller fra navlestrengsblod, hvis dette er nedfrosset ved fødslen. Disse celler er sandsynligvis ramt af lignende begrænsninger som stamceller fra voksne, men der er håb om, at de lettere kan reprogrammeres. - Man kan foretage en kloning, ved at sætte en cellekerne fra patienten ind i et æg, der får lov til at udvikle sig i få dage til blastocyststadiet (se boks foregående side og illustration herover). Dette er den såkaldte terapeutiske kloning. Som en tommelfingerregel er stamceller lettere at dyrke og arbejde med, jo tidligere i udviklingen de er. Forskning i stamceller Der er gjort store fremskridt i forskningen i stamceller i de seneste år. Men der er stadig meget, vi ikke forstår om, hvorfor stamceller opfører sig som de gør, og hvordan de eventuelt kan styres. Forskningen i stamceller foregår i disse år i overvejende grad som dyreforsøg, men på et tidspunkt, kan det blive nødvendigt at bruge flere menneskelige stamceller i forskningen. Til brug i forskningen har man adgang til stamceller fra følgende kilder: - Befrugtede æg i de tidlige fosterstadier, der er til overs fra fertilitetsbehandling - Fra blodet fra navlestrenge - Fra kønscellerne fra aborterede fostre - Fra nogle vævtyper fra voksne mennesker, for eksempel blod, hud og knoglemarv - Fra klonede fostre, der er skabt ved at bruge samme teknik, der skabte det klonede får Dolly Det gælder også her, at stamceller fra de tidlige fostre som en tommelfingerregel er lettere at arbejde med, end stamceller fra senere fosterstadier og stamceller fra voksne. Forsøg med mus tyder dog på, at man bør revidere den traditionelle opfattelse af, at stamceller bliver mindre brugbare, jo mere de modner. I et forsøg sidste år lykkedes det at få blodstamceller til at udvikle sig til nerveceller i musehjerner. Kort tid forinden var det modsatte sket. Nervestamceller udviklede sig til blodceller i mus, der havde fået reduceret deres immunforsvar. Der er flere mulige forklaringer på disse resultater. Det kan skyldes, at det er muligt at "reprogrammere" stamceller til at opføre sig som andre typer stamceller, hvor der er brug for det. Det er også muligt, at de stamceller, der blev brugt i eksperimentet (som stammede fra voksne mus ikke fra musefostre) reelt var mindre modne, end man hidtil har antaget. At de var nærmere ved at være pluripotente end omnipotente. (se boks forrige side) Hvis en af disse forklaringer viser sig at holde stik vil det give håb om, at man kan opnå de gode effekter fra fosterstamceller uden reelt at bruge fostre eller have brug for terapeutisk kloning. Situationen i Storbritannien Al brug af menneskefostre til medicinske eller forskningsformål er i Storbritannien reguleret af et særligt råd, Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) nedsat ifølge loven Human Fertilisation and Embryology Act (HFA) fra Behandling med stamceller er endnu ikke ude af forsøgsstadiet. Efter HFA er det kun tilladt at lave og bruge menneskefostre i forskning, hvis det er umuligt at gennemføre forskningsprojektet uden og hvis dets formål er et af fem: - at forbedre behandling for barnløshed - at øge vores viden om arvelige sygdomme - at øge vores viden om årsagerne til aborter - at udvikle mere effektiv prævention - at udvikle metoder til at identificere kromosomfejl i fostre Den britiske sundhedsminister kan udvide listen, hvis det nye formål er med til at øge vores viden om dannelsen af og udviklingen hos fostre, øge vores 3

4 viden om sygdomme eller gør det muligt at bruge denne viden bedre. Det har hidtil ikke været tilladt at forske i behandling af ikke-arvelige sygdomme med stamceller fra fostre. Hverken med stamceller fra overskydende æg fra fertilitetsbehandling eller med stamceller, der er frembragt ved kloning. Kloning af mennesker med SCT-metoden kan tillades under HFA, hvis forsøget tjener et af de ovenfor nævnte formål, men der har ikke været ansøgninger til HFEA om godkendelse af kloning. Kloning med det formål at skabe en levende klon er forbudt. I juni 1999 bad den britiske regering en ekspertgruppe ledet af den engelske Chief Medical Officer, Professor Liam Donaldson, om at undersøge, om det bør være tilladt at bruge menneskefostre i flere end de fem godkendte forskningsområder. Rapporten fra ekspertgruppen lå færdig i juni. Den britiske regering har brugt denne sommer på at overveje sin holdning. Den 16. august meddelte den britiske regering at den støtter ekspertgruppens konklusioner. Regeringen vil dog lade det være op til en afstemning i det britiske parlament, om anbefalingerne skal følges. Ekspertgruppen anbefaler, at man skal tillade brug af menneskefostre til forskning i stamcellebehandling. Kloning til forskning er som nævnt ovenfor i princippet tilladt allerede. Bliver ekspertgruppens anbefalinger fulgt, betyder det, at det bliver legalt, at klone mennesker til brug for forskning i stamceller. Det er dog ekspertgruppens opfattelse, at kloning kun må foretages, når alle andre muligheder er udtømte. Det bør også nævnes, at den britiske ekspertgruppe vurderer, at kloning vil være et overgangsfænomen, der vil blive stoppet, når vi lærer nok om almindelige celler til at "reprogrammere" dem til at opføre sig som stamceller. Kloning og brugen af menneskelige fostre kan "retfærdiggøres" som "overgangsforskning", skriver den i sin rapport. Dansk lov I Danmark reguleres brugen af fostre til forskning og terapeutisk kloning af "Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v." Ifølge den må forsøg kun foretages på æg eller kønsceller, der skal bruges til befrugtning hvis: - De har til formål at forbedre teknikkerne til kunstig befrugtning - Hvis de har til formål at forbedre metoderne til at konstatere "alvorlige arvelige sygdomme eller en væsentlig kropsanomalitet". Den engelske ekspertgruppes anbefalinger: 1. Forskning der involverer fostre (ligegyldigt om de er skabt i in vitro befrugtning eller ved udskiftning af cellekerne) med det formål at forøge forståelsen af sygdomme og lidelser hos mennesker og de cellebaserede behandlinger bør tillades, under hensyntagen til Human Fertilisation and Embryology Act. 2. Før der gives tilladelse til forskning, der involverer fostre skabt ved at udskifte cellekerner, skal Human Fertilisation and Embryology Authority være sikker på, at der ikke findes andre måder at opnå de ønskede forskningsresultater. 3. Personer, hvis æg eller sæd anvendes til at skabe fostre til brug for forskning, skal give deres udtrykkelige accept af, at de fostre, der skabes, må bruges i forskning rettet mod at få stamceller. 4. Forskning, der ved udskiftning af cellekerne i me n- neskelige æg skal forøge vores forståelse for og udvikle behandling af mitochondrie-sygdomme, bør tillades under hebsyntagen til Human Fertilisation and Embryology Act. 5. Forskningen i menneskelige stamceller bør overvåges, så det er muligt at vurdere om forskningen giver de forventede gode resultater og kan identificere pr o- blemstillinger, der eventuelt opstår. 6. Blanding af voksne (somatiske) menneskeceller og æg fra dyr bør ikke tillades. 7. Overførsel til en kvindes livmoder af et foster skabt ved udskiftning af cellekernen (såkaldt "r eproduktiv kloning") bør stadig være en kriminel handling. 8. Der bør holdes øje med behovet for lovgivning angående brugen af celler fra fostr e til behandling. 9. Forskningsrådene bør opfordres til at etablere pr o- grammer for stamcelle-forskning og til at overveje, om det er muligt at skabe stamcelle-samlinger til forskningsbrug. Sundhedsministeren har beføjelsen til at afgøre om æg, der er til overs fra forsøg på kunstig befrugtning må bruges som kilde til stamceller. Æg må ikke sælges eller føres ud af landet. Forsøg der inkluderer æg er underlagt den normale godkendelsesprocedure i de videnskabsetiske komiteer. Det er efter dansk lov ulovligt at gennemføre en kloning i behandlingsøjemed. Og det er ulovligt at forske i metoder, der kan gøre kloning muligt. Det er ligeledes ulovligt at forsøge at skabe en egentlige levende klon af et andet menneske i Danmark. Skriftlige kilder: "Stem Cell Research: Medical Progress with Responsibility", Departement of Health, august 2000, "Stem Cell Research", POST report summary nr. 141, juni

5 "Stem Cell Therapy: the ethical Issues," Nuffield Council on Bioethics, april ication/stemcell/p_ html "Turning Brain into Blood" -- Clinical Applications of Stem-Cell Research in Neurobiology and Hematology", New England Journal of Medicine, vol. 341 no. 8. "High-Dose Chemotherapy plus Autologous Bone- Marrow Transplantation for Metastatic Breast Cancer", New Engkand Journal of Medicine, vol. 342 no. 15. Fra rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Dette nyhedsbrev er skrevet af projektleder Morten Jastrup. De sidste fem numre af Fra rådet til tinget er: 139: Usikre gevinster for net-kommuner 138: Staten bør satse på byøkologi 137: Sccchh... du larmer - om Teknologirådets projekt om støj 136: Gensplejsede fødevarer 135: Xenotransplantation 5

Det Etiske Råds udtalelse om kloning.

Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Til forside Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Resumé. * Det Etiske Råd er imod kloning af mennesker. * Det Etiske Råd mener, at man i Danmark bør opretholde et forbud mod kloning af mennesker og arbejde

Læs mere

Fakta ark Om stamceller

Fakta ark Om stamceller Fakta ark Om stamceller Indhold Indledning 2 Spørgsmål og svar 3 Menneskets mangfoldighed 5 Behandlingsmetoder 6 Status over stamcelleforskningen 8 Jura på stamcelleområdet 11 Ordliste 13 NB. Fakta arket

Læs mere

Stamceller biologi, potentialer og risici

Stamceller biologi, potentialer og risici Stamceller biologi, potentialer og risici Af Professor Poul Hyttel, Københavns Universitet FOTOMONTAGE: CARSTEN BRODER HANSEN 134 Stamceller kan blive ved med at dele sig i al uendelighed og stamceller

Læs mere

Kloning. Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd

Kloning. Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Kloning Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Kloning Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Kloning Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd ISBN: 87-90343-84-0 Udgivet

Læs mere

Uerstattelige neuroner og atombomber

Uerstattelige neuroner og atombomber Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamceller og HD: fortid, nutid og fremtiden Stemceller - hvem behøver dem? Forskere laver hjerneceller

Læs mere

Med andre ord: Den endelige kur er altså ikke lige om hjørnet. Plattenslagerne er derude

Med andre ord: Den endelige kur er altså ikke lige om hjørnet. Plattenslagerne er derude Kroppens reservedele Menneskets stamceller har potentiale til at forandre vores verdensbillede. Internationalt arbejder forskere på at skabe en fremtid, hvor dyrkede stamceller kan anvendes til helbredelse

Læs mere

Kolofon Titel: Forfatter: Anden bidragyder: Udgiver: Ansvarlig institution: Copyright: Emneord: Resumé:

Kolofon Titel: Forfatter: Anden bidragyder: Udgiver: Ansvarlig institution: Copyright: Emneord: Resumé: Top/Bund Kolofon Titel: Debatoplæg om kloning og kloningsrelaterede teknikker Forfatter: Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Anden bidragyder: Oktan, Peter Waldorph (design); J. H. Schultz Grafisk (tryk);

Læs mere

Kloning til behandling

Kloning til behandling Kloning til behandling Resumé og redigeret udskrift af åben høring i Folketinget den 22. november 2000 Rapport: Kloning til behandling høring i Folketinget den 22. november 2000 side 1 Kloning til behandling

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank 2013/1 BSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RAPPORT OM FORSKNINGEN I HUMANE EMBRYONALE STAMCELLER*

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RAPPORT OM FORSKNINGEN I HUMANE EMBRYONALE STAMCELLER* KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2003 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RAPPORT OM FORSKNINGEN I HUMANE EMBRYONALE STAMCELLER* RESUMÉ Uofficiel oversættelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

KIMÆRER - BLANDING AF MENNESKE OG DYR

KIMÆRER - BLANDING AF MENNESKE OG DYR ETIK OG LIVETS BYGGEKLODSER KIMÆRER KIMÆRER - BLANDING AF MENNESKE OG DYR Kimærer produceres ved at sætte celler fra én organisme over i en anden organisme. Det kan for eksempel være fra et dyr til et

Læs mere

Det menneskeskabte menneske - fremtiden med genetik og kloning

Det menneskeskabte menneske - fremtiden med genetik og kloning Top/Bund Det menneskeskabte menneske - fremtiden med genetik og kloning OPLÆG FRA DET ETISKE RÅDS DEBATDAG 25. MARTS 1999 DET ETISKE RÅD 1999 Kolofon Titel: Det menneskeskabte menneske - fremtiden med

Læs mere

Stamceller til forskning og behandling

Stamceller til forskning og behandling Nr. 11 marts 2003 Stamceller til forskning og behandling Potentialet er stort, men resultaterne viser sig måske først om årtier Usikkerhed om potentiale og risici > Behovet for embryoner > Advarsel mod

Læs mere

Stamceller i fremtiden Observatorierapport nr. 8 2007

Stamceller i fremtiden Observatorierapport nr. 8 2007 Stamceller i fremtiden Observatorierapport nr. 8 2007 Tema 1: Stamceller kur eller kilde til kræft... 2 Tema 1: Storbritannien fortsætter offensiven... 5 Kort nyt... 9 Forskningsnyt... 11 Tema 1: Stamceller

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-221-02034/Dep. sagsnr: 23914 Den 31. januar 2014 FVM 228 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Reagensglasbefrugtning af koæg

Reagensglasbefrugtning af koæg Reagensglasbefrugtning af koæg Reagensglasbefrugtning af koæg Indholdsfortegnelse 1. Øvelsesvejledning 2. Ordforklaringer 3. Mere information om emnet Om forsøget Reagensglasbefrugtning af koæg består

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

HS og tabet af hjerneceller

HS og tabet af hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamcelle-neuroner danner de rigtige forbindelser Erstatning af neuroner med stamceller hos mus

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Nr. 862 30. november 1999 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Kapitel 1 Komitésystemet A. nr. 862 frá 30.

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd 2007 Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen ISBN: 978-87-91112-67-6 Udgivet af: Det

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2004-156-0100 Dok.: NIP20361 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg om forslag til lov

Læs mere

Kolofon Titel: Forfatter: Anden bidragyder: Udgiver: Ansvarlig institution: Copyright: Emneord: Resumé:

Kolofon Titel: Forfatter: Anden bidragyder: Udgiver: Ansvarlig institution: Copyright: Emneord: Resumé: Top/Bund Kolofon Titel: Debatoplæg om kloning og kloningsrelaterede teknikker Forfatter: Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Anden bidragyder: Oktan, Peter Waldorph (design); J. H. Schultz Grafisk (tryk);

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/ Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Sagsnr.: 2014-15-269-00421/Dep. sagsnr: 23914 Den 31. januar 2014 FVM 227 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GODE. GRUNDE til at beskytte dit barns stamceller Giv dit barn en gave for livet - få opsamlet og opbevaret stamceller fra navlesnoren

GODE. GRUNDE til at beskytte dit barns stamceller Giv dit barn en gave for livet - få opsamlet og opbevaret stamceller fra navlesnoren Jahre Mit Erfahrung in die Zukunft 5 GODE GRUNDE til at beskytte dit barns stamceller Giv dit barn en gave for livet - få opsamlet og opbevaret stamceller fra navlesnoren Ring 70 25 71 21 eller besøg vita34.dk

Læs mere

Etiske problemer. i forbindelse med. manipulation af. menneskelige fostre. Fostre og abort. Af Søren Holm

Etiske problemer. i forbindelse med. manipulation af. menneskelige fostre. Fostre og abort. Af Søren Holm Etiske problemer i forbindelse med manipulation af menneskelige fostre Af Søren Holm Fostre og abort De fleste mennesker har en umiddelbar følelse Kloning af mennesker med det formål at frembringe et klonet

Læs mere

Lidt om stamcellebehandling

Lidt om stamcellebehandling Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende fremskridt med "inducerede" stamceller Stamceller fra HS-patienter er blevet vigtige

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget

Bilag. Region Midtjylland. Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget Region Midtjylland Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget Bilag til Forretningsudvalgets møde 25. november 2008 Punkt nr. 7 2007 DRG-værdier mm. for fertilitetsklinikkerne

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Gruppe 9a 14.2, Natbas 2009. 3. Semester projekt Pluripotent StamcelleForskning Pegah Borhani & Daniel Hersing Vejleder: Cathy Mitchelmore

Gruppe 9a 14.2, Natbas 2009. 3. Semester projekt Pluripotent StamcelleForskning Pegah Borhani & Daniel Hersing Vejleder: Cathy Mitchelmore Gruppe 9a 14.2, Natbas 2009 3. Semester projekt Pluripotent StamcelleForskning Pegah Borhani & Daniel Hersing Vejleder: Cathy Mitchelmore Pegah Borhani & Daniel Hersing Pluripotent Stamcelleforskning Roskilde

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen Niels

Læs mere

har du taget stilling?

har du taget stilling? har du taget stilling? skal stamcellerne fra dit kommende barns navlesnor gemmes? Hvad kan stamceller bruges til? Hvorfor stamceller fra navlesnoren? Hvorfor er det ikke gratis? Hvordan foregår det? Hvad

Læs mere

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg NOTAT 02. september 2013 J.nr.: 1303943 Dok. nr.: 1288419 HKJ.DKETIK har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Etisk Forum for Unge 2005 Den tjekkede tvivl Om stamceller og etik ISBN: 87-91112-45-1 Udgivet af: Det Etiske

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 255 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg, den 19. september 2007 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Læs mere

Stamceller i fremtiden. Et Danmark i bioteknologiens tegn

Stamceller i fremtiden. Et Danmark i bioteknologiens tegn Stamceller i fremtiden Et Danmark i bioteknologiens tegn Forord Stamceller i fremtiden. Et Danmark i bioteknologiens tegn Stamceller berører os alle Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden De første kliniske

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

DET MIDLERTIDIGE UDVALG OM HUMANGENETIK OG DE ØVRIGE NYE TEKNOLOGIER INDEN FOR MODERNE LÆGEVIDENSKAB

DET MIDLERTIDIGE UDVALG OM HUMANGENETIK OG DE ØVRIGE NYE TEKNOLOGIER INDEN FOR MODERNE LÆGEVIDENSKAB DET MIDLERTIDIGE UDVALG OM HUMANGENETIK OG DE ØVRIGE NYE TEKNOLOGIER INDEN FOR MODERNE LÆGEVIDENSKAB HØRING den 26. april 2001 Carlos Alonso BEDATE Akademisk curriculum Kandidatgrad i filosofi Universidad

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2004-156-0101 Dok.: NIP20371 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 26. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg om forslag til lov

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Klonen. Et undervisningsmateriale til almen studieforberedelse

Klonen. Et undervisningsmateriale til almen studieforberedelse Claus Michelsen, Thomas Rohde Albrechtsen, Karsten Bangsgaard, Stinne Hørup Hansen, Jan Alexis Nielsen, Morten Rask Petersen Klonen Et undervisningsmateriale til almen studieforberedelse Center for Naturvidenskabernes

Læs mere

Screening - en redegørelse

Screening - en redegørelse Top/Bund Screening - en redegørelse Kolofon Titel: Mennesker og genteknologi i det nye årtusinde - hvordan får vi gen-etik til tiden? Forfatter: Det Etiske Råd Anden bidragyder: Oktan, Peter Waldorph (design);

Læs mere

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 245 Offentligt Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi 1. Sammenfatning og anbefalinger Inden for bio- og sundhedsteknologi ser vi i disse

Læs mere

Gruppe 9a 14.2, Natbas 2009. 3. Semester projekt Pluripotent Stamcelleforskning Pegah Borhani & Daniel Hersing Vejleder: Cathy Mitchelmore

Gruppe 9a 14.2, Natbas 2009. 3. Semester projekt Pluripotent Stamcelleforskning Pegah Borhani & Daniel Hersing Vejleder: Cathy Mitchelmore Gruppe 9a 14.2, Natbas 2009 3. Semester projekt Pluripotent Stamcelleforskning Pegah Borhani & Daniel Hersing Vejleder: Cathy Mitchelmore Pegah Borhani & Daniel Hersing Pluripotent Stamcelleforskning Roskilde

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse NeoCol En undersøgelse, der belyser effekten af kombinationskemoterapi før operation hos patienter med tyktarmskræft

Læs mere

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v.

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. 15-10-2010 Sag nr. 10/2078 Dokumentnr. 52293/10 Mette Ide Davidsen Tel. 35 29 82 42 E-mail: MID@regioner.dk

Læs mere

Xenotransplantation. Nr. 141 august 2000. Status og risikovurdering for forskningen i transplantationer fra dyr til menneske

Xenotransplantation. Nr. 141 august 2000. Status og risikovurdering for forskningen i transplantationer fra dyr til menneske Nr. 141 august 2000 Xenotransplantation Status og risikovurdering for forskningen i transplantationer fra dyr til menneske Risiko for nye sygdomme stopper Dollys "fædre" > Forskningen fortsætter andre

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./hbo/3.1/2.1 J.nr.: 2009-20-221-00057/Dep. sagsnr. 3766 Den 1. april 2011 FVM 887 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp Sundhedsetik Indledning Der sker en hastig af udvikling af nye teknologier og muligheder for behandling inden for sundhedsområdet. Disse nye teknologier samt behandlings- og forebyggelsesmuligheder på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling,

Læs mere

2015/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar Forslag. til

2015/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar Forslag. til 2015/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1502898 Fremsat den 10. december 2015 af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Proteiner, der fungerer som 'vagthunde' afslører overraskende sammenhæng imellem Huntingtons Sygdom og andre hjernesygdomme

Proteiner, der fungerer som 'vagthunde' afslører overraskende sammenhæng imellem Huntingtons Sygdom og andre hjernesygdomme Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Proteiner, der fungerer som 'vagthunde' afslører overraskende sammenhæng imellem Huntingtons

Læs mere

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr NOTAT 8. september 2008 J.nr. ER 2005-2.5-209, dok.: 273 ALY Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr På mødet mellem medlemmerne af Det Etiske Råd og af Det Dyreetiske

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.9.2006 KOM(2006) 548 endelig 2005/0043 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Stem cells from umbilical cord blood

Stem cells from umbilical cord blood Stamceller fra navlestrengsblod Er den kommercielle markedsføring redelig? Stem cells from umbilical cord blood Is the commercial promotion trustworthy? 3. Semester, efteråret 2008, Hus 13.1 Det Naturvidenskabelige

Læs mere

14. De diskrete kloner

14. De diskrete kloner 14. De diskrete kloner Poul Maddox-Hyttel Indledning Vi er for nylig trådt ind i et nyt årtusinde et nyt kapitel i eksistensernes bog. Hvad skal der stå på de mange hvide blade om kloden og dens eksistenser?

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

Genmanipulation i sport Gendoping

Genmanipulation i sport Gendoping Genmanipulation i sport Gendoping Peter Schjerling Copenhagen Muscle Research Centre Gendoping Doping baseret på genmanipulation Misbrug af resultater fra genterapi En fremtidig trussel for sporten? Gendoping

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

... En undervisningsavis fra. muskelmus. og spinatgrise. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. muskelmus. og spinatgrise. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 bioteknologi muskelmus for begyndere og spinatgrise Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 B I O T E K N O L O G I 4000 fvt MENNESKET BRYGGER ØL Allerede for cirka 6000

Læs mere

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion Trimning af immunsystemet ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion ved gentagne infektioner for eksempel i hals, lunger eller underliv ved autoimmune sygdomme som Type 1 diabetes,

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

BIOSAM informerer»»» Det er BIOSAM s opfattelse, at der skal. Dolly og klonerne

BIOSAM informerer»»» Det er BIOSAM s opfattelse, at der skal. Dolly og klonerne BIOSAM informerer»»» Dolly og klonerne Det er BIOSAM s opfattelse, at der skal fokuseres på de spørgsmål og problemstillinger, som kloning af dyr rejser. De nye teknikker rejser mange spørgsmål af etisk,

Læs mere

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik - skriftlig version af indlæg ifm høring om præimplantationsdiagnostik arrangeret af CVK d. 29/8 2000 på Skejby Sygehus Af Peter Øhrstrøm Institut

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Designer-mus designer-menneske. Ernst-Martin Füchtbauer Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Designer-mus designer-menneske. Ernst-Martin Füchtbauer Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet Designer-mus designer-menneske Ændring i det menneskelige genom er der et formål? Ernst-Martin Füchtbauer Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet Tidslinie 1958 Kloning af dyr (frø)

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2013

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2013 Region Hovedstaden Global Excellence i sundhed 2013 Forord Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.regionh.dk/vif Ordre nr. 17266 Grafisk

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

FP9 BIOLOGI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2. 9.-klasseprøven. December 2015

FP9 BIOLOGI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2. 9.-klasseprøven. December 2015 FP9 9.-klasseprøven BIOLOGI December 2015 B2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B2 Indledning Menneskets krop og sundhed Gennem millioner af år har

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

"Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn"

Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål

Læs mere