Det sociale intranet. whitepaper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sociale intranet. whitepaper"

Transkript

1 Det sociale intranet whitepaper 1

2 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et mål i sig selv, men et middel til at løse et problem. Vi siger, at vi sætter social foran alt - og dette gælder i høj grad også organisationens interne processer og værktøjer. Så i dette white paper sætter vi fokus på intranettet og hvordan, dette kan forbedres gennem socialitet. På vores gå-hjem-møde den 7. oktober holdt vi oplæg om det sociale intranet og inddrog en masse interesserede i at tale om emnet. Dette white paper er et produkt af de snakke og erfaringer, der kom ud af eftermiddagen, vores arbejde med og research om det sociale intranet. Whitepaperet ligger i forlængelse af vores tidligere whitepaper; Den Sociale Organisation 1. Vores motivation for at kaste os over det sociale intranet er dels, at mange af de frustrationer, vi møder i forhold til den sociale organisation, er intranettet. Det virker ikke. Det fordrer ikke samarbejde. Det er en ligegyldig opslagstavle for informationer. Og når der er endelig er noget vigtigt, ser vi det ikke, fordi vi ikke kommer på intranettet. Og så er det ikke socialt. Giver intranettet overhovedet mening i en tid, hvor organisationen i stigende grad bliver udfordret på, hvad der er internt og hvad, der er eksternt? Og giver det mere mening, når vi sætter socialt foran? Det mener vi, det gør. I dag er arbejdsstyrken i voksende grad vidensmedarbejdere, som arbejder med uudtalt viden, og som ikke kan eller bør basere sit arbejde på manualer, regler eller procedurer. Ifølge en undersøgelse af The Work Foundation, Knowledge Workers and Knowlegde Work 2 arbejder 60% af den totale arbejdsstyrke i dag arbejder med viden i større eller mindre grad. For at disse medarbejdere skal kunne arbejde effektivt, koordinere deres aktiviteter og dele deres erfaringer, har en organisation brug for et sted, hvor medarbejderne kan samle kommunikation, distribuere viden og finde relevante informationer. Men det intranet, der findes i mange organisationer i dag, tager form som en virtuel opslagstavle fra ledelse til medarbejdere uden aktivitet eller interaktion. Og det er ikke vejen frem. Det henvender sig til de 40%,

3 som har brug for at få fortalt fra ledelsen, hvad de skal lave, og ikke de 60%, som har brug for at diskutere med hinanden, hvordan de skal løse opgaver. Intranettet er sjældent en del af de centrale daglig kommunikationsformer, hvorfor megen kommunikation og vidensoverførsel foregår gennem andre kanaler, s, vedhæftede dokumenter, instant messenger, telefon eller den berygtede folder på F:, M: eller V: drevet - og typisk også ved fysisk møder. Resultatet af dette er ofte tab af viden, manglende videndeling og komplekse samarbejdsmetoder. Derfor tages kommunikationsværktøjer uden for organisationen i brug - Yammer, Podio, Basecamp, Google Docs, ja sågar Facebook bruges uden om organisationens kommunikationspalet. Intranettet må indeholde tilsvarende samarbejdsfunktioner, hvis det skal give mening i fremtiden. I stigende grad bliver kommunikationsværktøjer til samarbejdesværktøjer og vice verca, netop fordi det er blevet vigtigt at kommunikere i samtidighed, mens vi arbejder. Det er netop det, der er sket i de sociale medier; vi kommunikerer, mens vi gør noget. Når vi sætter socialt foran intranettet, sker der noget mere. Intranettet bliver en platform for alt det, der forgår mellem medarbejderne i virksomhedens samtaler, opdateringer, projekter, viden, relationer etc., og det begynder pludselig at ligne et socialt netværk eller et centralt værktøj, mere end en centraliseret opslagstavle for nyheder. Intranettet er typisk for meget intra og for lidt net Vi går altså mod mere integration af sociale teknologier. Vi ser allerede en mængde lette og hurtige sociale enterprise-medier trænge ind i organisationen - f.eks. Yammer.com eller Podio.com. Fordelen ved disse er, at de i første omgang er nemmere at forme og forhandle, mens de tages i brug. De skabes af medarbejderne, men oftest er de svære at placere centralt i organisation, mens større ITsystemer omvendt er svære at implementere og derfor ikke så let lader sig forme løbende. Vi kan forudse en konvergens, hvor de lette systemer bliver mere integrerede i virksomhedens nervesystem, og hvor tungere og større IT-systemer bliver lettere og bedre at forme ud fra organisationens behov. Analysevirksomheden Gartner 3 forudser, at sociale teknologier i løbet af de næste 5 år vil blive integreret i de fleste forretningssystemer. Og at sociale CRM, intern kommunikation og samarbejde bør være et strategisk hovedfokus for virksomheder i den nære fremtid. 3 2

4 Udfordringer: 1. Manglende strategisk og forretningsmæssig afsæt I mange organisationer er intranettet ikke det centrale kommunikationsværktøj, men nærmere en intern hjemmeside. Oftest med de samme udfordringer som virksomhedens eksterne hjemmeside; nogen skal vedligeholde og finde på indhold men indholdet er oftest uden et egentligt forretningsmæssig incitament. 2. IT-afdeling indkøber og ejer platformen En af de centrale udfordringer ved intranettets nuværende stand er, at det ikke er de medarbejdere, der skal arbejde med værktøjerne, der vælger og køber dem. Typisk er det IT-afdelingen, som er blevet ejere af platformen og oftest også administrerer den i forhold til at skabe nye områder eller tilføje indhold. 3. Kommunikationsafdelingen som gatekeeper Hvor det typisk er IT afdelingen, der ejer teknologien, er det kommunikationsafdelingen, der står for indholdet og er redaktører på intranettet. Dette er naturligt i forhold til at se intranettet som en intern hjemmeside, men kommunikationsafdelingen bliver i stigende grad også en gatekeeper i tilgangen til intranettet, hvorfor andre i organisationen ikke har let adgang til at kommunikere via platformen. Resultatet er, at intranettet centraliseres, og kommunikationen går kun én vej. 4. Medarbejderne mangler Medarbejderne har typisk ikke en identitet på intranettet eller mulighed for at let at bidrage til det. Det skaber et kommunikativt rum, som ikke fordrer, at medarbejderne kan tage ejerskab og bidrage til kommunikationen. 5. Langt fra dagligdagen Intranettet er i mange tilfælde for langt fra hverdagen. Det er ikke et sted, der relaterer sig til arbejdsfunktion eller opgaver, men typisk omkredser kommunikation oppe fra og ned. Den horisontale kommunikation mellem kollegaer og især kommunikation nede fra og op får ikke plads, fordi det måske strider mod organisationens opbygning. 6. Struktureret efter organisations logik Intranettet er typisk et sted, man finder de centrale informationer, organisationen har opbygget. Men typisk er disse informationer lagret efter organisationens logik og ikke efter den enkelte brugers tilgang. Ligger rejseafregning under HR eller økonomi, og hvorfor ligger det ikke begge steder? Socialitet handler ikke kun om samtaler og videndeling, men også om andre måde at organisere information på eksempelvis gennem folksonomier eller tags samt at indhold skilles fra form eller struktur, således at det let kan søges frem. 7. Organisationens kultur: én kultur, én mentalitet. Endelig er der en central faktor, som ikke må undervurderes; organisationens kultur. Har organisationen ikke kultur for at dele viden, sker det heller ikke af sig selv over intranettet. Kommunikation er noget andre gør - det er ikke mit job. Eller måske er der fra ledelsen ikke noget ønske om, at medarbejderen bruger sin tid på dette. I mange organisationer er tid og ressourcer den overvejende grund til, at kommunikationen ikke er mere delt og åben, men oftest er det et spørgsmål om, om kulturen er til stede. Og som en deltager på vores gå-hjem-møde formulerede det: Intranettet forudsætter én bestemt kultur og én bestemt mentalitet - og typisk er der mange i en organisation. 3

5 Løsningen: De sociale medier er oftest associeret med noget, man beskæftiger sig med uden for arbejdstiden og bliver derfor både af medarbejdere og ledelse ikke prioriteret. Men det er også muligt at se de sociale medier som noget virksomt. Organisationer er grundlæggende sociale, men i mange organisationer er socialitet sat til side til fordel for systemer og forretningsgange i lukkede systemer, som gennem beslutningslag skal sikre, at det rigtige slipper igennem, men som samtidig også gør kommunikation, samarbejde og videndeling til en tung proces og begrænser tilgangen til de kanaler, der er centrale for kommunikationen i virksomheden. Det sociale intranet er i højere grad bygget op omkring ideen om åbne systemer, hvor der ikke er begrænsninger i forhold til, hvem der har adgang til kommunikationen, og hvor intranettet understøtter samarbejde og forbindelser mellem relevante forbindelser i organisationen. Ved at ændre kommunikation fra at være noget nogen gør, til noget alle gør, som en del af det arbejde, der foregår i virksomheden. Arbejde er kommunikation Det centrale ved sociale intranet er, ligesom på det sociale internet, at brugerne, i dette tilfælde medarbejderne og interessenter i organisationen, får en identitet. Traditionelt set har man haft telefonbogen som den centrale oversigt over organisationens medlemmer, men med en social identitet på intranettet, bliver identitetsskabelsen flyttet over på de handlinger, man foretager sig i organisation. Altså et skift fra en statisk database til et dynamisk og løbende udviklet netværk. Med en identitet kan der også skabes relevante forbindelser mellem medarbejder og medarbejder og mellem medarbejdere og projekter. Sæt det sociale i spil som noget produktivt, effektivt og besparende Det sociale intranet skaber mere produktivitet ved at lade folk bruge intranettet i deres arbejde og derved give mulighed for at samarbejde på tværs i organisationen og i formater, som er mere åbne for bidrag. Det sociale intranet er effektivt ved bl.a. at eksponere, hvad der sker i organisationen. Det bliver derfor muligt at koordinere og planlægge samt skabe relationer, således at de rigtige kompetencer kommer i spil på det rigtige tidspunkt. Det sociale skaber besparelser ved gennem højere grad af transparens at skære uproduktive led væk og gør det hurtigere at cirkulere og dele information, hvilket typisk har været en centraliseret opgave. Igennem sociale handlinger såsom deling, ratings, kommentarer og tags bliver information filtreret og ledt hen til de rigtige mennesker. De interne sociale netværk kan styre vores opmærksomhed og sikrer derfor, at vi modtager den rigtige information, og at vi slipper for at skulle overskue information, som er irrelevant. 4

6 Kommunikation Samarbejde Netværk intranettet kan ses som et kommunikativt og socialt økosystem i organisationen. 5

7 De 3 elementer Kommunikation Person Processer Platform Formål/værdi Jeg kan deltage, bidrage og få overblik over virksomhedens centrale kommunikation, idéudvikling og kulturskabelse. Giver overblik over, hvad der foregår i organisation på tværs. Hvor langt er vi med vores mål? Hvad er vigtigt fra et ledelsesmæssigt og fra et medarbejdermæssigt synspunkt? Centrale informationer om organisationen. Artikler Blogs Billeder Video Idéplatforme Data/tal Visualisering Ting og folk der rykker. Nyheder udefra. Kommunikation er det, som giver vækstbetingelserne for, at virksomheden fungerer optimalt, og at der bliver kommunikeret Samtaler der leder virksomheden fremad eller håndterer svære tider. Samarbejde Jeg kan gå ind i projekt-/team-/ afdelingsrum, hvor man kan arbejde med andre omkring projekter knyttet til specifikke opgaver. Understøttelse af projektarbejde eller grupper, der arbejder på tværs af organisationen. Det er også her netværk kan opstå f.eks. baseret på interesse og praksisfælleskaber på tværs af organisationen. Projektrum Aktivitetsstrømme To dos Milestones Deling af filer Linksdeling Wikis Microblogs Video Samarbejde er der, hvor intranettet bliver til arbejde. Hvor viden opsamles mens man arbejder. Her kan man så, høste og skabe. Netværk Jeg kan gå i en-til-en dialog, skabe relationer, anbefale eller finde andre i organisation. Jeg kan se hvad folk laver, og hvad de har lavet. Spørge dem hvis jeg vil vide noget. Understøttelse af netværksdannelse og at medarbejdere kan skabe en identitet gennem deres brug af intranettet. Synliggørelse af hvem der arbejder på hvad, med hvem. Profiler Following Updates Relationer Historik Kompetencer/interesser. aggregeret indhold Direct messaging Netværk er rodnettet under hele organisation, og det skal være muligt at skabe nye forbindelser og eventuelt også inddrage eksterne kontakter 6

8 Kommunikation Alle virksomheder har brug for effektiv centraliseret kommunikation på tværs af hele organisationen, og det er netop kommunikationen fra kommunikationsafdelingen til medarbejderen, som mange i dag forbinder intranettet med. Kommunikationen i virksomheder har dog mange andre elementer i sig end traditionelle artikler og envejsinformationer. På det sociale intranet udvides mulighederne fra kun at være kommunikation til også at være informationsstrømme. Kommunikationen udvikles til at være mere konkrete tiltag, hvor alle organisationens medarbejdere involveres på måder, som skaber langt større værdi for organisationen og for den enkelte medarbejders muligheder for at deltage. Det sociale intranet kan fremhæve interessante tiltag, folk der rykker, nye ansigter, vellykkede projekter og lignende uden det store redaktionelle arbejde. Ved at medarbejderne selv kommunikerer om deres arbejde med henblik på sin egen projektgruppe, på sin afdeling eller forretningsområder, kan indhold gøres tilgængeligt på forskellige niveauer af organisationen med en minimal redaktionel indsats. Ved at engagere hele organisationen i virksomhedens overordnede forretning, kan såkaldt crowdsourcing igennem idéplatforme iscenesættes. På idéplatforme kan medarbejderne submitte idéer, viden eller forslag, som kan ses af andre. Ofte vil andre kunne kommentere på indsendte forslag, stemme og rate indlæg, og en idéplatform fungerer derfor som en selvstændig økologi. Disse tiltag kan f.eks. bruges til at bede om input fra hele organisationen til strategiarbejde, som input på projekter, undersøgelser etc. Hele organisationens innovationskraft styrkes og gøres lettere ved denne iscenesættelse på det sociale intranet. En anden type tiltag i dette område kan være ledelses- og medarbejderblogs. Ved at bede organisationens medarbejdere om at blogge, kan ledere og medarbejdere tydeliggøres og åbne op for interessante samtaler og forbindelser til mennesker i organisationen, som bloggeren ellers ikke ville kunne have haft en samtale med. Blogs er altså både god til at understøtte traditionel top-down kommunikation, men faciliterer også, at ledelsen og medarbejdere et tættere på mennesker i hele organisationen. Nyheder i organisationer kan på et socialt intranet både nå længere ud i organisationen og tilføres nye dimensioner på et socialt intranet. Kommentarfelter og ratings åbner op for, at interne nyheder kan forbinde mennesker med spændene projekter på tværs af organisationen, som ellers ikke ville have opdaget hinanden. Nyheder kan kvalificeres med kommentarer og links. Og nyheder kan spredes direkte til den tiltænkte målgruppe, når ansatte deler nyheder med kollegaer, som de ved, vil finde indholdet relevant. 7

9 Writer, kan fil-formatet helt afskaffes, og man kan sammen i real time redigere indhold i dokumenter. Samarbejde Ledelsesgrupper, projektteams, afdelinger etc. har alle brug for at kunne organisere deres fælles arbejde og kommunikation på praktiske måder. Dette kan ske i projektrum med forskellige typer af samarbejdsværktøjer tilknyttet, eller det kan ske i 3.-parts programmer. I dag foregår megen samarbejde via med vedhæftede filer, som ofte er en langsom og ineffektiv måde at gøre det på, da på mange måder er begrænset, dokumenter eksisterer i mange versioner, der mangler overblik over projekter o.l. Wikis er et samarbejdsværktøj, som på mange måder er radikalt. Alle kan editere det meste indhold, filer kan uploades, billeder indsættes, og det er sådan set kun projektledere og projektmedarbejdernes kreativitet, som begrænser anvendelsen af værktøjet. Dokumentdeling er et relativt simpelt, men yderst effektivt værktøj, som kan erstatte mange mails, der sendes frem og tilbage. Dokumentdeling kan i sin simpleste form involvere up- og download af filer til et projektrum, men igennem samarbejdsværktøjer som f.eks. Google Apps eller Zoho Mikroblogging, som vi kender fra Twitter, kan facilitere den daglige kommunikation i projektgrupper og afdelinger. Mikrobloggen vil ofte være tilknyttet et projekt, og i modsætning til bliver kommunikationen derfor organiseret overskueligt og mere logisk og man kan altid finde tilbage til kommunikationen. Mikrobloggen sikrer, at det er muligt at arbejde i fragmenterede projektteams på tværs af organisationen, på tværs af tid og rum, uden at miste forbindelsen og sikrer vidensdeling i afdelinger og projektgrupper. Projektrum kan ligesom mikroblogging bruges til at holde styr på milestones, beskeder, to-do lister, ansvarsområder o.l. Mange møder kan undgås, da værktøjer ikke kun bruges til tracking og dokumentation, men indgår som et reelt arbejdsværktøj. Vi kommunikerer ikke ved siden af arbejdet - vi kommunikerer, mens vi arbejder ved f.eks. at krydse en to-do af, ved at ændre en milestonebeskrivelse, hvilket kan ses af alle. Projektstyringsværktøjer virker derfor som regel bedst, når de er fuldstændig integreret i det arbejde, der foretages. Feltet for samarbejdsværktøjer er stort. Ligesom man i Google Docs kan samarbejde i realtime om dokumenter, findes der virtuelle white boards, mindmapsoftware og anden software til brainstorms, software der fasciliterer møder, beslutningsprocesser o.l. Generelt kan virksomheder høste store gevinster ved at implementere specialiseret software, som understøtter kerneprocesser i virksomheden. 8

10 Netværk Organisationer er i dag struktureret i systemer og strukturer - mindre enheder, som varetager forskellige opgaver og har forskellige ansvarsområder. Men udenom disse strukturer er der et stort behov for kontakt på tværs af hele organisationen. Alle ansatte har et netværk, og organisationerne kan drage store fordele af, at disse netværk styrkes og understøttes igennem intranettet. Via medarbejderes profiler på intranettet kan erfaringer med tidligere projekter eller kompetenceområder sættes i spil, således at andre medarbejdere kan søge på specifikke kompetencer og kontakte de relevante kollegaer for sparring på relevante projekter. Organisationen undgår dobbeltarbejde, da alle kan se, hvilke projekter de forskellige medarbejdere arbejder og har arbejdet på, og de kan søge sparring og erfaring hos hinanden. Netværket styrker ligeledes relationerne på tværs af organisationen, da de personlige profiler kan indeholde mere personlige oplysninger om medarbejderen. personer til en forestående opgave. ERFA-grupper på tværs af organisationen kan opstå, og personer med talent og passion kan fremhæves for hele organisationen og gøre sig selv synlige som interne videnscentre. På det sociale internet kan medarbejderne følge specifikke personer og se deres updates, deres projekter, deres blogposts. Informationen bliver derfor personlig og valgfri og kan understøtte den enkeltes arbejde optimalt. Medarbejdere kan vedligeholde relationer fra tidligere projekter, kurser, sociale arrangementer og lignende og kan finde de rette 9

11 Intranettet er et paraply-begreb, som dækker over mange mere specifikke funktioner, en organisation skal kunne gøre for at eksistere. Socialsquare er danmarks første og førende sociale bureau. Siden 2005 har vi skabt værdi i organisationer ved at sætte social foran alt. Social er vores metode. Social design er vores håndværk. Vi har i det ovenstående argumenteret for, at en organisation skal kunne vedligeholde og skabe central kommunikation og kunne facilitere og organisere arbejde og samarbejde, således at intranettet ikke bare er en opslagtavle, og at organisationens medarbejdere også kan skabe netværk og en identitet via intranettet og derigennem skabe relevans. Vi er visonære praktikere. Vi skaber visioner, strategier, koncepter, design, prototyper og bygger sociale platforme for organisationer. Vi hjælper organisationer med at få det sociale til at ske, gennem uddannelse, evaluering, måling, eksekvering og organisatorisk implementering. Intranettet skal med andre ord blive et samlested for alt det, der foregår i organisationen. Det skal være stedet man arbejder, og ikke bare være en intern hjemmeside. Intranettet skal være en social platform, der understøtter kommunikation, samarbejde og netværk og understøtter organisationens forretningsmæssige processer. Deltag i samtalen Har du lyst til at diskutere det sociale intranet eller den sociale organisation generelt, er du velkommen i Socialsquares LinkedIngruppe: Socialsquare gå-hjem-møder4. Her kan du også finde information om kommende arrangementer og gå-hjem-møder. Kig også forbi vores website socialsquare.dk. Vi glæder os til at tage diskussionen videre. 4 Kontakt os Magnus Christensson CEO Partner Mads Petersson Martin Sønderlev Christensen Partner Thilde Vesterby Thomas Madsen-Mygdal Stifter Partner Jeppe Kabell 10

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Programpakken Løft Bundlinjen

Programpakken Løft Bundlinjen Programpakken Løft Bundlinjen Kommunikationsstrategi 20122013 Lene Krüger, november 2012 INDHOLD Kapitel 1 Formål & Mål Side 2 Kapitel 2 Baggrund kommunikationsstrategi Side 4 Kapitel 3 Oversigt kommunikationstiltag

Læs mere

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE 90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE DER ER BRUG FOR EN SAMLET TILGANG TIL ONLINE MARKETING Lige nu er der et enormt potentiale for marketing inden for digital innovation. I denne artikel kan du

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere