Opgave Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 15.1 1. Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle"

Transkript

1 Kapitel 15 Kulturelle forhold Opgave Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle forskelle? Kendskab til kulturen på et marked kan gøre sælgernes arbejde mere effektivt, samtidig med at virksomheden kan spare penge til unødvendige udgifter. Udgifter, der kan opstå, fordi køber og sælger ikke helt matcher hinanden på grund af kulturforskelle. 2. Hvilke af de gode råd herover har noget med kultur og kulturelle forskelle at gøre? Fig side 422 i lærebogen kan inddrages i din besvarelse. Tekstens råd Inddrag en organisation, der kender Kina godt Find en kinesisk partner Se ikke Kina som ét marked Test markedet Udvid aktiviteterne i et fornuftigt tempo Send nogle få, men dygtige medarbejdere fra Danmark til Kina Lev med og som kineserne Lær noget om Kinas historie Husk at uddannelsesniveauet i Kina er anderledes Lær nogle enkelte kinesiske ord og fraser Kultur, kulturelle forskelle Muligvis Muligvis Muligvis 3. Er de samme råd relevante for en kinesisk virksomhed, der vil handle med en dansk virksomhed? Nogle af rådene er ikke relevante for en kinesisk virksomhed, der vil handle med en dansk virksomhed: Det er ikke nødvendigt at finde en dansk handelspartner, Danmark kan godt ses som et enkelt marked, kinesere behøver ikke leve som danskere og det er ikke nødvendigt at kunne tale lidt dansk. Hvis kineserne kan indordne sig under den måde, danskerne lever på, og hvis de kan sige goddag og tak for mad, vil vi synes, de er flinke, men det vil næppe have indflydelse på samarbejdet med dem. Opgave Hvilken forklaring kan der være på, at det netop er de ti nævnte lande, virksomheder søger oplysninger om på Eksportrådets hjemmeside? Der er tale om de 10 lande, som danske virksomheder især er interesserede i at handle med. Kina og Australien er fjerne markeder, som virksomhederne er helt klar over, at de ikke ved nok om. De øvrige lande er markeder, hvor konkurrencen er benhård, og hvor alle informationer er nyttige i kampen om kunderne.

2 2. Opstil en oversigt over de ti lande. Oversigten skal vise: Land Verdensdel Religioner Sprog Styreform Kina Asien Ingen officiel. Buddhisme, konfucianisme, taoisme, islam og kristendom Mandarin og mange andre Styret demokrati. Præsident og premierminister Polen Europa Romersk katolsk Polsk Demokrati, Præsident og statsminister Tyskland Europa 34 % romersk katolsk, 34 % protestantisk England Europa 60 % anglikansk kristendom Sverige Europa Evangelisk luthersk kristendom Tysk Engelsk Svensk Demokrati, Præsident og kansler Kongedømme, dronning, regeringsleder Kongedømme, konge, statsminister Spanien Europa Romersk katolsk Spansk Kongedømme, konge, ministerpræsident Frankrig Europa Romersk katolsk Fransk Demokrati, Præsident, regeringsleder USA USA 50 % romersk katolsk, 40 % protestanter Australien Australien 30 % romersk katolsk, 50 % anglikansk kristendom Amerikansk Australsk Demokrati Præsident og vicepræsident Demokrati, statsoverhoved (dronning) og regeringschef Italien Europa Romersk katolsk Italiensk Demokrati Præsident, premierminister Kilde: 3. Hvilke andre kulturelle faktorer end sproget og religionen i et land bør en virksomhed kende for ikke at støde kunderne på et eksportmarked? Du kan tage fig side 422 i lærebogen til hjælp. Figuren indeholder følgende faktorer ud over sprog og religion: symboler, social opbygning, lovgivning, politik, teknologi og uddannelse. Opgave Hvilke fejl kan du finde i Mads s skitse? Disse faktorer hører ikke til i figuren: Selskabsbeskatning, BNP pr. indbygger, Boligform. Disse faktorer mangler: Religion, Social opbygning, Politik. 2. Hvad mener man med, at Terpstras systematisering af kulturforskelle er baseret på den erhvervsøkonomiske tankegang om virksomhedens nær og fjernmiljø? De hovedgrupper af forhold, der er nævnt i Terpstras systematisering, er de samme, som indgår i virksomhedens nær og fjernmiljø. I fjernmiljøet genfinder vi Politik og lov

3 givning, Teknologi og delvis Social opbygning. I nærmiljøet møder vi Sprog, Religion, Symboler og uddannelse. 3. Forklar kort, hvordan hvert af de 8 forhold, der indgår i Terpstras model bidrager til dannelsen af et lands kultur.?? Sprog: Skaber en fælles referenceramme for den måde, borgerne i et land kommunikerer på. De sprog, der kun tales af få uden for landet, skaber en usynlig barriere for fremmede.?? Religion: Lægger grunden for, hvad der er ret og vrang i et samfund?? Symboler: Gør det muligt for borgerne at opstille usynlige spilleregler for fælles eksistens.?? Social opbygning: Den sociale opbygning angiver, hvorvidt samfundet tager sig af de, der ikke kan klare sig selv, eller om alle må/skal klare sig selv.?? Lovgivningen: Lovgivningen kan være stram eller den kan være retningsgivende for, hvad man kan og ikke kan tillade sig i samfundet.?? Politik: Den politik, der føres i et land, er medbestemmende for, hvordan borgernes selvforståelse er.?? Teknologi: Teknologien bestemmer, hvordan hverdagen skal fungere.?? Uddannelse: Høj eller lav grad af uddannelse blandt borgerne i et land afgør, hvilke normer og regler, der skal være gældende. Højt uddannelsesniveau vil automatisk føre til, at alle vil sætte pris på viden og erhvervelse af viden, mens lavt uddannelsesniveau vil sætte fokus på manuelt arbejde. Kulturen i et land bygger på alle disse ting. Hvis man vokser op med kulturen i et land, er man sjældent i stand til at skille den ad i enkeltelelementer, men kommer man først til et land som voksen, vil man i høj grad kunne se, hvilke byggesten et lands kultur er sammensat af. Opgave Hvilke fordele giver det danske eksportvirksomheder, at de har kendskab til kulturen på et nyt marked, inden de begynder eksport dertil? Der er fire vigtige elementer i salgsprocessen, hvor kendskab til kulturen kan gøre eksportarbejdet lettere:?? Behov: Kendskab til kulturen på et marked kan hjælpe eksportvirksomheder til lettere at dække kundernes behov.?? Kundekontakt: God kundekontakt skabes på baggrund af kendskab til kundens kultur.?? Hjemtagelse af ordrer: Korrekt opførsel, set med kundens øjne, letter hjemtagelsen af ordrer.?? Færre omkostninger: Ved at tage hensyn til kundernes kultur undgår man fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger. 2. Hvorfor lægger Danmarks Eksportråd vægt på, at danske virksomheder har empati og interkulturel kompetence med i bagagen, når de handler med Argentina? Empati er evnen til at forstå og acceptere andre folks kultur og den måde, kulturen kommer til udtryk i hverdagen. Interkulturel kompetence er en egenskab man har, når man er i stand til at funger hensigtsmæssigt i og med andre kulturer. Når sælgerne besidder begge egenskaber, er de i stand til at agere hensigtsmæssigt og korrekt i forhandlingssituationer på eksportmarkedet.

4 3. Er der tale om en kulturforskel, når kontortiderne i Argentina og Danmark ikke er ens?, der er tale om en kulturforskel. Forskellen i kontortiderne er baseret på, at der er varmt midt på dagen, så ingen overkommer at arbejde. Derfor lægges kontortiderne anderledes end i Danmark. Det er en gammel tradition, at kontortiderne skal se ud, som de gør, og derfor er det en kulturforskel. 4. Forklar hvorfor kulturforståelse letter eksportarbejdet i danske virksomheder. Fig side 429 kan inddrages i besvarelsen. Behov Kundekontakt Hjemtagelse af ordre Kendskab til God kundekontakt Korrekt opførsel, set kundernes kultur gør skabes på basis af med kundens øjne det lettere at dække kendskab til kundens letter vores kundernes behov kultur hjemtagelse af ordrer Færre omkostninger Ved at tage hensyn til kundens kultur undgår vi fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger Opgave Hvorfor inddrages en gennemgang af Indien og Indiens historie i et foredrag om, hvordan man handler med virksomheder i Indien? Mange kulturelle forskelle er opstået på baggrund af historiske begivenheder, derfor bør man også have kendskab til et eksportmarkeds vigtigste historiske udvikling, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at kunne nok på det pågældende marked. 2. Hvordan kan det lette en virksomheds eksportarbejde at deltage i det omtalte seminar om Indien? Anvend fig side 429 i lærebogen i din besvarelse. Behov Kundekontakt Hjemtagelse af ordre Kendskab til God kundekontakt Korrekt opførsel, set kundernes kultur gør skabes på basis af med kundens øjne det lettere at dække kendskab til kundens letter vores kundernes behov kultur hjemtagelse af ordrer Færre omkostninger Ved at tage hensyn til kundens kultur undgår vi fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger 3. Hvad dækker udtrykket critical challenges i teksten sandsynligvis over? Med udtrykket kritiske/betydningsfulde udfordringer kan der være tale om udfordringer, der opstår, når landet (Indien) er så stort og kompliceret, som det er. Klima, infrastruktur og almindelig omgangstone kan være meget forskellig fra de danske, og det bliver derfor en kritisk udfordring at overvinde dem eller lide nederlag i forsøget på at handle med Indien. Opgave Hvilke synlige og ikke synlige kulturforskelle mellem Europa og Indien er der i eksemplet herover? Usynlige forskelle (= kulturelt fundament) udgøres af sprog, religion, værdier og symboler. I eksemplet drejer det sig om sprog og værdier (i samarbejdsformen). Vi hører ikke om religion og symboler.

5 Synlige forskelle (= kulturel overbygning) udgøres af social opbygning, lovgivning, politik, teknologi, uddannelse og økonomi. I eksemplet hører vi om forhold, der kan henføres til social opbygning, teknologi, uddannelse og økonomi. 2. Hvor hører de kulturforskelle, du fandt i spg. 1 hjemme i Terpstras model? Benyt fig side 422 i lærebogen dit svar. De usynlige og synlige kulturforskelle kan relateres til Terpstras model således: Synlige/usynlige forskelle Terpstras model Sprog Religion symboler Social opbygning Lovgivning Politik Teknologi Uddannelse Økonomi. nej Økonomi indgår i modellen Synlige/usynlige forskelle, men ikke i Terpstras model. 3. Hvilke grunde kan der være til, at samarbejdet mellem håndværkere og designere i Europa og Indien er så forskelligt? Der er forskellige historiske, uddannelsesmæssige og økonomiske traditioner for samarbejde mellem håndværkere og designere i de to lande. Bl.a. har Indien i mange år været under britisk overherredømme, og inderne har tradition for at gøre det, europæere beder dem om. De usynlige forskelle som værdier og symboler og social opbygning spiller nok også en væsentlig rolle. Opgave Find de ting i teksten, der kan henføres til den merkantile kultur i Østeuropa. Merkantil kultur omfatter religiøse forhold, værdier og normer, individualisme og fællesskab og andre forhold. I teksten kan man finde disse: individualisme og fællesskab (frie og åbne arbejdsforhold, medarbejderne støtter hinanden.). Under andre forhold kan vi placere: at kvinder er bedre arbejdskraft end mænd, og at kombinationen af pisk og gulerod er effektiv. 2. Hører de ting, du fandt i dit svar på spg. 1 ind under begrebet forretningskultur eller forbrugerkultur? De forhold, der nævnes i spg. 1 hører ind under begrebet forretningskultur. 3. Figuren viser, hvilke forhold der påvirker markedskulturen i et land, men der er fejl i figuren. Hvilke forhold påvirker ikke markedskulturen? Disse forhold indgår ikke i den korrekte figur: Segmentering og målgrupper, Virksomhedsstrategi, Opgave Hvad fortæller artiklen om forretningskulturen i Mexico? Artiklen nævner: Forretningssproget, omgangsformer (påklædning, visitkort, tidsopfattelse) og forretningsmoral (ikke sende en anden, men udsætte mødet).

6 2. Hvilke grunde kan der være til, at forsinkelser og afbrydelser af møder ikke er en del af den danske forretningskultur? Når forsinkelser og afbrydelser af møder ikke er en del af den danske forretningskultur, skyldes det flere ting: Danmark er et lille land, og trafikale problemer giver sjældent anledning til forsinkelser. Danske forretningsfolk har et fast tidsbegreb, og forsinkelser og afbrydelser er ikke acceptable, hvis man vil være effektiv. 3. Skal en sælger fra Hallberg og Søn være i besiddelse af såvel empati som stor interkulturel kompetence for at kunne sælge mainstream herretøj i Mexico?, en dansk sælger skal have såvel empati som interkulturel kompetence for at kunne sælge mainstream herretøj i Mexico uden at spilde virksomhedens tid og penge. Empatien sikrer, at sælgeren kan forstå og acceptere de store kulturelle forskelle mellem danskere og mexicanere. Den interkulturelle kompetence sikrer, at sælgeren kan opføre sig korrekt under salgsrejser og møder. Begge dele er meget vigtige egenskaber. Opgave Fremsæt forslag til, hvad danske juletræseksportører kan gøre for også i fremtiden at kunne sælge juletræer til Moskva og Skt. Pedersborg. Juletræseksportørerne kan lade deres brancheorganisation, Dansk Juletræsdyrkerforening, drive lobbyisme blandt embedsmænd i de to byer ved at invitere embedsmænd til frokost og middage og forelægge dem problemerne med myndighedernes forbud. Juletræseksportørerne kan vælge at lade den danske ambassades folk udføre denne lobbyisme frem for at eksportørerne selv gør det. En mulighed er at sætte priserne på træerne ned. Derved mister træerne måske prestige, men en lavere pris vil også flytte lyset fra træerne. Desuden vil afsætningen stige, hvis priserne reduceres. Endelig er der jo tale om Rusland, så måske kan et gratis juletræ eller lignende til nogle udvalgte embedsmænd redde de danske eksportørers salg. 2. Ville en situation som den ovenfor beskrevne kunne forekomme i Danmark? Forsøg at inddrage ordene fair play og chauvinisme i dit svar. Situationen, at man mere eller mindre forbyder juletræer på grund af miljøhensyn, vil næppe opstå i Danmark. Derimod kan miljøhensyn skabe en situation, hvor der er så få pæne juletræer, at priserne på dem vil nærme sig de russiske priser. Det er ikke fair play at forbyde juletræer i to russiske byer under påskud af hensyn til miljøet, hvis den korrekte årsag til forbudet er, at man vil sikre at plasticjuletræer får en større markedsandel. Russerne udviser chauvinisme frem for fair play. 3. Hvorfor vælger danske virksomheder at fortsætte med at handle med Rusland, når de på forhånd ved, at der kan opstå korruptionsproblemer? Det russiske marked er meget interessant, fordi udviklingsniveauet i Rusland er så højt, at det er de produkter, danskerne vil sælge, der efterspørges. Købekraften vokser kraftigt, og markedet er meget stort. (Lande på lavt udviklingstrin efterspørger oftest basisvarer, hvor eksportørernes fortjenester er minimale). 4. Hvilken forklaring kan der være på, at Danmark ikke står som nr. 1 på korruptionsindekset side 438 i lærebogen? Selv om danske virksomheder spiller fair play, så har der de seneste år været eksempler på, at bestikkelse og korruption trods alt forekommer. Danmarks placering på korruptionsindekset fastsættes ud fra to ting: Tilbyder danske virksomheder bestikkelse for at få ordrer i hus, og modtager danske virksomheder bestikkelse for at sige ja til en ordre.

7 Der kan være tale om, at virksomheden måske nok afviser bestikkelse, men den enkelte medarbejder finder bestikkelse ok. Opgave Hvilke kulturelle forhold kan have været medvirkende til, at forbrugernes beslutningsproces er forskellig i Danmark og de øvrige 3 nordiske lande? Fig side 443 kan inddrages i din besvarelse. Skandinaver tænker og agerer ikke helt ens. Det skyldes grundlæggende kulturelle forhold, den løbende kulturelle påvirkning/tilpasning i landene og små forskelle i forbrugernes beslutningsproces, der også er kulturbestemt. Grundlæggende kulturelle forhold:?? Religion (små forskelle i liturgi og kirkeindretning samt i styrke)?? Historie (krige og kriser)?? Familiemønster (kernefamilie +/)?? Sprog (fjernes sig fra hinanden)?? Uddannelse (forskel på generelt niveau) Medfører en kulturel påvirkning af:?? Symboler?? Normer og værdier?? Kendskab til kulturen?? Regler for god opførsel Som medvirker til forskelle i forbrugernes beslutningsproces?? Prioritering af muligheder?? Udvælgelse?? Købsbeslutning 2. Hvilke fordele og ulemper ser salgschefen ved at hævde, at forbrugerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland er meget ensartede? Når salgschefen hævder, at forbrugerne er meget ensartede, er det fordi han ser på de helt overordnede træk ved landene og forbrugerne. Ved at have dette helikoptersyn undgår salgschefen at skulle tilpasse produkter, sprog, emballage, promotion osv. 3. Er forbrugerkulturen mere forskellig i de fire nævnte lande, når det gælder køb af fødevarer end når det gælder køb af køkkenmaskiner eller møbler? Forbrugerkulturen er faktisk meget forskellig, når det gælder køb af fødevarer. Der er stor forskel på butikstyper og sortiment i de fire lande og alene det medfører, at der er store forskelle i indkøbs og forbrugsvaner. Spisevanerne og ritualer omkring dem er også meget forskellige. Der er ikke den store forskel på forbrugerkulturen, når det gælder indkøb af køkkenmaskiner eller møbler. Mønsteret er det samme, selv om udvalget af produkter er forskelligt.

8 Opgave Find fejlene i de to diagrammer. De to diagrammer bør se sådan ud: Lille magtdistance Kollektivisme Stor magtdistance Kollektivisme Lille magtdistance Individualisme Femininitet Høj usikkerhedsaversion Stor magtdistance Individualisme Maskulinitet Høj usikkerhedsaversion Maskulinitet Lille usikkerhedsaversion Maskulinitet Lille usikkerhedsaversion 2. Her får du oplysninger om tre lande. i hvilket felt (grønt/blåt/gult/rødt) i den korrekte fig. 1 hører landene hjemme? Land A skal placeres i fig. 1 s øverste venstre hjørne Land B skal placeres i fig. 1 s nederste venstre hjørne Land C skal placeres i fig. 1 s nederste højre hjørne 3. I hvilket felt i den korrekte fig. 2 skal et land placeres, hvis landet kan beskrives som anført i teksten? På baggrund af de tre statements skal virksomheden placeres i øverste højre hjørne i den korrekte fig. 2, femininitet og høj usikkerhedsaversion. Opgave Henvender fit sig til kunder i lav eller høj kontekst lande? Tag udgangspunkt i direktørens udtalelser. fit overvejer det franske marked. Frankrig er mere højkontekst land end Danmark er. Af direktørens udtalelser kan man få den opfattelse, at Frankrig kan acceptere annoncer, der går lige på uden indpakning. Det harmonerer ikke helt med Frankrigs status som mellemhøjt kontekstland. 2. Peger direktørens udtalelser på forhold, der passer ind i Terpstras model over hovedgrupper af forhold, der påvirker et lands kultur? Anvend fig side 422 i lærebogen i din besvarelse. Faktorerne: symboler, social opbygning, økonomi og sprog Direktørens udtalelser om kvindernes størrelse og modetøj kan henføres til symboler og Social opbygning i Terpstras model. Prisen kan henføres til faktoren Økonomi, hvor kvinderne vil betale det tøjet koster. Når promotion skal gå rent ind hos kunderne, skal der tages højde for Sprog.

9 3. Er der elementer i direktørens udtalelser, der fortæller noget om forretnings og forbrugerkulturen i de lande, fit eksporterer til? Fig og 15.8 side 433 i lærebogen kan anvendes ved besvarelsen af spørgsmålet. Der er ikke tydelig sammenhæng mellem direktørens udtalelser og forretnings og forbrugerkulturen i Frankrig. Dog har direktøren en ide om, at Frankrig, hvor kvinderne har tradition for at være smart klædt (forbrugerkultur), er et godt marked for fit. Opgave Hvilke typer informationer kan der være tale om at indsamle? Informationer om usynlige forskelle (det kulturelle fundament): Markedsforhold: Religiøse forhold normer Individualisme og fællesskab Andre forhold Forretningskultur: Forretningsmoral Omgangsformer 2. Forklar hvor Medcares system til kulturmanagement adskiller sig fra de metoder, der er vist i fig side 449 i lærebogen. Fig Medcares system Være på stedet Være på stedet Interview af lokale Skrive mail til sekretær Læse aviser og blade Registrere gode og dårlige hændelser Afsøge Internet Sekretæren afsøger Internettet Konsultere offentlige instanser Alt placeres i en database Der er ikke den store forskel mellem det skitserede system i fig og i Medcares system. Man kan formode, at Medcare blot har tilpasset det generelle kulturmanagementsystem så det passer til netop Medcares behov. Forskellen kunne være, at medarbejderne spiller en synlig og aktiv rolle i Medcares system. Medarbejdernes rolle fremgår ikke tydeligt af fig Hvilke dele af den merkantile kultur indsamler Medcares sælger især? Benyt fig side 433 i lærebogen i din besvarelse. Medcare interesserer sig især for forretningskulturen, når man bedømmer ud fra oplysningerne om, at sælgerne skal rapportere gode og dårlige forhandlings og salgsforløb. Opgave Hvilken vækststrategi anvender Noise Limit? Markedsudvikling 2. Forklar kort, hvad Noise Limit skal foretage sig for fremover at kunne følge en Blue Ocean Strategi. Noise Limit skal finde en niche (produkt, branche eller marked), hvor konkurrenterne endnu ikke har meldt sig. Derefter skal Noise Limit sætte sig så godt fast på denne ni

10 che, at alle andre holder sig væk. (Unikt produkt, stayout pricing, unik promotion, unik crm osv.) 3 Hvilke oplysninger om Noise Limit i teksten herover giver det indtryk, at virksomheden har fulgt Born Global internationaliseringsmodellen. Fig. 5.4 side 139 i lærebogens bind 1 kan benyttes ved besvarelsen.. Noise Limit kan have fulgt Born Global internationaliseringsmodellen, fordi virksomheden kun er tre år gammel og omsætningen for størstedelens vedkommende stammer fra eksport. 4. Foretag en analyse af de eksterne forhold i Noise Limits omverden og opstil en muligheds og en trusselsmatrix. Du kan benytte fig og fig side 82 i lærebogens bind 1 ved besvarelsen. Muligheder Stigende efterspørgsel efter støjsvage pc er på btb markedet. Stigende efterspørgsel efter al it Markedet for støjsvage pc er for lille for større leverandører af kølere Krav om støjsvage kølere i alle pc er også til konsumentmarkedet Trusler Konkurrence fra andre producenter Ny teknologi overflødiggør støjsvage blæsere Økonomisk afmatning generelt Mulighedsmatrix: Høj sandsynlighed/stor attraktivitet: Stigende efterspørgsel efter støjsvage pc er til btb markedet, Stigende efterspørgsel efter al it Høj sandsynlighed/lille attraktivitet: Markedet for støjsvage pc er for lille for større leverandører af kølere, Krav om støjsvage kølere i alle pc er også til konsumentmarkedet Lav sandsynlighed/stor attraktivitet: Ingen forhold Lav sandsynlighed/lille attraktivitet: Ingen forhold Trusselsmatrix: Høj sandsynlighed/meget alvorligt: Konkurrence fra andre producenter Høj sandsynlighed/lidt alvorligt: Ingen forhold Lav sandsynlighed/meget alvorligt: Ny teknologi overflødiggør støjsvage blæsere, Økonomisk afmatning generelt Lav sandsynlighed/lidt alvorligt: Ingen forhold 5. Hvilken indflydelse bør resultatet af dine analyser i spg. 3 have for virksomhedens valg af konkurrencemæssige position? Fig side 279 og fig side 280 i lærebogens bind 1 kan inddrages i besvarelsen. Noise Limit er en mindre virksomhed, og virksomheden kan derfor ikke i sin nuværende størrelse magte en meget stor efterspørgsel. Noise Limit kan leve godt af at begrænse sig til udvikling og produktion af støjsvage kølere til det professionelle marked. En konkurrencemæssig position som markedsnicher vil passe virksomheden fint. Strategien skal være, at virksomheden er produkt eller kundespecialist.

11 6. Hvilke generelle forhold bør Noise Limit især beskæftige sig med, når virksomheden næste gang skal analysere et potentielt eksportmarked? Fig side 382 kan benyttes ved besvarelsen. Som nichevirksomhed på producentmarkedet vil det være interessant at se på følgende generelle forhold i forbindelse med en landeanalyse: Erhvervsstruktur (erhvervshovedgrupper, eksisterende produktionsteknologi) Transport (transportmuligheder fra produktionsland til modtagerland) Økonomiske forhold (Økonomisk vækst og økonomisk politik) Finansielle forhold (inflationsrate og valutakursforhold) Samhandel (handelshindringer og handelen med produktet konkret) Lovgivning (for produktet og for brug af de fire p er) 7. I opgaveteksten er peget på en række kulturelle forskelle mellem pan og Danmark. Find disse forskelle og systematiser dem efter hver af disse modeller: Forskelle nævnt i opgaveteksten Medbringe kontanter Terpstras model Fig side 422 Synlige/ usynlige forskelle Fig side 432 Merkantil kultur Fig side 433 Hofstedes model side 444 Lav og høj kontekst kultur Fig side 448 Ikke hæve på kreditkort i banker Lovgivning Lovgivning Efterspørgsel efter vestlige forbrugsgoder Sallarymen, Karaokebar, Børn vækkes Office lady s Hai og iie symboler symboler Sprog Normer Normer Påklædning normer Påklædning normer Maskulinitet/femininitet Maskulinitet/femininitet Social status Social status Indirekte tale Respekt Ting tager tid Krævende marked Personlige relationer symboler Normer normer Tidsopfattelse Omgangsformer Magtdistance Konfucianisme Fællesskab/ individualisme Elastisk tidsopfattelse Fællesskab Opgave Følgende påstande er rigtige: 1, 7, 8, 9, 11, 13

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Kapitel 14 Regioner af betydning for virksomheden

Kapitel 14 Regioner af betydning for virksomheden Kapitel 14 Regioner af betydning for virksomheden Opgave 14.1 1. Forklar, hvordan den danske eksport af byggematerialer har udviklet sig i perioden 2003 2005. Der har overalt været stigning i eksporten

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Kapitel 13 Model til analyse af markedsforhold

Kapitel 13 Model til analyse af markedsforhold Kapitel 13 Model til analyse af markedsforhold Opgave 13.1 1. Forklar, hvorfor naturgivne forhold kan være af betydning, når en virksomhed overvejer eksport til et nyt marked. Naturgivne forhold kan virksomhederne

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Privat forbrug. Mængdeindeks 8000. Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug. Mængdeindeks 8000. Kilde: Danmarks Statistik Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011 Kilde: Danmarks Statistik Den todelte verden Tæthed

Læs mere

Det gode kulturmøde. Udarbejdet af Esma Birdi

Det gode kulturmøde. Udarbejdet af Esma Birdi Det gode kulturmøde Udarbejdet af Esma Birdi Hvem er jeg Felt: Underviser i kultur og kommunikation Uddannelse: Kontoruddannelse og tolk fra Københavns Handelshøjskole Erfaring: Undervist i ca. 15 år -

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Find vej til det Norske og Tyske marked

Find vej til det Norske og Tyske marked Find vej til det Norske og Tyske marked Væksthus Hovedstaden og Gribskov Erhvervscenter 13 november 2015 Ved: Klaus Baagøe-Nielsen VP Sales & Marketing WiseCon præsentation: Hvem er WiseCon Mission & Vision

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Eksportbarometer 2016

Eksportbarometer 2016 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2016 Om Eksportbarometeret 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 26. september til den 7. oktober 2016 gennemført en rundspørge hos danske virksomheder.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet 1 Præsentation Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

DRG Eksportmøde

DRG Eksportmøde Velkommen DRG Eksportmøde 30-03-2016 DRG fællesmøde for eksportinteresserede onsdag d. 30. marts 2016 i Eigtveds Pakhus i Udenrigsministeriet kl.11.00 Fællesmødet for eksportinteresserede er en opfølgning

Læs mere

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien 1 Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor de fleste sektorer. Eksportrådet i London er en del af Udenrigsministeriet

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD 1.1 Sydafrika og guldet (2) Dette cirkeldiagram viser verdens 10 største guldproducenter og deres andel af verdens guldproduktion. Uzbekistan 3,0 % Andre 35,2 % Kina 11,8

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik.

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik. Kapitel 11 Konkurrenceforhold Konkurrence styrer mange ting Opgave 11.1 1. Forklar hvad der menes med priskrig? Selskaberne konkurrerer kraftigt på prisen for at opnå markedsandele. 2. Hvad menes der med

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Salg kom godt i gang! Gitte Kilhof Mercuri International

Salg kom godt i gang! Gitte Kilhof Mercuri International 1 Salg kom godt i gang! Gitte Kilhof Mercuri International En kort introduktion 10 15 43 12 4 1 3 Mercuri International - vores mission 4 Mercuri International vores forretningsidé Vi hjælper vore kunder

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi 1 af 1 Kapitel 4 Fremtidens strategi Opgave 4.1 1. Mener du, det er en god idé-formulering, Sofie har lavet for sin butik? En god idé-formulering kan karakteriseres sådan (definition side 44 i lærebogen):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

NORDISK DÆK IMPORT A-S

NORDISK DÆK IMPORT A-S 1 NORDISK DÆK IMPORT A-S Grundlagt af Benny Kristensen i 1970 Dæk og fælge Markedsandel i DK 30% Omsætning 1,8 mia. EK 450 mio. 800+ medarbejdere B2B Nordisk Dæk Import B2C Super Dæk Service 2 KRISTIAN

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Tysklandseksport vejen frem

Tysklandseksport vejen frem BØRSEN TYSKLANDSKONFERENCE 2016 Tysklandseksport vejen frem Hvor findes mulighederne i fremtiden? Og hvad skal der til for at få succes på det tyske marked? For andet år i træk indbyder Børsen til eksportkonference

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark Ved Henrik Høegh DK`s Husholdningsregnskab Landbrugseksport: 62 mia. kr. Industrieksport: 61 mia. kr. Skibsfart: 45 58 mia. kr. Diverse: 48 mia. kr. Brain

Læs mere