Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14"

Transkript

1 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På vej til tagdækker 7 Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte uden forudsætninger for branchen. Praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært tagdækker. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte uden forudsætninger fra branchen. Praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til uddannelsen som faglært tagdækker Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 1 værktøj 4554 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejbygning - bygning af fortovsarealer Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Systemstillads - opstilling mv Evakuering og redning inden for byggeri og montage 4759 Gaffeltruck certifikatkursus B Tagdækning - Vandrette og lodrette flader Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat. 471 Tagdækning - Lægning af APP-papper Varighed dage

2 4 På vej til vejasfaltør Bygningsmaler - Indvendig Og Renovering Bygningsmaler - Udvendig renovering Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte. Kursusdeltageren kan derfor komme i beskæftigelse som asfaltarbejder uden grunduddannelse efter uddannelsen, ligesom kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser med tiden kan give merit til kontraktuddannelsen som vejasfaltør. Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen. Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Komprimering Asfaltlapning Vejen som arbejdsplads certifikat Varetagelse af sundhed og sikkerhed certifikat Fuger udfyldning med acrylfugemasse Behandlingsopbygning og lakering af træværk Aktuelle malermaterialer og teknikker Malerbehandling af betonoverflader Spartling af gipsplader Spartling af vanskelige overflader Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Faglige stoffer i byggebranchen fortidens 1 synder Kvalitetssikring af malerarbejde Bygningsmaler sprøjtespartling med Airless Bygningsmaler anvendelse af airless sprøjte Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold Aktuelle malermaterialer og teknikker Malerbehandling af betonoverflader Malerbehandling af udvendigt træværk Faglige stoffer i byggebranchen fortidens 1 synder Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen Malerens håndtering af fugt i byggeriet 4780 Bygningsmaler malerbehandling af facader Kvalitetssikring og planlægning af malerarbejde 3

3 7 Autolakerer 17 8 Skiltetekniker 13 9 Energirenovering - fortrinsvis Tømrer, Snedker 8.5 For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som autolakerer For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som skiltetekniker Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel Bygningsmaler rensning af facader Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold 4891 Autolakering - Klargøring til lakering Autolakering - Klargøring efter lakering Autolakering - Reparation og lakering af 3 plastdele 4675 Autolakering - Reparation af flerlagslakering Autolakering - OEM garantireparation Autolakering - Optimering af slibeprocesser 4767 Autolakering - Nye laksystemer og teknikker Autolakering - Nye sprøjte- og påføringstekniker Autolakering - Anvendelse af farvescanner Skilteteknik - Brug af grafikprogrammer til print Skilteteknik - Foliemontering på vanskelige emner Skilteteknik - Brug af udstillingsmaterialer Skilteteknik - Lys, skiltning og brug af LED 4734 Skilteteknik - Trend og design for skilteteknik Skilteteknikerens virkemidler i forbindelse med profilering Skilteteknikerens brug af typografi ved skiltning Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Tagvinduer og solfanger montering i tag Isolering energirigtige løsninger ved isolering Bygningsreglementet Brandforhold, Indeklima 1 *) Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og 0.5 holdbarhed *) Energioptimering af boliger 4806 Dampspærre renovering af tagkonstruktion 4807 Dampspærre renovering af ydervægge 1

4 10 Energirenovering - Murer Jobskifte til betonarbejde for faglærte i bygge- & anlægsbranchen Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver. Kursusforløbet henvender sig til faglærte med erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der skifter job, hvor der er jobåbninger, inden for betonområdet Termografering af bygninger Råd og svamp udbedring af skimmelsvamp Radonsikring i byggeriet Praktisk energioptimering i bevaringsværdige 5 huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Montering af solpaneler på tag Digital ansøgning i bygge- og miljøsager Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Isolering energirigtige løsninger ved isolering Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og 0.5 holdbarhed Energioptimering af boliger 4879 Termografering af bygninger Radonsikring i byggeriet Udvendig isolering sokkel og tilslutninger Udvendig tillægsisolering på let underlag Udvendig isolering på tungt underlag Udvendig isolering kreativ udsmykning Armeret håndpuds Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds 479 Praktisk energioptimering i bevaringsværdige 5 huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 1 værktøj 459 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.

5 1 På vej ind i bygningsbranchen 13 På vej til betonmager 7 14 Stillads- offshore 5 Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært stuktør. Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglærte/specialarbejder-beton. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit ift. faglært struktør. Kursusforløbetet henvender sig til ufaglærte og faglærte som skal arbejde inden for Offshorebranchen Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af specielle løsninger Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Udstøbning af byggepladsbeton Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- bukkestillads- opstiling mv Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Beton - industriel produktion Tværfaglig udførelse af mindre 4 betonkonstruktioner Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 1 værktøj Forskalling - enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Systemstilladser offshore Industristillads Rør og kobling, hængestillads 5

6 På vej til isolatør 5 16 På vej til kloakrørlægger 17 På vej til kloakmester Deltageren kan komme i beskæftigelsesom ufaglært isolatør/specialarbejder vedr. isolering af tekniske anlæg. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit i forhold til faglærtstruktør. Deltageren kan arbejde som ufaglært kloakrørlægger og får merit til rørlæggeruddannelsen. Med yderligere 7 dages AMU-kursus kan man blive kloakrørlægger. Kloakrørlægger kan med praktisk erfaring og flere kurser give merit til faglært struktør Deltageren kan arbejde som kloakrørlægger og har påbegyndt forløbet på vej til kloakmester. Efter yderligere 40 dages AMU-kursus kan deltageren indstille sig til kloakmestereksamen. Praktisk erfaring og kloakmesterforløbet kan give merit til faglært struktør Rør og kobling, fritstående og facadestillads Tryktelte med stilladskonstruktioner Anvendelse af faldsikringsudstyr Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering Teknisk isolering, pap og lærred Teknisk isolering, PVC-folie PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Kloakering - Arbejdsmiljø Kloakering - Afløbssystemers formål og 1 indretning Kloakering Anvendelse af lægningsbest Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - KS af afløbsinstallationer Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer Vejen som arbejdsplads - certifikat Grundlæggende faglig regning CAD - D på byggepladsen Brug af PC på arbejdspladsen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Kloakering KS i autoriseret virksomhed Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - I det åbne land 7

7 18 På vej til maskinfører 8 19 På vej til murerarbejdsmand 0 På vej til nedriver Forløbet giver merit til maskinføreruddannelsens modul 1 i skoleophold 1 (Dvs. de første 3 uger ud af 6 uger i første skoleophold). Med praktisk erfaring og flere kurser kan der opnås merit til faglært struktør Murerarbejdsmand er en kontraktuddannelse og dette forløb giver merit til murerarbejdsmandsuddannelsen. Praktisk erhvervserfaring og flere kurser kan give merit til faglært murer. Ufaglærte til nedrivningsbranchen. Deltagere, der kommer i beskæftigelse kan få merit til kontraktuddannelsen og få uddannelsesbevis som nedriver Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Pumpe Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Betjening af minidumpere og motorbører Betjening af minigravere og minilæssere Komprimering med entreprenørmaskiner Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejen som arbejdsplads Certifikat 4757 Betjening af entreprenørmaskiner Nivellering Teleskoplæsser med gafler - betjening 5 40 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anhugning på byggepladsen Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Betjening af minidumpere og motorbører Systemstillads - opstilling mv Teleskoplæsser med gafler - betjening Affald fraktioner PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Brandforanstaltninger ved gnistproducerende 1 arbejde 4554 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nedrivning anvendelse af love og regler Nedrivning bygge- og anlægskonstruktioner Nedrivning Anv. af skærebrænder og. plasmaskæring Nedrivning indvendig 3

8 1 Omsorg for borgere med demens 8 3 Rehabilitering og det gode hverdagsliv Dokumentation og kvalitet I omsorgsarbejdet 9 8 Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med borgere med demens i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder viden om tidlig opsporing af demens, personer med demens, aktiviteter og livskvalitet, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer, palliativ omsorg for mennesker med demens samt samarbejde med pårørende. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for arbejdet med rehabilitering og det gode hverdagsliv i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering og hverdagslivet i omsorgsarbejdet. Forløbet indeholder ligeledes viden om sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og dokumentation i omsorgssystemer samt et fokus på samarbejde med pårørende og frivillige. Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet sætter fokus på dokumentationsopgaven, skrivefærdigheder, arbejdet med handleplaner og anvendte omsorgssystemer samt færdigheder i brug af It. Forløbet fokuserer endvidere på Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige 4 materialer Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder Neurorehabilitering af senhjerneskade Personer med demens aktiviteter og livskvalitet Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved 5 demens Tidlig opsporing af demens Samarbejde med pårørende Borgere med misbrugsproblemer 5 40 Rehabilitering som arbejdsform 4016 Medvirken til rehabilitering Hverdagslivet i omsorgsarbejdet Neurorehabilitering af senhjerneskadede Samarbejde med pårørende Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Træning i eget hjem Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i 3 hjemmeplejen Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 4014 Dokumentation og evaluering af 3 pæd./sosuarbejde 4083 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 49 Innovation - gennemførelse og formidling 495 Ernæringsscreening i ældreplejen mm Brug af pc på arbejdpladsen 3

9 4 5 6 Rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb Social- og sundhedsassistenten som nøgleperson i omsorgen for demente borgere. Social- og sundhedsassistenten på det pykiatriske sygehusområde. 5 9 anvendelsen af dokumentation inden for en række anvendelsesområder eksempelvis patientsikkerhed, ernæringsscreening og tidlig opsporing af sygdomstegn. Forløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi samt dokumentation i omsorgssystemer. Derudover sætter forløbet fokus på social- og sundhedsassistentens rolle som nøgleperson og social- og sundhedsassistentens rolle i det tværgående samarbejde. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres rolle og kompetencer inden for omsorgen af demente borgere. Forløbet indeholder viden om rollen som nøgleperson, tidlig opsporing af demens, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer samt palliativ omsorg for mennesker med demens. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for den regionale psykiatri. Forløbet indeholder et 0 dages supplerende uddannelsesforløb, der fokuserer på psykiatrisk sygepleje. Derudover indeholder Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Tidlig opsporing af sygdomstegn Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Dokumentation i omsorgssystemer i 3 hjemmeplejen Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen 1 40 Rehabilitering som arbejdsform 4017 Selvstændigt arbejde med rehabilitering Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Neurorehabilitering af senhjerneskadede Assistenten i det tværgående samarbejde Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i 3 hjemmeplejen Assistenten som nøgleperson Neurorehabilitering af senhjerneskadede Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved 5 demens Tidlig opsporing af demens Borgere med misbrugsproblemer Assistenten som nøgleperson Arbejde med sindslidende med misbrug Psykiatrisk suppleringsuddannelse Støtte ved selvskadende adfærd Injektion af medicin 1

10 7 8 9 Social- og sundhedsassistenten i socialpsykiatrien. Social- og sundhedsassistenten på det somatiske sygehus. Den rehabiliterende tilgang i det praktiske arbejde på ældreområdet Familieplejer 1. forløbet viden om borgere med misbrugsproblemer og viden om støtte til borgere med selvskadende adfærd samt færdigheder i injektion af medicin. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for socialpsykiatrien. Forløbet indeholder et 10 dages uddannelsesforløb om fagligt samarbejde i socialpsykiatrien. Derudover indeholder forløbet viden om medicinadministration og farmakologi, samt arbejdet med handleplaner. Forløbet giver ligeledes et øget kendskab til arbejdet med borgere med sindslidelser, misbrug eller kognitive funktionsnedsættelser. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde på somatisk sygehus. Forløbet indeholder et 0 dages uddannelsesforløb, der fokuserer på klinisk observation, refleksion og handling. Derudover indeholder forløbet viden om pleje og omsorg for indlagte patienter med demens, indlagte patienter med psykiske lidelser og/eller misbrugslidelser. Uddannelsesforløbet retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der ønsker en introduktion til social- og sundhedsområdet samt til ufaglærte medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, der ønsker et uddannelsesmæssigt supplement til den praktiske erfaring. Forløbet indeholder viden om praktisk hjælp og rehabiliterende arbejde med ældre, samt en bred introduktion til arbejdet på området. Kurset retter sig mod jobfunktionen som familieplejer. Kursisten får indsigt i Handleplaner ifølge serviceloven Arbejde med sindslidende med misbrug Neurorehabilitering af senhjerneskadede Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Medicinadministration Farmakologi Klinisk observation, refleksion og handling Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk 5 sygehus Pt. med demens på somatisk sygehus 4 40 Rehabilitering som arbejdsform 4677 De almindeigst forekommende sygdomme hos 5 ældre 4690 Praktisk hjælp til ældre 47 Introduktion til 1. hjælp på jobbet Anerkendende kommunikation i 3 omsorgsarbejdet 49 Akut nødhjælp Almen fødevarehygiejne Arbejde med plejebørn i puberteten 4064 Arbejdet med anbragte børns livshistorie

11 31 Familieplejer. 9 3 Dagplejer 1. betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn, herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der er fokus på samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil desuden blive sat fokus på særlige forhold som at arbejde med plejebørn i puberteten, udsatte og sårbare børn, samt sorg- og krisearbejde. Endelig er der medtænkt redskaber til at agere som plejefamilie, herunder relationer til plejefamiliens børn og metoder til konflikthåndtering. Kurset retter sig mod ledige, der har haft jobfunktion som familieplejer og derfor har det obligatoriske grundmodul. Modulet tilbyder en samling af supplerende viden, hvor kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn; herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes derudover med betydningen af samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil blive sat særligt fokus på sociale mediers betydning ift. børn og unge og ligeledes emnet, der omhandler børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer, og er for deltagere, der ikke tidligere har arbejdet på området. Kursisten får indsigt i basal viden om børn, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter. Dette suppleres med viden om lovgivning, læreplaner, dokumentation og evaluering. Der vil desuden blive arbejdet specielt med inklusion, inkluderende Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Arbejdet som familieplejer Arbejdet med anbragte børns livshistorie 406 Børn og unge med adfærds -og 3 kontaktforstyrrelser Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk 4014 Dokumentation og evaluering af 3 pæd./sosuarbejde 4065 Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4918 Arbejdet som dagplejer Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

12 33 Dagplejer. 34 Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper. 36 Omsorgsmedhjælper 9 pædagogiske miljøer og stimulering af barnets sproglige udvikling gennem leg. Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer, og er for ledige dagplejere, der har grundkurset. Kursisten får supplerende viden om børns motorik, sansning og bevægelse, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter. Derudover er der særligt fokus på barnets sproglige udvikling gennem leg, samspil og relationer i det pædagogiske arbejde, samt leg og læring med digitale medier i dagtilbud. Endelig indgår viden om lovgivning og dokumentation. Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kursisten får indsigt i pædagogisk arbejde, samt pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser i forhold til børn,forældre og kollegaer. Der sættes iøvrigt fokus på inklusion, inkluderende pædagogiske miljøer og leg og læring med digitale medier i dagtilbud. Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger, og er for ledige pædagogmedhjælpere, der har grundmodulet. Kursisten får yderligere viden om pædagogisk arbejde, herunder pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser ift. børn,forældre og kollegaer. Der arbejdes særligt med inklusion og inkluderende pædagogiske miljøer, og der sættes særligt fokus på leg, dels ift. stimulering af barnets sproglige udvikling og leg og læring med digitale medier. Kurset retter sig mod jobfunktionen som omsorgsmedhjælper indenfor specialområdet. Målgruppen er personer, der ikke har kendskab til området eller personer, der har 4014 Dokumentation og evaluering af 3 pæd./sosuarbejde 4065 Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 446 Børns motorik, sansning og bevægelse leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4666 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Leg og sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og 5 SFO 4660 Børns leg Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 4669 Omsorgsmedhjælper -arbejde med udviklingshæmmede 14

13 37 Klubmedarbejder 38 Værkstedsassistent 39 Bygningsinstallation arbejdet indenfor området, og som enten ikke har grundmodulet, eller evt. har et ældre grundmodul. Kursisten får derfor en bred introduktion til lovgivning, samfundssyn, pædagogiske begreber og metoder ift. brugergruppen, samt kommunikationsteori. Derudover er der specielt fokus på begreber som magt og omsorg, neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde, dokumentation og handleplaner, samt hvordan man skal arbejde professionelt i medvirken ved lægemiddelbrug. Kurset retter sig mod jobfunktionen som klubmedarbejder. Kursisten får indsigt i unges udvikling, ungdomskulturer og klubarbejdets formål, som primært har fokus på aktiviteter, der kan medvirke til udvikling, inklusion og samspilsformer og processer hos unge. Der vil desuden blive set på klubarbejdets bidrag til forebyggende arbejde og hvordan der kan arbejdes kritisk med sociale medier. Endelig er der medtænkt redskaber for klubmedarbejderen; metoder til konflikthåndtering og ideer til at indgå i forandringsprocesser på arbejdspladsen. Kurset retter sig mod jobfunktionen som værkstedsassistent indenfor specialområdet. Dvs. ledige, der ikke har kendskab til området, eller ledige, der har arbejdet indenfor området, men enten ikke har grundmodulet, eller evt. et ældre grundmodul. Mangler at blive beskrevet færdigt ift. kursusindhold. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af el-installationsarbejde vedrørende belysning, IBI, CTS og relevant lovgivning, og forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i elinstallationsvirksomheder Anerkendende kommunikation i 3 omsorgsarbejdet 4467 Magt og Omsorg Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 4758 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Ungdomspædagogik og ungdomskultur i 10 klubarbejdet 4171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i 5 klubber 417 Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Planlægning af pædagogiske aktiviter Arbejdet som værkstedsassistent Neuropædagogik som redskab i pædagogisk 3 arbejde Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Belysning, energioptimering af belysningsanlæg IBI/CTS, rådgivning om BMS Belysning, dimensionering af anlæg Belysning valg af lyssætning Belysning, installation af nød og panikanlæg 1 3 3

14 40 Sikrings- og alarmteknik 8 41 Netværk og fiber 8 4 Automatik Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med ADK, TV-overvågning, AIA og brandsikring i sikringsbranchen inden for brand-, tyveri- og TV-sikring af bygninger o.l. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i elbranchens virksomheder. Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med udførelsen af kommunikationsog dataanlæg inden for kablings- og opsætningsopgaver. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i el-branchens virksomheder. Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med opsætning af automatisk styrede anlæg i industrivirksomheder hvor IBI/CTS, systemopbygning af decentrale anlæg IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde Installationer udført efter Bygningsreglementet LED-belysning, dimensionering, inst. og vedl Det digitale byggeri 474 CTS-anlæg, systemkendskab Energioptimering af HVAC anlæg CTS-anlæg, programmering og visualisering 4785 SB Større Installationer, industri og andet byggeri SB Mindre install., bolig m. særlige områder SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning Brand, enkle installationer ADK, Installation Brand, tætning af installationsgennemføringer AIA, installation AIA, design af anlæg TV-overvågning, grundlæggende TV-overvågning, netværksbaseret Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter Dataanlæg, kabling med kobber Dataanlæg, kabling af fiber Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk WLAN-opsætning og konfiguration Switch i netværk PLC Grundlæggende Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger Robotteknik, off-line programmering 3

15 43 Installationsteknik - service/anlæg Ventilation industri/ejendomme - installation og optimering Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - gas/ilt maskinanlæg er en central del af opgaverne. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. Maskinanlæg, robotteknik og PLC og forbedrer dermed deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i elbranchens virksomheder. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af vvs-installationsarbejde og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i VVSinstallationsvirksomheder. Alle former for ventilationsopgaver, f.eks. ifm. større bygge- og anlægsprojekter såsom Femern Bælt og hospitaler. Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri PLC Industrielle bussystemer Grundlæggende styringsteknik PLC Implementering af operatørpanel Robot, idriftsættelse Innovativ anvendelse af robotteknik Maskinanlæg, installation af AC-generatorer Energiservice, tekniske installationer Installation af varmeproducerende anlæg Installation af varmefordelende anlæg El-teknik i VVS-installationer Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs.1 installationer 4038 Styring og regulering af varmefordelende anlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Salg af energibesparende installationer 4788 Tjek på vandinstallationer Ændring af eksisterende varmeanlæg 4781 Egentlig beregning af vandinstallationer Måleteknik og tæthedsprøvning af 3. ventilationskanaler 4070 Vedligeholdelse af ventilationsanlæg Brugervejledning ved montage og indregulering 3. af ventilations-automatik Klimateknik drift af klima- og ventilationsanlæg Klimatekniske målinger og komponenter Klimateknik, service og drift Indregulering af klima- og ventilationsanlæg Teleskoplæsser med gaffel betjening personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 445 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Gassvejsning af stumpsømme rør, proces 311 5

16 46 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - elektrode 8 47 Blikkenslager - tagarbejde 48 Installationsteknik - vedvarende energi 8.8 Retter sig mod vvs'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler, alment boligbyggeri. De vil med kurset kunne udføre svejsning i forbindelse med rørinstallations montage og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvsbranchens virksomheder. Kurset retter sig mod traditionelt blikkenslagerarbejde, inden for tag-, facade- og skifferarbejde ifm. ny byggeri, reparation og vedligeholdelse på gamle bygninger. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af VVS-installationsarbejde i relation til vedvarende energi-installationer og forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i VVS-installationsvirksomheder Gassvejsning af stumpsømme rør Lys b svejsning kants plade/rør Lys b svejsning stumps rør alle pos personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 444 Lys b svejsning adgang Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Fremstilling af tagrender og nedløb Fremstilling af formstykker til tagrender og 3. nedløb 4010 Falset tag og facade Afslutningsdetaljer ved falset tag- og 3. facadearbejde 4013 Rededækning af tage og facader Inddækning af kvisttage Inddækning af flunker på kviste Inddækning af front/spejl på kviste Inddækning af skorstene og ovenlys Bånddækning af tage og facader Energiservice, tekniske installationer Installation af varmeproducerende anlæg Installations af varmefordelende anlæg El-teknik i vvs installationer Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs.1 installationer 4038 Styring og regulering af varmefordelende anlæg Salg af energibesparende installationer Varmepumpeinstallation Installation af solvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Ændring af eksisterende varmeanlæg 1

17 49 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - TIG 8 50 Projektleder 0 51 Accountmanager 9 Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri. Formålet med forløbet er at lære, hvad god projektledelse er og træne i at kunne varetage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau. Uddannelsen giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring. Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som Accountmanager TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater TIG-svejsning Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Lederens projektplanlægning Projektledelse Lederens forhandlingsteknik Resultatbudgettering (Projektets økonomistyring) Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Ledelse og samarbejde Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Projektorienteret arbejde 4647 Personligt salg kundens behov og løsninger Rådgiverrollen indenfor BB-handel Opsøgende salgsarbejde på BB markedet Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden 4717 Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 4795 Kulturafstemt kommunikation i salg og service 4799 Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring

18 5 Salgskonsulent 6 53 Salg og markedsføring 4 54 Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Har du tidligere arbejdet i salgs- og servicefaget og ønsker et brush-up på salgsteknikker? Er du iværksætter med manglende indsigt i salgsrelaterede aktiviteter? Kurset for dig der er virksomhedens første møde med kunden. Er du i job som eller søger du job som f.eks. kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRMsystem Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design Nye kunder via viral markedsføring Præsentationsteknik i administrative funktioner Reklamationshåndtering Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen E-markedsføring og reklameindsats 4647 Personligt salg - kundens behov og løsninger Online kundeservice og -rådgivning 4749 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 475 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 4796 Kundeservice i administrative funktioner Sociale medier som kommunikationskanal i detail Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Nye kunder via viral markedsføring Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Salgsstyring i detailhandlen E-markedsføring og reklameindsats 4647 Personligt salg - kundens behov og løsninger Fastlæggelse af markedsføringsmål Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og 1 kalendersystemer Fletning af dokumenter til masseproduktion Jobrelateret fremmedsprog med balsalt 5

19 55 Grundlæggende it 5 kundekonsulent, receptionist. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer. ordforråd Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Samarbejde i grupper i virksomheden Online kundeservice og -rådgivning 47 Opstilling og layout i tekst 4717 Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 4748 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 4750 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 4796 Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt 1 arbejde 4799 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 470 Tekster på papir - formulering og opbygning Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Præsentation af tal i regneark Anvendelse af etb til administrative opgaver Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Brug af pc på arbejdspladsen Integration af data mellem adm. it-systemer Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram 1 47 Opstillinger og layout i tekst 4716 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger til jobbrug 56 Finansiel rådgiver 4 Dette kursusforløb er til dig som gerne vil Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3

20 57 Den vejledende kunderådgiver 1 58 Den Grundlæggende Lederuddannelse Salgsmedarbejder 1 arbejde som finansiel rådgiver Salgsteknik for salgs- og service medarbejdere Som kunderådgiver skal du hver dag kunne skifte kommunikationsform mange gange. Kursuspakken giver dig det bedst mulige grundlag for, på kortest mulige tid, at pejle dig ind på kundernes forventninger gennem en respektfuld og effektiv spørgeteknik. Og du vil lære, hvordan konflikter i vanskelige samtaler kan forebygges eller opløses. Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden, at forholde det du lærer til din egen hverdag og erfaringer. Forløbet henvender sig til dig, der arbejder eller vil arbejde i detailhandlen og yde en Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Projektorienteret arbejde 4647 Personligt salg kundens behov og løsninger Indskrivning og formatering af mindre tekster 4718 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 4795 Kulturafstemt kommunikation i salg og service 4799 Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og 1 kalendersystemer 4747 Kvalitet og kundeservice i 1 kundekontaktfunktioner 4748 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 4749 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 4750 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 475 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 4755 Produktvejledning i kundekontaktfunktioner Medarbejderinvolvering i ledelse Kommunikation som ledelsesværktøj 4775 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Ledelse og samarbejde Mødeledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Salgsplanlægning i Detailhandlen 1

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 24 På vej til

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU 1 Kloarkrørlægger 37 2 Kloakmester 70 3 Fra ufaglært til

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole Uddannels Titel på uddannelse es nr. Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign Randers Tradium (280051) 43409 Langthårsfrisering Randers Tradium (280051) 43410 Aktuel klipning

Læs mere

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten?

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Så tilmeld dig uddannelsesordningen! Læs mere i brochuren: - Du kan øge dine muligheder for at komme i job - Du kan få uddannelsesydelse i op til 26 uger

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Uddannelseesmål/enkeltfag 2012 2012 i % 2013 2013 i % 2014 2014 i % 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle

Læs mere

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK Fagstærke kurser til dig Fagstærke kurser, der kvalificerer dig til tidens udfordringer Virksomhedstilpassede kurser A t kvalificere

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 1. halvår 2012 Fremtiden tilhører dem, der kan omstille sig og lære nyt uden at gå i panik Citat - Anders Lund Madsen Omstilling og læring kan ske på mange niveauer: Virksomheden,

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Jeg : (sæt krydser) Er fyldt 25 år d. 29. februar 2016 Har mindst 2 års erhvervserfaring,

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2245 Titel: Offentlig forvaltning og sagsbehandling Kort titel: forvalt Status: GOD Godkendelsesperiode: 16-04-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU Kursusindhold FKB-kode AMUkode Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer

Læs mere