KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV"

Transkript

1 KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 35/2014 Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil Min største udfordring Fra niqab-slør til miniskørt Forumaften Ledelse og Eksekvering Claus Flinck, ProData Management KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR

2 2 KonsulentNyt t Kompleksitetsledelse er et grundvilkår Indhold Side 4-7 Kompleksitetsledelse er et grundvilkår Seniorrådgiver og executive partner, Claus Flinck, lodder stemningen på det danske marked og deler ud af sine mere end 30 års erfaring som leder Side 8-11 Når projektledelse bliver en livsstil Opskriften på, hvad den perfekte managementkonsulent indeholder af faglige og menneskelige kvaliteter Side Management er mere end et CV Seniorrådgiver Rasmus Holm, deler ud af sine erfaringer indenfor det offentlige system og et par af deres krinkelkroge Side 16 Efterspurgte kompetencer Side 17 Min største udfordring Fra niqab-slør til miniskørt 12 Management er mere end et CV Side Konsulentstarter De er begyndt på nye opgaver Side 20 Næste forumaften Ledelse og Eksekvering 8 Når projektledelse bliver en livsstil

3 KonsulentNyt KonsulentNyt Magasin for IT-konsulenter ISSN-nr.: Ansvarshavende redaktør: Søren Rode Redaktion: Jeanett Wolff Grafik og design: Jeanett Wolff Foto: ProData Consult Udgiver: ProData Consult A/S Oplag: ekspl. Tryk: Lasertryk ProData Consult København Stamholmen Hvidovre ProData Consult Århus Hasselager Centervej Viby J Tlf Læs artiklerne, eller download hele KonsulentNyt via Tak for 2013 og ud over stepperne i 14! I 2013 arbejdede mere end 600 forskellige ProData Consult konsulenter for mere end 185 forskellige kunder i 6 forskellige lande. Vi var igen de største i Danmark indenfor vores segment målt på antal konsulenter ude hos kunder. Vi blev endnu en gang kåret af Computerworld som Danmarks dygtigste IT Konsulenthus ved deres top 100 arrangement. Det var 5. gang indenfor de seneste 9 år og 3. år i træk. Noget vi i al beskedenhed mener, taler for sig selv. Så 2013 var alt i alt et godt år, men i et presset marked og i en nulvækst økonomi. Alt tyder på, at den økonomiske vækst kommer i 2014, og vi oplevede et klart forøget aktivitetsniveau i slutningen af 2013, som er fortsat ind i januar Vi regner kort sagt med et travlt 2014 med masser af nye spændende konsulentopgaver! Denne første udgave i 2014 af KonsulentNyt handler mest om IT-management og IT-ledelse hvorfor nu det? ProData Consult er jo primært kendt for at levere hard core tekniske ITkonsulenter. Vi er dog også kendt for at levere nogle af markedets dygtigste projektledere og forretningskonsulenter på body shopping niveau altså hvor kunden er afklaret omkring opgavens karakter og kan komme med en klar kompetenceprofi l, som vi kan levere på. Vi har længe haft ambitionen om at rådgive og hjælpe kunden i selve afklaringsfasen. Men der har vores nuværende forretningsmodel sat sine begrænsninger. Sidste år udskilte vi derfor fi rmaet ProData Management, som er skræddersyet til netop at kunne løfte disse udfordringer. ProData Management er opbygget med en kerne af dedikerede partnere, nogle af de tungeste i branchen, der selv har været der, selv prøvet det og selv har fået ar på ryggen, som de udtrykker det. Disse partnere sikrer kontinuitet i projekterne og intern vidensopbygning, har erfaring og viden til at stille de rigtige spørgsmål i afklaringsfasen, og de sammensætter så et skræddersyet hold, hvor de bedste til at løse opgaven - både teknisk, forretningsmæssigt er nøje udvalgt fra ProData Consults omfattende konsulentdatabase. Der er derfor store muligheder for, at du som ledelseskonsulent, projektleder men også som teknisk konsulent vil blive kontaktet af en af partnerne i ProData Management omkring opgaver. Markedet har taget rigtig godt imod denne forretningsmodel, som vil resultere i fl ere konsulentopgaver og muligheder for dig som konsulent. På vegne af alle i administrationen vil jeg gerne sige tak for godt og loyalt samarbejde i 2013 og ønske dig et fremgangsrigt konsulentår i Søren Rode Adm. direktør

4 4 KonsulentNyt

5 KonsulentNyt KOMPLEKSITETSLEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR EXECUTIVE PARTNER I PRODATA MANAGEMENT, CLAUS FLINCK, HAR MERE END 30 ÅRS ERFARING FRA IT-BRANCHEN, HVOR HAN GENNEM ÅRENE HAR HAFT LEDELSESOPGAVER I STORE DANSKE OG NORDISKE VIRKSOMHEDER. HER LODDER HAN STEMNINGEN PÅ DET DANSKE MARKED, DELER UD AF SINE ERFARINGER OG KOMMER MED ET BUD PÅ, HVAD DER KENDETEGNER GODT IT-LEDERSKAB. Interview med Claus Flinck, seniorrådgiver og executive partner i ProData Management. Inden Claus Flinck i forsommeren 2013 blev Executive Partner i ProData Management, havde hen en lang karriere bag sig som beslutningstager i nogle af de største fi nansielle virksomheder i Danmark og Norden. Den baggrund og erfaring har bl.a. betydet to ting: For det første, at han selv har erfaring med at begå alle de typer af fejl, som er nødvendige for at kunne kalde sig ekspert på et område. Og for det andet, at han har oplevet dyrt indkøbte management-konsulenter begå fejl i hans forretning. Begge dele har i dag udstyret ham med veludviklet næse for det gode IT-projekt og den rigtige ledelse af det, samt ikke mindst evnen til at kunne genkende det modsatte ved et umiddelbart øjekast. Hvad angår det sidste er det navnlig one size fi ts all -tankegangen, han råder virksomheder til at være mest på vagt over for. Gennem min karriere har jeg brugt ledelseskonsulenter i mange sammenhænge. Min generelle holdning er, at dem, der har præsenteret mig for en skabelonløsning på en problemstilling, betragter jeg ikke som ledelseskonsulenter. De er bare konsulenter i min verden. De er hyret til at løse en konkret En god konsulent vil ikke fokusere på teknologien, men på det behov, der ligger bag teknologien. Altså hvilket problem i forretningen skal projektet være med til at løse. problemstilling, og den løser de uden at stille spørgsmål. En ledelseskonsulent skal tænke og handle som ledelsen i en organisation, og det kræver noget helt andet, siger Claus Flinck og peger på sin egen organisation i ProData Management, hvor man kun sender erfarne konsulenter ud på opgaver - ikke 25-årige nyuddannede, der kun lige har lært at gengive, hvad de har læst i en skolebog. En god konsulent vil ikke fokusere på teknologien, men på det behov, der ligger bag teknologien. Altså hvilket problem i forretningen skal projektet være med til at løse. Det er der, værdien ligger, og det er der, en ledelseskonsulent kan gøre en forskel. siger Claus Flinck. Kompleksiteten er steget For nogle år tilbage var det almindeligt, at en virksomhed eller en organisation igangsatte store teknologiprojekter, der var så komplekse og krævede så store investeringer, at de fi k lov til at køre isoleret fra forretningen. Den tid er slut, fastslår Claus Flinck. I dag er tendensen en lind strøm af mindre teknologiprojekter, som hver især beviseligt skal

6 6 KonsulentNyt kunne understøtte forretningen. Hvis ikke de kan det, fi nder de ikke fi nansiering. Hvis man skulle prøve at gengive tendensen visuelt, så skal man forestille sig et trappediagram, hvor IT og teknologi i små ryk løfter forretningen op på et højere og højere og højere niveau i en opadgående zigzagbevægelse. Tidligere var bevægelsen meget mere stejl. Enten foretog man massive investeringer i teknologi og håbede, at forretningen ville følge med. Eller også gjorde man det modsatte. Investerede tungt i forretningen og satsede på, at teknologien ville følge med senere. Der stilles meget højere krav til virksomhedernes agilitet i dag, siger Claus Flinck. kan være rart at sparre med nogen om den form for forandringsledelse. Især hvis det er nogen, som selv har oplevet de samme udfordringer på egen krop, siger Claus Flinck. Jeg var eksempelvis med til at starte et projekt op, som havde til formål at optimere interne forretningsprocesser. Undervejs i projektet opdagede vi, at der var ved at ske et paradigmeskifte på området for service. Da vi gik i gang, var det god service, at virksomhederne betjente kunderne. Men mens Men det betyder, at man hele tiden skal være i stand til at justere på målsætningen, så den stemmer overens med den forandrede virkelighed. kan vi vækste os ud af krisen? Der hjælper vi mange med at udnytte den teknologi, de har, på måder, de ikke selv havde tænkt på. Hvad er din vigtigste erfaring efter alle dine år i spidsen for IT-projekter? Husk, at der skal eksekveres på planerne. De værste IT-projekter, jeg har været med til, er dem, hvor vi har fejlet på eksekveringen. Ofte fordi jeg har haft for stor tillid til, at eksekveringen skete af sig selv. Det gør den ikke. Det kræver, at man som leder og som medarbejder hele tiden holder ord, får afl everet og konstant tænker i fælles fremdrift, siger Claus Flinck og afslutter. Det hænger også sammen med, at verden er kommet op i højere omdrejninger. Når man kunne køre IT-projekter, som man gjorde i gamle dage, så handlede det også om, at målet for projektet ikke nåede at fl ytte sig så meget, mens man var i gang. Sådan er det ikke i dag, hvor en treårs strategiplan i dag er blevet til en hensigtserklæring, når der er gået 14 dage. Kompleksitetsledelse kalder Claus Flinck det. Kaos og uvished er i dag et grundvilkår i ledelsen af en virksomhed. Det betyder ikke, at en leder ikke skal have et mål med det, han laver. For det skal han selvfølgelig. Men det betyder, at man hele tiden skal være i stand til at justere på målsætningen, så den stemmer overens med den forandrede virkelighed. Det er der, sådan nogle som os kommer ind i billedet. For det vi stod midt i projektet, var det pludselig blevet god service, at kunderne betjente sig selv via selvbetjeningsløsninger. Det var noget, der skete, mens vi var i gang. Det var en del af hele netbank-bølgen, hvor folk hellere ville sidde derhjemme og lægge budgettet i stedet for at gøre det sammen med deres bankrådgiver. Husk eksekveringen På tværs af kunde- og virksomhedstyper kan Claus Flinck i dag se, at der særligt er én type af udfordringer, der bringer mange hovedbrud i disse år. Der er mange, der kæmper med vækstledelse. Under krisen har det handlet om eksekvering og optimering, men nu kan man ikke skære mere. Hvis de fyrer fl ere, lukker de deres virksomhed. Så i stedet er der fl ere og fl ere, der spørger: Hvordan Så i dag planlægger jeg at være forsinket. I den forstand at der nok skal dukke uventede ting op undervejs i et projekt. Det gør der altid. Men jeg vil være forsinket fra dag et og ikke på den sidste dag i projektet. 3 gode råd til managementkonsulenter: 1. Spørg dig selv om du forstår, hvorfor kunden ønsker en given opgave udført. Sæt dig ind i kundens forretning og hverdag, så du kan forstå, hvilken forandring kunden ønsker at opnå og hvorfor. 2. Brug din forståelse af kundens behov i alt hvad du gør. Hvis du på baggrund af din faglighed og erfaring kan konstatere, at de opgaver du udfører ikke i tilstrækkelig grad bringer kunden frem mod målet, skal du tage ansvar for at kommunikere den faglige observation. 3. Vær dit ansvar bevidst.du er én af de bedste IT-konsulenter i faget, når du arbejder for en Prodata kunde. Det forpligter, og du kan som erfaren konsulent ofte bidrage til kundens forretning i mere end eet perspektiv. Den aktuelle opgave, du har kontrakt på, leverer du selvfølgelig perfekt, men vig ikke tilbage fra at deltage i en bredere dialog om kundens forretning. Deltag aktivt i hverdagen med kundens personale og andre konsulenter, så din egen brede faglighed kan komme 100% i spil for kunden.

7 KonsulentNyt Læs mere om ProData Management på Du er også velkommen til at kontakte Claus Flinck direkte på tlf.: eller mail:

8 8 KonsulentNyt

9 KonsulentNyt NÅR PROJEKTLEDELSE BLIVER EN LIVSSTIL JOHN M. NIELSEN HAR EN LANG KARRIERE I A.P. MØLLER MÆRSK-KONCERNEN BAG SIG. HAN HAR ARBEJDET MED DE BEDSTE, LÆRT AF EGNE OG ANDRES FEJL PÅ DEN HÅRDE MÅDE OG KOMMER HER MED OPSKRIFTEN PÅ, HVAD DEN PERFEKTE MANAGEMENT-KON- SULENT INDEHOLDER AF FAGLIGE OG MENNESKELIGE KVALITETER. Interview med John M. Nielsen

10 10 KonsulentNyt CONTROL IS GOOD. TRUST IS BETTER. Sådan lyder sloganet i John M. Nielsens eget fi rma og indkapsler dermed meget godt, hvad han som menneske og forretningspartner ønsker at stå for: En vis skematisk og håndværksmæssig tilgang til sit fag, der dog bliver trumfet af de bløde værdier, der ligger i at kunne kigge et andet menneske i øjnene og sammen fi nde frem til en gensidig forståelse og respekt. KonsulentNyt har interviewet John M. Nielsen i forbindelse med det aktuelle tema om management, fordi han gennem en årrække i IT-branchen har arbejdet sammen med et væld af forskellige management-konsulenter, der på hver sin måde enten levede op til, eller dumpede, hans krav til, hvad en god konsulent bør indeholde af kvaliteter. Med en opdragelse i den strikse A.P. Møller - Mærsk-koncern borger den erfaring ikke for så lidt. Holder af den kreative proces John M. Nielsen begyndte sin tid i A.P. Møller Mærsk inden for shipping. Men efter et par udstationeringer i Fjernøsten blev han på et tidspunkt spurgt, om han ville med ombord på et stort og meget vigtigt IT-projekt i koncernen. Det var i Jeg synes, at det var et sjovt projekt at være med i, og det var min indgang til IT. Siden blev jeg CIO for Maersk Logistics, så VP for al applikationssupport og vedligehold samt alle IT-relaterede udviklingsprojekter i Maersk Line og Maersk Logistics. På det tidspunkt, hvor vi havde allermest drøn på, brugte vi årligt et stort trecifret millionbeløb i dollars på IT. Jeg var med i den bølge, hvor man for alvor begyndte at digitalisere fl ere og fl ere ting, hvilket betød store omlægninger til IT-systemsupport. Da alle de store IT-projekter i Maersk var afl everet, og der ikke lige var et næste projekt, der bankede på, hoppede jeg væk fra IT og kastede mig over andre typer af projekter i koncernen. Det gjorde jeg indtil 2012, hvor jeg gik solo, siger John M. Nielsen og forklarer, at han altid har interesseret sig for projekter og projektledelse. Jeg synes, at det er enormt spændende at stå med en problemstilling, som jeg umiddelbart ikke ved, hvordan jeg vil løse. Men så samler man et team, og sammen får man lavet noget, som ikke er blevet lavet før. Man får tænkt nogle tanker, som ikke er blevet tænkt før. Den form for kreative processer holder jeg meget af, siger John M. Nielsen og fortsætter: Jeg kan også godt lide, at man altid arbejder under et tidspres, når man arbejder projektbaseret. Der er tryk på. Som jeg plejer at sige, er mit yndlingsprojekt et projekt, hvor alle tingene står i brand, og hvor det handler om at få styr på de enkelte elementer. Konsulenten skal tilføre værdi John M. Nielsen forklarer, at mens han var ansat i A.P. Møller Mærsk gjorde han meget brug af management-konsulenter. Første gang, jeg overhovedet stødte på begrebet management-konsulent, var jeg en relativt ung projektmanager på et stort ERP-projekt. Mærsk brugte et stort dansk konsulenthus som partner, og her sparrede jeg meget sammen med en specialkonsulent. Han var meget dygtig. Han kom ind på projektet uden at være forudindtaget. Han havde ikke nogle færdige løsninger, og han delte ikke nogle templates rundt, der skulle udfyldes. Sammen med mig satte han sig ned og var med til at udtænkte strategi og planer. Det, han bragte ind, var den erfaring, han havde fra andre fi rmaer, der havde været i en lignende situation som os. Vi arbejdede sammen i fl ere år. På et tidspunkt tror jeg, at jeg brugte mere tid sammen med ham, end jeg gjorde sammen med min familie. Ham lærte jeg meget af. John M. Nielsen har dog også set eksempler på management-konsulenter, som ikke tilførte den store værdi til organisationen. I min tid har jeg arbejdet sammen med alle typer af konsulenter, og der, hvor jeg har haft de største problemer, har typisk været med konsulenter fra de større konsulenthuse. Dermed ikke sagt, at det gælder alle konsulenter fra de store konsulenthuse, for jeg har bestemt også mødt mange dygtige mennesker. Men jeg har bare fl ere gange oplevet, at de store konsulenthuse har større fokus Jeg har bare fl ere gange oplevet, at de store konsulenthuse har større fokus på at sælge fl ere konsulenttimer end på at færdiggøre projektet. på at sælge fl ere konsulenttimer end på at færdiggøre projektet. Jeg ved, at det er standard at blive belønnet for at krydssælge til kunderne, mens man arbejder på en opgave. Det kan jo hurtigt få øjet væk fra sigtekornet, siger John M. Nielsen og afslutter: Jeg har oplevet fl ere eksempler på, at konsulenterne fra de store konsulenthuse er gode i bestyrelseslokalet og til at sælge projektet ind. Men når det kommer til implementeringen, mangler de interessen, sans for detaljen og respekten for det eksisterende. Alle tre ting er afgørende for en god management-konsulent. 3 tips fra e Sådan manag 1. Skab succ at man evn hæng. Ikke Ifølge John M ikke en 22-å troværdig pro prøvet lidt af h 2. One size does n cept for, hvorda på svar fra 50 te cover my ass -it 3. Kunden ved bedst træde ind i en orga skal drive deres for gode management-k virker andre steder, blemstillinger. Det e

11 . Det er fejlagtigt at tro, at man skal nisation og fortælle dem, hvordan de retning. Det ved de selv bedst. Den onsulent fortæller kunden, hvad der hvor man har stået med lignende pror deri, sparringen skal bestå KonsulentNyt ksperten: bliver du en god ement konsulent es for kunden. For at kunne gøre det kræver det, er at sætte sig ind i deres kontekst og sammenbare intellektuelt, men også erfaringsmæssigt.. Nielsen er en management-konsulent derfor ig knægt fra RUC. Det er en moden og fi l, der har været i markedet i en årrække og vert ot fit all. Trop ikke op med et færdigt konn du vil løse opgaven. En rapport baseret mplates munder ikke ud i andet end en -strategi

12 12 KonsulentNyt MANAGEMENT ER MERE END ET CV RASMUS HOLM BESIDDER BÅDE DYBE TEKNISKE KOMPETENCER OG EN GOD FORRETNINGSMÆSSIG FORSTÅELSE. DEN KOMBINATION GØR HAM I STAND TIL AT FORSTÅ BEHOVET, FØR HAN PEGER PÅ LØSNINGEN. MØD PROTOTYPEN PÅ EN MANAGEMENT-KONSULENT. Interview med Rasmus Holm, Management konsulent. Vi spoler tiden tilbage til Rasmus Holm er 15 år gammel og allerede dengang lidt af en computernørd. Hans far er komponist og har købt en dyr Mac-computer, så han fremover elektronisk kan sætte noder via et specialprogram. Rasmus far har brug for en hjælpende hånd med arbejdet, så han tager sin teknisk kyndige søn med på et kursus i nodesætning. Efter nogle måneder munder samarbejdet ud i en færdiglayoutet nodebog, som Rasmus har sat op i Adobe Pagemaker, og som senere bliver udgivet til landets folkeskolelærere. Det var faktisk sådan, at jeg gik fra at ville noget med musik til at ville noget med IT, fortæller Rasmus Holm 22 år senere og forklarer, at han efter den åbenbarende nodeoplevelse i folkeskolen først blev superbruger på Mac-computere for IT-afdelingen i gymnasiet og senere søgte ind på Mediekoordinatoruddannelsen i Herning. Det var en ret impulsiv beslutning. Jeg var for sent på den i forhold til mange af de andre uddannelser, men fandt ud af at mange IT-studier manglede studerende. Så jeg endte med at søge ind uden at ane noget om indholdet på studiet eller om IT-branchen generelt. Men der gik ikke lang tid, før jeg tydeligt kunne mærke, at jeg var havnet det rigtige sted. Jeg havde fl air for IT, jeg er meget logisk tænkende og kan hurtigt gennemskue kompleksitet. Et af mine kendetegn som konsulent i dag er netop, at jeg fagligt er meget stærk og kan tale med teknikerne på deres niveau, forklarer Rasmus Holm. En hær af konsulenter Efter endt uddannelse blev han ansat på et trykkeri i Haslev, hvor han som systemadministrator bl.a. fi k ansvaret for at bygge virksomhedens IT-afdeling op. Sammen med indehaveren var jeg med til at beslutte, hvilke systemer vi skulle bruge, hvornår Det var faktisk sådan, at jeg gik fra at ville noget med musik til at ville noget med IT vi skulle køre med Windowsservere, Linux-servere, Macservere osv. I det hele taget var jeg med til at træffe en masse strategiske valg. Jeg var også meget involveret i salgsarbejdet og hev nogle kunder hjem til butikken. Min afdeling blev senere etableret som et selvstændigt datterselskab, siger Rasmus Holm og forklarer, at han i den proces primært lærte en masse do s and dont s. Erfaringer, han har kunnet bruge som konsulent mange år senere. Jeg arbejdede meget med optimering og med at træffe de rigtige, langsigtede valg i forhold til drift. Det var ekstremt værdifuldt. Og så lærte jeg også, at salg er en vigtig del af jobbet. Når jeg er ude som management-konsulent i dag, er min fornemmeste rolle at understøtte kundens forretningsbehov. Men når jeg er i ProData, ved jeg jo også godt, at jeg kan levere en hær af IT-konsulenter, hvis det er det, kunden har brug for. Det handler bare om at kunne få øje på behovet. Den evne kan føres tilbage til min tid i trykkeriet i Haslev, siger Rasmus Holm. Fra 18 mdr. til fem dage I 2003 blev Rasmus Holm ansat som systemadministrator i det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium. Her blev han med egne ord ansat som hardcoretekniker, der lavede scripts og andre nørdede ting. Nogle gange fi k jeg lov til at være med som projektdeltager i forskellige projekter, ligesom jeg også fi k en projektlederuddannelse, mens jeg arbejdede der. I løbet af nogle år blev jeg forfremmet til teknisk chef og sad side om side med driftschefen, som havde ansvaret for personaleledelsen. Da han gik ned med stress i 2008, overtog jeg hans funktioner og blev driftschef med ansvar for 17 mennesker samt en ITinstallation på support og drift til ca brugere. Samme år fusionerede IT-afdelingen i Økonomi- og Erhvervsministeri-

13 KonsulentNyt et med IT-afdelingen i Finansministeriet, så vi gik fra 25 til 55 mand, og jeg endte med at blive driftsansvarlig, siger Rasmus Holm og forklarer, at han forud for valget om at blive selvstændig konsulent i 2012 også var dybt involveret i oprettelsen af Statens IT, hvor han som teamleder blev ansvarlig for driften af alle de generelle applikationer: en systemportefølje, som understøttede mere end brugere. Rasmus Holm har med andre ord masser af erfaring fra IT-projekter i det offentlige, og det har han fået rig brug for på en opgave under ProData Management, hvor han pt. hjælper en kunde gennem en større IT-moderniseringsproces. Kunden havde siddet 18 måneder med et forbedringsprogram som et andet konsulenthus havde lavet til dem. De havde brug for noget overvågning og sendte en forespørgsel til ProData Consult på et CV med de kompetencer. Det fi k Claus fra ProData Management øje på og overtog kontakten. Han forklarede, at de sikkert

14 14 KonsulentNyt

15 KonsulentNyt ER DU MANAGEMENT- KONSULENT? Og har en dyb brancheerfaring og mere end 10 års erfaring som leder inden for den private eller offentlige sektor? Kontakt ProData Management på mail Blå bog Navn: Rasmus Holm Alder: 37 Stilling: Selvstændig ITkonsulent og senior IT-rådgiver i PDM Uddannelse: Mediekoordinator samt en lang række enkeltfag på ITU godt kunne hjælpe, men han ville gerne først vide, hvad teknikerkompetencerne skulle bruges til. Den dialog førte til et møde med ledelsen i kundens organisation, og fem dage efter leverede ProData Management et oplæg, der kom med en række anbefalinger. Det oplæg bragte dem længere på fem dage, end de var kommet de foregående 18 måneder. Derefter blev jeg præsenteret som den management-konsulent, kunden havde brug for til opgaven, siger Rasmus Holm og forklarer, at da han første gang besøgte kunden, trådte han samtidig ind i en stor teknisk og ledelsesmæssig udfordring. Når jeg spurgte ledelsen, om de kørte ITIL-processer, sagde de ja, men når jeg spurgte medarbejderne på gulvet, spurgte de, hvad det var. Og når jeg spurgte, hvad de gjorde, når de fi k en incident, kiggede de bare mærkeligt på mig. Der var en helt begrebsverden, som var ikke-eksisterende. ProData Management med Rasmus Holm i spidsen er endt med at levere både overvågning samt strategisk rådgivning om en mulig teknologisk retning, kunden bør arbejde videre i. Det oplæg bragte dem længere på fem dage, end de var kommet de foregående 18 måneder. Et godt eksempel på et projekt, der begyndte i det små, men som med den rette opmærksomhed på det rette tidspunkt har potentialet til at vokse. Den oprindelige forespørgsel kom til ProData Consult. Vi har brug for en tekniker til overvågning. Kan I sende et CV. Det var det. Men det er jo ikke nok. Consult kan først levere, når man ved, hvad opgaven går ud på. Og det er en management-opgave at fi nde ud af, hvad opgaven går ud på. Derefter kan Consult levere alle typer af konsulenter, forklarer Rasmus Holm og summer essensen af at være en god managementkonsulent op. For mig er der stor forskel på at være projektleder og på at være management-konsulent. En projektleder får typisk udstukket nogle rammer, har tre måneder til at komme fra A til B med et vist antal ressourcer til rådighed. En god management-konsulent vil gerne selv defi nere rammerne for projektet fremfor at projektlede. Det kræver et stort overblik, en god forretningsforståelse og modet til at sige stol på mig, vi skal den vej. Det kan jeg godt lide. Man skal være klar til at tage nogle tæsk og indrømme, når man har taget fejl. Og så skal man selvfølgelig tage ansvaret for at komme på rette vej igen.

16 16 KonsulentNyt Udnævnt til Danmarks bedste IT-konsulenthus af IDG/Computerworld fem gange inden for de seneste ni år - senest i 2013 Efterspurgte konsulenter ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter, der arbejder med nedenstående roller og områder. Kan du selv, eller kender du nogen, der kan, hører vi gerne fra dig på mail: ROLLER Udvikler Frontend udvikler Arkitekt Webudvikler Mobiludvikler Teknisk projektleder Scrum Master Projektleder Business Manager Management rådgivere Forretningsudvikler Change Manager Proceskonsulent Løsningsarkitekt Tester Testkoordinator Test Manager Teknisk tester Webmaster Webspecialist Databasespecialist Databaseadministrator Netværksspecialist Driftskonsulent Infrastrukturkonsulent Supportkonsulent Sikkerhedskonsulent Technical Writer UX konsulent Visual Designer OMRÅDER: Microsoft /.NET Java/J2EE Oracle Open Source Mainframe Web Mobil ERP Den offentlige sektor Den fi nansielle sektor SAP Capital Markets Bank/Forsikring/ Pension Telecom Energisektoren Industri Transport/Logistik SharePoint Data Warehouse/BI Prince2 SOA ITIL Quality Center ISTQB Cloud Cisco Microsoft Dynamics UNIX/Linux Embedded Adobe Creative Suite Julearrangement for kunder og konsulenter Da mørket faldt på torsdag den 28. november, blev julelysene tændt i træerne foran indgangen ved Marketenderiet i Valby for at byde velkommen til ProData Consults kunder og de konsulenter, der havde været på kontrakt i årets løb. Efter et kort indslag om året der gik, gav direktør Søren Rode ordet videre til Finn Nørbygård, som underholdt gæsterne under overskriften Stein, Asger og jeg og hvad deraf fulgte!. Finn fortalte med stor selvironi, hvordan han brugte sin formue til at investere i IT-branchen og kollapset forbundet med at miste det hele igen på en enkelt dag. Efter talkshowet blev der serveret julebuffet, der blev snakket, netværket, spillet musik, og ProData Consults julegaver blev delt ud til gæsterne. Kollegaerne fra ProData vil gerne sig tak for en dejlig og hyggelig aften til alle jer der var med, og for de mange positive tilbagemeldinger, I har givet omkring arrangementet. Gør dit CV salgsklar! Tjek dit ProData-CV på og opdater dine kompetencer samt tilføj dine seneste erfaringer/opgaver. Har vi et fuldt opdateret CV i databasen med alle dine kompetencer, øger du dine muligheder for, at vores sælgere fi nder nye projekter til dig i KonsulentNyt online På kan du læse artikler online og downloade magasinet som PDF fi il.

17 KonsulentNyt min STØRSTE udfordring Management konsulent Svend Lind Fra niqab-slør til miniskørt Telefonen ringer en torsdag eftermiddag: Vores britiske Projekt Manager er blevet udvist for at blinke upassende til en lokal kvinde. Vi skal have migreret en televirksomheds billing- og CRM systemer til nye platforme. Dine kunder er arabere, du referer direkte til en irsk direktør, dine underleverandører er tysk/østrigske og de lokale leverandører i din organisation er primært indiske og libanesiske - og du skal forresten være flyttet til Kuwait City og møde på arbejde mandag kl. 08:00 Det lød som en håbløs smeltedigel, og det var det næsten også, men management drejer sig jo om mange andre ting end bare at have de basale værktøjer på plads. Det er sundt at springe ud i opgaver hvor man, udover at bruge sin specifikke projektviden, også bliver udfordret på dét at håndtere vidt forskellige mennesker og kulturer, der bidrager til projektet. Efter at have tilbragt første nat i Kuwait på sofaen hos en sød indisk familie, mødte jeg frisk op på min nye arbejdsplads mandag morgen og fik serveret den første af mange udfordringer: På fredag skal du præsentere selskabets bestyrelse for en samlet plan. Planen skal indeholde samtlige aspekter, herunder del-aktiviteter, økonomi samt commitment fra samtlige interessenter involveret i projekterne. Som manager vender man så lige skråen i munden, smiler og siger Ja tak. Det at arbejde i et arabisk land kan, for os europære, fjerne rigtig mange fordomme. Jeg sad en dag overfor en ekstremt veludannet kvindelig arabisk ingeniør, og havde en flere timers teknisk dialog med hende. Hun var iført en traditionel niqab-klædedragt, så kun øjnene var synlige. Det abstraherer man hurtigt fra og lytter i stedet til intellektet. Dagen efter blev jeg passet op på gangen af en ekstremt udfordrende klædt kvinde med lange læderstøvler og kort miniskørt og fuld påsat makeup. Dér hvor jeg tabte kæben var, da hun genoptog dialogen fra dagen før, og jeg opdagede, at det var den samme kvinde. Dén havde jeg ikke lige set komme. I dag, når jeg i Danmark hører debatindlæg om, hvor vidt det krænker kvinders menneskerettigheder at bruge slør, tænker jeg: Ja I burde lige vide, hvad de har på inden under. Det er min opfattelse, at mange mellemøstlige kvinder bruger slør som en klædedragt pga. vejret og deres kultur, ligesom vi bruger regnfrakker og gummistøvler. Nu har jeg efterhånden været i PM branchen i mange år rundt omkring i verden, og min erfaring er, at selvfølgelig skal man have den grundlæggende værktøjskasse i orden og kunne sit kram, men mindst lige så vigtigt er det, at man kan finde ud af at begå sig som peoples manager på tværs af mange kulturer. Så træder de tekniske udfordringer oftere lidt i baggrunden. Kan jeg ikke få alle parter til at samarbejde om et fælles mål, så betyder flotte afvigelsesrapporter altså stadigvæk, at jeg ikke har leveret det forventede til KONTAKT Hvis du har været ude for en spændende problemstilling, som kolleger kan lære af, så skriv til redaktøren:

18 18 KonsulentNyt august december 2013 Konsulentstarter Fra august måned frem til den 31. december 2013 har 365 ProData-konsulenter arbejdet på projekter hos kunderne. Heraf er følgende 92 konsulenter begyndt på helt nye opgaver: Adam Korczak Claus Thulstrup Glenn Jorde Janick Mantov Konrad Piotrowski Anders K. Andersen Daniel John Gerster Halina Worobieva Jarosław Czerenko Lars Hostrup Arjan Peddemors David Colin Ratchliffe Helen Holdt Jasper Theisen Lars Trustrup Bartosz Wachowski Dennis Hagen Iversen Henk Kok Jens Christian Hansen Leif Bræmhøj-Zorer Bartosz Wysocki Dennis Volkov Henrik Skjærup Jesper B. Christiansen Maciej Drzewiecki Bo Vittrup Dharshi Jeyaratnam Ignacio A. Salom Rangel Jesper G. Pedersen Marcel van Driel Bryan Rasmussen Emanuel Lönnberg Jacob Melvad Jensen Jorge Cardoso Pinto Marek Sierbin Carsten Jespersen Ewa Paszkowska Jakob Edens Jørgen Buur Mikkelsen Mariusz Kliszewski Carsten Johannsen Finn Blomsterberg Jan Hornbøll Hansen Kim Weiss-Poulsen Mariusz Kowalski Christian Hvid Fridthjof-G Eriksen Jan Larsen Klaus Laforce Mariusz Lenart

19 KonsulentNyt Mark Homans Niels Henrik Schuwendt Rafal Blejsz Stig Wetterstein Trine Meinert Ekknud Martin B. Nielsen Niels Ludvig Jakobsen Renato de Lima Filho Stuart McFarlane Winnie Skjødt Martin Fisker Jensen Nikolaj Andresen Richard Hoquee Svend Erik Nissen Michael Jacobsen Nikolaj Møller Nielsen Rikke Kragh Jensen Thomas B. Frederiksen Michael Johansen Nikolaj Ranfelt Roland Walters Thomas Mollerup Lanng Michael Schlamovitz Peder O. Pedersen Ruben Nørgaard Tina Kvist Morten Carmel Per Sørensen Shahid M. Hussain Tom Q. Jørgensen Morten Jul Jensen Peter Eriksen Stanisław Paszun Torben Boeck Jensen Morten Risager Peter Helskov Jørgensen Steen Ørgaard Hansen Torben Ravn Muhammad Ali Peter Kristiansen Stefan M. Lyager Torben Wederkinck

20 20 KonsulentNyt TIRSDAG den 25. februar kl Stamholmen Hvidovre Invitation til forumaften i Hvidovre Ledelse og Eksekvering Ved Claus Flinck og Svend-Erik Jensen, ProData Management Organisationer, ledere og projektledere mødes kontinuerligt af eksekveringskrav - men hvad er god eksekvering? Kom til en inspirerende aften, hvor vi fortæller historien fra direktørens side. Hvad er det, vi så gerne vil høre fra vores organisation, når talen er på eksekvering? Hvornår ser vi god eksekvering? Og hvordan kan du som projektleder sikre dig, at du eksekverer godt? Claus Flinck og Svend- Erik Jensen har i deres tid som ledere for drift og udviklingsorganisationer mødt alle varianter af god og dårlig eksekvering, og de fortæller åbenhjertigt om deres egne forventninger til den gode ledelse og eksekvering. Du vil blive inspireret, udfordret og møde kolleger i netværket. Der lægges op til en fri og åben dialog og deltagernes egne udfordringer spiller en stor rolle. Dette indlæg henvender sig til erfarne og nye projektledere, nye teamledere og projektejere. Vi kommer bl.a. til at høre om følgende: Hvad tænker din chef om eksekvering? Hvad er eksekvering for dig? At lede opad Ledelse skal være en hjælp, ikke en hindring! Hvordan man bliver en god management konsulent - mere om ProData Management Spørgsmål og svar. Arrangementet er gratis, og vi byder som sædvanlig på et let måltid mad. Program: Kl Præsentation og indlæg ved Claus Flinck og Svend-Erik Jensen Kl Spisning Kl Fortsat indlæg, spørgsmål og svar TILMELDING Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig på

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. 3, 2013 Practice Rasmus Holm, senior-konsulent IT-ledelse for de indviede John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil RealMæglerne

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Med et full-service konsulenthus i ryggen får du:

Med et full-service konsulenthus i ryggen får du: Med et full-service konsulenthus i ryggen får du: Markedets førende IT-konsulenter Effektiv leverandørstyring Senior managementrådgivning Kvalitets-nearshoring i Polen Effektiv kvalitetssikring 100 % gennemsigtig

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Idrættens Iværksættere

Idrættens Iværksættere Idrættens Iværksættere Teknologi og iværksætteri i den danske sportssektor Projektet har 1. defineret Idrættens Iværksættere 2. identificeret Idrættens Iværksættere 3. analyseret Idrættens Iværksættere

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM løsning fra Concare IT særligt udviklet til mediebranchen HVAD ER EN MEDIELØSNING FRA CONCARE IT? EN MEDIELØSNING BASERET PÅ BRANCHEKENDSKAB Igennem de mange år,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Topchefernes 10 bedste værktøjer

Topchefernes 10 bedste værktøjer Tema: Strategiimplementering Topchefernes 10 bedste værktøjer Sker der forandringer i topchefernes prioritering af værktøjer? Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år Samtale, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. år 0 0 0 0 Indledende kontekstafklaring jf. metode. Patrick: Hvilke ord vil du bruge om Danske Bank? Z: Det var et rigtig godt

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

5 håndgribelige ting rigtig gode projektledere gør

5 håndgribelige ting rigtig gode projektledere gør TITEL: 5 håndgribelige ting rigtig gode projektledere gør Denne artikel er forfattet af Michael Ehlers. Project Half Double er et samarbejde mellem Industriens Fond, Implement Consulting Group, Århus Universitet,

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Disposition 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere