KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV"

Transkript

1 KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 35/2014 Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil Min største udfordring Fra niqab-slør til miniskørt Forumaften Ledelse og Eksekvering Claus Flinck, ProData Management KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR

2 2 KonsulentNyt t Kompleksitetsledelse er et grundvilkår Indhold Side 4-7 Kompleksitetsledelse er et grundvilkår Seniorrådgiver og executive partner, Claus Flinck, lodder stemningen på det danske marked og deler ud af sine mere end 30 års erfaring som leder Side 8-11 Når projektledelse bliver en livsstil Opskriften på, hvad den perfekte managementkonsulent indeholder af faglige og menneskelige kvaliteter Side Management er mere end et CV Seniorrådgiver Rasmus Holm, deler ud af sine erfaringer indenfor det offentlige system og et par af deres krinkelkroge Side 16 Efterspurgte kompetencer Side 17 Min største udfordring Fra niqab-slør til miniskørt 12 Management er mere end et CV Side Konsulentstarter De er begyndt på nye opgaver Side 20 Næste forumaften Ledelse og Eksekvering 8 Når projektledelse bliver en livsstil

3 KonsulentNyt KonsulentNyt Magasin for IT-konsulenter ISSN-nr.: Ansvarshavende redaktør: Søren Rode Redaktion: Jeanett Wolff Grafik og design: Jeanett Wolff Foto: ProData Consult Udgiver: ProData Consult A/S Oplag: ekspl. Tryk: Lasertryk ProData Consult København Stamholmen Hvidovre ProData Consult Århus Hasselager Centervej Viby J Tlf Læs artiklerne, eller download hele KonsulentNyt via Tak for 2013 og ud over stepperne i 14! I 2013 arbejdede mere end 600 forskellige ProData Consult konsulenter for mere end 185 forskellige kunder i 6 forskellige lande. Vi var igen de største i Danmark indenfor vores segment målt på antal konsulenter ude hos kunder. Vi blev endnu en gang kåret af Computerworld som Danmarks dygtigste IT Konsulenthus ved deres top 100 arrangement. Det var 5. gang indenfor de seneste 9 år og 3. år i træk. Noget vi i al beskedenhed mener, taler for sig selv. Så 2013 var alt i alt et godt år, men i et presset marked og i en nulvækst økonomi. Alt tyder på, at den økonomiske vækst kommer i 2014, og vi oplevede et klart forøget aktivitetsniveau i slutningen af 2013, som er fortsat ind i januar Vi regner kort sagt med et travlt 2014 med masser af nye spændende konsulentopgaver! Denne første udgave i 2014 af KonsulentNyt handler mest om IT-management og IT-ledelse hvorfor nu det? ProData Consult er jo primært kendt for at levere hard core tekniske ITkonsulenter. Vi er dog også kendt for at levere nogle af markedets dygtigste projektledere og forretningskonsulenter på body shopping niveau altså hvor kunden er afklaret omkring opgavens karakter og kan komme med en klar kompetenceprofi l, som vi kan levere på. Vi har længe haft ambitionen om at rådgive og hjælpe kunden i selve afklaringsfasen. Men der har vores nuværende forretningsmodel sat sine begrænsninger. Sidste år udskilte vi derfor fi rmaet ProData Management, som er skræddersyet til netop at kunne løfte disse udfordringer. ProData Management er opbygget med en kerne af dedikerede partnere, nogle af de tungeste i branchen, der selv har været der, selv prøvet det og selv har fået ar på ryggen, som de udtrykker det. Disse partnere sikrer kontinuitet i projekterne og intern vidensopbygning, har erfaring og viden til at stille de rigtige spørgsmål i afklaringsfasen, og de sammensætter så et skræddersyet hold, hvor de bedste til at løse opgaven - både teknisk, forretningsmæssigt er nøje udvalgt fra ProData Consults omfattende konsulentdatabase. Der er derfor store muligheder for, at du som ledelseskonsulent, projektleder men også som teknisk konsulent vil blive kontaktet af en af partnerne i ProData Management omkring opgaver. Markedet har taget rigtig godt imod denne forretningsmodel, som vil resultere i fl ere konsulentopgaver og muligheder for dig som konsulent. På vegne af alle i administrationen vil jeg gerne sige tak for godt og loyalt samarbejde i 2013 og ønske dig et fremgangsrigt konsulentår i Søren Rode Adm. direktør

4 4 KonsulentNyt

5 KonsulentNyt KOMPLEKSITETSLEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR EXECUTIVE PARTNER I PRODATA MANAGEMENT, CLAUS FLINCK, HAR MERE END 30 ÅRS ERFARING FRA IT-BRANCHEN, HVOR HAN GENNEM ÅRENE HAR HAFT LEDELSESOPGAVER I STORE DANSKE OG NORDISKE VIRKSOMHEDER. HER LODDER HAN STEMNINGEN PÅ DET DANSKE MARKED, DELER UD AF SINE ERFARINGER OG KOMMER MED ET BUD PÅ, HVAD DER KENDETEGNER GODT IT-LEDERSKAB. Interview med Claus Flinck, seniorrådgiver og executive partner i ProData Management. Inden Claus Flinck i forsommeren 2013 blev Executive Partner i ProData Management, havde hen en lang karriere bag sig som beslutningstager i nogle af de største fi nansielle virksomheder i Danmark og Norden. Den baggrund og erfaring har bl.a. betydet to ting: For det første, at han selv har erfaring med at begå alle de typer af fejl, som er nødvendige for at kunne kalde sig ekspert på et område. Og for det andet, at han har oplevet dyrt indkøbte management-konsulenter begå fejl i hans forretning. Begge dele har i dag udstyret ham med veludviklet næse for det gode IT-projekt og den rigtige ledelse af det, samt ikke mindst evnen til at kunne genkende det modsatte ved et umiddelbart øjekast. Hvad angår det sidste er det navnlig one size fi ts all -tankegangen, han råder virksomheder til at være mest på vagt over for. Gennem min karriere har jeg brugt ledelseskonsulenter i mange sammenhænge. Min generelle holdning er, at dem, der har præsenteret mig for en skabelonløsning på en problemstilling, betragter jeg ikke som ledelseskonsulenter. De er bare konsulenter i min verden. De er hyret til at løse en konkret En god konsulent vil ikke fokusere på teknologien, men på det behov, der ligger bag teknologien. Altså hvilket problem i forretningen skal projektet være med til at løse. problemstilling, og den løser de uden at stille spørgsmål. En ledelseskonsulent skal tænke og handle som ledelsen i en organisation, og det kræver noget helt andet, siger Claus Flinck og peger på sin egen organisation i ProData Management, hvor man kun sender erfarne konsulenter ud på opgaver - ikke 25-årige nyuddannede, der kun lige har lært at gengive, hvad de har læst i en skolebog. En god konsulent vil ikke fokusere på teknologien, men på det behov, der ligger bag teknologien. Altså hvilket problem i forretningen skal projektet være med til at løse. Det er der, værdien ligger, og det er der, en ledelseskonsulent kan gøre en forskel. siger Claus Flinck. Kompleksiteten er steget For nogle år tilbage var det almindeligt, at en virksomhed eller en organisation igangsatte store teknologiprojekter, der var så komplekse og krævede så store investeringer, at de fi k lov til at køre isoleret fra forretningen. Den tid er slut, fastslår Claus Flinck. I dag er tendensen en lind strøm af mindre teknologiprojekter, som hver især beviseligt skal

6 6 KonsulentNyt kunne understøtte forretningen. Hvis ikke de kan det, fi nder de ikke fi nansiering. Hvis man skulle prøve at gengive tendensen visuelt, så skal man forestille sig et trappediagram, hvor IT og teknologi i små ryk løfter forretningen op på et højere og højere og højere niveau i en opadgående zigzagbevægelse. Tidligere var bevægelsen meget mere stejl. Enten foretog man massive investeringer i teknologi og håbede, at forretningen ville følge med. Eller også gjorde man det modsatte. Investerede tungt i forretningen og satsede på, at teknologien ville følge med senere. Der stilles meget højere krav til virksomhedernes agilitet i dag, siger Claus Flinck. kan være rart at sparre med nogen om den form for forandringsledelse. Især hvis det er nogen, som selv har oplevet de samme udfordringer på egen krop, siger Claus Flinck. Jeg var eksempelvis med til at starte et projekt op, som havde til formål at optimere interne forretningsprocesser. Undervejs i projektet opdagede vi, at der var ved at ske et paradigmeskifte på området for service. Da vi gik i gang, var det god service, at virksomhederne betjente kunderne. Men mens Men det betyder, at man hele tiden skal være i stand til at justere på målsætningen, så den stemmer overens med den forandrede virkelighed. kan vi vækste os ud af krisen? Der hjælper vi mange med at udnytte den teknologi, de har, på måder, de ikke selv havde tænkt på. Hvad er din vigtigste erfaring efter alle dine år i spidsen for IT-projekter? Husk, at der skal eksekveres på planerne. De værste IT-projekter, jeg har været med til, er dem, hvor vi har fejlet på eksekveringen. Ofte fordi jeg har haft for stor tillid til, at eksekveringen skete af sig selv. Det gør den ikke. Det kræver, at man som leder og som medarbejder hele tiden holder ord, får afl everet og konstant tænker i fælles fremdrift, siger Claus Flinck og afslutter. Det hænger også sammen med, at verden er kommet op i højere omdrejninger. Når man kunne køre IT-projekter, som man gjorde i gamle dage, så handlede det også om, at målet for projektet ikke nåede at fl ytte sig så meget, mens man var i gang. Sådan er det ikke i dag, hvor en treårs strategiplan i dag er blevet til en hensigtserklæring, når der er gået 14 dage. Kompleksitetsledelse kalder Claus Flinck det. Kaos og uvished er i dag et grundvilkår i ledelsen af en virksomhed. Det betyder ikke, at en leder ikke skal have et mål med det, han laver. For det skal han selvfølgelig. Men det betyder, at man hele tiden skal være i stand til at justere på målsætningen, så den stemmer overens med den forandrede virkelighed. Det er der, sådan nogle som os kommer ind i billedet. For det vi stod midt i projektet, var det pludselig blevet god service, at kunderne betjente sig selv via selvbetjeningsløsninger. Det var noget, der skete, mens vi var i gang. Det var en del af hele netbank-bølgen, hvor folk hellere ville sidde derhjemme og lægge budgettet i stedet for at gøre det sammen med deres bankrådgiver. Husk eksekveringen På tværs af kunde- og virksomhedstyper kan Claus Flinck i dag se, at der særligt er én type af udfordringer, der bringer mange hovedbrud i disse år. Der er mange, der kæmper med vækstledelse. Under krisen har det handlet om eksekvering og optimering, men nu kan man ikke skære mere. Hvis de fyrer fl ere, lukker de deres virksomhed. Så i stedet er der fl ere og fl ere, der spørger: Hvordan Så i dag planlægger jeg at være forsinket. I den forstand at der nok skal dukke uventede ting op undervejs i et projekt. Det gør der altid. Men jeg vil være forsinket fra dag et og ikke på den sidste dag i projektet. 3 gode råd til managementkonsulenter: 1. Spørg dig selv om du forstår, hvorfor kunden ønsker en given opgave udført. Sæt dig ind i kundens forretning og hverdag, så du kan forstå, hvilken forandring kunden ønsker at opnå og hvorfor. 2. Brug din forståelse af kundens behov i alt hvad du gør. Hvis du på baggrund af din faglighed og erfaring kan konstatere, at de opgaver du udfører ikke i tilstrækkelig grad bringer kunden frem mod målet, skal du tage ansvar for at kommunikere den faglige observation. 3. Vær dit ansvar bevidst.du er én af de bedste IT-konsulenter i faget, når du arbejder for en Prodata kunde. Det forpligter, og du kan som erfaren konsulent ofte bidrage til kundens forretning i mere end eet perspektiv. Den aktuelle opgave, du har kontrakt på, leverer du selvfølgelig perfekt, men vig ikke tilbage fra at deltage i en bredere dialog om kundens forretning. Deltag aktivt i hverdagen med kundens personale og andre konsulenter, så din egen brede faglighed kan komme 100% i spil for kunden.

7 KonsulentNyt Læs mere om ProData Management på Du er også velkommen til at kontakte Claus Flinck direkte på tlf.: eller mail:

8 8 KonsulentNyt

9 KonsulentNyt NÅR PROJEKTLEDELSE BLIVER EN LIVSSTIL JOHN M. NIELSEN HAR EN LANG KARRIERE I A.P. MØLLER MÆRSK-KONCERNEN BAG SIG. HAN HAR ARBEJDET MED DE BEDSTE, LÆRT AF EGNE OG ANDRES FEJL PÅ DEN HÅRDE MÅDE OG KOMMER HER MED OPSKRIFTEN PÅ, HVAD DEN PERFEKTE MANAGEMENT-KON- SULENT INDEHOLDER AF FAGLIGE OG MENNESKELIGE KVALITETER. Interview med John M. Nielsen

10 10 KonsulentNyt CONTROL IS GOOD. TRUST IS BETTER. Sådan lyder sloganet i John M. Nielsens eget fi rma og indkapsler dermed meget godt, hvad han som menneske og forretningspartner ønsker at stå for: En vis skematisk og håndværksmæssig tilgang til sit fag, der dog bliver trumfet af de bløde værdier, der ligger i at kunne kigge et andet menneske i øjnene og sammen fi nde frem til en gensidig forståelse og respekt. KonsulentNyt har interviewet John M. Nielsen i forbindelse med det aktuelle tema om management, fordi han gennem en årrække i IT-branchen har arbejdet sammen med et væld af forskellige management-konsulenter, der på hver sin måde enten levede op til, eller dumpede, hans krav til, hvad en god konsulent bør indeholde af kvaliteter. Med en opdragelse i den strikse A.P. Møller - Mærsk-koncern borger den erfaring ikke for så lidt. Holder af den kreative proces John M. Nielsen begyndte sin tid i A.P. Møller Mærsk inden for shipping. Men efter et par udstationeringer i Fjernøsten blev han på et tidspunkt spurgt, om han ville med ombord på et stort og meget vigtigt IT-projekt i koncernen. Det var i Jeg synes, at det var et sjovt projekt at være med i, og det var min indgang til IT. Siden blev jeg CIO for Maersk Logistics, så VP for al applikationssupport og vedligehold samt alle IT-relaterede udviklingsprojekter i Maersk Line og Maersk Logistics. På det tidspunkt, hvor vi havde allermest drøn på, brugte vi årligt et stort trecifret millionbeløb i dollars på IT. Jeg var med i den bølge, hvor man for alvor begyndte at digitalisere fl ere og fl ere ting, hvilket betød store omlægninger til IT-systemsupport. Da alle de store IT-projekter i Maersk var afl everet, og der ikke lige var et næste projekt, der bankede på, hoppede jeg væk fra IT og kastede mig over andre typer af projekter i koncernen. Det gjorde jeg indtil 2012, hvor jeg gik solo, siger John M. Nielsen og forklarer, at han altid har interesseret sig for projekter og projektledelse. Jeg synes, at det er enormt spændende at stå med en problemstilling, som jeg umiddelbart ikke ved, hvordan jeg vil løse. Men så samler man et team, og sammen får man lavet noget, som ikke er blevet lavet før. Man får tænkt nogle tanker, som ikke er blevet tænkt før. Den form for kreative processer holder jeg meget af, siger John M. Nielsen og fortsætter: Jeg kan også godt lide, at man altid arbejder under et tidspres, når man arbejder projektbaseret. Der er tryk på. Som jeg plejer at sige, er mit yndlingsprojekt et projekt, hvor alle tingene står i brand, og hvor det handler om at få styr på de enkelte elementer. Konsulenten skal tilføre værdi John M. Nielsen forklarer, at mens han var ansat i A.P. Møller Mærsk gjorde han meget brug af management-konsulenter. Første gang, jeg overhovedet stødte på begrebet management-konsulent, var jeg en relativt ung projektmanager på et stort ERP-projekt. Mærsk brugte et stort dansk konsulenthus som partner, og her sparrede jeg meget sammen med en specialkonsulent. Han var meget dygtig. Han kom ind på projektet uden at være forudindtaget. Han havde ikke nogle færdige løsninger, og han delte ikke nogle templates rundt, der skulle udfyldes. Sammen med mig satte han sig ned og var med til at udtænkte strategi og planer. Det, han bragte ind, var den erfaring, han havde fra andre fi rmaer, der havde været i en lignende situation som os. Vi arbejdede sammen i fl ere år. På et tidspunkt tror jeg, at jeg brugte mere tid sammen med ham, end jeg gjorde sammen med min familie. Ham lærte jeg meget af. John M. Nielsen har dog også set eksempler på management-konsulenter, som ikke tilførte den store værdi til organisationen. I min tid har jeg arbejdet sammen med alle typer af konsulenter, og der, hvor jeg har haft de største problemer, har typisk været med konsulenter fra de større konsulenthuse. Dermed ikke sagt, at det gælder alle konsulenter fra de store konsulenthuse, for jeg har bestemt også mødt mange dygtige mennesker. Men jeg har bare fl ere gange oplevet, at de store konsulenthuse har større fokus Jeg har bare fl ere gange oplevet, at de store konsulenthuse har større fokus på at sælge fl ere konsulenttimer end på at færdiggøre projektet. på at sælge fl ere konsulenttimer end på at færdiggøre projektet. Jeg ved, at det er standard at blive belønnet for at krydssælge til kunderne, mens man arbejder på en opgave. Det kan jo hurtigt få øjet væk fra sigtekornet, siger John M. Nielsen og afslutter: Jeg har oplevet fl ere eksempler på, at konsulenterne fra de store konsulenthuse er gode i bestyrelseslokalet og til at sælge projektet ind. Men når det kommer til implementeringen, mangler de interessen, sans for detaljen og respekten for det eksisterende. Alle tre ting er afgørende for en god management-konsulent. 3 tips fra e Sådan manag 1. Skab succ at man evn hæng. Ikke Ifølge John M ikke en 22-å troværdig pro prøvet lidt af h 2. One size does n cept for, hvorda på svar fra 50 te cover my ass -it 3. Kunden ved bedst træde ind i en orga skal drive deres for gode management-k virker andre steder, blemstillinger. Det e

11 . Det er fejlagtigt at tro, at man skal nisation og fortælle dem, hvordan de retning. Det ved de selv bedst. Den onsulent fortæller kunden, hvad der hvor man har stået med lignende pror deri, sparringen skal bestå KonsulentNyt ksperten: bliver du en god ement konsulent es for kunden. For at kunne gøre det kræver det, er at sætte sig ind i deres kontekst og sammenbare intellektuelt, men også erfaringsmæssigt.. Nielsen er en management-konsulent derfor ig knægt fra RUC. Det er en moden og fi l, der har været i markedet i en årrække og vert ot fit all. Trop ikke op med et færdigt konn du vil løse opgaven. En rapport baseret mplates munder ikke ud i andet end en -strategi

12 12 KonsulentNyt MANAGEMENT ER MERE END ET CV RASMUS HOLM BESIDDER BÅDE DYBE TEKNISKE KOMPETENCER OG EN GOD FORRETNINGSMÆSSIG FORSTÅELSE. DEN KOMBINATION GØR HAM I STAND TIL AT FORSTÅ BEHOVET, FØR HAN PEGER PÅ LØSNINGEN. MØD PROTOTYPEN PÅ EN MANAGEMENT-KONSULENT. Interview med Rasmus Holm, Management konsulent. Vi spoler tiden tilbage til Rasmus Holm er 15 år gammel og allerede dengang lidt af en computernørd. Hans far er komponist og har købt en dyr Mac-computer, så han fremover elektronisk kan sætte noder via et specialprogram. Rasmus far har brug for en hjælpende hånd med arbejdet, så han tager sin teknisk kyndige søn med på et kursus i nodesætning. Efter nogle måneder munder samarbejdet ud i en færdiglayoutet nodebog, som Rasmus har sat op i Adobe Pagemaker, og som senere bliver udgivet til landets folkeskolelærere. Det var faktisk sådan, at jeg gik fra at ville noget med musik til at ville noget med IT, fortæller Rasmus Holm 22 år senere og forklarer, at han efter den åbenbarende nodeoplevelse i folkeskolen først blev superbruger på Mac-computere for IT-afdelingen i gymnasiet og senere søgte ind på Mediekoordinatoruddannelsen i Herning. Det var en ret impulsiv beslutning. Jeg var for sent på den i forhold til mange af de andre uddannelser, men fandt ud af at mange IT-studier manglede studerende. Så jeg endte med at søge ind uden at ane noget om indholdet på studiet eller om IT-branchen generelt. Men der gik ikke lang tid, før jeg tydeligt kunne mærke, at jeg var havnet det rigtige sted. Jeg havde fl air for IT, jeg er meget logisk tænkende og kan hurtigt gennemskue kompleksitet. Et af mine kendetegn som konsulent i dag er netop, at jeg fagligt er meget stærk og kan tale med teknikerne på deres niveau, forklarer Rasmus Holm. En hær af konsulenter Efter endt uddannelse blev han ansat på et trykkeri i Haslev, hvor han som systemadministrator bl.a. fi k ansvaret for at bygge virksomhedens IT-afdeling op. Sammen med indehaveren var jeg med til at beslutte, hvilke systemer vi skulle bruge, hvornår Det var faktisk sådan, at jeg gik fra at ville noget med musik til at ville noget med IT vi skulle køre med Windowsservere, Linux-servere, Macservere osv. I det hele taget var jeg med til at træffe en masse strategiske valg. Jeg var også meget involveret i salgsarbejdet og hev nogle kunder hjem til butikken. Min afdeling blev senere etableret som et selvstændigt datterselskab, siger Rasmus Holm og forklarer, at han i den proces primært lærte en masse do s and dont s. Erfaringer, han har kunnet bruge som konsulent mange år senere. Jeg arbejdede meget med optimering og med at træffe de rigtige, langsigtede valg i forhold til drift. Det var ekstremt værdifuldt. Og så lærte jeg også, at salg er en vigtig del af jobbet. Når jeg er ude som management-konsulent i dag, er min fornemmeste rolle at understøtte kundens forretningsbehov. Men når jeg er i ProData, ved jeg jo også godt, at jeg kan levere en hær af IT-konsulenter, hvis det er det, kunden har brug for. Det handler bare om at kunne få øje på behovet. Den evne kan føres tilbage til min tid i trykkeriet i Haslev, siger Rasmus Holm. Fra 18 mdr. til fem dage I 2003 blev Rasmus Holm ansat som systemadministrator i det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium. Her blev han med egne ord ansat som hardcoretekniker, der lavede scripts og andre nørdede ting. Nogle gange fi k jeg lov til at være med som projektdeltager i forskellige projekter, ligesom jeg også fi k en projektlederuddannelse, mens jeg arbejdede der. I løbet af nogle år blev jeg forfremmet til teknisk chef og sad side om side med driftschefen, som havde ansvaret for personaleledelsen. Da han gik ned med stress i 2008, overtog jeg hans funktioner og blev driftschef med ansvar for 17 mennesker samt en ITinstallation på support og drift til ca brugere. Samme år fusionerede IT-afdelingen i Økonomi- og Erhvervsministeri-

13 KonsulentNyt et med IT-afdelingen i Finansministeriet, så vi gik fra 25 til 55 mand, og jeg endte med at blive driftsansvarlig, siger Rasmus Holm og forklarer, at han forud for valget om at blive selvstændig konsulent i 2012 også var dybt involveret i oprettelsen af Statens IT, hvor han som teamleder blev ansvarlig for driften af alle de generelle applikationer: en systemportefølje, som understøttede mere end brugere. Rasmus Holm har med andre ord masser af erfaring fra IT-projekter i det offentlige, og det har han fået rig brug for på en opgave under ProData Management, hvor han pt. hjælper en kunde gennem en større IT-moderniseringsproces. Kunden havde siddet 18 måneder med et forbedringsprogram som et andet konsulenthus havde lavet til dem. De havde brug for noget overvågning og sendte en forespørgsel til ProData Consult på et CV med de kompetencer. Det fi k Claus fra ProData Management øje på og overtog kontakten. Han forklarede, at de sikkert

14 14 KonsulentNyt

15 KonsulentNyt ER DU MANAGEMENT- KONSULENT? Og har en dyb brancheerfaring og mere end 10 års erfaring som leder inden for den private eller offentlige sektor? Kontakt ProData Management på mail Blå bog Navn: Rasmus Holm Alder: 37 Stilling: Selvstændig ITkonsulent og senior IT-rådgiver i PDM Uddannelse: Mediekoordinator samt en lang række enkeltfag på ITU godt kunne hjælpe, men han ville gerne først vide, hvad teknikerkompetencerne skulle bruges til. Den dialog førte til et møde med ledelsen i kundens organisation, og fem dage efter leverede ProData Management et oplæg, der kom med en række anbefalinger. Det oplæg bragte dem længere på fem dage, end de var kommet de foregående 18 måneder. Derefter blev jeg præsenteret som den management-konsulent, kunden havde brug for til opgaven, siger Rasmus Holm og forklarer, at da han første gang besøgte kunden, trådte han samtidig ind i en stor teknisk og ledelsesmæssig udfordring. Når jeg spurgte ledelsen, om de kørte ITIL-processer, sagde de ja, men når jeg spurgte medarbejderne på gulvet, spurgte de, hvad det var. Og når jeg spurgte, hvad de gjorde, når de fi k en incident, kiggede de bare mærkeligt på mig. Der var en helt begrebsverden, som var ikke-eksisterende. ProData Management med Rasmus Holm i spidsen er endt med at levere både overvågning samt strategisk rådgivning om en mulig teknologisk retning, kunden bør arbejde videre i. Det oplæg bragte dem længere på fem dage, end de var kommet de foregående 18 måneder. Et godt eksempel på et projekt, der begyndte i det små, men som med den rette opmærksomhed på det rette tidspunkt har potentialet til at vokse. Den oprindelige forespørgsel kom til ProData Consult. Vi har brug for en tekniker til overvågning. Kan I sende et CV. Det var det. Men det er jo ikke nok. Consult kan først levere, når man ved, hvad opgaven går ud på. Og det er en management-opgave at fi nde ud af, hvad opgaven går ud på. Derefter kan Consult levere alle typer af konsulenter, forklarer Rasmus Holm og summer essensen af at være en god managementkonsulent op. For mig er der stor forskel på at være projektleder og på at være management-konsulent. En projektleder får typisk udstukket nogle rammer, har tre måneder til at komme fra A til B med et vist antal ressourcer til rådighed. En god management-konsulent vil gerne selv defi nere rammerne for projektet fremfor at projektlede. Det kræver et stort overblik, en god forretningsforståelse og modet til at sige stol på mig, vi skal den vej. Det kan jeg godt lide. Man skal være klar til at tage nogle tæsk og indrømme, når man har taget fejl. Og så skal man selvfølgelig tage ansvaret for at komme på rette vej igen.

16 16 KonsulentNyt Udnævnt til Danmarks bedste IT-konsulenthus af IDG/Computerworld fem gange inden for de seneste ni år - senest i 2013 Efterspurgte konsulenter ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter, der arbejder med nedenstående roller og områder. Kan du selv, eller kender du nogen, der kan, hører vi gerne fra dig på mail: ROLLER Udvikler Frontend udvikler Arkitekt Webudvikler Mobiludvikler Teknisk projektleder Scrum Master Projektleder Business Manager Management rådgivere Forretningsudvikler Change Manager Proceskonsulent Løsningsarkitekt Tester Testkoordinator Test Manager Teknisk tester Webmaster Webspecialist Databasespecialist Databaseadministrator Netværksspecialist Driftskonsulent Infrastrukturkonsulent Supportkonsulent Sikkerhedskonsulent Technical Writer UX konsulent Visual Designer OMRÅDER: Microsoft /.NET Java/J2EE Oracle Open Source Mainframe Web Mobil ERP Den offentlige sektor Den fi nansielle sektor SAP Capital Markets Bank/Forsikring/ Pension Telecom Energisektoren Industri Transport/Logistik SharePoint Data Warehouse/BI Prince2 SOA ITIL Quality Center ISTQB Cloud Cisco Microsoft Dynamics UNIX/Linux Embedded Adobe Creative Suite Julearrangement for kunder og konsulenter Da mørket faldt på torsdag den 28. november, blev julelysene tændt i træerne foran indgangen ved Marketenderiet i Valby for at byde velkommen til ProData Consults kunder og de konsulenter, der havde været på kontrakt i årets løb. Efter et kort indslag om året der gik, gav direktør Søren Rode ordet videre til Finn Nørbygård, som underholdt gæsterne under overskriften Stein, Asger og jeg og hvad deraf fulgte!. Finn fortalte med stor selvironi, hvordan han brugte sin formue til at investere i IT-branchen og kollapset forbundet med at miste det hele igen på en enkelt dag. Efter talkshowet blev der serveret julebuffet, der blev snakket, netværket, spillet musik, og ProData Consults julegaver blev delt ud til gæsterne. Kollegaerne fra ProData vil gerne sig tak for en dejlig og hyggelig aften til alle jer der var med, og for de mange positive tilbagemeldinger, I har givet omkring arrangementet. Gør dit CV salgsklar! Tjek dit ProData-CV på og opdater dine kompetencer samt tilføj dine seneste erfaringer/opgaver. Har vi et fuldt opdateret CV i databasen med alle dine kompetencer, øger du dine muligheder for, at vores sælgere fi nder nye projekter til dig i KonsulentNyt online På kan du læse artikler online og downloade magasinet som PDF fi il.

17 KonsulentNyt min STØRSTE udfordring Management konsulent Svend Lind Fra niqab-slør til miniskørt Telefonen ringer en torsdag eftermiddag: Vores britiske Projekt Manager er blevet udvist for at blinke upassende til en lokal kvinde. Vi skal have migreret en televirksomheds billing- og CRM systemer til nye platforme. Dine kunder er arabere, du referer direkte til en irsk direktør, dine underleverandører er tysk/østrigske og de lokale leverandører i din organisation er primært indiske og libanesiske - og du skal forresten være flyttet til Kuwait City og møde på arbejde mandag kl. 08:00 Det lød som en håbløs smeltedigel, og det var det næsten også, men management drejer sig jo om mange andre ting end bare at have de basale værktøjer på plads. Det er sundt at springe ud i opgaver hvor man, udover at bruge sin specifikke projektviden, også bliver udfordret på dét at håndtere vidt forskellige mennesker og kulturer, der bidrager til projektet. Efter at have tilbragt første nat i Kuwait på sofaen hos en sød indisk familie, mødte jeg frisk op på min nye arbejdsplads mandag morgen og fik serveret den første af mange udfordringer: På fredag skal du præsentere selskabets bestyrelse for en samlet plan. Planen skal indeholde samtlige aspekter, herunder del-aktiviteter, økonomi samt commitment fra samtlige interessenter involveret i projekterne. Som manager vender man så lige skråen i munden, smiler og siger Ja tak. Det at arbejde i et arabisk land kan, for os europære, fjerne rigtig mange fordomme. Jeg sad en dag overfor en ekstremt veludannet kvindelig arabisk ingeniør, og havde en flere timers teknisk dialog med hende. Hun var iført en traditionel niqab-klædedragt, så kun øjnene var synlige. Det abstraherer man hurtigt fra og lytter i stedet til intellektet. Dagen efter blev jeg passet op på gangen af en ekstremt udfordrende klædt kvinde med lange læderstøvler og kort miniskørt og fuld påsat makeup. Dér hvor jeg tabte kæben var, da hun genoptog dialogen fra dagen før, og jeg opdagede, at det var den samme kvinde. Dén havde jeg ikke lige set komme. I dag, når jeg i Danmark hører debatindlæg om, hvor vidt det krænker kvinders menneskerettigheder at bruge slør, tænker jeg: Ja I burde lige vide, hvad de har på inden under. Det er min opfattelse, at mange mellemøstlige kvinder bruger slør som en klædedragt pga. vejret og deres kultur, ligesom vi bruger regnfrakker og gummistøvler. Nu har jeg efterhånden været i PM branchen i mange år rundt omkring i verden, og min erfaring er, at selvfølgelig skal man have den grundlæggende værktøjskasse i orden og kunne sit kram, men mindst lige så vigtigt er det, at man kan finde ud af at begå sig som peoples manager på tværs af mange kulturer. Så træder de tekniske udfordringer oftere lidt i baggrunden. Kan jeg ikke få alle parter til at samarbejde om et fælles mål, så betyder flotte afvigelsesrapporter altså stadigvæk, at jeg ikke har leveret det forventede til KONTAKT Hvis du har været ude for en spændende problemstilling, som kolleger kan lære af, så skriv til redaktøren:

18 18 KonsulentNyt august december 2013 Konsulentstarter Fra august måned frem til den 31. december 2013 har 365 ProData-konsulenter arbejdet på projekter hos kunderne. Heraf er følgende 92 konsulenter begyndt på helt nye opgaver: Adam Korczak Claus Thulstrup Glenn Jorde Janick Mantov Konrad Piotrowski Anders K. Andersen Daniel John Gerster Halina Worobieva Jarosław Czerenko Lars Hostrup Arjan Peddemors David Colin Ratchliffe Helen Holdt Jasper Theisen Lars Trustrup Bartosz Wachowski Dennis Hagen Iversen Henk Kok Jens Christian Hansen Leif Bræmhøj-Zorer Bartosz Wysocki Dennis Volkov Henrik Skjærup Jesper B. Christiansen Maciej Drzewiecki Bo Vittrup Dharshi Jeyaratnam Ignacio A. Salom Rangel Jesper G. Pedersen Marcel van Driel Bryan Rasmussen Emanuel Lönnberg Jacob Melvad Jensen Jorge Cardoso Pinto Marek Sierbin Carsten Jespersen Ewa Paszkowska Jakob Edens Jørgen Buur Mikkelsen Mariusz Kliszewski Carsten Johannsen Finn Blomsterberg Jan Hornbøll Hansen Kim Weiss-Poulsen Mariusz Kowalski Christian Hvid Fridthjof-G Eriksen Jan Larsen Klaus Laforce Mariusz Lenart

19 KonsulentNyt Mark Homans Niels Henrik Schuwendt Rafal Blejsz Stig Wetterstein Trine Meinert Ekknud Martin B. Nielsen Niels Ludvig Jakobsen Renato de Lima Filho Stuart McFarlane Winnie Skjødt Martin Fisker Jensen Nikolaj Andresen Richard Hoquee Svend Erik Nissen Michael Jacobsen Nikolaj Møller Nielsen Rikke Kragh Jensen Thomas B. Frederiksen Michael Johansen Nikolaj Ranfelt Roland Walters Thomas Mollerup Lanng Michael Schlamovitz Peder O. Pedersen Ruben Nørgaard Tina Kvist Morten Carmel Per Sørensen Shahid M. Hussain Tom Q. Jørgensen Morten Jul Jensen Peter Eriksen Stanisław Paszun Torben Boeck Jensen Morten Risager Peter Helskov Jørgensen Steen Ørgaard Hansen Torben Ravn Muhammad Ali Peter Kristiansen Stefan M. Lyager Torben Wederkinck

20 20 KonsulentNyt TIRSDAG den 25. februar kl Stamholmen Hvidovre Invitation til forumaften i Hvidovre Ledelse og Eksekvering Ved Claus Flinck og Svend-Erik Jensen, ProData Management Organisationer, ledere og projektledere mødes kontinuerligt af eksekveringskrav - men hvad er god eksekvering? Kom til en inspirerende aften, hvor vi fortæller historien fra direktørens side. Hvad er det, vi så gerne vil høre fra vores organisation, når talen er på eksekvering? Hvornår ser vi god eksekvering? Og hvordan kan du som projektleder sikre dig, at du eksekverer godt? Claus Flinck og Svend- Erik Jensen har i deres tid som ledere for drift og udviklingsorganisationer mødt alle varianter af god og dårlig eksekvering, og de fortæller åbenhjertigt om deres egne forventninger til den gode ledelse og eksekvering. Du vil blive inspireret, udfordret og møde kolleger i netværket. Der lægges op til en fri og åben dialog og deltagernes egne udfordringer spiller en stor rolle. Dette indlæg henvender sig til erfarne og nye projektledere, nye teamledere og projektejere. Vi kommer bl.a. til at høre om følgende: Hvad tænker din chef om eksekvering? Hvad er eksekvering for dig? At lede opad Ledelse skal være en hjælp, ikke en hindring! Hvordan man bliver en god management konsulent - mere om ProData Management Spørgsmål og svar. Arrangementet er gratis, og vi byder som sædvanlig på et let måltid mad. Program: Kl Præsentation og indlæg ved Claus Flinck og Svend-Erik Jensen Kl Spisning Kl Fortsat indlæg, spørgsmål og svar TILMELDING Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig på

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. 3, 2013 Practice Rasmus Holm, senior-konsulent IT-ledelse for de indviede John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil RealMæglerne

Læs mere

Med et full-service konsulenthus i ryggen får du:

Med et full-service konsulenthus i ryggen får du: Med et full-service konsulenthus i ryggen får du: Markedets førende IT-konsulenter Effektiv leverandørstyring Senior managementrådgivning Kvalitets-nearshoring i Polen Effektiv kvalitetssikring 100 % gennemsigtig

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer 2010 Projektledelse Data migrering Systemarkitekt IDM systemer Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U SYSTEM INDSIGT ROLLER Projektleder Betroet rådgiver Løsningsarkitekt Forretningskonsulent

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Platon Executive Briefings

Platon Executive Briefings EFTERÅR & VINTER 2013/2014 Platon Executive Briefings DELTAGELSE ER GRATIS! e KALENDER 2013 AAR: 5. november KBH: 7. november BUSINESS INTELLIGENCE- OG INFORMATIONSSTRATEGI: HVORFOR OG HVORDAN? AAR: 18.

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Innovation og arbejdsmiljøledelsej

Innovation og arbejdsmiljøledelsej Innovation og arbejdsmiljøledelsej Projektleder Nanna Eriksen Århus Kommune, Magistratsafdeling Kultur og Borgerservice Center for økonomi og personale (CØP) Mobil: 51576603 Mail: Nanna.s.eriksen@gmail.com

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

One Step Ahead 2011: Fremsyn

One Step Ahead 2011: Fremsyn One Step Ahead 2011: Fremsyn 2 ONE STEP AHEAD 14. og 15. marts 2011 Infrastruktur Cloud Lars Nygaard, divisionschef Server & Cloud Microsoft Danmark ONE STEP AHEAD 14. og 15. marts 2011 Hvad er cloud?

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

John Lohff De bedst egnede

John Lohff De bedst egnede John Lohff De bedst egnede At finde og fastholde de rigtige topledere PRESS TO Titel: John Lohff: De bedst egnede At finde og fastholde de rigtige topledere Copyright 2008: John Lohff og forlaget Pressto

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Kvinder i Microsoft Dine muligheder

Kvinder i Microsoft Dine muligheder Kvinder i Microsoft Dine muligheder Vores værdier - Vis integritet og vær ærlig - Udlev passionen når det gælder teknologi, kunder og forretningspartnere - Lyt til andre, respekter andre, og hjælp dem

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Små sensationer. Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009

Små sensationer. Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009 Små sensationer Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009 Du kommer hjem fra det systemiske kursus. Du har henrykt fortalt familie og venner om, hvor tankevækkende det var, og møder nu op mandag morgen klar

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Konsulentprofil for Peter Juncher

Konsulentprofil for Peter Juncher Navn: Titel: Adresse: Web: Telefon: Mail: Peter Juncher Programleder / Projektleder B2Consulting Emdrup Mosevej 11 2400 København NV www.b2consulting.dk 20 73 46 65 pj@b2consulting.dk Faglig profil: Peter

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Kursusforløbet i Projekt Ledelse af Team

Kursusforløbet i Projekt Ledelse af Team NFA Formidlingsmøder april 2008 Oplæg v. konsulenterne i projektet Kursusforløbet i Projekt Ledelse af Team Michael Martini Jørgensen, Arbejds- og organisationspsykolog, ph.d mmj@aarhus.dk; michaelmartini@hotmail.com

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Michael Madsen. Kort beskrivelse. Erfaring. På udkig efter nye udfordringer - systemadministratortilbydes.dk michael@systemadministratortilbydes.

Michael Madsen. Kort beskrivelse. Erfaring. På udkig efter nye udfordringer - systemadministratortilbydes.dk michael@systemadministratortilbydes. Michael Madsen På udkig efter nye udfordringer - systemadministratortilbydes.dk michael@systemadministratortilbydes.dk Kort beskrivelse Ung udadvendt mand fra Århus, uddannet IT-teknolog fra Aarhus erhvervsakademi

Læs mere