Det sociale intranet. whitepaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sociale intranet. whitepaper"

Transkript

1 Det sociale intranet whitepaper 1

2 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et mål i sig selv, men et middel til at løse et problem. Vi siger, at vi sætter social foran alt - og dette gælder i høj grad også organisationens interne processer og værktøjer. Så i dette white paper sætter vi fokus på intranettet og hvordan, dette kan forbedres gennem socialitet. På vores gå-hjem-møde den 7. oktober holdt vi oplæg om det sociale intranet og inddrog en masse interesserede i at tale om emnet. Dette white paper er et produkt af de snakke og erfaringer, der kom ud af eftermiddagen, vores arbejde med og research om det sociale intranet. Whitepaperet ligger i forlængelse af vores tidligere whitepaper; Den Sociale Organisation 1. Vores motivation for at kaste os over det sociale intranet er dels, at mange af de frustrationer, vi møder i forhold til den sociale organisation, er intranettet. Det virker ikke. Det fordrer ikke samarbejde. Det er en ligegyldig opslagstavle for informationer. Og når der er endelig er noget vigtigt, ser vi det ikke, fordi vi ikke kommer på intranettet. Og så er det ikke socialt. Giver intranettet overhovedet mening i en tid, hvor organisationen i stigende grad bliver udfordret på, hvad der er internt og hvad, der er eksternt? Og giver det mere mening, når vi sætter socialt foran? Det mener vi, det gør. I dag er arbejdsstyrken i voksende grad vidensmedarbejdere, som arbejder med uudtalt viden, og som ikke kan eller bør basere sit arbejde på manualer, regler eller procedurer. Ifølge en undersøgelse af The Work Foundation, Knowledge Workers and Knowlegde Work 2 arbejder 60% af den totale arbejdsstyrke i dag arbejder med viden i større eller mindre grad. For at disse medarbejdere skal kunne arbejde effektivt, koordinere deres aktiviteter og dele deres erfaringer, har en organisation brug for et sted, hvor medarbejderne kan samle kommunikation, distribuere viden og finde relevante informationer. Men det intranet, der findes i mange organisationer i dag, tager form som en virtuel opslagstavle fra ledelse til medarbejdere uden aktivitet eller interaktion. Og det er ikke vejen frem. Det henvender sig til de 40%,

3 som har brug for at få fortalt fra ledelsen, hvad de skal lave, og ikke de 60%, som har brug for at diskutere med hinanden, hvordan de skal løse opgaver. Intranettet er sjældent en del af de centrale daglig kommunikationsformer, hvorfor megen kommunikation og vidensoverførsel foregår gennem andre kanaler, s, vedhæftede dokumenter, instant messenger, telefon eller den berygtede folder på F:, M: eller V: drevet - og typisk også ved fysisk møder. Resultatet af dette er ofte tab af viden, manglende videndeling og komplekse samarbejdsmetoder. Derfor tages kommunikationsværktøjer uden for organisationen i brug - Yammer, Podio, Basecamp, Google Docs, ja sågar Facebook bruges uden om organisationens kommunikationspalet. Intranettet må indeholde tilsvarende samarbejdsfunktioner, hvis det skal give mening i fremtiden. I stigende grad bliver kommunikationsværktøjer til samarbejdesværktøjer og vice verca, netop fordi det er blevet vigtigt at kommunikere i samtidighed, mens vi arbejder. Det er netop det, der er sket i de sociale medier; vi kommunikerer, mens vi gør noget. Når vi sætter socialt foran intranettet, sker der noget mere. Intranettet bliver en platform for alt det, der forgår mellem medarbejderne i virksomhedens samtaler, opdateringer, projekter, viden, relationer etc., og det begynder pludselig at ligne et socialt netværk eller et centralt værktøj, mere end en centraliseret opslagstavle for nyheder. Intranettet er typisk for meget intra og for lidt net Vi går altså mod mere integration af sociale teknologier. Vi ser allerede en mængde lette og hurtige sociale enterprise-medier trænge ind i organisationen - f.eks. Yammer.com eller Podio.com. Fordelen ved disse er, at de i første omgang er nemmere at forme og forhandle, mens de tages i brug. De skabes af medarbejderne, men oftest er de svære at placere centralt i organisation, mens større ITsystemer omvendt er svære at implementere og derfor ikke så let lader sig forme løbende. Vi kan forudse en konvergens, hvor de lette systemer bliver mere integrerede i virksomhedens nervesystem, og hvor tungere og større IT-systemer bliver lettere og bedre at forme ud fra organisationens behov. Analysevirksomheden Gartner 3 forudser, at sociale teknologier i løbet af de næste 5 år vil blive integreret i de fleste forretningssystemer. Og at sociale CRM, intern kommunikation og samarbejde bør være et strategisk hovedfokus for virksomheder i den nære fremtid. 3 2

4 Udfordringer: 1. Manglende strategisk og forretningsmæssig afsæt I mange organisationer er intranettet ikke det centrale kommunikationsværktøj, men nærmere en intern hjemmeside. Oftest med de samme udfordringer som virksomhedens eksterne hjemmeside; nogen skal vedligeholde og finde på indhold men indholdet er oftest uden et egentligt forretningsmæssig incitament. 2. IT-afdeling indkøber og ejer platformen En af de centrale udfordringer ved intranettets nuværende stand er, at det ikke er de medarbejdere, der skal arbejde med værktøjerne, der vælger og køber dem. Typisk er det IT-afdelingen, som er blevet ejere af platformen og oftest også administrerer den i forhold til at skabe nye områder eller tilføje indhold. 3. Kommunikationsafdelingen som gatekeeper Hvor det typisk er IT afdelingen, der ejer teknologien, er det kommunikationsafdelingen, der står for indholdet og er redaktører på intranettet. Dette er naturligt i forhold til at se intranettet som en intern hjemmeside, men kommunikationsafdelingen bliver i stigende grad også en gatekeeper i tilgangen til intranettet, hvorfor andre i organisationen ikke har let adgang til at kommunikere via platformen. Resultatet er, at intranettet centraliseres, og kommunikationen går kun én vej. 4. Medarbejderne mangler Medarbejderne har typisk ikke en identitet på intranettet eller mulighed for at let at bidrage til det. Det skaber et kommunikativt rum, som ikke fordrer, at medarbejderne kan tage ejerskab og bidrage til kommunikationen. 5. Langt fra dagligdagen Intranettet er i mange tilfælde for langt fra hverdagen. Det er ikke et sted, der relaterer sig til arbejdsfunktion eller opgaver, men typisk omkredser kommunikation oppe fra og ned. Den horisontale kommunikation mellem kollegaer og især kommunikation nede fra og op får ikke plads, fordi det måske strider mod organisationens opbygning. 6. Struktureret efter organisations logik Intranettet er typisk et sted, man finder de centrale informationer, organisationen har opbygget. Men typisk er disse informationer lagret efter organisationens logik og ikke efter den enkelte brugers tilgang. Ligger rejseafregning under HR eller økonomi, og hvorfor ligger det ikke begge steder? Socialitet handler ikke kun om samtaler og videndeling, men også om andre måde at organisere information på eksempelvis gennem folksonomier eller tags samt at indhold skilles fra form eller struktur, således at det let kan søges frem. 7. Organisationens kultur: én kultur, én mentalitet. Endelig er der en central faktor, som ikke må undervurderes; organisationens kultur. Har organisationen ikke kultur for at dele viden, sker det heller ikke af sig selv over intranettet. Kommunikation er noget andre gør - det er ikke mit job. Eller måske er der fra ledelsen ikke noget ønske om, at medarbejderen bruger sin tid på dette. I mange organisationer er tid og ressourcer den overvejende grund til, at kommunikationen ikke er mere delt og åben, men oftest er det et spørgsmål om, om kulturen er til stede. Og som en deltager på vores gå-hjem-møde formulerede det: Intranettet forudsætter én bestemt kultur og én bestemt mentalitet - og typisk er der mange i en organisation. 3

5 Løsningen: De sociale medier er oftest associeret med noget, man beskæftiger sig med uden for arbejdstiden og bliver derfor både af medarbejdere og ledelse ikke prioriteret. Men det er også muligt at se de sociale medier som noget virksomt. Organisationer er grundlæggende sociale, men i mange organisationer er socialitet sat til side til fordel for systemer og forretningsgange i lukkede systemer, som gennem beslutningslag skal sikre, at det rigtige slipper igennem, men som samtidig også gør kommunikation, samarbejde og videndeling til en tung proces og begrænser tilgangen til de kanaler, der er centrale for kommunikationen i virksomheden. Det sociale intranet er i højere grad bygget op omkring ideen om åbne systemer, hvor der ikke er begrænsninger i forhold til, hvem der har adgang til kommunikationen, og hvor intranettet understøtter samarbejde og forbindelser mellem relevante forbindelser i organisationen. Ved at ændre kommunikation fra at være noget nogen gør, til noget alle gør, som en del af det arbejde, der foregår i virksomheden. Arbejde er kommunikation Det centrale ved sociale intranet er, ligesom på det sociale internet, at brugerne, i dette tilfælde medarbejderne og interessenter i organisationen, får en identitet. Traditionelt set har man haft telefonbogen som den centrale oversigt over organisationens medlemmer, men med en social identitet på intranettet, bliver identitetsskabelsen flyttet over på de handlinger, man foretager sig i organisation. Altså et skift fra en statisk database til et dynamisk og løbende udviklet netværk. Med en identitet kan der også skabes relevante forbindelser mellem medarbejder og medarbejder og mellem medarbejdere og projekter. Sæt det sociale i spil som noget produktivt, effektivt og besparende Det sociale intranet skaber mere produktivitet ved at lade folk bruge intranettet i deres arbejde og derved give mulighed for at samarbejde på tværs i organisationen og i formater, som er mere åbne for bidrag. Det sociale intranet er effektivt ved bl.a. at eksponere, hvad der sker i organisationen. Det bliver derfor muligt at koordinere og planlægge samt skabe relationer, således at de rigtige kompetencer kommer i spil på det rigtige tidspunkt. Det sociale skaber besparelser ved gennem højere grad af transparens at skære uproduktive led væk og gør det hurtigere at cirkulere og dele information, hvilket typisk har været en centraliseret opgave. Igennem sociale handlinger såsom deling, ratings, kommentarer og tags bliver information filtreret og ledt hen til de rigtige mennesker. De interne sociale netværk kan styre vores opmærksomhed og sikrer derfor, at vi modtager den rigtige information, og at vi slipper for at skulle overskue information, som er irrelevant. 4

6 Kommunikation Samarbejde Netværk intranettet kan ses som et kommunikativt og socialt økosystem i organisationen. 5

7 De 3 elementer Kommunikation Person Processer Platform Formål/værdi Jeg kan deltage, bidrage og få overblik over virksomhedens centrale kommunikation, idéudvikling og kulturskabelse. Giver overblik over, hvad der foregår i organisation på tværs. Hvor langt er vi med vores mål? Hvad er vigtigt fra et ledelsesmæssigt og fra et medarbejdermæssigt synspunkt? Centrale informationer om organisationen. Artikler Blogs Billeder Video Idéplatforme Data/tal Visualisering Ting og folk der rykker. Nyheder udefra. Kommunikation er det, som giver vækstbetingelserne for, at virksomheden fungerer optimalt, og at der bliver kommunikeret Samtaler der leder virksomheden fremad eller håndterer svære tider. Samarbejde Jeg kan gå ind i projekt-/team-/ afdelingsrum, hvor man kan arbejde med andre omkring projekter knyttet til specifikke opgaver. Understøttelse af projektarbejde eller grupper, der arbejder på tværs af organisationen. Det er også her netværk kan opstå f.eks. baseret på interesse og praksisfælleskaber på tværs af organisationen. Projektrum Aktivitetsstrømme To dos Milestones Deling af filer Linksdeling Wikis Microblogs Video Samarbejde er der, hvor intranettet bliver til arbejde. Hvor viden opsamles mens man arbejder. Her kan man så, høste og skabe. Netværk Jeg kan gå i en-til-en dialog, skabe relationer, anbefale eller finde andre i organisation. Jeg kan se hvad folk laver, og hvad de har lavet. Spørge dem hvis jeg vil vide noget. Understøttelse af netværksdannelse og at medarbejdere kan skabe en identitet gennem deres brug af intranettet. Synliggørelse af hvem der arbejder på hvad, med hvem. Profiler Following Updates Relationer Historik Kompetencer/interesser. aggregeret indhold Direct messaging Netværk er rodnettet under hele organisation, og det skal være muligt at skabe nye forbindelser og eventuelt også inddrage eksterne kontakter 6

8 Kommunikation Alle virksomheder har brug for effektiv centraliseret kommunikation på tværs af hele organisationen, og det er netop kommunikationen fra kommunikationsafdelingen til medarbejderen, som mange i dag forbinder intranettet med. Kommunikationen i virksomheder har dog mange andre elementer i sig end traditionelle artikler og envejsinformationer. På det sociale intranet udvides mulighederne fra kun at være kommunikation til også at være informationsstrømme. Kommunikationen udvikles til at være mere konkrete tiltag, hvor alle organisationens medarbejdere involveres på måder, som skaber langt større værdi for organisationen og for den enkelte medarbejders muligheder for at deltage. Det sociale intranet kan fremhæve interessante tiltag, folk der rykker, nye ansigter, vellykkede projekter og lignende uden det store redaktionelle arbejde. Ved at medarbejderne selv kommunikerer om deres arbejde med henblik på sin egen projektgruppe, på sin afdeling eller forretningsområder, kan indhold gøres tilgængeligt på forskellige niveauer af organisationen med en minimal redaktionel indsats. Ved at engagere hele organisationen i virksomhedens overordnede forretning, kan såkaldt crowdsourcing igennem idéplatforme iscenesættes. På idéplatforme kan medarbejderne submitte idéer, viden eller forslag, som kan ses af andre. Ofte vil andre kunne kommentere på indsendte forslag, stemme og rate indlæg, og en idéplatform fungerer derfor som en selvstændig økologi. Disse tiltag kan f.eks. bruges til at bede om input fra hele organisationen til strategiarbejde, som input på projekter, undersøgelser etc. Hele organisationens innovationskraft styrkes og gøres lettere ved denne iscenesættelse på det sociale intranet. En anden type tiltag i dette område kan være ledelses- og medarbejderblogs. Ved at bede organisationens medarbejdere om at blogge, kan ledere og medarbejdere tydeliggøres og åbne op for interessante samtaler og forbindelser til mennesker i organisationen, som bloggeren ellers ikke ville kunne have haft en samtale med. Blogs er altså både god til at understøtte traditionel top-down kommunikation, men faciliterer også, at ledelsen og medarbejdere et tættere på mennesker i hele organisationen. Nyheder i organisationer kan på et socialt intranet både nå længere ud i organisationen og tilføres nye dimensioner på et socialt intranet. Kommentarfelter og ratings åbner op for, at interne nyheder kan forbinde mennesker med spændene projekter på tværs af organisationen, som ellers ikke ville have opdaget hinanden. Nyheder kan kvalificeres med kommentarer og links. Og nyheder kan spredes direkte til den tiltænkte målgruppe, når ansatte deler nyheder med kollegaer, som de ved, vil finde indholdet relevant. 7

9 Writer, kan fil-formatet helt afskaffes, og man kan sammen i real time redigere indhold i dokumenter. Samarbejde Ledelsesgrupper, projektteams, afdelinger etc. har alle brug for at kunne organisere deres fælles arbejde og kommunikation på praktiske måder. Dette kan ske i projektrum med forskellige typer af samarbejdsværktøjer tilknyttet, eller det kan ske i 3.-parts programmer. I dag foregår megen samarbejde via med vedhæftede filer, som ofte er en langsom og ineffektiv måde at gøre det på, da på mange måder er begrænset, dokumenter eksisterer i mange versioner, der mangler overblik over projekter o.l. Wikis er et samarbejdsværktøj, som på mange måder er radikalt. Alle kan editere det meste indhold, filer kan uploades, billeder indsættes, og det er sådan set kun projektledere og projektmedarbejdernes kreativitet, som begrænser anvendelsen af værktøjet. Dokumentdeling er et relativt simpelt, men yderst effektivt værktøj, som kan erstatte mange mails, der sendes frem og tilbage. Dokumentdeling kan i sin simpleste form involvere up- og download af filer til et projektrum, men igennem samarbejdsværktøjer som f.eks. Google Apps eller Zoho Mikroblogging, som vi kender fra Twitter, kan facilitere den daglige kommunikation i projektgrupper og afdelinger. Mikrobloggen vil ofte være tilknyttet et projekt, og i modsætning til bliver kommunikationen derfor organiseret overskueligt og mere logisk og man kan altid finde tilbage til kommunikationen. Mikrobloggen sikrer, at det er muligt at arbejde i fragmenterede projektteams på tværs af organisationen, på tværs af tid og rum, uden at miste forbindelsen og sikrer vidensdeling i afdelinger og projektgrupper. Projektrum kan ligesom mikroblogging bruges til at holde styr på milestones, beskeder, to-do lister, ansvarsområder o.l. Mange møder kan undgås, da værktøjer ikke kun bruges til tracking og dokumentation, men indgår som et reelt arbejdsværktøj. Vi kommunikerer ikke ved siden af arbejdet - vi kommunikerer, mens vi arbejder ved f.eks. at krydse en to-do af, ved at ændre en milestonebeskrivelse, hvilket kan ses af alle. Projektstyringsværktøjer virker derfor som regel bedst, når de er fuldstændig integreret i det arbejde, der foretages. Feltet for samarbejdsværktøjer er stort. Ligesom man i Google Docs kan samarbejde i realtime om dokumenter, findes der virtuelle white boards, mindmapsoftware og anden software til brainstorms, software der fasciliterer møder, beslutningsprocesser o.l. Generelt kan virksomheder høste store gevinster ved at implementere specialiseret software, som understøtter kerneprocesser i virksomheden. 8

10 Netværk Organisationer er i dag struktureret i systemer og strukturer - mindre enheder, som varetager forskellige opgaver og har forskellige ansvarsområder. Men udenom disse strukturer er der et stort behov for kontakt på tværs af hele organisationen. Alle ansatte har et netværk, og organisationerne kan drage store fordele af, at disse netværk styrkes og understøttes igennem intranettet. Via medarbejderes profiler på intranettet kan erfaringer med tidligere projekter eller kompetenceområder sættes i spil, således at andre medarbejdere kan søge på specifikke kompetencer og kontakte de relevante kollegaer for sparring på relevante projekter. Organisationen undgår dobbeltarbejde, da alle kan se, hvilke projekter de forskellige medarbejdere arbejder og har arbejdet på, og de kan søge sparring og erfaring hos hinanden. Netværket styrker ligeledes relationerne på tværs af organisationen, da de personlige profiler kan indeholde mere personlige oplysninger om medarbejderen. personer til en forestående opgave. ERFA-grupper på tværs af organisationen kan opstå, og personer med talent og passion kan fremhæves for hele organisationen og gøre sig selv synlige som interne videnscentre. På det sociale internet kan medarbejderne følge specifikke personer og se deres updates, deres projekter, deres blogposts. Informationen bliver derfor personlig og valgfri og kan understøtte den enkeltes arbejde optimalt. Medarbejdere kan vedligeholde relationer fra tidligere projekter, kurser, sociale arrangementer og lignende og kan finde de rette 9

11 Intranettet er et paraply-begreb, som dækker over mange mere specifikke funktioner, en organisation skal kunne gøre for at eksistere. Socialsquare er danmarks første og førende sociale bureau. Siden 2005 har vi skabt værdi i organisationer ved at sætte social foran alt. Social er vores metode. Social design er vores håndværk. Vi har i det ovenstående argumenteret for, at en organisation skal kunne vedligeholde og skabe central kommunikation og kunne facilitere og organisere arbejde og samarbejde, således at intranettet ikke bare er en opslagtavle, og at organisationens medarbejdere også kan skabe netværk og en identitet via intranettet og derigennem skabe relevans. Vi er visonære praktikere. Vi skaber visioner, strategier, koncepter, design, prototyper og bygger sociale platforme for organisationer. Vi hjælper organisationer med at få det sociale til at ske, gennem uddannelse, evaluering, måling, eksekvering og organisatorisk implementering. Intranettet skal med andre ord blive et samlested for alt det, der foregår i organisationen. Det skal være stedet man arbejder, og ikke bare være en intern hjemmeside. Intranettet skal være en social platform, der understøtter kommunikation, samarbejde og netværk og understøtter organisationens forretningsmæssige processer. Deltag i samtalen Har du lyst til at diskutere det sociale intranet eller den sociale organisation generelt, er du velkommen i Socialsquares LinkedIngruppe: Socialsquare gå-hjem-møder4. Her kan du også finde information om kommende arrangementer og gå-hjem-møder. Kig også forbi vores website socialsquare.dk. Vi glæder os til at tage diskussionen videre. 4 Kontakt os Magnus Christensson CEO Partner Mads Petersson Martin Sønderlev Christensen Partner Thilde Vesterby Thomas Madsen-Mygdal Stifter Partner Jeppe Kabell 10

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

Networking og Personlig branding med LinkedIn

Networking og Personlig branding med LinkedIn Foredrag hos Kost & Ernæringsforbundet 18. september 2012 Networking og Personlig branding med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

Intern Kommunikation anno 2013

Intern Kommunikation anno 2013 Intern Kommunikation anno 2013 I IK13 - en ny, stor undersøgelse blandt Danmarks 50 største private og offentlige virksomheder - har Resonans Kommunikation sat sig for at dokumentere, hvordan der arbejdes

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS UNIFIED COMMUNICATIONS Ilja Godau, Atea A/S ilja.godau@atea.dk Hvad er Unified Communications (UC)? Hvorfor er det interessant? Hvordan kan UC gavne min virksomhed? Hvad er UC egentlig? Et forsøg på en

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vi&Di Intern undersøgelse - februar 2013

Vi&Di Intern undersøgelse - februar 2013 Vi&Di Intern undersøgelse - februar 2013 Kommentarer Alt for mange valgmuligheder. Behøves det at være så lang og uoverksuelig liste i spørger til. Prøv at begræns jer. Noget er konkrete produkter, andet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Redskaber til god kommunikation med frivillige

Redskaber til god kommunikation med frivillige Køb bøgerne i dag Redskaber til god kommunikation med frivillige Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Avanceret brug af Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Haai Fokus på digital rådgivning og forretningsudvikling Stiftet i 2011 af Annemarie Kirk, tidligere Digital udviklingschef

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Networking og Jobsøgning med LinkedIn

Networking og Jobsøgning med LinkedIn Foredrag hos Hanne Rude 8. oktober 2012 Networking og Jobsøgning med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere