Opgave Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 15.1 1. Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle"

Transkript

1 Kapitel 15 Kulturelle forhold Opgave Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle forskelle? Kendskab til kulturen på et marked kan gøre sælgernes arbejde mere effektivt, samtidig med at virksomheden kan spare penge til unødvendige udgifter. Udgifter, der kan opstå, fordi køber og sælger ikke helt matcher hinanden på grund af kulturforskelle. 2. Hvilke af de gode råd herover har noget med kultur og kulturelle forskelle at gøre? Fig side 422 i lærebogen kan inddrages i din besvarelse. Tekstens råd Inddrag en organisation, der kender Kina godt Find en kinesisk partner Se ikke Kina som ét marked Test markedet Udvid aktiviteterne i et fornuftigt tempo Send nogle få, men dygtige medarbejdere fra Danmark til Kina Lev med og som kineserne Lær noget om Kinas historie Husk at uddannelsesniveauet i Kina er anderledes Lær nogle enkelte kinesiske ord og fraser Kultur, kulturelle forskelle Muligvis Muligvis Muligvis 3. Er de samme råd relevante for en kinesisk virksomhed, der vil handle med en dansk virksomhed? Nogle af rådene er ikke relevante for en kinesisk virksomhed, der vil handle med en dansk virksomhed: Det er ikke nødvendigt at finde en dansk handelspartner, Danmark kan godt ses som et enkelt marked, kinesere behøver ikke leve som danskere og det er ikke nødvendigt at kunne tale lidt dansk. Hvis kineserne kan indordne sig under den måde, danskerne lever på, og hvis de kan sige goddag og tak for mad, vil vi synes, de er flinke, men det vil næppe have indflydelse på samarbejdet med dem. Opgave Hvilken forklaring kan der være på, at det netop er de ti nævnte lande, virksomheder søger oplysninger om på Eksportrådets hjemmeside? Der er tale om de 10 lande, som danske virksomheder især er interesserede i at handle med. Kina og Australien er fjerne markeder, som virksomhederne er helt klar over, at de ikke ved nok om. De øvrige lande er markeder, hvor konkurrencen er benhård, og hvor alle informationer er nyttige i kampen om kunderne.

2 2. Opstil en oversigt over de ti lande. Oversigten skal vise: Land Verdensdel Religioner Sprog Styreform Kina Asien Ingen officiel. Buddhisme, konfucianisme, taoisme, islam og kristendom Mandarin og mange andre Styret demokrati. Præsident og premierminister Polen Europa Romersk katolsk Polsk Demokrati, Præsident og statsminister Tyskland Europa 34 % romersk katolsk, 34 % protestantisk England Europa 60 % anglikansk kristendom Sverige Europa Evangelisk luthersk kristendom Tysk Engelsk Svensk Demokrati, Præsident og kansler Kongedømme, dronning, regeringsleder Kongedømme, konge, statsminister Spanien Europa Romersk katolsk Spansk Kongedømme, konge, ministerpræsident Frankrig Europa Romersk katolsk Fransk Demokrati, Præsident, regeringsleder USA USA 50 % romersk katolsk, 40 % protestanter Australien Australien 30 % romersk katolsk, 50 % anglikansk kristendom Amerikansk Australsk Demokrati Præsident og vicepræsident Demokrati, statsoverhoved (dronning) og regeringschef Italien Europa Romersk katolsk Italiensk Demokrati Præsident, premierminister Kilde: 3. Hvilke andre kulturelle faktorer end sproget og religionen i et land bør en virksomhed kende for ikke at støde kunderne på et eksportmarked? Du kan tage fig side 422 i lærebogen til hjælp. Figuren indeholder følgende faktorer ud over sprog og religion: symboler, social opbygning, lovgivning, politik, teknologi og uddannelse. Opgave Hvilke fejl kan du finde i Mads s skitse? Disse faktorer hører ikke til i figuren: Selskabsbeskatning, BNP pr. indbygger, Boligform. Disse faktorer mangler: Religion, Social opbygning, Politik. 2. Hvad mener man med, at Terpstras systematisering af kulturforskelle er baseret på den erhvervsøkonomiske tankegang om virksomhedens nær og fjernmiljø? De hovedgrupper af forhold, der er nævnt i Terpstras systematisering, er de samme, som indgår i virksomhedens nær og fjernmiljø. I fjernmiljøet genfinder vi Politik og lov

3 givning, Teknologi og delvis Social opbygning. I nærmiljøet møder vi Sprog, Religion, Symboler og uddannelse. 3. Forklar kort, hvordan hvert af de 8 forhold, der indgår i Terpstras model bidrager til dannelsen af et lands kultur.?? Sprog: Skaber en fælles referenceramme for den måde, borgerne i et land kommunikerer på. De sprog, der kun tales af få uden for landet, skaber en usynlig barriere for fremmede.?? Religion: Lægger grunden for, hvad der er ret og vrang i et samfund?? Symboler: Gør det muligt for borgerne at opstille usynlige spilleregler for fælles eksistens.?? Social opbygning: Den sociale opbygning angiver, hvorvidt samfundet tager sig af de, der ikke kan klare sig selv, eller om alle må/skal klare sig selv.?? Lovgivningen: Lovgivningen kan være stram eller den kan være retningsgivende for, hvad man kan og ikke kan tillade sig i samfundet.?? Politik: Den politik, der føres i et land, er medbestemmende for, hvordan borgernes selvforståelse er.?? Teknologi: Teknologien bestemmer, hvordan hverdagen skal fungere.?? Uddannelse: Høj eller lav grad af uddannelse blandt borgerne i et land afgør, hvilke normer og regler, der skal være gældende. Højt uddannelsesniveau vil automatisk føre til, at alle vil sætte pris på viden og erhvervelse af viden, mens lavt uddannelsesniveau vil sætte fokus på manuelt arbejde. Kulturen i et land bygger på alle disse ting. Hvis man vokser op med kulturen i et land, er man sjældent i stand til at skille den ad i enkeltelelementer, men kommer man først til et land som voksen, vil man i høj grad kunne se, hvilke byggesten et lands kultur er sammensat af. Opgave Hvilke fordele giver det danske eksportvirksomheder, at de har kendskab til kulturen på et nyt marked, inden de begynder eksport dertil? Der er fire vigtige elementer i salgsprocessen, hvor kendskab til kulturen kan gøre eksportarbejdet lettere:?? Behov: Kendskab til kulturen på et marked kan hjælpe eksportvirksomheder til lettere at dække kundernes behov.?? Kundekontakt: God kundekontakt skabes på baggrund af kendskab til kundens kultur.?? Hjemtagelse af ordrer: Korrekt opførsel, set med kundens øjne, letter hjemtagelsen af ordrer.?? Færre omkostninger: Ved at tage hensyn til kundernes kultur undgår man fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger. 2. Hvorfor lægger Danmarks Eksportråd vægt på, at danske virksomheder har empati og interkulturel kompetence med i bagagen, når de handler med Argentina? Empati er evnen til at forstå og acceptere andre folks kultur og den måde, kulturen kommer til udtryk i hverdagen. Interkulturel kompetence er en egenskab man har, når man er i stand til at funger hensigtsmæssigt i og med andre kulturer. Når sælgerne besidder begge egenskaber, er de i stand til at agere hensigtsmæssigt og korrekt i forhandlingssituationer på eksportmarkedet.

4 3. Er der tale om en kulturforskel, når kontortiderne i Argentina og Danmark ikke er ens?, der er tale om en kulturforskel. Forskellen i kontortiderne er baseret på, at der er varmt midt på dagen, så ingen overkommer at arbejde. Derfor lægges kontortiderne anderledes end i Danmark. Det er en gammel tradition, at kontortiderne skal se ud, som de gør, og derfor er det en kulturforskel. 4. Forklar hvorfor kulturforståelse letter eksportarbejdet i danske virksomheder. Fig side 429 kan inddrages i besvarelsen. Behov Kundekontakt Hjemtagelse af ordre Kendskab til God kundekontakt Korrekt opførsel, set kundernes kultur gør skabes på basis af med kundens øjne det lettere at dække kendskab til kundens letter vores kundernes behov kultur hjemtagelse af ordrer Færre omkostninger Ved at tage hensyn til kundens kultur undgår vi fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger Opgave Hvorfor inddrages en gennemgang af Indien og Indiens historie i et foredrag om, hvordan man handler med virksomheder i Indien? Mange kulturelle forskelle er opstået på baggrund af historiske begivenheder, derfor bør man også have kendskab til et eksportmarkeds vigtigste historiske udvikling, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at kunne nok på det pågældende marked. 2. Hvordan kan det lette en virksomheds eksportarbejde at deltage i det omtalte seminar om Indien? Anvend fig side 429 i lærebogen i din besvarelse. Behov Kundekontakt Hjemtagelse af ordre Kendskab til God kundekontakt Korrekt opførsel, set kundernes kultur gør skabes på basis af med kundens øjne det lettere at dække kendskab til kundens letter vores kundernes behov kultur hjemtagelse af ordrer Færre omkostninger Ved at tage hensyn til kundens kultur undgår vi fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger 3. Hvad dækker udtrykket critical challenges i teksten sandsynligvis over? Med udtrykket kritiske/betydningsfulde udfordringer kan der være tale om udfordringer, der opstår, når landet (Indien) er så stort og kompliceret, som det er. Klima, infrastruktur og almindelig omgangstone kan være meget forskellig fra de danske, og det bliver derfor en kritisk udfordring at overvinde dem eller lide nederlag i forsøget på at handle med Indien. Opgave Hvilke synlige og ikke synlige kulturforskelle mellem Europa og Indien er der i eksemplet herover? Usynlige forskelle (= kulturelt fundament) udgøres af sprog, religion, værdier og symboler. I eksemplet drejer det sig om sprog og værdier (i samarbejdsformen). Vi hører ikke om religion og symboler.

5 Synlige forskelle (= kulturel overbygning) udgøres af social opbygning, lovgivning, politik, teknologi, uddannelse og økonomi. I eksemplet hører vi om forhold, der kan henføres til social opbygning, teknologi, uddannelse og økonomi. 2. Hvor hører de kulturforskelle, du fandt i spg. 1 hjemme i Terpstras model? Benyt fig side 422 i lærebogen dit svar. De usynlige og synlige kulturforskelle kan relateres til Terpstras model således: Synlige/usynlige forskelle Terpstras model Sprog Religion symboler Social opbygning Lovgivning Politik Teknologi Uddannelse Økonomi. nej Økonomi indgår i modellen Synlige/usynlige forskelle, men ikke i Terpstras model. 3. Hvilke grunde kan der være til, at samarbejdet mellem håndværkere og designere i Europa og Indien er så forskelligt? Der er forskellige historiske, uddannelsesmæssige og økonomiske traditioner for samarbejde mellem håndværkere og designere i de to lande. Bl.a. har Indien i mange år været under britisk overherredømme, og inderne har tradition for at gøre det, europæere beder dem om. De usynlige forskelle som værdier og symboler og social opbygning spiller nok også en væsentlig rolle. Opgave Find de ting i teksten, der kan henføres til den merkantile kultur i Østeuropa. Merkantil kultur omfatter religiøse forhold, værdier og normer, individualisme og fællesskab og andre forhold. I teksten kan man finde disse: individualisme og fællesskab (frie og åbne arbejdsforhold, medarbejderne støtter hinanden.). Under andre forhold kan vi placere: at kvinder er bedre arbejdskraft end mænd, og at kombinationen af pisk og gulerod er effektiv. 2. Hører de ting, du fandt i dit svar på spg. 1 ind under begrebet forretningskultur eller forbrugerkultur? De forhold, der nævnes i spg. 1 hører ind under begrebet forretningskultur. 3. Figuren viser, hvilke forhold der påvirker markedskulturen i et land, men der er fejl i figuren. Hvilke forhold påvirker ikke markedskulturen? Disse forhold indgår ikke i den korrekte figur: Segmentering og målgrupper, Virksomhedsstrategi, Opgave Hvad fortæller artiklen om forretningskulturen i Mexico? Artiklen nævner: Forretningssproget, omgangsformer (påklædning, visitkort, tidsopfattelse) og forretningsmoral (ikke sende en anden, men udsætte mødet).

6 2. Hvilke grunde kan der være til, at forsinkelser og afbrydelser af møder ikke er en del af den danske forretningskultur? Når forsinkelser og afbrydelser af møder ikke er en del af den danske forretningskultur, skyldes det flere ting: Danmark er et lille land, og trafikale problemer giver sjældent anledning til forsinkelser. Danske forretningsfolk har et fast tidsbegreb, og forsinkelser og afbrydelser er ikke acceptable, hvis man vil være effektiv. 3. Skal en sælger fra Hallberg og Søn være i besiddelse af såvel empati som stor interkulturel kompetence for at kunne sælge mainstream herretøj i Mexico?, en dansk sælger skal have såvel empati som interkulturel kompetence for at kunne sælge mainstream herretøj i Mexico uden at spilde virksomhedens tid og penge. Empatien sikrer, at sælgeren kan forstå og acceptere de store kulturelle forskelle mellem danskere og mexicanere. Den interkulturelle kompetence sikrer, at sælgeren kan opføre sig korrekt under salgsrejser og møder. Begge dele er meget vigtige egenskaber. Opgave Fremsæt forslag til, hvad danske juletræseksportører kan gøre for også i fremtiden at kunne sælge juletræer til Moskva og Skt. Pedersborg. Juletræseksportørerne kan lade deres brancheorganisation, Dansk Juletræsdyrkerforening, drive lobbyisme blandt embedsmænd i de to byer ved at invitere embedsmænd til frokost og middage og forelægge dem problemerne med myndighedernes forbud. Juletræseksportørerne kan vælge at lade den danske ambassades folk udføre denne lobbyisme frem for at eksportørerne selv gør det. En mulighed er at sætte priserne på træerne ned. Derved mister træerne måske prestige, men en lavere pris vil også flytte lyset fra træerne. Desuden vil afsætningen stige, hvis priserne reduceres. Endelig er der jo tale om Rusland, så måske kan et gratis juletræ eller lignende til nogle udvalgte embedsmænd redde de danske eksportørers salg. 2. Ville en situation som den ovenfor beskrevne kunne forekomme i Danmark? Forsøg at inddrage ordene fair play og chauvinisme i dit svar. Situationen, at man mere eller mindre forbyder juletræer på grund af miljøhensyn, vil næppe opstå i Danmark. Derimod kan miljøhensyn skabe en situation, hvor der er så få pæne juletræer, at priserne på dem vil nærme sig de russiske priser. Det er ikke fair play at forbyde juletræer i to russiske byer under påskud af hensyn til miljøet, hvis den korrekte årsag til forbudet er, at man vil sikre at plasticjuletræer får en større markedsandel. Russerne udviser chauvinisme frem for fair play. 3. Hvorfor vælger danske virksomheder at fortsætte med at handle med Rusland, når de på forhånd ved, at der kan opstå korruptionsproblemer? Det russiske marked er meget interessant, fordi udviklingsniveauet i Rusland er så højt, at det er de produkter, danskerne vil sælge, der efterspørges. Købekraften vokser kraftigt, og markedet er meget stort. (Lande på lavt udviklingstrin efterspørger oftest basisvarer, hvor eksportørernes fortjenester er minimale). 4. Hvilken forklaring kan der være på, at Danmark ikke står som nr. 1 på korruptionsindekset side 438 i lærebogen? Selv om danske virksomheder spiller fair play, så har der de seneste år været eksempler på, at bestikkelse og korruption trods alt forekommer. Danmarks placering på korruptionsindekset fastsættes ud fra to ting: Tilbyder danske virksomheder bestikkelse for at få ordrer i hus, og modtager danske virksomheder bestikkelse for at sige ja til en ordre.

7 Der kan være tale om, at virksomheden måske nok afviser bestikkelse, men den enkelte medarbejder finder bestikkelse ok. Opgave Hvilke kulturelle forhold kan have været medvirkende til, at forbrugernes beslutningsproces er forskellig i Danmark og de øvrige 3 nordiske lande? Fig side 443 kan inddrages i din besvarelse. Skandinaver tænker og agerer ikke helt ens. Det skyldes grundlæggende kulturelle forhold, den løbende kulturelle påvirkning/tilpasning i landene og små forskelle i forbrugernes beslutningsproces, der også er kulturbestemt. Grundlæggende kulturelle forhold:?? Religion (små forskelle i liturgi og kirkeindretning samt i styrke)?? Historie (krige og kriser)?? Familiemønster (kernefamilie +/)?? Sprog (fjernes sig fra hinanden)?? Uddannelse (forskel på generelt niveau) Medfører en kulturel påvirkning af:?? Symboler?? Normer og værdier?? Kendskab til kulturen?? Regler for god opførsel Som medvirker til forskelle i forbrugernes beslutningsproces?? Prioritering af muligheder?? Udvælgelse?? Købsbeslutning 2. Hvilke fordele og ulemper ser salgschefen ved at hævde, at forbrugerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland er meget ensartede? Når salgschefen hævder, at forbrugerne er meget ensartede, er det fordi han ser på de helt overordnede træk ved landene og forbrugerne. Ved at have dette helikoptersyn undgår salgschefen at skulle tilpasse produkter, sprog, emballage, promotion osv. 3. Er forbrugerkulturen mere forskellig i de fire nævnte lande, når det gælder køb af fødevarer end når det gælder køb af køkkenmaskiner eller møbler? Forbrugerkulturen er faktisk meget forskellig, når det gælder køb af fødevarer. Der er stor forskel på butikstyper og sortiment i de fire lande og alene det medfører, at der er store forskelle i indkøbs og forbrugsvaner. Spisevanerne og ritualer omkring dem er også meget forskellige. Der er ikke den store forskel på forbrugerkulturen, når det gælder indkøb af køkkenmaskiner eller møbler. Mønsteret er det samme, selv om udvalget af produkter er forskelligt.

8 Opgave Find fejlene i de to diagrammer. De to diagrammer bør se sådan ud: Lille magtdistance Kollektivisme Stor magtdistance Kollektivisme Lille magtdistance Individualisme Femininitet Høj usikkerhedsaversion Stor magtdistance Individualisme Maskulinitet Høj usikkerhedsaversion Maskulinitet Lille usikkerhedsaversion Maskulinitet Lille usikkerhedsaversion 2. Her får du oplysninger om tre lande. i hvilket felt (grønt/blåt/gult/rødt) i den korrekte fig. 1 hører landene hjemme? Land A skal placeres i fig. 1 s øverste venstre hjørne Land B skal placeres i fig. 1 s nederste venstre hjørne Land C skal placeres i fig. 1 s nederste højre hjørne 3. I hvilket felt i den korrekte fig. 2 skal et land placeres, hvis landet kan beskrives som anført i teksten? På baggrund af de tre statements skal virksomheden placeres i øverste højre hjørne i den korrekte fig. 2, femininitet og høj usikkerhedsaversion. Opgave Henvender fit sig til kunder i lav eller høj kontekst lande? Tag udgangspunkt i direktørens udtalelser. fit overvejer det franske marked. Frankrig er mere højkontekst land end Danmark er. Af direktørens udtalelser kan man få den opfattelse, at Frankrig kan acceptere annoncer, der går lige på uden indpakning. Det harmonerer ikke helt med Frankrigs status som mellemhøjt kontekstland. 2. Peger direktørens udtalelser på forhold, der passer ind i Terpstras model over hovedgrupper af forhold, der påvirker et lands kultur? Anvend fig side 422 i lærebogen i din besvarelse. Faktorerne: symboler, social opbygning, økonomi og sprog Direktørens udtalelser om kvindernes størrelse og modetøj kan henføres til symboler og Social opbygning i Terpstras model. Prisen kan henføres til faktoren Økonomi, hvor kvinderne vil betale det tøjet koster. Når promotion skal gå rent ind hos kunderne, skal der tages højde for Sprog.

9 3. Er der elementer i direktørens udtalelser, der fortæller noget om forretnings og forbrugerkulturen i de lande, fit eksporterer til? Fig og 15.8 side 433 i lærebogen kan anvendes ved besvarelsen af spørgsmålet. Der er ikke tydelig sammenhæng mellem direktørens udtalelser og forretnings og forbrugerkulturen i Frankrig. Dog har direktøren en ide om, at Frankrig, hvor kvinderne har tradition for at være smart klædt (forbrugerkultur), er et godt marked for fit. Opgave Hvilke typer informationer kan der være tale om at indsamle? Informationer om usynlige forskelle (det kulturelle fundament): Markedsforhold: Religiøse forhold normer Individualisme og fællesskab Andre forhold Forretningskultur: Forretningsmoral Omgangsformer 2. Forklar hvor Medcares system til kulturmanagement adskiller sig fra de metoder, der er vist i fig side 449 i lærebogen. Fig Medcares system Være på stedet Være på stedet Interview af lokale Skrive mail til sekretær Læse aviser og blade Registrere gode og dårlige hændelser Afsøge Internet Sekretæren afsøger Internettet Konsultere offentlige instanser Alt placeres i en database Der er ikke den store forskel mellem det skitserede system i fig og i Medcares system. Man kan formode, at Medcare blot har tilpasset det generelle kulturmanagementsystem så det passer til netop Medcares behov. Forskellen kunne være, at medarbejderne spiller en synlig og aktiv rolle i Medcares system. Medarbejdernes rolle fremgår ikke tydeligt af fig Hvilke dele af den merkantile kultur indsamler Medcares sælger især? Benyt fig side 433 i lærebogen i din besvarelse. Medcare interesserer sig især for forretningskulturen, når man bedømmer ud fra oplysningerne om, at sælgerne skal rapportere gode og dårlige forhandlings og salgsforløb. Opgave Hvilken vækststrategi anvender Noise Limit? Markedsudvikling 2. Forklar kort, hvad Noise Limit skal foretage sig for fremover at kunne følge en Blue Ocean Strategi. Noise Limit skal finde en niche (produkt, branche eller marked), hvor konkurrenterne endnu ikke har meldt sig. Derefter skal Noise Limit sætte sig så godt fast på denne ni

10 che, at alle andre holder sig væk. (Unikt produkt, stayout pricing, unik promotion, unik crm osv.) 3 Hvilke oplysninger om Noise Limit i teksten herover giver det indtryk, at virksomheden har fulgt Born Global internationaliseringsmodellen. Fig. 5.4 side 139 i lærebogens bind 1 kan benyttes ved besvarelsen.. Noise Limit kan have fulgt Born Global internationaliseringsmodellen, fordi virksomheden kun er tre år gammel og omsætningen for størstedelens vedkommende stammer fra eksport. 4. Foretag en analyse af de eksterne forhold i Noise Limits omverden og opstil en muligheds og en trusselsmatrix. Du kan benytte fig og fig side 82 i lærebogens bind 1 ved besvarelsen. Muligheder Stigende efterspørgsel efter støjsvage pc er på btb markedet. Stigende efterspørgsel efter al it Markedet for støjsvage pc er for lille for større leverandører af kølere Krav om støjsvage kølere i alle pc er også til konsumentmarkedet Trusler Konkurrence fra andre producenter Ny teknologi overflødiggør støjsvage blæsere Økonomisk afmatning generelt Mulighedsmatrix: Høj sandsynlighed/stor attraktivitet: Stigende efterspørgsel efter støjsvage pc er til btb markedet, Stigende efterspørgsel efter al it Høj sandsynlighed/lille attraktivitet: Markedet for støjsvage pc er for lille for større leverandører af kølere, Krav om støjsvage kølere i alle pc er også til konsumentmarkedet Lav sandsynlighed/stor attraktivitet: Ingen forhold Lav sandsynlighed/lille attraktivitet: Ingen forhold Trusselsmatrix: Høj sandsynlighed/meget alvorligt: Konkurrence fra andre producenter Høj sandsynlighed/lidt alvorligt: Ingen forhold Lav sandsynlighed/meget alvorligt: Ny teknologi overflødiggør støjsvage blæsere, Økonomisk afmatning generelt Lav sandsynlighed/lidt alvorligt: Ingen forhold 5. Hvilken indflydelse bør resultatet af dine analyser i spg. 3 have for virksomhedens valg af konkurrencemæssige position? Fig side 279 og fig side 280 i lærebogens bind 1 kan inddrages i besvarelsen. Noise Limit er en mindre virksomhed, og virksomheden kan derfor ikke i sin nuværende størrelse magte en meget stor efterspørgsel. Noise Limit kan leve godt af at begrænse sig til udvikling og produktion af støjsvage kølere til det professionelle marked. En konkurrencemæssig position som markedsnicher vil passe virksomheden fint. Strategien skal være, at virksomheden er produkt eller kundespecialist.

11 6. Hvilke generelle forhold bør Noise Limit især beskæftige sig med, når virksomheden næste gang skal analysere et potentielt eksportmarked? Fig side 382 kan benyttes ved besvarelsen. Som nichevirksomhed på producentmarkedet vil det være interessant at se på følgende generelle forhold i forbindelse med en landeanalyse: Erhvervsstruktur (erhvervshovedgrupper, eksisterende produktionsteknologi) Transport (transportmuligheder fra produktionsland til modtagerland) Økonomiske forhold (Økonomisk vækst og økonomisk politik) Finansielle forhold (inflationsrate og valutakursforhold) Samhandel (handelshindringer og handelen med produktet konkret) Lovgivning (for produktet og for brug af de fire p er) 7. I opgaveteksten er peget på en række kulturelle forskelle mellem pan og Danmark. Find disse forskelle og systematiser dem efter hver af disse modeller: Forskelle nævnt i opgaveteksten Medbringe kontanter Terpstras model Fig side 422 Synlige/ usynlige forskelle Fig side 432 Merkantil kultur Fig side 433 Hofstedes model side 444 Lav og høj kontekst kultur Fig side 448 Ikke hæve på kreditkort i banker Lovgivning Lovgivning Efterspørgsel efter vestlige forbrugsgoder Sallarymen, Karaokebar, Børn vækkes Office lady s Hai og iie symboler symboler Sprog Normer Normer Påklædning normer Påklædning normer Maskulinitet/femininitet Maskulinitet/femininitet Social status Social status Indirekte tale Respekt Ting tager tid Krævende marked Personlige relationer symboler Normer normer Tidsopfattelse Omgangsformer Magtdistance Konfucianisme Fællesskab/ individualisme Elastisk tidsopfattelse Fællesskab Opgave Følgende påstande er rigtige: 1, 7, 8, 9, 11, 13

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Kultur er som en usynlig lim, der binder et samfund sammen. Kulturforudsætningerne er natur- og menneskeskabte betingelser som klima, befolkningstæt-

Kultur er som en usynlig lim, der binder et samfund sammen. Kulturforudsætningerne er natur- og menneskeskabte betingelser som klima, befolkningstæt- 297 Letland og overvejer etablering i Estland, vil det være hensigtsmæssigt at vurdere miljøafstanden mellem disse lande. Frem for at vurdere miljøafstanden mellem Estland og Danmark. 11.3.1. Geografiske

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Styrk eksporten til Tyskland ved at styrke de interkulturelle kompetencer!

Styrk eksporten til Tyskland ved at styrke de interkulturelle kompetencer! Styrk eksporten til Tyskland ved at styrke de interkulturelle kompetencer! Meget tyder på at danske virksomheder ikke udnytter det fulde potentiale på det tyske marked, formodentlig fordi vi tror vi ligner

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Hvem er AlbedoBizz ApS

Hvem er AlbedoBizz ApS Hvem er AlbedoBizz ApS AlbedoBizz hjælper dig med at eksporterer eller etablere dig i Tyrkiet. - Nemt, hurtigt og med minimale risici og forpligtelser. Vi overtager stafetten efter at Væksthuset og eksportrådet

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Italien et marked med muligheder?

Italien et marked med muligheder? Italien et marked med muligheder? Danmarks ambassade i rom Handelskontoret i milano Ole Gustafsson Italien er også Verdens 8. største importør af varer Norditalien 70% Verdens 8. største eksportør af

Læs mere

Tiden efter krisen: Den nye vækst. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Tiden efter krisen: Den nye vækst. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Tiden efter krisen: Den nye vækst Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere