Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016"

Transkript

1 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012

2 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER MEDBORGERSKAB Principper KOMPETENCER OG FAGLIGHED Principper KULTUR OG ETIK Principper RESULTATER, VÆRDI OG STYRING Principper RESSOURCER OG ORGANISERING Principper TEKNOLOGI Principper 12

3 1 Indledning Baggrunden for at udarbejde en strategi for velfærdsteknologi er at sikre, at Odsherred Kommune har en vision, strategi og handlingsplan for udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. Forløbet har haft fokus på visionen i et femårigt perspektiv og på at skabe grundlaget herfor. Der har ligeledes været fokus på den kortsigtede handlingsplan. Strategien dækker den samlede velfærdsteknologiske udvikling indenfor social og sundhedsområdet. Strategien er udarbejdet i en projektgruppe, samt i en dialog med en referencegruppe med et bredere udsnit af medarbejdere og ledere inden for området. Processen blev faciliteret af en projektleder fra Odsherred Kommune og et projektteam fra KMD - Management Consulting. Velfærdsteknologi er i strategien defineret som teknologier og intelligente systemer og løsninger til velfærdsfremmende formål, som kan anvendes i forbindelse med forebyggelse og rehabilitering inden for pleje, behandling, praktisk hjælp, hjælpemidler, kommunikation og dokumentation. Dokumentet indeholder en beskrivelse af vision, målsætninger, pejlemærker og principper, samt en plan for implementeringen til 2016 (bilag til strategien). Strategi for Velfærdsteknologi Side 3 af 12

4 2 Strategigrundlaget og handlingsplan Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering består af fire dele: Vision, som er den overordnede vision for digitaliseringen. Pejlemærker, som er en uddybning af visionen i mere konkrete pejlemærker (delvisioner). Pejlemærkerne er de punkter, som vi sigter efter. Principper, er en beskrivelse af nogle foretrukne valg, der ligger inden for pejlemærket og som skal være med til at understøtte realisering af visionen. Handlingsplan Handlingsplanen indeholder alle tværgående initiativer samt større initiativer som trækker på fælles ressourcer (midler/personaleressourcer) i organisationen. Handlingsplanen revideres 1 gang årligt. Pejlemærke Princip 1/målsætning Princip 2/målsætning Nu handleplan handleplan Vision 2016 Princip 3/målsætning Pejlemærke handleplan Pejlemærke handleplan Strategi for Velfærdsteknologi Side 4 af 12

5 3 Vision Vi anvender velfærdsteknologi, der understøtter forebyggelse, handlekompetence og effektivitet Visionen underbygges af nedenstående overordnede målsætninger: Vi betyder borger, pårørende, samarbejdspartnere, netværk, medarbejder og kommune i et tæt samarbejde Velfærdsteknologi betyder teknologier der på enhver måde kan støtte og udvikle borgerens evne til at mestre eget liv Forebyggelse handler om aktivt at støtte Borgeren i at bevare helbred, funktionsevne, sociale netværk og aktiviteter, og begrænse og udskyde hjælp fra og afhængighed af andre Handlekompetence betyder evnen til at mestre eget liv, og medarbejderens faglighed til at facilitere/understøtte dette Effektivitet betyder, at vi anvender løsninger der frigør ressourcer Strategien er bygget op omkring 6 overordnede temaer, som er samlende for de behov og udfordringer vi har i Odsherred Kommune i forhold til anvendelse af velfærdsteknologier: Medborgerskab, hvor fokus er på selvstændighed og evne til at mestre hverdagen, samt aktiv deltagelse i udviklingen af de teknologiske muligheder. Kompetencer og faglighed, hvor fokus er på udvikling af medarbejdernes kompetencer og faglighed. Kultur og etik, hvor fokus er på samarbejde om implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Resultater, værdi og styring, hvor fokus er på værdiskabelse for den enkelte og for fællesskabet, samt styring af projekter og realisering af effekter. Ressourcer og organisering, hvor fokus er videndeling, en helhedsorientering, samt rammer for ansvarsfordeling og organisering. Teknologi, hvor fokus er på løsninger inden for alle typer af teknologier, der giver mening i forhold til borgeren og den daglige opgavevaretagelse. Strategi for Velfærdsteknologi Side 5 af 12

6 Figuren nedenfor giver et overblik over strategiens vision, pejlemærker og principper. Principper Pejlemærker Vision Vi anvender velfærdsteknologi, der understøtter forebyggelse, handlekompetence og effektivitet Medborgerskab Kompetencer og Kultur og etik Resultater, værdi og faglighed styring Vi understøtter anvendelse og anskaffelse af løsninger, der kan bevare og udvikle borgerens funktioner og livskvalitet Vi tager udgangspunkt i fælles ansvar borger og kommune imellem Vi styrker Borgerens mulighed for at mestre eget liv Vi inspirerer Borgeren til at anskaffe og anvende velfærdsteknologi Vi samarbejder med Borgeren om innovation, udvikling og implementering af velfærdsteknologi Vi anvender velfærdsteknologien aktivt i arbejdet med forebyggelse Vi udvikler de kompetencer, der er nødvendige for at anvende velfærdsteknologi Vi understøtter borgerens kompetenceudvikling i forhold til anvendelse velfærdsteknologien Vi har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, både i forhold til den nye teknologi og medarbejdernes nye rolle Vi samarbejder med uddannelsesinstitution er og interesseorganisationer om udvikling af relevante kompetencer Vi arbejder aktivt med videndeling og erfaringsudveksling på tværs af faglighed og områder Vision 2016 Velfærdsteknologi i Odsherred Kommune Vi samarbejder om indførelse og udvikling af velfærdsteknologi Vi har en kultur der understøtter Borgeren i anvendelse af velfærdsteknologien Vi har fokus på de etiske aspekter ved anvendelse af velfærdsteknologi Vi har fokus på effekten af anvendelse af velfærdsteknologien i service og opgaveløsningen Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der sikrer, at vores investeringer i velfærdsteknologi giver nytteværdi Vi har en incitamentsstruktur der understøtter udvikling og investering i velfærdsteknologi Vi anvender en fælles metode i vores vurdering af nye velfærdsteknologier Vi arbejder løbende med effektivisering og udvikling af anvendelse af de eksisterende teknologier Ressourcer og organisering Vi fremmer en struktur og de nødvendige ressourcer, der sikre sammenhæng og innovation i opgaveløsningen Vi sikrer en helhedsorienteret indsats og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger Vi har en klar ansvarsfordeling i forhold til udvikling, implementering og drift af velfærdsteknologier Vi sikrer samarbejde om innovation og anvendelse af velfærdsteknologi med interne og eksterne parter Vi samarbejder med interne og eksterne parter om demonstration og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger Teknologi DIAS 1 Vi udvikler og anvender velfærdsteknologi som fungerer og giver værdi for borgerne og medarbejderne Vi investerer løbende i vores teknologisk platform, så vi sikre at vi kan anvende de bedst egnede teknologiske løsninger Vi arbejder løbende med at udvide integration mellem vores it-løsninger Vi lægger vægt på brugervenlighed, kvalitet og sammenhæng ved valg og implementering af velfærdsteknologiske løsninger (også driftssikkerhed) Vi indgår altid i dialog om tilpasning af løsningerne til brugerens behov, så de giver værdi Strategi for Velfærdsteknologi Side 6 af 12

7 4 Pejlemærker og principper Strategien for realisering af vision 2016 udmøntes i nedenstående pejlemærker og principper. 4.1 Medborgerskab Vi understøtter anvendelse og anskaffelse af løsninger, der kan bevare og udvikle borgerens funktioner og livskvalitet Principper Vi tager udgangspunkt i fælles ansvar borger og kommune imellem. Det betyder, at vi samarbejder med den enkelte borger om den individuelle løsning med udgangspunkt serviceniveau og kvalitetsstandarder Det er vigtigt, fordi vi anser anvendelsen af velfærdsteknologi som et fælles middel til at bevare og udvikle borgerens selvstændighed og livskvalitet Vi styrker Borgerens mulighed for at mestre eget liv Det betyder, at vi anvender velfærdsteknologiske løsninger, der styrker muligheder for forebyggelse og rehabilitering, eksempelvis gennem anvendelse af teknologier til træning og udvikling. Det er vigtigt, fordi vi tror på at de fleste borgere oplever større livskvalitet ved at have mulighed for at kunne klare sig selv og fordi vi ønsker at anvende vores ressourcer mest effektivt. Vi inspirerer Borgeren til at anskaffe og anvende velfærdsteknologi Det betyder, at vi gennem oplysning til borgerne løbende gør opmærksom på nye muligheder og fordelene ved at anvende velfærdsteknologi i deres dagligdag. Det er vigtigt, fordi vi mener at mange borgere vil kunne drage nytte af nye teknologiske muligheder. Vi samarbejder med Borgeren om innovation, udvikling og implementering af velfærdsteknologi Det betyder, at vi involverer borgeren og relevante organisationer i arbejdet med at udvikle og implementere velfærdsteknologiske løsninger. Vi gør det blandt andet ved gennemførelse af pilotprojekter, afholdelse af inspirations- og dialogmøder m.v.. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at sikre udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger er forankret i borgernes behov og ønsker, og fordi vi ønsker at lade os inspirere til udvikling af nye løsninger og tilbud. Vi anvender velfærdsteknologien aktivt i arbejdet med forebyggelse Det betyder, at vi arbejder med etablering af velfærdsteknologiske løsninger hvis anvendelse er med til at forebygge funktionstab og understøtte sundhedsfremme. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at højne sundhedstilstanden. Strategi for Velfærdsteknologi Side 7 af 12

8 4.2 Kompetencer og faglighed Vi udvikler de kompetencer, der er nødvendige for at anvende velfærdsteknologi Principper Vi understøtter borgerens kompetenceudvikling i forhold til anvendelse af velfærdsteknologien Det betyder, at vi sikrer at borgeren kan få den nødvendige support og vejledning i anvendelse af de velfærdsteknologier vi arbejder med. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at give borgeren den bedst mulige oplevelse og værdi ved anvendelse af velfærdsteknologierne. Vi har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, både i forhold til den nye teknologi og medarbejdernes nye rolle Det betyder, at vi aktivt arbejder med at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til anvendelse og vejledning i brugen af velfærdsteknologien Det er vigtigt, fordi vi ønsker at vores medarbejdere er bedst muligt klædt på til at varetage de nye opgaver og aktivt medvirker til at skabe en effektiv udnyttelse af mulighederne. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer om udvikling af relevante kompetencer Det betyder, at vi i vores møde og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer formidler vores erfaringer og ønsker til fremtidige kompetencer. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at sikre os at vores fremtidige medarbejdere har de bedst mulige kompetencer. Vi arbejder aktivt med videndeling og erfaringsudveksling på tværs af faglighed og funktioner Det betyder, at vi jævnligt har dialog på tværs af kommunens organisation med henblik på at udveksle erfaringer og ideer omkring anvendelse og udvikling af velfærdsteknologier. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at styrke samarbejdet og udviklingen af helhedsløsninger i anvendelsen af velfærdsteknologi. Strategi for Velfærdsteknologi Side 8 af 12

9 4.3 Kultur og etik Vi samarbejder om indførelse og udvikling af velfærdsteknologi Principper Vi har en kultur der understøtter øget anvendelse af velfærdsteknologi Det betyder, at vi alle har et positivt fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og for løbende udbygning af de muligheder teknologierne giver. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at anvende velfærdsteknologiske løsninger i størst muligt omfang hvor det giver mening. Vi har fokus på de etiske aspekter ved anvendelse af velfærdsteknologi Det betyder, at vi i vores anskaffelse, implementering og anvendelse af velfærdsteknologi har fokus på etiske problemstillinger, lovgivning, vejledninger m.v. Det er vigtigt, fordi borger og medarbejdere skal kunne føle sig trygge i forbindelse med anvendelse af velfærdsteknologien. Vi har fokus på effekten af anvendelse af velfærdsteknologien i service og opgaveløsningen Det betyder, at vi har fokus på både de kvalitetsmæssige og de ressourcemæssige effekter og på realisering af disse i vores anvendelse af velfærdsteknologier. Det er vigtigt, fordi vi gerne vil have en kultur, der har fokus på at skabe mere værdi. Strategi for Velfærdsteknologi Side 9 af 12

10 4.4 Resultater, værdi og styring Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der sikrer, at vores investeringer i velfærdsteknologi giver nytteværdi Principper Vi har en incitamentsstruktur der understøtter udvikling og investering i velfærdsteknologi Det betyder, at vi sikrer at de resultater vi skaber, tilgodeser vores samlede organisation og at alle har et incitament til at indgå i udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi. Det er vigtigt, fordi vi alle har en fælles interesse i at sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne. Vi anvender en fælles metode i vores vurdering af nye velfærdsteknologier Det betyder, at vi anvender et beslutnings- og styringsgrundlag for vores udvikling, anskaffelse og anvendelse af velfærdsteknologi. Det er vigtigt, fordi det sikrer et fælles grundlag for overblik, vurdering, prioritering og gennemførelse af projekter og tilvejebringer de nødvendige ressourcer. Vi arbejder løbende med effektivisering og udvikling af anvendelse af de eksisterende teknologier Det betyder, at vi sikrer at alle velfærdsteknologiske løsninger, vi anvender, hele tiden forbedres og udvikles, og at vi drager nytte af den viden og erfaringer vi får. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at sikre og udvikle værdien af løsningerne for borgere, medarbejdere og kommunen. Strategi for Velfærdsteknologi Side 10 af 12

11 4.5 Ressourcer og Organisering Vi fremmer en struktur og de nødvendige ressourcer der sikre sammenhæng og innovation i opgaveløsningen Principper Vi sikrer en helhedsorienteret indsats og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger Det betyder, at vi anvender de samme teknologier, teknologiske platform og i høj grad sikrer en koordineret udvikling. Det er vigtigt, fordi vi vil sikre den bedst mulige helhed og udnyttelse af ressourcerne. Vi har en klar ansvarsfordeling i forhold til udvikling, implementering og drift af velfærdsteknologier Det betyder, at vi har veldefinerede roller og opgaver omkring velfærdsteknologien, der sikrer en kvalitetsmæssige og effektiv anvendelse. Det er vigtigt, fordi vi ønsker en koordineret og ressource effektiv indsats gennem anvendelse af de rette kompetencer. Vi sikrer samarbejde om innovation og anvendelse af velfærdsteknologi med interne og eksterne parter Det betyder, at vi investerer ressourcer i at deltage i brugerdrevet innovationsprocesser og tager initiativ til samarbejder med interne og eksterne organisationer, eksempelvis andre kommuner, sundhedssektoren og industrien. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at yde vores bidrag og søge indflydelse på udvikling af de fremtidige teknologier. Vi samarbejder med interne og eksterne parter om demonstration og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger Det betyder, at vi indgår i projekter og forløb omkring demonstration og afprøvning af velfærdsteknologier. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at give medarbejdere og borgere mulighed for at se og prøve teknologierne inden de anvendes i praksis, og fordi vi ønsker indflydelse på teknologiernes udvikling. Strategi for Velfærdsteknologi Side 11 af 12

12 4.6 Teknologi Vi udvikler og anvender velfærdsteknologi som fungerer og giver værdi for borgerne og medarbejderne Principper Vi investerer løbende i vores teknologisk platform, så vi sikre at vi kan anvende de bedst egnede teknologiske løsninger Det betyder, at vi aktivt fornyer vores teknologiske platform for at udnytte de teknologiske muligheder. Det betyder også, at vi aktivt indgår i dialog med den ansvarlige organisation for Odsherred Kommunes it- og digitaliseringsudvikling, med henblik på at sikre den bedst mulige teknologisk platform. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at være parate til løbende at tage nye løsninger i brug. Vi arbejder løbende med at udvide integration mellem vores it-løsninger Det betyder, at vi ønsker at skabe sammenhæng mellem vores it-løsninger, således at vi kan løse vores opgaver bedst muligt gennem tilgang til alle relevante informationer m.v. Det er vigtigt, fordi vi lægger vægt på at kunne basere og tilrettelægge vores opgaveløsning, på det bedst mulige grundlag, til gavn for borgere og medarbejdere. Vi lægger vægt på brugervenlighed, kvalitet og sammenhæng ved valg og implementering af velfærdsteknologiske løsninger (også driftssikkerhed) Det betyder, at vi prioriterer brugervenlighed og stiller funktionelle krav til leverandører af vores velfærdsteknologiske løsninger, og at vi gerne indgår i dialog med leverandører om udvikling af løsningerne. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at give borgere og medarbejdere den bedst mulige oplevelse omkring anvendelse af velfærdsteknologier og fordi vi ønsker at få mest mulig værdi ud af anvendelse af løsningerne. Vi indgår altid i dialog om tilpasning af løsningerne til brugerens behov, så de giver værdi Det betyder, at vi i vores arbejde med implementering af velfærdsteknologier aktivt inddrager brugerne i implementeringen, og at de som udgangspunkt implementeres i forhold til den enkelte brugers behov og muligheder. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at sikre at teknologierne giver den ønskede værdi for borgere og medarbejdere. Strategi for Velfærdsteknologi Side 12 af 12

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet 1. Om Udviklingspartnerskabet i Gribskov og erfaringer med at få partnerskaber til at virke 2. Om erfaringer med at arbejde med velfærdsteknologi i partnerskabet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre?

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? 28. nov. 2013. Oplæg Carenet ved Chris Nørregaard, udviklingskonsulent Konteksten og Giraffen Med udgangspunkt

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Serviceområde: Omsorg og pleje

Serviceområde: Omsorg og pleje Serviceområde: Omsorg og pleje Fokusområde: Kroniske sygdomme Fysisk træning til borgere med kroniske sygdomme. Borgere med kroniske sygdomme får fra maj 2010 tilbud om fysisk træning. Tilbuddet er evalueret

Læs mere