Vingsted, den 3. december Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den november 2013 i DGI-huset Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle"

Transkript

1 Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den 3. december 2013 Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den november 2013 i DGI-huset Vejle Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. DAGSORDEN 1. Velkomst, sang og præsentation. - Herunder valg af dirigent. 2. Udvalgets beretning 3. Nyt fra landsdelsforeningerne Har der været fremgang eller tilbagegang? Hvordan er arbejdet gået i 2013 og hvilke nye ting har I sat i gang? Hvilke nye initiativer har I planer om for 2014? 4. Landsmesterskaber 5. Kurser og arrangementer Indkomne forslag 7. DGI Krockets handlingsplan Generelle informationer 9. Valg 10. Eventuelt 11. Afslutning og kaffe DGI Vingsted Skovvej Bredsten Tlf CVR:

2 Dagsorden 1 Velkomst, sang og præsentation. - Herunder valg af dirigent. Referat Efter en sang bød Kaj Kristensen velkommen. Willy Bay blev valgt som dirigent. Frank Mortensen og Kristian Hedegaard blev valgt som stemmetællere. 2 Udvalgets beretning Kaj Kristensen aflagde beretning. Gav anledning til følgende kommentarer: Kirsten Pilgaard, DGI Nordjylland: Vedr. antal til enkeltmand: Vi kunne godt tænke os, at vi fremover måtte stille med 3 spillere i hver række. Det kunne hjælpe på det samlede deltagerantal. Kaj Kristensen: Det bliver en stor turnering med 3 spillere. Men vi vil i hvert fald tage det med i vores overvejelser. Kugler: Hvilke typer kugler er det, vi fremadrettet får mulighed for at købe? Det er de kugler, I har brugt på kurser. Fremover er det landsdelene selv, der skal indkøbe kuglerne hos leverandøren. Og det bliver sandsynligvis muligt kun at bestille f.eks. et sæt kugler ad gangen. Den nøjagtige pris kender vi ikke endnu, men et sæt kugler bliver billigere end hidtil. På hjemmesiden vil der komme oplysninger om leverandøren m.v. Frank Mortensen, DGI Midtjylland: Kugler: Hvordan skal vi kontrollere, at kuglerne opfylder kravene, når det ikke er landsudvalget, der er ansvarlig? Kaj Kristensen: Vi anbefaler en leverandør på hjemmesiden. Og benytter I denne, er kravene til krocketkuglerne opfyldt. Det kan I være sikre på. Kvalitetsmæssigt ligger de meget tæt på de gamle kugler. Så det skal nok blive rigtig godt. I dag skal vi købe min. 100 sæt ad gangen á 500 kr. Hos den nye leverandør kan man bestille 1 sæt ad gangen. Men der kommer som tidligere nævnt flere oplysninger på hjemmesiden senere. Aase Grønbæk Thomsen, DGI Vestjylland: Vi vil gerne deltage i enkeltmands-stævnet hvert år. Og navnet kunne godt være Danmarksmesterskab i stedet for Landsmesterskab. Side 2

3 Anni Ladefoged, DGI Sydvest: Vedr. L2013: Tilmeldingsformen skal ikke have ros. Det var en god dag med efterskoleeleverne. Kirsten Bjarnholt: Det bliver jo ikke noget problem, hvor kuglerne bliver købt, når nu leverandøren oplyses på hjemmesiden. Så er kvaliteten i orden. Kern Christensen: Vil gerne kontakte den nye leverandør for at drøfte pris og evt. et DGI-tryk på kuglerne. Herluf Rasmussen, DGI Storstrømmen: Har testet 5 forskellige kugler på et kursus der i blandt den omtalte nye kugle fra Hobro. Og den fungerer altså fint! Herefter blev beretningen godkendt. 3 Nyt fra landsdelsforeningerne Har der været fremgang eller tilbagegang? Hvordan er arbejdet gået i 2013 og hvilke nye ting har I sat i gang? Hvilke nye initiativer har I planer om for 2014? Se vedlagte skriftlige tilbagemeldinger fra landsdelsforeningerne. Der blev spurgt ind til, hvad natkrocket var! Arvid Mærsk, DGI Midt- og Vestsjælland: Vi møder kl. 15, spiller krocket og hygger os. Imens tændes grillene op. Så griller vi, og hygger os. Derefter spiller vi så krocket igen i skæret fra fakler 4 Landsmesterskaber Kaj orienterede. Aase Grøn, DGI Vestjylland: Vi har fået nogle klubber til at sponsere deres mestre, så de kan deltage i landsmesterskaberne. Enkeltmand Det var så 3. år, vi afviklede det og anden gang i Oksbøl. Det var et godt stævne. Der var 79 spillere, en tilbagegang på 9 spillere. Der blev spillet i alle rækker. Vi i udvalget føler, at det med at både nr. 1 og nr. 2 indbydes i alle rækker gør, at stævnet bliver mere attraktivt. En stor tak til Oksbøl. Par I år blev landsmesterskabet afholdt i Holstebro i samarbejde med DGI Vestjylland. Der var 104 spillere, en tilbage gang på 24 spillere. Der var ikke sol den dag, men regn hele dagen. Men alle tog det med et smil. Der var forskellige velkomster bl.a. af Holstebros borgmester. Vi vil gerne sige en stor tak til Holstebro Krocket og krocketudvalget i DGI Vestjylland. Side 3

4 Hold For 6. år i træk blev landsmesterskabet afholdt i Vildbjerg i samarbejde med DGI Midtjylland og Vildbjerg Krocket klub. Der deltog 156 spillere. Det var det samme som sidste år, og der var solskin de to dage, stævnet blev afholdt. Der skal lyde en stor tak til folkene fra Vildbjerg. Og også en stor tak til DGI Midtjylland ved Kjeld Kristensen. Landsudvalget ønsker alle vindere af landsmesterskaberne et stort tillykke. Diplomer Det overvejes, at en skabelon til deltagerdiplomerne fremover vil være tilgængelig på hjemmesiden. Man kan da udskrive et deltagerdiplom og selv skrive sit navn derpå, hvis man ønsker det. Vinderdiplomerne vil stadig blive udleveret. 5 Kurser og arrangementer 2014 Dorte gennemgik de kurser og arrangementer, der er planlagt i Instruktørsamling: marts i Vingsted K3 og K4: maj, sted oplyses senere Landstræf: juni i Vejen Idrætscenter LM for enkeltmand: 26. juli i Tåstrup LM for par: 13. september, Skørping LM for hold: september i Vildbjerg Midtvejsmøde: 15. november i Vejle 6 Indkomne forslag Forslag fra Harboøre, DGI Vestjylland: Aase Grønbæk Thomsen uddybede forslaget. Der var en drøftelse herom, og koordineringsgruppen arbejder videre forslaget. Forslag fra Kern Christensen: Kern uddybede forslaget. 25 stemte nej, 5 stemte ja, 1 blank stemme. Dermed blev forslaget ikke vedtaget. 7 DGI Krockets handlingsplan 2014 Blev gennemgået. Handlingsplanen medsendt dette referat. 8 Generelle informationer Karen Friis Nielsen, chef for afdelingen DGI Idræt og Motion, orienterede om idrætternes organisering i forbindelse med skarpere prioritering og tydeligere arbejdsfordeling. En prioriteret idræt betyder, at der i hver eneste landsdelsforening skal arbejdes med denne idræt på et vist niveau. De 9 prioriterede idrætter er som følger: Badminton, cykling, fodbold, gymnastik & fitness, håndbold, løb, svømning, skydning og tennis. Side 4

5 De øvrige 9 idrætter er: Petanque, krocket, agility, atletik, basketball, bordtennis, dans & musik, kampidræt og volleyball. Disse vil fremover være forankret i landsdelsforeningerne, hvor 3 regioner samarbejder om de ni idrætter. De 3 regioner er opdelt som følger: Midt/Nord: Nordjylland, Midtjylland, Vestjylland og Østjylland. Syd: Sydvest, Sydøstjylland, Sønderjylland, SdU og Fyn Sjælland: Midt- og Vestsjælland, Nordsjælland, Storstrømmen, Storkøbenhavn og Bornholm. DGI Krocket vil fremadrettet være en koordineringsgruppe. Så der fortsættes stort set som hidtil, blot med 3 medlemmer i gruppen og et nedsat rammebudget! Der kan være nogle konsekvenser ude i landsdelene, så som færre timer til krocket på kontorerne m.v. Karens oplæg gav anledning til følgende kommentarer: Arvid Mærsk, DGI Midt- og Vestsjælland: Økonomi: Gælder økonomien både de prioriterede og de øvrige idrætter? Karen: Dette gælder for de øvrige idrætter. Vedr. Midtvejsmødet over 1 eller 2 dage: Karen: Der er udgifter til overnatning, forplejning m.v. i forbindelse med 2-dagsmøder. Disse udgifter for Koordineringsgruppen skal jo også finansieres. Men det er Koordineringsgruppen, der træffer beslutning, hvorledes der skal prioriteres. Bornholm har en særordning i DGI hvad angår rejseudgifter. Så deltagere derfra kan evt. tage af sted dagen før. Jeg mener, det er vigtigt, at I bibeholder at mødes en gang om året. Det er jo her, I udveksler erfaringer, vælger medlemmer til Koordineringsgruppen osv. Der var en drøftelse af online-tilmelding, CRM m.v., som opfattes lidt komplekst flere steder. Der blev spurgt til en foreningsmedlemsoversigt. Denne kan fås ved henvendelse til eget landsdelskontor. Karens PowerPoint er medsendt dette referat. 9 Valg DGI Krocket nedlagde sig selv som udvalg, da der som konsekvens af skarpere prioritering og tydeligere arbejdsfordeling fremadrettet er tale om en koordineringsgruppe i stedet for et udvalg. Side 5

6 Herefter var der skriftlig afstemning om 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år. Følgende blev valgt: Kaj Kristensen med 26 stemmer, valgt for to år Carl Ejnar Friis Lyngsø med 18 stemmer, valgt for to år Dorte Johansen med 16 stemmer, valgt for 1 år Suppleant: Kirsten Pilgaard 10 Eventuelt Regeludvalget v/carl Ejnar Friis Lyngsø Orienterede om regeludvalget. Når udvalget har behandlet en forespørgsel, bliver svaret tilgængelig på hjemmesiden, og vedkommende der har rejst spørgsmålet, modtager en mail herom. Der har været 10 forespørgsler. Kirsten Bjarnholt udmelder DGI Krocket af World Croquet Federation. Tommy Risum Jensen, DGI Nordvest: Vedr. sammenlægningen af DGI Nordvest, DGI Midtjylland og DGI Nordjylland: Er det korrekt, at vi i en overgangsperiode må sende mere end 1 hold afsted til LM? Hvis ikke, så får vi færre og færre deltagere til landsmesterskaberne. Kaj Kristensen: I den forbindelse må I meget gerne rette henvendelse til Koordineringsgruppen. Så skal vi nok behandle henvendelsen og vende tilbage. Herluf Rasmussen, DGI Storstrømmen: Det er naturligt, at hver landsdel kun sender 1 hold i hver række! Torben Bergenstoff, DGI Nordsjælland: Senioridræt forsvinder, og mange krocketudvalg i landsdelene er underlagt senioridræt. De skal nu til at være selvstændige, hvilket medfører eget budget m.v. Flere steder er krocket et selvstændigt udvalg. Kristian Hedegaard, DGI Sydøstjylland: Jeg synes, mødet har været afholdt effektivt. Og det er nogle flotte diplomer Tommy Risum Jensen, DGI Nordvest: Er enig med Kristian i, at mødet har været afholdt på en god måde. Og så vil jeg gerne sige jer alle tak for de år, jeg har været med. Jeg indtræder ikke i det nye udvalg ved Side 6

7 sammenlægningen, så dette her er mit sidste Midtvejsmøde. Kern Christensen ønskede tillykke til Carl Ejnar, Dorte og Kaj og takkede for de 4 år, han havde været med. 11 Afslutning og kaffe Willy Bay takkede for et par gode dage sammen med hele forsamlingen! For referat: Birgitte Drews Side 7

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere