Det sociale intranet. whitepaper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sociale intranet. whitepaper"

Transkript

1 Det sociale intranet whitepaper 1

2 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et mål i sig selv, men et middel til at løse et problem. Vi siger, at vi sætter social foran alt - og dette gælder i høj grad også organisationens interne processer og værktøjer. Så i dette white paper sætter vi fokus på intranettet og hvordan, dette kan forbedres gennem socialitet. På vores gå-hjem-møde den 7. oktober holdt vi oplæg om det sociale intranet og inddrog en masse interesserede i at tale om emnet. Dette white paper er et produkt af de snakke og erfaringer, der kom ud af eftermiddagen, vores arbejde med og research om det sociale intranet. Whitepaperet ligger i forlængelse af vores tidligere whitepaper; Den Sociale Organisation 1. Vores motivation for at kaste os over det sociale intranet er dels, at mange af de frustrationer, vi møder i forhold til den sociale organisation, er intranettet. Det virker ikke. Det fordrer ikke samarbejde. Det er en ligegyldig opslagstavle for informationer. Og når der er endelig er noget vigtigt, ser vi det ikke, fordi vi ikke kommer på intranettet. Og så er det ikke socialt. Giver intranettet overhovedet mening i en tid, hvor organisationen i stigende grad bliver udfordret på, hvad der er internt og hvad, der er eksternt? Og giver det mere mening, når vi sætter socialt foran? Det mener vi, det gør. I dag er arbejdsstyrken i voksende grad vidensmedarbejdere, som arbejder med uudtalt viden, og som ikke kan eller bør basere sit arbejde på manualer, regler eller procedurer. Ifølge en undersøgelse af The Work Foundation, Knowledge Workers and Knowlegde Work 2 arbejder 60% af den totale arbejdsstyrke i dag arbejder med viden i større eller mindre grad. For at disse medarbejdere skal kunne arbejde effektivt, koordinere deres aktiviteter og dele deres erfaringer, har en organisation brug for et sted, hvor medarbejderne kan samle kommunikation, distribuere viden og finde relevante informationer. Men det intranet, der findes i mange organisationer i dag, tager form som en virtuel opslagstavle fra ledelse til medarbejdere uden aktivitet eller interaktion. Og det er ikke vejen frem. Det henvender sig til de 40%,

3 som har brug for at få fortalt fra ledelsen, hvad de skal lave, og ikke de 60%, som har brug for at diskutere med hinanden, hvordan de skal løse opgaver. Intranettet er sjældent en del af de centrale daglig kommunikationsformer, hvorfor megen kommunikation og vidensoverførsel foregår gennem andre kanaler, s, vedhæftede dokumenter, instant messenger, telefon eller den berygtede folder på F:, M: eller V: drevet - og typisk også ved fysisk møder. Resultatet af dette er ofte tab af viden, manglende videndeling og komplekse samarbejdsmetoder. Derfor tages kommunikationsværktøjer uden for organisationen i brug - Yammer, Podio, Basecamp, Google Docs, ja sågar Facebook bruges uden om organisationens kommunikationspalet. Intranettet må indeholde tilsvarende samarbejdsfunktioner, hvis det skal give mening i fremtiden. I stigende grad bliver kommunikationsværktøjer til samarbejdesværktøjer og vice verca, netop fordi det er blevet vigtigt at kommunikere i samtidighed, mens vi arbejder. Det er netop det, der er sket i de sociale medier; vi kommunikerer, mens vi gør noget. Når vi sætter socialt foran intranettet, sker der noget mere. Intranettet bliver en platform for alt det, der forgår mellem medarbejderne i virksomhedens samtaler, opdateringer, projekter, viden, relationer etc., og det begynder pludselig at ligne et socialt netværk eller et centralt værktøj, mere end en centraliseret opslagstavle for nyheder. Intranettet er typisk for meget intra og for lidt net Vi går altså mod mere integration af sociale teknologier. Vi ser allerede en mængde lette og hurtige sociale enterprise-medier trænge ind i organisationen - f.eks. Yammer.com eller Podio.com. Fordelen ved disse er, at de i første omgang er nemmere at forme og forhandle, mens de tages i brug. De skabes af medarbejderne, men oftest er de svære at placere centralt i organisation, mens større ITsystemer omvendt er svære at implementere og derfor ikke så let lader sig forme løbende. Vi kan forudse en konvergens, hvor de lette systemer bliver mere integrerede i virksomhedens nervesystem, og hvor tungere og større IT-systemer bliver lettere og bedre at forme ud fra organisationens behov. Analysevirksomheden Gartner 3 forudser, at sociale teknologier i løbet af de næste 5 år vil blive integreret i de fleste forretningssystemer. Og at sociale CRM, intern kommunikation og samarbejde bør være et strategisk hovedfokus for virksomheder i den nære fremtid. 3 2

4 Udfordringer: 1. Manglende strategisk og forretningsmæssig afsæt I mange organisationer er intranettet ikke det centrale kommunikationsværktøj, men nærmere en intern hjemmeside. Oftest med de samme udfordringer som virksomhedens eksterne hjemmeside; nogen skal vedligeholde og finde på indhold men indholdet er oftest uden et egentligt forretningsmæssig incitament. 2. IT-afdeling indkøber og ejer platformen En af de centrale udfordringer ved intranettets nuværende stand er, at det ikke er de medarbejdere, der skal arbejde med værktøjerne, der vælger og køber dem. Typisk er det IT-afdelingen, som er blevet ejere af platformen og oftest også administrerer den i forhold til at skabe nye områder eller tilføje indhold. 3. Kommunikationsafdelingen som gatekeeper Hvor det typisk er IT afdelingen, der ejer teknologien, er det kommunikationsafdelingen, der står for indholdet og er redaktører på intranettet. Dette er naturligt i forhold til at se intranettet som en intern hjemmeside, men kommunikationsafdelingen bliver i stigende grad også en gatekeeper i tilgangen til intranettet, hvorfor andre i organisationen ikke har let adgang til at kommunikere via platformen. Resultatet er, at intranettet centraliseres, og kommunikationen går kun én vej. 4. Medarbejderne mangler Medarbejderne har typisk ikke en identitet på intranettet eller mulighed for at let at bidrage til det. Det skaber et kommunikativt rum, som ikke fordrer, at medarbejderne kan tage ejerskab og bidrage til kommunikationen. 5. Langt fra dagligdagen Intranettet er i mange tilfælde for langt fra hverdagen. Det er ikke et sted, der relaterer sig til arbejdsfunktion eller opgaver, men typisk omkredser kommunikation oppe fra og ned. Den horisontale kommunikation mellem kollegaer og især kommunikation nede fra og op får ikke plads, fordi det måske strider mod organisationens opbygning. 6. Struktureret efter organisations logik Intranettet er typisk et sted, man finder de centrale informationer, organisationen har opbygget. Men typisk er disse informationer lagret efter organisationens logik og ikke efter den enkelte brugers tilgang. Ligger rejseafregning under HR eller økonomi, og hvorfor ligger det ikke begge steder? Socialitet handler ikke kun om samtaler og videndeling, men også om andre måde at organisere information på eksempelvis gennem folksonomier eller tags samt at indhold skilles fra form eller struktur, således at det let kan søges frem. 7. Organisationens kultur: én kultur, én mentalitet. Endelig er der en central faktor, som ikke må undervurderes; organisationens kultur. Har organisationen ikke kultur for at dele viden, sker det heller ikke af sig selv over intranettet. Kommunikation er noget andre gør - det er ikke mit job. Eller måske er der fra ledelsen ikke noget ønske om, at medarbejderen bruger sin tid på dette. I mange organisationer er tid og ressourcer den overvejende grund til, at kommunikationen ikke er mere delt og åben, men oftest er det et spørgsmål om, om kulturen er til stede. Og som en deltager på vores gå-hjem-møde formulerede det: Intranettet forudsætter én bestemt kultur og én bestemt mentalitet - og typisk er der mange i en organisation. 3

5 Løsningen: De sociale medier er oftest associeret med noget, man beskæftiger sig med uden for arbejdstiden og bliver derfor både af medarbejdere og ledelse ikke prioriteret. Men det er også muligt at se de sociale medier som noget virksomt. Organisationer er grundlæggende sociale, men i mange organisationer er socialitet sat til side til fordel for systemer og forretningsgange i lukkede systemer, som gennem beslutningslag skal sikre, at det rigtige slipper igennem, men som samtidig også gør kommunikation, samarbejde og videndeling til en tung proces og begrænser tilgangen til de kanaler, der er centrale for kommunikationen i virksomheden. Det sociale intranet er i højere grad bygget op omkring ideen om åbne systemer, hvor der ikke er begrænsninger i forhold til, hvem der har adgang til kommunikationen, og hvor intranettet understøtter samarbejde og forbindelser mellem relevante forbindelser i organisationen. Ved at ændre kommunikation fra at være noget nogen gør, til noget alle gør, som en del af det arbejde, der foregår i virksomheden. Arbejde er kommunikation Det centrale ved sociale intranet er, ligesom på det sociale internet, at brugerne, i dette tilfælde medarbejderne og interessenter i organisationen, får en identitet. Traditionelt set har man haft telefonbogen som den centrale oversigt over organisationens medlemmer, men med en social identitet på intranettet, bliver identitetsskabelsen flyttet over på de handlinger, man foretager sig i organisation. Altså et skift fra en statisk database til et dynamisk og løbende udviklet netværk. Med en identitet kan der også skabes relevante forbindelser mellem medarbejder og medarbejder og mellem medarbejdere og projekter. Sæt det sociale i spil som noget produktivt, effektivt og besparende Det sociale intranet skaber mere produktivitet ved at lade folk bruge intranettet i deres arbejde og derved give mulighed for at samarbejde på tværs i organisationen og i formater, som er mere åbne for bidrag. Det sociale intranet er effektivt ved bl.a. at eksponere, hvad der sker i organisationen. Det bliver derfor muligt at koordinere og planlægge samt skabe relationer, således at de rigtige kompetencer kommer i spil på det rigtige tidspunkt. Det sociale skaber besparelser ved gennem højere grad af transparens at skære uproduktive led væk og gør det hurtigere at cirkulere og dele information, hvilket typisk har været en centraliseret opgave. Igennem sociale handlinger såsom deling, ratings, kommentarer og tags bliver information filtreret og ledt hen til de rigtige mennesker. De interne sociale netværk kan styre vores opmærksomhed og sikrer derfor, at vi modtager den rigtige information, og at vi slipper for at skulle overskue information, som er irrelevant. 4

6 Kommunikation Samarbejde Netværk intranettet kan ses som et kommunikativt og socialt økosystem i organisationen. 5

7 De 3 elementer Kommunikation Person Processer Platform Formål/værdi Jeg kan deltage, bidrage og få overblik over virksomhedens centrale kommunikation, idéudvikling og kulturskabelse. Giver overblik over, hvad der foregår i organisation på tværs. Hvor langt er vi med vores mål? Hvad er vigtigt fra et ledelsesmæssigt og fra et medarbejdermæssigt synspunkt? Centrale informationer om organisationen. Artikler Blogs Billeder Video Idéplatforme Data/tal Visualisering Ting og folk der rykker. Nyheder udefra. Kommunikation er det, som giver vækstbetingelserne for, at virksomheden fungerer optimalt, og at der bliver kommunikeret Samtaler der leder virksomheden fremad eller håndterer svære tider. Samarbejde Jeg kan gå ind i projekt-/team-/ afdelingsrum, hvor man kan arbejde med andre omkring projekter knyttet til specifikke opgaver. Understøttelse af projektarbejde eller grupper, der arbejder på tværs af organisationen. Det er også her netværk kan opstå f.eks. baseret på interesse og praksisfælleskaber på tværs af organisationen. Projektrum Aktivitetsstrømme To dos Milestones Deling af filer Linksdeling Wikis Microblogs Video Samarbejde er der, hvor intranettet bliver til arbejde. Hvor viden opsamles mens man arbejder. Her kan man så, høste og skabe. Netværk Jeg kan gå i en-til-en dialog, skabe relationer, anbefale eller finde andre i organisation. Jeg kan se hvad folk laver, og hvad de har lavet. Spørge dem hvis jeg vil vide noget. Understøttelse af netværksdannelse og at medarbejdere kan skabe en identitet gennem deres brug af intranettet. Synliggørelse af hvem der arbejder på hvad, med hvem. Profiler Following Updates Relationer Historik Kompetencer/interesser. aggregeret indhold Direct messaging Netværk er rodnettet under hele organisation, og det skal være muligt at skabe nye forbindelser og eventuelt også inddrage eksterne kontakter 6

8 Kommunikation Alle virksomheder har brug for effektiv centraliseret kommunikation på tværs af hele organisationen, og det er netop kommunikationen fra kommunikationsafdelingen til medarbejderen, som mange i dag forbinder intranettet med. Kommunikationen i virksomheder har dog mange andre elementer i sig end traditionelle artikler og envejsinformationer. På det sociale intranet udvides mulighederne fra kun at være kommunikation til også at være informationsstrømme. Kommunikationen udvikles til at være mere konkrete tiltag, hvor alle organisationens medarbejdere involveres på måder, som skaber langt større værdi for organisationen og for den enkelte medarbejders muligheder for at deltage. Det sociale intranet kan fremhæve interessante tiltag, folk der rykker, nye ansigter, vellykkede projekter og lignende uden det store redaktionelle arbejde. Ved at medarbejderne selv kommunikerer om deres arbejde med henblik på sin egen projektgruppe, på sin afdeling eller forretningsområder, kan indhold gøres tilgængeligt på forskellige niveauer af organisationen med en minimal redaktionel indsats. Ved at engagere hele organisationen i virksomhedens overordnede forretning, kan såkaldt crowdsourcing igennem idéplatforme iscenesættes. På idéplatforme kan medarbejderne submitte idéer, viden eller forslag, som kan ses af andre. Ofte vil andre kunne kommentere på indsendte forslag, stemme og rate indlæg, og en idéplatform fungerer derfor som en selvstændig økologi. Disse tiltag kan f.eks. bruges til at bede om input fra hele organisationen til strategiarbejde, som input på projekter, undersøgelser etc. Hele organisationens innovationskraft styrkes og gøres lettere ved denne iscenesættelse på det sociale intranet. En anden type tiltag i dette område kan være ledelses- og medarbejderblogs. Ved at bede organisationens medarbejdere om at blogge, kan ledere og medarbejdere tydeliggøres og åbne op for interessante samtaler og forbindelser til mennesker i organisationen, som bloggeren ellers ikke ville kunne have haft en samtale med. Blogs er altså både god til at understøtte traditionel top-down kommunikation, men faciliterer også, at ledelsen og medarbejdere et tættere på mennesker i hele organisationen. Nyheder i organisationer kan på et socialt intranet både nå længere ud i organisationen og tilføres nye dimensioner på et socialt intranet. Kommentarfelter og ratings åbner op for, at interne nyheder kan forbinde mennesker med spændene projekter på tværs af organisationen, som ellers ikke ville have opdaget hinanden. Nyheder kan kvalificeres med kommentarer og links. Og nyheder kan spredes direkte til den tiltænkte målgruppe, når ansatte deler nyheder med kollegaer, som de ved, vil finde indholdet relevant. 7

9 Writer, kan fil-formatet helt afskaffes, og man kan sammen i real time redigere indhold i dokumenter. Samarbejde Ledelsesgrupper, projektteams, afdelinger etc. har alle brug for at kunne organisere deres fælles arbejde og kommunikation på praktiske måder. Dette kan ske i projektrum med forskellige typer af samarbejdsværktøjer tilknyttet, eller det kan ske i 3.-parts programmer. I dag foregår megen samarbejde via med vedhæftede filer, som ofte er en langsom og ineffektiv måde at gøre det på, da på mange måder er begrænset, dokumenter eksisterer i mange versioner, der mangler overblik over projekter o.l. Wikis er et samarbejdsværktøj, som på mange måder er radikalt. Alle kan editere det meste indhold, filer kan uploades, billeder indsættes, og det er sådan set kun projektledere og projektmedarbejdernes kreativitet, som begrænser anvendelsen af værktøjet. Dokumentdeling er et relativt simpelt, men yderst effektivt værktøj, som kan erstatte mange mails, der sendes frem og tilbage. Dokumentdeling kan i sin simpleste form involvere up- og download af filer til et projektrum, men igennem samarbejdsværktøjer som f.eks. Google Apps eller Zoho Mikroblogging, som vi kender fra Twitter, kan facilitere den daglige kommunikation i projektgrupper og afdelinger. Mikrobloggen vil ofte være tilknyttet et projekt, og i modsætning til bliver kommunikationen derfor organiseret overskueligt og mere logisk og man kan altid finde tilbage til kommunikationen. Mikrobloggen sikrer, at det er muligt at arbejde i fragmenterede projektteams på tværs af organisationen, på tværs af tid og rum, uden at miste forbindelsen og sikrer vidensdeling i afdelinger og projektgrupper. Projektrum kan ligesom mikroblogging bruges til at holde styr på milestones, beskeder, to-do lister, ansvarsområder o.l. Mange møder kan undgås, da værktøjer ikke kun bruges til tracking og dokumentation, men indgår som et reelt arbejdsværktøj. Vi kommunikerer ikke ved siden af arbejdet - vi kommunikerer, mens vi arbejder ved f.eks. at krydse en to-do af, ved at ændre en milestonebeskrivelse, hvilket kan ses af alle. Projektstyringsværktøjer virker derfor som regel bedst, når de er fuldstændig integreret i det arbejde, der foretages. Feltet for samarbejdsværktøjer er stort. Ligesom man i Google Docs kan samarbejde i realtime om dokumenter, findes der virtuelle white boards, mindmapsoftware og anden software til brainstorms, software der fasciliterer møder, beslutningsprocesser o.l. Generelt kan virksomheder høste store gevinster ved at implementere specialiseret software, som understøtter kerneprocesser i virksomheden. 8

10 Netværk Organisationer er i dag struktureret i systemer og strukturer - mindre enheder, som varetager forskellige opgaver og har forskellige ansvarsområder. Men udenom disse strukturer er der et stort behov for kontakt på tværs af hele organisationen. Alle ansatte har et netværk, og organisationerne kan drage store fordele af, at disse netværk styrkes og understøttes igennem intranettet. Via medarbejderes profiler på intranettet kan erfaringer med tidligere projekter eller kompetenceområder sættes i spil, således at andre medarbejdere kan søge på specifikke kompetencer og kontakte de relevante kollegaer for sparring på relevante projekter. Organisationen undgår dobbeltarbejde, da alle kan se, hvilke projekter de forskellige medarbejdere arbejder og har arbejdet på, og de kan søge sparring og erfaring hos hinanden. Netværket styrker ligeledes relationerne på tværs af organisationen, da de personlige profiler kan indeholde mere personlige oplysninger om medarbejderen. personer til en forestående opgave. ERFA-grupper på tværs af organisationen kan opstå, og personer med talent og passion kan fremhæves for hele organisationen og gøre sig selv synlige som interne videnscentre. På det sociale internet kan medarbejderne følge specifikke personer og se deres updates, deres projekter, deres blogposts. Informationen bliver derfor personlig og valgfri og kan understøtte den enkeltes arbejde optimalt. Medarbejdere kan vedligeholde relationer fra tidligere projekter, kurser, sociale arrangementer og lignende og kan finde de rette 9

11 Intranettet er et paraply-begreb, som dækker over mange mere specifikke funktioner, en organisation skal kunne gøre for at eksistere. Socialsquare er danmarks første og førende sociale bureau. Siden 2005 har vi skabt værdi i organisationer ved at sætte social foran alt. Social er vores metode. Social design er vores håndværk. Vi har i det ovenstående argumenteret for, at en organisation skal kunne vedligeholde og skabe central kommunikation og kunne facilitere og organisere arbejde og samarbejde, således at intranettet ikke bare er en opslagtavle, og at organisationens medarbejdere også kan skabe netværk og en identitet via intranettet og derigennem skabe relevans. Vi er visonære praktikere. Vi skaber visioner, strategier, koncepter, design, prototyper og bygger sociale platforme for organisationer. Vi hjælper organisationer med at få det sociale til at ske, gennem uddannelse, evaluering, måling, eksekvering og organisatorisk implementering. Intranettet skal med andre ord blive et samlested for alt det, der foregår i organisationen. Det skal være stedet man arbejder, og ikke bare være en intern hjemmeside. Intranettet skal være en social platform, der understøtter kommunikation, samarbejde og netværk og understøtter organisationens forretningsmæssige processer. Deltag i samtalen Har du lyst til at diskutere det sociale intranet eller den sociale organisation generelt, er du velkommen i Socialsquares LinkedIngruppe: Socialsquare gå-hjem-møder4. Her kan du også finde information om kommende arrangementer og gå-hjem-møder. Kig også forbi vores website socialsquare.dk. Vi glæder os til at tage diskussionen videre. 4 Kontakt os Magnus Christensson CEO Partner Mads Petersson Martin Sønderlev Christensen Partner Thilde Vesterby Thomas Madsen-Mygdal Stifter Partner Jeppe Kabell 10

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab

Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab Hvis man i år 2010 ikke forholder sig til sin tilstedeværelse på sociale medier, er man dårligt nok på internettet! Det er den virkelighed

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere