Opgave Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 15.1 1. Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle"

Transkript

1 Kapitel 15 Kulturelle forhold Opgave Hvilke grunde kan der være til, at så mange sælgere deltager i et kursus om kulturelle forskelle? Kendskab til kulturen på et marked kan gøre sælgernes arbejde mere effektivt, samtidig med at virksomheden kan spare penge til unødvendige udgifter. Udgifter, der kan opstå, fordi køber og sælger ikke helt matcher hinanden på grund af kulturforskelle. 2. Hvilke af de gode råd herover har noget med kultur og kulturelle forskelle at gøre? Fig side 422 i lærebogen kan inddrages i din besvarelse. Tekstens råd Inddrag en organisation, der kender Kina godt Find en kinesisk partner Se ikke Kina som ét marked Test markedet Udvid aktiviteterne i et fornuftigt tempo Send nogle få, men dygtige medarbejdere fra Danmark til Kina Lev med og som kineserne Lær noget om Kinas historie Husk at uddannelsesniveauet i Kina er anderledes Lær nogle enkelte kinesiske ord og fraser Kultur, kulturelle forskelle Muligvis Muligvis Muligvis 3. Er de samme råd relevante for en kinesisk virksomhed, der vil handle med en dansk virksomhed? Nogle af rådene er ikke relevante for en kinesisk virksomhed, der vil handle med en dansk virksomhed: Det er ikke nødvendigt at finde en dansk handelspartner, Danmark kan godt ses som et enkelt marked, kinesere behøver ikke leve som danskere og det er ikke nødvendigt at kunne tale lidt dansk. Hvis kineserne kan indordne sig under den måde, danskerne lever på, og hvis de kan sige goddag og tak for mad, vil vi synes, de er flinke, men det vil næppe have indflydelse på samarbejdet med dem. Opgave Hvilken forklaring kan der være på, at det netop er de ti nævnte lande, virksomheder søger oplysninger om på Eksportrådets hjemmeside? Der er tale om de 10 lande, som danske virksomheder især er interesserede i at handle med. Kina og Australien er fjerne markeder, som virksomhederne er helt klar over, at de ikke ved nok om. De øvrige lande er markeder, hvor konkurrencen er benhård, og hvor alle informationer er nyttige i kampen om kunderne.

2 2. Opstil en oversigt over de ti lande. Oversigten skal vise: Land Verdensdel Religioner Sprog Styreform Kina Asien Ingen officiel. Buddhisme, konfucianisme, taoisme, islam og kristendom Mandarin og mange andre Styret demokrati. Præsident og premierminister Polen Europa Romersk katolsk Polsk Demokrati, Præsident og statsminister Tyskland Europa 34 % romersk katolsk, 34 % protestantisk England Europa 60 % anglikansk kristendom Sverige Europa Evangelisk luthersk kristendom Tysk Engelsk Svensk Demokrati, Præsident og kansler Kongedømme, dronning, regeringsleder Kongedømme, konge, statsminister Spanien Europa Romersk katolsk Spansk Kongedømme, konge, ministerpræsident Frankrig Europa Romersk katolsk Fransk Demokrati, Præsident, regeringsleder USA USA 50 % romersk katolsk, 40 % protestanter Australien Australien 30 % romersk katolsk, 50 % anglikansk kristendom Amerikansk Australsk Demokrati Præsident og vicepræsident Demokrati, statsoverhoved (dronning) og regeringschef Italien Europa Romersk katolsk Italiensk Demokrati Præsident, premierminister Kilde: 3. Hvilke andre kulturelle faktorer end sproget og religionen i et land bør en virksomhed kende for ikke at støde kunderne på et eksportmarked? Du kan tage fig side 422 i lærebogen til hjælp. Figuren indeholder følgende faktorer ud over sprog og religion: symboler, social opbygning, lovgivning, politik, teknologi og uddannelse. Opgave Hvilke fejl kan du finde i Mads s skitse? Disse faktorer hører ikke til i figuren: Selskabsbeskatning, BNP pr. indbygger, Boligform. Disse faktorer mangler: Religion, Social opbygning, Politik. 2. Hvad mener man med, at Terpstras systematisering af kulturforskelle er baseret på den erhvervsøkonomiske tankegang om virksomhedens nær og fjernmiljø? De hovedgrupper af forhold, der er nævnt i Terpstras systematisering, er de samme, som indgår i virksomhedens nær og fjernmiljø. I fjernmiljøet genfinder vi Politik og lov

3 givning, Teknologi og delvis Social opbygning. I nærmiljøet møder vi Sprog, Religion, Symboler og uddannelse. 3. Forklar kort, hvordan hvert af de 8 forhold, der indgår i Terpstras model bidrager til dannelsen af et lands kultur.?? Sprog: Skaber en fælles referenceramme for den måde, borgerne i et land kommunikerer på. De sprog, der kun tales af få uden for landet, skaber en usynlig barriere for fremmede.?? Religion: Lægger grunden for, hvad der er ret og vrang i et samfund?? Symboler: Gør det muligt for borgerne at opstille usynlige spilleregler for fælles eksistens.?? Social opbygning: Den sociale opbygning angiver, hvorvidt samfundet tager sig af de, der ikke kan klare sig selv, eller om alle må/skal klare sig selv.?? Lovgivningen: Lovgivningen kan være stram eller den kan være retningsgivende for, hvad man kan og ikke kan tillade sig i samfundet.?? Politik: Den politik, der føres i et land, er medbestemmende for, hvordan borgernes selvforståelse er.?? Teknologi: Teknologien bestemmer, hvordan hverdagen skal fungere.?? Uddannelse: Høj eller lav grad af uddannelse blandt borgerne i et land afgør, hvilke normer og regler, der skal være gældende. Højt uddannelsesniveau vil automatisk føre til, at alle vil sætte pris på viden og erhvervelse af viden, mens lavt uddannelsesniveau vil sætte fokus på manuelt arbejde. Kulturen i et land bygger på alle disse ting. Hvis man vokser op med kulturen i et land, er man sjældent i stand til at skille den ad i enkeltelelementer, men kommer man først til et land som voksen, vil man i høj grad kunne se, hvilke byggesten et lands kultur er sammensat af. Opgave Hvilke fordele giver det danske eksportvirksomheder, at de har kendskab til kulturen på et nyt marked, inden de begynder eksport dertil? Der er fire vigtige elementer i salgsprocessen, hvor kendskab til kulturen kan gøre eksportarbejdet lettere:?? Behov: Kendskab til kulturen på et marked kan hjælpe eksportvirksomheder til lettere at dække kundernes behov.?? Kundekontakt: God kundekontakt skabes på baggrund af kendskab til kundens kultur.?? Hjemtagelse af ordrer: Korrekt opførsel, set med kundens øjne, letter hjemtagelsen af ordrer.?? Færre omkostninger: Ved at tage hensyn til kundernes kultur undgår man fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger. 2. Hvorfor lægger Danmarks Eksportråd vægt på, at danske virksomheder har empati og interkulturel kompetence med i bagagen, når de handler med Argentina? Empati er evnen til at forstå og acceptere andre folks kultur og den måde, kulturen kommer til udtryk i hverdagen. Interkulturel kompetence er en egenskab man har, når man er i stand til at funger hensigtsmæssigt i og med andre kulturer. Når sælgerne besidder begge egenskaber, er de i stand til at agere hensigtsmæssigt og korrekt i forhandlingssituationer på eksportmarkedet.

4 3. Er der tale om en kulturforskel, når kontortiderne i Argentina og Danmark ikke er ens?, der er tale om en kulturforskel. Forskellen i kontortiderne er baseret på, at der er varmt midt på dagen, så ingen overkommer at arbejde. Derfor lægges kontortiderne anderledes end i Danmark. Det er en gammel tradition, at kontortiderne skal se ud, som de gør, og derfor er det en kulturforskel. 4. Forklar hvorfor kulturforståelse letter eksportarbejdet i danske virksomheder. Fig side 429 kan inddrages i besvarelsen. Behov Kundekontakt Hjemtagelse af ordre Kendskab til God kundekontakt Korrekt opførsel, set kundernes kultur gør skabes på basis af med kundens øjne det lettere at dække kendskab til kundens letter vores kundernes behov kultur hjemtagelse af ordrer Færre omkostninger Ved at tage hensyn til kundens kultur undgår vi fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger Opgave Hvorfor inddrages en gennemgang af Indien og Indiens historie i et foredrag om, hvordan man handler med virksomheder i Indien? Mange kulturelle forskelle er opstået på baggrund af historiske begivenheder, derfor bør man også have kendskab til et eksportmarkeds vigtigste historiske udvikling, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at kunne nok på det pågældende marked. 2. Hvordan kan det lette en virksomheds eksportarbejde at deltage i det omtalte seminar om Indien? Anvend fig side 429 i lærebogen i din besvarelse. Behov Kundekontakt Hjemtagelse af ordre Kendskab til God kundekontakt Korrekt opførsel, set kundernes kultur gør skabes på basis af med kundens øjne det lettere at dække kendskab til kundens letter vores kundernes behov kultur hjemtagelse af ordrer Færre omkostninger Ved at tage hensyn til kundens kultur undgår vi fejlinvesteringer i brochurer m.m. og får færre omkostninger 3. Hvad dækker udtrykket critical challenges i teksten sandsynligvis over? Med udtrykket kritiske/betydningsfulde udfordringer kan der være tale om udfordringer, der opstår, når landet (Indien) er så stort og kompliceret, som det er. Klima, infrastruktur og almindelig omgangstone kan være meget forskellig fra de danske, og det bliver derfor en kritisk udfordring at overvinde dem eller lide nederlag i forsøget på at handle med Indien. Opgave Hvilke synlige og ikke synlige kulturforskelle mellem Europa og Indien er der i eksemplet herover? Usynlige forskelle (= kulturelt fundament) udgøres af sprog, religion, værdier og symboler. I eksemplet drejer det sig om sprog og værdier (i samarbejdsformen). Vi hører ikke om religion og symboler.

5 Synlige forskelle (= kulturel overbygning) udgøres af social opbygning, lovgivning, politik, teknologi, uddannelse og økonomi. I eksemplet hører vi om forhold, der kan henføres til social opbygning, teknologi, uddannelse og økonomi. 2. Hvor hører de kulturforskelle, du fandt i spg. 1 hjemme i Terpstras model? Benyt fig side 422 i lærebogen dit svar. De usynlige og synlige kulturforskelle kan relateres til Terpstras model således: Synlige/usynlige forskelle Terpstras model Sprog Religion symboler Social opbygning Lovgivning Politik Teknologi Uddannelse Økonomi. nej Økonomi indgår i modellen Synlige/usynlige forskelle, men ikke i Terpstras model. 3. Hvilke grunde kan der være til, at samarbejdet mellem håndværkere og designere i Europa og Indien er så forskelligt? Der er forskellige historiske, uddannelsesmæssige og økonomiske traditioner for samarbejde mellem håndværkere og designere i de to lande. Bl.a. har Indien i mange år været under britisk overherredømme, og inderne har tradition for at gøre det, europæere beder dem om. De usynlige forskelle som værdier og symboler og social opbygning spiller nok også en væsentlig rolle. Opgave Find de ting i teksten, der kan henføres til den merkantile kultur i Østeuropa. Merkantil kultur omfatter religiøse forhold, værdier og normer, individualisme og fællesskab og andre forhold. I teksten kan man finde disse: individualisme og fællesskab (frie og åbne arbejdsforhold, medarbejderne støtter hinanden.). Under andre forhold kan vi placere: at kvinder er bedre arbejdskraft end mænd, og at kombinationen af pisk og gulerod er effektiv. 2. Hører de ting, du fandt i dit svar på spg. 1 ind under begrebet forretningskultur eller forbrugerkultur? De forhold, der nævnes i spg. 1 hører ind under begrebet forretningskultur. 3. Figuren viser, hvilke forhold der påvirker markedskulturen i et land, men der er fejl i figuren. Hvilke forhold påvirker ikke markedskulturen? Disse forhold indgår ikke i den korrekte figur: Segmentering og målgrupper, Virksomhedsstrategi, Opgave Hvad fortæller artiklen om forretningskulturen i Mexico? Artiklen nævner: Forretningssproget, omgangsformer (påklædning, visitkort, tidsopfattelse) og forretningsmoral (ikke sende en anden, men udsætte mødet).

6 2. Hvilke grunde kan der være til, at forsinkelser og afbrydelser af møder ikke er en del af den danske forretningskultur? Når forsinkelser og afbrydelser af møder ikke er en del af den danske forretningskultur, skyldes det flere ting: Danmark er et lille land, og trafikale problemer giver sjældent anledning til forsinkelser. Danske forretningsfolk har et fast tidsbegreb, og forsinkelser og afbrydelser er ikke acceptable, hvis man vil være effektiv. 3. Skal en sælger fra Hallberg og Søn være i besiddelse af såvel empati som stor interkulturel kompetence for at kunne sælge mainstream herretøj i Mexico?, en dansk sælger skal have såvel empati som interkulturel kompetence for at kunne sælge mainstream herretøj i Mexico uden at spilde virksomhedens tid og penge. Empatien sikrer, at sælgeren kan forstå og acceptere de store kulturelle forskelle mellem danskere og mexicanere. Den interkulturelle kompetence sikrer, at sælgeren kan opføre sig korrekt under salgsrejser og møder. Begge dele er meget vigtige egenskaber. Opgave Fremsæt forslag til, hvad danske juletræseksportører kan gøre for også i fremtiden at kunne sælge juletræer til Moskva og Skt. Pedersborg. Juletræseksportørerne kan lade deres brancheorganisation, Dansk Juletræsdyrkerforening, drive lobbyisme blandt embedsmænd i de to byer ved at invitere embedsmænd til frokost og middage og forelægge dem problemerne med myndighedernes forbud. Juletræseksportørerne kan vælge at lade den danske ambassades folk udføre denne lobbyisme frem for at eksportørerne selv gør det. En mulighed er at sætte priserne på træerne ned. Derved mister træerne måske prestige, men en lavere pris vil også flytte lyset fra træerne. Desuden vil afsætningen stige, hvis priserne reduceres. Endelig er der jo tale om Rusland, så måske kan et gratis juletræ eller lignende til nogle udvalgte embedsmænd redde de danske eksportørers salg. 2. Ville en situation som den ovenfor beskrevne kunne forekomme i Danmark? Forsøg at inddrage ordene fair play og chauvinisme i dit svar. Situationen, at man mere eller mindre forbyder juletræer på grund af miljøhensyn, vil næppe opstå i Danmark. Derimod kan miljøhensyn skabe en situation, hvor der er så få pæne juletræer, at priserne på dem vil nærme sig de russiske priser. Det er ikke fair play at forbyde juletræer i to russiske byer under påskud af hensyn til miljøet, hvis den korrekte årsag til forbudet er, at man vil sikre at plasticjuletræer får en større markedsandel. Russerne udviser chauvinisme frem for fair play. 3. Hvorfor vælger danske virksomheder at fortsætte med at handle med Rusland, når de på forhånd ved, at der kan opstå korruptionsproblemer? Det russiske marked er meget interessant, fordi udviklingsniveauet i Rusland er så højt, at det er de produkter, danskerne vil sælge, der efterspørges. Købekraften vokser kraftigt, og markedet er meget stort. (Lande på lavt udviklingstrin efterspørger oftest basisvarer, hvor eksportørernes fortjenester er minimale). 4. Hvilken forklaring kan der være på, at Danmark ikke står som nr. 1 på korruptionsindekset side 438 i lærebogen? Selv om danske virksomheder spiller fair play, så har der de seneste år været eksempler på, at bestikkelse og korruption trods alt forekommer. Danmarks placering på korruptionsindekset fastsættes ud fra to ting: Tilbyder danske virksomheder bestikkelse for at få ordrer i hus, og modtager danske virksomheder bestikkelse for at sige ja til en ordre.

7 Der kan være tale om, at virksomheden måske nok afviser bestikkelse, men den enkelte medarbejder finder bestikkelse ok. Opgave Hvilke kulturelle forhold kan have været medvirkende til, at forbrugernes beslutningsproces er forskellig i Danmark og de øvrige 3 nordiske lande? Fig side 443 kan inddrages i din besvarelse. Skandinaver tænker og agerer ikke helt ens. Det skyldes grundlæggende kulturelle forhold, den løbende kulturelle påvirkning/tilpasning i landene og små forskelle i forbrugernes beslutningsproces, der også er kulturbestemt. Grundlæggende kulturelle forhold:?? Religion (små forskelle i liturgi og kirkeindretning samt i styrke)?? Historie (krige og kriser)?? Familiemønster (kernefamilie +/)?? Sprog (fjernes sig fra hinanden)?? Uddannelse (forskel på generelt niveau) Medfører en kulturel påvirkning af:?? Symboler?? Normer og værdier?? Kendskab til kulturen?? Regler for god opførsel Som medvirker til forskelle i forbrugernes beslutningsproces?? Prioritering af muligheder?? Udvælgelse?? Købsbeslutning 2. Hvilke fordele og ulemper ser salgschefen ved at hævde, at forbrugerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland er meget ensartede? Når salgschefen hævder, at forbrugerne er meget ensartede, er det fordi han ser på de helt overordnede træk ved landene og forbrugerne. Ved at have dette helikoptersyn undgår salgschefen at skulle tilpasse produkter, sprog, emballage, promotion osv. 3. Er forbrugerkulturen mere forskellig i de fire nævnte lande, når det gælder køb af fødevarer end når det gælder køb af køkkenmaskiner eller møbler? Forbrugerkulturen er faktisk meget forskellig, når det gælder køb af fødevarer. Der er stor forskel på butikstyper og sortiment i de fire lande og alene det medfører, at der er store forskelle i indkøbs og forbrugsvaner. Spisevanerne og ritualer omkring dem er også meget forskellige. Der er ikke den store forskel på forbrugerkulturen, når det gælder indkøb af køkkenmaskiner eller møbler. Mønsteret er det samme, selv om udvalget af produkter er forskelligt.

8 Opgave Find fejlene i de to diagrammer. De to diagrammer bør se sådan ud: Lille magtdistance Kollektivisme Stor magtdistance Kollektivisme Lille magtdistance Individualisme Femininitet Høj usikkerhedsaversion Stor magtdistance Individualisme Maskulinitet Høj usikkerhedsaversion Maskulinitet Lille usikkerhedsaversion Maskulinitet Lille usikkerhedsaversion 2. Her får du oplysninger om tre lande. i hvilket felt (grønt/blåt/gult/rødt) i den korrekte fig. 1 hører landene hjemme? Land A skal placeres i fig. 1 s øverste venstre hjørne Land B skal placeres i fig. 1 s nederste venstre hjørne Land C skal placeres i fig. 1 s nederste højre hjørne 3. I hvilket felt i den korrekte fig. 2 skal et land placeres, hvis landet kan beskrives som anført i teksten? På baggrund af de tre statements skal virksomheden placeres i øverste højre hjørne i den korrekte fig. 2, femininitet og høj usikkerhedsaversion. Opgave Henvender fit sig til kunder i lav eller høj kontekst lande? Tag udgangspunkt i direktørens udtalelser. fit overvejer det franske marked. Frankrig er mere højkontekst land end Danmark er. Af direktørens udtalelser kan man få den opfattelse, at Frankrig kan acceptere annoncer, der går lige på uden indpakning. Det harmonerer ikke helt med Frankrigs status som mellemhøjt kontekstland. 2. Peger direktørens udtalelser på forhold, der passer ind i Terpstras model over hovedgrupper af forhold, der påvirker et lands kultur? Anvend fig side 422 i lærebogen i din besvarelse. Faktorerne: symboler, social opbygning, økonomi og sprog Direktørens udtalelser om kvindernes størrelse og modetøj kan henføres til symboler og Social opbygning i Terpstras model. Prisen kan henføres til faktoren Økonomi, hvor kvinderne vil betale det tøjet koster. Når promotion skal gå rent ind hos kunderne, skal der tages højde for Sprog.

9 3. Er der elementer i direktørens udtalelser, der fortæller noget om forretnings og forbrugerkulturen i de lande, fit eksporterer til? Fig og 15.8 side 433 i lærebogen kan anvendes ved besvarelsen af spørgsmålet. Der er ikke tydelig sammenhæng mellem direktørens udtalelser og forretnings og forbrugerkulturen i Frankrig. Dog har direktøren en ide om, at Frankrig, hvor kvinderne har tradition for at være smart klædt (forbrugerkultur), er et godt marked for fit. Opgave Hvilke typer informationer kan der være tale om at indsamle? Informationer om usynlige forskelle (det kulturelle fundament): Markedsforhold: Religiøse forhold normer Individualisme og fællesskab Andre forhold Forretningskultur: Forretningsmoral Omgangsformer 2. Forklar hvor Medcares system til kulturmanagement adskiller sig fra de metoder, der er vist i fig side 449 i lærebogen. Fig Medcares system Være på stedet Være på stedet Interview af lokale Skrive mail til sekretær Læse aviser og blade Registrere gode og dårlige hændelser Afsøge Internet Sekretæren afsøger Internettet Konsultere offentlige instanser Alt placeres i en database Der er ikke den store forskel mellem det skitserede system i fig og i Medcares system. Man kan formode, at Medcare blot har tilpasset det generelle kulturmanagementsystem så det passer til netop Medcares behov. Forskellen kunne være, at medarbejderne spiller en synlig og aktiv rolle i Medcares system. Medarbejdernes rolle fremgår ikke tydeligt af fig Hvilke dele af den merkantile kultur indsamler Medcares sælger især? Benyt fig side 433 i lærebogen i din besvarelse. Medcare interesserer sig især for forretningskulturen, når man bedømmer ud fra oplysningerne om, at sælgerne skal rapportere gode og dårlige forhandlings og salgsforløb. Opgave Hvilken vækststrategi anvender Noise Limit? Markedsudvikling 2. Forklar kort, hvad Noise Limit skal foretage sig for fremover at kunne følge en Blue Ocean Strategi. Noise Limit skal finde en niche (produkt, branche eller marked), hvor konkurrenterne endnu ikke har meldt sig. Derefter skal Noise Limit sætte sig så godt fast på denne ni

10 che, at alle andre holder sig væk. (Unikt produkt, stayout pricing, unik promotion, unik crm osv.) 3 Hvilke oplysninger om Noise Limit i teksten herover giver det indtryk, at virksomheden har fulgt Born Global internationaliseringsmodellen. Fig. 5.4 side 139 i lærebogens bind 1 kan benyttes ved besvarelsen.. Noise Limit kan have fulgt Born Global internationaliseringsmodellen, fordi virksomheden kun er tre år gammel og omsætningen for størstedelens vedkommende stammer fra eksport. 4. Foretag en analyse af de eksterne forhold i Noise Limits omverden og opstil en muligheds og en trusselsmatrix. Du kan benytte fig og fig side 82 i lærebogens bind 1 ved besvarelsen. Muligheder Stigende efterspørgsel efter støjsvage pc er på btb markedet. Stigende efterspørgsel efter al it Markedet for støjsvage pc er for lille for større leverandører af kølere Krav om støjsvage kølere i alle pc er også til konsumentmarkedet Trusler Konkurrence fra andre producenter Ny teknologi overflødiggør støjsvage blæsere Økonomisk afmatning generelt Mulighedsmatrix: Høj sandsynlighed/stor attraktivitet: Stigende efterspørgsel efter støjsvage pc er til btb markedet, Stigende efterspørgsel efter al it Høj sandsynlighed/lille attraktivitet: Markedet for støjsvage pc er for lille for større leverandører af kølere, Krav om støjsvage kølere i alle pc er også til konsumentmarkedet Lav sandsynlighed/stor attraktivitet: Ingen forhold Lav sandsynlighed/lille attraktivitet: Ingen forhold Trusselsmatrix: Høj sandsynlighed/meget alvorligt: Konkurrence fra andre producenter Høj sandsynlighed/lidt alvorligt: Ingen forhold Lav sandsynlighed/meget alvorligt: Ny teknologi overflødiggør støjsvage blæsere, Økonomisk afmatning generelt Lav sandsynlighed/lidt alvorligt: Ingen forhold 5. Hvilken indflydelse bør resultatet af dine analyser i spg. 3 have for virksomhedens valg af konkurrencemæssige position? Fig side 279 og fig side 280 i lærebogens bind 1 kan inddrages i besvarelsen. Noise Limit er en mindre virksomhed, og virksomheden kan derfor ikke i sin nuværende størrelse magte en meget stor efterspørgsel. Noise Limit kan leve godt af at begrænse sig til udvikling og produktion af støjsvage kølere til det professionelle marked. En konkurrencemæssig position som markedsnicher vil passe virksomheden fint. Strategien skal være, at virksomheden er produkt eller kundespecialist.

11 6. Hvilke generelle forhold bør Noise Limit især beskæftige sig med, når virksomheden næste gang skal analysere et potentielt eksportmarked? Fig side 382 kan benyttes ved besvarelsen. Som nichevirksomhed på producentmarkedet vil det være interessant at se på følgende generelle forhold i forbindelse med en landeanalyse: Erhvervsstruktur (erhvervshovedgrupper, eksisterende produktionsteknologi) Transport (transportmuligheder fra produktionsland til modtagerland) Økonomiske forhold (Økonomisk vækst og økonomisk politik) Finansielle forhold (inflationsrate og valutakursforhold) Samhandel (handelshindringer og handelen med produktet konkret) Lovgivning (for produktet og for brug af de fire p er) 7. I opgaveteksten er peget på en række kulturelle forskelle mellem pan og Danmark. Find disse forskelle og systematiser dem efter hver af disse modeller: Forskelle nævnt i opgaveteksten Medbringe kontanter Terpstras model Fig side 422 Synlige/ usynlige forskelle Fig side 432 Merkantil kultur Fig side 433 Hofstedes model side 444 Lav og høj kontekst kultur Fig side 448 Ikke hæve på kreditkort i banker Lovgivning Lovgivning Efterspørgsel efter vestlige forbrugsgoder Sallarymen, Karaokebar, Børn vækkes Office lady s Hai og iie symboler symboler Sprog Normer Normer Påklædning normer Påklædning normer Maskulinitet/femininitet Maskulinitet/femininitet Social status Social status Indirekte tale Respekt Ting tager tid Krævende marked Personlige relationer symboler Normer normer Tidsopfattelse Omgangsformer Magtdistance Konfucianisme Fællesskab/ individualisme Elastisk tidsopfattelse Fællesskab Opgave Følgende påstande er rigtige: 1, 7, 8, 9, 11, 13

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Opgave 24.1 1. Kommentér hver annonce ud fra kommunikationsprocessen. Annoncen til venstre Copenhagen Airport

Opgave 24.1 1. Kommentér hver annonce ud fra kommunikationsprocessen. Annoncen til venstre Copenhagen Airport Kapitel 24 Promotion Opgave 24.1 1. Kommentér hver annonce ud fra kommunikationsprocessen. Kommunikationsproces Annoncen til venstre Copenhagen Airport Annoncen til højre BlueCow Afsender Toldfrie butikker

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere