Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 4"

Transkript

1 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 4 Morten Grud Rasmussen 17. september, Homogene andenordens lineære ODE er [Bogens afsnit.1] 1.1 Linearitetsprincippet Vi så sidste gang, at førsteordens homogene lineære ODE er var ODE er, der kunne bringes på standardformen y (x) + p(x)y(x) = 0, og følgende definition burde derfor ikke komme som en overraskelse: Definition 1.1 (Andenordens homogene lineære ODE er). En ODE som er eller vha. algebra kan bringes på formen y (x) + p(x)y (x) + q(x)y(x) = 0, kaldes en andenordens homogen lineær ODE. En anden ting fra sidste gang, der er værd at bide mærke i, er, at den generelle løsningsformel for en førsteordens homogen linær ODE var y = ce p(x) dx hvor c kan være et vilkårligt reelt tal. Vi minder om, at begrebet linearitet beskæftiger sig med forholdet mellem nogle størrelser (f.eks. v og u), som vi kalder vektorer, deres sum (f.eks. u + v), og deres skalering (f.eks. au) med en (typisk reel) skalar (her betegnet a). Lad nu c 1, c og a være reelle tal og definér y 1 = c 1 e p(x) dx og y = c e p(x) dx. Det er nu oplagt, at y 1 + y = (c 1 + c )e p(x) dx samt ay 1 = (ac 1 )e p(x) dx også er løsninger, idet c 1 + c og ac 1 også er reelle tal. I matematiske termer siges løsningsrummet for førsteordens homogene 1

2 lineære ODE er at være lukket under linearkombinationer, altså summer og skaleringer af løsninger er også løsninger. I førsteordenstilfældet er det ikke noget, man gør så meget ud af, idet det koger ned til, at summer og produkter af reelle tal også er reelle tal, men det er alligevel instruktivt at bemærke, at dette faktum dog også let kan ses af ODE en: (ay) +p(ay) = ay +apy = a(y +py) = a 0 = 0 = 0+0 = (y 1+py 1 )+(y +py ) = (y 1 +y ) +p(y 1 +y ), som altså ikke blot er otte måder at skrive nul på, men også et bevis på, at løsningsrummet for førsteordens homogene lineære ODE er er lukket under linearkombinationer, som ikke hænger på den generelle løsningsformel, men følger direkte af definitionen. Hvorfor al den snak? Sagen er naturligvis, at det samme gælder for andenordens homogene lineære ODE er, med verbatim det samme bevis: og (ay) + p(ay) + q(ay) = ay + apy + aqy = a(y + py + qy) = a 0 = 0 (y 1 +y ) +p(y 1 +y ) +q(y 1 +y ) = y 1+y +py 1+py +qy 1 +qy = (y 1+py 1+qy)+(y +py +qy ) = 0+0, hvor evalueringen af sidste sum er overladt til læseren pga. den begrænsede sidebredde. Vi opsummerer: Sætning 1. (Theorem 1 på side 48 i bogen). Hvis to løsninger til en andenordens homogen lineær ODE er defineret på samme interval, så vil også skaleringer af disse samt deres sum være løsninger på dette fælles interval. I førsteordenstilfældet kunne denne sætning reduceres til et udsagn om reelle tal, men dette linearitetsprincip (løsningsrummet for første-/andenordens homogene lineære ODE er er lukket under linearkombinationer) spiller en mere prominent rolle i andenordenstilfældet. Dette skyldes følgende tommelfingerregel: løsningsrummet for n te-ordens ODE er er typisk n-dimensionelt, et udsagn som løbende vil blive uddybet og præciseret i løbet af kurset. Vi tager først et eksempel: Eksempel 1.3 (Bogens Example 1 på side 47). Vi betragter den homogene, lineære andenordens- ODE y + y = 0. Det er oplagt, at både cos og sin løser denne ODE (differentiér selv to gange og sæt ind). Jævnfør Sætning 1. er således også alle funktioner f på formen f(x) = a cos(x) + b sin(x) løsninger, for alle valg af reelle konstanter a og b. Vi skal senere se, at alle løsninger nødvendigvis er på denne form. Da cos og sin ikke kan skrives som skaleringer af hinanden, siger man, at cos og sin er lineært uafhængige, og da alle løsninger kan skrives som en linearkombination af disse to lineært uafhængige funktioner, siger man, at de udgør en basis for løsningsrummet, som dermed er af dimension. Vi vil nu mere formelt definere begreberne linearkombination, uafhængighed, dimension og basis.

3 Definition 1.4 (Linearkombination, uafhængighed, dimension og basis). Lad M være en mængde vektorer (dvs. matematiske størrelser, som kan adderes og skaleres). En linearkombination er da en endelig sum af skalerede elementer fra M, dvs. noget, der kan skrives på formen: n a i v i = a 1 v 1 + a v + + a n 1 v n 1 + a n v n i=1 hvor n er et naturligt tal, {a i } n i=1 er skalarer ((typisk reelle) tal) og v i M for i = 1,..., n. Vektorerne i M kaldes uafhængige, hvis a v v = 0 v M medfører, at a v = 0 for alle v M. Med andre ord: den eneste linearkombination af vektorer i M, som giver nul, er den trivielle linearkombination, hvor alle skalarer er 0. Dimensionen af et vektorrum 1 er lig det højeste antal lineært uafhængige vektorer, der kan findes i vektorrummet. En mængde vektorer B V siges at være en basis for vektorrummet V, såfremt vektorerne i B er uafhængige og antallet af vektorer i B er lig med dimensionen af V. Det er værd at understrege, at alle vektorer i et vektorrum V med basis B kan skrives (entydigt) som en linearkombination af basiselementerne i B, men vi springer beviset over. I relation til Eksempel 1.3 betyder dette, at for at bevise at alle løsninger kan skrives på den angivne form, a cos +b sin, er det nok at vide at sin og cos er uafhængige løsninger, samt at dimensionen af løsningsrummet er. Sidstnævnte oplysning følger af en eksistens- og entydighedssætning, som vi vil behandle næste gang, samt en betragtning omkring IVP er, som vi straks vil fokusere på: 1. IVP er for andenordens homogene lineære ODE er Det viser sig, at den rette definition af et IVP i andenordenstilfældet er bygget på følgende Definition 1.5 (IC for andenordens-ode er). En IC for andenordens-ode er består af to krav på formen y(x 0 ) = K 0 og y (x 0 ) = K 1. Eksempel 1.6 (Bogens Example 4 på side 49). Vi har set, at linearkombinationer af cos og sin løser y + y = 0. Et IVP for denne ODE er givet ved IC en y(0) = 3 og y (0) = 1 Da ( cos(0) ) ( cos (0) = 10 ) ( og sin(0) ) ( sin (0) = 01 ) er lineært uafhængige, kan vi (entydigt) finde a og b så ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cos(0) sin(0) a cos + b (0) sin = a + b =, (0) 0 1 og det kræver ikke fuld ædruelighed at se, at løsningen er a = 3 og b = 1. Vores IVP har derfor løsningen y(x) = 3 cos(x) 1 sin(x). 1 Vi minder om, at et vektorrum V er en mængde, hvor av V og v + u V, hvis a er en skalar og u, v V. 1 3

4 1.3 Reduktion af orden Vi vil nu gennemgå en metode til givet én kendt løsning at finde en anden løsning til en andenordens homogen lineær ODE, som er kendt under navnet reduktion af orden. Vi starter med at anvende metoden i et konkret tilfælde og destillerer derefter den generelle metode. Eksempel 1.7 (Bogens Example 7 på side 51). Vi skal finde to lineært uafhængige løsninger til ODE en (x x)y (x) xy (x) + y(x) = 0. (1) Når koefficientfunktionerne er polynomier, er det ofte en god idé at prøve at se, om vi kan finde en løsning, som er et polynomium, og vi konstaterer, at y 1 (x) = x rent faktisk er en løsning. Vi mangler derfor blot at finde én anden, uafhængig løsning, sagt med andre ord, en løsning y hvorom det gælder, at ay 1 + by 0 medfører, at a = b = 0. Hvis vi derfor antager, at den anden løsning y kan skrives på formen y (x) = y 1 (x)u(x), så kan u ikke være en konstant funktion. Vi vil nu prøve at bestemme et sådant u. Sæt y(x) = u(x)y 1 (x) = u(x)x og udregn: Sætter vi dette y ind i ODE en, får vi: y (x) = u (x)x + u(x) og y (x) = u (x)x + u (x). 0 = (x x)(u (x)x + u (x)) x(u (x)x + u(x)) + u(x)x = (x x)(u (x)x + u (x)) u (x)x. Vi forkorter nu med x: (x 1)(u (x)x + u (x)) u (x)x = (x x)u (x) + ( x)u (x) = 0, som ved at sætte v = u bliver til: (x x)v (x) + ( x)v(x) = 0, () som altså er en førsteordens-ode, deraf navnet reduktion af orden. Separation af de variable giver nu 1 v(x) v (x) = x x x = x (x 1) x x x x = 1 x 1 x, som ved integration giver ln v(x) = ln x 1 ln x = ln x 1 + k, x hvor vi kan vælge k = 0, da vi blot skal bruge én løsning. Dette medfører v(x) = x 1, så vi har de to (lineært afhængige) løsninger til () v(x) = ± x 1 x = ± 1 x 1 x. I bogen står der basis, men da vi ikke har grundlag for at sige, at det er en basis, før vi har diskuteret eksistens og entydighed i næste lektion, så holder vi os til dét, vi ved, nemlig at vi skal finde to lineært uafhængige løsninger. 4 x

5 Vi skal dog blot finde én løsning til (1), og det gør vi ved at vælge den ene af de to mulige løsninger til () ovenfor (f.eks. v 1 (x) = 1 1 ) og bruge v x x 1 = u og y (x) = u(x)x: u = v 1 (x) dx + c giver u(x) = ln x + 1 x for passende valg af c, så er den ønskede anden løsning. y (x) = x ln x + 1 Dette var reduktion af orden i et konkret tilfælde. Vi vil nu gennemgå den generelle metode. Tag derfor en andenordens homogen lineær ODE på standardform Antag, at y 1 er en løsning og sæt y = uy 1, så y (x) + p(x)y (x) + q(x)y(x) = 0. y = u y 1 + uy 1 og y = u y 1 + u y 1 + u y 1 + uy 1 = u y 1 + u y 1 + uy 1, som vi nu kan indsætte i ODE en u y 1 + u y 1 + uy 1 + p(u y 1 + uy 1) + quy 1 = u y 1 + u (y 1 + py 1 ) + u(y 1 + py 1 + qy 1 ) = 0, hvor vi ser, at da y 1 er en løsning, er sidste parentes 0. Dette betyder, at u kun indgår som førsteog andenafledede: u y 1 + u (y 1 + py 1 ) = 0. Vi dividerer nu med y 1 og sætter v = u : ( y v + 1 y 1 ) + p v = 0, som er den ordensreducerede form. Igen separerer vi: 1 ( y ) v v = 1 + p som vi integrerer og tager eksponent af, ln v = ln y 1 y 1 p(x) dx, v = 1 y 1 e p(x) dx. Vi vælger den positive løsning v 1 = 1 y 1 e p(x) dx, integrerer igen og ganger med y 1 : u = v 1 (x) dx, y = y 1 u = y 1 v 1 (x) dx. Vi bemærker, at da v 1 er positiv, så er v(x) dx voksende, og altså ikke konstant, så y 1 og y er lineært uafhængige. Pr. konstruktion er y en løsning. Homogene lineære ODE er med konstante koefficienter [Bogens afsnit., side 53] 5

6 .1 Problemet i en nøddeskal Indtil videre kan vi håndtere generelle homogene lineære ODE er, såfremt vi kan finde blot én løsning. Hvis vi snævrer os ind til homogene lineære ODE er med konstante koefficienter, altså p a og q b eller y + py + qy = y + ay + by = 0 hvor a og b er reelle konstanter, så viser det sig, at vi kan klare alt. Som bekendt (eller, hvis det ikke er jer bekendt, så som følge af løsningsformlen fra sidste lektion) er x ce kx en løsning til følgende førsteordens homogene lineære ODE: y + ky = 0. Det kunne derfor være interessant at se, hvordan y 0 (x) = e λx klarer sig i det aktuelle setup. Vi forsøger at sætte ind: y 0 + ay 0 + by 0 = λ y 0 + aλy 0 + by 0 = (λ + aλ + b)y 0 = 0 (3) hvilket oplagt kræver, at λ + aλ + b = 0 (idet y 0 0). Vi skal med andre ord til at bruge, hvad vi ved om andengradspolynomier. Vi deler op i de tre tilfælde:. Positiv diskriminant: a 4b > 0 og dermed to rødder Hvis a 4b > 0 (bemærk, at polynomierne ikke er på formen aλ + bλ + c = 0 men i stedet 1 λ + aλ + b = 0) har vi to reelle rødder λ ± = a± a 4b, og x e λ ±x udgør derfor to lineært uafhængige løsninger, idet c 1 e λ +x + c e λ x = 0 betyder at c 1 e (λ + λ )x = c hvilket tydeligvis kun kan lade sig gøre for c 1 = c = 0 (vi behøver ikke tjekke efter, at de er løsninger, det følger jo af (3))..3 Diskriminanten er 0: a 4b = 0 og dermed én dobbeltrod Hvis a 4b = 0, så er λ 0 = a en dobbeltrod, og vi har kun én løsning. Frygt ej! Vi har jo en metode ved navn reduktion af orden til at finde en anden lineært uafhængig løsning. Anvender vi den metode på vores kendte løsning x e ax, så får vi den anden løsning til at være x xe ax. Tror man det ikke, har man følgende tre muligheder: 1. Sæt ind i ODE en og se, at det er en løsning!. Benyt selv reduktion af orden-metoden med x e ax som input og få lidt træning i metoden gratis med i købet! 3. Tjek de slibrige detaljer i bogen. Denne mulighed er den kedelige. 6

7 .4 Negativ diskriminant: a 4b < 0 og ingen reelle rødder Jeg har tidligere, i lektion, nævnt Eulers formler. Kort fortalt giver de sin og cos som linearkombinationer af komplekse eksponentialfunktioner. Idet a 4b < 0, så er λ ±i = a ± a 4b = a ± iω de to komplekse rødder, hvor ω = b 1 4 a. Set i lyset af Eulers formler, skulle det derfor ikke komme bag på jer, at y 1 (x) = e ax cos(ωx) og y (x) = e ax sin(ωx) er to lineært uafhængige løsninger. I har ikke haft tilstrækkeligt med kompleks funktionsteori til at få et ordentligt argument, men igen har I et par muligheder: 1. Tjek efter, at de to påståede løsninger rent faktisk er løsninger!. Lad som om I har styr på kompleks funktionsteori og anvend Eulers formler i blind vildskab. Har I brikkerne på plads og/eller heldet med jer, vil I nå frem til ovenstående resultat som værende blandt de mulige reelle uafhængige løsninger..5 Opsummering Vi har påstået, at vi nu i tilfældet andenordens homogene lineære ODE er med konstante koefficienter kan klare alt. For nu må I nøjes med at tro på, at det er tilstrækkeligt at kende to uafhængige løsninger og herudover benytte Sætning 1. til at danne vilkårlige linearkombinationer. Næste gang vil I se, at det er tilstrækkeligt. Vi vil vende tilbage til de tre netop behandlede scenarier om lidt, hvor vi tolker dem som forskellige typer løsninger til et dæmpet masse-fjedersystem. 3 Differentialoperatorer [Bogens afsnit.3, side 60] 3.1 Differentialligninger i et abstrakt setup Nogle af jer vil i lektion have set, hvad en lineær operator er: En lineær operator er en afbildning mellem vektorrum, som respekterer linearkombinationer. Disse vektorrum er normalt som i vores tilfælde funktionsrum. Idet (ay 1 + by ) = ay 1 + by, hvis a og b er konstanter, kan vi altså betragte differentiering D givet ved Dy = y som en lineær operator. Idet start- og slutvektorrummet er det samme funktionsrum (hvis vi ikke bliver alt for pernitne), så kan man anvende D to (eller flere) gange på samme vektor: DDy = Dy = y. 7

8 Det giver derfor mening at skrive P (D), hvor P er et polynomium, og D 0 = I er identitetsoperatoren Iy = y. Tolkes foregående afsnit i disse termer, kan man altså betragte en andenordens homogen lineær ODE som P (D)y = 0 for P (λ) = λ +aλ+b og opsplitningen i rødder og løsninger kan ses som en faktorisering af polynomiet. 4 Oscillationer i et masse-fjeder-system [Bogens afsnit.4 på side 6] 4.1 Det udæmpede system En fjeder, som er spændt fast i loftet og har en kugle hængede for enden, kan modelleres med formlen my + ky = 0, hvor m > 0 er massen af kuglen og k > 0 er fjederkonstanten fra Hooke s lov. Den generelle løsning er selvfølgelig på formen y(t) = A cos ( k m t) + B sin ( k m t) = C cos ( k m t δ), C = A + B, tan(δ) = B A, jævnfør løsningsformlen for andenordens homogene lineære ODE er og en anvendelse af additionsformlerne for trigonometriske funktioner, altså et oscillerende system. 4. Det samme men med dæmpning Vi modellerer nu en dæmpning ved cy, c > 0 og får ODE en Vi ser, at vi skal løse andengradspolynomiet my + cy + ky = 0. λ + c m λ + k m = 0 og får rødderne λ 1 = c + c 4mk og λ m m 1 = c c 4mk, som begge nødvendigvis er ikkepositive, idet c 4mk < c. Diskriminantens fortegn afgør nu m m resultatet: c > 4mk: Den generelle løsning har formen y(t) = c 1 e λ 1t + c e λ t, og er altså en sum af to eksponentielt aftagende funktioner. Ingen oscillation! c = 4mk: Den generelle løsning har formen y(t) = (c 1 + c t)e λ 1t, og er altså en sum af en eksponentielt aftagende funktion og en skalering af samme funktion ganget t. Den kan være heldig at krydse nulpunktet en enkelt gang, men ingen oscillation! c < 4mk: Den generelle løsning har formen y(t) = Ce ct m cos ( 4mk c t δ) og er altså en m eksponentielt aftagende, men oscillerende løsning! For uddybning refereres til bogen. 8

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 5

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 5 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 5 Morten Grud Rasmussen 19. september, 2013 1 Euler-Cauchy-ligninger [Bogens afsnit 2.5, side 71] 1.1 De tre typer af Euler-Cauchy-ligninger Efter at

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 6

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 6 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 6 Morten Grud Rasmussen 24. september, 2013 1 Forcerede oscillationer [Bogens afsnit 2.8, side 85] 1.1 Et forstyrret masse-fjeder-system I udledningen

Læs mere

Oversigt [S] 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; [LA] 15, 16, 17

Oversigt [S] 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; [LA] 15, 16, 17 Oversigt [S] 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; [LA] 15, 16, 17 Nøgleord og begreber 1. ordens lineær ligning Løsningsmetode August 2002, opgave 7 1. ordens lineært system Løsning ved egenvektor Lille opgave Stor opgave

Læs mere

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Komplekse Tal 20. november 2009 UNF Odense Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Fra de naturlige tal til de komplekse Optælling af størrelser i naturen De naturlige tal N (N

Læs mere

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof Preben Alsholm Efterår 2010 1 Hovedpunkter fra forårets pensum 11 Taylorpolynomium Taylorpolynomium Det n te Taylorpolynomium for f med udviklingspunkt x 0 : P

Læs mere

Nøgleord og begreber. Definition 15.1 Den lineære 1. ordens differentialligning er

Nøgleord og begreber. Definition 15.1 Den lineære 1. ordens differentialligning er Oversigt [S] 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; [LA] 15, 16, 17 Nøgleord og begreber 1. ordens lineær ligning Løsningsmetode August 2002, opgave 7 1. ordens lineært system Løsning ved egenvektor Lille opgave Stor opgave

Læs mere

Nøgleord og begreber Separable ligninger 1. ordens lineær ligning August 2002, opgave 7 Rovdyr-Byttedyr system 1. ordens lineært system Opgave

Nøgleord og begreber Separable ligninger 1. ordens lineær ligning August 2002, opgave 7 Rovdyr-Byttedyr system 1. ordens lineært system Opgave Oversigt [S] 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; [LA] 14, 15 Nøgleord og begreber Separable ligninger 1. ordens lineær ligning August 2002, opgave 7 Rovdyr-Byttedyr system 1. ordens lineært system Opgave Calculus 2-2005

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Overskrifter

Matematisk modellering og numeriske metoder. Overskrifter Matematisk modellering og numeriske metoder Overskrifter Morten Grud Rasmussen 25. november, 2013 Lektion 1 Ordinære differentialligninger ODE er helt grundlæggende Løsninger Begyndelsesværdiproblemer

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 8

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 8 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 8 Morten Grud Rasmussen 18. oktober 216 1 Fourierrækker 1.1 Periodiske funktioner Definition 1.1 (Periodiske funktioner). En periodisk funktion f er

Læs mere

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec.

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. 1 Komplekse vektorrum I defininitionen af vektorrum i Afsnit 4.1 i Niels Vigand Pedersen Lineær Algebra

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 1

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 1 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rasmussen 4. september, 2013 1 Ordinære differentialligninger ODE er 1.1 ODE er helt grundlæggende Definition 1.1 (Ordinære differentialligninger).

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 10

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 10 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 10 Morten Grud Rasmussen 2. november 2016 1 Partielle differentialligninger 1.1 Det grundlæggende om PDE er Definition 1.1 Partielle differentialligninger

Læs mere

Chapter 3. Modulpakke 3: Egenværdier. 3.1 Indledning

Chapter 3. Modulpakke 3: Egenværdier. 3.1 Indledning Chapter 3 Modulpakke 3: Egenværdier 3.1 Indledning En vektor v har som bekendt både størrelse og retning. Hvis man ganger vektoren fra højre på en kvadratisk matrix A bliver resultatet en ny vektor. Hvis

Læs mere

Lineær Algebra F08, MØ

Lineær Algebra F08, MØ Lineær Algebra F08, MØ Vejledende besvarelser af udvalgte opgaver fra Ugeseddel 3 og 4 Ansvarsfraskrivelse: Den følgende vejledning er kun vejledende. Opgaverne kommer i vilkårlig rækkefølge. Visse steder

Læs mere

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer enote enote Lineære ordens differentialligningssystemer Denne enote beskriver ordens differentialligningssystemer og viser, hvordan de kan løses enoten er i forlængelse af enote, der beskriver lineære

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

DesignMat Lineære differentialligninger I

DesignMat Lineære differentialligninger I DesignMat Lineære differentialligninger I Preben Alsholm Uge 9 Forår 2010 1 Lineære differentialligninger af første orden 1.1 Normeret lineær differentialligning Normeret lineær differentialligning En

Læs mere

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2 Affine rum I denne note behandles kun rum over R. Alt kan imidlertid gennemføres på samme måde over C eller ethvert andet legeme. Et underrum U R n er karakteriseret ved at det er en delmængde som er lukket

Læs mere

Mere om differentiabilitet

Mere om differentiabilitet Mere om differentiabilitet En uddybning af side 57 i Spor - Komplekse tal Kompleks funktionsteori er et af de vigtigste emner i matematikken og samtidig et af de smukkeste I bogen har vi primært beskæftiget

Læs mere

Lektion 12. højere ordens lineære differentiallininger. homogene. inhomogene. eksempler

Lektion 12. højere ordens lineære differentiallininger. homogene. inhomogene. eksempler Lektion 12 2. ordens lineære differentialligninger homogene inhomogene eksempler højere ordens lineære differentiallininger 1 Anden ordens lineære differentialligninger med konstante koefficienter A. Homogene

Læs mere

DesignMat Den komplekse eksponentialfunktion og polynomier

DesignMat Den komplekse eksponentialfunktion og polynomier DesignMat Den komplekse eksponentialfunktion og polynomier Preben Alsholm Uge 8 Forår 010 1 Den komplekse eksponentialfunktion 1.1 Definitionen Definitionen Den velkendte eksponentialfunktion x e x vil

Læs mere

Fordybelsesprojekt Matematik 2, forår 2005 Potensrækker

Fordybelsesprojekt Matematik 2, forår 2005 Potensrækker Fordybelsesprojekt Matematik 2, forår 2005 Potensrækker Arne Jensen 7. 11. marts 2005 1 Indledning I forbindelse med kurset i Reelle og Komplekse Funktioner afholdes et fordybelsesprojekt med et omfang

Læs mere

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger enote 11 1 enote 11 Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger I denne note introduceres lineære differentialligninger, som er en speciel (og bekvem) form for differentialligninger.

Læs mere

Polynomier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Polynomier 2. 2 Polynomiumsdivision 4. 3 Algebraens fundamentalsætning og rødder 6

Polynomier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Polynomier 2. 2 Polynomiumsdivision 4. 3 Algebraens fundamentalsætning og rødder 6 Indhold 1 Polynomier 2 Polynomier 2 Polynomiumsdivision 4 3 Algebraens fundamentalsætning og rødder 6 4 Koefficienter 8 5 Polynomier med heltallige koefficienter 9 6 Mere om polynomier med heltallige koefficienter

Læs mere

DesignMat. Preben Alsholm. September Egenværdier og Egenvektorer. Preben Alsholm. Egenværdier og Egenvektorer

DesignMat. Preben Alsholm. September Egenværdier og Egenvektorer. Preben Alsholm. Egenværdier og Egenvektorer DesignMat September 2008 fortsat Eksempel : et Eksempel 4 () af I II uden I Lad V være et vektorrum over L (enten R eller C). fortsat Eksempel : et Eksempel 4 () af I II uden I Lad V være et vektorrum

Læs mere

Modulpakke 3: Lineære Ligningssystemer

Modulpakke 3: Lineære Ligningssystemer Chapter 4 Modulpakke 3: Lineære Ligningssystemer 4. Homogene systemer I teknikken møder man meget ofte modeller der leder til systemer af koblede differentialligninger. Et eksempel på et sådant system

Læs mere

z + w z + w z w = z 2 w z w = z w z 2 = z z = a 2 + b 2 z w

z + w z + w z w = z 2 w z w = z w z 2 = z z = a 2 + b 2 z w Komplekse tal Hvis z = a + ib og w = c + id gælder z + w = (a + c) + i(b + d) z w = (a c) + i(b d) z w = (ac bd) + i(ad bc) z w = a+ib c+id = ac+bd + i bc ad, w 0 c +d c +d z a b = i a +b a +b Konjugation

Læs mere

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer enote enote Lineære ordens differentialligningssystemer Denne enote beskriver ordens differentialligningssystemer og viser, hvordan de kan løses enoten er i forlængelse af enote, der beskriver lineære

Læs mere

MM501 forelæsningsslides

MM501 forelæsningsslides MM501 forelæsningsslides uge 37, 2010 Produceret af Hans J. Munkholm 2009 bearbejdet af Jessica Carter 2010 1 Hvad er et komplekst tal? Hvordan regner man med komplekse tal? Man kan betragte udvidelsen

Læs mere

3.1 Baser og dimension

3.1 Baser og dimension SEKTION 3 BASER OG DIMENSION 3 Baser og dimension Definition 3 Lad V være et F-vektorrum Hvis V = {0}, så har V dimension 0 2 Hvis V har en basis bestående af n vektorer, så har V dimension n 3 Hvis V

Læs mere

Oversigt [LA] 1, 2, 3, [S] 9.1-3

Oversigt [LA] 1, 2, 3, [S] 9.1-3 Oversigt [LA], 2, 3, [S] 9.-3 Nøgleord og begreber Koordinatvektorer, talpar, taltripler og n-tupler Linearkombination Underrum og Span Test linearkombination Lineær uafhængighed Standard vektorer Basis

Læs mere

DesignMat Uge 5 Systemer af lineære differentialligninger II

DesignMat Uge 5 Systemer af lineære differentialligninger II DesignMat Uge 5 Systemer af lineære differentialligninger II Preben Alsholm Efterår 21 1 Lineære differentialligningssystemer 11 Lineært differentialligningssystem af første orden Lineært differentialligningssystem

Læs mere

Polynomium Et polynomium. Nulpolynomiet Nulpolynomiet er funktionen der er konstant nul, dvs. P(x) = 0, og dets grad sættes per definition til.

Polynomium Et polynomium. Nulpolynomiet Nulpolynomiet er funktionen der er konstant nul, dvs. P(x) = 0, og dets grad sættes per definition til. Polynomier Polynomier Polynomium Et polynomium P(x) = a n x n + a n x n +... + a x + a 0 Disse noter giver en introduktion til polynomier, centrale sætninger om polynomiumsdivision, rødder og koefficienter

Læs mere

Jeg foretager her en kort indføring af polynomier over såvel de reelle som

Jeg foretager her en kort indføring af polynomier over såvel de reelle som Polynomier, rødder og division Sebastian Ørsted 20. november 2016 Jeg foretager her en kort indføring af polynomier over såvel de reelle som de komplekse tal, hvor fokus er på at opbygge værktøjer til

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 11

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 11 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 11 Morten Grud Rasmussen 17. oktober, 2013 1 Partielle differentialligninger 1.1 D Alemberts løsning af bølgeligningen [Bogens sektion 12.4 på side 553]

Læs mere

Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning.

Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning. Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning. Michael Knudsen 10. oktober 2005 1 Ligningsløsning Lad N = {0,1,2,...} betegne mængden af de naturlige tal og betragt ligningen ax + b = 0, a,b N,a 0. Findes

Læs mere

DIFFERENTIALLIGNINGER NOTER TIL CALCULUS 2003 AARHUS UNIVERSITET

DIFFERENTIALLIGNINGER NOTER TIL CALCULUS 2003 AARHUS UNIVERSITET DIFFERENTIALLIGNINGER NOTER TIL CALCULUS 2003 AARHUS UNIVERSITET H.A. NIELSEN INDHOLD. Lineær ligning 2 2. Lineært system 8 3. Generel ligning 6 4. Stabilitet 8 Litteratur 2 Noterne er til 4 timers forelæsninger

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

1 monotoni & funktionsanalyse

1 monotoni & funktionsanalyse 1 monotoni & funktionsanalyse I dag har vi grafregnere (TI89+) og programmer på computer (ex.vis Derive og Graph), hvorfor det ikke er så svært at se hvordan grafen for en matematisk funktion opfører sig

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 3 Morten Grud Rasmussen 3. november 206 Numerisk metode til Laplace- og Poisson-ligningerne. Finite difference-formulering af problemet I det følgende

Læs mere

Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Uafhængighed og reelle transformationer Helle Sørensen Uge 8, mandag SaSt2 (Uge 8, mandag) Uafh. og relle transf. 1 / 16 Program I dag: Uafhængighed af kontinuerte

Læs mere

Analyse 2. Gennemgå bevis for Sætning Supplerende opgave 1. Øvelser. Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X).

Analyse 2. Gennemgå bevis for Sætning Supplerende opgave 1. Øvelser. Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X). Analyse 2 Øvelser Rasmus Sylvester Bryder 3. og 6. september 2013 Gennemgå bevis for Sætning 2.10 Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X). Bevis. Der findes en injektion X P(X), fx givet ved x

Læs mere

Inden der siges noget om komplekse tal, vil der i dette afsnit blive gennemgået en smule teori om trigonometriske funktioner.

Inden der siges noget om komplekse tal, vil der i dette afsnit blive gennemgået en smule teori om trigonometriske funktioner. Komplekse tal Mike Auerbach Odense 2012 1 Vinkelmål og trigonometriske funktioner Inden der siges noget om komplekse tal, vil der i dette afsnit blive gennemgået en smule teori om trigonometriske funktioner.

Læs mere

Hilbert rum. Chapter 3. 3.1 Indre produkt rum

Hilbert rum. Chapter 3. 3.1 Indre produkt rum Chapter 3 Hilbert rum 3.1 Indre produkt rum I det følgende skal vi gøre brug af komplekse såvel som reelle vektorrum. Idet L betegner enten R eller C minder vi om, at et vektorrum over L er en mængde E

Læs mere

Hans J. Munkholm: En besvarelse af

Hans J. Munkholm: En besvarelse af Hans J. Munkholm: En besvarelse af Projekt for MM501, Lineære differentialligninger November-december 2009 Nummererede formler fra opgaveformuleringen Her samles alle opgavens differentialligninger og

Læs mere

Noter om komplekse tal

Noter om komplekse tal Noter om komplekse tal Preben Alsholm Januar 008 1 Den komplekse eksponentialfunktion Vi erindrer først om den sædvanlige og velkendte reelle eksponentialfunktion. Vi skal undertiden nde det nyttigt, at

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 1 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 01

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Kalkulus 1 Mads Friis Anders Friis Anne Ryelund Signe Baggesen 10. januar 2015 Slide 1/54

t a l e n t c a m p d k Kalkulus 1 Mads Friis Anders Friis Anne Ryelund Signe Baggesen 10. januar 2015 Slide 1/54 Slide 1/54 Indhold 1 2 3 4 5 Slide 2/54 Indhold 1 2 3 4 5 Slide 3/54 1) Hvad er et aksiom? Slide 4/54 1) Hvad er et aksiom? 2) Hvorfor har vi brug for aksiomer? The Monty Hall Problem Slide 4/54 1) Hvad

Læs mere

Besvarelser til de to blokke opgaver på Ugeseddel 7

Besvarelser til de to blokke opgaver på Ugeseddel 7 Besvarelser til de to blokke opgaver på Ugeseddel 7 De anførte besvarelser er til dels mere summariske end en god eksamensbesvarelse bør være. Der kan godt være fejl i - jeg vil meget gerne informeres,

Læs mere

DesignMat Uge 2. Preben Alsholm. Efterår Lineære afbildninger. Preben Alsholm. Lineære afbildninger. Eksempel 2 på lineær.

DesignMat Uge 2. Preben Alsholm. Efterår Lineære afbildninger. Preben Alsholm. Lineære afbildninger. Eksempel 2 på lineær. er DesignMat Uge 2 er er lineær lineær lineær lineære er I smatrix lineære er II smatrix I smatrix II Efterår 2010 Lad V og W være vektorrum over samme skalarlegeme L (altså enten R eller C for begge).

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 15

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 15 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 15 Morten Grud Rasmussen 1. november, 2013 1 Numerisk analyse [Bogens afsnit 19.1 side 788] 1.1 Grundlæggende numerik Groft sagt handler numerisk analyse

Læs mere

Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning

Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning (Dette projekt dækker læreplanens krav om supplerende stof vedr. differentialligningsmodeller. Projektet hænger godt sammen med projekt 4.0: Fiskerimodeller,

Læs mere

DesignMat Uge 11 Vektorrum

DesignMat Uge 11 Vektorrum DesignMat Uge Vektorrum Preben Alsholm Forår 200 Vektorrum. Definition af vektorrum Definition af vektorrum Lad L betegne R eller C. Lad V være en ikke-tom mængde udstyret med en addition + og en multiplikation

Læs mere

Projekt 3.5 faktorisering af polynomier

Projekt 3.5 faktorisering af polynomier Projekt 3.5 faktorisering af polynomier Hvilke hele tal går op i tallet 60? Det kan vi få svar på ved at skrive 60 som et produkt af sine primtal: 60 3 5 Divisorerne i 60 er lige præcis de tal, der kan

Læs mere

Oversigt [LA] 1, 2, 3, [S] 9.1-3

Oversigt [LA] 1, 2, 3, [S] 9.1-3 Oversigt [LA] 1, 2, 3, [S] 9.1-3 Nøgleord og begreber Koordinatvektorer, talpar, taltripler og n-tupler Linearkombination Underrum og Span Test linearkombination Lineær uafhængighed Standard vektorer Basis

Læs mere

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave C

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave C Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave C Opgaven består af tre dele, hver med en række spørgsmål, efterfulgt af en liste af teorispørgsmål. I alle opgavespørgsmålene

Læs mere

Eulers equidimensionale differentialligning

Eulers equidimensionale differentialligning Eulers equidimensionale differentialligning Projektbesvarelse for MM501, udformet af Hans J. Munkholm Differentialligningen September-oktober 2009 For at kunne referere let og elegant gentages differentialligningen

Læs mere

Lektion ordens lineære differentialligninger

Lektion ordens lineære differentialligninger Lektion 11 1. ordens lineære differentialligninger Lineære differentialligninger Lineære differentialligninger af 1. orden 1. homogene 2. inhomogene Lineære differentialligninger af 1. orden med konstante

Læs mere

Polynomier af én variabel

Polynomier af én variabel enote 30 1 enote 30 Polynomier af én variabel I denne enote introduceres komplekse polynomier af én variabel. Der forudsættes elementært kendskab til komplekse tal, og kendskab til reelle polynomier af

Læs mere

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition Kursusgang 3 Repetition - froberg@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ froberg/oecon3 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 12 september 2008 1/12 Lineære ligningssystemer Et lineært ligningssystem

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 11

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 11 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 11 Morten Grud Rasmussen 5. november 2016 1 Partielle differentialligninger 1.1 Udledning af varmeligningen Vi vil nu på samme måde som med bølgeligningen

Læs mere

DiMS 2010 Uge 7,

DiMS 2010 Uge 7, DiMS 2010 Uge 7, 18.10.10 24.10.10 Læsevejledning Emnerne i denne uge er polynomier og komplekse tal. De kan ikke siges at henhøre under diskret matematik som sådan og er ikke dækket af KBR, så vi skal

Læs mere

DesignMat Uge 11. Vektorrum

DesignMat Uge 11. Vektorrum DesignMat Uge 11 (fortsat) Forår 2010 Lad L betegne R eller C. Lad V være en ikke-tom mængde udstyret med en addition + og en multiplikation med skalar. (fortsat) Lad L betegne R eller C. Lad V være en

Læs mere

Symmetriske og ortogonale matricer Uge 6

Symmetriske og ortogonale matricer Uge 6 Symmetriske og ortogonale matricer Uge 6 Preben Alsholm Efterår 2010 1 Symmetriske og ortogonale matricer 1.1 Skalarprodukt og Cauchy-Schwarz ulighed Skalarprodukt og Cauchy-Schwarz ulighed Det sædvanlige

Læs mere

Fordybelsesprojekt Analyse 2, forår 2012 Potensrækker

Fordybelsesprojekt Analyse 2, forår 2012 Potensrækker Fordybelsesprojekt Analyse 2, forår 2012 Potensrækker Udarbejdet af Arne Jensen 1 Indledning I forbindelse med kurset Matematisk Analyse 2 på Mat 2 afholdes et fordybelsesprojekt med et omfang af 3 ECTS.

Læs mere

Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen Juni 2017

Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen Juni 2017 Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen - 12. Juni 2017 Mikkel Findinge Bemærk, at der kan være sneget sig fejl ind. Kontakt mig endelig, hvis du skulle falde over en sådan. Dette dokument har udelukkende

Læs mere

Kalkulus 2 - Grænseovergange, Kontinuitet og Følger

Kalkulus 2 - Grænseovergange, Kontinuitet og Følger Kalkulus - Grænseovergange, Kontinuitet og Følger Mads Friis 8. januar 05 Indhold Grundlæggende uligheder Grænseovergange 3 3 Kontinuitet 9 4 Følger 0 5 Perspektivering 4 Grundlæggende uligheder Sætning

Læs mere

Symmetriske matricer

Symmetriske matricer Symmetriske matricer Preben Alsholm 17. november 008 1 Symmetriske matricer 1.1 Definitioner Definitioner En kvadratisk matrix A = a ij kaldes symmetrisk, hvis aij = a ji for alle i og j. Altså hvis A

Læs mere

Vejledende besvarelse på august 2009-sættet 2. december 2009

Vejledende besvarelse på august 2009-sættet 2. december 2009 Vejledende besvarelse på august 29-sættet 2. december 29 Det følgende er en vejledende besvarelse på eksamenssættet i kurset Calculus, som det så ud i august 29. Den tjener primært til illustration af,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Polynomier Kort gennemgang af polynomier og deres asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Lineære Afbildninger. enote 8. 8.1 Om afbildninger

Lineære Afbildninger. enote 8. 8.1 Om afbildninger enote 8 enote 8 Lineære Afbildninger Denne enote undersøger afbildninger mellem vektorrum af en bestemt type, nemlig lineære afbildninger Det vises, at kernen og billedrummet for lineære afbildninger er

Læs mere

Egenværdier og egenvektorer

Egenværdier og egenvektorer enote 9 enote 9 Egenværdier og egenvektorer Denne note indfører begreberne egenværdier og egenvektorer for lineære afbildninger i vilkårlige generelle vektorrum og går derefter i dybden med egenværdier

Læs mere

Besvarelser til Lineær Algebra med Anvendelser Ordinær Eksamen 2016

Besvarelser til Lineær Algebra med Anvendelser Ordinær Eksamen 2016 Besvarelser til Lineær Algebra med Anvendelser Ordinær Eksamen 206 Mikkel Findinge http://findinge.com/ Bemærk, at der kan være sneget sig fejl ind. Kontakt mig endelig, hvis du skulle falde over en sådan.

Læs mere

1 Vektorrum. MATEMATIK 3 LINEÆR ALGEBRA M. ANV. 4. oktober Miniprojekt: Lineær algebra på polynomier

1 Vektorrum. MATEMATIK 3 LINEÆR ALGEBRA M. ANV. 4. oktober Miniprojekt: Lineær algebra på polynomier MATEMATIK 3 LINEÆR ALGEBRA M. ANV. 4. oktober 2017 Miniprojekt: Lineær algebra på polynomier Grupperne forventes at regne de små opgaver i afsnittene 1 5 i løbet af de første 4 halve dage. Dernæst tilføjes

Læs mere

Heisenbergs usikkerhedsrelationer. Abstrakt. Hvorfor? Funktionsrum. Nils Byrial Andersen Institut for Matematik. Matematiklærerdag 2013

Heisenbergs usikkerhedsrelationer. Abstrakt. Hvorfor? Funktionsrum. Nils Byrial Andersen Institut for Matematik. Matematiklærerdag 2013 Heisenbergs usikkerhedsrelationer Nils Byrial Andersen Institut for Matematik Matematiklærerdag 013 1 / 17 Abstrakt Heisenbergs usikkerhedsrelationer udtrykker at man ikke på samme tid både kan bestemme

Læs mere

Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter

Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter enote 13 1 enote 13 Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter I forlængelse af enote 11 og enote 12 om differentialligninger, kommer nu denne enote omkring 2. ordens differentialligninger.

Læs mere

EKSAMENSOPGAVELØSNINGER CALCULUS 2 (2005) AUGUST 2006 AARHUS UNIVERSITET

EKSAMENSOPGAVELØSNINGER CALCULUS 2 (2005) AUGUST 2006 AARHUS UNIVERSITET EKSAMENSOPGAVELØSNINGER CALCULUS 2 (2005) AUGUST 2006 AARHUS UNIVERSITET H.A. NIELSEN & H.A. SALOMONSEN Opgave. Lad f betegne funktionen f(x,y) = x 3 + x 2 y + xy 2 + y 3. ) Angiv gradienten f. 2) Angiv

Læs mere

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Oversigt [S] App. I, App. H.1 Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Test komplekse tal Komplekse rødder Kompleks eksponentialfunktion

Læs mere

Tidligere Eksamensopgaver MM505 Lineær Algebra

Tidligere Eksamensopgaver MM505 Lineær Algebra Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Tidligere Eksamensopgaver MM55 Lineær Algebra Indhold Typisk forside.................. 2 Juni 27.................... 3 Oktober 27..................

Læs mere

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer Lektion 13 Lineære differentialligningssystemer Homogene lineære differentialligningssystemer med konstante koefficienter Inhomogene systemer To-kammer modeller Lotka Volterra (ikke lineært) 1 To-kammer

Læs mere

Fraktaler Mandelbrots Mængde

Fraktaler Mandelbrots Mængde Fraktaler Mandelbrots Mængde Foredragsnoter Af Jonas Lindstrøm Jensen Institut For Matematiske Fag Århus Universitet Indhold Indhold 1 1 Indledning 3 2 Komplekse tal 5 2.1 Definition.......................................

Læs mere

MM502+4 forelæsningsslides

MM502+4 forelæsningsslides MM502+4 forelæsningsslides uge 11+12 1, 2009 Produceret af Hans J. Munkholm, delvis på baggrund af lignende materiale udarbejdet af Mikael Rørdam 1 I nærværende forbindelse er 11 + 12 23 1 Egenskaber for

Læs mere

9.1 Egenværdier og egenvektorer

9.1 Egenværdier og egenvektorer SEKTION 9.1 EGENVÆRDIER OG EGENVEKTORER 9.1 Egenværdier og egenvektorer Definition 9.1.1 1. Lad V være et F-vektorrum; og lad T : V V være en lineær transformation. λ F er en egenværdi for T, hvis der

Læs mere

Mundtlige spørgsmål til 2v + 2b. mat B, sommer Nakskov Gymnasium & Hf.

Mundtlige spørgsmål til 2v + 2b. mat B, sommer Nakskov Gymnasium & Hf. Mundtlige spørgsmål til 2v + 2b. mat B, sommer 2010. Nakskov Gymnasium & Hf. Eksaminator: Ulla Juul Franck Der er 20 spørgsmål i alt, og bilag til spørgsmål 14 og 15. 1. Andengradspolynomier og parabler.

Læs mere

Matematik for økonomer 3. semester

Matematik for økonomer 3. semester Matematik for økonomer 3. semester cand.oecon. studiet, 3. semester Planchesæt 2 - Forelæsning 3 Esben Høg Aalborg Universitet 10. september 2009 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben

Læs mere

x 2 + y 2 dx dy. f(x, y) = ln(x 2 + y 2 ) + 2 1) Angiv en ligning for tangentplanen til fladen z = f(x, y) i punktet

x 2 + y 2 dx dy. f(x, y) = ln(x 2 + y 2 ) + 2 1) Angiv en ligning for tangentplanen til fladen z = f(x, y) i punktet Eksamensopgaver fra Matematik Alfa 1 Naturvidenskabelig Kandidateksamen August 1999. Matematik Alfa 1 Opgave 1. Udregn integralet 1 1 y 2 (Vink: skift til polære koordinater.) Opgave 2. Betragt funktionen

Læs mere

Algebra - Teori og problemløsning

Algebra - Teori og problemløsning Algebra - Teori og problemløsning, januar 05, Kirsten Rosenkilde. Algebra - Teori og problemløsning Kapitel -3 giver en grundlæggende introduktion til at omskrive udtryk, faktorisere og løse ligningssystemer.

Læs mere

DesignMat Uge 11 Lineære afbildninger

DesignMat Uge 11 Lineære afbildninger DesignMat Uge Lineære afbildninger Preben Alsholm Forår 008 Lineære afbildninger. Definition Definition Lad V og W være vektorrum over samme skalarlegeme L (altså enten R eller C for begge). Afbildningen

Læs mere

Lineær algebra: Egenværdier, egenvektorer, diagonalisering

Lineær algebra: Egenværdier, egenvektorer, diagonalisering Lineær algebra: Egenværdier, egenvektorer, diagonalisering Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 2011 Egenvektorer og egenværdier Mål: Forståelse af afbildningen x Ax fra R n R n for en n n-matrix

Læs mere

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013)

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013) Introduktion til Laplace transformen (oter skrevet af ikolaj Hess-ielsen sidst revideret marts 23) Integration handler ikke kun om arealer. Tværtimod er integration basis for mange af de vigtigste værktøjer

Læs mere

Oversigt [S] 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

Oversigt [S] 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Oversigt [S] 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Nøgleord og begreber Vækstmodel Bevægelsesligninger Retningsfelt Eulers metode Separable ligninger Logistisk ligning Eksponentiel vækst Begyndelsesværdiproblem Calculus

Læs mere

gudmandsen.net 1 Parablen 1.1 Grundlæggende forhold y = ax 2 bx c eksempelvis: y = 2x 2 2x 4 y = a x 2 b x 1 c x 0 da x 1 = x og x 0 = 1

gudmandsen.net 1 Parablen 1.1 Grundlæggende forhold y = ax 2 bx c eksempelvis: y = 2x 2 2x 4 y = a x 2 b x 1 c x 0 da x 1 = x og x 0 = 1 gudmandsen.net Ophavsret Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution og fremvisning af dette dokument eller dele deraf er fuldt ud

Læs mere

Oversigt Matematik Alfa 1, Januar 2003

Oversigt Matematik Alfa 1, Januar 2003 Oversigt [S], [LA] Nøgleord og begreber Egenvektorer, egenværdier og diagonalisering Dobbelt integral og polært koordinatskift Ortogonal projektion og mindste afstand Retningsafledt og gradient Maksimum/minimums

Læs mere

= λ([ x, y)) + λ((y, x]) = ( y ( x)) + (x y) = 2(x y).

= λ([ x, y)) + λ((y, x]) = ( y ( x)) + (x y) = 2(x y). Analyse 2 Øvelser Rasmus Sylvester Bryder 17. og 20. september 2013 Supplerende opgave 1 Lad λ være Lebesgue-målet på R og lad A B(R). Definér en funktion f : [0, ) R ved f(x) = λ(a [ x, x]). Vis, at f(x)

Læs mere

MASO Uge 7. Differentiable funktioner. Jesper Michael Møller. Uge 7. Formålet med MASO. Department of Mathematics University of Copenhagen

MASO Uge 7. Differentiable funktioner. Jesper Michael Møller. Uge 7. Formålet med MASO. Department of Mathematics University of Copenhagen MASO Uge 7 Differentiable funktioner Jesper Michael Møller Department of Mathematics University of Copenhagen Uge 7 Formålet med MASO Oversigt Differentiable funktioner R n R m Differentiable funktioner

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Differentialligninger

MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Differentialligninger MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Differentialligninger 2016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

Skriftlig eksamen Vejledende besvarelse MATEMATIK B (MM02)

Skriftlig eksamen Vejledende besvarelse MATEMATIK B (MM02) SYDDANSK UNIVERSITET ODENSE UNIVERSITET INSTITUT FOR MATEMATIK OG DATALOGI Skriftlig eksamen Vejledende besvarelse MATEMATIK B (MM2) Fredag d. 2. januar 22 kl. 9. 3. 4 timer med alle sædvanlige skriftlige

Læs mere

Uge 6 Store Dag. Opgaver til OPGAVER 1. Opgave 1 Udregning af determinant. Håndregning Der er givet matricen A =

Uge 6 Store Dag. Opgaver til OPGAVER 1. Opgave 1 Udregning af determinant. Håndregning Der er givet matricen A = OPGAVER Opgaver til Uge 6 Store Dag Opgave Udregning af determinant. Håndregning 0 Der er givet matricen A = 0 2 2 4 0 0. 2 0 a) Udregn det(a) ved opløsning efter en selvvalgt række eller søjle. b) Omform

Læs mere

Løsningsforslag Mat B August 2012

Løsningsforslag Mat B August 2012 Løsningsforslag Mat B August 2012 Opgave 1 (5 %) a) Løs uligheden: 2x + 11 x 1 Løsning: 2x + 11 x 1 2x x + 1 0 3x + 12 0 3x 12 Divideres begge sider med -3 (og husk at vende ulighedstegnet!) x 4 Opgave

Læs mere