EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27."

Transkript

1 EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1

2 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus? Rsvtion f Fællshust kn sk kl , nå d Tosdgstæf. Nå Tosdgstæf lukkt ntn på gund f fi ll ngmnt, kn mn på Fællshusts hjmm sid und Rgl fo lj læs, hvodn mn skl fohold sig. Husk t mdbing 150 k. til svtionsgby. E du mdlm f n tilknyttt foning, kn du også bug dt tådløs ntvæk. Du få psswod vd hnvndls i bn ll f dn tilsynsfønd. Pis fo lj: Én hvdg k. 750 Fdg k Lødg k Søndg/hlligdg k Fdg og lødg k Lødg og søndg k F., lø. og søndg k Du kn ikk lj Egbjg Fællshus til ungdomsfst. Egbjg Fællshus,Agnhvn 8, 2750 Bllup Foning & kontktpson Egbjg Goumtklub Mst: Lif Ag Egbjg Billdklub Fomnd: Flmming Pts Snioklubbn Fomnd: Flmming Adin Egbjg og Omgns Ølbygg & Vinmglv Oldmnd: Lif Poll Egbjg spotsklub Fomnd: Eik Ngd Egbjg Bidgklub Fomnd: Dn Btholdy Blomstvnnn Fomnd: Elis Quottup Foningn til Pinsns bvls Pæsidnt: Bnny Rsmussn S vos nnoncpis Støls Pis Fvtillæg 42,5 x k. 30 k. 42,5 x k. 50 k. 88 x k. 50 k. 88 x k. 100 k. Fo nnoncing skiv til Støls Pis Fvtillæg 58 x k. 100 k. 133,5 x k. 150 k. 270 x k. 200 k. Rdktø/gfisk lyout: Vsn Kll-Lsn Egbjgbldt udgivs f Egbjgklubbn Fomnd: Lis Folk Tlf , Mobil: Tyk: RC Gfisk Distibution: P Goth Andsn Oplg: 840 ksmpl Fosidfoto: Juldkotion, Blomstvnnn Indholdsfotgnls Egbjgklubbns kommnd ngmnt Vi invit til isngød tosdg dn 27. novmb Så dt jul ign... Vos tditionll julhygg dn 4. dcmb Få din unikk juldkotion - Blomstvnnn hold julstu dn 22 og 23. nov... 6 Sådn hyggd vi os... Spghtti md kødsovs stt tt liv i Fællshust... 5 Bnko f stt til slut... 7 Andt nyt f Egbjgklubbn og næomådt Ny kultuskol slå ødd i vos omåd... 8 Din pligt som gundj, hvis snn komm Tænk dig gundigt om, fø du vælg ådgiv... 9 Vlg til Egbjgklubbn Julmkd i Egly Pljcnt, lødg dn 29. novmb - Gø t godt køb Aktivittsklnd Vi glæd os til t s dig til vos ktivitt i Egbjg Fællshus Tosdgstæf find std hv tosdg kl Novmb Tosdg 27/11, Risngød Lødg dn 22. og søndg dn 23/11 Blomstvnnns julstu Dcmb Tosdg 4/12, Julhygg Tosdg 18/12, Sidst TosdgsTæf fø jul md mulighd fo t køb gløg og æblskiv Jnu 2015 Tosdg 15/1, TosdgsTæf åbn ign Fbu 2015 Søndg 15/2, Fstlvn Mts 2015 Tosdg 12/3, Gnlfosmling fo Fællshust og Egbjgklubbn 2 3 Kæ læs Vlkommn til novmbudgvn f Egbjgbldt, hvo du bl.. kn læs om Egbjgklubbns jul ngmnt, hvo vi glæd os til t s n mss gæst. Vos tditionll julhygg holds i å tosdg dn 4. dcmb kl Billttn sælgs i t bgænst ntl ft føst til møll -pincippt, så dt n god idé t væ ud i god tid. Eft to mgt vllykkd ngmnt md spghtti og kødsovs h vi bsluttt t hold stiln. Mn så tæt op til jul kn mn jo ikk sv ndt n isngød lvt på dn ægt tditionll måd og svt md n odntlig smøklt, som tods ll foskift på fdtfi kost. Kom slv og pøv dnn juls føst isngød tosdg dn 27. novmb. Du kn ign i å glæd dig til Blomstvnnns julstu, hvo du kn få unikk og mgt flott dkotion, så du vl fobdt til dvnt. Og så dt md glæd, t vi kn infom om dn ny foning fo musik og ktiv ktivitt, d nu åbnt på Hskovns Lillskol. Foningn undvis i fg som billdkunst, guit, tompt, sng, voksnko, dns, tt, tgnsitgning, zumb, bby-bønytmik mm, så nu kn båd Lillskolns lv og nd bøn i næomådt dyk ds fitidsintss på næt hold. Dt bliv spændnd t følg md i nyt f foningn, som lls h pln om løbnd t stt ny fg op. Og sidst mn ikk mindst blv vi kontktt f Kistn Sbg, d h n sto flot lg stånd i sin hv på Pæmosvj 9. Hvis nogn mått ønsk t ld bønn bliv fotogft på yggn f lgn, d mulighd fo dt i d t føst ug f dcmb. Ring blot indn og fotæl, hvo mng I komm. Et sådn foto kn sgtns bliv til t fmgnd og ndlds julkot. D stå igtig mng mn på Egbjgklubbns dgsodn og til foåt, nå d vlg, h du slv mulighd fo t sætt dit pæg og bidg til klubbns bjd. Læs m om dt kommnd vlg og d opgv, klubbn tg sig f - så kn dt væ, t du få lyst til t giv n hjælpnd hånd. God læslyst og n igtig djlig dcmb - d bdst julhilsn og ønsk fo t godt nytå til ll Egbjgbldts læs. Vsn Kll-Lsn Rdktø

3 Vi invit til isngød... Af Mtt Rschou-Nilsn Mnun stå på isngød md smøklt og knlsukk ftfulgt f æblskiv, nå vi, ft succs md spghtti md kødsovs, åbn døn op fo ndnu t fmilingmnt i Fællshust tosdg dn 27. novmb. n: fmili ld lm i 048 dig t t Skynd sms til vmb. no Snd n 24. mm ndg d g I ko m n t s m o sn v,h ss. t skiv vn ll d k s u H dit n st til og gn ft fø 0 k s ing st 4 Tilmld cippt. D fø gød. sn pin møll - t n skål i t s j. gn s til t o d Vi glæ Bøn 212 å 10 k. Voksn 20 k. Så dt jul ign... Egbjgklubbn indbyd tt til dn ålig tditionsig julhygg, hvo vi, ud ov t ønsk hinndn glædlig jul, skl tilbing nogl hygglig tim i stmningsfyldt slskb md nbon. Spghtti md kødsovs stt tt liv i Fællshust Af Mtt Rschou-Nilsn Julhygg fholds dn 4. dcmb kl Som tditionn byd, stt vi md spisning, hvo tktmntt også i å vil væ n lækk hjmmlvt bufft. Til bufftn svs n øl, t gls vin ll n sodvnd. Ydlig dikkv vin, øl og vnd - kn købs til sædls imlig pis. Tosdg dn 27. novmb kl Julns god gml mlodi Vi skl syng nogl f julns god gml mlodi og dns om jultæt. Alt und kkompgnmnt f Ol Mouitsn vd klvt. Billtt Billtt kost 150 k. p. pson og kn købs i TosdgsTæf og i Egbjg gilln, Egbjgvj 72, f dn novmb Billtslgt bgænst, og billttn vil bliv solgt ft føst til møll pincippt. Bgæ ns billts t lg Føst t il møll Egbjgklubbn glæd sig til t s dig dn 4. dcmb i højt julhumø. Endnu n gng fik vos fmilingmnt spghtti md kødsovs m nd 30 gld gæst til t sætt liv i Fællshust tosdg dn 30. oktob. I c. hlvndn tim gnlød hust f gld bøn og fslppd foæld, d slp fo t skull hjm og lv md. Fosklln i små og sto gn Spghtti og to slgs kødsovs tog højd fo fosklln i små og sto gn smt lidt vintslt f ødbd, gulødd og vlnødd. Loklguppn dt ny nvn i Bllup fo dt kiminlittsfobyggnd sm bjd på kommunlt nivu mllm skol, socilfovltning og politi ttt mod bøn og ung. Nvnskiftt t ld i n ny tilgng til dtt smbjd, 4 Doggy bgs v d også D blv spist og spist til d næstn ikk v m tilbg. En doggy bg blv pkkt til n sultn fodbolddng, d ikk nåd fm, indn fmilin mått hjm md lillsøst. 5

4 Kom til Julstu og få din unikk juldkotion Blomstvnnn n foning md c. 25 mdlmm, d møds dn føst mndg hv månd i Egbjg Fællshus. Lødg d og sønd n 22. g dn 2 3. novmb f kl Bnko f stt til slut Af Lis Folk Hvo svæt kn dt væ t stbl t Bnko-ngmnt på bnn, tænk mn. Isæ nå d lld ksist n dtljt bjdslist. Dt d vl b vntult t ænd nvnn på listn, snd dn ud til d bøt og så vd ll d, hvd d skl lv på dgn. Vi inspi hinndn H fmstills blomstdkotion og nd blomstmn. All mdlmm h mng ås fing md blomstkunstn. D ingn undvisning - mn inspi hinndn. Foningns julstu Dt nu 14. gng, t foningn fhold julsstu. Hvt å komm mng f næ og fjn fo t køb åts dvntskns ll juldkotion, og foningn mgt gld fo dn sto succs. I d foløbn å d fholdt mng udstilling og dmonsttion f kndt blomstdkotø. Vil du væ mdlm? D d ntuligt sk ffld f mdlmm, h foningn plds til nogl få ny. Hvis nogn h lyst, mn vlkommn til n snk md foningns fomnd Elis Quottup på åts julstu i Egbjg Fællshus lødg dn 22. ll søndg dn 23. novmb, bgg dg mllm kl. 10 og Jg v md på dt hold, d skull plnlægg fvikling f bnko dn 2. novmb. Indn t ngmnt gå i luftn, skl d læggs t budgt og d sidst ås Bnko gv t mind undskud, mått vi tænk lidt ktivt. F.ks. bsluttd vi t tg t lill bløb fo kff og kg. And små ænding blv vdtgt, og budgttt v på plds. Udfodingn md lyd og mikofon Dn næst udfoding v lyd til mikofon, nå tlln skull opåbs. Jn T. h fl gng ståt fo dn lill opgv, mn hn v botjst i t ug. Bjøn K. h også tidlig ståt fo lyd, hn v også botjst i t ug. D to mænd i vos udvlg pøvd fogævs t fmskff lyd. Bjøn blv kontktt på fistdt, mn dsvæ hjlp dt ikk hlt. D v stdig ingn lyd. Vos dning blv Jøn I, d i gnvj cykld nd til Egbjgklubbn. Hn fndt fm til, t d mngld t bliv tilsluttt n ldning. D dn kom på plds, v d lyd, og vi v gld. 72 bnkogæst i ll ld Rstn f foløbt gik fint, og vi v fonøjt ov t kunn byd vlkommn til 72 bnkogæst i ll ld. Dt djligt t s, hvodn gntionn hyggd sig smmn. Syv spil Vi skull spill syv spil md gvinst på føst ækk, to ækk og fuld pld md dobblt sidgvinst vd fuldt hus. Dt hvd vi tkkt væt Svnd Jnsn, d så pænt hvd dont mindst 20 fin gv til os. Tk fo dt Svnd. Spillt fogik i t oligt tmpo, vi hvd dobblt bnko t p gng, så blv d lodtækning mllm vindn. Vd n ll to ækk fik tbn n sidgvinst, vd fuld pld fik tbn n flsk vin f god kvlitt. Bøn udtk vindn Eft fjd spil blv d solgt inglodd to foskllig fv og md fm gvinst på hv fv. Vindn f ingloddn blv udtukkt ft sjtt spil f ivig, sød og smilnd bøn. Eftmiddgns hldigst vind f dn sto kuv v Hnn Bumgdn. På gnsyn til Bnkoudvlgt. næst å f 7

5 Ny kultuskol slå ødd i vos omåd Af Bttin Skåup, mdinititivtg til Apollon En ny foning fo musik og ktiv ktivitt nu åbnt på Hskovns Lillskol som t tilbud til bøn og voksn i omådt. Dn nysttd foning bæ nvnt Apollon, og sætt fokus på ktivitt indn fo musik og ktiv udfoldls. Md pofssionll undvis i fg som billdkunst, guit, tompt, sng, voksnko, dns, tt, tgnsitgning, zumb, bby-bønytmik og mgt m få lillskolns lv og nd bøn i næomådt mulighd fo t dyk ds fitidsintss på næt hold. Nmt t dtlg på gn hånd D flst fg bliv fviklt i dgtimn indn kl. 17, og dt vil dfo væ nmt fo mng f bønn t dltg på gn hånd udn t væ fhængig f bus ll t bliv hntt og bgt f mo ll f. Tilmldls vi hjmmsid Føst sæson nu i fuld gng og skull mn væ intsst i nogl f d mng tilbud, kn mn tilmld sig foåssæsonn (jnjuni) vi hjmmsidn: pollonhskovn.dk Ny fg stts løbnd op D bliv løbnd sttt ny fg op, fx d ntop sttt t blæshold op, og ft nytå tilbyds d lidt stø bøn fx t læ t kompon gn num på ds ipds. Liglds d pln om mlhold md mulighd fo t læ kvl, og d vms op und t ttfoløb md fostilling undt på omådts institution. Md i plnn indgå også foskllig wkndwokshops. Ydlig infomtion: Minn Mølgd Chistnsn Din pligt som gundj, hvis snn komm... Af Jøn Stn Jnsn, fomnd fo gundjfoningn Egbjglund-Syd Som gundj h du slv pligt til t ydd fo sn på fotov og stil bstmt fo gånd ud fo din jndom umiddlbt ft snfld smt gus ll slt, nå dt glt. Vdligholdlsn skl sk i tidsummt kl Mdlmm f Agsdl og Egbjglund-Syd h i fællsskb n fjodning, dls som n hjælp til dn nklt gundj, mn også som n hjælp til ll, d komm undt i omådt. Snsæsonn næm sig, Sntkton nu ftst og køkl. Dt stdig sådn, t d fjs, nå d fldt to cm sn ll m og så vidt muligt indn klokkn syv om mogn. Vd vdvnd snfld fjs fl gng. Gundjn hæft slv Dt vigtigt t slå fst, t dt dn nklt gundj, d h nsv fo ydningn. Sntkton kø som n hjælp, mn d ingn gnti fo ydning. D påhvil hll ingn gundjnsv hos tktoføn ll hos foningn. Ulykk ll uhld som følg f mnglnd/utilstækklig snydning ll gltføbkæmpls hæft dn nklt gundj slv fo. Pké din bil hnsigtsmæssigt Hvis d udsigt til snvj, bø du pk din bil, så dn ikk stå i vjn fo snfjningn. Ells køs d udn om. Hvis d udsigt til sn mndg mogn, så husk t sætt ffldsbholdn væk f fotovt. Bhold skl sætts ud til skl næmst køvj. Som gundj h du nsvt fo, t d dgng til din jndom fo postbud, visbud, novtionsbjd, gæst tc. Læs m om din pligt som gundj på kommunns hjmmsid. Tænk dig gundigt om, fø du vælg ådgiv Af Kistn Sbg Dt sttd godt, så gik dt skidt, mn dt nd godt i næ fmtid, nå mit ny hus på Pæmosvj ndlig bliv fædigt. Dt, jg h ft,, hvo vigtigt dt t sætt sig gundigt ind i tingn og vælg n nkndt ådgiv, som kn sty pojktt og giv kundn pofssionl og sgkyndig ådgivning. Jg hvd dømt om, t mit hus v fædigt pæcist to å ft dn bnd, vi oplvd dn 24. oktob Dsvæ d mgt, d gåt glt. Vlg f inkomptnt ådgiv Dn støst fjl v vlgt f n inkomptnt ådgiv f t mind jysk pojkt- og kitkt-viksomhd, d tilbyd totlådgivning vd bygningsskd og byggi. Rådgivn h hvkn ovholdt dn indgåd kontkt ll d ftfølgnd indgåd ftl, hvilkt i sidst nd h mdføt, t pngn slp op indn byggit v fædigt.dtt på tods f, t fosikingsslskbt Læstndns Bndfosiking h væt mgt imødkommnd. Tilsyn og dministtion f udgiftn køt f spot Én ntpnø blv sgt op og n ndn, lig så inkomptnt, blv ntgt gnådigt f ådgivn, som jo skull hv ådgivt mig og væt mndn imllm byggit og fosikingsslskbt. Png skull d væ nok f, mn tilsyn og dministtion f udgiftn køt f spot. Jg ikk i tvivl om, t nbon h fulgt mgt md og undt sig ov bsøg f politit og bjdstilsynt, mns d v mgt få bsøg f ådgivn, som skull hold øj md byggit. Rådgivn h fåt mng png, d hn b kunn skiv sin gn gning i sttn, mn fl f d Dt ny hus på Pæmosvj 9 involvd håndvæk blv ikk btlt. Fo nylig blv jg dsudn ingt op om n cpot, d hll ikk v btlt. Dt vist sig, t dn hvd væt n fjllvnc, så ntpnøn køt md dn ign lig ft dn v blvt lvt, så dn ntpnø hvd jg dfo ikk m tilto til. Btling f gn lomm Nu h jg i ott månd slv styt byggit og btlt divs håndvæk f gn lomm, d mgt stod ufædigt, d pngn slp op. En ny ntpnø, Mtin Olsn, som fo 19 å sidn lvd fundmnt til vos vinthv, h klt ll tingn i hvn og lngs fundmnt og sti, odnt klokk smt ståt fo bolægning. Hn h hjulpt md kontkt til hbil håndvæk, d kunn kl stn. Dog h to lituisk håndvæk - hbond og momsgistd - også væt n uvudlig hjælp. Anmldt på Tustpilot Jg h nmldt ådgivn på Tustpilot fo hns lndig ådgivning. Hn vill jo gn tg hl æn fo hus og omgivls og vd ov, t jg ikk tknmmlig. Jg imidltid mgt tknmmlig ov fo mit fosikingsslskb og ov fo d håndvæk, som h gjot, hvd d kunn fo t få hust fædigt. Rådgivn h jo tænkt igtig mgt på t få så mng png ud f byggit som muligt og h udvist n Et julbønfoto på yggn f Kistns lg? Ring og smut fobi i d t føst ug f dcmb. Så dit julkot hjmm. totl mngl fo hnsyntgn til d mng håndvæk, hn h ldt i stikkn økonomisk. Ingn nd uåd Dt skl tilføjs, t nævnt ådgiv hvd kontktt vos nbo umiddlbt ft bndn og lovd t odn ds fosikingssg gtis, hvis d vill nbfl hm til os. Min mnd, d død f sygdom kot ft, nd ikk uåd. Så hn skv und på n kontkt, som jg føst så, ft min mnd v bgvt, d d v mgt t fohold sig til i dn piod. Nbon v ligså uvidnd om ådgivs totl mngl på komptnc og mpti som vi v. Tk til Læstndns Bndfosiking Dt sttd ltså godt, blv nogt skidt, mn dt nd godt i næ fmtid, nå hust bliv fædigt. Tk til Læstndns Bndfosiking fo t djligt hus og n sædls god bhndling. Til slut vil jg sig til ll, d skl bygg, ombygg ll nov ds hus: Tænk j gundigt om indn I vælg ådgiv, og vælg t kndt og nkndt fim. Jg still mig i øvigt til ådighd, hvis d nogn, d ønsk ydlig oplysning om min fing md t dåligt og inkomptnt ådgivningsfim. 8 9

6 Vlg til Egbjgklubbn Til foåt skl d væ vlg til Egbjgklubbn. Vi søg ny hænd, som kn hjælp os md klubbns bjd. Af Mtt Rschou-Nilsn Om hændn sidd på hvvsktiv ll pnsionist, på mnd ll kvind, på høj ll lv liggyldigt. Du skl blot hv lyst til t hjælp til og hv dt hyggligt smmn md stn f guppn. Kontkt mig ll n ndn f bstylsn, hvis du vil hø m. Kom f.ks. ov i Fællshust tosdg dn 27. novmb, hvo jg d til isngød md knlsukk og Tosdgstæf - f klokkn c Kontkt ou-nilsn Mtt Rsch. novmb, tosdg dn 27 0 c f klokkn 17.3 ll n tn md Mtt n l t n k u D g i lsn, som dlt ty s B f n d n dg. ngmntt dn isngød- lig n vi få n hygg Kom fobi, så k gklubbn og snk om Egbj t knd. læ hinndn 10 Vidst du, t Egbjgklubbn Invit til fmilingmnt f.ks. spghtti md kødsovs (ll ndt) dn sidst tosdg i måndn Ang bnko én gng om åt Afhold fstlvnsfst md fi tønd og mng fstlig udklædning Tænd op i gilln om sommn, så du/i slv blot skl mdbing kød og gøntsg Plnlægg ndnu n jzzftn og fomodntlig også n vinsmgning... smt mgt m, som du hl åt kn læs om i dtt bld. Julmkd i Egly Pljcnt Egly hold julmkd lødg dn 29. novmb kl og invit gæst til t komm og gø t godt julkøb. Du kn køb julpynt, julgv, vætindgv, dkotion og foskllig f julns spislig spcilitt, og i cfén kn du spis middg ll nyd n tå t dikk. Ældsgns Ko undhold i Atiumgådn og d vil også væ lotti md flott gvinst sponst f d lokl fotning. Dt Egbjg All indtægt f lotti smt klubbn, d stå bg slg f Eglys gn bod gå ngmntn ubskåt til pljcntts smt udgivlsn f loppkonto, som Egbjg 2-7 Egbjgbldt. spons ktivitt og 34 d g y B tu til glæd fo bbo p u ll 2750 B og mdbjd i Egly. 11

7 Blomstvnnn - n blomstdkotionsfoning invit ign i å til Julstu 2014 Kom og oplv julstmningn md vos udvlg f unikk, håndlvd dvntskns, juldkotion, fisk dkotion, julpynt og mgt m... Vi byd vlkommn i Fællshust, lødg dn 22. novmb og søndg dn 23. novmb f kl md tombol, æblskiv, gløgg og kff, som du kn køb. D gtis nté. Vi glæd os til t s dig. 12

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på Vlkommn til Pt Jul i Rib S hl pommt fo uln på www.ptuliib.dk 07 Jul om i ml d J læd mi i dnn tid D hvid ulhytt Dt indldninn til bon Pt Jul, om hndl om fmilin Kohn ul o tdition i 0 n. Rib h hntt inpitionn

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang Loklpln n. 2 Fo t hvvsomåd i Hillød Vst Tolvklvn Hillød Kommun - Tknik Hillød Kommun - Tknik n. 2 Gnl loklpln infomtion Gnl loklpln infomtion Hvd n loklpln? En loklpln n dtljt pln fo t mind omåd i kommunn.

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 17. ågng WEEKEND Nytåt døgnppot Sid 2 Konunc: Spi und Sid 4 Udlgtillæg i dnn vi Liv f Vill Gllin Sid 6 Sln udn t væ ultn Sid 24 Knd du Soub VM-mil Sid 26 Åt d gi i billd Sid 28 UDSALG

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET midtvst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 22 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere