Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14"

Transkript

1 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På vej til tagdækker 7 Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte uden forudsætninger for branchen. Praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært tagdækker. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte uden forudsætninger fra branchen. Praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til uddannelsen som faglært tagdækker Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 1 værktøj 4554 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejbygning - bygning af fortovsarealer Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Systemstillads - opstilling mv Evakuering og redning inden for byggeri og montage 4759 Gaffeltruck certifikatkursus B Tagdækning - Vandrette og lodrette flader Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat. 471 Tagdækning - Lægning af APP-papper Varighed dage

2 4 På vej til vejasfaltør Bygningsmaler - Indvendig Og Renovering Bygningsmaler - Udvendig renovering Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte. Kursusdeltageren kan derfor komme i beskæftigelse som asfaltarbejder uden grunduddannelse efter uddannelsen, ligesom kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser med tiden kan give merit til kontraktuddannelsen som vejasfaltør. Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen. Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Komprimering Asfaltlapning Vejen som arbejdsplads certifikat Varetagelse af sundhed og sikkerhed certifikat Fuger udfyldning med acrylfugemasse Behandlingsopbygning og lakering af træværk Aktuelle malermaterialer og teknikker Malerbehandling af betonoverflader Spartling af gipsplader Spartling af vanskelige overflader Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Faglige stoffer i byggebranchen fortidens 1 synder Kvalitetssikring af malerarbejde Bygningsmaler sprøjtespartling med Airless Bygningsmaler anvendelse af airless sprøjte Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold Aktuelle malermaterialer og teknikker Malerbehandling af betonoverflader Malerbehandling af udvendigt træværk Faglige stoffer i byggebranchen fortidens 1 synder Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen Malerens håndtering af fugt i byggeriet 4780 Bygningsmaler malerbehandling af facader Kvalitetssikring og planlægning af malerarbejde 3

3 7 Autolakerer 17 8 Skiltetekniker 13 9 Energirenovering - fortrinsvis Tømrer, Snedker 8.5 For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som autolakerer For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som skiltetekniker Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel Bygningsmaler rensning af facader Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold 4891 Autolakering - Klargøring til lakering Autolakering - Klargøring efter lakering Autolakering - Reparation og lakering af 3 plastdele 4675 Autolakering - Reparation af flerlagslakering Autolakering - OEM garantireparation Autolakering - Optimering af slibeprocesser 4767 Autolakering - Nye laksystemer og teknikker Autolakering - Nye sprøjte- og påføringstekniker Autolakering - Anvendelse af farvescanner Skilteteknik - Brug af grafikprogrammer til print Skilteteknik - Foliemontering på vanskelige emner Skilteteknik - Brug af udstillingsmaterialer Skilteteknik - Lys, skiltning og brug af LED 4734 Skilteteknik - Trend og design for skilteteknik Skilteteknikerens virkemidler i forbindelse med profilering Skilteteknikerens brug af typografi ved skiltning Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Tagvinduer og solfanger montering i tag Isolering energirigtige løsninger ved isolering Bygningsreglementet Brandforhold, Indeklima 1 *) Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og 0.5 holdbarhed *) Energioptimering af boliger 4806 Dampspærre renovering af tagkonstruktion 4807 Dampspærre renovering af ydervægge 1

4 10 Energirenovering - Murer Jobskifte til betonarbejde for faglærte i bygge- & anlægsbranchen Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver. Kursusforløbet henvender sig til faglærte med erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der skifter job, hvor der er jobåbninger, inden for betonområdet Termografering af bygninger Råd og svamp udbedring af skimmelsvamp Radonsikring i byggeriet Praktisk energioptimering i bevaringsværdige 5 huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Montering af solpaneler på tag Digital ansøgning i bygge- og miljøsager Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Isolering energirigtige løsninger ved isolering Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og 0.5 holdbarhed Energioptimering af boliger 4879 Termografering af bygninger Radonsikring i byggeriet Udvendig isolering sokkel og tilslutninger Udvendig tillægsisolering på let underlag Udvendig isolering på tungt underlag Udvendig isolering kreativ udsmykning Armeret håndpuds Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds 479 Praktisk energioptimering i bevaringsværdige 5 huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 1 værktøj 459 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.

5 1 På vej ind i bygningsbranchen 13 På vej til betonmager 7 14 Stillads- offshore 5 Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært stuktør. Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglærte/specialarbejder-beton. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit ift. faglært struktør. Kursusforløbetet henvender sig til ufaglærte og faglærte som skal arbejde inden for Offshorebranchen Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af specielle løsninger Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Udstøbning af byggepladsbeton Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- bukkestillads- opstiling mv Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Beton - industriel produktion Tværfaglig udførelse af mindre 4 betonkonstruktioner Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 1 værktøj Forskalling - enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Systemstilladser offshore Industristillads Rør og kobling, hængestillads 5

6 På vej til isolatør 5 16 På vej til kloakrørlægger 17 På vej til kloakmester Deltageren kan komme i beskæftigelsesom ufaglært isolatør/specialarbejder vedr. isolering af tekniske anlæg. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit i forhold til faglærtstruktør. Deltageren kan arbejde som ufaglært kloakrørlægger og får merit til rørlæggeruddannelsen. Med yderligere 7 dages AMU-kursus kan man blive kloakrørlægger. Kloakrørlægger kan med praktisk erfaring og flere kurser give merit til faglært struktør Deltageren kan arbejde som kloakrørlægger og har påbegyndt forløbet på vej til kloakmester. Efter yderligere 40 dages AMU-kursus kan deltageren indstille sig til kloakmestereksamen. Praktisk erfaring og kloakmesterforløbet kan give merit til faglært struktør Rør og kobling, fritstående og facadestillads Tryktelte med stilladskonstruktioner Anvendelse af faldsikringsudstyr Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering Teknisk isolering, pap og lærred Teknisk isolering, PVC-folie PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Kloakering - Arbejdsmiljø Kloakering - Afløbssystemers formål og 1 indretning Kloakering Anvendelse af lægningsbest Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - KS af afløbsinstallationer Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer Vejen som arbejdsplads - certifikat Grundlæggende faglig regning CAD - D på byggepladsen Brug af PC på arbejdspladsen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Kloakering KS i autoriseret virksomhed Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - I det åbne land 7

7 18 På vej til maskinfører 8 19 På vej til murerarbejdsmand 0 På vej til nedriver Forløbet giver merit til maskinføreruddannelsens modul 1 i skoleophold 1 (Dvs. de første 3 uger ud af 6 uger i første skoleophold). Med praktisk erfaring og flere kurser kan der opnås merit til faglært struktør Murerarbejdsmand er en kontraktuddannelse og dette forløb giver merit til murerarbejdsmandsuddannelsen. Praktisk erhvervserfaring og flere kurser kan give merit til faglært murer. Ufaglærte til nedrivningsbranchen. Deltagere, der kommer i beskæftigelse kan få merit til kontraktuddannelsen og få uddannelsesbevis som nedriver Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Pumpe Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Betjening af minidumpere og motorbører Betjening af minigravere og minilæssere Komprimering med entreprenørmaskiner Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejen som arbejdsplads Certifikat 4757 Betjening af entreprenørmaskiner Nivellering Teleskoplæsser med gafler - betjening 5 40 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anhugning på byggepladsen Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Betjening af minidumpere og motorbører Systemstillads - opstilling mv Teleskoplæsser med gafler - betjening Affald fraktioner PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Brandforanstaltninger ved gnistproducerende 1 arbejde 4554 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nedrivning anvendelse af love og regler Nedrivning bygge- og anlægskonstruktioner Nedrivning Anv. af skærebrænder og. plasmaskæring Nedrivning indvendig 3

8 1 Omsorg for borgere med demens 8 3 Rehabilitering og det gode hverdagsliv Dokumentation og kvalitet I omsorgsarbejdet 9 8 Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med borgere med demens i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder viden om tidlig opsporing af demens, personer med demens, aktiviteter og livskvalitet, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer, palliativ omsorg for mennesker med demens samt samarbejde med pårørende. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for arbejdet med rehabilitering og det gode hverdagsliv i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering og hverdagslivet i omsorgsarbejdet. Forløbet indeholder ligeledes viden om sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og dokumentation i omsorgssystemer samt et fokus på samarbejde med pårørende og frivillige. Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet sætter fokus på dokumentationsopgaven, skrivefærdigheder, arbejdet med handleplaner og anvendte omsorgssystemer samt færdigheder i brug af It. Forløbet fokuserer endvidere på Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige 4 materialer Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder Neurorehabilitering af senhjerneskade Personer med demens aktiviteter og livskvalitet Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved 5 demens Tidlig opsporing af demens Samarbejde med pårørende Borgere med misbrugsproblemer 5 40 Rehabilitering som arbejdsform 4016 Medvirken til rehabilitering Hverdagslivet i omsorgsarbejdet Neurorehabilitering af senhjerneskadede Samarbejde med pårørende Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Træning i eget hjem Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i 3 hjemmeplejen Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 4014 Dokumentation og evaluering af 3 pæd./sosuarbejde 4083 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 49 Innovation - gennemførelse og formidling 495 Ernæringsscreening i ældreplejen mm Brug af pc på arbejdpladsen 3

9 4 5 6 Rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb Social- og sundhedsassistenten som nøgleperson i omsorgen for demente borgere. Social- og sundhedsassistenten på det pykiatriske sygehusområde. 5 9 anvendelsen af dokumentation inden for en række anvendelsesområder eksempelvis patientsikkerhed, ernæringsscreening og tidlig opsporing af sygdomstegn. Forløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi samt dokumentation i omsorgssystemer. Derudover sætter forløbet fokus på social- og sundhedsassistentens rolle som nøgleperson og social- og sundhedsassistentens rolle i det tværgående samarbejde. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres rolle og kompetencer inden for omsorgen af demente borgere. Forløbet indeholder viden om rollen som nøgleperson, tidlig opsporing af demens, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer samt palliativ omsorg for mennesker med demens. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for den regionale psykiatri. Forløbet indeholder et 0 dages supplerende uddannelsesforløb, der fokuserer på psykiatrisk sygepleje. Derudover indeholder Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Tidlig opsporing af sygdomstegn Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Dokumentation i omsorgssystemer i 3 hjemmeplejen Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen 1 40 Rehabilitering som arbejdsform 4017 Selvstændigt arbejde med rehabilitering Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Neurorehabilitering af senhjerneskadede Assistenten i det tværgående samarbejde Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i 3 hjemmeplejen Assistenten som nøgleperson Neurorehabilitering af senhjerneskadede Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved 5 demens Tidlig opsporing af demens Borgere med misbrugsproblemer Assistenten som nøgleperson Arbejde med sindslidende med misbrug Psykiatrisk suppleringsuddannelse Støtte ved selvskadende adfærd Injektion af medicin 1

10 7 8 9 Social- og sundhedsassistenten i socialpsykiatrien. Social- og sundhedsassistenten på det somatiske sygehus. Den rehabiliterende tilgang i det praktiske arbejde på ældreområdet Familieplejer 1. forløbet viden om borgere med misbrugsproblemer og viden om støtte til borgere med selvskadende adfærd samt færdigheder i injektion af medicin. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for socialpsykiatrien. Forløbet indeholder et 10 dages uddannelsesforløb om fagligt samarbejde i socialpsykiatrien. Derudover indeholder forløbet viden om medicinadministration og farmakologi, samt arbejdet med handleplaner. Forløbet giver ligeledes et øget kendskab til arbejdet med borgere med sindslidelser, misbrug eller kognitive funktionsnedsættelser. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde på somatisk sygehus. Forløbet indeholder et 0 dages uddannelsesforløb, der fokuserer på klinisk observation, refleksion og handling. Derudover indeholder forløbet viden om pleje og omsorg for indlagte patienter med demens, indlagte patienter med psykiske lidelser og/eller misbrugslidelser. Uddannelsesforløbet retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der ønsker en introduktion til social- og sundhedsområdet samt til ufaglærte medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, der ønsker et uddannelsesmæssigt supplement til den praktiske erfaring. Forløbet indeholder viden om praktisk hjælp og rehabiliterende arbejde med ældre, samt en bred introduktion til arbejdet på området. Kurset retter sig mod jobfunktionen som familieplejer. Kursisten får indsigt i Handleplaner ifølge serviceloven Arbejde med sindslidende med misbrug Neurorehabilitering af senhjerneskadede Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Medicinadministration Farmakologi Klinisk observation, refleksion og handling Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk 5 sygehus Pt. med demens på somatisk sygehus 4 40 Rehabilitering som arbejdsform 4677 De almindeigst forekommende sygdomme hos 5 ældre 4690 Praktisk hjælp til ældre 47 Introduktion til 1. hjælp på jobbet Anerkendende kommunikation i 3 omsorgsarbejdet 49 Akut nødhjælp Almen fødevarehygiejne Arbejde med plejebørn i puberteten 4064 Arbejdet med anbragte børns livshistorie

11 31 Familieplejer. 9 3 Dagplejer 1. betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn, herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der er fokus på samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil desuden blive sat fokus på særlige forhold som at arbejde med plejebørn i puberteten, udsatte og sårbare børn, samt sorg- og krisearbejde. Endelig er der medtænkt redskaber til at agere som plejefamilie, herunder relationer til plejefamiliens børn og metoder til konflikthåndtering. Kurset retter sig mod ledige, der har haft jobfunktion som familieplejer og derfor har det obligatoriske grundmodul. Modulet tilbyder en samling af supplerende viden, hvor kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn; herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes derudover med betydningen af samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil blive sat særligt fokus på sociale mediers betydning ift. børn og unge og ligeledes emnet, der omhandler børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer, og er for deltagere, der ikke tidligere har arbejdet på området. Kursisten får indsigt i basal viden om børn, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter. Dette suppleres med viden om lovgivning, læreplaner, dokumentation og evaluering. Der vil desuden blive arbejdet specielt med inklusion, inkluderende Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Arbejdet som familieplejer Arbejdet med anbragte børns livshistorie 406 Børn og unge med adfærds -og 3 kontaktforstyrrelser Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk 4014 Dokumentation og evaluering af 3 pæd./sosuarbejde 4065 Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4918 Arbejdet som dagplejer Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

12 33 Dagplejer. 34 Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper. 36 Omsorgsmedhjælper 9 pædagogiske miljøer og stimulering af barnets sproglige udvikling gennem leg. Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer, og er for ledige dagplejere, der har grundkurset. Kursisten får supplerende viden om børns motorik, sansning og bevægelse, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter. Derudover er der særligt fokus på barnets sproglige udvikling gennem leg, samspil og relationer i det pædagogiske arbejde, samt leg og læring med digitale medier i dagtilbud. Endelig indgår viden om lovgivning og dokumentation. Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kursisten får indsigt i pædagogisk arbejde, samt pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser i forhold til børn,forældre og kollegaer. Der sættes iøvrigt fokus på inklusion, inkluderende pædagogiske miljøer og leg og læring med digitale medier i dagtilbud. Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger, og er for ledige pædagogmedhjælpere, der har grundmodulet. Kursisten får yderligere viden om pædagogisk arbejde, herunder pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser ift. børn,forældre og kollegaer. Der arbejdes særligt med inklusion og inkluderende pædagogiske miljøer, og der sættes særligt fokus på leg, dels ift. stimulering af barnets sproglige udvikling og leg og læring med digitale medier. Kurset retter sig mod jobfunktionen som omsorgsmedhjælper indenfor specialområdet. Målgruppen er personer, der ikke har kendskab til området eller personer, der har 4014 Dokumentation og evaluering af 3 pæd./sosuarbejde 4065 Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 446 Børns motorik, sansning og bevægelse leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4666 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Leg og sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4660 Børns leg Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 4669 Omsorgsmedhjælper -arbejde med udviklingshæmmede 14

13 37 Klubmedarbejder 38 Værkstedsassistent 39 Bygningsinstallation arbejdet indenfor området, og som enten ikke har grundmodulet, eller evt. har et ældre grundmodul. Kursisten får derfor en bred introduktion til lovgivning, samfundssyn, pædagogiske begreber og metoder ift. brugergruppen, samt kommunikationsteori. Derudover er der specielt fokus på begreber som magt og omsorg, neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde, dokumentation og handleplaner, samt hvordan man skal arbejde professionelt i medvirken ved lægemiddelbrug. Kurset retter sig mod jobfunktionen som klubmedarbejder. Kursisten får indsigt i unges udvikling, ungdomskulturer og klubarbejdets formål, som primært har fokus på aktiviteter, der kan medvirke til udvikling, inklusion og samspilsformer og processer hos unge. Der vil desuden blive set på klubarbejdets bidrag til forebyggende arbejde og hvordan der kan arbejdes kritisk med sociale medier. Endelig er der medtænkt redskaber for klubmedarbejderen; metoder til konflikthåndtering og ideer til at indgå i forandringsprocesser på arbejdspladsen. Kurset retter sig mod jobfunktionen som værkstedsassistent indenfor specialområdet. Dvs. ledige, der ikke har kendskab til området, eller ledige, der har arbejdet indenfor området, men enten ikke har grundmodulet, eller evt. et ældre grundmodul. Mangler at blive beskrevet færdigt ift. kursusindhold. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af el-installationsarbejde vedrørende belysning, IBI, CTS og relevant lovgivning, og forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i elinstallationsvirksomheder Anerkendende kommunikation i 3 omsorgsarbejdet 4467 Magt og Omsorg Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 4758 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Ungdomspædagogik og ungdomskultur i 10 klubarbejdet 4171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i 5 klubber 417 Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Planlægning af pædagogiske aktiviter Arbejdet som værkstedsassistent Neuropædagogik som redskab i pædagogisk 3 arbejde Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Belysning, energioptimering af belysningsanlæg IBI/CTS, rådgivning om BMS Belysning, dimensionering af anlæg Belysning valg af lyssætning Belysning, installation af nød og panikanlæg 1 3 3

14 40 Sikrings- og alarmteknik 8 41 Netværk og fiber 8 4 Automatik Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med ADK, TV-overvågning, AIA og brandsikring i sikringsbranchen inden for brand-, tyveri- og TV-sikring af bygninger o.l. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i elbranchens virksomheder. Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med udførelsen af kommunikationsog dataanlæg inden for kablings- og opsætningsopgaver. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i el-branchens virksomheder. Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med opsætning af automatisk styrede anlæg i industrivirksomheder hvor IBI/CTS, systemopbygning af decentrale anlæg IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde Installationer udført efter Bygningsreglementet LED-belysning, dimensionering, inst. og vedl Det digitale byggeri 474 CTS-anlæg, systemkendskab Energioptimering af HVAC anlæg CTS-anlæg, programmering og visualisering 4785 SB Større Installationer, industri og andet byggeri SB Mindre install., bolig m. særlige områder SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning Brand, enkle installationer ADK, Installation Brand, tætning af installationsgennemføringer AIA, installation AIA, design af anlæg TV-overvågning, grundlæggende TV-overvågning, netværksbaseret Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter Dataanlæg, kabling med kobber Dataanlæg, kabling af fiber Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk WLAN-opsætning og konfiguration Switch i netværk PLC Grundlæggende Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger Robotteknik, off-line programmering 3

15 43 Installationsteknik - service/anlæg Ventilation industri/ejendomme - installation og optimering Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - gas/ilt maskinanlæg er en central del af opgaverne. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. Maskinanlæg, robotteknik og PLC og forbedrer dermed deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i elbranchens virksomheder. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af vvs-installationsarbejde og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i VVSinstallationsvirksomheder. Alle former for ventilationsopgaver, f.eks. ifm. større bygge- og anlægsprojekter såsom Femern Bælt og hospitaler. Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri PLC Industrielle bussystemer Grundlæggende styringsteknik PLC Implementering af operatørpanel Robot, idriftsættelse Innovativ anvendelse af robotteknik Maskinanlæg, installation af AC-generatorer Energiservice, tekniske installationer Installation af varmeproducerende anlæg Installation af varmefordelende anlæg El-teknik i VVS-installationer Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs.1 installationer 4038 Styring og regulering af varmefordelende anlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Salg af energibesparende installationer 4788 Tjek på vandinstallationer Ændring af eksisterende varmeanlæg 4781 Egentlig beregning af vandinstallationer Måleteknik og tæthedsprøvning af 3. ventilationskanaler 4070 Vedligeholdelse af ventilationsanlæg Brugervejledning ved montage og indregulering 3. af ventilations-automatik Klimateknik drift af klima- og ventilationsanlæg Klimatekniske målinger og komponenter Klimateknik, service og drift Indregulering af klima- og ventilationsanlæg Teleskoplæsser med gaffel betjening personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 445 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Gassvejsning af stumpsømme rør, proces 311 5

16 46 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - elektrode 8 47 Blikkenslager - tagarbejde 48 Installationsteknik - vedvarende energi 8.8 Retter sig mod vvs'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler, alment boligbyggeri. De vil med kurset kunne udføre svejsning i forbindelse med rørinstallations montage og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvsbranchens virksomheder. Kurset retter sig mod traditionelt blikkenslagerarbejde, inden for tag-, facade- og skifferarbejde ifm. ny byggeri, reparation og vedligeholdelse på gamle bygninger. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af VVS-installationsarbejde i relation til vedvarende energi-installationer og forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i VVS-installationsvirksomheder Gassvejsning af stumpsømme rør Lys b svejsning kants plade/rør Lys b svejsning stumps rør alle pos personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 444 Lys b svejsning adgang Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Fremstilling af tagrender og nedløb Fremstilling af formstykker til tagrender og 3. nedløb 4010 Falset tag og facade Afslutningsdetaljer ved falset tag- og 3. facadearbejde 4013 Rededækning af tage og facader Inddækning af kvisttage Inddækning af flunker på kviste Inddækning af front/spejl på kviste Inddækning af skorstene og ovenlys Bånddækning af tage og facader Energiservice, tekniske installationer Installation af varmeproducerende anlæg Installations af varmefordelende anlæg El-teknik i vvs installationer Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs.1 installationer 4038 Styring og regulering af varmefordelende anlæg Salg af energibesparende installationer Varmepumpeinstallation Installation af solvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Ændring af eksisterende varmeanlæg 1

17 49 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - TIG 8 50 Projektleder 0 51 Accountmanager 9 Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri. Formålet med forløbet er at lære, hvad god projektledelse er og træne i at kunne varetage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau. Uddannelsen giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring. Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som Accountmanager TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater TIG-svejsning Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Lederens projektplanlægning Projektledelse Lederens forhandlingsteknik Resultatbudgettering (Projektets økonomistyring) Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Ledelse og samarbejde Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Projektorienteret arbejde 4647 Personligt salg kundens behov og løsninger Rådgiverrollen indenfor BB-handel Opsøgende salgsarbejde på BB markedet Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden 4717 Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 4795 Kulturafstemt kommunikation i salg og service 4799 Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring

18 5 Salgskonsulent 6 53 Salg og markedsføring 4 54 Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Har du tidligere arbejdet i salgs- og servicefaget og ønsker et brush-up på salgsteknikker? Er du iværksætter med manglende indsigt i salgsrelaterede aktiviteter? Kurset for dig der er virksomhedens første møde med kunden. Er du i job som eller søger du job som f.eks. kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRMsystem Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design Nye kunder via viral markedsføring Præsentationsteknik i administrative funktioner Reklamationshåndtering Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen E-markedsføring og reklameindsats 4647 Personligt salg - kundens behov og løsninger Online kundeservice og -rådgivning 4749 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 475 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 4796 Kundeservice i administrative funktioner Sociale medier som kommunikationskanal i detail Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Nye kunder via viral markedsføring Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Salgsstyring i detailhandlen E-markedsføring og reklameindsats 4647 Personligt salg - kundens behov og løsninger Fastlæggelse af markedsføringsmål Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og 1 kalendersystemer Fletning af dokumenter til masseproduktion Jobrelateret fremmedsprog med balsalt 5

19 55 Grundlæggende it 5 kundekonsulent, receptionist. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer. ordforråd Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Samarbejde i grupper i virksomheden Online kundeservice og -rådgivning 47 Opstilling og layout i tekst 4717 Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 4748 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 4750 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 4796 Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt 1 arbejde 4799 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 470 Tekster på papir - formulering og opbygning Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Præsentation af tal i regneark Anvendelse af etb til administrative opgaver Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Brug af pc på arbejdspladsen Integration af data mellem adm. it-systemer Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram 1 47 Opstillinger og layout i tekst 4716 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger til jobbrug 56 Finansiel rådgiver 4 Dette kursusforløb er til dig som gerne vil Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3

20 57 Den vejledende kunderådgiver 1 58 Den Grundlæggende Lederuddannelse Salgsmedarbejder 1 arbejde som finansiel rådgiver Salgsteknik for salgs- og service medarbejdere Som kunderådgiver skal du hver dag kunne skifte kommunikationsform mange gange. Kursuspakken giver dig det bedst mulige grundlag for, på kortest mulige tid, at pejle dig ind på kundernes forventninger gennem en respektfuld og effektiv spørgeteknik. Og du vil lære, hvordan konflikter i vanskelige samtaler kan forebygges eller opløses. Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden, at forholde det du lærer til din egen hverdag og erfaringer. Forløbet henvender sig til dig, der arbejder eller vil arbejde i detailhandlen og yde en Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Projektorienteret arbejde 4647 Personligt salg kundens behov og løsninger Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 4795 Kulturafstemt kommunikation i salg og service 4799 Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og 1 kalendersystemer 4747 Kvalitet og kundeservice i 1 kundekontaktfunktioner 4748 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 4749 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 4750 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 475 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 4755 Produktvejledning i kundekontaktfunktioner Medarbejderinvolvering i ledelse Kommunikation som ledelsesværktøj 4775 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Ledelse og samarbejde Mødeledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Salgsplanlægning i Detailhandlen 1

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 16.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet_ varighed_amu Kursusindhold Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder.

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 24 På vej til

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2016 v2 Dato: 29-04-2016

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2016 v2 Dato: 29-04-2016 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2016 v2 Dato: 29-04-2016 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 17.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet_ varighed_amu Kursusindhold Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder.

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. AMUkode Titel på AMU-kursus

VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. AMUkode Titel på AMU-kursus VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed af det

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b.

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Jobrettet uddannelse for ledige

Jobrettet uddannelse for ledige NORD EUC UDBUD 2016: R EFTE U D D A N N ELSE Jobrettet uddannelse for ledige JOBRETTET uddannelse Jobrettet uddannelse er målrettet ledige, som i løbet af kort tid kan få kompetencer, der efterspørges

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013 Beståelses 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 98 49 98 40013 Lønberegning og lønrapportering 95 20 100 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 85,7 21 95,2 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 90 20 95 Udarbejdelse

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE Positivlisten Juni 2015 KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest xxxxxxxxx 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til AMU-Vest...3 Pakke 14: Stillads -offshore...4 Pakke 84: Rigger offshore/onshore...5

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE POSITIVLISTEN 2017 Bygge og anlæg Hotel, restauration, køkken og kantine Industriel produktion Jern, metal og auto Kontor, administration, regnskab og finans Salg, indkøb

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE POSITIVLISTEN Revideret MARTS 2017 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DIN VEJ TIL ET NYT JOB Find dine kurser fra den landsdækkende positivliste her på AMU Vest. Forsikrede

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 12 851402 Aalborg Handelsskole Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2237 Administration i sundhedssektoren AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2245 Offentlig forvaltning

Læs mere

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemføre lsesprocent 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 2411 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100

Læs mere

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE Kurser målrettet dig, der: vil have suppleret din viden med en efteruddannelse Har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Har fået udarbejdet en jobplan 1. HALVÅR

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 12 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2016 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016 JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 06 Find flere kurser på www.learnmark.dk/amu JOBRETTET UDDANNELSE Denne liste indeholder de kurser og uddannelsesforløb, du som ledig, kan deltage på fra. ledighedsdag,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere