Velkommen til morgenmøde. Market Access og salg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til morgenmøde. Market Access og salg"

Transkript

1 Velkommen til morgenmøde Market Access og salg

2 Agenda 9:00-9:15 Velkomst v/ Martin Jordt Andersen, DLI MI 9:15-10:00 Market Access En ny tilgang til markedsføring af lægemidler v/flemming Axelsen, Ass. Director Health Outcomes, Baxter EMEA. Kursusleder på Lif s Medical Market Access kurser 10:00-10:10 Pause 10:10-10:30 "Brilique sundhedsøkonomisk studie som grundlag for tilskudsansøgning Casepræsentation. v/søren Clausen, AstraZeneca 10:30-10:50 "Hvordan kan Market Access organiseres?" Præsentation af de overvejelser, der ligger til grund for etablering af ny Market Access funktion. v/ Jens Agerholm, Market Access Manager, UCB Pharma Nordic 10:50-11:00 Kan Market Access arbejdet værdisættes? Afsluttende overvejelser Tema for næste møde v/ Martin Jordt Andersen, DLI MI

3 To nye kollegaer Senior Rådgiver Morten Bekholm som er ekspert i markedsanalyser, analyse og rådgivning i forbindelse med syndikerede data Senior Rådgiver Ulla Ege Johansen som er ekspert i udbud og tenders, og har stor indsigt i det danske hospitalsområde Begge vil styrke vores rådgivning som skal supplere den viden vi leverer med data, med indsigt i danske marked

4 Prisen er høj! Company Number of drugs approved R&D Spending Per Drug ($Mil) Total R&D Spending ($Mil) AstraZeneca 5 11, ,955 GlaxoSmithKline 10 8, ,708 Sanofi 8 7, ,274 Roche Holding AG 11 7, ,841 Pfizer Inc. 14 7, ,178 Johnson & Johnson 15 5, ,285 Eli Lilly & Co. 11 4, ,347 Abbott Laboratories 8 4, ,97 Merck & Co Inc 16 4, ,36 Bristol-Myers Squibb Co. 11 4, ,675 Novartis AG 21 3, ,646 Amgen Inc. 9 3, ,229 Kilde: InnoThink Center For Research In Biomedical Innovation; Thomson Reuters Fundamentals via FactSet Research Systems

5 Vinduet til at tjene R&D omk. ind er på 10 år

6 På mødet i februar talt vi bl.a. om at stakeholder billedet er ændret dramatisk mange nye stakeholders dialog, der kræver en helt anden forståelse og at salgsorganisationens arbejde derfor ændrer sig

7 Sundhedssystemet er udfordret - og udfordrer os som svar! Byrden af behandling af kroniske sygdomme øges dramatisk Sundhedspolitikere og økonomer påvirker i stadig højere grad lægernes udskrivning Øget fokus på pay-forperformance/outcomes data Patient empowerment stiller krav til ny information og - vejledning Behandling migrerer fra sekundær sektor til primær sektor (livsstilssygdomme) Begyndende politisk interesse for forebyggelse Myndighederne er i stigende grad risiko adverse mht godkendelse af innovative lægemidler Berl.Tidn. 24/ Berl.Tidn. 27/ Berl.Tidn. 7/ Børsen 24/3-2010

8 Vil Market Access løse vores udfordringer, og dermed kunne: Håndtere dialogen med nye og gamle stakeholders? Levere den sikre lancering og til rette tid? Levere det optimale indikationsområde? Sikre dokumentation og outcome data for tilskudsansøgningen? Underbygge outcome løbende som grundlag for revurderingsdiskussion? Med andre ord: Kan Market Access hjælpe os til at optimere indtjeningen gennem hele product life cycle? Men der kræver nok at vi tænker salg, marketing, og medicinsk kompetencer sammen på nye måder? Samspillet skal dirigeres helt anderledes

9 Medical Market Access Market Access En ny tilgang til markedsføring af lægemidler Flemming Axelsen Ass. Director Health Outcome Baxter EMEA

10 Disposition Market Access En ny tilgang til markedsføring af lægemidler Sundhedssektorens kontinuerlige forandringer Market Access: definition og begrebsafklaring Hvem er kunden idag og hvor vigitig er kampen om receptudskriveren? Findes one size fits all Market Access strategien Market Access - En ny forretningsmodel Status på Market Access i Danmark 10

11 Market Access Hvad det er og er vi enige heri? 4 kerne elementer i Market Access Overvej de implikationer dit lægemiddel kan få bredt i sundhedssektoren og i samfundet Definer Værdien Forstå de ændringer som sker i Sundhedssektoren og hvilken effekt det vil have for dit lægemiddel Skab et positivt miljø i Sundhedssektoren som understøtter penetreringen af dit lægemiddel Kommuniker Værdien af dit lægemiddel til den vifte af interessenter/kunder, der har indflydelse på penetreringen. Strategisk: Market Access handler om at levere og kommunikere data indpakket korrekt. Data der definerer lægemidlets værdi til den rette målgruppe på det rigtige tidspunkt. 11

12 Hvem er kunden Kilde: McClearn & Croisier. Big Pharma s Market Access Mission (2011).

13 Potentiel nye Interessenter Finansieringskilder Bæredygtige offentlige finanser Finanspolitisk effekt af Sundhed Momentum for økonomisk vækst Lovgivning Regulering Medier Politikere Beslutningstager: National Regional Kommunal Privat Rådgivere til... Politisk Beslutningstagere Receptudskriver Policy Makers Politiske mål Justering af Sundhedspolitiken Videnskabelige selskaber KOLs Specialister Early adopters Followers Patientforeninger Enkeltsags grupper Famile & venner Policy makers Patienter 13

14 Der findes ikke en one size fits all Market Access strategi Forskellige beslutningstagere og Forskelligt niveau af beslutningstagen Policy Makers and Influenter Betalere RADS, IRF, Sundhedsstyrelse Patient foreninger, Etisk Råd Medicinalfirmaer Politikere, aktivister Sygesikringen danmark Ansatte/Arbejdsgivere Folketing incl. Ministerier, Regioner, kommuner Forbrugere/ skatteydere Beslutningstagere og mellemhandlere AMGROS Regioner, Kommuner Udbydere af Sundhed Hospitaler Læger Andet Sundhedspersonale Apoteker Andre Klinikker og ikke-akut beredskab Patienter og pårørende Medarbejdere Børn Pensionister Handicappede

15 Typer af læger hvem driver salget? Set med Marketing øjne Key Opinion Leaders Specialister Early adopters Followers Set med Market Access øjne Value based læger Patient Care læger Cost Containtment læger 15

16 Den nye forretningsmodel Apotek Læge Betaler MTV Udbud Rekommendation Market Access & betalerens perspektiv er ikke længere en knopskydning. Market Access er integreret i hele den kommercielle strategi Strategisk marketing/ Market Access Market Access R & D Regulatorisk Pris og Tilskud Sundhedsøkonomi

17 Market Access Risici gennem produktets Livscyklus Tidlig udvikling Klinisk udvikling Lancerings fase Postlaunch Kommercielle konsekvenser Vælger forkert kandidat som ikke er i overensstemmelse med Beslutningstage r prioritering Fejler i indsamling af korrekte økonomi og outcome data. Svag value proposition Forkert pris og Beslutningstager strategi. Forsinker eller umuliggør tilskud Fejler i at udvikle en forsvarsstrategi mod nye konkurrende produkter og evolution af nye Beslutningstager krav

18 Market Access Marketing Medical affairs Regulatory

19 Market Access i AstraZeneca og Brilique(ticagrelor) sundhedsøkonomisk grundlag for tilskudsansøgning DLI Søren Clausen, AstraZeneca 19

20 MA ansvar og opgaver i AZ TILSKUDSANSØGNINGER + NORDIC OG SUNDHEDSØKONOMER --- REVURDERING AF TILSKUD + GOVERMENTAL AFFAIRS --- AMGROS/TENDER +PRICING MANAGER --- LEVERING/SUPPLY +LOGISTIK --- RADS/UVKL + MEDICAL OG BRAND TEAMS --- CORNERSTONE/PATENTUDLØB + NORDIC --- DEL AF BRAND TEAMS + BRAND MANAGER OG MEDICAL --- MAPPING AF BESLUTNINGSTAGERE + KAM --- PRISOVERVÅGNING + PRICING MANAGER/NORDIC/EUROPE --- LISTESTATUS I REGIONERNE KAM + KAM 20

21 Endpoints i PLATO studiet All patients* Ticagrelor (n=9,333) Clopidogrel (n=9,291) HR for ticagrelor (95% CI) P Value Primary objective, n (%) CV death + MI + stroke 864 (9.8) 1,014 (11.7) 0.84 ( ) <0.001 Secondary objectives, n (%) Total death + MI + stroke 901 (10.2) 1,065 (12.3) 0.84 ( ) <0.001 CV death + MI + stroke + ischaemia + TIA + arterial thrombotic events 1,290 (14.6) 1,456 (16.7) 0.88 ( ) <0.001 Myocardial infarction 504 (5.8) 593 (6.9) 0.84 ( ) CV death 353 (4.0) 442 (5.1) 0.79 ( ) Stroke 125 (1.5) 106 (1.3) 1.17 ( ) 0.22 Total death 399 (4.5) 506 (5.9) 0.78 ( ) <0.001 *The percentages are K-M estimates of the rate of the endpoint at 12 months. Patients could have had more than one type of endpoint. Death from CV causes included fatal bleeding and only traumatic fatal bleeds were excluded from the CV death category; By Cox regression analysis N Engl J Med 2009;361:

22 Myndighederes vurdering Samlet set vurderes det på baggrund af den medsendte model, og analyse er gennemført i rimelig overensstemmelse med de danske retningslinjer for sundhedsøkonomisk analyse af lægemidler, og det er derfor rimelig at antage at behandlingen med ticagrelor i forhold til clopidogrel er omkostningseffektiv med de grænser, der typisk refereres til i en dansk sundhedsøkonomisk kontekst. Dette gælder, når behandling med Brilique stilles overfor behandling med clopidogrel. Der er fremsendt en sundhedsøkonomisk analyse for Brilique, hvor behandling med Brilique stilles overfor behandling med clopidogrel. Den sundhedsøkonomiske analyse viser, at Brilique er omkostningseffektivt sammenlignet med clopidogrel. Vurdering af sundhedsøkonomisk model for behandling med ticagrelor vs. Clopidogrel, DSI Medicintilskudsnævnets indstilling Brilique Brilique er godkendt til sammen med acetylsalisylsyre at forebygge aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med akut koronart syndrom (ustabil angina, non-st-elevationsmyokardieinfarkt [NSTEMI] eller ST-elevationsmyokardieinfarkt [STEMI]), herunder medicinsk behandlede patienter og patienter behandlet med perkutan koronar intervention (PCI) eller koronar bypassoperation (CABG). Vi lægger vægt på Medicintilskudsnævnets indstilling af den 24. februar 2011 baseret på bl.a. Dansk Sundhedsinstituts evaluering af den sundhedsøkonomiske analyse og finder på dette grundlag, at Brilique s pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Afgørelse Lægemiddelstyrelsen 22

23 Konklusion Bedre effekt sammenlignet med clopidogrel 1. Høj pris vs. generisk clopidogrel: 23 kr. vs. 1.5 kr. om dagen 2. Sundhedsøkonomiske data viser at Brilique er omkostningseffektiv vs. clopidogrel 3. Pris per QUAL kr. ved en 5 års horisont 4. = 5. Den behandlingsmæssige værdi står i rimelig forhold til prisen når der sammenlignes med clopidogrel 23

24 Hvordan er det gået Brilique blev markedsført 24. januar 2011 Brilique fik generelt tilskud 8. marts

25 Så kører det bare? M A 25

26 Konklusion På trods af de stærke kliniske og sundhedsøkonomiske data og understøttende guidelines så: Er implementeringen langsom og meget forskellig per region Årsager: Listestatus på sygehuse og regioner Dårlig compliance hos patienterne Igangværende kliniske afprøvninger blokere 12 måneds behandling overholdes ikke Manglende follow-up af patienterne 26

27 How to Organize Market Access? 8th of May 2012 Jens Agerholm, Market Access Manager 27

28 Situation Strategy Implementation 8th of May 2012 Jens Agerholm, Market Access Manager 28

29 Matrix Organization CEO Medical Director Sales Director Marketing Director CFO Country Manager Scientific associate Sales Manager Marketing Manager Price Manager Business Unit Manager CRP/Med Advisor Team Leaders Brand Manager Tender Manager PR & Communi cations Operativ Manager Sales Team Operative Manager Legal Counsel Corporate Affairs Advisory Boards External Advisor Health Economist Controller 8th of May 2012 Jens Agerholm, Market Access Manager 29

30 Teamwork Please No? My idea 8th of May 2012 Jens Agerholm, Market Access Manager 30

31 Important lessons Invite the right people with; high market intelligence and network relations with all relevant stakeholders budget owners experiences from other countries Define clear roles and responsibilities Updated timeline Work smart and dynamic. Avoid slow team members. 8th of May 2012 Jens Agerholm, Market Access Manager 31

32 Hvad koster ½ års indtjening? Hvad koster ½ års forsinket lancering? Hvad koster en registreringsansøgning, som kræver yderligere ½ års arbejde? Hvad koster en tilskudsansøgning, som ikke giver det ønskede tilskud, og dermed forsinker lanceringen bare ½ år? Og omvendt: Hvad kan vi tjene på den optimale lancering? Og hvad betyder det i slutningen af PLC? Vi har helt uvidenskabeligt analyseret effekten af ½ års lanceringsforskydning på en række vilkårlige lægemidler. Analysens forudsætning er en alt andet lige betragtning.

33 Værdien af fremskudt lancering Salg første 6 mdr. = 3,4 mio Akummuleret effekt over 2 år = 47 mio Salg første 6 mdr. = Akummuleret effekt over 15 mdr. = 2,5 mio Salg første 6 mdr. = 1,6 mio Akummuleret effekt over 2 år = 9 mio

34 Forsinket lancering tabt omsætning Lægemiddel 1 0 sidste halvår inden patentudløb 2007/Apr 2007/Oct 2008/Apr 2008/Oct 2009/Apr 2009/Oct 2010/Apr 2010/Oct 2011/Apr 2011/Oct Salg i 1000 kr. Minus 33 mio. kr Lægemiddel Lægemiddel /Apr 2007/Sep 2008/Feb 2008/Jul 2008/Dec 2009/May 2009/Oct 2010/Mar 2010/Aug 2011/Jan 2011/Jun 2011/Nov 2007/Apr 2007/Oct 2008/Apr 2008/Oct 2009/Apr 2009/Oct 2010/Apr 2010/Oct 2011/Apr 2011/Oct Salg i 1000 kr. Salg i 1000 kr Det kostede i gennemsnit for disse 6 produkter Minus 49 mio. kr. 41 mill for 6 måneder. Lægemiddel 4 Minus 27 mio. kr. 2007/Apr 2007/Oct 2008/Apr 2008/Oct 2009/Apr 2009/Oct 2010/Apr 2010/Oct 2011/Apr 2011/Oct Salg i 1000 kr. Minus 17 mio. kr ,00 Lægemiddel , , , ,00 0, /Jan 2003/Aug 2004/Mar 2004/Oct 2005/May 2005/Dec 2006/Jul 2007/Feb 2007/Sep Salg i 1000 kr. Minus 42 mio. kr. Lægemiddel , , , ,00 0, /Jan 2003/Aug 2004/Mar 2004/Oct 2005/May 2005/Dec 2006/Jul 2007/Feb 2007/Sep Salg i 1000 kr. Minus 87 mio. kr.

35 Udfordringen er at skabe sammenhæng både internt og eksternt Internt: Mellem alle afd. i din organisation Eksternt: Mellem målgrupperne: fra læger til alle stakeholders Mellem budskaberne: fra klinisk sikkerhed og effektivitet til outcomes og samfundsøkonomisk gevinst Mellem medier og kanaler: flere samtidige budskaber, ad flere parallelle kanaler Afsender: fra 1:1 til mange:1 og mange:mange

36 Udfordringen er at skabe sammenhæng både internt og eksternt Internt: Mellem alle afd. i din organisation Eksternt: Mellem målgrupperne: fra læger til alle stakeholders Mellem budskaberne: fra klinisk sikkerhed og effektivitet til outcomes og samfundsøkonomisk gevinst Mellem medier og kanaler: flere samtidige budskaber, ad flere parallelle kanaler Afsender: fra 1:1 til mange:1 og mange:mange

37 Involvering Personlig engagement udveksle meninger Marketing mix Events: Regionale og lokale møder, symposier, seminarer, stakeholder dialog Informationsmateriale: Detail aid, patient brochurer mv. Personlig interaktion: Personlige møder, stakeholder dialog, netværk, uddannelse og træning Direkte indflydelse: Personlige mails og telefonsamtaler Personlige relationer: Advisory board, KOL Relationer, nye stakeholders se og hører Massemedia: Nyhedsbreve, website, annoncer Få folk I morgen at lytte Forstå Skabe mening..og handle Må l

38 1. Generation 2. Generation 3. Generation 4 Generation Tiden 80 erne 90 erne 00 erne 10 erne Målgruppe Lægen Lægen & Patienten Lægen & Patienten & Endnu flere Embedsmanden Mål Salg Dialog/CRM Relationer? Kommunikationsfokus Produktets fortrin Patientfordele Produktets relative kvaliteter Kompetencer Salg, push, opfølgning, levere et klart indstuderet budskab Svare på spørgsmål, følge tjeklister, stille spørgsmål Diskutere, analysere forklare forskelle, begrunde Head to head studier, etc. Indsigt, bred forståelse af sundhedssystemet, og anerkendelse af målgruppernes forskelligheder Incitamenter Bonus på baggrund af salg Bonus på baggrund af salg Bonus på baggrund af salg Bonus på baggrund af salg + AIDA Titler LMK LMK Distriktschef KAM, Organisering Produkt Læger Geografi Forretning, Market Access Hvor henter lægen sin information Data og statistik Udviklingen i salgsorganisationens arbejde LMK og konferencer Opfølgning på sælgernes indsats LMK og konferencer og medicin.dk, netdoktor, etc. Belønning for mer salg Produktivitet LMK og konferencer og medicin.dk, netdoktor, IRF etc. Prioritering af virksomhedens ressourcer Effektivitet Besøg Så mange som muligt Så mange som muligt Ca LMK og konferencer og medicin.dk, netdoktor, etc. Google +netværk Prioritering af stakeholders ressourcer Efficiens

39 Involvering Personlig engagement udveksle meninger Marketing mix Events: Regionale og lokale møder, symposier, seminarer, stakeholder dialog Informationsmateriale: Detail aid, patient brochurer mv. Personlig interaktion: Personlige møder, stakeholder dialog, netværk, uddannelse og træning Direkte indflydelse: Personlige mails og telefonsamtaler Personlige relationer: Advisory board, KOL Relationer, nye stakeholders se og hører Massemedia: Nyhedsbreve, website, annoncer Få folk I morgen at lytte Forstå Skabe mening..og handle Må l

40 Tak for i dag Næste møde: Sociale medier. Dato: 18 september, samme tid og sted Tema: Vi ser på erfaringer, cases, juridiske forhold og udbyttet ved anvendelse af sociale medier Evaluering: Hjælp os til at gøre det endnu bedre. Udfyld evalueringsskemaet. Vi takker på forhånd! Tilmelding: Nederste del af bagsiden på evalueringsskemaet eller via dli mi.dk

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: Udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Erhvervspolitik Indholdsfortegnelse OM PROJEKTET...2

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Revision & Regnskabsvæsen har der i de senere år været bragt en række artikler om revisionsudvalg. De har primært fokuseret på det organisatoriske element

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere