Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB"

Transkript

1 MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Nyt fra klubben # Side 10 modellen. # 10 års fødselsdag # Noget for øjet # Rygter fra et remiseområde # Køreplanen # Godsvogne # Find 5 fejl # Peters Pillerier R 958. Spor 3 i Odense Foto.: Arne Kirkeby. Arkiv.: OMJK. Nr. 39. Juli

2 Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB Formand.: Michel Andersen Karlemosevej 119, 1/Th Køge. Tlf.: Kasserer.: Johnny Hyllested Karlemosevej 105, 1/Th Køge. Tlf.: Bestyrelsesmedlem.: Stig Froulund Karlemosevej 25, 3/Mf Køge. Tlf.: J I Kupevinduet eg takker for den overvældende modtagelse af det nye smudsblad, som Henning så smukt udtrykker det. Hva så dooo! Tja der er vel ikke så meget at sige til bladets situation, der er lidt flere sider og visse rubrikker er blevet lidt større. Især den med folk der bliver hængt ud (he he). N æste punkt har jeg virkelig glædet mig til at brænde af. I dette nummer vil man kigge forgæves efter artikelserien om Stationsudstyr, min ellers trofaste stofleverandør, har ikke haft tid (undskyld Michel, men jeg kunne bare ikke nære mig) T ing holder ikke længe nu om dage, vores næsten nye hjemmeside er afgået ved en blid og stille død, Peter (vores nye medlem) er dog i fuld gang med oprettelsen af den nye. Domænenavnet er det samme som hidtil Det er stadig Martin Mad Mand der styrer bogstaver og foto m.m. En af nyhederne på siden bliver at bladet bliver lagt ud på nettet som Pdf. Fil, det samme vil gælde gamle artikler fra min og andres hånd. Selve designet har Peter (vores nye m.. nåh det ved i godt) stået for. Flemming Kjær Drøsselbjergvej 42 A Slagelse. Tlf.: Jørgen Madsen Vesterled Slagelse. Tlf.: Klublokale.: Karlemosevej 87, Kld Køge. Hjemmeside.: Bank.: Nordea Torvet Køge. Reg. Nr Ktn Et sjældent foto af kældertrolden, sjældent fordi han holder mund. Bemærk i øvrigt det fine Frichs lokomotiv med en ordentlig r vogne, helt efter bogen når der er Beboerdag. Tilbage er blot at ønske jer god fornøjelse med læsning af smudsbladet og en rigtig god og solrig sommer. Redaktørius.

3 GODSVOGNE GODSVOGNE GODSVOGNE GODSVOGNE Der står noget på dem! N 203 med en dejlig stribe GODSVOGNE. Denne gang skal vi kigge lidt på hvad der står på dem, samt se på hvad mystiske tegn og bogstaver betyder. Foto.: Arne Kirkeby. Arkiv.: (OMJK). V i bruger en del energi i klubben, på at snakke påskrifter og nogen af os er nærmest lidt nørdet med emnet men lad det nu ligge. En vogns påskrifter, er dens identitet, for den trænede giver den de vigtigste oplysninger om vognens egenskaber. Oprindeligt var vognes påskrifter et meget lokalt fænomen, det blev kun anvendt af jernbaneselskabet internt, det gav ofte meget forskelligartede påskrifter og placeringer hos de forskellige jernbaneselskaber mange oplysninger stod kun på det lokale sprog, hvilket gjorde livet surt for medarbejderne, da man begyndte på grænseoverskridende trafik, landene imellem. Det blev hurtigt klart, at man måtte gøre noget. Det første der skete var overenskomster mellem nabolande, omkring 1900 indføres hjørnemarkering for trykluftbremser, i første omgang kun for trykluftledning. Med indførslen af Westinghouse og Knorr trykluftbremsen omkring 1910, kommer så også hjørnemarkering for bremsearten. Herefter bliver de fleste europæiske landes jernbaneforvaltninger, samlet i UIC ( Union Internationale des Chemins de fer ) Den internationale jernbaneunion. Unionen har bl.a. to forbund under sig, RIC som administrerer bestemmelser og personvognes konstruktion, løb m.m. og RIV der administrerer godsvognes konstruktion, løb, m.m. 1. verdenskrig satte samarbejdet noget i stå og først efter krigen, blev RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) forbundet oprettet, forbundet lavede bestemmelser for kørsel med godsvogne over landegrænserne. Bestemmelserne var samlet i Overenskomst om gensidig benyttelse af godsvogne i international trafik Ifølge bestemmelserne skulle godsvogne til udlandskørsel forsynes med et såkaldt transitmærke et stort T i ramme, dette gjaldt indtil 1. januar hvor en ny (efterkrigsudgave) overenskomst blev udsendt i slutningen af 1947, med gyldighed fra Denne overenskomst grundlagde sådan set de moderne godsvogns regler og påskrifter og så vidt jeg kan se lagde man her grundstenen til computer påskrifterne som jeg jo nok synes er kedelige, men de er bestemt et godt værktøj for de professionelle brugere. S om noget nyt indførtes mærkning for hastighed, S for 100 km/t. SS for 120 km/t. vognenes revisionsfrister blev hævet fra 2 år, til 3 år for første revision og herefter 4 år for de efterfølgende. Endvidere blev vognenes transitmærkning ændret fra T i ramme til RIV i ramme. Hos DSB blev mærkningen ændret når vognen var til revision, i januar 1955 blev alle berørte vogne meldt ændret til RIV mærkningen, jeg vil gætte på at andre lande, fulgte nogenlunde samme procedure.

4 LITRA & NUMMER L itra er god latin og betyder bogstav, herhjemme har man stort set altid brugt bogstaver til at rubricere deres lokomotiver og vogne. Oprindeligt tog man bare fra en ende af og tildelte matriellet et bogstav i nogenlunde alfabetisk orden, Senere fik man den gode ide, at lade litra fortælle lidt om vognenes egenskaber og anvendelse, i vores tidsperiode ( ) var første bogstav Hovedlitra, der fortalte hvilken hovedgruppe vognen hører til. De efterfølgende Underlitra giver oplysninger om bremser, varme m.m. Danske litra udskilte sig fra øvrige landes litra ved at alle litra, hoved som underlitra var skrevet med kapitæler, det vil sige alle bogstaver var skrevet med stort, underlitra bare med mindre typer. (eks.: IKA eller HD) Som hovedlitra anvendte man ved DSB følgende.: Q, H og senere G.: Lukkede brunmalede godsvogne. I.: Hvidmalede lukkede godsvogne og egentlige kølevogne. P.: Åbne højsidede godsvogne. T.: Åbne lavsidede godsvogne. Z.: Private godsvogne, indlemmet i DSB vognparken. N ummer er vognens personlige navn og det blev selvsagt anvendt til at identificere den enkelte vogn, eller lokomotiv. Langt de fleste vognnumre var femcifret, de RIV mærkede privatvogne havde sekscifret nummer med et stort P bag nummeret og de indenlandske havde et femcifret nummer. QH I 1954, vognen er RIV mærket, alle påskrifter, dem der er synlige, er opsat efter 1948 bestemmelserne. Foto.: Poul Egon Clausen. Arkiv.: DMJK. Lad os kigge lidt på hvad man ellers kan hitte på en godsvogn i perioden (epoke IIIb). Figur 1. Viser hvad en vogns taravægt er, det vognen vejer uden last. Figur 2. Er det samme som figur 1. men sidder på vogne med skruebremse vogne, der har en skruebremsevægt, der er lavere end tara + last. Figur 5. Det liggende T, indført i 1948 sammen med bl.a. RIV mærket m. m. var starten på et godt, effektivt og let anvendeligt system af lastsignaturer. Det øverste felt angiver vognens last, inklusive eventuel vand og is. Det nederste angiver vognens lastgrænse, er det nederste felt ikke udfyldt, hvilket det ofte ikke var, er lastgrænsen last, plus op til 5 % overskridelse. Det kan lyde farligt, men lastens vægtansættelse havde som regel en rimelig bred sikkerhedsmargin. Figur 3. Fortæller om vognens bundflademål i m². Figur 4. Er lastens tilladte længde.

5 Figur viser forskellige udgaver af den lastsignatur der i 1953 afløste det liggende T, den åbne ABC signatur. Det nye ved ABC signaturen var, at man deri satte den på godsvognene, anførte lastangivelse i relation til visse, forud ansatte værdier for akseltryk.: A = akseltryk, indtil 16 tons B = akseltryk, over 16 tons, indtil 18 tons C = akseltryk, over 18 tons, indtil 20 tons Opdelingen i A, B & C strækninger gjorde det nemmere at beregne læsning af vogne, alt efter hvilke typer strækninger de skulle gennemløbe Figur 13. vognen må på etårig revisionsfrist, køre 120 km/t. forudsat last ikke overstiger vægten i øverste ramme. Figur 14. Private vogne var mærkede med P i ramme, efter vognnummeret. Figur 15. RIV mærket betyder at vognen overholder reglerne i RIV regulativerne. HV. Figur. 9. Det liggende L angav den største islast, i kølevogne. Figur 16. UIC mærket placeres under RIV mærket og betyder at vognen opfylder UIC byggebestemmelserne, som er noget mere vidtgående end RIV bestemmelserne. Figur 10. Rød trekant.: forsigtig rangering. HV. Figur 17. Vognen er en RIV standard vogn, bygget efter RIV normer. GV. Figur 11. Gult lyn, findes anbragt på gavle med højtsiddende platforme og adgangsstiger. HV. Figur 18. Signaturen angiver beholderens rum indhold m³, hektoliter eller liter. Figur 12. Vognen kan indsættes i tog med 100 km/t som højeste hastighed, forudsat at revisionsfristen ikke er overskredet og vognlasten ikke overstiger den, i signaturen angivne vægt. G. Figur 19. Mærket er placeret på beholdervogne og betyder at der er monteret skvulpeplader i beholderen, for at holde væsken mere i ro.

6 PB Et stærkt retoucheret foto, men det viser påskrifternes udseende før Foto.: Jbm. Figur 20. Dette symbol angiver for bogievogne, bogietap afstanden og for toakslede vogne, er det akselafstanden. Figur 26. Stor D, aluminiumsfarvet, er anbragt på vogne med Isothermos eller Athermos lejer, symbolet betyder, at olien er blevet skiftet i driften. HL. Figur 21. Vognen har svævende akselkasser, altså ingen egentlige akselgafler. HL. Figur 27. Betyder at vognen er udstyret med, internationalt udskiftelige dele. HL. Figur 22. Angiver den største metervægt i tons, hvis metervægten er over 4 tons. Figur Revisionssignatur i 3 udgaver, med angivelse af værksted og dato/år. Står der et 4 tal foran, er revisionen fireårig, hvis 4 tallet mangler og vognen er RIV mærket, er den indenlandsk, er den på fireårig revision og treårig på udenlandsk trafik, endelig hvis vognen ikke er RIV mærket og uden 4 tal, er det fireårig revision. L. HL. Figur 28. Uha, hvis først en vogn har fået denne signatur er enden nær, det betyder nemlig at den er udtaget til lejlighedsvis udrangering. Gad vide om dette symbol nogensinde er blevet anvendt? HL. Figur 29. Vognen må ikke passere rangerrygge, et vigtigt symbol i forbindelse med den daglige håndtering. HL. VL. Figur 30. Vognens længde, målt over pufferne. HL. L.

7 Figur 31. Symbol for aftagelige dele, A betegner aftagelige dele, 00 er antallet af dele og O er arten af delene. Figur 34. symbol på cylinderpuffers faste del, betyder at det er en ringfjederpuffer og at pufferstokken har 75 mm. vandring. Tallet angiver største puffertryk i tons. L. Figur 32. Symbolet er påsat vangen, a-a, b-b og c-c i meter, angiver den størst tilladte vægt fordelt over angivne meter. Figur 33. er signatur for smøring af vogne, gælder for vogne der er underlagt tidssmøring. L. Ved signatur tegningerne er der placeret forkortelser, der refererer til deres placering på vognen.: Til venstre på vognsiden. HV. Til højre på vognsiden. GV. På gavl, til venstre. L. På vangen. HL. Til højre på vangen. VL. Til venstre på vangen. P. På pufferhylsteret. P. HV. ZE En herlig vogn, med påskrifter opsat efter 1953 forskrifterne, helt normale er de nu ikke for DSB Danmark påskriften, ligner faktisk den skrifttype man anvendte da man indførte UIC påskrifterne i midten af 1960 og her er vi altså i Bemærk i øvrigt at vognen mangler den ene halvdel af en puffer, den ligger på bremseplatformen, foran navnepladen. Arkiv.: På Sporet.

8 Bremse markeringer O prindeligt bestod et togs bremser af et antal vogne udstyret med skruebremse og en bremsepasser, ved hjælp af fløjtesignaler fra lokomotivet, betjente bremsepasserne så skruebremsen på de pågældende vogne og bragtes toget til standsning. Selv om hastighederne dengang ikke var så store må det have krævet stor akkuratesse og erfaring af alle implicerede, at stoppe toget det ønskede sted. Indførslen af vacumbremsen var et stort skridt fremad, man fik en ensartet bremsning og hvis toget sprængtes, bremsede toget automatisk. I praksis viste det sig at selvom en bremseslange blev revet over og trykket i vacumslangen derved burde stige, med en bremsning til følge, formåede ejektoren på lokomotivet, ofte at opretholde tilstrækkeligt stort vacum, til at holde bremsen helt eller delvis løs, hvilket i sagens natur var særdeles uhensigtsmæssigt. I fald det handlede om en togsprængning, skulle de tabte vogne nok stoppe, her var der jo ingen vacum ejektor der kunne holde trykket nede, lokomotiv og resterende vogne kunne derimod risikere at kunne fortsætte uanfægtet. Tilmed var bremseeffekten ikke alt for stor. T rykluftbremsen tager sin start omkring århundredeskiftet og omkring 1910 indføres Westinghouse og Knorr bremsen, selv om de tekniske detaljer selvfølgelig har ændret sig gevaldigt, så er det principielt stadig det samme bremsesystem der anvendes i dag. Med indførslen af trykluftbremsen, opstod også behovet for markering af hvilket udstyr vognen havde og de, mine herskaber, hører så absolut med til hvad der står på en godsvogn. godt være udstyret med en skruebremse m.m. men altså ingen trykluftbremse. Foto Arne Kirkeby. Arkiv OMJK. Vogn med trykluftbremse G PB Denne vogn har foruden bremseledning og en trykluftbremse med bremsearten G, det kan ses af at hjørnemarkeringen nu er to hvide firkanter. I øvrigt er vognen læsset med juletræer og billedet er taget af Jørgen Guldbæk Christensen i Arkiv.: JMJK. Vogn med trykluftbremse G & P Vogn med bremseledning. QG Her er mærket anbragt på hjørne stolpen, en hvid firkant. Det betyder at vognen kun er udstyret med en gennemgående bremseledning, vognen kan IAL Det nederste hjørnemærke har her fået en spids der peger ned, det betyder at vognen er udstyret med en trykluftbremse der kan køre i bremseart G og P samt at den er internationalt godkendt, vogne er nyrevideret i 1952 og det bør bemærkes at begge aksler er med egerhjul. Foto.: Poul Egon Clausen. Arkiv.: DMJK.

9 Vogn med trykluftbremse G & P ZF Her viser hjørnemærkerne, to firkantede og en med spids, at vognen er udstyret med en ikke internationalt godkendt, trykluftbremse, der kan køre i G som P bremse. Billedet er taget i Aarhus 1955 af Poul Egon Clausen. Arkiv.: DMJK. På tankvogne sad bremsemærkningen for det meste på litra og adresse pladerne, eller tanken. Arkiv.: På Sporet. N u har jeg ævlet om G og P bremser, måske det var på sin plads lige at ridse op hvordan og hvorledes, helt uden at gøre det til en større videnskab. På enhver jernbanevogn er der C 717 med godstog Ved Værslev Foto.: Svend Jørgensen Arkiv.: HGJK. monteret en gennemgående bremseledning, den skal, for at bremsen løser og toget kan køre, være pumpet op til 5 bar tryk, til bremseledningen er der koblet en styreventil der populært sagt lukker mere eller mindre tryk ind i bremsecylinderen, ved 5 bar i bremseledningen, er bremsen løs og ved 3,5 bar opnås største bremsecylinder tryk = maksimal bremseevne --- ja? Ok i P sænkes trykket hurtigst muligt, det vil sige man opnår den ønskede bremsning hurtigt, hvilket er ønskværdigt når det er et forholdsvis kort og hurtigt tog (hvem sagde Persontog?) Godstog er / var ofte lange med mange enheder, når man indleder en bremsning, sænker man trykket i bremseledningen med førerbremseventilen i lokomotivet og den luft der skal ud, for at sænke trykket til det ønskede niveau, skal ud gennem førerbremseventilen og det tager sin tid i et langt tog, i bremseart P vil det betyde at de forreste vogne vil bremse med fuld effekt før de bagerste overhovedet er begyndt, hvis det sker ved lave hastigheder, kan det betyde at de løse vogne forsøger at kravle over de bremsende vogne og det er noget rod. Den omvendte situation, man løser et stort godstog i fart (i bremseart P) så vil de forreste vogne være løse medens de bagerste stadig bremser alt det de har lært, hvis man så oven i købet sætter trækkraft på, ja så skal der vist ikke megen fantasi til at forestille sig en regulær togsprængning, det er også noget rod. I bremseart G er styreventilen populært sagt, meget længere om at udføre arbejdet, bremse eller løse, dette giver de sidste vogne bedre mulighed for at komme med, inden de første er oppe på fuldt bremsetryk. G bremsen er altså mere egnet til store godstog, fordi den skåner matriellet, prisen herfor er at den er langsommelig og meget vanskeligere at betjene og den har aldrig været elsket af personalet! En fartsænkning fra 80 km/t til 60 km/t kan let betyde toget holder stille inden bremsen er løs i hele toget, hvis ikke man har betjent bremsen rigtigt og jeg skal hilse fra nissen og sige at man prøver det et par gange før den ligger til højre benet. Se det var det korteste om trykluftbremsen jeg kunne, om det var forståeligt må i bedømme - godt min gamle underviser i trykluft ikke skal læse dette.

10 Find fem fejl På billedet herunder er der på snedig vis lavet fem fejl, jeres opgave er at finde dem, nogle er nemme andre er svære. Løsninger modtages gerne på klubaftener eller pr. post, , blandt de (mange) rigtige løsninger, udtrækkes en heldig vinder præmien er ud over den store ære, en fodtur til Sdr. Bjerge. Den rigtige løsning vil blive bragt i næste nummer god fornøjelse! Side 10 Modellen D er er gået inflation i side 9 modellen, artiklen om godsvogne fyldte mere end beregnet og Henning har forbudt mig at dele artiklerne så det tør jeg ikke! Altså må side 9 modellen skifte navn til side 10 modellen. S ide 9 Modellen er et kig fremad, på modeller vi med fryd kan forvente, at føje til samlingen. Fremdeles er det modeller der passer til vores epoke, ikke nødvendigvis danske også udenlandske vogne vil blive omtalt. har nu frigivet foto af de første prøvestøbninger af F maskinen og det ser vældig lovende ud. Lad mig lige repetere hvilke modeller vi kan vente os.: F 446. DC analog F 446. AC digital F 470. DC analog F 470. AC digital F 666. DC analog F 666. AC digital F 694. DC analog F 694. AC digital. Endvidere vil Felix Team ved Finn Lekbo få lavet en udgave af F maskinen med høj kulkasse, F 658. Om den kommer, samtidig med de øvrige F maskiner vides ikke, der vil (gud-ske-lov) ikke være lyddekoder fra starten af, mon ikke det vil komme og ellers er der nok en eller anden fingernem nørd, der får lavet noget, men der kan ikke være megen plads til krammet.

11 Første prøveskud af Hobby Trades F maskine, domen ser lidt for stor ud, men foto af forbilledet viser 0gså at domen er meget stor. Bortset fra det ser det meget lovende ud, vi kan vist roligt glæde os. Foto.: Hobby Trade. N æste personvogn er planlagt til et være litra CRM og CRS. Et rigtig godt valg, de har altid været stærkt ønsket og de er ret komplicerede at bygge selv og så er det nogle dejlige kasser, listebeklædte person vogne kan man aldrig få for mange af. Vognene er med lukkede endeperoner, man kan så håbe at versionen med åbne endeperoner også vil komme, der lægges ud med 7 varianter.: CRM CRM CRM CRM Styreledninger CRM Styreledninger CRS Styrevogn CRS Styrevogn. Planen er modellerne alle kommer i 4. kvartal i år, hvis alt går vel. Cad tegning af CRM vognen. Hobby Trade.

12 L idt overraskende agter Hobby Trade også at lave en model af kølevognen litra IKA, overraskende fordi ingen havde hørt noget og nu er den planlagt til 2. eller 3. kvartal i år det bliver et grimt år for tegnebøgerne!! Faktisk kan de være kommet før dette kan læses, personligt er det jo slaraffenland, flere hvide godsvogne guf siger jeg bare guf. Følgende varianter er planlagt.: DSB IKA 25188, hvid, epo III DSB IKA 25141, hvid, INTERFRIGO, epo III Q2/ Q2/ DSB IKA 25165, hvid, INTERFRIGO, epo III DSB IKA 25162, hvid, INTERFRIGO, epo III DSB Ics 11 RIV-IF 86 DSB , hvid, INTERFRIGO, epo IV DSB Ics 11 RIV-IF 86 DSB , hvid, INTERFRIGO, epo IV DSB Ics 21 RIV 86 DSB , Danefrost/Brugsen, hvid, epo IV DSB Ics 21 RIV 86 DSB , Danefrost/Brugsen, hvid, epo IV Q2/ Q2/ Q2/ Q2/ Q2/ Q2/ Cad tegning af IKA vognen. Hobby trade. S idst men absolut ikke mindst er modellen af PF og PFR en særdeles vigtig nyhed, især fordi emnet åbne danske godsvogne, stadig er lidt forsømt, så nu behøver en korrekt dansk åben godsvogn ikke at være en TH eller PB vogn. Med PF og PFR bliver vores indtryk et meget mere varieret billede på anlægget Godsvogns sæt 3 vogne Godsvogns sæt 3 vogne DSB PF 16395, brun, epo III DSB PFR 14554, platform, brun, epo III DSB PFR 14501, bremsehus, brun, epo III DSB PF 15226, brun, epo III DSB PFR 14205, platform, brun, epo III DSB PFR 14789, bremsehus, brun, epo III Q3/Q Q3/Q PFR med bremsehus. Hobby trade. I første omgang fås vognene kun i sæt med tre vogne, mon ikke de også vil dukke op som enkeltstyk. Et meget stort og ambitiøst program for 2011, man må ønske Hobby trade god vind i sejlene og håbe at de bliver forskånet for flere problemer.

13 Har et stærkt 2011 program, selv om en del af nyhederne først kommer Man præsenterede færdige modeller af CA, CR og CAR vognene på hobby messen 7 8. maj i Valby, støvet havde dårligt fået rejst sig før man præsenterede næste projekt DSB litra BL, det var DSB s første personvogn med den senere så udbredte Minden Deutz bogier og gummivulst overgang, der blev leveret 10 stykker i 1959 og atter 10 stykker i Den havde samme længde som CC vognen og meget brede vinduer, som gav mange kvaler med træk og vinduer der ikke kunne holdes lukket. Vognen var indrettet med såkaldte flysæder og opdelt i to storrum, fuldstændig som 1. klassevarianten litra AL, denne blev leveret i 1958 og havde de gamle 3 meter bogier og harmonika overgang (et oplagt emne for Heljan). BL i Fredericia, B L vognene blev meget anvendt i sorte lyntog og landsdeltog, så på trods af der kun var 20 stykker satte de deres tydelige præg på mange tog. Modellen står helt klart på min ønskeseddel. Foto.: Arne Kirkeby. Arkiv. OMJK. P å Hobby messen i Valby viste Heljan modellerne af CR og CAR, mange af forhandlerne havde også taget eksemplarer med til salg og hvilken model er CR og CAR ikke, det er fantastisk at man kan se en udvikling for hver ny model de laver. Hennings model af CAR 1283.

14 CA projektet er faktisk ret så omfattende, alle varianter er sat til levering i år! lad os se på udvalget.: CR CA CA CA CA CA CA CAE CAE CAE CAE Bdh CAR CAR CAR Brh Brh 283. Det er vist heldigt at man ikke skal have alle varianter, for bare få år siden troede vi ikke på at sådan en speciel vogn nogensinde ville blive lavet så kan vi lære det, kan vi. CV Fra MM Modeller, fremstillet af Hobby trade. M M Modeller er et forholdsvis nyt dansk firma, drevet af Mikkel Møller Nielsen. Firmaet gør sig i om og nybygninger, bemaling, patinering og meget andet. Firmaets hjemmeside fortæller hvad man kan, nu er man så også leveringsdygtig i fabriksfremstillede færdigmodeller. Modellen er fremstillet i samarbejde med Hobby trade, man har anvendt CU vognens undervogn, denne er 4,8 mm. kortere end CV vognen i 1:87, det er min eneste anklage mod en ellers dejlig vogn, der indtil videre fås med to forskellige numre. Det bliver spændende at se hvad firmaet bringer i fremtiden. 10 års Fødselsdag S øndag den 15 maj havde vi inviteret folk fra klubber, forretninger og producenter til at hjælpe os med at fejre klubbens 10 års fødselsdag. Folk var inviteret fra kl der kom hurtig nogle, snakken gik lystigt Jørgen, Johnny, Martin og undertegnede måtte modvilligt forlade det gode selskab, for selskabslokalet skulle gøres klar til spisning. Maden skulle også beredes, det tager sin tid, når gryderne er så store, faktisk tog det 2 stive timer at opvarme kødblandingen, tilsætte 2 liter fløde, koge 1 kg. Nudler og blande det sammen til noget Blah! Kl indfandt de sultne horder sig. Vi havde lavet tilmelding til spisning og vi var 25 der guffede en kæmpe svellegryde i sig, man fik en slev-fuld (størrelse XXL) og en flute der var ingen (der turde indrømme det) der gik sultne fra bordet! Inden man gjorde det (rejste sig) fik vi også kaffe og hjemmelavet

15 kage, to slags Drømmekage (fra Brovst) & Chokoladekage, man må indrømme at Martins nye komfur er meget dygtig. Endnu flere gæster. Der er mad i dem alle sammen! Bent, Thomas og artige Verner Der er mad i dem alle sammen! E fter den splendide middag med tilhørende kaffe & kage. Vendte vi tilbage til klublokalerne hvor vi hyggede os gevaldigt, et par timer mere. Gæster og indbyggere i skøn forening. H vad er en fødselsdag uden gaver, vi ved det ikke, for vi fik mange fine af slagsen. Til ære for de af jer der ikke kom/kunne være der KMK læserservice bringe en liste over de dejlige gaver.: Fra en Henrik PS fik vi klubbens første Rolls Royce (1:87!) Gersager Parkens Modeljernbane Klub gav os en stor fin bog med 500! Lokomotiver. Ped havde en masse af sine foto med, dem fik vi lov til at skanne. Peter ( Artige Verner) gav os en DSB vejledning for Mekaniske sikringsanlæg Per fra Epoke Modeller gav os et flot stråtækt hus og ikke mindre end tre folkevogns rugbrød med forskellige påtryk. Flemming Dam & Co havde en CD med foto fra hans eget færge byggeri og konstruktionstegninger af færgeleje med til os Sidst men så absolut ikke mindst, fik vi en model af færgen Dan af Henk, nu er vi simpelthen bare nødt til at anlægge en station med en enkeltsporet jernbane færge! Der skal fra os alle i KMK lyde en meget stor tak for gaverne og for udvist interesse og deltagelse i vores fødselsdag. Henks fine gave til os Flere gæster, læg lige mærke til at arbejdsbordet er ryddet helt op!

16 Rygter fra et Remise område! V elkommen til remiseområdet, rygternes arnested. Er det ikke fantastisk som forudsagt i sidste nummer af bladet, er gættelegen blevet en fænomenal succes. Alle deltog og (næsten) alle gættede rigtigt Henning syntes den var for svær og gættede selvfølgelig forkert, han er også altid på tværs. En så stor succes skal selvfølgelig følges op og denne gang er det virkelig en person af format, det drejer sig om, ligesom sidste offer er også han medlem af klubben. Han snakker ikke så meget som Henning (det er der ingen som kan!) og han ryger ikke, til gengæld elsker han god mad og nu får i ikke mere hjælp, kun et foto. Et ungdomsbillede af vores offer, et par år gammelt er det jo, men ganske vellignende kysen understreger på fornem vis personens værdighed. Musik S idste nummers udsagn om Johnnys musikalske evner, har afstedkommet vilde protester fra de øvrige medlemmer, Han har kun en tone her i livet og ud over den er falsk, så lugter den ilde Vi på redaktionen mener det er stærkt overdrevet, vi har set og navnlig hørt ham spille det meste af solen er så rød mor før han mistede trykket og nok så vigtigt, uden at spille falsk, Ok det med lugten var slet ikke så godt. Sporlowicz D et forlyder fra den lille men fattede kreds, at de har indset deres nederlag, disse storslåede mennesker erkender det umulige i deres håb, som en af dem sagde da sandheden gik op for dem Vi ved - vi er slået, det vil aldrig ske at han (Henning) vil tænke før han taler En udvikling er der dog sket, i det han (Henning) er begyndt at skrive og det næsten lige så meget som han taler. Her fattede den lille men fattede gruppe nyt håb, måtte

17 det være noget til bladet! Bare de ikke er for højtravende i deres håb. Nyt kursus? E rfaringerne har vist at der er behov for nye kurser til klubbens medarbejdere, hvem husker ikke de hårdt tiltrængte Støvsugerkurser vi gennemførte dengang en særdeles succesrig række kurser om betjeningen af dette komplicerede apparat. Det har vist sig at et Tænd for din loddekolbe kursus også kan gøre stor gavn, Madsen har gennemført kurset med særdeles godt resultat, han udtalte glad efter veloverstået prøve, Det kan jeg anbefale, jeg vidste ikke det var så nemt D en store succes har ansporet ledende kræfter i klubben til en hel serie af kurser også mere komplicerede, som Bær din tallerken & bestik over til vasken, efter at have tømt den for affald og skyllet delene af Et to dages kursus, men vi forventer os meget af det. Det er nu rart med et stort fotoarkiv, utroligt nok fandt jeg fotodokumentation for aftrykningen af Solen er så rød mor Billedet er taget tretiendedele af et sekund før trykket slap op. Minsandten om ikke vi havde et foto fra dengang Madsen var på støvsugerkursus, han ses her under aflæggelse af første prøve, Føring af manuel kost T opkurset vil være et Ryd op efter dig selv kursus, et meget krævende kursus som nok vil kræve mod og mandshjerte af deltagerne. Det overvejes i øjeblikket om det skal deles op i flere små kurser, eller det bare skal være et stort. Endelig har vi haft et specialkursus i kikkerten Ti stille og lyt men det blev alt for dyrt, idet undervisere forlangte 4000 % honorarstigning, da de blev præsenteret for deltagerlisten. De mumlede noget om at mod den slags, kæmper selv guderne forgæves gu ve hva de mente me ded? Jeg ved godt at hovmod står for fald, men drevet af mit store held i fotoarkivet, tænkte jeg at jeg også måtte kunne finde et billede af Sporlowicz der laver manuelt arbejde og vupti et mesterligt hattrick Kosøre banen D er er desværre ikke meget nyt fra Kosøre, sidst jeg hørte noget, var det vage formuleringer om trusler på livet og gå under jorden men kender jeg Nushane ret holder det ikke længe. Rygtesmeden

18 KØREPLANEN JULI KVARTAL Onsdag 06. Juli Byggeaften i klubben Onsdag 13. Juli Byggeaften i klubben Onsdag 20. Juli Byggeaften i klubben Onsdag 27. Juli Køre/byggeaften i klubben Onsdag 03. August Byggeaften i klubben Onsdag 10. August Byggeaften i klubben Onsdag 17. August Byggeaften i klubben Onsdag 24. August Køre/byggeaften i klubben Onsdag 05. September Byggeaften i klubben Onsdag 12. September Byggeaften i klubben Onsdag 19. September Byggeaften i klubben Onsdag 26. September Køre/byggeaften i klubben Sidste Lørdag i hver måned bygger vi, efter aftale, på anlægget. Peters Pillerier! V ores nye medlem, Peter Schack (Artige Verner) er en driftig herre, udover at være computer ørn pusler han med tog 1:1 og 1:87 I 1:87 har han tryllet lidt med noget man kunne kalde 3D print, det er blevet til en Köf og en arbejdstrolje. der basis for en større bestilling. At Peter har ild i r. kan måske illustreres med en lille sag som hans computer arbejder på og det er virkelig interessant hvis man kan få en flot overflade frem. Gl. MX. Ikke savle! Værsgo et stk. printet Köf - ikke ringe! G odt nok er overfladen ret ru, det er der råd for. En verden af muligheder, ligger åben med denne teknik for den er billig ca euro pr. stk. (300.-kr kr.) inkl. Fragt, dertil kommer så motor, gear, hjul og alt mulig tilbehør men bestemt noget der er interessant. Han har også fået lavet reservedele til vores Tillig sporskiftedrev, til ca kr. pr. styk, hvis de kan holde til mosten er Eller hvad med en trolje? heller ikke ringe!

19 Noget for øjet MA 460 i Randers Toget er helt nyt og meget fint, at det også gav DSB en masse bøvl er en helt anden historie og det behøver vi jo ikke spekulere på, medens vi nyder det dejlige billede. Foto.: Arne Kirkeby. Arkiv.: OMJK. Prøvestøbninger af kommende Heljan nyheder, øverst den ustyrligt dejlige CM vogn og herunder en ligeså lovende prøve på Triangel motorvognene det bliver den rene ruin! Foto.: Heljan.

20 I Noget for øjet vil KMK læserservice gerne introducere et nyt underpunkt Læs du ikke troede var muligt. Dette er nok bare resultatet af en lidt for hård opbremsning, selv om højden på læsset er lidt vel rigelig. Arkiv.: Dansk Jernbane Arkiv. Hennings drøm, den bliver dyr i tønder. Foto er fra 30erne på Dansk Soyakagefabrik. Også en af Hennings favoritter, gad vide om den vogn blev sluppet løs på strækningerne? Foto.: Ukendt.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr.

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 7, vinter 2003 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe Forhistorie Jeg har altid haft en kærlighed for de store tog, dem man kan tage og føle på, og som ikke bliver væk imellem fingrene på en. Jeg har haft med spor G at gøre siden 1988, og har altid gået og

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Moderne Godsvogne. # Nyt fra klubben. # CAR en nødvendig ombygning. # Julefrokosten 2013. # Side 21. Modellen. # Noget for øjet # Køreplanen. Nr. 49. Januar. 2014. Medlemsblad

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød.

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Præd / høst / 2014 / sbk Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Men det var helt lige meget hvad ham, som vi hørte

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Vi er ikke de eneste, der bygger broer i lokalområdet. Heldigvis er vort behov for løftegrej ikke i samme størrelsesorden som dem, dem der bygger jernbanebro på Limfjorden!

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nr. 40. Oktober 2011.

Nr. 40. Oktober 2011. MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Noget om Tankvogne # Side 24 modellen. # Dampmaskinernes drift og.. # Nyt fra 3D fronten # Rygter fra et remiseområde # Sommer udflugt. # Vi besøger, OMJK. # Henks Skibsværft

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul Grønne Danmark Produkt og skiltemodul 2006 TP Consult Denne vejledning består dels af generelle beskrivelser af funktionerne i både skiltemodulet og produktmodulet, dels af enkle øvelser i at anvende dem.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere