Kursuskatalog - Speditørskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog - Speditørskolen"

Transkript

1 Kursuskatalog - Speditørskolen

2 Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske aktører står på spring for at få del af det danske speditionsmarked. Måden hvorpå vi kan imødekomme og nedtone disse trusler er ved at (be)vise vores eksistensberettigelse overfor vores kunder. Hvad kan vi gøre for dem, og hvordan skaber vi økonomisk værdi for hver enkel kunde? For at skabe og synliggøre den værdi vi skaber, er vi nød til at øge vores kompetencer. Vi skal simpelthen være klogere og dygtigere end vores kunder og bevise vores eksistensberettigelse. Dette kræver en strategisk indfaldsvinkel til kompetenceudvikling, som vi på Speditørskolen ønsker at underbygge. Vi tilbyder dybt fagligt forankrede kurser, salgskurser, lederudvikling og fagligt orienterede konferencer. Vi identificerer de huller som findes mellem de eksisterende kompetencer i virksomheden i forhold til den lagte strategi, og laver målrettede udviklingsforløb som lukker disse huller. Vi håber du finder vores tilbud relevante, og vi glæder os til sammen med dig at udvikle kompetencerne i branchen. Speditørskolen 2014

3 Eksamineret Speditør Fagmoduler Grundfag: Erhvervsøkonomi: Få en detaljeret indsigt i faget og lær de økonomiske instrumenter til brug for optimering af såvel interne som eksterne forsyningskæder. Erhvervsret: På kurset får du en detaljeret indsigt i erhvervsjuridiske forhold og instrumenter til brug for en optimeret risikostyring. Du får en generel erhvervsjuridisk viden og forståelse, som gør dig i stand til at tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger. Transportret: Du lærer hvordan du inkorporerer de komplekse retsregler, der regulerer transport af gods samt det pågældende transportmiddel, i din daglige arbejdsgang. Du får viden så du bliver i stand til at rådgive dine kunder i komplekse transportretslige spørgsmål. Speditionssalg & Service: På kurset får du viden og færdigheder til at gennemføre et kvalificeret salg, samt give en professionel service til virksomhedens bestående og potentielle kunder. Valgfag: Global Økonomi: Du opnår en helhedsforståelse af centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, den globale markedsøkonomi samt globale og nationale samfunds- og kulturforhold. Logistik: Få kendskab til centrale begreber som logistik, SCM, tredjeparts- og fjerdepartslogistik og deres betydning for speditørernes produktudvikling, placering og funktion i forsyningskæden. Praktisk information Eksamineret Speditør - første skridt på speditørens karrierevej Eksamineret Speditør er en merkonom uddannelse og med de fire merkonomfag mangler du kun 20 ECTS point for at kunne få en Akademiuddannelse (fleksibel Akademiuddannelse) Indhold: Uddannelsen til Eksamineret Speditør er tilrettelagt af speditører for speditører. Danske Speditørers kurser vil derfor altid i teori såvel som praksis rette sig mod speditørernes virkelighed, hverdag og arbejde. Eksamineret Speditør består af fem fag. 4 grundfag og 1 specialefag. Derfor giver uddannelsen til Eksamineret Speditør dig 40 ECTS-point med på vejen videre i dit uddannelsesforløb. Form: Hvert fag forløber som oftest over 3x2 kursusdage, der afholdes over en periode på 6 til 8 uger. Mellem undervisningsdagene er der forberedelse, opgaver og træning gennem e-læring. De fire merkonomfag afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen på IBC - der er ingen eksamen på Speditionssalg og -service. SVU: Du kan hvis du er i målgruppen søge SVU til de fire merkonomfag, idet fagene gennemføres som fuldtidsuddannelse over max. 8½ uge pr. Det er IBA, der sammen med Danske Speditører, har udarbejdet sammensætningen af uddannelsen. Og det er IBA, der i et samarbejde med Danske Speditører udbyder og gennemfører de fire merkonomfag.

4 Eksamineret Speditør Transportret - København Forventes afholdt i november Endelige datoer kommer snarest Erhvervsret, IBC Kolding september september September-1. oktober 2014 Eksamen: 8. oktober Erhvervsøkonomi, København august september september 2014 Eksamen 9. oktober Speditionssalg og-service, Århus Købmandsskole oktober november Transportret - Kolding Forventes afholdt i november Endelige datoer kommer snarest Global Økonomi, IBC Kolding oktober november november 2014 Eksamen: 10. december 2014 Pris pr. modul Medlemmer af Danske Speditører: kr. Medlemmer af Dansk Erhverv: kr. Ikke-medlemmer: kr. dog undtaget Speditionssalg og -service Medlemmer af Danske Speditører: kr. Medlemmer af Dansk Erhverv: kr. Ikke-medlemmer: kr. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for ændring i priserne For tilmelding og yderligere information - se mere på - Speditørskolen 1437 Logistik, - København oktober november december 2014 Eksamen forventes afholdt i uge 50

5 Den Fleksible Akademiuddannelse Som uddannet Eksamineret Speditør (efter den nye ordning) har du allerede opnået 40 ECTS point. Nu kan du via Danske Speditører tage de sidste 20 point du mangler for at få en fuld Akademiuddannelse. Du mangler et fag og færdiggøre hovedopgaven! Fag: Via Danske Speditører kan du nu tage Akademifagene Økonomistyring i praksis, Strategisk salg og Projektstyring. Disse fag er hver på 10 ECTS point, og du skal vælge et af disse samt skrive hovedopgaven så har du en Fleksibel Akademiuddannelse. Hovedopgaven: Din uddannelse afsluttes med en hovedopgave. Du har 8 uger til at skrive den, og du får i perioden tilknyttet en vejleder fra IBA Kolding. Emnet du skriver om, skal være i relation til de fag du har taget. Form: Opgaven skrives individuelt og du tilbydes 1 dags vejledning hos IBA i Kolding. Denne dag indledes med fælles vejledning i opgaveskrivning generelt, herunder metodelære. Efterfølgende er der gruppevis og individuel vejledning. Udover det, tilbydes 8 vejledningstimer, hvoraf 1 af disse vil forsøgt afholdt på din arbejdsplads. Prisen for at skrive opgaven er ,- ekskl. moms og dækker alle omkostninger til undervisningsmateriale samt individuel vejledning ( 8 timer) NB: Du kan læse om de tre fag på de efterfølgende sider For tilmelding og yderligere information - skriv til

6 Projektstyring Indhold Formål: At du øger dine kompetencer i relation til at udvikle, gennemføre og afslutte projekter i din virksomhed, herunder eksempelvis projektsalg eller gennemførelse af større logistiske projekter. Målgruppe: Alle som arbejder med kunder i relation til salg, tilbudsgivning eller udvikling og igangsættelse af større samarbejder og projekter, eksempelvis transportsamarbejder. Efter kurset i Projektstyring har/kan du: Anvende forskellige metoder og teorier inden for projektledelse, projektstyring og projektdeltagelse Forstå metode samt områdets anvendelse af teori inden for projektledelse og styring Dine færdigheder: Kan anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til projektledelsesområdets praksis og arbejdsprocesser Har overblik over forskellige projekttyper Kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål Praktisk information Dato og sted: september september oktober 2014 Eksamen: 30. eller 31. oktober Mundtlig Eksamen kombineret med en erhvervscase Uddannelsen afholdes på IBC Kurser/Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. Tlf Pris (ekskl. moms): DASP-medlemmer/kunder: DKK 9.995,00 Dansk Erhverv-medlemmer: DKK ,00 Ikke-medlemmer: DKK ,00 Faget udbydes af Danske Speditører og afholdes af IBA som akademifaget Projektstyring i praksis. Det giver 10 ECTS-point - og derfor kan der søges SVU til kurset. Kompetencer: Kan indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring og projektledelse Kan varetage ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til projektledelses praksis

7 Økonomistyring i praksis Indhold Formål: Formålet med kurset er at du tager din teoretiske viden fra Erhvervsøkonomi til brug i praktisk anvendelse. Du lærer, hvordan du, i dit daglige arbejde med kalkulationer og tilbudsgivning overfor kunder, bliver i stand til at gennemskue komplekse økonomiske beregninger og konsekvenser af forskellige transportmæssige løsningsforslag. Du bliver en aktiv sparringspartner overfor kunden, som du rådgiver til de bedste økonomiske løsninger for begge parter Du bliver således en person, som med kvalificeret viden tager konkret del i virksomhedens økonomistyring og fremgang. Målgruppe: Kurset er for alle, som arbejder med salg, tilbudsgivning og rådgivning indenfor transport og speditionsbranchen. Færdigheder: Efter kurset i Økonomistyring har du bl.a. fået viden og forståelse for: Sammenhænge mellem de teoretiske modeller og praksis Totalbudgettets bestanddele, såvel verbalt som talmæssigt Anvendelsen af nøgletal som styringsværktøj (KPI s) Intern budgetopfølgning, herunder standardbegrebet Intern økonomirapportering i forhold til forskellige interessenter Praktisk information København - dato og sted: 2. og 3. september og 17. september og 8. oktober 2014 Uddannelsen afholdes hos Danske Speditører, Børsen, 1217 København K. - tlf Eksamen: 30. oktober NB! Eksamen afholdes hos, IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. Kolding - dato og sted: 4. og 5. november og 19. november og 3. december 2014 Eksamen: 15. december Mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase Uddannelsen afholdes på IBC Kurser/Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. Tlf Pris (ekskl. moms): DASP-medlemmer/kunder: DKK 9.995,00 Dansk Erhverv-medlemmer: DKK ,00 Ikke-medlemmer: DKK ,00 Faget udbydes af Danske Speditører og afholdes af IBA Erhvervsakademi Kolding som akademifaget Økonomistyring i praksis. Det giver 10 ECTS-point og derfor kan der søges SVU til kurset.

8 Strategisk salg Indhold Formål: På denne uddannelse lærer du at planlægge og gennemføre salg på B2B markedet. Du får overblik over hele salgsprocessen og du får indsigt i, hvordan du med udgangspunkt i dine kunders indkøbsstrategi bliver i stand til at skabe værdi for dine kunder. Du lærer at varetage alle salgets strategiske og praktiske opgaver, så du både kan planlægge realistiske mål, samt gennemføre salg vha. en effektiv udvikling af kunderelationer - både i Danmark og i udlandet. Målgruppe: Uddannelsen i salgsstrategi er for dig, der ønsker at få styrket dine salgsteknikker og opdateret dine daglige værktøjer. Færdigheder: Efter kurset har du bl.a. fået viden og forståelse for: Key account management Relations- og projektsalg Customer relationship management (CRM) Salgsstrategi og planlægning Motivation og coaching Praktisk information Dato og sted: Kolding 22. og 23. oktober og 6. november og 27. november 2014 Eksamen: 10. December Mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase Uddannelsen afholdes på IBC Kurser/Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. Tlf Pris (ekskl. moms): DASP-medlemmer/kunder: DKK 9.995,00 Dansk Erhverv-medlemmer: DKK ,00 Ikke-medlemmer: DKK ,00 Faget udbydes af Danske Speditører og afholdes af IBA Erhvervsakademi Kolding som akademifaget Strategisk salg. Det giver 10 ECTSpoint og derfor kan der søges SVU til kurset. Værdi for virksomheden: Du bliver skrap til at tænke strategisk og skabe bedre salgsresultater Du bliver i stand til at identificere og håndtere forskellige typer salg tilpasset den enkelte kunde.

9 Speditionsalg & Service Indhold Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder i at gennemføre et kvalificeret salg, samt give en professionel service til virksomhedens bestående og potentielle kunder. Målgruppe: Uddannelsen Eksamineret Speditør udgør en naturlig overbygning på speditørernes elevuddannelse. Herudover er kurset velegnet for medarbejdere, der ønsker at videreuddanne sig inden for salg og service. Indhold: Deltagerne vil få viden og værktøjer, der gør det muligt professionelt at planlægge og gennemføre salg med udgangspunkt i kundens behov, det gælder såvel personligt som telefonisk salg. Der vil bl.a. blive undervist i emner som kræves behersket af den ideelle sælger i speditionsbranchen; salgsteknikker, herunder fra kundekontakt til mersalg, partnerskab med kunder, samt strategisk salg, og personlig adfærd ift. salg, herunder aktiv lytning, ords vægtning, personligt salg og telefonsalg, kropssprog og parasprog. Praktisk information Dato og sted: 21. og 22. oktober november 2014 Kurset afholdes på Århus Købmandsskole, Business Centret, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, telefon Pris (ekskl. moms): DASP-medlemmer/kunder: DKK 7.000,00 Dansk Erhverv-medlemmer: DKK 7.500,00 Ikke-medlemmer: DKK 8.500,00 Speditionssalg og -service indgår som obligatorisk fag på uddannelsen Eksamineret Speditør. Kurset kan imidlertid også tages som enkeltkursus. Form: Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske opgaver individuelt og gruppevis, dialog, diskussioner, rollespil og videotræning. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og lægges vægt på, at deltagerne opnår indlæring gennem såvel teoretiske værktøjer som gennem praktiske øvelser.

10 Internt salgskursus! Potentielle emner Beslutningsmodellen - hvad styrer og påvirker kundens beslutning? Bliv trænet i at afdække bevidste behov og aktivere ubevidste behov. Argumentationstræning - hvordan bliver I bedre til at skabe værdi hos kunderne frem for at tale om produkter/ydelser? Kommunikation - spørge - og lytteteknik for at øge færdigheder i at afdække og aktivere behov. Samtalens faser - hvorledes opbygger du en god struktur på kundemødet eller i kundesamtalen for at sikre bedre styring af disse? Produkter - hvilke mersalgsmuligheder ligger der i de enkelte produkter, og hvilke konkrete spørgsmål kan du stille for at aktivere behov vedrørende disse? Kunde/Persontyper håndtering af forskellighed. Træning i at genkende og matche 4 forskellige kundetyper / persontyper Praktiker, Entusiast, Diplomat & Analytiker (DISC) Rapport, Leading & Pacing Styrk din kontakt med andre mennesker. Lær at skabe optimal kontakt med dine kunder samt styrk din evne til at påvirke dem Konflikthåndtering og Den svære samtale - få værktøjer og mere selvtillid i forhold til konflikthåndtering & Den svære samtale. Potentielle emner - forsat Forhandlingsteknik - hvad er vigtigt i en forhandling, hvilke tekniker kan anvendes, og hvordan bliver du en bedre forhandler? Indvendingsbehandling - hvad er en indvending, hvorfor kommer de og hvordan kan vi undgå dem eller behandle dem effektivt? Præsentationsteknik - træning i brug af nonverbale virkemidler, for at forbedre deres fremtoning og at øge deres personlige gennemslagskraft Lukketeknik - hvad er vigtigt i lukkefasen og hvilke lukketeknikker kan man drage fordel af? Case træning - case træning med udgangspunkt i rigtige kundesamtaler eller rigtige kundemøder Ønsker du at styrke salgskompetencerne internt i din virksomhed? Hvis ja, så tilbyder Danske Speditører i samarbejde med en af landets dygtigste salgstrænere at udvikle et målrettet salgstræningsforløb der adresserer lige præcis de områder hvor I ser muligheder for ekstra indtjening. Mersalg, krydssalg, ny salg eller måske noget helt andet? Er du interesseret - kontakt Speditørskolen via mail eller ring på for yderligere information

11 Tolddiplom uddannelsen Fagmoduler Grundfag: Toldopgaven: Dit generelle kompetenceniveau på toldområdet bliver øget via generel læring om toldområdet og fortoldningsarbejdet. Toldværdi: Få hævet dit kompetence- og kvalitetsniveau i toldbehandlingen i almindelighed og bliv i stand til at anføre korrekt toldværdi på toldangivelser. Tarifering & Varekundskab: Øg dit kompetenceog kvalitetsniveau i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til tarifering i særdeleshed. Få grundlæggende kendskab til tariferingsopgaverne, således at du kan løse sværere forekommende opgaver vedrørende tarifering. Import/Eksport: Få hævet dit kompetence- og kvalitetsniveau i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til import- og eksport i særdeleshed. Frivillige moduler: Toldpræference: Kurset hæver dit kompetenceniveau i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til varens oprindelse, præferenceoprindelse og frihandelsaftaler i særdeleshed. Forædling & oplag: Formålet med kurset er at hæve kompetence- og kvalitetsniveauet i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til forædling og oplag i særdeleshed. Forsendelse: Formålet med kurset er at hæve kompetence- og kvalitetsniveauet i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til forsendelse i særdeleshed. Praktisk information Danske Speditører har i samarbejde med SKAT udviklet en tolddiplomuddannelse, som er målrettet medarbejdere, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med told. Formål: At hæve dit kompetenceniveau på toldområdet ved at give dig en grundig information og viden om toldområdet og fortoldningsarbejde. Målgruppe: Medarbejdere i virksomheder og brancher, som er beskæftiget med import, eksport eller transport af varer i forbindelse med udenrigshandel, kan med fordel deltage i kurserne. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage, men man bør dog have nogen erfaring med fortoldning. Toldopgaven er et basismodul, som skal vælges som første modul, såfremt du ønsker at erhverve Tolddiplomuddannelsen. De øvrige moduler kan vælges i vilkårlig rækkefølge. Eksamen: Der afsluttes med en skriftlig eksamen på følgende moduler: Grundfag: Toldværdi: 2-timers eksamen Tarifering og varekundskab: 3-timers eksamen Import/Eksport: 3-timers eksamen For tilmelding og yderligere information - se mere på - Speditørskolen

12 Toldkurser 1440 Toldopgaven, IBC Kolding (grundfag) september 2014 Pris: kr Tarifering & Varekundskab, IBC Kolding (grundfag) 30. september-2. oktober oktober oktober 2014 Eksamen: 30. oktober 2014 Pris: kr Toldpræference, IBC Kolding (frivilligt modul) november november 2014 Pris: kr Toldværdi, København (frivilligt modul) marts 2015 Pris: 7.600,- kr Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for ændring i priserne. For tilmelding og yderligere information - se mere på - Speditørskolen

13 Told Brush Up kurser Indhold Til dig der tidligere har taget Tolddiplomuddannelsen og ønsker at blive opdateret, eller dig som har arbejdet med told i mange år, og ønsker at blive informeret om de seneste nyheder. Kurset tager udgangspunkt i de konkrete ønsker du som deltager har. Derfor modtager du ca. 14 dage inden afholdelse en mail, hvori du kan give input til de ønsker du måtte have til kurset. Dette for at gøre kurset så aktuelt og relevant for dig som muligt. Følgende emner vil blive gennemgået: UCC (Ny toldkodeks) og gennemførelsesbestemmelser - Hvad er det der sker og hvorfor - Status - Hvilke ændringer forventes der Overblik over systemerne og sammenhængen imellem dem Oprindelse/præference, herunder ny GSPordning AEO Reparation af varer, aktiv forædling? Praktisk information Dato og sted: 22. September 2014 Schenker, Helseholmen 31-39, 2650 Hvidovre 3. december 2014 IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding Pris (ekskl. moms): DASP-medlemmer/kunder: DKK 2.495,00 Dansk Erhverv-medlemmer: DKK 2.995,00 Ikke-medlemmer: DKK 3.495,00 Underviser: Kim Sejberg, SKAT

14 Luftfragtskursus (IATA Cargo Introductory Course) Indhold Formål: Formålet med kurset er at give kursisten stor faglig viden og kompetence om flytransport, således at kursisten på en professionel måde kan planlægge og gennemføre optimale reservationer og transporter for internationale luftfragtsendinger. Endvidere sættes kursisten i stand til at gennemføre korrekte rate- og fragtberegninger for general cargo og special cargo, ligesom korrekt udfyldning af Air Waybills indgår i kurset. Målgruppe: Kurset velegnet for medarbejdere, der arbejder med spedition og shipping i almindelighed og med luftfragt i særdeleshed. Målgruppen omfatter tillige medarbejdere i airlineselskaber, officemedarbejdere i virksomheder, der køber luftfragtydelser. Kursusindhold: Kursusprogrammet vil altid afspejle den seneste udvikling inden for luftfragttransport. Der vil bl.a. blive fokuseret på industry regulations, handling facilities, luftfartsloven, cargo booking procedures, the Air Waybill, Montrealkonventionen samt track and trace. Underviseren har faglig spidskompetence, en relevant teoretisk og pædagogisk baggrund, hvilket sammen med mange års erfaringer fra transporterhvervet sikrer en god blanding af teori og praktiske eksempler og cases, der samlet gør uddannelsen særdeles anvendelsesorienteret. Praktisk information Kursusform: Et kursus strækker sig typisk over 2 måneder i en kombination af traditionel undervisning og selvstudier. Før studie perioden, der foregår som selvstudier med udgangspunkt i et omfattende kursusmateriale, er på godt én måneds varighed, hvorefter kursisten gennemgår et 4-dages uddannelsesforløb bestående af forelæsning, diskussion, dialog og løsning af praktiske opgaver. Dato og sted: Kurset afholdes den 27. og 28. november samt 1. og 2. december 2014 hos Danske Speditører, Børsen, 1217 København K. Eksamen afholdes 3. december 2014 ligeledes på Børsen. Pris: DASP-medlemmer/kunder: DKK 9.500,00 Dansk Erhverv-medlemmer: DKK ,00 Ikke-medlemmer: DKK ,00 (Alle priser er ekskl. moms, incl. forplejning og materialer)

15 Praktisk lederuddannelse Indhold Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre ledere inden for branchen. Du vil på uddannelsen lære om følgende: Ledelse Hvordan? Situationsbestemt Ledelse & Forandringsledelse Kommunikation, aktiv lytning & kropssprog Coaching Motivation af medarbejdere Udviklingssamtaler Personaleudvikling Personalejura Konflikthåndtering I tilknytning til uddannelsen gennemfører holdet to virksomhedsbesøg i nærheden af Aarhus. Tidspunkt: Undervisningen gennemføres i tidsrummet fra kl Grundmodulerne gennemføres over 15 tirsdage fordelt over trekvart år. Praktisk information De to foreninger ITD og Danske Speditører har i fællesskab udviklet en ny og spændende lederuddannelse. Lederuddannelsen er skræddersyet transport-branchen, og kendetegnes ved at være meget praksisorienteret. Målgruppe: Uddannelsen er målrettet mellemledere og ledere i mindre og mellemstore transport- og logistikvirksomheder. Lederuddannelsen er for dig, der i dagligdagen har et lederansvar, men som ikke har en formel lederuddannelse. Samtidig har vi målrettet uddannelsen til dig, der arbejder med transport og logistik til daglig. Personprofil: Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at få udarbejdet en individuel personprofiltest, som efterfølgende bliver fulgt op af individuel tilbagemelding af en veluddannet certificeret konsulent. Profilanalysen synliggør dine personlige kompetencer og gør dig samtidig endnu mere klar på det, der motiverer dig i jobbet som leder. Pris: ,- kr. Heri er indeholdt undervisning og forplejning. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for ændring i priserne. For tilmelding og yderligere information - se mere på - Speditørskolen Kursussted: Uddannelsen foregår på Business Centret, Århus Købmandsskole, Sønderhøj 9, 8260 Viby J.

16 Akademi lederuddannelsen Indhold Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og dermed skabe bedre resultater. Akademilederuddannelsen er baseret på erfaringsbaseret læring, der sikrer effektiv overførsel til praksis. Centralt i uddannelsen er den tætte kobling mellem arbejde og uddannelse. Det betyder, at uddannelsen naturligt understøtter udførelsen af dine aktuelle ledelsesopgaver. Indhold og varighed: Uddannelsen består af 4 uafhængige moduler. Den gennemføres som et toårigt deltidsstudium i intensive moduler af hver 8 ½ - 12 uger. Hvert modul afsluttes med en mundtlig eksamen, der har udgangspunkt i et skriftligt projekt. Ledelse i praksis / Organisation og arbejdspsykologi Det strategiske lederskab Forretningsforståelse Projektstyring i praksis og Afgangsprojekt Målgruppe: Ledere på alle niveauer i organisationen med en relevant erhvervsuddannelse/gymnasial uddannelse med 2 års relevant erhvervserfaring efter uddannelse. Der kan gives dispensation ved en individuel visitationssamtale, hvis man har lang erhvervserfaring. Indhold - fortsat Formål og udbytte: Formålet med uddannelsen er, at du får en helhedsorienteret indsigt i ledelsesfunktionen. Via de nyeste ledelsesteorier sætter vi fokus på opbygningen af personlige og ledelsesfaglige kompetencer. Hensigten er, at give en reelle ledelseskompetencer, som umiddelbart kan bruges i dit job. Der afprøves ledelsesteorier, modeller og metoder i egen organisation ved konkrete og selvvalgte opgaver. De praktiske opgaver fremlægges og diskuteres i faste netværksgrupper. Derudover er der coaching, vejledning og sparring af den enkelte deltager på dennes arbejdsplads, således at der sikres sammenhæng mellem teori og praksis. Du er færdig på 2 år og får især mellem modulerne god lejlighed til at forankre din nye viden og kompetencer i dit lederskab. Den intensive form stiller naturligvis både krav til dig og IBA om at optimere dit udbytte af uddannelsen. Derfor har vi sammensat en pakke med både undervisningsdage og vejledning samt coaching. Til alle dage kan du og din virksomhed søge SVUgodtgørelse For yderligere information om indhold, pris, varighed og SVU godtgørelse - ring til Speditørskolen på tlf. nr eller skriv mail til

17 Interne kurser - ledelse Distanceledelse At lede medarbejdere, der enten er geografisk spredt eller har stor rejseaktivitet, kræver anderledes tilrettelæggelse, motivationsværktøjer og en dialogform som passer til den form for ledelse. Indhold: Forventninger til dig som leder dit ansvar som distanceleder Motivations planlægning hvordan opøves motivation over afstand Selv-ledende medarbejdere fælles målsætning / fælles værdier Kommunikations forståelse redskaber og indsigt i klare budskaber Digitale værktøjer hvordan udnyttes de bedst til kontakt, når man ikke er tilstede fysisk Tillid skabes den kommer ikke af sig selv Hvordan skaber man en kultur uden at være til stede hele tiden? Håndtering af konflikter og afdækning af dem der opstår Målgruppe: Kurset er for dig, som ikke møder dine medarbejdere dagligt, men som du har et ledelsesmæssigt ansvar for. Kurset afholdes som internt kursus og varighed, afholdelsessted samt indhold tilpasses de specifikke ønsker virksomheden måtte have. For yderligere information ring til Speditørskolen på tlf. nr eller skriv mail til Styrk din gennemslagskraft som mellemleder Kurset "Styrk din gennemslagskraft som mellemleder" gør dig i stand til at blive autentisk i din ledelsesform og dermed give dig gennemslagskraft. Men det er lettere sagt end gjort, når man som mellemleder har folk på begge sider der skal tages hensyn til. Indhold: Forventninger til dig som mellemleder - dine egne og de andres Din personlige gennemslagskraft, dine styrker og kompetencer Kunsten at stå i midten og skulle forholde sig til beslutninger og ordre oppefra og input fra sine egne medarbejdere Feedback - et vigtigt redskab for mellemlederen Hvordan man stiller krav på en respektfuld måde, og har mod til at gennemføre sine beslutninger Konflikter og håndtering af disse uden at skabe tabere og vindere Målgruppe: Alle som arbejder med ledelse på mellemleder niveau, og har ønsker og ambitioner om at udvikle sig fagligt og personligt, for derved at blive endnu dygtigere i sit daglige arbejde. Kurset afholdes som internt kursus og varighed, afholdelsessted samt indhold tilpasses de specifikke ønsker virksomheden måtte have. For yderligere information ring til Speditørskolen på tlf. nr eller skriv mail til

18 Kurser udbudt i samarbejde med ITD Køre- og hviletidens ABC Med kurset kommer du på sikker grund i køreog hviletiden. Lær Lean og optimer arbejdsdagen Lean handler om at forenkle konkrete arbejdsgange og metoder i din virksomhed, så effektiviteten kommer i top. På kurset får du alt, der er værd at vide om køreog hviletid. Vi gennemgår de grundlæggende regler, og ud fra praktiske opgaver lærer du at forstå og anvende EU s køre- og hviletidsbestemmelser. Her får du styr på: Lovstof Køre- og hviletidsreglerne Praktiske planlægningsopgaver Betjening af tachograferne Siemens, Stoneridge og Actia Undervisere: Lars Engdahl, ITD Tidspunkt og sted: Torsdag den 18. september 2014 kl til hos FDE Center Padborg, Lyren 1, 6330 Padborg Torsdag den 2. oktober 2014 kl til hos Shell Motel & Cafeteria, Hobrovej 12, 9530 Støvring Pris Kr. 900,- pr. deltager (ekskl. moms). (Medlemmer af Danske Speditører 450,- pr. deltager (ekskl. moms) Bliv introduceret til Lean, og lær de vigtigste værktøjer at kende., som du kan tage med hjem til din virksomhed. Fokus er på forbedringsmuligheder i små og store transport- og speditionsvirksomheder. Vidste du for eksempel, at du øge produktiviteten i din administration med mindst 20 % på et par måneder ved hjælp af Lean? Underviser: Konsulenter fra virksomheden Flexkom ApS Tidspunkt og sted: Onsdag den 1. oktober 2014 kl til hos Benløse Kro, Roskildevej 113, 4100 Ringsted Torsdag den 9. oktober 2014 kl til hos Shell Motel & Cafeteria, Hobrovej 12, 9530 Støvring Onsdag den 29. oktober 2014 kl til hos Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Pris: Kr. 900,- pr. deltager (ekskl. moms) for introduktionsdagen. (Medlemmer af Danske Speditører 450,- pr. deltager (ekskl. moms)

19 Interne kurser Danske Speditører skaber værdi Danske Speditører ønsker, at skabe alle forudsætninger for at vores medlemmer er bedst muligt rustet til at møde fremtidens udfordringer. Et af fokusområderne i den forbindelse er, at løfte kompetenceniveauet blandt medarbejderne. På baggrund af dette er vi i Danske Speditører stolte af at lancere en bred vifte af uddannelser, kurser og konferencer som er målrettet vores medlemmer med fokus på at løfte netop kompetenceniveauet. Men behovene for uddannelse kan også række ud over de faste produkter vi kan tilbyde. Derfor tilbyder vi nu også en helt unik hjælp til at udvikle egne interne uddannelsesforløb. Vi skaber værdi for dig i planlægningsprocessen af interne kurser. Danske Speditører har ingen agenda i forhold til emner, fagligt indhold eller vinkling af kurset. Det eneste vi ønsker er, at du og din virksomhed får mest muligt ud af undervisningsforløbet, både i forhold til hvad det koster og hvor mange ressourcer det kræver at gennemføre. Vi hjælper med at definere målsætninger for undervisningsforløbet, vi laver en grundig analyse om hvor I er, og hvor I vil hen, og vi udvikler programmet. Vi kan hjælpe med den fysiske gennemførelse og vi er med i den efterfølgende evaluerings fase hvad var godt og skidt. Vi ønsker at være en aktiv partner der skaber værdi for din virksomhed. Alle vores åbne kurser kan gennemføres som interne kurser i din virksomhed. Kontakt Speditørskolen via mail eller ring på for mere information. Metode Målsætning Forstudie Programudvikling Gennemførelse Evaluering

20 Strategisk kompetenceudvikling Viden er vejen til vækst og det mere sandt i dag end nogensinde før. Det er medarbejdernes viden og kompetencer, der skal sikre virksomhedernes konkurrenceevne i en mere og mere globaliseret verden. Det ved vi. Strategisk kompetenceudvikling kan defineres på flere måder: Metode Hvad vil vi (strategi) Har virksomheden de kompetencer der skal til for at realisere den lagte strategi Bruger medarbejderne alle deres kompetencer i det daglige arbejde? At der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de medarbejdere vi forsøger at tiltrække og rekruttere Kompetenceudvikling er en kilde til medarbejderog organisationsudvikling, som øger virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdernes udvikling og jobmuligheder. Lad Danske Speditører være din samarbejdspartner i relation til strategisk kompetenceudvikling i din virksomhed. Ud fra Jeres ønsker og behov, sammensætter vi et team af ressourcepersoner som arbejder med præcis de områder I ønsker. Danske Speditører ønsker at være en aktiv partner der skaber værdi for din virksomhed. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, Kontakt Jakob Størling på tlf. nr eller via mail Hvad skal vi kunne (kompetenceberedskab) Hvad skal vi tilføje (kompetencegab) Hvordan kan vi lære det (uddannelse) Hvad har vi lært (effektmåling)

21 Den årlige Toldkonference et samarbejde mellem Danske Speditører & SKAT Onsdag, den 17. september 2014 Hotel Trinity - Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Det er med stor glæde, at Fagudvalg Told og Danske Speditører hermed inviterer dig til den årlige Toldkonference konferencen hvor du får de sidste nyheder fra toldområdet direkte fra SKAT. Indhold Du vil høre om en række aktuelle problemstillinger, herunder SKAT s nye døgnservice 24/7 ordningen, som træder i kraft 1. august En ordning der får stor betydning for din hverdag. Af andre emner der bliver taget op er EU-Toldkodeks, forsendelsesprocedure, MIG/MIO, AEO, Compliance 2, Forenklet procedure samt indlæg fra Danske Speditørers advokater. Praktiske problemer samt mulighed for spørgsmål Konferencen lægger vægt på praktiske problemstillinger, og der er derfor mulighed for at fremkomme med kommentarer og stille spørgsmål til de enkelte indlæg. Har du spørgsmål til SKAT, herunder emnerne, der ønskes behandlet på konferencen, kan de fremsendes skriftligt til Pernille Bredgaard Høeg inden konferencen, hvorefter de vil blive formidlet videre til oplægsholderne - Se det fulde program på næste side!

22 Den årlige Toldkonference - Program Kaffe og registrering Frokost Godmorgen v/ Politik- og Relationschef Peter Nielsen Danske Speditører Velkomst og programgennemgang v/ Formand for Fagudvalg Told, Allan Rishøj Color Line Orientering om ny Toldkodeks v/ chefkonsulent, Helene Modeweg- Hansen Skatteministeriets Departement Orientering fra SKAT Med fokus på SKAT s nye døgnservice (24/7 ordning) herunder SKAT s fremtidige IT systemer v/ Underdirektør, Orla Riishede SKAT Compliance 2 Offentliggørelse af seneste resultat samt svar på spørgeskemaundersøgelse v/ SKAT Forenklet procedure, herunder hjemstedsordning og enhedsbevilling SKAT orienterer om muligheder og forretningsgange v/ Chefkonsulent, Mette Hyldgaard SKAT Kaffepause Indlæg v/ Advokat, Rasmus Køie Danske Speditører Forsendelsesprocedure Regler og retningslinier samt status på Blue Belt v/ Chefkonsulent, Mads Ølgaard Thomsen SKAT Spørgsmål til SKAT Spørgsmål fra salen, herunder mulighed for at komme med forslag og ønsker til SKAT Pause Afslutning Manifest i lufthavne og containerhavne - MIG/MIO samt håndtering af udenlandske udførsler v/ Funktionsleder, Marianne Lescher SKAT AEO Toldautorisation er et emne i EU for tiden v/ Chefkonsulent, Claus B. Nielsen - SKAT

23

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere